Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους"

Transcript

1

2

3 Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές

4 - 2 -

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή Σκοπός και αντικείµενο Ποιότητα νερού - παρακολούθηση θέσης Επιλογή θέσης παρακολούθησης Τύποι συστηµάτων παρακολούθησης & ελέγχου Τύποι αισθητήρων Θερµοκρασία Αγωγιµότητα Μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας στις δύο διαστάσεις Προγράµµατα Επεξεργασίας εδοµένων Υπαίθρου Εξοπλισµός Προγραµµατισµός και λήψη µετρήσεων γεωφυσικής διασκόπησης Αποτελέσµατα ιαλυµένο οξυγόνο ph Θολερότητα Κριτήρια αποδοχής οργάνων Επιλογή θέσης Τοποθέτηση των αισθητήρων σε τοµές ποταµών Βαθµονόµηση µετρήσεων Θερµοκρασία Αγωγιµότητα ιαλυµένο οξυγόνο ph Θολερότητα ιαδικασία παρακολούθησης των σταθµών Συντήρηση ιερεύνηση- Έλεγχος αισθητήρων Κριτήρια βαθµονόµησης οργάνων Καθαρισµός αισθητήρων πεδίου Βαθµονόµηση των αισθητήρων στον τόπο µέτρησης Αισθητήρες θερµοκρασίας Αισθητήρες ειδικής αγωγιµότητας Αισθητήρες διαλυµένου οξυγόνου Αισθητήρες ph Αισθητήρες θολερότητας Μετρήσεις σε κάθετη τοµή ιαδικασίες επίλυσης προβληµάτων κατά την επίσκεψη στην ύπαιθρο Φόρµα καταγραφής δεδοµένων υπαίθρου και οργάνου Επεξεργασία µετρήσεων υπαίθρου ιαδικασία επεξεργασίας των δεδοµένων Αρχική αξιολόγηση των δεδοµένων Εφαρµογή των διορθώσεων και της µετάθεσης των δεδοµένων ιορθώσεις που έχουν σχέση µε την ρύπανση Μετάθεση των δεδοµένων Αξιολόγηση και εφαρµογή διορθώσεων σε κάθετες τοµές Τελική αξιολόγηση των δεδοµένων των καταγραφών

6 Μέγιστο επιτρεπτό όριο για την καταγραφή και παρουσίαση δεδοµένων συνεχούς καταγραφής Κριτήρια επιλογής για την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων Προετοιµασία για τη τελική παρουσίαση και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων Έλεγχος των καταγραφών Περιγραφή των σταθµών Ανάλυση του σταθµού Περιεχόµενα της τελικής τεχνικής έκθεσης παρουσίασης των αποτελεσµάτων Τεχνική έκθεση Eπίπεδο ελέγχου των καταγραφών Συµπεράσµατα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ABSTRACT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Παράδειγµα ορθού υπολογισµού του µέσου ph ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Περιγραφή Σταθµού Παρατήρησης Παράρτηµα 2Α- Περιεχόµενα περιγραφής σταθµού Παράρτηµα 2Β - Παράρτηµα περιγραφής σταθµού παρατήρησης του ποταµού Κολούµπια στο Oregon των Η.Π.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Ανάλυση των χαρακτηριστικών του σταθµού παρατήρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α Περιεχόµενα της ανάλυσης του σταθµού παρατήρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Ανάλυση των χαρακτηριστικών του σταθµού παρατήρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Β Παράδειγµα της περιγραφής των περιεχοµένων ενός σταθµού µέτρησης της θερµοκρασίας στο ποταµό Κολούµπια στο Ορεγκον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Πρότυπο φύλλο ελέγχου των ποιοτικών στοιχείων όπως προτάθηκε από το Ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών των ΗΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5- Επίδραση της θερµοκρασίας στις πρότυπες τιµές του ph (αναφέρεται σε βιοµηχανικές προδιαγραφές) [ ο C, βαθµοί Κελσίου, όλες οι τιµές ph είναι στις πρότυπες µονάδες ph] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 Επίλυση προβληµάτων που παρουσιάζονται κατά τη συνεχή παρακολούθηση φυσικοχηµικών παραµέτρων στο νερό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7- Παράδειγµα από ένα ADARS πίνακα δεδοµένων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Παράδειγµα εφαρµογής µεταβλητής διόρθωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Παράδειγµα ενός τυπικού δελτίου παρακολούθησης ενός σταθµού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Παράδειγµα ενός πρότυπου δελτίου παρουσίασης µετρήσεων σε ετήσια βάση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11- Πίνακας διόρθωσης των µετρήσεων µε την εφαρµογή της µεταβλητής µετάθεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Πίνακας διόρθωσης των µετρήσεων µε την εφαρµογή επιπέδου µετάθεσης 101 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13Α Παράδειγµα ηµερήσιας καταγραφής της ειδικής αγωγιµότητας για ένα υδρολογικό έτος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13Β Παράδειγµα ηµερήσιας καταγραφής της ειδικής αγωγιµότητας για ένα υδρολογικό έτος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13Γ Παράδειγµα ηµερήσιας καταγραφής της ειδικής αγωγιµότητας για ένα υδρολογικό έτος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 Απεικόνιση ενός υδρογραφήµατος αποφόρτισης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 Παράδειγµα απεικόνισης της χρονικής µεταβολής της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιµότητας

7 Περίληψη Το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών των Η.Π.Α (U.S.G.S. United States Geological Survey) χρησιµοποιεί ένα σύστηµα συνεχούς παρακολούθησης των φυσικοχηµικών παραµέτρων του νερού µε σκοπό τον έλεγχο της µεταβλητότητας στην ποιότητα του νερού σε παγκόσµιο επίπεδο. Ένα κοινό µετρητικό σύστηµα εγκατάστασης για λήψη δεδοµένων είναι ένα τετραπαραµετρικό σύστηµα παρακολούθησης της ποιότητας του νερού, το οποίο συλλέγει θερµοκρασία, αγωγιµότητα, διαλυµένο οξυγόνο, ph, όπως επίσης τιµές για θολερότητα ή χλωροφύλλη. Οι αισθητήρες που χρησιµοποιούνται για τις µετρήσεις των παραµέτρων που προαναφέρθηκαν απαιτούν προσεχτική εργασία υπαίθρου, καθάρισµα, διαδικασίες βαθµονόµησης όπως και διαδικασίες που αφορούν τους υπολογισµούς και την δηµοσιοποίηση των τελικών αποτελεσµάτων. εδοµένα από τους αισθητήρες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε δείγµατα και χηµικές αναλύσεις για να υπολογιστούν χηµικά φορτία. Αυτή η εργασία παρέχει τις βασικές οδηγίες για, α) την κατάλληλη επιλογή θέσεων αξιολόγησης, β) την τελική επιλογή των µεθόδων ελέγχου και βαθµολόγησης των αισθητήρων µέτρησης, γ) τις συνήθεις εργασίες υπαίθρου, δ) την διόρθωση σφαλµάτων, ε) την αριθµητική ανάλυση των δεδοµένων και τέλος στ) τη τελική παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Αυτοί οι τρόποι χρησιµοποιούνται πάνω από τρεις δεκαετίες και συνεχίζουν συµπεριλαµβάνοντας και νέες τεχνολογίες

8 - 6 -

9 1. Εισαγωγή Καθώς η ποιότητα του νερού αλλάζει µε το χρόνο είναι αναγκαία η επαναλαµβανόµενη µέτρηση των παραµέτρων του νερού για τον χαρακτηρισµό της µεταβλητότητας της ποιότητας. Όταν το χρονικό διάστηµα µεταξύ επαναλαµβανόµενων µετρήσεων είναι αρκετά µικρό, τα αποτελέσµατα της ποιότητας νερού µπορούν να θεωρηθούν συνεχή. Το όργανο που εκτελεί τέτοιου είδους µετρήσεις ονοµάζεται: συνεχής καταγραφέας ποιότητας νερού. Αυτοί οι καταγραφείς έχουν αισθητήρες και συστήµατα καταγραφής για να µετράνε τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες της ποιότητας του νερού σε διακριτά χρονικά διαστήµατα σε συγκεκριµένες θέσεις. Η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού µέσω ενός µετρητικού συστήµατος δίνει την δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των ιδιοτήτων του νερού οι οποίες µέσω τηλεµετρίας µπορούν να συλλεχθούν στο εργαστήριο και κατόπιν να δηµοσιοποιηθούν ακόµα και στο διαδίκτυο. Η µέτρηση της ποιότητας του νερού παρέχει µια πλήρη καταγραφή αλλαγών στην ποιότητα του νερού ενώ µας παρέχει τη δυνατότητα τα δεδοµένα αυτά να χρησιµοποιηθούν και για τον υπολογισµό της µεταβολής των φορτίων (µικροβιακών κ.α). Επίσης, τα δεδοµένα από τους αισθητήρες µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την αντικατάσταση των παλαιότερων µετρήσεων οι οποίες διορθώνονται µέσω διαδικασιών παλινδρόµησης για τον υπολογισµό των νέων διορθωµένων διακριτών χηµικών παραµέτρων. Η σύγχρονη τεχνολογία στους αισθητήρες οδήγησε στη λήψη περισσότερων παραµέτρων απ αυτών που λαµβάνονταν στο παρελθόν και µάλιστα µε εξαιρετικά αυξηµένη ακρίβεια. 1.1 Σκοπός και αντικείµενο Αυτή η εργασία παρουσιάζει τις βασικές οδηγίες και τις διαδικασίες για την επιλογή θέσης και τη συνεχή παρακολούθηση ποιότητα νερού, την επί τόπου διαδικασία αξιολόγησης των καταγραφών και την αριθµητική ανάλυση των αποτελεσµάτων. Η βασική οδηγία καθοδηγεί τον επιστήµονα να προχωρήσει την έρευνά του µε τις µικρότερες δυνατές απαιτήσεις σε οργανολογία και σε εφαρµοζόµενες µεθοδολογίες, που φυσικά κάθε φορά αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις πραγµατικές απαιτήσεις του περιβάλλοντος στην περιοχή ενδιαφέροντος. Επίσης, στη συγκεκριµένη εργασία παρουσιάζονται παραδείγµατα στα οποία κύριο ρόλο έπαιξε η κριτική ικανότητα του ερευνητή ως προς την επιτυχή αξιολόγηση των δεδοµένων. Τέλος, από την εργασία αυτή παρέχεται, εκπαίδευση σε λήψη µετρήσεων σε συνθήκες υπαίθρου και παρουσίαση των ενδεδειγµένων δελτίων καταγραφής των φυσικοχηµικών παραµέτρων του νερού που αναµφισβήτητα αποτελούν το πυρήνα της ανάλυσης των περιβαλλοντικών δεδοµένων. Χρήση όλων των παραπάνω διαδικασιών και µεθοδολογιών που σχετίζονται µε την διαχείριση των υδατικών πόρων εξασφαλίζουν την ορθότητα και την αξιοπιστία των τελικών δεδοµένων και αποτελεσµάτων

10 Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε τελική εκτίµηση της περιβαλλοντικής κατάστασης ενός χώρου έρευνας όπως αυτή προέκυψε από τις ενόργανες µετρήσεις των φυσικοχηµικών παραµέτρων, απαιτεί την προσεχτική ανάλυση, πιστοποίηση και επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων πριν αυτά διατεθούν στο ευρύ κοινό

11 2. Ποιότητα νερού - παρακολούθηση θέσης Φυσικοχηµικές µετρήσεις σε υδατικά περιβάλλοντα µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε διακριτά µικρά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε να παρουσιάζονται σαν µια συνεχή καταγραφή της ποιότητας του νερού στη περιοχή ενδιαφέροντος. Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που λαµβάνουν χώρα στη διαδικασία της συνεχούς παρακολούθησης-µέτρησης της ποιότητας του νερού, περιλαµβάνουν την κατάλληλη επιλογή τόσο της θέσης όσο και των τύπων των αισθητήρων. Ο τύπος του αισθητήρα συχνά διαµορφώνει την τελική επιλογή της θέσης, την ακριβή τοποθεσία των αισθητήρων στο ρεύµα, την χρησιµότητα των επί τόπου µετρήσεων και τον ακριβή σκοπό της συνεχούς παρακολούθησης του νερού. 2.1 Επιλογή θέσης παρακολούθησης Η παρακολούθηση των φυσικοχηµικών παραµέτρων του νερού ουσιαστικά περιλαµβάνει 4 κύρια και µεταξύ τους αλληλοσυσχετιζόµενα στοιχεία, 1. Το σκοπό της συλλογής των δεδοµένων 2. Το τύπο της εγκατάστασης 3. Το τύπο των αισθητήρων που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή των µετρήσεων και 4. Το τύπο των ειδικών αισθητήρων που απαιτούνται για την λεπτοµερή και αξιόπιστη καταγραφή των µεταβολών των υπό µελέτη παραµέτρων. Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενοι αισθητήρες για τη µελέτη των φυσικοχηµικών παραµέτρων του νερού είναι, αισθητήρες θερµοκρασίας, αγωγιµότητας, διαλυµένου οξυγόνου, ph και θολερότητας. Οι αισθητήρες που πωλούνται στο εµπόριο µπορούν να µετρήσουν το δυναµικό οξειδοαναγωγής, τη στάθµη του υπεδάφειου νερού, την αλατότητα (υφαλµύρινση υπόγειων υδάτων) και την παρουσία νιτρικών, αµµωνίας, χλωριόντων και χλωροφύλλης. Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούµε περισσότερο στον εντοπισµό και προσδιορισµό (ποσοτικό) της θερµοκρασίας, της αγωγιµότητας, του διαλυµένου οξυγόνου (DO), του ph και της θολερότητας. Οι αισθητήρες που απαιτούνται για την µέτρηση των προαναφερθέντων ιδιοτήτων, είναι διαθέσιµοι είτε ως ανεξάρτητα όργανα είτε ως συνδυασµός διαφόρων φωρατών-αισθητήρων. Στα πλαίσια της εργασίας, µε τον όρο αισθητήρας, θα εννοούµε τον ανεξάρτητο φωρατή ή κάθε συσκευή που είναι παρελκυόµενο µιας συσκευής που µετρά τις παραµέτρους του νερού. Ως σύστηµα παρακολούθησης (sonde) θα εννοούµε το σύνολο των αισθητήρων που βρίσκονται σε µια συσκευή η οποία έχει ένα καταγραφικό και συλλέγει τις παραµέτρους από τους διάφορους αισθητήρες. 2.2 Τύποι συστηµάτων παρακολούθησης & ελέγχου - 9 -

12 Γενικά, χρησιµοποιούνται τρεις τύποι εγκατάστασης οργάνων για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού. Στον πρώτο τύπο στον οποίο γίνεται ροή του νερού διαµέσου του συστήµατος παρακολούθησης, υπάρχει µια αντλία η οποία διοχετεύει νερό στους αισθητήρες οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε σηµείο που προφυλάσσεται από φυσικές καταστροφές. Ο δεύτερος τύπος συστηµάτων παρακολούθησης αφορά τη τοποθέτηση των αισθητήρων για επιτόπου µετρήσεις (µετρήσεις που παίρνουν οι αισθητήρες απευθείας από το νερό). Ο τρίτος τύπος εγκατάστασης περιλαµβάνει ενσωµατωµένο αισθητήρα και το ανάλογο σύστηµα καταγραφής το οποίο δεν απαιτεί εξωτερική πηγή και τοποθετείται για επί τόπου µετρήσεις στο χώρο έρευνας. Κάθε τύπος παρακολούθησης έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που σχετίζονται τόσο µε την επιλογή της θέσης όσο και µε την ποιότητα των δεδοµένων. Για τη λειτουργία του πρώτου συστήµατος παρακολούθησης, υπάρχει µια αντλία που µεταφέρει το νερό από το ποταµό σε µια θέση εκτός κοίτης του ποταµού σε χώρο στον οποίον έχει εγκατασταθεί τόσο το µετρητικό σύστηµα όσο και οι αισθητήρες παρακολούθησης (σχήµα 1). Σχήµα 1. Σύστηµα παρακολούθησης των φυσικοχηµικών παραµέτρων του νερού µε ροή του νερού διαµέσου του συστήµατος. Τυπικά οι αντλίες απαιτούν 120V εναλλασσόµενο ρεύµα για να επιτύχουν µια παροχή της τάξης των 10 γαλονιών/λεπτό. Αν δεν υφίσταται πρόβληµα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, τότε

13 δίνεται ιδιαίτερη σηµασία σε άλλους παράγοντες που σχετίζονται µε τη θέση της µέτρησης και που φυσικά σχετίζονται µε την ποιότητα και τον σκοπό της δειγµατοληψίας (πίνακας 1). Πίνακας 1. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ροής των συστηµάτων παρακολούθησης Πλεονεκτήµατα Το σύστηµα παρακολούθησης µπορεί να καλυφθεί µε χλωριόντα για να µειωθεί η επίστρωση ρύπων Τα ακριβά συστήµατα παρακολούθησης µπορούν να προστατευθούν από εξωτερικά χτυπήµατα Η βαθµονόµηση των µετρητικών συστηµάτων και των αισθητήρων τους µπορούν να πραγµατοποιηθούν εντός του χώρου λειτουργίας των. Μειονεκτήµατα Απαραίτητα τάση 120V εναλλασσόµενο ρεύµα Μεγάλο κόστος στην εγκατάσταση των συστηµάτων Οι αντλίες φράζουν στα ρεύµατα µε την επικάλυψη ρίπων ή µε την µεγάλη απόθεση ιζηµάτων Προστασία από ηλεκτροπληξία είναι απαραίτητη Οι αντλίες µπορεί να φθαρούν από διαβρωτικά ρευστά (πλούσια σε οξέα). Απαιτείται η περιοδική συντήρηση όλων των συστηµάτων (αντλιών, κ.α) Η άντληση µπορεί να προξενεί αλλαγές στην ποιότητα του νερού Οι αισθητήρες στις επιτόπου µετρήσεις τοποθετούνται µέσα στα ποτάµια όπως αυτό εικονίζεται στο σχήµα 2. Τα καλώδια κατευθύνονται από τους αισθητήρες στο σύστηµα καταγραφής όπου πραγµατοποιείται και η αποθήκευση των δεδοµένων. Το όλο σύστηµα βρίσκεται σε κάποιο προστατευµένο χώρο. Το κύριο πλεονέκτηµα αυτής της εγκατάστασης είναι ότι δεν απαιτείται ενέργεια για την άντληση νερού (πίνακας 2). Πίνακας 2. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των συστηµάτων της επιτόπου µέτρησης Πλεονεκτήµατα εν χρειάζεται ρεύµα για την άντληση νερού Είναι δυνατή η εφαρµογή σε αποµακρυσµένες περιοχές Μικρότερες θέσεις εγκατάστασης µπορούν να χρησιµοποιηθούν Η συντήρηση των αντλιών δεν είναι απαραίτητη. Παρέχεται προστασία από τον παγετό στους αισθητήρες Μειονεκτήµατα Οι ευαίσθητοι αισθητήρες µπορεί να καταστραφούν εν υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ελέγχου της επίστρωσης ανεπιθύµητων ουσιών στους αισθητήρες Είναι δύσκολη η σωστή εγκατάσταση των αισθητήρων σε πολύ ρηχά νερά Η συντήρηση των αισθητήρων κατά τη διάρκεια λειτουργίας είναι γενικά δύσκολη Οι αισθητήρες είναι ευαίσθητοι σε µεγάλες

14 Μειώνεται η πιθανότητα εµφάνισης ηλεκτρικών προβληµάτων µετακινούµενες µάζες (π.χ. κορµοί) ή στην υψηλή ροή Ισχυρά ρεύµατα µπορούν να προκαλέσουν µετατοπίσεις στον εξοπλισµό Σχήµα 2. Επί τόπου σταθµός µέτρησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού. Συνεχές ρεύµα 12V µπαταρίας είναι αρκετό για τους αισθητήρες και το σύστηµα καταγραφής. Τα συστήµατα για τις επιτόπου µετρήσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού µπορούν να τοποθετηθούν σε αποµακρυσµένες περιοχές όπου το εναλλασσόµενο ρεύµα δεν είναι διαθέσιµο αλλά πάντα πρέπει να συναξιολογούνται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της θέσης µελέτης και του συστήµατος παρακολούθησης. Το τρίτο σύστηµα παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού είναι ένα σύστηµα το οποίο συνδυάζει τους αισθητήρες και το σύστηµα καταγραφής εντός ενός εξωτερικού περιβλήµατος το οποίο δεν απαιτεί εξωτερική πηγή και µειώνει τις πιθανότητες εξωτερικών χτυπηµάτων. Η απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύς παρέχεται από συµβατικές µπαταρίες οι οποίες τοποθετούνται εντός του χώρου στον οποίο βρίσκονται ο αισθητήρας και το καταγραφικό. Τα

15 δεδοµένα καταγράφονται και αποθηκεύονται σε µια σκληρή µονάδα αποθήκευσης (flash-memory) όπως αυτό φαίνεται και στο σχήµα 3. Σχήµα 3. Αυτόνοµο σύστηµα παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού. Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του αυτόνοµου συστήµατος µε τον ενσωµατωµένο αισθητήρα και το καταγραφικό παρουσιάζονται στον πίνακα 3, Πίνακας 3. πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του αυτόνοµου συστήµατος παρακολούθησης. Πλεονεκτήµατα Είναι ευέλικτη η επιλογή θέσης Το σύστηµα παρακολούθησης προστατεύεται από εξωτερικά χτυπήµατα εν υπάρχουν ηλεκτρικά προβλήµατα Μειονεκτήµατα Τα δεδοµένα είναι διαθέσιµα µόνο κατά την διάρκεια επίσκεψης του χώρου µελέτης Απαιτείται περιοδικός έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος Η συντήρηση των αισθητήρων και η συλλογή των δεδοµένων είναι δύσκολη Οι αισθητήρες είναι ευαίσθητοι σε µεγάλες µετακινούµενες µάζες (π.χ. κορµοί) ή στην υψηλή ροή Ισχυρά ρεύµατα µπορούν να προκαλέσουν µετατοπίσεις στον εξοπλισµό Η κατάσταση του συστήµατος µπορεί να εξακριβωθεί µόνο κατά την επίσκεψη στο χώρο έρευνας Αν τελειώσουν οι µπαταρίες τα δεδοµένα χάνονται

16 2.3 Τύποι αισθητήρων Υπάρχουν πολλοί αισθητήρες στο εµπόριο οι οποίοι προορίζονται για συνεχείς µετρήσεις διαφόρων φυσικοχηµικών παραµέτρων του νερού, αλλά πέντε είναι οι συχνότερα χρησιµοποιούµενοι αισθητήρες µέτρησης. Αυτοί είναι της θερµοκρασίας, της αγωγιµότητας, του διαλυµένου οξυγόνου, του ph και της θολερότητας Θερµοκρασία Η θερµοκρασία έχει σηµαντική επιρροή στην πυκνότητα του νερού, στην διαλυτότητα των συστατικών στο νερό, στο ph, στην αγωγιµότητα, στο ρυθµό των χηµικών αντιδράσεων και στην βιολογική δράση που αναπτύσσεται στο νερό (Radtke, Kurklin, και Wilde, 1998). Η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη και η πιο ακριβής κλίµακα για την µέτρηση της θερµοκρασίας νερού είναι η κλίµακα των βαθµών Κελσίου. Οι αισθητήρες για συνεχή µέτρηση ποιότητας νερού συνήθως µετρούν την θερµοκρασία µε ένα θερµίστορ, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα ηµιαγώγιµο υλικό µε αντιστάσεις οι οποίες αλλάζουν µε την θερµοκρασία. Τα θερµίστορ είναι όργανα αξιόπιστα, ακριβή και ανθεκτικά και απαιτούν πολύ µικρή τεχνική υποστήριξη ενώ το κόστος τους είναι πολύ µικρό. Τα σύγχρονα θερµίστορ µπορούν εύκολα να µετρήσουν θερµοκρασία µε ακρίβεια της τάξης του ± 0.1 βαθµών Κελσίου ( ο C), αλλά πρέπει πάντα ο εκάστοτε χρήστης ανάλογα µε την εκάστοτε εφαρµογή, να γνωρίζει τα εργοστασιακά τεχνικά χαρακτηριστικά του οργάνου και τις βέλτιστες θερµοκρασίες λειτουργίας αυτού. Συνήθως, η ακρίβεια καταγραφής της θερµοκρασίας είναι της τάξης του 0.5 ο C και αυτό επειδή το θερµίστορ τοποθετείται σε ένα σηµείο, το οποίο µπορεί να µην είναι αντιπροσωπευτικό του χώρου στον οποίο εκτελείται η µέτρηση

17 Σχήµα 4. Αισθητήρας µέτρησης θερµοκρασίας Αγωγιµότητα Αγωγιµότητα είναι η µέτρηση της ικανότητας του νερού να άγει το ηλεκτρικό ρεύµα και είναι συνάρτηση των ποσοτήτων των διαφόρων ουσιών που είναι διαλυµένες στο νερό (Radtken, Danis and Wilde 1998). Όσο η συγκέντρωση των διαλυµένων ιόντων αυξάνεται, τόσο και η αγωγιµότητα του νερού αυξάνει. Οι µετρήσεις αγωγιµότητας είναι µια καλή ένδειξη των διαλυµένων στερεών και ιόντων, αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει µια γενική γραµµική σχέση που να συνδέει την ποσότητα των διαλυµένων στερεών µε την αγωγιµότητα. Η συνεχής καταγραφή της αγωγιµότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε χηµικές αναλύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στην περιοχή έρευνας για τον συνολικό υπολογισµό των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών µιας περιοχής έρευνας (Clifton and Gillion, 1989; Hill and Gillion, 1993; Christensen et al., 2000). Η U.S.G.S πραγµατοποιεί µετρήσεις αγωγιµότητας στους 25 ο C και οι µονάδες µέτρησης δίνονται σε microsiemens ανά εκατοστό στους 25 o C (µs/cm στους 25 o C). Για τις µετρήσεις αγωγιµότητας υπάρχουν δύο τύποι αισθητήρων. Οι αισθητήρες µε ηλεκτρόδια και αυτοί χωρίς ηλεκτρόδια. Οι αισθητήρες που χρησιµοποιούνται για συνεχή µέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού, έχουν ηλεκτρόδια έτσι ώστε να είναι δυνατόν η επιλογή καταγραφής αγωγιµοτήτων που βρίσκονται µέσα στο αναµενόµενο διάστηµα που κυµαίνονται οι αγωγιµότητες στο χώρο έρευνας. Πολυπαραµετρικά συστήµατα µετρήσεων συνήθως περιλαµβάνουν αυτόµατα συστήµατα / κυκλώµατα µέτρησης της αγωγιµότητας και αναγωγής αυτής στους 25 o C. Όλα τα νέα συστήµατα παρακολούθησης είναι σχεδιασµένα για µετρήσεις αγωγιµότητας του νερού που κυµαίνεται από 100 έως µs/cm στους 25 o C. Γενικά, τα όργανα µέτρησης της αγωγιµότητας είναι αξιόπιστα, ακριβής και ανθεκτικά αλλά είναι ευαίσθητα στη διάβρωση από τη συνδυασµένη δράση των υδρόβιων οργανισµών και των ιζηµάτων

18 Σχήµα 5. Αισθητήρας µέτρησης της ειδικές αγωγιµότητας Μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας στις δύο διαστάσεις. Οι ενόργανες µετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιµότητας στις δύο διαστάσεις πραγµατοποιούνται µε την εφαρµογή της γεωηλεκτρικής τοµογραφίας. Ο όρος ηλεκτρική τοµογραφία (ΗΤ) περιγράφει γενικά έναν τύπο µετρήσεων της φαινόµενης ηλεκτρικής αντίστασης του υπεδάφους. Μπορεί να θεωρηθεί ως συνδυασµός δύο παραδοσιακών τεχνικών µέτρησης: της όδευσης και της βυθοσκόπησης. Ειδικότερα, η ηλεκτρική τοµογραφία µπορεί να περιγραφεί ως µία σειρά από συνεχόµενες ηλεκτρικές βυθοσκοπήσεις κατά µήκος της γραµµής έρευνας ή ως µία σειρά από οδεύσεις πάνω από την ίδια περιοχή µε διαδοχικά αυξανόµενες αποστάσεις ηλεκτροδίων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η λήψη πληροφορίας τόσο για την κατακόρυφη όσο και για την οριζόντια µεταβολή της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης στην περιοχή µελέτης και έτσι λαµβάνεται µία πληρέστερη εικόνα του υπεδάφους. Πρόδροµος της ΗΤ είναι η µέθοδος της ψευδοτοµής που έχει χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα στην χαρτογράφηση µεταλλευµάτων (Edwards 1977) αλλά και σε διάφορες άλλες εφαρµογές (π.χ. υδρογεωλογικές, Griffiths et al. 1990). Στην διαδικασία της ψευδοτοµής µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφορες διατάξεις ηλεκτροδίων (διπόλου-διπόλου, Wenner, πόλου-διπόλου). Η ΗΤ όµως είναι πιό γενικευµένος όρος που περιλαµβάνει και µετρήσεις µε µη συµβατικές διατάξεις καθώς επίσης και µετρήσεις που λαµβάνονται µε ηλεκτρόδια σε γεωτρήσεις (π.χ. Shima 1992). Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ΗΤ είναι ότι σε σύγκριση µε τις άλλες τεχνικές λαµβάνεται ένας αρκετά µεγάλος αριθµός µετρήσεων (άρα και χρήσιµης πληροφορίας). Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η διακριτική ικανότητα και ανάλυση της γεωηλεκτρικής µεθόδου. Παράλληλα όµως, λόγω του µεγάλου αριθµού τους, οι µετρήσεις είναι δύσκολο να ληφθούν µε χειροκίνητη αλλαγή των ηλεκτροδίων, και γι αυτό χρησιµοποιούνται συστήµατα αυτοµατοποιηµένων πολυπλεκτών. Πολλά τέτοια εµπορικά συστήµατα (τουλάχιστον έξι) έχουν αναπτυχθεί και κυκλοφορούν στην αγορά από το 1990 και µετά, γεγονός ενδεικτικό της ανάπτυξης της ΗΤ. Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι χρήση αυτών των οργάνων αυξάνει αναπόφευκτα το κόστος εφαρµογής της µεθόδου

19 Προγράµµατα Επεξεργασίας εδοµένων Υπαίθρου Για την ερµηνεία των γεωηλεκτρικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα RES2DINV, Πρόγραµµα RES2DINV: Η επίλυση του ευθέως προβλήµατος έγινε µε τη µέθοδο των πεπερασµένων διαφορών (Mufti 1976, Dey and Morrison 1979a,b). Ο Ιακωβιανός πίνακας υπολογίστηκε για τις πρώτες τέσσερις επαναλήψεις και στην συνέχεια έγινε ανανέωση των τιµών του µε τη µέθοδο Quasi-Newton, (Loke and Barker 1996a), έως το τέλος της διαδικασίας της αντιστροφής. Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της εξοµαλυσµένης αντιστροφής (Occam) (DeGroot- Hedlin and Constable 1990, Sasaki 1992) αλλά και η µέθοδος της σταθερής αντιστροφής (Robust) (Claerbout and Muir 1973). Λόγω του ότι στην υπό µελέτη περιοχή οι τιµές των αντιστάσεων µεταβάλλονται απότοµα, η µέθοδος της σταθερής αντιστροφής έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα Εξοπλισµός Στη παρούσα εργασία για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν: Όργανο µέτρησης ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης SYSCAL Jr. Switch 48 της εταιρείας IRIS. δύο καλώδια των 24 καναλιών. 48 µεταλλικά (ατσάλινα) ηλεκτρόδια. 48 καλώδια συνδεσµολογίας ηλεκτροδίων και εξόδων ρεύµατος από τα καλώδια. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή για την αποτύπωση των θέσεων µέτρησης Προγραµµατισµός και λήψη µετρήσεων γεωφυσικής διασκόπησης Ειδικότερα, για την εκτέλεση της γεωηλεκτρικής τοµογραφίας επιλέχθηκε η εφαρµογή της διάταξης διπόλου-διπόλου (dipole-dipole). Κατά την λήψη των µετρήσεων η απόσταση, α, µεταξύ των ηλεκτροδίων των διπόλων (ρεύµατος ΑΒ και δυναµικού ΜΝ) παραµένει σταθερή και η ίδια όδευση επαναλαµβάνεται αυξάνοντας κάθε φορά την απόσταση n*α µεταξύ Β και Μ (ο n είναι ακέραιος). Η µέγιστη απόσταση n max *α εξαρτάται από τη µέγιστη ένταση που µπορεί να δώσει η πηγή µας και από τη γεωλογία (γεωηλεκτρικές αντιστάσεις) της περιοχής σε συνάρτηση µε το επιθυµητό βάθος έρευνας. Οι παράµετροι σχεδιασµού της γεωηλεκτρικής τοµογραφίας καθορίστηκαν µε βάση τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του στόχου και των αναµενόµενων άλλων δοµών, όπως αυτά καθορίστηκαν από τις ανάγκες του ερευνητικού προγράµµατος. Έτσι αποφασίστηκε: Απόσταση ηλεκτροδίων (a) 5 µέτρα που αντιστοιχούν περίπου και στην ελάχιστη διάσταση πλάτους του

20 αναµενόµενου στόχου. Aπόσταση δίπολου ρεύµατος δίπολου µέτρησης δυναµικού (n*a) µε µέγιστο n ίσο µε 8 έως 11 που αντιστοιχεί σε βάθος έρευνας περίπου 20 µέτρων. Πραγµατοποιήθηκε 1 τοµογραφία η οποία εκτελέστηκε στη στέψη του φράγµατος της Αγυιάς. Με σκοπό την βαθµονόµηση των µετρήσεων λήφθηκε δείγµα νερού από τη λίµνη στο οποίο και εκτελέστηκε µέτρηση αγωγιµότητας. Σχήµα???. Θέση εκτέλεσης της γεωηλεκτρικής διασκόπησης στη στέψη του φράγµατος από τα έως τα µέτρα

21 Σχήµα 3.19 Θέση εκτέλεσης της γεωηλεκτρικής διασκόπησης στη στέψη του φράγµατος από τα 0.00 έως τα µέτρα Αποτελέσµατα Η γραµµή έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Απόσταση ηλεκτροδίων: 5.0 µέτρα. Μέγιστο βάθος διείσδυσης και διερεύνησης: 20.2 µέτρα. Μέγιστο µήκος διατοµής: 235 µέτρα. Μέγιστο πλήθος επαναλήψεων για τη βελτιστοποίηση του µοντέλου: 10. Τελικό µέσο τετραγωνικό σφάλµα προσέγγισης: 20.3%. Σχήµα 3.20 Τελικό τοµογραφικό µοντέλο ερµηνείας της γραµµής διασκόπησης. Με βάση τη τελική τοµογραφική εικόνα προκύπτει ότι, εντοπίζεται µια ζώνη χαµηλών αντιστάσεων (~3-10 Ωhm) στα 5.0 µέτρα από την επιφάνεια του εδάφους η οποία εκτείνεται από τα 50.0 µέχρι τα µέτρα. Επιφανειακά, εντοπίζεται µια δοµή υψηλών αντιστάσεων (~400 Ωhm) που σχετίζεται µε την παρουσία των ογκολίθων από τους οποίους είναι κατασκευασµένο το

22 χωµάτινο φράγµα της Αγυιάς. Στην αρχή του µοντέλου, από τα 0.00 έως τα µέτρα και στο βάθος των 8.00 έως µέτρων εντοπίζεται µια περιοχή υψηλών αντιστάσεων της τάξης των 1000 Ωhm η οποία συσχετίζεται µε τον αργιλλικό πυρήνα κατασκευής του χωµάτινου φράγµατος. Στην υπόλοιπη τοµή οι αντιστάσεις κυµαίνονται από 70 έως 1000 Ωhm. Για τη βαθµονόµηση των µετρήσεων λήφθηκε ένα δείγµα νερού από τη λίµνη της Αγυιάς στο οποίο έγινε µέτρηση ph και αγωγιµότητας. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι το ph µετρήθηκε ίσο µε 8.08 στους 9.5 ο C. Η αγωγιµότητα που µετρήθηκε ήταν 4900µS/cm στους 10.2 ο C η οποία αντιστοιχεί σε αντίσταση 2.04 Ωhm. Η αντίσταση αυτή σχετίζεται άµεσα µε τις αντιστάσεις των 3-5 Ωhm που υπολογίσθηκαν στο τελικό τοµογραφικό µοντέλο και οι οποίες συσχετίστηκαν µε τη κίνηση νερού διαµέσου του αργιλικού πυρήνα του φράγµατος. Τέλος, στο υδατικό δείγµα εκτελέστηκε και διηλεκτρική φασµατοσκοπία µε την οποία µετράται η ηλεκτρική αγωγιµότητα σε ένα µεγάλο εύρος συχνοτήτων. Από την µέτρηση του δείγµατος παρατηρείται ότι το φάσµα σε συχνότητες από 1kHz έως και 1ΜHz, η ειδική αντίσταση είναι σταθερή και περίπου 12 Ωm. Σε χαµηλές συχνότητες βέβαια όπου είναι δυνατή και η σύγκριση µε την DC τιµή, επειδή εµφανίζονται φαινόµενα πόλωσης των ηλεκτροδίων, οι µεταβολές που παρουσιάζονται δεν είναι πραγµατικές, και το φάσµα θέλει διόρθωση. Τα αποτελέσµατα από αυτή τη µεθοδολογία έρχονται σε συµφωνία µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα. conductivity specific resistance Conductivity' [S/cm] Frequency [Hz] Specific Resistance' [Ohms cm] Σχήµα??? Μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας στο εύρος των συχνοτήτων από 10-3 έως 10 7 Hz µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας της διηλεκτρικής φασµατοσκοπίας

23 2.3.4 ιαλυµένο οξυγόνο Η συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου στην επιφάνεια του νερού εξαρτάται αρχικά από τον ατµοσφαιρικό αερισµό και την φωτοσυνθετική δραστηριότητα των υδρόβιων οργανισµών (Radtke, White et al., 1998). Η διακύµανση του διαλυµένου οξυγόνου στην επιφάνεια του νερού τυπικά µεταβάλλεται από 2 έως 10 milligrams ανά λίτρο (mg/l) στους 20 o C. Η ποσότητα για 100% κορεσµό σε διαλυµένο οξυγόνο µειώνετε µε την αύξηση της θερµοκρασίας και αυξάνετε µε την αύξηση της ατµοσφαιρικής πίεσης. Περιπτώσεις µε ιδιαίτερα αυξηµένο το ποσοστό του διαλυµένου οξυγόνου (υπέρκορο) συνήθως σχετίζονται µε εξαιρετικά αυξηµένη παραγωγή οξυγόνου από την φωτοσύνθεση των υδρόβιων οργανισµών σαν αποτέλεσµα των θρεπτικών συστατικών (άζωτο και φώσφορο) τις καταστάσεις εµπλουτισµού, φωτεινότητας και χαµηλής πίεσης. Περιπτώσεις κορεσµένου οξυγόνου συνήθως σχετίζονται µε διαδοχικές συνθήκες ροής (φυσικές και τεχνικές). Το διαλυµένο οξυγόνο µπορεί να αφαιρεθεί µε αντιδράσεις ανόργανης οξείδωσης ή από βιολογικές και χηµικές µεθόδους οι οποίες καταναλώνουν διαλυµένες αποθέσεις ή αποθέσεις οργανικών υλικών (Hem, 1989). Το διαλυµένο οξυγόνο είναι ένας σηµαντικός παράγοντας τόσο στις χηµικές αντιδράσεις στο νερό όσο και στην επιβίωση των υδρόβιων οργανισµών. Η πιο συνηθισµένη τεχνική που ακολουθείτε για την µέτρηση της συγκέντρωσης διαλυµένου οξυγόνου µε αισθητήρες συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας του νερού, είναι η αµπεροµετρική µέθοδος, η οποία µετράει το διαλυµένο οξυγόνο µε αισθητήρες µεµβράνης που µετράνε τη θερµοκρασία. Ενώ οι αισθητήρες αυτοί είναι γενικά ακριβής στις µετρήσεις και τα αποτελέσµατά τους, παρόλα αυτά είναι ευαίσθητοι σε µεταβολές της θερµοκρασίας και της ταχύτητας του νερού µε αποτέλεσµα να είναι επιρρεπής σε σφάλµατα. Επειδή η διαπερατότητα της µεµβράνης και η διαλυτότητα του οξυγόνου στο νερό αλλάζει σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία, είναι σηµαντικό οι αισθητήρες του διαλυµένου οξυγόνου να είναι βαθµονοµηµένοι µε την θερµοκρασία. Κατά τη διαδικασία µέτρησης του διαλυµένου οξυγόνου, παρουσιάζεται απώλεια αυτού, άρα είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ταχύτητα εκτέλεσης της µεθοδολογίας. Αν η ταχύτητα του νερού την στιγµή της µέτρησης είναι µικρότερη από 1 πόδι ανά δευτερόλεπτο (ft/s), ένα αυτόµατο ή χειροκίνητο αναδευτήριο ενεργοποιείται, αλλιώς χρησιµοποιείται διαφορετικός τρόπος µέτρησης της παραµέτρου (DO). Οι αισθητήρες του διαλυµένου οξυγόνου είναι επιρρεπείς σε σφάλµατα που µπορεί να προέρχονται από την ρύπανση, την απόθεση ιζηµάτων και τις µικρές ή πολύ µεγάλες ταχύτητες. Μια πλήρης αναφορά για τον υπολογισµό, τη µέτρηση, τη βαθµονόµηση και τους περιορισµούς που υπάρχουν σε µεθοδολογίες µέτρησης του διαλυµένου οξυγόνου µπορεί να βρεθεί στο Radtke, White και συνεργάτες (1998)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Ohm.m) ΓΡΑΝΙΤΗΣ 100-1 x 10 6 ΓΑΒΡΟΣ 1 x 10 3-1 x 10 6 ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ 50-1 x 10 7 ΨΑΜΜΙΤΗΣ 1-1 x 10 8 ΑΜΜΟΣ 1-1.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Ohm.m) ΓΡΑΝΙΤΗΣ 100-1 x 10 6 ΓΑΒΡΟΣ 1 x 10 3-1 x 10 6 ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ 50-1 x 10 7 ΨΑΜΜΙΤΗΣ 1-1 x 10 8 ΑΜΜΟΣ 1-1. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της μεθόδου της ειδικής αντίστασης είναι να βρεθεί η γεωηλεκτρική δομή του υπεδάφους και έμμεσα να ληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ταµιευτήρες είναι υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο και την ρύθµιση της παροχής των υδατορρευµάτων. Ανάλογα µε το µέγεθός

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1)

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΕΚΤΡΟΥΤΩΝ Θέµα ασκήσεως Μελέτη της µεταβολής της αγωγιµότητας ισχυρού και ασθενούς ηλεκτρολύτη µε την συγκέντρωση, προσδιορισµός της µοριακής αγωγιµότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού οξέος,

Διαβάστε περισσότερα

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Τα διαλύµατα ύγρανσης χρησιµοποιούνται σε µία εκτυπωτική µηχανή offset για να εµποδίζουν την προσκόλληση της µελάνης στα µη εµφανισµένα σηµεία της µεταφοράς. Ένα διάλυµα ύγρανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ορισμός: Σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Καλλυντικό Προϊόν ορίζεται κάθε ουσία ή παρασκεύασμα που προορίζεται να έρθει σε επαφή με τα εξωτερικά μέρη του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ποτάμιου Συστήματος Ομάδα Μαθητριών: Συντονιστές Καθηγητές: Εξωτερικός Ερευνητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Εισαγωγή

Μελέτη Ποτάμιου Συστήματος Ομάδα Μαθητριών: Συντονιστές Καθηγητές: Εξωτερικός Ερευνητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Εισαγωγή Μελέτη Ποτάμιου Συστήματος Ομάδα Μαθητριών: Θεοδώρου Γεωργία, Παπαθεοδούλου Μαρία, Αριστείδου Ιφιγένεια Συντονιστές Καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ. Εξωτερικός Ερευνητής: Αθηνά Παπαθεοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

Πειράµατα Βιολογίας µε το MultiLog

Πειράµατα Βιολογίας µε το MultiLog Μετρήσεις του Ρυθµού Φωτοσύνθεσης του φυτού Elodea Ernstiae Εισαγωγή Η φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία κατά την οποία οργανικά υλικά (υδρογονάνθρακες) παράγονται από ανόργανες πρώτες ύλες (διοξείδιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Z ΕΞΑΜΗΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ Με τις ηλεκτρικές μεθόδους διασκόπησης επιδιώκεται ο καθορισμός των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του υπεδάφους. Η εύρεση των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Χειμερινό Εξάμηνο 007 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών Χειμερινό Εξάμηνο 007 Πρόβλημα 1 Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΡΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ (e-mail: tsourlos@lemnos.geo.auth.gr) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ Μελετά

Διαβάστε περισσότερα

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr Επιταχυνόμενες μέθοδοι μελέτης της φθοράς: Μέθοδος Tafel και μέθοδος ηλεκτροχημικής εμπέδησης Αντώνης Καραντώνης, και Δημήτρης Δραγατογιάννης 1 Σκοπός της άσκησης Στην άσκηση αυτή θα μελετηθεί η διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων Α όβλητα & Λύµατα Υγρά α όβλητα: τα υγρά και οι λάσπες που ρέουν εύκολα και αποβάλλονται από κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µεταφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Οικονοµικός Εύκολος στη συντήρηση Άοσµος και διακριτικός Σίγουρος στην απόδοση Πιστοποιηµένος Μια µικρή επένδυση µε µεγάλο όφελος Βιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ Ο ΗΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

στατιστική θεωρεία της δειγµατοληψίας

στατιστική θεωρεία της δειγµατοληψίας στατιστική θεωρεία της δειγµατοληψίας ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ : Εισαγωγή δειγµατοληψία Τα στοιχεία που απαιτούνται τόσο για την ανάλυση των µεταφορικών συστηµάτων και όσο και για την ανάπτυξη των συγκοινωνιακών µοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 01 Άρδευση Φυτών

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 01 Άρδευση Φυτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-02-01 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 01 Άρδευση Φυτών Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Αντώνης Βαφείδης Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Γεωφυσικής Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά. Μέλος της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Προσοµοίωση Είναι γνωστό ότι η εξάσκηση των φοιτητών σε επίπεδο εργαστηριακών ασκήσεων, µε χρήση των κατάλληλων πειραµατοζώων, οργάνων και αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

DANAHER. DANAHER το 1999.

DANAHER. DANAHER το 1999. HACH LANGE Η συνεργασία δύο κορυφαίων οικογενειακών επιχειρήσεων που ακόµη µεγαλώνει!!! Ιδρύθηκε το 1942 από τους Clifford και Kathryn Hach στην Αϊόβα, στις Η.Π.Α. Ιδρύθηκε το 1933 από τον Dr Bruno Lange

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II)

Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II) Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II) Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ 5.1 ΑΣΚΗΣΗ 5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ Α' ΜΕΡΟΣ: Ηλεκτρόλυση του νερού. ΘΕΜΑ: Εύρεση της μάζας οξυγόνου και υδρογόνου που εκλύονται σε ηλεκτρολυτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, 564 30 Παιδαγωγική Οµάδα Προγράµµατος: Γιαννουλάκης Θεολόγος Τεχνολόγος Τροφίµων (ΠΕ 18) Σπανοµήτσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η επαφή και εξοικείωση του μαθητή με βασικά όργανα του ηλεκτρισμού και μετρήσεις. Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 9.1 ΓΕΝΙΚΑ Το µέγιστο τµήµα των γνώσεών µας που απαιτούνται για την κατανόηση της µορφολογίας και συµπεριφοράς των φυσικών υδατορευµάτων οφείλεται στις µακροχρόνιες παρατηρήσεις -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΕΩΣ Page: 1 Αθήνα Απρίλιος 2016 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΕΩΣ Στόχος της έρευνας Στόχος της έρευνας είναι διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Edited by Jimlignos. 0 ph οξέος < 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Edited by Jimlignos. 0 ph οξέος < 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε το σύνολο εκείνων των ιδιοτήτων που ονοµάζονται όξινος χαρακτήρας. Ποιες ενώσεις λέγονται οξέα κατά Arrhenius; Απάντηση: Το σύνολο τον κοινών ιδιοτήτων των

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η Σεκόγια (Sequoia) «Redwood» είναι το ψηλότερο δέντρο στο κόσμο και βρίσκεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ 130 μέτρα ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 1 1. Υδρολογική ανάλυση Η ποσότητα και η ποιότητα υδρολογικών δεδοµένων που διατίθενται για επεξεργασία καθορίζει τις δυνατότητες και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή αναλύεται το πολύπλοκο φαινόµενο της διάβρωσης µετάλλων στο έδαφος και παρουσιάζονται τρόποι προστασίας τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Συστήµατα µονάδων Για το σχηµατισµό ενός συστήµατος µονάδων είναι απαραίτητη η εκλογή ορισµένων µεγεθών που ονοµάζονται θεµελιώδη. Στις επιστήµες χρησιµοποιείται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ Άνοιξη 2007 Εισαγωγή Σκοπός της παρούσης ενότητας ασκήσεων είναι η αφοµοίωση των εισαγωγικών παραδόσεων του µαθήµατος «Υπόγεια Υδραυλική», της σύνδεσης της ύλης παραδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΑ)

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΑ) 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Δρ. Γεώργιος Χώτος, Καθηγητής ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΑ) Περιγραφή Οι αναλυτές οξυγόνου

Διαβάστε περισσότερα

ιόδευση των πληµµυρών

ιόδευση των πληµµυρών ιόδευση των πληµµυρών Με τον όρο διόδευση εννοούµε τον υπολογισµό του πληµµυρικού υδρογραφήµατος σε µια θέση Β στα κατάντη ενός υδατορρεύµατος, όταν αυτό είναι γνωστό σε µια θέση Α στα ανάντη ή αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11. Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11. Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15 1.1 Γενικά...15 1.2 Ελαστικές σταθερές...16 1.3 Σεισμικά κύματα...19 1.3.1 Ταχύτητες των σεισμικών κυμάτων...22 1.3.2 Ακτινικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Υποψήφιος Διδάκτορας: Α. Χατζόπουλος Περίληψη Οι τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προηγούµενων εξεταστικών περιόδων. 1 ο Θέµα Ιανουαρίου 2005

Θέµατα προηγούµενων εξεταστικών περιόδων. 1 ο Θέµα Ιανουαρίου 2005 Θέµατα προηγούµενων εξεταστικών περιόδων 1 ο Θέµα Ιανουαρίου 2005 Σε ένα επίπεδο ηλεκτρόδιο ενεργού επιφάνειας 2 cm 2, που χρησιµοποιείται ως άνοδος σε µία ηλεκτρολυτική κυψέλη που περιέχει διάλυµα 2*10-3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων ΘΕ1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες όπως : σφάλµατα, στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T... ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα ης ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Χαριτωνίδης, Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ, M.Eng Univ. οf Sheffield, Πρόεδρος Σ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ food logistics, ιευθυντής Cryologic Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Από τι αποτελείται ένας πυκνωτής

Από τι αποτελείται ένας πυκνωτής Πυκνωτές Οι πυκνωτές είναι διατάξεις οι οποίες αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο. Xρησιµοποιούνται ως «αποθήκες ενέργειας» που µπορούν να φορτίζονται µε αργό ρυθµό και µετά να εκφορτίζονται ακαριαία, παρέχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι:

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι: 1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: Τον τεχνητό εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς. Την τεχνητή µείωση της θερµοκρασίας για την ψύξη των υδρατµών. Τον τεχνητό εµπλουτισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 20/04/2012 Κωδικός: 2012.03.07.080 Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος Το είναι πολύ χαμηλού ιξώδους, ελαστική πολυακρυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Ο κύκλος του νερού. Οι κυριότερες φυσικές δεξαμενές υδάτων στον πλανήτη μας είναι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Ο κύκλος του νερού. Οι κυριότερες φυσικές δεξαμενές υδάτων στον πλανήτη μας είναι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Ο κύκλος του νερού Οι κυριότερες φυσικές δεξαμενές υδάτων στον πλανήτη μας είναι: Οι ωκεανοί που περιέχουν 1,32 10 9 km 3 νερού. Οι παγετοί που περιέχουν 29,2 10 6 km 3 νερού.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Υφαλμύρινση Παράκτιων Υδροφορέων - προσδιορισμός και αντιμετώπιση του φαινομένου με συνδυασμό μοντέλων προσομοίωσης και μεθόδων βελτιστοποίησης

Υφαλμύρινση Παράκτιων Υδροφορέων - προσδιορισμός και αντιμετώπιση του φαινομένου με συνδυασμό μοντέλων προσομοίωσης και μεθόδων βελτιστοποίησης Υφαλμύρινση Παράκτιων Υδροφορέων - προσδιορισμός και αντιμετώπιση του φαινομένου με συνδυασμό μοντέλων προσομοίωσης και μεθόδων βελτιστοποίησης Καθ. Καρατζάς Γεώργιος Υπ. Διδ. Δόκου Ζωή Σχολή Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΚΟΛΥΜΒ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 11

Κωδικός: ΚΟΛΥΜΒ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 11 Κωδικός: ΚΟΛΥΜΒ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

(1) i mig,k = z 2 kf 2 u k c k (2) i mig = i mig,k = z 2 kf 2 u k c k. k=1. k=1

(1) i mig,k = z 2 kf 2 u k c k (2) i mig = i mig,k = z 2 kf 2 u k c k. k=1. k=1 Αριθμοί μεταφοράς Α. Καραντώνης 1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός των αριθμών μεταφοράς με τη μέθοδο Hittorf. Ειδικότερα, προσδιορίζονται ο αριθμοί μεταφοράς κατιόντων υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Με το πείραμα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

(1) v = k[a] a [B] b [C] c, (2) - RT

(1) v = k[a] a [B] b [C] c, (2) - RT Χηµική Κινητική Αντικείµενο της Χηµικής Κινητικής είναι η µελέτη της ταχύτητας µιας αντιδράσεως, ο καθορισµός των παραγόντων που την επηρεάζουν και η εύρεση ποσοτικής έκφρασης για τον κάθε παράγοντα, δηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα