Mosógép Pralka automatyczna Skalbimo mašina Πλυντήριο Ρούχων WMD WMD WMD WMD 77105

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mosógép Pralka automatyczna Skalbimo mašina Πλυντήριο Ρούχων WMD 77165 WMD 77145 WMD 77125 WMD 77105"

Transcript

1 Mosógép Pralka automatyczna Skalbimo mašina Πλυντήριο Ρούχων WMD WMD WMD WMD 77105

2 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat okozhat. A gép vezetékeinek meghibásodása esetén kérjen szakszerû segítséget! A tömlõt biztonságosan illessze bele az elvezetõbe, hogy megakadályozza az esetleges szivárgást, és hogy a gép el tudja vezetni a vizet. Fontos, hogy az üzembe helyezést vagy tisztítást követõen, amikor a gép a helyére kerül a víz be- és kivezetõ csövek nem lehetnek meghajolva, összetekeredve vagy megtörve. A mosógép úgy van megtervezve, hogy áramszünet esetén is tovább mûködhessen. Ebben az esetben is folytatódik majd a mosási program. A beállított program törléséhez nyomja meg a Start/Pause/Cancel gombot, és tartsa nyomva 3 másodpercig (bõvebben a Program törlése alatt). Elképzelhetõ, hogy a gép átvételekor már lesz némi víz a gépben. Tekintve, hogy ez a minõségellenõrzési folyamatból maradt vissza, normálisnak tekinthetõ. A gépre nem káros. Bizonyos lehetséges problémákért a gép elhelyezése lehet felelõs. Nyomja meg a Start/Pause/Cancel gombot, és tartsa nyomva 3 másodpercig a beállított program törléséhez, mielõtt szerelõt hívna. Elsõ használat Az elsõ mosást mosószerrel, de ruhák nélkül folytassa le a Pamut 90 C programmal. Üzembe helyezéskor gyõzõdjön meg róla, hogy a hideg- és melegvizes csatlakoztatások megfelelõek. Amennyiben a jelenlegi árammegszakító 16 amperes teljesítménynél gyengébb, kérjük, szereltessen be egy szakértõvel egy 16 ampereset. Átalakítóval vagy anélkül történõ használat közben ne feledkezzen meg a földelés üzembe helyezésérõl sem. A földelés nélküli használatból eredõ károkért cégünk nem vállal felelõsséget. A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyerekektõl és a hulladékhasznosítási elõírásoknak megfelelõen selejtezze le õket. Rendeltetésszerû használat A terméket otthoni használatra tervezték. A gép csak a megfelelõ jelzéssel ellátott dolgok mosására alkalmas. Biztonsági elõírások A gépet megfelelõ kapacitású földelt csatlakozáshoz kell kötni. A vezetékek és tömlõk mindig legyenek sértetlenek, valamint megfelelõen megerõsítettek. Kösse a kifolyó tömlõt biztonságosan egy mosdóhoz vagy kádhoz, mielõtt használni kezdené a gépet. A magas hõmérsékletû mosóvíz forrázást okozhat! A betöltõajtót soha ne nyissa ki, illetve ne vegye ki a szûrõt, ha a dob belsejében még víz van. Ha épp nincs használatban a gép, áramtalanítsa! Vizes tömlõvel soha ne mossa le a gépet! Ezzel áramütésnek teszi ki magát! Nedves kézzel ne érintse meg a vezetéket! Ne mûködtesse a gépet, ha a vezetékek sérültek! Olyan meghibásodások esetén, melyek nem orvosolhatóak a használati utasításban foglaltak alapján, tegye a következõket: Kapcsolja ki a gépet, húzza ki a csatlakozót, fordítsa el a vizes csapot, majd forduljon szakemberhez. A gép leselejtezésekor további információkért forduljon a megfelelõ helyi hatóságokhoz vagy a szilárdhulladék-gyûjtõhöz! Amennyiben gyerekek lennének a házbanö Ha gép mûködik, a gyermekeket ne engedje a közelébe! Ne hagyja, hogy játszanak a géppel! Amennyiben elhagyja azt a helyet, ahol a mosógép van, csukja be a betöltõajtót! 2 - HU

3 2 Üzembe helyezés A csomagolás eltávolítása Billentse félre a csomagot a csomagolóanyag eltávolításához. A csomagolást a szalag meghúzásával tudja leválasztani. A szállításhoz használt zárak kinyitása. A A szállításhoz használt biztonsági csavarokat még a használat megkezdése előtt el kell távolítani! Enélkül károsodás érheti a gépet! 1. Lazítsa meg õket egy csavarhúzóval addig, amíg már kézzel is csavarhatóak ( C ). 2. Óvatos csavarásokkal távolítsa el õket! 3. A fedõket (a használati útmutatóval együtt a csomagban található) erõsítse a panel hátulján lévõ csövekhez. ( P ) C A biztonsági csavarokat tartsa biztonságos helyen arra az esetre, ha újra költöztetni kellene a gépet. C A megfelelõen rögzített biztonsági csavarok nélkül soha ne kezdjen bele a gép szállításába! A lábak beállítása: A Ne használjon semmilyen egyéb eszközt a csavarok meglazításához! Ez ugyanis sérülést okozhat. 1. Kézzel lazítsa meg a csavarokat a gép talpán. 2. Állítsa be õket úgy, hogy a gép egyenletesen álljon a talajon. 3. Fontos: Erõsítse meg ismét az összes csavart. a csatlakozási pontokon jelentkezhet) gumitömítéseket is talál a csomagban (4 darabot a dupla vízbeömlõs és 2 darabot az egyéb modellek esetén). Ezeket a csapnál és a gép csatlakozásainál kell felhasználni. A csõ sima, szûrõvel felszerelt vége a csaphoz kapcsolandó, a másik pedig a géphez. Kézzel jól húzza meg a csavarokat, de soha ne használjon csavarkulcsot. Sima vízbeömlõvel rendelkezõ modellek nem csatlakoztathatók a melegvizes csaphoz. Azt követõen, hogy a szerkezetet a karbantartási vagy tisztítási munka után visszahelyezte a helyére, figyeljen oda arra, hogy a csövek ne tekeredjenek meg, és ne gátolódjanak el. Vízlevezetõ csatornához való csatlakoztatás A vízkivezetõ csõ egy mosdó vagy egy kád széléhez csatlakoztatható. A tömlõnek szilárdan kell csatlakoznia a kivezetõhöz, hogy nehogy kijöjjön belõle. Fontos: A tömlõ végét közvetlenül a lefolyóhoz vagy a kádhoz kell csatlakoztatni. A tömlõt legalább 40, maximum 100 cm magasan kell csatlakoztatni. Amennyiben a tömlõt kevesebb, mint 40 centi választja el a padlótól, akkor a vízelvezetés nehézzé válik, a mosott ruhák pedig vizesek maradhatnak. A lefolyóhoz történõ csatlakoztatás. Fontos: A gép mûködtetéséhez szükséges víznyomásnak 1-10 bar érték közöttinek kell lennie (0,1 1 Mpa). A csomagban található speciális tömlõket erõsítse a gépen található vízbeömlõ szelepekhez. A szivárgás megelõzése érdekében (amely 3 - HU A csövet több mint 15 centi mélyen kell csatlakoztatni. Ha túl hosszú, meg kell rövidíteni. A kombinált tömlõk maximum hossza nem lehet hosszabb 3,2 méternél.

4 Elektromos csatlakozás A szerkezetet megfelelõ kapacitású földelt csatlakozáshoz kell kötni. Fontos: A csatlakozónak kell felelnie az adott ország nemzeti elõírásainak. A megfelelõ feszültségrõl a Technikai specifikációk fejezetben olvashat bõvebben. A feszültségnek kell egyeznie a hálózati feszültséggel. A hosszabbítókkal létrehozott kapcsolat nem ajánlott. B Ha a készülék sérült tápvezetékét ki kell cserélni, azt csak szakember végezze. B A készülék a javítás elvégzéséig nem üzemeltethető! Ezzel áramütésnek teszi ki magát! esetén. Betöltõajtó Az ajtó bezáródik, a Fedél Zárva szimbólum (3-13i szám) pedig kigyullad. Az ajtó kinyitható, amikor a szimbólum eltûnik. Mosószerek és lágyítók Mosószer-adagoló fiók A mosószer-adagoló fiók három egységbõl áll: A gép típusától függõen a mosószer-adagoló két különbözõ jellegû lehet: (I) elõmosáshoz (II) fõmosáshoz - (III) szifon ( )lágyítónak 3 Mosás elõtti elõkészületek Mosnivalók összekészítése A fémrészeket is tartalmazó ruhadarabok (például övcsattok és fémgombok) károsíthatják a gépet. Távolítsa el a fémrészeket vagy tegye azokat bele egy párnahuzatba, illetve ahhoz hasonlóba. Válogassa ki a ruhákat az anyag, szín, és a megengedett vízhõmérséklet értékek alapján, amikor programot választ. Mindig kövesse a ruhák címkéin található utasításokat. A kisebb darabokat, mint pl. a gyerekzoknik és nylonharisnyák, helyezze bele egy párnahuzatba, illetve ahhoz hasonlóba. Ez az esetleges elveszéstõl is megvédi ruháit. A gépben mosható vagy a kézzel mosható termékeket csak a megfelelõ programmal mossa. Ne mossa együtt a színes és fehér ruhákat. Az új, sötét ruhák sok festéket kiereszthetnek magukból. Ezért fontos, hogy azokat külön mossa. Használjon gépi mosáshoz megfelelõ mosószereket. Mindig kövesse a csomagoláson látható utasításokat. A nadrágokat és a finom ruhákat kifordítva mossa. A mosószer, a lágyító és az egyéb tisztítók. Adjon hozzá mosószert és lágyítót még a program kezdete elõtt. Ne nyissa ki a mosószer-adagoló fiókot a program futása alatt! Mikor elõmosás nélkül mos, az elõmosási mosószer-adagoló fiókba ne tegyen mosószert. Mosószer minõsége A használandó mosószer mennyisége attól függ, hogy mennyi ruhát kell kimosni, illetve milyen a vízkeménység. Ne használjon olyan mennyiséget, amely a csomagoláson feltüntetettet meghaladja, így elkerülheti a túlhabzást, emellett spórolhat és a környezetet is kíméli. Soha ne lépje túl a (>maximum<) szint jelzést, mert ellenkezõ esetben a lágyító anélkül megy kárba, hogy felhasználásra kerülne. Folyékony mosószert soha se használjon, amennyiben az idõeltoló funkciót szeretné használni. Helyes ruhamennyiség C Kérjük kövesse a Programválasztási táblázat -ban leírtakat. A mosási eredmények romolhatnak a gép túltöltése 4 - HU

5 4 Program kiválasztása és a gép mûködtetése Irányító panel 1-es szám super 40 mini 30 F1 F2 F3 F4 3 Reset 2 5a 5b 5c 5d Sebesség-beállító gomb 2 - Idõeltolási gomb (+/-) 3 - Hõmérséklet-beállítási gomb 4 - Start/Szünet/Törlés gomb 5 - Kiegészítõ funkciókhoz tartozó gombok a- Elõmosás Kijelzõ szimbólumai 7.a - Centrifugálás sebességjelzõ 7.b - Hõmérséklet jelzõ 7.c - Centrifugálás szimbóluma 7.d - Hõmérséklet szimbóluma 7.e - Hátralévõ és halasztott idõ kijelzõ 7.f - Programjelzõ szimbólumok (elõmosás/ fõmosás/öblítés/lágyítás/centrifugázás) 7.g - Gazdaságossági szimbólum 7.h - Idõeltolás szimbóluma 7.i - Ajtózárás szimbóluma 7.j - Indítás szimbóluma 7.k - Készenlét szimbóluma 7.l - Kiegészítõ funkciók szimbólumai b- Gyorsmosás c- Öblítés plusz d- Gyûrõdésgátló 6 - Program választó gomb 7 - Kijelzõ 8 - Be/Ki kapcsoló 2-es szám A gép bekapcsolása Dugja be a gépet Fordítsa el teljesen a sapkát. Ellenõrizze, hogy a tömlõk megfelelõen csatlakoztatva vannak e. Helyezze a gépbe a mosnivalókat. Adjon hozzá mosószert és lágyítót. Nyomja meg a Be/Ki gombot. A program kiválasztása Fordítsa a program-elõválasztó gombot az éppen használni kívánt program-módra. A képernyõn feltûnik az ajánlott hõmérsékleti és centrifugázási érték. Nyomja meg a >Start/ 5 - HU Szünet/Törlés< gombot az indításhoz. Fõbb programok A mosnivaló fajtájától függõen a következõ programok érhetõek el: Pamut Ezzel a programmal a tartós ruhákat moshatja. Hosszabb mosási ciklus alatt a ruhákat a gép erõteljesen mossa. Intenzív Ezzel a programmal moshatja aés erõsen szennyezett ruhákat A gép a ruhákat hosszabb ideig mossa, a Pamut programhoz

6 képest pedig egy plusz öblítési ciklus is beékelõdik. Mini Ez a program a kevés számú, enyhén szennyezett, pamut anyagú ruha gyorsmosására szolgál. Kézi mosás Ezzel a programmal moshatók a gépben nem mosható címkével ellátott gyapjú- és finom ruhák. A program finom mosást biztosít, amely nem károsítja a ruhákat. Gyapjúk A gépben is mosható gyapjú ruhákat ezzel a programmal moshatja. Válassza ki a megfelelõ hõmérsékletet a ruhákhoz, az azokon található címkék alapján. Az ilyen ruhák esetében ajánlatos ügyelni arra, hogy milyen mosószert használ. Finom ruhák Ezzel a programmal a finom ruhákat moshatja. A program különösen óvatosan mos, a Szintetikus programhoz képest pedig nem alkalmaz gyorscentrifugázást. Szintetikus Ezzel a programmal a kevésbé tartós ruhákat moshatja. Ez a program a Gyapjúk programhoz képest finomabb mosási mozdulatok és rövidebb mosási ciklus segítségével mos. A szintetikus ruhákat (például pólók, blúzok, szintetikus/gyapjú anyagok) ezzel a programmal ajánlatos mosni. Függönyök és csipkék esetén a Szintetikus 40 programot ajánljuk elõmosással és gyûrõdésgátló funkcióval. További programok Speciális esetekben további speciális programokat is választhat. Babaruhák Erre a programot a fokozott higiénia, a hosszabb fûtési periódus és egy további gyûrõdésgátló funkció jellemzi. A csecsemõruhákat és az allergiások ruháit ajánlatos ezzel a programmal mosni. Super Ez a program 40 C-on tovább mos, emellett a Gyapjúk 60 C programhoz képest energiát takarít meg. A program az olyan ruhák esetén ajánlott, amelyeknél nem használható a Gyapjúk 60 C program. C Válogassa ki a ruhákat az anyag, a szín, és a megengedett vízhõmérséklet értékei alapján, amikor programot választ. Gazdaságossági szimbólum Mutatja az energiatakarékos programokat és a hõmérsékleti választási lehetõségeket. Mivel az Intenzív és a Csecsemõruhák programok hosszabbak és magasabbak a hõmérsékleti értékek (ez biztosítja a higiéniát), 6 - HU a Gazdaságos szimbólum itt nem fog feltûnni. Speciális programok Különleges esetekben a következõ programok bármelyikébõl választhat: Öblítés Ezt a programot akkor használja, ha külön szeretne öblíteni és keményíteni. Centrifugálás Ez a program az alapbeállítások szerint a lehetõ legnagyobb sebességgel centrifugál. C A finom anyagú ruhák esetében alacsonyabb sebesség ajánlott. Szivattyúzás Ennek a programnak a lényege a vizes ruhák víztõl való megszabadítása. Hõmérséklet kiválasztása Egy adott program kiválasztásakor a kijelzõn megjelenik egy hõmérsékleti érték, amely ahhoz a programhoz ajánlott. A hõmérséklet megváltoztatásához nyomja meg a Hõmérséklet gombot. A hõmérséklet így 10 -kal csökken. A hideg víz kiválasztását a - szimbólum jelöli. 90 C 60 C 40 C- 30 C- Hidegvíz Normál szennyezettségû, fehér pamutanyagok és fehérnemûk esetében. Átlagos szennyezettségû, fakulásmentes, színes anyagok esetében vagy szintetikus ruhák és enyhén szennyezett fehérnemûk esetén. Kevert anyagú ruhák, beleértve a szintetikus és gyapjú, illetve a finom anyagokat. Centrifugálási sebesség kiválasztása Egy új program kiválasztásakor az adott programhoz tartozó maximális sebesség feltûnik a kijelzõn. A sebesség csökkentéséhez nyomja meg a Spin gombot. Így a sebesség fokozatosan csökken. Ezt követõen különbözõ öblítési funkciók érhetõek el. Ezeket az és funkciókkal jelölik. Amennyiben a programot követõen nem szeretné még rögtön kivenni a ruhákat, az öblítés-meghosszabbítás funkció segítségével megakadályozhatja azok gyûrõdését. Ezzel a funkcióval a gép a végsõ öblítõvízben tartja a ruhákat. Amennyiben az öblítésmeghosszabbítási funkciót követõen ki akarja centrifugálni a mosást, akkor:

7 - Állítsa be a centrifuga sebességét. - Nyomja meg a Start/Szünet/Törlés gombot. A program folytatódik. A gép kiszivattyúzza a vizet és kicentrifugázza a ruhákat. Program és fogyasztási táblázat A centrifugálás nélküli funkció arra való, hogy a program végén centrifugálás nélkül szivattyúzza le a gép a vizet. Programok Max betöltés (kg) Programidő (~perc) Vízfogyasztás (l) Energiafogyasztás (kwh) Forgás sebesség Kiegészítő funkció Hőmérséklet Előmosás Gyors mosás Öblítés plusz Gyűrődésgátlás Több víz Öblítés tartás Hideg Pamut max. Pamut 60** max. Pamut max. Super max. Intenzív max. * Babycare max. * Szintetikus Szintetikus Kényes ruhadarabok Gyapjú Kézi mosás Mini max. *** : Választható * : Automatikusan választott, nem törölhető. **: Energia címke program (EN 60456) ***: Az 1400 rpm-nél magasabb centrifugálási sebességű gépek esetében a Mini program centrifugálási sebessége maximum 1400 rpm. A víz-és áramfogyasztás, valamint a program idõtartama eltérhet a táblázat értékeitõl a víznyomás-, a vízkeménység-, hõmérséklet-eltérések, a ruha mennyisége és minõsége, az áramingadozások, valamint a kiegészítõ funkciók függvényében. A Super program ajánlott a Gyapjúk 60 program helyett, télen, olyan helyeken, ahol a vízhõmérséklet vagy ahol a feszültség túl alacsony. C A táblázatban feltüntetett kiegészítõ funkciók eltérhetnek a modell függvényében. 7 - HU

8 Kiegészítõ funkciók Segédfunkció választás C A program megkezdése elõtt válassza ki a kívánt segédfunkciót. C Egyes kombinációk nem választhatóak egymás mellé. (Pl.: Elõmosás) (1-5a szám) és Gyorsmosás (1-5b szám). Segédfunkció választás Amennyiben két egymással nem összeillõ segédfunkció kerül kiválasztásra, akkor az elõször kiválasztott törlõdik, míg a második aktív marad. (Pl.: Amennyiben elõször az elõmosás, majd a gyorsmosás funkciót választja ki, az elõmosás funkció törlõdik, a gyorsmosás pedig aktív marad. Nem programkompatibilis segédfunkciók nem választhatóak. (bõvebben a Programválasztási Táblázat alapján) Elõmosás E funkció esetén (5a) a kijelzõn feltûnik az 1-es számjegy. Elõmosás csak erõsen szennyezett anyagok esetén ajánlott. Elõmosás nélkül energiát, vizet, mosószert és idõt spórolhat. A mosószer nélküli elõmosást ajánljuk függönyök esetében. Gyorsmosás Ezzel a funkcióval (5b) a mosási idõ lerövidül. A kijelzõn megjelenik a 2 szám. Ezt a funkciót kevésbé szennyezett ruhákhoz használhatja. Öblítés plusz Ez a funkció (5c) lehetõvé teszi az plusz öblítést a fõ mosási ciklust követõ szokásos öblítésen kívül. Ennél fogva csökken az érzékeny bõr (csecsemõk, allergiás bõr, stb.) irritálásának kockázata. A kijelzõn megjelenik a 3 szám. Gyûrõdésgátló Ebben a funkcióban (5d) a dob mozgása finomabb, a sebesség pedig csökken. Továbbá a mosásra magasabb vízszint mellett kerül sor. A kijelzõn megjelenik a 4 szám. C Ennek a kiegészítõ funkciónak a kiválasztásakor a programtáblázatban feltüntetett maximális mosásmennyiség felével töltse meg a gépet. Idõkijelzés A kijelzõ a programból hátralévõ idõt mutatja. A program ideje eltérhet a táblázatban feltüntetettõl a víznyomás, vízkeménység és a hõmérséklet változásai, illetve a ruha mennyisége és típusa, a kiválasztott funkciók, illetve az áramingadozások függvényében. Idõeltolás Az Idõeltoló funkcióval a program kezdete akár 24 órával is kitolható. Az értéke 30 perces idõközönként definiálható. 1. Nyomja meg az Idõeltoló gombokat (+/-) az idõeltolás kívánt mértékének kiválasztásához. 2. Nyomja meg a Start/Szünet/Törlés gombot. Ekkor az idõeltolódás elkezd visszafelé számolni. C A fennmaradó idõ alatt további ruhák adhatóak a már gépben lévõhöz, vagy távolíthatóak el abból. Az idõeltolódás értékének megváltoztatásához. Amennyiben a visszaszámlálás alatt szeretné megváltoztatni az idõeltolódás értékét, akkor: 1. Nyomja meg a Start/Szünet/Törlés gombot. 2. Nyomja meg az Idõeltoló gombokat (+/-) az idõeltolás kívánt mértékének kiválasztásához. 3. Nyomja meg a Start/Szünet/Törlés gombot. Idõeltolási érték törlése. Amennyiben az idõeltolást törölni szeretné, és azonnal el szeretné lindítani a gépet. 1. Nyomja meg a Start/Szünet/Törlés gombot. 2. Nyomja meg a - jelû idõeltoló gombot az érték csökkentéséhez. 30 percet követõen kijelzésre kerül a program idõtartama. 3. Nyomja meg a >Start/Szünet/Törlés< gombot az indításhoz. A program elindítása 1. Nyomja meg a >Start/Szünet/Törlés< gombot az indításhoz. 2. Az indítási szimbólum (2-7j szám), amely a program elindítását jelzi, megjelenik a kijelzõn. 3. Az ajtó záródik, majd megjelenik az ajtó rázárva (2-7i szám) szimbólum is. 4. A releváns szimbólum (elõmosás, fõmosás, öblítés, lágyítás, centrifugálás) megjelenik (2-7i szám), attól függõen, hogy a gép éppen hol tart a programmal. C Amennyiben a gép nem centrifugál, akkor lehet, hogy a programhoz öblítésmeghosszabbítási funkció lett hozzáadva. A kiválasztottak megváltoztatása a program elindulása után. A kiválasztott sebesség és programhõmérséklet értéke eltûnik. A kijelzõ üresre vált. A program kiválasztás gomb megfelelõ pozícióba kerülése esetén a hõmérsékleti és sebesség-adatok feltûnnek. 8 - HU

9 A gép készenléti állapotba kapcsolása Nyomja meg a Start/Szünet/Törlés gombot, ha a gépet készenléti üzemmódba kívánja helyezni. A segédfunkciók annak függvényében választhatóak újra, vagy törölhetõek, hogy a program éppen melyik lépésben van. Az ajtó kinyitható, ha megfelelõ a vízszint. Az ajtónyitást követõen további ruha adható hozzá, vagy vehetõ ki. Az ajtó becsukása Az ajtó becsukásának szimbóluma (2-7i szám) felvillan, ha az ajtó lezárásra kerül. Ez a szimbólum fog világítani, amíg az ajtó nyitva van. Ebben a fázisban ne rángassa az ajtót. Az ajtó kinyitható, amint már nem látható a kijelzõn a szimbólum. Gyerekzár A szerkezet lezárható a gyerekek elõl a gyerekzár segítségével. Ebben az esetben azonban nem változtatható meg a program, ha az már elkezdõdött. A gyerekzár a 2-es és 4-es segédfunkciók 3 másodpercig tartó lenyomásával aktiválható. Feltûnik a C:on felirat (Gyerekzár aktiválva) a kijelzõn. Ugyanezen szimbólum tûnik fel, ha a gyerekzár aktiválását követõen bármely gomb megnyomásra kerül. A gyerekzár a 2-es és 4-es segédfunkciók 3 másodpercig tartó lenyomásával deaktiválható. Feltûnik a C:OFF felirat (Gyerekzár deaktiválva) a kijelzõn. Program befejezése törléssel A Start/Szünet/Törlés gomb 3 másodpercig történõ megnyomásával törölhetõ a program. Az indítási szimbólum (2-7i szám) villan fel a törlés alatt. A törlést követõen a megfelelõ programrész szimbóluma (amely alatt a törlésre sor került) továbbra is villogni fog, az End felirat pedig feltûnik a kijelzõn. Program vége A program befejezését követõen a megfelelõ programrész szimbóluma továbbra is világítani fog, a program elején beállított segédfunkció (hõmérséklet és centrifugálás) adatok pedig továbbra is ki lesznek választva. A képernyõn feltûnik a befejezve felirat. 5 Karbantartás és tisztítás Mosószer-adagoló fiók A fiókból távolítsa el az esetlegesen felhalmozódott mosószer maradványokat. Ehhez; 1. a lágyító tartórekesz szifonját nyomja meg a ponttal jelölt részen, majd húzza maga felé, amíg az egység ki nem jön a gépbõl. C Amennyiben a víznek és a lágyító a normálisnál nagyobb mértékben kezd összegyûlni a lágyító tartórekeszében, akkor a szifont ki kell tisztítani. 2. Mossa ki az adagoló fiókot majd a szifont bõ, langyos vízzel a kádban. 3. Helyezze vissza a fiókot a helyére a tisztítási folyamatot követõen. Ellenõrizze, hogy a szifon rendben visszakerült-e az eredeti helyére. Beömlõ vízszûrõk Az egyes vízbeömlõ szelepek végein (a gép hátulsó részén) és az egyes bemeneti víztömlõk végén (ahol azok a csaphoz vannak kapcsolva) szûrõk találhatóak. Ezek a szûrõk megakadályozzák, hogy idegen anyagok és piszok kerülhessen a vízbe, és azon keresztül a gépbe. A piszkos szûrõket meg kell tisztítani. Zárja le a csapokat! Távolítsa el a bemeneti víztömlõ csavarait a szelepszûrõk kefével való megtisztításához. Amennyiben a szûrõk nagyon piszkosak lennének, harapófogóval is kihúzhatja õket, hogy megtisztítsa õket. Vegye ki a bemeneti víztömlõk lapos végén található szûrõket a tömítésekkel együtt, majd alaposan tisztítsa meg õket folyóvízben. A tömítéseket és a szûrõket óvatosan illessze vissza a helyére, majd kézzel húzza meg a tömlõanyákat. 9 - HU

10 Az esetlegesen ottmaradt víz leszivattyúzása és a szivattyú tisztítása. A gép olyan szûrõrendszerrel van felszerelve, amely tisztább vízleszivattyúzást tesz lehetõvé, meghosszabbítva ezzel a szivattyú élettartamát. A szûrõk megakadályozzák, hogy gombok, érmék, szövetanyagok akadjanak a szivattyú propellerébe a vízleszivattyúzás folyamata alatt. Amennyibõl a gép nem szivattyúzná le a vizet, akkor a szivattyú szûrõje eltömítõdhetett. Elképzelhetõ, hogy 2 évente, ha el van tömõdve, ki kell tisztítani a gépet. A szivattyú szûrõjének kitisztításához a vizet le kell szivattyúzni. Továbbá a vizet az alábbi esetekben is teljesen le kell szivattyúzni: mielõtt szállítani szeretné a gépet (pl. költözésnél). ha fagy várható A piszkos szûrõ megtisztításához és a víz leszivattyúzásához 1- Húzza ki a gépet az áramtalanításhoz. A Elképzelhető, hogy 90 C-os víz van a gépben. Ezért a szûrõt azt követõen kell kitisztítani, hogy a belsõ víz már lehûlt. 2- Nyissa fel a szûrõsapkát. A szûrõsapka egy vagy két részbõl állhat, attól függõen, hogy önnek milyen típusú gépe van. Amennyiben két részbõl áll, akkor nyomja le a szûrõsapka fülét, majd húzza ki azt maga felé. Amennyiben egy részbõl áll, fogja meg mindkét oldalon, és húzza ki. 3- Egyes modellekhez vésztömlõ is jár. Más modellekhez nem jár ilyen tömlõ. Húzza ki a szivattyú kimeneti tömlõjét a helyérõl. Helyezzen egy nagyobb tartályt a tömlõ végére. Szivattyúzza le a vizet a tartályból, úgy, hogy kihúzza a tömlõ végén található dugót. Amennyiben a leszivattyúzandó mennyiségû víz nem fér el a tartályban, akkor helyezze vissza a dugót, öntse ki a vizet, majd kezdje újból a folyamatot. A leszivattyúzási folyamat befejeztével helyezze vissza a dugót a helyére és illessze vissza a tömlõt. Amennyiben az ön termékéhez nem tartozik ilyen tömlõ, akkor a következõk szerint járjon el (lásd az ábrát): Helyezzen egy nagyobb tartályt a szûrõ elé, amely képes felfogni a szûrõbõl kiömlõ vizet. Lazítson a szivattyú szûrõjén (az óramutató járásával ellenkezõ irányban), amíg a víz el nem kezd kiömleni belõle. Irányítsa a kiömlõ vizet a szûrõ elé helyezett tartályba. Egy rongy segítségével felitathatja az esetlegesen kiömlött vizet. Mikor már nem maradt több víz, fordítsa el a szivattyúszûrõt addig, amíg az teljesen ki nem lazul, majd távolítsa el. Tisztítsa ki a maradványokat és az esetleges szövetszálakat a szûrõbõl. Amennyiben a gépen van vízsugár funkció, bizonyosodjon meg róla, hogy a szûrõ beleilleszkedik a helyére. Soha ne erõltesse a szûrõ visszahelyezését. Teljesen illessze azt vissza a helyére, mert ha nem, akkor a víz kiszivároghat a sapkából. 4-Zárja le a szûrõsapkát. Zárja le a két részbõl álló szûrõsapkát a terméken azzal, hogy megnyomja rajta a fület. Zárja le az egy részbõl álló szûrõsapkát, úgy, hogy a gép alján található füleket a helyükre illeszti, a felsõ részt pedig megnyomja. Amennyiben az ön gépéhez tartozik ilyen, a következõk szerint járjon el (lásd az ábrát): 10 - HU

11 6 Megoldási javaslatok a problémákra Probléma Oka Magyarázat/Javaslat Elképzelhetõ, hogy a gép önvédelmi módra A program nem kapcsolta magát Indítsa újra a gépet a Start/Szünet/ indítható vagy valamely infrastrukturális Törlés gomb 3 másodpercig történõ választható ki. probléma miatt (például lenyomásával. (bõvebben a Program törlése feszültség, víznyomás résznél) stb. következtében). Víz szivárog a gép aljából. A gép röviddel a program kezdete után megállt. Folyamatosan centrifugál. A hátralévõ idõt nem kezdi el visszaszámlálódni. Folyamatosan mos. A hátralévõ idõt nem kezdi el visszaszámlálódni. Elképzelhetõ, hogy a tömlõkkel vagy a szûrõkkel van probléma. A gép az alacsony feszültség következtében is megállhat. Lehet, hogy a ruhák aránytalanul lettek elhelyezve a gépben. Leállított visszaszámlálás esetén vízvétel közben: Az idõzítõ nem kezd visszaszámlálásba addig, amíg a gépbe nem kerül betöltésre a megfelelõ vízmennyiség. Szüneteltetett visszaszámlálás esetén: A visszaszámlálás nem kezdõdik meg, amíg a programhoz rendelt hõmérsékleti érték nem kerül elérésre. Szüneteltetett visszaszámlálás esetén a centrifugálás alatt: A gépben aránytalanul lettek elhelyezve a ruhák. Bizonyosodjon meg róla, hogy a vízbeömlõ tömlõk tömítései megfelelõen oda vannak erõsítve. Szorosan csatlakoztassa a csaphoz a tömlõt. Bizonyosodjon meg róla, hogy a szivattyú szûrõje teljesen rá van zárva. A feszültség normális szintre való visszaálltát követõen a gép ismét mûködni fog. Lehet, hogy az automatikus centrifugáláskorrekció aktiválódott a ruhák aránytalan elosztása következtében. Lehet, hogy a ruhák összegabalyodtak (a mosandók összecsomagolva). Ajánlatos a ruhákat újrarendezni. Ha a ruhák nincsenek arányosan elosztva a gépben, a gép és annak környezete védelme érdekében a centrifugálás folytatódik. A gép egészen addig vár, amíg elegendõ mennyiségû víz kerül bele, hogy ezzel elkerülhetõ legyen a rossz mosási eredmény. Ekkor az idõzítõ elkezd visszafelé számolni. Lehet, hogy az automatikus centrifugáláskorrekció aktiválódott a ruhák aránytalan elosztása következtében. Lehet, hogy a ruhák összegabalyodtak. Ajánlatos a ruhákat újrarendezni. Ha a ruhák nincsenek arányosan elosztva a gépben, a gép és annak környezete védelme érdekében a centrifugálás folytatódik HU

12 7 Specifikációk Modellek Maximális ruhaszárítási kapacitás (kg.) Magasság (cm) Szélesség (cm) Mélység (cm) Nettó tömeg (kg.) Elektromosság (V/Hz.) Totál áram (A) Totál teljesítmény (W) Forgási ciklus (max cikl/perc) WMD WMD WMD WMD V / 50hz 230 V / 50hz 230 V / 50hz 230 V / 50hz A gép jellemzõi elõzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a minõség fejlesztése érdekében. A jelen használati utasításban található értékek csak sematikus adatok, így elképzelhetõ, hogy nem egyeznek száz százalékban az ön gépének értékeivel. A gép címkéin vagy a dokumentumokon feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között kerültek meghatározásra a vonatkozó szabványok szem elõtt tartása mellett. A mûködési körülményektõl függõen az értékek eltérõek lehetnek. A készülék a az elektromos készülékekre vonatkozó szelektív hulladékgyűjtő szimbólummal van ellátva. (WEEE). Ez azt jelenti, hogy a készüléket a 2002/96/EC európai direktíváknak megfelelően kell eltávolítani, kidobni, a környezet megóvása érdekében. További információért keresse fel a helyi illetékes szerveket. Azok a készülékek, amelyeket nem a szelektív hulladékgyűjtésnek megfelelően távolít el, dob ki, szennyezi a környezetet, valamint az emberi egészségre is ártalmas lehet. 3 Reset Be/Ki Indítás Szünet Vísszavonas 3 Pamut Szintetikus Gyapjú Kényes ruhadarabok Babycare Sport Ing Kézi mosás Intensív Öblítés tartás Gyors Gyors mosás Paplan Gyürödésgátlás Öblítés plusz Idokésl eltetés Hömérséklet Nincs fütés Hideg Elömasás Fömasás Öblítés Szivattyúzás Centrifugálás Centrifugázás nélkül Ajtó Mosás Vége Gyerekzár Kondicionálás 12 - HU

13

14 1 Προειδοποιήσεις Γενικά για την ασφάλεια Ποτέ μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε δάπεδο καλυμμένο με χαλί. Αλλιώς η έλλειψη κυκλοφορίας του αέρα από το κάτω μέρος του πλυντηρίου σας μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο πλυντήριό σας. Αν το καλώδιο ρεύματος ή το φις ρευματοληψίας παρουσιάζει οποιαδήποτε φθορά καλέστε το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις για επισκευή. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης με ασφαλή τρόπο στο περίβλημα της αποχέτευσης για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή νερού και για να επιτρέψετε στη συσκευή να τροφοδοτείται με νερό και να το εκκενώνει όπως απαιτείται. Είναι πολύ σημαντικό οι εύκαμπτοι σωλήνες τροφοδοσίας νερού και αποστράγγισης να μην τσακίσουν, συμπιεστούν ή σπάσουν όταν η συσκευή σπρώχνεται στη θέση της μετά από την εγκατάσταση ή τον καθαρισμό. Το πλυντήριό σας έχει σχεδιαστεί ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία του σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Το πλυντήριό σας δεν θα συνεχίσει το πρόγραμμά του όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία ρεύματος. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση/Ακύρωση για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε το πρόγραμμα (Βλέπε την ενότητα Ακύρωση Προγράμματος) Ενδέχεται να υπάρχει λίγο νερό στη συσκευή όταν την παραλάβετε. Αυτό προέρχεται από τη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου και είναι φυσιολογικό. Δεν είναι επιβλαβές για το πλυντήριό σας. Ορισμένα προβλήματα που ίσως αντιμετωπίσετε προέρχονται από τις βοηθητικές παροχές. Πριν καλέσετε το εξουσιοδοτημένο σέρβις πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση/Ακύρωση για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε το πρόγραμμα που έχει οριστεί στη συσκευή σας. Πρώτη χρήση Εκτελέστε τον πρώτο κύκλο πλυσίματος με απορρυπαντικό αλλά χωρίς ρούχα στο πλυντήριό σας και με το πρόγραμμα Βαμβακερά 90 C. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει σωστά οι συνδέσεις κρύου και ζεστού νερού. Αν η εγκαταστημένη ασφάλεια είναι μικρότερη από 16 Α, παρακαλούμε αναθέστε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτη 16 Α. Είτε χρησιμοποιείτε το προϊόν με είτε χωρίς μετασχηματιστή, αναθέστε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει το σύστημα γείωσης. Η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε γραμμή χωρίς γείωση. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά ή απορρίψτε τα αφού τα διαχωρίσετε 14 - EL σύμφωνα με τους κανονισμούς περί απορριμμάτων. Προβλεπόμενη χρήση Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το πλύσιμο και ξέβγαλμα υφασμάτων που έχουν την αντίστοιχη επισήμανση. Οδηγίες ασφαλείας Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια κατάλληλης ονομαστικής τιμής. Οι εύκαμπτοι σωλήνες τροφοδοσίας και αποστράγγισης πρέπει πάντα να είναι στερεωμένοι με ασφάλεια και να μην παρουσιάζουν φθορά. Πριν θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριό σας στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης με ασφαλή τρόπο σε νιπτήρα ή μπανιέρα. Αλλιώς ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος εγκαύματος από καυτό νερό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών πλυσίματος! Ποτέ μην ανοίγετε την πόρτα φόρτωσης και μην αφαιρείτε το φίλτρο όσο υπάρχει ακόμη νερό στο τύμπανο. Όταν το πλυντήριό σας δεν είναι σε χρήση, αποσυνδέετέ το από το ρεύμα. Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή με παροχή νερού από λάστιχο! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Ποτέ μη αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο αν υπάρχει φθορά στο φις ρευματοληψίας ή το καλώδιο. Για δυσλειτουργίες που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με τις πληροφορίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας: Απενεργοποιήστε το πλυντήριο, αποσυνδέστε το από το ρεύμα, κλείστε την παροχή νερού και επικοινωνήστε με αντιπρόσωπο του εξουσιοδοτημένου σέρβις. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να πετάξετε το πλυντήριο σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή στο κέντρο συλλογής απορριμμάτων του δήμου σας. Εάν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο όταν είναι σε λειτουργία. Μην τα αφήνετε να πειράζουν το πλυντήριο. Κλείνετε την πόρτα φόρτωσης όταν εγκαταλείπετε το χώρο όπου βρίσκεται το πλυντήριο.

15 2 Εγκατάσταση Αφαίρεση της ενίσχυσης της συσκευασίας Γείρετε το πλυντήριο για να αφαιρέσετε την ενίσχυση της συσκευασίας. Αφαιρέστε την ενίσχυση της συσκευασίας τραβώντας την κορδέλα. Άνοιγμα των ασφαλιστικών μεταφοράς A Τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς πρέπει να αφαιρούνται πριν θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο! Σε αντίθετη περίπτωση θα προκληθεί βλάβη στο πλυντήριο! 1. Χαλαρώστε όλα τα μπουλόνια με ένα κλειδί έως ότου περιστρέφονται ελεύθερα ( C ) 2. Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς περιστρέφοντάς τα απαλά. 3. Τοποθετήστε τα καλύμματα (παρέχονται στη σακούλα μαζί με το Εγχειρίδιο λειτουργίας) στις οπές στο πίσω τοίχωμα. ( P ) C Φυλάξτε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για να τα χρησιμοποιήσετε πάλι στο μέλλον όταν το πλυντήριο χρειάζεται να μετακινηθεί. C Ποτέ μη μετακινείτε τη συσκευή χωρίς τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς κατάλληλα τοποθετημένα στη θέση τους! Ρύθμιση ποδιών A Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία για τη χαλάρωση των ασφαλιστικών παξιμαδιών. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να υποστούν ζημιά. 1. Χαλαρώστε (με το χέρι) τα ασφαλιστικά παξιμάδια των ποδιών. 2. Ρυθμίστε τα πόδια ώστε η συσκευή να είναι οριζόντια και να μην ταλαντεύεται. 3. Σημαντική παρατήρηση : Σφίξτε πάλι όλα τα ασφαλιστικά παξιμάδια. με διπλή είσοδο νερού και 2 για τα άλλα μοντέλα) συνδεδεμένες στους εύκαμπτους σωλήνες. Οι ροδέλες αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στα άκρα των εύκαμπτων σωλήνων που συνδέονται στις παροχές νερού και στο πλυντήριο. Το ίσιο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα που είναι εφοδιασμένο με φίλτρο πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού και το άκρο με τη γωνία να συνδεθεί στο πλυντήριο. Σφίξτε τα παξιμάδια του εύκαμπτου σωλήνα καλά με το χέρι. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε κλειδιά για να σφίξετε τα παξιμάδια. Στα μοντέλα με μία μόνο είσοδο νερού, αυτή δεν θα πρέπει να συνδέεται στην παροχή ζεστού νερού. Όταν επαναφέρετε τη συσκευή στη θέση της μετά από συντήρηση ή καθαρισμό, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην τσακίσουν, συμπιεστούν ή αποφραχτούν οι εύκαμπτοι σωλήνες. Σύνδεση με την αποχέτευση Μπορείτε να προσαρτήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στο πλάι του νιπτήρα ή της μπανιέρας. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης θα πρέπει να έχει στερεωθεί καλά στην αποχέτευση ώστε να μην φύγει από τη θέση του. Σημαντική παρατήρηση : Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι απ ευθείας συνδεδεμένο με την αποχέτευση ή το νιπτήρα. Ο εύκαμπτος σωλήνας θα πρέπει να αναρτηθεί σε ύψος τουλάχιστον 40 cm έως το πολύ 100 cm. Σύνδεση στην παροχή νερού. Σημαντική παρατήρηση : Η πίεση της παροχής νερού που απαιτείται για τη λειτουργία του πλυντηρίου πρέπει να είναι 1-10 bar (0,1 1 MPa) Συνδέστε τους ειδικούς εύκαμπτους σωλήνες που παρέχονται με το πλυντήριο στις βαλβίδες εισόδου νερού του πλυντηρίου. Για να εμποδίσετε διαρροή νερού στα σημεία σύνδεσης, παρέχονται ελαστικές στεγανοποιητικές ροδέλες (4 για τα μοντέλα 15 - EL Σε περίπτωση που ο εύκαμπτος σωλήνας ανυψώνεται αφού έχει τοποθετηθεί στο επίπεδο του δαπέδου ή κοντά στο δάπεδο (λιγότερο από 40 cm από το δάπεδο), η αποστράγγιση του νερού γίνεται πιο δύσκολη και τα ρούχα μπορεί να βγουν βρεγμένα. Ο εύκαμπτος σωλήνας θα πρέπει να σπρωχτεί στην αποχέτευση σε βάθος περισσότερο από 15 cm. Αν είναι πολύ μακρύς ίσως χρειαστεί να τον κοντύνετε.

16 Το μέγιστο μήκος των συνδυασμένων εύκαμπτων σωλήνων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 3,2 m. Ηλεκτρική σύνδεση Συνδέστε το πλυντήριο αυτό σε γειωμένη πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια κατάλληλης ονομαστικής τιμής. Σημαντική παρατήρηση : Η σύνδεση θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς. Οι προδιαγραφές για την τάση και την επιτρεπόμενη ασφάλεια προστασίας δίνονται στην ενότητα Τεχνικές Προδιαγραφές. Η τάση όπως ορίζεται στις προδιαγραφές πρέπει να είναι σύμφωνη με την τάση δικτύου. Δεν θα πρέπει να γίνεται σύνδεση μέσω καλωδίων επέκτασης ή πολύπριζων. B Ένα κατεστραμμένο καλώδιο παροχής ρεύματος πρέπει να αντικαθίσταται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. B Η συσκευή δεν θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία αν δεν έχει επισκευαστεί! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Σωστή ποσότητα ρούχων C Παρακαλούμε ακολουθείτε τις οδηγίες στο τμήμα Πίνακας επιλογής προγράμματος. Τα αποτελέσματα του πλυσίματος θα υποβαθμιστούν αν υπερφορτώσετε το πλυντήριο. Πόρτα φόρτωσης Η πόρτα κλειδώνει κατά την εκτέλεση του προγράμματος και ανάβει το σύμβολο Πόρτα Κλειδωμένη (εικόνα 3-13i). Η πόρτα μπορεί να ανοιχθεί όταν το σύμβολο δεν είναι αναμμένο. Απορρυπαντικά και μαλακτικά Συρτάρι απορρυπαντικού Το συρτάρι απορρυπαντικού περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα: Το διαμέρισμα προσθήκης απορρυπαντικού μπορεί να ανήκει σε έναν από δύο τύπους, ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου σας. - (I) για πρόπλυση - (II) για την κύρια πλύση - (III) σιφώνιο - ( ) για μαλακτικό 3 Προετοιμασίες για το πλύσιμο Προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο Ρούχα που έχουν μεταλλικά τμήματα όπως π.χ. στηθόδεσμοι, αγκράφες ζωνών, μεταλλικά κουμπιά, θα προκαλέσουν ζημιά στο πλυντήριο. Αφαιρέστε τα μεταλλικά τμήματα ή τοποθετήστε τα είδη σε υφασμάτινο σάκο, μαξιλαροθήκη ή κάτι αντίστοιχο. Ταξινομήστε τα άπλυτα ρούχα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, το βαθμό λερώματος και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλυσίματος. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναφέρονται στις ετικέτες των ρούχων. Τοποθετήστε όλα τα μικρά είδη όπως καλτσάκια μωρών και καλσόν σε έναν υφασμάτινο σάκο, μαξιλαροθήκη ή κάτι παρόμοιο. Αυτό εκτός των άλλων θα βοηθήσει να μην χαθούν τα μικρά είδη. Πλένετε τα ρούχα με σήμανση machine washable (πλένεται στο πλυντήριο) ή hand washable (πλύσιμο στο χέρι) μόνο με ένα κατάλληλο πρόγραμμα. Μην πλένετε μαζί χρωματιστά και άσπρα ρούχα. Τα καινούρια, σκούρα βαμβακερά μπορεί να ελευθερώσουν πολλή μπογιά. Πλένετέ τα ξεχωριστά. Χρησιμοποιείτε μόνο βαφές/ προϊόντα αλλαγής χρώματος και προϊόντα αφαίρεσης των αλάτων που είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των προϊόντων. Πλένετε τα παντελόνια και τα ευπαθή ρούχα αφού έχετε γυρίσει το μέσα μέρος έξω. Απορρυπαντικό, μαλακτικό και άλλα προϊόντα καθαρισμού Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό πριν την έναρξη του προγράμματος. Ποτέ μην ανοίγετε το συρτάρι προσθήκης απορρυπαντικού ενώ εκτελείται το πρόγραμμα πλυσίματος! Όταν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση, δεν θα πρέπει να προστίθεται απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης (διαμέρισμα αρ. I). Ποσότητα απορρυπαντικού Η ποσότητα απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από την ποσότητα των ρούχων, το βαθμό λερώματος και τη σκληρότητα του νερού. Μη χρησιμοποιείτε ποσότητες μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες στη συσκευασία, για να αποφύγετε προβλήματα υπερβολικού αφρισμού ή κακής ποιότητας ξεβγάλματος καθώς και για λόγους οικονομίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ποτέ μην υπερβαίνετε την ένδειξη μέγιστης στάθμης (> max <). Αλλιώς, το επιπλέον μαλακτικό θα απορρίπτεται χωρίς να χρησιμοποιείται. Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό εάν θέλετε να πλύνετε με χρήση της λειτουργίας χρονικής καθυστέρησης EL

17 4 Επιλογή προγράμματος και χειρισμός του πλυντηρίου σας Πίνακας ελέγχου Εικόνα super 40 mini 30 F1 F2 F3 F4 3 Reset 2 5a 5b 5c 5d Κουμπί ρύθμισης στροφών στυψίματος 2 - Κουμπί χρονικής καθυστέρησης (+/-) 3 - Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 4 - Κουμπί Έναρξη /Παύση/ Ακύρωση 5 - Πλήκτρα βοηθητικών λειτουργιών a- Πρόπλυση Σύμβολα στην οθόνη 7.a - Ένδειξη στροφών στυψίματος 7.b - Ένδειξη θερμοκρασίας 7.c - Σύμβολο στυψίματος 7.d - Σύμβολο θερμοκρασίας 7.e - Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου και χρόνου καθυστέρησης 7.f - Σύμβολα ενδείξεων προγράμματος (πρόπλυση/ κύρια πλύση/ ξέβγαλμα/ μαλακτικό/ στύψιμο) 7.g - Σύμβολο Οικονομίας 7.h - Σύμβολο χρονικής καθυστέρησης 7.i - Σύμβολο κλειδωμένης πόρτας 7.j - Σύμβολο εκκίνησης 7.k - Σύμβολο αναμονής 7.l - Σύμβολα βοηθητικών λειτουργιών b- Σύντομη Πλύση c- Ξέβγαλμα Συν d- Λιγότερο τσαλάκωμα 6 - Κουμπί επιλογής προγράμματος 7 - Οθόνη 8 - Κουμπί On/Off (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) Εικόνα 2 Ενεργοποίηση του πλυντηρίου Συνδέστε το πλυντήριο στην παροχή ρεύματος. Ανοίξτε πλήρως τη βάνα παροχής νερού. Ελέγξτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν συνδεθεί στεγανά. Τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο. Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό. Πιέστε το κουμπί On/Off. Επιλογή προγράμματος Γυρίστε το κουμπί επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα με το οποίο θέλετε να πλυθούν τα 17 - EL ρούχα σας. Εμφανίζονται η συνιστώμενη θερμοκρασία και οι στροφές στυψίματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση/ Ακύρωση ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Κύρια προγράμματα Ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, διατίθενται τα ακόλουθα κύρια προγράμματα: Βαμβακερά Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πλύνετε τα ανθεκτικά ρούχα σας. Τα ρούχα σας θα πλυθούν με έντονες κινήσεις σε κύκλο μεγάλης διάρκειας.

18 Έντονο Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πλύνετε τα ανθεκτικά και πολύ λερωμένα ρούχα σας. Στο πρόγραμμα αυτό τα ρούχα σας θα πλυθούν για μεγαλύτερο χρόνο και θα προστεθεί επιπλέον κύκλος ξεβγάλματος σε σύγκριση με το πρόγραμμα Βαμβακερά. Σύντομο Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται για το γρήγορο πλύσιμο ελαφρά λερωμένων βαμβακερών ρούχων. Πλύσιμο στο χέρι Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πλύνετε τα μάλλινα/ευαίσθητα ρούχα με ετικέτες not machine- washable (να μην πλένεται στο πλυντήριο). Πλένει τα ρούχα με πολύ απαλές κινήσεις χωρίς να τους προξενεί φθορά. Μάλλινα Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πλύνετε τα μάλλινα ρούχα που επιτρέπεται να πλένονται σε πλυντήριο. Πλύνετε αφού επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία, ανάλογα με τις ετικέτες στα ρούχα σας. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε κατάλληλα απορρυπαντικά για μάλλινα. Ευπαθή Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πλένετε τα ευπαθή ρούχα σας. Χρησιμοποιεί πιο απαλές κινήσεις και δεν εκτελεί ενδιάμεσο στύψιμο, σε σύγκριση με το πρόγραμμα Συνθετικά. Συνθετικά Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πλύνετε τα λιγότερο ανθεκτικά ρούχα σας. Χρησιμοποιούνται πιο απαλές κινήσεις κατά το πλύσιμο και συντομότερη διάρκεια κύκλου πλυσίματος σε σχέση με το πρόγραμμα Βαμβακερά. Συνιστάται για τα συνθετικά ρούχα σας (όπως π.χ. πουκάμισα, μπλούζες, ρούχα από βαμβάκι ανάμικτο με συνθετικές ίνες κλπ.). Για κουρτίνες και δαντέλες συνιστάται το πρόγραμμα Συνθετικά 40 με πρόπλυση και λειτουργία για λιγότερο τσαλάκωμα. Πρόσθετα προγράμματα Για ειδικές περιπτώσεις υπάρχουν και επιπλέον προγράμματα: Μωρουδιακά Παρέχεται αυξημένη υγιεινή με μεγαλύτερο χρόνο παραμονής σε υψηλή θερμοκρασία και έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος. Συνιστάται για μωρουδιακά και ρούχα που φορούν αλλεργικά άτομα. Σούπερ Το πρόγραμμα αυτό πλένει για μεγαλύτερη χρονική περίοδο στους 40 C και δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με το πρόγραμμα «Βαμβακερά 60 C», επομένως εξοικονομεί ενέργεια. Είναι κατάλληλο για ρούχα για τα οποία δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Βαμβακερά 60 C. C Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, το βαθμό λερώματος και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλυσίματος. Σύμβολο Οικονομίας Δείχνει επιλογές προγραμμάτων και 18 - EL θερμοκρασιών για εξοικονόμηση ενέργειας. Επειδή τα προγράμματα Έντονο και Μωρουδιακά είναι μεγάλα σε διάρκεια, με επιλογές μεγαλύτερης θερμοκρασίας για να εξασφαλίζεται η υγιεινή, το σύμβολο Οικονομίας δεν θα ανάβει σ αυτά. Ειδικά προγράμματα Για ειδικές εφαρμογές μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω προγράμματα: Ξέβγαλμα Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται όταν θέλετε ξεχωριστό ξέβγαλμα ή κολλάρισμα. Στύψιμο Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται όταν θέλετε ξεχωριστό ξέβγαλμα ή κολλάρισμα. Για ευπαθή ρούχα θα πρέπει να C χρησιμοποιείτε χαμηλότερες στροφές στο στύψιμο. Άντληση Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται για απομάκρυνση του νερού από ρούχα που τα έχετε μουλιάσει στο νερό μέσα στο πλυντήριο. Επιλογή θερμοκρασίας Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η αναμενόμενη θερμοκρασία για το πρόγραμμα αυτό. Για ν αλλάξετε τη θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί Θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μειώνεται σε βήματα των 10 C. Η επιλογή πλυσίματος με κρύο νερό εμφανίζεται με το σύμβολο C 60 C 40 C- 30 C- Κρύο Κανονικά λερωμένα, λευκά βαμβακερά και λινά. Κανονικά λερωμένα, ανεξίτηλα χρωματιστά λινά, βαμβακερά ή συνθετικά ρούχα και ελαφρά λερωμένα λευκά λινά. Ανάμικτα υφάσματα περιλαμβανομένων συνθετικών και μάλλινων καθώς και ευπαθών. Επιλογή στροφών στυψίματος Όταν επιλέγεται ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη στροφών στυψίματος εμφανίζεται η μέγιστη τιμή στροφών στυψίματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Για να μειώσετε τις στροφές στυψίματος, πιέστε το κουμπί Στύψιμο. Οι στροφές στυψίματος μειώνονται βαθμιαία. Κατόπιν εμφανίζονται οι επιλογές Αναμονή μετά το ξέβγαλμα και Χωρίς στύψιμο. Η Αναμονή μετά το ξέβγαλμα εμφανίζεται με ) και η επιλογή Χωρίς στύψιμο εμφανίζεται με το σύμβολο. Αν δεν θέλετε να βγάλετε τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναμονή μετά το ξέβγαλμα για να εμποδίσετε να τσαλακωθούν τα ρούχα σας αν παραμείνουν χωρίς νερό. Με τη λειτουργία αυτή τα ρούχα σας παραμένουν στο

19 τελικό νερό ξεβγάλματος. Αν θέλετε να στύψετε τα ρούχα σας μετά τη λειτουργία Αναμονή μετά το ξέβγαλμα: - Ρυθμίστε τις στροφές στυψίματος. - Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση/Ακύρωση. Τότε συνεχίζεται το πρόγραμμα. Το πλυντήριο αδειάζει το νερό και στύβει τα ρούχα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Χωρίς στύψιμο για να αδειάσετε το νερό στο τέλος του προγράμματος χωρίς όμως να στυφτούν τα ρούχα. Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων Πρόγραμμα Μέγιστο φορτίο (kg) Διάρκεια προγράμματος (~λεπτά) Κατανάλωση νερού (lt) Κατανάλωση ρεύματος (kwh) Ταχύτητα στυψίματος βοηθητική λειτουργία θερμοκρασία Πρόπλυση Σύντομη πλύση Ξέβγαλμα Συν Αποφυγή τσαλακώματος Πρόσθετο νερό Παύση ξεβγάλματος Κρύο Βαμβακερά max. Βαμβακερά 60** max. Βαμβακερά max. Super max. Έντονο max. * Babycare max. * Συνθετικά Συνθετικά Ευπαθή Μάλλινα Πλύσιμο στο χέρι Mini max. *** Επιλέγεται * Επιλέγεται αυτόματα, δεν μπορεί να ακυρωθεί. ** Πρόγραμμα Σήμανσης Ενέργειας (EN 60456) *** Οι στροφές στυψίματος του προγράμματος Σύντομο σε πλυντήρια με στροφές στυψίματος περισσότερες από 1400 rpm περιορίζονται στο μέγιστο των 1400 rpm. Η κατανάλωση νερού και ρεύματος και η διάρκεια των προγραμμάτων είναι δυνατόν να αποκλίνουν από τα στοιχεία του πίνακα, ανάλογα με τις μεταβολές στην πίεση, τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, το είδος και την ποσότητα των ρούχων, την επιλογή βοηθητικών λειτουργιών και τις αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος. Σε περιοχές όπου η θερμοκρασία του νερού τροφοδοσίας είναι χαμηλή κατά τη διάρκεια του χειμώνα και/ή σε περιοχές με μικρή τάση ρεύματος, μπορεί να επιλεγεί το πρόγραμμα Σούπερ αντί του Βαμβακερά 60*. C Οι βοηθητικές λειτουργίες στον πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου σας EL

20 Βοηθητικές Λειτουργίες Κουμπιά επιλογής βοηθητικών λειτουργιών C Επιλέξτε τις απαιτούμενες βοηθητικές λειτουργίες πριν αρχίσετε το πρόγραμμα. C Ορισμένοι συνδυασμοί δεν μπορούν να επιλεγούν μαζί (Π.χ. Πρόπλυση) (εικόνα 1-5a) και Σύντομη πλύση (εικόνα 1-5b). Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών Αν επιλεγεί μια βοηθητική λειτουργία η οποία δεν πρέπει να επιλέγεται μαζί με κάποια που επιλέχτηκε προηγουμένως, η πρώτη λειτουργία που επιλέχτηκε θα ακυρωθεί και θα παραμείνει ενεργή η τελευταία επιλογή βοηθητικής λειτουργίας. (Π.χ. Αν θέλετε να επιλέξετε πρόπλυση πρώτα και κατόπιν σύντομη πλύση, η πρόπλυση θα ακυρωθεί και θα παραμείνει ενεργή η σύντομη πλύση. Δεν μπορεί να επιλεγεί βοηθητική λειτουργία που δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα (βλέπε τον Πίνακα επιλογής προγράμματος ) Πρόπλυση Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία (5a), η ένδειξη θα δείξει το σύμβολο «1». Η πρόπλυση είναι αναγκαία μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα. Χωρίς την πρόπλυση μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια, νερό, απορρυπαντικό και χρόνο. Πρόπλυση χωρίς απορρυπαντικό συνιστάται για δαντέλες και κουρτίνες. Σύντομη πλύση Με τη λειτουργία αυτή (5b) συντομεύεται ο χρόνος του πλυσίματος. Στην οθόνη ενδείξεων θα ανάψει το σύμβολο 2. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για μικρότερα φορτία ή ελαφρά λερωμένα ρούχα. Ξέβγαλμα Συν Η λειτουργία αυτή (5c) επιτρέπει στο πλυντήριό σας να εκτελεί ένα ξέβγαλμα επιπλέον των κανονικών κύκλων ξεβγάλματος που εκτελεί το πλυντήριό σας μετά τον κύριο κύκλο πλυσίματος. Επομένως μειώνεται ο κίνδυνος να επηρεαστούν από κατάλοιπα απορρυπαντικού τα ευαίσθητα δέρματα (μωρών, αλλεργικών ατόμων κλπ.). Στην οθόνη ενδείξεων θα ανάψει το σύμβολο 3. Λιγότερο τσαλάκωμα Με τη λειτουργία αυτή (5d), θα μειωθεί η κίνηση του τυμπάνου για να μειωθεί το τσαλάκωμα και οι στροφές στυψίματος είναι περιορισμένες. Επιπλέον, το πλύσιμο εκτελείται με μεγαλύτερη στάθμη νερού. Στην οθόνη ενδείξεων θα ανάψει το σύμβολο 4. C Όταν επιλέγετε αυτή τη βοηθητική λειτουργία, τοποθετήστε στο πλυντήριό σας τη μισή ποσότητα ρούχων από τη μέγιστη ποσότητα που αναφέρεται στον πίνακα προγραμμάτων. Εμφάνιση χρόνου Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος, η οθόνη δείχνει το χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα προγραμμάτων, ανάλογα με τις μεταβολές στην πίεση, τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, το είδος και την ποσότητα των ρούχων, την επιλογή βοηθητικών 20 - EL λειτουργιών και τις αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος. Χρονική καθυστέρηση Με τη λειτουργία Χρονική καθυστέρηση μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη ενός προγράμματος έως 24 ώρες. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει ανά διαστήματα των 30 λεπτών. 1. Πιέστε τα κουμπιά Χρονική καθυστέρηση + και - για να ορίσετε την επιθυμητή τιμή καθυστέρησης. 2. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση/Ακύρωση. Τότε θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση της χρονικής καθυστέρησης. C Κατά τη διάρκεια της χρονικής καθυστέρησης μπορούν να αφαιρεθούν ρούχα ή να τοποθετηθούν περισσότερα. Αλλαγή του χρόνου καθυστέρησης Εάν θελήσετε να αλλάξετε το χρόνο καθυστέρησης κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης: 1. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση/Ακύρωση. 2. Πιέστε τα κουμπιά Χρονική καθυστέρηση + και - για να ορίσετε την επιθυμητή τιμή καθυστέρησης. 3. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση/Ακύρωση ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Ακύρωση της χρονικής καθυστέρησης Εάν θελήσετε να ακυρώσετε την αντίστροφη μέτρηση της χρονικής καθυστέρησης και να ξεκινήσετε αμέσως το πρόγραμμα: 1. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση/Ακύρωση. 2. Πιέστε το κουμπί Χρονική καθυστέρηση - για να μειώσετε τη χρονική καθυστέρηση. Μετά από την ένδειξη των 30 λεπτών θα εμφανιστεί η διάρκεια του προγράμματος. 3. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση/Ακύρωση ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Έναρξη του προγράμματος 1. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση/Ακύρωση ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα. 2. Θα ανάψει το σύμβολο έναρξης (εικόνα 2-7j) που δείχνει ότι το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει. 3. Η πόρτα κλειδώνει και θα ανάψει το σύμβολο κλειδωμένης πόρτας (εικόνα 2-7i). 4. Θα ανάψει το σύμβολο του αντίστοιχου βήματος (πρόπλυση, κύρια πλύση, ξέβγαλμα, μαλακτικό και στύψιμο) από το οποίο έχει αρχίσει το πρόγραμμα (εικόνα 2-7f). C Αν το μηχάνημα δεν εκτελεί στύψιμο, τότε μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία Αναμονή μετά το ξέβγαλμα ή να έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα διόρθωσης στυψίματος λόγω υπερβολικά μεγάλης ανισοκατανομής του βάρους των ρούχων στο πλυντήριο. Αλλαγή επιλογών αφού έχει αρχίσει το πρόγραμμα Οι ενδείξεις για τις επιλεγμένες στροφές στυψίματος και τη θερμοκρασία προγράμματος σβήνουν. Εμφανίζεται ένα κενό πλαίσιο. Όταν τεθεί στην κατάλληλη θέση το κουμπί Επιλογή προγράμματος, εμφανίζονται πάλι τα

Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija. Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K

Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija. Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K EL HU LV LT Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K 2 19 35 51 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Mosógép Maşină de spălat rufe

Πλυντήριο ρούχων Mosógép Maşină de spălat rufe EL HU RO Οδηγίες Χρήσης 2 Használati útmutató 20 Manual de utilizare 38 Πλυντήριο ρούχων Mosógép Maşină de spălat rufe ZWY 61004WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 3

Διαβάστε περισσότερα

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ CΤG 856 S V G A Β1 C1 C2 Β2 Α ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Β1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ C2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΑQUAPLUS Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones

www.markabolt.hu FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones 2 19 36 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45

EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45 EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu HC452400EB НҰСҚАУЛАРЫ

www.markabolt.hu HC452400EB НҰСҚАУЛАРЫ HC452400EB EL HU IT KK ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ INDUKCIÓS TŰZHELYLAP PIANO COTTURA A INDUZIONE ИНДУКЦИЯЛЫҚ ПЕШ ҮСТІ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ISTRUZIONI PER L USO ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАРЫ 2 22 41 60 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Πλυντήριο ρούχων D D5 3 ➂ ➃ D6 D D3 b a b D7 a D - - Στις σελίδες που ακολουθούν θα ανακαλύψετε τα παρακάτω σύµβολα τα οποία επισηµαίνουν: τις οδηγίες ασφαλείας (για σας,

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator EL Οδηγίες Χρήσης 2 HU Használati útmutató 16 RO Manual de utilizare 30 Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB36101WA ZRB36101XA Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια _ 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE EDH3686GDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 21 39 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας. Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας. Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Συντήρηση... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Τηλεχειριστήριο... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση - Συνδέσεις USB... 8 Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di AEG- ELECTROLUX F88009MOP. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πλυντηρίου

Οδηγίες χρήσης πλυντηρίου Οδηγίες χρήσης πλυντηρίου ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WBW-91280 Οικονομικό σύστημα πλύσης Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το πλυντήριο καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια και νερό, επιλέγοντας βέλτιστη ποσότητα νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγιεσ χρησεωσ. Πλυντήριο ρούχων

Οδηγιεσ χρησεωσ. Πλυντήριο ρούχων Οδηγιεσ χρησεωσ Πλυντήριο ρούχων Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε στην αγορά του πλυντηρίου ρούχων, και τα συγχαρητήρια στην άριστη επιλογή. Το νέο πλυντήριο ρούχων σας καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

HOOVER HOD 7 HOD 7 ALU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

HOOVER HOD 7 HOD 7 ALU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HOOVER HOD 7 HOD 7 ALU ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Α :Πλήκτρο Eναρξης /Διακοπής λειτουργίας Β :Πλήκτρο Επιλογής προγράμματος C : Πλήκτρο Μετάθεσης έναρξης λειτουργίας D :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατ αρχήν επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση που επιδείξατε σε μια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛ. ΡΟΥΧΩΝ - ΑΝΩ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (*) Χωρητικότητα τυμπάνου: 5 kg, 0-800 rpm ++, Ελληνικό Μενού 15 προγράμματα Πλήκτρο extra ξεβγάλματος (Extra Rinse) Πλήκτρο πρόπλυσης (Prewash)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 RENLIG GR NL FWM7D5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας 4 Περιγραφή προϊόντος 8 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 13 Προσαρμογή 13 Καθημερινή χρήση - Πλύση 14 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Smeg Spa Petco S.A. 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Smeg Spa Petco S.A. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 1. Οδηγίες αποσυσκευασίας και μεταφοράς 3 2. Αφαίρεση της μπάζας 4 3. Αφαίρεση των ελαστικών στηριγμάτων της πόρτας 5 4. Χρήση των ελαστικών στηριγμάτων της πόρτας 6 5. Αφαίρεση της πόρτας

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

SCT71800S1. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató

SCT71800S1. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató SCT71800S1 EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 2 26 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................. 3 ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ.................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN HU KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN Felhasználói és szerelői kézikönyv RU RO EL ES НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ С КОНДЕНСАЦИЕЙ Руководство по эксплуатации, предназначенное для пользователя и для монтажника CENTRALĂ

Διαβάστε περισσότερα

8 kg. 9 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. À ƒπ. ª ƒ π º ƒδø Π

8 kg. 9 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. À ƒπ. ª ƒ π º ƒδø Π À ƒπ À ƒ À À - ÙÈÌÔÎ Ù ÏÔÁÔ 2011 8 9 ª ƒ π º ƒδø Π ª ƒ π º ƒδø Π 9 kg EVO 1493 DW o Χωρητικότητα 9kg o Ταχύτητα εως 1400 σ.α.λ. o Ψηφιακή Oθόνη LED πολλαπλών ενδείξεων o Πλήκτρο qua+ για ευαίσθητες o Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Πίνακας περιεχοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ... 3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΙ ΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Οδηγίες ασφαλείας Υποδείξεις ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αφαίρεση βιδών µεταφοράς Ρύθµιση βάσης στήριξης Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων

Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες. el-gr M.-Nr. 09 879

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 1 Πλυντήρια Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 Οδηγίες λειτουργίας Πίνακας ελέγχου...4 Ρυθμίσεις ελέγχου...5 6 Χαρακτηριστικά...7 9 Φόρτωση και χρήση του Πλυντηρίου...9 Καθαρισμός του πλυντηρίου...10 12 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY EKG51150OW EL HU ΚΟΥΖΊΝΑ TŰZHELY ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 5 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN A HU KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN Felhasználói és szerelői kézikönyv RU ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ Инструкция по эксплуатации для пользователей и монтажников RO CENTRALĂ TERMICĂ MURALĂ CU CONDENSARE,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN A hu KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN Felhasználói és szerelői kézikönyv ru НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ Руководство по установке и эксплуатации ro CENTRALĂ TERMICĂ MURALĂ CU CONDENSARE, PE GAZ Manual

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Ελληνικά Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή του πλυντηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Με απλούς τρόπους μπορούμε να μειώσουμε τη κατανάλωση νερού στο μπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο.

Με απλούς τρόπους μπορούμε να μειώσουμε τη κατανάλωση νερού στο μπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. Πρακτικοί τρόποι εξοικονόμησης νερού Με απλούς τρόπους μπορούμε να μειώσουμε τη κατανάλωση νερού στο μπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. Τρόποι εξοικονόμησης νερού στο μπάνιο 1. Ελέγξτε για διαρροή το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ GR 1

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ GR 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Με απλούς πρακτικούς τρόπους, µπορούµε όλοι µας να κάνουµε µία προσπάθεια ώστε να µειώσουµε την κατανάλωση νερού στο µπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. ΤΡΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49 Απορριψη 50 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 50 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 51 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 51 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ Το Σιάτσου Μασάζ συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τεχνικές μασάζ και γίνεται με την πίεση και κινήσεις των δακτύλων των χεριών. Αυτή η μορφή σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - Όλες οι απαντήσεις µε

Συχνές ερωτήσεις - Όλες οι απαντήσεις µε Συχνές ερωτήσεις - Όλες οι απαντήσεις µε µια µατιά Επιλέξτε το θέµα που σας ενδιαφέρει Έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τη δοσολογία, τους λεκέδες και τα ευαίσθητα υφάσµατα; Εδώ θα βρείτε όλες τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα