Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... 1... 2 ... 9 ... 15"

Transcript

1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 1 Γενικές οδηγίες... 2 Τροφοδοσία... 2 Πληκτρολόγιο... 2 Σύµβολα που εµφανίζονται στην οθόνη... 3 Μορφές εµφάνισης αριθµών... 3 Σειρά πράξεων... 4 ιορθώσεις... 5 Ακρίβεια και Χωρητικότητα... 5 Περιπτώσεις υπέρβασης/ σφάλµατος... 7 Βασικοί υπολογισµοί... 7 Μικτοί υπολογισµοί... 8 Υπολογισµοί σε παρενθέσεις... 8 Συνεχείς υπολογισµοί... 8 Υπολογισµοί ποσοστών... 9 Υπολογισµοί χρησιµοποιώντας τη µνήµη... 9 Επιστηµονικοί υπολογισµοί... 9 Αντίστροφος, Παραγοντικός Τετράγωνο, Τετραγωνική/ Κυβική Ρίζα, ύναµη, Ρίζα Λογάριθµοι και Αντί-λογάριθµοι Κλάσµατα Μετατροπή µονάδων µέτρησης γωνιών Τριγωνοµετρικές/ Αντίστροφες τριγωνοµετρικές συναρτήσεις Υπερβολικές/ Αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις Ορθογώνιες/ Πολικές συντεταγµένες Αντιµεταθέσεις/ Συνδυασµοί Μετατροπή εξηκονταδικής δεκαδικής µορφής Υπολογισµοί µε βάση-n Υπολογισµοί µε σύνθετους αριθµούς Τυχαίοι αριθµοί και πλήκτρο µετατροπής Μετατροπή µονάδων µέτρησης Στατιστικοί υπολογισµοί Υπολογισµός µε απλή µεταβλητή Προβολή στατιστικών στοιχείων Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων ιαγραφή σφαλµάτων Μέθοδος καταχώρησης σταθµισµένων στοιχείων [1]

2 Γενικές οδηγίες Τροφοδοσία Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Για να ενεργοποιήσετε την αριθµοµηχανή, πιέστε το πλήκτρο [ON/C]. Για να απενεργοποιήσετε την αριθµοµηχανή, πιέστε [2ndF] [OFF]. Λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης: Αυτή η αριθµοµηχανή διαθέτει λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης όταν δεν την χρησιµοποιήσετε για περίπου 9 λεπτά. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά πιέζοντας το πλήκτρο [ON/C]. Τα περιεχόµενα της µνήµης και οι προηγούµενες ρυθµίσεις κατάστασης (STAT, DEG, CPLX, Base-n, ) διατηρούνται ακόµη κι αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή αν απενεργοποιηθεί αυτόµατα. Τοποθέτηση µπαταρίας: Η αριθµοµηχανή χρησιµοποιεί δύο αλκαλικές µπαταρίες GP76A (LR44) για τροφοδοσία. Αν η οθόνη γίνει αµυδρή και δυσανάγνωστη, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες το συντο- µότερο δυνατόν. Για να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες: 1. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν το πίσω κάλυµµα. 2. Αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. 3. Αντικαταστήστε τις παλιές µπαταρίες µε καινούριες. Προσέξτε την πολικότητα. 4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυµµα, βιδώστε τις βίδες και πιέστε [ON/C] για να ενεργοποιήσετε την αριθµοµηχανή. Πληκτρολόγιο Πολλά από τα πλήκτρα της αριθµοµηχανής χρησιµοποιούνται για να πραγµατοποιήσετε περισσότερες από µία λειτουργίες. Οι λειτουργίες είναι σηµειωµένες πάνω στο πληκτρολόγιο για να µπορείτε να τις εντοπίσετε γρήγορα και µε ευκολία. 2 η λειτουργία 1 η λειτουργία 1 η λειτουργία Αυτή η λειτουργία πραγµατοποιείται όταν πιέσετε το πλήκτρο. 2 η λειτουργία Η δεύτερη λειτουργία είναι τυπωµένη πάνω ή στα δεξιά στο πλήκτρο. Για να επιτελεστεί η 2 η λειτουργία, παρακαλούµε πιέστε [2ndF] και στη συνέχεια το επιθυµητό πλήκτρο. Όταν πιέσετε [2ndF], η ένδειξη 2ndF εµφανίζεται στην οθόνη για να σας δείξει ότι θα πραγµατοποιηθεί η 2 η λειτουργία του πλήκτρου που θα πατήσετε. Αν πιέσετε [2ndF] κατά λάθος, απλά πιέστε [2ndF] ξανά για να σβήσει η ένδειξη [2ndF]. [2]

3 (Σηµείωση): Τα [ A ], [ B ], [ C ], [ D ], [ E ], [ F ] είναι η 1 η λειτουργία σε κατάσταση HEX. Σύµβολα που εµφανίζονται στην οθόνη Τα σύµβολα που εµφανίζονται στην οθόνη δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση της αριθµοµηχανής σας. DEG ή RAD ή GRAD: Μονάδα µέτρησης γωνιών M: Μνήµη CPLX: Κατάσταση σύνθετων αριθµών E: Υπέρβαση/ Σφάλµα STAT: Κατάσταση στατιστικής - : Μείον 2ndF: Έχει πατηθεί το πλήκτρο [2ndF] (): Υπολογισµός σε παρένθεση CP: Πιστότητα (Στατιστική) BIN: υαδική κατάσταση CPK: Ακρίβεια (Στατιστική) OCT: Οκταδική κατάσταση σ: Απόκλιση HEX: εκαεξαδική κατάσταση USL: Ορισµός ανώτατου ορίου ED: Κατάσταση επεξεργασίας LSL: Ορισµός κατώτατου ορίου HYP: Κατάσταση υπερβολής Μορφές εµφάνισης αριθµών Η αριθµοµηχανή µπορεί και απεικονίζει αριθµούς µε τέσσερις µορφές: Κινητής υποδιαστολής, Σταθερής υποδιαστολής, Επιστηµονική και Μηχανική. Μορφή κινητής υποδιαστολής Η µορφή κινητής υποδιαστολής απεικονίζει τους αριθµούς µε δεκαδική µορφή, χρησιµοποιώντας µέχρι 10 ψηφία. Οποιαδήποτε µηδενικά προκύψουν στο τέλος περικόπτονται. Αν το αποτέλεσµα του υπολογισµού είναι πολύ µεγάλο για να αποτυπωθεί µε 10 ψηφία, η οθόνη αλλάζει αυτόµατα σε επιστηµονική µορφή. Αν το αποτέλεσµα των επόµενων υπολογισµών είναι αρκετά µικρό για να απεικονιστεί µε 10 ψηφία, η αριθµοµηχανή επιστρέφει σε κατάσταση κινητής υποδιαστολής. (Παράδειγµα): Ορισµός της οθόνης σε κατάσταση κινητής υποδιαστολής. Βήµατα: Πιέστε [2ndF] [TAB] [ ] Μορφή σταθερής υποδιαστολής Οι µορφές Κινητής υποδιαστολής, Επιστηµονικής και Μηχανικής χρησιµοποιούν σταθερό αριθ- µό δεκαδικών θέσεων για την απεικόνιση αριθµών. Αν έχετε πληκτρολογήσει περισσότερες από τις διαθέσιµες δεκαδικές θέσεις, θα πραγµατοποιηθεί στρογγυλοποίηση. (Παράδειγµα): Ορισµός δύο δεκαδικών θέσεων και πληκτρολόγηση του αριθµού Βήµα 1: Πιέστε [2ndF] [TAB] [ 2 ] Βήµα 2: Πιέστε [=] [3]

4 Στην περίπτωση που πληκτρολογήσετε λιγότερες από τις διαθέσιµες δεκαδικές θέσεις, θα προστεθούν µηδενικά στο τέλος. (Παράδειγµα): Ορισµός τεσσάρων δεκαδικών θέσεων και πληκτρολόγηση του αριθµού 4.23 Βήµα 1: Πιέστε [2ndF] [TAB] [ 4 ] Βήµα 2: Πιέστε 4.23 [=] Επιστηµονική Μορφή Σε επιστηµονική µορφή, µπορείτε να απεικονίσετε τον αριθµό ως 8.915* Το ονοµάζεται δεκαδικό µέρος (mantissa) και το 5 ονοµάζεται εκθέτης του 10. (Παράδειγµα): Εµφάνιση του 7132 x 125 σε επιστηµονική µορφή Βήµα 1: Πιέστε 7132 [ x ] 125 [ = ] Βήµα 2: Πιέστε [ F E ] Επίσης, µπορείτε να πληκτρολογήσετε επιστηµονική τιµή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο [EXP] αφού πληκτρολογήσετε το δεκαδικό µέρος (mantissa). (Παράδειγµα): Πληκτρολόγηση του αριθµού x 10 5 Βήµα 1: Πιέστε [ EXP ] 5 (µε µορφή κινητής υποδιαστολής) Μηχανική Μορφή Αυτή η µορφή είναι παρόµοια µε την επιστηµονική µε τη διαφορά ότι το δεκαδικό µέρος (mantissa) µπορεί να περιέχει µέχρι τρία ψηφία στα αριστερά από την υποδιαστολή αντί για ένα και ο εκθέτης είναι πάντα πολλαπλάσιος του τρία. Είναι χρήσιµο για µηχανικούς ώστε να µετατρέπουν µονάδες σε πολλαπλάσια του (Παράδειγµα): Μετατροπή του 15V σε 15000mV (V: Volt) Βήµα 1: Πιέστε 15 Βήµα 2: Πιέστε [ENG] δύο φορές (Παράδειγµα): Μετατροπή του 15V σε 0.015KV (V: Volt) Βήµα 1: Πιέστε 15 Βήµα 2: Πιέστε [2ndF] [ ] δύο φορές Σειρά πράξεων Κάθε υπολογισµός πραγµατοποιείται µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 1) Πράξεις σε παρενθέσεις. [4]

5 2) Συναρτήσεις που απαιτούν να πιέσετε το αντίστοιχο πλήκτρο συνάρτησης, για παράδειγµα [DATA] σε κατάσταση STAT και το πλήκτρο [EXP]. 3) Οι συναρτήσεις που απαιτούν την πληκτρολόγηση τιµών πριν πιέσετε το πλήκτρο συνάρτησης, για παράδειγµα, cos, sin, tan, cos 1, sin 1, tan 1, log, ln, X 2, 1/x, π, 3, X!, %, RND, ENG, ο,,,, ο,,, και η µετατροπή 6 µονάδων µέτρησης. 4) Κλάσµατα 5) + / - 6) X y, y X 7) npr, ncr 8) X, 9) +, - ιορθώσεις Αν κάνατε σφάλµατα κατά την πληκτρολόγηση κάποιου αριθµού (και δεν έχετε πιέσει ακόµα το πλήκτρο αποτελέσµατος), απλά πιέστε [CE] για να διαγράψετε την τελευταία καταχώρηση και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τις επιθυµητές τιµές. Επίσης µπορείτε να διαγράψετε συγκεκρι- µένα ψηφία χρησιµοποιώντας το πλήκτρο backspace [00 0]. (Παράδειγµα): ιόρθωση του µε το 789 Βήµα: Πιέστε [CE] 789 (Παράδειγµα): ιόρθωση του µε το 123 Βήµα: Πιέστε [00 0] δύο φορές Σε µια σειρά υπολογισµών, µπορείτε να διαγράψετε τα αποτελέσµατα πιέζοντας [ON/C]. Τα στοιχεία του υπολογισµού διαγράφονται εντελώς (µε εξαίρεση τη µνήµη ανατρέξτε στη σελίδα 9 για λεπτοµέρειες). Αν πιέσετε λάθος πλήκτρο αριθµητικής πράξης, απλά πιέστε [CE] πριν πληκτρολογήσετε οτιδήποτε άλλο. Ακρίβεια και Χωρητικότητα Ακρίβεια: ± 1 στο 10 ο ψηφίο Χωρητικότητα: Σε γενικές γραµµές οποιοσδήποτε υπολογισµός εµφανίζεται µε δεκαδικό µέρος (mantissa) µέχρι 10 ψηφίων ή µε το 10-ψήφιο δεκαδικό µέρος συν 2 εκθέτες µέχρι 10 ± 99 ή α- κέραιους µεταξύ και Οι αριθµοί που χρησιµοποιούνται πρέπει να βρίσκονται εντός του εύρους της δεδοµένης συνάρτησης. Το εύρος κάθε συνάρτησης περιγράφεται στις επόµενες σελίδες. [5]

6 [6]

7 Περιπτώσεις υπέρβασης/ σφάλµατος Το σύµβολο E εµφανίζεται στην οθόνη στις ακόλουθες περιπτώσεις και ο υπολογισµός καθίσταται αδύνατος. Απλά πιέστε [ON/C] για ακύρωση ώστε να µπορέσετε στη συνέχεια να πραγ- µατοποιήσετε νέους υπολογισµούς. 1) Αν ο αριθµός του αποτελέσµατος υπερβαίνει το εύρος. 2) Αν διαιρέσετε κάποιον αριθµό µε το 0. 3) Αν χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο [ ( ] περισσότερες από 15 φορές σε µία παράσταση. 4) Αν το αποτέλεσµα (είτε ενδιάµεσο είτε τελικό) ή η συνολική µνήµη ξεπερνά το όριο (± x ). 5) Αν εκκρεµούν περισσότεροι από έξι υπολογισµοί. Βασικοί υπολογισµοί Πριν πραγµατοποιήσετε τους ακόλουθους υπολογισµούς, ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν η α- ριθµοµηχανή είναι σε δεκαδική κατάσταση και σε κατάσταση κινητής υποδιαστολής. [7]

8 Μικτοί υπολογισµοί Υπολογισµοί σε παρενθέσεις Οι υπολογισµοί σε παρενθέσεις εκτελούνται πρώτοι. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 15 επίπεδα παρενθέσεων σε έναν και µόνο υπολογισµό. Όταν υπολογιστούν οι πρώτες παρενθέσεις, η ένδειξη «()» εµφανίζεται και παραµένει στην οθόνη µέχρι να κλείσει και η τελευταία παρένθεση. (Σηµείωση): εν απαιτείται να πιέσετε το πλήκτρο [ ) ] πριν το πλήκτρο [=]. Συνεχείς υπολογισµοί Η αριθµοµηχανή µπορεί και επαναλαµβάνει την τελευταία πράξη πιέζοντας το πλήκτρο [=]. Επανάληψη του πιο πρόσφατου αριθµού Επανάληψη αριθµητικών πράξεων [8]

9 Υπολογισµοί ποσοστών Υπολογισµοί χρησιµοποιώντας τη µνήµη Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τους ακόλουθους κανόνες όταν πραγµατοποιείτε υπολογισµούς χρησιµοποιώντας τη µνήµη. 1) Η ένδειξη µνήµης M εµφανίζεται όταν έχετε αποθηκεύσει κάποιον αριθµό στη µνήµη. 2) Αν κάνετε ανάκληση από τη µνήµη πιέζοντας το πλήκτρο [MR] δεν θα επηρεαστούν υα περιεχόµενά της. 3) εν είναι διαθέσιµες όλες οι λειτουργίες της µνήµης σε κατάσταση STAT. 4) Για να αλλάξετε τα περιεχόµενα της µνήµης για τον εµφανιζόµενο αριθµό, πιέστε [X M]. 5) Τα περιεχόµενα της µνήµης µπορούν να διαγραφούν πιέζοντας [0] [Χ ] ή [CE] [X M] µε τη σειρά. Επιστηµονικοί υπολογισµοί Πριν πραγµατοποιήσετε τους ακόλουθους υπολογισµούς, ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν η α- ριθµοµηχανή είναι σε κατάσταση προβολής δύο δεκαδικών θέσεων. [9]

10 Αντίστροφος, Παραγοντικός Τετράγωνο, Τετραγωνική/ Κυβική Ρίζα, ύναµη, Ρίζα Λογάριθµοι και Αντί-λογάριθµοι Κλάσµατα Τα κλάσµατα εµφανίζονται ως εξής: Έτσι εµφανίζεται το Έτσι εµφανίζεται το (Σηµείωση): Το σύνολο των ακέραιων, αριθµητών και παρονοµαστών πρέπει να είναι το πολύ 10 ψηφία διαφορετικά η αξία των κλασµάτων δεν θα εµφανίζεται ολόκληρη. Αν πιέσετε [2ndF] [ d/e] η εµφανιζόµενη τιµή θα µετατραπεί σε καταχρηστικό κλάσµα. Αν πιέσετε το πλήκτρο [a b/c] µετά από το πλήκτρο [=] ή αν µετατρέψετε κάποιο κλάσµα σε δεκαδικό, η απάντηση θα εµφανιστεί ως δεκαδικός. [10]

11 Κατά τη διάρκεια υπολογισµών µε κλάσµατα, αν η τιµή είναι µειωτέα, θα µειωθεί στο χαµηλότερο σηµείο αφού πιέσετε κάποιο πλήκτρο πράξης ([+], - [ ], [ x ] ή [ ]) ή το πλήκτρο [=]. Αν το σύνολο του ακέραιου, του αριθµητή και του παρονοµαστή ξεπερνά τα 10 ψηφία (συµπεριλαµβανοµένων των σηµείων διαίρεσης, η απάντηση θα εµφανίζεται ως δεκαδικός. Μετατροπή µονάδων µέτρησης γωνιών Η αριθµοµηχανή σας επιτρέπει να µετατρέψετε µονάδες µέτρησης γωνιών µεταξύ µοιρών (DEG), ακτινίων (RAD) και grad (GRAD). Η σχέση µεταξύ των τριών µονάδων µέτρησης γωνίας είναι: 180 ο = π rad = 200 grad 1) Για να αλλάξετε την εργοστασιακή ρύθµιση σε κάποια άλλη ρύθµιση, πιέστε το πλήκτρο [DRG] επαναλαµβανόµενα µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή µονάδα µέτρησης γωνίας. 2) Αφού πληκτρολογήσετε κάποια γωνία, πιέστε [2ndF] [DRG} επαναλαµβανόµενα µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή τιµή µετά την µετατροπή. Τριγωνοµετρικές/ Αντίστροφες τριγωνοµετρικές συναρτήσεις Πριν κάνετε τον υπολογισµό βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγµένη η επιθυµητή µονάδα µέτρησης γωνίας. [11]

12 Υπερβολικές/ Αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις Ορθογώνιες/ Πολικές συντεταγµένες Ορθογώνιες συντεταγµένες Πολικές συντεταγµένες (Σηµείωση): Πριν κάνετε τον υπολογισµό βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγµένη η επιθυµητή µονάδα µέτρησης γωνίας. Μετατροπή από ορθογώνιες σε πολικές Μετατροπή από πολικές σε ορθογώνιες [12]

13 Αντιµεταθέσεις/ Συνδυασµοί Μετατροπή εξηκονταδικής δεκαδικής µορφής Αυτή η αριθµοµηχανή επιτρέπει τη µετατροπή εξηκονταδικών τιµών (µοίρες, πρώτα και δεύτερα) σε δεκαδικές πιέζοντας [ο,,, ] και τη µετατροπή δεκαδικών τιµών σε εξηκονταδικές πιέζοντας [2ndF] [ o,,,]. Εξηκονταδικές µορφές τιµών εικονίζονται παρακάτω: Σηµαίνει 12 µοίρες, 45 λεπτά, δεύτερα. (Σηµείωση): Το σύνολο µοιρών, πρώτων και δευτέρων πρέπει να είναι µέχρι 8 ψηφία γιατί διαφορετικά δεν εµφανιστεί ολόκληρη η τιµή. Μετατροπή από εξηκονταδικό σε δεκαδικό Μετατροπή από δεκαδικό σε εξηκονταδικό Υπολογισµοί µε βάση-n Μετατροπή µεταξύ βάσεων Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε υπολογισµούς µε αριθµητική βάση (σύστηµα) διαφορετική από αυτή του δεκαδικού συστήµατος. Η αριθµοµηχανή µπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να πολλαπλασιάσει και να διαιρέσει δυαδικούς, οκταδικούς και δεκαεξαδικούς αριθµούς. Επιλέξτε την επιθυµητή βάση πιέζοντας κάποιο από τα πλήκτρα [ BIN], [ OCT], [ HEX],[ DEC]. Οι ενδείξεις BIN, OCT και HEX θα ανάψουν ανάλογα µε τη βάση που χρησι- µοποιείτε (αν δεν ανάψει καµία από τις ενδείξεις στην οθόνη, σηµαίνει ότι είστε σε δεκαδικό σύστηµα). Τα πλήκτρα που είναι ενεργά µε κάθε βάση ακολουθούν: υαδική βάση: [0] [1] Οκταδική βάση: [0] ~ [7] [13]

14 εκαδική βάση: [0] ~ [9] εκαεξαδική βάση: [0] ~ [9], [Α] ~ [F] Αρνητικοί και Συµπληρωµατικοί Με δυαδική, οκταδική και δεκαεξαδική βάση, η αριθµοµηχανή αναπαριστά τους αρνητικούς α- ριθµούς χρησιµοποιώντας συµπληρωµατική σηµειογραφία. Το συµπλήρωµα είναι το αποτέλεσµα της αφαίρεσης του αριθµού µε το στην επιλεγµένη βάση πιέζοντας το πλήκτρο [+/-] για µη δεκαδικές βάσεις. Υπολογισµοί µε σύνθετους αριθµούς Επιλέξτε την κατάσταση σύνθετων αριθµών πιέζοντας [CPLX] και βεβαιωθείτε ότι εµφανίστηκε στην οθόνη η ένδειξη CPLX. Η αριθµοµηχανή σας επιτρέπει να προσθέσετε, αφαιρέσετε, πολλαπλασιάσετε και να διαιρέσετε σύνθετους αριθµούς. Οι σύνθετοι αριθµοί γενικά έχουν τη µορφή a + b i όπου o α είναι πραγµατικός και ο b είναι φανταστικός. (Σηµείωση): Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη µνήµη όταν κάνετε υπολογισµούς µε σύνθετους αριθµούς. Τυχαίοι αριθµοί και πλήκτρο µετατροπής Πλήκτρο τυχαίων αριθµών Πιέστε [RND] για να εµφανιστεί κάποιος τυχαίος αριθµός µεταξύ και Βήµα 1: Πιέστε [2ndF] [RND] [14]

15 Πλήκτρο µετατροπής Πιέστε [2ndF] [X ] για να µετατρέψετε την εικονιζόµενη τιµή στην προηγούµενη αξία της. Μετατροπή µονάδων µέτρησης In cm (Σηµείωση): Η µετατροπή των υπόλοιπων µονάδων µέτρησης µοιάζει µε την παραπάνω και πραγµατοποιείται πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο [ F C ],[ mmhg Kpa ], [ gal l ], [lb kg], [ OZ g ]. Στατιστικοί υπολογισµοί Υπολογισµός µε απλή µεταβλητή Επιλέξτε αυτή την κατάσταση πιέζοντας το πλήκτρο [STAT]. Βεβαιωθείτε ότι εµφανίζεται η ένδειξη STAT στην οθόνη. Η κατάσταση STAT σας επιτρέπει να κάνετε τους ακόλουθους υπολογισµούς απλής µεταβλητής: n Σ x Σ x 2 Ο αριθµός όλων των στοιχείων Το σύνολο όλων των στοιχείων Το σύνολο των τετραγώνων s Η κύρια τιµή Κανονική απόκλιση δείγµατος σ Κανονική απόκλιση πληθυσµού CP Πιστότητα CPK Ακρίβεια Min (CPU, CPL) όπου (Σηµείωση): Σε κατάσταση STAT (στατιστικής), όλα τα πλήκτρα λειτουργούν εκτός από αυτά της αλλαγής βάσης (base-n). [15]

16 (Σηµείωση): Η αριθµοµηχανή κρατά αρχείο όλων των καταχωρήσεων σας και αυτές οι καταχωρήσεις διατηρούνται στη µνήµη ακόµη κι αν πραγµατοποιήσετε αυτόµατη ή κανονική απενεργοποίηση. Θα διαγραφούν µόνο αν βγείτε από την κατάσταση STAT. Προβολή στατιστικών στοιχείων Πιέστε [DATA] ή [=] σε κατάσταση ED (επεξεργασίας) για να δείτε τα στατιστικά στοιχεία που καταχωρήσατε. Η διαφορά µεταξύ του [DATA] και του [=] είναι ότι πιέζοντας το [DATA] το στοιχείο εµφανίζεται 1.5 δευτερόλεπτο πριν την αξία ενώ πιέζοντας το [=] η αξία εµφανίζεται αµέσως χωρίς τα στοιχεία. (Παρ.2): Προβολή στατιστικών στοιχείων βάσει του παραδείγµατος 1. Βήµα 0: Πιέστε [2ndF] [EDIT] για να µπείτε σε κατάσταση ED (επεξεργασίας). [16]

17 (Μέθοδος 1): Βήµα 1: Πιέστε [DATA] µία φορά για να δείτε το πρώτο δεδοµένο. Βήµα 2: Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο [DATA] µία φορά για κάθε δεδοµένο, ώστε να εµφανιστούν τα: data 2, 5.00, data 3, 5.00, data 4, 5.00, data 5, 5.00, data 6, 9.00, data 7, 9.00, data 8, 9.00 µε τη σειρά. (Μέθοδος 2): Βήµα 1: Πιέστε [=] µία φορά για να δείτε το πρώτο δεδοµένο. Βήµα 2: Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο [DATA] µία φορά για κάθε δεδοµένο, ώστε να εµφανιστούν τα 5.00, 5.00, 5.00, 5.00, 9.00, 9.00, 9.00 µε τη σειρά. Προσθήκη κάποιου δεδοµένου (Παρ. 3): Προσθήκη του δεδοµένου: data 9 = 10 στο Παρ. 1 Βήµα 1: Πιέστε [DATA] 10 Βήµα 2: Η αριθµοµηχανή ενηµερώνει τα στατιστικά καθώς πληκτρολογείτε τα στοιχεία. Μπορείτε στη συνέχεια να ανακαλέσετε όλες τις µεταβλητές ώστε να λάβετε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: = 6.56, n = 9.00, S = 2.74, Σx = 59.00, Σx 2 = , σ= 2.59, όπου data 1 = 2.00, data 2~5 = 5.00, data 6~8 = 9.00, data 9 = Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων (Παρ. 4): Βάσει του Παρ. 1, διορθώσετε το: data 1 =2 µε το data 1 = 3. Μέθοδος 1: Πιέστε 2 [2ndF] [DEL] 3 για αντικατάσταση της τιµής. Μέθοδος 2: Βήµα1: Πιέστε [2ndF] [EDIT] Βήµα 2: Βρείτε το δεδοµένο 2 πιέζοντας [DATA] ή [=] Βήµα 3: Πληκτρολογήστε 3 αντί του 2 Βήµα 4: Πιέστε [=] και [2ndF] [ΕDIT] για να βγείτε από την κατάσταση ED. Τα στοιχεία έχουν πλέον αλλάξει: data 1= 3.00, data 2~5 = 5.00, data 6~8 = 9.00 (Παρ. 5): Βάσει του Παρ. 1, διαγράψτε το: data 1 =2. Μέθοδος 1: Πιέστε 2 [2ndF] [DEL] για διαγραφή του 2. Μέθοδος 2: Βήµα1: Πιέστε [2ndF] [EDIT] Βήµα 2: Βρείτε το δεδοµένο 2 πιέζοντας [DATA] ή [=] Βήµα 3: [2ndF] [DEL] Βήµα 4: Πιέστε [2ndF] [ΕDIT] για να βγείτε από την κατάσταση ED. Τα στοιχεία έχουν πλέον αλλάξει: data 1~4 = 5.00, data 5~7 = [17]

18 ιαγραφή σφαλµάτων (Παρ. 6): Αν έχετε πληκτρολογήσει και διαγράψει κατά λάθος κάποια τιµή που δεν περιλαµβανόταν στα στοιχεία, θα εµφανιστεί η ένδειξη del Error, αλλά τα προηγούµενα στοιχεία διατηρούνται στη µνήµη. Για παράδειγµα, βάσει του Παρ. 1 επιχειρήσατε να διαγράψετε την τιµή 7. Βήµα 1: Πιέστε 7 [2ndF] [DEL] Βήµα 2 Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για ακύρωση Βήµα 3: Μπείτε σε κατάσταση ED και δείτε τα στοιχεία πιέζοντας [DATA] ή [=]. Τα στοιχεία είναι και πάλι: data 1 = 2.00, data 2~5 = 5.00, data 6~8 = (Παρ. 7): Βάσει του Παρ. 1, πληκτρολογήστε 5 x 5 και διαγράψτε το. Βήµα 1: Πιέστε 5 [x] 5 [2ndF] [DEL] Βήµα 2: Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για ακύρωση. Βήµα 3: Μπείτε σε κατάσταση ED και δείτε τα στοιχεία πιέζοντας [DATA] ή [=]. Τα στοιχεία έχουν πλέον αλλάξει: data 1 = 2.00, data 2~4 = Μέθοδος καταχώρησης σταθµισµένων στοιχείων Αντί να καταχωρείτε απευθείας κάθε στοιχείο, όταν τα στοιχεία έχουν συχνά την ίδια τιµή, µπορείτε να πληκτρολογήσετε την τιµή και τον αριθµό των φορών που απαντάται (µέχρι 255). Τα δεδοµένα του Παρ. 1 µπορούν να καταχωρηθούν ως εξής χρησιµοποιώντας αυτή τη µέθοδο: Τιµή Φορές που απαντάται Μέθοδος καταχώρησης Όπου data 1 = 2, data 2 ~ 5 = 5, data 6 ~ 8 = 9. Σε κατάσταση ED, αν συνεχίσετε να επιλέγετε τιµές από τα στοιχεία (data) 2 ~ 5 και να τα διορθώνετε µε το 33, η µετάθεση των στοιχείων θα τα τροποποιήσει ως εξής: data 1 = 2, data 2~4 = 5, data 5 = 33, data 6~8 = 9. Η νέα τιµή (33) εισάγεται µετά από τα δεδοµένα 4 = 5. (Σηµείωση): Η ένδειξη FULL εµφανίζεται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις και η εισαγωγή περαιτέρω δεδοµένων καθίσταται αδύνατη. Απλά πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εξαφανιστεί η ένδειξη. Οι προηγούµενες καταχωρήσεις στοιχείων διατηρούνται στη µνήµη εκτός κι αν βγείτε από την κατάσταση STAT: 1) Αν οι φορές εισαγωγής στοιχείων πιέζοντας το πλήκτρο [DATA] είναι περισσότερες από 80. 2) Αν οι φορές που απαντάται κάποια τιµή είναι περισσότερες από ) n> (η ένδειξη n=20400 εµφανίζεται όταν οι φορές εισαγωγής κάποιου στοιχείου πιέζοντας το πλήκτρο [DATA] είναι 80 και οι φορές που απαντάται είναι όλες 255 δηλ = 80 x 255). [18]

TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Σημείωση TI-30Xa Solar (ηλιακή) Σημείωση Δεύτερες Λειτουργίες 120. 6.283185307

TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Σημείωση TI-30Xa Solar (ηλιακή) Σημείωση Δεύτερες Λειτουργίες 120. 6.283185307 TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Το ON/C ανάβει την TI-30Xa. Το OFF σβήνει την TI-30Xa και καθαρίζει την οθόνη, τις ρυθμίσεις και τις εκκρεμείς πράξεις, αλλά όχι τη μνήμη. Το APD (Αυτόματο Σβήσιμο, Automatic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο χρήσης 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Οθόνη δύο γραμμών... 4 Πριν ξεκινήσετε... 4 Καταστάσεις λειτουργίας... 4 Χωρητικότητα πληκτρολόγησης... 5 Πραγματοποίηση διορθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

TI - 40 Collège II. Επιστημονική αριθμομηχανή. Γενικές πληροφορίες 40CII/OM/1L2/A. 1999-2002 Texas Instruments Incorporated

TI - 40 Collège II. Επιστημονική αριθμομηχανή. Γενικές πληροφορίες 40CII/OM/1L2/A. 1999-2002 Texas Instruments Incorporated 40CII/OM/1L2/A TI - 40 Collège II Επιστημονική αριθμομηχανή 1999-2002 Texas Instruments Incorporated Γενικές πληροφορίες Παραδείγματα: Τα παραδείγματα πληκτρολόγησης τα οποία αφορούν τις πολλαπλές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών CX-185 II Αριθμομηχανή με εκτυπωτή Εγχειρίδιο Οδηγιών 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ έως Αριθμητικό Πλήκτρο Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή αριθμού στην αριθμομηχανή. Πλήκτρο Υποδιαστολής Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Συνάρτηση είναι ένας έτοιμος τύπος ο οποίος δέχεται σαν είσοδο τιμές ή συνθήκες και επιστρέφει ένα αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι μια τιμή αριθμητική, αλφαριθμητική, λογική, ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους

ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους Μάθημα 1 ου Εξαμήνου 2Θ+2Φ(ΑΠ) Ι. Δημοτίκαλης, Επίκουρος Καθηγητής 1 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ Λ&Χ: jdim@staff.teicrete.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας Κεφάλαιο 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας. Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 5.1 Γωνία διεύθυνσης. 5. Πρώτο θεμελιώδες πρόβλημα. 5.3 εύτερο θεμελιώδες

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί δυαδικοί αριθμοί 4. Αριθμητικές πράξεις δυαδικών αριθμών

1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί δυαδικοί αριθμοί 4. Αριθμητικές πράξεις δυαδικών αριθμών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΑ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Γ. Τσιατούχας Παράρτηµα A ιάρθρωση 1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit!

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit! Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Αριθμοί Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης 1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζουμε θέματα σχετικά με την αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας που χρησιμοποιούν οι σημερινοί υπολογιστές και τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΕΝΟΤΗΤΑ Μ1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εκπαιδευτής: Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Αθήνας ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Ποια είναι η βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL 1 Σηµαντικές Πληροφορίες Η Texas Instruments αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση, είτε ρητή είτε εκπεφρασµένη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εγγυήσεων εµπορευσιµότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1 - ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ... 2 Κεφάλαιο 2 ο - ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ... 6 Κεφάλαιο 3 ο - ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ... 10 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1 Κεφάλαιο 1 - ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Εξισώσεις - Ανισώσεις 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ξεκινάµε την εργαστηριακή µελέτη της Ψηφιακής Λογικής των Η/Υ εξετάζοντας αρχικά τη µορφή των δεδοµένων που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι υπολογιστές και προχωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ 1 Πράξεις με μπιτ 2 ΑριθμητικέςΠράξειςσεΑκέραιους Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση Ο πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚA Εμφάνιση... Σ.260 Ξεκινώντας Στατιστικούς υπολογισμούς Εισάγοντας Εκφράσεις και Αξίες Σύνθετη Επιστημονικοί Υπολογισμοί

περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚA Εμφάνιση... Σ.260 Ξεκινώντας Στατιστικούς υπολογισμούς Εισάγοντας Εκφράσεις και Αξίες Σύνθετη Επιστημονικοί Υπολογισμοί περιεχόμενα Συμβολισμός Μηχανικών σελ... Σ.271 Εμφάνιση Τιμές συναλλάγματος.... Σ.271 Πολύπλοκους υπολογισμούς Αριθμός... Σ.272 Βάση-n Οι υπολογισμοί και οι λογικοί υπολογισμοί... Σ.272 Στατιστικούς υπολογισμούς

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Λειτουργικά συστήματα Windws Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2. Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3. Το πρότυπο 754 της ΙΕΕΕ

1. Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2. Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3. Το πρότυπο 754 της ΙΕΕΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Γ Τσιατούχας Παράρτηµα Β ιάρθρωση 1 Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2 Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Οι ιδιότητες των αριθμών... 37 3.1 Αριθμητικά σύνολα... 37 3.2 Ιδιότητες... 37 3.3 Περισσότερες ιδιότητες...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Οι ιδιότητες των αριθμών... 37 3.1 Αριθμητικά σύνολα... 37 3.2 Ιδιότητες... 37 3.3 Περισσότερες ιδιότητες... Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Κεφάλαιο Βασικές αριθμητικές πράξεις... 5. Τέσσερις πράξεις... 5. Σύστημα πραγματικών αριθμών... 5. Γραφική αναπαράσταση πραγματικών αριθμών... 6.4 Οι ιδιότητες της πρόσθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1 Συστήματα αρίθμησης Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης 1402 = 1000 + 400 +2 =1*10 3 + 4*10 2 + 0*10 1 + 2*10 0 Γενικά σε ένα σύστημα αρίθμησης με βάση το b N, ένας ακέραιος αριθμός με n ψηφία παριστάνεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Α λ γ ε β ρ ι κ έ ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις συμπληρώσεις) A. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Διδακτικοί στόχοι Θυμάμαι ποιοι αριθμοί λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro)

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές εμφάνισης (εξόδου) και αριθμητικές πράξεις δείξε Εμφανίζει στην οθόνη έναν αριθμό, το αποτέλεσμα πράξεων, μια λέξη ή μια λίστα (ομάδα) λέξεων. δείξε 200 200 δείξε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή αυτόµατης καταµέτρησης νοµισµάτων Εγχειρίδιο χρήσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτό το εγχειρίδιο σας περιγράφει τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Πριν τη χρήση, διαβάστε το προσεκτικά για να µάθετε όλες τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 3 ΓΡΑΜΜΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 3 ΓΡΑΜΜΩΝ 153512B / 153512O ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΜΕ 3 ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΥΡΙΑ ΠΛΗΚΤΡΑ : Ενεργοποιημένο / Σβήσιμο όλων : Σβήσιμο / Σβήσιμο λάθους : Εισαγωγή κόστους : Εισαγωγή τιμής πωλήσεως : Εισαγωγή περιθώριου κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά ΣT Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά ΣT Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Μαθηματικά ΣT Δημοτικού 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤ Δημοτικού No 1 Γιάννης Ζαχαρόπουλος Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 201, Εκδόσεις Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr www.ma8eno.gr Σελίδα 1 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Στους πραγματικούς αριθμούς ορίστηκαν οι

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι θα μάθουμε σήμερα: -AND, OR, NOT. -Ενσωματωμένες συναρτήσεις. -Μαθηματικοί τελεστές -ΤΕΛΕΣΤΕΣ DIV ΚΑΙ MOD. -Προτεραιότητα πράξεων

Κεφάλαιο 1. Τι θα μάθουμε σήμερα: -AND, OR, NOT. -Ενσωματωμένες συναρτήσεις. -Μαθηματικοί τελεστές -ΤΕΛΕΣΤΕΣ DIV ΚΑΙ MOD. -Προτεραιότητα πράξεων Κεφάλαιο 1 Αρχή ήμισυ παντός. Πλάτων, 427-347 π.χ., Φιλόσοφος Τι θα μάθουμε σήμερα: -AND, OR, NOT -Ενσωματωμένες συναρτήσεις -Μαθηματικοί τελεστές -ΤΕΛΕΣΤΕΣ DIV ΚΑΙ MOD -Προτεραιότητα πράξεων 1 Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση 1. Εισαγωγή Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση» δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers. Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers. Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Εκθετική Παράσταση (Exponential Notation) Οι επόµενες είναι ισοδύναµες παραστάσεις του 1,234 123,400.0

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Οδηγίες εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τι είναι κλάσμα; Κλάσμα είναι ένα μέρος μιας ποσότητας. ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κλάσμα είναι ένας λόγος δύο αριθμών(fraction is a ratio of two whole numbers) Πως εκφράζετε συμβολικά ένα κλάσμα; Εκφράζετε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook Math Tools

SMART Notebook Math Tools SMART Notebook Math Tools Windows λειτ ουργικά συστ ήματ α Εγχειρίδιο Χρήστ η Σημείωση για το εμπορικό σήμα Τα SMART Board, SMART Notebook, smarttech, το λογότυπο SMART και όλα τα σλόγκαν SMART είναι εμπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι πραγματικοί αριθμοί αποτελούνται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς, τους φυσικούς και τους ακέραιους αριθμούς. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο σύνολο αριθμών που μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα Δρ. Γκόγκος Χρήστος Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης Ελληνικό - Ρωμαϊκό Σύστημα αρίθμησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Υπολογιστές

Ψηφιακοί Υπολογιστές 1 η Θεµατική Ενότητα : υαδικά Συστήµατα Ψηφιακοί Υπολογιστές Παλαιότερα οι υπολογιστές χρησιµοποιούνταν για αριθµητικούς υπολογισµούς Ψηφίο (digit) Ψηφιακοί Υπολογιστές Σήµατα (signals) : διακριτά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί;

αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί; Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία Ρητοί και άρρητοι αριθμοί. α) Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί; iv) άρρητοι; v) πραγματικοί; β) Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πληροφορική Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Κεφάλαιο 3 Αριθµητική για υπολογιστές Ασκήσεις Η αρίθµηση των ασκήσεων είναι από την 4 η έκδοση του «Οργάνωση και Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό Selo-B της SECU

Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό Selo-B της SECU Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό Selo-B της SECU Γενικά Το πλήκτρο «on» χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του συνδυασμού όπως επίσης και για «enter», που το πατάμε μετά από κάθε μας εντολή.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ 1 Συνοπτική θεωρία Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου Ασκήσεις Διαγωνίσματα 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πότε ένας φυσικός αριθμός λέγεται άρτιος; Άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση του πληκτρολογίου Χρήση του πληκτρολογίου Τρόπος οργάνωσης των πλήκτρων... 2 Πληκτρολόγηση κειμένου... 3 Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου... 3 Χρήση των πλήκτρων περιήγησης... 5 Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου... 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ADD-ON ΑΓΟΡΕΣ

Οδοραµα mobile ADD-ON ΑΓΟΡΕΣ Οδοραµα mobile ADD-ON ΑΓΟΡΕΣ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο. Απαιτήσεις Μοντέλο εδοµένων. MinusXLRequirements. Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm

Γενικό πλαίσιο. Απαιτήσεις Μοντέλο εδοµένων. MinusXLRequirements. Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm MinusXLRequirements Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm Γενικό πλαίσιο Μια από τις πιο γνωστές και ευρέως διαδεδομένες εμπορικές εφαρμογές για τη διαχείριση λογιστικών φύλλων είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικη παρασταση αριθμων και συμβολων

Δυαδικη παρασταση αριθμων και συμβολων Δυαδικη παρασταση αριθμων και συμβολων Ενα αριθμητικο συστημα χαρακτηριζεται απο την βαση r και τα συμβολα a i που παιρνουν τις τιμες 0,1,...,r-1. (a n,,a 1,a 0. a -1,a -2,,a -m ) r = =a n r n + +a 1 r+a

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα