Α. Το Δήμαρχο ή ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο. Β. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Το Δήμαρχο ή ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο. Β. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους."

Transcript

1

2 άνω επωνυμία. Το 2009 συγχωνεύτηκαν στον ως άνω οργανισμό το Ναυτικό Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης,η Δημοτική Πινακοθήκη Ιθάκης και το Δημοτικό Ωδείο Ιθάκης με την υπ.αριθμ. 40/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης (ΦΕΚ 1266/2009). Ο σκοπός του νομικού προσώπου είναι: Η δημιουργία και η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή του Δήμου Ιθάκης με τη διάδοση και προώθηση εικαστικών τεχνών, χορού, μουσικής, θεάτρου, κινηματογράφου, λογοτεχνίας, παιδικών παιχνιδιών, η οργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεατρικών διαγωνισμών κ.λ.π κλπ. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται επτά μέλη, που μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα : Α. Το Δήμαρχο ή ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο. Β. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους. Δύο τουλάχιστον θα προέρχονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει Σύμβουλο ή εκείνος που έχει ορισθεί παραιτηθεί χωρίς να αντικατασταθεί, μετέχει Σύμβουλος της πλειοψηφίας. Γ. Τέσσερις (4) δημότες ή μόνιμους κατοίκους της Ιθάκης που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αιρετά ή μη, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν μετέχει ο Δήμαρχος αυτοδίκαια αναλαμβάνει την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. 1

3 Επιπροσθέτως σας πληροφορώ ότι στον Πολιτιστικό Οργανισμό Ο ΦΗΜΙΟΣ διατελέσαντες Πρόεδροι είναι οι εξής : κ. Αλέξανδρος Ταφλαμπάς για τα έτη : 1999 έως 2006 κ. Αύρα Γκαβανόζη 2007 έως 2008 κ. Γεώργιος Βασιλόπουλος 2009 έως 2010 Και διατελέσαντες Ταμίες στο Δήμο Ιθάκης, οι εξης: κ. Οθων Ταφλαμπάς για τα έτη κ. Ιωάννης Βλασσόπουλος 2001 έως σήμερα. ΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ Αντιγράφω, αξιότιμε κ. Εισαγγελέα, ΑΥΤΟΥΣΙΕΣ τις σελίδες 19 και επόμενες της εν λόγω έκθεσης των ορκωτών λογιστών (σχετικό 1) για την διερεύνηση των τυχόν ποινικών αδικημάτων : 1) Ο Φήμιος δεν είναι ελεγμένος από το Ελεγκτικό συνέδριο για κατασταλτικό έλεγχο από το Παρατηρήθηκαν αδυναμίες στη σύνταξη των απολογισμών (πχ το έτος 2000 που αναμορφώνει το ταμειακό υπόλοιπο του οργανισμού) και στη νομιμοποίηση (πχ μη σύνταξη-έκκριση απολογισμού το 1999). 2) Ο Φήμιος παρόλο που αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο δεν τηρούσε αυτοτελή γραμμάτια είσπραξης και επιπρόσθετα στις πληρωμές των κρατήσεων παρατηρήθηκε πολλές φορές συγκεντρωτική απόδοση αυτών και κυρίως δε διέθετε ξεχωριστή ταμειακή διαχείριση με αποτέλεσμα να υπάρχει διαχειριστικός κίνδυνος και μη γνώση του πραγματικού ταμειακού υπολοίπου, αφού τροφοδοτούνταν από το Δήμο για εξοφλήσεις μεγαλύτερες από τα πραγματικά διαθέσιμα του οργανισμού κάτι που καθιστά επισφαλή την αξιοπιστία των λογιστικών του βιβλίων. Επιπλέον όπως είχαμε γνωστοποιήσει και με προηγούμενη επιστολή μας στον πρόεδρο του ΔΣ του Δήμου «Ο Δημοτικός Ταμίας δε διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις συμφωνίες και αναφορές που προβλέπει το Β.Δ

4 1959 και κατά δήλωσή του, το 2000 όταν παρέλαβε από τον προηγούμενο Δημοτικό Ταμία δεν παρέλαβε με πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης αλλά άτυπα» ενισχύεται και από το γεγονός ότι από την πρώτη χρήση του ελέγχου του Φήμιου στο κοινό μπλοκ επιταγών ( στην επιταγή ποσού δρχ για Καραγκούνη Ευαγγελία ) αναφέρεται, ότι είναι «χωρίς παραστατικά ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» και παράλληλα υπάρχει πληθώρα επιταγών στο όνομα αιρετών ή συναλλασσομένων προμηθευτών με το Δήμο με τη μορφή της προκαταβολής,χωρίς να εκδίδεται χρηματικό ένταλμα προπληρωμής όπως επιτάσσουν οι αρχές του δημοσίου λογιστικού, αλλά για μελλοντικό συμψηφισμό με το τελικώς εκδοθέν ΧΕΠ. Παράλληλα αναφέρθηκαν και άλλες περιπτώσεις όπως στην περίπτωση των ταινιών του κινηματογράφου (μεγαλύτερη πληρωμή από το εκδιδόμενο ΧΕΠ ) ή και πληρωμή χωρίς έκδοση ΧΕΠ και παραστατικά (πχ στη χρήση 2001 για το Θέατρο Αγορά) που ενισχύουν περισσότερο την ανωτέρω άποψη. 3) Δεν μας προσκομίστηκε νόμιμα συνταγμένος και εγκεκριμένος από το ΔΣ απολογισμός του οικονομικού έτους 1999 οπότε δεν καθίσταται δυνατή η επαλήθευση του μεταφερόμενου ελλείμματος που αναφέρεται στον απολογισμό του ) Δεν μας επιδόθηκαν πρωτογενή παραστατικά ώστε να τεκμηριωθούν ενδεχόμενες παρατηρήσεις επ αυτών. Υπήρξε αλληλογραφία με τον πρόεδρο του Φήμιου και τους αρμοδίους υπαλλήλους η οποία επισυνάπτεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσης προς τεκμηρίωση των στοιχείων που τελικά δεν κατέστει δυνατόν να επιδοθούν προς πλήρη τεκμηρίωση των απαιτούμενων ελεγκτικών διαδικασιών. 5) Προέκυψαν αριθμητικά αθροιστικά λάθη κατά τη σύνταξη των απολογισμών που αναμορφώνουν το ταμειακό υπόλοιπο σύμφωνα με την ανάλυση που παρατέθηκε αναλυτικά ανά χρήση. 6) Παρατηρήθηκαν κατά παράβαση του Δημοσίου λογιστικού επιταγές στο όνομα του Προέδρου του Φήμιου στις αναφερόμενες περιόδους και δημοτικών υπαλλήλων που δεν εξοφλούν ισόποσα τα ΧΕΠ που αφορούν ταινίες ως κάτωθι πίνακα

5 ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 0 ΣΥΝΟΛΑ ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΑ ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΑ Στον εμφανιζόμενο πίνακα φαίνεται οι εκδοθείσες επιταγές να ανέρχονται στο ποσό των δρχ που είναι μεγαλύτερες από τα χρηματικά εντάλματα κατά ποσό δρχ(αναλυτικά παρατέθηκαν στην ανάλυση κατά χρήση). Κατά δήλωση του Προέδρου Κου Ταφλαμπά έγινε «εξωλογιστική εκκαθάριση» και επεστράφησαν στη χρήση 2000 (ΓΕ 225 ποσού δρχ) και στη χρήση 2001 (ΓΕ 144 ποσού δρχ) ως αχρεωστήτως ληφθέντα που όπως φαίνεται από την ανωτέρω ανάλυση δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία που μας δόθηκαν και υπάρχει αδιερεύνητη διαφορά επί το έλλατον ποσού δρχ ή 8.857,23. Επιπρόσθετα στο όνομα του Προέδρου του Φήμιου έχουν εκδοθεί και χρηματικά εντάλματα για λογαριασμό τρίτων. 7) Η ως άνω πρακτική οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι παράλληλα με το ταμείο του Δήμου λειτουργούσε και ένα δεύτερο εξωλογιστικό ταμείο σε μετρητά ή καταθέσεις 4

6 διαπίστωση που ενισχύεται και από το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν εισπράξεις που δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του Φήμιου και του Δήμου αντίστοιχα και πληρωμές εξωλογιστικές. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελούν οι εξοφλήσεις για Θεμέλιο ποσού 4.160,00 (για αγορές βιβλίων που είχε και τιμολόγιο το οποίο δεν εμφανίστηκε στις δαπάνες) και η πληρωμή του Ιακωβάτου (ηχητικά) 2.000,00 με απευθείας καταθετήριο από τον Πρόεδρο. 8) Ο Φήμιος δε χρησιμοποιούσε προαριθμημένα ΧΕΠ και τα επίσημα γραμμάτια είσπραξης ήταν μαζί με τα ΓΕ του Δήμου.Ετσι δεν τηρείται και συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για κάθε νομικό πρόσωπο και τον ίδιο Δήμο. Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε η ύπαρξη πολλών ανεπίσημων μπλοκ αποδείξεων είσπραξης και πολλές μη προαριθμημένες αποδείξεις πληρωμών που καθιστά τον ακριβή προσδιορισμό των «εξωλογιστικών» πληρωμών και εισπράξεων εξαιρετικά δυσχερή. Μόνο από την καταγραφή των Υπηρεσιακών Βεβαιωτικών Σημειωμάτων για τις χρήσεις , αφού δεν μας επιδόθηκε κάτι αντίστοιχο για τις χρήσεις , προκύπτουν πληρωμές χωρίς τα νόμιμα παραστατικά του Κ.Β.Σ. και τα αντίστοιχα Χ.Ε.Π. συνολικού ποσού ,61,δηλαδή: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΟΔΟ ΕΞΟΔΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΕ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 15/7/2002 ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΑΤΡ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 660,00 485,00 175, ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΟΥ 333,80 22/7/2002 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ 1.120,00 0, , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΟΥ 243,50 (ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΙΠΡΑΞΕΙΣ) 15/7/2002 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΩΤΑ ΒΕΗ 510,00 80,00 430, ,00 12/3/2003 ΓΡΙΒΑΣ ΛΑΧΝΟΙ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ,00 323,50 455, ,50 17/7/2003 ΓΡΙΒΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2.935, , , ,00 11/8/2003 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ 7.050,00 0, , ,00 4/9/2003 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ,00 0, , ,00 23/7/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 4.800, , , ,70 ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΣΟΥ 1.048,30 ΣΚΟΝΔΡΑ Κ.ΑΘΗΝΑ 23/8/2004 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΒΑΓΓ ,00 0, , ,00 3/9/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 8.345, , , ,00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ALPHA BANK ΠΟΣΟΥ 2.000,00 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛ. ΣΕ ΙΑΚΩΒΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΕ 954 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΕ ΠΟΣΟΥ 4.160,00 3/9/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 300,00 300, ,00 16/9/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 300,00 300, ,00 5

7 ######### ΣΑΡΔΕΛΛΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 150,00 150, ,00 21/7/2005 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 1.770,00 800,00 970, ,00 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 17/8/2005 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ , , , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 2/9/2005 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ 700,00 0,00 700, ,00 22/9/2005 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ,00 0,00 20, ,00 ######### ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2.500,00 0, , ,00 FAX ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ 24/7/2005 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2.010,00 0, , ,00 7/8/2006 ΚΑΧΡΙΛΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 2.755,00 0, , ,00 9/8/2006 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ , , , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 12/2/2007 ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛ. ΣΥΛΛ.ΙΘΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 600,00 0,00 600, ,00 12/2/2007 ΑΦΟΙ ΣΠΑΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 300,00 0,00 300, ,00 12/2/2007 ΛΙΒΑΝΗ Ε. & ΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 200,00 0,00 200, ,00 12/2/2007 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 150,00 0,00 150, ,00 12/2/2007 ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 100,00 0,00 100, ,00 12/2/2007 ΑΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 100,00 0,00 100, ,00 12/2/2007 ΣΕΡΒΟΣ ΟΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 30,00 0,00 30, ,00 15/2/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BOLERO 1.145,00 257,00 888, ,39 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΟΥ 256,67 15/2/2007 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 50,00 0,00 50, ,00 17/7/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 1.515,00 405, , ,00 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 17/7/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 210,00 0,00 210, ,00 2/8/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 5.111,40 976, , ,50 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ 2/8/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 5.345,00 823, , ,20 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 24/9/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΑΝΤΙΝ" 1.500,00 335, , ,00 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ######### ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 84,00 0,00 84, ,00 27/2/2008 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 50,00 0,00 50, ,00 27/2/2008 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2.500, , , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 16/7/2008 ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 130,00 0,00 130, ,00 21/8/2008 ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 50,00 0,00 50, ,00 24/8/2008 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 4.155, , , ,50 ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 27/3/2009 ΓΡΙΒΑΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 820,00 0,00 820, ,00 2/9/2009 ΓΟΝΑΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 5/7 & 31/ ,00 500, , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 7/6/2010 ΒΙΒΛΙΟΠ.ΕΣΤΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 28,00 0,00 28, ,00 ΠΛΗΡΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ(ΤΙΜ.ΑΓΟΡΑΣ ΚΛΠ) 20/7/2010 ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡ.ΜΟΥΣΕΙΟΥ 500,00 0,00 500, ,00 24/9/2010 ΓΟΝΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 800,00 0,00 800, ,00 6

8 /8/2010 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOLEK 500,00 0,00 500, ,00 24/9/2010 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOCOMONDO 3.635, , , ,00 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 24/9/2010 ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡ.ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,79 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕ 670,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ,61 9) Δεν μας δόθηκαν για έλεγχο και διασταύρωση εισιτήρια για καμία εκδήλωση ώστε να καθίσταται δυνατή η τεκμηρίωση του εξόδου των εκδηλώσεων αυτών. Επιπρόσθετα : α) Λείπουν έσοδα από την αντιπαραβολή των εσόδων με εισιτήρια σε σχέση με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση ανά χρήση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΧ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΟ ΓΕ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕ 3/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LATIN ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 7

9 / ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ Γ ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 3/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ & ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΘΕΑΤΡ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 6,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ" Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ" 10,00 & 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ 10,00 & 5,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΩΤΑ ΒΕΗ 10,00 & 5,00 ΝΑΙ ,00 05/ "ΦΑΤΣΕΣ" ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 15,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΘΕΑΤΡΟ "Ο ΦΟΡΚΥΝΑΣ" 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ 20,00 & 10,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΘΕΑΤΡΟ "ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ"-ΛΑΖΑΡΕΤΟ 20,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΡΟΝΗ ΑΗΔΟΝΙΔΗ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ,00 #REF! ,00 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 20,00 ΝΑΙ ,70 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΠ.ΑΡΣΕΝΗ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΚΟΖΑΚΟΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΔΗΜΟΤ.ΧΟΡΩΔΙΑ ΙΘΑΚΗΣ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΒΑΓΓ. 5,00 ΝΑΙ ,00 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 20,00 ΝΑΙ ,00 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 20,00 ΝΑΙ ,00 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΑΙ ,00 ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ Δ.Σ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ ΝΑΙ ,00 ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ Δ.Σ 8

10 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ ΝΑΙ ,00 ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ Δ.Σ 05/ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 25,00 & 15,00 NAI ,00 06/ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ BAIKAL 25,00 & 15,00 OXI ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 25,00 & 15,00 NAI ,00 06/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 25,00 & 15,00 NAI ,00 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BOLERO - ΝΑΙ ,39 ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΣ 08/ ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 10,00 ΝΑΙ ,00 08/ ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 10,00 ΝΑΙ ,00 08/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 15,00 ΝΑΙ ,50 08/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 15,00 ΝΑΙ ,20 08/ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΑΝΤΙΝ" 10,00 ΝΑΙ ,00 07/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 10,00 ΝΑΙ ,50 03/ "Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΛΥΓΚΑ" ΘΕΑΤΡΟ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ" ΑΡΣΕΝΗ ΑΘ. 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 5/7 & 31/8 10,00 ΝΑΙ ,00 09/ "ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ" ΑΡΣΕΝΗ ΑΘ. 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 09/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOLEK 5,00 & 7,00 ΝΑΙ ,00 09/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOCOMONDO 15,00 & 10,00 ΝΑΙ ,00 β) Το σύνολο των εσόδων μπαίνουν στα βιβλία συμψηφισμένα με εξολογιστικά έξοδα όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη παράγραφο, τα οποία και τίθενται υπό αμφισβήτηση με τη λογική και του φορολογικού νόμου, καθώς υπάρχουν πολύ λίγα υπογεγραμμένα μη νόμιμα παραστατικά και η πλειονότητα αυτών στηρίζεται σε πρόχειρα ανυπόγραφα χαρτιά, και 9

11 γ) Ενώ φαίνεται αγορά πολλών μπλόκ εισιτηρίων μας δηλώθηκε ότι γινόντουσαν πρόχειρα χαρτάκια σημειώσεων, ότι δεν τα χρεωνόταν κάποιος υπάλληλος ώστε να γίνεται έλεγχος ταμείου εισπράξεων στο τέλος της εκδήλωσης, ότι δεν χρειαζόταν θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κλπ. Ο Φήμιος κάθε χρόνο επειδή έκανε άνω των δύο εκδηλώσεων κατ έτος θα έπρεπε να θεωρεί στο τμήμα ΚΒΣ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. τα εισιτήρια των εκδηλώσεων να αποδίδει τον αναλογούν ΦΠΑ και να τα διαφυλάττει για έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (Ν.1642/1986 ΚΑΙ ΚΝ 2859/2000). Η νομολογία και ο χειρισμός στη Δ.Ο.Υ. από τη διοίκηση του ελεγχόμενου Ν.Π. παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσης. 9) Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρήθηκε και με τα εισιτήρια του κινηματογράφου που εμφανίζουν ως περιγραφή «Υπόλοιπο εισπράξεων» και κατά δήλωση του Προέδρου του Φήμιου την αντίστοιχη περίοδο λειτουργίας πληρωνόταν με μη νόμιμο τρόπο ο χειριστής των ταινιών, ο μεταφορέας αυτών κλπ. 10) Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρείται και στα εισιτήρια του μουσείου όπου έρχονται μόνο στρογγυλές εισπράξεις 500,00 ή 1.000,00 χωρίς κανένα παραστατικό χρέωσης εισιτηρίων σε κάποιο υπάλληλο, παράδοση των εισπράξεων παράλληλα με τον έλεγχο των εισιτηρίων που κόπηκαν κλπ. 11) Πωλήσεις και παραδόσεις βιβλίων γίνονταν με πρόχειρα σημειώματα και αμφιβολία ως προς την είσπραξη, τις δωρεάν παραδόσεις, το κόστος απόκτησης αυτών πχ φιλοόμοιροι και θεμέλιο και την οφειλή συνεργαζόμενων βιβλιοπωλείων. Ζητήσαμε αλλά δε λάβαμε Δελτία ποσοτικής παραλαβής ή αντίστροφα δελτία αποστολής για βιβλία που έχουν παραδοθεί σε συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία ως παρακαταθήκη, αλλά αντ αυτών μας επιδόθηκε ένας φάκελος με πρόχειρα σημειώματα διακίνησης των βιβλίων. Σημειώνουμε ότι οι πωλήσεις βιβλίων αφορούν εμπορική δραστηριότητα και θα πρέπει να τηρούνται στο έπακρο οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος (ΚΝ 2238/1994),του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992) και του ΦΠΑ(ΚΝ 2859/2000). 10

12 12) Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και για την τηλεόραση που κατά δήλωση των υπευθύνων γινόντουσαν εξωλογιστικές πληρωμές μισθοδοσίας. 13) Στις περισσότερες χρήσεις όπως αναλυτικά τεκμαίρεται από το Παράρτημα Ι της παρούσης στο σκέλος των εσόδων απουσιάζουν χαρακτηριστικά τα έσοδα από τις χορηγίες του καρναβαλιού, τα οποία φαίνεται να υπήρξαν, αφού υπάρχει ευχαριστήρια απάντηση στους χορηγούς αλλά κατά την είσπραξη δεν κοβόταν επίσημο Γ.Ε. του Δήμου αλλά πρόχειρη απόδειξη (μη προαριθμημένα μπλοκάκια αποδείξεων είσπραξης του εμπορίου τα οποία δεν είχε χρεωθεί κάποιος υπεύθυνος για την απόδοση στον ταμία). 14) Προς απόδοση μισθών κλπ εκδόθηκαν τις τελευταίες χρήσεις αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης και παρατηρήθηκαν υπερτιμολογήσεις σύμφωνα με πρόχειρα σημειώματα. 15) Δεν έχει υποβληθεί ποτέ συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων προμηθευτών ΜΥΦ (κατάσταση στη ΓΓΠΣ σύμφωνα με το άρθο 20 του ΠΔ 186/1992) έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η διασταύρωση ορισμένων παραστατικών τα οποία οδηγούν σε υποψία για πλαστά ή εικονικά καθώς εμφανίζουν αδυναμίες ως προς τη θεώρησή τους από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Δεν εμπίπτει στα πλαίσια του ελέγχου μας η ως άνω αναφορά, μας προβληματίζουν όμως κάποιες αποχρώσες ενδείξεις ως προς τη νομιμότητα αυτών. 16) Παρατηρήθηκαν αρκετές συναλλαγές με φυσικά πρόσωπα και εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν, που ενδεχόμενα εμπίπτουν στις διατάξεις για τα Ασυμβίβαστα του Δημοτικού κώδικα σύμφωνα με τα άρθρα 29 του ν.3463/2006 και άρθρου 47 του Π.Δ. 410/1995. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε τους κάτωθι συναλλασόμενους με το Φήμιο που διετέλεσαν δημοτικοί σύμβουλοι και υπάρχουν συναλλαγές με το ως άνω νομικό πρόσωπο: 11

13 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ ΠΑΝΤΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΙΖΗΣ ΞΕΝ. ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΜΕΤΑΞΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΗΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΑΥΡΑ ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΟΜΗΡΟΣ Ο. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΗΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΤΣΙΜΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ. Από τον ως άνω πίνακα των προσώπων που διετέλεσαν δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου, οι υπογεγραμμισμένοι αιρετοί έχουν εκδώσει παραστατικά ή εμφανίζονται στα μπλοκ επιταγών στον πολιτιστικό 12

14 οργανισμό Φήμιο και ενδεχόμενα να εμπίπτουν στις διατάξεις των προαναφερομένων άρθρων του δημοτικού κώδικα ανάλογα με την περίοδο που εκτέλεσαν τη θητεία τους ως αιρετοί. Καθότι ο κατασταλτικός έλεγχος και ενδεχόμενοι καταλογισμοί δεν εμπίπτει στο πεδίο των δικών μας αρμοδιοτήτων σας ενημερώνουμε και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. >>. Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα, έχω την αίσθηση ότι όταν ο Νόμος απαιτεί την τήρηση των τύπων και της φόρμας του δημόσιου και δημοτικού λογιστικού, καταφανώς δεν το κάνει αυτό από καπρίτσιο, αντίθετα αποβλέπει και αποσκοπεί αφενός στην δυνατότητα ελέγχου της καλής διαχείρισης ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΕΙΠΕΙ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ κι αφετέρου στην εμπέδωση στους πολίτες τους αισθήματος ασφάλειας και καλής διαχείρισης των δημόσιων λογιστικών και του δημοσίου χρήματος. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ και ξεκινώντας από την αρχή αρχή του ελέγχου, στο έτος 1999 ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, και με βάση τα παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών ΠΛΗΘΩΡΑ ΠΑΡΑΛΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, παραθέτω δε αυτούσια τα ευρήματα των ορκωτών λογιστών : << ΕΤΟΣ

15 1) Δεν μας δόθηκε απολογισμός ούτε σε έντυπη ούτε σε ηλεκτρονική μορφή ( Δε βρέθηκε και ούτε μπορεί να βεβαιώσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ότι έχει συνταχθεί και υποβληθεί για έγκριση από το Δ.Σ.). Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ετεροχρονισμένα καθώς σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 2 & 3 & 4 τα τηρούμενα βιβλία κρίνονται επισφαλή και αναξιόπιστα.το πιθανότερο είναι να μην συντάχτηκε ποτέ αφού στη συγκεκριμένη χρήση δεν εκδόθηκαν και ΧΕΠ( χρηματικά εντάλματα πληρωμής, παρατήρηση 2).Στο παραρτημα Ι της παρούσης εμφανίζεται μέρος μόνο των στοιχείων, αφού απουσιάζουν οι ταινίες του κινηματογράφου κατ ελάχιστον. Οι πληρωμές των ταινιών για το 1999 έχουν ως εξής: 1999 ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΓΡΙΒΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ

16 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ) Στη χρήση 1999 δεν εκδόθηκαν Χρηματικά εντάλματα πληρωμής αλλά βρίσκονται αρχειοθετημένες μόνο καταστάσεις πληρωμής και αυτές είναι ελλειπείς αφού απουσιάζουν όλα τα παραστατικά που αφορούν τις κινηματογραφικές 3) Δεν τηρήθηκε ορθά το καθολικό των εξόδων καθώς A) Αναφέρονται οι Κ.Π 18 Β και 18 Γ B) Πριν το 92β και το 80 ποσά χωρίς αναγραφή Κ.Π. Γ) Λείπουν πολλές ενδιάμεσες Κ.Π. (Μη ενιαία αρίθμηση) 4) Παρατηρήθηκε μή συνεχής αρίθμιση ΓΕ και επιπρόσθετα Α) 2 φορές το ΓΕ 45 ( Διαφορετικά ποσά) Β) 2 φορές το ΓΕ 58 ( Ιδιο ποσό) Γ) Το ΓΕ 218 Εργατική Εστία ποσού δρχ μεταφέρεται κατ εξακολούθηση στις χρήσεις ενώ εισπράχθηκε δρχ στις 16/3/1999 στην ΑΤΕ. Δ) Στα ΓΕ που αφορούν τα έσοδα του κινηματογράφου αναφέρεται η περιγραφή «Υπόλοιπο εισπράξεων κινηματογράφου» που οδηγεί στην υπόθεση ότι οι εισπράξεις αφορούν μεγαλύτερο ποσό που απομειονώταν με εξωλογιστικές πληρωμές οι οποίες υπήρχαν κατά δήλωση του παλαιού δημοτικού ταμία για την πληρωμή καμεραμάν κλπ κατ ελάχιστον που δεν εκδίδαν το νόμιμο παραστατικό κατά ΚΒΣ ούτε περιλαμβάνονταν σε κάποιες μισθοδοτικές καταστάσεις. 5) Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με τα υπάρχοντα βιβλία και στοιχεία το μεταφερόμενο έλλειμμα ποσού δρχ που αναφέρει ο απολογισμός του έτους >> 15

17 Όλα αυτά συνεχίζονται και τα επόμενα χρόνια και όπου ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΥΘΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, καθώς και κινήσεις διαχείρισης που ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΞΕΝΟΥΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ώστε να προκύψει με ενάργεια και αντικειμενικότητα που πήγαν τα προς διαχείριση ποσά και αν τυχόν διαπράχθηκαν σοβαρά αδικήματα από υπόχρεους. Επομένως, αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα εκτιμούμε ότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΑΣ ΟΙ ΑΝΩ ΚΥΡΙΟΙ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ, ΤΣΙΓΩΝΙΑ, ΓΡΙΒΑ, κλπ κλπ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΣ ΟΡΘΑ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΩΣΤΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ (!) ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΑΝ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΜΕ ΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ (ήτοι πλέον ευρώ) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (του έτους 2000), ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΟΓΟ ΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΚΛΠ ΚΛΠ)! 16

18 Συνακόλουθα, έχω την αίσθηση κ. Εισαγγελέα ότι υφίσταται δυνατότητα ελέγχου του κατά πόσον έχουν διαπραχθεί τα ακόλουθα (ενδεικτική αναφορά) αδικήματα : 1 ον ] παράβαση καθήκοντος 2 ον ] υπεξαίρεση κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια 3 ον ] νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Επειδή, κατά τη διάταξη τού άρθρου 259 τού Ποινικού Κώδικα, υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη. Από τη διάταξη αυτή, που σκοπό έχει την για το γενικότερο συμφέρον ομαλή και χωρίς προσκόμματα διεξαγωγή της δημόσιας υπηρεσίας, συνάγεται ότι για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα της παραβάσεως καθήκοντος, δράστης τού οποίου είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α' Π Κ απαιτούνται α) παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, το οποίο καθορίζεται από τον νόμο ή τη διοικητική πράξη ή τις ιδιαίτερες οδηγίες τής προϊσταμένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας του υπαλλήλου, β) δόλος τού δράστη, που περιέχει τη θέληση της παραβάσεως του καθήκοντος της υπηρεσίας του και γ) σκοπός να προσπορισθεί στον ίδιο τον δράστη ή σε άλλον παράνομη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να επέλθει 17

19 βλάβη στο κράτος ή σε κάποιον άλλον. Το έννομο αγαθό, που προστατεύει η διάταξη του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα και προσβάλλεται από την αξιόποινη πράξη που προβλέπεται από αυτή, είναι η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών αποκλειστικά προς το συμφέρον της πολιτείας και της κοινωνίας, που έχουν ταχθεί να εξυπηρετούν οι υπάλληλοι με χρηστότητα και καθαρότητα. Έτσι, αξιόποινη είναι η ελεγχόμενη πράξη (ενέργεια ή παράλειψη) μόνο αν συνιστά (θετικά ή αποθετικά) έκφραση πολιτειακής βουλήσεως και άσκηση κρατικής εξουσίας μέσα στον κύκλο των δημόσιων υποθέσεων και όχι απλώς η παράβαση υποχρεώσεων, που ανάγονται και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα των δημοσίων υπηρεσιών, όπως η εύρυθμη λειτουργία αυτών, η τήρηση της υπαλληλικής δεοντολογίας κλπ. Ως υπάλληλος, κατά το άρθρο 13 στοιχ. α' του Ποινικού Κώδικα νοείται κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημοσίου δικαίου. Ο δόλος του δράστη συνίσταται είτε στη θέληση είτε στη γνώση και αποδοχή της παραβάσεως των υπηρεσιακών του καθηκόντων (άμεσος ή ενδεχόμενος δόλος). Σκοπός παράνομης ωφέλειας ή βλάβης συντρέχει όταν ο δράστης επιδιώκει με την παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων να επιφέρει την παράνομη ωφέλεια ή τη βλάβη και συγχρόνως όταν η υπηρεσιακή παράβαση είναι αντικειμενικά πρόσφορη να οδηγήσει στην ωφέλεια ή τη βλάβη με τον συγκεκριμένο τρόπο που σχεδιάστηκε και τελέστηκε από τον δράστη, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει την εν λόγω προσφορότητα. Τέτοια προσφορότητα υπάρχει όταν η ωφέλεια ή η βλάβη που επιδιώκει ο δράστης μπορεί να πραγματωθεί μόνο με την παράβαση του συγκεκριμένου καθήκοντος ή και με την παράλειψη αυτού. Για την ολοκλήρωση του εγκλήματος του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα, δεν 18

20 απαιτείται να πραγματοποιηθεί η επιδιωκόμενη παράνομη ωφέλεια ή βλάβη. Ενώ, αν η παράβαση καθήκοντος έγινε για άλλο σκοπό ή με κανένα σκοπό ή η ωφέλεια ή βλάβη επέρχεται ως συμπτωματική συνέπεια της παραβάσεως, τότε το έγκλημα της παραβάσεως καθήκοντος δεν στοιχειοθετείται. Τέτοιο παράνομο όφελος, κατά την έννοια του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα, είναι κάθε όφελος το οποίο επιδιώκεται με την παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος (Ενδεικτικά ΆΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 2507/2009 και για την θεωρία : Αθανάσιος Κονταξής σχολιασμός στον Ποινικό Κώδικα, κλπ). Εκτιμούμε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία πληρούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της υπεξαίρεσης κατ εξακολούθηση εκτός του ότι εκ της υφ' υμών ερεύνης δύναται να στοιχειοθετούνται και έτερα αδικήματα. Συγκεκριμένα, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως απαιτείται η από το δράστη παράνομη, ήτοι χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς άλλο δικαίωμα που παρέχεται σε αυτόν από το νόμο, ιδιοποίηση ξένου (ολικά ή εν μέρει) κινητού πράγματος ή/και μετρητών, που περιήλθε και βρίσκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή αυτού. Το υλικό αντικείμενο της υπεξαίρεσης πρέπει κατά τη φυσική αντίληψη να είναι κινητό πράγμα, τέτοιο δε είναι και το χρήμα, ενώ ως κατοχή νοείται η πραγματική σχέση προς το πράγμα που καθιστά 19

21 δυνατή την εξουσίασή του από εκείνον που το κατέχει κατά βούληση. Περαιτέρω, το έγκλημα της υπεξαιρέσεως πραγματούται υποκειμενικώς με τη γνώση ότι το πράγμα είναι ξένο, δηλαδή δεν ανήκει στην κυριότητα του δράστη κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα και τη θέληση αυτού να το ενσωματώσει στην περιουσία του χωρίς νόμιμο δικαιολογητικό λόγο, θέληση η οποία καταδηλώνεται με οποιαδήποτε ενέργεια αυτού με την οποία εκδηλώνεται η πρόθεσή του. Πρόκειται για μία κατάσταση πραγματική και η δολία προαίρεση και τιμωρητέα συμπεριφορά έγκειται στην καθ οιονδήποτε τρόπο εξωτερίκευση της βούλησης του δράστη να έχει δικό του το ξένο πράγμα. Ταυτόχρονα, αν, σύμφωνα με το άρθρο 98 Π.Κ., περισσότερες από μία πράξεις του ιδίου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει μία και μόνο ποινή για την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνει υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων. Άλλωστε στο κατ εξακολούθηση έγκλημα ενυπάρχει οπωσδήποτε και το στοιχείο της επανειλημμένης τελέσεως ενός και του αυτού εγκλήματος. Κατά τον τρόπο αυτό, ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται με βάση τη συνολική αξία του αντικειμένου και τη συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος, που ανάλογα με το έγκλημα επήλθε ή σκοπήθηκε. 20

22

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 1517. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 1517. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του 1 Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του σωματείου με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑ των Γκίκα Χαρδούβελη, Υπουργού Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαΐου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 1732. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 06 Μαΐου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 1732. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου Αριθ. Πρωτ /20056/ΔΕ-Ε

ΠΟΛ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου Αριθ. Πρωτ /20056/ΔΕ-Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε, Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ.Χ. Λόη Μ. Στάντζου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (Π.Ε.Δ.Η.) ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Άρθρο 2 - Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι:

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ, Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σταυρούπολη 05-12-2014 ΑΔΑΜ... Αρ.πρωτ. : 76996 ΣΥΜΒΑΣΗ Εκτέλεσης εργασιών με τίτλο μελέτης Εργασίες ελέγχου από Ορκωτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1549

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1549 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Γ. Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Τηλ: 210-6460734 Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4292 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74445 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Διαχειριστικός Έλεγχος των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ όπως μετονομάστηκε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ

ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ. 949-950. Υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγµάτων κατά τη διάταξη του άρθρου 147 του Ν.2287/95 (Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα). (Σε ποιου την κυριότητα ανήκουν υπεξαιρεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:

Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: ` ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 23 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 167 η Ιθάκη, σήμερα 10 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2010 Στον εισαγγελέα έστειλε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλος Γερουλάνος την τελική έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για το πρόγραμμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1058451/336/0015 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 10 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 2141/98 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή των πολιτών δημοτών στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει ως κύριους στόχους:

Η συμμετοχή των πολιτών δημοτών στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει ως κύριους στόχους: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 23 η Ιθάκη, σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. Η.Π.ΑΛ Α.Ε ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55 ΤΗΛ: 210-9850311, 210-9850313 FAX: 210 9850827 Άλιμος, 10-1-2017 Aρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑTA Β, A Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ. :210 3375204,3375203,3375063 FAX

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Γ. Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων

Παράρτημα Γ. Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων Παράρτημα Γ Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων Έργων κατασκευών Μελετών και Υπηρεσιών Ν. 3316 Προμηθειών/Υπηρεσιών Υλοποίησης με ίδια μέσα Αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών, που υλοποιούνται με την μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : "Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης"

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : "Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης" Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Του άρθ., 56

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αναρτητέα στο διαδίκτυο ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΔΑΜ:......... Διεύθυνση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Εξόδων-Προμηθειών Σταυρούπολη 7/11/2016 Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ.Πρ. ΔΕΑΦ Α 1144110 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 ΤΜΗΜΑ Α/1 ΠΟΛ.: 1075 2. Δ/ΝΣΗ 15η (Κ.Β.Σ.) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012 Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Παρατηρήσεις Επισημάνσεις επί του νέου Κώδικα Φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Απολογισμός Ισολογισμός Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2014» Αριθμός Απόφασης ( 23 )

ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Απολογισμός Ισολογισμός Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2014» Αριθμός Απόφασης ( 23 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 29-02-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1636 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 5/2016 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 22 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΥΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45, Ταχ. Κώδικας: 546 30 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2313333260

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Iωάννης Α Ζαβίτσας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161)

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Iωάννης Α Ζαβίτσας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161) ikariamag.gr Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Iωάννης Α Ζαβίτσας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161) Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Προς: το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ικαρίας Θέμα: Εκκαθάριση εταιρείας «Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΧΔΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΧΔΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 1) /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016 Π. Φάληρο 29.2.2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ (ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ) Στη συνέχεια του σημειώματός μας από 6.3.2014, ύστερα από το ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) συμπληρώνουμε τα εξής: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ :ΩΔΛ56-ΞΑΖ ΑΔΑΜ:16PROC004970817 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ 4900 Φ.600/14/136277 Σ.256//5-8-16 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (αρθρ. 41 του ν. 4129/2013)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (αρθρ. 41 του ν. 4129/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (αρθρ. 41 του ν. 4129/2013) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 του

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 1 Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Του Δημάρχου Ιλίου Νικόλαου Ζενέτου, ατομικά και με την ιδιότητα αυτή, κατοίκου Ιλίου (Κάλχου 48-50). Προς Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,3/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

θέμα της Ορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Προϊσταμένου Ταμείου στα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ο Δήμος Πολυγύρου

θέμα της Ορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Προϊσταμένου Ταμείου στα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ο Δήμος Πολυγύρου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 3/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τρεις (23) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. Αρ. Πρωτ.: 1013633/8911/1807/0014 ΤΜΗΜΑ Α/Ι ΠΟΛ. 1029 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E P I E X O M E N A Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 2 ο : Σύσταση Σκοπός, Νοµικό Καθεστώς Σελ. 1 Άρθρο 3 ο : Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθμ. πρωτ. : ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και

Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθμ. πρωτ. : ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθμ. πρωτ. : 92403 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ο.ε 2013»

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ο.ε 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 20/1/2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ Πρωτ : 1540/21-01-2016 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Πληροφορίες κ. Δούρβαρη, κ.πανοτόπουλος Ταχ. Δ/νση: Λ. Λίμνης Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : Ω7ΞΥΗ-ΤΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : Ω7ΞΥΗ-ΤΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Ω7ΞΥΗ-ΤΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β' 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 06/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1310 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. ώδικας : 176 71 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα