ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ε Τ Ο Σ : 2013 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι ο καθορισμός όλων των ενεργειών στις οποίες θα προβεί ο Δήμος Λάρισας γενικά για την πρόληψη των Πυρκαγιών στην περιοχή του Δήμου και για την καλύτερη αντιμετώπιση τους. 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η αποστολή του Δήμου Λαρισαίων είναι να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη των Πυρκαγιών και να προβεί στις άμεσες ενέργειες για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών σε περίπτωση εκδήλωσης. 3. Για την εκπλήρωση της αποστολής του ο Δήμος Λαρισαίων προβαίνει στις εξής ενέργειες: α. Ορίζει ως υπεύθυνους υπαλλήλους του Δήμου για την Πολιτική Προστασία τους Χρήστο ΝΙΚΟΥ (Αρ. τηλ ) και Αθανάσιο ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ (Αρ. Τηλ ) β. Καθορίζει ως χώρο υγειονομικής ταφής ή χώρο απόρριψης απορριμμάτων (χωματερή) την περιοχή «Βροντερό» Μακρυχωρίου (Δήμος Τεμπών) και επισημαίνει τα εξής: (1) Ο παραπάνω χώρος οριοθετείτε επακριβώς και τονίζεται ότι απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων σε άλλες περιοχές, διότι η ενέργεια αυτή έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στο κίνδυνο πρόκλησης Πυρκαγιάς. (2) Άτομα που θα συλλαμβάνονται να αποθέτουν απορρίμματα εκτός της χωματερής θα υφίστανται την προβλεπόμενη από τον Νόμο Δίωξη. (3) Η ορισθείσα χωματερή να είναι πάντοτε καθαρή ως προς τον περιβάλλοντα αυτήν χώρο, να γίνεται αποψίλωση κατά τακτά χρονικά διαστήματα, (4) Απαγορεύεται η καύση των απορριμμάτων στη χωματερή και ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο. (5) Σε περίπτωση εκδηλώσεως Πυρκαγιάς εντός της χωματερής, ο Δήμος ενημερώνει αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία. (6) Ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του Πυροσβεστικού Έργου είναι ο αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη απομάκρυνση. (7) Ορίζονται Ομάδες Πυρασφάλειας κτιρίων του Δήμου Λαρισαίων (Παράρτημα Β) γ. Δημιουργούνται Ομάδες Πυρασφάλειας στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Λαρισαίων για την αντιπυρική περίοδο από κατοίκους της περιοχής. Οι ομάδες Πυρασφάλειας έχουν τις αρμοδιότητες: (1) Φύλαξη και επιτήρηση αγροτικών εκτάσεων της περιοχής τους. (2) Την υπόδειξη του συντομότερου ή βατότερου οδικού δικτύου για την πρόσβαση των δυνάμεων στο χώρο της Πυρκαγιάς. (3) Σε άλλες βοηθητικές ενέργειες. δ. Στο Δήμο Λαρισαίων υπάρχουν υδροστόμια, όπως στο Παράρτημα «Γ». Για τα υδροστόμια ισχύουν τα εξής: 1

2 (1) Ελέγχονται τακτικά από την ΔΕΥΑΛ με παράλληλη αποκατάσταση τυχόν βλαβών. (2) Δημιουργούνται νέα, εάν υπάρχει ανάγκη, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. (3) Ενημερώνεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία τόσο για τα υπάρχοντα όσο και για τα νέα δημιουργούμενα. ε. Τα επιχειρησιακά έτοιμα μέσα (μηχανήματα, μεταφορικά μεσα και υδροφόρες) σε περίπτωση μεγάλης έκτασης πυρκαγιάς στην περιοχή του Δήμου φαίνονται στο Παράρτημα «Δ» (Ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών «Παράρτημα Ι». Τα μηχανήματα αυτά πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποκαθίστανται άμεσα τυχόν βλάβες. ζ. Επιβλέπει με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της περιοχής του Δήμου, την τήρηση απαγόρευσης γενικά για την καύση σιτοκαλαμιών και ξηρών χόρτων στην ύπαιθρο από 1/5 εώς 30/9 κάθε χρόνο και υπενθυμίζει ότι θα εφαρμοσθεί η σχετική νομοθεσία που προβλέπει την επιβολή κυρώσεων. η. Κάθε χρόνο γίνεται καθαρισμός των αστικών και περιαστικών δασών ευθύνης του Δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ που περιλαμβάνει αποψιλώσεις, κόψιμο θάμνων, κλάδεμα και αραίωμα. Για την όλη εργασία ο Δήμος ζητά την βοήθεια των Δασαρχείου και των κατά τόπους δασικών υπαλλήλων. θ. Ο Δήμος με τα μέσα που διαθέτει και με πιστώσεις που έγκαιρα ζητά προβαίνει κάθε χρόνο και κατά μήνα Μάιο στην αποψίλωση των παρόδιων περιοχών του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου εντός της Ζώνης Ευθύνης του. ι. Ο Δήμος σε συνεργασία με τα Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής (Αστυνομικά Τμήματα, όπως Παράρτημα «Ζ»), ενημερώνει και ελέγχει τους ιδιώτες που διαθέτουν σπίτι μέσα ή κοντά στα αστικά άλση για λήψη προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας έναντι Πυρκαγιών. κ. Με ευθύνη του Δήμου εντοπίζονται όλα τα ιδιόκτητα οικόπεδα της Ζώνης Ευθύνης του, στα οποία απαιτείται αποψίλωση από ξερά χόρτα και καθαρισμός από σκουπίδια και ενημερώνονται εγγράφως οι ιδιοκτήτες του για τον καθαρισμό-αποψίλωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους και εφόσον κρίνεται άκρως επικίνδυνη περίπτωση, ο Δήμος προβαίνει έγκαιρα στον καθαρισμό με δικές του δαπάνες, τις οποίες χρεώνει στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου. 4. ΔΙΑΦΟΡΑ α. Ο Δήμος απευθυνόμενος στους Δημότες του, τους παρακαλεί όπως λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, για την ελαχιστοποίηση και δυνατόν μηδενισμό των Πυρκαγιών. β. Η πρόληψη και η άμεση αντιμετώπιση των Πυρκαγιών είναι καθήκον όλων μας και θα πρέπει ο Δήμος να είναι πρωτοπόρος στο βασικό αυτό θέμα, διότι έτσι με την προσπάθεια όλων μας θα μπορούμε να προβλέπουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο ποιότητας ζωής στο Δήμο Λαρισαίων. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Κατάσταση Τηλεφώνων Άμεσης Ανάγκης «Β» Κατάσταση Υπαρχόντων Υδροστομίων «Γ» Ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών «Παράρτημα Ι» «Δ» Αστυνομικά Τμήματα Περιοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αστεροσκοπείο Αθηνών Γεωδ. Ινστιτούτο Θεσ/νίκης Γ.Γ. Πολ. Προστασίας Γ.Γ. Περιφέρειας Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ΟΑΣΠ (Οργ. Αντισ. Σχεδιασμού) ΠΠ Αποκεντρ. Διοικ. Θεσσαλίας ΠΠ Περιφέρειας (Λάρισα) Αστ. Δ/νση Λάρισας Πυροσβ. Υπηρ. Λάρισας 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ ΑΤΑ Τροχαία Λάρισας Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Πανεπιστημιακό Νοσοκ. Λάρισας ΕΚΑΒ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & , , ή ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 2. Αντιδήμαρχος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. Υπεύθυνοι Π.Π. Χρ. ΝΙΚΟΥ & Αθ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Α/Α ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Επισυνάπτεται Κατάσταση ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 4

5 ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΚΩΔ. ΥΔΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1/1 Ολύμπου & Βύρωνος 13/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 1/2 Νιρβάνα & Ογλ 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 1/3 Νιρβάνα & Γαριβάλδη 09/10/09 Βάνα με βανάκι 2''-ταπωμένο 1/4 Νιρβάνα & Λ. Μαβίλη 13/10/09 Χαμένο 1/5 Νιρβάνα & Ελλαδίου 09/10/09 Νέο-Μπλε ΝΈΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ& ΣΒΑΡΤΣ(ΕΞ/ΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ) Σχ /10/10 ΝΈΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΓΚΙΚΟΥΔΗΣ 1/7 Ερυθρού Σταυρού & 31ης Αυγούστου Σχ /10/09 ΝΕΟ 1/8 Τεσ. Μαρτύρων έξω από την εκκλησία 09/10/09 Δεν υπάρχει 1/9 Γ. Σεφέρη & Αεροδρομίου 09/10/09 Δεν εργάζεται παλιό-κολημ. στο κλείσιμο 1/10 Γ. Σεφέρη & Άρεως 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 1/11 Γ. Σεφέρη & Αγιάς 09/10/09 Νέο-Μπλε 1/12 Βενιζέλου (έναντι Ωδείου) 09/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 1/13 Τεσ. Μαρτύρων & Αεροδρομίου 09/10/09 Εργάζ.-παλιό να τεθ. καπ δεν έχει γάντζο ΝΈΟ Ερυθρού Σταυρού & ΤΣΑΚΑΛΩΦ Σχ /11/10 ΝΕΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ/ΚΗΣ 2η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2/1 Ολύμπου&Νιρβάνα(Παλιά Πυροσβεστική) 09/10/09 Νέο-Μπλε 2/2 Ογλ & Φειδίου 09/10/09 Εργάζ.-είναι σπασμ. αυτί αντικ. παλιό 2/3 28/05/99 Αποξηλώθηκε 2/4 31ης Αυγούστου & Λ. Μαβίλη 09/10/09 Επισκ. βάν. υδρ.-είναι κλ. δεν ανοίγει 2/5 25ης Μαρτίου & Αγίας Μαρίνης 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 2/6 25ης Μαρτίου & Χρυσοχόου 09/10/09 Νέο-μπλε με αυτιά 2/7 Γ. Σεφέρη - Γούναρη 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 2/8 Νικηταρά & Στρ. Φράγκου (Πεζοδρόμιο) 11/11/10 ΝΈΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΓΚΙΚΟΥΔΗΣ 5

6 2/9 2/10 3η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3/1 Κύπρου & Ολύμπου (Νέα Αγορά) 09/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 3/2 23ης Οκτωβρίου & Ισχομάχου 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 3/3 3/4 Θεοτοκοπούλου & 23ης Οκτωβρίου 15/11/09 Εύρεση βάνας υδρ.-κλειστή 3/5 Βενιζέλου (έναντι Ωδείου) Πεζοδρόμιο Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 3/6 Κίρκης & Γούναρη 09/10/09 Νέο-μπλε 3/7 Βενιζέλου (πάρκο έναντι Ωδείου) 09/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 4η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4/1 Βενιζέλου 161 & Κενταύρων 09/10/09 Εργάζ. παλιό-να τεθ. καπ. σπασμ. γάντζος 4/2 Βενιζέλου 147 & Μελετίου 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 4/3 Βενιζέλου 132 & Σκυλοσόφου 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 4/4 Βενιζέλου & Ηφαίστου 09/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 4/5 Βενιζέλου & Παπαναστασίου 09/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 4/6 Βενιζέλου 81 & Φιλελλήνων 09/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 4/7 Βενιζέλου & Ερμού 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 4/8 Βενιζέλου & Ολύμπου 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 4/9 Βενιζέλου & Λαπηθών 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά-να τεθ.καπ. σπ.γάντζ 4/10 Φιλελλήνων & Παπαφλέσσα 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 4/11 Παπαφλέσσα - Βύρωνος & Αρσενίου 09/10/09 Να καθαριστεί το καπάκι έχει μπάζα 4/12 Φιλελλήνων & Γαριβάλδη 09/10/09 Εργάζ. παλιό-να τεθ. καπ. σπασμ. γάντζος 6

7 4/13 Κύπρου & Ανδρούτσου 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 4/14 Κύπρου & Ερμού 09/10/09 Να καθαριστεί το κάλυμα έχει μπάζα 4/15 Κύπρου & Πανός 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 4/16 Κύπρου & Φιλελλήνων 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 4/17 Πανός & Φιλελλήνων 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 4/18 Κύπρου & Παπαναστασίου 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 4/19 Παπαναστασίου & Ύδρας 15/11/09 Νέο μπλε-εργάζεται 4/20 Κύπρου & Μανωλάκη (κηπάριο) 09/10/09 Νέο μπλε 4/22 Ηφαίστου & Κενταύρων 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 4/23 Μανωλάκη & Μελετίου 09/10/09 Νέο μπλε 4/24 Πανός 13 (Έξω από Αγραφιώτη) 09/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 5η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5/1 23ης Οκτωβρίου & Λ. Κατσώνη 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/2 Κοραή & Λ. Κατσώνη 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/4 Ρούσβελτ 6 (έξω από Σιρινιάν) 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 5/5 Ασκληπιού&Παπασταύρου(κλιν. Θεοδωροπούλου) 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 5/6 Κούμα & 28ης Οκτωβρίου Σχ /05/09 Αντικαταστάθηκε το κάλυμα 5/7 Κούμα & Ασκληπιού 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 5/8 Κούμα & Ρούσβελτ 09/10/09 Εργαζ.παλιό, να αντικ/θεί δεν έχει αυτιά 5/9 Κούμα & Μ. Αλεξάνδρου 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 5/10 Κούμα & Παπαναστασίου 06/04/08 Αντικαταστάθηκε 5/11 Παπακυριαζή & Δευκαλίωνος 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/12 Παπακυριαζή & Ρούσβελτ 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/14 28ης Οκτωβρίου & Κοραή 16/04/08 Χαμένο 5/15 Πατρόκλου & Αλ. Παναγούλη 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/16 Πρωτοπαπαδάκη & Ασκληπιού 09/10/09 Νέο μπλε 5/17 Πατρόκλου & Ρούσβελτ 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/18 Πατρόκλου & Μ. Αλεξάνδρου 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/19 Πατρόκλου & Φρίξου 15/11/09 Νέο μπλε-εργάζεται 7

8 5/20 Μανδηλαρά & Μ. Αλεξάνδρου 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/21 Παπακυριαζή & 28ης Οκτωβρίου 15/11/09 Υδρ/μιο με υδρόμ. Δήμου-εργάζεται 5/22 Παναγούλη & Κούμα 26/12/09 Υδρ/μιο Δήμου-Ευρέθη 5/23 Παναγούλη & Παπακυριαζή 26/12/09 Ευρέθη 6η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 6/1 6/2 23ης Οκτωβρίου & Κίρκης 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 6/3 Υψηλάντου 34 - Μανδηλαρά 12/10/09 Δεν εργάζεται 6/4 Ιουστινιανού&Υψηλάντου86(Οικία Καρύδα) 12/10/09 Νέο-Εργάζεται κανονικά 6/5 Παγγαίου /10/09 Εργάζεται-δεν έχει γάντζο 7η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 7/1 Μανδηλαρά & Αλ. Παναγούλη 12/10/09 Εργάζεται-δεν έχει γάντζο 7/2 Μανδηλαρά & Κολοκοτρώνη 12/10/09 ΑΝΤΙΚ/ΚΕ (20/8/10) ΜΑΣΤ. 7/3 Οικ. Εξ Οικονόμου & Ιάσωνος 12/10/09 Δεν φαίνεται 7/4 Ηπείρου & Μιαούλη 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 7/5 Οικ. Εξ Οικονόμου & Κολοκοτρώνη 12/10/09 Νέο-Εργάζεται κανονικά 7/6 Παναγούλη & Ιουστινιανού 12/10/09 Εργάζεται-δεν έχει γάντζο 7/7 Ιάσωνος & Ιουστινιανού Σχ /11/10 Εργάζεται-δεν έχει γάντζο 7/7 Ιάσωνος & Ιουστινιανού Σχ /11/10 ΝΕΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΓΚΙΚΟΥΔΗΣ 7/8 Κολοκοτρώνη 72 & Ηρ. Πολυτεχνείου (πεζ/μιο) ΑΠΟΞΗΛΩΘΗΚΕ 8η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 8/1 Μανδηλαρά & Ασκληπιού 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 8/2 Μανδηλαρά & Αλ. Παπαναστασίου 12/10/09 Δεν φαίνεται 8/3 Μπουκουβάλα & Μ. Μπότσαρη 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 8/4 Ηπείρου & Αλ. Παναγούλη 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 8/5 Ηπείρου & Ρούσβελτ 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 8/6 Μπότσαρη & Γιαννιτσιώτη 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 8/7 Οικ. Εξ Οικονόμου & Ρούσβελτ 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 8

9 8/8 Οικ. Εξ Οικονόμου & Αλ. Παναγούλη 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 8/9 Ασκληπιού & Ρούσβελτ & Ιουστινιανού 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 9η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 9/1 Παλαιστίνης & Σκαρλάτου Σούτσου 12/10/09 Νέο-εργάζεται 9/2 Παλαιστίνης & Φαρμακίδου 12/10/09 Εργάζεται 9/3 Παπακυριαζή & Σκαρλάτου Σούτσου 12/10/09 Εργάζεται-δεν έχει γάντζο 9/4 Αθ. Διάκου & Φαρμακίδου 12/10/09 Εργάζεται 9/5 Κουμουνδούρου & Ανθίμου Γαζή 12/10/09 Να αντικ/θεί η βάνα Φ80 (φρ.) 9/6 Ηπείρου & Αλ. Παπαναστασίου Σχ /11/10 Αντικαταστάθηκε 9/7 Αγίου Νικολάου & Ανθίμου Γαζή 12/10/09 Νέο-εργάζεται 9/8 Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου 12/10/09 Δεν φαίνεται 9/9 Παπαναστασίου & Αθ. Διάκου 12/08/10 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ 9/11 Αθ. Διάκου & Διογένους 12/10/09 Νέο Εργάζεται 9/13 Παύλου Μελά & Παπακυριαζή 12/10/09 Νέο-εργάζεται 9/14 Ίων. Δραγούμη & Σκαρλάτου Σούτσου 12/10/09 Εργάζεται 9/15 Καραϊσκάκη & Φαρμακίδου 12/10/09 Να αντικ/θεί η βάνα κλειστή 9/16 Ηπείρου&Φαρμακίδου(Έξω γυμν. Θηλέων) 12/10/09 Εργάζεται 9/17 Ανθίμου Γαζή & Γαληνού 12/10/09 Δεν φαίνεται 10η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10/1 Ταγμ. Βελησσαρίου & Κουμουνδούρου Εργάζεται 10/2 Ταγμ. Βελησσαρίου & Παπακυριαζή Εργάζεται 10/3 Ήρας & Περσεφόνης Σχ /10/09 Δεν φαίνεται 10/4 Σκίππης & Καραθάνου (τέρμα) Σχ /11/10 ΝΕΟ - ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΣ 10/5 Σκουφά & Καραθάνου 17/10/09 Εργάζεται-δεν έχει γάντζο 11η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 11/1 Ηρ. Πολυτεχνείου & Νικοδήμου 17/11/10 Νέο -εργάζεται 11/2 Ηπείρου 32&Γυμναστηρίου(γκαράζ Νομαρχίας) 17/10/09 ΝΕΟ -Εργάζεται 11/3 Τζαβέλλα & Καραϊσκάκη 17/10/09 Εργάζεται 9

10 11/4 Ηπείρου&Γυμναστηρίου(δεξιά σε κιβώτιο για Δ.Λ.) 17/10/09 Εργάζεται 11/5 11/6 12η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 12/1 Ιωαννίνων 42(έναντι)-έξωθεν ΣΟΑ(πάρκινγκ) Σχ /10/09 Εργάζεται 12/2 Χατζημιχάλη 41 (στάση λεωφορείων) Σχ /10/09 Εργάζεται 12/3 Χατζημιχάλη & Καναβατζόγλου Σχ /11/09 Εργάζεται -παλιό 12/4 Έξω (Γεωργική Σχολή) Σχ /12/09 Εργάζεται -παλιό 12/5 Ιωαννίνων & Δενδράμη (Πυροσβεστική) Σχ /11/09 Εργάζεται-παλιό 12/6 Δενδράμη (στην αυλή της Πυροσβεστικής) Σχ /12/09 Πυροσβεστική 12/7 Στις Εργ. Κατ. Αγ. Θωμά (τέρμα Αργυρ/λη) Σχ /12/09 Νέο-βάνα υδροστομίου 12/8 Στις εργ. Κατοικίες Αγ. Θωμά Σχ /10/09 Δεν υπάρχει στο σχέδιο 12/10 Χατζημιχάλη & Θεοπόμπου Σχ Χαμένο 12/11 Δυρρού τέρμα 28/10/09 Καινούργιο, σπασμένος γάντζος -καπάκι 13η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 13/1 Σκοπαδών & Αβέρωφ Σχ /12/09 ΤΑΠΩΘΗΚΕ 13/2 Αμοργού & Λατταμύας 28/10/09 Καινούργιο-θέλει άλλο καπάκι 13/3 Καρδίτσης & Φίλιου Σχ /11/08 Βρέθηκε - Υψώθηκε 13/4 Καρδίτσης & Φασούλα Σχ /11/09 Εργάζεται-παλιό 13/5 κέντρο Μαριάννα (έξωθεν) Σχ /10/09 Χαμένο 13/6 Καρδίτσης (έπιπλα Σδόγκου) Σχ /10/09 Χαμένο 13/7 Καρδίτσης (έξωθεν ALTO) Σχ /11/09 Βρέθηκε - Υψώθηκε 13/9 Καρδίτσης 28 & Σαμοθράκης Σχ /10/09 Αποξηλώθηκε 13/10 Έξωθεν Eldoors Larissa Σχ /10/09 Χαμένο 13/11 Καρδίτσης (Αγία Παρασκευή) Σχ /10/09 Χαμένο 13/12 Αστεριάδη & Θυμάτων Κατοχής Σχ /11/09 ΝΈΟ -ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ 10

11 13/13 Καρδίτσης (SHELL μετά Φυλακές) Σχ /05/10 Αντικαταστάθηκε 13/14 Επί της Αρσάκη (πριν Θώρακα) 28/10/09 Καινούργιο 13/15 Καρδίτσης(Φυλακες-Ι.Ε.Κ.) 28/10/09 ΕΚΚΕΝΩΣΗ -ΦΡΕΑΤΙΟ 14η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 14/1 Αχιλλέως & Σάσσωνος Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/2 Καλλικλέους & Καλλικράτους Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/3 Φαρσάλων & Θεοφράστου 28/10/09 Σκεπασμένο-δεν φαίνεται 14/4 Κηφισσού & Θεοφράστου /10/09 Δεν υπάρχει 14/5 Φαρσάλων & Λεμεσσού Σχ /10/09 Νέο εργάζεται 14/6 Φαρσάλων & Λεμεσσού Σχ /09/10 Αποξηλώθηκε 14/7 Φαρσάλων & Στατιστικής Σχ.1597 Καταργήθηκε 14/12 Άθωνος - Αλεξανδρουπόλεως & Ακαδημίας Σχ /10/09 Παλιό κόκκινο να αντικ/θεί η βάνα κλειστή 14/13 Δ. Τσάτσου & Κολχίδος /10/09 Νέο-μπλε να τεθεί καπάκι 14/14 Κρόνου & Κολχίδος Σχ /10/09 Νέο(Μετατοπίστηκε)-μπλε 14/15 Λευκίππου & Γαριτσίου Σχ /10/09 Να αντικατ/θεί-(εκσκ.-φορτ.) 14/16 Σπ. Λούη & Μ. Κατράκη Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/17 Προς συν. Αβράσογλου 09/12/09 Καταργήθηκε 14/19 Μ. Λοϊζου (τέρμα) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/20 Λευκίππου & Λακώνων Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό (να τεθεί καπάκι) 14/21 Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης Σχ /05/03 Όπισθεν Βαλαβάνη-Νέο 14/22 Γαλάνη & Ιακωβίδη (τέρμα) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/23 Ζίχνης & Ξυλοκάστρου Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/24 Παπανδρέου (τέρμα μέσα στο στρατόπεδο) Σχ /12/09 Εργάζεται-καινούργιο 14/25 Καλλισθένη μετ. Κυρήνειας & Δημητσάνας /09/09 ΝEΟ-Εργάζεται 14/27 Στον συν. Αβράσογλου τέρμα Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/28 Στον συν. Αβράσογλου έξωθεν Ζέρβα Σχ Χαμένo 14/29 Θεοφράστου - Ξυλοκάστρου Σχ /10/09 Αντικαταστάθηκε 14/30 Δρόση & Φυτάλη Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/31 Θεοφράστου μετά Χαλδούπη /10/09 Φρεάτιο-είναι πισαρ/νο να καθ/θεί 11

12 14/32 Θεοφράστου (Τραμπάκουλα) 03/03/00 Καταργήθηκε 14/33 Ιθάκης (τέρμα μετά τις γραμμές) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό να τεθεί κάλυμα 14/34 Στο 3ο χιλ. Ε.Ο. Λαρ.-Αθήνας έξω ΠΕΖΟ Σχ /10/10 ANTIK/KE -ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 14/35 Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων (προς Νίκαια δεξιά) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/36 Φαρσάλων & Αειμνήστου Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/37 Θεοδωρακοπούλου & Θεοφράστου /10/09 Δεν εργάζεται παλιό-επισκ. η αντικ/ση 14/38 Θεοφράστου & Λιαροπούλου Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/39 Έξωθεν ΝΙΣΣΑΝ & ανώνυμος Σχ /10/09 Είναι σκεπασμένο 14/40 Καλλιόπης & Αυλίδος Φ110 Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/41 Φαρσάλων (τέρμα μετά οικ. Μιμούλη) Σχ /05/03 Σκεπασμένο-Χαμένο-Εξ/ση 14/42 Γαλάνη & Ζαγκλιβερίου 25/10/09 Είναι σκεπασμένο 14/43 Βιάντος - Περιφερειακή Σχ /10/09 Εργάζεται-καινούργιο 14/44 ΠΑΝΘΕΟΝ Σχ /10/09 Εργάζεται-καινούργιο 14/45 Τέρμα Δικτύου Φ200 (ΙΑΣΩ) Σχ /06/09 Νέο 15η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 15/1 Στην βορεινή σκοπιά του 303 Π.Ε.Β. Σχ Φαρσάλων - Διγενή (βάννα) 15/2 Δούκα (τέρμα) πριν 303 Π.Ε.Β. 21/10/09 Καταργήθηκε 15/3 Δράμας & Χρυσουπόλεως (πλατεία) 14/10/09 Εργάζεται-παλιό 15/4 Φαρσάλων ΚΟΜΔΕ (έναντι νεκροταφείου) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 15/6 Ηρ. Πολυτεχνείου & Κολοκοτρώνη Σχ /12/09 Δεν φαίνεται 15/7 Ηρ. Πολυτεχνείου & Ξανθίππης Χαμένο 15/8 Κρυσταλλοπηγής 5 Σχ /10/09 Νέο-μπλε 15/9 Καλυψώς & Ισοκράτους (πεζοδρόμιο) Σχ Εργάζεται-παλιό 15/10 Βεροίας & Καστοριάς (πεζοδρόμιο) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 15/12 Ακαρνανίας & Φαρσάλων (πεζοδρόμιο) Σχ /05/03 Να γίνει το κάλυμμα 15/13 Αλιάκμωνος & Ευβοίας Σχ /11/09 Aντικαταστάθηκε 15/14 Στην Ε.Ο. Προς Αθήνα (Φάρμα Τετράς) 31/12/09 ΒΡΕΘΗΚΕ (ΑΛΕΞΑΝ/ΚΗΣ) 15/282 Κάρλας - Σοφάδων Χαμένο 12

13 16η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 16/1 Κατερίνης (τέρμα) Σχ /12/09 Εργάζεται 16/2 Κάρλας & Θέμελη (Πάρκο) Σχ /07/10 Αντικαταστάθηκε 16/3 Κυψέλης & Παλαιολόγου Σχ /12/09 Εργάζεται-παλιό! Πτολεμαίου (πλατεία Ο.Σ.Ε.) Σχ. 11/02 23/07/10 ΝEΟ -ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥΣΗΣ 17η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 17/1 Μαυροειδή & Ραχούλας Σχ /10/09 Δεν εργάζεται 17/2 Βόλου (έξω από τα έπιπλα Παπαγιάννη) Σχ /10/09 NEO (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ) 17/3 Βόλου (έναντι Ο.Τ.Ε.) Σχ /10/09 NEO (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ) 17/4 Βόλου & Δικταιου Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 17/5 Βόλου & Γλαφύρας Σχ /10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 17/6 Βόλου & Σούδας Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 17/7 Καστελίου & Πρωτεσίλλου (πλατεία) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 17/8 Αρκαδίου & Ε.Ο. (ταβέρνα Δάσκαλος) Σχ /10/09 NEO (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ) 17/9 23ης Οκτωβρίου & Ηρ. Πολυτεχνείου Σχ /02/10 Αντικατ/θηκε (ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ) 17/10 Ιστιαίας (τέρμα έναντι Νο 46) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 17/11 Στρατίκη & Ενιππέως Σχ /05/10 ΝΕΟ (Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ) 17/12 Ψηλορείτη 39 & Αρκαδίου Σχ /10/09 NEO (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ) 17/13 Ανταίου (τέρμα) Σχ /10/09 Ευρέθη 17/14 Στην κάθετο ανώνυμο Βόλου (μετά Θωμά) Σχ /10/09 NEO (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ) 17/15 (Χατζηεφραιμίδη). Στην οδό Βόλου Σχ /10/09 Αντικαταστάθηκε 17/16 Βόλου έξωθεν ΜΕΤΡΟ Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 17/17 Σοφάδων & Κάρλας Σχ /06/09 Νέο με βάνα 18η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 18/1 Καραγάτση & Ηρ. Πολυτεχνείου 04/05/93 Αποξηλώθηκε 18/2 Ψυχάρη & Αυξεντίου 30/10/09 Εργάζεται-παλιό 18/3 Αγιάς - Ηρ. Πολυτεχνείου (πλατεία Α.Τ.Α.) Σχ /11/10 ΝΈΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 18/4 Αιόλου & Αγιάς 30/10/09 Νέο 13

14 18/5 Αιόλου & Σύτρα 15/11/09 Παλιό-δεν εργάζεται 19η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 19/1 Αγιάς & Αγναντερής (110 Π.Μ.) Σχ /07/10 NEΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ 19/2 Προμηθέως & Σωκράτους Σχ /12/09 Αντικαταστάθηκε 19/3 Πλάτωνος & Οδυσσέως /10/09 Εργάζεται-παλιό 19/4 Σωκράτους & Αίαντος (Εργ. Κατοικίες) Σχ /02/10 ΝΈΟ 19/5 Στον συν. Κουλουρίου (έξω από το σχολείο) 30/10/09 Εργάζεται-παλιό 19/6 Στον συν. Αμφιθέας (έξω αποθ. Φασούλα) 30/10/09 Χαμένο 19/7 Δημοσθένους & Γοργία Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 19/8 Κ. Μάρκου & Λυσσίου Σχ /11/10 NEO (ΚΑΛΟΥΣΗΣ) 19/9 Πίσω από το παλιό Μηχανολογικό(είσοδος Αεροδρομίου) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό χαλασμέν καπάκι 19/10 (ΕΥΡΩΤΑ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ) Κουλούρι 21/08/09 ΝΕΟ (ΜΟΥΣΚΕΜΕΝΟΣ) 19/11 Πενταλόφου & Ζάννου Σχ /10/09 Νέο-δεν υπάρχει καπάκι 19/12 Κίμωνος & Σωκράτους (πεζοδρόμιο) 31/10/09 Παλιό-χαλασμένο καπάκι 19/13 Μαρμαρίνης & Καρύτσης Σχ /11/09 Χαμένο 19/14 Προς Συκούριο Μεταλλεμπορική - Χαμένη 19/15 Προς Συκούριο (Intercom Foods) Χαμένο 19/16 Αμφιθέα - Λαχαναγορά Χαμένο 19/17 Παλαιό Μηχανολογικό (όπισθεν) Για την 8η ΕΜΑΚ-Εξασφαλ/κε 20η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 20/1 Γεωργιάδου(έξω από τους Μύλους Παππά) Σχ.1983 Αποξηλώθηκε 20/2 Διονύσου 29 (έξω από το ξυλουργείο) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 20/3 Ζ. Πηγής & Χρυσοστόμου Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 20/4 Γεωργιάδου 3 & Βησσαρίωνος Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 20/5 Βησσαρίωνος & Ρόδου Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 20/6 Ζ. Πηγής 60 (έναντι πάρκου) Σχ /10/09 Παλιό-έχει ταπωθεί 20/7 Ιμβριώτη & Δασολόφου Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 20/8 Στομίου 60 Σχ /10/09 Κομένη η ντίζα της βάνας 14

15 21η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 21/1 Αγ. Χαραλάμπους & Κοζάνης Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 21/2 Γερουλάνου & Κοζάνης Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 21/3 Ηρακλείτου & Μανουσάκη Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 21/4 Στη γέφυρα Πηνειού (έναντι ΡΙΟ) Σχ /12/09 Να αντικατ/θεί (παλιό-κόκκινο) 21/5 Καλοδίκη & Μεταφτσή Σχ Καταργήθηκε 21/6 Κουκούλα (τέρμα) Σχ /10/09 Χαμένο 21/7 Λεκατσά (έναντι Λυκείου) - πεζοδρόμιο Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 21/8 Ηρακλειανού (τέρμα) - πεζοδρόμιο 28/10/09 Εργάζεται-παλιό 21/9 ΚΤΕΛ τέρμα (μετά σκοπευτήριο) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 21/10 Καλοδίκη & Ταϋγέτου Σχ /04/09 Υψώθηκε 21/11 Αισθητικό Άλσος 22/06/09 ΝΕΟ 21/12 Κολυμβητήριο 22/06/09 ΝΕΟ 22η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 22/1 Στην Τερψιθέα (Έξω Δημ. Σχολείο) 02/01/09 Επισκευάσθηκε 22/2 Τερψιθέα (έξω ΚΤΕΟ στο γεφυράκι) 06/12/09 Φαίνεται έξω από φρεάτιο-καινούργιο 22/3 Τερψιθέα (προς οικ. Παπακωνσταντίνου) 27/12/09 Ευρέθη 22/4 Τερψιθέα προς Δεξαμενές (οικ. Λάνταβου) 27/12/09 Ευρέθη 23η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 23/1 Δαβάκη & Γιάγκου Σχ /10/09 Καινούργιο 23/2 Δαβάκη & 1ης Μεραρχίας (πλατεία) Σχ /10/09 Καινούργιο 23/3 Δαβάκη & Μπαλτούμη (κηπάρια) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 23/4 Δαβάκη (τέρμα) & Περιφερειακή Σχ /10/09 Καινούργιο 23/5 Καραγκούνη & Κράγια Ιωάννη Σχ /10/09 Καινούργιο 23/6 Γ. Παπανδρέου & Ανάφης (κηπάριο)-έξω Εργ. Κατ. Σχ /10/09 Παλιό να αντικατασταθεί 23/7 Δημοκρατίας & Απιδάνου (Δαόχου) Σχ /10/09 Καινούργιο 23/8 1ης Μεραρχίας 1 (έξωθεν 6ου Λυκείου) Σχ /10/09 Παλιό αλλά εργάζεται 15

16 23/9 Δημοκρατίας & Καραμπίλια Σχ /05/10 NEO ΥΠΕΡΓΕΙΟ Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 23/10 24η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 24/1 Μακρυγιάννη & Μαυρογένους (πλατεία) Σχ /10/09 Παλιό αλλά εργάζεται 24/2 Σύμης & Βασιλάκη Σχ /10/09 ΝΕΟ 24/3 Μακρυγιάννη (τέρμα) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 24/4 Κουντουριώτου (τέρμα) & Περ. Τρικ. 31/10/09 Καινούργιο 24/5 Στο Περιφ. Πανεπ. Νοσοκομείο (τέρμα) Σχ /10/09 Καινούργιο 24/6 Κουντουριώτου & Περ. Τρικ. (έξω Φρεάτιο) Σχ Νέο 24/7 Μπουμπουλίνας & Νικολούλη Σχ /10/09 Καινούργιο-εργάζεται 30η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 30/1 Προς Βόλου (έξωθεν Εκκοκιστηρίου) 09/12/09 Υπάρχει βάνα Φ80-όχι υδροστόμιο 30/3 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΠΛ/ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΪΣΤ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Αρμοδ. Μηχαν.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΟΒΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Υδροφόρα 8τ.) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Επιχειρησιακά έτοιμα μέσα σε περίπτωση μεγάλης έκτασης πυρκαγιάς) α/α οχήματος Τύπος & Περιγραφή οχήματος Επιβατική ικανότητα ΚΗΗ 1401 CHRYSLER 413CDI Λεωφορείο 19 ΚΗΟ 9652 VOLVO CENTURY Λεωφορείο 52 ΜΕ KOMATSU GD650A 2EC ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΜΕ VOLVO 6720 B ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΜΕ J.C.B. Εκσκαφέας -Φορτωτής J.C.B. ΜΕ MERCEDES SHM 5 200B ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΜΕ J.C.B. Εκσκαφέας -Φορτωτής J.C.B. ΚΗΟ 9473 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 8 τον. ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΚΗΟ 9475 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 7 τον. ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΜΕ FAUN FRISH F 155 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΚΗΟ 9601 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 3 τον. ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΚΗΟ 8088 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 5 τον. ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΚΗΟ 9474 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 8 τον. ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΜΕ RAM FM ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΗΥ 8086 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 5 τον. ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΚΗΥ 8087 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 5 τον. ΥΔΡΟΦΟΡΑ Εγκρίνουμε το Παράρτημα Ι, του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, του Δήμου Λαρισαίων. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Α/Α ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 1 Ο Αστυνομικό Τμήμα 2 2 ο Αστυνομικό Τμήμα ΤΗΛΕΦΩΝΑ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 19

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων.

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε Τ Ο Σ: 2013 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι γνωστό οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα μας προέρχονται κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Νο1. ΔΕ έως ΠΑ Από 06:00-22:45 Κάθε 10 λεπτά ΣΑΒΒΑΤΟ Από 06:00-22:45 Κάθε 15 λεπτά ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΑ Από 7:15-22:45 Κάθε 20 λεπτά

Γραμμή Νο1. ΔΕ έως ΠΑ Από 06:00-22:45 Κάθε 10 λεπτά ΣΑΒΒΑΤΟ Από 06:00-22:45 Κάθε 15 λεπτά ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΑ Από 7:15-22:45 Κάθε 20 λεπτά ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ Γραμμή Νο1 Ν.ΣΜΥΡΝΗ - ΩΔΕΙΟ - ΦΙΛΛΙΠΟΥΠΟΛΗ - ΝΕΑΠΟΛΗ - Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ - Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΔΕ έως ΠΑ Από 06:00-22:45 Κάθε 10 λεπτά ΣΑΒΒΑΤΟ Από 06:00-22:45 Κάθε 15 λεπτά ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΑ Από 7:15-22:45

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ ΔHΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2410236589 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 2 ΤΚ 41221 Σχολείο Λάρισας 36ον Δημοτικό 2410280989

2410236589 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 2 ΤΚ 41221 Σχολείο Λάρισας 36ον Δημοτικό 2410280989 Α/Α ΠΑΛΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΟΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1 61 Ειδικό Ειδικό 2 24 7ον 32ον 2410612715 ΜΟΥΣΩΝ ΤΚ 41334 2410234740 ΑΓΙΑΣ 2 ΤΚ 41221 6977773853 3 Ειδικό 2410591258 ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36 ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ : α) επί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ η ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ η ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΤΟΣ : 2013 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ η ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι Χιονοπτώσεις και Χιονοθύελλες είναι φυσικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 33 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02--201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99 ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς φρέσκου γάλακτος. Στη Λάρισα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

θέμα: «Μεταβολή των ορίων μεταξύ των 7ου, 9ου & 23ου Νηπιαγωγείων Νέας Ιωνίας»

θέμα: «Μεταβολή των ορίων μεταξύ των 7ου, 9ου & 23ου Νηπιαγωγείων Νέας Ιωνίας» \ Νέο Ιωνία, 03.04.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 9086 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Γεωργίου 40 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΙΖ4691ΩΓ-ΔΘΟ ΑΘΗΝΑ 30-8 -2012. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΙΖ4691ΩΓ-ΔΘΟ ΑΘΗΝΑ 30-8 -2012. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας. ΑΘΗΝΑ 30-8 -2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ Ι.Ε. Τμήμα: Αναπηρίας Πληροφορίες: Π. Τσιαμπίρη, Μ. Νικητοπούλου Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 608 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές και Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές και Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ» Αθήνα, 26 / 10 / 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τηλ.: 210 6871706-708 Fax:210 6871769 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 E-mail: president@eopyy.gov.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. ΠΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-02-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-02-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÁÂÁËÁÓ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Α Ζώνη: 1,00 Β Ζώνη: 0,60 Γ Ζώνη: 0,60 Δ Ζώνη (εκτός περιοχής ΒΛΑΧΙΚΑ): 0,60

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κ Τ Ε Λ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κ Τ Ε Λ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κ Τ Ε Λ ΝΟΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΙΤΩΛ/NIAΣ ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛ/NIAΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ- ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 1 ο χλμ. Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΤΗΛ: 26410-22538 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης:4/2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4ης Δ.Κ.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4ης Δ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 4 H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ Δελτίο Τύπου Θέμα: Τροποποιήσεις στο δίκτυο λεωφορείων και τρόλλευ Αθήνα 6-11-2014 ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, ότι από τη Δευτέρα 10/11/2014, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

( Ο πίνακας αυτός είναι συνημμένος στο υπ. Αριθμό Γ6/407/16.4.2001 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

( Ο πίνακας αυτός είναι συνημμένος στο υπ. Αριθμό Γ6/407/16.4.2001 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ( Ο πίνακας αυτός είναι συνημμένος στο υπ. Αριθμό Γ6/407/16.4.2001 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. 9η Αναμόρφωση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Μεσογείων 14-18, Αθήνα 115 10 Αθήνα, 24/7/2013 Πληροφορίες: Β. Γογγολίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & ΣΥΓΓΡΟΥ 196,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KAI 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KAI 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 200 ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 24 ÄÇÌÏÓ: ΑΧΕΡΟΝΤΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Α Ζώνη: 0,30 0,17 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 2 Α Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΖΑΓΟΡΑ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ανήκει στο Φ.311.4/37/22-07-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Απευθείας ανάθεση προµηθειών, εργασιών και έργων λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων γεγονότων βάση του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010.

Απευθείας ανάθεση προµηθειών, εργασιών και έργων λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων γεγονότων βάση του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δευτέρα (2α) εκεµβρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-03 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1521 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΡΤΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε ΣΕΙΣΜΟ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε ΣΕΙΣΜΟ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε ΣΕΙΣΜΟ ΜΑΡΙΑ ΠΟΔΗΜΑΤΑ Πολιτικός Μηχανικός Τμήμα Παροχής Βοήθειας Ετοιμότητα Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

32 Παλιά Οικία Αντίκα 21-23 33 Αριστείδου 39 34 ακατοίκητο Αριστείδου 4 35 Goody s Βασ. Κων/νου 36 Οικία Βεσσών 17 (Χρύσα) 37 Οικία Βιζυηνού 10 38

32 Παλιά Οικία Αντίκα 21-23 33 Αριστείδου 39 34 ακατοίκητο Αριστείδου 4 35 Goody s Βασ. Κων/νου 36 Οικία Βεσσών 17 (Χρύσα) 37 Οικία Βιζυηνού 10 38 A/A ΚΤΙΣΜΑ ΟΔΟΣ 1 Οικία Χατζιδάκη (διπλά στο Λαογραφικό) 2 Καπναποθήκη 12 Αποστόλων 3 Εγκαταλελειμμένη Οικία 12 Αποστόλων 42 4 Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 12 Αποστόλων & Ανδρούτσου 5 ALPHA Ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 30/06/2015 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΚΡΗΤΗ / Αγ. Νικόλαος 0870021 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφ. Βενιζέλου 9 & Μελ. Μεταξάκη, ΤΚ:721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης 3η Στο Χαλάνδρι σήμερα 19 Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λαμία 21 /06 /2012 Αριθ. Πρωτ. 2789 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 18-03-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1446 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: 66 035 Παρανέστι Πληροφορίες: Μουστακίδου Μ. Τηλέφωνο: 2524350132 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας Πληρ.Ευαγγελία Μπάμπου Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, T.K.: 73135 Τηλ.: 28213 41770 Fax: 28210 93300 e-mail:dperivallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050078 Αγ. Ιωάννου 27 2 2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050082

Διαβάστε περισσότερα

170ο Εκλογικό Τμήμα - Εκλογικής Περιφέρειας ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ - Δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ (Περιφερειακή Ενότητα ΛΑΡΙΣΑΣ) - Δημοτικής Ενότητας ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ - Εκλογικό

170ο Εκλογικό Τμήμα - Εκλογικής Περιφέρειας ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ - Δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ (Περιφερειακή Ενότητα ΛΑΡΙΣΑΣ) - Δημοτικής Ενότητας ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ - Εκλογικό MHTROO EPONYMO ONOMA ADDRESS EDA_PERIGRAFH_APOF PROTODIKEIO_ASKHSHS PERIGRAFH_DIORISMOY EKL_DIAMER_DIORISMOY DIM_ENOT_DIORISMOY_ID DIM_ENOT_DIORISMOY DIMOS_DIORISMOY_ID DIMOS_DIORISMOY PERIFEREIA_DIORISMOY

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια-Αγ.Ι.Ρέντης : 24/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 54354

Νίκαια-Αγ.Ι.Ρέντης : 24/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 54354 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων

Πανελλαδικές Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ 9520437 Α 3 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-ΒΟΥΛΑ 8955615 2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Γ. Παππά Ταχ. Διεύθυνση: Μυτιλήνη, 27.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓAΣΙΑ: «Καθαρισμός - Aποψίλωση κοινόχρηστων Κ.Μ.: Π123/2013 χώρων και οικοπέδων του ήμου προς πρόληψη πυρκαγιών» ΠΡΟΫΠ: 19.680,00 με Φ.Π.

ΕΡΓAΣΙΑ: «Καθαρισμός - Aποψίλωση κοινόχρηστων Κ.Μ.: Π123/2013 χώρων και οικοπέδων του ήμου προς πρόληψη πυρκαγιών» ΠΡΟΫΠ: 19.680,00 με Φ.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια της προσπάθειας για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς από τα ξερά χόρτα κατά τους θερινούς μήνες και για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, κρίνεται απαραίτητο να γίνει καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

spring-summer 2010 Βαπτιστικά

spring-summer 2010 Βαπτιστικά mini raxevsky spring-summer 2010 Βαπτιστικά Κουτί: 01BBK103, 145 Λαμπάδα: 01BBL103, 95 Λαδοσετ: 01BBS103, 48 Κουτί Μαρτυρικών: 01BBΜ103, 48 Λαδόπανο: 01BBR103, 130 ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Κουτί: 01BBK108, 145 Λαμπάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάτσου Αργυρώ mail@3nip-ellin.att.sch.gr 2109949748 4 ο Νηπιαγωγείο Τριπόλεως 55 & Αφροδίτης 2109617100 ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ mail@4nip-ellin.att.sch.

Βαρβάτσου Αργυρώ mail@3nip-ellin.att.sch.gr 2109949748 4 ο Νηπιαγωγείο Τριπόλεως 55 & Αφροδίτης 2109617100 ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ mail@4nip-ellin.att.sch. ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Ροδοπόλεως 71 2109618727 Θεοδώρου Μαρία mail@1nip-ellin.att.sch.gr 2ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Αλικαρνασσού 3 2109612177 Κούμη Μυρτώ mail@2nip-ellin.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 22-04-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 258460,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΠΟΙΟ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 29 /2/2008 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Θέκλα Θωμά Τμήμα Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Μαΐου 2013 Αρ. Πρωτ. 702 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αθήνα, 2 Μαΐου 2013 Αρ. Πρωτ. 702 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τομέας Προστασίας Δασών Εργαστήριο Δασικών Πυρκαγιών

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Νομός Ημαθίας Δήμος Βέροιας Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013 1 / 6 18/2/13 Δευ 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 19/2/13 Τρι 689 Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α 20/2/13 Τετ 647 Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 683 Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι

Διαβάστε περισσότερα

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα