ΑΠΕΛΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΕΛΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΛΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ-ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΚΚΟΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Α.Μ. : ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ- ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Εισαγωγή 2. Η_έννοια_του_αλλοδαπού 3. Αλλοδαποί_ως_φορείς_δικαιωµάτων 4. Η_είσοδος_έξοδος_διαµονή_εγκατάσταση 5. Περιορισµοί_παραµονής_αλλοδαπού 6. Απέλαση Προϋποθέσεις ιοικητική απέλαση ικαστική απέλαση 7. Συνταγµατικότητα_διατάξεων_απέλαση 8. Σχετικές_νοµολογιακές_αποφάσεις Ελληνική νοµολογία για την απέλαση Νοµολογία Ε Α για την απέλαση 9. Συµπεράσµατα 10.Περίληψη 11.Βιβλιογραφία 12.Κατάλογος_δικαστικών_αποφασέων 2

3 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας που εκπονείται µε θέµα το περιοριστικό της ελευθερίας µέτρο της απέλασης θα πραγµατοποιηθεί µία προσπάθεια προσέγγισης του θέµατος υπό το πρίσµα του ισχύοντος νοµοθετικού καθεστώτος σε επίπεδο αφενός εθνικό αφετέρου σε σχέση µε διεθνείς συµβάσεις. Πρόκειται να αναλυθεί η έννοια του αλλοδαπού ως φορέα δικαιωµάτων εντός του πλέγµατος των διατάξεων που προβλέπει το δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών και να εµβαθύνουµε στο θέµα της απέλασης στις µορφές που δύναται να προσλάβει, στους λόγους επιβολής της, στη δυνατότητα αναστολής της και σε άλλα σχετικά ζητήµατα. Η απέλαση αποτελεί ζήτηµα νευραλγικής σηµασίας τόσο σε επίπεδο διεθνές λόγω της υφιστάµενης παγκοσµιοποίησης που συνεπάγεται την αύξηση του µεταναστευτικού κύµατος όσο και για τη χώρα µας η οποία συνιστά γη της επαγγελίας για χιλιάδες µετανάστες και τα τελευταία χρόνια η εισροή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς. Συνεπώς, σκόπιµο κρίνεται να εξεταστεί πολυπλεύρα το ζήτηµα της απέλασης και οι σχετικές διατάξεις που καθορίζουν τα περί αυτής ισχύοντα. 3

4 2. Η έννοια του αλλοδαπού Οι αλλοδαποί δεν αποτελούν µέρος του λαού του κράτους στο οποίο έχουν την ιδιότητα αυτή και συνεπώς δε συµµετέχουν στη δηµιουργία του δικαίου του κράτους αυτού, το οποίο δηµιουργήθηκε από τους ηµεδαπούς και αποβλέπει καταρχήν στην ικανοποίηση των αναγκών και των συµφερόντων των ηµεδαπών. Έτσι, από τη σκοπιά και µόνο του εσωτερικού δικαίου δε δηµιουργούνται δικαιώµατα για τους αλλοδαπούς. Εν τω προκειµένω για την ελληνική επικράτεια, «αλλοδαποί» 1 είναι αυτοί που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια 2 και είτε έχουν την ιθαγένεια ενός ή περισσότερων κρατών (πολυιθαγενείς αλλοδαποί) είτε δεν έχουν καµία ιθαγένεια (ανιθαγενείς) 3. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες, στις οποίες δε συµπεριλαµβάνεται η ελληνική είναι υποχρεωµένα να επιλέξουν ιθαγένεια µε δήλωσή τους στην υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του οικείου κράτους. Οι αλλοδαποί µε κριτήριο την εθνικότητα διακρίνονται σε οµογενείς και αλλογενείς. Οι κοινοτικοί αλλοδαποί είναι υπήκοοι των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικό νοµοθετικό καθεστώς ρυθµίζει τους πρόσφυγες. Πρόσφυγες είναι οι αλλοδαποί που πληρούν τις προϋποθέσεις της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 περί του 1 Α. ηµητρόπουλος, «Τα συνταγµατικά δικαιώµατα των αλλοδαπών στην Ελλάδα», Εκδόσεις Σάκκουλα 2001, σελ Ιθαγένεια είναι ο δηµοσίου δικαίου νοµικός δεσµός ενός φυσικού προσώπου µε ένα κράτος, δυνάµει του οποίου το πρόσωπο ανήκει στο λαό του κράτους του οποίου αυτό το πρόσωπο φέρει την ιθαγένεια. 3 Ν. 2910/ 2001, άρ. 1 : «Αλλοδαπός είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή που δεν έχει ιθαγένεια». 4

5 νοµικού καθεστώτος των προσφύγων και του συναφούς πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967, στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα από τις αρµόδιες αρχές. Ο όρος «αλλοδαπός» µε την ευρεία έννοια, όπως προσδιορίστηκε παραπάνω, περιλαµβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια και τους οµογενείς και κοινοτικούς αλλοδαπούς και τους πρόσφυγες. Με τη στενή έννοια του όρου, «αλλοδαπός» είναι κάθε πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, εκτός από τους οµογενείς, τους κοινοτικούς αλλοδαπούς και τους πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν και άλλη νοµική µεταχείριση. 4 4 Α. ηµητρόπουλος, «Τα συνταγµατικά δικαιώµατα των αλλοδαπών στην Ελλάδα», Εκδόσεις Σάκκουλα 2001, σελ. 17 5

6 3. Αλλοδαποί ως φορείς δικαιωµάτων Στα πλαίσια της ελληνικής νοµοθεσίας παρατηρούµε ότι οι αλλοδαποί δεν είναι ίσοι ως προς τα δικαιώµατα, όχι µόνο µε τους Έλληνες αλλά επίσης και µεταξύ τους, δεδοµένου ότι ορισµένες διµερείς ή πολυµερείς συµβάσεις καθιερώνουν δικαιώµατα για τους υπηκόους ορισµένων µόνο κρατών, µε συνέπεια να διαφοροποιείται η κατάσταση των αλλοδαπών ανάλογα µε την εθνική τους προέλευση. Σε καµία περίπτωση, βέβαια, δε θα µπορούσαµε να πούµε ότι η κατάσταση του αλλοδαπού διαφοροποιείται τελείως από εκείνη του ηµεδαπού, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι και οι δύο µετέχουν στη σύνθεση της ιεθνούς Κοινότητας καθώς και την όλο και στενότερη προσέγγιση και συνεργασία µεταξύ των κρατών η οποία συνεπάγεται την παραγωγή διεθνών συµβάσεων που πραγµατεύονται εκτός των άλλων και δικαιώµατα των αλλοδαπών. Η τάση αυτή µε έντονα τα χαρακτηριστικά της ενοποίησης και της αναπόφευκτα επερχόµενης παγκοσµιοποίησης έχει σα συνέπεια τόσο στο ελληνικό όσο και σε άλλα δικαιικά συστήµατα η αρχή της ισότητας του αλλοδαπού προς τον ηµεδαπό να τίθεται σαν ερµηνευτικός κανόνας από τον κοινό νοµοθέτη-ερµηνευτικός κανόνας ο οποίος δεσµεύει τον εφαρµοστή του δικαίου αλλά όχι και τον ίδιο το νοµοθέτη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το άρθρο 4 ΑΚ το οποίο ορίζει ότι «ο αλλοδαπός απολαµβάνει τα αστικά δικαιώµατα του ηµεδαπού». Η ισότητα αυτή ισχύει µόνο κατά το µέτρο που δεν ανατρέπεται από άλλες διατάξεις του ελληνικού δικαίου, αφού η 6

7 διάταξη του άρθρου 4 ΑΚ είναι απλός νόµος χωρίς καµία επαυξηµένη τυπική δύναµη απέναντι στους άλλους νόµους, που µπορούν να διαφοροποιούν την κατάσταση του αλλοδαπού. Βέβαια, οι διατάξεις αυτές του εσωτερικού δικαίου που διαφοροποιούν την κατάσταση του αλλοδαπού, τροποποιούνται από διεθνείς συµβάσεις µε συνέπεια οι διαφοροποιήσεις αυτές να µειώνονται συνεχώς στα διάφορα νοµικά συστήµατα, όπως και στο ελληνικό δίκαιο. Άξια παρατήρησης είναι η εξοµοίωση του αλλοδαπού προς τον ηµεδαπό ως προς τη δικαστική επιδίωξη των δικαιωµάτων του κατά το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο. Έτσι, η διάταξη του άρθρου 8 του Συντάγµατος που ορίζει ότι «κανένας δε στερείται χωρίς τη θέλησή του το δικαστή που του έχει ορίσει ο νόµος» καταλαµβάνει τόσο τους ηµεδαπούς όσο και τους αλλοδαπούς οι οποίοι υπάγονται στα ίδια καθ ύλην και κατά τόπο δικαστήρια για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. Σε γενικότερο επίπεδο, πρέπει να τονίσουµε ότι τα µητρικά ή κατ άλλους ανεπιφύλακτα συνταγµατικά δικαιώµατα αφορούν όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από τυχόν διακρίσεις όπως εθνικότητα, θρησκεία, φύλο κλπ., όπως το δικαίωµα στην ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια για παράδειγµα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανθρώπινοι αξία. Το απαραβίαστο αυτής αποτελεί την καταστατική αρχή της σύγχρονης ελληνικής έννοµης τάξης και κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγµατος. Είναι έκδηλο ότι το µητρικό συνταγµατικό δικαίωµα στην ανθρώπινη αξία κατοχυρώνεται τόσο για τους ηµεδαπούς όσο και για τους αλλοδαπούς. 7

8 Σε όλες τις περιπτώσεις που το Σύνταγµα δεν επιφυλάσσει ένα ατοµικό δικαίωµα µόνο στους ηµεδαπούς ο νοµοθέτης δεν µπορεί να εισαγάγει διακρίσεις λόγω ιθαγένειας παρά µόνο όπου και στο µέτρο που άλλες διατάξεις του Συντάγµατος επιτρέπουν τις διακρίσεις αυτές. Έτσι, παρά το ότι στο άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγµατος αναφέρεται ότι «καθένας έχει δικαίωµα [...] να συµµετέχει στην πολιτική ζωή της χώρας, από άλλες διατάξεις του Συντάγµατος συνάγεται ότι τα δικαιώµατα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ή της ιδρύσεως και συµµετοχής σε πολιτικά κόµµατα επιφυλάσσονται σε Έλληνες πολίτες (µε εξαίρεση τα δικαιώµατα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές, καθώς και στις εκλογές στο Ευραπαϊκό Κοινοβούλιο που ανήκουν σε όλους τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εποµένως και στους κοινοτικούς αλλοδαπούς που κατοικουν στην Ελλάδα). Εδώ επέκταση των δικαιωµάτων αυτών δεν επιτρέπεται ούτε στο νοµοθέτη. 5 Επίσης, ενώ πάλι το άρ. 5 παρ.1 κατοχυρώνει το δικαίωµα καθενός να συµµετέχει στην οικονοµική ζωή της χώρας (και εποµένως αποκλείεται η γενική απαγόρευση οικονοµικής δραστηριότητας στους αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς), διαφοροποιήσεις βάσει ιθαγένειας δεν αποκλείονται καταρχήν, αφού το Σύνταγµα (άρ.4 παρ.1 ) επιτάσσει ίση µεταχείριση µόνο των Ελλήνων. Εδώ ο νοµοθέτης είναι καταρχήν ελέυθερος να εξισώσει ή να διαφοροποιήσει ηµεδαπούς και αλλοδαπούς. Η ελευθερία αυτή περιορίζεται όµως από διεθνείς συµβάσεις και ιδίως από το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, του οποίου θεµελιώδη αρχή αποτελεί η απαγόρευση διακρίσεως λόγω ιθαγένειας. 5 Π.. αγτόγλου,, «Συνταγµατικό ίκαιο, Ατοµικά ικαιώµατα», Τόµος Α, Εκδόσεις 2005, σελ

9 Ενώ το Σύνταγµα συχνά διακρίνει ή επιτρέπει τη διάκριση βάσει ιθαγένειας, απαγορεύει τη διάκριση κατά την προστασία των θεµελιωδών αγαθών της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας βάσει της εθνικότητας. Κατά το άρθρο 5 παρ.2 «όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Η εθνικότητα είναι καταρχήν άσχετη προς την ιθαγένεια,αν και συχνά συγχέεται µε αυτήν, ιδίως λόγω του ταυτόσηµου όρου και για τις δύο σε πολλές ξένες γλώσσες 6. Η εθνικότητα δεν αναφέρεται στη νοµική κατάσταση του προσώπου, αλλά στην καταγωγή του, την κοινωνική του υπόσταση, τη συµµετοχή του σε ένα έθνος ανεξαρτήτως ιθαγένειας και συνόρων. 6 Π.. αγτόγλου, «Συνταγµατικό ίκαιο, Ατοµικά ικαιώµατα», Εκδόσεις Σάκκουλα 2005, Τόµος Α, σελ

10 4.Η είσοδος- έξοδος, διαµονή και εγκατάσταση του αλλοδαπού στην Ελλάδα και το Σύνταγµα Υπάρχουν ορισµένα θέµατα τα οποία εµφανίζουν ιδιαίτερη ένταση αναφορικά µε τους αλλοδαπούς, ενώ αντίθετα καθόλου δεν απασχολούν, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς. Πρόκειται για θέµατα αναγόµενα στη γενικότερη ελευθερία κίνησης, τα οποία λόγω της σπουδαιότητάς τους αποτελούν αντικείµενο υπό µελέτη στα πλαίσια του παρόντος πονήµατος. Η είσοδος, παραµονήεγκατάσταση και έξοδος από τη χώρα είναι θέµατα που ούτε καν τίθενται προκειµένου περί ηµεδαπών. Η είσοδος στη χώρα δεν µπορεί ποτέ να απαγορευθεί σε οποιονδήποτε Έλληνα 7 κι αν ακόµη στερείται διαβατηρίου ή άλλου Ταξιδιωτικού εγγράφου 8. Από το νοµικό θεσµό της ιθαγένειας απορρέει απόλυτο δικαίωµα εισόδου. Αντίθετα δικαίωµα εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια δεν αναγνωρίζει το Σύνταγµα υπέρ των αλλοδαπών. Ένα τέτοιο δικαίωµα αναγνωρίζεται στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απορρέει από το πρωτότυπο ευρωπαϊκό δίκαιο, από τη Συνθήκη της Ρώµης 9. Τα ίδια ισχύουν και για την ελευθερία κίνησης, εγκατάστασης παραµονής και εξόδου από τη χώρα. Η είσοδος των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια εξαρτάται από την τήρηση προϋποθέσεων. Άλλ έστω και αν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις είναι δυνατή η άρνηση της εισόδου 10. Ο νόµος καθορίζει τα σηµεία εισόδου και εξόδου 7 Βλ. Άρθρο 5 παρ. 1 εδ. α του Συντάγµατος 8 Βλ. Άρθρο 7 παρ. 4, ν. 2910/ Συνθήκη Ρώµης 1957, άρθρο 47 επ. 10 Βλ. Άρθρο 7 ν. 2910/ 2001 : «Ο πρόξενος µπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση θεώρησης εισόδου (visa) κατά κανόνα sine causa, αλλά και οι Ελληνικές Αρχές Ελέγχου µπορούν να απαγορεύσουν την είσοδο αλλοδαπού στη χώρα, παρά το ότι διαθέτει θεώρηση εισόδου, εφόσον συντρέχει περίπτωση που ορίζει ο νόµος». 10

11 καθώς και τη διαδικασία ελέγχου της εισόδου και εξόδου των αλλοδαπών και αναφέρει ρητά τις προϋποθέσεις για την είσοδο στην Ελλάδα των αλλοδαπών. Η είσοδος και η έξοδος στο ελληνικό έδαφος γίνεται µόνο από τις ελεγχόµενες µεθοριακές διαβάσεις, που καθορίζονται µε π.δ. που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών και ηµόσιας Τάξης και είναι συνήθως αερολιµένες, λιµένες και µεθοριακοί σταθµοί στα σύνορα της χώρας. Πάντως για εξαιρετικούς λόγους (δικαιολογηµένες περιπτώσεις κατεπείγοντος ή ανάγκης), µε απόφαση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης µπορεί να επιτραπεί η είσοδος ή έξοδος και εκτός των µεθοριακών αυτών διαβάσεων. Κάθε άτοµο που εισέρχεται ή εξέρχεται στο ελληνικό έδαφος (συνεπώς αλλοδαπός και ηµεδαπός) υπόκειται σε αστυνοµικό έλεγχο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικές διεθνείς συµβάσεις. Τέτοιες εξαιρέσεις προσώπων που δεν υπόκεινται στον αστυνοµικό έλεγχο είναι κυρίως αρχηγοί κρατών. Σε περίπτωση που το πρόσωπο εισέλθει στην Ελλάδα ή προσπαθήσει να εξέλθει από αυτή χωρίς να τηρήσει τις νόµιµες διατυπώσεις- δηλαδή εκτός των µεθοριακών σταθµών και χωρίς να υποστεί έλεγχο-, διαπράττει ποινικό αδίκηµα που τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών. Εξαίρεση ισχύει µόνο για τους πρόσφυγες, οι οποίοι όµως υποχρεούνται να ζητήσουν των αναγνώρισή τους ως προσφύγων αµέσως µετά την παράνοµη είσοδό τους,στην πλησιέστερη δηµόσια αρχή στην οποία παρουσιάζονται ή από την οποία ανακαλύπτονται. Για την είσοδο αλλοδαπού στην Ελλάδα ο νόµος 1975/ 91 απαιτεί να µην υπάρχουν στο πρόσωπό του ορισµένες αρνητικές 11

12 προϋποθέσεις αλλά και παράλληλα να συντρέχουν ορισµένες θετικές προϋποθέσεις. 11 Οι αρνητικές προϋποθέσεις (κωλύµατα) στο πρόσωπο του αλλοδαπού που σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.5 απαγορεύουν την είσοδό του είναι: «πάσχει από ασθένεια, η οποία µε απόφαση του αρµοδίου για θέµατα υγείας υπουργού έχει κριθεί σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας ότι δύναται να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία». Πρόκειται για µεταδοτικές ασθένειες. 12 «δε διαθέτει εξ ιδίων τα αναγκαία µέσα συντήρησης αυτού και των µελών της οικογένειάς του». ηλαδή, δε δικαιολογεί την ύπαρξη επαρκών πόρων που θα του επιτρέπουν τη διαβίωση κατά το χρόνο που ζητεί να του εγκριθεί να παραµείνει στην Ελλάδα. «διερχόµενος από την Ελλάδα δεν έχει θεώρηση εισόδου, εφόσον απαιτείται, και εισιτήριο για τη συνέχιση του ταξιδιού του, τόσο για τη χώρα προορισµού, όσο και για τις ενδιάµεσες χώρες από τις οποίες κατ ανάγκη θα διέλθει». «περιλαµβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών για τους οποίους υπάρχει απαγόρευση εισόδου (κατάλογοι ανεπιθύµητων αλλοδαπών)». Ο κατάλογος αυτός 11 Κέντρο ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ικαίου, Τοµέας ιεθνών Σπουδών Νοµική Σχολή Αθηνών, Νοµική Σχολή ΑΠΘ «Ο νέος νόµος 3386/2005 για τους αλλοδαπούς, Σκέψεις και προβληµατισµοί», Εκδόσεις Σάκκουλα 2006,Επιµέλεια : Ζ. Παπασιώπη- Πασιά, -Είσοδος- Έξοδος- Παραµονή των αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια, Ι. Βούλγαρη, σελ.9 12 Βλ. Τµήµα Α του Παραρτήµατος στα άρθρα 12 του π.δ. 525/ 1983 και 499/1987 που αναφέρονται στα σχετικά θέµατα των υπηκόων κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκ πρώτης όψεως οι ασθένειες που αναφέρονται στο Τµήµα Β του ίδιου Παραρτήµατος (τοξικοµανία και βαρειές ψυχικές ασθένειες που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια ασφάλεια) δεν φαίνεται να αποτελούν λόγο απαγόρευσης της εισόδου των αλλοδαπών κατά τη διάταξη αυτή του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 1975/91 που αφορά το γενικό καθεστώς των αλλοδαπών. Όµως, οι αλλοδαποί αυτοί µπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Κοινής Υ.Α. 4803/ 13/ 4κγ/ που αφορά την εγγραφή και διαγραφή στον κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών. 12

13 καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 1975/91 και µε την υπ απιθ. 4803/13/4 κγ από Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, ικαιοσύνης και ηµόσιας Τάξης για τον «Καθορισµό των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή αλλοδαπών στον κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών». Αρµόδια υπηρεσία για την κατάρτιση του καταλόγου αυτού προβλέπεται από την Απόφαση αυτή η ιεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας του Υπουργείου ηµοσίας Τάξης (άρ.1 παρ.1), µε µέριµνα της οποίας αποστέλλονται αντίγραφα του καταλόγου στις ελληνικές προξενικές αρχές, που είναι αρµόδιες για τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου στην Ελλάδα και στις υπηρεσίες που έχουν επιφορτισθελι µε τον έλεγχο στα σηµεία εισόδου της χώρας(άρ.5). 13 «έρχεται µε σκοπό να αναλάβει εργασία (εξαρτηµένη) ή να ασκήσει επιχειρηµατική δραστηριότητα ή αυτοτελές επάγγελµα (δηλαδή ανεξάρτητη επαγγελµατική δραστηριότητα) και δεν κατέχει βεβαίωση του προξενείου που χορήγησε τη θεώρηση εισόδου στην οποία να µνηµονεύονται ειδικά τα στοιχεία τς σχετικής προέγκρισης»(η οποία απαιτείται για τη χορήγηση άδειας παραµονής για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας). 13 Είναι προφανής η συµπληρωµατική εφαρµογή των εγγυήσεων που συνοδεύουν την απέλαση αλλοδαπού και προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3-4 του ν.1975/91, εφόσον η εγγραφή αλλοδαπού στον κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών έχει ως αποτέλεσµα την απέλασή του ή την υποχρέωση να εγκαταλείψει την Ελλάδα, όπου νόµιµα διαµένει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 2 του νόµου αυτού. Όµως, η εγγραφή στον κατάλογο αυτό αλλοδαπού που δεν έχει νόµιµη διαµονή στην Ελλάδα, αλλά βρίσκεται στο εξωτερικό, δεν υπόκειται στις ίδιες εγγυήσεις, χωρίς η ρύθµιση αυτή να δηµιουργεί προβλήµατα αντισυνταγµατικότητας (προφανώς του άρθρου 20 παρ. 2 Συντάγµατος) ή αντίθεσης µε το άρθρο 1 του 7 ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ικαιωµάτων του 1950 (ΕΣ Α), όπως φαίνεται να υποστηρίζει η Ζ. Παπασιώπη- Πασιά, σελ , αφού η αποδοχή της εισόδου του αλλοδαπού στο έδαφος κράτους αποτελεί κυριαρχικό δικαίωµα του κράτους αυτού, εκτός αν υπάρχει συγκεκριµένη συµβατική δέσµευσή του. Πραγµατικά, το άρθρο 6 της Σύµβασης των Παρισίων του 1957 «Περί κανονισµού κυκλοφορίας ατόµων µεταξύ χωρών του Συµβουλίου της Ευρώοης» (κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν.δ. 4077/ 1960) ορίζει : «έκαστον των Συµβαλλοµένων µερών επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωµα αρνήσεως της εισδοχής ή διαµονής εις το έδαφός του, υπηκόων ετέρου Συµβαλλοµένου Μέρους, τους οποίους ήθελε θεωρήσει ως ανεπιθύµητους». 13

14 «εκ των περιστάσεων συνάγεται βάσιµα ότι αποσκοπεί να παραµείνει στη χώρα ως µετανάστης, χωρίς ειδική προς τούτο έγκριση, ή οτι δύναται να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη ή ασφάλεια της χώρας». Η διατύπωση της διάταξης αυτής είναι πολύ γενική, ώστε να καταλαµβάνει περιπτώσεις που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες διατάξεις. Ο νόµος δεν καθορίζει την έννοια του µετανάστη, συνάγεται όµως ότι πρόκειται για τον αλλοδαπό που επιθυµεί να ασκήσει επαγγελµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή να εγκατασταθεί για µακρό χρονικό διάστηµα στη χώρα. Επίσης, για να θεωρηθεί κάποιος επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη και την ασφάλεια της χώρας δεν απαιτείται να έχει διαπράξει ή να επιχειρεί να διαπράξει κάποιο αδίκηµα ή προσβολή των εθνικών συµφερόντων και ιδίως αυτών της εθνικής άµυνας, αλλά αρκεί να πιθανολογείται ότι έρχεται να διαπράξει ποινικά αδικήµατα ή να ενεργήσει κατά των συµφερόντων και της ασφάλειας της χώρας 14. «το χρησιµοποιούµενο ταξιδιωτικό έγγραφο δεν εξασφαλίζει την επάνοδό του στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής του». Οι θετικές προϋποθέσεις αναφέρονται στο άρ.6 παρ.1 του ν.1975/91 και είναι οι εξής: «να κατέχει κανονικό και ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο», όπως π.χ. τα ταξιδιωτικά έγγραφα 14 Έτσι, κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια ασφάλεια µπορεί να προκαλέσουν και η τοξικοµανία και ορισµένες σοβαρές ψυχικές ασθένειες. Η δηµόσια τάξη και η ασφάλεια της χώρας αποτελούν γενικές ρήτρες για την άρνηση της εισόδου αλλοδαπών σε νοµικά συστήµατα. Η εφαρµογή των γενικών αυτών ρητρών στα πλαίσια του γενικού καθεστώτος των αλλοδαπών (του ν. 1975/ 91) γίνεται µε εθνικά κριτήρια. 14

15 που χορηγούνται από το κράτος της διαµονής τους στους πρόσφυγες και στους απάτριδες 15. «να έχει έγκυρη και ισχύουσα θεώρηση εισόδου(visa), εφόσον απαιτείται», δηλαδή εφόσον δεν υπάρχει διµερής ή πολυµερής σύµβαση που να τον απαλλάσσει. Επίσης, δεν απαιτείται καταρχήν θεώρηση για τους παραµένοντες στη ζώνη των διερχοµένων αερολιµένος ή αέρος. Αρµόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου είναι οι καθοριζόµενες µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (άρ.6 παρ.2) : αυτές είναι συνήθως τα ελληνικά προξενεία ή άλλες ελληνικές διπλωµατικές αποστολές ειδικά εξουσιοδοτηµένες. Πάντως, σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, θεώρηση εισόδου δύναται να χορηγηθεί από τις υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων, κατά την άφιξη του αλλοδαπού στο σηµείο εισόδου σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργού ηµόσιας Τάξης(άρ.6 παρ.4). Ως ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις µπορούν να χαρακτηριστούν εκείνες που αφορούν την έκτακτη και µη προγραµµατισµένη ανάγκη έλευσης στην Ελλάδα του αλλοδαπού, που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Αλλά και στην περίπτωση που συντρέχουν οι παραπάνω θετικές προϋποθέσεις και ιδίως η θεώρηση εισόδου, οι ελληνικές αρχές ελέγχου µπορούν να απαγορεύσουν την είσοδο του αλλοδαπού, εφόσον βεβαιώνουν ότι στο πρόσωπό του συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις που απαγορεύουν την είσοδό του στην Ελλάδα (άρ.6 παρ. 7), 15 Που προβλέπονται αντιστοίχως από το άρθρο 28 της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 για «τη νοµική κατάσταση των προσφύγων» (ν.δ. 3989/ 1959) και το άρθρο 28 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών (Ν. Υόρκης) του 1954 «περί του καθεστώτος των ανιθαγενών» (ν. 139/1975). 15

16 δηλαδή κάποια αρνητική προϋπόθεση από αυτές που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Αντίθετα, ο Υπουργός ηµόσιας Τάξης δύναται να επιτρέπει την είσοδο αλλοδαπού παρά την ύπαρξη απαγορευτικού λόγου εφόσον επιβάλλεται, για σπουδαίους λόγους δηµοσίου συµφέροντος ή ανωτέρας βίας ή διευκόλυνσης κίνησης ελληνικού πλοίου, η οποία δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί µε άλλο τρόπο(άρ.9 παρ.2 ν.1975/91). Πρόκειται για περιπτώσεις ουσιωδών µαρτύρων σε σηµαντικές δίκες στην Ελλάδα, ή προσώπων που µπορούν να δώσουν πληροφορίες ή βοήθεια για την επίλυση σοβαρών και επικίνδυνων καταστάσεων(αεροπειρατεία, ληστεία κλπ). Ως προς την παραµονή αλλοδαπού στην ελληνική επικράτεια επιτρέπεται µόνο για το χρόνο, τον οποίο ορίζει η αντίστοιχη άδεια, η οποία συναρτάται και µε την εκπλήρωση ορισµένων υποχρεώσεων. Ο ευρισκόµενος στην ελληνική επικράτεια αλλοδαπός είναι φορέας ανθρωπίνων δικαιωµάτων που απονέµονται σε κάθε άνθρωπο και των οποίων η άσκηση δεν εξαρτάται από τη νοµιµότητα της εισόδου και παραµονής στη χώρα, όπως λ.χ. η ζωή, η τιµή, η θρησκεία. Οι νόµιµοι αλλοδαποί πέραν των δικαιωµάτων αυτών διέπονται από πολύ ευνοϊκότερο νοµικό καθεστώς. Τα δικαιώµατα των νοµίµων αλλοδαπών κατοχυρώνονται από την κοινή νοµοθεσία. Ο νόµιµος αλλοδαπός έχει νόµιµο δικαίωµα παραµονής, εισόδου και εξόδου από τη χώρα. Έχει νόµιµη κατοικία. Οι νόµιµα εγκατεστηµένοι αλλοδαποί έχουν ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στην ελληνική επικράτεια εκ του νόµου, το οποίο και µπορεί να περιοριστεί. 16

17 Η κίνηση και εγκατάσταση συγκεκριµένων αλλοδαπών είναι δυνατό να περιορίζεται για λόγους εθνικής ασφάλειας, δηµόσιας τάξης, δηµόσιας υγείας. Οι περιορισµοί µπορούν να αναφέρονται ιδίως στην εγκατάσταση, παραµονή, µετάβαση σε ορισµένους τόπους,την άσκηση ορισµένου επαγγέλµατος ή υποχρέωση εµφανίσεως τους στις αστυνοµικές αρχές. Ο νόµος διακρίνει καταρχήν τρία είδη παραµονής των αλλοδαπών στην Ελλάδα, για τα οποία καθιερώνει διαφορετική διαδικασία και όρους για τη χορήγηση της σχετικής άδειας και από τα οποία απορρέουν διαφορετικά διακαιώµατα για τον αλλοδαπό: α) την προσωρινή διαµονή, β) την παραµονή βραχείας διαρκείας, και γ) την κανονική παραµονή. Ο νόµος προβλέπει επίσης τη δυνατότητα προσφυγής του αλλοδαπού σχετικά µε τη χορήγηση άδειας παραµονής του στο ελληνικό έδαφος. 17

18 5. Περιορισµοί που αφορούν την παραµονή του αλλοδαπού Παρά τη χορήγηση άδειας παραµονής στον αλλοδαπό, ο νόµος προβλέπει τη δυνατότητα να επιβληθούν περιορισµοί στο δικαίωµα αυτό παραµονής, είτε ως προς την εδαφική έκταση του δικαιώµατος αυτού είτε ως προς τη χρονική διάρκειά του. Περιορισµοί ως προς την εδαφική έκταση του δικαιώµατος παραµονής 1. Οµαδικοί περιορισµοί µε κανονιστικά µέτρα Οι περιορισµοί αυτοί προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 26, το οποίο αναφέρει ότι «µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και ηµόσιας Τάξης, δύναται να απαγορεύεται η διαµονή εγκατάσταση αλλοδαπώναλλογενών σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας 16. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τους περιορισµούς αυτούς απαραίτητη είναι η έκδοση προεδρικού διατάγµατος και δεν αρκεί η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Κατ αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν µεγαλύτερες εγγυήσεις για την τήρηση της νοµιµότητας και ιδίως για το σεβασµό των διατάξεων του Συντάγµατος αλλά και των διεθνών κειµένων που δεσµεύουν την Ελλάδα, αφού το 16 Για τους οµογενείς δε συντρέχουν λόγοι (εθνικής ασφάλειας) που δικαιολογούν το µέτρο αυτό στους αλλογενείς αλλοδαπούς. Επίσης, το άρθρο 108 του Συντάγµατος επιβάλλει την ελευθερία κίνησης των οµογενών για τη διατήρηση των δεσµών µε την πατρίδα. 18

19 κείµενο του διατάγµατος θα επεξεργαστεί προηγουµένως το ΣτΕ. Η έκδοση τέτοιου διατάγµατος δεν είναι επιβεβληµένη αλλά δυνητική για τη ιοίκηση, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη για την απαγόρευση διαµονής ή εγκατάστασης αλλοδαπών σε ορισµένες περιοχές της χώρας. Η ανάγκη αυτή θα εξαρτηθεί από διάφορες συνθήκες. Τέτοιες µπορεί να είναι: αυξηµένος κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια σε διάφορες παραµεθόριες περιοχές ή σε περιοχές που υπάρχουν όπου υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή αµυντικά έργα, περίπτωση αυξηµένων εξωτερικών κινδύνων, π.χ. επιβουλής ξένης χώρας ή διεθνών συρράξεων που παρουσιάζουν και για την Ελλάδα. Βεβαίως, οι αυξηµένοι αυτοί κίνδυνοι δεν είναι µόνο λόγοι έκδοσης του διατάγµατος, αλλά και λόγοι εφαρµογής των διατάξεών του, σε περίπτωση έκδοσής του πριν συντρλεξουν τέτοιοι κίνδυνοι. Επίσης, τέτοια απαγόρευση µπορούν να δικαιολογούν λόγοι κοινωνικοί και οικονοµικοί, π.χ. µεγάλη συγκέντρωση µεταναστών σε ορισµένες περιοχές που κινδυνεύουν να δηµιουργήσουν προβλήµατα απασχόλησης και ανεργίας σε εντοπίους ή και προβλήµατα κοινωνικών συγκρούσεων και αναταραχής λόγω συγκεκριµένων αιτιών. Παρά τη διατύπωση του άρθρου 26 παρ.1 που αναφέρεται στην απαγόρευση εγκατάστασης αλλοδαπών (δηλαδή ορισµένων κατηγοριών) και όχι των αλλοδαπών (δηλαδή όλων των αλλοδαπών γενικά), πρέπει να θεωρηθεί ότι η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να αφορά καταρχήν όλους τους αλλοδαπούς και όχι µόνο τους υπηκόους ορισµένου κράτους ή ορισµένων κρατών. Πραγµατικά, µια τέτοια 19

20 επιλεκτική απαγόρευση θα ήταν αντίθετη µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγµατος, που απαγορεύει περιορισµούς της ελευθερίας (συνεπώς και διαµονής) σε όλους τους ευρισκόµενους στην ελληνική επικράτεια (συνεπώς και τους αλλοδαπούς που εισήλθαν νόµιµα) αδιακρίτως εθνικότηταςπου σηµαίνει όχι µόνο το γένος αλλά και την ιθαγένεια. Μόνο για λόγους αµοιβαιότητας θα µπορούσε να απαγορευθεί η διαµονή σε ορισµένες περιοχές της Ελλάδας των υπηκόων κρατών που επίσης απαγορεύουν στους Έλληνες πολίτες τη διαµονή σε ορισµένες περιοχές των υπηκόων εχθρικών κρατών σε περίπτωση σύρραξης ή και άλλων προστριβών µε έντονο χαρακτήρα, οπότε δηµιουργείται κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια από τη διαµονή των συγκεκριµένων υπηκόων σε ορισµένες περιοχές. Οι εξαιρέσεις αυτές πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο και επιτρέπονται από τη διάταξη του εδαφ. α της παρ.2 του άρ. 5 του Συντάγµατος. Πάντως η διάταξη του άρ. 21 παρ. 1 προβλέπει ότι τέτοιου είδους περιορισµοί δεν µπορούν να επιβληθούν στους οµογενείς αλλοδαπούς, δηλαδή πολίτες ξένων κρατών που έχουν την ελληνική εθνικότητα. Οι οµογενείς δεν µπορούν να τύχουν γενικής και µαζικής απαγόρευσης, είτε αφορώντας τους στο σύνολο είτε κατά κατηγορίες, γιατί οι καταστάσεις που επιβάλλουν αυτό το µέτρο της (της οµαδικής απαγόρευσης) δεν µπορούν να συντρέχουν στο σύνολο των οµογενών αλλαδαπών, των οποίων τα συµφέροντα ταυτίζονται µε εκείνα των ελλήνων υπηκόων. Οι οµογενείς µόνο ατοµικών περιορισµών µπορούν να τύχουν και όχι συλλογικών. 20

21 2. Ατοµικοί περιρισµοί που αφορούν συγκεκριµένους αλλοδαπούς Οι περιορισµοί αυτοί προβλέπονται από το άρθ. 26 παρ. 2 και επιβάλλονται µε πράξη του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, συνεπώς όχι των λοιπών ατοµικών οργάνων. Η πράξη αυτή πρέπει να αφορά συγκεκριµένο αλλοδαπό (αλλογενή ή ακι οµογενή) και όχι οµάδα αλλοδαπών. Συνεπώς, σε περίπτωση που πρόκειται για περισσότερους αλλοδαπούς, θα πρέπει να πρόκειται για ισάριθµες ατοµικές πράξεις. Αυτό ισχύει και για τα µέλη της οικογένειας του αλλοδαπού, τα οποία απολαµβάνουν του δικαιώµατος άδειας παραµονής λόγω συνένωσης οικογενειών. Η πράξη αυτή πρέπει να δικαιολογείται για λόγους δηµόσιου συµφέροντος. Συνεπώς, όχι µόνο αναιτιολόγητη πράξη αλλά και πράξη που δεν αναφέρει ειδικώς την αιτιολογία του δηµόσιου συµφέροντος υπόκειται σε ακύρωση από τα διοικητικά δικαστήρια (ΣτΕ), για έλλειψη αιτιολογίας. Βεβαίως, ο λόγος δηµοσίου συµφέροντος που πρέπει να δικαιολογεί την πράξη αυτή του ατοµικού περιορισµού είναι ευρύτατος και περιλαµβάνει όχι µόνο λόγους δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας της χώρας, αλλά και οικονοµικούς ή επαγγελµατικούς λόγους (προστασία της οικονοµίας ορισµένης περιοχής ή ορισµένου επαγγέλµατος που κινδυνεύουν από την επαγγελµατική δραστηριότητα που αναπτύσσει ο συγκεκριµένος αλλοδαπός), ή ευρύτεροι κοινωνικοί ( π.χ. αναταραχή σε συγκεκριµένη περιοχή λόγω προηγούµενης συµπεριφοράς του αλλοδαπού). Πάντως η αιτιολογία του δηµόσιου συµφέροντος πρέπει να αναφέρεται σε κάθε ατοµική πράξη, ακόµη και για τα µέλη της οικογένειας του αλλοδαπού, σε περίπτωση συνένωσης 21

22 οικογένειας, άσχετα αν ο λόγος στην περίπτωση αυτή είναι αυτός που αφορά τον κύριο δικαιούχο της διαµονής σε συνδυασµό µε το ότι τα µέλη της οικογένειάς του δεν µπορούν να παραµένουν ξεχωριστά εφόσον δεν απαλαµβάνουν ανεξάρτητου δικαιώµατος παραµονής. Οι περιορισµοί που αφορούν συγκεκριµένο αλλοδαπό είναι διαφορετικοί, ανάλογα µε το λόγο δηµόσιου συµφέροντος που τους επιβάλλει. Έτσι, µπορεί να συνίστανται σε απαγόρευση απλής επίσκεψης, σύντοµης διαµονής ή απαγόρευση µόνιµης εγκατάστασης: σε περίπτωση απαγόρευσης απλής επίσκεψης η απαγόρευση είναι πλήρης, όχι όµως και στις άλλες περιπτώσεις όπου ο αλλοδαπός απλώς δεν µπορεί να διαµείνει για ορισµένο χρονικό διάστηµα µικρότερο ή µεγαλύτερο. Επίσης, ο περιορισµός µπορεί να συνίσταται στην υποχρέωση εµφάνισης του αλλοδαπού στην αστυνοµική αρχή, είτε γενικώς κατά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της παραµονής του στην Ελλάδα είτε εφόσον εγκαταλείπει τον τόπο µόνιµης διαµονής του ή επισκέπτεται ορισµένη ή ορισµένες περιοχές. Περιορισµοί ως προς τη χρονική διάρκεια της παραµονής του αλλοδαπού Πρόκειται για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η διάρκεια παραµονής του αλλοδαπού στην Ελλάδα λήγει και δεν ανανεώνεται, ή εκείνες που χωρίς να έχει λήξει η άδεια παραµονής του το δικαίωµα της παραµονής παύει καισυνεπώς υποχρεώνεται να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος. Στις περιπτώσεις αυτές, ο αλλοδαπός είτε εγκαταλείπει µόνος του το ελληνικό έδαφος είτε σε περίπτωση που δεν το κάνει διατάσσεται απέλασή του. 1. Εγκατάλειψη του ελληνικού εδάφους από τον αλλοδαπό 22

23 Αυτό υποχρεούται να κάνει ο αλλοδαπός σε κάθε περίπτωση που λήγει η παρασχεθείσα άδεια και δεν έχει ζητήσει παράτασή της ή άλλου είδους άδεια ή αν ζήτησε δεν του χορηγήθηκε.(άρ. 7, 12, ν. 1975/91). Επίσης, σε περίπτωση που ανακληθεί η ήδη χορηγηθείσα άδεια παραµονής είτε για λόγους καταχρηστικής άσκησης είτε γιατί ο αλλοδαπός χαρακτηρίστηκε ως ανεπιθύµητος. Σε περίπτωση λήξης της άδειας, ο αλλοδαπός υποχρεούται να αναχωρήσει αµέσως. Η υποχρέωση αυτή του αλλοδαπού, για άµεση εγκατάλειψη του ελληνικού εδάφους, δεν έχει εφαρµογή, εάν και για όσο χρόνο δµιουργεί σοβαρό κίνδυνο ως προς τη ζωή ή την υγεία του. Αντίθετα, σε περίπτωση άρσης της άδειας παραµονής η Πράξη του Υπουργού ηµόσιας Τάξης που αίρει την άδεια παραµονής ορίζει και το χρόνο µέσα στο οποίο υποχρεούται ο αλλοδαπός να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος (άρ. 7 παρ. 5 και άρ. 11 παρ.2 ). Η προθεσµία αυτή µπορεί επίσης να παραταθεί εάν υπάρχει σοβαρός λόγος για τη ζωή ή την υγεία του αλλοδαπού. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός δεν αναχωρήσει µόνος του, τότε ακολουθείται η διαδικασία της βίαιης αποµάκρυνσής του που προβλέπεται από τη διοικητική απέλαση και θα εξεταστεί παρακάτω. 2. Η βίαιη αποµάκρυνση του αλλοδαπού µε τη διαδικασία της απέλασης 23

24 εδοµένου ότι η απέλαση αποτελεί το θέµα της παρούσας εργασίας το επόµενο κεφάλαιο θα είναι αφιερωµένο αποκλειστικά σε αυτήν ώστε να εξεταστει ενδελεχώς και επισταµένως. 6. Απέλαση ιάκριση από συγγενείς µορφές εξόδου από τη χώρα- επαναπροώθηση, έκδοση, εκτόπιση Με τον όρο απέλαση εννοούµε τη βίαιη αποµάκρυνση του αλλοδαπού από το ελληνικό έδαφος όπου είχε διαµονή, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις και σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία. Σε γενικές γραµµές,διατάσσεται για λόγους δηµόσιας τάξεως, ασφάλειας, δηµοσίων ηθών. Σταδιακά θα εξετάσουµε τόσο τις προϋποθέσεις όσο και τη διαδικασία και τις µορφές της απέλασης που προβλέπονται στο ν. 1975/91 και την κατ εξουσιοδότηση του άρ. 27 παρ. 7 εκδοθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και ηµόσιας Τάξης αριθ. 4803/13/7α για τον «Καθορισµό των λεπτοµερειών για την εκτέλεση αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών». 24

25 Η επαναπροώθηση αλλοδαπού (refoulement) 17 αποτελεί µέτρο που λαµβάνεται από τις αστυνοµικές αρχές και συνίσταται στην εν θερµώ αποποµπή του παρανόµως εισελθόντος αλλοδαπού προς το έδαφος του κράτους προελεύσεως (όχι αναγκαία ιθαγένειας ή διαµονής). Το µέτρο αυτό που ανταποκρίνεται στην ανάγκη αποτροπής της λαθραίας εισόδου στο έδαφος, ώστε να µην ανατρέπεται η πολιτική του κράτους απέναντι στους αλλοδαπούς, δεν υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες ελέγχου της νοµιµότητας. Αν όµως ο εισερχόµενος λαθραία στο έδαφος του κράτους αλλοδαπός, προχωρήσει αµελλητί στην υποβολή αίτησης (πολιτικού) ασύλου, τότε αναστέλλεται η εκτέλεση της επαναπροώθησης. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες τα τριτοκοσµικά κράτη έχουν εξαπολυθεί σε µια προσπάθεια γενικεύσεως της ακριβώς αντίθετης αρχής, εκείνης της µη επαναπροώθησης, αρχής που ισχύει για τους πρόσφυγες κατά τα προβλεπόµενα από τη Σύµβαση της Γενεύης του 1951 περί των προσφύγων. Η επιχειρηµατολογία υπέρ της γενικεύσεως της αρχής της µη επαναπροωθήσεως 18 σε όφελος οποιουδήποτε παρανόµως εισερχόµενου αλλοδαπού, στηρίζεται κυρίως σε ανθρωπιστικούς λόγους καιθ στον ενδεχόµενο κίνδυνο, ο επαναπροωθούµενος αλλοδαπός να υποστεί βασανισµούς ή ταπεινωτική µεταχείριση στο κράτος προς το οποίο επαναπροωθείται 19. Ήδη τα όργανα της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ικαιωµάτων του Ανθρώπου έχουν 17 Α. Μπρεδήµας, «Η αρχή του non- refoulement, θεωρητικές όψεις και ελληνική πρακτική», ΝοΒ 1990, Κ. Hailbronner, Non- Refoulement and humanitarian Refugees, in The New Asylum Seekers, D.Martin (ed.), Dodrecht 1988, G.Goodwin-Gill, Non-Refoulement and the New Asylum Seekers, Virginia Journal of International Law 1986,

26 προσχωρήσει στην άποψη ότι, είτε νόµιµα είτε παράνοµα εισερχόµενος αλλοδαπός δεν επαναπροωθείται και δεν απελαύνεται, εάν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι ότι θα κινδυνεύσει να υποστεί βασανισµούς ή ταπεινωτική µεταχείριση στο άλλο κράτος. Αυτό προβλέπουν άλλωστε η Σύµβαση της Γενεύης (1951) περί των προσφύγων και η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων (1984). Έκδοση αλλοδαπού καλείται η εκούσια ή ακούσια παράδοση ενός προσώπου από ένα κράτος µε σκοπό να δικαστεί από τα δικαστήρια του δεύτερου κράτους για εγκλήµατα που φέρεται να έχει διαπράξει και υπάγονται στη δικαιοδοσία του και ή µε σκοπό να υποβληθεί στην εκτέλεση ήδη υπάρχουσας καταδικαστικής απόφασης. Η έκδοση αφορά είτε αλλοδαπούς είτε κυρίως- πολίτες του κράτους το οποίο ζητά την έκδοση. Αφορά στη δυνατότητα του κράτους να ασκήσει την ποινική του δικαιοδοσία είτε κατά κατηγορουµένου είτε κατά καταδικασθέντος. Είναι εποµένως τµήµα της ποινικής διαδικασίας και δεν πραγµατοποιείται για χάρη δηµόσιου συµφέροντος του κράτους στο οποίο διαµένει ο εκδιδόµενος, αλλά για χάρη της καλύτερης απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης του κράτους στο οποίο θα εκδοθεί το συγκεκριµένο πρόσωπο. Εκτόπιση αλλοδαπού είναι η αναγκαστική απο τον τόπο κατοικίας ή διαµονής και η αναγκαστική επανεγκατάσταση σε τόπο τον οποίο δεν επιτρέπεται πλέον να εγκαταλείψει ο αλλοδαπός. Επιβάλλεται µόνο ως παρεπόµενη ποινή ενώ η απέλαση µπορεί να επιβληθεί και ως διοικητικό µέτρο. 26

27 Προϋποθέσεις Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν τα πρόσωπα που υπόκεινται σε απέλαση καθώς και τους λόγους για τους οποίους διατάσσεται απέλαση. 1. Πρόσωπα που υπόκεινται σε απέλαση Μόνο αλλοδαποί υπόκεινται σε απέλαση και όχι ηµεδαποί. Αλλά δεν υπάρχει περιορισµός ως προς το αν ο αλλοδαπός είναι οµογενής ή αλλογενής. Επίσης, δεν απελαύνεται ο αλλοδαπός ο οποίος έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, εκτός αν ανακληθεί η αναγνώρισή του αυτή, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης του 1951 και το Πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης του 1961 που αφορούν τους πρόσφυγες. Το άρθρο 28 ν. 1975/91 εξαιρεί επίσης τους ακόλουθους αλλοδαπούς: - Τους ανήλικους (δηλαδή κάτω των 18 ετών) των οποίων η γονική οικογένεια διαµένει στην Ελλάδα, είτε επειδή είναι Έλληνες είτε επειδή είναι αλλοδαποί και έχουν άδεια παραµονής στην Ελλάδα (παρ. 1). Απαραίτητη προϋπόθεση δεν είναι να βρίσκονται και οι δύο γονείς στην Ελλάδα, αρκεί και ο ένας από αυτούς εφόσον έχει την επιµέλεια του προσώπου του. - Η µητέρα ηµεδαπού ανηλικού µε τον οποίο συγκατοικεί και τον οποίο διατρέφει, ή ο 27

28 γονέας ηµεδαπού ανηλίκου ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα (παρ.2). - Οι υπερήλικες, δηλαδή άνω των 80 ετών, αλλά µόνο εφόσον δε συντρέχει λόγος απέλασης που να αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας (παρ.3). Αν και δεν αναφέρεται ρητά από το νόµο, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι εξαιρούνται και τα βαρέως ασθενούντα πρόσωπα των οποίων κινδυνεύει σοβαρά η υγεία και η ζωή τους λόγω της µετακίνησης, για το χρονικό διάστηµα που υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και εφόσον η παρουσία τους στο ελληνικό έδαφος δεν προκαλεί µεγαλύτερους κινδύνους για τη δηµόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια της χώρας. Στην περίπτωση αυτή η απέλασή τους θα εθεωρείτο ως απάνθρωπη µεταχείριση που απαγορεύεται από την ΕΣ Α του 1950 (άρθρα 2-3) Λόγοι για τους οποίους διατάσσεται η απέλαση Η απέλαση του αλλοδαπού δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική για τις ελληνικές αρχές, δηλαδή εχουν τη διακριτική ευχέρεια να την απαγγείλουν εφόσον κρίνουν ότι τούτο επιβάλλεται για λόγους δηµόσιου συµφέροντος υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 27 παρ.1): -Καταδικάστηκε αλλοδαπός σε κάθειρξη ή φυλάκιση από το αρµόδιο ποινικό δικαστήριο, το οποίο όµως δεν απάγγειλε και τη δικαστική απέλαση κατά το άρθρο 74Π.Κ. Ακόµη και σε περίπτωση φυλάκισης µικρότερης 20 Η λύση αυτή βρίκσει έρεισµα και στα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 2 του Συντάγµατος. 28

29 του ενός (1) έτους, µπορεί να γίνει διοικητική απέλαση του αλλοδαπού (άσχετα από το ότι δεν µπορεί να απαγγελθεί δικαστική απέλαση). Στην περίπτωση αυτή η απέλαση εκτελείται µετά την έκτιση της ποινής ή την υπό όρους απόλυση του καταδικασθέντος (άρθρο 27 παρ. 2). -Παραβεί τις διατάξεις του νόµου περί αλλοδαπών (ν. 1975/91 και διατάξεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους), δηλαδή δεν έχει άδεια παραµονής, 21 ή την έλαβε κατά τρόπο καταχρηστικό ή η άδεια έληξε και δεν ανανεώθηκε, ή παραβαίνει τις υποχρεώσεις από την άδεια παραµονής ή την άδεια εργασίας ή τους περιορισµούς που του έχουν επιβληθεί. -Χωρίς να παραβιάζει το νόµο, η παρουσία του στην Ελλάδα κρίνεται επικίνδυνη για τη δηµόσια τάξη ή την ασφάλεια της χώρας ή τη δηµόσια υγεία 22. εν απαιτείται ο ίδιος να είναι επικίνδυνος, αρκεί η παρουσία του να δηµιουργεί κίνδυνο, π.χ. να δύναται να προκαλέσει ταραχές στη χώρα. -Εµφανίζεται ενώπιον των ελληνικών αρχών µε διαφορετική κάθε φορά ιθαγένεια. Αυτό µπορεί να συµβεί είτε γιατί έχοντας περισσότερες ιθαγένειες κάνει κάθε 21 Έστω και αν εισήλθε νόµιµα στο ελληνικό έδαφος και απέκτησε άδεια προσωρινής διαµονής : σε περίπτωση που δεν εισήλθε νόµιµα και δεν είχε προσωρινή διαµονή δε γίνεται πλέον λόγος για απέλαση αλά για επαναπροώθηση όπως αναλύθηκε και παραπάνω. 22 Οι λόγοι δηµόσιας υγείας δεν προβλέπονται από τα ειδικά καθεστώτα που αφορούν την απέλαση υπηκόων κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 12 π.δ. 525/ 83 και 499/ 87 και 7 π.δ. 278/92) και των υπηκόων των Συµβαλλοµένων Κρατών στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Εγκατάστασης του 1955 που κύρωσε η Ελλάδα µε το ν.δ. 4429/64 (άρθρο 3). Η απέλαση αλλοδαπού για λόγους επιγενοµένης ασθενείας κατά το άρθρο 27 παρ. 1 περίπτ. γ του ν. 1975/ 91,, που διέπει το κοινόκαθεστώς των αλλοδαπών, θα µπορούσενα θεωρηθεί αντίθετη µε το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος: στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για εισαγόµενη ασθένεια, ώστε το µέτρο να δικαιολογείται για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας και συνεπώς του εθνικού συµφέροντος, αλλά για ασθένεια την οποία ο αλλοδαπός απέκτησε στην Ελλάδα, η δε απέλαση του δηµιουργεί διακριτική µεταχείριση για λόγους που δε δικαιολογείται από το εθνικό συµφέρον, συνεπώς αντίθετους µε το σεβασµό της αξίας το ανθρώπου. 29

30 φορά χρήση άλλης ιθαγένειας προτίµησής του (κατά το άρθρο 1 παρ.2), συµπεριφορά που δείχνει πρόθεση καταστρατήγησης του καθεστώτος του, είτε γιατί µετέβαλε µεταγενεστέρως την (µοναδική) ιθαγένειά του και η απόκτηση νέας ιθαγένειας έγινε για λόγους καταστρατήγησης του ελληνικού δικαίου και του καθεστώτος που του αναγνωρίζει (δηλαδή για να επωφεληθεί πλεονεκτηµάτων και προνοµίων που προβλέπονται από το συµβατικό δίκαιο για τους υπηκόους του Κράτους στο οποίο αναφέρεται η νέα του ιθαγένεια), χωρίς να ανταποκρίνεται σε πραγµατικές συνθήκες (π.χ. απόκτηση της νέας ιθαγένειας µε εικονικό γάµο ή εικονική υιοθεσία κλπ). 23 ιοικητική απέλαση - Τρόπος λήψης της απόφασης απέλασης Κατά το άρθρο 27 παρ. 3 εδάφ. α ν.1975/91: «Η απέλαση διατάσσεται µε απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, υποχρεούµενου να δώσει προηγουµένως στον υπό απέλαση προθεσµία τουλάχιστον 24 ωρών για να προβάλει τις αντιρρήσεις του». Όµως, για την έκδοση της απόφασης αυτής του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής 23 Αντίθετα, η κανονική µεταβολή της ιθαγένειας του αλλοδαπού, η οποία απορρέει από κανονικές συνθήκες και δεν είναι δηµιούργηµα εικονικών παραστάσεων ή δε γίνεται µε σκοπό την καταστρατήγηση του δικαίου, δεν µπορεί να αποτελεί λόγο απέλασης του αλλοδαπού, εφόσον από την αλλαγή αυτή της ιθαγένειας δεν προκύπτει κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη ή την ασφάλεια της χώρας. 30

31 Απόφασης (που αναφέρθηκε προηγουµένως) προβλέπει τις εξής προηγούµενες ενέργειες. Η υπηρεσία που προτείνει την απέλαση (αστυνοµική υπηρεσία) υπαβάλλει σχετική έκθεση στη ιεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης στην οποία αναφέρονται συνοπτικά: α) τα στοιχεία βάσει των οποίων δικαιολογείται η απέλαση β) οι διατάξεις που την προβλέπουν γ) οι τυχόν λόγοι για τους οποίους είναι δυνατόν να διαταχθεί η κράτηση του αλλοδαπού, µέχρις ότου καταστεί δυνατή η αποµάκρυνσή του από τη χώρα κατά τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 27 του νόµου (δηλαδή λόγοι δηµόσιου συµφέροντος εφόσον ο υπό απέλαση κρίνεται ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη). Ο αλλοδαπός του οποίου προτείνεται η απέλαση καλείται µε ευθύνη της ανωτέρω υπηρεσίας (δηλαδή της αστυνοµικής υπηρεσίας που συνέταξε την έκθεση) να προβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του προφορικώς ή και εγγράφως εντός προθεσµίας 24 ωρών. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο υπό απέλαση αλλοδαπός δικαιούται να λάβει γνώση της έκθεσης αυτής και του περιεχοµένου της για να µπορέσει να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Έτσι, η 24ωρη προθεσµία για την προβολή των αντιρρήσεων αρχίζει µόνο από τη στιγµή που θα λάβει γνώση της έκθεσης αυτής. Οι αντιρρήσεις που δικαιούται να προβάλει ο αλλοδαπός αφορούν τόσο το περιεχόµενο της έκθεσης (αµφισβήτηση των πραγµατικών στοιχείων που αναφέρει και των διατάξεων που θεµελιώνουν την πρόταση απέλασης καθώς και ενδεχόµενα την κράτησή του), όσο και άλλους λόγους που να δικαιολογούν την 31

32 αναστολή της διαδικασίας απέλασής του (εξαιρετικοί και άφευκτοι λόγοι υγείας, οικογενειακοί ή άλλοι προσωπικοί λόγοι). 24 «Για τους προβαλλόµενους ισχυρισµούς ή αντιρρήσεις του υπό απέλαση, καθώς και για τυχόν µη προβολή αυτών εντός της 24ώρου προθεσµίας, γίνεται µνεία στην έκθεση που συντάσσει η προτείνουσα την απέλαση υπηρεσία» (άρθρο 3 παρ. 2 εδ. β. Κοινής Απόφασης) και η οποία αποστέλλεται στη ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης, η οποία ιεύθυνση, αφού εξετάσει την έκθεση και τον φάκελο εισηγείται για την απέλαση στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας. Κατά της απόφασης αυτής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας που διατάσσει την απέλασή του, ο αλλοδαπός µπορεί να ασκήσει (ιεραρχική) προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ηµόσιας Τάξης και εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 3 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης απέλασης (άρθρο 27 παρ. 4 ν. 1975/91). Με την απόφαση απέλασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας ορίζεται αν η τυχόν άσκηση προσφυγής συνεπάγεται αναστολή εκτέλεσης της απόφασης απελάσεως ( άρ. 27 παρ. 3 εδ. β). Γι αυτό σε περίπτωση που ορίζεται ότι η προσφυγή δε συνεπάγεται αναστολή της απέλασης, µε συνέπεια να αποµακρυνθεί αµέσως από το ελληνικό έδαφος ο αλλοδαπός, το άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προβλέπει ότι η άσκηση της προσφυγής αυτής είναι δυνατόν να ασκηθεί και ενώπιον Ελληνικής Προξενικής Αρχής στην αλλοδαπή εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από της εξόδου του αλλοδαπού στη χώρα», εφόσον η έξοδος αυτή έγινε πριν παρέλθει η 24 Η αναστολή της διαδικασίας της απέλασης ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, αφού η απέλαση (διοικητική) είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. Όµως, η διοίκηση υποχρεούται να αναστείλει τη διαδικασία απέλασης, εφόσον από την απέλαση δηµιουργείται σοβαρός και άµεσος κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία του αλλοδαπού. 32

33 προθεσµία των 3 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης απέλασης και δεν ασκήθηκε η προσφυγή ενώπιον του υπουργού. Πάντως και η προσφυγή που ασκείται ενώπιον των Προξενικών Αρχών διαβιβάζεται στον Υπουργό ηµόσιας Τάξης, ο οποίος και µόνο αποφασίζει επί της προσφυγής εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής στο Υπουργείο ηµόσιας Τάξης ή από το χρόνο που περιήλθε στο Υπουργείο. Προκειµένου για απέλαση αλλοδαπού κατόχου άδειας παραµονής 2ετούς τουλάχιστον ισχύος, ή αλλοδαπού µέλους οικογένειας ηµεδαπού, ο Υπουργός ηµόσιας Τάξης αποφασίζει ύστερα από γνώµη επιτροπής αποτελούµενης από τον Πέρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο ηµόσιας Τάξης, ως Πρόεδρο και µέλη ένα διπλωµατικό υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών και έναν ανώτερο αξιωµατικό της ιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Ενώπιον της Επιτροπής καλείται να εκθέσει τις απόψεις του και ο ενδιαφερόµενος, αυτοπροσώπως (άρ. 21 παρ. 5). Από την τελευταία αυτή διάταξη, που επιβάλλει την αυτοπρόσωπη παρουσία του αλλοδαπού µε άδεια παραµονής διετούς τουλάχιστον ισχύος ή µέλους οικογένειας (συζύγου κυρίως) ηµεδαπού, προκύπτει ότι στην περίπτωση αυτή η άσκηση της προσφυγής έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Συνεπώς, µόνο στις άλλες περιπτώσεις (αλλοδαπός κάτοχος άδειας µικρότερης διάρκειας που δεν είναι µέλος οικογένειας ηµεδαπού) µπορεί να ορίσει η απόφαση απέλασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας την άµεση εκτέλεσή της και τη µη αναστολή της λόγω προσφυγής. 33

34 Η απόφαση του Υπουργού επί της προσφυγής δεν επιβάλλεται να είναι σύµφωνη µε τη γνώµη της επιτροπής, η οποία είναι απλώς εισηγητικού χαρακτήρα. Η απόφαση του Υπουργού µπορεί είτε να απορρίπτει την προσφυγή είτε να την κάνει δεκτή και να ακυρώνει την απόφαση απέλασης του Αρχηγού της Αστυνοµίας ή να αναστέλει την εκτέλεσή της για ορισµένο χρόνο αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η άµεση απέλαση του αλλοδαπού, επιτρέποντας έτσι την προσωρινή διαµονή του αλλοδαπού στη χώρα µέχρι να αρθούν τα κωλύµατα (π.χ. λόγοι υγείας, άφευκτοι οικογενειακοί ή άλλοι λόγοι) και επιβάλλοντας ταυτόχρονα και διάφορους περιοριστικούς όρους που κρίνονται αναγκαίοι (άρ. 8 Κοινής Υπουργικής Απόφασης). Η απόφαση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης που απορρίπτει την προσφυγή και η απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας που γίνεται έτσι δεκτή µπορούν να προσβληθούν µε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών δικαστηρίων (ΣτΕ) µόνο για έλλειψη αιτιολογίας ή µη νόµικη αιτιολογία καθώς και για µη τήρηση της νόµιµης διαδικασίας. Πραγµατικά, η προηγούµενη νοµολογία του ΣτΕ, η οποία δεν απαιτούσε την αιτιολογία της απόφασης απέλασης δεν πρέπει να ισχύει πλέον, γιατί είχε εκδοθεί µε βάση το άρθρο 23 του προϊσχύσαντος δικαίου (ν. 4130/ 1929 όπως δεν τροποποιήθηκε), το οποίο άφηνε το µέτρο αυτό (απέλαση) στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης (Υπουργού), και δεν έθετε συγκεκριµένες προϋποθέσεις και διαδικασία, όπως το κάνουν πλέον τα νέα άρθρα 27 επ. ν. 1975/ 91 καθώς και η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού. - Τρόπος εκτέλεσης της απόφασης απέλασης 34

35 Μέχρι να καταστεί δυνατή η αποµάκρυνση του αλλοδαπού από το ελληνικό έδαφος είναι δυνατό να διαταχθεί η κράτησή του, αλλά µόνο µε απόφαση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης και µόνο εφόσον εκ των εν γένει περιστάσεων κρίνεται ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη (άρθρο 27 παρ. 6 ν. 1975/91). Η κράτηση γίνεται στα κρατητήρια των αστυνοµικών υπηρεσιών ή άλλους κατάλληλους χώρους που καθορίζονται µε διαταγή του Υπουργού ηµόσιας Τάξης (άρθρο 6 Κοινής Υπουργικής Απόφασης). «Ο αλλοδαπός που συλλαµβάνεται για απέλαση υποχρεούται να εµφανίσει το διαβατήριό του ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγκαίο για την επιστροφή στη χώρα καταγωγής ή µόνιµης διαµονής του» (άρθρο 4 παρ. 1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης). Αν ο προς απέλαση αλλοδαπός στερείται ταξιδιωτικού εγγράφου, οι αρµόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εφοδιασθεί µε αυτό, µέσω της διαπιστευµένης προξενικής αρχής του κράτους, του οποίου ο αλλοδαπός είναι υπήκοος, ή του κράτους καταγωγής ή µόνιµης διαµονής του. Αν οι ανωτέρω χώρες δε διαθέτουν στην Ελλάδα προξενική αρχή, η χορήγηση του ταξιδιωτικού εγγράφου ζητείται µέχω του Υπουργείου Εξωτερικών από την καλύπτουσα την Ελλάδα προξενική αρχή ντων χωρών αυτών»(άρθρο 5 παρ. 2-3 Απόφασης). Η δαπάνη απέλασης καλύπτεται εξ ιδίων χρηµάτων του απελαυνοµένου, εφόσον διαθέτει τν απαιτούµενο ποσό, άλλως βαρύνει το δηµόσιο εξ ολοκλήρου ή κατά το µέρος που ελλείπει (άρθρο 29 παρ. 1 ν. 1975/ 90). Η δαπάνη αυτή αφορά τόσο τα έξοδα της διατροφής του µέχρι να εξέλθει του ελληνικού εδάφους, όσο και τα έξοδα του εισιτηρίου του µεταφορικού µέσου που θα 35

36 τον οδηγήσει εκτός Ελλάδος. Σχετικά µε τα µεταφορικά έξοδα το άρθρο 4 παρ.1 εδαφ. β της Κοινής Απόφασης προβλέπει ότι ο αλλοδαπός «οφείλει να παραδώσει στην αρµόδια υπηρεσία το τυχόν υπάρχον εισιτήριο επιστροφής ή χρηµατικό ποσό αντίστοιχο της αξίας ενός τουριστικού αεροπορικού εισιτηρίου για ντη χώρα καταγωγής ή µόνιµης διαµονής του ή άλλη χώρα στην οποία µπορεί να γίνει δεκτός». Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται αµέσως ή εισπράττονται ως δηµόσιο έσοδο (άρθ. 29 παρ. 4). Τα έξοδα αυτά βαρύνουν τόσο τον απελαυνόµενο, όσο και τον τυχόν εγγυητή κατά την είσοδο του αλλοδαπού στη χώρα (άρθ. 29 παρ. 2). Επίσης, βαρύνουν και τον εργοδότη του εφόσον τον απασχολούσε χωρίς άδεια εργασίας (παρ.3). Πρόκειται για οφειλέτες εις ολόκληρον έναντι του ελληνικού δηµοσίου. Αν ο αλλοδαπός αρνείται να επιβιβασθεί στο µεταφορικό µέσο προκειµένου να αποµακρυνθεί από τη χώρα, εκβάλλεται βιαίως µε συνοδεία αστυνοµικής δύναµης µέχρι την ώρα προορισµού του (άρθρο 5 παρ. 2 Κοινής Απόφασης). Η απέλαση του αλλοδαπού δε γίνεται µόνο στη χώρα διαµονής του αλλά και σε άλλη χώρα της επιλογής του, εφόσον γίνεται δεκτός από αυτή και καταβάλλει τα αντίστοιχα έξοδα µεταφοράς του. Η εκτέλεση της απόφασης απέλασης µπορεί να ανσταλεί στις εξής περιπτώσεις: Εφόσον υπάρχει αίτηση του αλλοδαπού να του αναγνωρισθεί το καθεστώς του πρόσφυγα και µέχρι τελεσίδικης απόφασης επί της αίτησής του αυτής (άρθρο 7 παρ. 2 Κοινής Υπουργικής Απόφασης). Εάν έχει ήδη αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας αλλά επιτρέπεται η απέλασή του κατά το άρθρο 32 της 36

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2249/31.03.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2012 Αθήνα, 31-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3950/31-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91-2 Μαΐου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2910

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91-2 Μαΐου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91-2 Μαΐου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2910 ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3068 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 274 20021114 Τέθηκε σε ισχύ: 14.11.2002 Ηµ.Υπογραφής: 12.11.2002 Συµµόρφωση της ιοίκησης προς τις δικαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6635/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 3/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6635/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 3/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6635/17-10-2012 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 3/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3490/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 67/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3490/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 67/2014 Αθήνα, 02-06-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3490/02-06-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 67/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας.

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας. Α. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική Αθήνα, 16.9.2005 Αρ.Πρωτ 14350.01/2005, 14352.01/2005 Χειριστές: Μίλτος Παύλου 210.7289718 Ματίνα Πούλου 210.7289697 Προς κύριο Κωνσταντίνο Ράµµα, Ειδικό Γραµµατέα Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/21-01-2013 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 120/2015 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ω Σ Κ Α Ι Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Β ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Αριθμός 120/2015 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ω Σ Κ Α Ι Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Β ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Ν.Σ.(m) Αριθμός 120/2015 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ω Σ Κ Α Ι Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Β ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Μ Ε Λ Η Δ. Κυριλλόπουλος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή νομικών, οικονομικών και πολιτικών επιστημών. Τμήμα νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή νομικών, οικονομικών και πολιτικών επιστημών. Τμήμα νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή νομικών, οικονομικών και πολιτικών επιστημών Τμήμα νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Εργασία στο μάθημα «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» Θέμα: «Απέλαση αλλοδαπών»

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1 Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143) 1 Υιοθετήθηκε στις 24 Ιουνίου 1975 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 60η σύνοδό της Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση της ιοίκησης σε ικαστικές αποφάσεις- Καθορισµός τύπου «ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής»

ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση της ιοίκησης σε ικαστικές αποφάσεις- Καθορισµός τύπου «ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΠΕΛΑΣΗ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΠΕΛΑΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ, ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΠΕΛΑΣΗ» ΒΙΤΑ ΜΠΙΜΠΙΚ Α.Μ.: 1340199900727 Αθήνα, 2005-2006 Επιβλέπων καθηγητής: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ.

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. Με αφορµή πληθώρα αναφορών ενδιαφεροµένων αλλοδαπών, κατόχων προσωρινής άδειας παραµονής του ν. 2910/2001,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ /2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ /2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ. 60227/2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.2006 Καθορισμός των δικαιολογητικών και των λεπτομερειών της διαδικασίας χορήγησης της εφάπαξ παροχής, που προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-09-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/30-09-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 131 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 143 20060713 Τέθηκε σε ισχύ: 13.07.2006 Ημ.Υπογραφής: 12.07.2006 Τίτλος Εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ

ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/57-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/57-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2015 Αθήνα, 10-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/57-2/10-11-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2910/2001 Τίτλος: Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Ορισµοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1222/20-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8 Μαΐου 2001 PE 302.228/14-21 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-21 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Eva Klamt (PE 302.228)

Διαβάστε περισσότερα

... 3 .6... 8 2001/55/ 2004/83/ 44 . 3386/2005) ... 14 44 . 3386/2005) ... 299 ... 38 ... 39 ... 41

... 3 .6... 8 2001/55/ 2004/83/ 44 . 3386/2005) ... 14 44 . 3386/2005) ... 299 ... 38 ... 39 ... 41 Οι πρακτικές στην Ελλάδα σχετικά µε τη χορήγηση µη εναρµονισµένων στην ΕΕ καθεστώτων προστασίας Μελέτη για το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Αναγνώριση δικαιώµατος διαµονής σε µέλη οικογένειας Έλληνα και πολιτών κρατών της Ε.Ε. και διαδικασία αρχικής χορήγησης δελτίου διαµονής»

Θέµα: «Αναγνώριση δικαιώµατος διαµονής σε µέλη οικογένειας Έλληνα και πολιτών κρατών της Ε.Ε. και διαδικασία αρχικής χορήγησης δελτίου διαµονής» Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010 Αρ. Πρωτ. :12872.2.3 /09 Χειριστής:.Βερέµης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ POL ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΜΕ POL ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ . ΜΕ POL ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας. Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν. 2910/2001,Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.) Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα