Μετατροπείς Ψηφιακού σε Αναλογικό Digital to Analog Converter

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετατροπείς Ψηφιακού σε Αναλογικό Digital to Analog Converter"

Transcript

1 Μετατροπείς Ψηφιακού σε Αναλογικό Digital to nalog Converter Ο μετατροπέας Ψ/Α δέχεται ως είσοδο μια δυαδική λέξη n bits και δίδει στην έξοδο του μια τάση ανάλογη προς τον δυαδικό αριθμό που παριστάνουν τα n bit της εισόδου: out = b n n b n n b n n b n όπου μια τάση αναφοράς, που πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερή. Η σταθερά στον παρανομαστή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την υλοποίηση. Ένας πολύ απλός μετατροπέας 4 ψηφίων φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Η τάση εξόδου είναι η τάση στον κοινό κόμβο των αντιστάσεων, ενώ την ψηφιακή είσοδο απαρτίζουν οι 4 πηγές,,, 4 που παίρνουν είτε την τιμή είτε την τιμή. Η τάση αυτή δίνεται από τον τύπο: out = 5 4 ό οποίος προκύπτει, με βάση την αρχή της επαλληλίας, αν υπολογίσουμε την τάση εξόδου λαμβάνοντας υπ' όψη μια πηγή μόνο κάθε φορά και θεωρώντας τις άλλες όπως φαίνεται στα 4 σχήματα της επόμενης σελίδας. Αν θέσουμε j =b j, με b j δυαδικά ψηφία έχουμε την σχέση εισόδου εξόδου του μετατροπέα Ψ/Α. Το πιο σημαντικό ψηφίο αντιστοιχεί στην πηγή που έχει εν σειρά την μικρότερη αντίσταση, δηλ την. Το κύκλωμα αυτό μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερα ψηφία, επειδή όμως οι αντιστάσεις είναι όροι γεωμετρικής προόδου με λόγο θα οδηγηθουμε αφ' ενός σε πολύ μεγάλες αντιστάσεις και αφ' ετέρου είναι πρακτικά δύσκολο να επιτύχουμε σταθερό λόγο. Υπάρχουν ειδικά ολοκληρωμένα που κάνουν την μετατροπή αυτή, όπως και την αντίστροφη, με περισσότερα ψηφία και με μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα. eter =k L=5k =5.op * 4* 4 8* 4 Στο πείραμα αυτό θα χρησιμοποιήσετε ως είσοδο του μετατροπέα τις εξόδους ενός δυαδικού μετρητή 4 ψηφίων και θα παρακόλουθήσετε στον παλμογράφο την έξοδο του μετατροπέα. Εάν χρησιμοποιήσετε τον μετρητή 746 ο οποίος μετράει πάντα προς τα πάνω θα παρατηρήσετε ένα σήμα που μοιάζει με σκάλα και είναι μια αρκετά καλή προσέγγιση 4 του πριονωτού παλμού. Το σχετικό κύκλωμα φαίνεται στην σελίδα. Αν * πάλι χρησιμοποιήσετε 4* 8* τον 749 με το κύκλωμα της σελίδας 4 θα πάρετε ένα τριγωνικό παλμό. Αν η έξοδος του μετρητή οδηγούσε τις διευθύνσεις μιας μνήμης, της οποίας οι έξοδοι θα οδηγούσαν το δίκτυο αντιστάσεων, θα είχατε μια πολύ γενική γεννήτρια κυματομορφών. T 8/7* 4 T * 4* 8* * 8/* 4 T

2 4 * 4* 8* 4 =5.op * * 4* 4* * 4 4 8* 8* 4 4* 4 8* T 8/7* T 8/7* * 8 out = T 7 = T 8 = = 5 * * 4* 4* 4* * 4 4 8* 8* 4* 4 8* 4 8* * * T 8/7* T T 8/7* 8/* T 8/* * 4* 4 8* * T 8/* * * 8 4 out = 8 = = 4* 8* 4* 5 4* 8* * 4 * 4* 8* 4* T T 8/* 8/* T 8/* * 4* 4 8* 4* T 8/* * * * 4* 4* * 4 4 8* 4 8* 4 4* 8* 4 8* 4 4* 4 8* out = 4 8 = 5 = * 8* 4 8* 4 T 8/4* T 8/* T 8/4* T 8/4* 4 4 T * 4* 8* 4 8* 4 8/4* 8 4 out = = = 4 5

3 CC cc Clk U CT4 PE CEP CET CP 5 D D D D Q Q Q Q 8k 4k 5 k TC 74HC6 k 4 k.include 74hc.lib.tran 8ms.wave saw.wav 6 44.k (n) (n) --- C:\Program Files\LTC\LTspiceI\examples\MyCircuits\DConverter.asc (n) 4.s.s.s.s.4s.5s.6s.7s.8s.9s.s.s.s --- C:\Program Files\LTC\LTspiceI\examples\MyCircuits\DConverter.raw ---

4 CC cc 5 D_U Clk U CTEN D_U CLK LOD MX_MIN CO D D D D 74HC9 Q Q Q Q 8k 4k k 4 k MX_MIN 5 5k Out CC U PE D Q CLK Q CL 74HC74 CC.include 74hc.lib.tran 8ms.wave saw.wav 6 44.k (n) (Out) --- C:\Program Files\LTC\LTspiceI\examples\MyCircuits\DConverterUD.asc (out) s.s.s.s.4s.5s.6s.7s.8s.9s.s.s.s --- C:\Program Files\LTC\LTspiceI\examples\MyCircuits\DConverterUD.raw ---

5 4// Digital clock with CD counters (setta TMS / Java / Hades / applets (print version): contents previous next Digital clock with CD counters (settable) Description The same digital clock as shown in the previous applet, but with additional logic to set the time. The user interface consists of three switches, and is more or less typical for standalone digital clocks: click the stop switch to reset the seconds counter and pause the clock click the set_minutes switch to increment the minutes counter once per second click the set_hours switch to increment the hours counter once per second gain, the circuit is built from a cascade of six asynchronous, falling-edge triggered CD counters with a simple trick to reset the counters at the corresponding times. The counter for the lower seconds digit simply runs continously. The upper seconds digit counter, however, needs to be reset after 59 seconds to avoid counting to 99 seconds. This is achieved by connecting the asynchronous reset input of the counter block to its Z and Z outputs. Therefore, as soon as the counter reaches 6, it is immediately asynchronously reset and at the same time generates the carry to increment the minutes counter - which uses the same structure as the seconds counter. The hours counters use the same trick to immediately asynchronously reset the hours after the hours reach the value 4. ecause the reset is asynchronous and very fast, the user has no chance to see the wrong values (like ::6 or 4::) before these are corrected to the right values. un the applet un the editor (via Webstart) Impressum uni-hamburg.de/ /digiclock_print. /

6 4 ΩΡΟ ΡΟΛΟΙ CLK-Hz clk set_hours set_minutes stop CD-Counter CD-Counter CD-Counter CD-Counter CD-Counter CD-Counter CL Z Z Z Z CL Z Z Z Z CL Z Z Z Z CL Z Z Z Z CL Z Z Z Z CL Z Z Z Z ΩΡΕΣ ΛΕΠΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

7 4// Four-digit frequency counter TMS / Java / Hades / applets (print version): contents previous next Four-digit frequency counter Description four-digit frequency counter built from TTL-series 749 integrated circuits. We use a clock generator component to provide the input signal whose frequency should be measured. Use the property sheet of the upper-left clock generator (popup menu, edit component) to change the clock period. Click the 'start' switch (or press the 's' bindkey) to start a measurement. s frequency is defined as 'pulses per second', it is sufficient to just count pulses during one second (or any other time interval) to measure the corresponding input frequency. To this end, a 'gate' component is used to limit the counting of input pulses to a time interval of known length. Obviously, when the time interval is exactly one second, no additional scaling is necessary, and the final counter value directly corresponds to the frequency of the input signal. Pressing the 'start' button first resets the 4-digit decimal counter; it also initializes and starts the output pulse from the 'GTE' subdesign. This subdesign uses the reference clock of KHz to create a single -second output pulse. (Changing the reference clock also changes the output pulse duration proportionally). The ND-gate masks the input signal to the 'GTE' pulse duration. The following image shows typical example waveforms during a measurement: uni-hamburg.de/ /frequency-count /

8 4// Four-digit frequency counter See the next applet for the internals of the GTE subdesign which is also built from 749 components. The idea is to create a highly accurate pulse duration in the range of seconds by counting thousands (millions) of short pulses, instead of trying to create a single pulse of the required length. While the latter is very difficult with electronical components, a cheap (temperature-stabilized) quartz-oscillator can be used to generate a very precise signal in the few-mhz range. un the applet un the editor (via Webstart) Impressum uni-hamburg.de/ /frequency-count /

9 '9 CLK ESET Q CLK Q QC QD GND CC CLK ESET Q CLK Q QC QD '9 CLK ESET Q CLK Q QC QD GND CC CLK ESET Q CLK Q QC QD clk clk clk_ref start i GTE ( Second) eference Clock (KHz) Input Signal second Start ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ

10 4// Counter-based pulse-generator TMS / Java / Hades / applets (print version): contents previous next Counter-based pulse-generator Description This applet shows the pulse-generator sub-component required used in the frequency counter (see the previous applet). The circuit consists of a NO-gate S-flipflop and a six-digit asynchronous decimal counter, built from 749 integrated circuits. To avoid unnecessary repaints during simulation, no displays are used in this applet. Please see the description of the previous applets for details about the 749 counter component and the decimal-carry logic via the ND-gates. Pressing the 'start' switch will set the S-flipflop and enable counting of the reference clock pulses. The output of the S-flipflop is the 'gate' impulse (used to control the measurement-counter of the frequency counter). The NO-gate S-flipflop is reset when the counter value reaches the value (onemillion). Given the reference clock-generator period of.e-5 seconds, the output interval is exactly. seconds. Note that the pulse-generator only works as long as the 'start' switch is reset before the counter overflows. Please make sure to press the 'start' switch off again soon enough after starting the counter. In a 'real' pulsegenerator, extra logic would have to be used to ensure this condition. un the applet un the editor (via Webstart) Impressum uni-hamburg.de/ /one-second_prin /

Operation and Safety Notes. Αθλητικό ρολόι-lcd. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 89432

Operation and Safety Notes. Αθλητικό ρολόι-lcd. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 89432 LCD Sports Watch LCD Sports Watch Operation and Safety Notes Αθλητικό ρολόι-lcd Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 89432 GB / CY Operation and Safety Notes Page 4 GR / CY Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help Table of Contents asc TimeTables... 1 1 Γενικά... 1 1.1 Καλωσήλθατε... 1 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος... 1 1.3 PDF documentation... 1 2 Πρώτα Βήµατα... 1 2.1 Ξεκινώντας την εφαρµογή... 2 2.2 Βλέποντας την

Διαβάστε περισσότερα

NINJAM User Guide. Περιεχόμενα. Τι είναι το Ninjam... 2. Εξοπλισμός... 3. Λειτουργία μέσω Reaper & ReaNinjam plugin... 4

NINJAM User Guide. Περιεχόμενα. Τι είναι το Ninjam... 2. Εξοπλισμός... 3. Λειτουργία μέσω Reaper & ReaNinjam plugin... 4 NINJAM User Guide Περιεχόμενα Τι είναι το Ninjam... 2 Εξοπλισμός... 3 Λειτουργία μέσω Reaper & ReaNinjam plugin... 4 Χρήση official Ninjam client... 13 Οδηγίες MIDI... 15 Δημιουργία 2 Ninjam Καναλιών...

Διαβάστε περισσότερα

MCI 300 ΤΕΤ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΛΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΠΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

MCI 300 ΤΕΤ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΛΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΠΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΤ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΛΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΠΑΣ Κ A B Α Λ Α Γ τγ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ MCI 300 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΑΝΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ OST-5075U Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ TV SCART POWER: ΕΞΟΔΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STANDBY -: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ CH-/CH+: ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΤΩ/ΠΑΝΩ MENU: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ OK VOL-/VOL+: ΜΕΙΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Οδηγία χρήσης KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com

Διαβάστε περισσότερα

www.silver-star.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL SD-150

www.silver-star.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL SD-150 www.silver-star.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL SD-150 Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ TV SCART POWER: ΕΞΟΔΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STANDBY -: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ CH-/CH+: ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΤΩ/ΠΑΝΩ MENU: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή USB για µέτρηση µαγνητικού πεδίου µε αισθητήρα Hall (γκαουσόµετρο Hall)

Συσκευή USB για µέτρηση µαγνητικού πεδίου µε αισθητήρα Hall (γκαουσόµετρο Hall) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συσκευή USB για µέτρηση µαγνητικού πεδίου µε αισθητήρα Hall (γκαουσόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

METROTEL ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

METROTEL ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ METROTEL ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : PayphoneNet Ltd Αµυκλών 7, Κ. Συχαινά, 26443, Πάτρα Τηλ.: 2610 422169, Fax: 2610 433045 PayphoneNet Ltd, 2004 Κανένα τµήµα αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

SRM-8440. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη.

SRM-8440. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη. SRM-8440 Πλήκτρα Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 4V. Καθώς περνάει ο χρόνος, η ένδειξη της μπαταρίας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Η ένδειξη εμφανίζεται κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί.

Διαβάστε περισσότερα

BS-464 ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468

BS-464 ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468 Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics BS-464 ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πιστεύουμε στην

Διαβάστε περισσότερα

VDO SERIES-Z FOR CYCLING

VDO SERIES-Z FOR CYCLING VDO SERIES-Z FOR CYCLING INSTRUCTION MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUEL D INSTALLATION ET D UTILISATION / HANDLEIDING / MANUALE D INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO INSTRUKCJA OBSLUGI LICZNIKA / INSTALACION

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

- All Rights Reserved -

- All Rights Reserved - InterAdvertiser Advertising Management Program Σύστημα Διαχείρισης Διαφημίσεων by www.artkreta.gr - All Rights Reserved - Περιεχόμενα 2 page No InterAdvertiser Manual in English 11 Περιγραφή του InterAdvertiser,

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119 English... 2 Română... 28 Български... 57 Ελληνικά... 88 Deutsch... 119 V 1.63 Table of Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 3 Technical specifications... 4 Copyright... 4 Safety

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Maths 2012 Junior Level 9-10

Kangourou Maths 2012 Junior Level 9-10 Kangourou Maths 2012 Junior Level 9-10 Προβλήματα 3 μονάδων/3 point problems 1. Μ και Ν είναι τα μέσα των ίσων πλευρών ενός ισοσκελούς τριγώνου. M and N are the midpoints of the equal sides of an isosceles

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οδηγός Εγκατάστασης VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013 www.cyta.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 3 2 Υποδοχές 4 3 Τρόπος σύνδεσης VDSL2 modem και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων

ULTRA Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων ULTRA Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων Εγχειρίδιο Χρήστη- Εγκατάσταση και Λειτουργία Χαρακτηριστικά ιαθέτει 12 διαµορφώσεις λειτουργίας. έχεται µέχρι 4 αισθητήρια θερµοκρασίας. Ελέγχει µέχρι 3 θερµοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

VDO SERIES-Z FOR CYCLING

VDO SERIES-Z FOR CYCLING VDO SERIES-Z FOR CYCLING INSTRUCTION MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUEL D INSTALLATION ET D UTILISATION / HANDLEIDING / MANUALE D INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO INSTRUKCJA OBSLUGI LICZNIKA / INSTALACION

Διαβάστε περισσότερα

SEM 42. G? W Instruction for use Digital EMS/TENS unit...3. K W Οδηγίες χρήσης Ψηφιακή συσκευή EMS/TENS...16

SEM 42. G? W Instruction for use Digital EMS/TENS unit...3. K W Οδηγίες χρήσης Ψηφιακή συσκευή EMS/TENS...16 SEM 42 G? W Instruction for use Digital EMS/TENS unit...3 K W Οδηγίες χρήσης Ψηφιακή συσκευή EMS/TENS...16 Electromagnetic Compatibility Information... 30 Service-Hotline: G Tel.: 0 2030 249 050? Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες Μετρήσεις με KNX. Smart Metering with KNX

Έξυπνες Μετρήσεις με KNX. Smart Metering with KNX Έξυπνες Μετρήσεις με KNX Smart Metering with KNX Περιεχόμενα / Content Οι Μετρήσεις KNX είναι Έξυπνες KNX Metering is Smart 4 KNX Προδιαγραφές Μετρήσεων Το μοναδικό παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Έξυπνες Μετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 1 Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Μετρητής & Ελεγκτής Στάθµης µε Υπέρηχους

Μετρητής & Ελεγκτής Στάθµης µε Υπέρηχους RG-S Μετρητής & Ελεγκτής Στάθµης µε Υπέρηχους Εγχειρίδιο Χρήστη- Εγκατάσταση και Λειτουργία Χαρακτηριστικά Μετράει στάθµη υγρών και στερεών χωρίς να έρχεται σε επαφή µε αυτά. Εκτελεί έλεγχο στάθµης µέσω

Διαβάστε περισσότερα

HELP MENU IPEZ PROGRAM

HELP MENU IPEZ PROGRAM HELP MENU IPEZ PROGRAM CONTENTS I. Introduction... 2 II. Configuration... 2 II. 1. Language... 3 II. 2. Calliper serial port... 3 II. 3. Update management... 4 II.3.1. Automatic update... 4 II.3.2. Manual

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Userguide. Ελληνικά Ι English. Περιεχόμενα Ι Contents

Οδηγός χρήσης Userguide. Ελληνικά Ι English. Περιεχόμενα Ι Contents Οδηγός χρήσης Userguide Ελληνικά Ι English Περιεχόμενα Ι Contents 1. Σχετικά μ αυτόν τον οδηγό... 4 2. Γενικά εικονίδια... 5 3. Καταφόρτωση λογισμικού CytaCommunicator... 6 3.1 Δημιουργία λογαριασμού χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Γ & Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Γ & Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Γ & Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28 V 1.33

English... 2. Ελληνικά... 28 V 1.33 English... 2 Ελληνικά... 28 V 1.33 Important Safety Instructions Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A2 Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual

Διαβάστε περισσότερα