Εισαγωγή. λύση σε αποδεκτά όρια χρόνου και ακρίβειας 2 αριθµητική µέθοδος : προσεγγιστική µέθοδος που χρησιµοποιείται όταν η ακριβής µαθη-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. λύση σε αποδεκτά όρια χρόνου και ακρίβειας 2 αριθµητική µέθοδος : προσεγγιστική µέθοδος που χρησιµοποιείται όταν η ακριβής µαθη-"

Transcript

1 Εισαγωγή Είναι πράγµατι εντυπωσιακή η επιτυχία και η σε συνέχεια ευρεία διάδοση των υπολογιστικών µεθόδων 1, και ιδιαίτερα της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η εξέλιξη στην πληροφορική βάδισε παράλληλα µε αυτή στην µελέτη των κατασκευών µε υπολογιστικές και αριθµητικές µεθόδους 2 έτσι ώστε οι εξελίξεις στη µία περιοχή να έχουν καταλυτική επίδραση στην άλλη. Η ιστορία της πληροφορικής ξεκινά κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου και οι πρώτοι υπολογιστές έκαναν χρήση τεχνολογίας που σύντοµα ξεπεράσθηκε. Αµέσως όµως έγινε σαφές ότι έµελλαν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στις µελλοντικές εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήµης του µηχανικού. Γεγονός είναι πάντως ότι οι πρώτες αριθµητικές µέθοδοι διατυπώθηκαν αρκετά χρόνια πριν, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα. Ετσι λοιπόν η ανάγκη γιά τη δυνατότητα ταχείας εκτέλεσης υπολογισµών, που σε πολλές περιπτώσεις επαναλαµβάνονται, είχε ήδη διαφανεί. Με την έλευση των πρώτων υπολογιστών η έρευνα στον τοµέα των αριθµητικών µεθόδων πραγµατικά όµως απογειώθηκε. Έτσι, τα πρώτα χρόνια εµφανίσθηκαν εργασίες στις οποίες διερευνήθηκε η δυνατότητα της συστηµατικής υποδιαίρεσης των κατασκευών σε µικρότερα τµήµατα και στους τρόπους αναπαράστασης της συµπεριφοράς τους. Την περίοδο αυτή αναπτύχθηκε η µητρωική µέθοδος µελέτης των κατασκευών. Είναι ενδιαφέρον όµως στο σηµείο αυτό να κάνουµε µια παρένθεση και να µνηµονεύσουµε και ορισµένους αρχαίους έλληνες στοχαστές στα γραφόµενα των οποίων διαφαίνεται η αντίληψη του ότι τα αντικείµενα του σύµπαντος αποτελούνται από µικρότερα τµήµατα που διατηρούν τις ίδιες ιδιότητες. Αυτή δε η παρατήρηση δεν αναφέρεται µόνο στους ηµόκριτο και Λεύκιππο, οι οποίοι ως γνωστό πρόταξαν την ατοµική θεωρία της ύλης αλλά και στον Αριστοτέλη, ο οποίος πραγ- 1 υπολογιστική µέθοδος : προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για να αποκτηθεί λύση σε αποδεκτά όρια χρόνου και ακρίβειας 2 αριθµητική µέθοδος : προσεγγιστική µέθοδος που χρησιµοποιείται όταν η ακριβής µαθη- µατική επίλυση ενός προβλήµατος είναι υπερβολικά πολύπλοκη, χρονοβόρα, ή και αδύνατη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής ακρίβεια της λύσης. Στο παρόν κείµενο περιγράφονται υπολογιστικές µέθοδοι που κάνουν χρήση αριθµητικών τεχνικών. Ε-1

2 Ε-2 Υπολογιστικές µέθοδοι και εφαρµογές σε λεπτότοιχες κατασκευές µατεύεται τη φύση του υλικού κόσµου στα ΦΥΣΙΚΑ 3. Στο Βιβλίο Ζ του κειµένου, στο οποίο εξετάζεται η διαιρετότητα των φυσικών σωµάτων, της κίνησης και του χρόνου, συµπεραίνονται µεταξύ άλλων τα εξής: Κάθε συνεχές απαρτίζεται από συνεχή και διαιρετά µέρη Κάθε χρονική στιγµή είναι αδιαίρετη και τίποτε δεν κινείται ή δεν ηρεµεί µέσα σε µία στιγµή Καθετί κινούµενο είναι διαιρετό Το κείµενο πραγµατεύεται επίσης το πεπερασµένο και την απειρότητα της κίνησης, την έκταση των κινουµένων σωµάτων και την κατάσταση ηρεµίας τους. Μπορούµε βέβαια να προβάλλουµε αντιρρήσεις µε ορισµένα από τα παραπάνω, ιδιαίτερα σε σχέση µε την αντίληψη της έννοιας της συνέχειας, γεγονός όµως είναι ότι η έννοια της υποδιαίρεσης, για την καλύτερη κατανόηση των φαινοµένων γενικά θεωρείται ως δεδοµένη. Ας επιστρέψουµε όµως στο σηµείο αυτό στις σηµερινές εξελίξεις. Η συµπεριφορά των φυσικών σωµάτων που εκτείνονται στον χώρο (ράβδοι, δοκοί, ελάσµατα, κελύφη) κατά τα αρχικά στάδια φόρτισής τους θεωρείται ότι είναι γραµµική και περιγράφεται από αντίστοιχες διαφορικές εξισώσεις. Οι εξισώσεις αυτές αποτελούν το θεµέλιο λίθο γιά τη µελέτη υπό πιό σύνθετες συνθήκες φόρτισης ή σε υψηλότερες φορτίσεις οι οποίες και επιφέρουν µη-γραµµική απόκριση. Η µη-γραµµικότητα οφείλεται είτε στην ανάπτυξη πρόσθετων εντατικών πεδίων (π.χ. µεµβρανικών, καµπτικών τάσεων) είτε στην µεταβολή της συµπεριφοράς του υλικού λόγω αλλαγών στη µικροδοµή του (πλαστική συµπεριφορά). Η εξέλιξη των µεθόδων γιά την ακριβή µελέτη της µη-γραµµικής συµπεριφοράς αποτέλεσε γόνιµο έδαφος γιά έρευνα τα τελευταία χρόνια και ήδη επιτεύχθηκε η επίλυση πολλών προβληµάτων κατασκευών που επιδεικνύουν µη-γραµµική συ- µπεριφορά. Ως αποτέλεσµα όµως τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν είναι σαφώς πιό πολύπλοκα και δύσχρηστα και χρησιµοποιούνται κυρίως σε ερευνητικές εργασίες. εν αποτελούν δηλαδή προς το παρόν εργαλεία καθηµερινής χρήσης γιά τον επαγγελµατία µηχανικό. Γιά το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιµο να µην επεκταθεί η ύλη σε συναφή θέµατα αλλά να περιορισθεί στη γραµµική ελαστική θεώρηση της συµπεριφοράς των κατασκευών. Η γραµµική ελαστική θεώρηση µπορεί να µας δώσει ακριβείς πληροφορίες (απόλυτα ακριβείς λύσεις) γιά τις κατανοµές των τάσεων και των βελών κάµψης σε µεταλλικές κατασκευές οιασδήποτε µορφολογίας, γεγονός που διευκολύνει τη δουλειά του µελετητή σε σηµαντικό βαθµό. Ετσι, η εξέταση των κατανοµών τάσεων και βελών κάµψης στα διάφορα τµήµατα της µεταλλικής κατασκευής του πλοίου η διάταξη των οποίων στο χώρο είναι πραγµατικά πολύπλοκη (συνδέσεις 3 Αριστοτέλους ΦΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΙΣ (Τα Φυσικά) Μετ. Κ.. Γεωργούλη, Εκδόσεις Παπαδήµα, 1992.

3 Εισαγωγή Ε- 3 νοµέων µε διαµήκεις ενισχύσεις, υπερκατασκευές, καθώς φυσικά και η µεταλλική κατασκευή του πλοίου στο σύνολό του) είναι πλέον εφικτή. Μάλιστα έχει διαφανεί ότι πολλές από τις παραδοχές που εχρησιµοποιούντο στο παρελθόν γιά τις συνοριακές συνθήκες στα διάφορα σηµεία της κατασκευής σε θεωρητικές µεθόδους δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, και απαιτείται περισσότερη προσπάθεια γιά τη σωστή αναπαράστασή τους. Τα προγράµµατα πεπερασµένων στοιχείων όπως αυτά που αναφέρονται και περιγράφονται παρακάτω µπορούν λοπόν να χρησιµοποιηθούν γιά την ακριβή µελέτη της συµπεριφοράς, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις των νηογνωµόνων, καθώς ο σχεδιασµός της µεταλλικής κατασκευής του πλοίου είναι τέτοιος ώστε η κατασκευή να συµπεριφέρεται ελαστικά, δηλαδή, οι τάσεις που αναπτύσσονται να είναι µικρότερες της τάσης διαρροής του υλικού. Η γραµµική ελαστική θεώρηση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί γιά την εξέταση της απόκρισης όταν τα βέλη κάµψης υπερβαίνουν κάποια όρια, ανάλογα µε το είδος της κατασκευής, και κατά κανόνα οι τιµές που δίνουν αποκλίνουν σταδιακά όλο και περισσότερο από τις αντίστοιχες ακριβείς, για αυξανόµενες φορτίσεις. ε µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν όταν προκύπτει διαρροή σε κάποια περιοχή της κατασκευής, και κατά συνέπεια δεν µπορεί να προβλεφθεί το φορτίο κατάρρευσης και η συµπεριφορά σε µεταγενέστερα στάδια. Γιά να επιτευχθεί αυτό απαιτείται κατά κανόνα να συµπληρωθούν οι διαθέσιµοι αλγόριθµοι µε πρόσθετα υπολογιστικά εργαλεία. Γιά να γίνει σαφές ότι οι αριθµητικές µέθοδοι θεωρούνται πλέον συµβατικά εργαλεία του µελετητή ναυπηγού αναφέρουµε ότι οι νηογνώµονες αποδέχονται κατά κανόνα αποτελέσµατα αντίστοιχων µελετών γιά την κατάταξη πλοίων. Επειδή δε η µελέτη της κατασκευής µε τη ΜΠΣ δίνει ακριβέστερα αποτελέσµατα από αυτά που προβλέπονται στις διατάξεις των κανονισµών, στις οποίες εισάγονται συντελεστές ασφάλειας (αλλά και «άγνοιας» σε πολλές περιπτώσεις), οι απαιτούµενες διαστάσεις (πάχη, ροπές αντίστασης) της µεταλλικής κατασκευής είναι σε ορισµένες περιπτώσεις µικρότερες. Συνεπώς η κατασκευή σχεδιάζεται ως ελαφρύτερη, γεγονός που µπορεί να συµβάλλει στην επίδοσή της. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα ταχύπλοα µικρά επιβατηγά σκάφη και τα πλοία νέας τεχνολογίας γιά τα οποία κάθε κέρδος από πλευράς βάρους της κατασκευής σηµαίνει αύξηση της µεταφορικής ικανότητας. Γιά τα πλοία αυτά η µοναδιαία αύξηση του βυθίσµατος ανά µονάδα βάρους της κατασκευής είναι υψηλή και συνεπώς είναι επιβεβληµένη η βελτιστοποίηση της κατασκευής από πλευράς βάρους. Εχοντας αναφερθεί στα σηµαντικά πλεονεκτήµατα των αριθµητικών µεθόδων θα πρέπει να απαριθµήσουµε και τα µειονεκτήµατά τους. Τα µειονεκτήµατά τους επιδρούν σε διάφορα επίπεδα. Από πλευράς µελετητή ο χρόνος προετοιµασίας των δεδοµένων και ελέγχου των αποτελεσµάτων είναι ίσως το σηµαντικότερο µειονέκτηµα. Θα πρέπει επίσης ο µελετητής να είναι έµπειρος χρήστης και γνώστης σε βάθος της µεθόδου και του προγράµµατος που χρησιµοποιεί, καθώς τα αποτελέ-

4 Ε-4 Υπολογιστικές µέθοδοι και εφαρµογές σε λεπτότοιχες κατασκευές σµατα που δίνουν τα προγράµµατα µπορούν πολύ εύκολα να µην αντιστοιχούν στο πρόβληµα η λύση του οποίου ζητιέται. Από πλευράς ερµηνείας των αποτελεσµάτων ο µελετητής θα πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες του προγράµµατος που χρησιµοποιεί και να είναι σε θέση να αξιολογεί τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τις αρχές της µηχανικής, δηλαδή να είναι σε θέση να αποδίδει τη σωστή φυσική σηµασία στα αριθµητικά αποτελέσµατα. Αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο και σε περιπτώσεις σύνθετων προβληµάτων (π.χ. καταπόνηση λόγω κάµψης αλλά και θερµικού πεδίου) θα πρέπει να καταστρώνεται στρατηγική αντιµετώπισης του κάθε προβλήµατος. Στο θέµα αυτό βοηθά και η διαθέσιµη εµπειρία. Το κείµενο του βιβλίου Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στις µεθοδολογίες επίλυσης κατασκευών και παρατίθενται µερικά απλά παραδείγµατα. Σε συνέχεια γίνεται αναφορά σε ορισµένα αποτελέσµατα της ενεργειακής µεθόδου που βρίσκουν εφαρ- µογή στις αριθµητικές µεθόδους (αρχή των δυνατών έργων, αντίστροφα θεωρή- µατα των Betti και Maxwell). Τα τελευταία χρησιµοποιούνται στο Κεφάλαιο 2, που περιλαµβάνει µία συστη- µατική περιγραφή της µητρωικής µεθόδου µελέτης των κατασκευών. Τίθεται το γενικό πρόβληµα της διακριτοποίησης, και εξετάζεται ένα σύστηµα τριών βαθµών ελευθερίας στο οποίο ασκούνται τρεις εξωτερικές δυνάµεις. Στο επόµενο στάδιο εξετάζεται η ισορροπία µίας πιό σύνθετης κατασκευής, και τη χρήση του στοιχείου-ράβδου, ενώ η λύση του προβλήµατος αποκτάται πλέον σε γενικό σύστηµα αναφοράς. Ενα δεύτερο παράδειγµα µετασχηµατισµού των εξισώσεων δίνεται γιά ένα διδιάστατο πλαίσιο. Ακολουθεί περιγραφή ορισµένων τεχνικών που υποβοηθούν την επίλυση των εξισώσεων ισορροπίας διακριτοποιµένων κατασκευών. Στο επόµενο εδάφιο εξετάζεται το στοιχείο δοκός-κολόνα στα άκρα του οποίου ασκούνται και καµπτικά φορτία. ιατυπώνεται το µητρώο ακαµψίας του στοιχείου και αποκτώνται οι όροι του µε µία σειρά τεχνικών (ισορροπία, σχέσεις τάσεωνπαραµορφώσεων, αντιµετάθεσης δεικτών, θεωρία δοκών και ενεργειακών µεθόδων). Ως παράδειγµα εφαρµογής εξετάζεται ένα πλαίσιο που φέρει κατανεµηµένα φορτία. Σε συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος συγκρότησης του γενικού µητρώου ακαµψίας µίας σύνθετης κατασκευής µε τη µέθοδο της άµεσης σύνθεσης των ακαµψιών. Τίθεται το πρόβληµα της επίλυσης µεγάλων συστηµάτων εξισώσεων γιά πολύπλοκες κατασκευές και περιγράφεται η χρήση της µεθόδου της στατικής συµπύκνωσης γιά την απλοποίηση του προβλήµατος. Ακολουθεί περιγραφή του στοιχείου δοκού-πλαισίου και στο τελευταίο µέρος του κεφαλαίου περιγράφονται οι τεχνικές κωδικοποίησης της µητρωικής µεθόδου σε Η/Υ. Έχοντας περιγράψει τη µητρωική µέθοδος µελέτης των κατασκευών, είναι δυνατό να προχωρήσουµε στην περαιτέρω επέκτασή της στη καθ εαυτό µέθοδο των

5 Εισαγωγή Ε- 5 πεπερασµένων στοιχείων (ΜΠΣ). Η βασική έννοια της µεθόδου είναι η υποδιαίρεση ενός συνεχούς µέσου (κατασκευής) σε νοητά, διακριτά τµήµατα τα οποία συνδέονται κατά κατάλληλο τρόπο στα άκρα ή κατά µήκος των πλευρών τους ώστε να είναι εφικτή η αναπαράσταση της συµπεριφοράς του συνόλου. Γιά να επιτευχθεί αυτό, οι µετατοπίσεις στα άκρα των συνόρων των στοιχείων πρέπει να είναι συµβατές µε τις µετατοπίσεις στο εσωτερικό των στοιχείων, θα πρέπει δηλαδή να ικανοποιούνται οι συνθήκες ισορροπίας και γεωµετρικής συµβιβαστότητας. Η µέθοδος εδραιώνεται µε βάση τη µέθοδο των µετατοπίσεων και περιγράφονται οι εξισώσεις ισορροπίας γραµµικών προβληµάτων στο στατικό και δυναµικό πεδίο. Ακολουθούν δύο παραδείγµατα απόκτησης των χαρακτηριστικών µητρώων των στοιχείων. Σε επόµενα εδάφια περιγράφεται ο µετασχηµατισµός σε γενικό σύστηµα αναφοράς, και διάφορες µέθοδοι επιβολής συνοριακών συνθηκών. Στο τελευταίο µέρος του κεφαλαίου γίνεται χρήση µίας συστηµατικής µεθόδου γιά την απόκτηση των χαρακτηριστικών µητρώων διαφόρων στοιχείων (τριγωνικό στοιχείο σταθερών τάσεων, ορθογώνιο στοιχείο σταθερών παραµορφώσεων, ορθογώνιο στοιχείο σταθερής διατµητικής τάσης). Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφονται µια σειρά στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τη µελέτη λεπτών ελασµάτων. Αναφέρονται οι θεωρίες Kirchhoff και Mindlin και εδραιώνονται οι ιδιότητες συγκεκριµένων στοιχείων (τριγωνικών και ορθογωνίων). Στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφονται τα ισοπαραµετρικά στοιχεία. Περιγράφονται οι φυσικές συνεταγµένες και εδραιώνεται το ισοπαραµετρικό στοιχείοράβδος. Για το αντίστοιχο τετράπλευρο στοιχείο αποκτιέται το µητρώο ακαµψίας και επιτελούνται οι αντίστοιχοι µετασχηµατισµοί στο γενικό σύστηµα αναφοράς. Το κεφάλαιο κλείνει µε ορισµένες παρατηρήσεις σχετικά µε την πρακτική χρήση των στοιχείων αυτών. Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται η θεµελίωση της ΜΠΣ, κατ αρχή µε τη µέθοδο του λογισµού των µεταβολών και σε συνέχεια µε τη µέθοδο Rayleigh-Ritz. Η µέθοδος του λογισµού των µεταβολών επιτρέπει την απόκτηση των εξισώσεων ισορροπίας οι οποίες γράφονται σε µητρωική µορφή και µπορούν να επιλυθούν σε επό- µενο στάδιο. Κατά τη µέθοδο Rayleigh-Ritz γίνεται χρήση πολυωνυµικών αναπτυγµάτων γιά τη προσεγγιστική αναπαράσταση των πεδίων των µετατοπίσεων. Στο τελευταίο εδάφιο περιγράφεται η χρήση της µεθόδου Rayleigh-Ritz γιά την εδραίωση της ΜΠΣ. Κατ αυτήν, η ΜΠΣ µπορεί να θεωρηθεί εφαρµογή της µεθόδου R-R όταν το προσεγγιστικό πεδίο παρεµβάλλεται τµηµατικά µεταξύ βαθµών ελευθερίας που αντιστοιχούν µε τιµές στους κόµβους του πεδίου. Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται αναφορά σε θέµατα που αφορούν την πρακτική χρήση της ΜΠΣ για τη µελέτη κατασκευών. Εξετάζονται θέµατα που αφορούν την όλη διαδικασία µιας µελέτης µε αναφορά στη διακριτοποίηση, την επιβολή φορτίων, τον έλεγχο ακρίβειας των αποτελεσµάτων, και διάφορες τεχνικές βελτίωσης της ακρίβειας της µεθόδου.

6 Ε-6 Υπολογιστικές µέθοδοι και εφαρµογές σε λεπτότοιχες κατασκευές Στο Kεφάλαιο 8 περιγράφονται οι εφαρµογές της ΜΠΣ στη λύση προβληµάτων ναυπηγικών κατασκευών. Γίνεται αναφορά σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέµα της µελέτης της κατασκευής του πλοίου - τα προγράµµατα MAESTRO και GODDESS. Ακολουθεί η περιγραφή στοιχείων κατάλληλων για τη µελέτη της κατασκευής του πλοίου. Σε συνέχεια περιγράφονται τρόποι διακριτοποίησης της κατασκευής. Περιγράφονται απαιτήσεις των νηογνωµόνων όσον αφορά τη χρήση των προγραµµάτων αυτών για τη µελέτη των bulk carriers και containerships. Τέλος περιγράφονται επιλεγµένα αποτελέσµατα µελετών ολόκληρων πλοίων (πολεµικό και εµπορικό) που περιγράφονται στη βιβλιογραφία. Το πρόγραµµα ΜAESTRO που αναφέρθηκε πιο πάνω συνιστά ένα συγκεκρι- µένο τρόπο µελέτης της κατασκευής του πλοίου. Σε σύγκριση µε προγράµµατα ΠΣ γενικής εφαρµογής διαθέτει συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα που διευκολύνουν την επίλυση ναυπηγικών κατασκευών όπως π.χ. ειδικευµένα στοιχεία, δυνατότητες επιβολής υδροστατικής φόρτισης µε γρήγορο και ακριβή τρόπο, ορθολογική βελτιστοποίηση της προτεινόµενης διάταξης µε βάση διάφορα κριτήρια και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Στο Κεφάλαιο 9 περιγράφεται η χρήση του ΜΑESTRO µε έµφαση στα πεπερασµένα στοιχεία που χρησιµοποιεί και την κατάλληλη διακριτοποίηση τµηµάτων της κατασκευής. Στο Κεφάλαιο 10 περιγράφεται η χρήση του προγράµµατος ALGOR για την ανάλυση της κατασκευής ενός συγκεκριµένου σκάφους. Παρατίθενται ορισµένα από τα αποτελέσµατα που αποκτήθηκαν για το συγκεκριµένο σκάφος, ένα επιβατηγό-οχηµαταγωγό ανοικτού τύπου που κατασκευάσθηκε στη Ελλάδα και λειτουργεί µέχρι σήµερα. Πλοία αυτού του τύπου συναντώνται σε όλα τα ελληνικά πελάγη. Στο Κεφάλαιο 11 του βιβλίου περιγράφεται η µέθοδος των πεπερασµένων διαφορών και δίνεται µία σύντοµη εισαγωγή στην κλασσική θεωρία των πεπερασµένων διαφορών, µέσω της διατύπωσης συστηµάτων γραµµικών εξισώσεων. Ακολουθεί περιγραφή µοντέλου ενός λεπτότοιχου ελάσµατος υπό καµπτική φόρτιση και εξετάζονται µία σειρά περιπτώσεων (τετράγωνο έλασµα υπό χωρικά µεταβαλλόµενο κατανεµηµένο φορτίο, έλασµα µε διάφορες οριακές συνθήκες µε έξι πλευρές και τέλος δοκός υποβαλλόµενη σε καθαρή στρέψη στα άκρα). Σε συνέχεια περιγράφεται η βελτίωση της ακρίβειας λύσεων µε χρήση διαστηµάτων µεταβαλλό- µενων διαστάσεων γιά διδιάστατα προβλήµατα. Στο δεύτερο µέρος του Κεφαλαίου 11 περιγράφεται η µέθοδος της δυναµικής χαλάρωσης η οποία είναι µία επαναληπτική µέθοδος που έχει αποδειχθεί ισχυρό εργαλείο γιά τη λύση συστηµάτων διαφορικών εξισώσεων στη µη-γραµµική περιοχή (µεταλυγισµική συµπεριφορά, πλαστικοποίηση, κατάρρευση). Περιγράφονται ο αλγόριθµος και οι συνθήκες εξασφάλισης αριθµητικής ευστάθειας της λύσης. Τέλος δίνεται και ένα απλό παράδειγµα εφαρµογής της µεθόδου αυτής, που αφορά τη γραµµική απόκριση δοκού ορθογώνιας διατοµής υπό δυναµικές φορτίσεις.

7 Εισαγωγή Ε- 7 Στο στάδιο αυτό έχει αποπερατωθεί η περιγραφή του υποβάθρου των υπολογιστικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται γιά τη µελέτη των κατασκευών στη γραµ- µική ελαστική περιοχή. Είναι απαραίτητο όµως να εξετασθεί η ακρίβεια των αριθ- µητικών λύσεων που αποκτώνται µε τη ΜΠ και τη ΜΠΣ καθότι, επειδή αντικαθίσταται το συνεχές µέσο µε ένα διακριτό στους κόµβους του οποίου αποκτώνται οι λύσεις, υπεισέρχεται κάποιο σφάλµα. Εκτός δε αυτού του σφάλµατος προκύπτουν και σφάλµατα από άλλες πηγές, µία από τις οποίες οφείλεται στη χρήση των Η/Υ, στους οποίους οι πραγµατικοί αριθµοί αναπαριστώνται µε δεκαδικούς που έχουν πεπερασµένο αριθµό ψηφίων. Εκτός των σφαλµάτων που οφείλονται στην προσεγγιστική φύση των λύσεων, δύο άλλες συγγενείς έννοιες που κατέχουν θεµελιώδη σηµασία γιά τις αριθµητικές διαδικασίες είναι η αριθµητική ευστάθεια και η σύγκλιση στην ακριβή λύση της υπό επίλυση διαφορικής εξίσωσης. Όσον αφορά τη ΜΠ δίνονται ορισµένα κριτήρια ευστάθειας στο Κεφάλαιο 11. Είναι όµως απαραίτητο να περιγραφούν στο στάδιο αυτό και οι µέθοδοι σύστασης των κριτηρίων αυτών γιά τις δύο µεθόδους. Ορίζονται οι έννοιες του µέτρου (νόρµας) διανύσµατος και του φασµατικού µέτρου και εξετάζεται η σύγκλιση των λύσεων της ΜΠΣ. Σε εδάφια που ακολουθούν εξετάζεται η ευστάθεια λύσεων της ΜΠ και παρατίθεται το θεώρηµα του Lax. Στο τέλος του κεφαλαίου εξετάζεται η ευστάθεια και η σύγκλιση του αλγορίθµου της δυνα- µικής χαλάρωσης, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 11. Τα παραρτήµατα που ακολουθούν περιλαµβάνουν α) Απόδειξη του θεωρήµατος απόκλισης του Gauss β) Μέθοδο υπολογισµού υδροστατικής πίεσης στη γάστρα πλοίου για χρήση µε προγράµµατα γενικής εφαρµογής γ) Συνοπτικές οδηγίες χρήσης των προγραµµάτων ALGOR και MAESTRO, δ) Πηγαίο κώδικα επίλυσης της διαφορικής εξίσωσης της δοκού-κολόνας µε τη ΜΠ και ε) Πηγαίο κώδικα επίλυσης κατασκευών µε τη µητρωική µέθοδο και αρχείο αποτελεσµάτων. Κλείνοντας την εισαγωγική αυτή σηµείωση θα πρέπει να θιγούν και ορισµένα θέµατα που θα βοηθήσουν τον µελετητή ναυπηγό στην εργασία του και στο µέλλον. Επειδή είναι σαφές ότι η εφαρµογή των αριθµητικών µεθόδων είναι σε διαρκή εξέλιξη και µελλοντικά αναµένεται να είναι εφικτό να αποκτώνται λύσεις σε πιό σύνθετα προβλήµατα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη γιά τον µελετητή µηχανικό να τηρείται ενήµερος των εξελίξεων. Μία πρώτη προσπάθεια προσέγγισης όµως στη βιβλιογραφία µάλλον θα έχει αποθαρρυντικά αποτελέσµατα καθώς ο αριθµός των κειµένων που αφορούν τις αριθµητικές µεθόδους είναι πολύ µεγάλος, καθιστόντας της επιτυχηµένη επιλογή κατάλληλου βοηθήµατος δύσκολη. Γιά διευκόλυνση, αναφέρεται ότι είναι δυνατόν µέσω του διαδικτύου να αποκτηθούν ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε τις νεότερες δυνατότητες των προγραµµάτων που διατίθενται στην αγορά. Μία αλλη πολύ χρήσιµη πηγή συγκεκριµένα γιά τον ναυπηγό µελετητή είναι τα πρακτικά του International Ship and Offshore Structures Congress (ISSC) που συνεδριάζει ανά τριετία. Στα πρακτικά αυτά αναφέρεται και αξιολογείται η βιβλιογραφία της παρελθούσας τριετίας στο σχετικά εξειδικευµένο θέµα της µελέτης των ναυπηγικών κατασκευών µε αριθµητικές µεθόδους. Έτσι, ο

8 Ε-8 Υπολογιστικές µέθοδοι και εφαρµογές σε λεπτότοιχες κατασκευές αναγνώστης αποκτά µία ισορροπηµένη εικόνα των τελευταίων εξελίξεων και επωφελείται της εµπειρίας και κρίσης των εκάστοτε συγγραφέων. Τέλος πρέπει να εκφρασθούν ειλικρινείς ευχαριστίες προς τον κ. Μιχάλη Τούλιο, Επιστηµονικό Βοηθό στην περιοχή της Στατικής Θαλασσίων Κατασκευών, για τις παρατηρήσεις του σχετικά µε το κείµενο που συνέβαλαν στη βελτίωσή του.

Κεφάλαιο. Γενική Περιγραφή της Μεθόδου των Πεπερασµένων Στοιχείων. Μέθοδος Μετατοπίσεων 2.1. ΓΕΝΙΚΑ

Κεφάλαιο. Γενική Περιγραφή της Μεθόδου των Πεπερασµένων Στοιχείων. Μέθοδος Μετατοπίσεων 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο Γενική Περιγραφή της Μεθόδου των Πεπερασµένων Στοιχείων. Μέθοδος Μετατοπίσεων.. ΓΕΝΙΚΑ Στο κεφάλαιο Εισαγωγή παράγραφο δείξαµε τη συσχέτιση µεταξύ της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων και της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµοστατικής Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισµικών Ερευνών ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ οµοστατικός Σχεδιασµός και Ανάλυση Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την σύγκλιση λύσης υπολογισμού φορτίου αστοχίας σε καμπτόμενη δοκό οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΑΝΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ Ξάνθη 2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµιο Πατρων Τµηµα Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων & Πληροφορικης Εργαστηριο Επεξεργασιας Σηµατων και Τηλεπικοινωνιων

Πανεπιστηµιο Πατρων Τµηµα Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων & Πληροφορικης Εργαστηριο Επεξεργασιας Σηµατων και Τηλεπικοινωνιων Πανεπιστηµιο Πατρων Τµηµα Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων & Πληροφορικης Εργαστηριο Επεξεργασιας Σηµατων και Τηλεπικοινωνιων Ταυτοποίηση Μη Γραµµικών Συστηµάτων Υψηλής Τάξης : Μία προσέγγιση ϐασισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικοί Aλγόριθµοι και Eφαρµογές

Γενετικοί Aλγόριθµοι και Eφαρµογές Γενετικοί Aλγόριθµοι και Eφαρµογές ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Θεµατική Ενότητα TΕΧΝΗΤΗ NΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ EΦΑΡΜΟΓΕΣ Τόµος Γ' Γενετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη μετάδοσης θερμότητας σε διάφορες γεωμετρίες με χρήση του λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων LISA Ηράκλειο 2014 Μακρυδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ ος ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ wwwarmscotrolfo 7 ΝΔΑΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Μ. 8049

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: Α Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου. Άλγεβρα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: Α Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου. Άλγεβρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (FFD) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (FFD) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (FFD) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ TENSEGRITY ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝ ΡΙΤΣΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ TENSEGRITY ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝ ΡΙΤΣΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ TENSEGRITY ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝ ΡΙΤΣΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 70 Ηράκλειο - Τηλ.: 80.684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Μαρούσι, 13-09-2012. Αριθ. Πρωτ. 106328/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΚΟΙΝ: Μαρούσι, 13-09-2012. Αριθ. Πρωτ. 106328/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 13-09-2012 ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 106328/Γ2 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18-10-2013 Αριθ. Πρωτ.

ΚΟΙΝ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18-10-2013 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΟΥ Σπουδαστής: Α.Μ: Κάργατζης Νικόλαος 3993 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα