«Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών - Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των οδηγιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών - Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των οδηγιών"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών - Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των οδηγιών α) 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 και β) 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003» (Σχέδιο Νόμου) Αθήνα, 23 Ιουλίου 2007

2

3 Διαδικασία Στις , ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας απέστειλε προς γνωμοδότηση στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), με τη μορφή του κατεπείγοντος, το Σχέδιο Νόμου που αφορά στην «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών - Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των οδηγιών α) 2006/68/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6 ης Σεπτεμβρίου 2006 και β) 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Ιουλίου 2003». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Χαράλαμπο Κεφάλα, Βασίλη Μεγαπάνο, Φώτη Κολεβέντη, Αθανάσιο Τούση, Νικόλαο Λιόλιο και Δημήτρη Οικονομίδη. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Κεφάλας. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες η κα Αθ. Μανίκα και οι κ.κ. Π. Κανελλόπουλος, Φρ. Κοτσώνης και Στ. Αυγερινόπουλος. Από πλευράς Ο.Κ.Ε., μετείχαν οι επιστημονικοί συνεργάτες Δρ. Όλγα Αγγελοπούλου και Δρ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου, ο οποίος είχε και τον επιστημονικό συντονισμό της Επιτροπής. Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η Υπεύθυνη Αρχείου Βιβλιοθήκης κα Βαρβάρα Γεωργοπούλου. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίαση της 23 ης Ιουλίου Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. υιοθέτησε την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 1 στη συνεδρίαση της 12ης Νοεμβρίου 2007 και η εισήγηση αυτή αποτελεί την υπ αριθμ. 186 Γνώμη της Ο.Κ.Ε. 1. Η υιοθέτηση του κειμένου από την Ολομέλεια έγινε χωρίς συζήτηση και είχε τυπικό χαρακτήρα καθώς είχε μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της ολοκλήρωσης του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής και της συνεδρίασης της Ολομέλειας (λόγω των βουλευτικών εκλογών). Στο μεταξύ, ήδη από τα τέλη Ιουλίου, η Εισήγηση της Ε.Ε. είχε αποσταλεί στον αρμόδιο Υπουργό και τη Βουλή προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα υπ όψιν από την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία. Για τους λόγους αυτούς, στο εξώφυλλο, ως χρόνος σύνταξης της Γνώμης αναγράφεται η ημερομηνία που συνεδρίασε η Ε.Ε. κα όχι Ολομέλεια.

4

5 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΚΕ Το Σχέδιο Νόμου για την «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών - Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των οδηγιών α) 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6 ης Σεπτεμβρίου 2006 και β) 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Ιουλίου 2003» περιλαμβάνει 15 (δεκαπέντε) κεφάλαια και 80 άρθρα συνολικά. Το Κεφάλαιο Α με το άρθρο 1 αναφέρεται στο σκοπό του Νόμου που είναι η τροποποίηση και συμπλήρωση του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των ακόλουθων οδηγιών: α) της οδηγίας 2006/68/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση της εταιρείας και τη διατήρηση και μεταβολές του κεφαλαίου της, β) της οδηγίας 2003/58/ΕΚ αναφορικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών. Το Κεφάλαιο Β με τίτλο «Γενικές διατάξεις» περιλαμβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 2 ορίζεται ο ειδικότερος σκοπός του Σχεδίου Νόμου σχετικά με την τροποποίηση και συμπλήρωση του κ.ν. 2190/1920. Το άρθρο 3 αναφέρει ότι η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία και για τα χρέη της ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Επίσης, στο ίδιο άρθρο επιτρέπεται η ίδρυση μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας (δηλαδή μόνο από ένα μέτοχο). Με το άρθρο 4 προβλέπεται μορφή απλούστερη για το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας, χωρίς δηλαδή επανάληψη των διατάξεων του νόμου. Επίσης, προβλέπεται η ευθύνη των ιδρυτών μιας ανώνυμης εταιρείας για συγκεκριμένες περιπτώσεις πλημμελειών, ενώ επίσης, καθορίζει την παραγραφή αυτής της ευθύνης ως 5ετή από την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας. Στο άρθρο 5 γίνεται αναφορά στις προνομιούχες και τις δεσμευμένες μετοχές. Μεταξύ άλλων: ρυθμίζεται η αύξηση των δυνατοτήτων έκδοσης προνομιούχων μετοχών (με ή χωρίς ψήφο) μέσω αντίστοιχης πρόβλεψης στο καταστατικό, διευκρινίζονται ζητήματα μετατροπής τους σε κοινές, μειώνονται τα ποσοστά πλειοψηφίας από 3/4 σε 2/3, προβλέπεται η δυνατότητα να περιληφθούν στο καταστατικό μορφές περιορισμών στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα εξαγοράς από την εταιρεία των μετοχών ενός μετόχου σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών του σε τρίτο ή δεν δίνει απάντηση στο μέτοχο εντός προθεσμίας που προβλέπεται από το καταστατικό. Με το άρθρο 6 δεν απαιτείται διοικητική έγκριση για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας ή για την τροποποίηση του καταστατικού της, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας δεν ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος αυτός νομιμότητας διατηρείται κατά τη μετατροπή, τη συγχώνευση και τη διάσπαση. Επίσης, στο ίδιο άρθρο αναμορφώνεται η διαδικασία μείωσης του κεφαλαίου. Το άρθρο 7 διευκρινίζει τους λόγους ακυρότητας της εταιρείας και αναφέρεται στη δυνατότητα θεραπείας της ακυρότητας από το δικαστήριο. Επίσης, με το άρθρο 7 εισάγεται 2ετής προθεσμία για την άσκηση της αγωγής για κήρυξη ακυρότητας, ενώ

6 ΟΚΕ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός στην περίπτωση που η ακυρότητα οφείλεται στο ότι ο σκοπός είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη. Το άρθρο 8 διευκρινίζει ότι, όπου απαιτείται, υποβάλλεται σε δημοσιότητα η ιδρυτική πράξη, το καταστατικό, καθώς και η απόφαση έγκρισης της διοίκησης. Επίσης, στο ίδιο άρθρο ο όρος «μόνιμοι» εκπρόσωποι αντικαθίσταται με τον όρο «νόμιμοι» εκπρόσωποι, που αναφέρεται στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την αλλοδαπή εταιρεία σε μόνιμη βάση και όχι ευκαιριακά. Με το άρθρο 9 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις όπου δεν γίνεται έλεγχος νομιμότητας, η καταχώριση θα γίνεται αυθημερόν, εκτός εάν τα υποβαλλόμενα στοιχεία δεν είναι πλήρη ή ακριβή. Σε κάθε άλλη περίπτωση δίδεται προθεσμία ενός μηνός για τη σχετική καταχώριση και 15 ημερών προκειμένου για εισηγμένες εταιρείες. Επίσης, στο ίδιο άρθρο διευκρινίζεται ότι η τροποποίηση του καταστατικού συντελείται με καταχώριση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού και μόνο αν απαιτείται θα υποβάλλεται και η διοικητική απόφαση για την έγκριση της τροποποίησης. Στο άρθρο 10 καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στα έντυπα της εταιρείας όπως: το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπου είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας, η νομική της μορφή, η επωνυμία, η έδρα, ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας, καθώς και το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας, αν γίνεται μνεία του κεφαλαίου της. Σύμφωνα με το άρθρο 11 το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται από έναν ή περισσότερους ιδρυτές προς εναρμόνιση με τη διάταξη περί μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας. Επίσης, προστίθεται η δυνατότητα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από το κατώτατο οριζόμενο όριο, σε περίπτωση που η απόφαση για τη μείωση προβλέπει τη μετατροπή της εταιρείας σε άλλη νομική μορφή. Το άρθρο 12 αναφέρεται στην εγγραφή με δημόσια προσφορά κινητών αξιών με μια απλή διάταξη για την ολική ή μερική κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου. Στο άρθρο 13 σημειώνεται ότι οι μετοχές μιας εταιρείας δύνανται να είναι ή ονομαστικές ή ανώνυμες. Διευκρινίζονται, μεταξύ άλλων, τα περί εκδόσεως και μεταβίβασης των μετοχικών τίτλων, οριστικών ή προσωρινών. Με το άρθρο 14 διευκρινίζονται ζητήματα περί εκτιμήσεως των εταιρικών εισφορών. Ειδικότερα, για την εκτίμηση των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη οι τιμές αγοράς και όχι οι αντικειμενικές αξίες, ενώ η εκτίμηση των εταιρικών εισφορών σε είδος μπορεί να γίνεται και από ορκωτούς ελεγκτές ή μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Το άρθρο 15 εισάγει νέο άρθρο (9α) με τίτλο «Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών», με το οποίο προβλέπονται εξαιρέσεις στην ανάγκη εκτίμησης των εισφορών σε είδος, όταν το αντικείμενο των εισφορών αυτών είναι κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς. Επίσης, προσδιορίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να δημοσιεύονται σε κάθε περίπτωση εισφοράς σε είδος. Το άρθρο 16 διευκρινίζει τα περί μεταγενέστερης απόκτησης στοιχείων του ενεργητικού, προϋποθέτοντας ότι δε λαμβάνονται υπόψη οι αυξήσεις κεφαλαίου που έγιναν χωρίς καταβολή νέων εισφορών. Επισημαίνεται ότι η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει στο πλαίσιο διαδικασιών εποπτευόμενων από διοικητική ή δικαστική αρχή. Επιπλέον, με το άρθρο 16 εισάγεται αποκλειστική

7 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΟΚΕ προθεσμία επίκλησης της ακυρότητας, που είναι 2 έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους που έγινε η απόκτηση. Το άρθρο 17 αναφέρεται στις προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου. Με το άρθρο 18 διευκρινίζεται ότι η μερική καταβολή δεν επιτρέπεται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Επιπλέον, μειώνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δύναται να γίνεται η μερική καταβολή από δέκα σε πέντε έτη. Το άρθρο 19 αναφέρεται σε θέματα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιώματος προτίμησης και παροχής δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών. Στο άρθρο 20 προβλέπεται υποχρέωση για το διοικητικό συμβούλιο να προσαρμόσει με απόφασή του το άρθρο του καταστατικού, ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου που προέκυψε από τη μερική κάλυψη. Με το άρθρο 21 αναμορφώνεται το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 για τις ίδιες μετοχές. Οι κύριες μεταβολές είναι: α) χορηγείται γενική δυνατότητα, υπό όρους, απόκτησης μέχρι του 1/10 του κεφαλαίου, β) καταργείται η ειδική περίπτωση απόκτησης μετοχών για στήριξη της χρηματιστηριακής αξίας, γ) διευκρινίζεται το νομικό καθεστώς των ιδίων μετοχών. Με το άρθρο 22 προστίθεται νέο άρθρο (16α) με τίτλο «Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ίδιων μετοχών», με το οποίο εισάγονται δυνατότητες παροχής δανείων κ.λπ. για απόκτηση μετοχών της εταιρείας. Στο άρθρο 23, μεταξύ άλλων, προστίθεται νέα παράγραφος (2α), με την οποία προβλέπεται ότι αποκτήσεις μετοχών μητρικής είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών. Με το άρθρο 24 προστίθεται νέο άρθρο (17α) με τίτλο «Εξαγοράσιμες μετοχές» το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα το καταστατικό να επιτρέπει την αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Το Κεφάλαιο Γ περιλαμβάνει τα άρθρα 25 έως 33. Με το άρθρο 25 εισάγονται τροποποιήσεις όσον αφορά στην εκπροσώπηση της εταιρείας. Μεταξύ άλλων, επιτρέπεται: α) να προβλέπεται από το καταστατικό η εκλογή του διοικητικού συμβουλίου μέσω διαδικασίας ψηφοδελτίου, β) να εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εάν το προβλέπει το καταστατικό. Επίσης, στο άρθρο 25 διευκρινίζεται ότι μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, εάν πάλι το προβλέπει το καταστατικό. Στο άρθρο 26 επαναπροσδιορίζεται ο χρόνος λήξης της θητείας του διοικητικού συμβουλίου. Με το άρθρο 27 επέρχονται απλοποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, καταργείται η υποχρέωση τυπικής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου ανά μήνα, εισάγεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για το διοικητικό συμβούλιο, προβλέπεται - για πρώτη φορά - ότι το καταστατικό μπορεί να παρεκκλίνει από τις διατάξεις για τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου, για μη εισηγμένες εταιρείες, θέτοντας συντομότερες προθεσμίες. Στο άρθρο 28 δίδεται η δυνατότητα στο καταστατικό να ορίσει ότι υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και εισάγεται η δυνατότητα πρακτικών «δια περιφοράς» τόσο για το διοικητικό συμβούλιο, όσο και για τη γενική συνέλευση (για μη εισηγμένες). Το άρθρο 29 αναφέρεται στις τροπο-

8 ΟΚΕ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ποιήσεις σχετικά με το καθεστώς υποκατάστασης του διοικητικού συμβουλίου από εκπροσώπους, τους οποίους διορίζει το ίδιο ή οι ήδη διορισμένοι εκπρόσωποι. Στο άρθρο 30 αναδιαμορφώνεται το καθεστώς ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 31 μειώνεται το ποσοστό των μετόχων που μπορούν να ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές την άσκηση αξιώσεων κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων από 1/3 σε 1/10. Επίσης, προβλέπεται περαιτέρω μείωση αυτού του ποσοστού από το καταστατικό, χωρίς περιορισμό. Στο άρθρο 32 απαγορεύεται σε μέλος της διοίκησης οποιαδήποτε πράξη, έστω και μεμονωμένη, που είναι ανταγωνιστική εις βάρος της εταιρείας. Με το άρθρο 33 τροποποιείται το σύστημα επιτρεπτού των συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Το Κεφάλαιο Δ περιλαμβάνει τα άρθρα 34 έως 44. Με το άρθρο 34 ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν στον τόπο συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, καθώς δεν απαιτείται πλέον ειδική άδεια του Υπουργού προκειμένου να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο πέραν της έδρας της εταιρείας. Στο άρθρο 35 ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και με τη δημοσίευση αυτής. Με το άρθρο 36 προστίθεται στο άρθρο 27 του κ.ν. 2190/1920 ο τίτλος «Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση». Στο άρθρο 37 εισάγονται νέες ρυθμίσεις, όπως η διεξαγωγή συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων, και αφορούν στις εταιρείες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Με το άρθρο 38 επιτρέπεται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης να καθορίζεται απευθείας ο τόπος και ο χρόνος των επόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Επιπλέον, για τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών ή όταν πρόκειται για αύξηση κεφαλαίου, η απαρτία στη δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση μειώνεται σε 1/5 από το ποσοστό του 1/3. Το άρθρο 39 καταργεί το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920 που αναφέρει ότι «σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται πλειοψηφία ίση με το σύνολο των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση μετόχων». Στο άρθρο 40 προβλέπεται ότι στη γενική συνέλευση με ένα μόνο μέτοχο αρκεί η παρουσία συμβολαιογράφου, χωρίς να απαιτείται ο συμβολαιογράφος να είναι της έδρας της εταιρείας και χωρίς να απαιτείται η παρουσία εκπροσώπου της διοίκησης. Επίσης, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα υπογραφής των πρακτικών «δια περιφοράς». Το άρθρο 41 περιγράφει τις εξαιρέσεις της αποκλειστικής αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης. Με το άρθρο 42 εισάγονται νέες διατάξεις σχετικά με το καθεστώς της ακυρότητας, ακυρωσίας και ανυπόστατου των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αναμορφώνοντας τις διατάξεις των άρθρων του κ.ν. 2190/1920.

9 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΟΚΕ Το άρθρο 43 επανακαθορίζει το καθεστώς σχετικά με την ακυρότητα των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης αναμορφώνοντας το άρθρο 35β του κ.ν. 2190/1920. Το άρθρο 44 διευκρινίζει ότι το ζήτημα της ανυπόστατης γενικής συνέλευσης συντρέχει μόνο αν η απόφαση της γενικής συνέλευσης ελήφθη με τις ψήφους προσώπων που δεν είναι μέτοχοι. Το Κεφάλαιο Ε περιλαμβάνει τα άρθρα 45 έως 51. Στο άρθρο 45 θεσπίζεται υποχρέωση της εταιρείας με κεφάλαιο τουλάχιστον ευρώ να προβλέπει στο καταστατικό της οικονομικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή. Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τον έλεγχο των εταιρειών που υπερβαίνουν τα αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 αρκεί ένας τουλάχιστον ορκωτός ελεγκτής. Το άρθρο 46 περιγράφει, μεταξύ άλλων, τις περιπτώσεις τακτικού ελέγχου της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές. Το άρθρο 47 αναφέρεται στα δικαιώματα της μειοψηφίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη μείωση των ποσοστών για την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας από 1/3 σε 1/5, ενώ το δικαίωμα πληροφοριών σε σχέση με την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ανήκε στο 1/20 του κεφαλαίου έγινε ατομικό και ανήκει σε κάθε μέτοχο. Με το άρθρο 48 τροποποιείται η παρ. 1 και αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 39α του κ.ν. 2190/1920 σχετικά με την άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών. Στο άρθρο 49 προσδιορίζονται τα πρόσωπα, τα οποία έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας, όπου η εταιρεία έχει την έδρα της, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους διατάσσεται ο έλεγχος αυτός. Επίσης, μειώνεται σε 1/5 το ποσοστό των μετόχων που δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας. Επιπλέον, με το άρθρο 49 δεν καθίσταται υποχρεωτική η κατάθεση των μετοχών σχετικά με το δικαίωμα αίτησης εκτάκτου ελέγχου. Με το άρθρο 50 καθορίζονται τα πρόσωπα στα οποία μπορεί να ανατεθεί από το δικαστήριο η διενέργεια έκτακτου ελέγχου της εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία υποβάλλεται το πόρισμα ελέγχου. Το άρθρο 51 καταργεί τα άρθρα 40β έως και 40ε του κ.ν. 2190/1920 σχετικά με τον έλεγχο των ανωνύμων εταιρειών. Το Κεφάλαιο ΣΤ περιλαμβάνει τα άρθρα 52 έως 54. Το άρθρο 52 καθορίζει τα νέα αυξανόμενα ποσά σχετικά με το σύνολο ισολογισμού (σε ευρώ) και τον καθαρό κύκλο εργασιών (σε ευρώ). Στο άρθρο 53 ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τη δημοσίευση από το διοικητικό συμβούλιο των εγγράφων (ισολογισμός εταιρείας, λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως», «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», πιστοποιητικό ελέγχου, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών) πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Με το άρθρο 54 καταργείται η υποχρέωση διανομής ελάχιστου υποχρεωτικού μερίσματος 6%, ενώ διατηρείται η υποχρεωτική διανομή του 35% των κερδών. Το Κεφάλαιο Ζ περιλαμβάνει τα άρθρα 55 έως 61.

10 ΟΚΕ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 Με το άρθρο 55 εισάγεται ο θεσμός της δικαστικής λύσης της εταιρείας. Στο άρθρο 56 καταργείται το σύστημα της ανάκλησης της άδειας σύστασης ανώνυμης εταιρείας από τη Διοίκηση. Προβλέπεται η λύση ανώνυμης εταιρείας με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, για λόγους που κυρίως αφορούν στη μη καταβολή ή την απώλεια του κεφαλαίου. Το άρθρο 57 ρυθμίζει την περίπτωση εκείνη της δικαστικής λύσης εταιρείας όπου, ιδίως λόγω ίσων συμμετοχών, η συνέχιση της εταιρείας αποβαίνει αδύνατη. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αφορούν μόνο στις μη εισηγμένες εταιρείες. Στο άρθρο 58 εισάγονται ορισμένες τροποποιήσεις που αφορούν στον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης (όπως η προσφυγή - προαιρετική - για τον εκκαθαριστή, στους κανόνες της δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας και η κατάργηση της πενταετούς διάρκειας της εκκαθάρισης). Το άρθρο 59 εισάγει νέο άρθρο (49α) με τίτλο «Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει της εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία» που αφορά στο δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία μετά από δικαστική απόφαση για εξαιρετικά περιορισμένους λόγους. Με το άρθρο 60 προστίθεται νέο άρθρο (49β) με τίτλο «Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο», με το οποίο θεσπίζεται το δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει με δικαστική παρέμβαση την εξαγορά των μετοχών της από τον κατά 95% πλειοψηφούντα μέτοχο. Το άρθρο 61 αναφέρεται στην προσθήκη νέου άρθρου (49γ) με τίτλο «Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο» που αφορά στην εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον κατά 95% πλειοψηφούντα μέτοχο. Το Κεφάλαιο Η περιλαμβάνει το άρθρο 62, το οποίο καταργεί την παρ. 2 του άρθρου 50 του κ.ν. 2190/1920, σύμφωνα με την οποία οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες με υποκατάστημα ή πρακτορείο στην ημεδαπή, είχαν την υποχρέωση εντός 3 μηνών από την έγκριση από τη γενική συνέλευση του ετήσιου ισολογισμού τους, να υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο αυτού με κατάσταση των εργασιών της εταιρείας στην Ελλάδα για την εταιρική σχέση, στην οποία αφορά ο ισολογισμός. Το Κεφάλαιο Θ περιλαμβάνει τα άρθρα 63 και 64. Στο άρθρο 63 ορίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, για την άσκηση εποπτείας επί των ελληνικών ανωνύμων εταιρειών, καθώς και επί των υποκαταστημάτων και πρακτορείων των αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα. Με το άρθρο 64, μεταξύ άλλων, καθορίζεται το περιεχόμενο και ο τρόπος άσκησης της διοικητικής εποπτείας επί των ανωνύμων εταιρειών. Το Κεφάλαιο Ι περιλαμβάνει τα άρθρα 65 και 66. Το άρθρο 65 καταργεί το άρθρο 64 του κ.ν. 2190/1920, το οποίο περιείχε μεταβατικές διατάξεις. Με το άρθρο 66 προστίθεται νέο άρθρο (66α) με τίτλο «Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία», το οποίο παρέχει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, ώστε να μην υπάρχουν σχετικές αμφισβητήσεις.

11 ΙΟΥΛΙΟΣ ΟΚΕ Το Κεφάλαιο ΙΑ περιλαμβάνει τα άρθρα 67 έως 73. Στο άρθρο 67 απαλείφεται η προθεσμία διμήνου από τη δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης μέχρι την απόφαση της γενικής συνέλευσης επί του σχεδίου αυτού. Το άρθρο 68 προβλέπει ότι την εκτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος μπορεί πλέον να την κάνουν και ορκωτοί ελεγκτές ή μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Το άρθρο 69 διευκρινίζει ότι η γενική συνέλευση δεν μπορεί να λάβει απόφαση επί του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης αν δεν έχει παρέλθει μηνιαία προθεσμία ή αν δεν έχει εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου. Με το άρθρο 70 θεσπίζεται η μεταβίβαση των διοικητικών αδειών από την απορροφώμενη στην απορροφώσα εταιρεία. Το άρθρο 71 αναφέρεται στην ακυρότητα των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης περί ακυρότητας της συγχώνευσης. Με τις διατάξεις του άρθρου 72 προστίθεται νέο άρθρο (77α) με τίτλο «Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής», σύμφωνα με το οποίο δε θεωρείται πλέον λόγος για ακύρωση της όλης συγχώνευσης το μη δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής, αλλά ως πρόβλημα διαχωρίζεται και αποτελεί αντικείμενο αξίωσης αποζημίωσης του μετόχου, ενώ η διαδικασία συγχώνευσης συνεχίζεται. Το άρθρο 73 αναφέρεται στην προσθήκη ενός νέου άρθρου (79α) με τίτλο «Μη δίκαιο αντάλλαγμα», με το οποίο προβλέπεται ότι η συγχώνευση δεν κηρύσσεται άκυρη λόγω του χαμηλού ποσού του αντιτίμου των δικαιωμάτων των μετόχων των εξαγοραζόμενων εταιρειών, αλλά κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει την καταβολή σε αυτόν από την εξαγοράζουσα εταιρεία αποζημίωσης σε μετρητά. Στο Κεφάλαιο ΙΒ το άρθρο 74 εφαρμόζει τα άρθρα 69 έως και 77α του κ.ν. 2190/1920 και στη συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας και διευκρινίζει τους ορισμούς της απορροφώμενης, καθώς και της απορροφώσας εταιρείας. Το Κεφάλαιο ΙΓ περιλαμβάνει τα άρθρα 75 έως 77. Στο άρθρο 75 απαλείφεται η προθεσμία διμήνου από τη δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης μέχρι την απόφαση της γενικής συνέλευσης επί του σχεδίου αυτού. Με το άρθρο 76 προστίθεται στα αποτελέσματα της διάσπασης και η μεταβίβαση των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της διασπώμενης εταιρείας. Στο άρθρο 77 προβλέπεται η εφαρμογή του νέου άρθρου 77α, που αφορά στο μη δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής, και στην περίπτωση της διάσπασης. Στο Κεφάλαιο ΙΔ με το άρθρο 78 προβλέπονται οι μεταβατικές διατάξεις. Το Κεφάλαιο ΙΕ περιλαμβάνει τα άρθρα 79 και 80. Με τις διατάξεις του άρθρου 79 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 3412/2005 για την Ευρωπαϊκή Εταιρία, προκειμένου η διάταξη αυτή να εναρμονιστεί με τον περιορισμό της διοικητικής εποπτείας. Τέλος, με το άρθρο 80 ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

12 ΟΚΕ 12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Με το υπό κρίση Σχέδιο Νόμου, επέρχεται μία σειρά από αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία των ανωνύμων εταιρειών. Οι σημαντικότερες από αυτές τις αλλαγές αφορούν ζητήματα ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας, κρατικής εποπτείας, ελαχίστου περιεχομένου του καταστατικού, λειτουργίας του Δ.Σ. και της Γ.Σ., ευθύνης των μελών του Δ.Σ. δικαιωμάτων της μειοψηφίας, λύσης και έκδοσης διαφόρων ειδών μετοχών. Είναι γεγονός ότι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις ανώνυμες εταιρείες αποτελούσε υπαρκτή ανάγκη, με δεδομένο ότι ισχύων νόμος θεσπίσθηκε το 1920 και, παρά τις τροποποιήσεις που υπέστη, πρέπει να προσαρμοσθεί συνολικά στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας. Πολλές από τις επερχόμενες αλλαγές αξιολογούνται θετικά, καθώς είτε συμβάλλουν στην απλοποίηση της λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών είτε δημιουργούν προϋποθέσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια. Ειδικότερα, κρίνονται θετικά οι διατάξεις με τις οποίες: 1. Επιτρέπεται η ίδρυση μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας (δηλαδή, η ίδρυση από ένα μόνο μέτοχο), κάτι που μέχρι τώρα προβλεπόταν μόνο για τις Ε.Π.Ε. 2. Την εκτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος μπορεί πλέον να την κάνουν, εκτός από την επιτροπή του άρθρου 9, και ορκωτοί ελεγκτές ή μέλη του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Ειδικά για εισφερόμενα είδη, των οποίων η αγοραία αξία μπορεί να εκτιμηθεί με συγκεκριμένους κανόνες (π.χ. εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές) δεν απαιτείται πλέον ειδική διαδικασία για την εκτίμηση της αξίας τους. 3. Απλοποιείται ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Μεταξύ άλλων, επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδριάσεων του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. όπως επίσης και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων. 4. Δίδεται η δυνατότητα στη μειοψηφία να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της, καθώς επίσης και να προσθέσει θέματα στην ημερήσια διάταξη μιας Γ.Σ. που έχει ήδη συγκληθεί. 5. Επαναπροσδιορίζεται το μέτρο ευθύνης του μέλους του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου και το καθεστώς που διέπει τις συναλλαγές μεταξύ μελών του Δ.Σ. και της Α.Ε. 6. Αυξάνεται η δυνατότητα της Α.Ε. να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, δίδεται η δυνατότητα έκδοσης εξαγοράσιμων μετοχών και διευκολύνεται η χορήγηση μετοχών σε εργαζομένους. 7. Μειώνεται ο προβλεπόμενος διαδικαστικής φύσης διοικητικός έλεγχος στις ανώνυμες εταιρείες. Γενικότερα, πάντως, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί, όπως άλλωστε γίνεται δεκτό και στην ίδια την αιτιολογική έκθεση, ότι ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών θα πρέπει να συνταχθεί από μηδενική βάση, αφού οι σημερινές

13 ΙΟΥΛΙΟΣ ΟΚΕ συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές από την εποχή που συντάχθηκε ή που έγιναν πολλές από τις σήμερα ισχύουσες τροποποιήσεις του. Δεδομένου ότι η λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών απαιτεί ένα σαφές και σταθερό νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία αναθεώρησης του ν. 2190/1920 και να μειωθεί, όσο είναι δυνατόν περισσότερο, το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μεταξύ της τωρινής μερικής τροποποίησης και της ριζικής αναθεώρησης. Πέραν αυτής της βασικής παρατήρησης, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να επανεξετασθούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις του Σχεδίου Νόμου: 1. Κατάργηση της διοικητικής έγκρισης για σύσταση ή τροποποίηση καταστατικού ανωνύμων εταιρειών με κεφάλαιο μέχρι 3 εκατ. Ευρώ. Η διοικητική παρέμβαση και εποπτεία στη σύσταση και λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών, αποτελεί πράγματι πηγή παραγωγής γραφειοκρατίας που δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών. Η διαφοροποιημένη, όμως, μεταχείριση των εταιρειών με βάση το σχετικά αυθαίρετο κριτήριο των Ευρώ (που έτσι και αλλιώς μπορεί να καταστρατηγηθεί) δεν ενδείκνυται και θα πρέπει να είναι ενιαία η εφαρμογή της διάταξης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η βέλτιστη λύση πρέπει να αναζητηθεί στη λειτουργία σε εθνικό επίπεδο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, όπου θα καταχωρούνται, μεταξύ άλλων, οι ανώνυμες εταιρείες, 2 η έδρα, το κεφάλαιο και η εκπροσώπησή του, και θα αντικατασταθεί έτσι το σημερινό πλαίσιο κρατικού ελέγχου και εποπτείας επί των ανωνύμων εταιρειών, θα μειωθεί η πολυδιάσπαση των εποπτικών αρχών και η εξ αυτής παραγόμενη γραφειοκρατία, με δεδομένες μάλιστα τις σύγχρονες τεχνολογίες και τη δυνατότητα πρόσβασης των εταιρειών και κάθε ενδιαφερομένου μέσω του διαδικτύου σε αυτό. Θα έπρεπε να μελετηθεί η δυνατότητα αυτή, ώστε η κατάργηση της κρατικής εποπτείας να μην οδηγήσει σε αδυναμία πληροφόρησης και ελέγχου. Είναι σαφές ότι η ενεργοποίηση του Γ.Ε.ΜΗ. είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εποπτείας των εταιρειών. 2. Η μείωση των ποσοστών για την άσκηση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, ενώ φαίνεται ότι διευρύνει το πεδίο προστασίας, δεν εξισορροπεί με τους κινδύνους που περικλείει η κακόπιστη άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. 3. Η καθιέρωση του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών (μέχρι 5%) της μειοψηφίας είναι ένα πολύ δραστικό μέτρο που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε εξαφάνιση των μειοψηφιών σε ορισμένες εταιρείες, κάτι που δεν είναι θετικό για τη διαφάνεια στη λειτουργία τους. Οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 61 Σχ/Ν) περιορίζουν εξαιρετικά τη δυνατότητα αντίδρασης της μειοψηφίας και για το λόγο αυτό, το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών της θα πρέπει να δοθεί μόνο εφ όσον προβλέπεται στο καταστατικό και εφ όσον συμφωνήσουν στην προτεινόμενη τροποποίηση όλοι οι παριστάμενοι στην καταστατική Γ.Σ. μέτοχοι. 2. Βλ. Γνώμη της Ο.Κ.Ε. υπ αριθμ. 144 «Θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας» (Δεκέμβριος 2005).

14 ΟΚΕ 14 ΙΟΥΛΙΟΣ Η καθιέρωση της καλής πιστής ως κριτηρίου για την (μη) ευθύνη των μελών του Δ.Σ. προκαλεί προβληματισμό, καθώς το μέλος του Δ.Σ. θα πρέπει να έχει ένα πιο αυστηρό μέτρο κρίσης για το εάν ζημίωσε υπαιτίως την εταιρεία. Παράλληλα, η Ο.Κ.Ε. σημειώνει ότι ορισμένα ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα όπως οι απαρχαιωμένες, πλην όμως δαπανηρές, απαιτήσεις δημοσιότητας (π.χ. η δαπανηρότατη δημοσίευση στις εφημερίδες δεν εξυπηρετεί καμία αντικειμενική ανάγκη όταν υπάρχουν οι εναλλακτικές λύσεις που προσφέρει το Διαδίκτυο) και οι ποινικές διατάξεις θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπισθεί με το παρόν Σχεδίου Νόμου καθώς είναι από καιρού ώριμες οι συνθήκες για την αναθεώρησή τους, οι ρυθμίσεις για το υποχρεωτικώς διανεμόμενο μέρισμα κ.λπ. Αντιστοίχως, θα πρέπει να καταργηθούν οι φορολογικού χαρακτήρα επιβαρύνσεις που συνοδεύουν τη διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας. Τέλος, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει την ανάγκη επαρκούς αριθμητικά και ποιοτικά στελέχωσης των υπηρεσιών, στις οποίες ανατίθεται το έργο της εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών. Εντελώς, ενδεικτικά, προτείνει να ανατίθεται σε υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ (ενώ σήμερα προβλέπεται η δυνατότητα αυτή και για υπαλλήλους ΔΕ). Με τις παραπάνω σκέψεις ακολουθεί η κατ άρθρο εκτίμηση των προτεινομένων ρυθμίσεων.

15 ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΚΕ Κεφάλαιο Β Άρθρο 3 (άρθρο 1 του κ.ν. 2190/1920) Η αντικατάσταση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920, ως προς τον ορισμό της ανώνυμης εταιρείας και τον προσδιορισμό της έκτασης ευθύνης της, κρίνεται θετικά. Η δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας αποτελεί ένα βήμα εναρμόνισης με τα ισχύοντα και σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην επωνυμία της Α.Ε. του όρου «μονοπρόσωπη». Άρθρο 4 (άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920) Ορίζεται το περιεχόμενο του καταστατικού. Η ρύθμιση ότι το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, που αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές κρίνεται θετικά. Η θέσπιση ευθύνης των ιδρυτών προς αποζημίωση της εταιρείας ή καλόπιστων τρίτων μετόχων ή μη, από παραλείψεις ως προς το περιεχόμενο του καταστατικού είναι μεν θετική, αλλά θα πρέπει να αναδιατυπωθεί, ώστε η ευθύνη να αφορά μόνο ορισμένα καίρια σημεία του καταστατικού, όπως το ύψος του κεφαλαίου. Επίσης, η ευθύνη θα πρέπει να αφορά στο εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας σε περίπτωση έλλειψης δικαιοπρακτικής ικανότητας των συμβαλλομένων (άρθρο 4α, παράγραφος 1). Τέλος, δεδομένης της δυνατότητας για ίδρυση μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας, θα πρέπει να καταργηθεί ως λόγος ακυρότητας το εδ. γ, παρ. 1 του άρθρου 4α. Άρθρο 5 (άρθρο 3 του κ.ν. 2190/1920) Τροποποιείται το άρθρο 3 που αναφέρεται στην έκδοση Προνομιούχων και δεσμευμένων μετοχών. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι ορθές. Άρθρο 6 (άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920) Τίθεται στο άρθρο 4 τίτλος «Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου». Η αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 2 είναι ορθή. Για την προσθήκη της παραγράφου 2α, με την οποία εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας εταιρείες με μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό των τριών εκατομμυρίων ( ) ευρώ, ισχύουν οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο της Γενικής Αξιολόγησης σε σχέση με την ανάγκη ενεργοποίησης του Γ.Ε.ΜΗ. Κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του παραπάνω άρθρου, σχετικά με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο ενεργητικό της εταιρείας, είναι εύλογες. Άρθρο 7 (άρθρο 4α του κ.ν. 2190/1920) Τροποποιείται το άρθρο 4α και προστίθεται τίτλος «Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας».

16 ΟΚΕ 16 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2α για θεραπεία της ακυρότητας μέχρι τη συζήτηση της αγωγής, για τους λόγους του άρθρου 4α παρ. 1 α και β αξιολογούνται θετικά. Ομοίως, η θέσπιση προθεσμίας για την άσκηση της αγωγής για κήρυξη της ακυρότητας. Άρθρο 8 (άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920) Τροποποιείται το άρθρο 7α και προστίθεται τίτλος «Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα». Από όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης της απόφασης ανάκλησης της άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της εταιρείας, δηλαδή η μόνη δημοσίευση που γίνεται με επιμέλεια της εποπτεύουσας αρχής και παραμένουν άθικτες όλες οι άλλες δημοσιεύσεις που γίνονται με επιμέλεια και δαπάνες της εταιρείας. Η περιορισμένη τροποποίηση των άρθρων 7α και 7β αναδεικνύει ότι δεν μειώνεται δραστικά η διοικητική παρέμβαση στη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών, αφού για κάθε δημοσιευόμενη πράξη διατηρείται ο έλεγχος για την καταχώρησή της πριν από τη δημοσίευση. Θα έπρεπε να καταργηθεί το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α που επιβάλλει τη δημοσίευση κάθε πράξης ή στοιχείου, του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από άλλες διατάξεις, αφού παρέχει πεδίο διαρκούς διεύρυνσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Θα πρέπει, επίσης, όπως αναφέρθηκε και στη Γενική Αξιολόγηση, να μελετηθεί από την αρχή το σύστημα και ο τρόπος των δημοσιεύσεων μέσα από μία ιστοσελίδα, όπου οι δημοσιεύσεις να πραγματοποιούνται χωρίς μεγάλο κόστος για τις ανώνυμες εταιρείες και θα είναι άμεσα προσβάσιμες από τους ενδιαφερόμενους. Σκόπιμο είναι να καταργηθεί ο έλεγχος των δημοσιευομένων πράξεων πλην της σύστασης, της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεών του, και να θεσπισθεί από το νόμο ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για κάθε ανακριβή δημοσίευση με ποινή την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση. Άρθρο 9 (άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920) Τροποποιείται το άρθρο 7β και προστίθεται τίτλος «Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας». Θα έπρεπε, όπως παραπάνω προτείνεται, να μελετηθεί ένας διαφορετικός τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας όλων των πράξεων που δημοσιεύονται από τον ισχύοντα που αποτελεί και το κύριο σημείο καθυστέρησης των διαδικασιών. Η προσθήκη της φράσης όπου απαιτείται στο περιεχόμενο των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 7β, καθώς και η πρόβλεψη ότι το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του δεν δημιουργούν προβλήματα. Άρθρο 14 (άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920) Οι ρυθμίσεις απλοποιούν τη διαδικασία εκτίμησης των εισφορών σε είδος, δίδοντας τη δυνατότητα να εκτιμώνται και από δύο ορκωτούς-λογιστές ή δύο εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Η μέχρι τώρα αποκλειστική αρμοδιότητα της ειδικής επιτροπής του Υπουργείου είχε δημιουργήσει

17 ΙΟΥΛΙΟΣ ΟΚΕ πολλά προβλήματα στην πράξη που εκτιμάται ότι θα ξεπερασθούν με τη νέα ρύθμιση. Στα κριτήρια για την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων θα πρέπει να προστεθεί και η αντικειμενική τους αξία. Άρθρο 15 Προστίθεται νέο άρθρο 9α, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών όταν υπάρχουν αξιόπιστοι εναλλακτικοί τρόποι καθορισμού της αξίας τους. Η ρύθμιση εκτιμάται εύλογη. Άρθρα 16 και 17 (άρθρα 10 και 11 του κ.ν. 2190/1920) Οι διατάξεις αφορούν στην επαύξηση των στοιχείων του ενεργητικού και στην καταβολή και την πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις κρίνονται θετικά. Άρθρο 21 (άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920) Αντικαθίσταται το άρθρο 16, στο οποίο προστίθεται τίτλος «Ίδιες Μετοχές», και επιτρέπεται στην εταιρεία η απόκτηση ιδίων μετοχών με τους όρους που προσδιορίζονται στις επί μέρους διατάξεις. Η καινοτομία αξιολογείται θετικά. Άρθρο 22 Η προσθήκη του άρθρου 16α που αφορά στην παροχή πιστώσεων για απόκτηση ιδίων μετοχών είναι αναγκαία για την ενότητα της ρύθμισης που εισάγεται με το άρθρο 16. Άρθρο 24 Προστίθεται άρθρο 17β, με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα καταστατικής πρόβλεψης για αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Η καινοτομία ανταποκρίνεται σε μία υπαρκτή ανάγκη των ανωνύμων εταιρειών. Εν τούτοις, είναι προφανής η ανάγκη προστασίας της μειοψηφίας και πρόβλεψης για δικαίωμα αναλογικής συμμετοχής της στην αγορά των μετοχών αυτών. Κεφάλαιο Γ Άρθρο 25 (άρθρο 18 του κ.ν. 2190/1920) Τροποποιείται το άρθρο 18, στο οποίο προστίθεται ο τίτλος «Εκπροσώπηση της εταιρείας». Οι τροποποιήσεις είναι ορθές και ιδίως η ρύθμιση που εισάγεται με την παράγραφο 9, κατά την οποία σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου που επιλύει το πρόβλημα νομιμότητας σύγκλησης της Γ.Σ. στην περίπτωση αυτή, πράγμα που οδηγούσε αναγκαστικά στον προηγούμενο διορισμό προσωρινής διοίκησης για να συγκαλέσει νόμιμα την Γ.Σ. Η Ο.Κ.Ε., επιπρόσθετα προτείνει, να διευκρινισθεί ότι ακόμη και εάν όλα τα μέλη του Δ.Σ. υποβάλουν παραίτηση, υποχρεούνται προ της υποβολής της, να συγκαλέσουν Γ.Σ. προς εκλογή Δ.Σ., άλλως ευθύνονται για κάθε ζημία της εταιρείας. Άρθρο 27 (άρθρο 20 του κ.ν. 2190/1920) Τροποποιείται το άρθρο 20, στο οποίο προστίθεται ο τίτλος «Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου». Οι ρυθμίσεις που εισάγονται είναι ορθές και επιλύουν δυσλειτουργίες του Δ.Σ. αφαι-

18 ΟΚΕ 18 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ρώντας τη δυνατότητα επίκλησης «προσχηματικών ακυροτήτων». Η πρόβλεψη για συνεδρίαση του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη, είναι ένα βήμα εκσυγχρονισμού. Η έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για τις τηλεδιασκέψεις των Δ.Σ., δεν είναι αναγκαία. Ο καλύτερος θεματοφύλακας της ασφάλειας των συσκέψεων μιας εταιρείας είναι η ίδια η εταιρεία, η οποία θα μπορεί να αναπροσαρμόζει τις ασφαλιστικές της δικλείδες με ταχύτητες που δεν μπορούν να ακολουθήσουν οι υπουργικές αποφάσεις. Πέραν αυτού, ο κεντρικός καθορισμός των προδιαγραφών ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόσθετο κόστος και δυσχέρειες προσαρμογής, τη στιγμή που το ζήτημα είναι σε θέση να το λύσει κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο η ίδια η εταιρεία. Άρθρο 28 (άρθρο 21 του κ.ν. 2190/1920) Η δυνατότητα λήψης απόφασης δια περιφοράς θα διευκολύνει τη λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 29 (άρθρο 22 του κ.ν. 2190/1920) Οι τροποποιήσεις του άρθρου 22 είναι ορθές. Η παροχή της δυνατότητας να ορίζονται αρμοδιότητες από το καταστατικό για τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ήταν επιβεβλημένη. Άρθρο 30 (άρθρο 22α του κ.ν. 2190/1920) Τροποποιείται το άρθρο 22α, στο οποίο προστίθεται ο τίτλος «Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου». Η αντικατάσταση της παρωχημένης έννοιας του «συνετού οικογενειάρχη» με την έννοια του «συνετού επιχειρηματία» είναι σημαντική, διότι προσδιορίζει το μέτρο ευθύνης στις διατάσεις που πραγματικά έχει. Ορθή είναι, επίσης, η απαλλαγή από την ευθύνη στις περιπτώσεις εύλογης επιχειρηματικής απόφασης. Ενδεχομένως θα έπρεπε το κριτήριο της καλής πίστης να μην λαμβάνεται υπ όψιν, αφού η έννοια της καλής πίστης ως λόγος απαλλαγής από την ευθύνη δε συνάδει με την επιχειρηματική ευθύνη. Η καλή πίστη θα μπορούσε να γίνει δεκτή μόνο ως προς την ακρίβεια και την επάρκεια των πληροφοριών που χορηγήθηκαν στο Δ.Σ. για τη λήψη της συγκεκριμένης κάθε φορά απόφασης. Είναι ορθές οι ρυθμίσεις που επιβάλλουν στα μέλη του Δ.Σ. την υποχρέωση να ανακοινώνουν τυχόν ίδια συμφέροντά τους και κάθε σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας, όπως είναι ορθή η επέκταση εφαρμογής του άρθρου και στα πρόσωπα που ασκούν εξουσίες του Δ.Σ. χωρίς να είναι μέλη του. Άρθρο 31 (άρθρο 22β του κ.ν. 2190/1920) Η τροποποίηση του άρθρου 22β που αφορά έγερση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του Δ.Σ. κινείται σε θετική κατεύθυνση. Άρθρο 32 (άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920) Θα ήταν χρήσιμο να περιορισθεί η απαγόρευση διενέργειας από τους συμβούλους πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία μόνο στις περιπτώσεις που αυτό γίνεται κατ επανάληψη ή κατ επάγγελμα.

19 ΙΟΥΛΙΟΣ ΟΚΕ Κεφάλαιο Δ Άρθρο 34 (άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920) Τροποποιείται το άρθρο 25, στο οποίο προστίθεται ο τίτλος «Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση». Η τροποποίηση είναι ορθή και αποτρέπει τις τυπικές παραβάσεις που οδηγούσαν πολλές φορές, καταχρηστικά επικαλούμενες, σε ακυρότητα των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Άρθρο 35 (άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920) Τροποποιείται το άρθρο 26, στο οποίο προστίθεται ο τίτλος «Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης». Ο λεπτομερέστερος καθορισμός του περιεχομένου της πρόσκλησης, με την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26, αποτρέπει ακυρότητες για τυπικούς λόγους. Επίσης, είναι ορθή η παροχή της δυνατότητας πρόβλεψης από το καταστατικό περιορισμένων δημοσιεύσεων της προσκλήσεως, ακόμα και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Ετσι περιορίζεται η πιθανότητα τυπικής παράλειψης αλλά και το κόστος των δημοσιεύσεων προσκλήσεων εφ όσον προβλέπεται στο καταστατικό. Άρθρο 37 (άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920) Με την προσθήκη των παραγράφων 6 και 7 στο άρθρο 28 παρέχεται η δυνατότητα, με σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό, να είναι δυνατή η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης των μετόχων μη εισηγμένων εταιρειών με τηλεδιάσκεψη. Όπως τονίσθηκε και στη αντίστοιχη ρύθμιση για το Δ.Σ., η διάταξη κρίνεται θετικά, πλην όμως η έκδοση υπουργικής απόφασης για την τήρηση ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας περιττεύει, ενδεχομένως δε να δημιουργήσει και προβλήματα εφαρμογής μιας κατά τα λοιπά χρήσιμης ρύθμισης. Ανάλογη θα πρέπει να είναι η ρύθμιση και ως προς τις εισηγμένες με την επιβολή της υποχρέωσης να αναφέρουν στην πρόσκληση ότι η συνέλευση θα διεξαχθεί με σύστημα τηλεδιάσκεψης και να ορίζουν τα σημεία από τα οποία θα μπορούν οι μέτοχοι να μετέχουν σε αυτήν, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με πρόβλεψη του καταστατικού, η ρύθμιση κρίνεται θετική. Άρθρο 38 (άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920) Τροποποιείται το άρθρο 29, στο οποίο προστίθεται ο τίτλος «Απαρτία». Είναι θετική η πρόβλεψη ότι δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η αναδιατύπωση της παραγράφου 3 είναι ορθότερη. Επίσης, προβλέπεται η κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 29 που απαγόρευε να απαιτείται η εκπροσώπηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να υπάρχει απαρτία.

20 ΟΚΕ 20 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 Δε γίνεται κατανοητή η σκοπιμότητα κατάργησης της διάταξης αυτής που διευκόλυνε τη λειτουργία των εταιρειών. Άρθρο 40 (άρθρο 40 του κ.ν. 2190/1920) Οι τροποποιήσεις του άρθρου 32 είναι ορθές. Ορθή είναι, επίσης, η θέσπιση τεκμηρίου ότι η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού γενικής συνέλευσης από όλους τους μετόχους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, διότι αποτρέπεται η εκ των υστέρων καταχρηστική ακύρωσή τους. Από πλευράς διατύπωσης, προτείνεται η προσθήκη της φράσης «γενικής συνέλευσης» μετά τη λέξη «πρακτικού». Άρθρα 42, 43 και 44 (άρθρα 35α, 35β, 35γ του κ.ν. 2190/1920) Οι διατάξεις κατ αρχήν επιφέρουν μία ορθολογικοποίηση του δικαίου της ακυρότητας, της ακυρωσίας και του ανυπόστατου των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων. Εν τούτοις, τα ποσοστά του 1% για τις μη εισηγμένες εταιρείες και του 1% για τις εισηγμένες εταιρείες, ως προϋπόθεση κατοχής μετοχών για να ασκήσει κάποιος μέτοχος το δικαίωμα προσβολής των αποφάσεων, είναι πολύ μικρό και θα προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών. Θα πρέπει να παραμείνει το σημερινό ελάχιστο ποσοστό και να απαλειφθεί η δυνατότητα προσβολής των αποφάσεων σε όσους ψήφισαν λευκό στη Γ.Σ. Επίσης, είναι σημαντική η σύντμηση της μακράς προθεσμίας των 2 ετών που προέβλεπε το άρθρο 35α για τη δυνατότητα προσβολής απόφασης Γ.Σ., αλλά η τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία που καθιερώνεται είναι υπερβολικά στενή. Προτείνεται η 12μηνη προθεσμία. Επίσης, η πρόβλεψη για δυνατότητα των μετόχων που δε διαθέτουν το απαιτούμενο ποσοστό για την άσκηση της αγωγής ακύρωσης να αξιώσουν αποζημίωση είναι σημαντική. Ενδεχομένως θα έπρεπε τα ποσοστά να είναι μεγαλύτερα των προβλεπομένων, (2/100), διότι μπορεί να καταστήσουν την εταιρεία όμηρο ελάχιστης μειοψηφίας. Εν όψει και της αναγνώρισης δικαιώματος αποζημίωσης, θα πρέπει το δικαίωμα ακύρωσης να ανήκει σε μετόχους που συγκεντρώνουν πάνω από τα 5/100 του κεφαλαίου. Κεφάλαιο Ε Άρθρο 49 (άρθρο 40 του κ.ν. 2190/1920) Αντικαθίσταται το άρθρο 40, στο οποίο προστίθεται ο τίτλος «Αίτηση έκτακτου ελέγχου». Παρατηρείται ότι αυξάνεται το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να ζητηθεί ο έλεγχος σε τρία από δύο έτη. Ο έλεγχος διατάσσεται από το Δικαστήριο με πιθανολόγηση της βασιμότητας των επικαλούμενων λόγων κατά την κρίση του Δικαστηρίου και δεν υπάρχει πλέον πεδίο υποχρεωτικού ελέγχου, όπως προβλέπονταν όταν τον έλεγχο ζητούσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Το δικαίωμα να ζητηθεί από το Δικαστήριο έλεγχος, εάν εκτιμάται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση, αναγνωρίζεται σε μετόχους που εκπροσωπούν το 1/3 (αντί το 1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως ισχύει σήμερα. Η μείωση αυτή ίσως αυξήσει υπερβολικά τις περιπτώσεις που ζητείται ο

21 ΙΟΥΛΙΟΣ ΟΚΕ έλεγχος προσχηματικά. Σε κάθε περίπτωση, λόγω του μικρού ποσοστού, είναι μάλλον εσφαλμένη η παροχή της δυνατότητας να μειωθεί κι άλλο το ποσοστό αυτό (κάτω του 1/5) από το καταστατικό. Η ρητή αναγνώριση του δικαιώματος του Δικαστηρίου να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο δεν δικαιολογεί τον έλεγχο είναι ορθή. Άρθρο 50 (άρθρο 40α του κ.ν. 2190/1920) Η αντικατάσταση του άρθρου 40α, στο οποίο προστίθεται ο τίτλος «Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου», είναι ορθή, όπως επίσης και η κατάργηση των άρθρων 40β έως 40ε. Κεφάλαιο Ζ Άρθρα 55, 56 και 57 (άρθρα 47α, 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920) Προβλέπεται η δυνατότητα δικαστικής λύσης μιας εταιρείας (αντί της μέχρι σήμερα προβλεπόμενης διοικητικής λύσης) και καταργείται η δυνατότητα λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γ.Σ. (και γι αυτή την περίπτωση απαιτείται πλέον δικαστική απόφαση). Τη δικαστική απόφαση μπορεί να προκαλέσουν είτε τρίτοι έχοντες έννομο συμφέρον (και εφ όσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο) είτε μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου (εφ όσον συντρέχει «σπουδαίος λόγος που κατά τρόπο προφανή καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη»). Κρίνεται θετική η κατάργηση της διοικητικής λύσης και η υποκατάστασή της από δικαστική απόφαση. Πλην όμως, η δικαστική απόφαση δε θα πρέπει να απαιτείται στην περίπτωση που η καταστατική πλειοψηφία της Γ.Σ. αποφασίσει τη λύση της εταιρείας. Άρθρο 59 Προστίθεται νέο άρθρο 49α για τη ρύθμιση του δικαιώματος της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία. Η ρύθμιση θα πρέπει να ισχύσει μόνο εφ όσον υπάρξει σχετική καταστατική πρόβλεψη, η οποία θα μπορεί να θέσει και ανώτατο όριο στο ποσοστό των μετοχών των οποίων θα ζητηθεί η εξαγορά. Η δυνατότητα που παρέχεται με την παράγραφο 5 στο δικαστήριο να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας εάν η εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, εξαιτίας πταίσματος του υπόχρεου σε εξαγορά, είναι υπερβολική και δε συνάδει με το σκοπό της διάταξης. Θα ήταν προτιμότερο να αναγνωριστεί εκτελεστότητα της απόφασης κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. σε βάρος του υπόχρεου για την εξαγορά. Άρθρο 60 Προστίθεται νέο άρθρο 49β για το δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο. Η ρύθμιση αυτή είναι ορθή. Άρθρο 61 Προστίθεται νέο άρθρο 49γ για την εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο. Επί του θέματος αυτού, ισχύουν οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο της Γενικής Αξιολόγησης. Επιπλέον, επισημαίνονται τα εξής: στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι η άσκηση

22 ΟΚΕ 22 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 του δικαιώματος του πλειοψηφούντος μετόχου γίνεται με δημοσίευση δημόσιας δήλωσης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία και το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος και καθορισμό του ανταλλάγματος. Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι οι μετοχές περιέρχονται αυτοδικαίως στον αιτούντα μετά την τελευταία δημοσίευση, ενώ στην παράγραφο 7 ότι η μεταβίβαση δεν κωλύεται από την άσκηση ενδίκων μέσων. Η μεταβίβαση θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική μόνο μετά την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης. Κεφάλαιο ΙΑ Άρθρο 70 (άρθρο 75 του κ.ν. 2190/1920) Είναι ορθή η αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 75 για τη μεταβίβαση των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ των απορροφουμένων εταιρειών. Άρθρο 72 Είναι θετική η προσθήκη του άρθρου 77α και η παροχή δικαιώματος αποζημίωσης σε μετρητά στο μέτοχο που ζημιώθηκε. Άρθρο 73 Είναι ορθή η προσθήκη του άρθρου 79α όπως και παραπάνω. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ Άρθρο 76 (άρθρο 85 του κ.ν. 2190/1920) Η ρύθμιση που αφορά στα αποτελέσματα της διάσπασης είναι ορθή, όπως και παραπάνω, στα αποτελέσματα της συγχώνευσης. Άρθρο 78 Μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις Προβλέπεται η εναρμόνιση των καταστατικών εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου. Προτείνεται η σχετική απόφαση για την εναρμόνιση των καταστατικών με τις νέες ρυθμίσεις να ληφθεί εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. Χρήστος Πολυζωγόπουλος

23 ΙΟΥΛΙΟΣ Στην Ολομέλεια της 12ης Νοεμβρίου 2007 παρέστησαν τα κάτωθι Μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής: ΟΚΕ Στεφάνου Ιωάννης Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πολυζωγόπουλος Χρήστος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ Παπαντωνίου Κωνσταντίνος A.Δ.Ε.Δ.Υ. Λιόλιος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Σκορίνης Νικόλαος Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Κεφάλας Χαράλαμπος Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε. Τσατήρης Γεώργιος Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Χασιώτης Νικόλαος Εκπρόσωπος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Αλέπης Μιχάλης Μέλος Δ.Σ. Σ.Α.Τ.Ε. Βουλγαράκης Δημήτριος Γ.Σ.Ε.Ε. Γκουτζαμάνης Κωνσταντίνος Γ.Σ.Ε.Ε. Κολεβέντης Φώτης Γ.Σ.Ε.Ε. σε αναπλήρωση του Πουπάκη Κώστα Γ.Σ.Ε.Ε. Κουτσιμπογιώργος Γεώργιος Γ.Σ.Ε.Ε. Λαναρά Ζωή Γ.Σ.Ε.Ε. Καφύρας Χαράλαμπος Μέλος Γ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. σε αναπλήρωση του Καραμίχα Τζανέτου Προέδρου Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Γωνιωτάκης Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. Γκίνης Σοφοκλής Γενικός Γραμματέας ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. σε αναπλήρωση του Κουκουλάκη Ζαχαρία Μέλους Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. Σωτηρακόπουλος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. Π.Ι.Σ. Λιονάκης Μανούσος Γ.Σ.Ε.Ε. Πολίτης Δημήτρης Γ.Σ.Ε.Ε. Πούπκος Ιωάννης Γ.Σ.Ε.Ε. σε αναπλήρωση του Παναγόπουλου Ιωάννη Προέδρου Γ.Σ.Ε.Ε. Τούσης Αθανάσιος Γ.Σ.Ε.Ε. Αποστολόπουλος Αναστάσιος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Οικονομίδης Δημήτριος Εκπρόσωπος Ο.Ε.Ε. σε αναπλήρωση του Γιαννόπουλου Παρασκευά Προέδρου Ο.Ε.Ε. Τσεμπερλίδης Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ. Γαζή Γιώτα Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Γιαννακόπουλος Βασίλειος Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Σωτηρίου Ιωάννης Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Ηλιόπουλος Ηλίας Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ξενάκης Βασίλειος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Παπανίκος Γρηγόριος

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕΓΕΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕΓΕΚ Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΡ. Γ.Ε.ΜΗ Διαδικτυακός τόπος:

AΡ. Γ.Ε.ΜΗ Διαδικτυακός τόπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 90 ΚΑΙ 96 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Διαδικτυακός τόπος: www.anek.gr Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Γνήσιοι καταχρηστικοί Συγχώνευση Διάσπαση Μετατροπή Εξαγορά 79 2190/20 Απόσχιση κλάδου Πηγές ΚΝ. 2190/20 (και 3190/55 για ΕΠΕ) Φορολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: Κ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: Κ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-9 - 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κωδ. : 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ: «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16226/06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:406501000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 28α ως εξής:

Μετά το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 28α ως εξής: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΛΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 3884/2010. Άρθρο 6 Προσθήκη νέου άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22 Συμφώνως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC CATERING Α.Ε. Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC CATERING Α.Ε. Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC CATERING Α.Ε. Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. AΡ.M.A.E. 1498/06/Β/86/39 =====================================

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ (8η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 08/06/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ., στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

/1920 ( & /109/

/1920 ( & /109/ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 86 Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/1007 2 2190/1920 1. Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚ ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ EMΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" ΚΑΙ δ.τ. " VELL GROUP Α.Ε." ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ (10 η ) ΕΚΤΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

της Ανώνυμης Το ιοικητικό στην καταστάσεων του Συμβούλιο κερδών για τη 2. Απαλλαγή ελεγκτών από χρήση λογιστών και της. σε κ.ν.

της Ανώνυμης Το ιοικητικό στην καταστάσεων του Συμβούλιο κερδών για τη 2. Απαλλαγή ελεγκτών από χρήση λογιστών και της. σε κ.ν. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΚΑΙ τονν διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ. ιοικητικό Συµβούλιο. ιοικητικό. ιοικητικό. ιοικητικό. ικαστήριο. +Απόφαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ. ιοικητικό Συµβούλιο. ιοικητικό. ιοικητικό. ιοικητικό. ικαστήριο. +Απόφαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Άρθρο 1, παρ. 3 Η... συγκέντρωση όλων των µετοχών της σε ένα µόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του µοναδικού µετόχου της, Μονοπρόσωπη Α.Ε. Άρθρο 3α, Εκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου,

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/4-11-2005 Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο πού ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την 6.2.2015 και 27.6.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 305301000 Προσθήκη θέματος ημερησίας διάταξης στην από 22.06.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.», όπως τούτο αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην

Διαβάστε περισσότερα

(Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 14 ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00)

(Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 14 ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30 ης Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 14 ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00) Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. της 30ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. της 30ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ (Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 20 ης Ιουλίου 2017, ώρα 11:00 πμ) (Β Επαναληπτική Γ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ Μόνο συγχωνεύσεις σε κάθε συγχώνευση μίας ή περισσότερων ημεδαπών κεφαλαιουχικών εταιρειών με μία ή περισσότερες κεφαλαιουχικές εταιρείες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση -----.-----

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE», σε ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νομικό πρόσωπο. Ένωση προσώπων: Μέτοχοι. Σύνολο περιουσίας: Κεφάλαιο. Κεφαλαιουχική εταιρεία. Αδιάφορα τά πρόσωπα τών μετόχων.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νομικό πρόσωπο. Ένωση προσώπων: Μέτοχοι. Σύνολο περιουσίας: Κεφάλαιο. Κεφαλαιουχική εταιρεία. Αδιάφορα τά πρόσωπα τών μετόχων. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νομικό πρόσωπο. Ένωση προσώπων: Μέτοχοι. Σύνολο περιουσίας: Κεφάλαιο. Κεφαλαιουχική εταιρεία. Αδιάφορα τά πρόσωπα τών μετόχων. Δεν είναι, κατ ακριβολογίαν, εταιρεία. Σωματειακή μορφή.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Πρόσκληση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 22/01/2013 Πρόσκληση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 ΓΕΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 ΓΕΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΓΕΜΗ 6126401000 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης και διανομής μερίσματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης και διανομής μερίσματος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο THRACE PLASTICS CO S.A. ΑΡ.ΜΑΕ. 11188/06/Β/86/31 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Με απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Λήψη απόφασης και έγκριση για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Λήψη απόφασης και έγκριση για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7705/06/Β/86/132 Αρ.ΓΕΜΗ: 122898499000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του

Διαβάστε περισσότερα