Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης"

Transcript

1 Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό, διαβάστε το περιεχόμενο του προτύπου EN 529 : 2005 και εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις σχετικά με τις συσκευές ατομικής προστασίας και τις πιθανές επιδράσεις τους στο χρήστη. Οι χρήστες του συστήματος TORNADO πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που συντρέχουν στο χώρο εργασίας πριν από τη χρήση του εξοπλισμού και πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί πλήρως στη χρήση της συσκευής. Τα εξαρτήματα κεφαλής TORNADO πρέπει να χρησιμοποιούνται με συμπιεστή T/POWER ή T/A/LINE. Πριν από τη χρήση του εξοπλισμού, διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο και το Εγχειρίδιο χρήσης των T/A/LINE ή T/POWER και T/FILTER. Η μονάδα T/POWER πρέπει να είναι εξοπλισμένη με φίλτρα της σειράς TORNADO, κατάλληλα για τους κινδύνους που παρουσιάζονται στο χώρο εργασίας. Το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με φίλτρα μάρκας Protector που κατασκευάζονται από τη Scott Health and Safety Limited. Η χρήση άλλων φίλτρων καθιστά την έγκριση άκυρη και πιθανόν να μειώσει το επίπεδο προστασίας που παρέχεται. ΜΗΝ συγχέετε τις επισημάνσεις κατά EN και EN του φίλτρου TORNADO με τις επισημάνσεις φίλτρου που σχετίζονται με άλλα πρότυπα EN. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μονάδα T3 σε κλειστούς χώρους, ατμόσφαιρες με ανεπάρκεια οξυγόνου (<19,5%), ατμόσφαιρες εμπλουτισμένα με οξυγόνο (>23%) ή σε χώρους όπου υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι εκτός του εύρους των - 10 C έως +50 C. Τα επίπεδα υγρασίας έως 95% RH δεν προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία του εξοπλισμού. Εάν η συσκευή έχει υποστεί βλάβη ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείται. Το εξάρτημα κεφαλής και ο σωλήνας αέρα θα πρέπει να επιθεωρείται σε κάθε περίπτωση πριν από το χρήση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς οποιουδήποτε είδους, (π.χ. χημικές βλάβες, σχισίματα ή ανοιγμένες ραφές), που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαρροές ή να περιορίσουν το επίπεδο προστασίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κανονισμοί του COSHH επιβάλλουν υποχρεωτικά τη μηνιαία επιθεώρηση της συσκευής ενώ, στις άλλες χώρες, συνιστάται ιδιαίτερα η εκτέλεση ελέγχων σε μηνιαία βάση. Η προστασία διασφαλίζεται μόνον εφόσον η μονάδα φορεθεί σωστά. Τα επίπεδα προστασίας ενδέχεται να μειωθούν εάν η ταχύτητα του αέρα υπερβαίνει τα 2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Στη σπάνια περίπτωση που η μονάδα T/POWER ή T/A/LINE θα υποστεί αστοχία ενόσω βρίσκεται σε επικίνδυνο χώρο, ενδεχομένως να εξαντληθεί το οξυγόνο στο εσωτερικό του εξαρτήματος κεφαλής. ΜΗΝ αφαιρέσετε το εξάρτημα κεφαλής, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΑΜΕΣΩΣ. Τα εξαρτήματα κεφαλής TORNADO μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένες εκρηκτικές και εύφλεκτες ατμόσφαιρες, όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μονάδα T/POWER, η οποία φέρει την επισήμανση ότι είναι εγγενώς ασφαλής. Αποτελεί ευθύνη του εργοδότη να διασφαλίσει ότι η έγκριση εγγενούς ασφάλειας είναι συμβατή με το συγκεκριμένο εξοπλισμό. Όταν ο φόρτος εργασίας είναι πολύ υψηλός, η πίεση στη συσκευή ενδέχεται να είναι αρνητική κατά την τιμή κορυφής της ροής εισπνοής. Δεν πρέπει να τοποθετούνται φίλτρα απευθείας στο κράνος/καλύπτρα. 43

2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Περιγραφή: Ταξινόμηση κατά τη χρήση σε συνδυασμό με: T/POWER EN TH2 T/A/LINE Μάσκα EN 1835 LDH3 EN 166 Ελάχιστη παροχή σχεδιασμού: 140 L/min Εκχωρηθείς* (ονομαστικός) παράγοντας προστασίας κατά τη χρήση σε συνδυασμό με: Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: T/POWER 20 (50) T/A/LINE 40 (200) Προστατευτικό φρυδιού με στεγανωτικό προσώπου υψηλής θέρμανσης -10 C έως +50 C Υλικό: Καλύπτρα Νάιλον με επικάλυψη πολυουρεθάνης Μάσκα Πολυανθρακικό ή Οξικός εστέρας Βάρος: * Σύμφωνα με το πρότυπο EN 529 : 2005 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Επισημάνσεις και επεξηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρότυπο EN 166 : ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η μάσκα και το στήριγμα δεν διαθέτουν τις ίδιες σημάνσεις σχετικά με την αντοχή σε κρούση, θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν το κατώτερο επίπεδο προστασίας. Οι παρακάτω επισημάνσεις εμφανίζονται στο πλαίσιο και τη μάσκα: Πλαίσιο - SHS EN166 39B Μάσκα - SHS EN166 1B9 ή SHS EN166 1F Επισήμανση SCOTT EN166 Επεξήγηση Κατασκευαστής - Scott Health & Safety Ευρωπαϊκό πρότυπο 1 Κατηγορία οπτικών προϊόντων 1 3 Ανθεκτική σε πιτσιλίσματα υγρών 9 Ανθεκτική σε χυτά μέταλλα B F ΕΝΔΥΣΗ Μέση αντοχή σε ισχύ Χαμηλή αντοχή σε ισχύ Σημείωση: Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ μεταφοράς από την εξωτερική και την εσωτερική επιφάνεια της μάσκας, πριν τη φορέσετε. 770 γραμμάρια ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενώ τα υλικά που ενδεχομένως να έλθουν σε επαφή με το δέρμα του χρήστη δεν είναι γνωστό να προκαλούν ερεθισμό του δέρματος ή να έχουν άλλες ανεπιθύμητες επιδράσεις στην υγεία, ενδεχομένως να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ιδιαίτερα ευαίσθητα άτομα. Είναι δύσκολο να γίνει πρόβλεψη για τη διάρκεια ζωής των μασκών σε χρήση. Όταν οι μάσκες χρησιμοποιούνται καθημερινά και ειδικά σε εξωτερικούς χώρους, συνιστούμε να απορρίπτονται έπειτα από δύο χρόνια. Σε ακραίες περιπτώσεις, ενδεχομένως να παρουσιαστεί πρόβλημα και σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Για χρήση σε εσωτερικό χώρο ή περιστασιακή χρήση, η διάρκεια ζωής της μάσκας αναμένεται να είναι περίπου πέντε χρόνια, εφόσον φυλάσσεται σε ψυχρούς και ξηρούς χώρους, μακριά από ηλιακό φως. 1. Εξετάστε τη μάσκα για ζημιά ή φθορά που θα μπορούσε να επηρεάσει την ορατότητα ή την προστασία του αναπνευστικού συστήματος, π.χ.: βαθιές γρατσουνιές ή φθορά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά ανάμεσα στη μάσκα και τη βάση της. 44

3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μάσκες που έχουν έλθει σε επαφή με διαλυτικά ή έχουν υποστεί δυνατή κρούση θα πρέπει να αντικαθίστανται. 2. Βεβαιωθείτε ότι το στεγανωτικό προσώπου έχει προσαρμοστεί καλά στη βάση της μάσκας και ότι το ελαστικό στεγανωτικό προσώπου δεν έχει υποστεί ζημιά η φθορά. 3. Χρησιμοποιήστε τον τροχό που υπάρχει στο πίσω μέρος του εξαρτήματος κεφαλής για να χαλαρώσετε τον ιμάντα κεφαλής και φορέστε το εξάρτημα κεφαλής. Χρησιμοποιήστε τη γλωττίδα έλξης για να τραβήξετε το στεγανωτικό προσώπου κάτω από το σαγόνι. 4. Τραβήξτε το εξάρτημα κεφαλής προς τα πίσω, έτσι ώστε να τοποθετηθεί άνετα και με ασφάλεια κάτω από το σαγόνι και γύρω από τα μάγουλα, επάνω από τα αυτιά και πίσω από τον αναστολέα. 5. Τοποθετήστε το σωλήνα εισπνοής, έτσι ώστε να πέφτει ελεύθερα στην πλάτη και να μην διπλώνει, να μην στρίβει και να μην πατηθεί. 6. Σφίξτε τον τροχό ωσότου ο ιμάντας κεφαλής να εφαρμόσει άνετα στο μέτωπο. Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τον ιμάντα της κορυφής της κεφαλής, για να τοποθετήσετε τη μάσκα στο σωστό ύψος για το πρόσωπο. Σημείωση: Ο τροχός ίσως χρειαστεί ρύθμιση εάν προσαρμοστεί ο ιμάντας της κορυφής της κεφαλής. 7. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του T/POWER ή το T/A/LINE για περισσότερες πληροφορίες. ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ αφαιρείτε το εξάρτημα κεφαλής, έως ότου απομακρυνθείτε με ασφάλεια από την επικίνδυνη περιοχή. Εφαρμόστε τις διαδικασίες απολύμανσης. 1. Ξεβιδώστε το σωλήνα αέρα εισπνοής και χρησιμοποιήστε ένα συνθετικό σφουγγάρι υγραμένο με ζεστή σαπουνάδα για να καθαρίσετε το εξάρτημα κεφαλής και το σωλήνα αέρα. Μπορεί να χρειαστούν τα μαντήλια TriGene TM για την απολύμανση του εξαρτήματος κεφαλής. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή απορρυπαντικά, γιατί ενδέχεται να προκληθεί ζημιά. ΜΗΝ επιτρέψετε την είσοδο νερού στο σωλήνα εισπνοής. 2. Πρέπει να προσέχετε ώστε να μην γρατσουνιστεί η μάσκα. Εάν το εξάρτημα κεφαλής ή η μάσκα έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Όταν ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να φυλάσσεται σε καθαρό και ξηρό χώρο, μακριά από πηγές άμεσης έκλυσης θερμότητας μεταξύ +10ºC και +30ºC, με υγρασία χαμηλότερη από 65% RH. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ελέγξτε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα πριν και μετά από κάθε χρήση, προσέχοντας ιδιαίτερα το πορτάκι της βαλβίδας εκπνοής. Το πορτάκι της βαλβίδας πρέπει να αντικαθίσταται ετησίως, ανεξάρτητα από την κατάστασή του. Τα πορτάκια των βαλβίδων που παραμένουν σε αποθήκευση έχουν διάρκεια παραμονής στο ράφι πέντε ετών και μετά την παρέλευση αυτού του χρόνου θα πρέπει να απορρίπτονται. Τα πορτάκια των βαλβίδων εκπνοής φέρουν ως επισήμανση έναν κωδικό που υποδεικνύει το έτος κατασκευής. Ο κωδικός 07' αντιστοιχεί στο 2007 και για κάθε χρόνο στη συνέχεια προστίθεται μια κουκκίδα, ώστε το 07.' αντιστοιχεί στο

4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Να καταγράφετε τα στοιχεία σχετικά με τις δοκιμές και τη συντήρηση στο φύλλο μητρώου επιθεώρησης και συντήρησης που βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτού του Εγχειριδίου. Οι καταγεγραμμένες πληροφορίες περιέχουν συνήθως: Όνομα του εργοδότη που είναι υπεύθυνος για τη συσκευή. Η μάρκα, ο αριθμός μοντέλου και η ένδειξη αναγνώρισης της συσκευής, μαζί με την περιγραφή τυχόν διακριτικών χαρακτηριστικών, επαρκών για τη σαφή αναγνώριση. Ημερομηνία επιθεώρησης/ συντήρησης, μαζί με το όνομα, την υπογραφή ή κάποια μοναδική επισήμανση αναγνώρισης του επιθεωρητή. Κατάσταση της συσκευής, στοιχεία για τυχόν ελαττώματα που εντοπίστηκαν και οι ενέργειες αποκατάστασης που έγιναν. ΕΓΓΥΗΣΗ Τα προϊόντα που κατασκευάζονται στα εργοστάσιά μας στο Skelmersdale και το Vaasa καλύπτονται από εγγύηση 12 μηνών (εκτός εάν δηλώνεται κάτι διαφορετικό) για τα ανταλλακτικά, την εργασία και την επιστροφή στο εργοστάσιο. Η περίοδος ισχύος της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό χρήστη. Η εταιρεία εγγυάται ότι τα προϊόντα αυτά είναι ελεύθερα ελαττωμάτων ως προς τα υλικά και την εργασία κατά την παράδοση. Η SCOTT δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ελάττωμα που θα προκύψει λόγω εκούσιας πρόκλησης βλάβης, αμέλειας, κακών συνθηκών εργασίας, μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες του κατασκευαστή, κακής χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων ή επισκευών. Για οποιεσδήποτε αξιώσεις που θα εγερθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης θα χρειαστεί να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ημερομηνία αγοράς. Όλες οι αξιώσεις στο πλαίσιο της εγγύησης θα πρέπει να προωθούνται μέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών της SCOTT και κατ εφαρμογή των διαδικασιών αποστολής προϊόντων της εταιρείας. ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Inspec International Limited (0194) 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England. BSI Product Services (0086) Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, England. 46

5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Αρ. στοιχείου Περιγραφή Κωδ. εξαρτήματος 1 Μάσκα Πολυανθρακικό T3/VISOR/P/95 1 Μάσκα Οξικός εστέρας T3/VISOR/A/95 2 Κέλυφος εξαρτήματος προσώπου T3/SHELL 3 Καλύπτρα εξαρτήματος προσώπου (Συσκευασία των 5) T3/HOOD 4 Πορτάκι βαλβίδας εκπνοής (Συσκευασία των 2) TOR/VALVE 5 Κάλυμμα βαλβίδας εκπνοής (Συσκευασία των 5) Ιμάντας κεφαλής και αγωγός αέρα T3/4/HEADGEAR 7 Ιμάντας απορρόφησης (Συσκευασία των 20) HXSB40T 8 Σετ σέρβις στροφέα (1 σετ) T3/PIVOT 9 Σωλήνας αέρα εισπνοής (Συσκευασία των 3) T2/HOSE - Αποκολλούμενο κάλυμμα μάσκας (Συσκευασία των 10) KIT96/VP/3 - TriGene (1 λίτρο) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Για αντικατάσταση της βαλβίδας εκπνοής: 1. Τραβήξτε το κάλυμμα της βαλβίδας από τη βαλβίδα και τραβήξτε το πορτάκι της βαλβίδας εκπνοής από το περίβλημά του. 2. Τοποθετήστε την ανταλλακτική βαλβίδα και βεβαιωθείτε ότι το πορτάκι της βαλβίδας είναι επίπεδο επάνω στο πλαίσιο. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της βαλβίδας με τις εγκοπές της βαλβίδας και ασφαλίστε το επάνω στη βαλβίδα. Για αντικατάσταση του σωλήνα: Ξεβιδώστε τον παλιό σωλήνα από τον αγωγό. Βιδώστε το νέο σωλήνα, φροντίζοντας ώστε το ύφασμα να συγκρατείται ανάμεσα στο σωλήνα και τον αγωγό. Για αντικατάσταση του ιμάντα κεφαλής: 1. Ξεβιδώστε το σωλήνα αέρα, ελευθερώστε την καλύπτρα από τον αγωγό του σωλήνα αέρα, αφαιρέστε τα παξιμάδια, τις ροδέλες, την πλάκα περιστροφής και τις βίδες και απομακρύνετε τον ιμάντα κεφαλής από την καλύπτρα. 2. Ανοίξτε τον ιμάντα κορυφής κεφαλής για να ελευθερώσετε τους ελαστικούς βρόχους. 47

6 3. Περάστε του ιμάντες κορυφής κεφαλής του νέου ιμάντα κεφαλής μέσα από τις ελαστικές θηλιές της καλύπτρας, τοποθετήστε τον ιμάντα κεφαλής μέσα στην καλύπτρα και ευθυγραμμίστε τις οπές του ιμάντα κεφαλής, του κελύφους του εξαρτήματος προσώπου και της καλύπτρας. 4. Τοποθετήστε τις βίδες, τα παξιμάδια, τις ροδέλες και το ανασχετικό περιστροφής. 5. Εφαρμόστε την καλύπτρα επάνω από τον τροχό. 6. Τοποθετήστε το σωλήνα αέρα, φροντίζοντας ώστε το υλικό της καλύπτρας να συγκρατείται μεταξύ του ιμάντα κεφαλής και του σωλήνα. Για αντικατάσταση του ιμάντα απορρόφησης: 1. Τραβήξτε τον παλιό ιμάντα απορρόφησης από τα άγκιστρα του ιμάντα κεφαλής. 2. Τοποθετήστε το νέο ιμάντα απορρόφησης στα πέντε άγκιστρα στο κάτω εμπρός μέρος της ταινίας κεφαλής, διπλώστε διαγώνια στο σημείο της ταινίας κεφαλής που είναι πλησιέστερα στο κεφάλι και στερεώστε στα πέντε άγκιστρα που υπάρχουν στο επάνω μέρος της ταινίας κεφαλής. Για αντικατάσταση της μάσκας: 1. Εργαζόμενος από το πίσω μέρος της προσωπίδας, χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για να ανασηκώσετε το πίσω άκρο της μάσκας και να το απομακρύνετε από τα αυτάκια. 2. Πιέστε τη μάσκα προς τα εμπρός και αφαιρέστε την από τη θήκη της. 3. Για να τοποθετήσετε νέα μάσκα, εφαρμόστε την παρακάτω διαδικασία αντίστροφα, για να στερεώσετε τη μάσκα επάνω από τα αυτάκια στερέωσης. 4. Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα πιέζεται στέρεα επάνω στη βάση. Για αντικατάσταση της καλύπτρας του εξαρτήματος προσώπου: 1. Ξεβιδώστε το σωλήνα από τον αγωγό αέρα και αφαιρέστε τα παξιμάδια, τις ροδέλες και το ανασχετικό περιστροφής. 2. Τραβήξτε την παλιά καλύπτρα από το κέλυφος του εξαρτήματος προσώπου και τον τροχό και ελευθερώστε τις ελαστικές θηλιές από τους ιμάντες της κορυφής του κεφαλιού. 3. Ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα έλξης που υπάρχει στη νέα καλύπτρα με το κέντρο της βάσης του κελύφους του εξαρτήματος προσώπου και προσαρμόστε το ομαλά στην ταινία Velcro TM γύρω-γύρω. 4. Βεβαιωθείτε ότι το στεγανωτικό θα περάσει κάτω από τις πλευρικές ροδέλες και θα βρίσκεται κάτω από τον τροχό. Στερεώστε τις ελαστικές θηλιές επάνω από τους ιμάντες της κορυφής του κεφαλιού. 5. Βιδώστε το σωλήνα και πάλι μέσα στον αγωγό, φροντίζοντας ώστε το ύφασμα να συγκρατείται ανάμεσα στο σωλήνα και τον αγωγό. 6. Σφίξτε τα παξιμάδια για να στερεώσετε το εξάρτημα προσώπου κάτω από τις ροδέλες. 48

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό, διαβάστε το περιεχόμενο του προτύπου EN 529 : 2005 και εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις σχετικά με τις συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA ACSm/ ACSi Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή

SIGMA ACSm/ ACSi Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή SIGMA ACSm/ ACSi Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή Οδηγίες χρήσης Αρ. είδους. 2021383 Έκδοση A 12. 2009 AS/NZS1716 : 2003 - Respiratory Protective Devices Lic. 5021 BSI Benchmark Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA 2 Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή

SIGMA 2 Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή Οδηγίες χρήσης Αρ. είδους. 2015736 Έκδοση B 05. 2010 Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... ii 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ... 1 1.2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟΣ ΑΕΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ISTRUZIONI PER L USO Pag. 1 INSTRUCTIONS FOR USE Pag. 8 INSTRUCCIONES DE USO Pag. 15 MODE D'EMPLOI Pag. 22 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σελ. 29

ISTRUZIONI PER L USO Pag. 1 INSTRUCTIONS FOR USE Pag. 8 INSTRUCCIONES DE USO Pag. 15 MODE D'EMPLOI Pag. 22 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σελ. 29 2014-SPR6Volts-01 MULTiFiLTER AGROFiLTER AiRFiLTER ISTRUZIONI PER L USO Pag. 1 INSTRUCTIONS FOR USE Pag. 8 INSTRUCCIONES DE USO Pag. 15 MODE D'EMPLOI Pag. 22 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σελ. 29 DATI FABBRICANTE - MANUFACTURER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην ρίχνετε νερό μέσα στη μονάδα της αντλίας θερμότητας αέρα-νερού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Ασφάλεια και λειτουργία Αντλίες Zenith 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Τηλ.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Διαδίκτυο: http://www.zenithpumps.com

Διαβάστε περισσότερα

Στολές χημικής προστασίας Εγχειρίδιο χρήσης EVO/VPS/Super/Light

Στολές χημικής προστασίας Εγχειρίδιο χρήσης EVO/VPS/Super/Light Στολές χημικής προστασίας Εγχειρίδιο χρήσης EVO/VPS/Super/Light 1 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ...Σελίδα Σημαντικό...7 Πιστοποιητικά και εγκρίσεις...8 Περιγραφή των στολών... 8 Έγκριση τύπου EC... 8 Έγκριση NFPA... 9 Εγγύηση...

Διαβάστε περισσότερα

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE)

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) ΔΕΤΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ RB517 RB397 RB217 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 33

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 33 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΜΙΚΤΉΡΑΣ ΑΈΡΑ-ΟΞΥΓΌΝΟΥ (συνδέσεις DISS και NIST) Αρ. μοντέλου Σειρά PM5200 Σειρά PM5300 (απεικονίζεται)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΜΙΚΤΉΡΑΣ ΑΈΡΑ-ΟΞΥΓΌΝΟΥ (συνδέσεις DISS και NIST) Αρ. μοντέλου Σειρά PM5200 Σειρά PM5300 (απεικονίζεται) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ (συνδέσεις DISS και NIST) Αρ. μοντέλου Σειρά PM5200 Σειρά PM5300 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των ΗΠΑ) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

NFE 900 X. TR-Kullanma KIlavuzu

NFE 900 X. TR-Kullanma KIlavuzu NFE 900 X TR-Kullanma KIlavuzu Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις και ελέγχθηκε με τις πιο αυστηρές

Διαβάστε περισσότερα

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 3 Ευρετήριο...Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!...5 Πιστοποιητικά και εγκρίσεις...6 Περιγραφή των στολών... 6 Έγκριση τύπου EC... 6 Ενδείξεις στη στολή...6 Σύμβολα/Εικονοδιαγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71 Προτού χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να κατανοήσετε την ορθή χρήση της μονάδας. Εγχειρίδιο χειριστή 170BT ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ: 60200101 και άνω Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 WS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 87 575 (205/06) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. 12 AFS110-3GKWWH00.book Page 1 Friday, December 23, 2011 7:05 PM Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΡΙΒΕΙΩΝ 12.000 rpm 127 mm (5 in) και 150 mm (6 in)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΡΙΒΕΙΩΝ 12.000 rpm 127 mm (5 in) και 150 mm (6 in) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΡΙΒΕΙΩΝ 12.000 rpm 127 mm (5 in) και 150 mm (6 in) Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας Παρακαλούµε διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 ECO και Logano G25 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ Μοντέλο: Σειρά PM4150 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των ΗΠΑ) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής μόνο από ιατρούς ή κατόπιν εντολής

Διαβάστε περισσότερα

Saphir comfort IR. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Saphir comfort IR. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Saphir comfort IR Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Εικόνα 2 Εικόνα 1 Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Σύστημα κλιματισμού Saphir comfort IR 2α Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ [Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η Αγγλική] Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση και τη χρήση αυτής της συσκευής από επαγγελματία

Διαβάστε περισσότερα

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 KM 90/60 R LPG Adv www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 Πίνακας περιεχομένων Γενικές υποδείξεις........ EL.. 1 Προστασία περιβάλλοντος EL.. 1 Εγγύηση............ EL.. 1 Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες

APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Slovenských APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες GPHE-MANUAL-EN ΕΚΔΟΣΗ: 1000E-EL ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης Υδραυλική Σκάλα Συγκομιδής Φωτόπουλος 3

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης Υδραυλική Σκάλα Συγκομιδής Φωτόπουλος 3 Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης Υδραυλική Σκάλα Συγκομιδής Φωτόπουλος 3 Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συναρμολόγησης και συντήρησης αποτελεί τμήμα της μελέτης για την εναρμόνιση του μηχανήματος με τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041740. Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C)

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041740. Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C) 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041740 A-Español B-Português C-Italiano D-ΕλληvÈκά Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C) BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE D-2 / Ελληvıκά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 Εγχειρίδιο

Leica DM750 Εγχειρίδιο Leica DM750 Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM750 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 28 Ξεκινήστε! 42 Φροντίδα του μικροσκοπίου 44 Διαστάσεις 47 Εγχειρίδιο Leica

Διαβάστε περισσότερα

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041975. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041975. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041975 A-Español B-Português C-Italiano D-ΕλληvÈκά Models: 56413006(BR1100S), 56413007(BR1100S C / w/sweep system) 56413010(BR1300S), 56413011(BR1300S C / w/sweep system) Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα