Τel. : / 4383, Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456"

Transcript

1 ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98 Ν3685/08) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου Ζωγράφου Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98 Law 2083/92 Law 3685/08) NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 9, Iroon Polytechniou Str Zografou Athens, Greece DIRECTOR Τel. : / 4383, Fax : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών Της Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 14.00, δυνάμει πρόσκλησης του Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, καθηγητή Ιωάννη Βασιλείου. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, παρισταμένων των μελών του ΔΣ σε απαρτία, ήτοι Ιωάννης Βασιλείου, Πρόεδρος ΔΣ - Διευθυντής Ιωάννης Ψαρράς, Μέλος - Αναπληρωτής Διευθυντής Φραγκίσκος Τοπαλής, Μέλος Ευστάθιος Συκάς, Μέλος Απουσίαζαν δικαιολογημένα, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στο εξωτερικό, οι Ηρακλής Αβραμόπουλος, Μέλος Άγγελος Αμδίτης, Μέλος.. ΘEMA 1.β Έγκριση του υπ αριθμ. πρωτ. 836/ Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ» δυνάμει της από 17/12/2014 Πρόσκλησης. Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ εγκρίνει ομοφώνως το ακόλουθο Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ Τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης με τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ [1]

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ», ορισθέντα δυνάμει της από 9/12/2014 απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 1) Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ, ως Πρόεδρος 2) Άγγελος Αμδίτης, Ερευνητής Ά ΕΠΙΣΕΥ, Μέλος του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ, ως Μέλος 3) Ελφρίντα Κούση, Υπάλληλος ΙΔΑΧ, ΕΠΙΣΕΥ, ως Μέλος συνεδρίασαν, σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 19.00, στις εγκαταστάσεις του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για το κατωτέρω αντικείμενο με την από 17/12/2014 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ». Προτάσεις υπέβαλαν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας είτε αυτοπροσώπως, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΙΣΕΥ και μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας την Δευτέρα 19/1/2015. Θέση 1 - Λογιστής / Λογίστρια Για τη Θέση 1, «Λογιστής / Λογίστρια έχουν υποβληθεί οχτώ (8) υποψηφιότητες από τους 1) Μπαζάτη Σπυριδούλα του Ιωάννη, 2) Παπαδημητρίου Ιωάννης του Γεωργίου, 3) Βελέντζα Γεωργία του Θεοφάνη, 4) Τσούτσα Αγγελική του Δημητρίου, 5) Γκούτης Διονύσιος του Ευσταθίου, 6) Στρατήγης Δημήτριος του Γεωργίου, 7) Ντόρντα Παναγιώτα του Ευθυμίου και 8) Καψάλη Ευτυχία του Βασιλείου. Η Μπαζάτη Σπυριδούλα, γεννηθείσα το έτος 1974, τυγχάνει απόφοιτος της Σχολής Επιστημών Διοίκησης (Κατ/νση Λογιστική Χρημ/κη) του Πανεπιστημίου Αιγαίου από έτους 1999, ενώ διαθέτει εργασιακή εμπειρία ως Λογίστρια - Βοηθός Λογιστή από έτους 1999 έως το Η κα. Μπαζιάτη δεν διαθέτει αναγνωρισμένο πτυχίο της αγγλικής γλώσσας. Ο Παπαδημητρίου Ιωάννης, γεννηθείς το έτος 1969, τυγχάνει πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της ΑΣΟΕΕ από έτους 1996 και διαθέτει συνολική εργασιακή εμπειρία 10 ετών ως Λογιστής. Ο κ. Παπαδημητρίου δεν διαθέτει αναγνωρισμένο πτυχίο της αγγλικής γλώσσας. Η Βελέντζα Γεωργία γεννηθείσα το έτος 1986, τυγχάνει πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πειραιά από το Η κα. Βελέντζα δεν διαθέτει την απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία και δεν διαθέτει αναγνωρισμένο πτυχίο της αγγλικής γλώσσας.που να βεβαιώνει την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β1) το οποίο είναι απαιτούμενο προσόν για την θέση του Λογιστή. Η Τσούτσα Αγγελική γεννηθείσα το έτος 1973, τυγχάνει απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστήμιου από το 1995 και διαθέτει συνολική εργασιακή εμπειρία ως βοηθός Λογιστή από το 2000 έως το Η κα. Τσούτσα δεν διαθέτει πτυχίο της αγγλικής γλώσσας που να βεβαιώνει την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β1) το οποίο είναι απαιτούμενο προσόν για την θέση του Λογιστή. Ο Γκούτης Διονύσιος γεννηθείς το έτος 1965, διαθέτει πιστοποιητικό του ΚΕΚ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη. Διαθέτει συνολική εργασιακή εμπειρία 27 ετών ως Λογιστής Βοηθός Λογιστή. Ο κ. Γκούτης δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ και πτυχίο γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Ο Στρατήγης Δημήτριος γεννηθείς το 1984, τυγχάνει Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 2006 και διαθέτει συνολική εργασιακή εμπειρία 7 ετών ως Λογιστής Βοηθός Λογιστή. [2]

3 Η Ντόρντα Παναγιώτα γεννηθείσα το 1977, τυγχάνει πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ από το 2000 και διαθέτει εργασιακή εμπειρία 14 ετών ως Λογίστρια - Βοηθός Λογιστή. Η Καψάλη Ευτυχία γεννηθείσα το 1980, τυγχάνει πτυχιούχος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Πειραιά με μεταπτυχιακό τίτλο στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ και είναι κάτοχος άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού Β Τάξης. Η κα. Καψάλη δεν διαθέτει την απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία ως λογίστρια. Η βαθμολόγηση του σύμφωνα με τον πίνακα της προκήρυξης είναι: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΝΤΟΡΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ Βαθμός Πτυχίου. Χ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Βαθμός Χ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ % 0 0 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7 ΕΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 7 ΕΤΩΝ 5 μόρια/ επιπλέον μήνα ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΛΛΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ -ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ % ΣΥΝΟΛΟ Σημειώνεται ότι την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 η Επιτροπή, σε εκτέλεση σχετικής πρόβλεψης της πρόσκλησης και προκειμένου να καταστεί ουσιαστική η ποιοτική αξιολόγηση της εμπειρίας και του βιογραφικού, κάλεσε τους 2 υποψηφίους, οι οποίο κάλυπταν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη διαδικασία σε προσωπική συνέντευξη, όπου ετέθησαν σχετικά με τα ανωτέρω στοιχεία ερωτήματα. Οι υποψήφιοι απάντησαν επαρκώς και ικανοποιητικά, βαθμολογούμενοι ως εμφαίνεται στο σχετικό πίνακα. Δοθέντος ότι η Ντόρντα Παναγιώτα καλύπτει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης και συγκεντρώνει επαρκή και ικανοποιητική συνολική βαθμολογία στα τιθέμενα κριτήρια της θέσης, η Επιτροπή αποφασίζει να προτείνει της το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της υποψηφιότητας της κας Ντόρντα Παναγιώτας για την θέση της Λογίστριας, εν όψει της επαρκούς συναφούς εμπειρίας της. Θέση 2 - Υπάλληλος γραφείου & εξωτερικής διεκπεραίωσης Για την Θέση 2, Υπάλληλος γραφείου & εξωτερικής διεκπεραίωσης έχουν υποβληθεί έξι (6) υποψηφιότητες από τους 1) Κατωπόδη Απόστολου του Αντωνίου, 2) Δούκας Μιχαήλ του Βασιλείου, 3) Κομπορόζος Χρήστος του Άγγελου, 4) Σταυρινού Ευαγγελία του Φιλίππου, 5) Νταλής Σπύρος του Ναπολέοντα και 6) Καλλιάρας Δημήτριος του Γεωργίου [3]

4 Ο Απόστολος Κατωπόδης, γεννηθείς το έτος 1974, τυγχάνει Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ από έτους 1999, διαθέτει συνολική εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών, ως σύμβουλος πωλήσεων. Ο κ. Κατωπόδης είναι κάτοχος δίκυκλου και διαθέτει δίπλωμα Α1 κατηγορίας. Ο κ. Κατωπόδης δεν διαθέτει αναγνωρισμένο πτυχίο της αγγλικής γλώσσας. Ο Δούκας Μιχαήλ γεννηθείς το έτος 1975, τυγχάνει πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας και διαθέτει συνολική εργασιακή εμπειρία 6 ετών ως υπάλληλος γραφείου. Ο κ. Δούκας είναι κάτοχος δίκυκλου και διαθέτει δίπλωμα Α1 κατηγορίας. Ο Κομπορόζος Χρήστος γεννηθείς το 1974, τυγχάνει απόφοιτος Λυκείου και διαθέτει συνολική εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών ως υπάλληλος γραφείου και εξωτερικών εργασιών. Ο κ. Κομπορόζος είναι κάτοχος δίκυκλου και διαθέτει δίπλωμα Α κατηγορίας. Η Σταυρινού Ευαγγελία γεννηθείσα το 1988, τυγχάνει πτυχιούχος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Η κα. Σταυρινού δεν διαθέτει την απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία και δεν διαθέτει δίπλωμα μηχανής και δίκυκλο Ο Νταλής Σπύρος γεννηθείς το 1983, τυγχάνει τελειόφοιτος του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας. Ο κ. Νταλής δεν διαθέτει την απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία και δεν διαθέτει αναγνωρισμένο πτυχίο της αγγλικής γλώσσας. Ο Καλλιάρας Δημήτριος γεννηθείς το 1979, τυγχάνει πτυχιούχος της Σχολής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Νεοελληνική Γλώσσα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο κ. Καλλιάρας δεν διαθέτει την απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία και δεν διαθέτει δίπλωμα μηχανής και δίκυκλο. Η βαθμολόγηση σύμφωνα με το βιογραφικό τους είναι: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Βαθμός Απολυτηρίου ΛΥΚΕΙΟΥ Χ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ Βαθμός Πτυχίου. Χ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3 ΕΤΩΝ μόρια/ επιπλέον μήνα ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ και έως 60 μήνες ΤΩΝ 3 ΕΤΩΝ συνολικής εργασιακής εμπειρίας ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΛΛΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑ & ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ - ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ % % ΣΥΝΟΛΟ [4]

5 Δοθέντος ότι ο κ. Δούκας Μιχαήλ καλύπτει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης, συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία στα αξιολογηθέντα κριτήρια, η Επιτροπή αποφασίζει να προτείνει της το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του κ. Δούκα Μιχαήλ για την θέση του Υπάλληλου γραφείου & εξωτερικής διεκπεραίωσης. Τα μέλη της Επιτροπής Ε. ΚΟΥΣΗ Α. ΑΜΔΙΤΗΣ Καθ. Ι. ΨΑΡΡΑΣ Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, λαμβάνοντας υπ όψη την ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης αποδέχεται την πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου της Ντόρντα Παναγιώτας για τη θέση λογίστριας, εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθυντή, Ιωάννη Βασιλείου όπως προβεί στο σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών. Λαμβάνοντας υπ όψη τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες του ΕΠΙΣΕΥ, τη σχετική πρόβλεψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περί δυνατότητας του Ινστιτούτου να απόσχει από την κατάρτιση σύμβασης με τους προκρινόμενους υποψηφίους, αποφασίζεται από το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ να μην προσληφθεί ουδείς των καλυπτόντων τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη θέση του υπαλλήλου διεκπεραίωσης εξωτερικών εργασιών, ο όγκος των οποίων δύναται να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικό σε συνδυασμό με τη χρήση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί νομίμως στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕΥ. Ακριβές Αντίγραφο Αποσπάσματος ΔΣ Αθήνα, Ο Διευθυντής [5]

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ανέργων ατόμων (επιδιώκεται η εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Μηχανοτρονικής Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βασ.Σοφίας 114 Τμήμα Προσωπικού Τηλ. 213 20 88 117 ΑΘΗΝΑ 14/12/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 25676 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 4-05-204 Αριθμ. Πρωτ.: 3964 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 9/204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κομοτηνή, 20.07.2012 Αριθμ. Πρωτ. 308 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 0503205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -344- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Ξενοφώντος 7 : 10557 Αθήνα : κα Μακέδου : 210 3253123 : 210 3216653 : info@developathens.gr Αθήνα,7/5/2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 685 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 1042539 ΕΞ 2013 1.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα