ΘΕΜΑ: «ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ»"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΘΕΜΑ: «ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΞΑΜΗΝΟ: ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2009

2 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Α. Αναλυτικά Περιεχόµενα Β. Συντοµογραφίες σελ.4 Γ. Εισαγωγή..σελ. 5 Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ορισµός αστυνοµίας κ αστυνοµικού προσωπικού και διακρίσεις.σελ 6 Υποχρεώσεις αστυνοµικών.σελ. 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ορισµός συνταγµατικών δικαιωµάτων.σελ. 9 Α) Η ανθρώπινη αξία...σελ. 10 Β) Η ισότητα..σελ.10 Γ) Η ελευθερία. Η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας...σελ.11 ) Η ζωή...σελ. 12 Ε) Η υγεία..σελ.13 ΣΤ) Η προσωπική ασφάλεια..σελ.14 Ζ) Η κοινωνική ασφάλιση.σελ.14 Η) Το δικαίωµα της συλλογικής δράσης ( δικαίωµα «συνέρχεσθαι» και «συνεταιρίζεσθαι» και συµµετοχής σε συλλόγους).σελ. 15 Θ) Το δικαίωµα της δικαστικής προστασίας, της ποινικής προστασίας και της ειδικής δωσιδικίας των αστυνοµικών στα ποινικά δικαστήρια..σελ.15 Ι) Το δικαίωµα του «αναφέρεσθαι»..σελ. 16 Ια) Το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης...σελ. 16 Ιβ) Το δικαίωµα ανεξιθρησκείας..σελ. 16 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α) Το δικαίωµα µονιµότητας.σελ.18 Β) Το δικαίωµα αποδοχών και χρηµατικών παροχών..σελ. 18 Γ) Το δικαίωµα συνταξιοδότησης και λήψης σύνταξης..σελ. 19 ) Το δικαίωµα λήψης αδειών..σελ. 20 Ε) Το δικαίωµα οδοιπορικών εξόδων και αποζηµίωσης...σελ.21 ΣΤ) Το δικαίωµα νοσηλείας...σελ. 21 Ζ) Το δικαίωµα ηθικής και υλικής αµοιβής.σελ. 22 Η) Το δικαίωµα διαµονής των αστυνοµικών σε οικήµατα της ΕΛ. ΑΣ σελ. 22 Θ) Το δικαίωµα σίτισης σελ. 22 Ι) Το δικαίωµα δωρεάν ή µε έκπτωση χρήσης των δηµοσίων συγκοινωνιών και παρακολούθησης των δηµοσίων θεαµάτων σελ.23 Ια) Το δικαίωµα άσκησης του λειτουργήµατος και της απονοµής βαθµού......σελ. 23 Ιβ) Το δικαίωµα χρήσης όπλων.σελ.23 Ιγ) Λοιπά δικαιώµατα αστυνοµικών....σελ. 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ Περιορισµοί δικαιωµάτων αστυνοµικού προσωπικού και διακρίσεις.σελ.26. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ....σελ.29 Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σελ.30 3

4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠ Άρειος Πάγος α.ν. αναγκαστικός νόµος Αρ. Άρθρο Βλ. Βλέπε ηλ. ηλαδή εδ. Εδάφιο Ελλ. ικ. Ελληνική δικαιοσύνη Ε Ένοπλες υνάµεις Έκδ. Έκδοση ΕΛ.ΑΣ Ελληνική Αστυνοµία ΚΠ Κώδικας Πολιτικής ικονοµίας Κτλ και τα λοιπά Ν. Νόµος ΟΤΑ Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Παρ. Παράγραφος Π.. Προεδρικό ιάταγµα Π.Κ. Ποινικός Κώδικας Σ Σύνταγµα Σ.. Συνταγµατικά ικαιώµατα Σελ. Σελίδα ΣτΕ Συµβούλιο της Επικρατείας Τµ. Τµήµα ΥΚ Υπαλληλικός Κώδικας ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδας Κυβέρνησης 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αστυνοµία συνιστά µια κοινωνική λειτουργία που αναπτύσσεται σε κάθε κοινωνία ανθρώπων όπου υπάρχουν βιοτικές και κοινωνικές σχέσεις. Η ύπαρξή της είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση του κοινωνικού βίου των ανθρώπων και την επίτευξη της αρµονικής κοινωνικής συµβίωσης. Με τα αστυνοµικά όργανα επιτυγχάνεται µια «γενική κυριαρχική σχέση» µεταξύ κράτους 1 και ιδιωτών που προκύπτει από την κυριαρχία του κράτους και έχει ως άκρα όρια τα ατοµικά δικαιώµατα του ανθρώπου και του πολίτη. Η κυριαρχική αυτή 2 σχέση βασίζεται στο Σύνταγµα και το νόµο. Καθώς τα όργανα µε τα οποία το κράτος ασκεί την εξουσία του απαιτούν από τους πολίτες ορισµένη συµπεριφορά όχι µόνο βάσει ρητής νοµοθετικής επιταγής αλλά και βάσει «εσωτερικών» διαταγών καθίσταται αναγκαία η χάραξη ορίων. Το πρόβληµα είναι δύσκολο, καθώς η αρχή της νοµιµότητας ήταν από την αρχή προσανατολισµένη στη γενική κυριαρχική σχέση µεταξύ κράτους και ιδιώτη. Το Σύνταγµα όµως και ο νόµος θέτουν κάποιους περιορισµούς ή αποστερούν κάποια δικαιώµατα από όργανα της διοίκησης. Ακόµα και όταν νόµος και Σύνταγµα σιωπούν δε δυνάµεθα να δεχτούµε ότι η περιοριστική διοίκηση στο πλαίσιο των ειδικών κυριαρχικών σχέσεων δεν έχει νοµικές δεσµεύσεις. Θα αναζητηθούν λοιπόν τα συνταγµατικά δικαιώµατα των αστυνοµικών που ως Έλληνες πολίτες έχουν τα δικαιώµατα που το Σύνταγµα προβλέπει για όλους τους Έλληνες, τα συνταγµατικά δικαιώµατα που έχουν οι αστυνοµικοί λόγω της υπηρεσιακής τους θέσης και οι περιορισµοί που τίθενται από το Σύνταγµα και το νόµο στα δικαιώµατα αυτά, περιορισµοί οι οποίοι πηγάζουν από τις αυξηµένες υποχρεώσεις που έχουν οι αστυνοµικοί λόγω της υπηρεσιακής τους θέσης. 1. Η κυριαρχία του κράτους διακρίνεται γενικά σε εξωτερική και εσωτερική. Εξωτερική κυριαρχία είναι η ικανότητα του κράτους να υπερασπίζεται την ανεξαρτησία του, άρα την ακεραιότητα των συνόρων του, εν ανάγκη και µε στρατιωτική βία. Εσωτερική κυριαρχία καλείται η ικανότητα του κράτους να διατηρεί την τάξη και την ασφάλεια µέσα στη χώρα του µε τη διοικητική ισχύ και τη θέση κανόνων δικαίου. Η αστυνοµική λειτουργία υπάγεται στην εσωτερική κυριαρχία. 2. Βλ. αττόγλου «Συνταγµατικό ίκαιο- Ατοµικά ικαιώµατα» σελ.197 τόµος Β Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ορισµός αστυνοµίας και αστυνοµικού προσωπικού και διακρίσεις Ως αστυνοµία ορίζεται ο πολιτειακός και κοινωνικός οργανισµός, η δηµόσια αρχή που έχει ως αρµοδιότητα να παρακολουθεί εάν η συµπεριφορά των πολιτών και των άλλων προσώπων που βρίσκονται στην επικράτεια είναι σύµφωνη µε το νόµο και εάν τηρούνται από αυτούς οι κανόνες που είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της ισορροπίας και αρµονίας µέσα στην κοινωνία. Αποστολή της αστυνοµίας είναι ακόµα η θέσπιση διατάξεων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας και για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Το προσωπικό της αστυνοµίας ορίζεται από το νόµο ως εκείνο που είναι ένοπλο και στρατιωτικά οργανωµένο, ενώ υπάγεται σε πειθαρχία και ιεραρχία αντίστοιχη µε εκείνη των στρατιωτικών εκπαιδεύεται δε στις Σχολές και τα Κέντρα Ενόπλων υνάµεων. Το αστυνοµικό προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διαταγµένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση που η παρέµβασή του θεωρείται αναγκαία. Η ελληνική αστυνοµία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώµα Ασφαλείας και για την εκτέλεση της αποστολής της εφοδιάζεται µε τα απαραίτητα µέσα και εξοπλισµό. Το προσωπικό της αστυνοµίας διακρίνεται σε 4 κατηγορίες: α)στο αστυνοµικό προσωπικό β)στους συνοριακούς φύλακες γ) στους ειδικούς φρουρούς δ) στο πολιτικό προσωπικό. Η ΕΛΑΣ αποτελεί τον κύριο φορέα άσκησης γενικής αστυνόµευσης, ενώ τα όργανά της αναλαµβάνουν γενικά ή ειδικά καθήκοντα ή αποστολές. Το αστυνοµικό προσωπικό της ΕΛΑΣ λοιπόν ασκεί είτε γενικά καθήκοντα αστυνόµευσης είτε ειδικά. Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων της ΕΛΑΣ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) Ιερείς β) υγειονοµικοί γ) Αστυκτηνίατροι δ) Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων ε) Πληροφορικής στ) Τεχνικοί ζ) Οικονοµικοί. Αναγκαία καθίσταται η επισήµανση ότι δεν πρόκειται για προσωπικό ειδικών καθηκόντων αλλά για προσωπικό που ασκεί ειδικές αποστολές στην περίπτωση των αστυνοµικών καθηκόντων του Τµήµατος 6

7 Αλλοδαπών, του Τµήµατος Αγορανοµίας, του Τµήµατος Οδικών Τροχαίων Ατυχηµάτων και του Τµήµατος Τουριστικής Αστυνοµίας. Οι ειδικότερες διατάξεις του δηµοσίου δικαίου και της αστυνοµικής νοµοθεσίας αφορούν κατά βάση µόνο στην πρώτη κατηγορία, το αστυνοµικό δηλαδή προσωπικό, το οποίο συνιστά και αστυνοµική αρχή και ασκεί αστυνοµική εξουσία. Το αστυνοµικό προσωπικό της ΕΛΑΣ διέπεται από δική του νοµοθεσία και δεν εφαρµόζονται σε αυτό οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και οι λοιπές διατάξεις που αφορούν στους δηµόσιους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους. Κύρια αποστολή 1 της ελληνικής αστυνοµίας είναι η κατοχύρωση και η διατήρηση της δηµόσιας τάξης. ηµόσια τάξη καλείται η τήρηση των κανόνων του ορθού και του πρέποντος, ο σεβασµός στους νόµους και στα παραδεδεγµένα. Με τη δηµόσια τάξη διασφαλίζεται η κοινωνική ευηµερία ευταξία και η ευνοµία. Αντίθετες έννοιες είναι εκείνες της αταξίας, της ανωµαλίας και της αναρχίας. Ωστόσο, η αποστολή των αστυνοµικών για τήρηση της δηµόσιας τάξης προϋποθέτει από µέρους τους κάποιες αυξηµένες υποχρεώσεις, οι οποίες τελικά έχουν ως απότοκο τον περιορισµό σε κάποιο βαθµό των συνταγµατικών τους δικαιωµάτων. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Το αστυνοµικό προσωπικό µε την κατάταξή του στην αστυνοµική υπηρεσία υποβάλλεται σε υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα και τη φύση της αποστολής του. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι ακόλουθες: α) υποχρέωση νοµιµοφροσύνης, που αφορά στην υποχρέωση των αστυνοµικών να τηρούν το Σύνταγµα και τους νόµους και να σέβονται το δηµοκρατικό πολίτευµα β) υποχρέωση της τήρησης της αρχής της νοµιµότητας ώστε να προασπίζονται τα δικαιώµατα των πολιτών γ) υποχρέωση περιβολής στολής κατά το χρόνο εκτέλεσης 1. Βλ. Ζωή Παπαϊωάννου Αστυνοµικό ίκαιο σελ. 183 Β Έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2. άρθρα 2,1 και 2,3,2 και 5 Π.. 538/1989 7

8 των καθηκόντων του δ) υποχρέωση υπακοής δ) υποχρέωση πολιτικής ουδετερότητας ε) υποχρέωση κατοχύρωσης και διατήρησης της δηµόσιας τάξης στ) υποχρέωση συµπεριφοράς µε βάση το τεκµήριο της αθωότητας ζ) υποχρέωση παροχής συνδροµής προς αρχές και αστυνοµικούς, δικαστικές αρχές και δικαστικούς επιµελητές αλλά και σε ιδιώτες κατά την άσκηση της γενικής αστυνόµευσης η) υποχρέωση επέµβασης προς αποφυγή αυτοπροσβολής της ζωής θ)υποχρέωση διακινδύνευσης ι) υποχρέωση τήρησης προσήκουσας συµπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας ια) υποχρέωση αποφυγής της κατάχρησης της εξουσίας ιβ) υποχρέωση εχεµύθειας ιγ) υποχρέωση στρατιωτικού χαιρετισµού, κατά βάση, των ανωτέρων του προς τη σηµαία, το ιερό ευαγγέλιο και τα πρόσωπα που ορίζονται από το σχετικό κανονισµό. Ιδ) υποχρέωση προσέλευσης στην υπηρεσία του όταν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα ή άλλα περιστατικά που επιβάλλουν την παρουσία του ιε) υποχρέωση να υπηρετούν για ορισµένο διάστηµα στην Ελληνική Αστυνοµία χωρίς δικαίωµα παραίτησης. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Συνταγµατικά δικαιώµατα 1 καλούνται τα θεµελιώδη, πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα που παρέχονται στα άτοµα. Τα δικαιώµατα αυτά αποτελούν κατά την αντίληψη του συντακτικού νοµοθέτη βασικές εξειδικεύσεις της ανθρώπινης αξίας. Το περιεχόµενο τους είναι τριπλό: αµυντικό, προστατευτικό και εξασφαλιστικό. Το αµυντικό τους περιεχόµενο στρέφεται κατά του κράτους και κάθε άλλης εξουσίας, το προστατευτικό µόνον κατά του κράτους αξιώνοντας από αυτό την παροχή των απαραίτητων µέσων για την απόκρουση κάθε απειλής και το εξασφαλιστικό, εφόσον αναγνωρίζεται, στρέφεται επίσης προς το κράτος αξιώνοντας τα µέσα που είναι απαραίτητα για την άσκηση του δικαιώµατος. ικαίωµα είναι η εξουσία που απονέµεται στα πρόσωπα από το δίκαιο για την ικανοποίηση των συµφερόντων τους. Το δικαίωµα συνιστά από οντολογική άποψη εξουσία, νοµικά αναγνωριζόµενη, δηλαδή ικανότητα επιβολής θέλησης. Το προστατευόµενο από το δίκαιο συµφέρον διά της προστασίας του καθίσταται έννοµο συµφέρον. Η εξουσία που παρέχει το δικαίωµα στο άτοµο µπορεί να είναι είτε εξουσία του φορέα του στο άτοµό του, είτε εξουσία σε άλλα άτοµα, είτε εξουσία πάνω σε πράγµατα. Όπως προκύπτει όµως από την ανθρωπιστική αρχή 3, η εξουσία που αναγνωρίζεται από την έννοµη τάξη του ανθρωπισµού στο άτοµο είναι µόνο εξουσία του φορέα του δικαιώµατος πάνω στο άτοµό του και όχι σε άλλα άτοµα. 2 Επιπλέον, η εξουσία πάνω σε πράγµατα δεν επιτρέπεται να οδηγήσει στην εξουσία πάνω σε ανθρώπους. Εποµένως, τα δικαιώµατα είναι «προσωπικά» δικαιώµατα του ατόµου πάνω στο άτοµό του. 1. Βλέπε ηµητρόπουλος Ανδρέας Συνταγµατικά ικαιώµατα σελ. 93 Τόµος Γ τεύχ, 1 και 2 Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2. βλ. ηµητρόπουλος Γενική Συνταγµατική Θεωρία σελ 124 9

10 Σκοπός των συνταγµατικών δικαιωµάτων είναι η προστασία των διαφόρων εκφάνσεων της ανθρώπινης ζωής. Για αυτό και δικαίως χαρακτηρίζονται ως θεµελιώδη δικαιώµατα. Τα θεµελιώδη δικαιώµατα καθορίζουν τη γενικότερη συµπεριφορά του φορέα τους πάνω στα άλλα άτοµα και αντίστροφα. Κυρίως όµως προσδιορίζουν τη συµπεριφορά του κράτους, από την οποία εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό η δυνατότητα άσκησής τους. Τα συνταγµατικά λοιπόν δικαιώµατα των αστυνοµικών ως Ελλήνων πολιτών είναι τα ακόλουθα: η ανθρώπινη αξία, η ισότητα, η ελευθερία που συµπεριλαµβάνει και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, η ζωή, η υγεία, η προσωπική ασφάλεια, η κοινωνική ασφάλιση, το περιβάλλον, οι ιδέες και η ελεύθερη έκφρασή τους, η παιδεία, η τέχνη το δικαίωµα ανεξιθρησκείας, το δικαίωµα συλλογικής δράσης, το δικαίωµα του «αναφέρεσθαι», το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης και το δικαίωµα ποινικής και δικαστικής προστασίας. Α) Η ανθρώπινη αξία Το ανώτατο µητρικό συνταγµατικό δικαίωµα που έχουν οι αστυνοµικοί ως Έλληνες πολίτες είναι το δικαίωµα στην ανθρώπινη αξία. Το δικαίωµα αυτό κατοχυρώνεται καταρχάς από το ελληνικό Σύνταγµα του 1975 όπου σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.1 «Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας». Το δικαίωµα αυτό αναγνωρίζεται και από διεθνείς συµβάσεις. Και ξένα συντάγµατα, όπως το ιταλικό, το γερµανικό και το ισπανικό σύνταγµα αναγνωρίζουν το δικαίωµα αυτό. Ανθρώπινη αξία 1 καλείται το σύνολο των κοινωνικών, υλικών και πνευµατικών γνωρισµάτων του ανθρώπινου γένους. Ο ορισµός αυτός αναφέρεται στην υλική και την πνευµατική διάσταση της ανθρώπινης αξίας. Β) Η ισότητα Η αρχή της ισότητας συνιστά µια γενικότερη συνταγµατική αρχή που διαχέεται σε ολόκληρο το χώρο του δικαίου και είναι θεµελιώδης, καθώς εµφανίζεται σε ειδικότερες µορφές σε όλες τις περιοχές του δικαίου. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ισχύοντος Σ 1975: 1. βλ. ηµητρόπουλος «Συνταγµατικά ικαιώµατα» σελ.266,267 10

11 1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου 2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 3.Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόµος. Επιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια µόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συµφέροντα, µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόµος. 4.Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δηµόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται µε ειδικούς νόµους. 5.Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους. 6. Κάθε Έλληνας που µπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωµένος να συντελεί στην άµυνα της Πατρίδας, σύµφωνα µε τους ορισµούς των νόµων. 7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέµονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες. Ερµηνευτική δήλωση: Η διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να προβλέπεται µε νόµο η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάµεων (εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκµηριωµένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας. Οι διατάξεις του άρθρου 4 εξειδικεύονται µε πλήθος διατάξεων κοινού δικαίου, ενώ διατάξεις περί ισότητας περιέχουν διεθνείς Συµβάσεις και ξένα Συντάγµατα. Ως ισότητα νοείται η κατάσταση, στην οποία περισσότερα υποκείµενα τυγχάνουν της ίδιας µεταχείρισης και έχουν τα ίδια πολιτικά δικαιώµατα όχι µόνο όταν δεν έχουν αλλά και όταν έχουν συγκεκριµένη πνευµατική ή υλική διαφορά. Ως ισότητα νοείται και η ισότητα ευκαιριών για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου και τη συµµετοχή του στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή. Η ισότητα αποτελεί γενικό συνταγµατικό προσδιορισµό της ανθρώπινης αξίας. Γ) Η ελευθερία. Η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Ελευθερία 1 είναι ο βάσει της βούλησης του ανθρώπου προσδιορισµός της υλικής και πνευµατικής δραστηριότητας που 1. βλ. ηµητρόπουλος «Συνταγµατικά ικαιώµατα» σελ

12 ανάγεται στο άτοµό του. Η ελευθερία αποτελεί όπως και η ισότητα γενικό συνταγµατικό προσδιορισµό της ανθρώπινης αξίας. Η ελευθερία κατοχυρώνεται από το άρθρο 5 παρ. 1 Σ., κατά το οποίο: «1. Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα και τα χρηστά ήθη. 2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. 3. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανείς δεν καταδιώκεται, ούτε συλλαµβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο περιορίζεται, παρά µόνον όταν και όπως ορίζει ο νόµος. 4. Απαγορεύονται ατοµικά διοικητικά µέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ αυτήν. Τέτοιου περιεχοµένου περιοριστικά µέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν µόνο ως παρεπόµενη ποινή µε απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και µόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως ο νόµος ορίζει. 5. Καθένας έχει δικαίωµα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεµβάσεων. Ερµηνευτική δήλωση: Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν περιλαµβάνεται η απαγόρευση της εξόδου µε πράξη του εισαγγελέα, εξαιτίας ποινικής δίωξης ούτε η λήψη µέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δηµόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως ο νόµος ορίζει» ) Η ζωή Η ζωή προστατεύεται αντικειµενικά ως πρωταρχικό συνταγµατικό αγαθό. Ως πραγµατικό και έννοµο αγαθό η ζωή έχει υλικοπνευµατική υπόσταση 1, αποτελείται από «ύλη» και «πνεύµα». Και τα δύο αυτά 1. Βλ ηµητρόπουλος «Συνταγµατικά ικαιώµατα» σελ

13 στοιχεία προστατεύονται συνταγµατικά. Το δικαίωµα στη ζωή είναι «µητρικό» δικαίωµα µε τη έννοια ότι αποτελεί προϋπόθεση όλων των άλλων δικαιωµάτων, αποτελεί πρωταρχικό κοινωνικό, ανθρώπινο αγαθό. Το δικαίωµα της ζωής κατοχυρώνεται ως προστατευτικό, αµυντικό και εξασφαλιστικό. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Σ 1975/2001 «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο» Ε) Υγεία Υγεία 1 καλείται η φυσική, σωµατική και πνευµατική κατάσταση του ανθρώπου. Ανήκει στα πρωταρχικά αγαθά, ενώ επιβάλλεται η συνταγµατική της προστασία. Η υγεία προστατεύεται απέναντι και στις δύο βασικές πηγές κινδύνων: τις επιθετικές ανθρώπινες ενέργειες και την κοινωνικοοικονοµική ανάγκη. Η υγεία διακρίνεται σε σωµατική και πνευµατική ανάλογα µε την πλευρά της ανθρώπινης φύσης στην οποία αναφέρεται. ιακρίνεται επίσης σε ατοµική και σε δηµόσια υγεία, η οποία αφορά το κοινωνικό σύνολο και κατ επέκταση τα άτοµα. Το περιεχόµενό της είναι αµυντικό, προστατευτικό και διασφαλιστικό. Το ελληνικό Σύνταγµα κατοχυρώνει µε πολλές διατάξεις του το δικαίωµα στην υγεία: Κατά το άρθρο 5 παρ. 5 Σ: «Καθένας έχει δικαίωµα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεµβάσεων» Κατά το άρθρο 7 παρ.2 Σ: «Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωµατική κάκωση, βλάβη της υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιµωρούνται, όπως ο νόµος ορίζει Κατά το άρθρο 21 παρ. 3 Σ: «Το κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά µέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων». 1.βλ. ηµητρόπουλος «Συνταγµατικά ικαιώµατα» σελ

14 Στ) Προσωπική ασφάλεια Προσωπική ασφάλεια 2 καλείται η πραγµατική εκείνη κατάσταση, που εµποδίζει τη γένεση κινδύνων από ανθρώπινες ενέργειες, ενώ προληπτικά εξασφαλίζει την ήδη υπάρχουσα πνευµατική και υλική υπόσταση των ατόµων από πιθανούς µελλοντικούς κινδύνους. Η προσωπική ασφάλεια δεν αναφέρεται µόνο στην ελευθερία αλλά και στην υγεία, τη ζωή, τον ιδιωτικό βίο, την περιουσία κλπ, ενώ παράλληλα αναφέρεται στην ποιότητα της άσκησης όλων των άλλων δικαιωµάτων. Το δικαίωµα ασφάλειας συγκαταλέγεται στα δικαιώµατα υπόστασης, καθώς προστατεύει την πνευµατική και την υλική υπόσταση του ατόµου. Το δικαίωµα προσωπικής ασφάλειας είναι προσωπικό και όχι περιουσιακό. Το περιεχόµενο της προσωπικής ασφάλειας µπορεί να είναι προστατευτικό, αµυντικό και διασφαλιστικό Το ισχύον Σύνταγµα δεν αναφέρεται expressis verbis στο ευρύτερο δικαίωµα προσωπικής ασφάλειας. Σχετικές µε το δικαίωµα ασφάλειας είναι οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1, άρθρου 5 παρ. 1,2,5 και άρθρου 25 παρ.1. Ο συντακτικός νοµοθέτης αναφέρεται επίσης στην «εθνική ασφάλεια» και τη «δηµόσια ασφάλεια» Ζ) Κοινωνική ασφάλιση Η κοινωνική ασφάλιση 2 ρυθµίζει ποιες παροχές πρέπει να χορηγήσει ένας ασφαλιστικός φορέας στα πρόσωπα που υπάγονται σε αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τις απαραίτητες οικονοµικές και χρονικές προϋποθέσεις. Η κοινωνική ασφάλιση βασίζεται στο συγκερασµό της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αρχής της ανταπόδοσης 2. Το δικαίωµα της κοινωνικής ασφάλειας είναι προστατευτικό, αµυντικό και διασφαλιστικό. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 5 Σ: «Το κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως ο νόµος ορίζει». Κατά τη συνταγµατική ρύθµιση το κράτος οφείλει να µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως ο νόµος ορίζει: κατά ασθένειας, γήρατος, θανάτου προστάτη οικογένειας, αναπηρίας, εργατικού ατυχήµατος, επαγγελµατικής νόσου, ανεργίας, µητρότητας, οικογενειακών βαρών κ.λ.π. 1.βλ. ηµητρόπουλος «Συνταγµατικά ικαιώµατα» σελ βλ. Κρεµαλής «Σύνθετες Παροχές κοινωνικής ασφάλειας» σελ

15 Η) Το δικαίωµα της συλλογικής δράσης (δικαίωµα «συνέρχεσθαι» και «συνετερίζεσθαι» και συµµετοχής σε συλλόγους) Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ.1 Σ «Οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα». Σύµφωνα δε µε το άρθρο 12 παρ. 1 Σ «Οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα να συνιστούν ενώσεις και µη κερδοσκοπικά σωµατεία, τηρώντας τους νόµους, που ποτέ όµως δεν µπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώµατος αυτού από προηγούµενη άδεια.». Ο αστυνοµικός επιτρέπεται 1 καταρχάς να συνέρχεται και να µετέχει ελεύθερα σε συλλόγους και σωµατεία µη κερδοσκοπικά (π.χ. αθλητικά, επιστηµονικά, πολιτιστικά). Μπορεί επίσης να ιδρύει ο ίδιος δικά του σωµατεία και να µετέχει σε αυτά.. Απαγορεύεται, ωστόσο, να ιδρύει ή να συµµετέχει σε κερδοσκοπικούς συνεταιρισµούς, σε ενώσεις που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς. Αναφορικά µε το δικαίωµα εγγραφής 2 και συµµετοχής σε συλλόγους το αστυνοµικό προσωπικό έχει το δικαίωµα εγγραφής και συµµετοχής σε συλλόγους ή αδελφότητες που έχουν πολιτιστικό, ή ψυχαγωγικό σκοπό, στα όργανα της διοίκησης, σε συλλόγους ή εταιρείες γραµµάτων, τεχνών ή επιστηµών, σε συλλόγους γονέων και κηδεµόνων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, σε εκκλησιαστικά συµβούλια και ενοριακές επιτροπές, κυνηγετικούς συλλόγους και αθλητικούς ερασιτεχνικούς συλλόγους. Θ) Το δικαίωµα της δικαστικής προστασίας, της ποινικής προστασίας και της ειδικής δωσιδικίας των αστυνοµικών στα ποινικά δικαστήρια Σύµφωνα µε το άρ. 20 παρ. 1 Σ «Καθένας έχει δικαίωµα στην παροχή έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια και µπορεί να αναπτύξει σε αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώµατα ή τα συµφέροντά του, όπως ο νόµος ορίζει». Αναφορικά λοιπόν µε τα ποινικά τους αδικήµατα οι αστυνοµικοί απολαµβάνουν ειδικής δωσιδικίας, δηλαδή ειδικής δικαστικής προστασίας. Τα ποινικά αδικήµατα που διαπράττονται από τους αστυνοµικούς εκδικάζονται από τα κοινά δικαστήρια. Κατ εξαίρεση οι 1.βλ. Τάχος Αναστάσιος «Το δίκαιο της ηµόσιας Τάξης» σελ. 27 επ. 2. βλ. Γ. Καρακωστας Μιχ. «ίκαιο της Αστυνοµίας» σελ

16 αστυνοµικοί της ΕΛ.ΑΣ έχουν την ειδική δωσιδικία, η οποία αφορά ειδικά αυτούς όπως φαίνεται στα άρθρα 111 και 112 του Κ.Π.. Συγκεκριµένα, τα ποινικά αδικήµατα αυτών εκδικάζονται από το δικαστήριο εφετών και το τριµελές δικαστήριο πληµµελειοδικών. Οι αστυνοµικοί απολαµβάνουν ιδιαίτερης ποινικής προστασίας, ιδίως βάσει των διατάξεων για την απείθεια, την αντίσταση κατά της αρχής και την περιύβριση Αρχής. Ουσιώδη είναι εξάλλου τα δικαιώµατα επανόρθωσης και απάντησης στον Τύπο λόγω ανακριβούς δηµοσίευσης. Η ιδιαίτερη δικαστική προστασία των αστυνοµικών ισχύει, τέλος, και όσον αφορά στην αστική ευθύνη τους απέναντι στο κράτος και τους τρίτους. Ι)Το δικαίωµα του «αναφέρεσθαι» Σύµφωνα µε το αρ. 10 παρ. 1 Σ «Καθένας ή και πολλοί µαζί έχουν το δικαίωµα τηρώντας τους νόµους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να ενεργούν σύντοµα κατά τις κείµενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογηµένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύµφωνα µε το νόµο». Το δικαίωµα αυτό, όσον αφορά τις ιδιωτικές υποθέσεις του αστυνοµικού ή τις υποθέσεις που αναφέρονται στην κοινωνική δραστηριότητά του, ασκείται όπως ακριβώς ασκείται και από τους υπόλοιπους πολίτες. Όσον αφορά, όµως, τα υπηρεσιακά θέµατα της αστυνοµίας η άσκηση του δικαιώµατος του αναφέρεσθαι υπόκειται σε ειδικές ρυθµίσεις. Ια) Το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης Σύµφωνα µε το άρ. 20 παρ. 2 Σ. «το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του». Ιβ) το δικαίωµα ανεξιθρησκείας Σύµφωνα µε τοάρθρο 13 παρ. 1 του Συντάγµατος «η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των 16

17 ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις κανενός» Σύµφωνα µε την αρχή της ανεξιθρησκείας 1 κάθε θρησκεία είναι ελεύθερη. Το ίδιο ισχύει και για τη διδασκαλία και τη λατρεία της, καθώς και για την κυκλοφορία των θρησκευτικών δογµάτων προφορικώς, δια του τύπου και µε οποιοδήποτε άλλο µέσο επικοινωνίας. Ελεύθερη είναι επίσης, η οργάνωση των πιστών σε εκκλησίες, η ύπαρξη εκκλησιών και τόπων λατρείας και η λατρεία του θρησκευτικού δόγµατος γενικότερα. Η θρησκεία εξάλλου δεν επηρεάζει τον τρόπο κατά τον οποίο ένας αστυνοµικός εκτελεί τα καθήκοντά του, για αυτό και θα ήταν αντισυνταγµατικό το να κριθεί µε βάση αυτή. Όλα τα παραπάνω λοιπόν συνιστούν τα θεµελιωδέστερα δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών και εποµένως και των αστυνοµικών. Οι τελευταίοι όµως λόγω της ιδιότητάς τους αυτής έχουν κάποια δικαιώµατα περιορισµένα σε ένα βαθµό. 1.Βλ. ηµητρόπουλος «Συνταγµατικά ικαιώµατα» σελ

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εκτός από τα δικαιώµατα που προβλέπονται από το Σύνταγµα υπάρχουν και τα δικαιώµατα που χορηγούνται στους αστυνοµικούς από τον κοινό νόµο, για τα οποία γίνεται λόγος παρακάτω. Α)Το δικαίωµα µονιµότητας Το δικαίωµα µονιµότητας παρέχεται στους αστυνοµικούς βάσει του κοινού νόµου, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους δηµοσίους υπαλλήλους που αποκτούν το δικαίωµα αυτό από το Σύνταγµα. Β) Το δικαίωµα των αποδοχών και των χρηµατικών παροχών Αποδοχές καλούνται τα χρηµατικά ποσά που χορηγούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στο προσωπικό για τις προσφερόµενες υπηρεσίες από το ηµόσιο ταµείο. Σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 875/1980 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους «παν ό,τι παρέχεται παγίως στον υπάλληλο και µετά πεποιθήσεως προσδοκάται από αυτόν θεωρείται ότι είναι αποδοχές». Οι αποδοχές διακρίνονται στις εξής κατηγορίες. α)τακτικές, που είναι ο βασικός µισθός, επιδόµατα στολής, αναπηρίας, ειδικών συνθηκών εργασίας, ειδικών συνθηκών ΜΑΤ/ΤΕΘ, τροφοδοσίας δοκίµων αστυφυλάκων, χρονοεπίδοµα, τροφής σε χρήµα δοκίµων αστυφυλάκων, οικογενειακών βαρών, εξοµάλυνσης, ευδόκιµης παραµονής, ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, ειδικής απασχόλησης ( τυπογράφων) και ειδική αποζηµίωση για εργασία πέραν του πενθηµέρου καθώς και η ΑΤΑ β) περιοδικές, που είναι τα επιδόµατα που χορηγούνται για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, επιδόµατα αδείας, λουτροθεραπείας και εκλογικά γ) λοιπές παροχές που είναι οι αποδοχές τριµήνου, 18

19 αποδοχές µηνός ή διµήνου, αποζηµιώσεως άρθρων 44 και 49 Α.Ν 1854/1951 και αποζηµιώσεως του άρθρου 91 Ν /1955 Οι αποδοχές των αστυνοµικών καθορίζονται από το νόµο για το µισθολόγιο των στρατιωτικών µε µισθολογική κατά βαθµούς αντιστοιχία µε εκείνη των στρατιωτικών του στρατού της ξηράς 1. Γ) Το δικαίωµα συνταξιοδότησης και λήψης σύνταξης Οι αστυνοµικοί µόλις συµπληρώσουν τον αναγκαίο χρόνο στην υπηρεσία ή και για λόγους ασθένειας, υγείας κλπ, και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των συνταξιοδοτικών νόµων δικαιούνται µηνιαία σύνταξη Η σχετική συνταξιοδοτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ο δικαστικός έλεγχος της νοµιµότητας της πράξης αυτής γίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο ύστερα από προσφυγή, σύµφωνα µε το άρ. 98 παρ. 1 εδ. στ του Συντάγµατος. Τα άλλα διοικητικά δικαστήρια και τα πολιτικά δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία για συνταξιοδοτικές υποθέσεις των αστυνοµικών. Οι προϋποθέσεις 2 για τη χορήγηση δικαιώµατος σύνταξης είναι οι ακόλουθες: α) παραίτηση, εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει 24 χρόνια, 6 µήνες και 1 ηµέρα συντάξιµη υπηρεσία, από την οποία 15ετή στην αστυνοµία και στο στρατό και την υπόλοιπη σε δηµόσια υπηρεσία ή από προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται συντάξιµη στο δηµόσιο. β) ακούσια αποστρατεία ( απόταξη κλπ) εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει 15ετή συντάξιµη υπηρεσία από την οποία 15ετή στην Αστυνοµία και το Στρατό γ) αποστρατεία για λόγους υγείας, εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει 10ετή συντάξιµη υπηρεσία, στην οποία υπολογίζεται και η µάχιµη υπηρεσία του Ν 142/1974 δ) αποστρατεία για λόγους υγείας ανεξάρτητα από το συντάξιµο χρόνο, εφόσον η βλάβη της υγείας προήλθε καταφανώς και χωρίς αµφισβήτηση, κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Για τους δολοφονηθέντες σε διατεταγµένη υπηρεσία, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή λόγω της αστυνοµικής ιδιότητας, η σύνταξη υπολογίζεται βάσει των αποδοχών κατά το χρόνο του θανάτου και είναι ισοδύναµη µε 35ετή πραγµατικής υπηρεσίας. 1.άρθρο 36 παρ. 1 Ν. 1481/ άρθρο 26 Π /

20 Από την άλλη πλευρά αυτοί που δε δικαιούνται σύνταξης 1, είναι οι εξής: α) οι απολυόµενοι για λόγους υγείας ή θανάτου και µη δικαιούµενοι σύνταξης αλλά βοηθήµατος οι ίδιοι ή οι κληρονόµοι τους, το οποίο ανέρχεται σε ποσό τόσων µηνιαίων αποδοχών, όσα τα χρόνια υπηρεσίας τους στην Αστυνοµία, χωρίς να δικαιούνται τρίµηνες αποδοχές. β) οι απολυόµενοι Αστυνοµικοί µε αίτησή τους, όταν έχουν υπερδωδεκαετή πραγµατική υπηρεσία, οι οποίοι δικαιούνται εφάπαξ χρηµατικής αποζηµίωσης, η οποία ανέρχεται σε ποσό τόσων µηνιαίων µισθών, όσα και τα χρόνια υπηρεσίας τους στην Αστυνοµία, εκτός ποινικής καταδίκης ή απόταξης εξαιτίας καταδίκης, δηλαδή: αποχή αδικαιολόγητη από τα καθήκοντά τους, καταδίκη για κλοπή, για παραβάσεις εκρηκτικών υλών και για υπεξαίρεση, απάτη, ιδιοποίηση, πλαστογραφία, απιστία ή παραποίηση, εφόσον στρέφονται κατά του ηµοσίου. ) Το δικαίωµα λήψης αδειών Οι άδεις του αστυνοµικού προσωπικού ρυθµίζονται από το Π 27/1986 (Α-11). Με αυτό ορίζονται τα είδη των αδειών, ο προγραµµατισµός, η αναστολή, ο περιορισµός, η ανάκλησή τους, η παράτασή τους, οι υποχρεώσεις των αδειούχων, η απώλεια του δικαιώµατος για λήψη κανονικής και βραχείας άδειας καθώς και άλλες λεπτοµέρειες. Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, το αστυνοµικό προσωπικό έχει δικαίωµα στις εξής άδειες: α) κανονική, 30 ηµέρες το χρόνο µε πλήρεις αποδοχές β) κανονική µε µειωµένες αποδοχές µέχρι 30 ηµέρες το χρόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του αρµόδιου για έγκριση χορήγησης των κανονικών αδειών γ) βραχείας διάρκειας 7 ηµερών κάθε χρόνο µε πλήρεις αποδοχές. δ) αναρρωτική 2, που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 584/1985 (Α-204) «οργάνωση και λειτουργία υγειονοµικής υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας». ε) εκπαιδευτική για την ηµεδαπή και αλλοδαπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στις ειδικές εκπαιδεύσεις του αστυνοµικού προσωπικού, εκτός της Αστυνοµικής Ακαδηµίας. Στ) άδεια µακράς διάρκειας για την αλλοδαπή µέχρι 6 µήνες χωρίς αποδοχές επιπλέον και µετά την εξάντληση της κανονικής, βραχείας και κανονικής µε µειωµένες αποδοχές για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. Η άδεια αυτή εγκρίνεται από 1. άθρα 44,49 Π /1979 και άρθρο 39 Ν. 1481/ άθρα 50,51 εποµ. και 60,61 Π.. 584/1985 (Α-204) 20

21 τον αρχηγό του Σώµατος και ο χρόνος που διανύθηκε δεν υπολογίζεται για τις βαθµολογικές και µισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις του προσωπικού. ζ) σχολική και µετασχολική των δοκίµων των Σχολών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό εκπαίδευσης. η) ειδική άδεια εξετάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ. 2 του Ν 1346/1983(Α-216) Του Π 561/80 (Α-153) και τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις. θ) κύησης και λοχείας γυναικών αστυνοµικών σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις γυναίκες δηµοσίους υπαλλήλους του υπαλληλικού κώδικα και του νόµου για την προστασία της µητρότητας 1 ι) ολιγόωρη µέχρι 3 ώρες, κατά το χρόνο που το αστυνοµικό προσωπικό εκτελεί υπηρεσία για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών του, κατά την κρίση του διοικητή ή του προϊσταµένου της υπηρεσίας. Ε) Το δικαίωµα οδοιπορικών εξόδων και αποζηµίωσης Σύµφωνα µε το αρ. 37 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 σε συνδυασµό µε όσα ορίζονται στο Ν. 617/1977 οι αστυνοµικοί δικαιούνται τα οδοιπορικά έξοδα και τις συναφείς αποζηµιώσεις όταν µετατίθενται ή εκτελούν υπηρεσία. ΣΤ) Το δικαίωµα νοσηλείας Όπως προαναφέρθηκε ένα από τα δικαιώµατα των αστυνοµικών ως Ελλήνων πολιτών είναι η υγεία. Χάριν όµως της θέσης τους οι αστυνοµικοί δικαιούνται ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης από τους υγειονοµικούς αξιωµατικούς του Σώµατος και όταν αυτοί δεν υπάρχουν από τους υγειονοµικούς αξιωµατικούς των Ενόπλων υνάµεων ή από γιατρούς δηµοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες. Επιπλέον, το αστυνοµικό προσωπικό που βρίσκεται εν ενεργεία ή έχει συνταξιοδοτηθεί καθώς και τα µέλη της οικογένειάς του δικαιούνται φαρµακευτική ή νοσοκοµειακή περίθαλψη κατά προτίµηση στα στρατιωτικά νοσοκοµεία του κράτους 2. 1.Π.. 611/1977 Α-198 και Ν. 1302/1982 Α βλ. σχετικά Ν. 1481/1984 άρθρο 38 και Π.. 584/1985 (Α-204) 21

22 Ζ) Το δικαίωµα της ηθικής και υλικής αµοιβής Σε περιπτώσεις εξαίρετων επιτευγµάτων ή προσπαθειών των αστυνοµικών προβλέπεται για αυτούς η χορήγηση υλικής και ηθικής αµοιβής 1. Ηθική αµοιβή καλείται η τιµητική επιβράβευση των δραστηριοτήτων ή των προσπαθειών του αστυνοµικού προσωπικού που υπερβαίνουν την απλή καλώς ευνοούµενη υποχρέωση που έχει ένας αστυνοµικός στα πλαίσια της υπηρεσιακής του κατάστασης. Οι ηθικές αµοιβές που χορηγούνται στους αστυνοµικούς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 622/1985(Α-231) είναι οι ακόλουθες: α) η προαγωγή για ανδραγαθία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 36/1946 (Α- 238) β) τα παράσηµα των ταγµάτων Αριστείας. γ) τα αστυνοµικά µετάλλια. Τέτοια είναι το Αστυνοµικό Αριστείο Ανδραγαθίας, Αστυνοµικός Σταυρός, µετάλλιο αστυνοµικής αξίας, µετάλλιο ευδόκιµης αστυνοµικής υπηρεσίας. Η υλική αµοιβή φτάνει µέχρι το µισθό των 2 µηνών. Όταν όµως πρόκειται για σοβαρά τραύµατα ή βλάβες ή για εξαιρετικές δραστηριότητες ή προσπάθειες η υλική αµοιβή είναι δυνατόν να ανέρχεται µέχρι το µισθό των 5 µηνών. Η) Το δικαίωµα διαµονής των αστυνοµικών σε οικήµατα της ΕΛ.ΑΣ Το αστυνοµικό προσωπικό άγαµο ή έγγαµο έχει το δικαίωµα δωρεάν διαµονής σε οικήµατα των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ µαζί µε τα µέλη της οικογένειάς του εφόσον η τελευταία δε διαµένει στην έδρα της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς του άρθρου 8 Ν. 1145/1981 (Α-10) Θ) Το δικαίωµα σίτισης Το αστυνοµικό προσωπικό έχει το δικαίωµα καθηµερινής σίτισης στις αστυνοµικές λέσχες καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό. Πρόκειται για ένα ακόµη προνόµιο των αστυνοµικών λόγω της υπηρεσιακής τους ιδιότητας. 1. Άρθρο 39 Ν. 1481/

23 Ι) Το δικαίωµα δωρεάν ή µε έκπτωση χρήσης των δηµοσίων συγκοινωνιών και παρακολούθησης δηµοσίων θεαµάτων. Οι αστυνοµικοί απολαµβάνουν του δικαιώµατος 1 δωρεάν ή µε έκπτωση χρήσης των αστικών λεωφορείων, των ηλεκτρικών σιδηροδρόµων, των υπεραστικών λεωφορείων, των αεροπλάνων της Ολυµπιακής Αεροπορίας και των ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για την παρακολούθηση 2 δηµοσίων θεαµάτων. Ια) το δικαίωµα άσκησης του λειτουργήµατος και της απονοµής βαθµού Το αστυνοµικό προσωπικό έχει το δικαίωµα να ασκεί το λειτούργηµά του σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που του έχουν ανατεθεί και το βαθµό που κατέχει στη διοικητική ιεραρχία του Σώµατος. Κάθε ασυνέπειά του ως προς τις αρµοδιότητές του θεωρείται παράβαση του νόµου. Οι αστυνοµικοί πάντως δεν είναι δυνατόν να παυθούν, να τεθούν σε υποχρεωτική άδεια ή µόνιµη διαθεσιµότητα χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν το Σύνταγµα και οι νόµοι. Οι αστυνοµικοί προάγονται σε ανώτερο βαθµό στη διοικητική ιεραρχία σύµφωνα µε τα προσόντα και τις ικανότητές τους. Κριτήρια για την προαγωγή τους είναι τα ακόλουθα: α) το ήθος και η εντιµότητά τους β) η µόρφωση ( ειδική -επιστηµονική) γ) η διοικητική ικανότητα και η επαγγελµατική κατάρτιση δ) η αφοσίωση στους δηµοκρατικούς θεσµούς ε) η αφοσίωση στις πανανθρώπινες αξίες και ειδικότερα στην αξία του ίδιου του ανθρώπου. Ιβ) Το δικαίωµα χρήσης όπλων Οι αστυνοµικοί έχουν την εξουσία χρήσης όπλων, σε αντίθεση µε τους πολίτες που ακόµα και για την κατοχή όπλου χρειάζονται την αντίστοιχη άδεια. Συναφές προς το δικαίωµα αυτό είναι η εξουσία των αστυνοµικών για την άσκηση βίας. 1. Άρθρα 18,19 Π.. 538/ Άρθρο 17 Π.. 538/

24 Το αστυνοµικό προσωπικό ασκεί την εξουσία του µέσω του διοικητικού καταναγκασµού και µάλιστα µε τη χρήση υλικής βίας που φτάνει µέχρι και τη χρήση των όπλων. Οι αστυνοµικοί επιτρέπεται να ασκήσουν υλική βία µόνο σε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1 α) κατ εξαίρεση β)λόγω νόµου γ)όταν η προσφυγή στα µέτρα βίας καθίσταται απολύτως αναγκαία. Έτσι µόνο εφαρµόζεται ο νόµος και τηρείται η δηµόσια τάξη. Η βία που µπορεί να ασκηθεί από τα αστυνοµικά όργανα διακρίνεται σε σωµατική και ψυχολογική. Σωµατική βία ασκείται όταν το άτοµο γίνεται αναίσθητο ή ανίκανο α αντιδράσει εξαιτίας υπνωτικών, ναρκωτικών ή ανάλογων µέσων. Η σωµατική βία µπορεί να είναι απόλυτη όταν το άτοµο αδυνατεί να λειτουργήσει αυτοβούλως ή εξαναγκάζουσα όπου ναι µεν υπάρχει βουλητική κυριαρχία του δρώντος, η βούλησή του αυτή όµως αποτελεί προϊόν ψυχολογικού καταναγκασµού. Στον τελευταίο όρο υπάγεται τόσο η ψυχοσωµατική όσο και η καθαρά ψυχολογική βία, δηλαδή η απειλή. Η σωµατική βία µπορεί να ασκηθεί ως ανόργανη ή ενόργανη. Παραδείγµατα ανόργανης βίας, η οποία συνιστά και την ηπιότερη µορφή βίας είναι η διάλυση δηµόσιας συνάθροισης από όργανα της ΕΛ.ΑΣ µε βίαιη απώθηση του πλήθους από ισχυρές δυνάµεις, η βίαιη επαναπροώθηση αλλοδαπού που έχει απελαθεί αλλά αρνείται να επιβιβαστεί στο µεταφορικό µέσο για να αποµακρυνθεί, η αποµάκρυνση οµάδων περιφερόµενων φιλάθλων εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν προτίθενται να εισέλθουν στο γήπεδο ή αρνούνται να το πράξουν µολονότι προσκαλούνται σχετικά και η κατακράτηση µε περιορισµό ή εγκλεισµό κάποιου εντός κρατητηρίου αστυνοµικού καταστήµατος. Η άσκηση της ενόργανης βίας που συνιστά και τη βαρύτερη µορφή βίας γίνεται µε τη χρήση µηχανικών µέσων,όπως είναι τα όπλα και οποιαδήποτε άλλα ειδικά µέσα ή µηχανήµατα που είναι ικανά να συµβάλλουν στην προληπτική και κατασταλτική αστυνόµευση. Ενδεικτικά παραδείγµατα είναι η βίαιη διάλυση δηµόσιας συνάθροισης µε τη χρήση δακρυγόνων ή αστυνοµικών ράβδων, η υποχρεωτική εξέταση του DNA προς εξακρίβωση της ταυτότητας του δράστη, η αναγκαστική σίτιση κρατουµένου που επιχειρεί απεργία πείνας, η από τα ίδια τα όργανα ακινητοποίηση των παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων µε ειδικούς µηχανισµούς (τροχοσφιγκτήρες κλπ) και η µεταφορά τους µε κατάλληλα τεχνικά µέσα σε σταθµό αυτοκινήτων ή άλλο κατάλληλο χώρο. Παπαϊωάννου Ζωή «Αστυνοµικό ίκαιο» σελ

25 Ιγ) Λοιπά δικαιώµατα αστυνοµικών Κάποια επιπλέον δικαιώµατα των αστυνοµικών είναι καταρχάς το δικαίωµά τους να ασκούν άλλο επάγγελµα εκτός υπηρεσίας, το δικαίωµα αποζηµίωσης 1 για τυχόν µικροτραυµατισµούς, βλάβες, φθορές και απώλειες ενδυµάτων και αντικειµένων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.τα παραπάνω αφορούν και το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το αστυνοµικό προσωπικό δεν έχει διατεθεί να ασκεί υπηρεσία. Τέλος, υπάρχει το δικαίωµα απονοµής σύνταξης, αποζηµίωσης και οποιασδήποτε άλλης βοήθειας στα θύµατα τροµοκρατίας 2. 1.άρθρο 39 παρ. 4 Π.. 538/ Ν. 1897/

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ Περιορισµοί δικαιωµάτων αστυνοµικού προσωπικού και διακρίσεις Εξαιτίας της ίδιας της φύσης της υπηρεσίας που παρέχουν οι αστυνοµικοί στο κοινωνικό σύνολο, η οποία υπαγορεύει την τήρηση ενός γενικότερου καθεστώτος πειθαρχίας τα συνταγµατικά δικαιώµατα των αστυνοµικών ως Ελλήνων πολιτών υπόκεινται σε ορισµένους περιορισµούς. Οι περιορισµοί αυτοί των δικαιωµάτων του αστυνοµικού προσωπικού απορρέουν σε πολλές περιπτώσεις από τις γενικότερες υποχρεώσεις που έχουν οι αστυνοµικοί απέναντι στο κράτος, λόγω και της ειδικής κυριαρχικής σχέσης που υπάρχει µεταξύ τους. Συγκεκριµένα, το δικαίωµα του αστυνοµικού προσωπικού για την προστασία της ζωής και της σωµατικής ακεραιότητας διακυβεύεται από την ίδια τη φύση της υπηρεσίας που είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν στο κοινωνικό σύνολο. Στην προσπάθειά τους να προστατέψουν τους πολίτες, να διασφαλίσουν την ειρήνη και να πατάξουν το έγκληµα θέτουν σε πολλές περιπτώσεις σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωµατική τους ακεραιότητα, αφού οι συνέπειες της δραστηριότητάς τους µπορεί να είναι βλαβερές και να οδηγήσουν σε βλάβες, τραυµατισµούς, ακόµα και σε θάνατο. Ένα ακόµη δικαίωµα του αστυνοµικού που υπόκειται σε περιορισµό εξαιτίας της υπηρεσιακής του κατάστασης είναι το δικαίωµα της ελευθερίας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Αυτό συµβαίνει καταρχάς µε τις µεταθέσεις, τις µετακινήσεις και τους περιορισµούς στη µετακίνηση των αστυνοµικών 1. Επιπλέον, οι αστυνοµικοί λόγω της θέσης τους υποχρεούνται να τηρούν ορισµένη συµπεριφορά είτε βρίσκονται εν ώρα υπηρεσίας είτε όχι. Συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα µια απρεπής τους εµφάνιση όπως ο ακόλαστος βίος, η χρήση ναρκωτικών ουσιών και η κατανάλωση οινοπνεύµατος. 1.βλ. Παπαϊωάννου Ζωή «Αστυνοµικό ίκαιο» σελ

27 Πρέπει,ωστόσο, να σηµειωθεί ότι και για τους άλλους πολίτες απαγορεύεται η χρήση ναρκωτικών όπως επίσης απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνεύµατος σε ειδικές συνθήκες, π.χ. κατά την οδήγηση οχηµάτων. Κάτι τέτοιο συνιστά περιορισµό του δικαιώµατος ελευθερίας της προσωπικότητας. Ένας ακόµα περιορισµός του δικαιώµατος της ελευθερίας των αστυνοµικών αφορά στην προσωπική οικογενειακή τους ζωή και ιδιαίτερα στη σύναψη γάµου. Συγκεκριµένα, ο αστυνοµικός που επιθυµεί να συνάψει γάµο µε πρόσωπο αλλοδαπής υπηκοότητας χρειάζεται άδεια από την υπηρεσία του. Στο παρελθόν µάλιστα υπήρχε γενικότερος περιορισµός ως προς την άδεια γάµου. Αργότερα, όµως, το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι η προσωπική ζωή του αστυνοµικού δεν δύναται να επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Επιπλέον, µέχρι το 80 υπήρχε ο αποκαλούµενος στρατωνισµός, κατά τον οποίο οι αστυνοµικοί έπρεπε να διαµένουν υποχρεωτικά στα οικήµατα της αστυνοµίας και να σιτίζονται στις αστυνοµικές λέσχες 1. Πλέον, το δικαίωµα των αστυνοµικών να διαµένουν στα οικήµατα της ΕΛ.ΑΣ και να σιτίζονται στις αστυνοµικές υπηρεσίες θεωρείται ένα από τα ευεργετήµατά τους. Σε περιορισµό όµως υπόκειται και το δικαίωµα των αστυνοµικών στην ανθρώπινη αξία. Συγκεκριµένα, οι στερήσεις, οι διαποµπεύσεις και οι δοκιµασίες που υφίστανται στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους συνιστούν προσβολή τόσο του δικαιώµατος της ανθρώπινης αξίας, όσο και του δικαιώµατος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους. Υποχρεωτική καθίσταται επίσης, για τους αστυνοµικούς η τήρηση πολιτικής ουδετερότητας. Συγκεκριµένα, απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκδήλωση υπέρ πολιτικών κοµµάτων 2 τόσο στους στρατιωτικούς όσο και στους δικαστικούς και το προσωπικό των Σωµάτων ασφαλείας, όπως επισηµαίνεται και στο άρ. 29 παρ. 3 του Συντάγµατος. Οι αστυνοµικοί δηλαδή πρέπει να είναι αποστασιοποιηµένοι από τις πολιτικές και κοµµατικές συναθροίσεις και γενικότερα από τις συλλογικές δράσεις πολιτικού χαρακτήρα. Περιορισµένο είναι ακόµα και το δικαίωµα τους εκλέγεσθαι των αστυνοµικών. Συγκεκριµένα, όπως ορίζεται στο άρ. 56 παρ. 3 εδ. γ του Συντάγµατος, οι ανώτεροι και οι ανώτατοι αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των Σωµάτων ασφαλείας δε δύνανται να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, ούτε να εκλεγούν βουλευτές σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια υπηρέτησαν ή σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια 1. βλ. Στεργιούλη «Η Ελληνική Αστυνοµία κατά την περίοδο της µεταπολίτευσης» σελ βλ. Παπαϊωάννου Ζωή «Αστυνοµικό ίκαιο» σελ

28 επεκτεινόταν η τοπική τους αρµοδιότητα µέσα στους τελευταίους δεκαοχτώ µήνες της τετραετούς βουλευτικής περιόδου. Οι στρατιωτικοί γενικά δεν µπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, ούτε να εκλεγούν βουλευτές όσο χρόνο διαρκεί η υποχρέωσή τους να παραµείνουν στην Υπηρεσία. Χαρακτηριστική είναι ακόµη η απαγόρευση απεργίας 1 για το προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας, η οποία σε καµία περίπτωση δε θα έπρεπε να συσχετιστεί µε το νόµιµο δικαίωµα των αστυνοµικών να συνιστούν επαγγελµατικές ενώσεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2 εδ. β του Συντάγµατος απαγορεύεται η απεργία µε οποιαδήποτε µορφή στους δικαστικούς και αστυνοµικούς υπαλλήλους. Εκτός όµως από τους περιορισµούς που θέτει το ίδιο το Σύνταγµα στο αστυνοµικό προσωπικό υπάρχουν και οι περιορισµοί που τίθενται από τους Κανονισµούς του Σώµατος και σε κάθε περίπτωση η παράβασή τους συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα. Ωστόσο, η συνταγµατικότητα των αστυνοµικών αυτών Κανονισµών είναι σε πολλές περιπτώσεις αµφισβητούµενη και η αµφισβήτηση λύνεται τελικά από τα δικαστήρια. Ένας από τους αµφισβητούµενους αυτούς περιορισµούς που επιβάλλουν οι Κανονισµοί του Σώµατος αφορά στην απαγόρευση των αστυνοµικών να ασκούν άλλο επάγγελµα ή να ασχολούνται κατ επάγγελµα µε το εµπόριο ή την τέχνη. Έτσι περιορίζεται µεν το δικαίωµα συµµετοχής του αστυνοµικού στην οικονοµική ζωή της χώρας, ο περιορισµός όµως αυτός δικαιολογείται από την υπηρεσιακή κατάσταση του αστυνοµιικού. Εννοείται ότι η ενασχόληση µε την τέχνη που δε γίνεται κατ επάγγελµα δεν απαγορεύεται. Επιπλέον, ο αστυνοµικός απαγορεύεται να εκφράζει εγγράφως ή προφορικώς δηµόσια κριτική σχετικά µε τις πράξεις της Υπηρεσίας του ή τις πράξεις συναδέλφων του, η οποία δείχνει έλλειψη σεβασµού. Απαγορεύεται επίσης η δηµοσίευση στον Τύπο ή σε οποιοδήποτε άλλο µέσο επικοινωνίας άρθρων παρά τις διατάξεις των Κανονισµών και των διαταγών της Υπηρεσίας. Συµπερασµατικά, οι περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων των αστυνοµικών πρέπει να είναι τέτοιοι που να εξυπηρετούν το συµφέρον της Υπηρεσίας και να µη δυσχεραίνουν υπερβολικά την οµαλή κοινωνική του προσαρµογή και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Και αυτό γιατί το έργο των αστυνοµικών είναι αµιγώς κοινωνικό και άπτεται της άµεσης επικοινωνίας µε τον πολίτη και κατ επέκταση των κοινωνικών προβληµάτων., στη λύση των οποίων ο αστυνοµικός καλείται συχνά να συµµετάσχει ή τουλάχιστον να διατυπώνει την άποψή του. 1. βλέπε αττόγλου «Συνταγµατικό ίκαιο, Ατοµικά ικαιώµατα» σελ 199 τόµος β 28

29 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αστυνοµία εκλαµβάνεται υπό ουσιαστική έννοια, οπότε αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων του κράτους για την αντιµετώπιση των κινδύνων, υπό θεσµική ή οργανωτική έννοια, όσον αφορά στη δοµή και την οργάνωση των αστυνοµικών αρχών και τέλος υπό τυπική έννοια, η οποία περιλαµβάνει όλες τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναλαµβάνει και εκτελεί η αστυνοµία υπό θεσµική έννοια. Η οργάνωση και η αποστολή των φορέων άσκησης αστυνοµικής εξουσίας ρυθµίζεται από το δίκαιο της δηµόσιας τάξης. Ο αστυνοµικός είναι υποκείµενο δικαίου, φορέας δηλαδή δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Τόσο οι υποχρεώσεις και οι περιορισµοί όσο και τα δικαιώµατα κυρίως- των αστυνοµικών ορίζονται στο Σύνταγµα, τους νόµους και τις αποφάσεις της υπηρεσίας τους. Ωστόσο, λόγω της ειδικής κυριαρχικής σχέσης που υπάρχει µεταξύ αστυνοµίας και κράτους η θέση των αστυνοµικών είναι ιδιάζουσα. Είναι αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα ότι ο αστυνοµικός απολαµβάνει πολλά από τα δικαιώµατα που παρέχονται σε όλους τους Έλληνες πολίτες αλλά και περαιτέρω δικαιώµατα που παρέχονται στο αστυνοµικό προσωπικό λόγω της υπηρεσιακής του κατάστασης. Ωστόσο, εξαιτίας των αυξηµένων υποχρεώσεών που έχει απέναντι στο κράτος και τους συµπολίτες του τα δικαιώµατά του περιορίζονται σε σηµαντικό βαθµό. 29

30 ΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλιβιζάτος Κ.Νίκος «Η συνταγµατική θέση των Ενόπλων υνάµεων» τόµοι 1 και 2, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή Βενιζέλος Ευάγγελος Χρυσόγονος Κώστας «Πρακτικά θέµατα Συτναγµατικού ικαίου και Συνταγµατικών Ελευθεριών», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα- Κοµοτηνή αττόγλου Πρόδροµος «Συνταγµατικό ίκαιο, Ατοµικά ικαιώµατα» τ. Ά και Β, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κοµοτηνή ηµητρόπουλος Αντρέας «Συνταγµατικά ικαιώµατα» Τόµος Γ Τεύχ. 1 και 2 Β εκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα Θεσσαλονίκη ηµητρόπουλος Αντρέας «Γενική Συνταγµατική Θεωρία» Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη ηµόπουλος Χαράλαµπος «Η αστυνοµία και ο αστυνοµικός» Εκδ. Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή Ζιανίκας Χαράλαµπος Α. «Αστυνοµικό σύστηµα» ( Μέρος Πρώτο- Εισαγωγικά Θέµατα). Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα- Κοµοτηνή Καρακώστας Γιάννης Μιχ «ίκαιο Αστυνοµίας» Αθήνα Κρεµαλής «Σύνθετες παροχές κοινωνικής ασφάλειας» σελ. 18 Μαυριάς Γ. Κώστας «Συνταγµατικό ίκαιο» Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Παπαϊωάννου Ζωή «Αστυνοµικό ίκαιο» Β Έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη Τάχος Αναστάσιος- Σκουρής Βασίλειος Ειδικό ιοικητικό ίκαιο Τεύχος 3 «ίκαιο της ηµόσιας Τάξης» Εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη Στεργιούλης «Η Ελληνική Αστυνοµία κατά την περίοδο της µεταπολίτευσης» 30

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εννοιολογικά αδιαίρετα και ορίζουν το κοινωνικό δικαίωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πράγματι, η

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Καθορίζοντας το γενικό περιεχόµενο ενός δικαιώµατος, µε διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο γενικής σχέσης, προσδιορίζονται τα ανώτατα όρια άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ... 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Λειτουργικοί Παράγοντες...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ... 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Λειτουργικοί Παράγοντες... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 19 ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... 21 Βασικά Στοιχεία της Δεοντολογίας... 21 1. Η έννοια και ο ρόλος της Δεοντολογίας... 21 2. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν. 2800/2000 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-30, 39]...3 [2]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α ) Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειµένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α ΟΜΑ Α Στην Ερώτηση Α.1., να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη "Σωστό"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανασίου Γεωργία Μόσχος Παύλος Τσορδιά Ειρήνη Γεωργία Τσορδιάς Δημήτρης Πάτρα,12 Δεκεμβρίου 2012 2 Ευχαριστίες : Ευχαριστούµε πολύ την επιβλέπουσα καθηγήτρια αυτής της εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις»

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηµοσιογράφων-συντακτών που. εργάζονται στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηµοσιογράφων-συντακτών που. εργάζονται στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηµοσιογράφων-συντακτών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς σταθµούς (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ανατολικού Τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο: ονομάζεται το σύνολο των υποχρεωτικών και εξαναγκαστικών κανόνων οι οποίοι και ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων, η παράβαση αυτών επιφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές (συμπεριλαμβάνεται η Γνώση Ξένων Γλωσσών)

Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές (συμπεριλαμβάνεται η Γνώση Ξένων Γλωσσών) . Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟ Φ.Ε.Κ. Διορισμού (ΦΕΚ74/5-4- 2005) 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 36, 767 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η προστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Ατομική προστασία εργαζομένων... 4 1.3 Προστασία της ίδιας της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης... 4 1.4 Προστασία της Συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ealex@uom.gr Σύγκρουση Δικαιωμάτων Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία 23/5/2016 Δημόσια νομικά πρόσωπα Κοινές αρχές λειτουργίας Αρχή της ουδετερότητας Έννοια: Το δημόσιο νομικό πρόσωπο οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα

Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα Ανθρώπινα ικαιώµατα θα µπορούσαν γενικά να ορισθούν ως εκείνα τα δικαιώµατα που είναι σύµφυτα µε την ανθρώπινη ύπαρξη και χωρίς τα οποία δεν µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΣΤΟ 2008 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Βασικές διατάξεις. ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του πολιτεύματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΣΤΟ 2008 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Βασικές διατάξεις. ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του πολιτεύματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... XVII Πρόλογος της αρχικής έκδοσης... XIX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΣΤΟ 2008 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Βασικές διατάξεις Άρθρο 1. Άρθρο 2. ΤΜΗΜΑ Α Μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη»

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Εργασιακά Θέματα «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Περιεχόμενα 1. Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας Έννοια..... 3 3. Περιεχόμενο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3068 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 274 20021114 Τέθηκε σε ισχύ: 14.11.2002 Ηµ.Υπογραφής: 12.11.2002 Συµµόρφωση της ιοίκησης προς τις δικαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Λίνα Παπαδοπούλου Επ Καθ Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ [Σύνδεση με τα προηγούμενα] Η τυπική υπεροχή του Σ ως θεμέλιο του ελέγχου της συνταγματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σχέδιο Νόµου «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης Εναρµόνιση της

Διαβάστε περισσότερα