Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights"

Transcript

1 Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υφιστάμενων κατασκευών. POLAND UKRAINE ROMANIA Τήρηση στάσης αναμονής αρκετών δυνητικών αγοραστών και μετάθεση ή και αναβολή σχεδίων για αγορά κατοικίας με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των πραγματοποιηθέντων πράξεων. SERBIA BULGARIA Στροφή του ενδιαφέροντος προς ακίνητα παλαιότητας και μικρότερης επιφάνειας σε σχέση με το παρελθόν. GREECE Disclimer Το παρόν διαφημιστικό έντυπο «Έρευνα Αγοράς Κατοικίας» εκδίδεται από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Eurobnk EFG Propery Services. Υπεύθυνος έκδοσης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ Ομάδα Έρευνας: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ημερομηνία Έκδοσης 30 Ιουνίου 2010 Το παρόν διαφημιστικό έντυπο εκδόθηκε από την Eurobnk EFG Propery Services, μέλος του Ομίλου EFG, και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το έντυπο αυτό δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς ή πώλησης των ακινήτων που αναφέρονται σε αυτό. Η Eurobnk EFG Propery Services και άλλοι που συνδέονται με αυτήν ενδέχεται να έχουν συμμετοχές και ενδέχεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ακίνητα που αναφέρονται στο παρόν, καθώς επίσης ενδέχεται να παρέχουν ή να επιδιώκουν να παράσχουν υπηρεσίες (επενδυτικής τραπεζικής, μεσιτείας ή άλλες) στις εταιρείες αυτές. Οι επενδύσεις που αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους και την οικονομική κατάστασή τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν επαληθευτεί από την Eurobnk EFG Propery Services. Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου EFG. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο παρόν, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν αναλαμβάνεται από την Eurobnk EFG Propery Services ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη της ή τους υπαλλήλους της όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Το παρόν έντυπο είναι διαφημιστικό και διανέμεται δωρεάν.

2 Αγορά Κατοικίας Τα στοιχεία τιμών που παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν αφορούν στην πλειονότητα των ζητούμενων τιμών πώλησης νεόδμητων κατοικιών όπως αυτές προέκυψαν από έρευνα της κτηματαγοράς που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Eurobnk EFG Propery Services, κατά το διάστημα Φεβρουάριος έως και Απρίλιος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον μήνα Μάιο 2010 η συνολική οικοδομική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας μειώθηκε κατά 22% ως προς τον οικοδομικό όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του Συγκεκριμένα για την Περιφέρεια της Αττικής κατά την ως άνω χρονική περίοδο η Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 47% περίπου ως προς τον όγκο και κατά 54% περίπου ως προς την επιφάνεια σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Οι δυσμενείς συνθήκες που χαρακτηρίζουν τόσο την εγχώρια όσο και τη διεθνή οικονομία αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα για νέες αναπτύξεις καθώς δημιουργήθηκε έντονο κλίμα αβεβαιότητας ανάμεσα σε εταιρείες και ιδιώτες. Ωστόσο τα περιθώρια διαπραγμάτευσης για μείωση των τιμών πώλησης από μέρους των κατασκευαστών παραμένουν συγκρατημένα στις περισσότερες περιοχές της Αττικής. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στις αντοχές σημαντικού αριθμού κατασκευαστών είτε λόγω της περιορισμένης έκθεσης σε δανειακές υποχρεώσεις είτε λόγω της αυξημένης κερδοφορίας κατά τα προηγούμενα έτη. Επιτόκια δανείων σε ευρώ Δεκ-08 Δεκ-09 Μάι-10 Ιουν-10 Νέα στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος 4.92% 3.08% 3.36% 3.26% Νέα στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο σταθερό άνω του 1 και έως 5 έτη 5.53% 4.60% 4.73% 4.65% Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων σε ευρώ Δεκ-08 Δεκ-09 Μάι-10 Ιουν-10 Στεγαστικά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών 4.87% 3.98% 3.82% 3.66% Στοιχεία ΤτΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η προσπάθεια μείωσης των επισφαλειών που προβλέπονται, οδήγησαν σημαντικό αριθμό δυνητικών αγοραστών στην ματαίωση ή και την αναβολή των σχεδίων τους για αγορά κατοικίας. Η τάση που δημιουργήθηκε αφορά στην στροφή σε ακίνητα παλαιότητας και μικρότερων επιφανειών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΤτΕ τον μήνα Ιούνιο 2010 παρουσιάστηκε αύξηση των μέσων επιτοκίων σε νέες καταθέσεις και δάνεια με εξαίρεση τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Το γεγονός αυτό αποτελεί ενισχυτικό παράγοντα στην λήψη απόφασης για την αγορά κατοικίας, ιδιαίτερα στο υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον όπου οι δυνητικοί αγοραστές τηρούν στάση αναμονής εν όψει της βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών. 2

3 Ζητούμενες Τιμές πώλησης ( /τ.μ.) Περιοχή Τύπος Ακινήτου min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ) ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Κάτω Βούλα Νεόδμητα διαμερίσματα 4,000 5,800 Βάρκιζα Νεόδμητα διαμερίσματα 4,000 5,000 Κάτω Γλυφάδα Νεόδμητα διαμερίσματα 3,800 6,000 Πανί Νεόδμητα διαμερίσματα 3,700 4,200 Καλαμάκι Νεόδμητα διαμερίσματα 3,500 4,500 Άνω Βούλα Νεόδμητες μεζονέτες 3,200 4,000 Άνω Καλαμάκι Νεόδμητα διαμερίσματα 3,000 3,500 Άνω Γλυφάδα Νεόδμητα διαμερίσματα 3,000 3,300 Αργυρούπολη Νεόδμητα διαμερίσματα 2,700 3,200 Βύρωνας Νεόδμητα διαμερίσματα 2,600 2,900 Άγιος Δημήτριος Νεόδμητα διαμερίσματα 2,500 3,000 Νότια προάστια ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ δυτικά από τους Δήμους Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, βόρεια από τον Δήμο Υμηττού, ανατολικά από τους Δήμους Δάφνης και Ηλιούπολης και νότια από τον Δήμο Αλίμου. Διαθέτει περιορισμένο απόθεμα νεόδμητων κατοικιών το οποίο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο σε όλη την έκτασή του. Η μέση επιφάνεια των νεόδμητων διαμερισμάτων κυμαίνεται από 60-85τ.μ. Το αγοραστικό ενδιαφέρον αφορά κυρίως σε νεόδμητες κατοικίες. Υψηλότερα επίπεδα τιμών εντοπίζονται στην περιοχή που συνορεύει με το Δήμο Δάφνης και τον σταθμό του Μετρό. Οικονομικότερες περιοχές είναι ο Ασύρματος που συνορεύει με τη Νέα Σμύρνη και η Κοψαχείλα στα όρια των Δήμων Αλίμου και Π. Φαλήρου λόγω μη ικανοποιητικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης. ΑΛΙΜΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ δυτικά από τον Κόλπο του Σαρωνικού, βόρεια βορειανατολικά από τους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου, ανατολικά από τους Δήμους Αργυρούπολης και Ηλιούπολης και νότια από τον Δήμο Ελληνικού. Οι κύριες οικιστικές περιοχές του Δήμου είναι το Καλαμάκι, το Άνω Καλαμάκι και ο Λόφος Πανί. Το Καλαμάκι εκτείνεται κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος και εκατέρωθεν της Λ. Καλαμακίου. Το Άνω Καλαμάκι συνορεύει με το Δήμο Αγίου Δημητρίου και εκτείνεται κατά μήκος ενός μεγάλου τμήματος της Λ. Θεομήτορος. Ο Λόφος Πανί βρίσκεται βόρεια της Λ. Αλίμου και απέναντι από τις εγκαταστάσεις του πρώην αεροδρομίου. Διαθέτει σημαντικό απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων κατανεμημένο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση του Δήμου. Η μέση επιφάνειά τους κυμαίνεται από 80τ.μ. έως 125τ.μ. για το Καλαμάκι, από τ.μ.για το Άνω Καλαμάκι και από τ.μ. για το Λόφο Πανί. Το αγοραστικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα νεόδμητα διαμερίσματα. Υψηλότερες τιμές εμφανίζει το Καλαμάκι και ο Λόφος Πανί οι οποίες εξαρτώνται κυρίως από την προσφερόμενη θέα. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ δυτικά από τον Δήμο Αλίμου, βόρεια από τον Δήμο Ηλιουπόλεως, ανατολικά από τον ορεινό όγκο του Υμηττού και νότια από τον Δήμο Ελληνικού. Διαθέτει μικρό απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων μέσης επιφάνειας 70-90τ.μ. το οποίο βρίσκεται κατανεμημένο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση του Δήμου. Το αγοραστικό ενδιαφέρον αφορά κυρίως σε νεόδμητα διαμερίσματα. Τα επίπεδα τιμών παρουσιάζουν ομοιομορφία σε όλο τον Δήμο και εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου. ΒΑΡΚΙΖΑ Η ΒΑΡΚΙΖΑ ΑΝΗΚΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ στο Δήμο Βάρης ο οποίος οριοθετείται δυτικά και βόρεια από τον Δήμο Κορωπίου, βόρεια από τον ορεινό όγκο του Υμηττού, ανατολικά από τον Δήμο Βούλας και νότια από τον Δήμο Βουλιαγμένης. Διαθέτει υψηλό απόθεμα νεόδμητων κατοικιών ομοιόμορφα κατανεμημένες σε όλη την έκταση της περιοχής. Η μέση επιφάνεια των νεόδμητων διαμερισμάτων κυμαίνεται μεταξύ 90τ.μ. έως 120τ.μ. και των μεζονετών μεταξύ 200τ.μ. 400τ.μ. ενώ η ζήτηση κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Το αγοραστικό ενδιαφέρον αφορά κυρίως σε νεόδμητες κατοικίες. Τα επίπεδα τιμών εξαρτώνται κυρίως από την προσφερόμενη θέα καθώς στο σύνολό τους πρόκειται για πολυτελείς κατασκευές. ΒΟΥΛΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ δυτικά από τον Κόλπο του Σαρωνικού, βόρεια από τον Δήμο Γλυφάδας, ανατολικά από τον ορεινό όγκο του Υμηττού και νότια από τους Δήμους Βουλιαγμένης και Βάρης. Διακρίνεται στην Άνω Βούλα με περιορισμένο απόθεμα νεόδμητων κατοικιών και την Κάτω Βούλα με σημαντικό απόθεμα. Η Άνω Βούλα βρίσκεται ανατολικά της Λ. Βουλιαγμένης και περιλαμβάνει τις περιοχές Δικηγορικά, Πανόραμα, Εξοχή και Πηγαδάκια. Η Κάτω Βούλα βρίσκεται δυτικά της Λ. Βουλιαγμένης και περιλαμβάνει τις περιοχές Ευρυάλη και Πολιτεία. Η μέση επιφάνεια νεόδμητων διαμερισμάτων στην Κάτω Βούλα διαμορφώνεται σε τ.μ. ενώ στην Άνω Βούλα εντοπίζονται κυρίως νεόδμητες μεζονέτες μικτών επιφανειών. Το αγοραστικό ενδιαφέρον 3

4 Νότια προάστια επικεντρώνεται σε διαμερίσματα παλαιότητας. Υψηλότερες τιμές εμφανίζει η Κάτω Βούλα. Στην Άνω Βούλα οι ακριβότερες περιοχές είναι το Πανόραμα λόγω προσφερόμενης θέας και τα Πηγαδάκια τα οποία βρίσκονται εγγύς του Δήμου Βουλιαγμένης. ΒΥΡΩΝΑΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ δυτικά από τον Δήμο Αθηναίων, βόρεια από τον Δήμο Καισαριανής, ανατολικά από τον ορεινό όγκο του Υμηττού και νότια από τον Δήμο Ηλιούπολης. Διαθέτει μικρό απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων κατανεμημένο σε όλη την έκταση του Δήμου με μέση επιφάνεια που κυμαίνεται από 75 έως 100τ.μ. Το αγοραστικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στα ακίνητα παλαιότητας μικρών επιφανειών. Υψηλότερα επίπεδα τιμών εμφανίζονται σε περιοχές που προσφέρουν θέα όπως ο Καρέας και στα ψηλότερα σημεία προς το Θέατρο Βράχων. ΓΛΥΦΑΔΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ δυτικά από τον κόλπο του Σαρωνικού, βόρεια από τον Δήμο Ελληνικού, ανατολικά από τον ορεινό όγκο του Υμηττού και νότια από τον Δήμο Βούλας. Διαχωρίζεται γεωγραφικά στην Άνω και την Κάτω Γλυφάδα. Η Άνω Γλυφάδα περιλαμβάνει το οικιστικό τμήμα ανατολικά της Λ. Δημητρίου Γούναρη. Η Κάτω Γλυφάδα η οποία συνορεύει με τους Δήμους Ελληνικού, Αργυρούπολης και Βούλας περιλαμβάνει το οικιστικό τμήμα που βρίσκεται δυτικά της Λ. Βουλιαγμένης. Στην Άνω Γλυφάδα εντοπίζεται υψηλό απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων μέσης επιφάνειας τ.μ. Η Κάτω Γλυφάδα διαθέτει νεόδμητα διαμερίσματα μέσης επιφάνειας τ.μ. Το αγοραστικό ενδιαφέρον αφορά κυρίως σε πολυτελή νεόδμητα διαμερίσματα στην Κάτω Γλυφάδα καθώς και σε παλαιά διαμερίσματα 20 ετών που διαθέτουν θέσεις στάθμευσης. Οικονομικότερη περιοχή της Κάτω Γλυφάδας θεωρείται η Ευρυάλη (πλησίον πρώην αεροδρομίου). Υψηλότερα επίπεδα τιμών συναντώνται στις περιοχές Αίγλη και Αιξωνή που βρίσκονται δίπλα στον ορεινό όγκο του Υμηττού. Οι τιμές κυρίως στην περιοχή της Κάτω Γλυφάδας διαφοροποιούνται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις παροχές του ακινήτου (π.χ. θέα στη θάλασσα, πισίνα. κ.α.). Ζητούμενες Τιμές πώλησης ( /τ.μ.) Περιοχή Τύπος Ακινήτου min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ) ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Κεντρικό Παλαιό Φάληρο Νεόδμητα διαμερίσματα 3,500 4,500 Κάτω Νέα Σμύρνη Νεόδμητα διαμερίσματα 3,000 3,500 Ζωγράφου Νεόδμητα διαμερίσματα 2,800 3,400 Ελληνικό Νεόδμητα διαμερίσματα 3,000 3,300 Καισαριανή Νεόδμητα διαμερίσματα 2,800 3,200 Παρυφές Παλαιού Φαλήρου Νεόδμητα διαμερίσματα 2,800 3,300 Ηλιούπολη Νεόδμητα διαμερίσματα 2,700 3,300 Άνω Νέα Σμύρνη Νεόδμητα διαμερίσματα 2,700 3,000 Καλλιθέα Νεόδμητα διαμερίσματα 2,500 2,800 Ταύρος Νεόδμητα διαμερίσματα 2,100 2,500 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ δυτικά από τον Κόλπο του Σαρωνικού, βόρεια από τον Δήμο Αλίμου, ανατολικά από τον Δήμο Αργυρούπολης και νότια από τον Δήμο Γλυφάδας. Διακρίνεται στις περιοχές του Άνω και του Κάτω Ελληνικού. Το Άνω Ελληνικό συνορεύει με το Δήμο Αργυρούπολης και τη Γλυφάδα και βρίσκεται ανατολικά της Λ. Βουλιαγμένης. Το Κάτω Ελληνικό εκτείνεται δυτικά της Λ. Βουλιαγμένης και είναι περιορισμένης έκτασης. Καταλαμβάνει επίσης περιορισμένο τμήμα κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος. Το Άνω Ελληνικό (Σούρμενα) διαθέτει μικρό απόθεμα νεόδμητων κατοικιών μέσης επιφάνειας τ.μ. σε αντίθεση με το Κάτω Ελληνικό όπου υπάρχουν υψηλά επίπεδα αποθέματος πολυτελούς κατασκευής με επιφάνεια τ.μ. αντίστοιχα. Το αγοραστικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο Άνω Ελληνικό κυρίως για διαμερίσματα παλαιότητας. Υψηλότερα επίπεδα τιμών εμφανίζει η περιοχή του Κάτω Ελληνικού λόγω της κατασκευής πολυτελών κατοικιών ενώ στο Άνω Ελληνικό τα επίπεδα τιμών δεν παρουσιάζουν αξιόλογες μεταβολές σε όλη την έκτασή του. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ δυτικά και βόρεια από το Δήμο Αθηναίων, νότια από τον Δήμο Καισαριανής και ανατολικά από τον ορεινό όγκο του Υμηττού. Διαθέτει περιορισμένο απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων που βρίσκονται κατανεμημένα σε όλη την έκταση του Δήμου. Η μέση επιφάνειά τους κυμαίνεται από 60-80τ.μ. Το αγοραστικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν κυρίως τα παλαιά διαμερίσματα ενώ η υφιστάμενη ζήτηση ενισχύεται από τους φοιτητές λόγω της λειτουργίας στην ευρύτερη περιοχή Πολυτεχνειακών και Πανεπιστημιακών Σχολών. Οι τιμές των νεόδμητων διαμερισμάτων παρουσιάζουν ομοιομορφία και εξαρτώνται κυρίως από τον όροφο και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του ακινήτου. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ δυτικά από το Δήμο Αγίου Δημητρίου, βόρεια από τον Δήμο Υμηττού, ανατολικά από τον ορεινό όγκο του Υμηττού και νότια από τον Δήμο Αργυρούπολης. Διαθέτει περιορισμένο απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων κυρίως στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Η μέση επιφάνεια των νεόδμητων κυμαίνεται από 70τ.μ. έως 90τ.μ. Το αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται κυρίως για διαμερίσματα παλαιότητας. Υψηλότερα επίπεδα τιμών εμφανίζονται στα Αστυνομικά η οποία είναι περιοχή αμιγούς κατοικίας που διαθέτει πολύ καλή ρυμοτομία και θέα. Χαμηλότερα επίπεδα τιμών εμφανίζονται στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας και στην περιοχή που συνορεύει με τον Δήμο Δάφνης κυρίως λόγω μη ικανοποιητικής ρυμοτομίας. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ δυτικά από τον Δήμο Αθηναίων, βόρεια από τον Δήμο Ζωγράφου, ανατολικά από τον ορεινό όγκο του Υμηττού και νότια από τον Δήμο Βύρωνα. Διαθέτει υψηλό απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων κυρίως στην περιοχή που βρίσκεται βόρεια της οδού Εθνι- 4

5 Νότια προάστια κής Αντιστάσεως λόγω της μαζικής ανοικοδόμησης των παλιών προσφυγικών κατοικιών. Οι συνήθεις επιφάνειες των νεόδμητων κυμαίνονται από 60τ.μ. έως 80τ.μ. περίπου. Το αγοραστικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις νεόδμητες κατοικίες. Υψηλότερα επίπεδα τιμών αφορούν σε ακίνητα που βρίσκονται σε υψηλούς ορόφους και διαθέτουν θέα όπως για παράδειγμα ορισμένα σημεία στην Άνω Καισαριανή που προσφέρουν θέα στην Ακρόπολη. ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ δυτικά από τον Δήμο Μοσχάτου, βόρεια από τους Δήμους Ταύρου και Αθηναίων, ανατολικά από το Δήμο Νέας Σμύρνης και νότια από την παραλιακή Λ. Ποσειδώνος και τον Κόλπο του Σαρωνικού. Διαθέτει σημαντικό απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων, το οποίο κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το δήμο. Η μέση επιφάνεια νεόδμητων διαμερισμάτων κυμαίνεται μεταξύ 70-90τ.μ. Το αγοραστικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στα νεόδμητα διαμερίσματα. Υψηλότερα επίπεδα τιμών εμφανίζει η περιοχή πλησίον της Λ. Συγγρού καθώς και η περιοχή Τζιτζιφιές πλησίον του Φαληρικού Δέλτα. Η απομάκρυνση του Ιπποδρόμου από το νότιο τμήμα του Δήμου και η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτισμού αναμένεται να βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό την εικόνα του Δήμου. ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ βορειοδυτικά από το Δήμο Νέας Σμύρνης, βορειοανατολικά από το Δήμο Καλλιθέας, ανατολικά από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, νοτιοανατολικά από τον Δήμο Αλίμου και νοτιοδυτικά από τον Κόλπο του Σαρωνικού. Διακρίνεται στη περιοχή της Αμφιθέας (όρια Δήμου Νέας Σμύρνης) στη περιοχή Κοψαχείλα (όρια Δήμων Αγίου Δημητρίου και Αλίμου) με μέση επιφάνεια διαμερισμάτων τ.μ. καθώς και στο τμήμα μεταξύ των λεωφόρων Αμφιθέας και Ποσειδώνος με νεόδμητα διαμερίσματα μέσης επιφάνειας τ.μ. Το υφιστάμενο απόθεμα των νεόδμητων διαμερισμάτων είναι σημαντικό και κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το Δήμο. Το αγοραστικό ενδιαφέρον είναι περιορισμένο και εστιάζεται κυρίως σε παλαιά ακίνητα. Οικονομικότερη θεωρείται η περιοχή της Αμφιθέ- Κάτω Γλυφάδα Κάτω Βούλα Βάρκιζα Καλαμάκι Παλαιό Φάληρο Πανί Άνω Βούλα* Άνω Καλαμάκι Νέα Σμύρνη ας και υψηλότερα επίπεδα τιμών εμφανίζονται στο τμήμα μεταξύ των Λ. Αμφιθέας και Ποσειδώνος που διαμορφώνονται ανάλογα με την προσφερόμενη θέα και την εγγύτητα στη θάλασσα. ΤΑΥΡΟΣ Ο ΤΑΥΡΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ δυτικά από τους Δήμους Αιγάλεω και Αγίου Ιωάννη Ρέντη, βορειοανατολικά από τον Δήμο Αθηναίων και νότια από τους Δήμους Μοσχάτου και Καλλιθέας. Διαθέτει περιορισμένο απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων με συνήθεις επιφάνειες 65-85τ.μ.το οποίο εντοπίζεται κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται πίσω από τους σταθμούς του ΗΣΑΠ «Καλλιθέα» και «Ταύρο». Τα επίπεδα τιμών δεν παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις σε όλη την έκταση του Δήμου ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ δυτικά από τον Δήμο Καλλιθέας, βόρεια από τον Δήμο Αθηναίων, ανατολικά από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου και νότια από τον Δήμο Παλιού Φαλήρου. Διακρίνεται στην Άνω Νέα Σμύρνη που συνορεύει με το Δήμο Δάφνης και τον Άγιο Δημήτριο (νοτιοανατολικά της οδού Αρτάκης) και την Κάτω Νέα Σμύρνη που εκτείνεται νοτιοανατολικά της Λ. Συγγρού. Διαθέτει σημαντικό αριθμό νεόδμητων διαμερισμάτων ομοιόμορφα κατανεμημένων σε όλη την έκταση του Δήμου, μέσης επιφάνειας τ.μ. Το αγοραστικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα νεόδμητα διαμερίσματα. Οικονομικότερες περιοχές θεωρούνται η Άνω Νέα Σμύρνη και η περιοχή Αμφιθέα που συνορεύει με το Παλαιό Φάληρο. Ζωγράφου Ελληνικό Άνω Γλυφάδα Παλαιό Φάληρο (Αμφιθέα - Κοψαχείλα) Ηλιούπολη Καισαριανή Αργυρούπολη Άνω Νέα Σμύρνη Άγιος Δημήτριος Βύρωνας min ( /τ.μ) mx ( /τ.μ) * Αφορά μεζονέτες Καλλιθέα Ταύρος ( /τ.μ) 5

6 Νότια προάστια ΧΑΡΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΧΑΡΝΕΣ (ΜΕΝΙΔΙ) Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΔΡΟΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΖΕΦΥΡΙ ΠΕΥΚΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΗ ΕΚΑΛΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΜΑΡΟΥΣΙ ΙΛΙΟΝ Ν. ΙΩΝΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ ΦΙΛΟΘΕΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΕΡΑΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΨΥΧΙΚΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑ ΠΕΡΑΜΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΛΙΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΒΥΡΩΝΑΣ ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΦΝΗ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΠΡΑΧΑΜΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ ΚΑΒΟΥΡΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΑΡΗ ΒΑΡΚΙΖΑ 6

7 Στοιχεία Επικοινωνίας es M me r n ke R es dv ea Inv s E l Re iso e r n A ppr gem ch isls en Broker ge gemen n M s ie i il c y & F e en Proper l Es gem e er n r rpo M o e C ss A e Es l e R M T A T L R EAL E S LU T Te c hn ic ls er vic ION S es ry TOT A O S E Eurobnk EFG Propery Services Σινιόσογλου 6, Κτίριο Δ, 3ος όροφος, Τηλ: , Fx: e-mil: Disclimer Το παρόν διαφημιστικό έντυπο εκδόθηκε από την Eurobnk EFG Propery Services, μέλος του Ομίλου EFG, και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το έντυπο αυτό δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς ή πώλησης των ακινήτων που αναφέρονται σε αυτό. Η Eurobnk EFG Propery Services και άλλοι που συνδέονται με αυτήν ενδέχεται να έχουν συμμετοχές και ενδέχεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ακίνητα που αναφέρονται στο παρόν, καθώς επίσης ενδέχεται να παρέχουν ή να επιδιώκουν να παράσχουν υπηρεσίες (επενδυτικής τραπεζικής, μεσιτείας ή άλλες) στις εταιρείες αυτές. Οι επενδύσεις που αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους και την οικονομική κατάστασή τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν επαληθευτεί από την Eurobnk EFG Propery Services. Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου EFG. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο παρόν, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν αναλαμβάνεται από την Eurobnk EFG Propery Services ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη της ή τους υπαλλήλους της όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Το παρόν έντυπο είναι διαφημιστικό και διανέμεται δωρεάν. 7

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υπάρχοντων κατασκευών. POLAND

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Highlighs Α Τ Τ Ι Κ Η Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υφιστάμενων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department. Highlights Reserch Deprmen Μάρτιος Έρευνα 2011 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Χαμηλός όγκος συναλλαγών και περιορισμένη απορρόφηση του διαθέσιμου αποθέματος νεόδμητων κατοικιών. POLAND UKRAINE

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος ΑΤΤΙΚΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος ΑΤΤΙΚΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department. Highlights Reserch Deprmen Μάρτιος Έρευνα 2011 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Περιορισμένος αριθμός πράξεων τόσο για νεόδμητες κατοικίες όσο και για κατοικίες παλαιότερης κατασκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος. Research Department. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος. Research Department. Highlights Reserch Deprmen Μάρτιος Έρευνα 2011 Αγοράς Κατοικίας Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Highlighs Α Τ Τ Ι Κ Η Περιορισμένο αγοραστικό ενδιαφέρον κατά το 2010 που αφορά τόσο σε νεόδμητα διαμερίσματα, όσο και σε οικόπεδα.

Διαβάστε περισσότερα

Market Report. Σεπτέμβριος Residential Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights

Market Report. Σεπτέμβριος Residential Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights Reserch Deprmen Σεπτέμβριος Residenil 2009 Mrke Repor Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Highlighs Μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας για τους πρώτους μήνες του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Office. Market Report. Ιούλιος. Research Department. Highlights

Office. Market Report. Ιούλιος. Research Department. Highlights Reserch Deprtment Ιούλιος Office 010 Mrket Report Α Θ Η Ν Α Highlights POLAND - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Στάση αναμονής από επενδυτές και χρήστες λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών με αποτέλεσμα περιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Market Report. Ιούλιος 2010 Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights

Market Report. Ιούλιος 2010 Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights Reserch Deprtment Ιούλιος L o gi s t i cs 2010 Mrket Report Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Highlights Τήρηση στάσης αναμονής από επενδυτές και χρήστες για βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και του αρνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέων αποθηκευτικών χώρων κυρίως «κατά παραγγελία» και εφόσον έχει εξασφαλιστεί μισθωτής ή/και αγοραστής. ROMANIA

Ανάπτυξη νέων αποθηκευτικών χώρων κυρίως «κατά παραγγελία» και εφόσον έχει εξασφαλιστεί μισθωτής ή/και αγοραστής. ROMANIA Reserch Deprtment Οκτώβριος L o gi s t i cs 2009 Mrket Report Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Highlights Στάση αναμονής από δυνητικούς επενδυτές και χρήστες μέχρι την ανάκαμψη του υφιστάμενου οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Mid year 2012 Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Highlights >> ΑΓΟΡΑ RETAIL Η κτηματαγορά χαρακτηρίζεται από εξορθολογισμό των ζητούμενων τιμών στις ακριβότερες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Ιανουάριος 2010 Property Market Report ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το 2009 σημειώθηκε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας και περιορισμός του όγκου συναλλαγών κυρίως λόγω της στάσης αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Ιανουάριος 2010 Property Market Report ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το 2009 σημειώθηκε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας και περιορισμός του όγκου συναλλαγών κυρίως λόγω της στάσης αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Μάρτιος 2011 Research Department Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑΣ >> ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το παρόν διαφημιστικό έντυπο «Property Market Report» εκδίδεται από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α

Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α 2014 2015 Midyear Research Department Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ >> ΑΓΟΡΑ RETAIL Highlights Executive Summary...2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...3 ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ...3 ΕΛΛΑΔΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α

Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α Ιανουάριος 2014 Research Department Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Highlights Τάσεις Κτηματαγοράς (Βραχυπρόθεσμες) Τάσεις Οικιστικά Ακίνητα Μισθωμάτων Ζήτηση Προσφορά Αποδόσεις Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ2010. I. Παρουσίαση της Εταιρείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ2010. I. Παρουσίαση της Εταιρείας Σ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Παρουσίαση της Εταιρείας Σελίδα Α. Ιστορικό - Σύσταση Β. Εταιρικοί Σκοποί - Δραστηριότητες Εταιρείας Γ. Προοπτικές ΕΥΔΑΠ Δ. Περιοχή Αρμοδιότητας Ε. Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ.

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός. & Ετήσιο Δελτίο

Ετήσιος Απολογισμός. & Ετήσιο Δελτίο Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2012 2013 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2012 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...σελ. 5 Ιστορικό - Σύσταση Εταιρικοί Σκοποί - Δραστηριότητες Εταιρείας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔΑΠ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2009

ΕΥΔΑΠ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2009 2009 Α.Ε. Έδρα: Ωρωπού 156, 11146 Γαλάτσι Μάϊος 2010 02 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α. Ιστορικό Σύσταση Β. Εταιρικοί Σκοποί Δραστηριότητες Εταιρείας Γ. Προοπτικές Δ. Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ετησιοσ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ετησιο δελτιο εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε.

ετησιοσ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ετησιο δελτιο εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. ετησιοσ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ετησιο δελτιο εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2009 04 14 20 26 32 38 54 I. II. III. IV. V. VI. VII. Περιεχόμενα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 115 5 Μαρτίου 2015. Οι εξαγωγές και η ιδιωτική κατανάλωση ήταν οι κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας για το 2014.

Tεύχος 115 5 Μαρτίου 2015. Οι εξαγωγές και η ιδιωτική κατανάλωση ήταν οι κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας για το 2014. ISSN:2241 4878 Tεύχος 115 5 Μαρτίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου 7 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8 1.1 Παρουσίαση του ΔΣ 11 1.2 Παρουσιαση των Στελεχών της Εταιρείας 16 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 109 22 Ιανουαρίου 2015. Ο μετασχηματισμός του τομέα των κατασκευών συνεχίζεται. Ώθηση στην οικονομία από τον τουρισμό.

Tεύχος 109 22 Ιανουαρίου 2015. Ο μετασχηματισμός του τομέα των κατασκευών συνεχίζεται. Ώθηση στην οικονομία από τον τουρισμό. ISSN:2241 4878 Tεύχος 109 22 Ιανουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878 ISSN:2241-4878 Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αγορές αξιολογούν θετικά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια

Οι αγορές αξιολογούν θετικά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια ISSN:2241 4878 Tεύχος 86 31 Ιουλίου 214 Συγγραφείς: Θεόδωρος Σταματίου Οικονομολόγος tstamatiou@eurobank.gr Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής (ΡΣΑ) 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής (ΡΣΑ) 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021 20 Δεκεμβρίου 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ANNUAL REPORT 2013 MACROECONOMIC DEVELOPMENTS & REAL ESTATE TRENDS

ANNUAL REPORT 2013 MACROECONOMIC DEVELOPMENTS & REAL ESTATE TRENDS a ANNUAL REPORT 213 MACROECONOMIC DEVELOPMENTS & REAL ESTATE TRENDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i) ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ii) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ iii) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα