Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... 1... 2 ... 9 ... 15"

Transcript

1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 1 Γενικές οδηγίες... 2 Τροφοδοσία... 2 Πληκτρολόγιο... 2 Σύµβολα που εµφανίζονται στην οθόνη... 3 Μορφές εµφάνισης αριθµών... 3 Σειρά πράξεων... 4 ιορθώσεις... 5 Ακρίβεια και Χωρητικότητα... 5 Περιπτώσεις υπέρβασης/ σφάλµατος... 7 Βασικοί υπολογισµοί... 7 Μικτοί υπολογισµοί... 8 Υπολογισµοί σε παρενθέσεις... 8 Συνεχείς υπολογισµοί... 8 Υπολογισµοί ποσοστών... 9 Υπολογισµοί χρησιµοποιώντας τη µνήµη... 9 Επιστηµονικοί υπολογισµοί... 9 Αντίστροφος, Παραγοντικός Τετράγωνο, Τετραγωνική/ Κυβική Ρίζα, ύναµη, Ρίζα Λογάριθµοι και Αντί-λογάριθµοι Κλάσµατα Μετατροπή µονάδων µέτρησης γωνιών Τριγωνοµετρικές/ Αντίστροφες τριγωνοµετρικές συναρτήσεις Υπερβολικές/ Αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις Ορθογώνιες/ Πολικές συντεταγµένες Αντιµεταθέσεις/ Συνδυασµοί Μετατροπή εξηκονταδικής δεκαδικής µορφής Υπολογισµοί µε βάση-n Υπολογισµοί µε σύνθετους αριθµούς Τυχαίοι αριθµοί και πλήκτρο µετατροπής Μετατροπή µονάδων µέτρησης Στατιστικοί υπολογισµοί Υπολογισµός µε απλή µεταβλητή Προβολή στατιστικών στοιχείων Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων ιαγραφή σφαλµάτων Μέθοδος καταχώρησης σταθµισµένων στοιχείων [1]

2 Γενικές οδηγίες Τροφοδοσία Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Για να ενεργοποιήσετε την αριθµοµηχανή, πιέστε το πλήκτρο [ON/C]. Για να απενεργοποιήσετε την αριθµοµηχανή, πιέστε [2ndF] [OFF]. Λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης: Αυτή η αριθµοµηχανή διαθέτει λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης όταν δεν την χρησιµοποιήσετε για περίπου 9 λεπτά. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά πιέζοντας το πλήκτρο [ON/C]. Τα περιεχόµενα της µνήµης και οι προηγούµενες ρυθµίσεις κατάστασης (STAT, DEG, CPLX, Base-n, ) διατηρούνται ακόµη κι αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή αν απενεργοποιηθεί αυτόµατα. Τοποθέτηση µπαταρίας: Η αριθµοµηχανή χρησιµοποιεί δύο αλκαλικές µπαταρίες GP76A (LR44) για τροφοδοσία. Αν η οθόνη γίνει αµυδρή και δυσανάγνωστη, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες το συντο- µότερο δυνατόν. Για να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες: 1. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν το πίσω κάλυµµα. 2. Αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. 3. Αντικαταστήστε τις παλιές µπαταρίες µε καινούριες. Προσέξτε την πολικότητα. 4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυµµα, βιδώστε τις βίδες και πιέστε [ON/C] για να ενεργοποιήσετε την αριθµοµηχανή. Πληκτρολόγιο Πολλά από τα πλήκτρα της αριθµοµηχανής χρησιµοποιούνται για να πραγµατοποιήσετε περισσότερες από µία λειτουργίες. Οι λειτουργίες είναι σηµειωµένες πάνω στο πληκτρολόγιο για να µπορείτε να τις εντοπίσετε γρήγορα και µε ευκολία. 2 η λειτουργία 1 η λειτουργία 1 η λειτουργία Αυτή η λειτουργία πραγµατοποιείται όταν πιέσετε το πλήκτρο. 2 η λειτουργία Η δεύτερη λειτουργία είναι τυπωµένη πάνω ή στα δεξιά στο πλήκτρο. Για να επιτελεστεί η 2 η λειτουργία, παρακαλούµε πιέστε [2ndF] και στη συνέχεια το επιθυµητό πλήκτρο. Όταν πιέσετε [2ndF], η ένδειξη 2ndF εµφανίζεται στην οθόνη για να σας δείξει ότι θα πραγµατοποιηθεί η 2 η λειτουργία του πλήκτρου που θα πατήσετε. Αν πιέσετε [2ndF] κατά λάθος, απλά πιέστε [2ndF] ξανά για να σβήσει η ένδειξη [2ndF]. [2]

3 (Σηµείωση): Τα [ A ], [ B ], [ C ], [ D ], [ E ], [ F ] είναι η 1 η λειτουργία σε κατάσταση HEX. Σύµβολα που εµφανίζονται στην οθόνη Τα σύµβολα που εµφανίζονται στην οθόνη δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση της αριθµοµηχανής σας. DEG ή RAD ή GRAD: Μονάδα µέτρησης γωνιών M: Μνήµη CPLX: Κατάσταση σύνθετων αριθµών E: Υπέρβαση/ Σφάλµα STAT: Κατάσταση στατιστικής - : Μείον 2ndF: Έχει πατηθεί το πλήκτρο [2ndF] (): Υπολογισµός σε παρένθεση CP: Πιστότητα (Στατιστική) BIN: υαδική κατάσταση CPK: Ακρίβεια (Στατιστική) OCT: Οκταδική κατάσταση σ: Απόκλιση HEX: εκαεξαδική κατάσταση USL: Ορισµός ανώτατου ορίου ED: Κατάσταση επεξεργασίας LSL: Ορισµός κατώτατου ορίου HYP: Κατάσταση υπερβολής Μορφές εµφάνισης αριθµών Η αριθµοµηχανή µπορεί και απεικονίζει αριθµούς µε τέσσερις µορφές: Κινητής υποδιαστολής, Σταθερής υποδιαστολής, Επιστηµονική και Μηχανική. Μορφή κινητής υποδιαστολής Η µορφή κινητής υποδιαστολής απεικονίζει τους αριθµούς µε δεκαδική µορφή, χρησιµοποιώντας µέχρι 10 ψηφία. Οποιαδήποτε µηδενικά προκύψουν στο τέλος περικόπτονται. Αν το αποτέλεσµα του υπολογισµού είναι πολύ µεγάλο για να αποτυπωθεί µε 10 ψηφία, η οθόνη αλλάζει αυτόµατα σε επιστηµονική µορφή. Αν το αποτέλεσµα των επόµενων υπολογισµών είναι αρκετά µικρό για να απεικονιστεί µε 10 ψηφία, η αριθµοµηχανή επιστρέφει σε κατάσταση κινητής υποδιαστολής. (Παράδειγµα): Ορισµός της οθόνης σε κατάσταση κινητής υποδιαστολής. Βήµατα: Πιέστε [2ndF] [TAB] [ ] Μορφή σταθερής υποδιαστολής Οι µορφές Κινητής υποδιαστολής, Επιστηµονικής και Μηχανικής χρησιµοποιούν σταθερό αριθ- µό δεκαδικών θέσεων για την απεικόνιση αριθµών. Αν έχετε πληκτρολογήσει περισσότερες από τις διαθέσιµες δεκαδικές θέσεις, θα πραγµατοποιηθεί στρογγυλοποίηση. (Παράδειγµα): Ορισµός δύο δεκαδικών θέσεων και πληκτρολόγηση του αριθµού Βήµα 1: Πιέστε [2ndF] [TAB] [ 2 ] Βήµα 2: Πιέστε [=] [3]

4 Στην περίπτωση που πληκτρολογήσετε λιγότερες από τις διαθέσιµες δεκαδικές θέσεις, θα προστεθούν µηδενικά στο τέλος. (Παράδειγµα): Ορισµός τεσσάρων δεκαδικών θέσεων και πληκτρολόγηση του αριθµού 4.23 Βήµα 1: Πιέστε [2ndF] [TAB] [ 4 ] Βήµα 2: Πιέστε 4.23 [=] Επιστηµονική Μορφή Σε επιστηµονική µορφή, µπορείτε να απεικονίσετε τον αριθµό ως 8.915* Το ονοµάζεται δεκαδικό µέρος (mantissa) και το 5 ονοµάζεται εκθέτης του 10. (Παράδειγµα): Εµφάνιση του 7132 x 125 σε επιστηµονική µορφή Βήµα 1: Πιέστε 7132 [ x ] 125 [ = ] Βήµα 2: Πιέστε [ F E ] Επίσης, µπορείτε να πληκτρολογήσετε επιστηµονική τιµή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο [EXP] αφού πληκτρολογήσετε το δεκαδικό µέρος (mantissa). (Παράδειγµα): Πληκτρολόγηση του αριθµού x 10 5 Βήµα 1: Πιέστε [ EXP ] 5 (µε µορφή κινητής υποδιαστολής) Μηχανική Μορφή Αυτή η µορφή είναι παρόµοια µε την επιστηµονική µε τη διαφορά ότι το δεκαδικό µέρος (mantissa) µπορεί να περιέχει µέχρι τρία ψηφία στα αριστερά από την υποδιαστολή αντί για ένα και ο εκθέτης είναι πάντα πολλαπλάσιος του τρία. Είναι χρήσιµο για µηχανικούς ώστε να µετατρέπουν µονάδες σε πολλαπλάσια του (Παράδειγµα): Μετατροπή του 15V σε 15000mV (V: Volt) Βήµα 1: Πιέστε 15 Βήµα 2: Πιέστε [ENG] δύο φορές (Παράδειγµα): Μετατροπή του 15V σε 0.015KV (V: Volt) Βήµα 1: Πιέστε 15 Βήµα 2: Πιέστε [2ndF] [ ] δύο φορές Σειρά πράξεων Κάθε υπολογισµός πραγµατοποιείται µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 1) Πράξεις σε παρενθέσεις. [4]

5 2) Συναρτήσεις που απαιτούν να πιέσετε το αντίστοιχο πλήκτρο συνάρτησης, για παράδειγµα [DATA] σε κατάσταση STAT και το πλήκτρο [EXP]. 3) Οι συναρτήσεις που απαιτούν την πληκτρολόγηση τιµών πριν πιέσετε το πλήκτρο συνάρτησης, για παράδειγµα, cos, sin, tan, cos 1, sin 1, tan 1, log, ln, X 2, 1/x, π, 3, X!, %, RND, ENG, ο,,,, ο,,, και η µετατροπή 6 µονάδων µέτρησης. 4) Κλάσµατα 5) + / - 6) X y, y X 7) npr, ncr 8) X, 9) +, - ιορθώσεις Αν κάνατε σφάλµατα κατά την πληκτρολόγηση κάποιου αριθµού (και δεν έχετε πιέσει ακόµα το πλήκτρο αποτελέσµατος), απλά πιέστε [CE] για να διαγράψετε την τελευταία καταχώρηση και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τις επιθυµητές τιµές. Επίσης µπορείτε να διαγράψετε συγκεκρι- µένα ψηφία χρησιµοποιώντας το πλήκτρο backspace [00 0]. (Παράδειγµα): ιόρθωση του µε το 789 Βήµα: Πιέστε [CE] 789 (Παράδειγµα): ιόρθωση του µε το 123 Βήµα: Πιέστε [00 0] δύο φορές Σε µια σειρά υπολογισµών, µπορείτε να διαγράψετε τα αποτελέσµατα πιέζοντας [ON/C]. Τα στοιχεία του υπολογισµού διαγράφονται εντελώς (µε εξαίρεση τη µνήµη ανατρέξτε στη σελίδα 9 για λεπτοµέρειες). Αν πιέσετε λάθος πλήκτρο αριθµητικής πράξης, απλά πιέστε [CE] πριν πληκτρολογήσετε οτιδήποτε άλλο. Ακρίβεια και Χωρητικότητα Ακρίβεια: ± 1 στο 10 ο ψηφίο Χωρητικότητα: Σε γενικές γραµµές οποιοσδήποτε υπολογισµός εµφανίζεται µε δεκαδικό µέρος (mantissa) µέχρι 10 ψηφίων ή µε το 10-ψήφιο δεκαδικό µέρος συν 2 εκθέτες µέχρι 10 ± 99 ή α- κέραιους µεταξύ και Οι αριθµοί που χρησιµοποιούνται πρέπει να βρίσκονται εντός του εύρους της δεδοµένης συνάρτησης. Το εύρος κάθε συνάρτησης περιγράφεται στις επόµενες σελίδες. [5]

6 [6]

7 Περιπτώσεις υπέρβασης/ σφάλµατος Το σύµβολο E εµφανίζεται στην οθόνη στις ακόλουθες περιπτώσεις και ο υπολογισµός καθίσταται αδύνατος. Απλά πιέστε [ON/C] για ακύρωση ώστε να µπορέσετε στη συνέχεια να πραγ- µατοποιήσετε νέους υπολογισµούς. 1) Αν ο αριθµός του αποτελέσµατος υπερβαίνει το εύρος. 2) Αν διαιρέσετε κάποιον αριθµό µε το 0. 3) Αν χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο [ ( ] περισσότερες από 15 φορές σε µία παράσταση. 4) Αν το αποτέλεσµα (είτε ενδιάµεσο είτε τελικό) ή η συνολική µνήµη ξεπερνά το όριο (± x ). 5) Αν εκκρεµούν περισσότεροι από έξι υπολογισµοί. Βασικοί υπολογισµοί Πριν πραγµατοποιήσετε τους ακόλουθους υπολογισµούς, ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν η α- ριθµοµηχανή είναι σε δεκαδική κατάσταση και σε κατάσταση κινητής υποδιαστολής. [7]

8 Μικτοί υπολογισµοί Υπολογισµοί σε παρενθέσεις Οι υπολογισµοί σε παρενθέσεις εκτελούνται πρώτοι. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 15 επίπεδα παρενθέσεων σε έναν και µόνο υπολογισµό. Όταν υπολογιστούν οι πρώτες παρενθέσεις, η ένδειξη «()» εµφανίζεται και παραµένει στην οθόνη µέχρι να κλείσει και η τελευταία παρένθεση. (Σηµείωση): εν απαιτείται να πιέσετε το πλήκτρο [ ) ] πριν το πλήκτρο [=]. Συνεχείς υπολογισµοί Η αριθµοµηχανή µπορεί και επαναλαµβάνει την τελευταία πράξη πιέζοντας το πλήκτρο [=]. Επανάληψη του πιο πρόσφατου αριθµού Επανάληψη αριθµητικών πράξεων [8]

9 Υπολογισµοί ποσοστών Υπολογισµοί χρησιµοποιώντας τη µνήµη Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τους ακόλουθους κανόνες όταν πραγµατοποιείτε υπολογισµούς χρησιµοποιώντας τη µνήµη. 1) Η ένδειξη µνήµης M εµφανίζεται όταν έχετε αποθηκεύσει κάποιον αριθµό στη µνήµη. 2) Αν κάνετε ανάκληση από τη µνήµη πιέζοντας το πλήκτρο [MR] δεν θα επηρεαστούν υα περιεχόµενά της. 3) εν είναι διαθέσιµες όλες οι λειτουργίες της µνήµης σε κατάσταση STAT. 4) Για να αλλάξετε τα περιεχόµενα της µνήµης για τον εµφανιζόµενο αριθµό, πιέστε [X M]. 5) Τα περιεχόµενα της µνήµης µπορούν να διαγραφούν πιέζοντας [0] [Χ ] ή [CE] [X M] µε τη σειρά. Επιστηµονικοί υπολογισµοί Πριν πραγµατοποιήσετε τους ακόλουθους υπολογισµούς, ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν η α- ριθµοµηχανή είναι σε κατάσταση προβολής δύο δεκαδικών θέσεων. [9]

10 Αντίστροφος, Παραγοντικός Τετράγωνο, Τετραγωνική/ Κυβική Ρίζα, ύναµη, Ρίζα Λογάριθµοι και Αντί-λογάριθµοι Κλάσµατα Τα κλάσµατα εµφανίζονται ως εξής: Έτσι εµφανίζεται το Έτσι εµφανίζεται το (Σηµείωση): Το σύνολο των ακέραιων, αριθµητών και παρονοµαστών πρέπει να είναι το πολύ 10 ψηφία διαφορετικά η αξία των κλασµάτων δεν θα εµφανίζεται ολόκληρη. Αν πιέσετε [2ndF] [ d/e] η εµφανιζόµενη τιµή θα µετατραπεί σε καταχρηστικό κλάσµα. Αν πιέσετε το πλήκτρο [a b/c] µετά από το πλήκτρο [=] ή αν µετατρέψετε κάποιο κλάσµα σε δεκαδικό, η απάντηση θα εµφανιστεί ως δεκαδικός. [10]

11 Κατά τη διάρκεια υπολογισµών µε κλάσµατα, αν η τιµή είναι µειωτέα, θα µειωθεί στο χαµηλότερο σηµείο αφού πιέσετε κάποιο πλήκτρο πράξης ([+], - [ ], [ x ] ή [ ]) ή το πλήκτρο [=]. Αν το σύνολο του ακέραιου, του αριθµητή και του παρονοµαστή ξεπερνά τα 10 ψηφία (συµπεριλαµβανοµένων των σηµείων διαίρεσης, η απάντηση θα εµφανίζεται ως δεκαδικός. Μετατροπή µονάδων µέτρησης γωνιών Η αριθµοµηχανή σας επιτρέπει να µετατρέψετε µονάδες µέτρησης γωνιών µεταξύ µοιρών (DEG), ακτινίων (RAD) και grad (GRAD). Η σχέση µεταξύ των τριών µονάδων µέτρησης γωνίας είναι: 180 ο = π rad = 200 grad 1) Για να αλλάξετε την εργοστασιακή ρύθµιση σε κάποια άλλη ρύθµιση, πιέστε το πλήκτρο [DRG] επαναλαµβανόµενα µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή µονάδα µέτρησης γωνίας. 2) Αφού πληκτρολογήσετε κάποια γωνία, πιέστε [2ndF] [DRG} επαναλαµβανόµενα µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή τιµή µετά την µετατροπή. Τριγωνοµετρικές/ Αντίστροφες τριγωνοµετρικές συναρτήσεις Πριν κάνετε τον υπολογισµό βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγµένη η επιθυµητή µονάδα µέτρησης γωνίας. [11]

12 Υπερβολικές/ Αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις Ορθογώνιες/ Πολικές συντεταγµένες Ορθογώνιες συντεταγµένες Πολικές συντεταγµένες (Σηµείωση): Πριν κάνετε τον υπολογισµό βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγµένη η επιθυµητή µονάδα µέτρησης γωνίας. Μετατροπή από ορθογώνιες σε πολικές Μετατροπή από πολικές σε ορθογώνιες [12]

13 Αντιµεταθέσεις/ Συνδυασµοί Μετατροπή εξηκονταδικής δεκαδικής µορφής Αυτή η αριθµοµηχανή επιτρέπει τη µετατροπή εξηκονταδικών τιµών (µοίρες, πρώτα και δεύτερα) σε δεκαδικές πιέζοντας [ο,,, ] και τη µετατροπή δεκαδικών τιµών σε εξηκονταδικές πιέζοντας [2ndF] [ o,,,]. Εξηκονταδικές µορφές τιµών εικονίζονται παρακάτω: Σηµαίνει 12 µοίρες, 45 λεπτά, δεύτερα. (Σηµείωση): Το σύνολο µοιρών, πρώτων και δευτέρων πρέπει να είναι µέχρι 8 ψηφία γιατί διαφορετικά δεν εµφανιστεί ολόκληρη η τιµή. Μετατροπή από εξηκονταδικό σε δεκαδικό Μετατροπή από δεκαδικό σε εξηκονταδικό Υπολογισµοί µε βάση-n Μετατροπή µεταξύ βάσεων Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε υπολογισµούς µε αριθµητική βάση (σύστηµα) διαφορετική από αυτή του δεκαδικού συστήµατος. Η αριθµοµηχανή µπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να πολλαπλασιάσει και να διαιρέσει δυαδικούς, οκταδικούς και δεκαεξαδικούς αριθµούς. Επιλέξτε την επιθυµητή βάση πιέζοντας κάποιο από τα πλήκτρα [ BIN], [ OCT], [ HEX],[ DEC]. Οι ενδείξεις BIN, OCT και HEX θα ανάψουν ανάλογα µε τη βάση που χρησι- µοποιείτε (αν δεν ανάψει καµία από τις ενδείξεις στην οθόνη, σηµαίνει ότι είστε σε δεκαδικό σύστηµα). Τα πλήκτρα που είναι ενεργά µε κάθε βάση ακολουθούν: υαδική βάση: [0] [1] Οκταδική βάση: [0] ~ [7] [13]

14 εκαδική βάση: [0] ~ [9] εκαεξαδική βάση: [0] ~ [9], [Α] ~ [F] Αρνητικοί και Συµπληρωµατικοί Με δυαδική, οκταδική και δεκαεξαδική βάση, η αριθµοµηχανή αναπαριστά τους αρνητικούς α- ριθµούς χρησιµοποιώντας συµπληρωµατική σηµειογραφία. Το συµπλήρωµα είναι το αποτέλεσµα της αφαίρεσης του αριθµού µε το στην επιλεγµένη βάση πιέζοντας το πλήκτρο [+/-] για µη δεκαδικές βάσεις. Υπολογισµοί µε σύνθετους αριθµούς Επιλέξτε την κατάσταση σύνθετων αριθµών πιέζοντας [CPLX] και βεβαιωθείτε ότι εµφανίστηκε στην οθόνη η ένδειξη CPLX. Η αριθµοµηχανή σας επιτρέπει να προσθέσετε, αφαιρέσετε, πολλαπλασιάσετε και να διαιρέσετε σύνθετους αριθµούς. Οι σύνθετοι αριθµοί γενικά έχουν τη µορφή a + b i όπου o α είναι πραγµατικός και ο b είναι φανταστικός. (Σηµείωση): Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη µνήµη όταν κάνετε υπολογισµούς µε σύνθετους αριθµούς. Τυχαίοι αριθµοί και πλήκτρο µετατροπής Πλήκτρο τυχαίων αριθµών Πιέστε [RND] για να εµφανιστεί κάποιος τυχαίος αριθµός µεταξύ και Βήµα 1: Πιέστε [2ndF] [RND] [14]

15 Πλήκτρο µετατροπής Πιέστε [2ndF] [X ] για να µετατρέψετε την εικονιζόµενη τιµή στην προηγούµενη αξία της. Μετατροπή µονάδων µέτρησης In cm (Σηµείωση): Η µετατροπή των υπόλοιπων µονάδων µέτρησης µοιάζει µε την παραπάνω και πραγµατοποιείται πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο [ F C ],[ mmhg Kpa ], [ gal l ], [lb kg], [ OZ g ]. Στατιστικοί υπολογισµοί Υπολογισµός µε απλή µεταβλητή Επιλέξτε αυτή την κατάσταση πιέζοντας το πλήκτρο [STAT]. Βεβαιωθείτε ότι εµφανίζεται η ένδειξη STAT στην οθόνη. Η κατάσταση STAT σας επιτρέπει να κάνετε τους ακόλουθους υπολογισµούς απλής µεταβλητής: n Σ x Σ x 2 Ο αριθµός όλων των στοιχείων Το σύνολο όλων των στοιχείων Το σύνολο των τετραγώνων s Η κύρια τιµή Κανονική απόκλιση δείγµατος σ Κανονική απόκλιση πληθυσµού CP Πιστότητα CPK Ακρίβεια Min (CPU, CPL) όπου (Σηµείωση): Σε κατάσταση STAT (στατιστικής), όλα τα πλήκτρα λειτουργούν εκτός από αυτά της αλλαγής βάσης (base-n). [15]

16 (Σηµείωση): Η αριθµοµηχανή κρατά αρχείο όλων των καταχωρήσεων σας και αυτές οι καταχωρήσεις διατηρούνται στη µνήµη ακόµη κι αν πραγµατοποιήσετε αυτόµατη ή κανονική απενεργοποίηση. Θα διαγραφούν µόνο αν βγείτε από την κατάσταση STAT. Προβολή στατιστικών στοιχείων Πιέστε [DATA] ή [=] σε κατάσταση ED (επεξεργασίας) για να δείτε τα στατιστικά στοιχεία που καταχωρήσατε. Η διαφορά µεταξύ του [DATA] και του [=] είναι ότι πιέζοντας το [DATA] το στοιχείο εµφανίζεται 1.5 δευτερόλεπτο πριν την αξία ενώ πιέζοντας το [=] η αξία εµφανίζεται αµέσως χωρίς τα στοιχεία. (Παρ.2): Προβολή στατιστικών στοιχείων βάσει του παραδείγµατος 1. Βήµα 0: Πιέστε [2ndF] [EDIT] για να µπείτε σε κατάσταση ED (επεξεργασίας). [16]

17 (Μέθοδος 1): Βήµα 1: Πιέστε [DATA] µία φορά για να δείτε το πρώτο δεδοµένο. Βήµα 2: Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο [DATA] µία φορά για κάθε δεδοµένο, ώστε να εµφανιστούν τα: data 2, 5.00, data 3, 5.00, data 4, 5.00, data 5, 5.00, data 6, 9.00, data 7, 9.00, data 8, 9.00 µε τη σειρά. (Μέθοδος 2): Βήµα 1: Πιέστε [=] µία φορά για να δείτε το πρώτο δεδοµένο. Βήµα 2: Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο [DATA] µία φορά για κάθε δεδοµένο, ώστε να εµφανιστούν τα 5.00, 5.00, 5.00, 5.00, 9.00, 9.00, 9.00 µε τη σειρά. Προσθήκη κάποιου δεδοµένου (Παρ. 3): Προσθήκη του δεδοµένου: data 9 = 10 στο Παρ. 1 Βήµα 1: Πιέστε [DATA] 10 Βήµα 2: Η αριθµοµηχανή ενηµερώνει τα στατιστικά καθώς πληκτρολογείτε τα στοιχεία. Μπορείτε στη συνέχεια να ανακαλέσετε όλες τις µεταβλητές ώστε να λάβετε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: = 6.56, n = 9.00, S = 2.74, Σx = 59.00, Σx 2 = , σ= 2.59, όπου data 1 = 2.00, data 2~5 = 5.00, data 6~8 = 9.00, data 9 = Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων (Παρ. 4): Βάσει του Παρ. 1, διορθώσετε το: data 1 =2 µε το data 1 = 3. Μέθοδος 1: Πιέστε 2 [2ndF] [DEL] 3 για αντικατάσταση της τιµής. Μέθοδος 2: Βήµα1: Πιέστε [2ndF] [EDIT] Βήµα 2: Βρείτε το δεδοµένο 2 πιέζοντας [DATA] ή [=] Βήµα 3: Πληκτρολογήστε 3 αντί του 2 Βήµα 4: Πιέστε [=] και [2ndF] [ΕDIT] για να βγείτε από την κατάσταση ED. Τα στοιχεία έχουν πλέον αλλάξει: data 1= 3.00, data 2~5 = 5.00, data 6~8 = 9.00 (Παρ. 5): Βάσει του Παρ. 1, διαγράψτε το: data 1 =2. Μέθοδος 1: Πιέστε 2 [2ndF] [DEL] για διαγραφή του 2. Μέθοδος 2: Βήµα1: Πιέστε [2ndF] [EDIT] Βήµα 2: Βρείτε το δεδοµένο 2 πιέζοντας [DATA] ή [=] Βήµα 3: [2ndF] [DEL] Βήµα 4: Πιέστε [2ndF] [ΕDIT] για να βγείτε από την κατάσταση ED. Τα στοιχεία έχουν πλέον αλλάξει: data 1~4 = 5.00, data 5~7 = [17]

18 ιαγραφή σφαλµάτων (Παρ. 6): Αν έχετε πληκτρολογήσει και διαγράψει κατά λάθος κάποια τιµή που δεν περιλαµβανόταν στα στοιχεία, θα εµφανιστεί η ένδειξη del Error, αλλά τα προηγούµενα στοιχεία διατηρούνται στη µνήµη. Για παράδειγµα, βάσει του Παρ. 1 επιχειρήσατε να διαγράψετε την τιµή 7. Βήµα 1: Πιέστε 7 [2ndF] [DEL] Βήµα 2 Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για ακύρωση Βήµα 3: Μπείτε σε κατάσταση ED και δείτε τα στοιχεία πιέζοντας [DATA] ή [=]. Τα στοιχεία είναι και πάλι: data 1 = 2.00, data 2~5 = 5.00, data 6~8 = (Παρ. 7): Βάσει του Παρ. 1, πληκτρολογήστε 5 x 5 και διαγράψτε το. Βήµα 1: Πιέστε 5 [x] 5 [2ndF] [DEL] Βήµα 2: Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για ακύρωση. Βήµα 3: Μπείτε σε κατάσταση ED και δείτε τα στοιχεία πιέζοντας [DATA] ή [=]. Τα στοιχεία έχουν πλέον αλλάξει: data 1 = 2.00, data 2~4 = Μέθοδος καταχώρησης σταθµισµένων στοιχείων Αντί να καταχωρείτε απευθείας κάθε στοιχείο, όταν τα στοιχεία έχουν συχνά την ίδια τιµή, µπορείτε να πληκτρολογήσετε την τιµή και τον αριθµό των φορών που απαντάται (µέχρι 255). Τα δεδοµένα του Παρ. 1 µπορούν να καταχωρηθούν ως εξής χρησιµοποιώντας αυτή τη µέθοδο: Τιµή Φορές που απαντάται Μέθοδος καταχώρησης Όπου data 1 = 2, data 2 ~ 5 = 5, data 6 ~ 8 = 9. Σε κατάσταση ED, αν συνεχίσετε να επιλέγετε τιµές από τα στοιχεία (data) 2 ~ 5 και να τα διορθώνετε µε το 33, η µετάθεση των στοιχείων θα τα τροποποιήσει ως εξής: data 1 = 2, data 2~4 = 5, data 5 = 33, data 6~8 = 9. Η νέα τιµή (33) εισάγεται µετά από τα δεδοµένα 4 = 5. (Σηµείωση): Η ένδειξη FULL εµφανίζεται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις και η εισαγωγή περαιτέρω δεδοµένων καθίσταται αδύνατη. Απλά πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εξαφανιστεί η ένδειξη. Οι προηγούµενες καταχωρήσεις στοιχείων διατηρούνται στη µνήµη εκτός κι αν βγείτε από την κατάσταση STAT: 1) Αν οι φορές εισαγωγής στοιχείων πιέζοντας το πλήκτρο [DATA] είναι περισσότερες από 80. 2) Αν οι φορές που απαντάται κάποια τιµή είναι περισσότερες από ) n> (η ένδειξη n=20400 εµφανίζεται όταν οι φορές εισαγωγής κάποιου στοιχείου πιέζοντας το πλήκτρο [DATA] είναι 80 και οι φορές που απαντάται είναι όλες 255 δηλ = 80 x 255). [18]

TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Σημείωση TI-30Xa Solar (ηλιακή) Σημείωση Δεύτερες Λειτουργίες 120. 6.283185307

TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Σημείωση TI-30Xa Solar (ηλιακή) Σημείωση Δεύτερες Λειτουργίες 120. 6.283185307 TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Το ON/C ανάβει την TI-30Xa. Το OFF σβήνει την TI-30Xa και καθαρίζει την οθόνη, τις ρυθμίσεις και τις εκκρεμείς πράξεις, αλλά όχι τη μνήμη. Το APD (Αυτόματο Σβήσιμο, Automatic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο χρήσης 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Οθόνη δύο γραμμών... 4 Πριν ξεκινήσετε... 4 Καταστάσεις λειτουργίας... 4 Χωρητικότητα πληκτρολόγησης... 5 Πραγματοποίηση διορθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοµηχανή Ταινίας. Εγχειρίδιο Χρήσης [1]

Αριθµοµηχανή Ταινίας. Εγχειρίδιο Χρήσης [1] Αριθµοµηχανή Ταινίας Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµειώσεις: 1) Η σήµανση ασφάλειας IRAM αναφέρεται µόνο στους όρους ασφάλειας που περιγράφονται στην οδηγία IEC 60950/A11 και όχι στις συνθήκες χρήσης και/ ή στην

Διαβάστε περισσότερα

TI - 40 Collège II. Επιστημονική αριθμομηχανή. Γενικές πληροφορίες 40CII/OM/1L2/A. 1999-2002 Texas Instruments Incorporated

TI - 40 Collège II. Επιστημονική αριθμομηχανή. Γενικές πληροφορίες 40CII/OM/1L2/A. 1999-2002 Texas Instruments Incorporated 40CII/OM/1L2/A TI - 40 Collège II Επιστημονική αριθμομηχανή 1999-2002 Texas Instruments Incorporated Γενικές πληροφορίες Παραδείγματα: Τα παραδείγματα πληκτρολόγησης τα οποία αφορούν τις πολλαπλές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ Περιεχόμενα: Ι. Γενική Περιγραφή... 4 Οθόνη... 4 Καταστάσεις λειτουργίας... 5 Σειρά πράξεων... 8 Συσσωρευτές... 9 Αριθμός ψηφίων εισόδου/ εξόδου και υπολογισμών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ Οδηγίες χρήσης 1 Οδηγίες Ασφάλειας Πριν τη χρήση διαβάστε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφάλειας. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική αναφορά. Προσοχή Αυτό το σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Αριθμομηχανή

Επιστημονική Αριθμομηχανή Επιστημονική Αριθμομηχανή Οδηγίες Χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτής της αριθμομηχανής. Δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση για τη χρήση της αριθμομηχανής, αλλά σας συμβουλεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών CX-185 II Αριθμομηχανή με εκτυπωτή Εγχειρίδιο Οδηγιών 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ έως Αριθμητικό Πλήκτρο Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή αριθμού στην αριθμομηχανή. Πλήκτρο Υποδιαστολής Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. Παράδειγμα #1. Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. Παράδειγμα #1. Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Τύποι δεδομένων Οι παρακάτω τύποι δεδομένων υποστηρίζονται από τη γλώσσα προγραμματισμού Fortran: 1) Ακέραιοι αριθμοί (INTEGER). 2) Πραγματικοί αριθμοί απλής ακρίβειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: 1) Το Σήμα Ασφάλειας IRAM αναφέρεται μόνο στις συνθήκες ασφάλειας που ορίζονται από το EC 60950/A11 και όχι στις συνθήκες λειτουργίας και/ή

Σημείωση: 1) Το Σήμα Ασφάλειας IRAM αναφέρεται μόνο στις συνθήκες ασφάλειας που ορίζονται από το EC 60950/A11 και όχι στις συνθήκες λειτουργίας και/ή CITIZEN Αριθμομηχανή με εκτυπωτή 540DPII Εγχειρίδιο Οδηγιών 1 Σημείωση: 1) Το Σήμα Ασφάλειας IRAM αναφέρεται μόνο στις συνθήκες ασφάλειας που ορίζονται από το EC 60950/A11 και όχι στις συνθήκες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΩΝ Εγχειρίδιο χρήσης 1 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση του καλύμματος της αριθμομηχανής Για ν αφαιρέσετε το κάλυμμα Πιάστε το πάνω μέρος του καλύμματος και σύρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. Ακέραιοι αριθμοί (int) Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. Ακέραιοι αριθμοί (int) Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 1 Τύποι δεδομένων Η γλώσσα προγραμματισμού C++ υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους δεδομένων: 1) Ακέραιοι αριθμοί (int). 2) Πραγματικοί αριθμοί διπλής ακρίβειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Συνάρτηση είναι ένας έτοιμος τύπος ο οποίος δέχεται σαν είσοδο τιμές ή συνθήκες και επιστρέφει ένα αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι μια τιμή αριθμητική, αλφαριθμητική, λογική, ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Υπολογιστές Ι Τύποι δεδομένων Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ EΞΙΣΩΣΕΙΣ...47 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ EΞΙΣΩΣΕΙΣ...47 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ...11 1.1 Βασικές θεωρητικές γνώσεις... 11 1.. Λυμένα προβλήματα... 19 1. Προβλήματα προς λύση... 4 1.4 Απαντήσεις προβλημάτων Πραγματικοί αριθμοί... 0 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I Ενότητα 6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I Ενότητα 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I Ενότητα 6 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Bits & Bytes Bit: η μικρότερη μονάδα πληροφορίας μία από δύο πιθανές καταστάσεις (ναι / όχι, αληθές / ψευδές, n / ff) κωδικοποίηση σε 0 ή 1 δυαδικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του Άβακα

Εγχειρίδιο χρήσης του Άβακα Εγχειρίδιο χρήσης του Άβακα Με το παρόν λογισμικό γίνεται προσομοίωση των λειτουργικών δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού υπολογιστή που έχει την ονομασία Άβακας. Η εικόνα του Άβακα εμφανίζεται σε παράθυρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ Αριθμητικά Συστήματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ Αριθμητικά Συστήματα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ Αριθμητικά Συστήματα ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους

ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους Μάθημα 1 ου Εξαμήνου 2Θ+2Φ(ΑΠ) Ι. Δημοτίκαλης, Επίκουρος Καθηγητής 1 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ Λ&Χ: jdim@staff.teicrete.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική αριθµοµηχανή

Επιστηµονική αριθµοµηχανή Επιστηµονική αριθµοµηχανή ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Education.ti.com Ti-cares@ti.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...4 ΟΘΟΝΗ...5 ΚΥΛΙΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και Μετατροπές Αριθμών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και Μετατροπές Αριθμών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και Μετατροπές Αριθμών 1 Αριθμητικό Σύστημα Ορίζει τον τρόπο αναπαράστασης ενός αριθμού με διακεκριμένα σύμβολα Ένας αριθμός αναπαρίσταται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας - Σέρρες Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης

Διαβάστε περισσότερα

1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί δυαδικοί αριθμοί 4. Αριθμητικές πράξεις δυαδικών αριθμών

1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί δυαδικοί αριθμοί 4. Αριθμητικές πράξεις δυαδικών αριθμών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΑ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Γ. Τσιατούχας Παράρτηµα A ιάρθρωση 1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Πράξεις με δυαδικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας Κεφάλαιο 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας. Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 5.1 Γωνία διεύθυνσης. 5. Πρώτο θεμελιώδες πρόβλημα. 5.3 εύτερο θεμελιώδες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 2 η Τύποι Δεδομένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδομένων Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Αριθµητικό Σύστηµα! Ορίζει τον τρόπο αναπαράστασης ενός αριθµού µε διακεκριµένα σύµβολα! Ένας αριθµός αναπαρίσταται διαφορετικά σε κάθε σύστηµα,

Διαβάστε περισσότερα

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit!

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit! Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Αριθμοί Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Δυαδικό Σύστημα Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί Αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο 1 Εισαγωγή Έντυπα εγχειρίδια ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΚΡΙΒΗΣ Γ.Δ., ΔΟΥΓΑΛΗΣ Β.Α. Αριθμητική ανάλυση με εφαρμογές σε matlab & mathematica,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΕΝΟΤΗΤΑ Μ1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εκπαιδευτής: Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Αθήνας ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Ποια είναι η βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL 1 Σηµαντικές Πληροφορίες Η Texas Instruments αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση, είτε ρητή είτε εκπεφρασµένη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εγγυήσεων εµπορευσιµότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ www.cslab.ece.ntua.gr Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1 - ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ... 2 Κεφάλαιο 2 ο - ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ... 6 Κεφάλαιο 3 ο - ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ... 10 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1 Κεφάλαιο 1 - ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

HL-820VER/HS-8VER/ MS-8VER/MS-80VER/ SL-100VER/SL-160VER/ SL-300VER/SL-790VER. Ïäçãßåò ñþóçò

HL-820VER/HS-8VER/ MS-8VER/MS-80VER/ SL-100VER/SL-160VER/ SL-300VER/SL-790VER. Ïäçãßåò ñþóçò HL-820VER/HS-8VER/ MS-8VER/MS-80VER/ SL-100VER/SL-160VER/ SL-300VER/SL-790VER Ïäçãßåò ñþóçò Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε μία από τις αριθμομηχανές CASIO HL-820VER/HS-8VER/MS-8VER MS-80VER/SL-100VER/SL-160VER

Διαβάστε περισσότερα

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης 1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζουμε θέματα σχετικά με την αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας που χρησιμοποιούν οι σημερινοί υπολογιστές και τα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική υπολογιστών

Αριθµητική υπολογιστών Αριθµητική υπολογιστών Μιχάλης ρακόπουλος Υπολογιστική Επιστήµη & Τεχνολογία, #03 1 εκαδικό σύστηµα αρίθµησης Βάση το 10. 10 ψηφία: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 δεκαδικό ψηφίο εκφράζει 1 από 10 πιθανές επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους Εγχειρίδιο χρήσεως Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του καινοτόμου ασύρματου ποντικιού. Με εξαιρετική ακρίβεια ως προς τις λεπτομέρειες της επιφάνειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Εξισώσεις - Ανισώσεις 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Κυκλώματα Ι. Μάθημα 1: Δυαδικά συστήματα - Κώδικες. Λευτέρης Καπετανάκης

Ψηφιακά Κυκλώματα Ι. Μάθημα 1: Δυαδικά συστήματα - Κώδικες. Λευτέρης Καπετανάκης ΤΛ2002 Ψηφιακά Κυκλώματα Ι Μάθημα 1: Δυαδικά συστήματα - Κώδικες Λευτέρης Καπετανάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Άνοιξη 2011 ΤΛ-2002: L1 Slide 1 Ψηφιακά Συστήματα ΤΛ-2002:

Διαβάστε περισσότερα

Ιγνάτιος Ιωαννίδης Χρήσιμες Γνώσεις 5

Ιγνάτιος Ιωαννίδης Χρήσιμες Γνώσεις 5 Ιγνάτιος Ιωαννίδης Χρήσιμες Γνώσεις 5 Α Σύνολα αριθμών Για τα σύνολα των αριθμών γνωρίζουμε ότι N Z Q R. ) Το N= { 0,,,,... } είναι το σύνολο των φυσικών αριθμών. ) Το Z = { 0, ±, ±, ±,... } είναι το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ξεκινάµε την εργαστηριακή µελέτη της Ψηφιακής Λογικής των Η/Υ εξετάζοντας αρχικά τη µορφή των δεδοµένων που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι υπολογιστές και προχωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8 ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο 1. Τι ονομάζουμε αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Να δώσετε από ένα παράδειγμα. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, καλείται αριθμητική παράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη εξετάσεων Κλάσματα Δεκαδικοί Δυνάμεις Ρητοί Αριθμοί Διαιρετότητα ΕΚΠ ΜΚΔ...

Ύλη εξετάσεων Κλάσματα Δεκαδικοί Δυνάμεις Ρητοί Αριθμοί Διαιρετότητα ΕΚΠ ΜΚΔ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ύλη εξετάσεων...2 1. Κλάσματα...3 2. Δεκαδικοί...8 3. Δυνάμεις...11 4. Ρητοί Αριθμοί...13. Διαιρετότητα...16 6. ΕΚΠ ΜΚΔ...17 7. Εξισώσεις- υστήματα...19 8. Αναλογίες - Απλή μέθοδος των τριών...2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Πράξεις µε µπιτ

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Πράξεις µε µπιτ Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Πράξεις µε µπιτ 1 Πράξεις µε µπιτ 2 Αριθµητικές Πράξεις σε Ακέραιους Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασµός, Διαίρεση Ο πολλαπλασιασµός και η διαίρεση στο επίπεδο του

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα 1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα Δεκαδικοί Αριθµοί Βάση : 10 Ψηφία : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Αριθµοί: Συντελεστές Χ δυνάµεις του 10 7392.25 = 7x10 3 + 3x10 2 + 9x10 1 + 2x10 0 + 2x10-1 + 5x10-2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 22/1/ :11 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. Τεχνολογίας

ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 22/1/ :11 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. Τεχνολογίας ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 22/1/2010 10:11 καθ. Τεχνολογίας 22/1/2010 10:12 Παραδείγματα Τι ονομάζουμε αριθμητικό σύστημα? Το σύνολο από ψηφία (αριθμοί & χαρακτήρες). Που χρησιμεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Οι ιδιότητες των αριθμών... 37 3.1 Αριθμητικά σύνολα... 37 3.2 Ιδιότητες... 37 3.3 Περισσότερες ιδιότητες...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Οι ιδιότητες των αριθμών... 37 3.1 Αριθμητικά σύνολα... 37 3.2 Ιδιότητες... 37 3.3 Περισσότερες ιδιότητες... Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Κεφάλαιο Βασικές αριθμητικές πράξεις... 5. Τέσσερις πράξεις... 5. Σύστημα πραγματικών αριθμών... 5. Γραφική αναπαράσταση πραγματικών αριθμών... 6.4 Οι ιδιότητες της πρόσθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών: Αξιόπιστη καταγραφή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων

Σημαντικές δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών: Αξιόπιστη καταγραφή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων Σημαντικές δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών: Γρήγορες προσθέσεις αριθμών Γρήγορες συγκρίσεις αριθμών Αξιόπιστη καταγραφή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων Σχετικά γρήγορη μετάδοση και πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ... 3 α. Ανάκτηση (downloading) της ηλεκτρονικής φόρµας και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή αυτόµατης καταµέτρησης νοµισµάτων Εγχειρίδιο χρήσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτό το εγχειρίδιο σας περιγράφει τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Πριν τη χρήση, διαβάστε το προσεκτικά για να µάθετε όλες τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα

Αριθμητικά Συστήματα Αριθμητικά Συστήματα Σε οποιοδήποτε αριθμητικό σύστημα, με βάση τον αριθμό Β, ένας ακέραιος αριθμός με πλήθος ψηφίων ν, εκφράζεται ως ακολούθως: α ν-1 α ν-2 α 1 α 0 = α ν-1 Β ν-1 + α ν-2 Β ν-2 + + α 1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μάθηµα: Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών Αναπαράσταση εδοµένων ιδάσκων: Αναπλ. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης clam@unipi.gr Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών Aναπλ. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης 1 εδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ 1 Πράξεις με μπιτ 2 ΑριθμητικέςΠράξειςσεΑκέραιους Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση Ο πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς. Εισαγωγή Φυσική και μετρήσεις

Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς. Εισαγωγή Φυσική και μετρήσεις Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς Εισαγωγή Φυσική και μετρήσεις Φυσική Χωρίζεται σε έξι βασικούς κλάδους: Κλασική μηχανική Θερμοδυναμική Ηλεκτρομαγνητισμός Οπτική Σχετικότητα Κβαντική μηχανική είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης:

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης: Ορολογία bit (binary digit): δυαδικό ψηφίο. Τα δυαδικά ψηφία είναι το 0 και το 1 1 byte = 8 bits word: η θεμελιώδης μονάδα σύμφωνα με την οποία εκπροσωπούνται οι πληροφορίες στον υπολογιστή. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Αναπαράσταση Αριθμών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Αναπαράσταση Αριθμών Αναπαράσταση Αριθμών Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα Δεκαδικό και Δυαδικό Μετατροπή Για τη μετατροπή ενός αριθμού από το δυαδικό σύστημα στο δεκαδικό, πολλαπλασιάζουμε κάθε δυαδικό ψηφίο του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ομόσημοι Ετερόσημοι αριθμοί Αντίθετοι Αντίστροφοι αριθμοί Πρόσθεση ομόσημων και ετερόσημων ρητών αριθμών Απαλοιφή παρενθέσεων Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση ρητών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Περιεχόµενα - Κωδικοποιήσεις - Αριθµητικά Συστήµατα 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Είπαµε ότι είναι, µία Ηλεκτρονική Μηχανή, που δουλεύει κάτω από τον έλεγχο εντολών αποθηκευµένων

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

2.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Ρητός ονομάζεται κάθε αριθμός που έχει ή μπορεί να πάρει τη μορφή κλάσματος, όπου, είναι ακέραιοι με 0. Ρητοί αριθμοί : Q /, 0. Έτσι π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Ενότητα 2: Δεκαδικοί αριθμοί, κλάσματα, δυνάμεις, ρίζες και ποσοστά. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μαθηματικά. Ενότητα 2: Δεκαδικοί αριθμοί, κλάσματα, δυνάμεις, ρίζες και ποσοστά. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μαθηματικά Ενότητα 2: Δεκαδικοί αριθμοί, κλάσματα, δυνάμεις, ρίζες και ποσοστά Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Οι ιδιότητες των αριθμών Αριθμητικά σύνολα Ιδιότητες Περισσότερες ιδιότητες...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Οι ιδιότητες των αριθμών Αριθμητικά σύνολα Ιδιότητες Περισσότερες ιδιότητες... Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Κεφάλαιο Βασικές αριθμητικές πράξεις 5 Τέσσερις πράξεις 5 Σύστημα πραγματικών αριθμών 5 Γραφική αναπαράσταση πραγματικών αριθμών 6 Οι ιδιότητες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1ο. (α μέρος)

Απαντήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1ο. (α μέρος) Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Απαντήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1ο. (α μέρος) 1. Πως προσθέτουμε δυο πραγματικούς αριθμούς; Για να προσθέσουμε δύο ομόσημους αριθμούς, προσθέτουμε τις απόλυτες τιμές τους και στο άθροισμά

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 3000 Οδηγ ς

BeoSound 3000 Οδηγ ς BeoSound 3000 Οδηγός BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο Οδηγός Το Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Τα αλφαριθμητικά αποτελούνται από γράμματα, λέξεις ή άλλους χαρακτήρες (π.χ. μήλο, Ιούλιος 2009, You win!).

Τα αλφαριθμητικά αποτελούνται από γράμματα, λέξεις ή άλλους χαρακτήρες (π.χ. μήλο, Ιούλιος 2009, You win!). ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ Τα αλφαριθμητικά αποτελούνται από γράμματα, λέξεις ή άλλους χαρακτήρες (π.χ. μήλο, Ιούλιος 2009, You win!). Αποθηκεύονται σε μεταβλητές ή σε λίστες (όπως ή ). Μπορείτε να ενώσετε δυο αλφαριθμητικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Ενότητα 1: Οι Αριθμοί. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μαθηματικά. Ενότητα 1: Οι Αριθμοί. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μαθηματικά Ενότητα 1: Οι Αριθμοί Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα