ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. Α. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. Α. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. Α. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 275 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αίτηση ακυρώσεως Διοίκηση... 4 Διοικητικές συμβάσεις... 5 Ιατροί - Ιατρικά επαγγέλματα... 6 Οργανισμοί... 7 Σύνταγμα... 8 Υπάλληλοι διοικητικοί... 9 Φορολογία εισοδήματος ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως

2 - 2 - Απαλλοτρίωση αναγκαστική Αποκαταστατική νομοθεσία Αρχαιότητες Δήμοι - Κοινότητες Διεθνείς συμβάσεις - Διεθνείς οργανισμοί Δικαστήρια - Δικαστικοί λειτουργού Διοίκηση Διοικητικά δικαστήρια - Διοικητική δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκπαίδευση Εμπόριο Εταιρείες Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκές Κοινότητες Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Καταστήματα - Κέντρα διασκεδάσεως Κώδιξ Πολιτικής Δικονομίας Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Νόμος - νομοθετική εξουσία Νοσηλευτικά ιδρύματα - Κλινικές Περιβάλλον Στρατολογία Συμβούλιον Επικρατείας Συνεταιρισμοί Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Ταμείον Εθνικής Οδοποιΐας Τελωνεία - Δασμοί Τηλεπικοινωνίες - ραδιοεπικοινωνίες Τράπεζες Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι στρατιωτικοί Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας Φαρμακοποιοί - φαρμακεία

3 - 3 - Φορολογία εισοδήματος Φορολογίες διάφορες ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΤ 1620/ Δ 1697/ , 46 Δ 1803/ , 52, 54 Γ 2121/ Δ 2193/ Δ 2214/ Γ 2434/ , 110 ΣΤ 2467/ Δ 2563/99-7μ. επιλύει... 91, 98, 101 ΣΤ 4118/ Α 242/ , 105 Ε 888/ , 74, 81, 96 Δ 1364/00-7μ...21 Δ 1366/00-7μ , 78 Ολομ. 1415/ , 42, 43, 51, 53, 87 ΣΤ 1744/ , 55, 56, 70, 95 Β 2133/00-7μ , 104, 113 ΣΤ 2214/00-7μ....27, 84 ΣΤ 2227/00-7μ , 62, 63 Γ 2257/00-7μ. επιλύει Γ 2346/ , 106 Δ 2390/00-7μ , 68, 69 Δ 2445/00-7μ , 61 Γ 2485/00-7μ , 88 Γ 2487/ Δ 2517/ , 60, 102 Δ 2566/ Δ 2654/00-7μ Α 2742/00 - παρ. εις 7μ.... 6, 8

4 - 4 - Δ 2900/ , 66, 77 Γ 2927/00 - παρ. εις 7μ Γ 3036/00-7μ Γ 3037/00-7μ Γ 3052/ Β 3123/00 - παρ. εις 7μ Δ 3130/ , 33 ΣΤ 3195/ , 18, 97 ΣΤ 3195/ , 18, 97 Δ 3210/00-7μ. παρ. εις Ολομ.... 1, 3, 5 Ε 3249/00-7μ , 100 Γ 3259/00-7μ Ολομ. 3327/00 - επιλύει... 40, 57, 59, 80, 82, 85, 86 Ε 3385/00 - παρ. εις 7μ... 2, 4, 7 Ολομ. 3478/ , 24, 31, 50, 64, 73, 79, 89, 92, 93 Ολομ. 3479/ Ολομ. 3485/ Ολομ. 3486/ , 20, 30, 67, 94 Ολομ. 3489/

5 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Φύση προσβαλλομένης πράξεως Εκτελεστότητα βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Φύση προσβαλλομένης πράξεως Εκτελεστότητα βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Έννομο συμφέρον Ειδικώς Προμήθειες βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρμοδιότητες Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συμβάσεις διοικητικές προμήθειες παραπέμπονται λόγω μεγάλης σημασίας στην Ολομέλεια τα ζητήματα της εκτελεστότητας πράξεων της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2286/95 περί ενεργοποιήσεως του δικαιώματος προαιρέσεως /που περιείχετο σε προηγουμένη σύμβαση προμήθειας μεταξύ Δημοσίου και εταιρείας, του εννόμου συμφέροντος για προσβολή των πράξεων αυτών από εταιρεία που μετέσχε στον διαγωνισμό που κατέληξε στην κατάρτιση της αρχικής συμβάσεως, ως και της νομιμότητος της περιλήψεως του δικαιώματος προαιρέσεως στην αρχική σύμβαση... Δ' 3210/2000 επταμ. (παρ. Εισηγητής : Φ. Αρναούτογλου εις Ολομ.) 6. ΙΑΤΡΟΙ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ιατροί ΕΣΥ αποδοχές παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν η αποζημίωση που καταβάλλεται στους ιατρού του ΕΣΥ που

6 - 6 - πραγματοποιούν ενεργές εφημερίες πέραν των οκτώ κατά μήνα εμπίπτει στον περιορισμό του άρθρου 104 παρ. 2 του Συντάγματος... Α' 2742/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Ε. Σάρπ εις επταμ.) 7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οργανισμοί οργανισμός Σχολικών Κτιρίων παραπέμπονται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση τα ζητήματα της εκτελεστότητας των οικοδομικών αδειών που εκδίδει ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων μετά τη μετατροπή του σε ν.π.ι.δ. με το Π.Δ. 414/1998, ως και της νομιμότητος της μεταβιβάσεως της αρμοδιότητας εκδόσεων των αδειών αυτών στον ήδη μετατραπέντα σε ν.π.ι.δ. Ο.Σ.Κ. Ε' 3385/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Α. Ράντος εις επταμ.) 8. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Κατάσταση οργάνων διοικήσεως Αποδοχές βλ. ανωτ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί υπάλληλοι Υπουργείου Εξωτερικού διπλωματικοί προαγωγές παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της ερμηνείας των άρθρων 79 και 80 του κυρωθέντος με τον Ν. 2594/98 οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών ως προς την προαγωγή στο βαθμό του πληρεξούσιου Υπουργού Β'...

7 - 7 - Γ' 2927/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος εις επταμ.) Πάρεδρος 10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος γενικώς απαλλαγές δυνάμει διεθνών συμβάσεων παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν μένει η εκτέλεση από βρετανική εταιρεία τεχνικού έργου στην Ελλάδα σε κοινοπραξία με ελληνική εταιρεία συνιστά μόνιμη εγκατάσταση αυτής στην Ελλάδα... Β' 3123/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Σ. Βιτάλη εις επταμ.) Πάρεδρος 11. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Γενικές αρχές ακυρωτικού ελέγχου Όρια ελέγχου βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς νεκροταφεία στερείται εννόμου συμφέροντος προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως με την οποία επιδιώκεται η ανατροπή της καταστάσεως που εδημιουργήθη από τη χρήση τάφου από άλλη οικογένεια, η αιτούσα, εφ' όσον δεν αντιτάχθηκε σ' αυτήν δια νομίμων μέσων, αλλά την αποδέχθηκε επί μακρόν χρόνον καίτοι συνιστώσε εν μέρει ανάκληση της γενομένης προς αυτήν παραχωρήσεως οικογενειακού τάφου...

8 - 8 - ΣΤ' 4118/1999 Εισηγητής : Ε. Νίκα Πάρεδρος 13. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον περιβάλλον δεδομένου ότι η εκτέλεση των έργων της εκτροπής προϋποθέτει την ισχύ της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η ακύρωση της τελευταίας έχει ως συνέπεια να καθίσταται κατά νόμο ανεπίτρεπτη η πραγματοποίηση των έργων αυτών και να επέρχεται διακοπή των εργασιών, με εξαίρεση εκείνων μόνον που επιβάλλονται για λόγους ασφαλείας προς αποτροπή άμεσων κινδύνων / συνεπώς, με δεδομένο ότι μετά την ακύρωση της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κωλύεται η πρόοδος εκτέλεσης των έργων, δεν υφίσταται πλέον το έννομο συμφέρον, του οποίου η ικανοποίηση επιδιώκεται με την κρινόμενη αίτηση, με την οποία άλλωστε, δεν προβάλλονται λόγοι αναγόμενοι σε παράβαση των κανόνων που διέπουν τη διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις (μειοψ.) Ολομ. 3479/2000 Εισηγητής : Κ. Μενουδάκος 14. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως λόγοι έννομο συμφέρον προβολής με την ανεπιφύλακτη συμμετοχή της στο διαγωνισμό, η εργοληπτική επιχείρηση αποδέχεται πλήρως τη νομιμότητα της διακήρυξης, με βάση την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Π. Δ. 609/85 διενεργείται η δημοπρασία για την ανάθεση της κατασκευής του έργου, και επομένως δεν είναι επιτρεπτή η εκ μέρους της παρεμπίπτουσα, εκ των υστέρων, αμφισβήτηση

9 - 9 - του κύρους των όρων της διακήρυξης, με την ευκαιρία της προσβολής, ανάλογα με την έκβαση του διαγωνισμού για την εργοληπτική επιχείρηση, πράξεων που ανάγονται στη διεξαγωγή και τα αποτελέσματά του / ούτε δε μπορεί να γίνει λόγος για προσβολή του δικαιώματος παροχής δικαστικής προστασίας, εφ' όσον ο δικαιούμενος συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει το δικαίωμα να προσβάλει ευθέως με αίτηση ακυρώσεως τη διακήρυξη του διαγωνισμού και παράλληλα είτε να μετάσχει με επιφύλαξη σε αυτόν, εάν η Διοίκηση προχωρήσει στη διεξαγωγή του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις συνέπειες ενδεχόμενης ακύρωσής του, είτε να ζητήσει και την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του Π.Δ. 18/89 είτε του Ν. 2522/1997 / η αντίθετη άποψη δεν συμβιβάζεται με την ανάγκη της ασφάλειας δικαίου, που επιβάλλεται από την προστασία όχι μόνον του δημοσίου συμφέροντος αλλά και των ιδιωτικών συμφερόντων των εργοληπτικών επιχειρήσεων, τα οποία εξυπηρετούνται κατά τρόπο λυσιτερέστερο με την αμφισβήτηση της νομιμότητας της διακήρυξης πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισμού και όχι εκ των υστέρων και ανάλογα με την έκβασή του/ (μειοψ.)... Ολομ. 1415/2000 Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας 15. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως δικαστική δαπάνη το άρθρο 39 παρ. 2 του π. δ/τος 18/89 δεν έχει εφαρμογή αν το γεγονός, το οποίο συνεπάγεται κατάργηση της δίκης, είναι μεταγενέστερο της συζήτησης του ένδικου βοηθήματος, διότι στις περιπτώσεις αυτές δεν συντρέχει ο δικαιολογητικός λόγος της παραπάνω διατάξεως αφού ο αιτών δεν είχε γνώση του γεγονότος αυτού, και, συνεπώς, δεν παρίσταται αδικαιολόγητη η από μέρους του εμμονή στην πρόοδο της δίκης και στη συζήτηση της

10 υπόθεσης / στις παραπάνω περιπτώσεις, λοιπόν, αν το ένδικο μέσο έχει ασκηθεί παραδεκτώς, επιδικάζεται δικαστική δαπάνη υπέρ του αιτούντος... Ολομ. 3483/2000 Εισηγητής : Κ. Μενουδάκος 16. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Συνέπειες αποφάσεως Υποχρέωση συμμορφώσεως βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Λόγοι Λόγοι αυτεπαγγέλτως ερευνώμενοι βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Έκταση αναιρετικού ελέγχου βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως διαδικασία συζήτηση κοινοποιήσεις προς τον αναιρεσίβλητο οι διατάξεις των διεθνών συμβάσεων της Χάγης του 1965 για την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις και της Συμβάσεως δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων μεταξύ Ελλάδος και Πολωνίας υπερισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, των διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας και συνεπώς τροποποιούν τα άρθρα 134 και 136 Κ. Πολ. Δικ., εφόσον πρόκειται για κοινοποίηση προς πρόσωπο γνωστής διαμονής σε κράτος που δεσμεύεται από τις συμβάσεις αυτές / συνεπώς, εφαρμόζονται και επί κοινοποιήσεως εκ μέρους του αναιρεσείοντος προς τον αναιρεσίβλητο τόσον της αιτήσεως αναιρέσεως όσο και της πράξεως περί ορισμού εισηγητή και δικασίμου... Ολομ. 3486/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Ε. Γαλανού

11 /99 Β' Τμ.) 20. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης ν. 2721/99 αίτηση αναιρέσεως, επί της οποίας έχει εκδοθεί απόφαση Τμήματος που παραπέμπει ζήτημα στην Ολομέλεια δεν ήταν εκκρεμείς στις και συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα καταργήσεως της δίκης κατ' άρθρ. 52 παρ. 2 Ν. 2721/99... Ολομ. 3486/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Ε. Γαλανού 1658/99 Β' Τμήμα) 21. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Απαλλοτρίωση αναγκαστική ανάκληση από το άρθρο 12 παρ. 2 και 3 του Ν. Δ. 797/1971 προκύπτει ότι η ανάκληση συντετελεσμένης απαλλοτρίωσης, η οποία έχει κηρυχθεί υπέρ του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφελείας, έχει αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων υπουργών, οι οποίοι δεν υποχρεούνται, εάν υποβληθεί σχετικό αίτημα του πρώην ιδιοκτήτη του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, να κινήσουν τη διαδικασία ανάκλησης της συντετελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ασχέτως, κατ' αρχήν, του χρονικού διαστήματος το οποίο έχει παρέλθει από την συντέλεσή της / οι διατάξεις όμως αυτές δεν απαλλάσσουν τη Διοίκηση από την υποχρέωση να ανακαλέσει συντετελεσμένη απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας, όταν εκδηλωθεί σαφώς και ανενδοιάστως η βούληση να μη χρησιμοποιηθεί το ακίνητο για το σκοπό για τον οποίο απαλλοτριώθηκε ή για άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας, καθώς και όταν, εν όψει του επιδιωχθέντος με την απαλλοτρίωση σκοπού, παρήλθε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και το

12 Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο, υπέρ του οποίου έγινε η απαλλοτρίωση, αδράνησε αδικαιολόγητα για την πραγματοποίηση του αρχικού σκοπού της απαλλοτρίωσης ή άλλου σκοπού δημόσιας ωφέλειας / εν πάση όμως περιπτώσει, η Διοίκηση δεν υποχρεούται να προβεί στην ανάκληση συντετελεσμένης απαλλοτρίωσης υπέρ του Δημοσίου και των προαναφερόμενων λοιπών κρατικών νομικών προσώπων, όταν το ακίνητο χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο απαλλοτριώθηκε και μεταγενεστέρως έπαυσε τούτο να είναι αναγκαίο για τον αρχικό σκοπό ή άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας... Δ' 1364/2000 επταμ. Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας 22. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Απαλλοτρίωση αναγκαστική άρση δεδομένου ότι κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως περί άρσεως ο οικοδομικός συνεταιρισμός είχε ήδη διαλυθεί, και τελούσε υπό εκκαθάριση νομίμως, αν και με άλλη αιτιολογία, απορρίφθηκε το αίτημα για την άρση της απαλλοτρίωσης, αφού δεν πρόκειται ούτε ο συνεταιρισμός αποδεικνύει, ότι αφορούσε εκκρεμή κατά τη διάλυσή του υπόθεση, ούτε ότι, εν πάση περιπτώσει, σχετιζόταν με τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως, για τις οποίες και μόνον μπορούν να ενεργούν οι εκκαθαριστές, αποπερατώνοντας τις εκκρεμείς υποθέσεις και χάριν των οποίων και μόνον θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται ο διαλυθείς συνεταιρισμός σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 93/1987 / το γεγονός δε ότι μεταγενεστέρως εξέλιπε ο σκοπός για τον οποίο επιβλήθηκε η απαλλοτρίωση, τούτο δεν μπορεί να προσδώσει το χαρακτήρα εκκρεμούς υποθέσεως, στην εκ μέρους του υπό εκκαθάριση τελούντος συνεταιρισμού, υποβολή του αιτήματος με σκοπό την ανάκτηση των απαλλοτριωθέντων ακινήτων...

13 Δ' 1366/2000 επταμ. Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας 23. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Προστασία πολυτέκνων προκειμένου ειδικώς περί γυναικών ελληνικής ιθαγενείας, ελληνίδων το γένος, οι οποίες διαμένουν νομίμως και μονίμως στην Ελλάδα, η απονομή ισοβίου συντάξεως πολύτεκνης μητέρας δεν συναρτάται περαιτέρω με την προϋπόθεση της ελληνικής ιθαγενείας των τέκνων της... Δ' 2654/2000 επταμ. Εισηγητής : Δ. Μακρής Πάρεδρος 24. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία εργασίες, οι οποίες συνεπάγονται καταστροφή ή οποιαδήποτε βλάβη αρχαίου μνημείου ή νεότερου μνημείου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής προστασίας με βάση τα άρθρα 52 Κ.Ν. 5351/32 και 1 και 5 του ν. 1469/50 δεν είναι επιτρεπτές, εκτός αν πρόκειται για επέμβαση απολύτως αναγκαία για την πραγματοποίηση σημαντικού έργου, με το οποίο εξυπηρετούνται σκοποί μείζονος δημοσίου συμφέροντος / στην εξαιρετική αυτή περίπτωση είναι δυνατό να επιτρέπεται η επέμβαση, ύστερα από στάθμιση αφενός της σημασίας του επιδιωκόμενου σκοπού και της αναγκαιότητας του έργου και αφετέρου του χαρακτήρα και της αξίας του θιγομένου μνημείου και αφού διερευνηθεί αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ώστε να αποτραπεί η βλάβη του μνημείου / οι πράξεις δε των αρμοδίων

14 οργάνων της Διοίκησης, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα της επέμβασης, πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένες όπως συνάγεται από τα άρθρα 1 και 5 της Σύμβασης της Γρανάδας δεν είναι καταρχήν επιτρεπτή η μετακίνηση και κατά μείζονα λόγο, η καταστροφή κάθε κατασκευής, η οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς λόγω του ιστορικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού, επιστημονικού, κοινωνικού ή τεχνικού ενδιαφέροντός τους, εκτός αν επιτακτικοί λόγοι προστασίας του ίδιου του μνημείου επιβάλλουν τη μετακίνησή του / ωστόσο, δεν αποκλείονται και επεμβάσεις στα προστατευόμενα μνημεία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να πραγματοποιηθούν μείζονα έργα, ιδιαιτέρως σημαντικά και αναγκαία για την ικανοποίηση ζευτικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, δεδομένου ότι η παρεμπόδιση τέτοιων έργων προδήλως δεν περιλαμβάνεται στη βούληση των συμβαλλόμενων μερών / με το περιεχόμενο δε αυτό, οι ορισμοί της παραπάνω Διεθνούς Συμβάσεως, συμπορεύονται προς τις επιταγές του Ελληνικού Συντάγματος / εξάλλου στο εθνικό νομοθέτη απόκειται να εξειδικεύσει τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό κατασκευής ως ιδιαιτέρως σημαντικής, με γνώμονα το σκοπό, στον οποίο απέβλεψε η κατάρτιση της Διεθνούς Συμβάσεως, όπως αυτός προκύπτει από το προοίμιό της, δηλαδή τη διατήρηση της μαρτυρίας για την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και τη μετάδοσή της στις επόμενες γενεές, αφού λάβει υπόψη και τις συνθήκες και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και δεδομένα του ελληνικού χώρου, καθώς και την πολιτιστική παράδοση και τις πολιτισμικές αναφορές της χώρας / αν όμως δεν έχει θεσπιστεί σχετική ρύθμιση, ο χαρακτηρισμός κατασκευής ως ιδιαιτέρως σημαντικής, απόκειται στην κρίση των οργάνων της Διοίκησης, τα οποία είναι αρμόδια να εγκρίνουν την πραγματοποίηση εργασιών που συνιστούν επέμβαση την κατασκευή / η κρίση αυτή του διοικητικού οργάνου ως προς το χαρακτήρα της κατασκευής πρέπει να

15 είναι ειδικώς αιτιολογημένη, η υποχρέωση δε αιτιολόγησης είναι εντονότερη αν η κατασκευή εμπίπτει σε προστατευτικό καθεστώς που θεσπίζεται από την εθνική νομοθεσία για τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως τα κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία κατ' αρθρ. 52 Κ.Ν. 5351/1932 / τέλος, αν η κατασκευή κριθεί ιδιαιτέρως σημαντική δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση εκτός αν συντρέχει η παραπάνω εξαιρετική περίπτωση μείζονος έργου που εξυπηρετεί ζωτικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου / στην περίπτωση αυτή μπορεί να επιτραπεί η επέμβαση μόνο αν διαπιστωθεί, ύστερα από εξαντλητική διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων, ότι είναι αδύνατη η κατασκευή του έργου σε άλλη θέση ή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη θίγεται το μνημείο / η σχετική κρίση της Διοίκησης πρέπει να στηρίζεται σε όλους ειδική αιτιολογία τόσο ως προς τη σημασία του έργου σε συσχέτιση και προς την πολιτιστική αξία του θιγόμενου μνημείου, όσο και ως προς την ανυπαρξία εναλλακτικής λύσεως / (μειοψ.)... Ολομ. 3478/2000 Εισηγητής : Κ. Μενουδάκος 25. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Αρμοδιότητες βλ. κατωτ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες εκλογές κωλύματα εκλογιμότητας η προσβολή του κύρους δημοτικών εκλογών λόγω κωλύματος εκλογιμότητας του εκλεγέντος δημάρχου και η επιδίωξη ακύρωσις όλης της εκλογής δεν βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 118 ΔΚΚ, γιατί ο νομοθέτης δεν θέλησε να θέσει σε αμφισβήτηση το κύρος των εκλογών στο σύνολό τους λόγω της συμμετοχής σ' αυτές προσώπων που είχαν κώλυμα εκλογιμότητας, έστω και αν το γεγονός αυτό θα μπορούσε

16 ενδεχομένως να έχει επιδράσει από ψυχολογική άποψη στους ψηφοφόρους και κατ' επέκταση στο τελικό αποτέλεσμα της εκλογής... Γ' 3036/2000 επταμ. Εισηγητής : Γ. Παπαμεντζελόπουλος 27. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες άδεια χρήσεως κοινοχρήστων χώρων η δραστηριότης εις την οποίαν διά της αιτήσεώς των προς τον Δήμον ανεκοίνωσαν ότι θα προβούν οι αιτούντες, συνίσταται εις την διακήρυξιν των θρησκευτικών των πεποιθήσεων παροδικώς και ουχί εις συγκεκριμένην και εκ των προτέρων γνωστήν πάντοτε θέαν, είτε δια της διανομής φυλλαδίων είτε διά της παροχής πληροφοριών εις πάντα ενδιαφερόμενων, δια της ταυτοχρόνου χρήσεως κινητών ξυλίνων πλαισίων, επί των οποίων εκτίθενται εικόνες του Ιησού Χριστού και της οποίας προδήλως συναποκομίζουν άμα τη αναχωρήσει των υπό τα δεδομένα ταύτα η εν λόγω δραστηριότης τελείται υπό συνθήκας όλως περιστασιακάς και προσωρινάς και, κατά συνέπειαν, ελλείποντος του μονίμου χαρακτήρος της και ανεξαρτήτως του ότι αποτελεί ειδικωτέραν εκδήλωσιν του συνταγματικώς κατοχυρωμένου ατομικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, δεν υπέκειτο εις την άδειαν χρήσεως κοινοχρήστου χώρου / και ναι μεν το προβλεπόμενον από το άρθρον 13 παρ. 1 του Β. Δ/τος της 24-9/ τέλος χρήσεως επιβάλλεται και εις βάρος των προσκαίρως χρησιμοποιούντων τους χώρους τούτους, πλην όμως ο όρος "προσκαίρως", έχει την έννοιαν του χρονικού απλώς περιορισμού προς την χρήσιν συγκεκριμένου και πάντως γνωστού εκ των προτέρων χώρου προς άσκησιν ωρισμένης δραστηριότητος / (μειοψ)...

17 ΣΤ' 2214/2000 επταμ. Εισηγητής : Μ. Καραμανώφ 28. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες περιουσία κοινόχρηστοι χώροι για την επιβολή του προστίμου αυθαιρέτου χρήσεως κοινοχρήστου δεν απαιτείται καθημερινή διαπίστωση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου της αυθαιρέτου καταλήψεως του επιδίκου χώρου, αλλ' εναπόκειται στον υπόχρεο να επικαλεσθεί και αποδείξει την μη κατάληψη υπ' αυτού του χώρου τούτου για όλο ή μέρος του επιδίκου χρονικού διαστήματος. ΣΤ' 2467/1999 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος Πάρεδρος 29. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Έσοδα Τέλος άρθρου 28 του ν. 1828/1989 βλ. κατωτ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Σύμβαση Χάγης για επιδόσεις βλ. ανωτ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Σύμβαση της Γρανάδας βλ. ανωτ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Δικαστικοί λειτουργοί Υπηρεσιακές μεταβολές Προαγωγές βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση σχέση με πολίτες δικαίωμα γνώσεως εγγράφων το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 1599/86 και το άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου, με τα οποία περιορίζεται το δικαίωμα του διοικουμένου λόγω του

18 απορρήτου χαρακτήρος των συζητήσεων ή των πρακτικών, αντιστοίχως, του Υπουργικού Συμβουλίου, ερμηνευόμενα εν όψει των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 10 παρ. 1 και 20 παρ 1 του Συντάγματος, δεν αποκλείουν την ικανοποίηση αιτήματος περί χορηγήσεως στοιχείων, περιεχομένων μεν στα εν λόγω πρακτικά, αλλ' αναφερομένων προσωπικώς στο διοικούμενο που τα ζητεί, και, ιδίως, στην ατομική του υπηρεσιακή κατάσταση / τέτοια δε στοιχεία είναι, προκειμένου περί ανωτάτου δικαστού, και εκείνα που ανάγονται στην κρίση του από το Υπουργικό Συμβούλιο προς προαγωγίν σε θέση Προέδρου ή Αντιπροέδρου ανωτάτων δικαστηρίων. Δ' 3130/2000 Εισηγητής : Γ. Παπαγεωργίου 34. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρμοδιότητες Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. δικαιοδοσία φορολογική διαφορά η διαφορά που ανακύπτει από την αμφισβήτηση της νομιμότητας της μονομερούς πράξης διοικητικού οργάνου, με την οποία επιβάλλεται, με βάση το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 και το άρθρο 4 του Ν. 2438/1996, οικονομικό βάρος, το οποίο υπάγεται στη γενικότερη κατηγορία των φόρων και τελών - ανταποδοτικών ή μη σε τηλεοπτικό σταθμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου υπάγεται στο άρθρο 1 περ. α του Κ.Φ.Δ.... Β' 2133/2000 επταμ. Εισηγητής : Γ. Ανεμογιάννης 36. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

19 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 εκλογές δήμων - κοινοτήτων ένσταση το άρθρο 78 παρ. 2 του Π.Δ. 410/95 κατά το μέρος που δεν επιτρέπει την άσκηση ένστασης στους Ο.Τ.Α. εισάγει ανεκτή δικονομική προϋπόθεση η οποία δεν παραβιάζει το κατοχυρωμένο από το άρθρο 20 του Συντάγματος δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας από τα δικαστήρια, δεδομένου ότι, αν δεν υπήρχε η απαγόρευση αυτή, σε περίπτωση άσκησης από ορισμένο Ο.Τ.Α. ένστασης κατά του κύρους των δημοτικών ή κοινοτικών εκλογών το έννομο συμφέρον του θα ταυτιζόταν όχι με εκείνο της ολότητας των δημοτών του, όπως επιβάλλεται από τη φύση του Ο.Τ.Α. ως ν.π.δ.δ., αλλά με αυτό ορισμένων μόνων από τους δημότες μέλη του... Γ' 2485/2000 επταμ. Εισηγητής : Π.Ν. Φλώρος 37. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 εκλογές Ο.Τ.Α. ένσταση νομιμοποίηση κατ' άρθρο 78 ΔΚΚ νομιμοποιείται στην άσκηση ενστάσεως κατά του κύρους των δημοτικών εκλογών, πέραν του εκλογέως που ρητά αναφέρεται, και ο υποψήφιος να εκλεγεί σε θέση δημοτικού άρχοντος ο οποίος έλαβε μέρος στην εκλογική διαδικασία και ηττήθηκε διότι, εφόσον πάντως κέκτηται την ιδιότητα του υποψηφίου, νομιμοποιείται ν' αμφισβητήσει το κύρος των δημοτικών εκλογών ανεξάρτητα από το εάν συντρέχει στο πρόσωπό του η ιδιότητα του εκλογέως... Γ' 3037/2000 επταμ. Εισηγητής : Γ. Παπαμεντζελόπουλος 38. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

20 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 εκλογές δήμων - κοινοτήτων ανακοπή προθεσμία ο δικαιούμενος να ασκήσει ανακοπή κατά αποφάσεως εκδοθείσης επί διαφοράς για την του κύρους των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 941/1978, οφείλει να την ασκήσει εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την επομένη της λήξεως του τριημέρου αναρτήσεως της υποκειμένης σε ανακοπή αποφάσεως, ενώ η διετής προθεσμία προβλέπεται ως ανώτατο όριο, το οποίο ισχύει αν δεν λάβει χώρα το γεγονός που κινεί την ως άνω προθεσμία, έτσι ώστε αν αναρτηθεί η υποκείμενη σε ανακοπή απόφαση να μην έχει έδαφος εφαρμογής η προθεσμία αυτή... Γ' 3052/2000 Εισηγητής : Π. Καρλή Πάρεδρος 39. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ουσίας ν. 2721/99 η άδεια διενεργείας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων χορηγείται σε καταστήματα, αίθουσες ή χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος / στην περίπτωση δε αυτή, η άδεια διενεργείας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων αφορώσει σε άσκηση δραστηριότητος εντός καταστήματος ή χώρου υγειονομικού ενδιαφέροντος, συναρτάται στενώς με την άδεια λειτουργίας αυτού / κατά συνέπεια, το υπό κρίση ένδικο βοήθημα πρέπει να παραπεμφθεί κατ' άρθρ. 29 παρ. 4 και 52 παρ. 1 του Ν. 2721/99 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Δ' 2900/2000 Εισηγητής : Α.Μ. Παπαδημητρίου Πάρεδρος

21 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ακυρωτικές διαφορές ν. 2721/99 στην εξαίρεση του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 2721/99 δεν περιλαμβάνονται και οι υποθέσεις μετεγγραφής σπουδαστών, οι οποίοι φοιτούν ήδη σε αλλοδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιδιώκουν τη μετεγγραφή τους στα αντίστοιχα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα / (μειοψ.)... Ολομ. 3327/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Σ. Χαραλάμπους 1065/2000 ΣΤ' Τμ.) 41. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συμβάσεις διοικητικές σύμβαση προμηθείας ειδών παντοπωλείου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών, αποβλέπει σε ικανοποίηση δημοσίου σκοπού, ο οποίος συνίσταται στην εύρυθμη λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι η εξασφάλιση των πιο πάνω αγαθών εξυπηρετεί ανάγκες για την καλή παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών / (μειοψ.)... Δ' 1697/1999 Εισηγητής : Ε. Δανδουλάκη 42. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Προσυμβατικό στάδιο Δημόσια έργα Διαγωνισμοί δημοσίων έργων Διακήρυξη βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα διαδικασία η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση, η οποία είναι αρμόδια να διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, γνωμοδοτεί αιτιολογημένα, και για τον αποκλεισμό, από την αναθέτουσα

22 αρχή, των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν αιτιολόγησαν τις υπερβολικά χαμηλές προσφορές τους / συγκεκριμένα, η Επιτροπή εκφέρει τη σύμφωνη γνώμη της, αφού εξετάσει τα υπομνήματα που υποβάλλονται από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που έχουν προηγουμένως κληθεί να αιτιολογήσουν τις υπερβολικά χαμηλές προσφορές τους, καθώς και τα απαραίτητα για την επαλήθευση των προσφορών αυτών στοιχεία η τυχόν παράλειψη της ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν επηρεάζει την νομιμότητα του αποκλεισμού εργοληπτικής επιχείρησης από διαγωνισμό, λόγω υποβολής μη δικαιολογημένης, υπερβολικά χαμηλής προσφοράς... Ολομ. 1415/2000 Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας 44. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα μελέτες διαδικασία κατ' αρθρ. 11 παρ. 16 του Ν. 716/1977 ναι μεν η παράλειψη της Γ.Ε.Μ. να γνωμοδοτήσει δεν κωλύει την αναθέτουσα αρχή να κρίνει την ένσταση, όμως, η αρμοδία αρχή δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητος της πράξεώς της, να αποφανθεί επί της ενστάσεως προτού παρέλθει άπρακτη η δεκαπενθήμερη προθεσμία μέσα στην οποία θα έπρεπε να γνωμοδοτήσει η Γ.Ε.Μ.... Δ' 1803/1999 Εισηγητής : Φ. Αρναούτογλου 45. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα μελέτες νομαρχιακής αυτοδιοικήσεως διαδικασία στη διαδικασία για την ανάθεση εκπονήσεως

23 μελέτης Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως δεν εφαρμόζεται το άρθρο 18 του Ν. 2218/94, που προβλέπει τη δυνατότητα ασκήσεως προσφυγής νομιμότητας κατά των πράξεων των νομαρχιακών συμβουλίων ενώπιον Επιτροπής, αποτελούσης ανεξάρτητη δημόσια αρχή / ως εκ τούτου, κατά των πράξεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής ασκείται μόνο η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παρ. 16 Ν. 716/1977 ένσταση, η οποία αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή, αρμόδια δε ν' αποφανθεί επ' αυτής είναι η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που είναι ο εργοδότης, και ειδικώτερα το αρμόδιο για την ανάθεση της μελέτης όργανο αυτής, δηλαδή το Νομαρχιακό Συμβούλιο... Δ' 2390/2000 επταμ. Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου Πάρεδρος 46. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Προμήθειες βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συμβάσεις διοικητικές προμήθειες η προσφορά μπορεί μεν να δίνεται για το σύνολο ή μέρος της ζητουμένης ποσότητας, η τιμή όμως που δίνεται ανά τεμάχιο πρέπει να είναι μία και η αυτή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, άλλων, η όλη προσφορά καθίσταται απαράδεκτη κατ' αρθρ. 15 παρ. 6 του Π.Δ. 173/90 η Διοίκηση μπορεί να εξετάσει και απορρίψει ως απαράδεκτη προσφορά, χωρίς να απαιτείται να έχει ασκηθεί η σχετική νομότυπη ένσταση από άλλο διαγωνιζόμενο...

24 Δ' 2214/1999 Εισηγητής : Δ. Μακρής Πάρεδρος 48. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έννοια - διακρίσεις Πράξεις κανονιστικές βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έννοια - διακρίσεις Διοικητικά μέτρα βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αιτιολογία βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αιτιολογία βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διαδικασία Τύποι ουσιώδεις Γνωμοδότηση βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διαδικασία Τύποι ουσιώδεις Σύμφωνη γνώμη βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διαδικασία Προθεσμίες βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διαδικασία Τελείωση Δημοσίευση βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη όργανα Σύγκλητος μετά την ισχύ του Ν. 2188/1994 το τεκμήριο αρμοδιότητος έχει πλέον η Σύγκλητος, η οποία δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητές της

25 στο Πρυτανικό Συμβούλιο ή σε άλλα πανεπιστημιακά όργανα, με απόφασή της, η οποία, ως εκ του περιεχομένου της, είναι κανονιστική, και ως τοιαύτα χρήζει δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως / περαιτέρω, η Σύγκλητος δεν δύναται να μεταβιβάζει συλλήβδην ακόμη και όλες τις αρμοδιότητές της, οι περισσότερες των οποίων είναι καθοριστικής σημασίας για την λειτουργία του πανεπιστημίου, σε άλλα πανεπιστημιακά όργανα / ως εκ τούτου, το άρθρο 2 παρ. 2 εδαφ. β' του Ν. 2083/92 που επιτρέπει στη Σύγκλητο ανάθεση αρμοδιοτήτων της στο Πρυτανικό Συμβούλιο ή άλλα πανεπιστημιακά όργανα χωρίς να ορίζει ποιές αρμοδιότητες μεταβιβάζονται υπό ποίες προϋποθέσεις και για ποιό χρονικό διάστημα, είναι αντίθετο προς το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος... ΣΤ' 1744/2000 Εισηγητής : Α. Χλαμπέα Πάρεδρος 57. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ανωτάτη εκπαίδευση Φοιτητές Εγγραφές Μετεγγραφές - Κατατάξεις Μετεγγραφές φοιτητών εξωτερικού βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη φοιτητές μετεγγραφές εφόσον σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα δίδονται τέσσερα θέματα τα οποία πρέπει και τα τέσσερα να απαντηθούν, και εφ' όσον, εν προκειμένη δεν είχαν δοθεί νομίμως τέσσερα θέματα, η εξ υπαρχής βαθμολόγηση του γραπτού του αιτούντος μόνον ως προς τα τρία από τα τέσσερα τεθέντα θέματα χωρίς να έχει δοθεί νομίμως και τέταρτο θέμα αντίκειται ευθέως στην

26 κυρωθείσα με τον ν. 1865/89 απόφαση Φ /Β3/2274/1987 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και πάντως, δεν συνιστά, την επιτασσόμενη από το Σύνταγμα και το νόμο υποχρέωση της Διοικήσεως να συμμορφωθεί προς ακυρωτική απόφαση του Δικαστηρίου... ΣΤ' 3198/2000 Εισηγητής : Κ. Φιλοπούλου Πάρεδρος 59. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη φοιτητές μετεγγραφές ο νομοθέτης, οργανώνοντας την παροχή ανωτάτης εκπαιδεύσεως, θεσπίζει με τους νόμους 1351/1984 και 1771/1988 σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως κατόπιν εξετάσεων των υποψηφίων, ενώ με τους νόμους 1865/1989 και 1966/1991, προβλέπει τη δυνατότητα μετεγγραφής σε ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα φοιτητών αλλοδαπών ιδρυμάτων, σε συγκεκριμένο εξάμηνο σπουδών, μέχρις ορισμένου ποσοστού και μόνον κατόπιν εξετάσεων / το σύστημα αυτό προσβάσεως στην ανωτάτη εκπαίδευση, το οποίο στηρίζεται στις κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα αρχές της ισότητας, της ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας και της επιστημονικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας εκάστου βάσει της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, εναρμονίζεται με τις προστατευτικές της παιδείας διατάξεις του άρθρου ν. 16 του Συντάγματος, διότι αυτές επιβάλλουν στον κοινό νομοθέτη να εξασφαλίζει την είσοδο στα Α.Ε.Ι. προσώπων κεκτημένων τα αναγκαία εφόδια για την ενεργό παρακολούθηση της πρακτικής και θεωρητικής διδασκαλίας, δεδομένου ότι μόνον υπό τον όρον αυτό ειναι δυνατή η επίτευξη της αποστολής των ανωτέρω ιδρυμάτων / έτσι, ρύθμιση που θεσπίζει παρέκκλιση από το ανωτέρω

27 γενικό σύστημα προσβάσεως στην ανωτάτη εκπαίδευση, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ειδικών περιστάσεων που συνέτρεξαν σε ορισμένο τόπο και χρόνο, έχει όλως εξαιρετικό χαρακτήρα και δεν είναι καταρχήν επιτρεπτό να επεκτείνεται δια της δικαστικής οδού, είτε κατ' επίκληση της αρχής της ισότητας είτε με τη συναγωγή γενικού κανόνα δικαίου, σε άλλες περιπτώσεις που δεν αντιμετώπισε ο νομοθέτης... / (μειοψ)... Ολομ. 3327/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Σ. Χαραλάμπους 1065/2000 ΣΤ' Τμ) 60. ΕΜΠΟΡΙΟ Εμπόριο αν ασκείται υπαίθριο εμπόριο χωρίς προηγουμένως να έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοικήσεως, τα όργανα αυτού είναι αρμόδια να διατάξουν την απομάκρυνση των ειδών που διατίθενται προς πώληση, καθώς και των μέσων που χρησιμοποιούνται προς τον σκοπόν αυτόν / τα όργανα αυτά είναι αρμόδια να προβούν στην εν λόγω ενέργεια ακόμη και αν ο χώρος, στον οποίο ασκείται το υπαίθριο εμπόριο, είναι εξ εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν. 3905/58, δηλαδή είναι χώρος που ανήκει στο Δημόσιο και την εκμετάλλευση του οποίου έχει το Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας. Δ' 2517/2000 Εισηγήτης : Κ. Ευστρατίου Πάρεδρος 61. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Εταιρείες χρηματιστηριακές παρέχεται εις την Επιτροπήν Κεφαλαιαγοράς αρμοδιότης όπως προβαίνει εις την χορήγησιν αδείας λειτουργίας χρηματιστηριακής εταιρείας όσον και εις την ανάκλησιν αυτής, της τελευταίας αποτελούσης όχι κύρωσιν,

28 αλλά μέτρον λαμβανόμενον ως έννομη συνέπεια εκλείψεως των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγείται η άδεια και οι οποίες συναρτώνται με ουσιαστικήν εκτίμησιν των σχετικών στοιχείων, ως η αξιοπιστία και το ήθος των προσώπων που πρόκειται να διοικήσουν την εταιρεία, καθώς και η καταλληλότης προς χρηστήν διαχείρισιν των προσώπων που έχουν ειδικήν συμμετοχήν εις την εταιρείαν / το ότι εις τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν την αίτησιν χορηγήσεως αδείας λειτουργίας περιλαμβάνεται και αντίγραφο ποινικού μητρώου, εις το οποίον καταχωρίζονται μόνον οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, δεν υποδηλώνει πρόθεσιν του νομοθέτη να αποκλείσει την εκτίμησιν διοικητικώς και με προσηκόντως τεκμηριουμένων και ακυρωτικώς ελεγχομένη αιτιολόγησιν πραγματικών στοιχείων, τα οποία συμβαίνει να αφορούν και εκκρεμή σχετικώς ποινικήν διαδικασίαν, χωρίς τούτο να σημαίνει ποσώς, ότι όντως η Διοίκηση επιλαμβάνεται και θεμάτων ποινικής ευθύνης... Δ' 2445/2000 επταμ. Εισηγητής : Σ. Χαραλαμπίδης 62. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ευρωπαϊκή Ένωση ελευθερία παροχής υπηρεσιών το προβλεπόμενο από το άρθρο 28 του Ν. 1828/89 φορολογικό βάρος, το οποίο επιβάλλεται μόνο στους κατόχους οχημάτων με προορισμό λιμένα του εξωτερικού, εισάγει διάκριση ανάλογα με το εάν τα πλοία εκτελούν εσωτερικές μεταφορές ή μεταφορές προς άλλα κράτη - μέλη και πλήττει αποκλειστικώς τους παρέχοντες υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών από λιμένες της Ελλάδας προς λιμένες άλλων κρατών - μελών, τους οποίους θέτει, από απόψεως του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών, σε μειονεκτικότερη θέση σε σχέση προς τους παρέχοντες υπηρεσίες εσωτερικών θαλασσίων

29 μεταφορών, διασφαλίζοντας ειδικό πλεονέκτημα για την εσωτερική αγορά και τις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές / επομένως, το επίδικο φορολογικό βάρος, συνιστά περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών μεταξύ κρατών - μελών, απαγορευόμενο από το άρθρο 59 της Συνθήκης και τον Κανονισμό 4055/ ΣΤ' 2227/2000 επταμ. Εισηγητής : Α. Σταθάκης Πάρεδρος 63. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Θαλάσσιες μεταφορές βλ. ανωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Περιβάλλον βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Διεθνείς συμβάσεις Σύμβαση Ρώμης για τα ανθρώπινα δικαιώματα απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου της Ελληνικής Αστυνομίας αφορά θέμα υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλου του δημοσίου και δεν θίγει δικαιώματα αστικής φύσης ούτε συνάπτεται με ποινική κατηγορία εναντίον του κατ' αρθρ. 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ... Γ' 2434/1999 Εισηγητής : Μ. Παπαδοπούλου Πάρεδρος 66. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ βλ. ανωτ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

30 Επιδόσεις Σε πρόσωπα διαμένοντα στην αλλοδαπή βλ. ανωτ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Όργανα βλ. ανωτ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Εποπτεία Επί των πράξεων βλ. ανωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. ανωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. κατωτ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΚΛΙΝΙΚΕΣ Νοσηλευτικά ιδρύματα πανεπιστημιακές κλινικές οσάκις ανακόπτει ζήτημα νομιμότητας ως προς τη στελέχωση πανεπιστημιακής κλινικής, το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου δεν έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει την παύση ή τον περιορισμό του έργου του Διευθυντή ή άλλου μέλους του πανεπιστημιακού προσωπικού που υπηρετεί στην κλινική, αλλά οφείλει να απευθύνεται προ τούτο στα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα, οπότε, σε περίπτωση αρνήσεως των τελευταίων να επιληφθούν, μπορεί να στραφεί κατ' αυτών με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ένδικα μέσα... Γ' 2487/2000 Εισηγητής : Γ. Παπεμεντζελόπουλος 73. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβάλλον Ν. 1650/86 μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 και της Κ.Υ.Α.

31 /5387/ που θεσπίσθηκαν σε συμμόρφωση προς τη συνταγματική επιταγή για την προστασία του περιβάλλοντος και, ειδικότερα προς την αρχή της πρόληψης στον τομέα αυτόν, προβλέπεται διοικητική διαδικασία, με την οποία παρέχεται στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης η δυνατότητα να εκτιμούν εκ των προτέρων τις αναμενόμενες συνέπειες για το περιβάλλον από σχεδιαζόμενα έργα ή δραστηριότητες και, ενόψει ιδίως των συνεπειών αυτών, της φύσης και της σημασίας των τυχόν θιγομένων οικοσυστημάτων ή μεμονωμένων στοιχείων, του χαρακτήρα και του σκοπού του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας και των υφισταμένων μέσων αποτροπής ή μείωσης της πιθανολογούμενης βλάβης του περιβάλλοντος, να κρίνουν αν και με ποίους όρους μπορεί να πραγματοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα ώστε να μη παραβιάζεται η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και γενικώτερα, οι ορισμοί του Συντάγματος και οι αναφερόμενοι στον περιβάλλον ορισμοί της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση του έτους 1992 που κυρώθηκε με τον ν. 2077/1992 και συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 130Ρ της Συνθήκης αυτής, με τις οποίες καθιερώνεται επίσης η αρχή της προληπτικής δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος / εξάλλου, σε περίπτωση προσβολής με αίτηση ακύρωσης των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατά την παραπάνω διαδικασία, ο ακυρωτικός δικαστής ερευνά αν τηρήθηκε συννόμως από ουσιαστική και τυπική άποψη η διαδικασία αυτή και αν τα στοιχεία, στα οποία στηρίζεται η ελεγχόμενη διοικητική πράξη, είναι σύμφωνα με τους σχετικούς ορισμούς της νομοθεσίας και επαρκή για να προσδώσουν έρεισμα στην πράξη / ειδικότερα, κατά την άσκηση του ακυρωτικού ελέγχου, στον οποίο περιλαμβάνεται και η πλάνη περί τα πράγματα, ο δικαστής εξετάζει, μεταξύ άλλων, αν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αποτελεί το βασικό μέσον εφαρμογής της αρχής της πρόληψης, ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις του νόμου και αν το περιεχόμενό της είναι επαρκές ώστε να

32 παρέχεται στα αρμόδια διοικητικά όργανα η δυνατότητα να διακριβώνουν και αξιολογούν τις συνέπειες του έργου ή της δραστηριότητας και να εκτιμούν αν η πραγματοποίηση του είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας καθώς και με τις συνταγματικές επιταγές και τους ορισμούς της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση / η ευθεία, όμως, αξιολόγηση από μέρους του δικαστή των συνεπειών ορισμένου έργου ή δραστηριότητας και η κρίση αν η πραγματοποίησή του αντίκειται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης εξέρχονται των ορίων του ακυρωτικού ελέγχου διότι προϋποθέτουν διαπίστωση πραγματικών καταστάσεων, διερεύνηση τεχνικών θεμάτων, ουσιαστικές εκτιμήσεις και στάθμιση στηριζόμενη στις εκτιμήσεις αυτές / κατ' ακολουθίαν, παράβαση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να ελεγχθεί ευθέως από τον ακυρωτικό δικαστή μόνον αν από τα στοιχεία της δικογραφίας και με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας προκύπτει ότι η προκαλούμενη από το έργο ή τη δραστηριότητα βλάβη στο περιβάλλον είναι μη επανορθώσιμη και έχει τέτοια έκταση και συνέπειες ώστε προδήλως αντιστρατεύεται την παραπάνω συνταγματική αρχή / (μειοψ.)... Ολομ. 3478/2000 Εισηγητής : Κ. Μενουδάκος 74. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβάλλον Ν. 1650/86 έγκριση περιβαλλοντικών όρων οι εξουσιοδοτήσεις που περιέχονται στα άρθρα 3 παρ.1 και 4 παρ. 2 β του Ν. 1650/86 είναι ειδικές και ορισμένες αφού προσδιορίζεται σαφώς και με τρόπο συγκεκριμένο το αντικείμενό τους / το αντικείμενο των εξουσιοδοτήσεων αυτών εξάλλου, συνιστά κατά το περιεχόμενό του μερικότερο ζήτημα της ουσιαστικής ρύθμισης που περιέχεται στο ίδιο το νόμο και συνεπώς, αποτελεί κατ' άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος, ειδικότερο θέμα, για το οποίο επιτρέπεται να χορηγηθεί

33 εξουσιοδότηση σε άλλο, πλήν του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανο της Διοίκησης κατ' άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1650/86 κατά την κατάταξη ορισμένου έργου ή δραστηριότητας σε κάποια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο αυτό δεν απαιτείται να εισάγεται διάκριση των σχετικών επιχειρήσεων ή μονάδων που εκτελούν το έργο ή ασκούν την δραστηριότητα με βάση το μέγεθος, την ισχύ, την παραγωγική δυνατότητα ή άλλα χαρακτηριστικά, αν αυτά δεν συνεπάγονται διαφοροποίηση από την άποψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε βαθμό ώστε να επιβάλλεται η διάκριση / εξάλλου, η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, παρά το ότι συνεπάγεται την υπαγωγή μονάδων διαφορετικού μεγέθους στην ίδια κατηγορία, δεν έρχεται σε αντίθεση προς την αρχή της ισότητας αφού, κατά την ανέλεγκτη από τον ακυρωτικό δικαστή εκτίμηση του κανονιστικού νομοθέτη, οι δυσμενείς επιπτώσεις, λόγω των οποίων κρίθηκε ότι επιβάλλεται η κατάταξη της δραστηριότητας στην πρώτη κατηγορία, οφείλονται στο ίδιο το αντικείμενό της και δεν εξαρτούνται από το μέγεθος ή άλλα στοιχεία των μονάδων που ασκούν τη δραστηριότητα αυτή σε βαθμό ώστε να δικαιολογείται διαφοροποίησή τους ως προς την κατάταξη... Ε' 888/2000 Εισηγητής : Κ. Μενουδάκος 75. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Στρατολογία γενικώς όπως προκύπτει από το άρθρο 28 του Ν. 2510/1997 οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση των στρατολογικών ευεργετημάτων της προϊσχύουσας νομοθεσίας καθορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 30 παρ. 2 του Ν. 1763/1988.

34 Δ' 2193/1999 Εισηγητής : Ε. Δανδουλάκη 76. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων Β' Τμήμα παραπέμπεται προς εκδίκαση στο Β' Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας αίτηση αναιρέσεως στρεφόμενο κατ' αποφάσεως που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του Ν. 5422/1932, η οποία ρύθμιση δεν εντάσσεται στα πλαίσια της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφαλίσεως... Α' 242/2000 Εισηγητής : Τ. Κόμβου Πάρεδρος 77. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Παραπομπή Παραπομπή από / προς άλλο Δικαστήριο Μεταξύ ΣτΕ και τ.δ.δ. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο βλ. ανωτ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Οικοδομικοί συνεταιρισμοί Εκκαθάριση βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αρχή βιωσίμου αναπτύξεως βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Τα κατ' ιδίαν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Αρχή ισότητας βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

35 Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Τα κατ' ιδίαν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Ισότητα βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Τα κατ' ιδίαν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Προσωπική ελευθερία βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Τα κατ' ιδίαν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Επαγγελματική ελευθερία βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Τα κατ' ιδίαν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Θρησκευτική ελευθερία βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Τα κατ' ιδίαν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Επιστημονική ελευθερία βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Τα κατ' ιδίαν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Εκπαίδευση Ανωτάτη βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Τα κατ' ιδίαν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Δικαίωμα παροχής εννόμου προστασίας βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

36 Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Τα κατ' ιδίαν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Δικαίωμα παροχής εννόμου προστασίας βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Τα κατ' ιδίαν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Προστασία του περιβάλλοντος βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα χωροταξικός σχεδιασμός το σύστημα των φυλακών και σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας πρέπει, πλέον του ειδικού σχεδιασμού, να βασίζεται σε χωροταξικό σχεδιασμό / τούτο δε διότι η διάταξη των φυλακών στη χώρα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα διαφόρων επί μέρους πολιτικών και να ικανοποιεί πολλαπλά νόμιμα κριτήρια, όπως είναι η εκπλήρωση των σκοπών της σωφρονιστικής πολιτικής, η ασφάλεια των φυλακών και των κρατουμένων αλλά και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ομόρων οικισμών / συνεπώς, η ίδρυση και χωροθέτηση νέας φυλακής, έστω και αν αυτή αποτελεί μετεγκατάσταση ή επέκταση παλαιοτέρας, δεν επιτρέπεται να γίνεται αυτοτελώς και κατά τρόπο αποσπασματικό, διότι με τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατό να κριθεί, αν αυτή ανταποκρίνεται στα νόμιμα κριτήρια του χωροταξικού σχεδιασμού ή όχι / χωροθέτηση φυλακής κατά παράβαση των ανωτέρω κανόνων όχι μόνον δεν συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του σωφρονιστικού συστήματος, αλλά δύναται, αντιθέτως, να οδηγήσει στη ματαίωση ή να εμβάλει σε κίνδυνο την πραγμάτωση άλλων δημόσιων σκοπών, όπως είναι ιδίως η δημόσια τάξη και ασφάλεια παρακειμένων οικισμών, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ο βιώσιμος τουρισμός / επομένως, ίδρυση νέας φυλακής, επέκταση ή μετεγκατάσταση δεν επιτρέπεται να γίνει, αν δεν εντάσσεται σε εθνικό ή κατά τομέα χωροταξικό σχεδιασμό / (μεοψ.)...

37 Ε' 3249/2000 επταμ. Εισηγητής : Σ. Ρίζος 91. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Τα κατ' ιδίαν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Προστασία του περιβάλλοντος Οικιστικό περιβάλλον βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Τα κατ' ιδίαν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Προστασία του περιβάλλοντος Προστασία πολιτιστικού περιβάλλοντος βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Διεθνείς συμβάσεις Ερμηνεία διεθνούς συμβάσεως σύμφωνος προς το Σύνταγμα βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Διεθνείς συμβάσεις βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Κανονιστική εξουσία διοικήσεως βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Κανονιστική εξουσία της διοικήσεως βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα δικαιοσύνη έλεγχος συνταγματικότητας νόμων με το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος καθιερούται το δικαίωμα των δικαστηρίων να προβαίνουν και αυτεπαγγέλτως στον διάχυτο και παρεμπίπτοντα έλεγχο της

38 συνταγματικότητας των νόμων ο οποίος από τον παρελθόντα αιώνα αποτελεί μία από τις κύριες βάσεις της δικαιοκρατικής μορφής του πολιτεύματός μας, κατά την έννοια δε της διατάξεως αυτής, και εν όψει της γενικότητας με την οποία είναι διατυπωμένη, ζήτημα περί ενδεχόμενης αντισυνταγματικότητας του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου δύναται να θέσει, πλήν των διαδίκων, όχι μόνον ο εισηγητής δικαστής αλλά και οποιοδήποτε άλλο μέλος του δικαστηρίου κατά τη διάσκεψη, και δη ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου ή ειδικώτερου σχηματισμού του ακόμη δε το πρώτον και κατά την αναιρετική δίκη, σ' αυτές δε μόνο τις περιπτώσεις το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο, κατά το Σύνταγμα, να εκφέρει ειδική περί του ζητήματος τούτου κρίση στο κείμενο της αποφάσεώς του και να μην εφαρμόσει τον κανόνα δικαίου στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφ' όσον τον κρίνει ως αντιβαίνονται στο Σύνταγμα... ΣΤ' 3195/2000 Εισηγητής : Ε. Δαρζέντας 98. ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Όροι και περιορισμοί δομήσεως Θέση κτιρίου στο οικόπεδο βλ. κατωτ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων - οικοδομές όροι και περιορισμοί δομήσεως εξωτερική εμφάνιση κτιρίου η εξωτερική εμφάνιση οποιουδήποτε κτιρίου πρέπει να είναι καλαίσθητη καθ' εαυτή και να εναρμονίζεται προς την αισθητική που επικρατεί στο οικοδομικό τετράγωνο, στο οποίο ανεγείρεται, επιπλέον δε πρέπει το κτίριο να είναι εναρμονισμένο προς το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής,

39 δηλαδή και προς το πέραν του οικοδομικού τετραγώνου φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, με την έννοια ότι με την ανέγερση του κτιρίου δεν θα θίγονται, αλλά θα βελτιώνονται κατά το δυνατόν οι υφιστάμενοι όροι διαβιώσεως / για το σκοπό αυτό απαιτείται να υποβάλλεται από τον μελετητή μηχανικά αιτιολογημένη έκθεση, η οποία θα πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την αισθητική εμφάνιση του κτιρίου και την εναρμόνισή του προς το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, ώστε με βάση τα στοιχεία αυτά οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να ελέγχουν κατά πόσο το κτίριο, για την ανέγερση του οποίου ζητείται οικοδομική άδεια, έχει τις κατά νόμον προϋποθέσεις.. Δ' 2563/1999 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου παρ. 421/98 πεντ.) Πάρεδρος 100. ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Όροι και περιορισμοί δομήσεως Ειδικά κτίρια Φυλακές βλ. ανωτ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων - οικοδομές όροι και περιορισμοί δομήσεως διαμπερή οικόπεδα υπό το καθεστώς ισχύος του Γ.Ο.Κ./1973, στις περιπτώσεις ανεγέρσεως οικοδομών επί διαμπερών οικοπέδων, κειμένων σε περιοχή όπου ίσχυε το συνεχές οικοδομικό σύστημα, δεν επιβαλλόταν ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος να αφήνεται αποκλειστικώς σε συγκεκριμένη θέση του οικοπέδου, αλλά αντιθέτως, καταλειπόταν, ως προς την τοποθέτηση του κτιρίου, ευχέρεια επιλογής διαφόρων λύσεων ανταποκρινομένων προεχόντως στις ανάγκες της υπό ανέγερση οικοδομής, λαμβανομένων υπόψη, κατά το δυνατόν, και των υπαρχόντων ακαλύπτων χώρων σε όμορα οικόπεδα / από τα ανωτέρω συνάγεται ότι

40 δεν αποκλειόταν πάντως η δυνατότητα τοποθετήσεως του κτιρίου και σε επαφή με τα πλάγια όρια του οικοπέδου, ανεξαρτήτως αν σε όμορο ακίνητο είχε ήδη ανεγερθεί κτίριο σε επαφή ή σε απόσταση από το κοινό όριο στα διαμπερή οικόπεδα, που ευρίσκονται σε περιοχές στις οποίες προ του Γ.Ο.Κ./1985 ίσχυε το συνεχές οικοδομικό σύστημα, επιτρέπεται η ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου σε σχέση με τα πλάγια όρια του οικοπέδου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Γ.Ο.Κ./1985, επιτρέπεται δηλαδή η τοποθέτησή του και σε επαφή με τα όρια αυτά, αδιαφόρως αν στο όμορο ακίνητο έχει ανεγερθεί οικοδομή με βάση το προϊσχύον συνεχές οικοδομικό σύστημα και αν η οικοδομή αυτή έχει τοποθετηθεί σε επαφή με το κοινό όριο ή σε απόσταση από αυτό / η παρεχόμενη δε δυνατότητα τοποθετήσεως του κτιρίου σε επαφή προς τα πλάγια όρια διαμπερούς οικοπέδου, σε περιοχές στις οποίες προηγουμένως ίσχυε το συνεχές οικοδομικό σύστημα, δεν έρχεται σε αντίθεση προς το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, δεδομένου ότι η δυνατότητα αυτή δεν επιφέρει επιδείνωση των όρων διαβιώσεως σε σχέση με τις ρυθμίσεις που θέσπιζε ο προϊσχύων Γ.Ο.Κ./1973, αφού ο οικοδομικός αυτός κανονισμός επέτρεπε την τοποθέτηση του κτιρίου και σε επαφή ακόμη με τα πλάγια όρια του οικοπέδου... Δ' 2563/1999 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου παρ. 421/98 πενταμ.) Πάρεδρος 102. ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ βλ. ανωτ ΤΕΛΩΝΕΙΑ - ΔΑΣΜΟΙ Τελωνειακή νομοθεσία λαθρεμπορία επί διαπράξεως λαθρεμπορίας, είναι κατ' αρχήν δυνατόν οι μεταφορείς των αντικειμένων της λαθρεμπορίας να κηρυχθούν αλληλεγγύως

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3455 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα.

ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα. ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα. Δεν είναι επιτρεπτή η καταστροφή στοιχείων, τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ούτε επέμβαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/3/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1261 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3300 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιανουαρίου 2010, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του ΣΤ Τμήματος, Δ. Αλεξανδρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία 23/5/2016 Δημόσια νομικά πρόσωπα Κοινές αρχές λειτουργίας Αρχή της ουδετερότητας Έννοια: Το δημόσιο νομικό πρόσωπο οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις»

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1230 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων]

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] Περίληψη Κάθε δομική κατασκευή προσμετράται, κατ' αρχήν, στον συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 530/2003 ΣτΕ

Νομολογία 530/2003 ΣτΕ Νομολογία 530/2003 ΣτΕ Υπόθεση Ακρόπολης Σπάρτης Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 530/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ «Με την αίτηση αυτή η οποία παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Διοικητικές προσφυγές Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημόσιων συμβάσεων Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 11-01-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιάς, 01-04-2015 Α.Π.: 22365 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 444 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ne bis in idem, τεκμήριο αθωότητας και η νέα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. β του ΚΔΔ (άρ. 17 του ν. 4446/2016)

Ne bis in idem, τεκμήριο αθωότητας και η νέα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. β του ΚΔΔ (άρ. 17 του ν. 4446/2016) Ne bis in idem, τεκμήριο αθωότητας και η νέα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. β του ΚΔΔ (άρ. 17 του ν. 4446/2016) Ι. Εισαγωγή Με το άρθρο 17 του ν. 4446/2016 (Α 240/22.12.2016 έναρξη ισχύος του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 530/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Σεπτεμβρίου 2002, με την εξής σύνθεση: Χ.

Αριθμός 530/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Σεπτεμβρίου 2002, με την εξής σύνθεση: Χ. Αριθμός 530/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Σεπτεμβρίου 2002, με την εξής σύνθεση: Χ. Γεραρής, Πρόεδρος, Αθ. Τσαμπάση, Σ. Χαραλαμπίδης, Γ. Παναγιωτόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ - Συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος

ΣτΕ - Συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος ΣτΕ - Συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με μια σειρά αποφάσεων, (ΣτΕ 2527/2013-2528 - 2529-2530 ) έκρινε ότι είναι νόμιμη και συνταγματική η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VII. και τα μέλη.., Συμβούλους, Παρέδρους με συμβουλευτική. βρίσκεται στην Αθήνα, στις 8 Ιανουαρίου 2008, με την παρουσία του

ΤΜΗΜΑ VII. και τα μέλη.., Συμβούλους, Παρέδρους με συμβουλευτική. βρίσκεται στην Αθήνα, στις 8 Ιανουαρίου 2008, με την παρουσία του Πράξεως 0001 Αριθμ. Συν/σεως 1 η /8.1.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος., Αντιπρόεδρο και τα μέλη.., Συμβούλους, Παρέδρους με συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους

Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους Παναγιώτης Σκουρής, δκηγόρος, δν Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους Εισαγωγή Το ζήτημα της δικαστικής προστασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 17.09.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2805 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 5-7-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 171 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ι. Δημητρακόπουλου.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ι. Δημητρακόπουλου. Αριθμός 761/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Φεβρουαρίου 2014 με την εξής σύνθεση: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1718/2012. Βασικές σκέψεις

ΣτΕ 1718/2012. Βασικές σκέψεις ΣτΕ 1718/2012 H λειτουργία των επίδικων σταθμών χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων απαγορεύεται, ενώ προβλέπεται και η θέσπιση ειδικών κανόνων για το περιεχόμενο των ΜΠΕ που αφορούν σε αυτούς καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 26.01.2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 163 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

1873/2013 ΣΤΕ ( Διευρυμένο ωράριο φαρμακείων)

1873/2013 ΣΤΕ ( Διευρυμένο ωράριο φαρμακείων) 1873/2013 ΣΤΕ ( Διευρυμένο ωράριο φαρμακείων) (ΑΡΜ 2013/1748) Η ρύθμιση του άρθρου 15 του ν. 4052/2012, με την οποία εισάγεται διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, δεν αντίκειται στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11.4.16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1376 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα