ΑΣΟΕΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΟΕΕ 1 9 2 0 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΟΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, Αθήνα, Τηλ.: , ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος Πρόδροµος Βλάµης (Ph.D Πανεπιστήµιο Cambridge) Ιδιότητα: Ερευνητής, Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Πανγαία Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (σε συνεργασία µε Invel Real Estate Netherlands II B.V.). Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: Σκοπός και περιγραφή του µαθήµατος Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει και να καλύψει διεξοδικά όλες τις βασικές πτυχές του (εξαιρετικά ανερχόµενου στην Ελλάδα) κλάδου της χρηµατοοικονοµικής που αφορά την ακίνητη περιουσία (real estate finance). Προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η διδασκαλία του µαθήµατος θα περιστραφεί γύρω από τρείς βασικές θεµατικές ενότητες: 1. Ελληνική αγορά ακινήτων και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού ηµοσίου - προβλήµατα και προοπτικές. 2. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση (budgeting) και χρηµατοδότηση (financing) ακινήτων, επενδυτικά χαρτοφυλάκια και αµοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας (Real Estate Investment Trust-REITs). 3. ιαχείριση και αποτίµηση χαρτοφυλακίου ακινήτων (Portfolio Management: Real Estate Stocks and Assets). Περιεχόµενα του µαθήµατος Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα θέµατα που θα καλυφθούν σε κάθε µία από τις παραπάνω ενότητες. Όλες οι έννοιες, οι κανόνες, τα αξιώµατα και τα εργαλεία που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια του µαθήµατος, πλαισιώνονται µε κατάλληλα γραφήµατα, αριθµητικά παραδείγµατα ανάλυση περιπτώσεων (case studies) και υπολογιστικά υποδείγµατα προκειµένου να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των θεµάτων προς εξέταση. Η αναλυτική διάρθρωση της ύλης ανά θεµατική ενότητα έχει ως εξής: 1 η Εβδοµάδα (3 ώρες) Εισαγωγικές έννοιες και επισκόπηση χρηµατοοικονοµικών ακίνητης περιουσίας 1

2 Βασικές έννοιες και όροι Η φύση των αγορών ακίνητης περιουσίας: ανάλυση των διαφορετικών τύπων επενδύσεων στα ακίνητα (λιανικό/επαγγελµατικά ακίνητα, αγορά γραφείων, οικιστικά, βιοµηχανικά ακίνητα). Η σηµασία της αγοράς ακινήτων για την οικονοµία. Ανάλυση περίπτωσης εµπορικού κέντρου: The mall Athens, Μαρούσι, Αττικής. 2 η Εβδοµάδα (3 ώρες) Η δηµοσιονοµική κρίση του 2009 στην Ελλάδα, η κρίση χρηµατοδότησης και η παράπλευρη αρνητική επίδραση στην ελληνική αγορά ακινήτων: αιτίες και τρόποι αντιµετώπισής της. 3 η Εβδοµάδα (3 ώρες) Κωδικοποίηση των προβληµάτων που παρουσιάζει η Ελληνική αγορά ακινήτων για τους ενδιαφερόµενους ξένους επενδυτές. Σκέψεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρουσιάζει η Ελληνική αγορά ακινήτων. 4 η Εβδοµάδα (3 ώρες) Η Αµερικάνικη χρηµατοοικονοµική κρίση της αγοράς ενυπόθηκων δανείων µειωµένης εξασφάλισης (The 2007 Sub-prime Loan Market Crisis) και η αρνητική επίδραση στην Ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων 5 η Εβδοµάδα (3 ώρες) Χρηµατοοικονοµική ανάλυση (budgeting) και χρηµατοδότηση (financing) ακινήτων Στεγαστικά δάνεια, σταθερού και µεταβλητού επιτοκίου για χρηµατοδότηση ακινήτων Χρηµατοοικονοµική ανάλυση επενδύσεων σε κατοικίες και εµπορικά ακίνητα Χρηµατοοικονοµική µόχλευση σε επενδύσεις ακινήτων 6 η Εβδοµάδα (3 ώρες) Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού ηµοσίου - προβλήµατα Πώς µπορεί να καταγραφεί η ακίνητη περιουσία του ελληνικού ηµοσίου; Πώς µπορεί να µετρηθεί η αξία της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού ηµοσίου; Ποιο µέρος της ακίνητης περιουσίας του ηµοσίου είναι αξιοποιήσιµο; Υπάρχει ορθολογική χρήση και ενιαία διαχείριση της αστικής ακίνητης περιουσίας του ελληνικού ηµοσίου; 7 η Εβδοµάδα (3 ώρες) Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δηµοσίου-προοπτικές Βασικοί φορείς ακίνητης περιουσίας του ελληνικού ηµοσίου Πρόσφατες ενέργειες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Νόµος 3894/ ιαδικασία fast track 2

3 8 η Εβδοµάδα (3 ώρες) Μέθοδοι χρηµατοοικονοµικής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού ηµοσίου Συµπράξεις ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ)- Συµβάσεις παραχώρησης σε ιδιώτες/θεσµικούς επενδυτές ηµιουργία Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Investment Trusts-REITs) ηµιουργία εταιρείας ειδικού σκοπού (SPVs) στην οποία θα ενταχθούν ακίνητα εισοδήµατος. Στη συνέχεια το ηµόσιο θα εκδώσει οµόλογα της εταιρείας ειδικού σκοπού που θα διατεθούν σε θεσµικούς επενδυτές Τιτλοποίηση εσόδων από ακίνητα Sale and Leaseback 9 η Εβδοµάδα (3 ώρες) Η ακίνητη περιουσία ως επενδυτικό προϊόν: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σε σχέση µε άλλα επενδυτικά προϊόντα. Επενδύσεις σε ακίνητα: άµεσες-έµµεσες. Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Investment Trusts-REITs) 10 η Εβδοµάδα (3 ώρες) ιαχείριση και αποτίµηση χαρτοφυλακίου ακινήτων Αποδόσεις και κίνδυνοι χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε ακίνητα. ιαχείριση και αποτίµηση χαρτοφυλακίου ακινήτων (Portfolio Management: Real Estate Stocks and Assets). 11 η Εβδοµάδα (3 ώρες) Ανάπτυξη ακινήτων: θεωρία και πράξη. Χρηµατοδότηση προτάσεων ανέγερσης ακινήτων και µισθώσεις ακινήτων Ανάλυση περίπτωσης Starcity (Λ.Συγγρού 111). 12 η Εβδοµάδα (3 ώρες) Ασκήσεις Επανάληψη και επίλυση αποριών 13 η Εβδοµάδα (3 ώρες) Τελικές εξετάσεις Ισχυρά σηµεία του µαθήµατος 1. Όλες οι έννοιες, οι κανόνες, τα αξιώµατα και τα εργαλεία που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια του µαθήµατος, πλαισιώνονται µε κατάλληλα γραφήµατα, αριθµητικά παραδείγµατα ανάλυση περιπτώσεων (case studies) και υπολογιστικά υποδείγµατα προκειµένου να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των θεµάτων προς εξέταση. 2. εν προαπαιτούνται συγκεκριµένες τεχνικές γνώσεις στο αντικείµενο της χρηµατοοικονοµικής της κτηµαταγοράς για να µπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει το µάθηµα. Τα όποια απαραίτητα µαθηµατικά και κάποιοι βασικοί αλγεβρικοί κανόνες θα αναπτυχθούν κατά την διάρκεια του µαθήµατος. 3

4 3. Για την καλύτερη κατανόηση των αµιγώς εµπειρικών θεµάτων της διδακτέας ύλης προγραµµατίζεται η οργάνωση στα πλαίσια του µαθήµατος σηµαντικού αριθµού διαλέξεων από διακεκριµένους οµιλητές και έµπειρα ανώτατα στελέχη της ελληνικής αγοράς ακινήτων. 4. Θα διανεµηθούν στους µεταπτυχιακούς φοιτητές οι σηµειώσεις του διδάσκοντα σε µορφή word και power point slides καθώς και η σχετική αρθρογραφία από επιστηµονικά περιοδικά προκειµένου αυτοί να διευκολυνθούν στην προετοιµασία τους για τις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος. Προσκεκληµένοι Εξωτερικοί Οµιλητές ( ) 1. Φίλιππος Σαχινίδης, Πρώην Υπουργός Οικονοµικών, Βουλευτής Λάρισας Προκλήσεις και Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας 2. Γιώργος Χρυσικός, Γενικός ιευθυντής, Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π 3. Αδαµαντία Φωκά, Senior Associate, HVS Global Hospitality Services, London Βιβλιογραφία 1. Brown, G.R. and Matysiak G.A., (2000), Real Estate Investment: A Capital Market Approach, Financial Times/Prentice Hall (latest edition) (ISBN ) 2. Brueggeman, W.B. and Fisher J.D., (2005), Real Estate Finance & Investments, McGraw Hill/Irwin, (latest edition) (ISBN ) 3. Corgel, J.B., Smith, H.C. and Ling, D.C., (1998), Real Estate Perspectives, McGraw Hill/Irwin (latest edition) (ISBN ) 4. Geltner, D.M. and Miller, N.G., (2001), Commercial Real Estate Analysis & Investments, South Western Thomson Learning (latest edition) (ΙSΒΝ ) 5. Ling, D.C. and Archer W.R., (2005), Real Estate Principles: A Value Approach, McGraw Hill/Irwin (latest edition) (ISBN X) 6. Brealey R and S. Myers (2006), Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill International Book Company, (latest edition). Επιστηµονικά Άρθρα 1. Vlamis, Greek Fiscal Crisis and Repercussions for the Property Market, forthcoming Journal of Property Investment and Finance, Vol. 32, No 1, 2014, Publisher: Emerald, UK. 2. Benos, Karagiannis and Vlamis, Spatial Effects of the Property Sector Investment on Greek Economic Growth Journal of Property Investment and Finance, Vol. 29, No 3, pp , 2011, Publisher: Emerald, UK. 3. Vlamis and Konstandopoulos (2010), Strategic Manamgement of Real Estate Assets for the Greek Municipalities [in Greek: Στρατηγική ιαχείρηση και Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα], International and European Political Economy, Vol 13, pp , Publisher: Papazisis, Greece. 4. Panagopoulos and Vlamis (2009), Bank Lending, Real Estate Bubbles and Basel II, Journal of Real Estate Literature, Vol. 17, No. 2, pp , Publisher: The Journal is the official publication of the American Real Estate Society, USA. 4

5 5. Karousos and Vlamis (2008), The Greek Construction Sector: An Overview of Recent Developments, Journal of European Real Estate Research, Vol. 1, No. 3, pp , Publisher: Emerald, UK. 6. Kalfamanoli and Vlamis (2008), The Greek Real Estate Market for the Interested Foreign Investors: Prospects and Problems, [in Greek: H Ελληνική Αγορά Ακινήτων για τους Ενδιαφερόµενους Ξένους Επενδυτές: Προοπτικές και Προβλήµατα], Journal of International Economy and Politics 'Agora Without Frontiers, Vol. 13, No. 3, pp , Publisher: Institute of International Economic Relations, Greece. 7. Vlamis (2007), Default Risk of the UK Real Estate Companies: Is there a Macro-economy Effect?, Journal of Economic Asymmetries, Vol. 4, No. 2, pp , Publisher: North Waterloo Academic Press, Canada. 8. Patel and Vlamis (2006), An Empirical Estimation of Default Risk of the UK Real Estate Companies, Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 32, No. 1, pp , Publisher: Springer, Netherlands Βιβλιογραφία στον Ηµερήσιο-Κυριακάτικο Τύπο 1. Βλάµης, Π. Οι 7 κινήσεις ανάσα για την κτηµαταγορά, άρθρο δηµοσιευµένο στη στήλη Ελεύθερο βήµα, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Βλάµης, Π. Γιατί δεν υπάρχει σηµαντική πτώση στις τιµές των ακινήτων, άρθρο δηµοσιευµένο στη στήλη Ελεύθερο βήµα, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Βλάµης, Π. ιόρθωση τιµών τώρα!, άρθρο δηµοσιευµένο στη στήλη Αναλύσεις, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Βλάµης, Π. Εγκλωβισµένη στο τούνελ της ύφεσης η κτηµαταγορά, άρθρο δηµοσιευµένο στη στήλη Αναλύσεις, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Βλάµης, Π. Πέντε κινήσεις για να τονωθούν οι ξένες επενδύσεις σε ακίνητα, άρθρο δηµοσιευµένο στη στήλη Αναλύσεις, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Βλάµης, Π. Οι Φόροι Στραγγαλίζουν τις Επενδύσεις σε Ακίνητα, άρθρο δηµοσιευµένο στη στήλη Αναλύσεις, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Βλάµης, Π. Θα Αργήσει να Ορθοποδήσει η Κτηµαταγορά, άρθρο δηµοσιευµένο στη στήλη Αναλύσεις, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Βλάµης, Π. Η στήριξη της κτηµαταγοράς, άρθρο δηµοσιευµένο στη Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Βλάµης, Π. Μύθοι και αλήθειες για την κρίση στα ακίνητα, άρθρο δηµοσιευµένο στη Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Οι Χρηµατοοικονοµικές Κρίσεις δεν Ανακοινώνονται. Η πρόσφατη κρίση στην αγορά στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης (sub-prime loan market) στις ΗΠΑ, άρθρο δηµοσιευµένο στη Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία,

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ)

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Περίγραμμα Μαθημάτων Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) Η Στρατηγική Διοίκηση αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στηριζόμενη στον ορθό σχεδιασμό, την

Διαβάστε περισσότερα

Financial Reporting & Βελτίωση Εικόνας Μετοχής

Financial Reporting & Βελτίωση Εικόνας Μετοχής Financial Reporting & Βελτίωση Εικόνας Μετοχής Εισηγητές: Παναγιώτης Δ. Αργυρόπουλος, MSc Financial Economics Χριστόφορος Ι. Μακρυάς, MBA Finance Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, C.S.S. H.U., MSc ISIB (I.S.M.A.),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND SHIPPING Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων/titles of postgraduate

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση 2003 σήµερα Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 22,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικά ακίνητα και το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων

Εμπορικά ακίνητα και το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων Εμπορικά ακίνητα και το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων Αναστάσιος Ν. Καραγάνης Επίκουρος Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Ερευνητικό Κέντρο Ποσοτικής Ανάλυσης του

Διαβάστε περισσότερα

Νο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe.

Νο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe. Νο 1 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύµβουλοι έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Academic Council, Cyprus International Institute of Management

Academic Council, Cyprus International Institute of Management Απρίλιος 2013 Καθηγητής Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιεύς, GR 185-34 e-mail: gikas.hardouvelis@gmail.com Web page: http//www.hardouvelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας: διεθνές και ελληνικό πλαίσιο λειτουργίας

Εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας: διεθνές και ελληνικό πλαίσιο λειτουργίας Εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας: διεθνές και ελληνικό πλαίσιο λειτουργίας ρ. Αριστοτέλης Καρυτινός* 1. Εισαγωγή Σκοπός της εισήγησης που ακολουθεί είναι να δώσει µια συνοπτική αλλά περιεκτική εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. Μ.Β.Α. Master of Business Administration Pofjkfjbnmc,w 0 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας. Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας. Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. Ανώτατες : Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς. α) Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ. ΛΙΑΠΗΣ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Λιάπης Πατρώνυμο : Ιωάννης Μητρώνυμο : Αθηνά Ημ/νία Γέννησης : 09/10/1964 Διεύθυνση Κατοικίας : Φαλήρου 12, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εταιρείας

Παρουσίαση Εταιρείας Παρουσίαση Εταιρείας Περιεχόµενα Επισκόπηση της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ Επενδυτικός Στόχος και Πολιτική Επιχειρηµατική Στρατηγική της Εταιρείας Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων της Εταιρείας Νέες Επενδύσεις Χρηµατοοικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & πάθος/ ηγεσία/ εξερεύνηση/ευκαιρία/ επένδυση/ομάδα/δημιουργία/ έμπνευση/πρόκληση/ανάπτυξη πλούτος/αλλαγή/φιλοδοξία/ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΞΙΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2.ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΠΤΥΧΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: MBA, CARDIFF, UNIVERSITY OF WALES Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΙΑΦΗΜΙΣΗ) ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr Όνοµα πατρός Όνοµα µητρός : Αναστάσιος : Μαρία Ηµεροµηνία γέννησης : 6 εκεµβρίου 1964 Τόπος γέννησης Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. για 16 ο Ετήσιο IN COOPERATION WITH. προοπτικές. Euronext, Ελληνικό Εμπορικό Τμήμα. συμμετείχαν στο. αναλυτές, κοινότητας και.

Δελτίο Τύπου. για 16 ο Ετήσιο IN COOPERATION WITH. προοπτικές. Euronext, Ελληνικό Εμπορικό Τμήμα. συμμετείχαν στο. αναλυτές, κοινότητας και. Νέα Υόρκη, 4 Δεκεμβρίου 2014 Δελτίο Τύπου Κορυφαία Ελληνική Αποστολή στο Μανχάταν για την Ενημέρωση των Επενδυτών & Προσέλκυση Επενδύσεων 16 ο Ετήσιο Capital Link Invest inn Greece Forum; Investing for

Διαβάστε περισσότερα