ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Γενικές Πληροφορίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 4-2 0 1 5. Γενικές Πληροφορίες"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Γενικές Πληροφορίες Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και βάσει της εφαρμογής του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ο/η κάθε φοιτητής/-τρια θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει 240 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS, από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται. Συνολικά ο/η φοιτητής/-τρια θα πρέπει να επιλέξει: Τα 10 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (58 Ε.Μ.Π.Μ.).), πέντε (5) μαθήματα βασικών και απαραίτητων γνώσεων για να μπορέσει ο/η φοιτητής/-τρια να παρακολουθήσει τα Υποχρεωτικά και Υποχρεωτικά Επιλογής Μαθήματα του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και πέντε (5) μαθήματα γενικών βασικών γνώσεων προσφερόμενα από Ελληνικά Τμήματα της Σχολής. Τα 8 Υποχρεωτικά Μαθήματα (48 Ε.Μ.Π.Μ.), (δηλαδή τα μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/- τρια πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της). 102 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής (δηλαδή μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της, επιλέγοντάς τα από έναν αριθμό προσφερομένων μαθημάτων από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας). 12 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες από την πτυχιακή εργασία που ο/η φοιτητής/-τρια θα εκπονήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του/της, και 20 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες από τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής από τη Φιλοσοφική Σχολή, δηλαδή μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της, επιλέγοντάς τα από έναν αριθμό προσφερομένων μαθημάτων από τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να θεωρηθούν και τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, εάν και εφόσον ο/η φοιτητής/-τρια επιθυμεί να τα επιλέξει αφού συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό Ευρωπαϊκών Μεταφερόμενων Πιστωτικών Μονάδων. Nα σημειωθεί ότι οι Ε.Μ.Π.Μ. που αναφέρονται στα μαθήματα επιλογής εξαρτώνται από το Τμήμα που προσφέρει το κάθε μάθημα. Αν κάποιο Τμήμα δεν έχει εφαρμόσει το σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS, τότε θεωρείται ότι το προσφερόμενο μάθημα αντιστοιχεί με 4 Ε.Μ.Π.Μ. Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει, εκτός από τα 18 Υποχρεωτικά Μαθήματα (συμπεριλαμβανόμενα και τα Μαθήματα Κορμού), 41 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής ώστε ο/η φοιτητής/- τρια να επιλέξει αυτά που θα τον/την βοηθήσουν περισσότερο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του/της. Αντίστοιχα τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής με ανακοινώσεις ενημερώνουν για την προσφορά των μαθημάτων τους. Τα μαθήματα, ανάλογα με το εξάμηνο διδασκαλίας τους, διακρίνονται σε χειμερινά και εαρινά. Κατά τη δήλωση των μαθημάτων οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν εάν τα μαθήματα που δηλώνουν διδάσκονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο ή όχι. ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμός μαθημάτων Αριθμός Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 10 (τα 5 ελληνικά) 58 Υποχρεωτικά Μαθήματα 8 48 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής Πτυχιακή Εργασία 12 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ΣΥΝΟΛΟ και Πτυχιακή Εργασία 240 1

2 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΑ (Ακαδημαϊκό Έτος ) Ι. Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού προσφερόμενα από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 1. 72ΙΣΠ014 Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (4ωρο) 2. 72ΙΣΠ019 Ισπανική Γλώσσα ΙV 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (4ωρο) 3. 72ΙΣΠ100 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 4. 72ΙΣΠ110 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙI (Ποίηση) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 5. 72ΙΣΠ111 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙII (Θέατρο) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 6. 72ΚΟΙ007 Ελληνικό: Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία (3ωρο) 7. 72ΙΣΠ008 Ελληνικό: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (3ωρο) 8. 72ΚΟΙ009 Ελληνικό: Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας (3ωρο) 9. 72ΚΟΙ014 Ελληνικό: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (3ωρο) ΚΟΙ011 Ελληνικό: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (3ωρο) ΙΙ. Υποχρεωτικά Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 1. 72ΙΣΠ002 Ισπανικός Πολιτισμός (3ωρο) 2. 72ΙΣΠ008 Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός (3ωρο) 3. 72ΙΣΠ009 Ισπανική Λογοτεχνία Ι (3ωρο) 4. 72ΙΣΠ031 Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙ (3ωρο) 5. 72ΙΣΠ012 Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι (3ωρο) 6. 72ΙΣΠ015 Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία ΙΙ (3ωρο) 7. 72ΙΣΠ013 Ισπανική Γλωσσολογία (3ωρο) 8. 72ΙΣΠ027 Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης (3ωρο) ΙΙΙ. Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής προσφερόμενα από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 72ΙΣΠ001 Ισπανική Γλώσσα Ι 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ005 Ισπανική Γλώσσα ΙΙ 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ007 Φωνητική-Φωνολογία της Ισπανικής (3ωρο) 72ΙΣΠ017 Ισπανική Ποίηση (3ωρο) 72ΙΣΠ020 Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας (3ωρο) 72ΙΣΠ021 Ισπανοαμερικανικό Διήγημα (3ωρο) 72ΙΣΠ022 Ισπανική Λογοτεχνία του Χρυσού Αιώνα (3ωρο) 72ΙΣΠ024 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (3ωρο) 72ΙΣΠ026 Ισπανοαμερικανική Ποίηση (3ωρο) 72ΙΣΠ028 Παραγωγή Προφορικού Λόγου (3ωρο) 72ΙΣΠ029 Ισπανική Φρασεολογία-Παροιμιολογία 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ032 Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ033 Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα (3ωρο) 72ΙΣΠ034 Πρακτική της Μετάφρασης (3ωρο) 72ΙΣΠ035 Ισπανικό Θέατρο (3ωρο) 72ΙΣΠ036 Σύγχρονη Πολιτισμική Πραγματικότητα της Ισπανίας 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ039 Κειμενικά Είδη (3ωρο) 72ΙΣΠ043 Ισπανικό Μυθιστόρημα (3ωρο) 72ΙΣΠ046 Λογοτεχνική Μετάφραση (3ωρο) 72ΙΣΠ047 Μεθοδολογικά Ρεύματα στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (3ωρο) 72ΙΣΠ055 Κοινωνιογλωσσολογία 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ057 Ισπανοαμερικανικό Θέατρο (3ωρο) 72ΙΣΠ060 Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών (3ωρο) 72ΙΣΠ065 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (3ωρο) 72ΙΣΠ079 Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος (3ωρο) 72ΙΣΠ080 Εξειδικευμένη μετάφραση (3ωρο) 72ΙΣΠ086 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία Εκμάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (3ωρο) 72ΙΣΠ087 Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της Λατινικής Αμερικής (3ωρο) 72ΙΣΠ091 Ιστορία της Ισπανοαμερικανικής Τέχνης (3ωρο) 72ΙΣΠ093 Λογοτεχνικά Ρεύματα του 19ου αι. στη Λατινική Αμερική 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ094 Σύγχρονο Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα (3ωρο) 72ΙΣΠ095 Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο (3ωρο) 72ΙΣΠ096 Θεωρία Λογοτεχνίας (3ωρο) 72ΙΣΠ097 Μodernismo 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ099 Σύγχρονος Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός (3ωρο) 72ΙΣΠ101 Μορφολογία Σύνταξη της Ισπανικής (3ωρο) 72ΙΣΠ102 Σύγχρονος Ισπανικός Πολιτισμός (3ωρο) 72ΙΣΠ103 Ιστορία της Ισπανικής Τέχνης (3ωρο) 72ΙΣΠ104 Σύγχρονη Πολιτισμική Πραγματικότητα της Λατινικής Αμερικής (3ωρο) 72ΙΣΠ105 Φιλοσοφία της Ιστορίας της Λατινικής Αμερικής (3ωρο) 72ΙΣΠ108 Επιχειρηματικότητα και Ισπανικές Σπουδές 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ114 Πραγματολογία 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ115 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (3ωρο) 72ΙΣΠ116 Ισπανόφωνος Κινηματογράφος (3ωρο) ΙV. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής προσφερόμενα από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής Τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου. Μαθήματα που δεν αναγράφονται στο ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν διδάσκονται στο ακαδημαϊκό έτος

3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος ) Α ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 1. Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ 72ΙΣΠ Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία) 72ΙΣΠ Ελληνικό: Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία 72ΚΟΙ Ελληνικό: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 72ΚΟΙ008 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (4ωρο) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 5. Ελληνικό: Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας 72ΚΟΙ009 Ελληνικό: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία(Εισαγωγή στην 6. Επιστήμη της Ν.Φ.) 72ΚΟΙ014 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής Επιλέγεται, μόνο εάν κρίνεται αναγκαίο. 1. Ισπανική Γλώσσα Ι 72ΙΣΠ001 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Α. Αλεξοπούλου Β. Κρητικού ΚΟΡΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής Β ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 1. Ισπανική Γλώσσα ΙV 72ΙΣΠ019 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (4ωρο) S. Lugo 2. Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙI (Ποίηση) 3. Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙII (Θέατρο) 4. Ελληνικό: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 72ΚΟΙ011 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής Επιλέγεται, μόνο εάν κρίνεται αναγκαίο. 1. Ισπανική Γλώσσα ΙΙ 72ΙΣΠ005 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS 72ΙΣΠ110 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) Β. Κρητικού 72ΙΣΠ111 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) Β. Κρητικού ΚΟΡΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής Γ ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα 1. Ισπανικός Πολιτισμός 72ΙΣΠ002 Κ. Κρίδα 2. Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός 72ΙΣΠ008 Δ. Δρόσος 3. Ισπανική Λογοτεχνία Ι 72ΙΣΠ009 Κ. Κρίδα 4. Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι 72ΙΣΠ012 Β. Κρητικού Μαθήματα Επιλογής Επιλέγονται τουλάχιστον 6 ΕΠΜ (ECTS από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Δ ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα 1. Ισπανική Γλωσσολογία 72ΙΣΠ013 Α. Αλεξοπούλου 2. Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙ 72ΙΣΠ031 Κ. Κρίδα 3. Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία ΙΙ 72ΙΣΠ015 Δ. Δρόσος 4. Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης 72ΙΣΠ027 Α. Παπαγεωργίου Μαθήματα Επιλογής Επιλέγονται τουλάχιστον 6 ΕΠΜ (ECTS από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Ε ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 72ΙΣΠ Πρακτική της Μετάφρασης 72ΙΣΠ Μορφολογία Σύνταξη της Ισπανικής 72ΙΣΠ Ισπανικό Μυθιστόρημα 72ΙΣΠ043 Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της 5. Λατινικής Αμερικής 72ΙΣΠ Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας 72ΙΣΠ Ιστορία Ισπανικής Τέχνης 72ΙΣΠ Κειμενικά Είδη 72ΙΣΠ039 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 9. Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ισπανικής 72ΙΣΠ115 ως Ξένης Γλώσσας 10. Φωνητική-Φωνολογία της Ισπανικής 72ΙΣΠ007 Α. Παπαγεωργίου Α. Παπαγεωργίου Α. Αλεξοπούλου Κ. Κρίδα Α. Βάργκας S. Lugo Α. Βάργκας Α. Αλεξοπούλου Α. Βάργκας S. Lugo Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 30 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS από τα ανωτέρω μαθήματα ή από τα άλλα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. 3

4 ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία Εκμάθηση 1. 72ΙΣΠ086 της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 2. Θεωρία Λογοτεχνίας 72ΙΣΠ Ισπανική Ποίηση 72ΙΣΠ Σύγχρονος Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός 72ΙΣΠ Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα 72ΙΣΠ Λαϊκές Παραδόσεις στην Λατινική Αμερική 72ΙΣΠ Πραγματολογία 72ΙΣΠ Παραγωγή Προφορικού Λόγου 72ΙΣΠ028 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS S. Lugo Ε. Παυλάκη Κ. Κρίδα Δ. Δρόσος Β. Κρητικού Α. Βάργκας Α. Αλεξοπούλου S. Lugo Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 30 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS από τα ανωτέρω μαθήματα ή από τα άλλα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Ισπανοαμερικανικό Διήγημα 72ΙΣΠ Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο 72ΙΣΠ095 Μεθοδολογικά Ρεύματα στη Διδασκαλία της Ισπανικής 3. ως Ξένης Γλώσσας 4. Ισπανοαμερικανικό Θέατρο 72ΙΣΠ Σύγχρονο Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα 72ΙΣΠ Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος 72ΙΣΠ079 72ΙΣΠ047 Ε. Παυλάκη Δ. Δρόσος Α. Αλεξοπούλου Β. Κρητικού Ε. Παυλάκη S. Lugo Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 30 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS από τα ανωτέρω μαθήματα ή από τα άλλα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Η ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Λογοτεχνική Μετάφραση 72ΙΣΠ046 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της 2. Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 72ΙΣΠ Ισπανοαμερικανική Ποίηση 72ΙΣΠ Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών 72ΙΣΠ Ισπανικό Θέατρο 72ΙΣΠ Επιχειρηματικότητα και Ισπανικές Σπουδές 72ΙΣΠ Ιστορία της Ισπανοαμερικανικής Τέχνης 72ΙΣΠ091 8 Ισπανόφωνος Κινηματογράφος 72ΙΣΠ116 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Α. Παπαγεωργίου S. Lugo Ε. Παυλάκη Α. Αλεξοπούλου Κ. Κρίδα Δ. Δρόσος Α. Βάργκας Α. Βάργκας Επιλέγονται υποχρεωτικά η Πτυχιακή Εργασία (12 Ε.Μ.Π.Μ. ECTS και 20 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS από τα ανωτέρω μαθήματα ή από τα άλλα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι Ε.Μ.Π.Μ. εξαρτώνται από το Τμήμα που προσφέρει το κάθε μάθημα. Αν κάποιο Τμήμα δεν έχει εφαρμόσει το σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS, τότε θεωρείται ότι το προσφερόμενο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής αντιστοιχεί με 4 Ε.Μ.Π.Μ. Μαθήματα που δεν αναγράφονται στο ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν διδάσκονται στο ακαδημαϊκό έτος

5 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΤΩΝ 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα μαθήματα απαιτούν να έχει, ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ, εξεταστεί ο/η φοιτητής/-τρια επιτυχώς σε μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητα για την κατανόηση της ύλης τους. Επιλέγονται υποχρεωτικά 102 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS. Αν επιλεγούν περισσότερες, θα θεωρηθούν ως Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής. # Μαθήματα Γενικών Γνώσεων Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον ) 1. 72ΙΣΠ024 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (6 ECTS) 2. 72ΙΣΠ096 Θεωρία Λογοτεχνίας (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ024, 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ111) 3. 72ΙΣΠ108 Επιχειρηματικότητα και Ισπανικές Σπουδές (4 ECTS) 4. 72ΙΣΠ032 Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση (4 ECTS) # Μαθήματα Ισπανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 18 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) 1 η Ομάδα Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 18 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) 5. 72ΙΣΠ043 Ισπανικό Μυθιστόρημα (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031) 6. 72ΙΣΠ017 Ισπανική Ποίηση (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031) 7. 72ΙΣΠ035 Ισπανικό Θέατρο ( 6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ111, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031) 8. 72ΙΣΠ103 Ιστορία της Ισπανικής Τέχνης (6 ECTS) 2 η Ομάδα 9. 72ΙΣΠ102 Σύγχρονος Ισπανικός Πολιτισμός (6 ECTS) ΙΣΠ029 Ισπανική Φρασεολογία-Παροιμιολογία (4 ECTS) ΙΣΠ022 Ισπανική Λογοτεχνία του Χρυσού Αιώνα (6 ECTS) ΙΣΠ036 Σύγχρονη Πολιτισμική Πραγματικότητα της Ισπανίας (4 ECTS) # Μαθήματα Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 30 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) 1 η Ομάδα Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 12 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) ΙΣΠ033 Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) ΙΣΠ021 Ισπανοαμερικανικό Διήγημα (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) ΙΣΠ026 Ισπανοαμερικανική Ποίηση (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) ΙΣΠ094 Σύγχρονο Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012, 72ΙΣΠ015 και 72ΙΣΠ033) 2 η Ομάδα Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 18 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) ΙΣΠ087 Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της Λατινικής Αμερικής (6 ECTS) ΙΣΠ099 Σύγχρονος Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός (6 ECTS) ΙΣΠ095 Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο (6 ECTS) ΙΣΠ057 Ισπανοαμερικανικό Θέατρο (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ111, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) ΙΣΠ104 Σύγχρονη Πολιτισμική Πραγματικότητα της Λατινικής Αμερικής (6 ECTS) ΙΣΠ091 Ιστορία της Ισπανοαμερικανικής Τέχνης (6 ECTS 3 η Ομάδα ΙΣΠ105 Φιλοσοφία της Ιστορίας της Λατινικής Αμερικής (6 ECTS) ΙΣΠ093 Λογοτεχνικά Ρεύματα του 19 ου αι. στη Λατινική Αμερική (4 ECTS) ΙΣΠ097 Μodernismo (4 ECTS) 5

6 # Μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Γλωσσολογίας Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 30 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) 1 η Ομάδα Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 18 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) ΙΣΠ001 Ισπανική Γλώσσα Ι (4 ECTS) (4ωρο) ΙΣΠ005 Ισπανική Γλώσσα ΙΙ (4 ECTS) (4ωρο) ΙΣΠ020 Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) ΙΣΠ101 Μορφολογία-Σύνταξη της Ισπανικής (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) ΙΣΠ047 Μεθοδολογικά Ρεύματα στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086) ΙΣΠ086 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία Εκμάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013) ΙΣΠ065 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086) ΙΣΠ060 Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086) 2 η Ομάδα Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον ) ΙΣΠ034 Πρακτική της Μετάφρασης (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) ΙΣΠ046 Λογοτεχνική Μετάφραση (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) ΙΣΠ080 Εξειδικευμένη Μετάφραση (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) Οι ) που απομένουν για την συμπλήρωση των 30 υποχρεωτικών από τα μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Γλωσσολογίας μπορούν να επιλεγούν είτε από την Ομάδα 1 είτε 2. 3 η Ομάδα ΙΣΠ079 Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086) ΙΣΠ007 Φωνητική-Φωνολογία της Ισπανικής (6 ECTS) ΙΣΠ055 Κοινωνιογλωσσολογία (4 ECTS) ΙΣΠ039 Κειμενικά Είδη (6 ECTS ΙΣΠ028 Παραγωγή Προφορικού Λόγου (6 ECTS) Οι υπόλοιπες 18 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) που υπολείπονται για την συμπλήρωση των 102 από Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής μπορούν να επιλεγούν από οποιαδήποτε από τις κατηγορίες μαθημάτων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του φοιτητή/-τρια. 2. ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ Επιλέγονται μέχρι 20 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής προσφερόμενα από τα Τμήματα Φιλολογίας, Ψυχολογίας, ΦΠΨ και Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου. Ως Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής μπορούν να θεωρηθούν και τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, εάν και εφόσον ο/η φοιτητής/-τρια επιθυμεί να τα επιλέξει αφού συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό Ευρωπαϊκών Μεταφερόμενων Πιστωτικών Μονάδων. Nα σημειωθεί ότι οι Ε.Μ.Π.Μ. που αναφέρονται στα μαθήματα επιλογής εξαρτώνται από το Τμήμα που προσφέρει το κάθε μάθημα. Αν κάποιο Τμήμα δεν έχει εφαρμόσει το σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS, τότε θεωρείται ότι το προσφερόμενο μάθημα αντιστοιχεί με 4 Ε.Μ.Π.Μ. Μαθήματα που δεν αναγράφονται στο ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν διδάσκονται στο ακαδημαϊκό έτος

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΩΝ Σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Α εξάμηνο 72ΙΣΠ014 Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Στο μάθημα αυτό μελετώνται οι βασικές ιδιότητες του κειμένου (συνοχή, συνεκτικότητα, προθετικότητα, κλπ.), καθώς και τα χαρακτηριστικά γλωσσικά και δομικά- των διαφόρων κειμενικών ειδών. Αναλύονται οι τέσσερις βασικοί τύποι κειμένου (πληροφοριακά, περιγραφικά, αφηγηματικά και επιχειρηματολογικά κείμενα), καθώς και οι στρατηγικές που απαιτούνται τόσο για την κατανόηση όσο και για την παραγωγή τους. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με ασκήσεις και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ100 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Παρουσίαση της φύσης και της λειτουργίας των συνθετικών στοιχείων και των τεχνικών της πεζογραφίας, που οδηγούν στη συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση του διηγήματος και του μυθιστορήματος. Ο/Η φοιτητής/-τρια έρχεται σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα όλων των περιόδων της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής πεζογραφίας (διηγήματα/μυθιστορήματα) και ασκείται συστηματικά στη διεξοδική ανάλυση διηγημάτων. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο φοιτητή/- τρια το κατάλληλο υπόβαθρο για τη σωστή μελέτη και αξιολόγηση του λογοτεχνικού έργου (διηγήματος/μυθιστορήματος) και ο οποίος επιτυγχάνεται με εργασίες, προφορικές παρουσιάσεις και σχετική έρευνα που ο ίδιος πραγματοποιεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνεργασία με τον διδάσκοντα. Δίνεται έμφαση στη μεθοδολογία της Νέας Κριτικής. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Επιπλέον προσφέρονται ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ώστε ο/η φοιτητής/-τρια να αφομοιώσει τις βασικές γνώσεις που ήδη αναφέρθηκαν, να χρησιμοποιεί με ακρίβεια τη βασική ορολογία σχετικά με τη πεζογραφία και να εφαρμόζει σωστά τις βασικές θεωρητικές γνώσεις στην ανάλυση διηγημάτων και μυθιστορημάτων. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα. Β εξάμηνο 72ΙΣΠ019 Ισπανική Γλώσσα IV 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Στο μάθημα αυτό γίνεται περαιτέρω εμβάθυνση της ισπανικής γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό λόγο. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τη δομή της γλώσσας και με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του καθημερινού λόγου, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την κατανόηση και παραγωγή του. Συγκεκριμένα, το μάθημα έχει στόχο να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/-τριες στο να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες του προφορικού λόγου, ιδίως το διαφορετικό ύφος της σύγχρονης προφορικής γλώσσας (καθημερινό, οικείο, επίσημο κ.λπ.) που χρησιμοποιείται ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση και το περιβάλλον χρήσης (κοινή χρήση, καθημερινή χρήση, αργκό κ.λπ.) ώστε να καλύψουν τις επικοινωνιακές τους ανάγκες στην Ισπανική. Μελετώνται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου της Ισπανικής μέσα από την διερεύνηση ταινιών, εκπομπών ραδιοφώνου και τηλεόρασης, θεατρικών έργων. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων, βασίζεται στην ανάπτυξη διαλόγου και έχει συγχρόνως πρακτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, προβλέπεται η εξάσκηση των φοιτητών/-τριών μέσω της εκτενούς χρήσης φύλλων εργασίας στην τάξη. Επίσης επιδιώκεται να συνεργαστούν ακόμη και δια μέσου των εργαλείων που διαθέτει η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Παν/μίου (e-class) για να παρουσιάσουν τις εργασίες και ασκήσεις τους στην τάξη η να τις παραδώσουν σε γραπτή μορφή, ενισχύοντας έτσι την συνεργατική μάθηση. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία, συμπληρωματική θεωρία, παραδείγματα, κατάλογο με προτεινόμενες ηλεκτρονικές λίστες και σχετικές ιστοσελίδες δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (eclass). Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης και δεξιοτήτων γίνεται με γραπτή και προφορική εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ110 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙI (Ποίηση) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Παρουσίαση της φύσης και της λειτουργίας των συνθετικών στοιχείων και των τεχνικών της ποίησης, που οδηγούν στη συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση του ποιήματος. Ο/Η φοιτητής/-τρια έρχεται σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα (ποιήματα) όλων των περιόδων της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας και ασκείται συστηματικά στη διεξοδική ανάλυση ποιημάτων. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια το κατάλληλο υπόβαθρο για τη σωστή μελέτη και αξιολόγηση του λογοτεχνικού έργου. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και με τη χρήση οπτικών μέσων (power point), όπου δίνεται η δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Επιπλέον πραγματοποιούνται ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ώστε ο/η φοιτητής/-τρια να αφομοιώσει τις βασικές γνώσεις που ήδη αναφέρθηκαν, να χρησιμοποιεί με ακρίβεια τη βασική ορολογία σχετικά με την ποίηση και να εφαρμόζει σωστά τις βασικές θεωρητικές γνώσεις στην ανάλυση των ποιημάτων. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις, αναλύσεις ποιημάτων και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class). Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ111 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙIΙ (Θέατρο) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Παρουσίαση της φύσης και της λειτουργίας των συνθετικών στοιχείων και των τεχνικών του θεάτρου, που οδηγούν στη συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση του θεατρικού έργου. Ο/Η φοιτητής/-τρια έρχεται σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα (θεατρικά έργα) όλων των περιόδων της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας και ασκείται συστηματικά στη διεξοδική ανάλυση των θεατρικών έργων. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια το 7

8 κατάλληλο υπόβαθρο για τη σωστή μελέτη και αξιολόγηση του λογοτεχνικού έργου και ο οποίος επιτυγχάνεται με εργασίες, προφορικές παρουσιάσεις και σχετική έρευνα που ο ίδιος πραγματοποιεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνεργασία με τον διδάσκοντα. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Επιπλέον προσφέρονται ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ώστε ο/η φοιτητής/-τρια να αφομοιώσει τις βασικές γνώσεις που ήδη αναφέρθηκαν, να χρησιμοποιεί με ακρίβεια τη βασική ορολογία σχετικά με το θέατρο και να εφαρμόζει σωστά τις βασικές θεωρητικές γνώσεις στην ανάλυση των θεατρικών έργων. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΑ Γ εξάμηνο 72ΙΣΠ002 Ισπανικός Πολιτισμός Επισκόπηση της πολιτιστικής εξέλιξης της Ισπανίας από την Προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα, με έμφαση στην ιστορική, κοινωνική, οικονομική, φιλοσοφική και καλλιτεχνική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, μελετώνται χρονολογικά τα κύρια ιστορικά γεγονότα και η αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι για τον κόσμο σε κάθε εποχή, καθώς και πώς επηρέασε η αντίληψη αυτή τις Καλές Τέχνες στις αρχιτεκτονικές, ζωγραφικές, γλυπτικές, λογοτεχνικές και μουσικές δημιουργίες των Ισπανών. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει την απαραίτητη γνώση ώστε ο/η φοιτητής/-τρια να μπορεί να κατανοήσει και να αφομοιώσει τα χαρακτηριστικά κάθε εποχής και να προετοιμαστεί για να μελετήσει πληρέστερα την εξέλιξη της γλώσσας, της λογοτεχνίας και των τεχνών. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων (που υποστηρίζονται με οπτικοακουστικά μέσα) και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class). 72ΙΣΠ008 Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός Επισκόπηση του πολιτισμού της Λατινικής Αμερικής από την εποχή των προκολομβιανών πολιτισμών μέχρι σήμερα με έμφαση στην ιστορική, κοινωνική, οικονομική, φιλοσοφική και καλλιτεχνική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται, ακολουθώντας χρονολογική σειρά, τα ιστορικά γεγονότα τα οποία συνετέλεσαν στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της κοινωνίας, της οικονομίας, των γραμμάτων και των τεχνών της Λατινικής Αμερικής. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια την απαραίτητη γνώση ώστε να μπορεί να κατανοήσει και να μελετήσει πληρέστερα την εξέλιξη της κοινωνίας και του πολιτισμού μέσα από το ιστορικό γίγνεσθαι. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ009 Ισπανική Λογοτεχνία Ι Μελετάται η εξέλιξη της ισπανικής λογοτεχνίας από τον Μεσαίωνα μέχρι και το 18ο αιώνα σε συνάρτηση με τα εκάστοτε ιστορικά, κοινωνικά και γενικότερα πολιτιστικά φαινόμενα. Δίνεται έμφαση στις περιόδους, τα ρεύματα, τα λογοτεχνικά είδη, τους κυριότερους συγγραφείς και τα σημαντικότερα έργα τους. Μέσα από την παρουσίαση κειμένων των σημαντικότερων συγγραφέων της κάθε περιόδου, επιχειρείται η προσέγγιση και ανάλυση των λογοτεχνικών ρευμάτων και της εξέλιξής τους στην Ισπανία. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων (που υποστηρίζονται με οπτικά μέσα) και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class). 72ΙΣΠ012 Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι Επισκόπηση της ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας από την προκολομβιανή περίοδο μέχρι και τον modernismo σε συνάρτηση με τα εκάστοτε ιστορικά, κοινωνικά και γενικότερα πολιτιστικά φαινόμενα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο modernismo. Εξετάζονται οι περίοδοι, τα λογοτεχνικά ρεύματα, οι σημαντικότεροι συγγραφείς και τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα τους. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με Δ εξάμηνο 72ΙΣΠ013 Ισπανική Γλωσσολογία Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/-τριες στις βασικές αρχές της γλωσσολογικής θεωρίας και ανάλυσης ώστε να αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της δομής, της μορφής κλπ. της ισπανικής γλώσσας. Εξετάζονται η φύση και οι ιδιότητες της ανθρώπινης γλώσσας και της γλωσσολογικής περιγραφής, καθώς και θέματα δομής και σημασίας. Μελετάται η ισπανική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα ανάλυσής της (Φωνητική, Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία). Επίσης εξετάζονται θέματα κοινωνιογλωσσολογίας, όπως η έννοια της κοινωνικής και γεωγραφικής ποικιλίας. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων αλλά έχει και πρακτικό χαρακτήρα αφού οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εμπλακούν στον προβληματισμό που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να προετοιμάσουν στο σπίτι 8

9 ασκήσεις των οποίων η επεξεργασία γίνεται στην τάξη. Ενθαρρύνεται η ενασχόληση των φοιτητών/τριών με υλικό αυτοεκπαίδευσης, που διατίθεται στην η-τάξη. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ031 Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙ Μελετάται η εξέλιξη της ισπανικής λογοτεχνίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, σε συνάρτηση με τα εκάστοτε ιστορικά, κοινωνικά και γενικότερα πολιτιστικά φαινόμενα. Δίνεται έμφαση στις περιόδους, τα ρεύματα, τα λογοτεχνικά είδη, τους κυριότερους συγγραφείς και τα σημαντικότερα έργα τους. Μέσα από την παρουσίαση κειμένων των σημαντικότερων συγγραφέων της κάθε περιόδου, επιχειρείται η προσέγγιση και ανάλυση των λογοτεχνικών ρευμάτων και της εξέλιξής τους στην Ισπανία. Τελικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια μια σφαιρική εικόνα της ισπανικής λογοτεχνίας κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, ώστε να τον καταστήσει ικανό να εμβαθύνει στα μαθήματα ισπανικής ποίησης, πεζογραφίας, θεάτρου και δοκιμίου που αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων (που υποστηρίζονται με οπτικά μέσα) και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class). 72ΙΣΠ015 Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία ΙΙ Επισκόπηση της ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας όλων των μορφών από τον postmodernismo μέχρι σήμερα. Βασικό ρόλο στην πορεία του μαθήματος παίζουν τα κείμενα των σημαντικότερων μορφών της ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας, μέσα από τα οποία επιχειρείται η προσέγγιση, παρουσίαση και ανάλυση της κάθε περιόδου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο δεύτερο μισό του 20ου αι. και στην ανάπτυξη της λογοτεχνίας από το boom μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια μια σφαιρική εικόνα της λογοτεχνίας των χωρών της ισπανόφωνης Αμερικής, ώστε να τον καταστήσει ικανό να εμβαθύνει στα μαθήματα ποίησης, πεζογραφίας, θεάτρου και δοκιμίου του κόσμου αυτού που αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ027 Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης Επισκόπηση της μεταφραστικής δραστηριότητας από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και παρουσίαση της επίδρασής της στη διαμόρφωση και εξέλιξη των κοινωνιών. Εξετάζονται οι σημαντικότερες μεταφραστικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν τον 20ο αιώνα, καθώς και η μεθοδολογία της μεταφραστικής δραστηριότητας. Πραγματοποιείται συστηματική πρακτική άσκηση σε ειδικά επιλεγμένα κείμενα διαφορετικής τυπολογίας από την ισπανική στην ελληνική γλώσσα. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Το μάθημα έχει και πρακτικό μέρος, για το οποίο προσφέρονται ασκήσεις στην τάξη για την εξάσκηση των φοιτητών/-τριών. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΑ Α εξάμηνο 72ΙΣΠ001 Ισπανική Γλώσσα Ι 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Στόχος του μαθήματος είναι η βελτίωση της απαραίτητης γλωσσικής κατάρτισης ώστε οι φοιτητές/-τριες να παρακολουθήσουν με περισσότερη άνεση τα μαθήματα του Τμήματος. Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εμπέδωση των βασικών γραμματικοσυντακτικών δομών της ισπανικής, καθώς και στη διεύρυνση του λεξιλογίου, με τελικό στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητάς των φοιτητών/-τριών σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της μεταγλωσσικής δεξιότητας. Η διδακτική προσέγγιση του μαθήματος έχει θεωρητικό αλλά κυρίως πρακτικό χαρακτήρα με στόχο τη βελτίωση τόσο της κατανόησης όσο και της παραγωγής της Ισπανικής γλώσσας. Για το λόγο αυτό γίνεται ανασκόπηση των σημαντικότερων γραμματικών φαινομένων με παράλληλη μελέτη και ανάλυση αυθεντικών κειμένων. Προβλέπεται ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας η εξάσκηση των φοιτητών/-τριών μέσω εκτενούς χρήσης φύλλων εργασίας στην τάξη και μέσω ομαδικών εργασιών, καθώς και η αυτοαξιολόγηση της επίδοσής τους με ειδικά διαμορφωμένες ασκήσεις και τεστ που βρίσκονται στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου (e-class). Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης και των δεξιοτήτων στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με Β εξάμηνο 72ΙΣΠ005 Ισπανική Γλώσσα ΙΙ 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Το μάθημα αυτό, που αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Ισπανική Γλώσσα Ι, έχει στόχο τη διεύρυνση της γλωσσικής ικανότητας στην ισπανική γλώσσα των φοιτητών/-τριών. Αναμένεται στο τέλος του εξαμήνου να είναι σε θέση να κατανοούν/ερμηνεύουν, καθώς και να εκφράζουν με τα κατάλληλα μέσα διάφορα είδη κειμένου, με έμφαση σε εκείνα που σχετίζονται με το πρόγραμμα των σπουδών τους. Για το λόγο αυτό το μάθημα αποσκοπεί στην εμπέδωση των μορφοσυντακτικών και λέξικο-σημασιολογικών μέσων που είναι απαραίτητο να κατέχουν για την πραγματοποίηση του παραπάνω στόχου. 9

10 Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/τριών καθηγητή. Παρέχεται Ε εξάμηνο 72ΙΣΠ024 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Εισαγωγή στη μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. Οργάνωση και σχεδιασμός μιας επιστημονικής εργασίας σύμφωνα με τις αρχές και τις διευθετήσεις της Αμερικανικής Εταιρείας Σύγχρονων Γλωσσών (Modern Languages Association of America, MLA). Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Το μάθημα έχει και πρακτικό μέρος, για το οποίο προσφέρονται ασκήσεις στην τάξη για την εξάσκηση των φοιτητών/-τριών. Παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα. 72ΙΣΠ034 Πρακτική της Μετάφρασης (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) Μετάφραση κειμένων ποικίλης θεματολογίας από την ισπανική στην ελληνική γλώσσα με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με βασικές μεταφραστικές αρχές και τη διεύρυνση της γνώσης της ισπανικής. Το μάθημα εστιάζει στις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της έλλειψης αντιστοιχίας μεταξύ των δύο γλωσσών τόσο σε λεξιλογικό όσο και σε γραμματικό επίπεδο. Το μάθημα έχει σεμιναριακή μορφή και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Λόγω του πρακτικού χαρακτήρα του μαθήματος επιδιώκεται η ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με ασκήσεις. Παρέχονται φύλλα εργασίας, καθώς και Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα. 72ΙΣΠ101 Μορφολογία-Σύνταξη της Ισπανικής (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) Ανασκόπηση των επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης. Παρουσίαση των βασικών αρχών α) της Μορφολογίας και β) της Σύνταξης. α) Μελέτη του σχηματισμού και της δομής των λέξεων της ισπανικής. - Περιγραφή και ανάλυση των μορφημάτων. Μόρφημα, λέξημα και αλλόμορφο. - Σχηματισμός λέξεων: παραγωγή και σύνθεση. Προσφύματα (προθήματα και επιθήματα). - Μορφολογικοί κανόνες. - Αναγνώριση των διάφορων γραμματικών κατηγοριών. β) Γλωσσική ικανότητα και γλωσσική επιτέλεση. Η έννοια της γραμματικότητας: γραμματικά αποδεκτές και μη αποδεκτές προτάσεις. - Πρόταση και εκφώνημα. Γραμματικές κατηγορίες και συντακτικές λειτουργίες. Δομική αμφισημία. - Μελέτη της δομής της πρότασης: ονοματικό και ρηματικό σύνολο. Ανάλυση της απλής και της σύνθετης πρότασης. Με παραδείγματα και πρακτική εξάσκηση επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τους κανόνες της φραστικής δομής και την κατασκευή δενδροδιαγραμμάτων. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχεται 72ΙΣΠ043 Ισπανικό Μυθιστόρημα (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031) Μελετάται η ανάπτυξη και εξέλιξη του ισπανικού μυθιστορήματος από τον Μεσαίωνα μέχρι και τον 20ο αιώνα. Συγκεκριμένα, μελετώνται χρονολογικά τα διάφορα είδη του μυθιστορήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση μυθιστορημάτων των βασικών εκπροσώπων του είδους. Ο/Η φοιτητής/-τρια καλείται να συμμετάσχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία δια μέσου της λογοτεχνικής ανάλυσης που γίνεται στην τάξη των κυριότερων ισπανικών μυθιστορημάτων. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή αναλύσεων κειμένων, όπου επιβάλλεται ο διάλογος φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class). 72ΙΣΠ087 Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της Λατινικής Αμερικής Γενική εισαγωγή στη μελέτη των προκολομβιανών και ιθαγενών ομάδων της Λατινικής Αμερικής. Στόχος του μαθήματος είναι να παρακολουθήσουμε την πολιτιστική εξέλιξη που αρχίζει σε πολύ πρώιμες περιόδους μέχρι την άφιξη των Ισπανών. Επίσης παρουσιάζεται η κατάσταση των ιθαγενών που επιβιώνουν μέχρι σήμερα στην Λατινική Αμερική. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχεται 72ΙΣΠ020 Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) Εισαγωγή στη βασική μεθοδολογία της ιστορικής γλωσσολογίας. Εξέταση της ιστορικής εξέλιξης της ισπανικής γλώσσας και λεπτομερής ανάλυση της φωνητικής, μορφολογικής, συντακτικής και λεξιλογικής εξέλιξης της Ισπανικής από τις ρωμανικές γλώσσες έως σήμερα. 10

11 Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχεται 72ΙΣΠ103 Ιστορία της Ισπανικής Τέχνης Επισκόπηση της Τέχνης στην Ισπανία από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα. Ξεκινώντας από τις προϊστορικές βραχογραφίες παρακολουθούμε την εξέλιξη της τέχνης στην προϊστορική και ιστορική εποχή για να καταλήξουμε στις κυριότερες αισθητικές σχολές και στα πιο σημαντικά καλλιτεχνικά ρεύματα των νεότερων χρόνων. Αναφέρονται οι γνωστότεροι καλλιτέχνες και περιγράφονται τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα στην αρχιτεκτονική, ζωγραφική και γλυπτική κάθε εποχής. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχεται 72ΙΣΠ039 Κειμενικά Είδη Στο μάθημα αυτό μελετώνται οι βασικές ιδιότητες του κειμένου (συνοχή, συνεκτικότητα, προθετικότητα, κλπ.), καθώς και τα χαρακτηριστικά γλωσσικά και δομικά- των διαφόρων κειμενικών ειδών. Αναλύονται οι τέσσερις βασικοί τύποι κειμένου (πληροφοριακά, περιγραφικά, αφηγηματικά και επιχειρηματολογικά κείμενα), καθώς και οι στρατηγικές που απαιτούνται τόσο για την κατανόηση όσο και για την παραγωγή τους. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με ασκήσεις και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ115 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS Το μάθημα Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία έχει επηρεαστεί, όπως όλοι οι τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα, στόχοι του μαθήματος είναι: να παρουσιαστούν το θεωρητικό υπόβαθρο και οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις: συνεργατική μάθηση, θεωρία κατασκευής της γνώσης (constructivismo) να αποσαφηνιστεί τί εννοούμε με τον όρο ΤΠΕ να γίνει κατανοητή η μετάβαση του Internetαπό το Web 1στοWeb 2 να προσδιοριστούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ενσωματωθούν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας να αναλυθούν η εκπαιδευτική αξία αλλά και τα πιθανά μειονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας να παρουσιαστούν τα ψηφιακά εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας που υπάρχουν δίνοντας έμφαση στη λειτουργία τους, στις δυνατότητες τους, στην εκπαιδευτική τους αξία αλλά και στα πιθανά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση τους 72ΙΣΠ007 Φωνητική Φωνολογία της Ισπανικής 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/-τριες στις φωνητικές κατηγορίες και δομές της ισπανικής γλώσσας. Εξετάζεται η περιγραφή των φωνητικών κατηγοριών και διακρίσεων της ισπανικής γλώσσας, με επιμέρους αναφορές στις φωνητικές διακρίσεις της φθογγολογίας και της προσωδίας, καθώς και τους αντίστοιχους φωνητικούς κανόνες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αρχές του φωνητικού συστήματος της Ισπανικής, τους φωνητικούς κανόνες, την αντιστοιχία φθόγγων και γραμμάτων και την φωνητική μεταγραφή. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων αλλά έχει και πρακτικό χαρακτήρα. Oι φοιτητές/τριες προετοιμάζουν ασκήσεις των οποίων η επεξεργασία γίνεται στην τάξη. Ενθαρρύνεται η ενασχόληση των φοιτητών/τριών με υλικό αυτοεκπαίδευσης που διατίθεται στην η-τάξη. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-γρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με ΣΤ εξάμηνο 72ΙΣΠ086 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία Εκμάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013) Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/-τριες με τις βασικές αρχές και έννοιες της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Οι θεωρητικές αρχές που διέπουν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, καθώς και οι πρακτικές εφαρμογές που απορρέουν από τις πιο καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις αποσκοπούν στην κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας και στη βελτιστοποίηση της διδακτικής πράξης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται: α) τα μοντέλα τόσο της κατάκτησης της μητρικής γλώσσας όσο και της απόκτησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία, β) οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, και γ) οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της επικοινωνιακής ικανότητας. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχεται 11

12 72ΙΣΠ096 Θεωρία Λογοτεχνίας 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ024, 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ111) Το μάθημα εξετάζει διαφορετικά είδη λογοτεχνικής κριτικής σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Εστιάζει στις θεωρίες της λογοτεχνίας του 20ου αι., όπως ο Φορμαλισμός, ο Δομισμός, η Ψυχανάλυση, ο Νέος Ιστορικισμός κ. α. Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη, οι βασικές αρχές και μεθοδολογία της κάθε θεωρίας. Εφαρμόζονται σε λογοτεχνικά κείμενα διαφόρων ειδών με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τις διάφορες θεωρίες και μεθοδολογίες προσέγγισης του λογοτεχνικού έργου. Στόχος του μαθήματος είναι: -ενίσχυση της αποκτηθείσας γνώσης σε προηγούμενα εξάμηνα -από το/τη φοιτητή/-τρια- από μαθήματα, όπως «Εισαγωγή στη Λογοτεχνία» και «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας», - απόκτηση νέας γνώσης και νέων δεξιοτήτων που θα του δώσουν τη δυνατότητα να προχωρήσει με επιτυχία τις σπουδές του, - εξοικείωση του/της φοιτητή/-τριας με τις βασικές θεωρίες της κριτικής της λογοτεχνίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας, - εμβάθυνση από το/τη φοιτητή/-τρια στις σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας, ψυχανάλυση, θεωρία της πρόσληψης, δομισμό, φορμαλισμό κλπ., ώστε να αποκτήσει την ικανότητα να εφαρμόζει τις εν λόγω θεωρίες στη μελέτη αντιπροσωπευτικών λογοτεχνικών έργων της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας. Με τη μελέτη και τις ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο/η φοιτητής/-τρια: - θα αφομοιώσει τις βασικές γνώσεις που ήδη αναφέραμε, - θα αποκτήσει την ικανότητα να εφαρμόσει τις θεωρητικές γνώσεις που απόκτησε από το μάθημα στα λογοτεχνικά έργα που έχει την υποχρέωση να μελετήσει. Στις ασκήσεις και εργασίες ο/η φοιτητής/-τρια οφείλει να: - έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες και θεωρίες της κριτικής της λογοτεχνίας, - να χρησιμοποιεί με ακρίβεια τη βασική ορολογία της λογοτεχνικής κριτικής, - να εφαρμόζει σωστά τις βασικές θεωρίες της λογοτεχνίας στην ανάλυση του λογοτεχνικού έργου. Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες και γενικότερα η αυτόνομη μάθηση. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, εποπτευόμενη εργασία και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα. 72ΙΣΠ017 Ισπανική Ποίηση 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031) Μελετάται η ανάπτυξη και εξέλιξη της ισπανικής ποίησης από τον Μεσαίωνα μέχρι και τον 20ο αιώνα. Συγκεκριμένα, μελετώνται χρονολογικά τα διάφορα είδη της ποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση ποιημάτων των βασικών εκπροσώπων του είδους. Ο/Η φοιτητής/-τρια καλείται να συμμετάσχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία δια μέσου της λογοτεχνικής ανάλυσης ποιημάτων που γίνεται στην τάξη. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή αναλύσεων ποιημάτων, όπου επιβάλλεται ο διάλογος φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class). 72ΙΣΠ099 Σύγχρονος Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS Επισκόπηση του πολιτισμού της Λατινικής Αμερικής κατά τον 19ο και 20ο αιώνα με έμφαση στην ιστορική, κοινωνική, οικονομική, φιλοσοφική και καλλιτεχνική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται, ακολουθώντας χρονολογική σειρά, τα ιστορικά γεγονότα τα οποία συνετέλεσαν στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της κοινωνίας, της οικονομίας, των γραμμάτων και των τεχνών της Λατινικής Αμερικής. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια την απαραίτητη γνώση ώστε να μπορεί να κατανοήσει και να μελετήσει πληρέστερα την εξέλιξη της κοινωνίας και του πολιτισμού μέσα από το ιστορικό γίγνεσθαι. Ο/Η φοιτητής/-τρια συμμετάσχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με ασκήσεις που πραγματοποιούνται στην τάξη. Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες και γενικότερα η αυτόνομη μάθηση. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με εποπτευόμενη εργασία και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ033 Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) Το μάθημα εξετάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη του ισπανοαμερικανικού μυθιστορήματος από την αποικιοκρατική περίοδο μέχρι σήμερα στο ιστορικό και κοινωνικό του πλαίσιο. Μελετώνται τα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα και τάσεις που άνθισαν στην ισπανόφωνη Αμερική, όπως ο ρομαντισμός, ο ρεαλισμός, ο νατουραλισμός κ.ά. Πραγματοποιείται μελέτη και κριτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών έργων των πιο σημαντικών εκπροσώπων του είδους. Στόχος του μαθήματος είναι: - η ενίσχυση της αποκτηθείσας γνώσης σε προηγούμενα εξάμηνα από μαθήματα, όπως «Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι και ΙΙ» και «Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία)», - η εξοικείωση του/της φοιτητή/-τριας με την εξέλιξη του ισπανοαμερικανικού μυθιστορήματος από την αποικιοκρατική εποχή μέχρι σήμερα, - ο/η φοιτητής/-τρια να αποκτήσει την ικανότητα να αναγνωρίζει αντιπροσωπευτικά έργα ισπανοαμερικανών μυθιστορηματογράφων. Το μάθημα έχει τη μορφή διαλέξεων και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στην τάξη. Παρέχεται Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 12

13 72ΙΣΠ104 Λαϊκές Παραδόσεις στην Λατινική Αμερική 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS Μία σύντομη εισαγωγή στη λαογραφία της Λατινικής Αμερικής όπου οι λαϊκές παραδόσεις έχουν μια ιδιαιτερότητα: αποτελούν ανάμειξη των παραδόσεων της προκολομβιανής εποχής με τις ισπανικές παραδόσεις. Στόχος του μαθήματος είναι να μελετήσουμε πως παρουσιάζεται αυτή η ανάμειξη μέσα στην προφορική παράδοση, το θρησκευτικό συγκρητισμό, τις διατροφικές συνήθειες, τη μουσική, τη λογοτεχνία και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Με αυτήν την οπτική θα παρακολουθήσουμε λαογραφικές εκδηλώσεις σε διαφορετικά μέρη της Λατινικής Αμερικής. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχεται 72ΙΣΠ114 Πραγματολογία 4 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στην πραγματολογία, κλάδο της γλωσσολογίας που μελετά τη χρήση της γλώσσας σε συνάρτηση με τους χρήστες της και το γλωσσικό και εξωγλωσσικό περικείμενο. Παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις λεκτικές πράξεις (Austin, Searle), τη δείξη και την αναφορά, την Αρχή της Συνεργασίας και των Αξιωμάτων (Grice), τη δημιουργία προϋποθέσεων και διαλογικών υπονοημάτων, τη συναγωγή και την αρχή της συνάφειας (Sperber & Wilson), την έκφραση της ευγένειας. Δίνονται παραδείγματα αυθεντικών χρήσεων της γλώσσας. Τέλος, δίνεται έμφαση στη διασύνδεση της Πραγματολογίας με τη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας. 72ΙΣΠ028 Παραγωγή Προφορικού Λόγου 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS Στόχος του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξοικείωση του φοιτητή με τη δεξιότητα του προφορικού λόγου. Συγκεκριμένα, το μάθημα έχει στόχο να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/-τριες στο να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες του προφορικού λόγου, ιδίως το διαφορετικό ύφος της σύγχρονης προφορικής γλώσσας (καθημερινό, οικείο, επίσημο κ.λπ.) που χρησιμοποιείται ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση και το περιβάλλον χρήσης (κοινή χρήση, καθημερινή χρήση, αργκό κ.λπ.) ώστε να καλύψουν τις επικοινωνιακές τους ανάγκες στην Ισπανική. Μελετώνται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου της Ισπανικής μέσα από την διερεύνηση κινηματογραφικών έργων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών κλπ. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων, βασίζεται στην ανάπτυξη διαλόγου και έχει συγχρόνως πρακτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, προβλέπεται η εξάσκηση των φοιτητών/-τριών μέσω της εκτενούς χρήσης φύλλων εργασίας στην τάξη. Επίσης επιδιώκεται η χρήση των εργαλείων που διαθέτει η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Παν/μίου (eclass) για να παρουσιάσουν τις εργασίες και ασκήσεις τους στην τάξη. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία, συμπληρωματική θεωρία, παραδείγματα, κατάλογο με προτεινόμενες ηλεκτρονικές λίστες και σχετικές ιστοσελίδες δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (eclass). Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης και δεξιοτήτων γίνεται με γραπτή και προφορική εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με Ζ εξάμηνο 72ΙΣΠ021 Ισπανοαμερικανικό Διήγημα 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) Το μάθημα εξετάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη του ισπανοαμερικανικού διηγήματος από την αποικιοκρατική περίοδο μέχρι σήμερα. Μελετώνται οι ιστορικές και κοινωνικές παράμετροι σε σχέση με τις υφολογικές διαφορές, όπως εμφανίστηκαν στα σημαντικότερα λογοτεχνικά κινήματα και τάσεις που άνθισαν στην ισπανόφωνη Αμερική, όπως ο ρομαντισμός, ο νατουραλισμός, o criollismo, ο κ.ά. Πραγματοποιείται μελέτη και κριτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών έργων των πιο σημαντικών εκπροσώπων του είδους. Στόχος του μαθήματος είναι: - ενίσχυση της αποκτηθείσας γνώσης σε προηγούμενα εξάμηνα από μαθήματα, όπως «Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι και ΙΙ» και «Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία)», - εξοικείωση του/της φοιτητή/-τριας με την εξέλιξη του ισπανοαμερικανικού διηγήματος και με τα λογοτεχνικά κινήματα και τάσεις που άνθισαν αυτές τις περιόδου με έμφαση στις σύγχρονες τάσεις, όπως ο νεορεαλισμός, ο criollismo, ο indigenismo, το boom κ.ά., - ο/η φοιτητής/-τρια να αποκτήσει την ικανότητα να αναγνωρίζει αντιπροσωπευτικά διηγήματα ισπανοαμερικανών συγγραφέων και να έχει εξοικειωθεί με βασικά έργα των σημαντικότερων διηγηματογράφων της Λατινικής Αμερικής όλων των περιόδων και όλων των τάσεων στο πλαίσιο των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φαινόμενων. Με τη μελέτη και την πρακτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο/η φοιτητής/-τρια θα αποκτήσει την ικανότητα: - να αναλύει διηγήματα χρησιμοποιώντας βασικές θεωρητικές γνώσεις της λογοτεχνίας, στις οποίες έχει κάνει πρακτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, - να συγκρίνει το ύφος και τις ιδέες διηγημάτων που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές και διαφορετικές λογοτεχνικές τάσεις, - να χρησιμοποιεί με ακρίβεια τη βασική ορολογία του ισπανοαμερικανικού διηγήματος και των λογοτεχνικών κινημάτων και τάσεων, - να εφαρμόζει σωστά τις βασικές μεθόδους ανάλυσης της πεζογραφίας (διηγήματος) για να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά του ύφους και τις τάσεις που το χαρακτηρίζουν. Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες/ασκήσεις και γενικότερα η αυτόνομη μάθηση. Εκτός από την Ανθολογία με διηγήματα από την Ισπανόφωνη Αμερική παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώση γίνεται με ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, εποπτευόμενη εργασία και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα. 72ΙΣΠ095 Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS Ανάπτυξη και εξέλιξη του δοκιμίου στην ισπανόφωνη Αμερική κυρίως από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Το μάθημα έχει στόχο τη μελέτη του σύγχρονου ισπανοαμερικανικού δοκιμίου στο πλαίσιο των πολιτικών, οικονομικών και γενικότερα κοινωνικών αλλαγών που δημιουργήθηκαν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής μετά την Ανεξαρτησία τους. 13

14 Μέσα από τη μελέτη αντιπροσωπευτικών δοκιμίων λατινοαμερικανών συγγραφέων εξετάζεται ο ιδεολογικός χαρακτήρας του ισπανοαμερικανικού δοκιμίου του 20ου αιώνα, καθώς και η συμβολή τους στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του λογοτεχνικού αυτού είδους. Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί o διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες/ασκήσεις και γενικότερα η αυτόνομη μάθηση. Παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, εποπτευόμενη εργασία και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα. 72ΙΣΠ047 Μεθοδολογικά Ρεύματα στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086) Ιστορική αναδρομή και ανάλυση των σημαντικότερων μεθόδων διδασκαλίας της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας (η Παραδοσιακή Μέθοδος, η Άμεση Μέθοδος, η Ακουστικο-Προφορική Μέθοδος, η Μέθοδος Ομαδικής Εκμάθησης της Γλώσσας, η Μέθοδος της Ολικής Φυσικής Αντίδρασης, η Σιωπηλή Διδασκαλία, η Φυσική Προσέγγιση, η Μέθοδος Εκμάθησης με Υποβολή, η Επικοινωνιακή Προσέγγιση και η Εργασιοκεντρική Εκμάθηση). Δίνεται έμφαση στις σύγχρονες τάσεις λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Προσέγγιση με προσανατολισμό στη δράση). Μέσα από την κριτική αντιμετώπιση διαφόρων μεθόδων και πρακτικών, ο απώτερος σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να προετοιμάσει τους μελλοντικούς καθηγητές της ισπανικής ως ξένης γλώσσας να είναι σε θέση να επιλέξουν την καταλληλότερη μέθοδο διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχεται Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με εποπτευόμενη εργασία ή/και με γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ057 Ισπανοαμερικανικό Θέατρο 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ111, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) Μελετάται η ανάπτυξη και εξέλιξη των διαφορετικών ειδών του θεάτρου στη Λατινική Αμερική, από την προκολομβιανή εποχή έως και τον 20ο αιώνα, με έμφαση στην ανάλυση αντιπροσωπευτικών θεατρικών έργων. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχεται 72ΙΣΠ094 Σύγχρονο Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012, 72ΙΣΠ015 και 72ΙΣΠ033 ) Το μάθημα εξετάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη του σύγχρονου ισπανοαμερικανικού μυθιστορήματος στο πλαίσιο των πολιτικών, οικονομικών και γενικότερα κοινωνικών αλλαγών που δημιουργήθηκαν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής μετά την Ανεξαρτησία τους. Μελετώνται οι ιστορικές και κοινωνικές παράμετροι σε σχέση με τις υφολογικές διαφορές, όπως εμφανίστηκαν στις σημαντικότερες σύγχρονες λογοτεχνικές τάσεις στην ισπανόφωνη Αμερική, όπως το boom, το posboom, ο posmodernismo κ.ά. Πραγματοποιείται μελέτη και κριτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών έργων των πιο σημαντικών εκπροσώπων του είδους. Στόχος του μαθήματος είναι: - ενίσχυση της αποκτηθείσας γνώσης σε προηγούμενα εξάμηνα από μαθήματα, όπως «Ισπανοαμερικό Μυθιστόρημα» και «Μεθοδολογία επιστημονικής Έρευνας», - εξοικείωση του/της φοιτητή/-τριας με την εξέλιξη του σύγχρονου ισπανοαμερικανικού μυθιστορήματος από το 1940 (década de transición) μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη έμφαση στο boom, στο posboom και στον posmodernismo, - ο/η φοιτητής/-τρια με το πέρας του εξαμήνου να έχει αποκτήσει βασική και σοβαρή γνώση του σύγχρονου ισπανοαμερικανικού μυθιστορήματος και να έχει εξοικειωθεί με βασικά έργα των σημαντικότερων μυθιστορηματογράφων της ισπανόφωνης Αμερικής της περιόδου και όλων των τάσεων στο πλαίσιο των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φαινόμενων. Με τη μελέτη και την πρακτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο/η φοιτητής/-τρια θα αποκτήσει την ικανότητα να αναλύει μυθιστορήματα χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυση -στις οποίες έχει κάνει πρακτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου- με την εφαρμογή βασικών θεωρητικών γνώσεων της λογοτεχνίας σε μυθιστορήματα που απαιτείται να μελετήσει. Στις ασκήσεις ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει: να χειρίζεται με ακρίβεια τη βασική ορολογία του σύγχρονου ισπανοαμερικανικού μυθιστορήματος, να εφαρμόζει σωστά τις βασικές μεθόδους ανάλυσης του μυθιστορήματος και να δείχνει ικανότητα σύνθεσης. Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες/ασκήσεις και γενικότερα η αυτόνομη μάθηση. Παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με ασκήσεις, εποπτευόμενη εργασία και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ079 Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS Στόχος του μαθήματος είναι α) να εξοικειώσει τους φοιτητές με τον επιστημονικό σχεδιασμό και την οργάνωση μαθημάτων και προγραμμάτων γλωσσικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση τις σύγχρονες θεωρίες σχετικά με τη διδακτική της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας και β) να συμβάλει στην ανάπτυξη γνώσης και κριτικής θεώρησης των πρακτικών της διδακτικής. Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι θεωρητικές αρχές ανάλυσης των κυριότερων φάσεων του σχεδιασμού και αναλύονται οι εφαρμογές των εν λόγω θεωρητικών αρχών στη διδακτική πράξη (καθορισμός της μεθοδολογικής προσέγγισης, στοχοθέτηση, φάσεις σχεδιασμού κλπ.). Λόγω της φύσης του μαθήματος απαιτείται από τους φοιτητές συστηματική παρακολούθηση, συμμετοχή στο μάθημα καθώς και σε ομαδικές και ατομικές εργασίες. 14

15 Η εξάμηνο 72ΙΣΠ046 Λογοτεχνική Μετάφραση 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) Πρακτική εξάσκηση και εφαρμογές της θεωρίας στη μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων από την Ισπανική στην Ελληνική. Εξετάζονται έργα σημαντικών Ισπανών και Ισπανοαμερικανών συγγραφέων. Μελετώνται θέματα όπως ο χειρισμός των μεταφορών, των ιδιωματικών εκφράσεων και των λογοπαιγνίων, η μετάφραση κυρίων ονομάτων και τοπωνυμιών κ.ά. Το μάθημα έχει σεμιναριακή μορφή και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Λόγω του πρακτικού χαρακτήρα του μαθήματος επιδιώκεται η ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με ασκήσεις. Παρέχονται φύλλα εργασίας καθώς και Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στις ασκήσεις και στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ065 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086) Βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τις πραγματικές συνθήκης της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και η εξάσκησή τους σε πρακτικά ζητήματα που αφορούν την εκμάθηση-διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας, με σκοπό να ασκηθούν στην εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη φοίτησή τους. Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι η αρχική κατάρτιση μελλοντικών καθηγητών/-τριών της Ισπανικής στην εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και τεχνικών μάθησης ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές γλωσσικές ανάγκες των μαθητών/-τριών τους. Εξετάζονται τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των ποικίλων ικανοτήτων για την κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στην Ισπανική ως Ξένη Γλώσσα, καθώς και οι διδακτικές και μεθοδολογικές αρχές που εφαρμόζονται κατά τη διδακτική πράξη: διδακτικές φάσεις, επιλογή δραστηριοτήτων, ανάπτυξη και προσαρμογή διδακτικού/μαθησιακού υλικού, χρήση των ΤΠΕ, κ.λ.π. Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού οι φοιτητές/-τριες υποχρεούνται στην μεθοδευμένη παρακολούθηση διδασκαλιών της Ισπανικής, σε τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση προσυμφωνημένα θέματα παρατήρησης. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων, στη διάρκεια των οποίων δίνεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες για διάλογο με τον/την διδάσκοντα/-κουσα. Περιλαμβάνει την ενασχόληση των φοιτητών/τριών με ασκήσεις μέσα στην τάξη ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενθαρρύνεται η απόκτηση διαφοροποιημένης γνώσης και αυτόνομης μάθησης. Για το μάθημα προβλέπεται ένα θεωρητικό σύγγραμμα το οποίο συμπληρώνεται από επιστημονικά άρθρα που αναλύονται στην τάξη, φύλλα εργασίας, κ.λπ. Παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούνται από τους φοιτητές/-τριες στο μάθημα αυτό βασίζεται τόσο στη τελική γραπτή εξέταση όσο και στην υποχρεωτική συγγραφή εργασίας, η οποία παρουσιάζεται στην τάξη, και αφορά την κριτική ανάλυση της παιδαγωγικής και διδακτικής διαδικασίας των διδασκαλιών που παρακολούθησαν και την περαιτέρω έρευνα σε ζητήματα διδακτικών, μεθοδολογικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων και πρακτικών. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ026 Ισπανοαμερικανική Ποίηση 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) Το μάθημα εξετάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη της ισπανοαμερικανικής ποίησης από την αποικιοκρατική περίοδο μέχρι σήμερα. Μελετώνται οι ιστορικές και κοινωνικές παράμετροι σε σχέση με τις υφολογικές διαφορές, όπως εμφανίστηκαν στα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα που άνθισαν στην ισπανόφωνη Αμερική, όπως ο modernismo, surrealismo, creacionismo, ultraísmo κ.ά. Πραγματοποιείται μελέτη και κριτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών έργ ων των πιο σημαντικών εκπροσώπων του είδους. Στόχος του μαθήματος είναι: - ενίσχυση της αποκτηθείσας γνώσης σε προηγούμενα εξάμηνα από μαθήματα, όπως «Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι και ΙΙ» και «Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙΙ (Ποίηση)», - εξοικείωση του/της φοιτητή/-τριας με την εξέλιξη της ισπανοαμερικανικής ποίησης από την αποικιοκρατική εποχή μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη έμφαση στη σύγχρονη ποίηση, καθώς και με τα λογοτεχνικά κινήματα και τάσεις που άνθισαν αυτές τις περιόδους, - εμβάθυνση από το/τη φοιτητή/-τρια στις σύγχρονες τάσεις της ισπανοαμερικανικής ποίησης, modernismo, surrealismo, creacionismo, ultraísmo κ.ά., - ο/η φοιτητής/-τρια να αποκτήσει την ικανότητα να αναγνωρίζει αντιπροσωπευτικά ποιήματα ισπανοαμερικανών ποιητών και να έχει εξοικειωθεί με βασικά έργα των σημαντικότερων ποιητών όλων των περιόδων και όλων των τάσεων στο πλαίσιο των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φαινόμενων. Με τη μελέτη και την πρακτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο/η φοιτητής/-τρια θα αποκτήσει την ικανότητα να αναλύει ποιήματα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μεθοδολογία ανάλυσης, στην οποία έχει κάνει πρακτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου εφαρμόζοντας βασικές θεωρητικές γνώσεις της λογοτεχνίας σε ποιήματα που απαιτείται να μελετήσει. Το μάθημα έχει τη μορφή διαλέξεων και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες/ασκήσεις και γενικότερα η αυτόνομη μάθηση. Προσφέρεται στους/στις φοιτητές/-τριες έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με ασκήσεις και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ060 Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086) Το μάθημα εστιάζει στον εντοπισμό, την περιγραφή, την ταξινόμηση και την εξήγηση των λανθασμένων παραγωγών στη γραπτή και προφορική διαγλώσσα των Ελλήνων μαθητών της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας. Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι μελλοντικοί καθηγητές την πολύπλοκη διαδικασία της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας μέσα από την κατανόηση των εμπλεκόμενων στην εν λόγω διαδικασία μηχανισμών, αλλά και να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών, την επεξεργασία διδακτικού υλικού και την επιλογή κατάλληλων τεχνικών διδασκαλίας. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στη τάξη. Παρέχεται 15

16 Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ035 Ισπανικό Θέατρο 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ111, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031) Μελετάται η ανάπτυξη και εξέλιξη των διαφορετικών ειδών του ισπανικού θεάτρου από το Μεσαίωνα έως σήμερα. Συγκεκριμένα, μελετώνται χρονολογικά τα έργα των πιο αντιπροσωπευτικών συγγραφέων του είδους και αναλύονται κυρίως θεατρικά έργα του Χρυσού Αιώνα και του 20ου αιώνα. Ο/Η φοιτητής/-τρια καλείται να συμμετάσχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία δια μέσου της λογοτεχνικής ανάλυσης θεατρικών έργων μέσα στην τάξη. Επομένως, επιβάλλεται ο διάλογος φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class). 72ΙΣΠ108 Επιχειρηματικότητα και Ισπανικές Σπουδές. 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS Το μάθημα αποτελεί μια βασική εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα και προτείνονται τρόποι ενσωμάτωσής της στα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα του τμήματος. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην χρήση της ισπανικής γλώσσας σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το μάθημα έχει τη μορφή διαλέξεων και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες/ασκήσεις και γενικότερα η αυτόνομη μάθηση. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο, προσφέρεται στους/στις φοιτητές/-τριες έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με εποπτευόμενη εργασία και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ091 Ιστορία της Ισπανοαμερικανικής Τέχνης 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS Επισκόπηση της ιστορίας της ισπανοαμερικανικής τέχνης από την προκολομβιανή εποχή, οπότε διαπιστώνεται η ανθρώπινη παρουσία στην αμερικανική ήπειρο, μέχρι τα σύγχρονα αισθητικά κινήματα στη Λατινική Αμερική. Αυτή η εξέλιξη περιλαμβάνει δύο κύκλους. Ο πρώτος αρχίζει με τις πρώτες βραχογραφίες και φθάνει μέχρι τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μεγάλων προκολομβιανών πολιτισμών. Ο δεύτερος κύκλος ξεκινά με την εμφάνιση των πρώτων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που είναι επηρεασμένες από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και φθάνει μέχρι τον 20ο αιώνα. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχεται 72ΙΣΠ116 Ισπανόφωνος Κινηματογράφος 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά έργα του Ισπανόφωνου Κινηματογράφου και μελετούνται σε σχέση με τον ιστορικό - κοινωνικό και πολιτιστικό τους πλαίσιο. 16

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 2010-2011 Γενικές Πληροφορίες Για την απόκτηση του πτυχίου του Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΑΘΗΝΑ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ECTS Αγγλική Γλώσσα Ι Γαλλική Γλώσσα Ι Γερμανική Γλώσσα Ι Πολιτική Επιστήμη Ι Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Πληροφορική Ι Μετάφραση Αγγλικά- Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ ΟΛ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Τµήµα Αγγλικών Σπουδών

Σ Χ ΟΛ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Τµήµα Αγγλικών Σπουδών Σ Χ ΟΛ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τµήµα Αγγλικών Σπουδών Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Παύλος Παύλου KAΘHΓHTΕΣ Aνδρέας N. Παπαπαύλου Στέφανος Στεφανίδης ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κέντρο Γλωσσών Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Jack Burston ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλίας Αργυρού Maria - Gabriella Arru Birgit Zιαρτίδου Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΠPOEΔPOΣ Παντελής Bουτουρής ANTIΠPOEΔPOΣ Mιχάλης Πιερής KAΘHΓHTEΣ Παναγιώτης Aγαπητός Παντελής Bουτουρής Mιχάλης Πιερής EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Γεωργία Aγγουράκη Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Η Ελλάδα έχει παραδοσιακούς δεσμούς με την Ιταλία και συνεργασία μακρά σε θέματα παιδείας και πολιτισμού. Η Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

θα γίνουν δεκτές εργασίες με mail ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) μόνο την Δευτέρα 24/10 και ώρα 16:00-21:00 (Α32) (διδάσκουσα: Μπρίνια), την

θα γίνουν δεκτές εργασίες με mail ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) μόνο την Δευτέρα 24/10 και ώρα 16:00-21:00 (Α32) (διδάσκουσα: Μπρίνια), την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ (Π.Α.Δ.) Ι Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2011 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Π.Α.Δ. Ι Συνίσταται στους φοιτητές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία)

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδάσκοντες Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διγγελίδης Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής Πλαϊνός Χρήστος Μαγγουρίτσα Γωγώ

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ Κινηματογράφος και θέατρο: Η ιστορία τους, οι διευθυντές και οι σημαντικές ταινίες. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία: Η ιστορία τους, οι συγγραφείς Ιnstituto Cervantes: Εξασφάλιση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Γλωσσών. Εισαγωγή. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Shaunna Ioannidou

Κέντρο Γλωσσών. Εισαγωγή. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Shaunna Ioannidou Κέντρο Γλωσσών ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Shaunna Ioannidou ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλίας Αργυρού Birgit Ζιαρτίδου Shaunna Ιωαννίδου Ελένη Βαρβαλούκα-Ιωάννου Αγγέλα Κλεάνθους Μαριάννα Κυπριανού Ελένη Νικηφόρου

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Αρ.13 η /25-06-2014 Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, εγκρίθηκε η τροποποίηση συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 11 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης» Αθήνα, 23 25 Νοεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Να

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι.

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γενική Γλωσσολογία ΙΙ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ UNIVERSITÉ ARISTOTE DE THESSALONIKI FACULTÉ DES LETTRES Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Département de Langue et de Littérature Françaises

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 547 Ρόδος, 21.02.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα