ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ε Τ Ο Σ : 2013 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι ο καθορισμός όλων των ενεργειών στις οποίες θα προβεί ο Δήμος Λάρισας γενικά για την πρόληψη των Πυρκαγιών στην περιοχή του Δήμου και για την καλύτερη αντιμετώπιση τους. 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η αποστολή του Δήμου Λαρισαίων είναι να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη των Πυρκαγιών και να προβεί στις άμεσες ενέργειες για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών σε περίπτωση εκδήλωσης. 3. Για την εκπλήρωση της αποστολής του ο Δήμος Λαρισαίων προβαίνει στις εξής ενέργειες: α. Ορίζει ως υπεύθυνους υπαλλήλους του Δήμου για την Πολιτική Προστασία τους Χρήστο ΝΙΚΟΥ (Αρ. τηλ ) και Αθανάσιο ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ (Αρ. Τηλ ) β. Καθορίζει ως χώρο υγειονομικής ταφής ή χώρο απόρριψης απορριμμάτων (χωματερή) την περιοχή «Βροντερό» Μακρυχωρίου (Δήμος Τεμπών) και επισημαίνει τα εξής: (1) Ο παραπάνω χώρος οριοθετείτε επακριβώς και τονίζεται ότι απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων σε άλλες περιοχές, διότι η ενέργεια αυτή έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στο κίνδυνο πρόκλησης Πυρκαγιάς. (2) Άτομα που θα συλλαμβάνονται να αποθέτουν απορρίμματα εκτός της χωματερής θα υφίστανται την προβλεπόμενη από τον Νόμο Δίωξη. (3) Η ορισθείσα χωματερή να είναι πάντοτε καθαρή ως προς τον περιβάλλοντα αυτήν χώρο, να γίνεται αποψίλωση κατά τακτά χρονικά διαστήματα, (4) Απαγορεύεται η καύση των απορριμμάτων στη χωματερή και ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο. (5) Σε περίπτωση εκδηλώσεως Πυρκαγιάς εντός της χωματερής, ο Δήμος ενημερώνει αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία. (6) Ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του Πυροσβεστικού Έργου είναι ο αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη απομάκρυνση. (7) Ορίζονται Ομάδες Πυρασφάλειας κτιρίων του Δήμου Λαρισαίων (Παράρτημα Β) γ. Δημιουργούνται Ομάδες Πυρασφάλειας στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Λαρισαίων για την αντιπυρική περίοδο από κατοίκους της περιοχής. Οι ομάδες Πυρασφάλειας έχουν τις αρμοδιότητες: (1) Φύλαξη και επιτήρηση αγροτικών εκτάσεων της περιοχής τους. (2) Την υπόδειξη του συντομότερου ή βατότερου οδικού δικτύου για την πρόσβαση των δυνάμεων στο χώρο της Πυρκαγιάς. (3) Σε άλλες βοηθητικές ενέργειες. δ. Στο Δήμο Λαρισαίων υπάρχουν υδροστόμια, όπως στο Παράρτημα «Γ». Για τα υδροστόμια ισχύουν τα εξής: 1

2 (1) Ελέγχονται τακτικά από την ΔΕΥΑΛ με παράλληλη αποκατάσταση τυχόν βλαβών. (2) Δημιουργούνται νέα, εάν υπάρχει ανάγκη, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. (3) Ενημερώνεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία τόσο για τα υπάρχοντα όσο και για τα νέα δημιουργούμενα. ε. Τα επιχειρησιακά έτοιμα μέσα (μηχανήματα, μεταφορικά μεσα και υδροφόρες) σε περίπτωση μεγάλης έκτασης πυρκαγιάς στην περιοχή του Δήμου φαίνονται στο Παράρτημα «Δ» (Ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών «Παράρτημα Ι». Τα μηχανήματα αυτά πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποκαθίστανται άμεσα τυχόν βλάβες. ζ. Επιβλέπει με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της περιοχής του Δήμου, την τήρηση απαγόρευσης γενικά για την καύση σιτοκαλαμιών και ξηρών χόρτων στην ύπαιθρο από 1/5 εώς 30/9 κάθε χρόνο και υπενθυμίζει ότι θα εφαρμοσθεί η σχετική νομοθεσία που προβλέπει την επιβολή κυρώσεων. η. Κάθε χρόνο γίνεται καθαρισμός των αστικών και περιαστικών δασών ευθύνης του Δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ που περιλαμβάνει αποψιλώσεις, κόψιμο θάμνων, κλάδεμα και αραίωμα. Για την όλη εργασία ο Δήμος ζητά την βοήθεια των Δασαρχείου και των κατά τόπους δασικών υπαλλήλων. θ. Ο Δήμος με τα μέσα που διαθέτει και με πιστώσεις που έγκαιρα ζητά προβαίνει κάθε χρόνο και κατά μήνα Μάιο στην αποψίλωση των παρόδιων περιοχών του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου εντός της Ζώνης Ευθύνης του. ι. Ο Δήμος σε συνεργασία με τα Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής (Αστυνομικά Τμήματα, όπως Παράρτημα «Ζ»), ενημερώνει και ελέγχει τους ιδιώτες που διαθέτουν σπίτι μέσα ή κοντά στα αστικά άλση για λήψη προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας έναντι Πυρκαγιών. κ. Με ευθύνη του Δήμου εντοπίζονται όλα τα ιδιόκτητα οικόπεδα της Ζώνης Ευθύνης του, στα οποία απαιτείται αποψίλωση από ξερά χόρτα και καθαρισμός από σκουπίδια και ενημερώνονται εγγράφως οι ιδιοκτήτες του για τον καθαρισμό-αποψίλωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους και εφόσον κρίνεται άκρως επικίνδυνη περίπτωση, ο Δήμος προβαίνει έγκαιρα στον καθαρισμό με δικές του δαπάνες, τις οποίες χρεώνει στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου. 4. ΔΙΑΦΟΡΑ α. Ο Δήμος απευθυνόμενος στους Δημότες του, τους παρακαλεί όπως λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, για την ελαχιστοποίηση και δυνατόν μηδενισμό των Πυρκαγιών. β. Η πρόληψη και η άμεση αντιμετώπιση των Πυρκαγιών είναι καθήκον όλων μας και θα πρέπει ο Δήμος να είναι πρωτοπόρος στο βασικό αυτό θέμα, διότι έτσι με την προσπάθεια όλων μας θα μπορούμε να προβλέπουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο ποιότητας ζωής στο Δήμο Λαρισαίων. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Κατάσταση Τηλεφώνων Άμεσης Ανάγκης «Β» Κατάσταση Υπαρχόντων Υδροστομίων «Γ» Ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών «Παράρτημα Ι» «Δ» Αστυνομικά Τμήματα Περιοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αστεροσκοπείο Αθηνών Γεωδ. Ινστιτούτο Θεσ/νίκης Γ.Γ. Πολ. Προστασίας Γ.Γ. Περιφέρειας Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ΟΑΣΠ (Οργ. Αντισ. Σχεδιασμού) ΠΠ Αποκεντρ. Διοικ. Θεσσαλίας ΠΠ Περιφέρειας (Λάρισα) Αστ. Δ/νση Λάρισας Πυροσβ. Υπηρ. Λάρισας 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ ΑΤΑ Τροχαία Λάρισας Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Πανεπιστημιακό Νοσοκ. Λάρισας ΕΚΑΒ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & , , ή ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 2. Αντιδήμαρχος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. Υπεύθυνοι Π.Π. Χρ. ΝΙΚΟΥ & Αθ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Α/Α ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Επισυνάπτεται Κατάσταση ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 4

5 ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΚΩΔ. ΥΔΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1/1 Ολύμπου & Βύρωνος 13/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 1/2 Νιρβάνα & Ογλ 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 1/3 Νιρβάνα & Γαριβάλδη 09/10/09 Βάνα με βανάκι 2''-ταπωμένο 1/4 Νιρβάνα & Λ. Μαβίλη 13/10/09 Χαμένο 1/5 Νιρβάνα & Ελλαδίου 09/10/09 Νέο-Μπλε ΝΈΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ& ΣΒΑΡΤΣ(ΕΞ/ΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ) Σχ /10/10 ΝΈΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΓΚΙΚΟΥΔΗΣ 1/7 Ερυθρού Σταυρού & 31ης Αυγούστου Σχ /10/09 ΝΕΟ 1/8 Τεσ. Μαρτύρων έξω από την εκκλησία 09/10/09 Δεν υπάρχει 1/9 Γ. Σεφέρη & Αεροδρομίου 09/10/09 Δεν εργάζεται παλιό-κολημ. στο κλείσιμο 1/10 Γ. Σεφέρη & Άρεως 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 1/11 Γ. Σεφέρη & Αγιάς 09/10/09 Νέο-Μπλε 1/12 Βενιζέλου (έναντι Ωδείου) 09/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 1/13 Τεσ. Μαρτύρων & Αεροδρομίου 09/10/09 Εργάζ.-παλιό να τεθ. καπ δεν έχει γάντζο ΝΈΟ Ερυθρού Σταυρού & ΤΣΑΚΑΛΩΦ Σχ /11/10 ΝΕΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ/ΚΗΣ 2η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2/1 Ολύμπου&Νιρβάνα(Παλιά Πυροσβεστική) 09/10/09 Νέο-Μπλε 2/2 Ογλ & Φειδίου 09/10/09 Εργάζ.-είναι σπασμ. αυτί αντικ. παλιό 2/3 28/05/99 Αποξηλώθηκε 2/4 31ης Αυγούστου & Λ. Μαβίλη 09/10/09 Επισκ. βάν. υδρ.-είναι κλ. δεν ανοίγει 2/5 25ης Μαρτίου & Αγίας Μαρίνης 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 2/6 25ης Μαρτίου & Χρυσοχόου 09/10/09 Νέο-μπλε με αυτιά 2/7 Γ. Σεφέρη - Γούναρη 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 2/8 Νικηταρά & Στρ. Φράγκου (Πεζοδρόμιο) 11/11/10 ΝΈΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΓΚΙΚΟΥΔΗΣ 5

6 2/9 2/10 3η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3/1 Κύπρου & Ολύμπου (Νέα Αγορά) 09/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 3/2 23ης Οκτωβρίου & Ισχομάχου 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 3/3 3/4 Θεοτοκοπούλου & 23ης Οκτωβρίου 15/11/09 Εύρεση βάνας υδρ.-κλειστή 3/5 Βενιζέλου (έναντι Ωδείου) Πεζοδρόμιο Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 3/6 Κίρκης & Γούναρη 09/10/09 Νέο-μπλε 3/7 Βενιζέλου (πάρκο έναντι Ωδείου) 09/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 4η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4/1 Βενιζέλου 161 & Κενταύρων 09/10/09 Εργάζ. παλιό-να τεθ. καπ. σπασμ. γάντζος 4/2 Βενιζέλου 147 & Μελετίου 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 4/3 Βενιζέλου 132 & Σκυλοσόφου 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 4/4 Βενιζέλου & Ηφαίστου 09/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 4/5 Βενιζέλου & Παπαναστασίου 09/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 4/6 Βενιζέλου 81 & Φιλελλήνων 09/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 4/7 Βενιζέλου & Ερμού 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 4/8 Βενιζέλου & Ολύμπου 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 4/9 Βενιζέλου & Λαπηθών 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά-να τεθ.καπ. σπ.γάντζ 4/10 Φιλελλήνων & Παπαφλέσσα 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 4/11 Παπαφλέσσα - Βύρωνος & Αρσενίου 09/10/09 Να καθαριστεί το καπάκι έχει μπάζα 4/12 Φιλελλήνων & Γαριβάλδη 09/10/09 Εργάζ. παλιό-να τεθ. καπ. σπασμ. γάντζος 6

7 4/13 Κύπρου & Ανδρούτσου 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 4/14 Κύπρου & Ερμού 09/10/09 Να καθαριστεί το κάλυμα έχει μπάζα 4/15 Κύπρου & Πανός 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 4/16 Κύπρου & Φιλελλήνων 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 4/17 Πανός & Φιλελλήνων 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 4/18 Κύπρου & Παπαναστασίου 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 4/19 Παπαναστασίου & Ύδρας 15/11/09 Νέο μπλε-εργάζεται 4/20 Κύπρου & Μανωλάκη (κηπάριο) 09/10/09 Νέο μπλε 4/22 Ηφαίστου & Κενταύρων 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 4/23 Μανωλάκη & Μελετίου 09/10/09 Νέο μπλε 4/24 Πανός 13 (Έξω από Αγραφιώτη) 09/10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 5η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5/1 23ης Οκτωβρίου & Λ. Κατσώνη 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/2 Κοραή & Λ. Κατσώνη 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/4 Ρούσβελτ 6 (έξω από Σιρινιάν) 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 5/5 Ασκληπιού&Παπασταύρου(κλιν. Θεοδωροπούλου) 09/10/09 Νέο μπλε με αυτιά 5/6 Κούμα & 28ης Οκτωβρίου Σχ /05/09 Αντικαταστάθηκε το κάλυμα 5/7 Κούμα & Ασκληπιού 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 5/8 Κούμα & Ρούσβελτ 09/10/09 Εργαζ.παλιό, να αντικ/θεί δεν έχει αυτιά 5/9 Κούμα & Μ. Αλεξάνδρου 09/10/09 Εργάζεται-παλιό 5/10 Κούμα & Παπαναστασίου 06/04/08 Αντικαταστάθηκε 5/11 Παπακυριαζή & Δευκαλίωνος 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/12 Παπακυριαζή & Ρούσβελτ 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/14 28ης Οκτωβρίου & Κοραή 16/04/08 Χαμένο 5/15 Πατρόκλου & Αλ. Παναγούλη 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/16 Πρωτοπαπαδάκη & Ασκληπιού 09/10/09 Νέο μπλε 5/17 Πατρόκλου & Ρούσβελτ 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/18 Πατρόκλου & Μ. Αλεξάνδρου 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/19 Πατρόκλου & Φρίξου 15/11/09 Νέο μπλε-εργάζεται 7

8 5/20 Μανδηλαρά & Μ. Αλεξάνδρου 15/11/09 Εργάζεται-παλιό 5/21 Παπακυριαζή & 28ης Οκτωβρίου 15/11/09 Υδρ/μιο με υδρόμ. Δήμου-εργάζεται 5/22 Παναγούλη & Κούμα 26/12/09 Υδρ/μιο Δήμου-Ευρέθη 5/23 Παναγούλη & Παπακυριαζή 26/12/09 Ευρέθη 6η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 6/1 6/2 23ης Οκτωβρίου & Κίρκης 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 6/3 Υψηλάντου 34 - Μανδηλαρά 12/10/09 Δεν εργάζεται 6/4 Ιουστινιανού&Υψηλάντου86(Οικία Καρύδα) 12/10/09 Νέο-Εργάζεται κανονικά 6/5 Παγγαίου /10/09 Εργάζεται-δεν έχει γάντζο 7η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 7/1 Μανδηλαρά & Αλ. Παναγούλη 12/10/09 Εργάζεται-δεν έχει γάντζο 7/2 Μανδηλαρά & Κολοκοτρώνη 12/10/09 ΑΝΤΙΚ/ΚΕ (20/8/10) ΜΑΣΤ. 7/3 Οικ. Εξ Οικονόμου & Ιάσωνος 12/10/09 Δεν φαίνεται 7/4 Ηπείρου & Μιαούλη 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 7/5 Οικ. Εξ Οικονόμου & Κολοκοτρώνη 12/10/09 Νέο-Εργάζεται κανονικά 7/6 Παναγούλη & Ιουστινιανού 12/10/09 Εργάζεται-δεν έχει γάντζο 7/7 Ιάσωνος & Ιουστινιανού Σχ /11/10 Εργάζεται-δεν έχει γάντζο 7/7 Ιάσωνος & Ιουστινιανού Σχ /11/10 ΝΕΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΓΚΙΚΟΥΔΗΣ 7/8 Κολοκοτρώνη 72 & Ηρ. Πολυτεχνείου (πεζ/μιο) ΑΠΟΞΗΛΩΘΗΚΕ 8η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 8/1 Μανδηλαρά & Ασκληπιού 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 8/2 Μανδηλαρά & Αλ. Παπαναστασίου 12/10/09 Δεν φαίνεται 8/3 Μπουκουβάλα & Μ. Μπότσαρη 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 8/4 Ηπείρου & Αλ. Παναγούλη 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 8/5 Ηπείρου & Ρούσβελτ 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 8/6 Μπότσαρη & Γιαννιτσιώτη 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 8/7 Οικ. Εξ Οικονόμου & Ρούσβελτ 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 8

9 8/8 Οικ. Εξ Οικονόμου & Αλ. Παναγούλη 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 8/9 Ασκληπιού & Ρούσβελτ & Ιουστινιανού 12/10/09 Εργάζεται κανονικά 9η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 9/1 Παλαιστίνης & Σκαρλάτου Σούτσου 12/10/09 Νέο-εργάζεται 9/2 Παλαιστίνης & Φαρμακίδου 12/10/09 Εργάζεται 9/3 Παπακυριαζή & Σκαρλάτου Σούτσου 12/10/09 Εργάζεται-δεν έχει γάντζο 9/4 Αθ. Διάκου & Φαρμακίδου 12/10/09 Εργάζεται 9/5 Κουμουνδούρου & Ανθίμου Γαζή 12/10/09 Να αντικ/θεί η βάνα Φ80 (φρ.) 9/6 Ηπείρου & Αλ. Παπαναστασίου Σχ /11/10 Αντικαταστάθηκε 9/7 Αγίου Νικολάου & Ανθίμου Γαζή 12/10/09 Νέο-εργάζεται 9/8 Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου 12/10/09 Δεν φαίνεται 9/9 Παπαναστασίου & Αθ. Διάκου 12/08/10 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ 9/11 Αθ. Διάκου & Διογένους 12/10/09 Νέο Εργάζεται 9/13 Παύλου Μελά & Παπακυριαζή 12/10/09 Νέο-εργάζεται 9/14 Ίων. Δραγούμη & Σκαρλάτου Σούτσου 12/10/09 Εργάζεται 9/15 Καραϊσκάκη & Φαρμακίδου 12/10/09 Να αντικ/θεί η βάνα κλειστή 9/16 Ηπείρου&Φαρμακίδου(Έξω γυμν. Θηλέων) 12/10/09 Εργάζεται 9/17 Ανθίμου Γαζή & Γαληνού 12/10/09 Δεν φαίνεται 10η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10/1 Ταγμ. Βελησσαρίου & Κουμουνδούρου Εργάζεται 10/2 Ταγμ. Βελησσαρίου & Παπακυριαζή Εργάζεται 10/3 Ήρας & Περσεφόνης Σχ /10/09 Δεν φαίνεται 10/4 Σκίππης & Καραθάνου (τέρμα) Σχ /11/10 ΝΕΟ - ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΣ 10/5 Σκουφά & Καραθάνου 17/10/09 Εργάζεται-δεν έχει γάντζο 11η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 11/1 Ηρ. Πολυτεχνείου & Νικοδήμου 17/11/10 Νέο -εργάζεται 11/2 Ηπείρου 32&Γυμναστηρίου(γκαράζ Νομαρχίας) 17/10/09 ΝΕΟ -Εργάζεται 11/3 Τζαβέλλα & Καραϊσκάκη 17/10/09 Εργάζεται 9

10 11/4 Ηπείρου&Γυμναστηρίου(δεξιά σε κιβώτιο για Δ.Λ.) 17/10/09 Εργάζεται 11/5 11/6 12η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 12/1 Ιωαννίνων 42(έναντι)-έξωθεν ΣΟΑ(πάρκινγκ) Σχ /10/09 Εργάζεται 12/2 Χατζημιχάλη 41 (στάση λεωφορείων) Σχ /10/09 Εργάζεται 12/3 Χατζημιχάλη & Καναβατζόγλου Σχ /11/09 Εργάζεται -παλιό 12/4 Έξω (Γεωργική Σχολή) Σχ /12/09 Εργάζεται -παλιό 12/5 Ιωαννίνων & Δενδράμη (Πυροσβεστική) Σχ /11/09 Εργάζεται-παλιό 12/6 Δενδράμη (στην αυλή της Πυροσβεστικής) Σχ /12/09 Πυροσβεστική 12/7 Στις Εργ. Κατ. Αγ. Θωμά (τέρμα Αργυρ/λη) Σχ /12/09 Νέο-βάνα υδροστομίου 12/8 Στις εργ. Κατοικίες Αγ. Θωμά Σχ /10/09 Δεν υπάρχει στο σχέδιο 12/10 Χατζημιχάλη & Θεοπόμπου Σχ Χαμένο 12/11 Δυρρού τέρμα 28/10/09 Καινούργιο, σπασμένος γάντζος -καπάκι 13η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 13/1 Σκοπαδών & Αβέρωφ Σχ /12/09 ΤΑΠΩΘΗΚΕ 13/2 Αμοργού & Λατταμύας 28/10/09 Καινούργιο-θέλει άλλο καπάκι 13/3 Καρδίτσης & Φίλιου Σχ /11/08 Βρέθηκε - Υψώθηκε 13/4 Καρδίτσης & Φασούλα Σχ /11/09 Εργάζεται-παλιό 13/5 κέντρο Μαριάννα (έξωθεν) Σχ /10/09 Χαμένο 13/6 Καρδίτσης (έπιπλα Σδόγκου) Σχ /10/09 Χαμένο 13/7 Καρδίτσης (έξωθεν ALTO) Σχ /11/09 Βρέθηκε - Υψώθηκε 13/9 Καρδίτσης 28 & Σαμοθράκης Σχ /10/09 Αποξηλώθηκε 13/10 Έξωθεν Eldoors Larissa Σχ /10/09 Χαμένο 13/11 Καρδίτσης (Αγία Παρασκευή) Σχ /10/09 Χαμένο 13/12 Αστεριάδη & Θυμάτων Κατοχής Σχ /11/09 ΝΈΟ -ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ 10

11 13/13 Καρδίτσης (SHELL μετά Φυλακές) Σχ /05/10 Αντικαταστάθηκε 13/14 Επί της Αρσάκη (πριν Θώρακα) 28/10/09 Καινούργιο 13/15 Καρδίτσης(Φυλακες-Ι.Ε.Κ.) 28/10/09 ΕΚΚΕΝΩΣΗ -ΦΡΕΑΤΙΟ 14η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 14/1 Αχιλλέως & Σάσσωνος Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/2 Καλλικλέους & Καλλικράτους Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/3 Φαρσάλων & Θεοφράστου 28/10/09 Σκεπασμένο-δεν φαίνεται 14/4 Κηφισσού & Θεοφράστου /10/09 Δεν υπάρχει 14/5 Φαρσάλων & Λεμεσσού Σχ /10/09 Νέο εργάζεται 14/6 Φαρσάλων & Λεμεσσού Σχ /09/10 Αποξηλώθηκε 14/7 Φαρσάλων & Στατιστικής Σχ.1597 Καταργήθηκε 14/12 Άθωνος - Αλεξανδρουπόλεως & Ακαδημίας Σχ /10/09 Παλιό κόκκινο να αντικ/θεί η βάνα κλειστή 14/13 Δ. Τσάτσου & Κολχίδος /10/09 Νέο-μπλε να τεθεί καπάκι 14/14 Κρόνου & Κολχίδος Σχ /10/09 Νέο(Μετατοπίστηκε)-μπλε 14/15 Λευκίππου & Γαριτσίου Σχ /10/09 Να αντικατ/θεί-(εκσκ.-φορτ.) 14/16 Σπ. Λούη & Μ. Κατράκη Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/17 Προς συν. Αβράσογλου 09/12/09 Καταργήθηκε 14/19 Μ. Λοϊζου (τέρμα) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/20 Λευκίππου & Λακώνων Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό (να τεθεί καπάκι) 14/21 Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης Σχ /05/03 Όπισθεν Βαλαβάνη-Νέο 14/22 Γαλάνη & Ιακωβίδη (τέρμα) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/23 Ζίχνης & Ξυλοκάστρου Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/24 Παπανδρέου (τέρμα μέσα στο στρατόπεδο) Σχ /12/09 Εργάζεται-καινούργιο 14/25 Καλλισθένη μετ. Κυρήνειας & Δημητσάνας /09/09 ΝEΟ-Εργάζεται 14/27 Στον συν. Αβράσογλου τέρμα Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/28 Στον συν. Αβράσογλου έξωθεν Ζέρβα Σχ Χαμένo 14/29 Θεοφράστου - Ξυλοκάστρου Σχ /10/09 Αντικαταστάθηκε 14/30 Δρόση & Φυτάλη Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/31 Θεοφράστου μετά Χαλδούπη /10/09 Φρεάτιο-είναι πισαρ/νο να καθ/θεί 11

12 14/32 Θεοφράστου (Τραμπάκουλα) 03/03/00 Καταργήθηκε 14/33 Ιθάκης (τέρμα μετά τις γραμμές) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό να τεθεί κάλυμα 14/34 Στο 3ο χιλ. Ε.Ο. Λαρ.-Αθήνας έξω ΠΕΖΟ Σχ /10/10 ANTIK/KE -ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 14/35 Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων (προς Νίκαια δεξιά) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/36 Φαρσάλων & Αειμνήστου Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/37 Θεοδωρακοπούλου & Θεοφράστου /10/09 Δεν εργάζεται παλιό-επισκ. η αντικ/ση 14/38 Θεοφράστου & Λιαροπούλου Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/39 Έξωθεν ΝΙΣΣΑΝ & ανώνυμος Σχ /10/09 Είναι σκεπασμένο 14/40 Καλλιόπης & Αυλίδος Φ110 Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 14/41 Φαρσάλων (τέρμα μετά οικ. Μιμούλη) Σχ /05/03 Σκεπασμένο-Χαμένο-Εξ/ση 14/42 Γαλάνη & Ζαγκλιβερίου 25/10/09 Είναι σκεπασμένο 14/43 Βιάντος - Περιφερειακή Σχ /10/09 Εργάζεται-καινούργιο 14/44 ΠΑΝΘΕΟΝ Σχ /10/09 Εργάζεται-καινούργιο 14/45 Τέρμα Δικτύου Φ200 (ΙΑΣΩ) Σχ /06/09 Νέο 15η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 15/1 Στην βορεινή σκοπιά του 303 Π.Ε.Β. Σχ Φαρσάλων - Διγενή (βάννα) 15/2 Δούκα (τέρμα) πριν 303 Π.Ε.Β. 21/10/09 Καταργήθηκε 15/3 Δράμας & Χρυσουπόλεως (πλατεία) 14/10/09 Εργάζεται-παλιό 15/4 Φαρσάλων ΚΟΜΔΕ (έναντι νεκροταφείου) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 15/6 Ηρ. Πολυτεχνείου & Κολοκοτρώνη Σχ /12/09 Δεν φαίνεται 15/7 Ηρ. Πολυτεχνείου & Ξανθίππης Χαμένο 15/8 Κρυσταλλοπηγής 5 Σχ /10/09 Νέο-μπλε 15/9 Καλυψώς & Ισοκράτους (πεζοδρόμιο) Σχ Εργάζεται-παλιό 15/10 Βεροίας & Καστοριάς (πεζοδρόμιο) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 15/12 Ακαρνανίας & Φαρσάλων (πεζοδρόμιο) Σχ /05/03 Να γίνει το κάλυμμα 15/13 Αλιάκμωνος & Ευβοίας Σχ /11/09 Aντικαταστάθηκε 15/14 Στην Ε.Ο. Προς Αθήνα (Φάρμα Τετράς) 31/12/09 ΒΡΕΘΗΚΕ (ΑΛΕΞΑΝ/ΚΗΣ) 15/282 Κάρλας - Σοφάδων Χαμένο 12

13 16η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 16/1 Κατερίνης (τέρμα) Σχ /12/09 Εργάζεται 16/2 Κάρλας & Θέμελη (Πάρκο) Σχ /07/10 Αντικαταστάθηκε 16/3 Κυψέλης & Παλαιολόγου Σχ /12/09 Εργάζεται-παλιό! Πτολεμαίου (πλατεία Ο.Σ.Ε.) Σχ. 11/02 23/07/10 ΝEΟ -ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥΣΗΣ 17η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 17/1 Μαυροειδή & Ραχούλας Σχ /10/09 Δεν εργάζεται 17/2 Βόλου (έξω από τα έπιπλα Παπαγιάννη) Σχ /10/09 NEO (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ) 17/3 Βόλου (έναντι Ο.Τ.Ε.) Σχ /10/09 NEO (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ) 17/4 Βόλου & Δικταιου Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 17/5 Βόλου & Γλαφύρας Σχ /10/09 Δεν υπάρχει-καταργήθηκε 17/6 Βόλου & Σούδας Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 17/7 Καστελίου & Πρωτεσίλλου (πλατεία) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 17/8 Αρκαδίου & Ε.Ο. (ταβέρνα Δάσκαλος) Σχ /10/09 NEO (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ) 17/9 23ης Οκτωβρίου & Ηρ. Πολυτεχνείου Σχ /02/10 Αντικατ/θηκε (ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ) 17/10 Ιστιαίας (τέρμα έναντι Νο 46) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 17/11 Στρατίκη & Ενιππέως Σχ /05/10 ΝΕΟ (Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ) 17/12 Ψηλορείτη 39 & Αρκαδίου Σχ /10/09 NEO (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ) 17/13 Ανταίου (τέρμα) Σχ /10/09 Ευρέθη 17/14 Στην κάθετο ανώνυμο Βόλου (μετά Θωμά) Σχ /10/09 NEO (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ) 17/15 (Χατζηεφραιμίδη). Στην οδό Βόλου Σχ /10/09 Αντικαταστάθηκε 17/16 Βόλου έξωθεν ΜΕΤΡΟ Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 17/17 Σοφάδων & Κάρλας Σχ /06/09 Νέο με βάνα 18η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 18/1 Καραγάτση & Ηρ. Πολυτεχνείου 04/05/93 Αποξηλώθηκε 18/2 Ψυχάρη & Αυξεντίου 30/10/09 Εργάζεται-παλιό 18/3 Αγιάς - Ηρ. Πολυτεχνείου (πλατεία Α.Τ.Α.) Σχ /11/10 ΝΈΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 18/4 Αιόλου & Αγιάς 30/10/09 Νέο 13

14 18/5 Αιόλου & Σύτρα 15/11/09 Παλιό-δεν εργάζεται 19η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 19/1 Αγιάς & Αγναντερής (110 Π.Μ.) Σχ /07/10 NEΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ 19/2 Προμηθέως & Σωκράτους Σχ /12/09 Αντικαταστάθηκε 19/3 Πλάτωνος & Οδυσσέως /10/09 Εργάζεται-παλιό 19/4 Σωκράτους & Αίαντος (Εργ. Κατοικίες) Σχ /02/10 ΝΈΟ 19/5 Στον συν. Κουλουρίου (έξω από το σχολείο) 30/10/09 Εργάζεται-παλιό 19/6 Στον συν. Αμφιθέας (έξω αποθ. Φασούλα) 30/10/09 Χαμένο 19/7 Δημοσθένους & Γοργία Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 19/8 Κ. Μάρκου & Λυσσίου Σχ /11/10 NEO (ΚΑΛΟΥΣΗΣ) 19/9 Πίσω από το παλιό Μηχανολογικό(είσοδος Αεροδρομίου) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό χαλασμέν καπάκι 19/10 (ΕΥΡΩΤΑ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ) Κουλούρι 21/08/09 ΝΕΟ (ΜΟΥΣΚΕΜΕΝΟΣ) 19/11 Πενταλόφου & Ζάννου Σχ /10/09 Νέο-δεν υπάρχει καπάκι 19/12 Κίμωνος & Σωκράτους (πεζοδρόμιο) 31/10/09 Παλιό-χαλασμένο καπάκι 19/13 Μαρμαρίνης & Καρύτσης Σχ /11/09 Χαμένο 19/14 Προς Συκούριο Μεταλλεμπορική - Χαμένη 19/15 Προς Συκούριο (Intercom Foods) Χαμένο 19/16 Αμφιθέα - Λαχαναγορά Χαμένο 19/17 Παλαιό Μηχανολογικό (όπισθεν) Για την 8η ΕΜΑΚ-Εξασφαλ/κε 20η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 20/1 Γεωργιάδου(έξω από τους Μύλους Παππά) Σχ.1983 Αποξηλώθηκε 20/2 Διονύσου 29 (έξω από το ξυλουργείο) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 20/3 Ζ. Πηγής & Χρυσοστόμου Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 20/4 Γεωργιάδου 3 & Βησσαρίωνος Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 20/5 Βησσαρίωνος & Ρόδου Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 20/6 Ζ. Πηγής 60 (έναντι πάρκου) Σχ /10/09 Παλιό-έχει ταπωθεί 20/7 Ιμβριώτη & Δασολόφου Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 20/8 Στομίου 60 Σχ /10/09 Κομένη η ντίζα της βάνας 14

15 21η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 21/1 Αγ. Χαραλάμπους & Κοζάνης Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 21/2 Γερουλάνου & Κοζάνης Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 21/3 Ηρακλείτου & Μανουσάκη Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 21/4 Στη γέφυρα Πηνειού (έναντι ΡΙΟ) Σχ /12/09 Να αντικατ/θεί (παλιό-κόκκινο) 21/5 Καλοδίκη & Μεταφτσή Σχ Καταργήθηκε 21/6 Κουκούλα (τέρμα) Σχ /10/09 Χαμένο 21/7 Λεκατσά (έναντι Λυκείου) - πεζοδρόμιο Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 21/8 Ηρακλειανού (τέρμα) - πεζοδρόμιο 28/10/09 Εργάζεται-παλιό 21/9 ΚΤΕΛ τέρμα (μετά σκοπευτήριο) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 21/10 Καλοδίκη & Ταϋγέτου Σχ /04/09 Υψώθηκε 21/11 Αισθητικό Άλσος 22/06/09 ΝΕΟ 21/12 Κολυμβητήριο 22/06/09 ΝΕΟ 22η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 22/1 Στην Τερψιθέα (Έξω Δημ. Σχολείο) 02/01/09 Επισκευάσθηκε 22/2 Τερψιθέα (έξω ΚΤΕΟ στο γεφυράκι) 06/12/09 Φαίνεται έξω από φρεάτιο-καινούργιο 22/3 Τερψιθέα (προς οικ. Παπακωνσταντίνου) 27/12/09 Ευρέθη 22/4 Τερψιθέα προς Δεξαμενές (οικ. Λάνταβου) 27/12/09 Ευρέθη 23η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 23/1 Δαβάκη & Γιάγκου Σχ /10/09 Καινούργιο 23/2 Δαβάκη & 1ης Μεραρχίας (πλατεία) Σχ /10/09 Καινούργιο 23/3 Δαβάκη & Μπαλτούμη (κηπάρια) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 23/4 Δαβάκη (τέρμα) & Περιφερειακή Σχ /10/09 Καινούργιο 23/5 Καραγκούνη & Κράγια Ιωάννη Σχ /10/09 Καινούργιο 23/6 Γ. Παπανδρέου & Ανάφης (κηπάριο)-έξω Εργ. Κατ. Σχ /10/09 Παλιό να αντικατασταθεί 23/7 Δημοκρατίας & Απιδάνου (Δαόχου) Σχ /10/09 Καινούργιο 23/8 1ης Μεραρχίας 1 (έξωθεν 6ου Λυκείου) Σχ /10/09 Παλιό αλλά εργάζεται 15

16 23/9 Δημοκρατίας & Καραμπίλια Σχ /05/10 NEO ΥΠΕΡΓΕΙΟ Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 23/10 24η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 24/1 Μακρυγιάννη & Μαυρογένους (πλατεία) Σχ /10/09 Παλιό αλλά εργάζεται 24/2 Σύμης & Βασιλάκη Σχ /10/09 ΝΕΟ 24/3 Μακρυγιάννη (τέρμα) Σχ /10/09 Εργάζεται-παλιό 24/4 Κουντουριώτου (τέρμα) & Περ. Τρικ. 31/10/09 Καινούργιο 24/5 Στο Περιφ. Πανεπ. Νοσοκομείο (τέρμα) Σχ /10/09 Καινούργιο 24/6 Κουντουριώτου & Περ. Τρικ. (έξω Φρεάτιο) Σχ Νέο 24/7 Μπουμπουλίνας & Νικολούλη Σχ /10/09 Καινούργιο-εργάζεται 30η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 30/1 Προς Βόλου (έξωθεν Εκκοκιστηρίου) 09/12/09 Υπάρχει βάνα Φ80-όχι υδροστόμιο 30/3 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΠΛ/ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΪΣΤ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Αρμοδ. Μηχαν.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΟΒΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Υδροφόρα 8τ.) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Επιχειρησιακά έτοιμα μέσα σε περίπτωση μεγάλης έκτασης πυρκαγιάς) α/α οχήματος Τύπος & Περιγραφή οχήματος Επιβατική ικανότητα ΚΗΗ 1401 CHRYSLER 413CDI Λεωφορείο 19 ΚΗΟ 9652 VOLVO CENTURY Λεωφορείο 52 ΜΕ KOMATSU GD650A 2EC ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΜΕ VOLVO 6720 B ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΜΕ J.C.B. Εκσκαφέας -Φορτωτής J.C.B. ΜΕ MERCEDES SHM 5 200B ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΜΕ J.C.B. Εκσκαφέας -Φορτωτής J.C.B. ΚΗΟ 9473 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 8 τον. ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΚΗΟ 9475 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 7 τον. ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΜΕ FAUN FRISH F 155 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΚΗΟ 9601 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 3 τον. ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΚΗΟ 8088 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 5 τον. ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΚΗΟ 9474 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 8 τον. ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΜΕ RAM FM ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΗΥ 8086 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 5 τον. ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΚΗΥ 8087 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 5 τον. ΥΔΡΟΦΟΡΑ Εγκρίνουμε το Παράρτημα Ι, του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, του Δήμου Λαρισαίων. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Α/Α ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 1 Ο Αστυνομικό Τμήμα 2 2 ο Αστυνομικό Τμήμα ΤΗΛΕΦΩΝΑ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 19

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ ΔHΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων.

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε Τ Ο Σ: 2013 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι γνωστό οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα μας προέρχονται κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Βάσει του με αριθμ.πρωτ.29073/26-03-2014 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Εργων)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Βάσει του με αριθμ.πρωτ.29073/26-03-2014 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Εργων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Βάσει του με αριθμ.πρωτ.29073/26-03-2014 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Εργων) ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ η ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ η ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΤΟΣ : 2013 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ η ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι Χιονοπτώσεις και Χιονοθύελλες είναι φυσικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Γ του Σχεδίου Ξενοκράτης που Αναφέρεται στην

Παράρτημα Γ του Σχεδίου Ξενοκράτης που Αναφέρεται στην 2013 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΓ. ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ Παράρτημα Γ του Σχεδίου Ξενοκράτης που Αναφέρεται στην Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ Πολιτική Προστασία Δήμου Κιλκίς, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Διεύθυνση Καθαρότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου Περιβάλλοντος, Κιλκίς 24-08-2011 Αρ. πρωτ. 47992 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑρΑπόφ 7η/2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 10ης/5/2012 της 6 ης /2012 (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Σήμερα, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 13/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 478.213,78 (μετά ΦΠΑ) «Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας» ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 478.213,78 (μετά ΦΠΑ) «Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας» ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦ/ΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ανήκει στο Φ.311.4/37/22-07-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-03 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1521 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ.Απόφ. 2η/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 10 ης /5/2013 της 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: ΥΠΟΥΡ/ΠΡΟΣ/ΠΟΛ/Γ.Γ.Π.Π./Αρ.Πρωτ./7432/13-10-2010.

ΣΧΕΤ.: ΥΠΟΥΡ/ΠΡΟΣ/ΠΟΛ/Γ.Γ.Π.Π./Αρ.Πρωτ./7432/13-10-2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καλαμβόκη 2α Προς : Πίνακας αποδεκτών 15127 Μελίσσια Κοιν: Πίνακας αποδεκτών Τηλ; 2132050000 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΛΞ-ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΦΣΔΓΔΦΓΗΦΓΗΔΗΦΗΦΗΦΗΔΗΔΦΗΔΦΗΔΗΦΗΔΦΗΔΓΗΔΦΗ ΛΑΡΙΣΑ 2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΦΣΔΓΔΦΓΗΦΓΗΔΗΦΗΦΗΦΗΔΗΔΦΗΔΦΗΔΗΦΗΔΦΗΔΓΗΔΦΗ ΛΑΡΙΣΑ 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΦΣΔΓΔΦΓΗΦΓΗΔΗΦΗΦΗΦΗΔΗΔΦΗΔΦΗΔΗΦΗΔΦΗΔΓΗΔΦΗ ΛΑΡΙΣΑ 2009 ο Το έντυπο αυτό είναι μία προσπάθεια του τμήματος με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20-04-2012 1 2 2 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ : 01 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - 3 - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ Η 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ, είναι ο μεγαλύτερος των Μειζόνων Σχηματισμών. Συγκροτήθηκε στις 20 Φεβ 1947 με έδρα το Βόλο και με πρώτο Διοικητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Σελίδα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π.) ΕΤΟΥΣ 2012

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π.) ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια 27-4-2012 Αρ. Πρωτ. Oικ. 82 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Βέροια 27-4-2012 Αρ. Πρωτ. Oικ. 82 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔONIAΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Λεωφόρος Στρατού 72, 59100 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ 2331353621,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥ Ασημένια Γρηγοράκη 24/05/2013 13:52 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΥ Ασημένια Γρηγοράκη 24/05/2013 13:52 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον ενηµερωτικό οδηγό που ακολουθεί, καταχωρήθηκαν η ιστορία της 1 ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, οι διευκολύνσεις που παρέχονται από την Υπηρεσία, καθώς και χρήσιµα στοιχεία της πόλης της Λάρισας, για την οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκριση Νέου

Διαβάστε περισσότερα