Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt:"

Transcript

1 1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 Δώστε τον ορισμό των dbw,dbm,dbμv. Υπολογίστε την τιμή του σήματος στην έξοδο αθροιστή, όταν στην είσοδο έχουμε: Α) W + W Β) dbw + W Γ) dbw + dbw Δ) dbw + dbm Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt: PW ( ) PdBW ( ) = log 1 W P( mw) P( dbm) = log 1 mw V ( μv) V ( dbμv) = 0log 1 μv Το dbw μπορεί να ειπωθεί ότι είναι db ισχύος με ισχύ αναφοράς το 1 Watt. Tο dbm είναι και πάλι db ισχύος, απλά αλλάζει η ισχύς αναφοράς που στην περίπτωση αυτή είναι το 1mW. Τέλος το dbμv είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί db τάσης, με τάση αναφοράς όμως το 1μV. Παρακάτω δίνονται οι υπολογισμοί για τα ζητούμενα μεγέθη. Οι υπολογισμοί γίνονται με τη βοήθεια των σχέσεων : Α) W + W = 0W P( db) P( dbw ) PW ( ) = και PW ( ) =. Β) Είναι: dbw = W = W 0W Άρα dbw+w = W + W = 0W = log = 13dBW 1W Γ) Είναι: dbw = W. Άρα dbw + dbw = W + W = 0W = 13dBW. 1 Δ) Είναι: dbw = W = W = W και 1 dbm = mw = mw = mw. Άρα: 1

2 ,01 0 dbw + dbm = W + mw = log =,004 dbw = log = 40, 004 dbm 1 1 Άσκηση Βρείτε από το δίκτυο τυπικές κεραίες κινητής τηλεφωνίας και εξηγήστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Ποια χαρακτηριστικά θα προσδιορίσουν το είδος της κεραίας που θα επιλέξετε; Μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο για τυπικές κεραίες κινητής τηλεφωνίας καταλήξαμε ότι τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θεωρείται ότι χαρακτηρίζουν τις κεραίες αυτές είναι: Το εύρος ζώνης (εύρος συχνοτήτων) H μέγιστη ισχύς που μπορεί να αποδώσει Το εύρος δέσμης Το κέρδος Ο συντελεστής απόδοσης Ο συντελεστής στασίμου κύματος (VSWR) Front-to-Back Ratio Η κατευθυντικότητα Ο χάρτης Smith Η πόλωση Διαστάσεις και αν είναι κατάλληλη για εσωτερική/εξωτερική χρήση, (υλικό, επιφάνεια, μέγιστη ταχύτητα ανέμου) Προστασία από Περιβάλλον (πχ από διάβρωση, κεραυνούς, άνεμο κλπ) Τα χαρακτηριστικά που θα προσδιορίσουν την τελική επιλογή της κεραίας είναι, για δεδομένο μέγεθος, το εύρος ζώνης, καθώς θα πρέπει να επιλέξουμε μια κεραία η οποία να αποδίδει ικανοποιητικά σε όλες τις συχνότητες που θέλουμε να καλύπτει, το κέρδος και η κατευθυντικότητα. Φυσικά πολύ σημαντικός είναι και ο σηματοθορυβικός λόγος στην έξοδο. Ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά που θα καθορίσουν την τελική κεραία που θα επιλέξουμε σχετίζονται με το τι ακριβώς είναι εκείνο που μας ενδιαφέρει περισσότερο σε κάθε εφαρμογή.

3 Άσκηση 3 Ποια τα είδη καλωδίων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία κεραιών από 400MHz μέχρι 000MHz; Ποια χαρακτηριστικά θα προσδιορίσουν το είδος καλωδίου που θα επιλέξετε; Για την τροφοδοσία κεραιών σε συχνότητες από 400ΜΗz μέχρι 000ΜΗz χρησιμοποιούνται κυρίως ομοαξονικά καλώδια. Κάποια από αυτά είναι τύπου Air Dielectric ή Foam Dielectric ή Radiating. Για να επιλέξουμε σωστά το καλώδιο το βασικότερο χαρακτηριστικό της ζεύξης που πρέπει να λάβουμε υπ όψη είναι η συχνότητα λειτουργίας. Πέρα όμως από τη συχνότητα σημαντικά είναι και τα εξής χαρακτηριστικά: Άσκηση 4 Απόσβεση Λόγος Στασίμου Κύματος Ισχύς που μπορεί να μεταφέρει Μόνωση Χαρακτηριστική Αντίσταση Ποιος ο σκοπός των combiner; Πώς λειτουργεί ένας combiner; Ποια εξασθένηση εισάγει ένας τυπικός combiner του εμπορίου που χρησιμοποιείται στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας; Οι combiners είναι συσκευές που έχουν διπλό σκοπό: Χρησιμοποιούνται τόσο για να συνδυάζουν σήματα προς μετάδοση, όσο και για να διαιρούν σήματα από λήψη, προκειμένου αυτά να μην απαιτούν μία κεραία το καθένα, αλλά μία όλα μαζί. Η χρήση των combiners έχει σκοπό τη μείωση του κόστους. Έτσι, για παράδειγμα, ο combiner είναι μια συσκευή που παίρνει στην είσοδό της τις εξόδους δύο ή περισσοτέρων πομπών, τις συνδιάζει και παρέχει στην έξοδό της ένα μόνο σήμα προς εκπομπή. Οι combiners ως συσκευές εισάγουν και κάποια εξασθένηση η οποία κυμαίνεται συνήθως μεταξύ -3dB. Ακολουθεί ένα σχήμα το οποίο περιγράφει την χρησιμότητα των combiner: 3

4 Άσκηση 5 Υπολογίστε το μακρινό πεδίο μιας κεραίας GSM με διαστάσεις κεραίας 1m Χ 300mm Χ 1mm και απολαβή 13dBi. Ποιο είναι το ενεργό άνοιγμα της κεραίας; Θα εξετάσουμε το πρόβλημα τόσο για την περίπτωση των 900ΜΗz, όσο και για την περίπτωση των 1800ΜΗz. Έχουμε: 8 c 3 για f = 900MHz: λ = = m λ = 0,33m 8 f 9 8 c 3 για f = 1800MHz: λ = = m λ = 0,167m 8 f 18 Για να υπολογίσουμε το μακρινό πεδίο της κεραίας GSM θα D χρησιμοποιήσουμε την σχέση d >, όπου D είναι η μέγιστη διάσταση της λ κεραίας. Στην περίπτωση της δικής μας κεραίας η μέγιστη διάσταση είναι 1m. Όλες οι αποστάσεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες από το d που θα υπολογίσουμε από την παραπάνω σχέση ανήκουν στο μακρινό πεδίο της κεραίας. Χρησιμοποιώντας τα μήκη κύματος που υπολογίσαμε πιο πάνω, έχουμε αντίστοιχα με πριν: για f = 900MHz: d > d > 6m 0,33 4

5 για f = 1800MHz: d > d > 11.9m 0,167 Ο υπολογισμός της ενεργού επιφανείας γίνεται μέσω της σχέσης: G A = λ, όπου G η απολαβή. 4π G Όμως για την μετατροπή από dbi έχουμε: gdbi = log. Ισχύει G G ISOTROP =1, οπότε έχουμε: Άσκηση 6 g 13 ISOTROP G = = = 19,95. Συνεπώς προκύπτει: 0,33 19,95 για f = 900MHz: A= = 0,17m 4π 0,167 19,95 για f = 1800MHz: A= = 0,044m 4π Σε μια ζεύξη ελεύθερου χώρου ο πομπός έχει έξοδο 5W και η απολαβή της κεραίας είναι dbd. Υπολογίστε την ισχύ που λαμβάνεται σε έναν δέκτη που βρίσκεται σε απόσταση 0 μέτρα όταν η κεραία του δέκτη έχει απολαβή dbi. Οι κεραίες τροφοδοτούνται με καλώδιο το οποίο έχει απώλειες 1.dB. Για την άσκηση αυτή, εφόσον δεν μας δίνεται η συχνότητα, θα θεωρήσουμε ότι η κεραία χρησιμοποιείται για εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και η συχνότητα είναι f = 900MHz. Η διάταξη που περιγράφεται στην εκφώνηση, φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Το σύστημα το οποίο μελετούμε έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Συχνότητα: f = 900MHz λ = 0,33m. Ισχύς εκπομπής: P t = 5W = 14dBW. Απολαβή κεραίας πομπού: g t =dbd Απολαβή κεραίας δέκτη: g r =dbi Απόσταση πομπού-δέκτη = 0m Απώλειες καλωδίου = L=1.dB Αντίσταση εισόδου κεραίας δέκτη: R=50Ω (κάνουμε αυτήν την παραδοχή) 5

6 Εφόσον στην άσκηση δεν αναφέρεται συχνότητα λειτουργίας υποθέτουμε ότι πρόκειται για εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας και θεωρούμε ως συχνότητα λειτουργίας τα 900ΜHz. Κάνουμε τις κατάλληλες μετατροπές: Έχουμε: P(dBd) = -,14 + P(dBi) για τα dbdipol=dbd καθώς ένα δίπολο έχει απολαβή 1,4 σε σχέση με την ισοτροπική κεραία. Συνεπώς για τον υπολογισμό της απολαβής σε dbi θα έχουμε: g dbi = +,14 = 1,14 dbi Υπολογίζουμε τις απώλειες ελεύθερου χώρου: FSL = 3,4 + 0log f MHz + 0log d Km = 3,4 + 0log log0,1 = = 3,4 + 59,08 0 = 71,48 db Μας ενδιαφέρει στη συνέχεια να εκφράσουμε το ισοζύγιο των ισχύων γι αυτή τη ζεύξη ώστε να υπολογίσουμε τη ζητούμενη λαμβανόμενη ισχύ στο δέκτη. Στη σχέση αυτή για το ισοζύγιο ισχύων θα πρέπει να υπολογίσουμε, εκτός από τις απώλειες ελευθέρου χώρου, την ισχύ εκπομπής του πομπού και τα κέρδη πομπού και δέκτη, επίσης και τις απώλειες των καλωδίων τροφοδοσίας πομπού και δέκτη: PRX ( dbw) = PTX ( dbw) + GTX ( dbi) + GRX ( dbi) FSL( db) Lπ ( db) LΔ ( db) = = log ,15 71, 48 1, 1, = 13, ,15 71, 48, 4 = 37, 75dBw όπου L Π και L Δ οι απώλειες καλωδίου τροφοδοσίας πομπού και δέκτη, αντιστοίχως. Άσκηση 8 Δέκτης βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από τον πομπό ο οποίος εκπέμπει στα 900MHz 40W. Εάν οι απολαβές των κεραιών είναι 1dBi και η εξασθένηση του καλωδίου είναι 1,5dB α) υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο σε dbμv στην κεραία του δέκτη β) την τάση στην είσοδο του δέκτη γ) την ισχύ στην είσοδο του δέκτη. Η διάταξη που περιγράφεται στην εκφώνηση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 6

7 Το σύστημα το οποίο μελετούμε έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Συχνότητα: f = 900MHz λ = 0,33m. Ισχύς εκπομπής: P t = 40W = 16dBW. Απολαβή κεραίας πομπού: g t =1dBi Απολαβή κεραίας δέκτη: g r =1dBi Απόσταση πομπού-δέκτη = 15km Εξασθένηση του καλωδίου = L=1.5dB Αντίσταση εισόδου κεραίας δέκτη: R=50Ω (κάνουμε αυτήν την παραδοχή) H εξασθένηση στον ελεύθερο χώρο στην μακρινή περιοχή δίνεται από την σχέση: ( Pr' Pt' ) = 0log db 4 π d Για d = 15 3 m έχουμε: ( ) 0,33 Pr' Pt' = 0 log 115,1dB db 3 = 4π 15 Έχουμε P = P ' + g L= P L+ g 115,1+ g L r r r t t r P = 16 1, ,1+ 1 1,5 P = 78,1dBW ή P = 15,4nW r r Το ηλεκτρικό πεδίο θα υπολογιστεί από τη σχέση: E EIRP π P t ' g t 3 = E = E = 7,74 V / m 4πd π 4πd ' Pt P όπου Pt = = = 1.41W και l ο συντελεστής απωλειών λόγω καλωδίων. L l Στον δέκτη, αφού δεν μας δίνεται αντίσταση, θεωρούμε R = 50Ω. Άρα έχουμε για τον υπολογισμό της τάσης στην είσοδο του δέκτη: V PR = V = PR R V = 0,87mV R Η ισχύς στην είσοδο του δέκτη υπολογίστηκε παραπάνω και είναι: r PR = 78,1dBW ή P = 15,4nW R 7

8 Άσκηση 9 Δέκτης τροφοδοτείται από κεραία 13dBi στα 1800ΜHz. Εάν η ευαισθησία του δέκτη είναι 1,5μV, υπολογίστε ποια πρέπει να είναι η EIRP ενός πομπού που βρίσκεται σε απόσταση 7 χιλιομέτρων. Το σύστημα το οποίο μελετούμε έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Συχνότητα: f = 1800MHz λ = 0,167m. Ευαισθησία του κινητού δέκτη: V ε = μv Απολαβή κεραίας δέκτη: g r =13dBi Αντίσταση εισόδου κεραίας δέκτη: R=50Ω (κάνουμε αυτήν την παραδοχή) Απόσταση πομπού-δέκτη = 7km Από την ευασθησία καθορίζεται η ελάχιστη ισχύς που απαιτείται να φτάνει στο δέκτη ώστε να μπορεί αυτός να «ακούσει» τον πομπό. Η ισχύς αυτή καθορίζεται από τη σχέση: 6 ( 1.5 ) ' V ε 14 Pr = = = 4.5 W = 0.045pW = 133.5dBW R 50 Θέλουμε να υπολογίσουμε την EIRP, την ενεργή ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύ, δηλαδή το μέγεθος p t g t. Έχουμε την παρακάτω σχέση: P t Gt λ Gr EIRP λ Gr Pr ' = Pt ' A = = P ' ( ) r = EIRP Gr 4π d 4π 4π d 4π 4πd Άρα Pr '( dbw ) = ( EIRP)( dbw ) + 13( dbi) + 0 log ( db). 4π d Για λ = 0,167m και d = 7000m, έχουμε: 0log = 114,4dB και με 4π d P ' = -133,5dBW, προκύπτει τελικά ότι EIRP = -3.1dBW. r 8

9 Άσκηση Σε ένα σύστημα κινητών τηλεπικοινωνιών με συχνότητα λειτουργίας 1800MHz δίδεται βάση πομπού ισχύος 40W με απολαβή κεραίας πομπού 1dBi. Εάν η ευαισθησία ενός κινητού δέκτη είναι 0.1mV, με απολαβή κεραίας δέκτη στα 1800 ΜΗz 1dBi και αντίσταση εισόδου 50Ω, να υπολογίσετε την μέγιστη απόσταση ραδιοκάλυψης. (Διάδοση ελεύθερου χώρου). Σε ποια απόσταση από την βάση θα πρέπει να εγκαταστήσουμε μια άλλη βάση με τα ίδια χαρακτηριστικά ώστε στα όρια της ραδιοκάλυψης ο λόγος σήμα προς παρεμβολή (C/I) στο κινητό να είναι ίσος με 9dB; Η διάταξη που περιγράφεται στην εκφώνηση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Το σύστημα το οποίο μελετούμε έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Συχνότητα: f = 1800MHz λ = 0,167m. Ισχύς εκπομπής: P t = 40W = 16dBW. Ευαισθησία του κινητού δέκτη: V ε = 0.1mV Απολαβή κεραίας πομπού: g t =1dBi Απολαβή κεραίας δέκτη: g r =1dBi Αντίσταση εισόδου κεραίας δέκτη: R=50Ω Από την ευαισθησία καθορίζεται η ελάχιστη ισχύς που απαιτείται να φτάνει στο δέκτη ώστε να μπορεί αυτός να «ακούσει» τον πομπό. Η ισχύς αυτή καθορίζεται από τη σχέση: 3 V ( 0,1 ) ε Pr = = = W = 0,nW η Pr = 96,99dBW R 50 Σύμφωνα με την εκφώνηση θεωρούμε στο πρόβλημα αυτό ότι έχουμε διάδοση ελευθέρου χώρου. Η εξασθένηση στον ελεύθερο χώρο δίνεται από τον τύπο: L= log ( db) 4π d 9

10 Με βάση τη σχέση αυτή προκύπτει το γνωστό ισοζύγιο ισχύων σύμφωνα με το οποίο έχουμε: P RX ( dbw) = P TX ( dbw) + G ( dbi) + G 96,99 = log , ,51 0log d TX RX ( dbi) FSL( dbi) Km 0log d Km = 8,8 d Km = 7,54Km Βλέπουμε ότι στη σχέση αυτή μόνος άγνωστος είναι η ζητούμενη μέγιστη απόσταση ραδιοκάλυψης η οποία προκύπτει ίση με d = 7,54Km Στη συνέχεια θέλουμε να υπολογίσουμε σε ποιά απόσταση από τη βάση θα πρέπει να εγκαταστήσουμε μια άλλη βάση με τα ίδια χαρακτηριστικά ώστε στα όρια της ραδιοκάλυψης ο λόγος σήμα προς παρεμβολή C στο κινητό να I Km είναι ίσος με 9dB. Θεωρούμε έστω ότι η βάση Α παράγει το σήμα C ( C = ισχύς εκπομπής για τη βάση Α) ενώ η Β προκαλεί την παρεμβολή I ( I = ισχύς εκπομπής για τη βάση Β). Έστω ότι το κινητό βρίσκεται σε απόσταση d 1 από τη βάση Α και σε απόσταση d από τη βάση Β. Επειδή μας ενδιαφέρει να κάνουμε τον υπολογισμό για απόσταση στα όρια της ραδιοκάλυψης από τη βάση Α, θα πάρουμε ότι d 1 =d, όπου d η μέγιστη απόσταση ραδιοκάλυψης που υπολογίσαμε στο προηγούμενο ερώτημα. Με βάση αυτά, και δεδομένου ότι θέλουμε να έχουν και οι δύο βάσεις Α και B τα ίδια χαρακτηριστικά, έχουμε: C I PGG PGG = = = = = d PTBGT GR PTBGT GR 4πd 4πd TA T R TA T R 4π d1 4π d d 0.9 9dB Άρα d =77,6Km. Χάριν απλότητος θεωρούμε ότι τα σημεία όπου βρίσκονται οι δύο βάσεις και το σημειό όπου βρίσκεται το κινητό είναι συνευθειακά. Αυτή εξάλλου είναι και η χειρότερη δυνατή περίπτωση παρεμβολής στην εκπομπή του σταθμού Α από το σταθμό Β. Επομένως η απόσταση d την οποία ψάχνουμε θα είναι το άθροισμα των αποστάσεων d 1 και d. Άρα d = d 1 + d =7, ,6 = =5,16Km

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 1.1 Βασικές μετατροπές Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών Όταν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός μεγεθών σχετικών με στάθμες ισχύος εκπεμπόμενων σημάτων, γίνεται χρήση και της λογαριθμικής κλίμακας με

Διαβάστε περισσότερα

Echo Canceller. Αναμετάδοση ψηφιακού stream στην συχνότητα λήψης. Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV

Echo Canceller. Αναμετάδοση ψηφιακού stream στην συχνότητα λήψης. Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Του Θανάση Κυριακόπουλου Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Echo Canceller Αναμετάδοση ψηφιακού stream στην συχνότητα λήψης Η χρήση μεταλλακτών μέσω IF & διπλών SAW filters είναι η κλασσική

Διαβάστε περισσότερα

Οι μονάδες εξόδου και τα κεραιοσυστήματα ενός Gap Filler

Οι μονάδες εξόδου και τα κεραιοσυστήματα ενός Gap Filler ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GAP FILLERS Του Θανάση Κυριακόπουλου Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Οι μονάδες εξόδου και τα κεραιοσυστήματα ενός Gap Filler Στα προηγούμενα άρθρα είδαμε με πολλές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αντώνη

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου 1 Προϋπολογισμός ισχύος ραδιοζεύξης (Ιink budget) Συνυπολογίζοντας διάφορες παραμέτρους (απώλειες καλωδίωσης, χαρακτηριστικά κεραιών κτλ), υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV

Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GAP FILLERS Του Θανάση Κυριακόπουλου Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Η ακτινοβόληση της ισχύος και τα κεραιοσυστήματα ενός Gap Filler Πριν ασχοληθούμε με τις διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δύο κατηγορίες Μικροκυματικών Ζεύξεων: Οπτικής Επαφής (ΟΕ) Πέραν του ορίζοντος (ΠΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δύο κατηγορίες Μικροκυματικών Ζεύξεων: Οπτικής Επαφής (ΟΕ) Πέραν του ορίζοντος (ΠΟ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δύο κατηγορίες Μικροκυματικών Ζεύξεων: Οπτικής Επαφής (ΟΕ) Πέραν του ορίζοντος (ΠΟ) ΟΕ: 1. Χαμηλές ισχύς εκπομπής 2. Μήκη διοδεύσεως της τάξης 20 με 100km/ επαναληπτικός σταθμός (για επίγεια Τ/Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Κεραίες. Κεραίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Κεραίες. Κεραίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Κεραίες Κεραίες Η κατάλληλη χρήση των κεραιών μπορεί να βελτιώσει την απόδοση ενός WLAN εντυπωσιακά. Στην πραγματικότητα, οι κεραίες είναι πιθανώς ο ευκολότερος τρόπος να βελτιωθεί η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση κεραίας. Του κ. Αντώνη Ζαχαριουδάκη, τεχνικού διευθυντή της εταιρίας Ν. Ζαχαριουδάκη & Σία ΕΕ Saloras Satelite Center

Εγκατάσταση κεραίας. Του κ. Αντώνη Ζαχαριουδάκη, τεχνικού διευθυντή της εταιρίας Ν. Ζαχαριουδάκη & Σία ΕΕ Saloras Satelite Center Εγκατάσταση κεραίας Του κ. Αντώνη Ζαχαριουδάκη, τεχνικού διευθυντή της εταιρίας Ν. Ζαχαριουδάκη & Σία ΕΕ Saloras Satelite Center Η παρουσίαση (σοβαρών) προϊόντων απαιτείται και έχω την άποψη ότι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη και προσομοίωση ευφυούς κεραίας για την υποστήριξη εξειδικευμένων επικοινωνιακών υπηρεσιών»

«Μελέτη και προσομοίωση ευφυούς κεραίας για την υποστήριξη εξειδικευμένων επικοινωνιακών υπηρεσιών» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...2 Γενικά...2 1.1 Θεώρημα Μίλερ (Mller theorem)...10 1.2 Μπούτστραπινγκ (Boottrappng)...11 1.2.1 Αύξηση της σύνθετης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητα Διακοπής Λειτουργίας Σύνδεσης σε Κυψελωτά Συστήματα Επικοινωνιών

Πιθανότητα Διακοπής Λειτουργίας Σύνδεσης σε Κυψελωτά Συστήματα Επικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Πιθανότητα Διακοπής Λειτουργίας Σύνδεσης σε Κυψελωτά Συστήματα Επικοινωνιών Άννα Ν. Γεώργιζα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του LTE στην Ελλάδα

Η ανάπτυξη του LTE στην Ελλάδα του Θανάση Κυριακόπουλου Η ανάπτυξη του LTE στην Ελλάδα και η επίδραση στην ψηφιακή τηλεόραση Πολύ σύντομα η κινητή τηλεφωνία θα χρησιμοποιήσει το επάνω τμήμα των συχνοτήτων UHF (κανάλια 60-69) που μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές μετρήσεις και κατασκευή πεδιόμετρου για ανίχνευση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

Εργαστηριακές μετρήσεις και κατασκευή πεδιόμετρου για ανίχνευση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων Εργαστηριακές μετρήσεις και κατασκευή πεδιόμετρου για ανίχνευση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων Διπλωματική Εργασία Ονοματεπώνυμο: Καλούσιος Παναγιώτης, Μιαρίτης Νέστορας Αριθμός Ειδικού Μητρώου : 5359, 6001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Εισηγητής: Στρατάκης Δημήτρης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ...12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

IKUSI Hellas Τιμοκατάλογος Gap Fillers

IKUSI Hellas Τιμοκατάλογος Gap Fillers IKUSI Hellas Τιμοκατάλογος Gap Fillers 1 Οι προτάσεις της IKUSI για τα Gap Filers Από τα μέσα του 2013 έως τα μέσα του 2014 δημοσιεύτηκε μια σειρά άρθρων μας στα τεχνικά περιοδικά του χώρου (Digital TV

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Gap Fillers DVB-T και SFN:

Gap Fillers DVB-T και SFN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GAP FILLERS Του Θανάση Κυριακόπουλου Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Gap Fillers DVB-T και SFN: πότε είναι απαραίτητο Όπως είδαμε στα προηγούμενα άρθρα, η χρήση μεταλλακτών

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 9. 1 Μετάδοση ενέργειας µεταξύ ποµπού-δέκτη

Σχήµα 9. 1 Μετάδοση ενέργειας µεταξύ ποµπού-δέκτη 9. ΚΕΡΑΙΕΣ Αν και στο προηγούµενο κεφάλαιο εξετάσαµε σε βάθος τις διάφορες µεθόδους διάδοσης των ραδιοκυµάτων εντούτοις, εν συντοµία αναφερθήκαµε στον τρόπο εκποµπής και τη διαδικασία λήψής τους. εν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. κλίµακας στα 2.4 GHz»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. κλίµακας στα 2.4 GHz» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «Χαρακτηρισµός ασύρµατου διαύλου για ράδιοδιάδοση εσωτερικού χώρου µε διαλείψεις µεγάλης κλίµακας στα 2.4 GHz» Ειδική Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Athens MUM 2015. Γεώργιος Μαραγκουδάκης Projects Manager - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών.

Athens MUM 2015. Γεώργιος Μαραγκουδάκης Projects Manager - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών. Athens MUM 2015 Projects Manager - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών. Παρασιτικές & Συνυπάρχουσες Ακτινοβολίες. Επιπτώσεις & Τρόποι Αντιμετώπισης των. Τι είναι η Παρασιτική Παρεμβολή? Παρεμβολή, είναι οτιδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του

Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 2 Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του Απάντηση : Ένα σήμα μπορεί να οριστεί ως μια χρονικά μεταβαλλόμενη ηλεκτρική κυματομορφή η οποία διαδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΧΟΑΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΧΟΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΧΟΑΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κατανεμημένου Συστήματος Ραντάρ

Μελέτη Κατανεμημένου Συστήματος Ραντάρ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Μικροκυμάτων Μελέτη Κατανεμημένου Συστήματος Ραντάρ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα