Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα"

Transcript

1 Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα Μαρία- άφνη Παπαδοπούλου,.Ν.,., LL.M. mult

2 Ο "Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας" είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, µε έδρα την Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού.

3

4 Τί είναι πνευµατική ιδιοκτησία; Πνευµατική ιδιοκτησία ονοµάζεται το δικαίωµα που έχει ο δηµιουργός ενός έργου του πνεύµατος πάνω σε αυτό, δηλαδή το δικαίωµα που του δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει τη χρήση του έργου του.

5 Τί ακριβώς όµως προστατεύεται από την πνευµατική ιδιοκτησία; Ο,τιδήποτε δηµιουργεί κανείς χρησιµοποιώντας το πνεύµα του, εφόσον είναι πρωτότυπο και εκφράζεται µε οποιαδήποτε µορφή.

6 Ποιά έργα είναι πρωτότυπα; Πρωτότυπα είναι τα έργα που δεν προϋπήρχαν και αν τα δηµιουργούσε κανείς από την αρχή δεν θα κατέληγε στο ίδιο δηµιουργικό αποτέλεσµα.

7 Έργα θεωρούνται ιδίως:

8 τα γραπτά έργα, τα προφορικά κείµενα, τα οπτικοακουστικά έργα, τα αρχιτεκτονικά έργα οι φωτογραφίες, οι µεταφράσεις, οι διασκευές, οι προσαρµογές και οι άλλες µετατροπές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης, οι βάσεις δεδοµένων, τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών

9 και τα έργα των εικαστικών αλλά και των εφαρµοσµένων τεχνών, όπως τα σχέδια για έπιπλα, υφάσµατα, ενδύµατα, διακοσµητικά αντικείµενα, τσάντες, κοσµήµατα κ.ά.

10 Οι ιδέες δεν προστατεύονται µε το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας (ούτε οι επιχειρηµατικές ιδέες).

11 Τι άλλο όµως δεν προστατεύεται; οι εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης οι ειδήσεις και τα απλά γεγονότα, οι διαδικασίες και οι µέθοδοι, τα έργα των οποίων η προστασία της διάρκειας της πνευµατικής ιδιοκτησίας έχει λήξει.

12 Στις επιχειρήσεις µπορούν να προστατευθούν ενδεικτικά - εκτός από το αντικείµενο παραγωγής: Οι ιστοσελίδες τους Οι κατάλογοι µε τα προϊόντα τους Οι ετικέτες και οι συσκευασίες Τα διαφηµιστικά φυλλάδια κ.ά.

13 Ιδιαίτερα ενδιαφέρον: Τα έργα εφαρµοσµένων τεχνών µπορούν να προστατευθούν και ως βιοµηχανικά σχέδια ή υποδείγµατα, εφόσον ακολουθηθεί η απαραίτητη διαδικασία στον ΟΒΙ.

14 Πλεονεκτήµατα προστασίας (και) µε το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας Μεγαλύτερη διάρκεια προστασίας Έλλειψη διατυπώσεων Ύψος αποζηµίωσης και απόδειξη

15 Πνευµατική ιδιοκτησία και διαδίκτυο Όλα όσα προστατεύονται στον αναλογικό κόσµο προστατεύονται και στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο δεν είναι «άνοµο».

16 Κατοχυρώνεται το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας; Το δικαίωµα αποκτάται αυτόµατα χωρίς διατυπώσεις.

17 Χρησιµοποιείται όµως συχνά ως αποδεικτικό στοιχείο: η συµβολαιογραφική πράξη κατάθεσης και η συστηµένη επιστολή

18 ικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας Περιουσιακό δικαίωµα Ηθικό δικαίωµα

19 Το περιουσιακό δικαίωµα περιλαµβάνει κυρίως: την αναπαραγωγή του έργου, τη δηµιουργία παράγωγου έργου, δηλαδή τη µετάφρασή του, τη διασκευή, την προσαρµογή ή άλλη µετατροπή του, την εξουσία διανοµής του πρωτότυπου έργου, την εισαγωγή αντιτύπων του έργου που παρήχθησαν στο εξωτερικό, και την παρουσίασή του στο κοινό ενσυρµάτως, ασυρµάτως ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

20 Το ηθικό δικαίωµα περιλαµβάνει κυρίως: την εξουσία δηµοσίευσης του έργου, την εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας πάνω στο έργο, και την εξουσία διατήρησης της ακεραιότητας του έργου.

21 ιάρκεια προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας 70 χρόνια µετά το θάνατο του δηµιουργού

22 Ποιός είναι ο δικαιούχος του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας; ΚΑΝΟΝΑΣ: ικαιούχος είναι ο δηµιουργός

23 Σε περίπτωση δηµιουργών µισθωτών στον ιδιωτικό τοµέα µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον εργοδότη εκείνες οι περιουσιακές εξουσίες στο έργο που είναι αναγκαίες για να εκπληρωθεί ο σκοπός της σύµβασης, αν δεν υπάρχει αντίθετη ρύθµιση. Οι υπόλοιπες παραµένουν στο δηµιουργό µισθωτό. ΣΥΝΕΠΩΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ στη συµβατική ρύθµιση!

24 Σε περίπτωση δηµιουργών µε σχέση εργασίας µε το ηµόσιο όλο το περιουσιακό δικαίωµα µεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, δηλ. το ηµόσιο, εκτός αν έχει συµφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

25 Σε περίπτωση παραγγελίας έργου το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί του έργου το αποκτά πρωτογενώς ο δηµιουργός και αυτός που έδωσε την παραγγελία µπορεί να αποκτήσει περιουσιακές εξουσίες µόνο µε τη µεταβίβασή τους από το δηµιουργό. ΣΥΝΕΠΩΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ στη συµβατική ρύθµιση!

26 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Υπάρχει διαφορά ανάµεσα: στην κυριότητα επί του υλικού φορέα, στον οποίο ενσωµατώνεται το έργο (π.χ. µια design πολυθρόνα ή ένα ένδυµα υψηλής ραπτικής) και στο δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί του έργου (το σχέδιο της πολυθρόνας ή το πατρόν του ενδύµατος).

27 Χρήση έργων άλλων χωρίς την άδεια τους, ΜΟΝΟ αν τα έργα αποτελούν κοινό κτήµα, γιατί έχει παρέλθει η διάρκεια προστασία τους, πρόκειται για έργα που δεν προστατεύονται ή για ιδέες που εµπεριέχονται στα έργα αυτά ή εµπίπτουν στους περιορισµούς του περιουσιακού δικαιώµατος.

28 Βασικοί Περιορισµοί Παράθεση σύντοµων αποσπασµάτων για υποστήριξη γνώµης ή κριτικής, Αναπαραγωγή έργων σε εκπαιδευτικά σχολικά βιβλία και ανθολογίες Αναπαραγωγή έργων για διδασκαλία ή για εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυµα Αναπαραγωγή έργων για να χρησιµοποιηθούν σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες.

29 Χρήση έργων για λόγους ενηµέρωσης ηµόσια παράσταση ή εκτέλεση έργων σε περίπτωση επίσηµων τελετών και στο πλαίσιο δραστηριότητας εκπαιδευτικών ιδρυµάτων από το προσωπικό και τους µαθητές ή σπουδαστές. Χρήση έργων των εικαστικών τεχνών για την παρουσίασή τους στο κοινό µέσα σε µουσεία ή στο πλαίσιο εκθέσεων και η αναπαραγωγή τους σε καταλόγους για την πώλησή τους.

30 και Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. εν είναι όµως ιδιωτική η αναπαραγωγή στο πλαίσιο µιας επιχείρησης!

31 Τί µπορώ να κάνω, όταν προσβάλλεται το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας στο έργο µου; Τελωνειακά µέτρα Αστυνοµικά µέτρα

32 ικαστικά µέτρα Πριν προβεί κάποιος στη λήψη δικαστικών µέτρων θα πρέπει: να γνωρίζει την ταυτότητα αυτού που προσβάλλει το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας του, να µπορεί να αποδείξει ότι είναι ο δικαιούχος του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, να µπορεί να αποδείξει την προσβολή και να καθορίσει την έκταση του προβλήµατος και να υπολογίσει τη ζηµιά που υπέστη.

33 Και τέλος, Να υπολογίσει αν τον συµφέρει η δικαστική επιδίωξη (Θα ληφθεί υπόψη πως τα δικαστικά έξοδα που επιδικάζει το δικαστήριο περιλαµβάνουν υποχρεωτικά και κάθε άλλη συναφή δαπάνη, όπως τα έξοδα των µαρτύρων, τις αµοιβές των πληρεξουσίων δικηγόρων, τις αµοιβές των πραγµατογνωµόνων και τεχνικών συµβούλων των διαδίκων και τις δαπάνες για την ανακάλυψη των προσβολέων, στις οποίες ευλόγως υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος.)

34 Αναζήτηση ειδικής νοµικής συµβουλής Αν είναι η προσβολή πιθανολογείται πως δεν είναι σκόπιµη, τότε αποστολή επιστολής (εξώδικου). Πιθανότητες για άρση της προσβολής ή λήψη άδειας από το δικαιούχο.

35 Αν η προσβολή πιθανολογείται ότι είναι σκόπιµη, τότε ΑΙΦΝΙ ΙΑΣΜΟΣ!

36 Ασφαλιστικά µέτρα Εφόσον πιθανολογείται προσβολή, µπορεί να διαταχθεί ασφαλιστικό µέτρο και χωρίς κλήση του αντιδίκου, αν τυχόν καθυστέρηση θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζηµία στον αιτούντα. Εάν είναι σε εµπορική κλίµακα η προσβολή: Μπορεί να διαταχθεί και συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του φερόµενου ως δράστη και δέσµευση των τραπεζικών λογαριασµών του.

37 Αστικά µέτρα Αγωγή αναγνωριστική του δικαιώµατός τους Αγωγή για την άρση της προσβολής Αγωγή για την παράλειψη της προσβολής στο µέλλον, εφόσον απειλείται προσβολή ή συνέχιση ή επανάληψη προσβολής Αγωγή για αποζηµίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα του προσβολέα Αγωγή για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισµού του προσβολέα Αγωγή για καταβολή του κέρδους που αποκόµισε από τη διαχείριση της ξένης περιουσίας ο προσβολέας.

38 Ποινικά µέτρα Ποινή φυλάκισης από 1 έως δέκα (10) χρόνια και χρηµατική ποινή από έως ευρώ ανάλογα µε τη βαρύτητα της πράξης.

39 ιοικητικά µέτρα ιοικητικό πρόστιµο για παρανόµους υλικούς φορείς ήχου και παράνοµα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

40 Πώς αποκτάται διεθνή προστασία για τα έργα; Σύµβαση της Βέρνης Προστασία χωρίς καµία διατύπωση σε όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύµβαση (πάνω από 150), αν ο δηµιουργός είναι υπήκοος ή κάτοικος ή έχει δηµοσιεύσει το έργο του για πρώτη φορά σε µια από αυτές τις χώρες.

41 Παραδείγµατα

42 Tweety Απαγορεύεται η χρήση του χαρακτήρα Τweety σε ενδύµατα χωρίς να έχει ληφθεί άδεια από το δικαιούχο. (ΠΠρΑθ 759/2006, ΙΜΕΕ 2006, 229)

43 Φωτιστικά Πρωτότυπα έργα η δηµιουργία επιτραπέζιων φωτιστικών σε σχήµα εκκλησίας ή ανεµόµυλου, καθώς έχουν προστεθεί στοιχεία δηµιουργικής έµπνευσης στην κατασκευή τους και απαγορεύεται η δηµιουργία αποµιµήσεών τους (ΕφΠειρ 281/2005, ΠειρΝοµ 2005, 174).

44 Κοσµήµατα Προστασία πρωτότυπου σχεδίου καρφίτσας µε τις διατάξεις του βιοµηχανικού σχεδίου και της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγόρευση δηµιουργίας αποµιµητικού προϊόντος (ΕφΑθ 5863/2008, /νη 2009, 585).

45 Βαλίτσα Σχέδιο βαλίτσας προστατεύεται από τις διατάξεις της πνευµατικής ιδιοκτησίας, εάν είναι πρωτότυπο λόγω των συγκεκριµένων διαστάσεων του, του σχήµατός του, του σχεδίου του, τις ιδιορρυθµίες των οπών, των αυλακώσεων της κλειδαριάς κ.α.... Η τοποθέτηση πρόσθετου αντανακλαστικού πάνω στη λαβή από άλλη εταιρεία δεν διαφοροποιεί την πιστή αντιγραφή του σχεδίου και συνεπώς προσβάλλει το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί της πρώτης βαλίτσας (ΜΠρΑθ 2519/1997, Ελ 1999, 453).

46 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!

47 Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Μετσόβου Αθήνα Ελλάδα Τηλ. : fax:

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας IP Awareness & Enforcement Modular Based Actions for SMEs Ημερίδα: Προστατεύστε τα προϊόντα σας από την αντιγραφή Λάρισα, 07/12/2010 Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθήνα 30/3/2012

Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθήνα 30/3/2012 Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθήνα 30/3/2012 Το ισχύον καθεστώς Πνευµατικής Ιδιοκτησίας αποτυπώνεται στο Ν. 2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα)

ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα) ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2121 Έτος: 1993 ΦΕΚ: Α 25 19930304 Τέθηκε σε ισχύ: 04.03.1993 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 04.03.1993 Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 04.03.1993 Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΣ 2121/1993 ΦΕΚ: Α 25 19930304 Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: Θέματα Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα, Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, Ποδοσφαιρικά σωματεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διονυσία Καλλινίκου Λέκτορας, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα η πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά.

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά. Βασικό νοµικό πλαίσιο για συγγραφείς και µεταφραστές Καλό απόγευµα σε όλους σας. Χαίροµαι που µας δόθηκε η ευκαιρία σε συνεργασία µε το ΕΚΕΒΙ και την Εταιρεία Συγγραφέων να παρουσιάσουµε κάποια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1.1 Έργα που προστατεύονται Ο νομοθέτης προστατεύει τα πρωτότυπα έργα του λόγου, της τέχνης ή της επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς, αλλά καμία νομική ευθύνη δεν είναι αποδεκτή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς, αλλά καμία νομική ευθύνη δεν είναι αποδεκτή

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Έκδοση 1.0 Αθήνα 2013 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Aνοικτών Μαθημάτων» 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Πνευματική Ιδιοκτησία και Διανοητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΩΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΩΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΩΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής: Α9/Σ43/2008 (9-12-2008) Στην Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή....3 Η Βιοµηχανική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Πανεπιστημιόπολη - 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. TΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 3 2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Κοινοκτημοσύνη. Πνευματική Κοινοκτημοσύνη (αντί για Πνευματική Ιδιοκτησία;)

Πνευματική Κοινοκτημοσύνη. Πνευματική Κοινοκτημοσύνη (αντί για Πνευματική Ιδιοκτησία;) Πνευματική Κοινοκτημοσύνη (αντί για Πνευματική Ιδιοκτησία;) Εισαγωγή Η προστασία των δημιουργών, των εφευρετών και των κατόχων εμπορικών σημάτων διέπεται από διαφορετικά νομικά πλαίσια. Οι δημιουργοί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ι. Η διεθνής εξέλιξη Είναι κοινός τόπος ότι μετά την τυπογραφία το Internet έφερε ριζική αλλαγή στην επικοινωνία και δημιούργησε μία νέα κουλτούρα, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Η νοµική διασφάλιση του ηµοτικού ιαδικτυακού Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης

Η νοµική διασφάλιση του ηµοτικού ιαδικτυακού Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : κος ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΕΜΑ: ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΚΑΙ ΙΝΣΕΡΝΕΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : κος ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΕΜΑ: ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΚΑΙ ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : κος ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΕΜΑ: ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΚΑΙ ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΠΛΑΔΑ,(Δ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΑΜ:1340201200027 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙI. Εκκαθάριση των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων από Πνευματικά Δικαιώματα Τρίτων Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ INTERNET» (H Συνταγµατική τους Προστασία)

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ INTERNET» (H Συνταγµατική τους Προστασία) 0 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Τµήµα Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: H

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός: Δικαιώματα. Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οδηγός: Δικαιώματα. Πνευματικής Ιδιοκτησίας Οδηγός: Δικαιώματα Πίνακας περιεχομένων 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. Πνευματικής Ιδιοκτησίας Υλικό που έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Περίληψη: Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)

Διαβάστε περισσότερα