ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν"

Transcript

1 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ #273 ΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΙΑΣΩΣΤΕΣ Ανοίγουν προσλήψεις µονίµων και εποχικών στο ηµόσιο «Ξ επαγώνουν» τις επόµενες µέρες οι διαδικασίες προσλήψεων για θέσεις µόνιµου και εποχικού προσωπικού. Οι φορείς που αναµένεται να ενισχυθούν µε προσωπικό είναι: δήµοι, ΕΗ, υπουργεία, εφορείες αρχαιοτήτων, σχολεία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Λιµενικό, ΕΚΑΒ, ερευνητικά κέντρα, Α - ΜΗΕ, Κέντρα Κράτησης Μεταναστών, ΟΑΕ κ.ά. Συνολικά θα γίνουν µόνιµες και εποχικές προσλήψεις. Οι ειδικότητες µε τη µεγαλύτερη ζήτηση είναι: διοικητικοί, οικονοµολόγοι, τεχνικοί, µηχανικοί, εργάτες, στατιστικοί, εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες κ.ά. σελ. 2-5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Υπ. ικαιοσύνης 54 Τράπεζα της Ελλάδος 53 ήµοι 136 Κέντρα µεταναστών 189 ΕΗ 593 Α ΜΗΕ 236 Εφορείες αρχαιοτήτων Σχολεία 918 ΕΛ.ΑΣ. 80 Λιµενικό 49 ΟΑΕ 918 ΕΛ.ΣΤΑΤ. 30 ΕΚΑΒ 186 Ερευνητικά κέντρα 7 Λοιποί φορείς 502 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν Πρακτική άσκηση για φοιτητές σε Ελλάδα και Ευρώπη σελ. 6-7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ζητούνται υπάλληλοι σε Βρυξέλλες και Λουξεµβούργο σελ. 8

2 222 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ EDITORIAL Το στοίχηµα της ανεργίας Το µεγάλο στοίχηµα της ανεργίας καλείται να αντιµετωπίσει πλέον η νέα κυβέρνηση από τις επόµενες κιόλας µέρες. Αυτή τη στιγµή, τα ποσοστά της ανεργίας στη χώρα µας είναι εξαιρετικά υψηλά. Η νέα κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να ρίξει το βάρος στην αποκλι- µάκωση της ανεργίας. Με µια σειρά από προγράµµατα που στόχο έχουν τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, το νέο υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να στοχεύσει στην ανακούφιση των νέων αλλά και µακροχρόνια ανέργων. Είναι σηµαντικό, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια, να χαθούν κονδύλια του ΕΣΠΑ. Η χρηµατοδότηση περίπου του 90% των προγραµµάτων που αφορούν στην ανάσχεση της ανεργίας και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας προέρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Πολλά από αυτά τα προγράµµατα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ενώ κάποια θα γίνουν το αµέσως επόµενο διάστηµα. Εάν χαθεί αυτή η χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ τότε κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη η συνέχιση της ανοδικής πορείας των ποσοστών ανεργίας. Υπενθυµίζουµε ότι ανάµεσα στα ευρωπαϊκά προγράµµατα που αναµένεται να «τρέξουν» το αµέσως επόµενο διάστηµα είναι και αυτό της κοινωφελούς εργασίας. Πρόκειται για προσλήψεις ανέργων µε πεντάµηνες συµβάσεις εργασίας σε δήµους, υπουργεία, περιφέρειες κ.α. ιαγωνισµός του υπ. ικαιοσύνης για 54 ειρηνοδίκες Τάξεως To υπουργείο ικαιοσύνης προκήρυξε διαγωνισµό για την πρόσληψη πενήντα τεσσάρων (54) δοκίµων ειρηνοδικών Τάξεως. εκτοί στο διαγωνισµό αυτό γίνονται όσοι έχουν συµπληρώσει το 25ο και δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους κατά την 31η εκεµβρίου Ο διαγωνισµός περιλαµβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στα εξής µαθήµατα: α) Αστικό ίκαιο, β) Εµπορικό ίκαιο, γ) Πολιτική ικονοµία, δ) Ποινικό ίκαιο, ε) Ποινική ικονοµία και στ) Στοιχεία Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ικαίου. Οποιος/α επιθυµεί να διαγωνιστεί οφείλει: να υποβάλει στη Γραµµατεία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισµού αίτηση απευθυνόµενη στον πρόεδρο της Επιτροπής του ιαγωνισµού, στην οποία να αναγράφονται το όνοµα, το επώνυµο και τα ονόµατα του πατέρα και της µητέρας και να σηµειώνονται η διεύθυνση της κατοικίας και ο αριθµός του τηλεφώνου του/της. Υπενθυ- µίζουµε ότι κατά τη διάρκεια των εκλογών µέχρι και την ορκωµοσία της νέας κυβέρνησης δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις. ικαιολογητικά Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: αντίγραφο πτυχίου νοµικού τµήµατος, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, εφόσον έχει συνταχθεί µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες το πολύ από την ηµέρα της γέννησης, πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα αρρένων, προκειµένου για άνδρες, ή στα γενικά µητρώα των δηµοτών, προκειµένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτουν το έτος γέννησης, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, αντίγραφο ποινικού µητρώου, πιστοποιητικό του εισαγγελέα του τόπου καταγωγής και του τόπου κατοικίας του, ότι δεν παραπέµφθηκε µε οριστικό βούλευµα για κακούργηµα ή πληµµέληµα από τα αναφερόµενα στο άρθρο 37, παράγραφος 1, περ. ε του ανωτέρω Κώδικα, όπως ισχύει, πιστοποιητικό της υπηρεσίας όπου υπηρετεί, αν πρόκειται για δικαστικό λειτουργό ή δικαστικό υπάλληλο ή δηµόσιο υπάλληλο, ή πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου, αν πρόκειται για δικηγόρο, ότι 53 προσλήψεις επιστηµονικού προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Η Τράπεζα της Ελλάδος µε ανακοίνωσή της που δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη σελίδα της ενηµερώνει τους υποψηφίους ότι οι προθεσµίες υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις 2/2014 και 3/2015 παρατείνονται λόγω εκλογών ως ακολούθως: Για 2/2014 προκήρυξη µέχρι τις 18:00 της πέµπτης (5ης) ηµέρας µετά την ορκωµοσία της νέας κυβέρνησης. Για 3/2014 προκήρυξη µέχρι τις 17:00 της δέκατης έκτης (16ης) ηµέρας µετά την ορκωµοσία της νέας κυβέρνησης. Υπενθυµίζουµε ότι η Τράπεζα είχε ανακοινώσει δύο προκηρύξεις για 5 θέσεις δικηγόρων και 48 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Οικονοµική Επιστήµη ή Χρηµατοοικονοµική/Τραπεζική ή Λογιστική/ Αναλογιστική ή Στατιστική/Οικονοµετρία ή Ελεγκτική για τις ανάγκες υπηρεσιακών µονάδων του κεντρικού καταστήµατος. Οσοι επιλεγούν για πρόσληψη από την τράπεζα πρέπει απαραίτητα να προσκοµίσουν τα εξής δικαιολογητικά: επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας, πρόσφατο (εκδόσεως µέχρι προ τριών µηνών) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι και φυγόδικοι, πρόσφατο (εκδόσεως µέχρι προ τριών µηνών) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου της περιφέρειας του τόπου γέννησής τους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (για τους Ελληνες άνδρες) και για τους µη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια αντίστοιχο πιστοποιητικό κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή πιστοποιητικό ότι δεν υπέχουν υποχρέωση στράτευσης ή ότι έχουν νόµιµα απαλλαγεί, υπεύθυνη δήλωση που θα επιτρέπει στην τράπεζα να προβεί σε έρευνα των προσωπικών τους στοιχείων. Οσοι επιλεγούν ως επιστηµονικό προσωπικό θα απασχοληθούν δοκιµαστικά για χρονική περίοδο δύο ετών, µετά τη λήξη της οποίας, και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ευδόκιµη, θα ενταχθούν µε σύµβαση αορίστου χρόνου ως εξής: δεν έχει παυθεί για λόγους ποινικής καταδίκης ή ανεπάρκειας ή πειθαρχικού αδικήµατος, πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί σε δικαστική συµπαράσταση. Οι κάτοχοι M.Α. ή M.Sc. στο βαθµό του Υπολογιστή Α µε προσµέτρηση ενός (1) πλασµατικού έτους και µηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 10ο κλιµάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού. Οι κάτοχοι δύο (2) M.Α. ή M.Sc. στο βαθµό του Υπολογιστή Α µε προσµέτρηση δύο (2) πλασµατικών ετών και µηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 11ο κλιµάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού. Οι κάτοχοι Ph.D. στο βαθµό του Υπολογιστή Α µε προσµέτρηση τριών (3) πλασµατικών ετών και µηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 12ο κλιµάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού. Σύντοµες ειδήσεις 5 πτυχιούχοι στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 στελέχη στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων To Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα υπογράψει συµβάσεις µίσθωσης έργου µε έως πέντε (5) πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ (φυσικά πρόσωπα - ελεύθερους επαγγελµατίες) και συγκεκριµένα: δύο (2) στελέχη πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης (οικονοµολόγοι - λογιστές) (κωδ. θέσεων Π. 4.1.) και τρία (3) στελέχη πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης (κωδ. θέσεων Π.4.2) για την κάλυψη των αναγκών ιαχειριστικής Υποστήριξης του Υποέργου 1 και της ράσης 4 «Ανάπτυξη µεθοδολογίας και δειγµατικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείµενα της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Γενικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης» της Πράξης «Ανάπτυξη µεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείµενα της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Γενικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης» µε κωδικούς ΟΠΣ και µε κωδικούς ΣΑΕ 2014ΣΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωµα υποβολής µίας έντυπης πρότασης για µία µόνο από τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, διαφορετικά αποκλείονται από τη διαδικασία, εντός της αποκλειστικής προθεσµίας, που άρχισε την επόµενη µέρα της ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα ήτοι στις , και λήγει στις και ώρα Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 3 της πράξης «ράσεις προσαρµογής επαγγελµάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδοµένα της οικονοµικής κρίσης διαµέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συµβουλευτικής - υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων», προσκαλεί ενδιαφερόµενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για: µία (1) θέση στελέχους υλοποίησης προγραµµάτων κατάρτισης στο παράρτηµα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Πάτρα και µία (1) θέση στελέχους υλοποίησης προγραµµάτων κατάρτισης στο παράρτηµα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα Ιωάννινα. Οι φάκελοι θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη αποστολή και να έχουν λάβει αριθµό πρωτοκόλλου το αργότερο έως αύριο,τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015, και ώρα 15:00. Πληροφορίες, σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο τηλέφωνο: (εσωτερικό 315, 305). ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σοφία Εµµανοηλίδου ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 3 23 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 593 εποχικοί τεχνικοί και μηχανικοί στη ΔΕΗ Κοζάνης, Φλώρινας και Νησιών Ξεκινούν και πάλι οι αιτήσεις για τις εποχικές θέσεις στη ΔΕΗ μετά το προσωρινό «πάγωμα» λόγω εκλογών. Συνολικά θα γίνουν 593 προσλήψεις ως εξής: 402 στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), 77 στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) και 115 στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις σε Κοζάνη και Φλώρινα λήγει στις 2 Φεβρουαρίου. Για τις προσλήψεις στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών οι προθεσμίες εκπνέουν ως εξής: 28 άτομα σε ΑΣΠ Καλύμνου, ΤΣΠ Αρκιών, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας και ΤΣΠ Γαύδου, ΤΣΠ Οθωνών και ΤΣΠ Ερείκουσας, αιτήσεις έως τις 4/2. 27 άτομα σε ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου, αιτήσεις έως τις 2/2 και 60 άτομα σε ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Σίφνου, ΤΣΠ Κύθνου, ΑΣΠ Πάρου, ΤΣΠ Αμοργού, ΤΣΠ Δονούσας, ΑΣΠ Θήρας, ΑΣΠ Μυκόνου και ΑΣΠ Σύρου, αιτήσεις έως τις 4/2. Προσόντα Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των τεχνικών ορυχείων θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού Τομέα Τεχν. Επαγγελματικών Λυκείων ή απολυτήριο τίτλο Κλάδου Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μηχανολογικών ή Ηλεκτρολογικών ή Ηλεκτρονικών ή Μεταλλευτικών Ειδικοτήτων ή πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού Τομέα ή πτυχίο ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ Μηχανολογικών ή Ηλεκτρολογικών ή Ηλεκτρονικών Ειδικοτήτων Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/Τ.Α.) ή δίπλωμα ΙΕΚ Τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών & Αυτοματισμού ή Τομέα Περιβάλλοντος ή πτυχίο άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου κλάδου, τομέα ή ειδικότητας. Για τις θέσεις των υπαλλήλων γραφείου ζητείται Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο β κύκλου σπουδών τεχνικού, επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών Διαδικτύου και επεξεργασίας κειμένου. Περισσότερες πληροφορίες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 3 ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί 1 ΠΕ Μεταλλειολόγοι - Μεταλλουργοί Μηχανικοί 1 & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 65 & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 22 & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων) 32 & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων 10 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) 22 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 14 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 67 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 33 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) 6 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 21 ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 4 ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων 10 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 1 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 1 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 1 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση) 36 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 48 Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 10 & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 3 & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων) 8 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) 5 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 3 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 6 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) 2 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 5 ΔΕ Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές 5 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 1 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 1 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση) 12 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 10 Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών ΔΕ Μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ 84 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών Υποσταθμών 23 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 5 ΤΕ Μηχανικοί Ειδικότητας Ηλεκτρολόγος 2 ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος 1 6 θέσεις στο Δήμο Νέας Σμύρνης Γραφείο Εργασίας από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Εργασίας m Το ΝΠΔΔ «Κέντρο κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης Δήμου Nέας Σμύρνης» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Οι θέσεις είναι: 2 ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί και 4 ΠΕ Νηπιαγωγοί. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», Ελευθερίου Βενιζέλου 18, Νέα Σμύρνη Τ.Κ (τηλ. επικοινωνίας: ). Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00-13:00. m Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του «Γραφείου Εργασίας» που σύστησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων». Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν στην πληροφόρηση και συμβουλευτική ανέργων, καθώς και στην υποστήριξη εργαζομένων στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης. Το Γραφείο Εργασίας θα βρίσκεται στο κτίριο Ε του Δημαρχιακού Μεγάρου (Β. Γεωργίου Α 1, γραφείο 024) και για το διάστημα από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 27 Φεβρουαρίου 2015 οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού θα είναι από τις έως τις Από τις 2 Μαρτίου 2015 το γραφείο θα έχει διευρυμένο ωράριο και θα λειτουργεί κανονικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση

4 24 4 ηµόσιο Αγορά Eργασίας Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ «Πράσινο φως» από ΣτΕ για προσλήψεις σε δήµους, ΕΚΟ, σχολεία εκτές έκανε το Συµβούλιο της Επικρατείας προσλήψεις που είχαν «παγώσει» λόγω εκλογών. Η απόφαση, που ανακοινώθηκε λίγες µέρες πριν από τις εκλογές, περιλαµβάνει την κατ εξαίρεση απόφαση πρόσληψης συνολικά υπαλλήλων ενώ εγκρίθηκαν ακόµη έξι µετακινήσεις προσωπικού και µία απόσπαση. Οι προσλήψεις και για ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ το εποχικό και για το µόνιµο προσωπικό αναµένεται να ξεκινήσουν στα τέλη της εβδοµάδας, ενώ για κάποιες από τις προσλήψεις που έχουν εγκριθεί από το ΣτΕ, και περιλαµβάνονται στις θέσεις, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων. ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ Κέντρα Κράτησης Μεταναστών 189 ήµοι 136 Α ΜΗΕ 236 Εφορείες Αρχαιοτήτων Σχολεία (εκπαιδευτικοί) 918 ΕΗ 593 Λοιποί φορείς 502 Προσλήψεις εκπαιδευτικών και γιατρών Ανανέωση συµβάσεων στο υπ. Πολιτισµού Παράλληλα, το ΣτΕ έκανε δεκτό το αίτηµα του υπουργείου Πολιτισµού και ενέκρινε την ανανέωση των συµβάσεων ατόµων για την αυτεπιστασία για συγχρηµατοδοτούµενα αρχαιολογικά έργα στο πλαίσιο των έργων του ΕΣΠΑ Το υπουργείο Πολιτισµού ζήτησε την ανανέωση των επίµαχων συµβάσεων προκειµένου να αποτραπεί ο κίνδυνος διακοπής των εκτελουµένων έργων. Επίσης, εγκρίθηκε αίτηµα του υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη µε 6µηνες συµβάσεις 189 γιατρών και νοσηλευτών που θα επανδρώσουν Κέντρα Κράτησης Μεταναστών σε διάφορα σηµεία της χώρας. Ακόµη, εγκρίθηκε η πρόσληψη από την εταιρία «Ανεξάρτητος ιαχείρισης Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Α ΜΗΕ) 236 ατό- µων για να πραγµατοποιήσουν ηµεροµίσθια, όπως εγκρίθηκε και η πρόσληψη στο ΝΠ «ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί ήµου Βύρωνα» ενός ατόµου. Παράλληλα, θα γίνουν και προσλήψεις συµβασιούχων (από δύο έως οκτώ µηνών). Από αυτές οι 593 αφορούν στη ΕΗ για τις οποίες θέσεις έχουν ξεκινήσει ήδη οι προθεσµίες υποβολής αιτήσεων. Στο υπουργείο Παιδείας εγκρίθηκε η πρόσληψη 890 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ειδικής αγωγής και η πρόσληψη 28 ωρο- µίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών της δευτεροβάθ- µιας γενικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 123 ατόµων, οι οποίες κατά κανόνα είναι σε δήµους και συγκεκριµένα: Παπάγου- Χολαργού έξι άτοµα διάφορων ειδικοτήτων, όπως είναι βρεφοκόµοι, βοηθοί βρεφοκόµοι και διοικητικός υπάλληλος, Αγίας Παρασκευής δύο υπάλληλοι, Χαϊδαρίου 27 άτοµα διάφορων ειδικοτήτων (βρεφοκό- µοι, βοηθοί βρεφοκόµοι κ.λπ.), Σπάτων- Αρτέµιδος 19 άτοµα διάφορων ειδικοτήτων, όπως είναι βρεφοκόµοι, βοηθοί βρεφοκόµοι, µάγειροι και προσωπικό καθαριότητας, Σαρωνίδας 1 βρεφονηπιοκόµος, Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης 1 οδηγός οχήµατος καθαριότητας και 13 εργαζόµενοι διάφορων ειδικοτήτων, Κοζάνης 21 άτοµα για οκτώ παιδικούς σταθµούς και Επιδαύρου 1 βρεφονηπιοκόµος, 6 άτοµα που είναι κοινωνικοί λειτουργοί και νηπιαγωγοί στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ήµου Νέας Σµύρνης, 10 υπάλληλοι στο ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Αγιος Στυλιανός», στο ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών (10 άτοµα που είναι ηθοποιοί, σκηνοθέτες, βοηθός σκηνοθέτη, σκηνογράφοι, φροντιστές, µηχανικοί σκηνής και οδηγοί) και στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος «Πολυκοινωνικό» του ήµου Αλεξανδρούπολης (έξι άτοµα που είναι βρεφονηπιοκόµοι και βοηθητικό προσωπικό) και 12 υπάλληλοι (νηπιαγωγοί, βρεφονηπιαγωγοί, µάγειρες κ.λπ.) στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριµνας και Ανάπτυξης ήµου Ακτίου Βόνιτσας. Εξετάσεις 80 ανθυπαστυνόµων στην Ελληνική Αστυνοµία Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας προκηρύσσει εξετάσεις για την εισαγωγή ογδόντα (80) ανθυπαστυνόµων γενικών καθηκόντων στο Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων (ΤΕΜΑ), της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνο- µίας, της εκπαιδευτικής περιόδου ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν οι ανθυπαστυνόµοι γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας, που προέρχονται από αρχιφύλακες οι οποίοι προήχθησαν στο βαθµό τους κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: (i) Εχουν συµπληρώσει αφενός τρία (3) έτη στο βαθµό τους, αφετέρου το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν το τεσσαρακοστό όγδοο (48ο) έτος, κατά την 31η εκεµβρίου τρέχοντος έτους. (ii) Εχουν ευµενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταµένων τους, από την οποία να προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούµενα προσόντα και διαγωγή. Επίσης δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν και οι ανθυπαστυνόµοι οι οποίοι τελούν σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προαναφερόµενα κριτήρια. Οι ανθυπαστυνόµοι υπηρεσίας γραφείου που θα επιτύχουν στις εξετάσεις, πριν κληθούν για φοίτηση στη Σχολή, θα παραπεµφθούν στην Υγειονοµική Επιτροπή του άρθρου 55 του Π.. 584/1985, για να αποφανθεί αν η υγεία τους τους επιτρέπει ακινδύνως την παρακολούθηση του προγράµµατος. Σε περίπτωση που δεν κριθούν ικανοί ή αρνηθούν την εξέταση, δεν καλούνται για φοίτηση. εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις του ΤΕΜΑ οι ανθυπαστυνόµοι που προήχθησαν, µέχρι την παραµονή των εξετάσεων, στο βαθµό του υπαστυνόµου Β, κατ εφαρµογήν των διατάξεων του ν. 3686/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυµούν να συµµετάσχουν στις εξετάσεις πρέπει να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνοµικού Τµήµατος, µέχρι την 20ή/02/2015, Αίτηση - ήλωση Συµµετοχής. Στην ίδια αίτηση δηλώνουν επίσης την επιθυµία τους να διαγωνισθούν σε µία ή περισσότερες από τις προς διαγωνισµό ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερµανική ή ιταλική. Οι εισιτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν για όλους τους υποψηφίους από 16/05/2015 έως και 18/05/2015 στην Αθήνα και τη Βέροια, µε µέριµνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας, υπό την εποπτεία και γενική ευθύνη του γενικού επόπτη Εξετάσεων και το συντονισµό της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/ΑΕΑ.

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 5 33 ΠΟΤΕ ΞΕΠΑΓΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ Νέες προθεσµίες υποβολής αιτήσεων για 4 προκηρύξεις µόνιµου προσωπικού ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ µέχρι τα τέλη της εβδοµάδας τέσσερις διαγωνισµοί «Ξεπαγώνουν» για προσλήψεις µόνιµου προσωπικού. Πρόκειται για διαγωνισµούς που είτε είχε ξεκινήσει η προθεσµία υποβολής αιτήσεων και «πάγωσε» λόγω εκλογών, είτε είχε ανακοινωθεί η προθεσµία και δεν πρόλαβε να ξεκινήσει. Οι τέσσερις αυτές προκηρύξεις αφορούν 49 λιµενοφύλακες στο Λιµενικό Σώµα, 186 διασώστες στο ΕΚΑΒ, 918 µόνιµες προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων για άτοµα από ειδικές κατηγορίες και 30 µόνιµους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. 49 λιµενοφύλακες στο Λιµενικό Σώµα Στην πρόσληψη 49 λιµενοφυλάκων θα προχωρήσει το Λιµενικό Σώµα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε, αλλά δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω προκήρυξης των εκλογών. Το υπουργείο Ναυτιλίας αναµένεται να ανακοινώσει νέα προθεσµία µέχρι το τέλος της εβδοµάδας. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει ως εξής: α. Κατηγορία Πλοιάρχων ή Μηχανικών Ε.Ν.: εννέα (9) θέσεις, από υποψηφίους µε Απολυτήριο και Πτυχίο Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή από υποψηφίους µε Πτυχίο Τεχνικού-Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β ΚΥΚΛΟΥ (απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών), σε µία από τις ειδικότητες Πλοιάρχων ή Μηχανικών του Εµπορικού Ναυτικού αντίστοιχα. β. Κατηγορία Ειδικών υνάµεων των Ενόπλων 30 µόνιµοι στην Ελληνική Στατιστική Αρχή υνάµεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδροµείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες): τριάντα έξι (36) θέσεις, από υποψηφίους µε Απολυτήριο Τίτλο ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι µίας εκ των συγκεκριµένων ειδικοτήτων των Ενόπλων υνάµεων και υπηρέτησαν µε αυτήν έως την απόλυσή τους. γ. Κατηγορία ιδιωτών που συµµετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόµων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρ- µοδιότητας του Λ.Σ. και ιδιωτών που συµµετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόµων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαµίνα» την 26η Σεπτεµβρίου 2000: τέσσερις (4) θέσεις, από υποψηφίους µε Απολυτήριο Τίτλο ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Θέµα χρόνου είναι η ανακοίνωση της νέας προθεσµίας υποβολής αιτήσεων για τις 30 θέσεις στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης είναι οι παρακάτω: 2 ΠΕ Πληροφορικής και 28 ΠΕ Στατιστικών. Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσόµενων θέσεων κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων. Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσόµενων θέσεων κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλεται στον υποψήφιο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθµός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόµενος από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εµφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιµη µορφή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να την αποστείλουν µε συστηµένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2014, Κατηγορία Π.Ε. Τ.Θ Αθήνα, Τ.Κ σε φάκελο µεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέµεται από τα ΕΛΤΑ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη την εκτυπωµένη µορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας και τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 918 µόνιµες προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων για άτοµα από ειδικές κατηγορίες Από µέρα σε µέρα αναµένεται να ξεκινήσει ξανά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 918 προσλήψεις µονίµων σε διάφορες ειδικότητες στο ηµόσιο. Υπενθυµίζουµε ότι η προκήρυξη έχει προσωρινά «παγώσει» λόγω εκλογών. ικαίωµα υποβολής αιτήσεων έχουν οι υποψήφιοι που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόµου (ΑµεΑ, Πολύτεκνοι, Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Εµµεση ΑµεΑ, Τέκνα Αναπήρων Πολέ- µου, Τρίτεκνοι) και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Τα έντυπα των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν εκδώσει από 30/12/2014 έως 29/01/2015, αναφέρονται στο Β τεύχος ΦΕΚ µε αρ. 3408/ Οι υποψήφιοι για διορισµό στις θέσεις της προκήρυξης συµπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, που περιέχεται µέσα στο παραπάνω αναγραφόµενο ΦΕΚ Β 3408/ , στο οποίο δηλώνουν απαραίτητα όλα τα στοιχεία που ζητούνται. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, διότι 186 διασώστες στο ΕΚΑΒ Με 186 διασώστες θα ενισχυθεί το ΕΚΑΒ. Η προκήρυξη έχει ήδη δηµοσιευτεί σε ΦΕΚ αλλά «πάγωσε» λόγω εκλογών. Σύντοµα αναµένεται να ξεκινήσει η νέα προθεσµία υποβολής αιτήσεων. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες, να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1994, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, να µην έχουν κώλυµα διορισµού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο του διορισµού, ήτοι: α) να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της από αυτήν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προκύπτουν τα µόρια όλων των προστατευοµένων. Επίσης, συµπληρώνουν και τις συγκεκριµένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυµούν να διορισθούν, κατά σειρά προτίµησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, να µπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν, να µην έχουν κώλυµα διορισµού. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαγεί από αυτές. Οι υποψήφιοι για διορισµό στις θέσεις της προκήρυξης, συµπληρώνουν το ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, στο οποίο δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρµογή του άρθρου 4 και για τη µε βάση αυτά µοριοδότηση, ως και τις συγκεκριµένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυµούν να διορισθούν, κατά σειρά προτίµησης. Οι προστατευόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης σε µία (1) Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/98. Η υποβολή περισσότερων της µίας (1) αιτήσεων επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο προστατευόµενος. γενετήσιας ζωής. β) Να µην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα ή κατ άλλον νόµιµο τρόπο (άρ. 43, Ν. 4139/2013) για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει παραγραφεί. γ) Να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. Οι άνδρες µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. Να κατέχουν τα απαιτού- µενα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. τίτλο σπουδών, άδεια οδήγησης), όπως και τα απαιτούµενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτι- µίας των πτυχίων τους, εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συµ- µετοχής.

6 Ιδιωτικός τοµέας 346 Αγορά Eργασίας Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΚΩ, ΚΡΗΤΗ, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ Θέσεις εργασίας σε 6 ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν Ευκαιρίες απασχόλησης για άτοµα µε εµπειρία στον τουρισµό προσφέρουν έξι µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες, που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, στην Κω, στην Κρήτη και τη Χαλκιδική. SUN PALACE RESORT & SPA. Το ξενοδοχείο SUN PALACE RESORT & SPA 4* που βρίσκεται στο Ψαλίδι στην Κω ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2015 προσωπικό κουζίνας (µάγειρες Α, Β, Γ και µπουφετζή). Βασικά προσόντα θεωρούνται προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, πτυχίο σχολής, γνώση αγγλικών, οµαδικό πνεύµα συνεργασίας, εργατικότητα και συνέπεια, επαγγελµατική εµφάνιση και συµπεριφορά. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν βιογραφικό µε πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: Daios Cove Luxury Resort & Villas. Το ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & Villas στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυ- µεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015 καµαριέρες / υπαλλήλους Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων. Βασικά προσόντα θεωρούνται η εκπαίδευση στις διαδικασίες οροφοκοµίας / καθαριότητας ξενοδοχείων, η προϋπηρεσία 3 ετών σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, η επικοινωνία, η ευελιξία, η οµαδικότητα και η γνώση αγγλικών. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο ή στο SOFITEL Athens Airport. Υπαλλήλους υποδοχής αναζητά το ξενοδοχείο SOFITEL Athens. Ολοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν σχετική προϋπηρεσία και να είναι απόφοιτοι Ανωτέρας Ξενοδοχειακής Σχολής. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν γνώση του προγράµµατος OPERA, καθώς και επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιπρόσθετο προσόν θεωρείται η γνώση της γαλλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους αναγράφοντας την ειδικότητα στα γραφεία του SOFITEL Athens Airport, υπ όψιν ιεύθυνσης Ανθρώπινου υναµικού, ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών, Σπάτα ή στο φαξ: ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ OCEANIS BEACH & SPA RESORT. ύο ανοιχτές θέσεις διαθέτει το ξενοδοχειακό συγκρότη- µα OCEANIS BEACH & SPA RESORT στην Κω. Ειδικότερα προσλαµβάνει ένα ζαχαροπλάστη και µία υπεύθυνη δηµοσίων σχέσεων. Απαιτούµενο προσόν για το πρώτο πόστο θεωρούνται η 3ετής προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4* & 5* All Inclusive. Αντίστοιχα η ιδανική υποψήφια για το δεύτερο πόστο θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, καλή γνώση της αγγλικής και της γερµανικής γλώσσας. Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η εταιρία προσφέρει ελκυστικό πακέτο παροχών, διαµονή και διατροφή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα µε πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: ACROTEL. Ο όµιλος ACROTEL A.E. στη Σιθωνία Χαλκιδικής προσλαµβάνει για την επάνδρωση των ξενοδοχείων της καµαριέρες. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται: -Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5* ή 4*. -Γνώση ξένης γλώσσας. -Επαγγελµατική εµφάνιση και συ- µπεριφορά. Η αποστολή βιογραφικών µαζί µε µία φωτογραφία αποστέλλεται στο φαξ: Porto Carras Grand Resort. Το γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότηµα Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική επιθυµεί να προσλάβει για εποχική απασχόληση, µε έδρα στο Πόρτο Καρράς για τα κέντρα Θαλασσοθεραπείας - Spa, ειδικούς µανικιούρ / πεντικιούρ. Οι ιδανικές υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο Spa Ξενοδοχείων 5*, City spa ή πολυδύναµο κέντρο οµορφιάς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας, πολύ καλή γνώση του µηχανολογικού και άλλου εξοπλισµού των κέντρων Θαλασσοθεραπείας, απαραίτητη γνώση ρωσικών και ιταλικών, άριστη γνώση αγγλικών και γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι ενδιαφερόµενες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε φωτογραφία τους αναφέροντας την ειδικότητα στο φαξ: Παράταση αιτήσεων για τις θέσεις πρακτικής άσκησης αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ Μέχρι τις 9/2/2015 θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να κάνουν αιτήσεις για το επιδοτούµενο πρόγραµµα «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας», το οποίο αναµένεται να απασχολήσει περισσότερους από αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ, µετά την παράταση που δόθηκε. Υπενθυµίζουµε ότι η δράση θα υλοποιηθεί από τη σύµπραξη των εξής φορέων: ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕ- ΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιοµηχανίας ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕ Ε, ενώ συντονιστής θα είναι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Ωφελούµενοι θα είναι απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι θα λάβουν συνολικά το ποσό των ευρώ. Το πρόγραµµα εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από εθνικούς πόρους. Στόχος είναι η λειτουργική ενδυνάµωση της διασύνδεσης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την αγορά εργασίας, προκειµένου να καταπολεµηθεί η υψηλή νεανική ανεργία. Η συγκεκριµένη δράση περιλαµβάνει ένα σύνολο σπονδυλωτών και αλληλένδετων δράσεων για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας και αφορά στις 8 «Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Ηπειρο, υτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο) µε διττή ωφέλεια τόσο για τους εν λόγω αποφοίτους όσο και για τις επιχειρήσεις υποδοχής. Ειδικότερα, το πρόγραµµα περιλαµβάνει: ώρες θεωρητικών µαθη- µάτων µε στόχο την αναβάθµιση των οριζόντιων δεξιοτήτων, καθώς και την ανάπτυξη επαγγελµατικής ετοιµότητας, όπου προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόµατος-υποτροφίας στους ωφελουµένους καθαρού ύψους 400 ευρώ (5 ευρώ/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόµενων ασφαλιστικών εισφορών. 2. Απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 µηνών, µε λήξη την 31η Οκτωβρίου 2015, όπου προβλέπεται χορήγηση υποτροφίας στους ωφελουµένους ύψους 480 ευρώ καθαρά για κάθε µήνα και καταβολή των οριζόµενων ασφαλιστικών εισφορών. ιευκρινίζεται ότι το θεωρητικό µέρος υλοποιείται αποκλειστικά στις 8 παραπάνω αναφερόµενες περιφέρειες, ενώ η απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας θα πραγµατοποιηθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια µε την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης του εκπαιδευόµενου. Ωφελούµενοι ικαιούχοι υποτροφιών είναι οι απόφοιτοι: -Επαγγελµατικών Λυκείων & ΕΠΑΛ του υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων. -Επαγγελµατικών Σχολών & ΕΠΑ.Σ. του υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων. - ηµοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελµατικής Κατάρτισης. -Που δεν έχουν συµπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία υποβολής. -Είναι δηµότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ηπειρος, υτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο). Εκδήλωση ενδιαφέροντος Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώνουν την αίτηση συµµετοχής τους στη διαδικτυακή πύλη έως τις 9 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα

7 Αγορά Eργασίας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 Ιδιωτικός τοµέας 7 35 ΣΕ ΕΠΑ, ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ, ACCENTURE, ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε. Πρακτική άσκηση για φοιτητές σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα Γεωπόνοι στον Βοτανικό Κήπο ύο προπτυχιακοί φοιτητές της σχολής Τεχνολόγων Γεωπόνων ζητούνται από το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) για να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στον Βοτανικό Κήπο του ΜΑΙΧ. Ο συγκεκριµένος κήπος βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Ινστιτούτου και καλύπτει έκταση 5 στρεµµάτων, σε απόσταση 3 χλµ. από τα Χανιά. Περιλαµβάνει πάνω από 350 διαφορετικά είδη φυτών και αποτελείται από 4 κύριες ενότητες: 1. Ενδηµικά και απειλούµενα φυτά της Κρήτης. 2. Αρωµατικά, φαρµακευτικά και χρήσιµα φυτά. 3. Μεσογειακά καλλωπιστικά είδη. 4. Καλλιέργειες τοπικών ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων (συκιές, εσπεριδοειδή, ελιές) και αµπέλου. Η θέση της πρακτικής άσκησης αφορά καλλιεργητικές εργασίες (έλεγχος ζιζανίων, άρδευση, κλάδεµα, φυτεύσεις, λίπανση, καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών και παραγωγή νέου φυτευτικού υλικού) στον Βοτανικό Κήπο και στο Φυτώριο του Ινστιτούτου, καταγραφή και χωρική αποτύπωση των φυτεµένων επιφανειών και διαχείριση του χώρου κοµποστοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές µπορούν να επικοινωνήσουν µε την κ. Ηλέκτρα Ρεµούνδου στο τηλέφωνο , εσ. 578, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση maich.gr. ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Φοιτητές στη ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Στην υλοποίηση προγράµµατος επιµόρφωσης θα προχωρήσει η ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ( ΕΠΑ), προσφέροντας τη δυνατότητα σε µεταπτυχιακούς και επί πτυχίω φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της ΕΠΑ έχει τίτλο «Ενεργώ για τους Νέους» και στοχεύει στην κατανόηση και την εξοικείωση των συµµετεχόντων µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Μάλιστα, αποτελεί µέρος της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας της ΕΠΑ στον πυλώνα της κοινωνίας και φιλοδοξεί να καλλιεργήσει νέες δεξιότητες και γνώσεις για το στρατηγικό σχεδιασµό και την πρακτική εφαρµογή των προγραµµάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ειδικότερα, το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει δύο επίπεδα: α) Τη διοργάνωση µονοήµερης εκπαίδευσης (στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑ) σε τελειόφοιτους σχετικά µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη ΕΠΑ. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης θα ζητηθεί από τους φοιτητές να υλοποιήσουν µια εργασία σχετική µε το θέµα της εκπαίδευσης. β) Βράβευση των φοιτητών των οποίων οι εργασίες θα πληρούν τα κριτήρια και θα ξεχωρίσουν για την καινοτοµία τους, ενώ θα τους δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης πρακτικής εργασίας στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑ. Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί τέλος Φεβρουαρίου του 2015 και η πρακτική θα έχει διάρκεια 3-6 µήνες ενώ η απασχόληση θα είναι full-time. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο έως 31/1/2015. Ευκαιρίες για νέους στην Κωτσόβολος Η Κωτσόβολος, στο πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας, δίνει τη δυνατότητα σε νέους τελοιόφοιτους των ΤΕΙ να απασχοληθούν σε διάφορες ειδικότητες και να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία. Οι ανοιχτές θέσεις πρακτικής άσκησης είναι οι εξής: Store Operating Coordinator Content Administrator - ιεύθυνση Marketing Τεχνικός Υπολογιστών Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπληρώσουν στο site της εταιρίας τη Φόρµα Υποβολής Βιογραφικού όπου στο «Επιθυµητό Τµήµα» να επιλέξουν Πρακτική Ασκηση και στην «Επιθυ- µητή θέση» να διαλέξουν τον τοµέα της πρακτικής που θέλουν να ακολουθήσουν. Επαγγελµατική εµπειρία στην εταιρία Accenture Τη δυνατότητα σε τελειόφοιτους προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών (πλήρους φοίτησης) του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΟΠΑ) να αποκτήσουν επαγγελµατική εµπειρία µέσω Προγράµµατος Εµµισθης Πρακτικής Εξάσκησης προσφέρει το Γραφείο ιασύνδεσης του συγκεκριµένου Πανεπιστηµίου σε συνεργασία µε την εταιρία Accenture. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους αποκλειστικά µέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΑ επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σηµείωµα και σηµειώνοντας µόνο έναν κωδικό ενδιαφέροντος έως και τις 4/2/2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα, µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ιασύνδεσης και συγκεκριµένα στην κ. Μυρτώ Ραφαηλίδου στο τηλέφωνο Τελειόφοιτοι ΤΕΙ στη ΛΥΧΝΙΑ Η εταιρία γραφικών τεχνών ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε. αναζητά τελειόφοιτους ΤΕΙ για να καλύψει τις παρακάτω θέσεις πρακτικής άσκησης: -Βοηθός Λιθογράφου-Βιβλιοδέτη -Τεχνολόγος γραφικών τεχνών Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι τελειόφοιτοι ΤΕΙ ή ΑΕΙ των συγκεκριµένων ειδικοτήτων, να γνωρίζουν καλά αγγλικά και χειρισµό εφαρµογών Η/Υ. Σύµφωνα µε την αγγελία, αν οι ενδιαφερόµενοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα για τα συγκεκριµένα πόστα, υπάρχει και το ενδεχόµενο της µόνιµης συνεργασίας µε τη ΛΥΧΝΙΑ. Ειδικά στον τοµέα της βιβλιοδεσίας θα χρειαστεί άµεσα να καλυφθεί η θέση. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα στο φαξ αναφέροντας ότι ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση. Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό για τους φοιτητές του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μία περίοδο πρακτικής άσκησης Erasmus, εκτός από την περίοδο σπουδών Erasmus στο εξωτερικό, µπορούν να διανύσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών στο πλαίσιο του Προγράµµατος Erasmus+. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα του Οµίλου Πρακτικής Ασκησης Erasmus καλούνται να συµπληρώσουν σε ηλεκτρονική µορφή αίτηση και να την αποστείλουν υπογεγραµµένη µε στην κ. Μ. Ραφαηλίδου gr) ή να την προσκοµίσουν στο Γραφείο Ερασµος του Πανεπιστηµίου στην κ. Κ. Γαλανάκη, έως τις 30 Ιανουαρίου Μαζί θα πρέπει να επισυνάψουν και µία φωτοτυπία του αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας που οµιλείται στον οργανισµό/ εταιρία/φορέα υποδοχής που επιλέγουν. Για περισσότερο εποικοδοµητικά αποτελέσµατα, συστήνεται οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών του προγράµµατος σπουδών τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν για το µηνιαίο ποσό υποτροφίας Πρακτικής Ασκησης Ερασµος ανά κράτος- µέλος από τον ιστοχώρο του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Οσον αφορά στην περίοδο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, δεν υπάρχει προκαθορισµένη προθεσµία (δηλαδή συγκεκριµένες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής). Ωστόσο η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 30/9/2015. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο φοιτητής ο οποίος επιθυµεί να ολοκληρώσει τρίµηνη πρακτική άσκηση µπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ηµεροµηνία µέχρι και την 1η/7/2015, ο φοιτητής ο οποίος επιθυµεί να ολοκληρώσει τετράµηνη πρακτική άσκηση µπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ηµεροµηνία µέχρι και την 1η/6/2015, ο φοιτητής ο οποίος επιθυµεί να ξεκινήσει πεντάµηνη πρακτική άσκηση µπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ηµεροµηνία µέχρι και την 1η/5/2015 κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο

8 Θέσεις εξωτερικού 368 Αγορά Eργασίας Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ζητούνται 40 υπάλληλοι στον τοµέα διαχείρισης κτιρίων της Ε.Ε. Η Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) προκηρύσσει διαδικασία επιλογής µε σκοπό τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων των επιτυχόντων υποψηφίων από την οποία θα προσλαµβάνει συµβασιούχους υπαλλήλους στον τοµέα της διαχείρισης κτιρίων. Ο τόπος εργασίας θα είναι κυρίως οι Βρυξέλλες, ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών. Ο αριθµός των επιτυχόντων που θα χρειαστούν την περίοδο είναι 40 άτοµα. Οι κύριοι υπεύθυνοι κτιρίου θα έχουν τα εξής καθήκοντα: ιατήρηση του κτιρίου σε καλή κατάσταση, σε συντονισµό και συνεργασία µε άλλες σχετικές υπηρεσίες. Λήψη κάθε απαραίτητου µέτρου για τη διατήρηση της υπηρεσίας που παρέχεται στους χρήστες του κτιρίου, παρακολούθηση των παραπόνων των χρηστών του κτιρίου και ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών. Ελεγχος της ορθής εκτέλεσης και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι συµβαλλόµενες εταιρίες µέσα στο κτίριο. Εποπτεία των δραστηριοτήτων και των υλικών εξοπλισµών ενός κτιρίου όσον αφορά στους κατειληµµένους χώρους, καθώς και την κατάσταση των υποδοµών υποδοχής. ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Συµµετοχή στην ορθή διαχείριση των θέσεων στάθµευσης του κτιρίου. ιαχείριση της αποθήκευσης των απολεσθέντων αντικειµένων στο κτίριο. Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας επιλογής: Εγγραφές: Ιανουάριος - Φεβρουάριος Εξέταση των βιογραφικών σηµειω- µάτων: Μάρτιος-Απρίλιος οκιµασίες ικανοτήτων: Ιούνιος Αποτελέσµατα των δοκιµασιών ικανοτήτων: Ιούλιος-Αύγουστος Γενικοί - ειδικοί όροι Να είναι υπήκοοι κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Να απολαύουν των πολιτικών δικαιωµάτων τους. Να είναι στρατολογικά τακτοποιηµένοι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται. Να είναι σωµατικά ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων τους. Σπουδές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούνται µε δίπλωµα, σε τεχνικό τοµέα σχετικό µε τα καθήκοντα που περιγράφονται (ή) Σπουδές ανώτερης δευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης, που πιστοποιούνται µε δίπλωµα το οποίο δίνει δικαίωµα εισόδου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και επαγγελµατική πείρα τριών ετών σχετικά µε τα καθήκοντα (ή) Επιτυχή ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που πιστοποιείται µε δίπλωµα και συνολικά 8 χρόνια κατάλληλης επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής πείρας που αντιστοιχεί στα καθήκοντα που περιγράφονται παραπάνω (ή) Επειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται µε δίπλωµα, συνολικά 10 έτη ως µέλος του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ενωσης και παρακολούθηση µαθη- µάτων επιµόρφωσης που παρέχει το θεσµικό όργανο σε τοµέα σχετικό µε τα καθήκοντα. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στο δικτυακό τόπο της EPSO (http://europa.eu/epso/apply/jobs/ index_el.htm) και ιδίως τις οδηγίες ηλεκτρονικής εγγραφής. Πρέπει να συµπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής στην αγγλική, στη γαλλική ή τη γερµανική γλώσσα. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24η Φεβρουαρίου 2015 (12.00 ώρα Βρυξελλών). Πρακτική άσκηση στον τοµέα της µετάφρασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Την ευκαιρία να κάνουν την πρακτική άσκησή τους στον τοµέα της µετάφρασης προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειµένου να συµβάλει στην επαγγελµατική κατάρτιση των νέων και την κατανόηση των λειτουργιών του Κοινοβουλίου από τους νέους ασκουµένους. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στη µετάφραση λαµβάνουν χώρο στο Λουξεµβούργο και έχουν διάρκεια τριών µηνών µε πιθανή παράταση για άλλους τρεις και οι υποψήφιοι µε επιτυχή επίδοση θα λαµβάνουν µηνιαία αµοιβή αξίας ευρώ. Η επόµενη προθεσµία είναι η 15η Φεβρουαρίου (µεσάνυχτα). Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις θέσεις για πρακτική άσκηση θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: pdf/traineeships/ _ translation_rules_en.pdf Οι υποψήφιοι πρέπει: Να είναι πολίτες κράτους- µέλους της Ε.Ε. ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω όταν θα ξεκινήσει η περίοδος πρακτικής άσκησης. Να έχουν αποκτήσει, πριν από τη λήξη της προθεσµίας, πανεπιστηµιακό πτυχίο έπειτα από κύκλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών. Να έχουν άριστη γνώση µίας από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή την επίσηµη γλώσσα µιας υποψήφιας χώρας και εις βάθος γνώση δύο άλλων επίσηµων γλωσσών της Ε.Ε. Να µην έχουν λάβει µέρος σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα πρακτικής άσκησης στην Ε.Ε. ή να έχουν εργοδοτηθεί για περισσότερο από τέσσερις συνεχόµενες εβδοµάδες από την Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: /7/0 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :8593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 1 / 7 / 013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4043 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τμήμα : Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Ταχ. Δ/νση : παρ. Αναγνωσταρά 0 (Στοά Λόντου) 4100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ Δώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41673 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 31 Ιουλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 23977 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 Τ.Κ. : 145 65 - Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 26/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 13570 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Δ. Βερνάρδου 23 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 3346/19-10 Αθήνα, 19/20/2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην Εθνική Σχολή Δικαστών ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 12 Ιουλίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ. πρωτ: 79401 οικ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Διoίκησης Δικαιoσύvης ΔIΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτoυργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 13/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 13/2013 Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 04.11.2013 Αριθμ. Πρωτ. : 9070 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 13/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / )

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2 η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/νση: Διοικητική Χαϊδάρι:09/11/2016 Αριθ. Πρωτ.:32741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 4144/14-12 Αθήνα, 15-12-2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 2867 Ημερομηνία: 08 /12 /2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. Α.Φ.Μ. 999268569 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70517/70/Β/10/56 Ταχ. Δ/νση: 25 ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. : Μάλια 70007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ4691ΗΩ-ΘΛΚ Τ.Κ Τηλ.: FAX:

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ4691ΗΩ-ΘΛΚ Τ.Κ Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 09/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ.3505 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 1986/6-7 Αθήνα, 6-7-2011 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1.Τις διατάξεις του άρ. 14, παρ. 2, περ. κ του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4, του άρ. 20, του ν. 2738/1999.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1.Τις διατάξεις του άρ. 14, παρ. 2, περ. κ του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4, του άρ. 20, του ν. 2738/1999. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23-6-09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π. 501202 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΦΜ: 222122126. Ημερομηνία.:31/1/2013 Αριθμ. Πρωτ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ : 546 23 Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2313/327800-817-896-835

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει :

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας».

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας». ΑΔΑ:6ΗΛΨ46907Ο-ΩΑ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη 14.10.2016 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Αρ. Πρωτ.: 17262 Ταχ. Δ/νση: Ε. Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει Ελληνική ηµοκρατία Τρίλοφος, 23/08/2016 Νοµός Θεσσαλονίκης Αρ. Πρωτ: 4497 ήµος Θέρµης Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:10091 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2434350126 Fax: 2434350171 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 3003205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -660- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ. Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 157/22-2 Ημερομηνία: 22 / 02 /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη: Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει ΑΔΑ : ΒΕΖΚΩΗ6-16Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος 27 5 2013 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Α.Π. 6796 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 26/5/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 15130 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 Τ.Κ.: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.) Βόλος,././2014 Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Πληροφορίες: Γεωργάρα Πολυξένη Τηλέφωνο: 27210 20257 Fax: 27210 82774 E-mail: dpskalm@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση : Βιθυνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:14761 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2431352128 Fax: 2431352114 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Πληρ. Αθανασόπουλος Νέλσων Ταχ..νση : Πλ.Οικ. Νικολίτσα Ταχ. Κώδ. : 300-08 ΘΕΡΜΟ Τηλέφωνο : 2644360100 F. A. X. :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Στέργιος Ρέκκας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. : 12835 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αριθμ. Πρωτ. : 12835 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Τόπος: ΙΛΙΟΝ Ημ/νία: 19/03/2010 Αριθμ. Πρωτ. : 12835 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Για την θέση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε» Το ΔΣ της Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ Τηλ.: FAX:

Τ.Κ Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 9/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 5608 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003 (1).ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (2).ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: (3).Αριθµός αίτησης αιτούντος: 1 2 3 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα 11/12/2014 Αρ.Πρωτ. 2794 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 25.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ/λου : 22966 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Προκήρυξη 2/2008 Για την πλήρωση, κατόπιν διαγωνισμού, τριών (3) θέσεων μεταφραστών για τις ανάγκες του Κεντρικού Καταστήματος Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χαϊδάρι, 23 Οκτωβρίου 2015 Αρ.πρωτ.: 12176/ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Χαϊδάρι, 23 Οκτωβρίου 2015 Αρ.πρωτ.: 12176/ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π... ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 343-124 61 ΧΑΪ ΑΡΙ Τµήµα: Προσωπικού Πληροφορίες: Ρόζη Λαµπρινή Τηλέφωνο: 213-2046-109,110 Χαϊδάρι, 23 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 6/7/2016 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρ. Πρωτ.: 17118 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Προσωπικού Αρμ. Υπάλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 2963/29-9 Αθήνα, 29/09/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 9-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη, 19-02-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Μ. & Θ. Αριθμ. Πρωτ. 578 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 Για την κάλυψη εποχικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΖ4691ΗΩ-69Δ Τ.Κ Τηλ.: FAX:

ΑΔΑ: ΒΕΖΖ4691ΗΩ-69Δ Τ.Κ Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 27-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 2732 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Ε Αδελφών Νοσοκόµων 3 12 µήνες Ε Κοινωνικών Φροντιστών ή Επι-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Ε Αδελφών Νοσοκόµων 3 12 µήνες Ε Κοινωνικών Φροντιστών ή Επι- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ράµα : 28-12-2012 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ.Πρωτ : 4716 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΡΑΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ Ταχ. /νση : ιογένους 1 Τ.Κ : 66 100 ράµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βόνιτσα 16/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14462 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760 Το παρόν επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της εισήγησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕΠΑΠ, µε θέµα «Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 22 / 03 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ. 2/ 29739 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Ανθρ. Δυν/κού ΓΡΑΦΕΙΟ : Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΝΗ ΟΠΣ 383621

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΝΗ ΟΠΣ 383621 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ ΚΕ. Ι.ΒΙ.Μ2 ( ΕΟΠΠΕΠ 11101169) ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΧΡΗΜΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΥτΥΚΑ 5082/25-11-2010) www.kek-cmh.gr, (ΚΕΚ/ΚΨΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα