The consequences of low status work upon immigrants work organization: The case of Bangladeshis in Athens Theodoros Fouskas, Panteion University

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The consequences of low status work upon immigrants work organization: The case of Bangladeshis in Athens Theodoros Fouskas, Panteion University"

Transcript

1 Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (2), Social Cohesion and Development (2), Οι επιπτώσεις της χαμηλού κύρους εργασίας στην εργασιακή οργάνωση των μεταναστών: Η περίπτωση των Μπανγκλαντεσιανών στην Αθήνα Θεόδωρος Φούσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο The consequences of low status work upon immigrants work organization: The case of Bangladeshis in Athens Theodoros Fouskas, Panteion University ΠΕΡIΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο εξετάζει τις επιπτώσεις της απασχόλησης των μεταναστών σε χαμηλού κύρους εργασίες στην οργάνωση, αντιπροσώπευση και συμμετοχή τους σε μεταναστευτικές συλλογικότητες που αναδύονται από την εργασία. Η μικροκοινωνιολογική ανάλυση επικεντρώνεται στην περίπτωση των μεταναστών από το Μπανγκλαντές στην Αθήνα και πως το πλαίσιο εργασίας και απασχόλησής τους επιδρά στη συμμετοχή τους στον μεταναστευτικό εργασιακό σύλλογο «Ένωση Εργαζομένων Μεταναστών Μπανγκλαντές Ελλάδος» καθώς και στα ελληνικά συνδικάτα. Η πλειονότητα των Μπανγκλαντεσιανών φαίνεται να μην αποκτά ιδιότητα μέλους στον εργασιακό σύλλογό τους και να μην διεκδικεί τα εργασιακά δικαιώματά της. Αντιθέτως, οι μετανάστες αναπτύσσουν ατομικιστικές συμπεριφορές, στηρίζονται σε άτυπα δευτερογενή δίκτυα για αναζήτηση αλληλεγγύης ενώ υιοθετούν εναλλακτικές λύσεις επιβίωσης και προστασίας. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Xαμηλού κύρους εργασία, εργασιακοί σύλλογοι μεταναστών, Μπανγκλαντεσιανοί, αντιπροσώπευση, αποσυλλογικοποίηση ABSTRACT The article examines the repercussions of work and employment in low status jobs upon the organization, representation and participation of immigrants in collectivities which emerge from work. The micro-sociological analysis focuses on the case of Bangladeshi immigrants in Athens and the extent to which their work and employment affects their participation in the immigrant work association Bangladeshi Immigrant Workers Union of Greece and Greek trade unions. The majority of Bangladeshis appear to deny membership of their work association and avoid claiming their work rights. On the contrary, immigrants develop individualistic behaviours, rely on informal secondary networks in search of solidarity and adopt alternative strategies of survival and protection. KEY WORDS: Low status work, immigrant work associations, Bangladeshis, representation, decollectivization 1. Το Πρόβλημα Ο ι μετανάστες και οι μετανάστριες αποτελούν έναν «αδικημένο πληθυσμό». Αυτός ο πληθυσμός δεν έχει κανένα πολιτικό ή κοινωνικό δικαίωμα. Επιπλέον, αποκλείεται και στερείται ευκαιριών

2 [114] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ να δημιουργήσει σταθερές σχέσεις με τυπικές μορφές εργασίας και απασχόλησης. Η εργασία και η απασχόληση των μεταναστών διαμορφώνεται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, της ευελιξίας και πολιτιστικής ανακατασκευής (Ψημμένος, 2006). Οι μετανάστες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της αποξένωσης, του αποκλεισμού, των διακρίσεων και της ανισότητας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας υποδοχής εργασία, στέγαση, υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,, πολιτική, εργασιακά και νομικά δικαιώματά τους, της ελεύθερης μετακίνησής και της αναγνώρισης της ιδιότητάς τους (σε περιπτώσεις προσφύγων) ακόμα και για ανθρωπιστικούς λόγους (Κασιμάτη, 1992; Μαγγανάς και Καρατζά, 2002; Ρομπόλης, 2007; Σακελλαρόπουλος, 2006; Οικονόμου και Φερώνας, 2006; Ψημμένος και Σκαμνάκης, 2008). Τα παραπάνω διαμορφώνονται στα πλαίσια ενός παγκόσμιου συστήματος εργασίας που αναζητά ένα ανειδίκευτο φθηνό εργατικό δυναμικό για καλλιέργειες, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κατασκευές και προσωπικές υπηρεσίες. Ένα τέτοιο εργατικό δυναμικό, που θα είναι προσωρινό, το κόστος αναπαραγωγής του είναι σχετικά μειωμένο (Ψημμένος, 1999, 2006), και δεν θα διεκδικήσει τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα του γηγενούς εργατικού δυναμικού. Η έλλειψη σταθερών μορφών συνθηκών εργασίας και απασχόλησης που εξασφάλιζαν την συλλογικότητα, η εμφάνιση μιας νέας μεταναστευτικής πολιτικής, που αναδύεται από την ανεπίσημη και παράνομη μετανάστευση καθώς και οι συνθήκες και η κατάσταση των χωρών προέλευσης των μεταναστών που βρίσκονται κάτω από οικονομική, πολιτική και διοικητική διάλυση προκαλούν «αναταράξεις» δημιουργώντας ένα νέο «χάρτη» κοινωνικών και εργασιακών ταυτοτήτων. Παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά της εργασίας των μεταναστών, η μαύρη οικονομία (Bromley and Gerry, 1979; Sassen, 1996; Cohen, 1997), οι αλλαγές στην εργασιακή οργάνωση, στην παραγωγή καθώς και στις αξίες (Σπυριδάκης, 2010) στα πλαίσια των βιομηχανικών κοινωνιών επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση και την συλλογική οργάνωση των μεταναστών (Moya, 2005; Rex, Joly and Wilpert, 1979). Επιπλέον, δεν υπάρχουν κυβερνητικές μορφές κοινωνικής προστασίας (Ψημμένος και Σκαμνάκης, 2008) στην χώρα υποδοχής και οικονομικές μορφές δραστηριότητας που να υποστηρίζουν, την ταυτότητα του μετανάστη με την εθνικότητα και με την χώρα υποδοχής. Η εργασία και η απασχόληση των μεταναστών περιορίζεται αποκλειστικά σε χαμηλού κύρους επαγγέλματα και εργασίες που υπάγονται στο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας με έμφαση σε κάθε δυνατή μορφής υπηρεσίας (χειρωνακτικές εργασίες, κατασκευές, βιοτεχνίες, οικιακή εργασία, καθαρισμός, φροντίδα, πλανόδιο εμπόριο, βιομηχανία του sex κ.ά.). Εμφανίζονται, νέες μορφές εργασίας που προϋποθέτουν την προσαρμοστικότητα του εργαζόμενου στις εξατομικευμένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των εργοδοτών (Ψημμένος, 2006). Οι μετανάστες απασχολούνται δίχως εργασιακά δικαιώματα όντας αποκομμένοι τόσο από το αντικείμενο της εργασίας τους όσο και από συλλογικότητες και σχέσεις με συμπατριώτες τους στο χώρο εργασίας. Δηλαδή, η εργασία τους χαρακτηρίζεται από την αποσυλλογικοποίηση (Ψημμένος, 1999). Ταυτόχρονα, η ασταθής νομική κατάσταση των περισσοτέρων, τα απομονωμένα εργασιακά περιβάλλοντα και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, ωθούν τους μετανάστες σε παραίτηση από εργασιακές διεκδικήσεις και στην υιοθέτηση ατομικιστικών αντιλήψεων και πρακτικών (Sennet, 1997; Φούσκας, 2009). Η αποσυλλογικοποίηση διαμορφώνεται στο πλαίσιο των χαμηλού κύρους εργασιών, οι οποίες απομονώνουν τους μετανάστες στην χώρα υποδοχής από συμπατριώτες συναδέλφους και τους αποκόπτουν από κοινοτικά και οικογενειακά δίκτυα (Φούσκας, 2009). Οι κοινωνίες υποδοχής και η αγορές εργασίας στις οποίες εισέρχονται οι μετανάστες, όπως είναι η ελληνική, χαρακτηρίζονται από την ευελιξία, την μη-ειδίκευση, την προσαρμοστικότητα, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, την αστάθεια και την αδιάκοπη μεταβολή στο κοινωνικό και εργασιακό πλαίσιο του ατόμου, κατακερματίζοντας τις όποιες προσπάθειες διαμόρφωσης συλλογικοτήτων. Αυτά τα δίκτυα κοινωνικής προστασίας που στήριζαν τους μετανάστες στην κοινωνία-κοινότητα προέλευσης πριν

3 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [115] μεταναστεύσουν εκλείπουν στην χώρα υποδοχής με αποτέλεσμα οι μετανάστες να καθίστανται ευάλωτοι στη χαμηλού κύρους απασχόληση, την απώλεια διεκδικήσεων και δικαιωμάτων και σε σκληρές συνθήκες εργασίας. Η διεθνής βιβλιογραφία για τους Μπανγκλαντεσιανούς είναι σχετικά περιορισμένη. Εντούτοις λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς μελέτες 1, αυτό που χαρακτηρίζει την εργασία και την απασχόληση των Μπανγκλαντεσιανών είναι το χαμηλό κύρος, η μη-τυπική κατοχύρωση και η περιστασιακότητα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εργασίας τους είναι η αστάθεια και η συγκέντρωσή τους σε κάθε μορφής υπηρεσίες χαμηλού κύρους σε συνδυασμό με την μη-κατοχή εγγράφων διαμονής και εργασίας. Το κείμενο έχοντας ως αφετηρία ιστορίες ζωής, αποτέλεσμα ποιοτικής έρευνας (Φούσκας, 2009), προσεγγίζει με μικρο-κοινωνιολογικές μεθόδους τις επιπτώσεις απασχόλησης των Μπανγκλαντεσιανών (Ν=18, μη στατιστικό δείγμα) σε χαμηλού κύρους εργασίες στην εργασιακή οργάνωση, συμμετοχή και εκπροσώπησή τους από τον εργασιακό σύλλογό τους «Ένωση Εργαζομένων Μεταναστών Μπανγκλαντές Ελλάδος» στην Αθήνα και στα ελληνικά συνδικάτα. 2. Χαμηλού κύρους εργασία και αποσυλλογικοποίηση Η απασχόληση των Μπανγκλαντεσιανών χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωσή τους σε εργασίες χαμηλού κύρους, χαμηλόμισθες, μη-τυπικά κατοχυρωμένες, με εξαντλητικά ωράρια και μηδαμινά εργασιακά δικαιώματα όντας απομακρυσμένοι από συντοπίτες-συναδέλφους (βλ. Πίνακα 1). Το ευρύτερο δίκτυο συμπατριωτών τους διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στην πρόσβαση στη απασχόληση. Η πλειονότητα των Μπανγκλαντεσιανών στην Αθήνα εργάζονται ως ράφτες, μια τέχνη που έμαθαν στο Πακιστάν ή κατά το ταξίδι τους προς την Ελλάδα. Στην Αθήνα βρίσκουν εργασία ως ράφτες μέσω του φιλικών δικτύων αυτό είναι η μόνη άμεση επιλογή όταν κάποιος στραφεί σε συμπατριώτες του για να βρει εργασία. Ως ράφτες, εργάζονται συνήθως σε μη τυπικά κατοχυρωμένες ως προς τη λειτουργία τους βιοτεχνίες (façon). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι περιοχές Κάτω Πατήσια, Περισσός και Νέα Ιωνία που ονομάζονται «Μπανγκλαντεσιανά». Αμείβονται ανάλογα με το πόσο θα εργαστούν, δηλαδή εάν έχουν λιγότερη εργασία θα πληρωθούν λιγότερα. Εργάζονται ως ράφτες στην πλατεία Αττικής, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Περισσό κ.ά. Ορισμένοι δεν έχουν απασχοληθεί σε διαφορετικό είδος εργασίας ενώ η πλειονότητα των Μπανγκλαντεσιανών έχουν εργαστεί ως ράφτες πριν αλλάξουν απασχόληση. Οι εργοδότες τους είναι είτε Έλληνες, είτε μετανάστες, ακόμα και συμπατριώτες τους. Το ωράριό τους κυμαινόταν στην αρχή από 4 έως 8 ώρες, για 5 ημέρες εργασίας και με αμοιβή από 500 έως 800 ευρώ, χωρίς ασφάλιση. Ωστόσο, στη συνέχεια η διάρκεια εργασίας της συντριπτικής πλειονότητας ήταν 10 έως 15 ώρες για 6 ημέρες εργασίας, συχνά συνεχόμενες. Σε κάποιες περιπτώσεις συναντούσαν συμπατριώτες τους, από 2 έως 8 άτομα στην εργασία τους που ίσως ήταν και άτομα που εργάζονταν από πριν εκεί και τους βρήκαν την εργασία αυτή. Συχνά όμως ήταν οι μόνοι από το Μπανγκλαντές σε μια βιοτεχνία. Οι αμοιβές των ραφτών κυμαίνονταν από 1,76 έως 3,83 ευρώ την ώρα. Μετά από ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη επερχόταν μια αύξηση των 0,15 λεπτών, δηλαδή 2,79 ευρώ την ώρα. Στην καλύτερη περίπτωση ήταν 4 ευρώ την ώρα. Στο σύνολό τους έκαναν διάλειμμα για λεπτά μόνο, ανά 8 ώρες, για να φάνε κάτι. Κάποιοι ένιωθαν καλά επειδή γνώριζαν την εργασία, εντούτοις, οι περισσότεροι δεν ήταν ευχαριστημένοι. Οι εργασίες που τους αναθέτουν είναι κάθε τύπου. Τους φέρνουν το ύφασμα και το ράβουν. Ασχολούνται με έτοιμα παιδικά, ανδρικά και γυναικεία ενδύματα (λ.χ παντελόνια jean, κοντομάνικα,

4 [116] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ σορτσάκια, εσώρουχα, πιτζάμες-νυχτικιές, κάλτσες κ.λπ.) χρησιμοποιώντας ραπτομηχανή. Άλλοι, ως βοηθοί σε ένα κατάστημα κλωστοϋφαντουργίας, πακετάριζαν παντελόνια, ή ετοίμαζαν παραγγελίες, (λ.χ σεντόνια νοσοκομείων). Συχνά δεν απασχολούνταν όλο το μήνα αλλά ανάλογα τον φόρτο εργασίας ή τις ανάγκες του εργοδότη ενώ όταν δεν είχε εργασία, είτε έφευγαν μόνοι τους, είτε τους έδιωχνε ο εργοδότης. Σε αυτές τις συνηθισμένες περιπτώσεις έμεναν πολλές φορές άνεργοι αν δεν έβρισκαν αμέσως νέο εργοδότη. Επίσης, στην πλειονότητά τους δεν πληρώνονταν υπερωρίες και ήταν ανασφάλιστοι. Συνήθως ακολουθούν έναν κύκλο νομικής κατοχύρωσης-ήμι-κατοχύρωσης-μη-κατοχύρωσης. Ακόμα και όσοι μπορούσαν να ασφαλιστούν και το δεχόταν ο εργοδότης, δεν τους παρείχε όλα τα ένσημα. Οι εργοδότες αναλαμβάνουν το ρόλο του πάτρωνα θέλοντας να ελέγξουν τον εργαζόμενό τους γνωρίζοντας την ανεπίσημη κατάστασή του χρησιμοποιούν την ανάγκη του για εργασία και χρήματα μεταθέτοντας την ευθύνη στον εργαζόμενο για τη έλλειψη νομίμων εγγράφων διαμονής. Μια άλλη περίπτωση χαμηλού κύρους εργασίας όπου αρκετοί Μπανγκλαντεσιανοί συγκεντρώνονται είναι αυτή του λαντζιέρη. Εργάζονται από 6 ημέρες έως 3 μήνες, σε εστιατόρια, αποκλειστικά στην κουζίνα όπου πλένουν και έπειτα αναζητούν απασχόληση σε άλλο εστιατόριο. Ως αμοιβή λαμβάνουν συνήθως από 25 ευρώ την ημέρα έως 600 ευρώ το μήνα, για 8 ώρες και 6-7 ημέρες εργασίας, χωρίς ασφάλιση. Εάν φεύγουν από μια εργασία είναι λόγω του ότι ο εργοδότης τους εφόσον δεν έχουν διαμονής δεν δύναται να τους απασχολεί άλλο. Μετά από αυτό μπορεί να ακολουθήσει μια περίοδος ανεργίας. Υπήρχαν αρκετοί που ήταν άνεργοι για ένα χρόνο. Το κύριο συναίσθημα ήταν η απογοήτευση που ένιωθαν αναγκαζόμενοι να περνούν ζητώντας δανεικά. Κατ ακολουθίαν πολλοί Μπανγκλαντεσιανοί στρέφονται σε πλανόδιες εργασίες. Πρώτον, ως πλανόδιοι πωλητές λουλουδιών, βρίσκονται σε διάφορες περιοχές (λ.χ. όπως η Καλλιθέα) στα φανάρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν εργοδότη. Αγοράζουν μόνοι τους τα λουλούδια από ανθοπωλεία ή θερμοκήπια, ώστε να τα προμηθευτούν πιο φτηνά. Πουλούν διάφορα είδη λουλουδιών (λ.χ. τριαντάφυλλα). Ανάλογα την ημέρα, κερδίζουν ευρώ και περίπου 300 ευρώ το μήνα. Δεύτερον, ως πλανόδιοι πωλητές χαρτομάντιλων, βρίσκονται συνήθως στα φανάρια. Δίνουν 10 ευρώ για να αγοράσουν μια μεγάλη συσκευασία χαρτομάντιλων που αγοράζουν μόνοι τους και τα οποία πωλούν 1-2 ευρώ. Πολλοί αναγκάζονταν να πωλήσουν χαρτομάντιλα διότι δεν γνώριζαν κάποια τέχνη και δεν μπορούσαν να βρουν εργασία και προσπαθούσαν να επιβιώσουν από αυτό. Τρίτον, ως διανομείς φυλλαδίων, περπατούσαν στην Αθήνα μοιράζοντας διαφημιστικά φυλλάδια, (λ.χ. για μεταλλικές κατασκευές). Οι αμοιβές που λάμβαναν ήταν περίπου 22 ευρώ την ημέρα. Οι ημέρες εργασίας ήταν 6 (Δευτέρα-Σάββατο), για 8 ώρες (08.00 με 16.00), με ρεπό την Κυριακή και χωρίς ένσημα ή ασφάλιση. Οι κύριες δυσκολίες ήταν ότι δεν γνώριζαν τις οδούς ή ελληνικά για να ρωτήσουν και η ορθοστασία που υφίσταντο. Μαρτυρήθηκε ότι οι εργοδότες τους πίεζαν να εργάζονται σκληρότερα, ενώ όταν δεν έρχονταν παραγγελίες τους συμπεριφέρονταν με βρισιές. Τέταρτον, ως πλανόδιοι μικροπωλητές διάφορων εμπορευμάτων. Συνήθως εισάγονταν στο πλανόδιο εμπόριο μέσω του συμπατριώτη τους ο οποίος τους φιλοξενούσε και ήταν μικροπωλητής. Όταν δεν τους πλήρωνε ο εργοδότης τους ή δεν λάμβαναν επαρκείς αποδοχές πωλούσαν εμπορεύματα μαζί του, λ.χ. γυναικεία προϊόντα (καλλυντικά, βερνίκια νυχιών κ.ά.) σε λαϊκές αγορές, στην Ομόνοια, στην Ακαδημία κ.α. Τα προμηθεύονταν από κινέζικα και ελληνικά μαγαζιά και τα πουλούσαν. Τα αγόραζαν από εκεί, δίνοντας περίπου 22 ευρώ και το μήνα μάζευαν περίπου 700 ευρώ από αυτά κρατούν τα 500 ευρώ. Για παράδειγμα, το βερνίκι νυχιών το αγόραζαν 0,40 με 0,60 λεπτά και το πουλούσαν 1 ευρώ, τα τσιμπιδάκια, από 0,30 με 0,50 λεπτά και τα πουλούσαν 1 ευρώ. Περισσότερες πωλήσεις είχαν τα Χριστούγεννα ενώ υπήρχαν και περίοδοι αναδουλειάς. Ταυτόχρονα, βίωναν τον φόβο της σύλληψης από τις Αρχές έκαναν κατάσχεση της πραγμάτειας και μετά τους άφηναν ελεύθερους. Στην Αθήνα, η πλειονότητα, τόνιζε ότι δεν ένιωθε το ίδιο με την πατρίδα ή τη γειτονιά τους εκεί, ακόμα και εάν συγκατοικούσαν ή διέμεναν κοντά τους συμπατριώτες τους. Παράλληλα, σε ελάχιστες

5 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [117] περιπτώσεις κάποιοι έχουν τη σύζυγό τους στην Ελλάδα ενώ ακόμα και η επικοινωνία με τους συγγενείς τους είναι ιδιαίτερα αραιή. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν αναφέρθηκε καθόλου ελεύθερος χρόνος από πλευράς των Μπανγκλαντεσιανών. Κυρίως συμμετέχουν στις Μουσουλμανικές εορτές «Eid ul-fitr» και «Eid al-adha». Στα τζαμιά προσεύχονται όλοι μαζί, συγκεντρώνονται και συνομιλούν για ποικίλα θέματα, όπως αυτά της εργασίας, αν και όπως λένε οι περισσότεροι, ουσιαστικά δεν προσφέρεται βοήθεια εκεί για τα ζητήματα αυτά. Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί φοβούνται να βγουν έξω από την κατοικία τους επειδή δεν έχουν διαμονής ή επειδή δεν εργάζονται και επομένως δεν έχουν χρήματα για κοινωνικές δραστηριότητες. Όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα (λ.χ. αμοιβές, ωράριο, υπερωρίες, ασφάλιση, ένσημα, άδεια, επιδόματα κ.λπ.) παρατηρείται μια πλήρης παραίτηση από τη διεκδίκηση αυτών. Πολλοί ήταν εκείνοι που βρίσκονταν σε μια ημι-νόμιμη ή άτυπη νομική κατάσταση ενώ κάποιοι δεν ασφαλίστηκαν ποτέ. Αναφέρθηκε ότι εργοδότες αρνήθηκαν να παράσχουν ένσημα αντιδρώντας σε συχνά με λεκτική βία στο αίτημα αυτό των εργαζομένων κύριο επιχείρημα των εργοδοτών ήταν η μη-κατοχή νόμιμων εγγράφων από μέρους των Μπανγκλαντεσιανών. Αρκετοί ανέφεραν ότι έμαθαν τα εργασιακά τους δικαιώματα από άτομα του φιλικού δικτύου επαφών τους ή μέσω άλλων πηγών πληροφόρησης, αλλά δεν τολμούσαν να τα διεκδικήσουν, φοβούμενοι την αντίδραση των εργοδοτών τους. Ακόμα και σε περιπτώσεις που ορισμένοι αιτήθηκαν ένσημα, διαπίστωσαν ότι δεν έγινε κάτι και έτσι δεν επέμειναν. Βέβαια, όπως είναι φυσικό υπήρξε μια μερίδα ατόμων, οι οποίοι δεν γνώριζαν τα εργασιακά τους δικαιώματα εκ των προτέρων. Λίγοι μόνο ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και τους παρέχονται ένσημα συνολικά, δεν λαμβάνουν ούτε υπερωρίες, ούτε επιδόματα. Οι περισσότεροι ανέφεραν ότι οι εργοδότες συνήθως τους πληρώνουν εγκαίρως αλλά δεν τους παρέχουν καθόλου ένσημα. Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις και στη νοοτροπία του εργαζομένου. Οι περισσότεροι συνηθίζουν μετά από καιρό σε αυτή την κατάσταση, παραμένοντας εν τέλει αδρανείς και άπραγοι. Η πλειοψηφία πιστεύει ότι έχουν εργασιακά δικαιώματα που δεν τους αναγνωρίζονται αλλά δεν μπορούν να τα αιτηθούν. Σοβαρά εμπόδια που παρουσιάζονται σχετικά με τα εργασιακά τους δικαιώματα είναι: πρώτον, πολλές βιοτεχνίες δεν έχουν άδεια λειτουργίας ή απασχολούν αδήλωτα τους εργαζομένους δεύτερον, τα γλωσσικά εμπόδια και οι δυσκολίες κατανόησης των διαδικασιών από πλευράς των μεταναστών. Φαίνεται ότι οι μετανάστες είναι πιθανότερο να διεκδικήσουν τις αμοιβές τους, μεμονωμένα, εάν ο εργοδότης δεν τους τις καταβάλει, παρά να ασκήσουν πίεση για τα ή τα ένσημα και φυσικά, δεν παύουν να φοβούνται την οποιαδήποτε αντιπαράθεση με τον εργοδότη τους όντας αποθαρρυμένοι λόγω της νομικής τους κατάστασης. Σημαντικός συντελεστής αποτελεί και το ότι οι Μπανγκλαντεσιανοί δεν έχουν φιλικές και εργασιακές σχέσεις με συναδέλφους τους από άλλες χώρες στον χώρο εργασίας τους. Ορισμένοι, όταν δεν κατόρθωσαν να λάβουν τις νόμιμες αξιώσεις τους στράφηκαν στην ΕΕΜΜΕ ευελπιστώντας για βοήθεια και υποστήριξη. 3. Η περίπτωση της «Ένωσης Εργαζομένων Μεταναστών Μπανγκλαντές Ελλάδος» Η ΕΕΜΜΕ ξεκίνησε επίσημα τη δραστηριότητά της από τις 25 Ιουλίου Βασικά συνδετικά στοιχεία των μελών είναι η κοινή εθνικότητα και ότι είναι εργαζόμενοι. Η εργασία αποτελεί το κεντρικό θέμα του συλλόγου και μέλη μπορούν να γίνουν, βάσει καταστατικού, οποιοιδήποτε Μπανγκλαντεσιανοί κατοικούν στην Ελλάδα. Ο Elias (εκπρόσωπος ΕΕΜΜΕ) αιτιολογεί το ρόλο του υποστηρίζοντας ότι τα μέλη της ΕΕΜΜΕ έχουν ανάγκη από έναν εκπρόσωπο γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την

6 [118] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ελληνική γλώσσα και το κυριότερο, δεν γνωρίζουν που να απευθυνθούν, πως πρέπει να πράξουν για να επιλύσουν ζητήματα που σχετίζονται με τα εργασιακά τους δικαιώματα. Ένας βασικός στόχος της ΕΕΜΜΕ είναι και η απόκτηση άδειας διαμονής, για όλους τους μετανάστες. Ο εκπρόσωπος έχει την πεποίθηση ότι η ΕΕΜΜΕ είναι σε θέση να βοηθήσει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών της. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ΕΕΜΜΕ δεν εκπροσωπεί αποκλειστικά κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα (λ.χ. τους ράφτες) αλλά τους εργαζομένους γενικά. Ο Elias (εκπρόσωπος ΕΕΜΜΕ) ανέφερε ότι η καθημερινότητά του από το ρόλο που έχει αναλάβει έχει επηρεαστεί. Τουλάχιστον κάθε Κυριακή και για 2-3 ημέρες την εβδομάδα, διαθέτει το χρόνο του για τον σύλλογο. Ως ενεργά μέλη, είναι περίπου 20 άτομα, αλλά είναι εγγεγραμμένα περίπου 600 μέλη λειτουργούν περίπου με χιλιάδες «Bengalis». Η πλειοψηφία των μελών απασχολούνται ως ράφτες σε βιοτεχνίες ενώ αρκετοί σε εστιατόρια και ως μικροπωλητές. Τα μέλη της ΕΕΜΜΕ ελέγχονται μέσω μηνιαίας συνδρομής 2 ευρώ που είναι υποχρεωτική πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να την καταβάλουν, ή κάποιοι το αποφεύγουν, κάτι που δυσκολεύει το έργο της ΕΕΜΜΕ. Οι συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΜΜΕ πραγματοποιούνται ανάλογα, από τις πολιτικές συγκυρίες και τις συνθήκες που επικρατούν στον σύλλογο αλλά συνήθως πραγματοποιούνται κάθε 3 μήνες. Όσον αφορά τις σχέσεις με άλλους συλλόγους η ΕΕΜΜΕ είναι μέλος στη «Συντονιστική Επιτροπή Μεταναστευτικών Συλλογών, Κοινοτήτων και Ενώσεων Ελλάδας» και όχι στο «Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών» και μέσα από αυτό το πλαίσιο συνεργάζονται με τους συλλόγους άλλων χωρών. Άλλοι φορείς συνεργασίας είναι το «Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού-Δέρματος», το «ΠΑΜΕ», ο «Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων», ο «Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης», μη-κυβερνητικές οργανώσεις, Δήμοι της Αττικής, το «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες» και πολιτικά κόμματα. Το πολιτικό κόμμα που συνεργάζονται κυρίως είναι το ΚΚΕ. Σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι η ΕΕΜΜΕ προβαίνει σε διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες ή καταγγελίες μέσω των συνδικάτων ή της Επιθεώρησης Εργασίας όταν κάποιοι από αυτούς δεν τηρούν τις νόμιμες παροχές. Συχνά ο εκπρόσωπος έχει παρέμβει προσωπικά για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων, ενώ η ΕΕΜΜΕ παρέχει και νομική υπεράσπιση. Πολλές καταγγελίες τις κέρδισαν δικαστικώς, χωρίς όμως να λάβει τελικώς ο εργαζόμενος τα δεδουλευμένα του λόγω νομοθετικών και ελεγκτικών κενών που επιτρέπουν στους εργοδότες να εκμεταλλεύονται αυτά και να εξαπατούν τους εργαζόμενους από το Μπανγκλαντές για να μην τους πληρώνουν. Οι περισσότεροι έχουν δυσκολίες με την άδεια διαμονής προβλήματα δημιουργούνται από τα εργασιακά θέματα, καθώς για να είναι νόμιμος ένας μετανάστης ή εάν επιθυμεί να ανανεωθεί η άδεια διαμονής του, θα πρέπει να έχει πλήρη ένσημα (για 1 έτος 200 ένσημα) 2 όμως εκείνοι δεν λαμβάνουν καθόλου. Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι η ΕΕΜΜΕ αναλαμβάνει τον ρόλο του «σωματείου» εργαζομένων και δρα για την εκπροσώπηση των μελών της. Εάν κάποιος δεν είναι μέλος στην ΕΕΜΜΕ, θα τον βοηθήσουν. Ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι πολλοί στρέφονται σε εκείνον για συμβουλή ή βοήθεια αλλά ύστερα δεν υποστηρίζουν την ΕΕΜΜΕ αποκτώντας ιδιότητα μέλους. Έχουν βοηθήσει και συμπατριώτες τους οι οποίοι είχαν συλληφθεί από την αστυνομία (λ.χ. μικροπωλητές). Ως σύλλογος έχουν συμμετάσχει σε διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις μαζί με συνδικάτα. Ωστόσο, απεργίες σε κάποια επιχείρηση δεν έχουν πραγματοποιήσει ως τώρα. Ο Elias (εκπρόσωπος ΕΕΜΜΕ) τόνισε ότι οι «Bengalis», εκπροσωπούνται περισσότερο από τον δικό τους σύλλογο σε σχέση με ένα συνδικάτο. Ο ίδιος σημειώνει ότι υπάρχουν ορισμένα συνδικάτα που βοηθούν τους Μπανγκλαντεσιανούς, όπως το ΣΕΚΙΔ. Εξαρτάται, σε ποιο συνδικάτο απευθύνεται κανείς, ποιος ανήκει σε αυτά τα συνδικάτα και ποιους δέχονται να βοηθήσουν. Εάν κάποιος χρειάζεται εργασία, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν δίνεται βαρύτητα τόσο στην αναζήτηση απασχόλησης ωστόσο, αν πληροφορηθεί ότι υπάρχει κάποια διαθέσιμη θέση, ως ενδιάμεσοι, ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο-άνεργο και τοποθετείται σε αυτή την εργασία.

7 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [119] 4. Αιτιολόγηση των μεταναστών για την εγγραφή ή τη μη-εγγραφή τους στην «Ένωση Εργαζομένων Μεταναστών Μπανγκλαντές στην Ελλάδα» Η πλειοψηφία όσων απέκτησαν ιδιότητα μέλους στην ΕΕΜΜΕ ανέφεραν ότι είχαν πληροφορηθεί για τον σύλλογο από συμπατριώτες που εργάζονταν, ασφαλίζονταν και λάμβαναν τα δικαιώματά τους ενώ ο εργοδότης τους δεν τους τα παρείχε και για το λόγο αυτό θέλησαν να γίνουν μέλη στην ΕΕΜΜΕ τους. Όσοι συμμετέχουν ως μέλη πιστεύουν ότι ο σύλλογος θα τους βοηθήσει με τα και με τα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τα μέλη θεωρούν σημαντικό το να είναι κανείς μέλος στην ΕΕΜΜΕ, καθώς λ.χ. ακούγοντας και μόνο το τι συζητιέται εκεί βοηθούνται. Επίσης, όσοι απέκτησαν ιδιότητα μέλους πιστεύουν ότι ο σύλλογος μπορεί να τους βρει εργασία και έτσι πολλοί εναποθέτουν μελλοντικά σχέδια, ελπίδες και προσδοκίες στην ΕΕΜΜΕ. Σκοπός των περισσοτέρων που συμμετέχουν είναι να αποκτήσουν διαμονής, εργασιακά δικαιώματα, να λάβουν ένσημα, να απασχοληθούν σε διαφορετικού πλαισίου εργασίες, αρωγή σε δυσκολίες και την πορεία της ζωής τους και να μπορούν να στείλουν χρήματα στις οικογένειες τους. Το ευρύτερο φιλικό περιβάλλον κάποιου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο να γίνει μέλος στην ΕΕΜΜΕ. Σχετικά με την πληρωμή των συνδρομών τα περισσότερα μέλη δεν τις καταβάλουν λόγω οικονομικών δυσκολιών που βιώνουν. Εντούτοις, προτιμούν να ενισχύουν την ΕΕΜΜΕ, για παράδειγμα, με την αγορά ενός υπολογιστή. Η συνήθης επισκεψιμότητα των μελών στην ΕΕΜΜΕ είναι μια φορά την εβδομάδα, κάθε Κυριακή, όταν δεν εργάζονται οι περισσότεροι. Άλλοι πηγαίνουν όταν έχουν προβλήματα ή κάποια ανάγκη ή μόνο όταν γίνεται κάποια εκδήλωση ή εκλογές. Σημαντική παράμετρος που επηρεάζει τη συμμετοχή τους είναι η θετική έκβαση προβλημάτων κάποιου συμπατριώτης τους ο οποίος απευθύνθηκε στην ΕΕΜΜΕ. Κάποια από τα μέλη της ΕΕΜΜΕ ανέφεραν ότι νιώθουν ένα αίσθημα προστασίας με τη συμμετοχή τους εκεί. Ορισμένοι, μάλιστα, είναι κατηγορηματικοί θεωρώντας ότι μόνο μέσω της ΕΕΜΜΕ μπορεί κάποιος Μπανγκλαντεσιανός εργαζόμενος να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Εντούτοις, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι-μέλη αποφεύγουν να κοινοποιούν στον εργοδότη τους ότι είναι μέλη στην ΕΕΜΜΕ φοβούμενοι ότι θα διωχθούν από την εργασία τους. Η πλειοψηφία των μελών θεωρεί την ΕΕΜΜΕ ως μια μορφή εργασιακής αντιπροσώπευσης και ο εκπρόσωπος στα μάτια τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός και δημοφιλής, καθώς αποτελεί βασικό παράγοντα της συμμετοχής στον σύλλογο. Επίσης, τα μέλη διαχωρίζουν την ΕΕΜΜΕ από άλλους συλλόγους ως προς αυτό που προσδοκούν ότι θα λάβουν έχοντας ιδιότητα μέλους εκεί. Επιπρόσθετα, πολλοί αναμένουν συμβουλές ή και υποστήριξη με δικηγόρο καθώς σε κάποιες περιπτώσεις αρκετοί βρίσκουν και εργασία μέσω αυτού. Η πλειοψηφία όσων δεν απέκτησαν ιδιότητα μέλους στην ΕΕΜΜΕ ανέφεραν ότι προτεραιότητά τους είναι τα διαμονής. αυτά δεν έχουν διάθεση να πάνε σε κάποιο σύλλογο ή ακόμα και σε τζαμί. Κάποιοι ανέφεραν ότι εάν έχουν κάποιο πρόβλημα στην εργασία τους πίστευαν ότι θα μπορούσαν να βοηθηθούν από την ΕΕΜΜΕ, εντούτοις, όταν απευθύνθηκαν στους εκπροσώπους δεν είχαν χρόνο να τους βοηθήσουν ή είχε πολύ κόσμο στο σύλλογο. Ο Jahangir (ετών 27) σημειώνει: ( ) Το πρόβλημα, πρώτα, είναι τα χαρτιά. Αν δεν έχω χαρτι[ά] δεν έχω όρεξη να πάω, σε κάποιο σύλλογο. Είναι λογικό αυτό. Αν είχαμε χαρτιά θα πήγαιναν όλοι. Θα κάναμε ότι θέλαμε. Πήγα για τα χαρτιά μου αλλά αυτοί δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν. Είχαν πολύ κόσμο και πήγα 2-3 φορές και είχα πολύ κόσμο, χιλιάδες, και δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν. Αυτό το χαρτί το έφερα πολύ μετά. Πολύ μετά. Αργά και τότε αυτοί δεν μπορούσαν ( ) (Φούσκας, 2009:609) Μέρος των μη-μελών ανέφερε την έλλειψη χρόνου λόγω ωραρίου εργασίας, την κόπωση και την εξάντληση από την εργασία τους ή ακόμα το ότι φοβούνταν να βγουν από την κατοικία τους.

8 [120] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Άλλοι δεν ήταν μέλη στην ΕΕΜΜΕ γιατί συμμετείχαν σε άλλους συλλόγους. Εντούτοις, ακόμα και σε ένα πολιτιστικό σύλλογο μεταναστών ο λόγος που γίνεται κάποιος μέλος είναι η πιθανή βοήθεια σε θέματα σχετικά με την εργασία του που μπορεί να λάβει από εκεί. Ένα σημαντικό μέρος ανέφερε ότι δεν γνώριζε για την ΕΕΜΜΕ γιατί έμενε μακριά από το σύλλογο. Σε αυτές τις περιπτώσεις πληροφορούνταν τυχαία για την ΕΕΜΜΕ. Κάποιοι είπαν ότι παρότι δεν ήταν μέλη πίστευαν ότι εάν συμμετείχαν θα λάμβαναν αρωγή σχετικά με τα διαμονής, την εργασία, τα ένσημα ή την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την ΕΕΜΜΕ. Ωστόσο, πολύ λίγοι ανέφεραν ότι μετάνιωσαν που δεν έγιναν μέλη. Φαίνεται ότι η πλειοψηφία επιλέγει να μην αποκτά ιδιότητα μέλους στην ΕΕΜΜΕ και προτιμά να ενημερώνεται για τα εργασιακά δικαιώματα από συμπατριώτες ή άλλες πηγές. 5. Αιτιολόγηση των μεταναστών για την εγγραφή ή τη μη-εγγραφή τους στα ελληνικά συνδικάτα εργαζομένων του επαγγέλματός τους Στην πλειονότητά τους οι Μπανγκλαντεσιανοί δεν αποκτούν ιδιότητα μέλους σε ελληνικά συνδικάτα. Δεν γίνονται μέλη, τόσο λόγω του ότι πιστεύουν πως εκεί δεν θα δοθεί βαρύτητα στα προβλήματά τους, όσο λόγω του ότι οι Έλληνες δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια με εκείνους εμπόδια (με κύριο αυτό των εγγράφων διαμονής). Επιπλέον, παράγοντες αποθάρρυνσης είναι η αδυναμία κατανόησης της ελληνική γλώσσας και η αρνητική επιρροή του ευρύτερου δικτύου επαφών. Επίσης, εκτιμούν ότι εφόσον οι γηγενείς εργαζόμενοι απαρτίζουν την πλειοψηφία των συνδικάτων δεν θα υπολογιζόταν η γνώμη τους εκεί. Από τους Έλληνες εργαζομένους στα συνδικάτα, ανέμεναν αδιαφορία και εμπάθεια. Η πλειονότητα των Μπανγκλαντεσιανών αισθάνονται ότι «ανήκουν» και εκπροσωπούνται περισσότερο από την ΕΕΜΜΕ λόγω κοινής γλώσσας, κουλτούρας και τόπου καταγωγής σε σχέση με οποιοδήποτε ελληνικό συνδικάτο. Σε ελάχιστες περιπτώσεις κάποιος θα προτιμούσε να απευθυνθεί για ένα εργασιακό του πρόβλημα σε ένα συνδικάτο εκτιμώντας ότι θα τον βοηθούσαν εκεί καλύτερα. Πολλοί συνεντευξιαζόμενοι σημείωναν ότι σε ενδεχόμενο πρόβλημα στην εργασία τους θα απευθύνονταν στους εκπροσώπους της ΕΕΜΜΕ και θα βοηθιούνταν ακόμα και εάν δεν ήταν μέλη. 6. Επίλογος Η εργασία των Μπανγκλαντεσιανών αναπτύσσεται στα πλαίσια της κατάρρευσης του κράτους πρόνοιας (Σακελλαρόπουλος, 1999), της ανάδυσης χαμηλού κύρους εργασιών και εξατομικευμένων υπηρεσιών, της μεταναστευτικής πολιτικής που έχει κατεύθυνση τη μηδενική μετανάστευση και την επιλεκτική άδεια εργασίας και παραμονής, για την κάλυψη των αναγκών των εργοδοτών. Οι αντιλήψεις του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού για τη συλλογικότητα διαμορφώνονται από τις εργασιακές συνθήκες, την απασχόλησή σε χαμηλού κύρους εργασίες. Δηλαδή, διαμορφώνεται ένα υπερ-εκμεταλλευόμενο εργατικό δυναμικό που βιώνει την αστάθεια και την αβεβαιότητα των αποδοχών και της απασχόλησης, χωρίς εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Ως μη-ορατές οντότητες για τους περισσότερους επίσημους φορείς οι μετανάστες και οι μετανάστριες μέλη των αστικών εργατικών δυναμικών υπόκεινται σε πολύ χαμηλά εισοδήματα και στην μηδενική ασφάλιση με τρομακτικές δυσκολίες στην πρόσβαση στα βασικά μέσα επιβίωσης σε πλαίσια υπανάπτυξης και αποκλεισμού. Ταυτόχρονα, αποξενώνονται από συλλόγους εργαζομένων και τις κοινωνικοπολιτικές διαδικασίες στην Ελλάδα.

9 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [121] Οι βαθμοί συλλογικής αλληλεγγύης και συνεργασίας που επικρατούν μεταξύ των Μπανγκλαντεσιανών είναι πολύ χαμηλοί, ενώ βιώνουν τα κύρια εμπόδια την εκμετάλλευση, τη μηδενική κοινωνική κινητικότητα όντας εγκλωβισμένοι σε αδιέξοδα επαγγέλματα, τη μη δυνατότητα νέων εισοδηματικών ευκαιριών και την αδυναμία άρθρωσης των εργασιακών τους διεκδικήσεων. Αστάθεια στο εισόδημα και στην απασχόληση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που οι Μπανγκλαντεσιανοί βιώνουν καθιστώντας τους περιστασιακούς εργαζόμενους μέσα στο εργατικό δυναμικό. Αποτελεί σημαντική διαπίστωση της έρευνας (Φούσκας, 2009) ότι ο «εργασιακός» σύλλογος ΕΕΜΜΕ, ενώ δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα σε θέματα εργασίας, τελικά αδυνατεί να επιτελέσει αυτόν τον ρόλο. Οι εκπρόσωποι του συλλόγου παρουσιάζουν ένα βαθμό προσαρμογής και κατανόησης του ελληνικού συστήματος εργασίας που ανταποκρίνεται περισσότερο στις επίσημες συλλογικές και οργανωμένες ομάδες πίεσης και όχι στα μεμονωμένα άτομα. Έτσι στο πλαίσιο του συλλόγου αναπτύσσονται πελατειακές σχέσεις μεταξύ εκπροσώπων και μελών του συλλόγου. Ο σύλλογος δεν έχει επαρκή αριθμό μελών, ενώ από τις συνεντεύξεις παρατηρήθηκε επίσης η ώθηση των μελών του «εργασιακού» συλλόγου ΕΕΜΜΕ προς συγκεκριμένα επαγγέλματα. Η δυσκολία της ανανέωσης των εγκρίσεων της εργασίας ή διαμονής, ο φόβος της απέλασης για τα ανεπίσημα άτομα και οι οικονομικές δυσκολίες από την πλήρη και σταθερή έλλειψη απασχόλησης οδηγούν τους Μπανγκλαντεσιανούς άμεσα σε καταστάσεις περιθωριοποίησης, που μειώνουν ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη στην ΕΕΜΜΕ. Το καθεστώς εργασίας τους χαρακτηρίζεται από απουσία μόνιμης απασχόλησης, περιορισμό σε χαμηλού κύρους επαγγέλματα, εξαντλητικά ωράρια, ιδιαίτερα χαμηλά ημερομίσθια, περιστασιακή απασχόληση, με συχνές εναλλαγές εργοδοτών, εργασία δίχως ασφάλιση, αδυναμία εργασίας με συμπατριώτες και μη δυνατότητα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται και υποκειμενικές δυσκολίες. Αναπτύσσονται μεταξύ των Μπανγκλαντεσιανών ατομικές πρακτικές, ατομικιστικές αντιλήψεις και συμπεριφορές για την συλλογική οργάνωση, για παράδειγμα η έμφαση στη θρησκεία, η αναζήτηση συμβουλής και βοήθειας εκτός συλλόγων και η στήριξη σε άτυπα δίκτυα συγγενικών ή φιλικών τους επαφών για την αναζήτηση αλληλεγγύης αναμεταξύ τους και για την επιβίωσή τους. Οι Μπανκλαντεσιανοί εργαζόμενοι ωθούνται, σε εναλλακτικούς τρόπους διασφάλισης της επιβίωση τους στην ελληνική κοινωνία, στη διαμόρφωση τακτικών, στο τι να λένε, να αποφεύγουν και να διεκδικούν ή όχι, με ατομικές επιλογές διεκπεραίωσης και ρύθμισης των εργασιακών δικαιωμάτων και των προβλημάτων τους μακριά από συλλογικότητες υιοθετώντας νοοτροπίες μη-διεκδίκησης και συχνής παραίτησης από αυτά. Συνεπώς, η συντριπτική πλειονότητα των Μπανγκλαντεσιανών φαίνεται να μην αποκτά ιδιότητα μέλους στους «εργασιακούς» συλλόγους μεταναστών. Σημειώσεις 1. Βλ. τις μελέτες: Eade, 1989; Sloane and Gazioglu, 1996; Knights, 1997; Khanum, 2001; Tackey, et al., 2006; Tonchev, 2007; Jayaweera and Choudhury, 2008; Pavlou and Christopoulou, 2008; Lazarescu και Broersma, Προτάθηκε από τις Αρχές μείωση του αριθμού των ενσήμων για την έκδοση άδειας διαμονής των μεταναστών (Ελευθεροτυπία, 2011).

10 [122] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Παράρτημα Πίνακας 1: Η δημογραφική κατάσταση των μεταναστών από το Μπανγκλαντές Κωδικός συνέντευξης Χώρα προέλευσης Όνομα Ηλικία Θρήσκευμα Ημ/νια εισόδου Οικογενειακή κατάσταση (χώρα προέλευσης) Αδέλφια Άρρεν/ Θήλυ Οικογενειακή κατάσταση (χώρα υποδοχής) Μορφωτικό επίπεδο 06/01 Μπανγκλαντές Jahangir Άγαμος 5/2 Άγαμος Επάγγελμα (χώρα προέλευσης) Πανεπιστήμιο, Σχολή Εμπορίου (δεν τελείωσε) Βοηθός οικογενειακό μπακάλικο 07/02 Μπανγκλαντές Gani , 2 παιδιά 0/3 (μόνος) (Γυμνάσιο) 08/03 Μπανγκλαντές Santo /6 (μόνος) (Γυμνάσιο) 09/04 Μπανγκλαντές Heydayet Άγαμος 1/0 Άγαμος (Γυμνάσιο) 10/05 Μπανγκλαντές Abu Άγαμος 2/1 Άγαμος (Γυμνάσιο) 11/07 Μπανγκλαντές Islam Άγαμος 4/4 Άγαμος (Λύκειο) 12/07 Μπανγκλαντές Zahid Άγαμος 2/2 Άγαμος (Λύκειο) 13/08 Μπανγκλαντές Imran Άγαμος 2/2 Άγαμος (Δημοτικό) Τρόπος μετανάστευσης Ατομικός Ατομικός-μη

11 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [123] 14/09 Μπανγκλαντές Farid Άγαμος 4/1 Άγαμος (Λύκειο) 15/10 Μπανγκλαντές Dollal , 2 παιδιά 3/5 (μόνος) (Λύκειο) 18/11 Μπανγκλαντές Babul , 2 παιδιά 2/3 (μόνος) (Δημοτικό) 30/12 Μπανγκλαντές Akash Άγαμος 4/5 (σύζυγος στην Ελλάδα) Πανεπιστήμιο, Σχολή Εμπορίου (δεν τελείωσε) 31/13 Μπανγκλαντές Akter , 2 παιδιά 0/0 (μόνος) Πανεπιστήμιο Ανθρωπολόγος (πήρε το πτυχίο) 34/14 Μπανγκλαντές Mostafa Άγαμος 4/1 Άγαμος Πανεπιστήμιο, Οικονομικά (δεν πήρε το πτυχίο) 35/15 Μπανγκλαντές Zakir Άγαμος 1/0 Άγαμος Πανεπιστήμιο, Εμπόριο (δεν πήρε το πτυχίο) 36/16 Μπανγκλαντές Badsha , 3 παιδιά 0/0 (μόνος) (Λύκειο) 37/17 Μπανγκλαντές Elias Εκπρόσωπος «Ένωσης Εργαζομένων Μεταναστών Μπανγκλαντές Ελλάδος» 104/18 Μπανγκλαντές Sunil /1 (σύζυγος στην Ελλάδα) Σχολή Μηχανικών Πλοίων (δεν πήρε το πτυχίο) Κουρέας Άνεργος Πωλητής οικογενειακό κατ/μα ενδυμάτων Ράφτης Ασχολήθηκε με την πολιτική Εργάτης σε βιομηχανία με σακούλες Άνεργος Ατομικός-μη Ατομικός-μη Ατομικός-μη Ατομικός-μη Ατομικός-

12 [124] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός συνέντευξης Άδεια εισόδου Λόγος μεταναστευτικής ροής 06/01 Τουριστική visa Σπουδές/ οικονομικός 07/02 Παράνομα Οικονομικός 08/03 Παράνομα Οικονομικός 09/04 Παράνομα Οικονομικός 10/05 Παράνομα Οικονομικός 11/07 Παράνομα Οικονομικός 12/07 Παράνομα Οικονομικός 13/08 Παράνομα Οικονομικός 14/09 Παράνομα Οικονομικός Νομική Κατάσταση στην Ελλάδα Δελτ. πολιτικού ασύλου Δελτ. πολιτικού ασύλου Επάγγελμα στη χώρα υποδοχής Εισόδημα στη χώρα υποδοχής Ημέρες εργασίας Ώρες εργασίας/ ημέρα Ασφάλιση Ξυλουργός/ καρέκλες 32 /ημέρα- 750 / μήνα 6 8 Όχι Ράφτης 700 / μήνα 6 9 Όχι Πουλάει λουλούδια 300 / μήνα 7 6 Όχι Μεταφέρει ρολά χαλιών (εργοστ.) 600 / μήνα 5 8 Όχι Άνεργος Λαντζιέρης 25 / ημέρα 7 8 Ναι Μεταφορέας επίπλων 500 / μήνα 5 8 Όχι Ράφτης 600 / μήνα 5 8 Όχι Ράφτης 800 / μήνα 5 4 Όχι Τύπος στέγασης/ όροφος/ ενοίκιο 2ο όροφο/ 250 1ο όροφο/ 200 1ο όροφο/ 300 1ο όροφο/ 300 Μονοκατοικία/ 350 2ο όροφο/ 440 2ο όροφο/ 300 1ο όροφο/ 250 2ο όροφο/ 380 Υπνοδωμάτια/ μέλη Ιδιότητα μέλους στην ΕΕΜΜΕ/ Έτος Ιδιότητα μέλους σε συνδικάτο 2/5 Όχι Όχι 2/2 Όχι Όχι 2/4 Όχι Όχι 2/3 Όχι Όχι 2/5 Όχι Όχι 2/5 Όχι Όχι 2/4 Όχι Όχι 2/6 Όχι Όχι 2/6 Όχι Όχι

13 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [125] 15/10 Παράνομα Οικονομικός Ράφτης / μήνα 5 8 Όχι 2ο όροφο/ 300 2/6 Όχι Όχι 18/11 Παράνομα Οικονομικός Κουρέας 25 / ημέρα 500 / μήνα 5 8 Όχι 4ο όροφο/ 350 2/5 Όχι Όχι 30/12 Παράνομα Οικονομικός Δελτ. πολιτικού ασύλου Καθαριστής σκαφών 30 / ημέρα Όχι 3ο όροφο/ 360 2/2 Ναι (2005) Όχι 31/13 Παράνομα Πολιτικός Μοιράζει φυλλάδια 22 / ημέρα 6 6 Όχι 1ο όροφο/ 300 (δεν δίνει μερίδιο) 2/4 Ναι (2007) Όχι 34/14 Παράνομα Οικονομικός Ράφτης 35 / ημέρα 5 10 Όχι 7ο όροφο/ 100 2/2 Ναι (2005) Όχι 35/15 Παράνομα Πολιτικός Δελτ. πολιτικού ασύλου 3,5 / ώρα/ 30 / ημέρα 6/ 7 8,5/ 8 Όχι/ Ναι 5ο όροφο/ 350 2/5 Ναι (2006) Όχι 36/16 Παράνομα Οικονομικός Ράφτης 4 / ώρα Ναι Ισόγειο/ 140 2/1 Ναι (2001) Όχι 37/17 Elias Εκπρόσωπος «Ένωσης Εργαζομένων Μεταναστών Μπανγκλαντές Ελλάδος» 104/18 Τουριστική visa Οικονομικός Με διαμονής Ιδιοκτ. ινδικού εστιατορίου Ράφτης/ τυλιχτής σε σουβλατζίδικο Μπανγκλαντές / μήνα (αναλόγως) 7 12 Ναι Ισόγειο/ 250 2/2 Όχι Όχι

14 [126] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βιβλιογραφικές Αναφορές Bromley R. and C. Gerry (1979), Casual Work and Poverty in Third World Cities. Chichester: Wiley. Cohen R. (1997), The New Helots: Migrants in the International Division of Labour. Oxford: Oxford University Press. Eade J. (1989), The Politics of Community: The Bangladeshi Community in East London. Aldershot: Avebury. Ελευθεροτυπία (2011) «Λιγότερα Ένσημα για την Άδεια Παραμονής Μεταναστών», 28/02/2011, στο Φούσκας Θ. (2009), «Μετανάστες από το Μπανγκλαντές», στο: Θ. Φούσκας, «Κοινωνιολογία, Μετανάστευση και Εργασία: Κοινότητες Μεταναστών και Εργασιακή Αντιπροσώπευση: Οι Επιπτώσεις της Εργασίας και της Απασχόλησης των Μεταναστών στη Συμμετοχή τους σε Πέντε Εργασιακούς Συλλόγους Μεταναστών στην Αθήνα», Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σ.σ Φούσκας Θ. και Χ. Οικονόμου (2011), «Η Πρόσβαση των Μεταναστών στις Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Η Ανάδυση μιας Διακριτικής Πρακτικής», στο: Δ. Μαγριπλής (επιμ.) Πολιτισμός και Διαφορετικότητα: Εμείς και οι Άλλοι. Θεσσαλονίκη: Σταμούλης, σ.σ Jayaweera H. and T. Choudhury (2008), Immigration, Faith and Cohesion: Evidence from Local Areas with Significant Muslim Populations. York: Joseph Rowntree Foundation/University of Oxford/Centre on Migration Policy and Society. Κασιμάτη Κ. (επιμ.) (1992), Πόντιοι Μετανάστες από την Πρώην Σοβιετική Ένωση: Κοινωνική και Οικονομική τους Ένταξη. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού/Υπουργείο Πολιτισμού/ΚΕΚΜΟΚΟΠ/Πάντειο Πανεπιστήμιο. Khanum S.M. (2001), The Household Patterns of a Bangladeshi Village in England, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 27, no. 3, p.p Knights M. (1997), Migrants as Networkers: The Economics of Bangladeshi Migration to Rome, in R. King and R. Black (eds) Southern Europe and the New Immigrations. Brighton: Sussex Academic Press, p.p Lazarescu D. and Fr. Broersma (2010), «Νέες Μεταναστευτικές Διαδρομές: Πακιστανοί και Μπανγκλαντεσιανοί στην Αθήνα», στο: Α. Τριανταφυλλίδου και Θ. Μαρούκης (επιμ.) Η Μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου Αιώνα. Αθήνα: Κριτική, σ.σ Μαγγανάς Α. και Λ. Καρατζά (2002), Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. Moya J. (2005), Immigrants and Associations: A Global and Historical Perspective, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 31, no. 5, p.p Οικονόμου Χ. και Α. Φερώνας (επιμ.), Οι Εκτός των Τειχών. Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στις Σύγχρονες Κοινωνίες, Αθήνα: Διόνικος, σ.σ Pavlou M., and N. Christopoulou (2008), Migrant Cities Research: Athens. Report of the Living Together Programme. Athens: British Council. Rex J., D. Joly and Cz. Wilpert (eds) (1987), Immigrant Associations in Europe. Aldershot: Gower.

15 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [127] Ρομπόλης Σ. (2007), Η Μετανάστευση Από και Προς την Ελλάδα: Απολογισμοί και Προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Σακελλαρόπουλος Θ. (1999), «Αναζητώντας το Νέο Κοινωνικό Κράτος», στο: Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.) Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους, τόμ. Α, Αθήνα: Κριτική, σ.σ Σακελλαρόπουλος Θ. (2006), «Κοινωνική Ενσωμάτωση των Νέο-Προσφύγων Ποντίων στη Μητροπολιτική Ελλάδα: Προβλήματα και Προτάσεις για την Επίλυσή τους», στο: Θ. Σακελλαρόπουλος, Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής, τόμ. Β, Αθήνα: Διόνικος, σ.σ Sassen S. (1996), Service Employment Regimes and the New Inequality, in E. Mingione (ed.) Urban Poverty and the Underclass. Oxford: Blackwell, p.p Sennett R. (1998), The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism. United States: W.W. Norton. Sloane P. and S. Gazioglu (1996), Immigration and Occupation Status: A Study of Bangladeshi and Turkish Fathers and Sons in the London Labour Market, Labour Economics, vol. 3, no. 4, p.p Σπυριδάκης Ε. (2010), Εργασία και Κοινωνική Αναπαραγωγή στη Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία του Πειραιά. Αθήνα: Παπαζήσης. Tackey N.D. et al. (2006), Barriers to Employment for Pakistanis and Bangladeshis in Britain. Research Report No.360. Leeds: Corporate Document Services/ Department for Work and Pensions. Tonchev P. (ed.) (2007), Asian Migrants in Greece: Origins, Status and Prospects. Athens: Institute of International Economic Relations. Ψημμένος Ι. (1999), Μετανάστευση και Εργασία στην Ευρώπη: Η Δημιουργία Νέων Κοινωνικών Χώρων, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής. Ψημμένος Ι. (2006), «Η Κοινωνική Διάσταση της Εργασίας των Μεταναστριών Οικιακών Βοηθών: Αιτίες Ανάπτυξης και Συνθήκες Απασχόλησης», στο: Μπάγκαβος Χ. και Δ. Παπαδοπούλου (επιμ.) Μετανάστευση και Ένταξη Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα: Gutenberg, σ.σ Ψημμένος Ι. και Χ. Σκαμνάκης (2008), Οικιακή Εργασία των Μεταναστριών και Κοινωνική Προστασία: Η Περίπτωση των Γυναικών από την Αλβανία και την Ουκρανία, Αθήνα: Παπαζήσης.

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4 Ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4 Ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4 Ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ: ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Αθήνα, 10-11 Νοεμβρίου 2011 ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων στο μισθωτό και άνεργο πληθυσμό της χώρας VPRC Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ VPRC

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας

2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας 2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας Ενώ σ όλα τα κοινωνικά συστήματα που έχουν υπάρξει ιστορικά έχει παρατηρηθεί υπόαξιοποίηση των εργασιακών δυνατοτήτων των μελών της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Σε κύριο πρόβλημα βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος ανάγεται η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής. Κι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά βιογραφικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κουζής Διευθύνσεις και τηλέφωνα Εργασίας: s Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συγγρού 136, ΤΚ 176 71 - Καλλιθέα, Γραφείο Δ8 νέου κτιρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων Μάιος Σεπτέμβριος 2009 Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση».

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση». Καλησπερίζω το εκλεκτό κοινό. Καταρχάς, προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές της ημερίδας, καθώς αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ, ενώπιον όλων εσάς τη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της νόμιμης διαμονής στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα

Η επίδραση της νόμιμης διαμονής στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2009 4 (1), 45-62 Social Cohesion and Development 2009 4 (1), 45-62 Η επίδραση της νόμιμης διαμονής στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα Δέσποινα Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ W.W.A.C. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 211, 412 21 Λάρισα Τηλ: 2410-280008, Fax: 2410-280979 Website

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Χαρά Στρατουδάκη Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 6.6, τηλ. 210-7491.648, e-mail: hstrat@ekke.gr Σπουδές ιδακτορικό ίπλωµα, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση

Ζώντας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση H Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας ευχαριστεί την PH EUROPE για την συνδρομή της στην δημιουργία αυτού του εργαλείου Ζώντας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας - HPH Δερβενακίων 11β

Διαβάστε περισσότερα

Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Θεωρητικές και μεθοδολογικές Προσεγγίσεις

Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Θεωρητικές και μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Θεωρητικές και μεθοδολογικές Προσεγγίσεις 1. Ιορδάνης Ψημμένος - Χριστόφορος Σκαμνάκης: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της εργασίας και της μετανάστευσης. Η Κοινωνιολογία μας προσφέρει ένα πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας παρουσιάζουμε σήμερα τους στόχους και το περιεχόμενο του πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνιών, συνέβαλλε και η γυναικεία εργασία κάτω βέβαια από διάφορες μορφές ανισοτιμίας. Σταδιακά όμως, μέσω των γυναικείων συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο της πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξης (face-to-face) Ιούνιος Ιούλιος 2008 VPRC VPRC ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας -

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας  - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Ερευνητιική Στρατηγιική του Τμήματος της περιιόδου 2012-2017 Η Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη: Α.Σ. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου, Αθήνα Τ.Κ. 104 38 Πλ. Βάθης 210. 88.18.946 210.52.45.302 Ημερομηνία:./ /. Αρ. Αίτησης:./ 2013 horizonsline12@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

H κυκλική µετανάστευση στην Ευρώπη. Μια συγκριτική επισκόπηση

H κυκλική µετανάστευση στην Ευρώπη. Μια συγκριτική επισκόπηση H κυκλική µετανάστευση στην Ευρώπη. Μια συγκριτική επισκόπηση Prof. Anna Triandafyllidou European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies Ερευνητικό Πρόγραµµα ΜΕΤΟΙΚΟΣ Αθήνα, 12

Διαβάστε περισσότερα

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Κεφάλαιο 26 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχωρισμός ειδών ανεργίας Τοπρόβληματηςανεργίαςσυνήθως χωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία του Κώστα Φωτεινάκη Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου που οργάνωσε το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ 10-12 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ www.topsagfp.gr Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Τι είναι η «υγεία»; Η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής,

Διαβάστε περισσότερα

(ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β 689/26-3-13) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

(ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β 689/26-3-13) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-10434 ΑΘΗΝΑ - email vbrinia@aueb.gr - ASOE GR, www.aueb.gr (ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β 689/26-3-13) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. ΟΤΑ, Συντονιστής Εταίρος Περιφέρεια Πελοποννήσου Πελοπόννησος ΚΣΣΑ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Δήμος Νότιας Κυνουρίας Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007)

Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007) Λίζα Βιόλα Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος UIA Μέλος του Συμβουλίου της UIA Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007) Παρόντες Κ. Kleffel Germany

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ Κ.Υ.Α.Δ.Α.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ Κ.Υ.Α.Δ.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ Κ.Υ.Α.Δ.Α. Τα Στοιχεία της Έρευνας Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Σίτισης του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Η καταγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η VPRC πραγματοποίησε τον Φεβρουάριο του 2002 για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ελληνίδων Δημοσιογράφων μια πανελλήνια έρευνα στον ειδικό πληθυσμό των Ελλήνων/ίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποδοχή αιτήσεων προς τους δυνητικά ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία της ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΣΟΥΡΛΗ Α.Μ.7509 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πτυχιακή εργασία της ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΣΟΥΡΛΗ Α.Μ.7509 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία της ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΣΟΥΡΛΗ Α.Μ.7509 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανισότητα μεταξύ όλων των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα