Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης & Παρακολούθησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης & Παρακολούθησης"

Transcript

1 2o ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Προώθηση & Βελτίωση της Εκϖαίδευσης & της Αρχικής Εϖαγγελµατικής Κατάρτισης στο Πλαίσιο της δια Βίου Μάθησης Μέτρο 2.2: «Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σϖουδών ιεύρυνση Ανώτατης Εκϖαίδευσης» «Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκϖαίδευση» ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης & Παρακολούθησης Έκδοση 1.0 Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ΠΑΤΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

2 Το παρόν εκπονήθηκε από το ΕΑΙΤΥ στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη «και συντήρηση συστήµατος διαχείρισης και παρακολούθησης οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων του Προγράµµατος» της Πράξης «Εφαρµογή «Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.2,, Ενέργεια ), που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Φορέας Υλοποίησης και Τελικός ικαιούχος Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ Φορέας Λειτουργίας Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ιεύθυνση Συµβουλευτικής, Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων Ανάδοχος Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Πλοήγηση στην εφαρµογή ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΙΑΓΡΑΦΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ...42 Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 3

4 1 Περιήγηση στην εφαρµογή 1.1 Εισαγωγή Η εφαρµογή «ιαχείρισης Μισθοδοσίας Ωροµισθίων» στα πλαίσια του έργου «Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» έχει σχεδιαστεί και έχει υλοποιηθεί µε αρχές που διέπουν τις ιαδικτυακές Εφαρµογές (Web Applications). Συνοπτικά αυτό σηµαίνει ότι η εφαρµογή έχει εγκατασταθεί σε έναν διαδικτυακό εξυπηρετητή (Web Server) και ο χρήστης προσπελαύνει και χρησιµοποιεί την εφαρµογή αυτή µε τη χρήση ενός φυλλοµετρητή (Web Browser). Οι υποστηριζόµενοι φυλλοµετρητές είναι οι ακόλουθοι: Internet Explorer 6 και πάνω Mozilla Firefox 1.5 και πάνω Netscape 7.0 και πάνω Προτεινόµενος φυλλοµετρητής είναι ο Mozilla Firefox ο οποίος διατίθεται δωρεάν αλλά και στην ελληνική γλώσσα στην ακόλουθη διεύθυνση: (http://www.mozilla.com/en-us/products/download.html?product=firefox &os=win&lang=el). Πλοήγηση στην εφαρµογή Η πλοήγηση µεταξύ των επιλογών της εφαρµογής πραγµατοποιείται µε τις ίδιες ενέργειες που κάνει ο χρήστης κατά την πλοήγησή του σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο (π.χ. αριστερό κλικ του ποντικιού σε υπερσυνδέσµους - hyperlinks). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ίδια η εφαρµογή παρέχει όλες τις απαραίτητες επιλογές ώστε ο χρήστης να µπορεί να πληγείτε µεταξύ των σελίδων της χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιεί τα πλήκτρα πλοήγησης του εκάστοτε φυλλοµετρητή που χρησιµοποιεί (βλ. Εικόνα 1, Εικόνα 2). Εικόνα 1 Το Μενού ϖλοήγησης του Internet Explorer 7 Εικόνα 2 Το Μενού ϖλοήγησης του Mozilla Firefox 1.5 Η χρήση των πλήκτρων πλοήγησης των φυλλοµετρητών µπορεί ενδεχοµένως να προκαλέσουν την εµφάνιση του µηνύµατος της Εικόνα 3. Το µήνυµα αυτό είναι φυσιολογικό στις ιαδικτυακές εφαρµογές δηλώνοντας ότι οι ιστοσελίδες που εµφανίζουν δυναµικά δεδοµένα, ανακτώντας τα από µία Βάση εδοµένων, δεν αποθηκεύονται στην προσωρινή µνήµη του φυλοµετρητή για λόγους εγκυρότητας των δεδοµένων. Κατά την περίπτωση που το µήνυµα εµφανιστεί ο ασφαλέστερος τρόπος είναι ο τερµατισµός της εφαρµογής και η επανεκκίνηση της. Προτροϖή: για την αποφυγή άσκοπων ενεργειών ενθαρρύνεται η πλοήγηση µέσα στην εφαρµογή να επιτυγχάνεται µόνο µε τη χρήση του µενού πλοήγησης της ίδιας της εφαρµογής και όχι του φυλλοµετρητή που χρησιµοποιείται. Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 4

5 Εικόνα 3 Πιθανό µήνυµα κατά τη χρήση των ϖλήκτρων ϖλοήγησης 1.2 Αρχική Οθόνη Εφαρµογής Η αρχική οθόνη της εφαρµογής η οποία εµφανίζεται στον χρήστη αµέσως µετά την πληκτρολόγηση της διεύθυνσης προσπέλασης (url) στον εκάστοτε φυλλοµετρητή είναι η Εικόνα 4. Εικόνα 4 Αρχική Οθόνη Εφαρµογής Στην αρχική εικόνα της εφαρµογής ο χρήστης καλείται να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του εισάγοντας το αντίστοιχο όνοµα και κωδικό χρήστη. Η επιτυχής είσοδος οδηγεί τον χρήστη στην οθόνη της Εικόνα 5. Εικόνα 5 Εϖιτυχής είσοδος στην εφαρµογή Στοιχεία Εϖικοινωνίας και Υϖοστήριξης: Ο χρήστης έχει στην διάθεσή του δύο διευθύνσεις στις οποίες µπορεί να απευθυνθεί για τυχόν πληροφορίες που επιθυµεί να λάβει. Και οι δύο διευθύνσεις είναι διαθέσιµες απλά επιλέγοντας το αντίστοιχο κίτρινο φάκελο. Η µία διεύθυνση αντιστοιχεί στην Ε.ΥΕ. και έχει ως σκοπό την υποστήριξη των διαδικασιών του έργου. Η άλλη διεύθυνση αντιστοιχεί στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και έχει ως σκοπό την τεχνική υϖοστήριξη της εφαρµογής. Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 5

6 1.3 Περιγραφή του περιβάλλοντος της εφαρµογής Ο χρήστης, καθ όλη τη χρήση της εφαρµογής, έχει πάντα στη διάθεσή τις ακόλουθες πληροφορίες/ επιλογές: 1. Πληροφορίες για την ταυτότητα του χρήστη, όπως όνοµα, επώνυµο, ιδιότητα καθώς και µε ποια Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ο συγκεκριµένος χρήστης έχει συσχετιστεί. Εικόνα 6 Εµφάνιση Πληροφοριών για την ταυτότητα του χρήστη 2. Εϖιλογή εξόδου. Ο χρήστης επιλέγοντας τον υπερσύνδεσµο «Έξοδο» µεταβαίνει στην Αρχική Οθόνη της εφαρµογής. Αν ο χρήστης επιθυµεί να τερµατίσει την εφαρµογή τότε πρέπει να τερµατίσει το (κλείσει) το παράθυρο του φυλλοµετρητή που χρησιµοποιεί. Εικόνα 7 Η Εϖιλογή «Έξοδος» 3. Η µϖάρα εϖιλογών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσπελάσει τις λειτουργίες της εφαρµογής µόνο µέσω της µπάρας επιλογών (Εικόνα 8). Εικόνα 8 Η µϖάρα εϖιλογών Η χρήση της µπάρας επιλογών γίνεται µέσω του ποντικιού (mouse). Ο χρήστης µετακινεί το ποντίκι πάνω στο επιθυµητό µενού επιλογών του οποίου η εµφάνισή του τροποποιείται ώστε να τονίζεται το µενού που αυτός προτίθεται να χρησιµοποιήσει. Η τροποποίηση της εµφάνισης έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) αλλαγή χρώµατος των γραµµάτων, β) εµφάνιση σύντοµου κειµένου βοήθειας σε κίτρινο φόντο (tooltip), γ) αλλαγή της µορφής του ποντικιού σε χεράκι, και δ) εµφάνιση µιας πορτοκαλί µπάρας στο πάνω µέρος κάθε µενού επιλογών. Εικόνα 9 Το ϖοντίκι βρίσκετε ϖάνω αϖό ένα µενού εϖιλογών. Επιπλέον, αν το µενού επιλογών περιέχει υπο-επιλογές τότε αυτές εµφανίζονται όταν ο χρήστης µετακινήσει το ποντίκι του πάνω από το συγκεκριµένο µενού. Τα µενού που έχουν υπο-επιλογές διακρίνονται από ένα βελάκι που φέρουν αµέσως µετά το τίτλο τους. Εικόνα 10 Η εµφάνιση των υϖο-εϖιλογών του µενού «ιαχείριση Ωροµισθίων» Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 6

7 4. Εµφάνιση της Τρέχουσας Ενέργειας: για να γνωρίζει ο χρήστης κάθε στιγµή κατά τη χρήση της εφαρµογής ποιο µενού έχει επιλέξει, το επιλεγµένο µενού επιλογών αλλάζει χρώµα ώστε να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Επιπλέον, δίπλα από τον τίτλο «Επιλεγµένη Ενέργεια» εµφανίζεται το πλήρες µονοπάτι της επιλεγµένης υποεπιλογής. Στο παράδειγµα της Εικόνα 11 ο χρήστης έχει επιλέξει την «Τροποποίηση» από το µενού επιλογών «ιαχείρισης Ωροµισθίου» Εικόνα 11 Εµφάνιση της τρέχουσας ενέργειας 5. Στοιχεία Εϖικοινωνίας και Υϖοστήριξης: Ο χρήστης έχει στην διάθεσή του δύο διευθύνσεις στις οποίες µπορεί να απευθυνθεί για τυχόν πληροφορίες που επιθυµεί να λάβει. Και οι δύο διευθύνσεις είναι διαθέσιµες απλά επιλέγοντας το αντίστοιχο κίτρινο φάκελο. Η µία διεύθυνση αντιστοιχεί στην Ε.ΥΕ. και έχει ως σκοπό την υποστήριξη των διαδικασιών του έργου. Η άλλη διεύθυνση αντιστοιχεί στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και έχει ως σκοπό την τεχνική υϖοστήριξη της εφαρµογής. Εικόνα 12 Στοιχεία εϖικοινωνίας για διαδικαστικά και τεχνικά ζητήµατα 6. Εϖιφάνεια ϖροβολής φορµών εισαγωγής και εϖισκόϖησης δεδοµένων. Μεταξύ της «Επιλεγµένης Ενέργειας» και των «Στοιχείων Επικοινωνίας και Υποστήριξης» εµφανίζονται οι φόρµες δεδοµένων µέσω των οποίων ο χρήστης διαχειρίζεται τα δεδοµένα της εφαρµογής (Εικόνα 13). Εικόνα 13 Εϖιφάνεια ϖροβολής φορµών εισαγωγής και εϖισκόϖησης δεδοµένων 1.4 ιασφάλιση Εγκυρότητας εδοµένων Με δεδοµένο ότι η εγκυρότητα των δεδοµένων που καταχωρούνται αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας ενός λογισµικού στην εφαρµογή έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες λειτουργίες ελέγχου των δεδοµένων: 1. Έλεγχος συµϖλήρωσης υϖοχρεωτικών ϖεδίων: όσα πεδία θεωρούνται σηµαντικά σε µία φόρµα καταχώρισης έχουν την ένδειξη (*) και πρέπει να συµπληρωθούν υποχρεωτικά. Η µη συµπλήρωση τους απαγορεύει την καταχώριση των δεδοµένων εµφανίζοντας αντίστοιχο µήνυµα. Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 7

8 2. Έλεγχος µορφοϖοίησης δεδοµένων: ανάλογα µε τον τύπο των δεδοµένων µίας φόρµας η εφαρµογή ελέγχει αν τα δεδοµένα που προσπαθεί ο χρήστης να καταχωρίσει συµφωνούν µε τον προκαθορισµένο τύπο. Για παράδειγµα, σε ένα πεδίο όπου ο χρήστης καταχωρεί το επίθετο ενός Ωροµισθίου η εφαρµογή επιτρέπει µόνο τα Κεφαλαία γράµµατα και το κενό. Σε αντίθετη περίπτωση εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα: Εικόνα 14 Μήνυµα ελέγχουν ορθότητας δεδοµένων Αντίστοιχος έλεγχος γίνεται για το πεδίο ΑΦΜ. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών κάθε ΑΦΜ έχει συγκεκριµένη µορφοποίηση, της οποίας ορθότητα ελέγχεται µε αλγόριθµο. Σε περίπτωση που δε δηλωθεί σωστό ΑΦΜ εµφανίζεται µε το ακόλουθο µήνυµα. Εικόνα 15 Μήνυµα ελέγχουν ορθότητας του ΑΦΜ 3. Έλεγχος ιαγραφής εδοµένων. Η διαγραφή δεδοµένων είναι µία πολύ περιορισµένη διαδικασία που έχει ως σκοπό αποκλειστικά και µόνο τη διόρθωση λαθών που προκύπτουν από την πολύωρη χρήση του λογισµικού ή/ και από την έλλειψη προσοχής από τη πλευρά του χρήστη. Οπότε η διαγραφή επιτρέπεται σε ελάχιστες περιπτώσεις και για αυτές υπό συνθήκες. Για παράδειγµα επιτρέπεται η διαγραφή των στοιχείων επικοινωνίας ενός ωροµισθίου εάν και µόνο εάν δεν του έχει ορισθεί σύµβαση. Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 8

9 2 Τροποποίηση Στοιχείων ΠΕ Η επιλογή Τροποποίηση Στοιχείων ΠΕ ανήκει στις επιλογές µενού των Καταχωριστών των Πρωτοβάθµιων ιευθύνσεων Εκπαίδευσης. Αποτελείται από τρεις υποεπιλογές οι οποίες και θα αναλυθούν ξεχωριστά: Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕ Στοιχεία ιευθυντή Στοιχεία Καταχωριστή Στην παρακάτω εικόνα παραβάλεται αναδυόµενο το υποµενού Τροποποίηση Στοιχείων ΠΕ σε σχέση µε το µενού του καταχωριστή. 2.1 Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕ Εικόνα 16 Υϖο-µενού Τροϖοϖοίηση Στοιχείων ΠΕ Η επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕ δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να τροποποιήσει τα στοιχεία της Πρωτοβάθµιας ιεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία ανήκει. Από την επιλογή µενού «Στοιχεία Εϖικοινωνίας ΠΕ» προκύπτει η παρακάτω φόρµα όπου παρατίθενται τα στοιχεία της ΠΕ. Εικόνα 17 Φόρµα Τροϖοϖοίησης Στοιχείων Εϖικοινωνίας ΠΕ Στο σύνολό τους τα πεδία της φόρµας είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που ο καταχωριστής δεν συµπληρώσει κάποιο από τα στοιχεία επικοινωνίας της ιεύθυνσης ΠΕ θα λάβει αντίστοιχο µήνυµα. Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 9

10 Εικόνα 18 Φόρµα Τροϖοϖοίησης Στοιχείων Εϖικοινωνίας ΠΕ: Μήνυµα κενού ϖεδίου Στην περίπτωση επιτυχούς τροποποίησης προκύπτει η φόρµα ενηµέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 19 Φόρµα Εϖιβεβαίωσης Εϖιτυχούς Τροϖοϖοίησης Στοιχείων Εϖικοινωνίας ΠΕ 2.2 Στοιχεία ιευθυντή Η επιλογή Στοιχεία ιευθυντή δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να τροποποιήσει τα στοιχεία του ιευθυντή της Πρωτοβάθµιας ιεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία ανήκει. Από την επιλογή µενού «Στοιχεία ιευθυντή» προκύπτει η παρακάτω φόρµα όπου παρατίθενται τα στοιχεία του διευθυντή της ΠΕ. Εικόνα 20 Φόρµα Τροϖοϖοίησης Στοιχείων ιευθυντή ΠΕ Στο σύνολό τους τα πεδία της φόρµας είναι υποχρεωτικά εκτός του πεδίου Επίθετο 2. Σε περίπτωση που ο καταχωριστής δεν συµπληρώσει κάποιο από τα στοιχεία του διευθυντή της ΠΕ θα λάβει αντίστοιχο µήνυµα. Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 10

11 Εικόνα 21 Φόρµα Τροϖοϖοίησης Στοιχείων ιευθυντή ΠΕ: Μήνυµα κενού ϖεδίου Στην περίπτωση επιτυχούς τροποποίησης προκύπτει η φόρµα ενηµέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 22 Φόρµα Εϖιβεβαίωσης Εϖιτυχούς Τροϖοϖοίησης Στοιχείων ιευθυντήπε 2.3 Στοιχεία Καταχωριστή Η επιλογή Στοιχεία Καταχωριστή δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να τροποποιήσει τα ίδια τα στοιχεία του. Από την επιλογή µενού «Στοιχεία Καταχωριστή» προκύπτει η παρακάτω φόρµα όπου παρατίθενται τα στοιχεία του. Εικόνα 23 Φόρµα Τροϖοϖοίησης Στοιχείων Καταχωριστή ΠΕ Στο σύνολό τους τα πεδία της φόρµας είναι υποχρεωτικά εκτός του πεδίου Επίθετο 2. Σε περίπτωση που ο καταχωριστής δεν συµπληρώσει κάποιο από τα στοιχεία του θα λάβει αντίστοιχο µήνυµα. Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 11

12 Εικόνα 24 Φόρµα Τροϖοϖοίησης Στοιχείων Καταχωριστή ΠΕ : Μήνυµα κενού ϖεδίου Στην περίπτωση επιτυχούς τροποποίησης προκύπτει η φόρµα ενηµέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 25 Φόρµα Εϖιβεβαίωσης Εϖιτυχούς Τροϖοϖοίησης Στοιχείων ιευθυντή ΠΕ Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 12

13 3 ιαχείριση Στοιχείων Ωροµισθίων Η επιλογή ιαχείριση Ωροµισθίων ανήκει στις επιλογές µενού των Καταχωριστών των Πρωτοβάθµιων ιευθύνσεων Εκπαίδευσης. Αποτελείται από έντεκα υπο-επιλογές οι οποίες και θα αναλυθούν ξεχωριστά: Εισαγωγή Τροποίηση ιαγραφή Επισκόπηση Εισαγωγή Νέας Σύµβασης Τροποποίηση Σύµβασης ιαγραφή Σύµβασης Εισαγωγή Νέας Συσχέτισης Τροποποίηση Όρων Συσχέτισης ιακοπή Συσχέτισης ιαγραφή Συσχέτισης Εικόνα 26 Υϖοµενού ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Για την διενέργεια όλων των προαναφερόµενων επιλογών (πλην της Εισαγωγής Στοιχείων), είναι αναγκαία η Αναζήτηση στοιχείων, η οποία πραγµατοποιείται µε συγκεκριµένους κανόνες που διατυπώνονται µετά την περιγραφή της «Εισαγωγής Ωροµισθίου». 3.1 Εισαγωγή Ωροµισθίου Η επιλογή ΕΙΣΑΓΩΓΗ δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να εισάγει τα στοιχεία ωροµισθίου εκπαιδευτικού που θα συνεργαστεί µε την Πρωτοβάθµια ιεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο Καταχωριστής. Επιλέγοντας την επιλογή µενού ΕΙΣΑΓΩΓΗ προκύπτει η παρακάτω φόρµα καταχώρισης στοιχείων ωροµισθίου. Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 13

14 Εικόνα 27 Φόρµα Εισαγωγής Στοιχείων Ωροµισθίου Τα πεδία της φόρµας δίπλα στο όνοµά των οποίων παρατίθενται οι χαρακτήρες (*). είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που ο καταχωριστής δεν συµπληρώσει κάποιο από τα υποχρεωτικά στοιχεία θα λάβει αντίστοιχο µήνυµα. Εικόνα 28 Φόρµα Εισαγωγής Στοιχείων Ωροµισθίου: Μήνυµα κενού ϖεδίου Στην περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής προκύπτει η φόρµα ενηµέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 29 Φόρµα Εϖιβεβαίωσης Εϖιτυχούς Εισαγωγής Στοιχείων Ωροµισθίου Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 14

15 3.2 Αναζήτηση Ωροµισθίου Η αναζήτηση στοιχείων ωροµισθίου παρεµβάλλεται πριν από κάθε µια από τις ενέργειες που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια του εγχειριδίου, δεδοµένου ότι όλες οι σχετικές ενέργειες - παρεµβάσεις αφορούν σε ατοµικό επίπεδο. Κατά την διαδικασία αναζήτησης αρχικά εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα. Εικόνα 30: Φόρµα αναζήτησης ωροµισθίου Τα βήµατα της διαδικασίας αναζήτησης περιλαµβάνουν: 1. Συµπλήρωση των στοιχείων του ωροµισθίου για τον οποίο ο χρήστης επιθυµεί να πραγµατοποιήσει την επιλεγµένη ενέργεια και έπειτα ακολουθεί πάτηµα του πλήκτρου «Αναζήτηση». Πρέπει να συµπληρώνεται τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία: ΑΦΜ, Επίθετο, Αριθµός ταυτότητας. Τα πεδία Έναρξη σύµβασης, Λήξη σύµβασης και Α/βάθµια εκπαίδευση µπορεί κατά περίπτωση να είναι αϖενεργοϖοιηµένα. 2. Το Επίθετο πρέπει να δίνεται µε κεφαλαία γράµµατα. Αν ο ωροµίσθιος που αναζητούµε έχει 2 επίθετα, δίνουµε µόνο το πρώτο. Μπορούµε επίσης να κάνουµε αναζήτηση µόνο µε τα αρχικά γράµµατα του επιθέτου. Π.χ. µε την παρακάτω φόρµα αναζητάµε όλους τους ωροµίσθιους που το επίθετό τους αρχίζει από ΧΡΙΣΤ (Χριστόπουλος, Χριστοδουλόπουλος, Χρίστου κ.ο.κ.): Εικόνα 31: Αναζήτηση ωροµισθίου µε τα αρχικά γράµµατα του εϖιθέτου 3. Αν ο χρήστης επιχειρήσει να πληκτρολογήσει µη επιτρεπτούς χαρακτήρες σε κάποιο πεδίο (π.χ. αριθµούς στο πεδίο Επίθετο ή γράµµατα στο πεδίο ΑΦΜ), το σύστηµα δε θα επιτρέψει την πληκτρολόγηση και θα εµφανίσει προειδοποιητικό µήνυµα. Το ίδιο συµβαίνει και αν δωθεί µη έγκυρο ΑΦΜ ή Αριθµό Ταυτότητας. 4. Οι ηµεροµηνίες πρέπει να δίνονται στη µορφή Η/Μ/ΕΕΕΕ. Π.χ. οι ηµεροµηνίες 11/09/2006, 11/9/2006, 1/1/2007 και 15/12/2006 είναι αποδεκτές, ενώ η ηµεροµηνίες , και 15/12/06 δεν είναι αποδεκτές. Σε περίπτωση πληκτρολόγησης µη αποδεκτής ηµεροµηνίας, το σύστηµα θα εµφανίσει Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 15

16 προειδοποιητικό µήνυµα. Το ίδιο θα συµβεί αν επιχειρήσουµε να πληκτρολογήσουµε σε κάποιο πεδίο µη επιτρεπτούς χαρακτήρες. 5. Αν δε συµπληρώσουµε κανένα πεδίο, εµφανίζεται µήνυµα λάθους: Εικόνα 32: Αναζήτηση ωροµισθίου χωρίς συµϖλήρωση κανενός ϖεδίου 6. Αφού πατηθεί το πλήκτρο Αναζήτηση, εµφανίζεται ένας πίνακας µε τους ωροµίσθιους που πληρούν όλα τα κριτήρια αναζήτησης: Εικόνα 33: Εϖιλογή ωροµισθίου 7. Κατά περίπτωση και ανάλογα µε την ενέργεια εµφανίζονται µόνο οι ωροµίσθιοι που έχουν ή δεν έχουν ενεργή σύµβαση στην τρέχουσα ΠΕ (δηλ. στην ΠΕ του καταχωριστή που κάνει την αναζήτηση). Αν δε βρεθούν ωροµίσθιοι µε τα στοιχεία αναζήτησης που δίνει ο χρήστης, εµφανίζεται κενός πίνακας και σχετικό µήνυµα: Εικόνα 34: Κενός ϖίνακας αϖό αναζήτηση ωροµισθίων 8. Αν ο ωροµίσθιος που θέλαµε δεν εµφανίζεται στον πίνακα, πατάµε το κουµπί Προηγούµενη σελίδα που µας πηγαίνει πάλι στη σελίδα Αναζήτησης, και κάνουµε ξανά Αναζήτηση ωροµισθίου µε άλλες παραµέτρους. Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 16

17 3.3 Τροποποίηση Ωροµισθίου Η επιλογή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να τροποποιήσει τα στοιχεία ωροµισθίου εκπαιδευτικού. Επιλέγοντας την επιλογή µενού ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ προκύπτει αρχικά η φόρµα αναζήτησης. Εισάγοντας τουλάχιστον ένα στοιχείο του ωροµισθίου του οποίου τα στοιχεία θα τροποποιηθούν, σε περίπτωση επιτυχούς αναζήτησης προκύπτει η φόρµα µε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης.. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης παρατίθενται σε πίνακα, όπου εµφανίζονται κάποια ενδεικτικά στοιχεία του/των ωροµισθίου/ων που εντοπίστηκαν βάσει του κριτηρίου αναζήτησης. (βλέπε παράγραφο 3.2 Αναζήτηση Ωροµισθίου) Επιλέγοντας τον ωροµίσθιο του οποίου τα στοιχεία πρέπει να τροποποιηθούν και πατώντας το κουµπί Τροποποίηση στοιχείων προκύπτει η φόρµα µε τα στοιχεία του ωροµισθίου. Εικόνα 35 Φόρµα Τροϖοϖοίησης Στοιχείων Ωροµισθίου Τα πεδία της φόρµας δίπλα στο όνοµά των οποίων παρατίθενται οι χαρακτήρες (*) είναι υποχρεωτικά. Στην περίπτωση επιτυχούς τροποποίησης προκύπτει η φόρµα ενηµέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 36 Φόρµα Εϖιβεβαίωσης Εϖιτυχούς Τροϖοϖοίησης Στοιχείων Ωροµισθίου 3.4 ιαγραφή Ωροµισθίου Η επιλογή ΙΑΓΡΑΦΗ δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να διαγράψει τα στοιχεία ωροµισθίου Από την επιλογή µενού ΙΑΓΡΑΦΗ προκύπτει αρχικά η φόρµα αναζήτησης. Εισάγοντας τουλάχιστον ένα στοιχείο του ωροµισθίου του οποίου τα στοιχεία θα διαγραφούν, προκύπτει η φόρµα µε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης, εφόσον η διαδικασία ήταν επιτυχής. Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 17

18 Εικόνα 37 Φόρµα Εϖιλογής Ωροµισθίου ϖρος διαγραφή Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης παρατίθενται σε πίνακα, όπου εµφανίζονται κάποια ενδεικτικά στοιχεία του/των ωροµισθίου/ων που εντοπίστηκαν βάσει του κριτηρίου αναζήτησης. Επιλέγοντας τον ωροµίσθιο του οποίου τα στοιχεία πρέπει να διαγραφούν και πατώντας το κουµπί ιαγραφή, σε περίπτωση επιτυχούς διαγραφής προκύπτει η φόρµα ενηµέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 38 Φόρµα Εϖιβεβαίωσης Εϖιτυχούς ιαγραφής Στοιχείων ιευθυντή ΠΕ 3.5 Επισκόπηση Ωροµισθίου Η επιλογή ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να δει τα στοιχεία ωροµισθίου Από την επιλογή µενού ΕΠΙΣΚΟΠΗΙΣΗ προκύπτει αρχικά η φόρµα αναζήτησης. Εισάγοντας τουλάχιστον ένα στοιχείο του ωροµισθίου, σε περίπτωση επιτυχούς αναζήτησης προκύπτει η φόρµα µε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης παρατίθενται σε πίνακα, όπου εµφανίζονται κάποια ενδεικτικά στοιχεία του/των ωροµισθίου/ων που εντοπίστηκαν βάσει του κριτηρίου αναζήτησης. Επιλέγοντας τον ωροµίσθιο του οποίου ο καταχωριστής επιθυµεί την επισκόπηση των στοιχείων και πατώντας το κουµπί Επιλογή, προκύπτει η φόρµα επισκόπησης στοιχείων ωροµισθίου. Εικόνα 39 Φόρµα εϖισκόϖησης στοιχείων ωροµισθίου Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 18

19 3.6 Εισαγωγή νέας σύµβασης 1. Από το µενού ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ επιλέγουµε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 2. Εµφανίζεται η φόρµα Αναζήτησης ωροµισθίου και ακολουθούµε τη διαδικασία αναζήτησης (βλέπε παράγραφο 3.2 Αναζήτηση Ωροµισθίου) 3. Εµφανίζονται µόνο οι ωροµίσθιοι που δεν έχουν ενεργή σύµβαση στην τρέχουσα ΠΕ (δηλ. στην ΠΕ του καταχωριστή που κάνει την αναζήτηση). Αν δε βρεθούν ωροµίσθιοι µε τα στοιχεία αναζήτησης που δώσαµε, ή αν βρεθούν µόνο ωροµίσθιοι που έχουν ήδη ενεργή σύµβαση στην τρέχουσα ΠΕ, εµφανίζεται κενός πίνακας και σχετικό µήνυµα. 4. Αφού επιλέξουµε ωροµίσθιο και πατήσουµε Επιλογή, εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής νέας σύµβασης: Εικόνα 40: Φόρµα εισαγωγής νέας σύµβασης 5. Πατώντας το κουµπί Άκυρο µπορούµε να σταµατήσουµε τη διαδικασία Εισαγωγής νέας σύµβασης και να µεταφερθούµε στην αρχική σελίδα της εφαρµογής. 6. Τα πεδία Έναρξη σύµβασης και Λήξη σύµβασης είναι υποχρεωτικά, όπως επίσης υποχρεωτική είναι και η επιλογή σχολείων. 7. Η Έναρξη και η Λήξη σύµβασης είναι αρχικά συµπληρωµένες µε την ηµεροµηνία έναρξης και την ηµεροµηνία λήξης του τρέχοντος σχολικού έτους αντίστοιχα, αλλά µπορούµε να συµπληρώσουµε εµείς όποιες ηµεροµηνίες θέλουµε, αρκεί να είναι µέσα στο τρέχον σχολικό έτος. Σε αντίθετη περίπτωση εµφανίζεται µήνυµα λάθους: Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 19

20 Εικόνα 41: Εισαγωγή νέας σύµβασης ηµ/νία έναρξης σύµβασης ϖριν την αρχή του τρέχοντος σχολικού έτους Μήνυµα λάθους εµφανίζεται επίσης και αν η ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης είναι µετά την ηµεροµηνία λήξης ή ίδια µε αυτή: Εικόνα 42: Εισαγωγή νέας σύµβασης - ηµ/νία έναρξης σύµβασης µετά την ηµ/νία λήξης 8. Οι ηµεροµηνίες πρέπει να δίνονται στη µορφή Η/Μ/ΕΕΕΕ. Π.χ. οι ηµεροµηνίες 11/09/2006, 11/9/2006, 1/1/2007 και 15/12/2006 είναι αποδεκτές, ενώ η ηµεροµηνίες , και 15/12/06 δεν είναι αποδεκτές. Σε περίπτωση πληκτρολόγησης µη αποδεκτής ηµεροµηνίας, το σύστηµα θα εµφανίσει προειδοποιητικό µήνυµα. Το ίδιο θα συµβεί αν επιχειρήσουµε να πληκτρολογήσουµε σε κάποιο πεδίο µη επιτρεπτούς χαρακτήρες. 9. Η επιλογή των σχολείων γίνεται ως εξής: από την αριστερή λίστα επιλέγουµε τα σχολεία µε τα οποία θα γίνει η σύµβαση του ωροµισθίου (εµφανίζονται µόνο τα σχολεία της τρέχουσας ΠΕ). Στη συνέχεια πατάµε το δεξί βελάκι και µεταφέρουµε τα επιλεγµένα σχολεία στη δεξιά λίστα. Αν µεταφέρουµε κάποια σχολεία στη δεξιά λίστα κατά λάθος, τα επιλέγουµε, πατάµε το αριστερό βελάκι και τα επιλεγµένα σχολεία µεταφέρονται πάλι στην αριστερή λίστα. Όταν πατήσουµε το κουµπί Επόµενη σελίδα, ο ωροµίσθιος θα καταχωριστεί στα σχολεία που βρίσκονται στη δεξιά λίστα. Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 20

21 Εικόνα 43: Εισαγωγή νέας σύµβασης - εϖιλογή σχολείων 10. Αν πατήσουµε Επόµενη σελίδα χωρίς να έχουµε συµπληρώσει κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία, εµφανίζεται µήνυµα λάθους: Εικόνα 44: Εισαγωγή νέας σύµβασης - κενή λίστα σχολείων Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 21

22 11. Αν έχουµε συµπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία, πατώντας Επόµενη σελίδα µεταφερόµαστε στη φόρµα εισαγωγής εβδοµαδιαίων ωρών για τα επιλεγµένα σχολεία: Εικόνα 45: Εισαγωγή νέας σύµβασης - συµϖλήρωση ωρών/εβδοµάδα για τις εϖιλεγµένες σχολικές µονάδες 12. Πατώντας Υποβολή γίνεται η καταχώριση των εβδοµαδιαίων ωρών ανά σχολείο. Πατώντας Άκυρο σταµατάει η διαδικασία καταχώρισης ωρών και µεταφερόµαστε στην αρχική σελίδα της εφαρµογής. Αυτό δεν επηρεάζει την Εισαγωγή νέας σύµβασης, η οποία έχει ήδη γίνει στο προηγούµενο βήµα. Απλά δε θα γίνει η καταχώριση των εβδοµαδιαίων ωρών ανά σχολείο, η οποία µπορεί να γίνει αργότερα από το µενού ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, από την επιλογή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ. 13. Το πεδίο Ώρες/εβδοµάδα είναι αρχικά συµπληρωµένο µε το µέγιστο συνολικό αριθµό ωρών που εϖιτρέϖεται να διδάσκει ένας ωροµίσθιος ανά εβδοµάδα (στη συγκεκριµένη περίπτωση, 12 ώρες). Εµείς το συµπληρώνουµε µε τον αριθµό ωρών που ο ωροµίσθιος θα διδάσκει σε κάθε σχολείο ανά εβδοµάδα. Οι συνολικές ώρες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις µέγιστες (12) για όλα τα σχολεία, σε όλες τις ΠΕ. 14. Πρέπει να συµπληρωθούν οι εβδοµαδιαίες ώρες για όλα τα σχολεία. Σε αντίθετη περίπτωση εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα. 15. Υπάρχει περίπτωση να πατήσουµε Υποβολή και µας εµφανιστεί το µήνυµα ότι έχουµε υπερβεί τις µέγιστες ώρες ανά εβδοµάδα, παρόλο που οι συνολικές ώρες που έχουµε δώσει δεν υπερβαίνουν τις 12: Εικόνα 46: Εισαγωγή νέας σύµβασης - υϖέρβαση των µέγιστων ωρών/εβδοµάδα Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 22

23 Αυτό γίνεται όταν υπάρχουν ενεργές συµβάσεις του ωροµισθίου σε άλλες ΠΕ, και οι συνολικές ώρες που δίνουµε εµείς µαζί µε τις συνολικές ώρες των υπόλοιπων ενεργών συµβάσεων υπερβαίνουν τις 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συµπληρώσουµε λιγότερες ώρες. Μπορούµε να δούµε ποιες ενεργές συµβάσεις έχει ο ωροµίσθιος και πόσες ώρες έχει σε καθεµία από το µενού ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, επιλογή ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. 16. Αν συµπληρώσουµε σωστά τις ώρες, πατώντας Υποβολή εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας: 3.7 Τροποποίηση σύµβασης Εικόνα 47: Εϖιτυχής εισαγωγή νέας σύµβασης Η Τροποποίηση σύµβασης επιτρέπει την αλλαγή των ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης µιας σύµβασης, της Απόφασης ΠΥΣΠΕ και της Απόφασης διευθυντή. Αλλαγές στις σχολικές µονάδες µιας σύµβασης γίνονται από τις επιλογές ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ, ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ και ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ του µενού ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ. Τροποποίηση σύµβασης επιτρέπεται αν και µόνο αν δεν έχουν καταχωριστεί παρουσίες για το διάστηµα ηµεροµηνιών που ορίζονται από τη σύµβαση. 1. Από το µενού ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ επιλέγουµε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 2. Εµφανίζεται η φόρµα Αναζήτησης ωροµισθίου και ακολουθούµε τη διαδικασία αναζήτησης (βλέπε παράγραφο 3.2 Αναζήτηση Ωροµισθίου) 3. Εµφανίζονται µόνο οι ωροµίσθιοι που έχουν ενεργή σύµβαση στην τρέχουσα ΠΕ. Αν δε βρεθούν ωροµίσθιοι µε τα στοιχεία αναζήτησης που δώσαµε, ή αν βρεθούν µόνο ωροµίσθιοι που δεν έχουν ενεργή σύµβαση στην τρέχουσα ΠΕ, εµφανίζεται κενός πίνακας και σχετικό µήνυµα. 4. Αφού επιλέξουµε ωροµίσθιο και πατήσουµε Επιλογή, εµφανίζεται η φόρµα τροποποίησης σύµβασης: Εικόνα 48: Φόρµα τροϖοϖοίησης σύµβασης 5. Μπορούµε να αλλάξουµε οποιοδήποτε από τα πεδία της φόρµας. Τα πεδία Έναρξη σύµβασης και Λήξη σύµβασης είναι υποχρεωτικά. Αν δεν τα συµπληρώσουµε, θα εµφανιστεί µήνυµα λάθους: Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 23

24 Εικόνα 49: Τροϖοϖοίηση σύµβασης - κενή ηµ/νία λήξης σύµβασης 6. Οι ηµεροµηνίες πρέπει να δίνονται στη µορφή Η/Μ/ΕΕΕΕ. Π.χ. οι ηµεροµηνίες 11/09/2006, 11/9/2006, 1/1/2007 και 15/12/2006 είναι αποδεκτές, ενώ η ηµεροµηνίες , και 15/12/06 δεν είναι αποδεκτές. Σε περίπτωση πληκτρολόγησης µη αποδεκτής ηµεροµηνίας, το σύστηµα θα εµφανίσει προειδοποιητικό µήνυµα. Το ίδιο θα συµβεί αν επιχειρήσουµε να πληκτρολογήσουµε σε κάποιο πεδίο µη επιτρεπτούς χαρακτήρες. 7. Επίσης µήνυµα λάθους θα εµφανιστεί αν δώσουµε ηµεροµηνίες που δεν είναι µέσα στο τρέχον σχολικό έτος, ή αν η ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης είναι µετά την ηµεροµηνία λήξης ή ίδια µε αυτή: Εικόνα 50: Τροϖοϖοίηση σύµβασης - ηµ/νία έναρξης σύµβασης ίδια µε την ηµ/νία λήξης 8. Πατώντας το κουµπί Άκυρο µπορούµε να σταµατήσουµε τη διαδικασία Τροποποίησης σύµβασης και να µεταφερθούµε στην αρχική σελίδα της εφαρµογής. 9. Πατώντας το κουµπί Τροποποίηση σύµβασης καταχωρούνται τα νέα στοιχεία και εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας: Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 24

25 Εικόνα 51: Εϖιτυχής τροϖοϖοίηση σύµβασης 10. Αν έχουν καταχωριστεί παρουσίες για το διάστηµα ηµεροµηνιών που ορίζονται από τη σύµβαση, η τροποποίηση δε γίνεται και εµφανίζεται µήνυµα λάθους: Εικόνα 52: Τροϖοϖοίηση σύµβασης για την οϖοία έχουν καταχωριστεί ϖαρουσίες 3.8 ιαγραφή σύµβασης Η ιαγραφή σύµβασης επιτρέπεται αν και µόνο αν δεν έχουν καταχωριστεί παρουσίες για το διάστηµα ηµεροµηνιών που ορίζονται από τη σύµβαση. 1. Από το µενού ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ επιλέγουµε ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 2. Εµφανίζεται η φόρµα Αναζήτησης ωροµισθίου και ακολουθούµε τη διαδικασία αναζήτησης (βλέπε παράγραφο 3.2 Αναζήτηση Ωροµισθίου). 3. Εµφανίζονται µόνο οι ωροµίσθιοι που έχουν ενεργή σύµβαση στην τρέχουσα ΠΕ. Αν δε βρεθούν ωροµίσθιοι µε τα στοιχεία αναζήτησης που δώσαµε, ή αν βρεθούν µόνο ωροµίσθιοι που δεν έχουν ενεργή σύµβαση στην τρέχουσα ΠΕ, εµφανίζεται κενός πίνακας και σχετικό µήνυµα. 4. Επιλέγουµε τον ωροµίσθιο που θέλουµε και πατάµε το κουµπί Επιλογή. Αν ο ωροµίσθιος που θέλαµε δεν εµφανίζεται στον πίνακα, πατάµε το κουµπί Προηγούµενη σελίδα που µας πηγαίνει πάλι στη σελίδα Αναζήτησης, και κάνουµε ξανά Αναζήτηση ωροµισθίου µε άλλες παραµέτρους. 5. Αφού επιλέξουµε ωροµίσθιο και πατήσουµε Επιλογή, εµφανίζεται η φόρµα διαγραφής σύµβασης: Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 25

26 Εικόνα 53: Φόρµα διαγραφής σύµβασης 6. Πατώντας το κουµπί Άκυρο µπορούµε να σταµατήσουµε τη διαδικασία ιαγραφής σύµβασης και να µεταφερθούµε στην αρχική σελίδα της εφαρµογής. 7. Πατάµε το κουµπί ιαγραφή. Αν η ιαγραφή γίνει µε επιτυχία, εµφανίζεται σχετικό µήνυµα: Εικόνα 54: Εϖιτυχής διαγραφή σύµβασης 8. Αν έχουν καταχωριστεί παρουσίες για το διάστηµα ηµεροµηνιών που ορίζονται από τη σύµβαση, η διαγραφή δε γίνεται και εµφανίζεται µήνυµα λάθους: Εικόνα 55: ιαγραφή σύµβασης για την οϖοία έχουν καταχωριστεί ϖαρουσίες Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 26

27 3.9 Εισαγωγή νέας συσχέτισης Η Εισαγωγή νέας συσχέτισης επιτρέπει την προσθήκη επιπλέον σχολικών µονάδων σε υπάρχουσα (ενεργή) σύµβαση του ωροµισθίου. 1. Από το µενού ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ επιλέγουµε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ. 2. Εµφανίζεται η φόρµα Αναζήτησης ωροµισθίου και ακολουθούµε τη διαδικασία αναζήτησης (βλέπε παράγραφο 3.2 Αναζήτηση Ωροµισθίου). 3. Αφού πατήσουµε Αναζήτηση, εµφανίζεται ένας πίνακας µε τους ωροµίσθιους που πληρούν όλα τα κριτήρια αναζήτησης. 4. Εµφανίζονται µόνο οι ωροµίσθιοι που έχουν ενεργή σύµβαση στην τρέχουσα ΠΕ. Αν δε βρεθούν ωροµίσθιοι µε τα στοιχεία αναζήτησης που δώσαµε, ή αν βρεθούν µόνο ωροµίσθιοι που δεν έχουν ενεργή σύµβαση στην τρέχουσα ΠΕ, εµφανίζεται κενός πίνακας και σχετικό µήνυµα. 5. Αφού επιλέξουµε ωροµίσθιο και πατήσουµε Επιλογή, εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής νέας συσχέτισης: Εικόνα 56: Φόρµα εισαγωγής νέας συσχέτισης 6. Επιλέγουµε Σχολική Μονάδα (διαθέσιµες είναι όλες οι σχολικές µονάδες της τρέχουσας ΠΕ εκτός από τις σχολικές µονάδες που είναι ήδη καταχωρηµένες στη σύµβαση), συµπληρώνουµε τις ώρες/εβδοµάδα και πατάµε Υποβολή. Αν δε συµπληρώσουµε ένα από τα 2 πεδία, θα εµφανιστεί προειδοποιητικό µήνυµα. 7. Πατώντας το κουµπί Άκυρο µπορούµε να σταµατήσουµε τη διαδικασία Εισαγωγής νέας συσχέτισης και να µεταφερθούµε στην αρχική σελίδα της εφαρµογής. 8. Οι συνολικές ώρες/εβδοµάδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις µέγιστες (12) για όλα τα σχολεία, σε όλες τις ΠΕ. Σε αντίθετη περίπτωση εµφανίζεται µήνυµα λάθους: Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 27

28 Εικόνα 57: Εισαγωγή νέας συσχέτισης - υϖέρβαση των µέγιστων ωρών/εβδοµάδα 9. Αν η Εισαγωγή νέας Συσχέτισης γίνει µε επιτυχία, εµφανίζεται σχετικό µήνυµα: Εικόνα 58: Εϖιτυχής εισαγωγή νέας συσχέτισης Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 28

29 3.10 Τροποποίηση ωρών συσχέτισης Η Τροποποίηση ωρών συσχέτισης επιτρέπει την αλλαγή των ωρών που διδάσκει ανά εβδοµάδα ο ωροµίσθιος στα σχολεία που ορίζονται από τη σύµβασή του. 1. Από το µενού ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ επιλέγουµε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ. 2. Εµφανίζεται η φόρµα Αναζήτησης ωροµισθίου και ακολουθούµε τη διαδικασία αναζήτησης (βλέπε παράγραφο 3.2 Αναζήτηση Ωροµισθίου). 3. Αφού πατήσουµε Αναζήτηση, εµφανίζεται ένας πίνακας µε τους ωροµίσθιους που πληρούν όλα τα κριτήρια αναζήτησης. 4. Εµφανίζονται µόνο οι ωροµίσθιοι που έχουν ενεργή σύµβαση στην τρέχουσα ΠΕ. Αν δε βρεθούν ωροµίσθιοι µε τα στοιχεία αναζήτησης που δώσαµε, ή αν βρεθούν µόνο ωροµίσθιοι που δεν έχουν ενεργή σύµβαση στην τρέχουσα ΠΕ, εµφανίζεται κενός πίνακας και σχετικό µήνυµα. 5. Αφού επιλέξουµε ωροµίσθιο και πατήσουµε Επιλογή, εµφανίζεται η φόρµα τροποποίησης ωρών συσχέτισης: Εικόνα 59: Φόρµα τροϖοϖοίησης ωρών συσχέτισης 6. Πατώντας το κουµπί Άκυρο µπορούµε να σταµατήσουµε τη διαδικασία Τροποποίησης ωρών συσχέτισης και να µεταφερθούµε στην αρχική σελίδα της εφαρµογής. Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 29

30 7. Επιλέγουµε τη σχολική µονάδα για την οποία θέλουµε να αλλάξουµε τον εβδοµαδιαίο αριθµό ωρών, συµπληρώνουµε το νέο αριθµό ωρών στο πεδίο Νέες ώρες/εβδοµάδα (προεπιλεγµένη τιµή 12 ώρες οι µέγιστες επιτρεπόµενες) και πατάµε Τροποποίηση συσχέτισης. Η συµπλήρωση του πεδίου Νέες ώρες/εβδοµάδα και η επιλογή µιας τουλάχιστον σχολικής µονάδας είναι υποχρεωτική, αλλιώς εµφανίζεται µήνυµα λάθους: Εικόνα 60: Τροϖοϖοίηση ωρών συσχέτισης χωρίς εϖιλογή σχολικής µονάδας 8. Οι συνολικές ώρες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις µέγιστες (12) για όλα τα σχολεία, σε όλες τις ΠΕ. Σε αντίθετη περίπτωση εµφανίζεται µήνυµα λάθους: Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 30

31 Εικόνα 61: Τροϖοϖοίηση ωρών συσχέτισης - υϖέρβαση των µέγιστων ωρών/εβδοµάδα 9. Αν πατήσουµε Τροποποίηση συσχέτισης και µας εµφανιστεί το µήνυµα ότι έχουµε υπερβεί τις µέγιστες ώρες ανά εβδοµάδα, παρόλο που οι συνολικές ώρες που έχουµε δώσει για αυτή τη σύµβαση δεν υπερβαίνουν τις 12, σηµαίνει ότι υπάρχουν ενεργές συµβάσεις του ωροµισθίου σε άλλες ΠΕ, και οι συνολικές ώρες που δίνουµε εµείς µαζί µε τις συνολικές ώρες των υπόλοιπων ενεργών συµβάσεων υπερβαίνουν τις 12. Μπορούµε να δούµε ποιες ενεργές συµβάσεις έχει ο ωροµίσθιος και πόσες ώρες έχει σε καθεµία από το µενού ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, επιλογή ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. 10. Αν η Τροποποίηση γίνει µε επιτυχία, εµφανίζεται σχετικό µήνυµα στην κορυφή της σελίδας: Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 31

32 Εικόνα 62: Εϖιτυχής τροϖοϖοίηση ωρών συσχέτισης Επιπλέον στον πίνακα µε τις σχολικές µονάδες θα φαίνονται οι νέες ώρες/εβδοµάδα ιακοπή συσχέτισης Η ιακοπή συσχέτισης επιτρέπει τη διακοπή της συνεργασίας ενός ωροµισθίου µε µια σχολική µονάδα της σύµβασής του. 1. Από το µενού ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ επιλέγουµε ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ. 2. Εµφανίζεται η φόρµα Αναζήτησης ωροµισθίου και ακολουθούµε τη διαδικασία αναζήτησης (βλέπε παράγραφο 3.2 Αναζήτηση Ωροµισθίου). 3. Εµφανίζονται µόνο οι ωροµίσθιοι που έχουν ενεργή σύµβαση στην τρέχουσα ΠΕ. Αν δε βρεθούν ωροµίσθιοι µε τα στοιχεία αναζήτησης που δώσαµε, ή αν βρεθούν µόνο ωροµίσθιοι που δεν έχουν ενεργή σύµβαση στην τρέχουσα ΠΕ, εµφανίζεται κενός πίνακας και σχετικό µήνυµα. 4. Αφού επιλέξουµε ωροµίσθιο και πατήσουµε Επιλογή, εµφανίζεται η φόρµα διακοπής συσχέτισης: Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 32

33 Εικόνα 63: Φόρµα διακοϖής συσχέτισης 5. Πατώντας το κουµπί Άκυρο µπορούµε να σταµατήσουµε τη διαδικασία ιακοπής συσχέτισης και να µεταφερθούµε στην αρχική σελίδα της εφαρµογής. 6. Υποχρεωτικά πεδία είναι η Ηµεροµηνία διακοπής σύµβασης και η επιλογή σχολικής µονάδας. Αν δε συµπληρώσουµε κάποιο από αυτά, εµφανίζεται µήνυµα λάθους: Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 33

34 Εικόνα 64: ιακοϖή συσχέτισης χωρίς τη συµϖλήρωσης της ηµ/νίας διακοϖής 7. Αν η ιακοπή Συσχέτισης γίνει µε επιτυχία, εµφανίζεται σχετικό µήνυµα: Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 34

35 3.12 ιαγραφή συσχέτισης Εικόνα 65: Εϖιτυχής διακοϖή συσχέτισης Η ιαγραφή συσχέτισης επιτρέπει την αφαίρεση σχολικών µονάδων από υπάρχουσα (ενεργή) σύµβαση του ωροµισθίου. Η διαγραφή επιτρέπεται αν και µόνο αν δεν έχουν καταχωριστεί παρουσίες για το διάστηµα ηµεροµηνιών που ορίζονται από τη σύµβαση και τη συσχέτιση. 1. Από το µενού ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ επιλέγουµε ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ. 2. Εµφανίζεται η φόρµα Αναζήτησης ωροµισθίου και ακολουθούµε τη διαδικασία αναζήτησης (βλέπε παράγραφο 3.2 Αναζήτηση Ωροµισθίου). Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 35

36 3. Εµφανίζονται µόνο οι ωροµίσθιοι που έχουν ενεργή σύµβαση στην τρέχουσα ΠΕ. Αν δε βρεθούν ωροµίσθιοι µε τα στοιχεία αναζήτησης που δώσαµε, ή αν βρεθούν µόνο ωροµίσθιοι που δεν έχουν ενεργή σύµβαση στην τρέχουσα ΠΕ, εµφανίζεται κενός πίνακας και σχετικό µήνυµα. 4. Αφού επιλέξουµε ωροµίσθιο και πατήσουµε Επιλογή, εµφανίζεται η φόρµα διαγραφής συσχέτισης: Εικόνα 66: Φόρµα διαγραφής συσχέτισης 5. Πατώντας το κουµπί Άκυρο µπορούµε να σταµατήσουµε τη διαδικασία ιαγραφής συσχέτισης και να µεταφερθούµε στην αρχική σελίδα της εφαρµογής. 6. Επιλέγουµε τη σχολική µονάδα την οποία θέλουµε να διαγράψουµε και πατάµε ιαγραφή συσχέτισης. Αν δεν επιλέξουµε σχολική µονάδα εµφανίζεται µήνυµα λάθους: Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 36

37 Εικόνα 67: ιαγραφή συσχέτισης χωρίς την εϖιλογή σχολικής µονάδας 7. Αν η ιαγραφή γίνει µε επιτυχία, εµφανίζεται σχετικό µήνυµα στην κορυφή της σελίδας: Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 37

38 Εικόνα 68: Εϖιτυχής διαγραφή συσχέτισης 8. Αν έχουν καταχωριστεί παρουσίες για το διάστηµα ηµεροµηνιών που ορίζονται από τη σύµβαση, η διαγραφή δε γίνεται και εµφανίζεται µήνυµα λάθους: Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 38

39 Εικόνα 69: ιαγραφή συσχέτισης για την οϖοία έχουν καταχωριστεί ϖαρουσίες 4 ιαχείριση Ωρολογίου Προγράµµατος Ωροµισθίου 4.1 Εισαγωγή Η διαχείριση του ωρολογίου προγράµµατος ωροµισθίου ακολουθεί ως διαδικασία την καταχώριση της σύµβασης καθώς και τον καθορισµό (σε ώρες) της εβδοµαδιαίας απασχόλησης του σε σχολικές µονάδες. Το ωρολόγιο πρόγραµµα θα πρέπει να καταχωριστεί για όλες τις σχολικές µονάδες στις οποίες έχει ορισθεί στη σύµβασή του ότι θα απασχοληθεί. 4.2 Βήµατα καταχώρισης ωρολογίου προγράµµατος 1. Επιλέγουµε από το µενού επιλογών τη λειτουργία «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» (Εικόνα 70). Εικόνα 70 Εϖιλογή Λειτουργίας 2. Στη συνέχεια επιλέγουµε από τον κατάλογο σχολικών µονάδων τη µονάδα στην οποία απασχολείται ο ωροµίσθιος. Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 39

40 Εικόνα 71 Εϖιλογή Σχολικής Μονάδας 3. Το αποτέλεσµα της επιλογής της σχολικής µονάδας είναι ένας πίνακας µε τους ωροµισθίους που απασχολούνται στην επιλεγµένη σχολική µονάδα. Εικόνα 72 Αϖοτελέσµατα εϖιλογής σχολικής µονάδας Στα στοιχεία του πίνακα εµφανίζονται: το ονοµατεπώνυµο του ωροµισθίου, οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της σύµβασης και οι ώρες ανά εβδοµάδα που µπορεί να απασχοληθεί στο επιλεγµένο σχολείο σύµφωνα µε τη σύµβασή του. Στον πίνακα αυτό και ειδικότερα στις περιοχές κειµένου ανά ηµέρα εβδοµάδας εισάγουµε τις ώρες ανά ηµέρα (ωρολόγιο πρόγραµµα) που στο άθροισµά τους θα πρέπει να ισούνται µε τις ώρες ανά εβδοµάδα που αναφέρονται στη σύµβαση του ωροµισθίου (στο συγκεκριµένο παράδειγµα 2 ώρες Εικόνα 73). Εικόνα 73 Εισαγωγή ωρών ανά ηµέρα της εβδοµάδας Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 40

41 4. Εφόσον εισάγουµε τις ώρες επιλέγουµε το πλήκτρο «Υποβολή» ώστε να καταχωριστεί το ωρολόγιο πρόγραµµα. Το αποτέλεσµα της επιτυχούς καταχώρισης είναι η εµφάνιση του µηνύµατος «Η ενέργεια έγινε µε επιτυχία». Εικόνα 74. Καταχώριση ϖρογράµµατος Σε περίπτωση που εισάγουµε ώρες που το εβδοµαδιαίο άθροισµά τους ξεπερνά ή υπολείπεται του ορίου που αναφέρεται στη σύµβαση του ωροµισθίου τότε εµφανίζεται το µήνυµα «Το άθροισµα των ωρών του ωρολογίου προγράµµατος πρέπει να ισούται µε τις ώρες ανά εβδοµάδα που ορίζει η σύµβαση». Εικόνα 75 Καταχώριση ωρών ϖου υϖερβαίνουν το όριο της σύµβασης Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 41

42 5 ιαχείριση Ηµερολογίου Παρουσιών 5.1 Εισαγωγή Η διαχείριση του Ηµερολογίου Παρουσιών ακολουθεί ως διαδικασία την καταχώριση του ωρολογίου προγράµµατος ανά ωροµίσθιο και σχολική µονάδα. Το ηµερολόγιο παρουσιών θα πρέπει να καταχωριστεί για όλες τις σχολικές µονάδες στις οποίες έχει ορισθεί στη σύµβασή του ότι θα απασχοληθεί. Με τη λειτουργία αυτή µπορούµε είτε απλά να καταχωρίσουµε τις παρουσίες ανά σχολική µονάδα και ωροµίσθιο όπως αυτές έχουν ορισθεί µε βάση το ωρολόγιο πρόγραµµά τους είτε να τροποποιήσουµε τις παρουσίες του ωροµισθίου ανά µήνα. 5.2 Βήµατα καταχώρισης ηµερολογίου παρουσιών 1. Επιλέγουµε από το µενού επιλογών τη λειτουργία «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ». Εικόνα 76 Εϖιλογή Λειτουργίας 2. Στη συνέχεια επιλέγουµε από τον κατάλογο σχολικών µονάδων τη µονάδα στην οποία απασχολείται ο ωροµίσθιος. Εικόνα 77 Εϖιλογή Σχολικής Μονάδας 3. Το αποτέλεσµα της επιλογής της σχολικής µονάδας είναι ένα ηµερολόγιο του τρέχοντος µήνα στις εργάσιµες ηµέρες του οποίου εµφανίζονται οι ωροµίσθιοι που απασχολούνται σε αυτή καθώς και οι αντίστοιχες ώρες µαθήµατος που έχουν ορισθεί σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα, και Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 42

43 ένας πίνακας των ωροµισθίων που απασχολούνται στην επιλεγµένη σχολική µονάδα, οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της σύµβασής τους καθώς και το ορισµένο ανά εβδοµάδα ωρολόγιο πρόγραµµα τους. Εικόνα 78 Αϖοτέλεσµα εϖιλογής σχολικής µονάδας Αξίζει να σηµειωθεί πως στο συγκεκριµένο παράδειγµα η σύµβαση του ωροµισθίου λήγει στις 15/03/2007 οπότε και το ηµερολόγιο παρουσιών του Μαρτίου µας δίνει δυνατότητα καταχώρισης των παρουσιών µέχρι τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 4. Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία «Επιλέξτε Εκπαιδευτικό» έχουµε τη δυνατότητα να περιορίσουµε τις εγγραφές που εµφανίζονται στο ηµερολόγιο για τον επιλεγµένο µόνο ωροµίσθιο στη περίπτωση βέβαια που απασχολούνται περισσότεροι του ενός ωροµίσθιοι στην επιλεγµένη σχολική µονάδα. Εικόνα 79 Περιορισµός ωροµίσθιων στο ηµερολόγιο ϖαρουσιών 5. Το ηµερολόγιο παρουσιών όπως εµφανίζεται µπορούµε πλέον είτε να το καταχωρίσουµε ως έχει είτε βέβαια να επέµβουµε ώστε να το διορθώσουµε και στη συνέχεια να το καταχωρίσουµε επιλέγοντας το πλήκτρο «Υποβολή». Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 43

44 Εικόνα 80 Εϖεξεργασία ηµερολογίου ϖαρουσιών Το αποτέλεσµα επιτυχούς καταχώρισης είναι το µήνυµα «Η ενέργεια έγινε µε επιτυχία». Εικόνα 81 Καταχώριση ηµερολογίου ϖαρουσιών Στη περίπτωση όπου οι ώρες ανά εβδοµάδα που καταχωρούµε δεν είναι σύµφωνες µε το ήδη καταχωρισµένο ωρολόγιο πρόγραµµα του ωροµισθίου εµφανίζεται το µήνυµα «Υπέρβαση των ωρών που ορίζονται από το ωρολόγιο πρόγραµµα». Εικόνα 82 Καταχώριση ηµερολογίου ϖαρουσιών ϖου δεν συµφωνεί µε το ωρολόγιο ϖρόγραµµα Θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης πως το ηµερολόγιο έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει για επεξεργασία µόνον τις ηµέρες που µπορεί να γίνει µάθηµα σε σχέση πάντα µε τη σύµβαση Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 44

45 του ωροµισθίου. Έτσι για παράδειγµα δεν δίνει τη δυνατότητα καταχώρισης παρουσιών κατά της ηµέρες των εορτών του Πάσχα. Εικόνα 83 Ηµερολόγιο ϖου ενσωµατώνει και τις σχολικές αργίες του σχολικού έτους Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 45

46 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 1 ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ INTERNET EXPLORER ΕΙΚΟΝΑ 2 ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ MOZILLA FIREFOX ΕΙΚΟΝΑ 3 ΠΙΘΑΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...5 ΕΙΚΟΝΑ 4 ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...5 ΕΙΚΟΝΑ 5 ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ...5 ΕΙΚΟΝΑ 6 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ...6 ΕΙΚΟΝΑ 7 Η ΕΠΙΛΟΓΗ «ΈΞΟ ΟΣ»...6 ΕΙΚΟΝΑ 8 Η ΜΠΑΡΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ...6 ΕΙΚΟΝΑ 9 ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ...6 ΕΙΚΟΝΑ 10 Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ-ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ»...6 ΕΙΚΟΝΑ 11 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ...7 ΕΙΚΟΝΑ 12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ...7 ΕΙΚΟΝΑ 13 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ...7 ΕΙΚΟΝΑ 14 ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ...8 ΕΙΚΟΝΑ 15 ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΦΜ...8 ΕΙΚΟΝΑ 16 ΥΠΟ-ΜΕΝΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕ...9 ΕΙΚΟΝΑ 17 ΦΟΡΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕ...9 ΕΙΚΟΝΑ 18 ΦΟΡΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕ: ΜΗΝΥΜΑ ΚΕΝΟΥ ΠΕ ΙΟΥ...10 ΕΙΚΟΝΑ 19 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕ...10 ΕΙΚΟΝΑ 20 ΦΟΡΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕ...10 ΕΙΚΟΝΑ 21 ΦΟΡΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕ: ΜΗΝΥΜΑ ΚΕΝΟΥ ΠΕ ΙΟΥ...11 ΕΙΚΟΝΑ 22 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΠΕ...11 ΕΙΚΟΝΑ 23 ΦΟΡΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΠΕ...11 ΕΙΚΟΝΑ 24 ΦΟΡΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΠΕ : ΜΗΝΥΜΑ ΚΕΝΟΥ ΠΕ ΙΟΥ...12 ΕΙΚΟΝΑ 25 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕ...12 ΕΙΚΟΝΑ 26 ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ...13 ΕΙΚΟΝΑ 27 ΦΟΡΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ...14 ΕΙΚΟΝΑ 28 ΦΟΡΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ: ΜΗΝΥΜΑ ΚΕΝΟΥ ΠΕ ΙΟΥ...14 ΕΙΚΟΝΑ 29 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ...14 ΕΙΚΟΝΑ 30: ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ...15 ΕΙΚΟΝΑ 31: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ...15 ΕΙΚΟΝΑ 32: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΠΕ ΙΟΥ...16 ΕΙΚΟΝΑ 33: ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ...16 ΕΙΚΟΝΑ 34: ΚΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ...16 ΕΙΚΟΝΑ 35 ΦΟΡΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ...17 ΕΙΚΟΝΑ 36 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ...17 ΕΙΚΟΝΑ 37 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣ ΙΑΓΡΑΦΗ...18 ΕΙΚΟΝΑ 38 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕ...18 ΕΙΚΟΝΑ 39 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ...18 ΕΙΚΟΝΑ 40: ΦΟΡΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...19 ΕΙΚΟΝΑ 41: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...20 ΕΙΚΟΝΑ 42: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ...20 ΕΙΚΟΝΑ 43: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ...21 ΕΙΚΟΝΑ 44: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ...21 ΕΙΚΟΝΑ 45: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΩΝ/ΕΒ ΟΜΑ Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ...22 ΕΙΚΟΝΑ 46: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΩΡΩΝ/ΕΒ ΟΜΑ Α...22 ΕΙΚΟΝΑ 47: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...23 ΕΙΚΟΝΑ 48: ΦΟΡΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...23 ΕΙΚΟΝΑ 49: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...24 ΕΙΚΟΝΑ 50: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι ΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ...24 ΕΙΚΟΝΑ 51: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...25 ΕΙΚΟΝΑ 52: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ...25 ΕΙΚΟΝΑ 53: ΦΟΡΜΑ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...26 ΕΙΚΟΝΑ 54: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...26 ΕΙΚΟΝΑ 55: ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ...26 ΕΙΚΟΝΑ 56: ΦΟΡΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ...27 ΕΙΚΟΝΑ 57: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΩΡΩΝ/ΕΒ ΟΜΑ Α...28 Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 46

47 ΕΙΚΟΝΑ 58: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ...28 ΕΙΚΟΝΑ 59: ΦΟΡΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ...29 ΕΙΚΟΝΑ 60: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ...30 ΕΙΚΟΝΑ 61: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΩΡΩΝ/ΕΒ ΟΜΑ Α...31 ΕΙΚΟΝΑ 62: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ...32 ΕΙΚΟΝΑ 63: ΦΟΡΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ...33 ΕΙΚΟΝΑ 64: ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΙΑΚΟΠΗΣ...34 ΕΙΚΟΝΑ 65: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ...35 ΕΙΚΟΝΑ 66: ΦΟΡΜΑ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ...36 ΕΙΚΟΝΑ 67: ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ...37 ΕΙΚΟΝΑ 68: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ...38 ΕΙΚΟΝΑ 69: ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ...39 ΕΙΚΟΝΑ 70 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...39 ΕΙΚΟΝΑ 71 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ...40 ΕΙΚΟΝΑ 72 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ...40 ΕΙΚΟΝΑ 73 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ...40 ΕΙΚΟΝΑ 74. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...41 ΕΙΚΟΝΑ 75 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...41 ΕΙΚΟΝΑ 76 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...42 ΕΙΚΟΝΑ 77 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ...42 ΕΙΚΟΝΑ 78 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ...43 ΕΙΚΟΝΑ 79 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ...43 ΕΙΚΟΝΑ 80 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ...44 ΕΙΚΟΝΑ 81 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ...44 ΕΙΚΟΝΑ 82 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...44 ΕΙΚΟΝΑ 83 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...45 Πράξη: Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 47

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ( 2007-2013) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013. «Υποέργο 4»

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013. «Υποέργο 4» Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013 «Υποέργο 4» «Διαχείριση & Παρακολούθηση Στοιχείων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου για τις ανάγκες αυτεπιστασιών συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1.

Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1. Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Έκδοση 1.1 Ιανουάριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A.

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A. Πρωτόκολλο 1-1 Πρωτόκολλο Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3 3 Λειτουργικότητα... Φόρµας 4

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

CD/DVD-ROM, cut/copy/paste

CD/DVD-ROM, cut/copy/paste «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγός Ενηµέρωσης Εκπαιδευτικών για την Πιστοποίηση στις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ)

YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 3.0 Φεβρουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 4.07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 4.07 YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 4.07 Πίνακας παρακολούθησης ενημερώσεων του εγχειριδίου Version Αλλαγές Παράγραφος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Για τη διαδικτυακή εφαρμογή. Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Για τη διαδικτυακή εφαρμογή. Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Για τη διαδικτυακή εφαρμογή Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Μεταξύ των πεδίων έχουµε την δυνατότητα να µετακινούµαστε µε ΤΑΒ, είναι πιο γρήγορο από το ποντίκι. Όπου βλέπουµε το σύµβολο u σηµαίνει ότι δίπλα από το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Συνταγών Μαγειρικής στο Web

Σύστηµα ιαχείρισης Συνταγών Μαγειρικής στο Web ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Σύστηµα ιαχείρισης Συνταγών Μαγειρικής στο Web µε τη χρήση PHP και MySQL» ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Α.Μ. 32/03 ΦΛΕΝΤΖΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, Α.Μ. 9/03 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ελεγχόµενης Είσπραξης Υποχρεώσεων Εργοδοτών Τελευταία Αναθεώρηση: 21 Νοεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΣ... 5 3.1 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου µε PHP και MySQL Τσιτσικλή Νίκη Α.Μ. 94/05 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέµη Μαρία, Καθηγήτρια Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Εγχειρίδιο ΟΠΣΔ διαχείρισης μισθοδοσίας Αναπληρωτών και Ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Σύντομο Εγχειρίδιο ΟΠΣΔ διαχείρισης μισθοδοσίας Αναπληρωτών και Ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα