Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... 1... 2 ... 9 ... 15"

Transcript

1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 1 Γενικές οδηγίες... 2 Τροφοδοσία... 2 Πληκτρολόγιο... 2 Σύµβολα που εµφανίζονται στην οθόνη... 3 Μορφές εµφάνισης αριθµών... 3 Σειρά πράξεων... 4 ιορθώσεις... 5 Ακρίβεια και Χωρητικότητα... 5 Περιπτώσεις υπέρβασης/ σφάλµατος... 7 Βασικοί υπολογισµοί... 7 Μικτοί υπολογισµοί... 8 Υπολογισµοί σε παρενθέσεις... 8 Συνεχείς υπολογισµοί... 8 Υπολογισµοί ποσοστών... 9 Υπολογισµοί χρησιµοποιώντας τη µνήµη... 9 Επιστηµονικοί υπολογισµοί... 9 Αντίστροφος, Παραγοντικός Τετράγωνο, Τετραγωνική/ Κυβική Ρίζα, ύναµη, Ρίζα Λογάριθµοι και Αντί-λογάριθµοι Κλάσµατα Μετατροπή µονάδων µέτρησης γωνιών Τριγωνοµετρικές/ Αντίστροφες τριγωνοµετρικές συναρτήσεις Υπερβολικές/ Αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις Ορθογώνιες/ Πολικές συντεταγµένες Αντιµεταθέσεις/ Συνδυασµοί Μετατροπή εξηκονταδικής δεκαδικής µορφής Υπολογισµοί µε βάση-n Υπολογισµοί µε σύνθετους αριθµούς Τυχαίοι αριθµοί και πλήκτρο µετατροπής Μετατροπή µονάδων µέτρησης Στατιστικοί υπολογισµοί Υπολογισµός µε απλή µεταβλητή Προβολή στατιστικών στοιχείων Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων ιαγραφή σφαλµάτων Μέθοδος καταχώρησης σταθµισµένων στοιχείων [1]

2 Γενικές οδηγίες Τροφοδοσία Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Για να ενεργοποιήσετε την αριθµοµηχανή, πιέστε το πλήκτρο [ON/C]. Για να απενεργοποιήσετε την αριθµοµηχανή, πιέστε [2ndF] [OFF]. Λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης: Αυτή η αριθµοµηχανή διαθέτει λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης όταν δεν την χρησιµοποιήσετε για περίπου 9 λεπτά. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά πιέζοντας το πλήκτρο [ON/C]. Τα περιεχόµενα της µνήµης και οι προηγούµενες ρυθµίσεις κατάστασης (STAT, DEG, CPLX, Base-n, ) διατηρούνται ακόµη κι αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή αν απενεργοποιηθεί αυτόµατα. Τοποθέτηση µπαταρίας: Η αριθµοµηχανή χρησιµοποιεί δύο αλκαλικές µπαταρίες GP76A (LR44) για τροφοδοσία. Αν η οθόνη γίνει αµυδρή και δυσανάγνωστη, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες το συντο- µότερο δυνατόν. Για να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες: 1. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν το πίσω κάλυµµα. 2. Αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. 3. Αντικαταστήστε τις παλιές µπαταρίες µε καινούριες. Προσέξτε την πολικότητα. 4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυµµα, βιδώστε τις βίδες και πιέστε [ON/C] για να ενεργοποιήσετε την αριθµοµηχανή. Πληκτρολόγιο Πολλά από τα πλήκτρα της αριθµοµηχανής χρησιµοποιούνται για να πραγµατοποιήσετε περισσότερες από µία λειτουργίες. Οι λειτουργίες είναι σηµειωµένες πάνω στο πληκτρολόγιο για να µπορείτε να τις εντοπίσετε γρήγορα και µε ευκολία. 2 η λειτουργία 1 η λειτουργία 1 η λειτουργία Αυτή η λειτουργία πραγµατοποιείται όταν πιέσετε το πλήκτρο. 2 η λειτουργία Η δεύτερη λειτουργία είναι τυπωµένη πάνω ή στα δεξιά στο πλήκτρο. Για να επιτελεστεί η 2 η λειτουργία, παρακαλούµε πιέστε [2ndF] και στη συνέχεια το επιθυµητό πλήκτρο. Όταν πιέσετε [2ndF], η ένδειξη 2ndF εµφανίζεται στην οθόνη για να σας δείξει ότι θα πραγµατοποιηθεί η 2 η λειτουργία του πλήκτρου που θα πατήσετε. Αν πιέσετε [2ndF] κατά λάθος, απλά πιέστε [2ndF] ξανά για να σβήσει η ένδειξη [2ndF]. [2]

3 (Σηµείωση): Τα [ A ], [ B ], [ C ], [ D ], [ E ], [ F ] είναι η 1 η λειτουργία σε κατάσταση HEX. Σύµβολα που εµφανίζονται στην οθόνη Τα σύµβολα που εµφανίζονται στην οθόνη δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση της αριθµοµηχανής σας. DEG ή RAD ή GRAD: Μονάδα µέτρησης γωνιών M: Μνήµη CPLX: Κατάσταση σύνθετων αριθµών E: Υπέρβαση/ Σφάλµα STAT: Κατάσταση στατιστικής - : Μείον 2ndF: Έχει πατηθεί το πλήκτρο [2ndF] (): Υπολογισµός σε παρένθεση CP: Πιστότητα (Στατιστική) BIN: υαδική κατάσταση CPK: Ακρίβεια (Στατιστική) OCT: Οκταδική κατάσταση σ: Απόκλιση HEX: εκαεξαδική κατάσταση USL: Ορισµός ανώτατου ορίου ED: Κατάσταση επεξεργασίας LSL: Ορισµός κατώτατου ορίου HYP: Κατάσταση υπερβολής Μορφές εµφάνισης αριθµών Η αριθµοµηχανή µπορεί και απεικονίζει αριθµούς µε τέσσερις µορφές: Κινητής υποδιαστολής, Σταθερής υποδιαστολής, Επιστηµονική και Μηχανική. Μορφή κινητής υποδιαστολής Η µορφή κινητής υποδιαστολής απεικονίζει τους αριθµούς µε δεκαδική µορφή, χρησιµοποιώντας µέχρι 10 ψηφία. Οποιαδήποτε µηδενικά προκύψουν στο τέλος περικόπτονται. Αν το αποτέλεσµα του υπολογισµού είναι πολύ µεγάλο για να αποτυπωθεί µε 10 ψηφία, η οθόνη αλλάζει αυτόµατα σε επιστηµονική µορφή. Αν το αποτέλεσµα των επόµενων υπολογισµών είναι αρκετά µικρό για να απεικονιστεί µε 10 ψηφία, η αριθµοµηχανή επιστρέφει σε κατάσταση κινητής υποδιαστολής. (Παράδειγµα): Ορισµός της οθόνης σε κατάσταση κινητής υποδιαστολής. Βήµατα: Πιέστε [2ndF] [TAB] [ ] Μορφή σταθερής υποδιαστολής Οι µορφές Κινητής υποδιαστολής, Επιστηµονικής και Μηχανικής χρησιµοποιούν σταθερό αριθ- µό δεκαδικών θέσεων για την απεικόνιση αριθµών. Αν έχετε πληκτρολογήσει περισσότερες από τις διαθέσιµες δεκαδικές θέσεις, θα πραγµατοποιηθεί στρογγυλοποίηση. (Παράδειγµα): Ορισµός δύο δεκαδικών θέσεων και πληκτρολόγηση του αριθµού Βήµα 1: Πιέστε [2ndF] [TAB] [ 2 ] Βήµα 2: Πιέστε [=] [3]

4 Στην περίπτωση που πληκτρολογήσετε λιγότερες από τις διαθέσιµες δεκαδικές θέσεις, θα προστεθούν µηδενικά στο τέλος. (Παράδειγµα): Ορισµός τεσσάρων δεκαδικών θέσεων και πληκτρολόγηση του αριθµού 4.23 Βήµα 1: Πιέστε [2ndF] [TAB] [ 4 ] Βήµα 2: Πιέστε 4.23 [=] Επιστηµονική Μορφή Σε επιστηµονική µορφή, µπορείτε να απεικονίσετε τον αριθµό ως 8.915* Το ονοµάζεται δεκαδικό µέρος (mantissa) και το 5 ονοµάζεται εκθέτης του 10. (Παράδειγµα): Εµφάνιση του 7132 x 125 σε επιστηµονική µορφή Βήµα 1: Πιέστε 7132 [ x ] 125 [ = ] Βήµα 2: Πιέστε [ F E ] Επίσης, µπορείτε να πληκτρολογήσετε επιστηµονική τιµή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο [EXP] αφού πληκτρολογήσετε το δεκαδικό µέρος (mantissa). (Παράδειγµα): Πληκτρολόγηση του αριθµού x 10 5 Βήµα 1: Πιέστε [ EXP ] 5 (µε µορφή κινητής υποδιαστολής) Μηχανική Μορφή Αυτή η µορφή είναι παρόµοια µε την επιστηµονική µε τη διαφορά ότι το δεκαδικό µέρος (mantissa) µπορεί να περιέχει µέχρι τρία ψηφία στα αριστερά από την υποδιαστολή αντί για ένα και ο εκθέτης είναι πάντα πολλαπλάσιος του τρία. Είναι χρήσιµο για µηχανικούς ώστε να µετατρέπουν µονάδες σε πολλαπλάσια του (Παράδειγµα): Μετατροπή του 15V σε 15000mV (V: Volt) Βήµα 1: Πιέστε 15 Βήµα 2: Πιέστε [ENG] δύο φορές (Παράδειγµα): Μετατροπή του 15V σε 0.015KV (V: Volt) Βήµα 1: Πιέστε 15 Βήµα 2: Πιέστε [2ndF] [ ] δύο φορές Σειρά πράξεων Κάθε υπολογισµός πραγµατοποιείται µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 1) Πράξεις σε παρενθέσεις. [4]

5 2) Συναρτήσεις που απαιτούν να πιέσετε το αντίστοιχο πλήκτρο συνάρτησης, για παράδειγµα [DATA] σε κατάσταση STAT και το πλήκτρο [EXP]. 3) Οι συναρτήσεις που απαιτούν την πληκτρολόγηση τιµών πριν πιέσετε το πλήκτρο συνάρτησης, για παράδειγµα, cos, sin, tan, cos 1, sin 1, tan 1, log, ln, X 2, 1/x, π, 3, X!, %, RND, ENG, ο,,,, ο,,, και η µετατροπή 6 µονάδων µέτρησης. 4) Κλάσµατα 5) + / - 6) X y, y X 7) npr, ncr 8) X, 9) +, - ιορθώσεις Αν κάνατε σφάλµατα κατά την πληκτρολόγηση κάποιου αριθµού (και δεν έχετε πιέσει ακόµα το πλήκτρο αποτελέσµατος), απλά πιέστε [CE] για να διαγράψετε την τελευταία καταχώρηση και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τις επιθυµητές τιµές. Επίσης µπορείτε να διαγράψετε συγκεκρι- µένα ψηφία χρησιµοποιώντας το πλήκτρο backspace [00 0]. (Παράδειγµα): ιόρθωση του µε το 789 Βήµα: Πιέστε [CE] 789 (Παράδειγµα): ιόρθωση του µε το 123 Βήµα: Πιέστε [00 0] δύο φορές Σε µια σειρά υπολογισµών, µπορείτε να διαγράψετε τα αποτελέσµατα πιέζοντας [ON/C]. Τα στοιχεία του υπολογισµού διαγράφονται εντελώς (µε εξαίρεση τη µνήµη ανατρέξτε στη σελίδα 9 για λεπτοµέρειες). Αν πιέσετε λάθος πλήκτρο αριθµητικής πράξης, απλά πιέστε [CE] πριν πληκτρολογήσετε οτιδήποτε άλλο. Ακρίβεια και Χωρητικότητα Ακρίβεια: ± 1 στο 10 ο ψηφίο Χωρητικότητα: Σε γενικές γραµµές οποιοσδήποτε υπολογισµός εµφανίζεται µε δεκαδικό µέρος (mantissa) µέχρι 10 ψηφίων ή µε το 10-ψήφιο δεκαδικό µέρος συν 2 εκθέτες µέχρι 10 ± 99 ή α- κέραιους µεταξύ και Οι αριθµοί που χρησιµοποιούνται πρέπει να βρίσκονται εντός του εύρους της δεδοµένης συνάρτησης. Το εύρος κάθε συνάρτησης περιγράφεται στις επόµενες σελίδες. [5]

6 [6]

7 Περιπτώσεις υπέρβασης/ σφάλµατος Το σύµβολο E εµφανίζεται στην οθόνη στις ακόλουθες περιπτώσεις και ο υπολογισµός καθίσταται αδύνατος. Απλά πιέστε [ON/C] για ακύρωση ώστε να µπορέσετε στη συνέχεια να πραγ- µατοποιήσετε νέους υπολογισµούς. 1) Αν ο αριθµός του αποτελέσµατος υπερβαίνει το εύρος. 2) Αν διαιρέσετε κάποιον αριθµό µε το 0. 3) Αν χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο [ ( ] περισσότερες από 15 φορές σε µία παράσταση. 4) Αν το αποτέλεσµα (είτε ενδιάµεσο είτε τελικό) ή η συνολική µνήµη ξεπερνά το όριο (± x ). 5) Αν εκκρεµούν περισσότεροι από έξι υπολογισµοί. Βασικοί υπολογισµοί Πριν πραγµατοποιήσετε τους ακόλουθους υπολογισµούς, ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν η α- ριθµοµηχανή είναι σε δεκαδική κατάσταση και σε κατάσταση κινητής υποδιαστολής. [7]

8 Μικτοί υπολογισµοί Υπολογισµοί σε παρενθέσεις Οι υπολογισµοί σε παρενθέσεις εκτελούνται πρώτοι. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 15 επίπεδα παρενθέσεων σε έναν και µόνο υπολογισµό. Όταν υπολογιστούν οι πρώτες παρενθέσεις, η ένδειξη «()» εµφανίζεται και παραµένει στην οθόνη µέχρι να κλείσει και η τελευταία παρένθεση. (Σηµείωση): εν απαιτείται να πιέσετε το πλήκτρο [ ) ] πριν το πλήκτρο [=]. Συνεχείς υπολογισµοί Η αριθµοµηχανή µπορεί και επαναλαµβάνει την τελευταία πράξη πιέζοντας το πλήκτρο [=]. Επανάληψη του πιο πρόσφατου αριθµού Επανάληψη αριθµητικών πράξεων [8]

9 Υπολογισµοί ποσοστών Υπολογισµοί χρησιµοποιώντας τη µνήµη Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τους ακόλουθους κανόνες όταν πραγµατοποιείτε υπολογισµούς χρησιµοποιώντας τη µνήµη. 1) Η ένδειξη µνήµης M εµφανίζεται όταν έχετε αποθηκεύσει κάποιον αριθµό στη µνήµη. 2) Αν κάνετε ανάκληση από τη µνήµη πιέζοντας το πλήκτρο [MR] δεν θα επηρεαστούν υα περιεχόµενά της. 3) εν είναι διαθέσιµες όλες οι λειτουργίες της µνήµης σε κατάσταση STAT. 4) Για να αλλάξετε τα περιεχόµενα της µνήµης για τον εµφανιζόµενο αριθµό, πιέστε [X M]. 5) Τα περιεχόµενα της µνήµης µπορούν να διαγραφούν πιέζοντας [0] [Χ ] ή [CE] [X M] µε τη σειρά. Επιστηµονικοί υπολογισµοί Πριν πραγµατοποιήσετε τους ακόλουθους υπολογισµούς, ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν η α- ριθµοµηχανή είναι σε κατάσταση προβολής δύο δεκαδικών θέσεων. [9]

10 Αντίστροφος, Παραγοντικός Τετράγωνο, Τετραγωνική/ Κυβική Ρίζα, ύναµη, Ρίζα Λογάριθµοι και Αντί-λογάριθµοι Κλάσµατα Τα κλάσµατα εµφανίζονται ως εξής: Έτσι εµφανίζεται το Έτσι εµφανίζεται το (Σηµείωση): Το σύνολο των ακέραιων, αριθµητών και παρονοµαστών πρέπει να είναι το πολύ 10 ψηφία διαφορετικά η αξία των κλασµάτων δεν θα εµφανίζεται ολόκληρη. Αν πιέσετε [2ndF] [ d/e] η εµφανιζόµενη τιµή θα µετατραπεί σε καταχρηστικό κλάσµα. Αν πιέσετε το πλήκτρο [a b/c] µετά από το πλήκτρο [=] ή αν µετατρέψετε κάποιο κλάσµα σε δεκαδικό, η απάντηση θα εµφανιστεί ως δεκαδικός. [10]

11 Κατά τη διάρκεια υπολογισµών µε κλάσµατα, αν η τιµή είναι µειωτέα, θα µειωθεί στο χαµηλότερο σηµείο αφού πιέσετε κάποιο πλήκτρο πράξης ([+], - [ ], [ x ] ή [ ]) ή το πλήκτρο [=]. Αν το σύνολο του ακέραιου, του αριθµητή και του παρονοµαστή ξεπερνά τα 10 ψηφία (συµπεριλαµβανοµένων των σηµείων διαίρεσης, η απάντηση θα εµφανίζεται ως δεκαδικός. Μετατροπή µονάδων µέτρησης γωνιών Η αριθµοµηχανή σας επιτρέπει να µετατρέψετε µονάδες µέτρησης γωνιών µεταξύ µοιρών (DEG), ακτινίων (RAD) και grad (GRAD). Η σχέση µεταξύ των τριών µονάδων µέτρησης γωνίας είναι: 180 ο = π rad = 200 grad 1) Για να αλλάξετε την εργοστασιακή ρύθµιση σε κάποια άλλη ρύθµιση, πιέστε το πλήκτρο [DRG] επαναλαµβανόµενα µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή µονάδα µέτρησης γωνίας. 2) Αφού πληκτρολογήσετε κάποια γωνία, πιέστε [2ndF] [DRG} επαναλαµβανόµενα µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή τιµή µετά την µετατροπή. Τριγωνοµετρικές/ Αντίστροφες τριγωνοµετρικές συναρτήσεις Πριν κάνετε τον υπολογισµό βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγµένη η επιθυµητή µονάδα µέτρησης γωνίας. [11]

12 Υπερβολικές/ Αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις Ορθογώνιες/ Πολικές συντεταγµένες Ορθογώνιες συντεταγµένες Πολικές συντεταγµένες (Σηµείωση): Πριν κάνετε τον υπολογισµό βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγµένη η επιθυµητή µονάδα µέτρησης γωνίας. Μετατροπή από ορθογώνιες σε πολικές Μετατροπή από πολικές σε ορθογώνιες [12]

13 Αντιµεταθέσεις/ Συνδυασµοί Μετατροπή εξηκονταδικής δεκαδικής µορφής Αυτή η αριθµοµηχανή επιτρέπει τη µετατροπή εξηκονταδικών τιµών (µοίρες, πρώτα και δεύτερα) σε δεκαδικές πιέζοντας [ο,,, ] και τη µετατροπή δεκαδικών τιµών σε εξηκονταδικές πιέζοντας [2ndF] [ o,,,]. Εξηκονταδικές µορφές τιµών εικονίζονται παρακάτω: Σηµαίνει 12 µοίρες, 45 λεπτά, δεύτερα. (Σηµείωση): Το σύνολο µοιρών, πρώτων και δευτέρων πρέπει να είναι µέχρι 8 ψηφία γιατί διαφορετικά δεν εµφανιστεί ολόκληρη η τιµή. Μετατροπή από εξηκονταδικό σε δεκαδικό Μετατροπή από δεκαδικό σε εξηκονταδικό Υπολογισµοί µε βάση-n Μετατροπή µεταξύ βάσεων Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε υπολογισµούς µε αριθµητική βάση (σύστηµα) διαφορετική από αυτή του δεκαδικού συστήµατος. Η αριθµοµηχανή µπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να πολλαπλασιάσει και να διαιρέσει δυαδικούς, οκταδικούς και δεκαεξαδικούς αριθµούς. Επιλέξτε την επιθυµητή βάση πιέζοντας κάποιο από τα πλήκτρα [ BIN], [ OCT], [ HEX],[ DEC]. Οι ενδείξεις BIN, OCT και HEX θα ανάψουν ανάλογα µε τη βάση που χρησι- µοποιείτε (αν δεν ανάψει καµία από τις ενδείξεις στην οθόνη, σηµαίνει ότι είστε σε δεκαδικό σύστηµα). Τα πλήκτρα που είναι ενεργά µε κάθε βάση ακολουθούν: υαδική βάση: [0] [1] Οκταδική βάση: [0] ~ [7] [13]

14 εκαδική βάση: [0] ~ [9] εκαεξαδική βάση: [0] ~ [9], [Α] ~ [F] Αρνητικοί και Συµπληρωµατικοί Με δυαδική, οκταδική και δεκαεξαδική βάση, η αριθµοµηχανή αναπαριστά τους αρνητικούς α- ριθµούς χρησιµοποιώντας συµπληρωµατική σηµειογραφία. Το συµπλήρωµα είναι το αποτέλεσµα της αφαίρεσης του αριθµού µε το στην επιλεγµένη βάση πιέζοντας το πλήκτρο [+/-] για µη δεκαδικές βάσεις. Υπολογισµοί µε σύνθετους αριθµούς Επιλέξτε την κατάσταση σύνθετων αριθµών πιέζοντας [CPLX] και βεβαιωθείτε ότι εµφανίστηκε στην οθόνη η ένδειξη CPLX. Η αριθµοµηχανή σας επιτρέπει να προσθέσετε, αφαιρέσετε, πολλαπλασιάσετε και να διαιρέσετε σύνθετους αριθµούς. Οι σύνθετοι αριθµοί γενικά έχουν τη µορφή a + b i όπου o α είναι πραγµατικός και ο b είναι φανταστικός. (Σηµείωση): Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη µνήµη όταν κάνετε υπολογισµούς µε σύνθετους αριθµούς. Τυχαίοι αριθµοί και πλήκτρο µετατροπής Πλήκτρο τυχαίων αριθµών Πιέστε [RND] για να εµφανιστεί κάποιος τυχαίος αριθµός µεταξύ και Βήµα 1: Πιέστε [2ndF] [RND] [14]

15 Πλήκτρο µετατροπής Πιέστε [2ndF] [X ] για να µετατρέψετε την εικονιζόµενη τιµή στην προηγούµενη αξία της. Μετατροπή µονάδων µέτρησης In cm (Σηµείωση): Η µετατροπή των υπόλοιπων µονάδων µέτρησης µοιάζει µε την παραπάνω και πραγµατοποιείται πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο [ F C ],[ mmhg Kpa ], [ gal l ], [lb kg], [ OZ g ]. Στατιστικοί υπολογισµοί Υπολογισµός µε απλή µεταβλητή Επιλέξτε αυτή την κατάσταση πιέζοντας το πλήκτρο [STAT]. Βεβαιωθείτε ότι εµφανίζεται η ένδειξη STAT στην οθόνη. Η κατάσταση STAT σας επιτρέπει να κάνετε τους ακόλουθους υπολογισµούς απλής µεταβλητής: n Σ x Σ x 2 Ο αριθµός όλων των στοιχείων Το σύνολο όλων των στοιχείων Το σύνολο των τετραγώνων s Η κύρια τιµή Κανονική απόκλιση δείγµατος σ Κανονική απόκλιση πληθυσµού CP Πιστότητα CPK Ακρίβεια Min (CPU, CPL) όπου (Σηµείωση): Σε κατάσταση STAT (στατιστικής), όλα τα πλήκτρα λειτουργούν εκτός από αυτά της αλλαγής βάσης (base-n). [15]

16 (Σηµείωση): Η αριθµοµηχανή κρατά αρχείο όλων των καταχωρήσεων σας και αυτές οι καταχωρήσεις διατηρούνται στη µνήµη ακόµη κι αν πραγµατοποιήσετε αυτόµατη ή κανονική απενεργοποίηση. Θα διαγραφούν µόνο αν βγείτε από την κατάσταση STAT. Προβολή στατιστικών στοιχείων Πιέστε [DATA] ή [=] σε κατάσταση ED (επεξεργασίας) για να δείτε τα στατιστικά στοιχεία που καταχωρήσατε. Η διαφορά µεταξύ του [DATA] και του [=] είναι ότι πιέζοντας το [DATA] το στοιχείο εµφανίζεται 1.5 δευτερόλεπτο πριν την αξία ενώ πιέζοντας το [=] η αξία εµφανίζεται αµέσως χωρίς τα στοιχεία. (Παρ.2): Προβολή στατιστικών στοιχείων βάσει του παραδείγµατος 1. Βήµα 0: Πιέστε [2ndF] [EDIT] για να µπείτε σε κατάσταση ED (επεξεργασίας). [16]

17 (Μέθοδος 1): Βήµα 1: Πιέστε [DATA] µία φορά για να δείτε το πρώτο δεδοµένο. Βήµα 2: Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο [DATA] µία φορά για κάθε δεδοµένο, ώστε να εµφανιστούν τα: data 2, 5.00, data 3, 5.00, data 4, 5.00, data 5, 5.00, data 6, 9.00, data 7, 9.00, data 8, 9.00 µε τη σειρά. (Μέθοδος 2): Βήµα 1: Πιέστε [=] µία φορά για να δείτε το πρώτο δεδοµένο. Βήµα 2: Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο [DATA] µία φορά για κάθε δεδοµένο, ώστε να εµφανιστούν τα 5.00, 5.00, 5.00, 5.00, 9.00, 9.00, 9.00 µε τη σειρά. Προσθήκη κάποιου δεδοµένου (Παρ. 3): Προσθήκη του δεδοµένου: data 9 = 10 στο Παρ. 1 Βήµα 1: Πιέστε [DATA] 10 Βήµα 2: Η αριθµοµηχανή ενηµερώνει τα στατιστικά καθώς πληκτρολογείτε τα στοιχεία. Μπορείτε στη συνέχεια να ανακαλέσετε όλες τις µεταβλητές ώστε να λάβετε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: = 6.56, n = 9.00, S = 2.74, Σx = 59.00, Σx 2 = , σ= 2.59, όπου data 1 = 2.00, data 2~5 = 5.00, data 6~8 = 9.00, data 9 = Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων (Παρ. 4): Βάσει του Παρ. 1, διορθώσετε το: data 1 =2 µε το data 1 = 3. Μέθοδος 1: Πιέστε 2 [2ndF] [DEL] 3 για αντικατάσταση της τιµής. Μέθοδος 2: Βήµα1: Πιέστε [2ndF] [EDIT] Βήµα 2: Βρείτε το δεδοµένο 2 πιέζοντας [DATA] ή [=] Βήµα 3: Πληκτρολογήστε 3 αντί του 2 Βήµα 4: Πιέστε [=] και [2ndF] [ΕDIT] για να βγείτε από την κατάσταση ED. Τα στοιχεία έχουν πλέον αλλάξει: data 1= 3.00, data 2~5 = 5.00, data 6~8 = 9.00 (Παρ. 5): Βάσει του Παρ. 1, διαγράψτε το: data 1 =2. Μέθοδος 1: Πιέστε 2 [2ndF] [DEL] για διαγραφή του 2. Μέθοδος 2: Βήµα1: Πιέστε [2ndF] [EDIT] Βήµα 2: Βρείτε το δεδοµένο 2 πιέζοντας [DATA] ή [=] Βήµα 3: [2ndF] [DEL] Βήµα 4: Πιέστε [2ndF] [ΕDIT] για να βγείτε από την κατάσταση ED. Τα στοιχεία έχουν πλέον αλλάξει: data 1~4 = 5.00, data 5~7 = [17]

18 ιαγραφή σφαλµάτων (Παρ. 6): Αν έχετε πληκτρολογήσει και διαγράψει κατά λάθος κάποια τιµή που δεν περιλαµβανόταν στα στοιχεία, θα εµφανιστεί η ένδειξη del Error, αλλά τα προηγούµενα στοιχεία διατηρούνται στη µνήµη. Για παράδειγµα, βάσει του Παρ. 1 επιχειρήσατε να διαγράψετε την τιµή 7. Βήµα 1: Πιέστε 7 [2ndF] [DEL] Βήµα 2 Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για ακύρωση Βήµα 3: Μπείτε σε κατάσταση ED και δείτε τα στοιχεία πιέζοντας [DATA] ή [=]. Τα στοιχεία είναι και πάλι: data 1 = 2.00, data 2~5 = 5.00, data 6~8 = (Παρ. 7): Βάσει του Παρ. 1, πληκτρολογήστε 5 x 5 και διαγράψτε το. Βήµα 1: Πιέστε 5 [x] 5 [2ndF] [DEL] Βήµα 2: Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για ακύρωση. Βήµα 3: Μπείτε σε κατάσταση ED και δείτε τα στοιχεία πιέζοντας [DATA] ή [=]. Τα στοιχεία έχουν πλέον αλλάξει: data 1 = 2.00, data 2~4 = Μέθοδος καταχώρησης σταθµισµένων στοιχείων Αντί να καταχωρείτε απευθείας κάθε στοιχείο, όταν τα στοιχεία έχουν συχνά την ίδια τιµή, µπορείτε να πληκτρολογήσετε την τιµή και τον αριθµό των φορών που απαντάται (µέχρι 255). Τα δεδοµένα του Παρ. 1 µπορούν να καταχωρηθούν ως εξής χρησιµοποιώντας αυτή τη µέθοδο: Τιµή Φορές που απαντάται Μέθοδος καταχώρησης Όπου data 1 = 2, data 2 ~ 5 = 5, data 6 ~ 8 = 9. Σε κατάσταση ED, αν συνεχίσετε να επιλέγετε τιµές από τα στοιχεία (data) 2 ~ 5 και να τα διορθώνετε µε το 33, η µετάθεση των στοιχείων θα τα τροποποιήσει ως εξής: data 1 = 2, data 2~4 = 5, data 5 = 33, data 6~8 = 9. Η νέα τιµή (33) εισάγεται µετά από τα δεδοµένα 4 = 5. (Σηµείωση): Η ένδειξη FULL εµφανίζεται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις και η εισαγωγή περαιτέρω δεδοµένων καθίσταται αδύνατη. Απλά πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εξαφανιστεί η ένδειξη. Οι προηγούµενες καταχωρήσεις στοιχείων διατηρούνται στη µνήµη εκτός κι αν βγείτε από την κατάσταση STAT: 1) Αν οι φορές εισαγωγής στοιχείων πιέζοντας το πλήκτρο [DATA] είναι περισσότερες από 80. 2) Αν οι φορές που απαντάται κάποια τιµή είναι περισσότερες από ) n> (η ένδειξη n=20400 εµφανίζεται όταν οι φορές εισαγωγής κάποιου στοιχείου πιέζοντας το πλήκτρο [DATA] είναι 80 και οι φορές που απαντάται είναι όλες 255 δηλ = 80 x 255). [18]

TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Σημείωση TI-30Xa Solar (ηλιακή) Σημείωση Δεύτερες Λειτουργίες 120. 6.283185307

TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Σημείωση TI-30Xa Solar (ηλιακή) Σημείωση Δεύτερες Λειτουργίες 120. 6.283185307 TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Το ON/C ανάβει την TI-30Xa. Το OFF σβήνει την TI-30Xa και καθαρίζει την οθόνη, τις ρυθμίσεις και τις εκκρεμείς πράξεις, αλλά όχι τη μνήμη. Το APD (Αυτόματο Σβήσιμο, Automatic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL 1 Σηµαντικές Πληροφορίες Η Texas Instruments αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση, είτε ρητή είτε εκπεφρασµένη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εγγυήσεων εµπορευσιµότητας και

Διαβάστε περισσότερα

TI - 40 Collège II. Επιστημονική αριθμομηχανή. Γενικές πληροφορίες 40CII/OM/1L2/A. 1999-2002 Texas Instruments Incorporated

TI - 40 Collège II. Επιστημονική αριθμομηχανή. Γενικές πληροφορίες 40CII/OM/1L2/A. 1999-2002 Texas Instruments Incorporated 40CII/OM/1L2/A TI - 40 Collège II Επιστημονική αριθμομηχανή 1999-2002 Texas Instruments Incorporated Γενικές πληροφορίες Παραδείγματα: Τα παραδείγματα πληκτρολόγησης τα οποία αφορούν τις πολλαπλές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation System Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Πίνακας περιεχομένων 1 Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφάλειας... 5 2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Smartphone G405 Εγχειρίδιο Χρήσης

Smartphone G405 Εγχειρίδιο Χρήσης G405 Smartphone G405 Εγχειρίδιο Χρήσης 1 1 Προειδοποιήσεις & Σημειώσεις... 5 2 Το τηλέφωνό σας... 6 2.1 Περιγραφή του τηλεφώνου σας... 6 2.1.1 Περιγραφή πλήκτρων... 6 2.1.2 Εικονίδια (Μπορεί να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Stat Fax 303 Plus Εγχειρίδιο Χρήσης

Stat Fax 303 Plus Εγχειρίδιο Χρήσης Stat Fax 303 Plus Εγχειρίδιο Χρήσης 1.6 Σημαντικότερα Σημεία & Χειριστήρια Τα κάτωθι σκίτσα θα σας βοηθήσουν να βρείτε και να αναγνωρίσετε τα πιο σημαντικά κομμάτια του Microstrip Reader. Περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

SetEditArgus για το Edision Argus. Περιεχόµενα: 1 Γενικά 2 Εγκατάσταση 3 Βήµα προς βήµα a Φόρτωµα και αποθήκευση ρυθµίσεων b Αλλαγή ρυθµίσεων

SetEditArgus για το Edision Argus. Περιεχόµενα: 1 Γενικά 2 Εγκατάσταση 3 Βήµα προς βήµα a Φόρτωµα και αποθήκευση ρυθµίσεων b Αλλαγή ρυθµίσεων SetEditArgus για το Edision Argus Περιεχόµενα: 1 Γενικά 2 Εγκατάσταση 3 Βήµα προς βήµα a Φόρτωµα και αποθήκευση ρυθµίσεων b Αλλαγή ρυθµίσεων c Αγαπηµένα d Παράµετροι καναλιών e Εγγραφή στον δέκτη f Εκτύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 3.0 Ελληνικά. Leica TPS400 Series Εγχειρίδιο χρήσης

Έκδοση 3.0 Ελληνικά. Leica TPS400 Series Εγχειρίδιο χρήσης Έκδοση 3.0 Ελληνικά Leica TPS400 Series Εγχειρίδιο χρήσης Ηλεκτρονικός Γεωδαιτικός Σταθµός Νέος γεωδαιτικός σταθµός Leica Geosystems - Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

SetEditLemon για τον Lemon και συµβατούς. Περιεχόµενα: 1 Γενικά 2 Εγκατάσταση 3 Βήµα προς βήµα a Φόρτωµα και αποθήκευση ρυθµίσεων b Αλλαγή ρυθµίσεων

SetEditLemon για τον Lemon και συµβατούς. Περιεχόµενα: 1 Γενικά 2 Εγκατάσταση 3 Βήµα προς βήµα a Φόρτωµα και αποθήκευση ρυθµίσεων b Αλλαγή ρυθµίσεων SetEditLemon για τον Lemon και συµβατούς Περιεχόµενα: 1 Γενικά 2 Εγκατάσταση 3 Βήµα προς βήµα a Φόρτωµα και αποθήκευση ρυθµίσεων b Αλλαγή ρυθµίσεων c Αγαπηµένα d Παράµετροι καναλιών e Εγγραφή στον δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ND 780

Οδηγίες χρήσης ND 780 Οδηγίες χρήσης ND 780 Elliniká (el) 8/2014 Οθόνη του ND 780 Εικόνα της οθόνης του ND 780, με προσδιορισμό των τυπικών πληροφοριών που παρέχονται. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Σημείο αναφοράς 2 Εργαλεία 3 Ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειµένου

Επεξεργασία Κειµένου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MLS Destinator. Εγχειρίδιο Χρήσης. MLS Destinator Mobile Phone Edition

MLS Destinator. Εγχειρίδιο Χρήσης. MLS Destinator Mobile Phone Edition MLS Destinator Εγχειρίδιο Χρήσης MLS Destinator Mobile Phone Edition 1 2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα 01. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MLS DESTINATOR 05 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ MLS DESTINATOR 06 ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

G310s. Εγχειρίδιο Χρήσης

G310s. Εγχειρίδιο Χρήσης G310s Εγχειρίδιο Χρήσης 1 G310... 1 Προειδοποιήσεις ασφάλειας... 5 2 Το Τηλέφωνό σας... 6 2.1 Ονόματα εξαρτημάτων και επεξηγήσεις... 6 2.1.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 6 Τηλέφωνο... 6 Μπαταρία λιθίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000

Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000 Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SetEditS9500 για το Samsung 9500 (FTA/CI/EMVIA/VIA CI)

SetEditS9500 για το Samsung 9500 (FTA/CI/EMVIA/VIA CI) SetEditS9500 για το Samsung 9500 (FTA/CI/EMVIA/VIA CI) Περιεχόµενα: 1 Γενικά 2 Εγκατάσταση 3 Βήµα προς βήµα a Φόρτωµα και αποθήκευση ρυθµίσεων b Αλλαγή ρυθµίσεων c Παροχείς d Αγαπηµένα e Παράµετροι καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας ενός υπολογιστικού φύλλου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Υπολογιστικά Φύλλα Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1 Περιεχόμενα σελίδες 2 ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής 3 6.1.1 Τα πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης NX503E. Navigation

Εγχειρίδιο χρήσης NX503E. Navigation Εγχειρίδιο χρήσης NX503E Navigation Ευχαριστούμε για την επιλογή σας του Clarion NX503E ως πλοηγό σας. Μπορείτε να αρχίστε να χρησιμοποιείτε το Clarion NX503E αμέσως. Αυτό το έγγραφο παρέχει λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα