ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ιανουάριος 2010

2 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ίδρυση και δοµή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 µε το Π.. 83/1984, που τροποποιήθηκε µε το Π.. 302/1985 και το Π.. 107/1986. Έδρα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος. Αρχικά, η διοίκηση του Πανεπιστηµίου ανατέθηκε σε ιοικούσα Επιτροπή. Έργο της ήταν η ίδρυση και στελέχωση των οργάνων διοίκησης και διαχείρισής του, καθώς και η προετοιµασία της ακαδηµαϊκής του λειτουργίας έως την αυτονόµησή του µε την εκλογή Πρυτανικών Αρχών. Η πρώτη ιοικούσα Επιτροπή διορίσθηκε το Μάρτιο του Οι εκλογές για την ανάδειξη των πρώτων πρυτανικών αρχών του Π.Θ. έγιναν το εκέµβριο του 1998 και ακολούθησαν άλλες τρεις το 2002, το 2005 και το Οι ακαδηµαϊκές µονάδες (Σχολές και Τµήµατα) του Π.Θ. σήµερα είναι οι εξής: 1. Σχολή Επιστηµών του Ανθρώπου στην οποία ανήκουν και λειτουργούν τέσσερα (4) Τµήµατα: 1α) Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος - έναρξη1988) 1β) Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος έναρξη 1988) 1γ) Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής (Βόλος έναρξη 1999) 1δ) Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος έναρξη 1998) 2. Πολυτεχνική Σχολή στην οποία ανήκουν και λειτουργούν πέντε Tµήµατα: 2α) Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος - έναρξη 1989) 2β) Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας (Βόλος - έναρξη 1990) 2γ) Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος - έναρξη 1994) 2δ) Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος - έναρξη 1999) 2ε) Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και ικτύων (Βόλος - έναρξη 2000) 3. Σχολή Επιστηµών Υγείας στην οποία ανήκουν και λειτουργούν τρία Tµήµατα: 3α) Τµήµα Ιατρικής (Λάρισα έναρξη 1990) 3β) Τµήµα Κτηνιατρικής (Καρδίτσα - έναρξη 1994) 3γ) Τµήµα Βιοχηµείας-Βιοτεχνολογίας (Λάρισα - έναρξη 2000) 4. Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών στην οποία ανήκουν και λειτουργούν τα Tµήµατα: 4α) Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος - έναρξη λειτουργίας το 1985 µε ονοµασία Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής και, έπειτα από κατάτµηση το 2002, µε τη σηµερινή ονοµασία) 4β) Τµήµα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος - έναρξη 2002) έπειτα από κατάτµηση του αρχικού Τµήµατος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 5. Επίσης, λειτουργούν και δύο ανεξάρτητα Tµήµατα: 5α) Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Τρίκαλα - έναρξη 1994) 5β) Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών (Βόλος - έναρξη 1999) 1.2 Η Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας του Π.Θ. Η ΜΟ. Ι.Π. είναι το όργανο για το συντονισµό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του Πανεπιστη- µίου Θεσσαλίας. Τα Τµήµατα του Π.Θ. µέσω των Οµάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) υποβάλλουν τις ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις τους που περιλαµβάνουν συγκεντρωτικά στοιχεία µε ποσοτικά δεδοµένα για τους

3 φοιτητές, τα µέλη.ε.π., το λοιπό επιστηµονικό προσωπικό, το πρόγραµµα σπουδών, το διοικητικό προσωπικό και κάθε άλλο θέµα που αφορά στη λειτουργία τους. Η ΜΟ. Ι.Π. υποβάλλει στην Αρχή ιασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α. Ι.Π.) τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τµηµάτων και µε βάση αυτές τις εκθέσεις συντάσσει κάθε διετία την αντίστοιχη εσωτερική έκθεση του Ιδρύµατος. Η ΜΟ. Ι.Π. συγκροτήθηκε µε απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (4/ ) και αποτελείται από τα παρακάτω µέλη: Ιωάννη Θεοδωράκη, Αντιπρύτανη, ως Πρόεδρο, Νικόλαο Βλάχο, Καθηγητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αναστάσιο Γερµενή, Καθηγητή του Τµήµατος Ιατρικής, Βασιλική Παπαδηµητρίου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος.Ε., Αστέριο Πατσιαούρα, µέλος Ε.Ε. Ι.Π., κοινό εκπρόσωπο συλλόγων µελών Ε.Ε. Ι.Π., Ε.ΤΕ.Π. και ιοικητικού Προσωπικού. Στην ΜΟ. Ι.Π. συµµετέχουν ως παρατηρητές οι: Χρήστος Νεοφύτου, Καθηγητής του Τµήµατος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Μαρία Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Καθηγήτρια Τµήµατος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Χρήστος Κόλλιας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, Βασίλειος Γεροδήµος, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Αθανάσιος Φεύγας, µέλος Ε.Τ.Ε.Π., Νικόλαος Ασήµος, µέλος του ιοικητικού Προσωπικού, και Παντελής Σιδηρόπουλος εκπρόσωπος των µεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Π.Θ. Σε όλα τα Τµήµατα του Π.Θ. έχουν συγκροτηθεί ΟΜ.Ε.Α. (Οµάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης) µε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης από όλα τα Tµήµατα του Π.Θ. έχουν διαβιβαστεί στην Α. Ι.Π. Η ΜΟ. Ι.Π. συνεδρίασε πέντε φορές από τη σύστασή της. Οι αρχές της και η φιλοσοφία της συνοψίζονται παρακάτω. Το Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας του Π.Θ. έχει σκοπό την ανάπτυξη της ποιότητας στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, ώστε να µπορεί να µεταδίδει τη γνώση µε αποδοτική διδασκαλία και να παράγει υψηλής στάθµης τεχνογνωσία µε καινοτόµο έρευνα. Η διασφάλιση ποιότητας αποσκοπεί στην ορθή αποτίµηση και κατανόηση του έργου του Π.Θ. µε στόχο τη διαµόρφωση τεκµηριωµένων εισηγήσεων για λήψη µέτρων, για ίδρυση ή βελτίωση θεσµών και για τη χάραξη κατευθύνσεων και στρατηγικών ποιοτικής βελτίωσης της εκπαίδευσης και της έρευνας. Η διασφάλιση ποιότητας δεν αποβλέπει στη συγκριτική κατάταξη ή βαθµολόγηση των Τµηµάτων ή µελών της ακαδη- µαϊκής κοινότητας. Η εσωτερική αξιολόγηση των Τµηµάτων και του Π.Θ. ως συνόλου θα είναι µία συνεχής και συµµετοχική διαδικασία. Σκοπός της είναι να διαµορφώσουν τα Τµήµατα και το Ίδρυµα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούµενου έργου, µε βάση ακαδηµαϊκά και συναφή αντικειµενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής. Η ΜΟ. Ι.Π. έχει ως αποστολή την προαγωγή του κλίµατος ποιότητας, το συντονισµό του συστήµατος και τη συνδροµή προς τα Τµήµατα για την καταγραφή, κατανόηση και συστηµατική αποτίµηση του έργου τους. Κύριος στόχος είναι η πολύπλευρη ενίσχυση των Τµηµάτων στην επίτευξη της αποστολής τους, στο πλαίσιο της φυσιογνωµίας και των ιδιαιτεροτήτων τους. Η ΜΟ. Ι.Π. έχει χαρακτήρα συντονιστικό και όχι επιτελικό ή ρυθµιστικό. Η ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε τη διασφάλιση της ποιότητας στα Τµήµατα και στο Π.Θ. ανήκει στα αρµόδια όργανά τους. Η ΜΟ. Ι.Π. επιδιώκει τα εξής: Μέσα από το σύστηµα και τις διαδικασίες ιασφάλισης Ποιότητας, να διατυπώσει το Π.Θ. και τα Τµήµατα την πορεία για την εκπλήρωση των στόχων και της αποστολής τους. Να καταγράψει τους τρόπους που χρησιµοποιούνται, για να επιτευχθεί η αποστολή τους και να διαµορφώσει και να αξιολογήσει τα απαιτούµενα µέσα. Να αναδείξει την ποιότητα της διδακτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας του Π.Θ., εξασφαλίζοντας ισότιµη συµµετοχή στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές ακαδηµαϊκό γίγνεσθαι. Να συµβάλει στη λήψη αποφάσεων βελτίωσης αυτοτελώς από τα ίδια τα Τµήµατα, από το Ίδρυµα και από την Πολιτεία. Να ενισχύσει την αυτοτέλεια του Π.Θ., αναλαµβάνοντας την ευθύνη της αποτίµησης του έργου του µέσω της αυτοαξιολόγησης των Τµηµάτων µε διαφανείς και συστηµατικές διαδικασίες, καθώς και µε τη συµ-

4 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.1 Προγράµµατα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο χρόνος των Προπτυχιακών σπουδών ποικίλλει ανάλογα µε την επιστηµονική περιοχή από 4 έως 6 έτη. Οι Μεταπτυχιακές σπουδές ποικίλλουν από 12 έως 24 µήνες και η ελάχιστη διάρκεια του διδακτορικού είναι 3 έτη. Σήµερα, το Πανεπιστήµιο έχει περισσότερους από προπτυχιακούς φοιτητές, περισσότερους από µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Στο σύνολο των Τµηµάτων του Ιδρύµατος λειτουργούν 30 µεταπτυχιακά προγράµµατα από τα οποία τα περισσότερα είναι αυτόνοµα ή τµηµατικά, µόνο ένα διατµηµατικό, δύο διακρατικά και ένα Erasmus Mundus. Όλα τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράµµατα των Τµηµάτων έχουν προσαρµοστεί τον τελευταίο χρόνο µε βάση το σύστηµα των διδακτικών µονάδων (ECTS). Ολοκληρώνεται η φυσιογνωµία όλων των Mεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών ως γνωστικών αντικειµένων. Το Π.Θ. διαθέτει σύγχρονο Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών που ψηφίσθηκε το Αναλυτικά οι πληροφορίες ανά Τµήµα, σχετικά µε τα προγράµµατα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών σπουδών, παρουσιάζονται στους πίνακες 1, 2 και 3. εν υπάρχει σαφής προσανατολισµός στη σχέση ανάµεσα στα υποχρεωτικά και τα µαθήµατα επιλογής. Το Π.Θ. οφείλει να προσδιορίσει µε σαφήνεια αυτή τη σχέση, µεταξύ υποχρεωτικών, επιλογής, βασικών ή προσφεροµένων µαθηµάτων από άλλα Τµήµατα, έτσι ώστε όλα τα Τµήµατα να έχουν κοινή πολιτική. εν είναι ανεπτυγµένη η πολιτική της προσφοράς µαθηµάτων µεταξύ Τµηµάτων ή κοινών µαθηµάτων τουλάχιστον σε επίπεδο Σχολών. εν έχουν καταρτισθεί εσωτερικοί κανονισµοί λειτουργίας όλων των Μεταπτυχιακών προγραµµάτων µε βάση το νέο κανονισµό Μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύµατος. Τα προσεχή χρόνια θα πρέπει να µελετηθεί σε βάθος η ποιότητα των Μεταπτυχιακών προγραµµάτων του Π.Θ., να προωθηθεί η ιδέα της συνεργασίας για τα Π.Μ.Σ. µεταξύ Τµηµάτων ή Πανεπιστηµίων και κυρίως των προγραµµάτων Erasmus Mundus. εν είναι όλοι οι οδηγοί Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών σπουδών επαρκώς ενηµερωµένοι ούτε και αναρτηµένοι στο ιαδίκτυο. Να ολοκληρωθεί η βάση καταγραφής και δηµοσιοποίησης των Μεταπτυχιακών εργασιών και ιδακτορικών διατριβών. 2.2 ιδακτικό Προσωπικό του Π.Θ. Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας σήµερα διδάσκουν 416 µέλη.ε.π. διαφόρων βαθµίδων (άλλες 124 θέσεις.ε.π. βρίσκονται στη διαδικασία της επιλογής ή του διορισµού). Για το ακαδηµαϊκό έτος , το Ίδρυµα έχει στη διάθεσή του 85 θέσεις διδασκόντων µε το Π.. 407/80 (περίπου 389 άτοµα), 37 Ε.Ε. Ι.Π. και 64 Ε.ΤΕ.Π. Η αναλογία µελών.ε.π. προς τους φοιτητές είναι 1 διδάσκων ανά 19.3 φοιτητές. υστυχώς, µεγάλος είναι ο αριθµός των διδασκόντων µε το Π.. 407/80 και σε κάποια Τµήµατα είναι ιδιαίτερα µεγάλος. Ο αριθµός, όµως, συνεχώς µειώνεται, καθώς κάθε χρόνο µειώνονται οι πιστώσεις. Επίσης, ένα άλλο πρόβληµα σχετικά µε τους διδάσκοντες µε το Π.. 407/80, λόγω του ότι δεν αποτελούν µόνιµο προσωπικό, είναι το γεγονός ότι συνεχώς αλλάζουν (επαγγελµατικοί, οικονοµικοί λόγοι κ.ά.) και έτσι δεν «ενσωµατώνονται» στα Τµήµατα (φιλοσοφία, διδακτικές

5 και ερευνητικές ιδιαιτερότητες κ.ά.), µε αποτέλεσµα να µην διατηρείται ένα επιθυµητό διδακτικό και ερευνητικό υψηλό επίπεδο στα Τµήµατα. Ο αριθµός των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών αυξάνεται συνεχώς, καθιστώντας το Ίδρυµα έναν από τους σηµαντικότερους πυλώνες της περιφερειακής ανάπτυξης στην κεντρική-ανατολική Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή η ανάπτυξη του αριθµού των φοιτητών είναι πολύ µεγάλη ή αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο και δεν δικαιολογείται αν παρατηρήσουµε την ανάπτυξη του αριθµού των διδασκόντων. Αυτή η ασύµµετρη ανάπτυξη φαίνεται καθαρά στα γραφήµατα 1, 2, και 3. Ο αριθµός των φοιτητών που αναλογούν σε κάθε µέλος.ε.π. για όλα τα Τµήµατα είναι µεγάλος (1/19,3 ο µέσος όρος). Ευτυχώς, αυτή η αναλογία συγκρατείται στη σχέση µελών.ε.π. ανά µεταπτυχιακό ή διδακτορικό φοιτητή. Ωστόσο, υπάρχουν πέντε Τµήµατα, στα οποία η σχέση µέλους.ε.π. ανά µεταπτυχιακό φοιτητή είναι πάνω από 1/4 (Π.Τ..Ε., Τ.Γ.Φ.ΠΑ.Π., Τµήµα Βιοχηµείας, Τµήµα Χωροταξίας και Οικονοµικό Τµήµα) και άλλα δύο Τµήµατα στα οποία η σχέση µέλους.ε.π. ανά διδακτορικό φοιτητή είναι το ίδιο µεγάλα, δηλαδή 1/4 (Τµήµα Χωροταξίας και Ιατρική Σχολή). Στην Ιατρική Σχολή συγκεντρώνεται δυσανάλογα µεγάλος αριθµός υποψηφίων διδακτόρων σε σχέση µε τους προπτυχιακούς φοιτητές. Στους πίνακες 4, 5 και 6, παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό ανά Τµήµα, αλλά και η άποψη των Τµηµάτων για το προσωπικό που απαιτείται, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν την ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία τους και να λειτουργούν πιο αποδοτικά. Η µεγάλη αύξηση του αριθµού των εισαγόµενων φοιτητών από έτος σε έτος και η ανάπτυξη όλων των Μεταπτυχιακών προγραµµάτων τα τελευταία χρόνια είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την αύξηση του αριθµού των µελών.ε.π. Η αναλογία αυτή αντί να βελτιώνεται χειροτερεύει από έτος σε έτος (βλέπε Γραφήµατα 4, 5 και 6). Ο αριθµός µελών.ε.π. ανά φοιτητή είναι µεγάλος και αυτό είναι αρνητικό σηµείο. Η σχέση µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων σε επίπεδο µεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων πρέπει να συγκρατηθεί στα σηµερινά επίπεδα. Σε αντίθετη περίπτωση, σε πολύ λίγα χρόνια θα δηµιουργηθούν και στα Μεταπτυχιακά προγράµµατα παρόµοια προβλήµατα. Το πρόβληµα έλλειψης διοικητικού προσωπικού, µελών.ε.π. αλλά και εξειδικευµένου προσωπικού για τα εργαστήρια, τη διδασκαλία κ.ά. (Ε.ΤΕ.Π., Ε.Ε. Ι.Π.) φαίνεται ότι αποτελεί ένα µεγάλο πρόβληµα για τα Τµήµατα (πίνακας 3), τα οποία δεν µπορούν να ολοκληρώσουν την ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία τους και να παράσχουν την επιθυµητή υψηλού επιπέδου διδασκαλία και έρευνα. Άλλο ένα γεγονός που δυσκολεύει ακόµα περισσότερο τη σηµερινή κατάσταση είναι η έλλειψη διοικητικού προσωπικού. Αυτό αναγκάζει τα µέλη.ε.π. των Τµηµάτων να δαπανούν υπερβολικά πολύ χρόνο για τη λειτουργία των Τµηµάτων σε βάρος πολύτιµου χρόνου για τις διδακτικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες. Το Π.Θ. χρειάζεται περίπου διπλάσιο αριθµό διδασκόντων όλων των κατηγοριών καθώς και διοικητικού και τεχνικού προσωπικού για να ολοκληρώσει τη φυσιογνωµία του (βλέπε Πίνακα 5). Έως σήµερα δεν προσφέρονται κοινά µαθήµατα µεταξύ των Τµηµάτων του Π.Θ., ούτε καν σε επίπεδο Σχολών, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση του αριθµού των διδασκόντων, µονίµων και µη. 2.3 Αριθµός και κινητικότητα Φοιτητών του Π.Θ. Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας είναι εγγεγραµµένοι φοιτητές, από τους οποίους οι είναι ενεργοί (περίπου το 82%). Αναλυτικά ανά Τµήµα ο αριθµός νεοεισαχθέντων φοιτητών και ο τρόπος εισαγωγής τους (εισαγωγικές εξετάσεις, µετεγγραφές, κατατακτήριες εξετάσεις κ.ά.), ο αριθµός αποφοίτων, οι βαθµοί πτυχίου τους, καθώς και άλλα στοιχεία φαίνονται στους πίνακες 7 και 8. Το ποσοστό των φοιτητών, µε εξαίρεση ένα Τµήµα (Μηχανικών Η/Υ), που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε 2ν χρόνια είναι πολύ µικρό (5%) περίπου. Ο µέσος βαθµός πτυχίου είναι 6,5 έως 7,5 στα περισσότερα Τµήµατα. Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας προωθεί την κινητικότητα των φοιτητών. Τα Τµήµατα του Ιδρύµατος έχουν συνάψει περισσότερες από 220 συµφωνίες ανταλλαγής φοιτητών µε Τµήµατα διαφόρων ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων.

6 Κατά τα ακαδηµαϊκά έτη και µετακινήθηκαν από το Ίδρυµά µας περισσότεροι από 81 φοιτητές και προς το Π.Θ. περισσότεροι από 73 φοιτητές. Τον τελευταίο χρόνο (2009) εισήχθησαν περίπου φοιτητές, ενώ οι προτάσεις των Τµηµάτων ήταν για 954 νέους φοιτητές. Αυτή η πρακτική του Υπουργείου Παιδείας οδηγεί σε ένα διαρκώς αυξανόµενο αριθµό εισαγό- µενων φοιτητών, αύξηση η οποία δεν ακολουθείται από ανάλογη αύξηση του διδακτικού προσωπικού και βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού. Το πιο πάνω γεγονός δε βοηθά καθόλου στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου σπουδών. Παρά το µεγάλο αριθµό των συµφωνιών µε άλλα Πανεπιστήµια του εξωτερικού, ο συνολικός αριθµός των µετακινούµενων φοιτητών είναι µικρός. Το Ίδρυµα πρέπει να δώσει έµφαση στον τοµέα αυτό τα επόµενα χρόνια ιδακτικό έργο των Τµηµάτων του Π.Θ. Οι διδάσκοντες σε όλα τα Τµήµατα του Ιδρύµατος χρησιµοποιούν Τ.Π.Ε. σε όλα σχεδόν τα µαθήµατα (ηλεκτρονική παρουσίαση διαλέξεων, χρήση πολυµέσων, εικονικών εργαστηρίων κ.ά.). Επίσης, οι διαλέξεις πολλών µαθη- µάτων βρίσκονται αναρτηµένες στις ιστοσελίδες των Τµηµάτων ή/και στο e-class. Συνολικά 612 µαθήµατα είναι αναρτηµένα στο σύστηµα e-class και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Άλλες δράσεις που εφαρµόζονται από τα περισσότερα Τµήµατα και προωθούν την αναβάθµιση του διδακτικού έργου µέσω Τ.Π.Ε. είναι: ηλεκτρονικές εξετάσεις σε πολλά µαθήµατα, ηλεκτρονική αξιολόγηση µαθηµάτων από τους φοιτητές, Οδηγοί Σπουδών σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στις ιστοσελίδες των Τµηµάτων, ηλεκτρονική ανάρτηση των βαθµολογιών των φοιτητών στις ιστοσελίδες των Τµηµάτων κ.ά. Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται ανά Τµήµα καλές πρακτικές σχετικές µε το διδακτικό έργο. Στα Τµήµατα που υπάρχει στενότητα αιθουσών διδασκαλίας και δυσκολία ευέλικτου προγράµµατος σπουδών αυτές οι καλές πρακτικές µειώνονται. Ευτυχώς η χρήση τεχνολογιών βοηθάει στο ξεπέρασµα του προβλήµατος. Σε ορισµένα Τµήµατα, όπως της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, η στενότητα χώρων και οι σοβαρές ελλείψεις αιθουσών δηµιουργούν αξεπέραστα προβλήµατα στο διδακτικό έργο. Ωστόσο, µε βάση τις εσωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης και τις αναλύσεις των ερωτηµατολογίων των φοιτητών, η εικόνα είναι πολύ ενθαρρυντική για την ποιότητα του διδακτικού έργου. Καταγράφεται, επίσης, στις εκθέσεις µια έντονη κινητικότητα και προσπάθεια από όλα τα Τµήµατα για τη βελτίωση του διδακτικού έργου των Τµηµάτων, όπως επίσης και ιδέες που πρέπει να υλοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Το Π.Θ. ανέπτυξε κεντρικά και εγκατέστησε στα εργαστήρια πληροφορικής των Τµηµάτων µια ψηφιακή εφαρ- µογή αυτόµατης συµπλήρωσης και ανάλυσης των ερωτηµατολογίων αξιολόγησης των µαθηµάτων από τους φοιτητές. Η διαδικασία αυτή είναι καινοτόµα και διευκολύνει πολύ την όλη διαδικασία αξιολόγησης των Τµηµάτων. Σε ένα Τµήµα, το Τ.Ε.Φ.Α.Α., λειτουργεί διατµηµατικό πρόγραµµα, στο οποίο το 40% των µαθηµάτων διεξάγονται µε εξ αποστάσεως διαδικασίες µέσω του ιαδικτύου. 2.5 Ερευνητικό Έργο του Π.Θ. (τελευταία διετία) Τα µέλη.ε.π. είναι ιδιαίτερα ενεργά σε δηµοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε κρίση και συµµετέχουν σε ανταλλαγές µε ξένους συναδέλφους κατά τη διάρκεια επισκέψεων στο εξωτερικό για συνέδρια και σεµινάρια. Μετά από διερεύνηση των διεθνών βάσεων δεδοµένων, των σχετικών µε επιστηµονικές δη- µοσιεύσεις, έχει καταγραφεί η παραγωγικότητα του ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύµατος (µετά το διορισµό τους σε αυτό). Αναλυτικά το έργο αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα 10 και στα γραφήµατα 7 και 8. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η πιο πάνω διαδικασία δεν καλύπτει όλο το φάσµα των δηµοσιεύσεων των µελών.ε.π. των Τµηµάτων (περιοδικά από πολλά γνωστικά αντικείµενα δε βρίσκονται στις πιο πάνω βάσεις δεδοµέ-

7 νων) παρουσιάζεται και ο πίνακας 11, ο οποίος φτιάχτηκε µε βάση τις δηλώσεις των Τµηµάτων και την αναζήτηση που έγινε στη βάση Scopus σχετικά µε τις δηµοσιεύσεις των µελών.ε.π. Ο πίνακας αυτός δείχνει τα Τµήµατα του Π.Θ. που ξεχωρίζουν και έχουν τις καλύτερες επιδόσεις σε απόλυτο αριθµό citation index και αναλογικά ανά µέλος.ε.π. Τα Τµήµατα που έχουν κατά µέσο όρο περισσότερες από 150 αναφορές ανά µέλος.ε.π. µε σειρά είναι: η Ιατρική, οι Μηχανικοί Η/Υ, οι Μηχανολόγοι, η Βιοχηµεία, το Τ.Ε.Φ.Α.Α. και η Κτηνιατρική. Παραστατικά η σειρά αυτή φαίνεται στο γράφηµα 9. Σε κάποια Τµήµατα λόγω της φύσης των γνωστικών τους αντικειµένων και των αδυναµιών των σχετικών βάσεων, η αναζήτηση των πληροφοριών αυτών δεν κατέστη δυνατή (Αρχιτεκτονική και Ι.Α.Κ.Α.), (βλέπε γράφηµα 9). Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και σε καµιά περίπτωση δεν κατηγοριοποιεί τα Τµήµατα. Βεβαίως κάποια Τµήµατα διακρίνονται περισσότερο, κάποια άλλα πρέπει να δώσουν περισσότερη έµφαση στην ποιότητα της έρευνας και των δηµοσιεύσεών τους, ενώ κάποια άλλα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο, να εντοπίσουν και να συλλέξουν τις σχετικές πληροφορίες. Επίσης, εκτός από το δηµοσιευµένο επιστηµονικό έργο, το οποίο είναι καταγεγραµµένο σε βάσεις δεδοµένων, υπάρχει και ένα πλήθος άλλων έργων (βιβλία, εκδόσεις, άρθρα). Σύµφωνα µε στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας από την 1η έως σήµερα υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται 456 ερευνητικά προγράµµατα - έργα διαφόρων ειδών (αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά, µελέτες, συνέδρια κ.ά.) συνολικού προϋπολογισµού Η πιο πάνω χρηµατοδότηση προέρχεται από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς φορείς (EKAX, EURATOM, FP7, INTERREG, LIFE LONG LEARNING PROGRAMME, Γ ΚΠΣ, ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΕΛΚΕ-ΠΘ κ.ά.) και καταγράφεται στο Γράφηµα 10. Ο πίνακας 28 δείχνει αναλυτικά τις επιδόσεις των Τµηµάτων, και ιδιαίτερα αυτών που ξεχωρίζουν στην εισροή ερευνητικών προγραµµάτων και κονδυλίων. Τα Τµήµατα που ξεχωρίζουν και έχουν εισροή µεγαλύτερη από 1,5 εκατ. ευρώ από το 2008 έως σήµερα είναι της Ιατρικής, της Χωροταξίας, της Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, των Πολιτικών Μηχανικών και των Μηχανολόγων Μηχανικών. Παρατηρείται µια ανοδική πορεία του συνολικού ερευνητικού έργου και των ετεροαναφορών στο δηµοσιευµένο έργο από έτος σε έτος και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό (Γράφηµα 8 και 9). Η ερευνητική απόδοση ακολουθεί µια συνεχώς αυξανόµενη πορεία. Το Π.Θ. προσελκύει σηµαντικά ποσά από προγράµµατα της Ε.Ε., κάτι που δείχνει ότι τα επιστηµονικά επιτεύγµατα είναι υψηλά κατά τα διεθνή πρότυπα. Οι νέοι ερευνητές είναι ενεργοί σε δηµοσιεύσεις, ενώ υπάρχουν σηµαντικές διασυνδέσεις µεταξύ του Π.Θ. και επιχειρήσεων. Τα Τµήµατα και η διοίκηση κεντρικά είναι χρήσιµο να καταγράψουν σε σχετικές εσωτερικές βάσεις δεδοµένων όλο το επιστηµονικό έργο (βιβλία κ.ά.) ιοικητικές υπηρεσίες των Τµηµάτων Οι αναλογίες διοικητικού προσωπικού προς τον αριθµό των φοιτητών των Τµηµάτων ή τον αριθµό των διδασκόντων φαίνονται στον Πίνακα 12. Οι αναλογίες δεν είναι ικανοποιητικές, κυρίως στα Τµήµατα των Ανθρωπιστικών σπουδών, ενώ είναι πιο ικανοποιητικές στα Τµήµατα της Πολυτεχνικής, της Γεωπονίας και της Ιατρικής. Στα Τµή- µατα αυτά η αναλογία είναι 1 διοικητικός ανά 20 ή 25 φοιτητές. Η αναλογία διοικητικού προσωπικού και µελών.ε.π. δεν υπερβαίνει τη σχέση 1 προς 5 στα περισσότερα Τµήµατα, ενώ υπάρχουν και Τµήµατα που έχουν καλύτερες αναλογίες. Στον ίδιο πίνακα φαίνεται η στενότητα των χώρων διδασκαλίας ανά τετραγωνικό µέτρο ανά φοιτητή, που είναι µη αποδεκτό. Τέλος, η αναλογία διαθέσιµων ηλεκτρονικών υπολογιστών ανά φοιτητή είναι 1 προς 20 σε κάποια λίγα Τµή- µατα, ενώ στα περισσότερα είναι πολύ πιο χαµηλά 1 προς 10 και κρίνεται ικανοποιητική. Η αναλογία αυτή είναι πολύ ικανοποιητική και βέβαια µπορεί να βελτιωθεί περισσότερο Κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες Οι γραµµατείες της διοίκησης και το προσωπικό έχουν σαφείς ρόλους και αρµοδιότητες. εν υπάρχει επικάλυψη αντικειµένων και χρησιµοποιούν στο µέγιστο βαθµό τις τεχνολογίες της πληροφορικής. Η δηµοσιοποίηση των

8 αποφάσεων, των πρακτικών και των συνεδριάσεων έχουν συστηµατοποιηθεί σε πολύ καλό βαθµό. Υπάρχουν συγκεκριµένες περιοχές στον ιστότοπο του Ιδρύµατος όπου αναρτώνται η ηµερήσια διάταξη και οι κυριότερες αποφάσεις της Συγκλήτου και είναι διαθέσιµες σε όλη την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα Τµήµατα, ενώ όλοι οι διαγωνισµοί του Ιδρύµατος κοινοποιούνται άµεσα µε κάθε τρόπο. Στον πίνακα 16 φαίνεται η κατανοµή του προσωπικού σε γυναίκες και άνδρες και σε σχέση µε την ηλικία. Οι γυναίκες είναι αισθητά περισσότερες από τους άνδρες (1,45: 1). Ο αριθµός του προσωπικού Ι..Α.Χ. είναι σαφώς µεγαλύτερος των µονίµων (2,6:1). Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανοµή, ενώ για τους µονίµους οι περισσότεροι κυµαίνονται στην ηλικία των 40 µε 55 έτη, για τους Ι..Α.Χ. η µεγαλύτερη συγκέντρωση βρίσκεται στις ηλικίες των 30 µε 45. Η ιοίκηση δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη διαφάνεια, σε όλα τα επίπεδα των αποφάσεων ή των λειτουργιών του Ιδρύ- µατος. Ο εσωτερικός κανονισµός του Ιδρύµατος έχει συνταχθεί εκ νέου, έχει ενσωµατώσει όλη την πρόσφατη νο- µοθεσία, αναδεικνύει τη σύγχρονη φιλοσοφία του Ιδρύµατος και έχει κατατεθεί στη Σύγκλητο για ψήφιση. Οι δυσκολίες συνήθως προκύπτουν στη συνεργασία µεταξύ κεντρικών υπηρεσιών και των γραµµατειών των Τµηµάτων. Οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες των Τµηµάτων οφείλουν να ενηµερώνονται και να συντονίζονται καλύτερα στις µεταξύ τους συνεργασίες, έτσι ώστε να µειώνεται η γραφειοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, οφείλουν να ενηµερώνουν άµεσα µε πληροφορίες, η καθεµία στον τοµέα της, τις σχετικές ιστοσελίδες του Π.Θ. 2.8 Οικονοµικά στοιχεία του Π.Θ. Ο ετήσιος προϋπολογισµός του Ιδρύµατος είναι περίπου 18,5 εκατοµµύρια, ενώ οι δηµόσιες επενδύσεις βρίσκονται σε πολύ χαµηλά επίπεδο των 6-7 εκατοµµυρίων. Μεγάλα ποσά του προϋπολογισµού (πάνω από 11 εκατοµµύρια ) δεσµεύονται για συµβάσεις και εργολαβίες, µισθούς υπαλλήλων, διδασκόντων Π.. 407/80, ελευθέρων επαγγελµατιών, για κοινωνική πρόνοια, ασφάλεια, µισθώµατα κτηρίων, φόρους, τέλη κ.λπ. Λεπτο- µερέστερα στοιχεία δίνονται στους πίνακες 17 και 18. Η υπερβολική εξάρτηση των οικονοµικών από το Υπουργείο Παιδείας, η ανελαστικότητα στην ανακατανοµή των πιστώσεων από έναν κωδικό σε έναν άλλο, η υποχρηµατοδότηση σε βασικές υπηρεσίες, όπως είναι η σίτιση των φοιτητών, η έλλειψη εστιών για στέγαση, δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών. εδοµένης της οικονοµικής συγκυρίας της χώρας, το πρόβληµα µάλλον θα επιδεινωθεί τα επό- µενα χρόνια. 2.9 Τεχνική Υπηρεσία του Π.Θ. Η Τεχνική υπηρεσία αποτελείται από 25 άτοµα. Η υπηρεσία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκε σε πολλά επίπεδα, ολοκλήρωσε σχετικούς διαγωνισµούς και µελέτες, έτσι ώστε να είναι έτοιµα πλέον για τελικούς διαγωνισµούς υλοποίησης σε περίπτωση που εξασφαλισθούν οι χρηµατοδοτήσεις για έργα κτηριακής υποδοµής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισµού (βλέπε πίνακα 35). Ελπίζουµε ότι ένα ποσό θα εξασφαλισθεί από το ΕΣΠΑ. Επίσης, µε βάση τον τετραετή προγραµµατισµό έργων έως το 2012 η χρηµατοδότηση που αναµένεται ανέρχεται στο ποσό των (βλέπε Πίνακα 36). Η στενότητα και οι ελλείψεις του Π.Θ. σε υποδοµές είναι δεδοµένες και η Τεχνική υπηρεσία έχει το δυσκολότερο ρόλο από όλες τις υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης οικονοµικών πόρων, λόγω της πο-

9 λυπλοκότητας των θεµάτων που χειρίζεται, λόγω των καθυστερήσεων στις χρηµατοδοτήσεις, των ποικίλων γραφειοκρατικών προβληµάτων που κάθε φορά προκύπτουν, το προσωπικό της Τεχνικής υπηρεσίας πρέπει να επιτείνει τους ρυθµούς του, να αυξήσει την απόδοσή του, να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και κάθε φορά να ξεπερνάει τον εαυτό του σε ζήλο και προσπάθεια, έτσι ώστε τα µεγάλα προβλήµατα των υποδοµών, των συντηρήσεων, των µικρών και µεγάλων έργων του Π.Θ. να βελτιώνονται Υποδοµές Πληροφορικής Τo Π.Θ. συνολικά διαθέτει ένα επαρκές δίκτυο µε συνδεδεµένους σταθµούς εργασίας, από τους οποίους οι µισοί είναι ενεργοποιηµένοι αυτή τη στιγµή και µπορούν να καλύπτουν όλες τις ανάγκες του Ιδρύµατος. Υπάρχουν σταθµοί σε όλες τις πόλεις - πόλους του Π.Θ., η ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο φτάνει στο 1 Gbps και παρέχονται πλήθος υπηρεσιών (αναλυτικά στοιχεία δίνονται στον Πίνακα 20). Το site του Ιδρύµατος δεν έχει την καλύτερη εικόνα, αλλά ούτε και η τροφοδότηση των σχετικών πληροφοριών είναι πολλές φορές άµεση. Το πρόβληµα είναι πολλαπλό και έχει να κάνει, αφενός, µε το κεντρικό site του Ιδρύ- µατος και, αφετέρου, µε τα επιµέρους site των Τµηµάτων. Σε κάθε περίπτωση όλα τα Τµήµατα πρέπει να φροντίζουν για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των ιστοσελίδων τους και όλες οι επιµέρους κεντρικές ιευθύνσεις του Ιδρύµατος πρέπει να φροντίζουν για την άµεση ανανέωση και επικαιροποίηση των πληροφοριών. Στις προσπάθειες αυτές εντάσσονται τρεις ενέργειες: Πρώτον, σχηµατίσθηκε σχετική επιτροπή για παρακολούθηση του όλου θέµατος, ενώ ξεκίνησαν επιµέρους προσπάθειες για τη βελτίωση του site των Μεταπτυχιακών και της Πολυτεχνικής Σχολής. εύτερον, αναµένεται από το Υπουργείο Παιδείας ένα σύγχρονο, ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα µηχανοργάνωσης όλων των γραµµατειών και υπηρεσιών του Ιδρύµατος, που θα βοηθήσει όλους, φοιτητές, προσωπικό διδάσκοντες, κ.ά. Τρίτον, υποβλήθηκε πρόταση χρηµατοδότησης ενός έργου που θα εστιασθεί αποκλειστικά στην αυτοµατοποίηση της συλλογής όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε την αξιολόγηση των Τµηµάτων και του Ιδρύ- µατος Η Βιβλιοθήκη του Π.Θ. Το σύστηµα της Βιβλιοθήκης του Π.Θ. λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο και αναπτύσσεται από την έναρξη λειτουργίας του, το Όλες οι µεγάλες ψηφιακές βάσεις είναι διαθέσιµες σε όλο το προσωπικό και τους φοιτητές. Η εξυπηρέτηση προσωπικού και φοιτητών είναι στο υψηλότερο δυνατό σηµείο, παρά τη διασπορά σε µια κεντρική Βιβλιοθήκη στο Βόλο και έξι παραρτήµατα στις τέσσερις (4 ) πόλεις όπου λειτουργούν τα Τµήµατα του Π.Θ. Η συστηµατική αξιοποίηση πόρων, προγραµµάτων και συνεργασιών, καθώς και η αξιοποίηση του ιαδικτύου έχει βοηθήσει ουσιαστικά την καλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Παρά τους κινδύνους για πιθανές περικοπές από το Υπουργείο Παιδείας τα επόµενα χρόνια, ο ρόλος της Βιβλιοθήκης πρέπει να υποστηριχθεί µε κάθε τρόπο και µέσο (πίνακας 21) Φοιτητική µέριµνα Ο αριθµός των στεγαζόµενων φοιτητών (40) και των φοιτητών που σιτίζονται (2.430), (περίπου 1 στους 3), προφανώς είναι απογοητευτικός. Η δυσκολία εξεύρεσης χώρων και η έλλειψη πόρων δυστυχώς δεν βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια την ανάπτυξη ικανοποιητικών υπηρεσιών στέγασης και σίτισης των φοιτητών του Π.Θ. (πίνακας 23).

10 2.13 Πρακτική Άσκηση, Επιχειρηµατικότητα και ιασύνδεση Τα προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο όλα αυτά τα χρόνια από τα περισσότερα Τµήµατα του Π.Θ. για την ανάπτυξη της Πρακτικής άσκησης των φοιτητών και τη διασύνδεσή τους µε την παραγωγή. Με σχετικές αποφάσεις έχει προχωρήσει και το θέµα της θεσµοθέτησης και της ένταξης των προγραµµάτων Πρακτικής Άσκησης και Επιχειρηµατικότητας στα Προγράµµατα Σπουδών, έχουν καθοριστεί πιστωτικές µονάδες κ.λπ. υστυχώς σταθερός θεσµός στον τοµέα της ιασύνδεσης δεν έχει δηµιουργηθεί, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σχετικά χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα όλα αυτά τα χρόνια. Και για τη ιασύνδεση και για την Πρακτική άσκηση έχουν υποβληθεί βέβαια ξανά προγράµµατα για χρηµατοδότηση και συνέχιση των θεσµών αυτών Πολιτιστική δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, πέραν των καθιερωµένων επισήµων επετειακών εκδηλώσεων των εθνικών εορτών και των τελετών Αναγορεύσεων Επιτίµων ιδακτόρων, διοργανώνονται παρουσιάσεις βιβλίων, διαλέξεις και ηµερίδες σε συνεργασία µε φορείς της τοπικής κοινωνίας, που άπτονται του κοινωνικού ενδιαφέροντος. ιοργανώνονται ετήσιες τελετές απονοµής χρηµατικών βραβείων σε αριστούχους τελειόφοιτους των Τµηµάτων από το Ίδρυµα «Αφών εληγεώργη». Επίσης, δραστηριοποιούνται 100 περίπου φοιτητές σε καλλιτεχνικές οµάδες, όπως είναι τα Μουσικά Σύνολα, το Θεατρικό Εργαστήρι, η Οµάδα Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, και πραγµατοποιούνται τέσσερις τουλάχιστον καλλιτεχνικές παραστάσεις κάθε ακαδηµαϊκό έτος. Από την Κινηµατογραφική Λέσχη Φοιτητών του Πανεπιστηµίου οργανώνονται προβολές ταινιών που απευθύνονται σε όλα τα µέλη της Πανεπιστη- µιακής Κοινότητας ( είγµα εκδηλώσεων στον πίνακα 37). Οι παραπάνω πολιτιστικές δράσεις συµβάλλουν στην εξωστρεφή και πολυδιάστατη εικόνα του Πανεπιστηµίου, διαχέουν µηνύµατα που προάγουν την παιδεία και τον πολιτισµό και ενδυναµώνουν σηµαντικά τη σχέση του µε τις τοπικές κοινωνίες. Η δυσκολία εξεύρεσης οικονοµικών πόρων δυσχεραίνει την υλοποίηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων (εκδηλώσεων, συναυλιών, παραστάσεων κ.λπ.).

11 3.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 3.1 Θετικά και αρνητικά σηµεία Συνολικά οι θέσεις των Τµηµάτων σχετικά µε τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία τους, τις διαφαινόµενες απειλές και τις ευκαιρίες παρουσιάζονται στον Παράρτηµα 1. Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, στα οποία στηρίχθηκε η παρούσα έκθεση, τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του Π.Θ. συνοψίζονται ως εξής: Αρνητικά σηµεία: Η µη συνεργασία των Τµηµάτων σε κύκλους κοινών µαθηµάτων ή µαθηµάτων επιλογής στις προπτυχιακές σπουδές. Η ύπαρξη µόνο ενός διατµηµατικού Μεταπτυχιακού προγράµµατος. Το χαµηλό ποσοστό των µετακινούµενων φοιτητών µε προγράµµατα ανταλλαγών. Το υψηλό ποσοστό φοιτητών ανά µέλος.ε.π. Η σαφής έλλειψη βασικών υποδοµών, αιθουσών διδασκαλίας, χώρων και εξοπλισµού. Η έλλειψη σε παροχές προς τους φοιτητές και, ειδικότερα, σε σίτιση και στέγαση. Η µη ένταξη των υπηρεσιών σε ένα ενιαίο σύστηµα πληροφορικής. Η στενότητα σε δηµόσιες επενδύσεις για την ολοκλήρωση των µεγάλων έργων υποδοµής. Η µη ολοκλήρωση βάσης δεδοµένων µε τίτλο «Ιδρυµατικό Αποθετήριο», στην οποία θα περιλαµβάνονται οι τίτλοι των δηµοσιευµένων βιβλίων των µελών.ε.π. του Πανεπιστηµίου, οι τίτλοι των Μεταπτυχιακών εργασιών των αποφοίτων των Μεταπτυχιακών προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου, οι τίτλοι των διδακτορικών διατριβών, που έχουν εκπονηθεί στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου, καθώς και κάθε άλλου έργου που παράγεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Πανεπιστηµίου. Θετικά σηµεία: Η δυναµική ενός νέου σχετικά Ιδρύµατος και η διαρκής προσέλκυση νέων επιστηµόνων. Το υψηλό επίπεδο των εισερχοµένων φοιτητών στα περισσότερα Τµήµατα και η ισορροπία από µετακινήσεις και µετεγγραφές φοιτητών. Το αυξανόµενο ερευνητικό έργο και η σταθερά ανοδική πορεία από έτος σε έτος των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, των ετεροαναφορών και των ερευνητικών κονδυλίων. Η καλή οργάνωση των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών. Ο µικρός έστω αριθµός διακρατικών Μεταπτυχιακών προγραµµάτων. Η προσαρµογή στο σύστηµα των ευρωπαϊκών πιστωτικών µονάδων. Η ολοκλήρωση του νέου εσωτερικού κανονισµού. Οι καλές πρακτικές στη διδασκαλία, η Πρακτική άσκηση και η θετική αξιολόγηση και αποδοχή των φοιτητών. Η οργάνωση των υπηρεσιών και το υψηλό επίπεδο του προσωπικού. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και στη διοίκηση του Π.Θ. και των Τµηµάτων. Η διαφάνεια στις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Π.Θ. και των Τµηµάτων. 3.2 Τελικές προτάσεις της ΜΟ. Ι.Π. Για τη σύνταξη της παρούσας ενδιάµεσης έκθεσης αξιολόγησης του Π.Θ. τέθηκαν στη διάθεση της ΜΟ. Ι.Π. στοιχεία από πολλές µονάδες και µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Η προσφορά αυτή ήταν καταλυτική για την

12 ανάδειξη του σηµαντικού έργου που έχει επιτελεσθεί στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας από την έναρξη λειτουργίας του, το 1988, έως σήµερα. Ο πρόεδρος και τα µέλη της ΜΟ. Ι.Π. επιθυµούν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους σε όσες και όσους συνέβαλαν στην κατά το δυνατόν πιο αξιόπιστη αποτίµηση του συνολικού έργου του Ιδρύµατος. Παραδίνοντας την έκθεση αυτή στον καλόπιστο αναγνώστη-παρατηρητή του Π.Θ. (που προέρχεται είτε από την πανεπιστηµιακή κοινότητα είτε την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, από τη Χώρα µας ή το εξωτερικό), η ΜΟ. Ι.Π. παρακαλεί για σχόλια µε την πεποίθηση ότι ο ανοικτός διάλογος συµβάλλει στην ανάπτυξη κλίµατος ποιότητας και εν τέλει στην ανέλιξη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σε ένα κέντρο γνώσης και παιδείας µε παγκόσµια εµβέλεια. Σύµφωνα µε τη διακήρυξή της, η ΜΟ. Ι.Π. έχει ως αποστολή της την προαγωγή του κλίµατος ποιότητας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το συντονισµό και τη συνδροµή προς τα Τµήµατά του (ακαδηµαϊκές µονάδες εκπαίδευσης, έρευνας και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο) για την καταγραφή, κατανόηση και συστηµατική αποτίµηση του έργου τους. Η ΜΟ. Ι.Π. είναι συντονιστικό και συµβουλευτικό όργανο στη διάθεση της διοίκησης και των Τµη- µάτων, ενώ η ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε τη διασφάλιση της ποιότητας στα Τµήµατα και στο Π.Θ. ανήκει στα αρµόδια όργανά τους. Έχοντας αποκτήσει µία συνολική εικόνα του σηµαντικού έργου που επιτελείται στο Π.Θ., η ΜΟ. Ι.Π. προτείνει µια σειρά συζητήσεων µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα για τον καθορισµό των δράσεων βελτίωσης της λειτουργίας και του έργου του Π.Θ., µε βάση την παρούσα ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης. Οι συζητήσεις αυτές προτείνεται να γίνουν αρχικά µε τους Κοσµήτορες των Σχολών και τους Προέδρους των Τµηµάτων και, στη συνέχεια, µε το ανώτατο όργανο διοίκησης του Π.Θ., τη Σύγκλητο. Σε τελική φάση προτείνεται ο ανοικτός διάλογος µε την ευρύτερη κοινωνία της Θεσσαλίας, στην οποία άλλωστε στηρίχθηκε η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, και η οποία προσβλέπει στη διαρκή και καινοτόµο προσφορά του στην πρόοδό της.

13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Επιθυµώ να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε όλα τα µέλη της ΜΟ. Ι.Π. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας για το έργο τους και το χρόνο που αφιέρωσαν για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του Ιδρύµατος. Σε όλα τα µέλη των ΟΜ.Ε.Α. και τις γραµµατείες για τη σύνταξη των εκθέσεων των Τµη- µάτων. Στο προσωπικό της ιεύθυνσης Ακαδηµαϊκών Θεµάτων και ιδιαίτερα στην Έλενα Τσιρώνη. Στον Παναγιώτη Τσιακάρα για τη βοήθεια στα δεδοµένα της βάσης του Scopus. Στο ηµήτρη Βαφείδη και, ιδιαίτερα, στο Βασίλη Γεροδήµο για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων. Η παρούσα έκθεση στηρίχθηκε σε δεδοµένα των υπηρεσιών και των Tµηµάτων, που συλλέχθηκαν έως το Σεπτέµβριο του Ζητάω την κατανόησή σας και σέβοµαι τις πιθανώς διαφορετικές αναγνώσεις και εκτιµήσεις που µπορεί να κάνει κανείς αναλύοντας τα δεδοµένα της έκθεσης αυτής. Τέλος, ζητάω την κατανόησή σας για πιθανά λάθη των δεδοµένων που παρατίθενται στην παρούσα έκθεση ή των αλλαγών που έχουν γίνει τους τελευταίους µήνες. Θεοδωράκης Γιάννης Πρόεδρος ΜΟ. Ι.Π.

14 " Το πλήρες κείµενο της έκθεσης αξιολόγησης, µαζί µε τους πίνακες και τα υπόλοιπα στοιχεία, µπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά σε κάθε ενδιαφερόµενο κατόπιν επικοινωνίας µε την ηλεκτρονική διεύθυνση : ή στο τηλέφωνο "

«Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Π.Θ.

«Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Π.Θ. «Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Π.Θ. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο χάρτη Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το Συμβούλιο Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του κινήθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 Παντελής Υψηλάντης, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Δημήτριος Καντάς, Αν. Καθηγητής, Μέλος ΜΟΔΙΠ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ.

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καραμπίνης Αθανάσιος, Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. Σοφία Μαρσίδου, Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

18η Διημερίδα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 25-26 Ιουνίου 2015 Ρέθυμνο

18η Διημερίδα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 25-26 Ιουνίου 2015 Ρέθυμνο 18η Διημερίδα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 25-26 Ιουνίου 2015 Ρέθυμνο Η αρχική ιδέα για τη δημιουργία Ομίλου Πρακτικής Άσκησης δια μέσου του προγράμματος LLP- ERASMUS έγινε από τους υπευθύνους των Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001).

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 1. Γραμματεία Συμβουλίου Τ.Ε.Ι 3 άτομα έως και τον Μάρτιο του 2009 και 4 άτομα έως σήμερα. 100% Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση 9 o Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» -7-9 Νοεμβρίου 2013 Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013 Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Με βάση τη νέα ένταξη των τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ στα πέντε επιστηµονικά πεδία, το 2ο Πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες» είναι το πιο ευνοηµένο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Υποστήριξης των Γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές. Προγράµµατα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Απόφαση της αριθμ. 140/06-06-2014 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Απόφαση της αριθμ. 140/06-06-2014 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Απόφαση της αριθμ. 140/06-06-2014 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος ΒΟΛΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 9 Άρθρο Α.1 Νομική μορφή... 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σχέδιο για Συζήτηση και Προβληματισμό ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σχέδιο για Συζήτηση και Προβληματισμό ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα