Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό (N 135) ιάλεξη: Η ιδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό (N 135) ιάλεξη: Η ιδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού"

Transcript

1 Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό (N 135) ιάλεξη: Η ιδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού

2 Μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας

3 τρισδιάστατη ενότητα (κίνηση, µουσική, λόγος) σύστηµα επικοινωνίας, µορφή έκφρασης συναισθηµάτων, ψυχικής διάθεσης, η «γλώσσα του σώµατος» σπουδαίο κοµµάτι του λαϊκού πολιτισµού σηµαντικό στοιχείο της παράδοσης του ελληνικού λαού κυριαρχεί στον ετήσιο εθιµικό κύκλο µορφή συµπεριφοράς που εξακολουθεί να µας εκφράζει ως λαό και κυριαρχεί σε όλα τα εθιµικά δρώµενα

4

5

6

7 Σκοπός του µαθήµατος: Η καλλιέργεια της Ελληνικής πολιτισµικής συνείδησης

8 Στόχοι του µαθήµατος: Εισαγωγή των µαθητών στην Ελληνική χορευτική παράδοση Συµβολικός τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας Μύηση στα ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: τρισυπόστατη ενότητα (κίνηση-µελωδία-λόγος), συλλογικότητα, τεχνική απλότητα

9 Στόχοι του µαθήµατος: Ανάπτυξη νευροµυϊκού συντονισµού και οπτικοακουστικής αντίληψης των µαθητών Ανάπτυξη γνωστικού, συναισθηµατικού και ψυχοκινητικού τοµέα των παιδιών Καλλιέργεια της δηµιουργικότητας Κατανόηση των ρυθµικών σχηµάτων

10 Βασική προϋπόθεση για τη µάθηση των χορών: Η εξοικείωση µε το ρυθµό Η εφαρµογή της µουσικοκινητικής αγωγής: αποτελεί το πρώτο στάδιο στη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού συµβάλλει στην κατανόηση στοιχείων της µουσικής τονισµένες-άτονες συλλαβές ρυθµική αγωγή (αργή-γρήγορη ταχύτητα) χρονική αξία κινήσεων συµβάλλει στην κατανόηση στοιχείων της κίνησης (αντίληψη του σώµατος, αντίληψη χώρου, αντίληψη βάρους, χρόνου και ροής, της σχέσης µε συµµαθητές - χορευτές και την οµάδα)

11 Παιχνιδοτράγουδα (γύρω γύρω όλοι, περνά περνά η µέλισσα, η µικρή Ελένη κ.λ.π.) Λαχνίσµατα (α-µπε-µπα-µπλοµ, Ντορεµι φασόλα, Ο Καρακατσάνης κ.λ.π. )

12 Σύµφωνα µε την αναλυτική µορφολογική µέθοδο (Martin et Pessovar, 1960) και την ταξινοµική χορολογική (Dance Study Group of the I.F.M.C., 1974). Χορός = Dance = T Μέρος = Part = P Τµήµα = Section = S Φράση = Phrase = F Μοτίβο = Motif = M Κύτταρο = Cell = C Στοιχείο = Element = E

13 Ο όρος κινητικό µοτίβο αναφέρεται στη µικρότερη κλειστή ρυθµοκινητική ενότητα που µπορεί να επαναλαµβάνεται συχνά στο χορό. Αποτελείται από δύο ή περισσότερες κινήσεις και αντιστοιχεί συνήθως σε ένα ρυθµικό µοτίβο ή µουσικό µέτρο.

14 Ειδος βηµάτων Μουσικό µέτρο 1. Προχωρητά 7/8 2. Σταυρωτά 7/8 3. Πλάγια 2/4 4. Σηµειωτά 2/4 5. Προχωρητά 2/4 6. Σηµειωτά 7/16 7. Σταυρωτά 2/4 8. ιπλά 2/4 9. ιπλά 9/8 10. Σύνθετα 2/4 11. Σύνθετα 7/ Σύνθετα 3/4 13. Σύνθετα 4/4 14. Χορός στα τρία 3/8 15. Χορός στα τρία 4/4 Τα 15 κοινά κινητικά µοτίβα

15 Πολυσύνθετη διαδικασία που στοχεύει στη µετάδοση της γνώσης και βασίζεται στην αρχή της ανάλυσης και σύνθεσης του όλου. Βασική προϋπόθεση: Η επιλογή της πιο αποτελεσµατικής µεθόδου για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων

16 η επιλογή µεθόδου διδασκαλίας εξαρτάται από τη: Συνθετότητα: ο αριθµός των διαφορετικών κινητικών µοτίβων που συνθέτουν το χορό Οργάνωση: ο τρόπος σύνδεσης µεταξύ των µοτίβων Υψηλή Οργάνωση: δύσκολος ο διαχωρισµός των κινητικών µοτίβων Χαµηλή Οργάνωση: εύκολος ο διαχωρισµός των κινητικών µοτίβων (διδάσκονται χωριστά)

17 επιπλέον εξαρτάται από: τη µορφή του χορού την ηλικία των µαθητών το επίπεδο γνώσης τους το επίπεδο ικανοτήτων τους τον διαφορετικό τρόπο µάθησης κάθε µαθητή το διαφορετικό ρυθµό µάθησης τις αντιδράσεις σε διαφορετικές διδακτικές µεθόδους τις ανάγκες των µαθητών τις επιδιώξεις του µαθήµατος (ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης, συνεργασίας, αυτοαξιολόγησης, αυτοπεποίθησης, αυτοαποτελεσµατικότητας)

18 ολική µέθοδος: διδασκαλία ολόκληρου του χορού, χωρίς τη διαίρεσή του σε µικρότερα µέρη (κινητικά µοτίβα) µερική µέθοδος: η ανάλυση και διδασκαλία καθενός µερική µέθοδος: η ανάλυση και διδασκαλία καθενός από τα επιµέρους τµήµατα (κινητικά µοτίβα) του χορού και εν συνεχεία η σύνθεσή τους µέχρι την ολοκλήρωση του χορού π.χ. κ.µ.1, κ.µ.2,(κ.µ. 1+κ.µ.2), κ.µ.3, (κ.µ.1+κ.µ.2+κ.µ.3)

19 µιµητική µέθοδος: ο µαθητής παρατηρεί και µιµείται το δάσκαλο που επιδεικνύει όλο το χορό (ολική µέθοδος) ή τα επιµέρους κινητικά µοτίβα (µερική µέθοδος) µέθοδος των κοινών κινητικών µοτίβων: πριν τη διδασκαλία της ολοκληρωµένης µορφής κάποιων χορών, προηγείται η διδασκαλία των κοινών κινητικών µοτίβων µορφολογική µέθοδος διδασκαλίας: στόχος η µελέτη της µορφής του χορού (δοµή και ύφος)

20 Βασικός στόχος της διδασκαλίας είναι το πώς θα διδαχθεί µια δεξιότητα ή γενικά µια κινητική δραστηριότητα Το ποιος παίρνει τις αποφάσεις κατά τη διδασκαλία, αποτελεί το κριτήριο για τη διάκριση των µεθόδων διδασκαλίας στα γνωστά στυλ διδασκαλίας

21 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΥΛ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΥΛ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Στυλ Α: Του Παραγγέλµατος Στυλ ΣΤ: Της καθοδηγούµενης ανακάλυψης Στυλ Ζ: Της συγκλίνουσας εφευρετικότητας Στυλ Β: Της Πρακτικής διδασκαλίας Στυλ Η: Της αποκλίνουσας παραγωγικότητας Στυλ Γ: Της Αµοιβαίας διδασκαλίας Στυλ : Του Αυτοελέγχου Στυλ Θ: Το πρόγραµµα που σχεδιάζει ο µαθητής Στυλ Ι: Της πρωτοβουλίας του µαθητή Στυλ Ε: Του µη Αποκλεισµού Στυλ Κ: Της αυτοδιδασκαλίας

22 Ο δάσκαλος αποφασίζει: ποιοι χοροί θα διδαχθούν (στάδιο προετοιµασίας) για τη σειρά των ασκήσεων, το χρόνο έναρξης-λήξης µιας άσκησης, την ταχύτητα και το ρυθµό των ασκήσεων, την περιστασιακή διακοπή του µαθήµατος, τη δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος για ερωτήσεις, τη στάση στο χώρο την παροχή ανατροφοδότησης (στάδιο διεξαγωγής) τον τρόπο αξιολόγησης (στάδιο αξιολόγησης) Οι µαθητές: εκτελούν τις ασκήσεις µε τη σειρά που δίνονται και όπως ακριβώς περιγράφονται από τον δάσκαλο

23 Παράγγελµα: κάθε εντολή ή υπόδειξη του δασκάλου για να αντιληφθούν οι µαθητές την κίνηση που θα εκτελέσουν τον τρόπο µε τον οποίο θα εκτελέσουν το χρόνο της έναρξης ή λήξης της ενέργειάς τους

24 Στοιχεία παραγγέλµατος: Σύντοµο: (µόνο οι ελάχιστες, απαραίτητες και κατάλληλες λέξεις ή υποδείξεις) Σαφές: το είδος της κίνησης το µέρος ή το µέλος του σώµατος που θα κινηθεί την κατεύθυνση ή το επίπεδο εκτέλεσης της κίνησης το ρυθµό της εκτέλεσης, π.χ. αργά βήµατα προς τη φορά το χρόνο έναρξης και λήξης της κίνησης Εκτελεστό: να µπορεί να πραγµατοποιηθεί

25 Η αµοιβαία και η αυτοελέγχου διδασκαλία αποδεικνύονται κατάλληλες µέθοδοι µάθησης του ελληνικού χορού και προτείνεται η χρήση τους για τη διδασκαλία του Ως περισσότερο µαθητοκεντρικέςµέθοδοι διδασκαλίας αποδεικνύεται ότι συµβάλλουν εξίσου αποτελεσµατικά στη διδασκαλία του χορού συγκριτικά µε τις δασκαλοκεντρικές µεθόδους

26 Χορευτική Απόδοση χορού "Χασαπιά" Χορευτική Απόδοση χορού "Ζωναράδικος' 6 6 5,5 5,5 5 5 Βαθµολογία 4,5 4 3,5 3 2,5 4,26 3,86 4,01 Βαθµολογία 4,5 4 3,5 3 2,5 4,11 3,54 3,18 2 Αµοιβαίο Αυτοελέγχου Παραγγέλµατος 2 Αµοιβαίο Αυτοελέγχου Παραγγέλµατος Στυλ ιδασκαλίας Στυλ ιδασκαλίας Χορευτική Απόδοση χορού "Έντεκα" 6 5 Βαθµολογία ,53 3,5 2, Αµοιβαίο Αυτοελέγχου Παραγγέλµατος Στυλ ιδασκαλίας 1.Πίτση, (2010)

27 απόκτηση βασικού λεξιλογίου κίνησης δηµιουργία κατάλληλων µαθησιακών συνθηκών ενίσχυση της συνεργασίας και της διευκόλυνσης της οµαδικότητας των µαθητών ποικιλία στη χρήση µουσικών εκτελέσεων έµφαση στο τοπικό ρεπερτόριο εφαρµογή κανόνων για τη διασφάλιση της σωµατικής και ψυχολογικής ασφάλειας των µαθητών

28 Ενδεικτικές θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης: παράδοση-πολιτισµός άτοµο-σύνολο αλληλεπίδραση (συνεργασία, συλλογικότητα, σύγκρουση, εξάρτηση, ενέργεια) επικοινωνία

29 Βασικές αρχές σχεδιασµού προγραµµάτων Αρχή της προοδευτικότητας: Η επιλογή των χορών γίνεται ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας (βαθµιαία αύξηση) Αρχή της ρυθµικής αγωγής: Όσο πιο µικρά είναι τα παιδιά, τόσο πιο γρήγοροι οι ρυθµοί εξάσκησή τους. Στην ηλικία των 9-11 ετών καταλληλότερες οι µεσαίες ταχύτητες Αρχή της ορθής χρήσης των µέτρων: µέχρι την ηλικία των οκτώ ετών η διάρκεια της εξάσκησης δε πρέπει να υπερβαίνει τα 8 µουσικά µέτρα

30 Καθοριστικές οι ειδικές παράµετροι: ρυθµική πλοκή (απλή, µικτή σύνθετη) δοµή του κινητικού µοτίβου χορευτικό σχήµα κατεύθυνση της κίνησης κατηγορία της χορευτικής φόρµας δοµή της χορογραφίας

31 Βαβρίτσας, Ν. (2008). Παραδοσιακοί χοροί και η διδασκαλία τους. Θεσσαλονίκη. ιγγελίδης, Ν. (2007). Το Φάσµα των Μεθόδων Διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή: Από τη Θεωρία στην Πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη. Ζωγράφου, M. (2003). Ο χορός στην ελληνική παράδοση. Β έκδοση. Αθήνα: Art Work. Καρφής, Β., Ζιάκα, Μ. (2009). Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός στην Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βιβλιοδιάπλους. Moston, M. & Ashworth, S. (1994). Η διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής. Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Πίτση Α., Σερµπέζης Β., Παπαϊωάννου Α., ιγγελίδης Ν. (2010). Η Αυτοελέγχου και η αµοιβαία διδασκαλία στον Ελληνικό χορό. 18 ο ιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Κοµοτηνή. Πραντσίδης, Γ. (2004). Ο χορός στην ελληνική παράδοση και η διδασκαλία του. Αιγίνιο: Εκδοτική Αιγινίου. Σερµπέζης, Β. (1995). Συγκριτική µελέτη µεθόδων διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού σε παιδιά ηλικίας 9-11 ετών. Αδηµοσίευτη ιδακτορική ιατριβή, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Ελλάδα. Schmidt, R. (1993). Κινητική µάθηση και απόδοση. Αθήνα: Αθλότυπο. Mπουρνέλλη, Π., & Kουτσούκη,., & Zωγράφου, Μ., & Mαριδάκη, Μ., & Xατζόπουλος,., & Aγαλιανού, Ο., (2006). Φυσική Αγωγή Α & Β Δηµοτικού Βιβλίο εκπαιδευτικού. Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σκοπός της µουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος και Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής

2.1 Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος και Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής Φυσική Αγωγή 1. Εισαγωγή Η Φυσική Αγωγή συμβάλλει στη δημιουργία αυριανών πολιτών, οι οποίοι θα αγαπήσουν την άσκηση και θα την κάνουν καθημερινό τρόπο ζωής. Η βασική επιδίωξη του μαθήματος εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτείνοντας το Φάσµα - Ανασκόπηση και Κριτική Ανάλυση της Ταξινοµίας των Μεθόδων ιδασκαλίας του Mosston: Μερος Ι

Προεκτείνοντας το Φάσµα - Ανασκόπηση και Κριτική Ανάλυση της Ταξινοµίας των Μεθόδων ιδασκαλίας του Mosston: Μερος Ι Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 131 147 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 131-147

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΠΕ11 με σκοπό τη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών: Μελέτη περίπτωσης

Συνεργασία εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΠΕ11 με σκοπό τη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών: Μελέτη περίπτωσης Συνεργασία εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΠΕ11 με σκοπό τη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών: Μελέτη περίπτωσης Τασούλη Γ. Κωνστάντω, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διευθύντρια 17ου Δ. Σχ. Αγρινίου Περίληψη: Μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή ρ. Νικόλαος ιγγελίδης Λέκτορας στη ιδακτική της Φυσικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ Συγγραφείς του έργου Θεοδωράκης Ιωάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συµβάλει κατά προτεραιότητα στη σωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Επιστήμες του Χορού Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Επιστήμες του Χορού Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Επιστήμες του Χορού Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Dance Sciences Oral Presentations of the 18 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Labankido : Ένα εποπτικό εργαλείο για τη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού στις πρώτες εκπαιδευτικές βαθµίδες

Labankido : Ένα εποπτικό εργαλείο για τη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού στις πρώτες εκπαιδευτικές βαθµίδες Labankido : Ένα εποπτικό εργαλείο για τη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού στις πρώτες εκπαιδευτικές βαθµίδες Α. Δανιά Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αθήνας adania@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Το περιεχόμενο της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών

Το περιεχόμενο της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών Το περιεχόμενο της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης: Συνάντηση 2 η : Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης Oμάδα Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Περιεχόµενα της διάλεξης Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτικού για το Χορό - Κίνηση

Οδηγός εκπαιδευτικού για το Χορό - Κίνηση 2011 πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης Οδηγός εκπαιδευτικού για το Χορό - Κίνηση [Στο Πλαίσιο των δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας για όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης] Ο Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του Θεάτρου Γενικός σκοπός της διδασκαλίας του Θεάτρου στο ηµοτικό και το Γυµνάσιο * είναι να ενθαρρυνθούν οι µαθητές ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο 1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για το Γυμνάσιο

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για το Γυμνάσιο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για το Γυμνάσιο ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Πιλοτική Εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα