ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ"

Transcript

1 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα Fe-C που αντιστοιχούν στις κατεργασίες αυτές. (α) (β) Σχήµα 1. Θερµικές κατεργασίες χαλύβων (α) Βασικές θερµικές κατεργασίες (β) Περιοχές εφαρµογής τους στο διάγραµµα Fe-C 1

2 ΑΝΟΠΤΗΣΗ Είδος ανάπτησης κατεργασίας εξοµάλυνσης (Πλήρης) ανακρυστάλλωσης αποκατάστασης Αποτατική ανόπτηση σφαιροποίησης Ταλαντευτική ανόπτηση Θερµοκρασία θέρµανσης Συνήθως θ>θ ανακρυστάλλωσης ( ο C) A c3 +θ, θ=55-85 ο C ή Α cm +θ ανάλογα µε την π(c) Χρόνος παραµονής Ψύξη Βραδεία απόψυξη ~1h Σχετικά γρήγορη ψύξη στον αέρα A c3 +θ, θ=15-40 ο C Αρκετές h Ψύξη µέσα στον κλίβανο µε τον ίδιο ρυθµό θέρµανσης (~20 ο C/h) θ>θ ανακρυστάλλωσης και στην φερριτική περιοχή ( ο C) θ< θανακρυστάλλωσης και στην περιοχή ο C θ= o C στη φερριτική περιοχή Λίγο µικρότερη της Α c1 (~700 ο C). Ενδεικτική τιµή: A c1-50 o C. Περιοδικά µεταβαλλό- µενη θέρµανση στην περιοχή [Α c1-50, A c1 +50] Ελεγχόµενη αργή απόψυξη στον αέρα Αργή απόψυξη Αργή απόψυξη ~25h Αργή απόψυξη σε φούρνο για πολλές ώρες (έως 25h) Αποτελέσµατα Εξάλειψη εσωτερικών τάσεων από ψυχρή κατεργασία Αύξηση ολκιµότητας Εκλέπτυνση των κόκκων χυτοχάλυβα ή υπερθερµανθέντα χάλυβα. Απόκτηση οµοιόµορφης κυτταροειδούς, λεπτοκρυσταλλικής φερριτοπερλιτικής δοµής Εξαφάνιση ανισοτροπίας Βελτίωση µηχανικών ιδιοτήτων Αποκατάσταση µικροδοµής Βελτίωση αντοχής και δυσθραυστότητας χυτοχαλύβων Βελτίωση κατεργασιµότητας Εξάλειψη παραµενουσών τάσεων µετά από µηχανική κατεργασία εν θερµώ ή µετά από συγκόλληση Αύξηση µεγέθους ωστενιτικών κόκκων προς διευκόλυνση της µαρτενσιτικής βαφής Εξάλειψη ιστού ενδοτράχυνσης στους εν ψυχρώ παραµορφωµένους χάλυβες Βελτίωση κατεργασιµότητας εν µεταβάλλεται η µικρογραφική µορφή Εξάλειψη παραµενουσών τάσεων εν µεταβάλλεται η µικρογραφική µορφή Σφαιροποίηση σεµεντίτη Βελτίωση κατεργασιµότητας σε κοπή (µαλακότερο και ολκιµότερο υλικό) Σφαιροποίηση σεµεντίτη ΩΣΤΕΝΙΤΟΠΟIΗΣΗ Περιλαµβάνει: 1. Θέρµανση του χάλυβα µε αργό ρυθµό µέχρι θερµοκρασία της τάξης των Α c3 +50 ο C και κατά προτίµηση σε κλίβανο ελεγχόµενης ατµόσφαιρας (µε τον τρόπο αυτό αποφεύγεται αφενός η ανισοθερµία µεταξύ επιφάνειας και πυρήνα που προκαλεί πλαστική παραµόρφωση του κρυσταλλικού πλέγµατος και αφετέρου η επιφανειακή οξείδωση του χάλυβα που οδηγεί σε απώλεια υλικού και µείωση της π(c)). 2. Παραµονή στη θερµοκρασία ωστενιτοποίησης για σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα (υπερβολικά µεγάλος χρόνος παραµονής µπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύµητη αύξηση του µεγέθους κόκκων (υπερθέρµανση)). ΒΑΦΗ Βαφή είναι η ταχύτατη απόψυξη του χάλυβα που έχει ήδη θερµανθεί σε σχετικά υψηλή θερµοκρασία. 2

3 Σύγκριση µε ανόπτηση Η ανόπτηση οδηγεί σε φάσεις ισορροπίας φερρίτη και σεµεντίτη και στη µικρογραφική δοµή του περλίτη, όπως ακριβώς προβλέπονται από το διάγραµµα ισορροπίας των φάσεων Fe-C. Η βαφή οδηγεί σε φάσεις εκτός ισορροπίας και αποδίδει τις µικρογραφικές µεταβολές που συµβαίνουν στον χάλυβα µέσω του διαγράµµατος CCT του χάλυβα. Καµπύλη απόψυξης Περιγράφει τη µεταβολή της θερµοκρασίας του χάλυβα συναρτήσει του χρόνου κατά τη διάρκεια της απόψυξης. Τυπική µορφή µιας καµπύλης απόψυξης παρουσιάζεται στο Σχ. 2, όπου υφίστανται 3 διακεκριµένες περιοχές µε χαρακτηριστικούς ρυθµούς απόψυξης Τ/ t: Σχήµα 2. Τυπική µορφή καµπύλης απόψυξης Περιοχή Α Η ταχύτητα απόψυξης είναι αργή λόγω της µικρής αγωγιµότητας των ατµών του υγρού ψύξης που σχηµατίζονται στην επιφάνεια του χάλυβα. Περιοχή Β Η ταχύτητα απόψυξης είναι µεγάλη λόγω διάλυσης του στρώµατος ατµών (εµφάνιση φαινοµένου βρασµού του υγρού ψύξης στην ψυχόµενη µεταλλική επιφάνεια) Περιοχή Γ Η ταχύτητα απόψυξης είναι πολύ µικρή, η εξάτµιση του υγρού σταµατά και η απαγωγή θερµότητας γίνεται µέσω του όγκου του υγρού. Η ταχύτητα απόψυξης Τ/ t εξαρτάται από: το είδος του ψυκτικού µέσου, τη θερµοκρασία του ψυκτικού µέσου, τυχόν ταυτόχρονη ανάδευσή του, το µέγεθος-γεωµετρία-µάζα-κατάσταση επιφάνειας του ψυχόµενου χάλυβα. Η δραστικότητα του µέσου βαφής εκφράζεται µέσω ενός αριθµητικού συντελεστή Η που χαρακτηρίζει την αποτελεσµατικότητα του µέσου βαφής από απόψεως ταχύτητας απόψυξης. Η=1 τίθεται για τη δραστικότητα ήρεµου ύδατος, θερµοκρασίας 20 ο C. Η δραστικότητα του ύδατος αυξάνεται µε την προσθήκη αλάτων και µειώνεται µε την προσθήκη γλυκερίνης ή σάπωνα ή Na 2 SiO 3. maxh=5 για υδατικό διάλυµα 15% NaCl. Κατά σειρά φθίνουσας δραστικότητας τα συνήθη λουτρά ψύξης ταξινοµούνται ως εξής: υδατικό διάλυµα άλατος, ύδωρ, τήγµατα αλάτων, διαλύµατα ελαίων, καθαρά έλαια, αέρας Για αυξανόµενη θερµοκρασία ψυκτικού µέσου µειώνεται η ταχύτητα απόψυξης της επιφάνειας του µετάλλου. Με αύξηση της θερµοκρασίας ψυκτικών ελαίων αυτά γίνονται πιο λεπτόρρευστα και ευνοούν αύξηση της ταχύτητας απόψυξης (αύξηση δραστικότητας του ψυκτικού µέσου). Η ταχύτητα ανάδευσης του ψυκτικού µέσου ευνοεί την αύξηση της ταχύτητας απόψυξης Γενικά: "Η ταχύτητα απόψυξης είναι φθίνουσα συνάρτηση της µάζας του χάλυβα και αύξουσα συνάρτηση αύξουσα συνάρτηση της δραστικότητας του λουτρού ψύξης και της απόστασης από το κ.β. του αντικειµένου". Εµβαπτότητα Εµβαπτότητα βαµµένου χάλυβα είναι η ικανότητα σκλήρυνσής του µετά από τη βαφή, δηλαδή είναι η ικανότητα του χάλυβα να αναπτύσσει µαρτενσιτική δοµή σε µεγάλο βάθος από την επιφάνειά του. 3

4 Πειραµατικός προσδιορισµός εµβαπτότητας (δοκιµή Jominy), βλ. Σχ. 3 και 4. Σχήµα 3. οκιµή Jominy. ιαδικασία δοκιµής Σχήµα 4. Συσκευή Jominy 1. Κυλινδρικό δοκίµιο µήκους 100 mm και διαµέτρου 25,4 mm υφίσταται πλήρη ωστενιτοποίηση µέσα σε κλίβανο. 2. Στη συνέχεια, το δοκίµιο τίθεται σε ειδική διάταξη (συσκευή Jominy) και το ένα άκρο του ψύχεται µε πίδακα ύδατος, βλ. Σχ. 3(α) και 4. To άκρο αυτό αποψύχεται ταχύτατα, ενώ η ταχύτητα απόψυξης µειώνεται συνεχώς στις διάφορες θέσεις κατά µήκος του δοκιµίου, όσο αποµακρυνόµαστε από το ψυχόµενο άκρο. 3. Το δοκίµιο, όταν αποκτήσει τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, σκληροµετρείται σε διάφορες θέσεις κατά µήκος µιας γενέτειράς του, βλ. Σχ. 3(β). 4. Τα αποτελέσµατα της σκληροµέτρησης συναρτήσει της απόστασης από το ψυχόµενο άκρο παρουσιάζονται στο Σχ. 3(γ). Παρατηρήσεις (α) Υψηλή εµβαπτότητα συνοδεύεται από σταθερή υψηλή σκληρότητα και ταχύτητα απόψυξης µεγαλύτερη από την κρίσιµη ταχύτητα απόψυξης R * c σ' όλο το µήκος του δοκιµίου, βλ. Σχ. 5(α). (β) Μέτρια ή χαµηλή εµβαπτότητα παρουσιάζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε µικρό µήκος από το ψυχόµενο άκρο, βλ. Σχ. 5(β). 4

5 Σχήµα 5. Αποτελέσµατα δοκιµής Jominy σε χάλυβες (α) Μεγάλης εµβαπτότητας (β) Μικρής εµβαπτότητας Βάθος βαφής, β κατά τη δοκιµή Jominy είναι η απόσταση από το ψυχόµενο άκρο του δοκιµίου, στην οποία έχει γίνει µετασχηµατισµός του ωστενίτη σε µαρτενσίτη κατά 50% και αντιστοιχεί περίπου στο σηµείο καµπής της καµπύλης σκληροµέτρησης του Σχ. 3(γ). Μεγάλο βάθος βαφής σηµαίνει υψηλή εµβαπτότητα. Παράγοντες που επηρεάζουν βάθος βαφής και εµβαπτότητα Είναι φθίνουσα συνάρτηση της µάζας του χαλύβδινου τεµαχίου. Είναι αύξουσα συνάρτηση αύξουσα συνάρτηση της δραστικότητας του λουτρού ψύξης. Είναι φθίνουσα συνάρτηση της κρίσιµης ταχύτητας βαφής V c, που αντιστοιχεί στην καµπύλη απόψυξης που εφάπτεται στην "µύτη" του διαγράµµατος CCT (κραµατικές προσθήκες στον χάλυβα µετατοπίζουν τις καµπύλες CCT και ΤΤΤ προς τα δεξιά και οδηγούν σε µείωση της V c ). Είναι αύξουσα συνάρτηση του µεγέθους των κόκκων του ωστενίτη δ (αύξηση του µεγέθους των κόκκων του ωστενίτη µετατοπίζουν επίσης τις καµπύλες CCT και ΤΤΤ προς τα δεξιά). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα µεταβολής της εµβαπτότητας συναρτήσει των διαφόρων παραγόντων που την επηρεάζουν παρουσιάζονται στα Σχ

6 Σχήµα 6. Εξάρτηση της εµβαπτότητας από τις καµπύλες συνεχούς απόψυξης κοινού ευτηκτοειδούς χάλυβα. Σχήµα 7. Καµπύλες εµβαπτότητας για χάλυβες της σειράς 8600 µε διαφορετικό π(c). Σχήµα 8. Εξάρτηση της εµβαπτότητας χάλυβα µε π(c)=0,4% από το ποσοστό κραµάτωσης 6

7 Τεχνικές βαφής χαλύβων (Σχ. 9) Σχήµα 9. Τεχνικές βαφής χαλύβων Η βαφή γίνεται συνήθως σε περισσότερα του ενός στάδια. Στην περίπτωση αυτή ονοµάζεται κλιµακωτή βαφή. Ανάλογα µε τις αποκτώµενες τελικές δοµές διακρίνουµε: (α) Κλιµακωτή µαρτενσιτική βαφή. (β) Κλιµακωτή µπαινιτική βαφή. (γ) Κλιµακωτή µπαινιτοµαρτενσιτική βαφή. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Αναγκαία θερµική κατεργασία που εφαρµόζεται στους βαµµένους χάλυβες προς εξάλειψη των δυσάρεστων συνεπειών από το σχηµατισµό µαρτενσίτη. Συνίσταται σε θέρµανση σε θερµοκρασία Τ [Μ s, A 1 ] επί χρονικό διάστηµα t. Αποτέλεσµα της επαναφοράς είναι η µερική µετάπτωση του µαρτενσίτη σε κατάσταση ισορροπίας. Η νέα δοµή ονοµάζεται µαρτενσίτης από επαναφορά και σηµειώνεται µείωση της σκληρότητας και αύξηση δυσθραυστότητας και ολκιµότητας του χάλυβα. Οι αποκτώµενες δοµές κατά την επαναφορά εξαρτώνται από τη θερµοκρασία και τον χρόνο της κατεργασίας. Επαναφορά κοινών χαλύβων : Θέρµανση στους ο C: Σχηµατίζεται µία φάση πλούσια σε C που λέγεται ε-καρβίδιο. Η περιεκτικότητα του µαρτενσίτη σε C µειώνεται κατά 30% περίπου και σηµειώνεται ελαφρά µείωση της σκληρότητας. Θέρµανση στους ο C: Οδηγεί στο µετασχηµατισµό του µαρτενσίτη σε σεµεντίτη και λεπτόκοκκο φερρίτη. Η σκληρότητα µειώνεται δραστικά. 7

8 Παρατεταµένη θέρµανση στους ο C οδηγεί διαδοχικά: Στους 450 ο C: Σχηµατισµός δευτερογενούς τροοστίτη (φερρίτης+σεµεντίτης) και περαιτέρω µείωση της σκληρότητας. Στους 600 ο C: Σχηµατισµός σορµπίτη (φερρίτης και σφαιρίδια σεµεντίτη) και περαιτέρω µείωση της σκληρότητας. Σε υψηλότερη θερµοκρασία σχηµατίζεται πλακοειδής περλίτης µε τάση του σεµεντίτη προς σφαιροποίηση µέσα στους κόκκους περλίτη. Περιοχή επιβελτίωσης είναι η θερµοκρασιακή περιοχή, στην οποία σηµειώνεται σηµαντική αύξηση της δυσθραυστοτητας του χάλυβα µετά από επαναφορά. Στο Σχ. 10 παρουσιάζεται η µεταβολή των µηχανικών ιδιοτήτων κοινών χαλύβων µετά από επαναφορά, καθώς επίσης και η επίδραση της π(c). Σχήµα 10. (α) Μεταβολή των µηχανικών ιδιοτήτων κοινού χάλυβα συναρτήσει της θερµοκρασίας επαναφοράς, (β) Μεταβολή των µηχανικών ιδιοτήτων κοινών χαλύβων συναρτήσει της π(c). Επαναφορά ισχυρά κραµατωµένων χαλύβων : Χάλυβες που περιέχουν καρβιδιογόνα στοιχεία εµφανίζουν υψηλή αντοχή σε επαναφορά, διατηρούν τη σκληρότητά τους και συγχρόνως γίνονται ολκιµότεροι (χρωµιούχοι χάλυβες). Τούτο οφείλεται στην κατακρήµνιση καρβιδίων των προσθηκών κατά την επαναφορά. Ορισµένοι κραµατωµένοι χάλυβες (µαγγανιούχοι) µετά από επαναφορά και βραδεία απόψυξη παρουσιάζονται εύθραυστοι στη θερµοκρασία περιβάλλοντος (ανωµαλία ευθραυστότητας από επαναφορά). Το φαινόµενο οφείλεται στην κατακρήµνιση καρβιδίων και νιτριδίων των κραµατικών στοιχείων που υπάρχουν εν διαλύσει στη θερµοκρασία επαναφοράς. Σε ταχεία απόψυξη µετά την επαναφορά το φαινόµενο δεν παρατηρείται. Ορισµένοι κραµατωµένοι χάλυβες µε W, Mo, V θερµαινόµενοι δεν χάνουν τη σκληρότητά τους µέχρι τους 600 ο C περίπου (αντί για σεµεντίτη σχηµατίζονται καρβίδια σκληρά και σταθερά που δεν σφαιροποιούνται). Οι χάλυβες αυτοί ονοµάζονται ταχυχάλυβες και χρησιµοποιούνται στην κατασκευή κοπτικών εργαλείων. Στο Σχ. 11 παρουσιάζεται η θερµοκρασιακή περιοχή επαναφοράς των κοινών χαλύβων. 8

9 Σχήµα 11. Θερµοκρασιακή επαναφορά κοινών χαλύβων 9

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 40 5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 5.1 Γενικά Από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν γνωστή η σκλήρυνση εργαλείων, αλλά και σπαθιών, με τη μέθοδο της θερμικής κατεργασίας της βαφής, η οποία εφαρμοζόταν σε σιδηρουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Γ.Τ.Θ.Ε. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Πτυχιακή εργασία Του σπουδαστή: ΚΑΖΑΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ Επόπτης

Διαβάστε περισσότερα

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων 10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο χάλυβας είναι το σημαντικότερο και πιο διαδεδομένο υλικό των μηχανολογικών κατασκευών. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η αλλοτροπία του σιδήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες : 40 6. ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Τα τεχνικά μεταλλικά υλικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : στα σιδηρούχα και τα μη σιδηρούχα. Τα σιδηρούχα μεταλλικά υλικά περιλαμβάνουν κυρίως τους χάλυβες και τους χυτοσιδήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (SURFACE ENGINEERING)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (SURFACE ENGINEERING) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (SURFACE ENGINEERING) ΓΕΝΙΚΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι επιφανειακές κατεργασίες που εφαρµόζονται στα χαλύβδινα αντικείµενα έχουν σκοπό να τα προστατεύσουν (δηλ. να αυξήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3.1 Κατηγορίες μηχανικών δοκιμών Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών είναι πολύ σημαντική, τόσο για την απευθείας χρήση τους σε μηχανολογικές κατασκευές, όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦ/ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ A: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δρ. Πανδώρα Ψυλλάκη Μάρτιος 2013 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓHΡΟΥΣΗΣ ΜΗΧΑΛΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΜΑΪΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

«Επίδραση της Θερμικής Κατεργασίας Τεχνητής Γήρανσης στη Διάβρωση Ψαθυροποίησης του Αεροναυπηγικού Κράματος Αλουμινίου 2024-Τ3»

«Επίδραση της Θερμικής Κατεργασίας Τεχνητής Γήρανσης στη Διάβρωση Ψαθυροποίησης του Αεροναυπηγικού Κράματος Αλουμινίου 2024-Τ3» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επίδραση της Θερμικής Κατεργασίας Τεχνητής Γήρανσης στη Διάβρωση Ψαθυροποίησης του Αεροναυπηγικού Κράματος Αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ

4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ 1 4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ 4.1 ιαγράμματα ισορροπίας των φάσεων Αν αφήσουμε ένα δοχείο γεμάτο με οινόπνευμα μέσα σε ένα δωμάτιο, θα παρατηρήσουμε μετά από λίγο ότι η στάθμη του οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Για ένα σύστηµα ο όρος σύνθετο σηµαίνει ότι τούτο αποτελείται από δύο ή περισσότερα διακριτά µέρη. Από γενική άποψη, λοιπόν, ένα υλικό αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 1. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΦΘΟΡΑ ΚΕ Ανάπτυξη υψηλών τάσεων στην περιοχή της κοπής που καταπονούν το ΚΕ (πλαστική παραµόρφωση υλικού τεµαχίου στη ζώνη διάτµησης, τριβές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου και των κραμάτων του με την μέθοδο TIG (WIG - GTAW)

Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου και των κραμάτων του με την μέθοδο TIG (WIG - GTAW) Πτυχιακή Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης Στεργίου Καψάλη Σταύρου Αριθμός Μητρώου: 3577 με ΘΕΜΑ Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ (FORGING)

ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ (FORGING) ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ (FORGING) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η πλαστική παραµόρφωση του ΤΕ επιτυγχάνεται µε άσκηση θλιπτικών φορτίων από το ΕΡ. Είναι η παλαιότερη κατεργασία (πριν από το 5000 π.χ.). Εφαρµόζεται σε µεγάλη ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 1

Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 1 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 1 Ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια των Συγκολλήσεων είναι αυτό που πραγµατεύεται την ανάπτυξη ασυνεχειών ή σφαλµάτων καθώς από αυτά καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ

ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χάλυβες ονομάζονται τα σιδηρούχα κράματα με περιεκτικότητα έως 2% άνθρακα και αποτελούν πάνω από το 80% των βιομηχανικών κραμάτων. Αυτό οφείλεται τόσο στο χαμηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα