Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA"

Transcript

1 Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Νομικά και οικονομικά θέματα Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική ενότητα Νομικά και οικονομικά θέματα Αυτή η ενότητα κατάρτισης είναι προϊόν του έργου CP-PACK και αναπτύχθηκε σύμφωνα με την Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών γονέων και δασκάλων παιδιών με εγκεφαλική παράλυση, που προέκυψε από τα αποτελέσματα συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης (focus groups) και ερωτηματολογίων. Πρόκειται για μια κατά κύριο λόγο θεωρητική ενότητα κατάρτισης, που θα καταστήσει τους καταρτιζόμενους περισσότερο εξοικειωμένους με την εκπαιδευτική προσέγγιση νομικών θεμάτων που αφορούν γονείς και δασκάλους παιδιών με Ε.Π. Αντικείμενο της ενότητας κατάρτισης Ομάδα στόχος Στόχοι Μαθησιακοί στόχοι Περιεχόμενα (γενικά ή/ και λεπτομερή) Απαιτούμενος χρόνος Αξιολόγηση (καταρτιζόμενων, εκπαιδευτών, ενότητας κατάρτισης) Απαιτούμενο υποστηρικτικό υλικό κατάρτισης Νομικά και οικονομικά θέματα Γονείς και δάσκαλοι παιδιών με Ε.Π ετών. Οι συμμετέχοντας θα μπορούν με άνεση να μετατρέπουν νομικές διατάξεις σε εκπαιδευτικό υλικό Στο τέλος της ενότητας κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: - Προσδιορίζουν τις σχετικές νομικές διατάξεις για Ε.Π. - Επιλέγουν τις σχετικές νομικές διατάξεις για Ε.Π. - Ερμηνεύουν και συνοψίζουν νομικές διατάξεις ως μελλοντικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο - Δημιουργούν εκπαιδευτικό περιεχόμενο που βασίζεται σε νομικές διατάξεις Περιεχόμενα Απαιτούμενος χρόνος 1. Το νομικό καθεστώς ατόμων με Ε.Π. 1 ώρα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο 2. Διοικητική υποστήριξη ατόμων με 1 ώρα αναπηρίες / Ε.Π. 3. Υλικοτεχνική υποστήριξη ατόμων με 1 ώρα αναπηρίες/ε.π. 4. Οικονομική υποστήριξη για άτομα / 1 ώρα σχολεία σε σχέση άτομα με αναπηρίες / Ε.Π. 5. Εξασφάλιση δικαιούμενης 2 ώρες υποστήριξης για σχολεία / άτομα Αξιολόγηση καταρτιζόμενων 1 ώρα 6 ώρες + 1 ώρα για αξιολόγηση = 7 ώρες Παρουσιάσεις σε powerpoint, διαλέξεις, ερωτήσεις απαντήσεις, καταιγισμός ιδεών, συζήτηση, μελέτες περιπτώσεων, μάθηση βάσει επίλυσης προβλημάτων, ομαδική εργασία Αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων, λιστών ελέγχου και αυτόαξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος κατάρτισης. Έντυπο υλικό (άρθρα, παρουσιάσεις σε powerpoint) σενάρια για τις μελέτες περιπτώσεων και για μάθηση μέσω διερεύνησης προβλημάτων, διευθυνσιολόγιο ιστοσελίδων, αναφορές. Εκπαιδευτικό περιβάλλον Αίθουσα συναντήσεων/ διαλέξεων για τις ομιλίες / παρουσιάσεις, χώρος κατάλληλος για εργασία σε ομάδες, μελέτες περιπτώσεων, κλπ. Επίσης, projector συνδεδεμένος με

3 ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνη προβολής, πίνακας σεμιναρίων και σύνδεση με διαδίκτυο. Όπου απαιτείται, θα πρέπει να υπάρχουν πρόσθετοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, εξοπλισμός για βιντεοσκόπηση και οπτικο ακουστικός εξοπλισμός, πίνακας, στυλό και χαρτιά για τους εκπαιδευόμενους. Προσόντα των εκπαιδευτών Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι νομικός ή δημόσιος υπάλληλος εξειδικευμένος στη νομοθεσία για άτομα με αναπηρίες. Είναι σκόπιμο ο εκπαιδευτής να είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων.

4 Κεφάλαιο 1 Το νομικό καθεστώς ατόμων με Ε.Π. σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο Διάρκεια: 1 ώρα Μαθησιακά αποτελέσματα Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να 1- Εντοπίζουν το διεθνές και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σε σχέση με την αναπηρία 2- Κατανοούν το βαθμό στον οποίο το διεθνές και το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο μπορεί να εφαρμοστούν στη χώρα τους. 3- Χρησιμοποιούν να εξηγούν τους ορισμούς της αναπηρίας. - Διαλέξεις επί νομικών κειμένων, συμβάσεων και συνθηκών - Συζητήσεις επί νομικών κειμένων - Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να κληθούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για τον εντοπισμό διεθνών προγραμμάτων διεθνών οργανισμών με δραστηριότητες στον τομέα των ατόμων με ειδικές ανάγκες - Οι καταρτιζόμενοι καθοδηγούνται να προσομοιώσουν τις νομικές διαδικασίες που είναι διαθέσιμες για να ζητήσουν την καλύτερη εφαρμογή της διεθνούς νομοθεσίας. 1. Μελέτες περιπτώσεων 2. Διαδίκτυο Υπάρχει διεθνής νομοθεσία που δεν έχει ακόμη επικυρωθεί στη χώρα σας; Ποιες διατάξεις είναι οι πιο σημαντικές κατά τη γνώμη σας; Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η διεθνής νομοθεσία αποτελεί μέρος της εθνικής νομοθεσίας; Σε ποιες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε νομική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας; Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ατόμων με νοητική υστέρηση Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρίες Κατευθυντήριες γραμμές δράσης για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της αναπηρίας του Ταλίν Αρχές για την προστασία των ατόμων με ψυχικά νοσήματα και τη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Πρότυποι Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτομα με Αναπηρία, Δήλωση Σάντμπεργκ σχετικά με δράσεις και στρατηγικές για την εκπαίδευση, την πρόληψη και την ένταξη, που υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη της UNESCO για δράσεις και στρατηγικές για την εκπαίδευση, την πρόληψη και την ένταξη, Μάλαγα (Ισπανία), 2-7 Νοεμβρίου 1981, Δήλωση της Σαλαμάνκα και πλαίσιο δράσης για την Ειδική Αγωγή, το οποίο εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη της UNESCO για την Ειδική Αγωγή: Πρόσβαση και Ποιότητα, Σαλαμάνκα, 7-10 Ιουνίου 1994.

5 Κεφάλαιο 2 Διοικητική υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες / Ε.Π. Διάρκεια: 1 ώρα Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να - γνωρίζουν ποιες είναι οι δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία - κατανοούν πώς είναι δομημένο το δημόσιο και / ή ιδιωτικό σύστημα υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία - μετατρέπουν τις νομικές διατάξεις σε πληροφορίες για μάθηση. - Παρουσίαση και διαλέξεις σχετικά με τη δομή του νόμου ή ανάλογου νομικού κειμένου. - Παρουσίαση των διαφόρων επιπέδων των δημόσιων αρχών, που είναι αρμόδιες στον τομέα της αναπηρίας και των παιδιών. - Συζήτηση σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των δημοσίων αρχών και των ιδιωτικών φορέων σε σχέση με την υποστήριξη παιδιών με αναπηρίες. 1. Ηλεκτρονικός υπολογιστής, 2. Projector 3. Σύνδεση στο διαδίκτυο Πώς κατανέμονται οι αρμοδιότητες στον τομέα της υποστήριξης των παιδιών με αναπηρίες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών; Πώς τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση αντιμετωπίζονται από το γενικό νομικό πλαίσιο; Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα σε μια αρχή καταχώρησης, μια αρχή υποστήριξης και μια αρχή φροντίδας; Εθνική νομοθεσία

6 Κεφάλαιο 3 Υλικοτεχνική υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες/ε.π. Διάρκεια: 1 ώρα Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να: - Προσδιορίζουν τις νομικές διατάξεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση όσον αφορά την κινητικότητα και το γενικό περιβάλλον - να είναι σε θέση να μετατρέπουν τα νομικά κείμενα σε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό Methodology - Διαλέξεις και παρουσιάσεις νομικών κειμένων. - Παιχνίδια ερωτο -απαντήσεων - Οι συμμετέχοντες καλούνται να περιγράψουν, με δικά τους λόγια, το πώς αντιλαμβάνονται τις νομικές διατάξεις. Υπολογιστής, Σύστημα προβολής, Χαρτί και στυλό για τους εκπαιδευόμενους. Υπάρχουν διαφορετικοί αναγνωρίσιμοι τύποι υλικοτεχνικής υποστήριξης για την Ε.Π.; Υπάρχουν οργανισμοί που υποχρεούνται να παρέχουν υλικοτεχνική υποστήριξη; Πώς η υλικοτεχνική στήριξη μπορεί να εξασφαλιστεί και παρασχεθεί; Εθνική νομοθεσία

7 Κεφάλαιο 4 Οικονομική υποστήριξη για άτομα / σχολεία σε σχέση με αναπηρίες / Ε.Π. Διάρκεια: 1 ώρα Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να: -εντοπίζουν τις νομικές διατάξεις που αφορούν την οικονομική στήριξη των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση -Προσδιορίζουν τις νομικές διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να δοθεί οικονομική υποστήριξη -Μετατρέπουν τις νομικές διατάξεις σε εκπαιδευτικό υλικό -Εξηγούν τις νομικές διατάξεις στους εκπαιδευόμενούς τους - Διαλέξεις σχετικά με νομικές διατάξεις - Ασκήσεις για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. - Ασκήσεις για τη δημιουργία προσεγγίσεων πρακτικής μάθησης - Παιχνίδι ρόλων, όπου αρκετοί εκπαιδευόμενοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι είναι δικηγόροι Υπολογιστής, Σύστημα προβολής, Οθόνη Χαρτί και στυλό για τους εκπαιδευόμενους. Αυτοκόλλητα χαρτιά (Post it) Πώς μπορείτε να διακρίνετε μεταξύ της οικονομικής στήριξης και άλλων μορφών στήριξης; Ποια είναι η στήριξη που προορίζεται για οργανισμούς και ποια η στήριξη που απευθύνεται σε άτομα; Ποιος είναι ο νομικός αλγόριθμος για την παροχή οικονομικής στήριξης; Εθνική νομοθεσία

8 Κεφάλαιο 5 Εξασφάλιση δικαιούμενης υποστήριξης για σχολεία / άτομα Διάρκεια: 2 ώρες Μαθησιακά αποτελέσματα : Οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να: -Προσδιορίζουν τη νομική διαδικασία για την αίτηση και χορήγηση στήριξης -περιγράφουν τα βήματα που προβλέπονται από το νόμο -Εξηγούν στους εκπαιδευόμενους πώς να διαχειριστούν τα έντυπα και τους νομικούς όρους -Μετατρέπουν τα νομικά κείμενα σε εκπαιδευτικό υλικό - Οι πληροφορίες σχετικά με τις νομικές διατάξεις θα συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους - Επίδειξη ορθά συμπληρωμένων εντύπων - Επίδειξη ορθής συμπλήρωσης εντύπων - - Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να επιλέξουν διαφορετικούς ρόλους Υπολογιστής, Σύστημα προβολής, Οθόνη Αντίγραφα νομικών εντύπων Χαρτί και στυλό για τους εκπαιδευόμενους. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που γίνονται από τους δικηγόρους; Ποια είναι η νομική διαδικασία διεκδίκησης κάποιων δικαιωμάτων που αρχικά έχουν απορριφθεί από τις δημόσιες αρχές; Ποιες είναι οι οργανώσεις που μπορούν να υποστηρίξουν ένα δικηγόρο; Αντίγραφα νόμων και κανονισμών

9 Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων Η περιληπτική αξιολόγηση έχει ως στόχο να εξακριβώσει κατά πόσον οι καταρτιζόμενοι εμπέδωσαν τις πληροφορίες που πήραν. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια τύπου μήτρας με ερωτήσεις, με τρεις προκαθορισμένες απαντήσεις ανά ερώτηση, εκ των οποίων η μία σωστή. Πρόσθετα στην προηγούμενη αξιολόγηση προτείνεται μία πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση.. Αυτή περιλαμβάνει δύο στάδια. Σε πρώτο στάδιο, οι καταρτιζόμενοι καλούνται να εκπονήσουν ένα σύντομο δοκίμιο ή να προετοιμάσουν εκπαιδευτικό υλικό για ένα συγκεκριμένο θέμα. Σε δεύτερο στάδιο, οι καταρτιζόμενοι παρουσιάζουν προφορικά την εργασία τους μπροστά σε μια επιτροπή αξιολόγησης ή μπροστά στους άλλους καταρτιζόμενους.

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ανάπτυξη Πακέτων Κατάρτισης για την Υποστήριξη Γονέων και Εκπαιδευτικών Παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση ( 3-18 ετών) Αριθμός έγκρισης 2010-3292/001-001 Το Έργο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Οδηγός Εκπαιδευτή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Οδηγός Εκπαιδευτή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Mintaze Kerem Gunel Akmer Mutlu Ozgun Kaya Kara Ayse Livanelioglu 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης

Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης Ενότητα 6 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Mintaze Kerem Gunel Akmer Mutlu Ozgun Kaya Kara Ayse Livanelioglu

Διαβάστε περισσότερα

Development of Supportive Packages for Parents and Teachers of Children with Cerebral Palsy (3-18 years age group)

Development of Supportive Packages for Parents and Teachers of Children with Cerebral Palsy (3-18 years age group) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ (ΗΛΙΚΙΑΣ 3-18 ΕΤΩΝ) Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Πακέτων για Γονείς και ασκάλους Παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση (ηλικίας 03-18

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ. Ενότητα κατάρτισης. Υποστηρικτικές τεχνολογίες. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Rui Oliva Teles Miguel Santos

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ. Ενότητα κατάρτισης. Υποστηρικτικές τεχνολογίες. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Rui Oliva Teles Miguel Santos ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ενότητα κατάρτισης Υποστηρικτικές τεχνολογίες Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Rui Oliva Teles Miguel Santos ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενότητα κατάρτισης είναι προϊόν του έργου CP-PACK και αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Επιμορφωτική ενότητα σχετικά με τη «Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού» Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Σύμβαση αριθ. JUST/2010/JCIV/FW/0052/A4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Π.Ι. 7.7.09.13 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ T.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία Tηλ: 22 402387, Φαξ: 22 480505 e-mail: eidiki@cyearn.pi.ac.cy 10 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων ΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.» υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

10. 11. 12. - 13. 14. Ο

10. 11. 12. - 13. 14. Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Π.Ι. 7.7.09.13 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ T.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία Tηλ: 22 402320, Φαξ: 22 480505 e-mail: eidiki@cyearn.pi.ac.cy 13 Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Συντακτική ομάδα: Όλγα Αγγελοπούλου (Δικηγόρος, L.LM. PhD) Απόστολος Ξυράφης (Doctorant, UCL) Πάνος Αλεξόπουλος (M.A., College of Europe) Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΒΟΗΘΟΥΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΒΟΗΘΟΥΣ Are you a Personal Assistant? Learning is not only classroom ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΒΟΗΘΟΥΣ Επίπεδα 2,3,4,5 Δημιουργία: KAI Συντελεστές: Πίνακας Περιεχομένων A. Οι Τομείς Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Copyright SUSCOM Partnership 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Στάδιο 0. Επαφή και Σύνδεση με την Κοινότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα