ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Γενικές Πληροφορίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 4-2 0 1 5. Γενικές Πληροφορίες"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Γενικές Πληροφορίες Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και βάσει της εφαρμογής του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ο/η κάθε φοιτητής/-τρια θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει 240 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS, από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται. Συνολικά ο/η φοιτητής/-τρια θα πρέπει να επιλέξει: Τα 10 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (58 Ε.Μ.Π.Μ.).), πέντε (5) μαθήματα βασικών και απαραίτητων γνώσεων για να μπορέσει ο/η φοιτητής/-τρια να παρακολουθήσει τα Υποχρεωτικά και Υποχρεωτικά Επιλογής Μαθήματα του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και πέντε (5) μαθήματα γενικών βασικών γνώσεων προσφερόμενα από Ελληνικά Τμήματα της Σχολής. Τα 8 Υποχρεωτικά Μαθήματα (48 Ε.Μ.Π.Μ.), (δηλαδή τα μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/- τρια πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της). 102 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής (δηλαδή μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της, επιλέγοντάς τα από έναν αριθμό προσφερομένων μαθημάτων από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας). 12 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες από την πτυχιακή εργασία που ο/η φοιτητής/-τρια θα εκπονήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του/της, και 20 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες από τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής από τη Φιλοσοφική Σχολή, δηλαδή μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της, επιλέγοντάς τα από έναν αριθμό προσφερομένων μαθημάτων από τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να θεωρηθούν και τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, εάν και εφόσον ο/η φοιτητής/-τρια επιθυμεί να τα επιλέξει αφού συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό Ευρωπαϊκών Μεταφερόμενων Πιστωτικών Μονάδων. Nα σημειωθεί ότι οι Ε.Μ.Π.Μ. που αναφέρονται στα μαθήματα επιλογής εξαρτώνται από το Τμήμα που προσφέρει το κάθε μάθημα. Αν κάποιο Τμήμα δεν έχει εφαρμόσει το σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS, τότε θεωρείται ότι το προσφερόμενο μάθημα αντιστοιχεί με 4 Ε.Μ.Π.Μ. Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει, εκτός από τα 18 Υποχρεωτικά Μαθήματα (συμπεριλαμβανόμενα και τα Μαθήματα Κορμού), 41 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής ώστε ο/η φοιτητής/- τρια να επιλέξει αυτά που θα τον/την βοηθήσουν περισσότερο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του/της. Αντίστοιχα τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής με ανακοινώσεις ενημερώνουν για την προσφορά των μαθημάτων τους. Τα μαθήματα, ανάλογα με το εξάμηνο διδασκαλίας τους, διακρίνονται σε χειμερινά και εαρινά. Κατά τη δήλωση των μαθημάτων οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν εάν τα μαθήματα που δηλώνουν διδάσκονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο ή όχι. ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμός μαθημάτων Αριθμός Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 10 (τα 5 ελληνικά) 58 Υποχρεωτικά Μαθήματα 8 48 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής Πτυχιακή Εργασία 12 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ΣΥΝΟΛΟ και Πτυχιακή Εργασία 240 1

2 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΑ (Ακαδημαϊκό Έτος ) Ι. Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού προσφερόμενα από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 1. 72ΙΣΠ014 Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (4ωρο) 2. 72ΙΣΠ019 Ισπανική Γλώσσα ΙV 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (4ωρο) 3. 72ΙΣΠ100 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 4. 72ΙΣΠ110 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙI (Ποίηση) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 5. 72ΙΣΠ111 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙII (Θέατρο) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 6. 72ΚΟΙ007 Ελληνικό: Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία (3ωρο) 7. 72ΙΣΠ008 Ελληνικό: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (3ωρο) 8. 72ΚΟΙ009 Ελληνικό: Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας (3ωρο) 9. 72ΚΟΙ014 Ελληνικό: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (3ωρο) ΚΟΙ011 Ελληνικό: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (3ωρο) ΙΙ. Υποχρεωτικά Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 1. 72ΙΣΠ002 Ισπανικός Πολιτισμός (3ωρο) 2. 72ΙΣΠ008 Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός (3ωρο) 3. 72ΙΣΠ009 Ισπανική Λογοτεχνία Ι (3ωρο) 4. 72ΙΣΠ031 Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙ (3ωρο) 5. 72ΙΣΠ012 Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι (3ωρο) 6. 72ΙΣΠ015 Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία ΙΙ (3ωρο) 7. 72ΙΣΠ013 Ισπανική Γλωσσολογία (3ωρο) 8. 72ΙΣΠ027 Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης (3ωρο) ΙΙΙ. Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής προσφερόμενα από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 72ΙΣΠ001 Ισπανική Γλώσσα Ι 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ005 Ισπανική Γλώσσα ΙΙ 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ007 Φωνητική-Φωνολογία της Ισπανικής (3ωρο) 72ΙΣΠ017 Ισπανική Ποίηση (3ωρο) 72ΙΣΠ020 Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας (3ωρο) 72ΙΣΠ021 Ισπανοαμερικανικό Διήγημα (3ωρο) 72ΙΣΠ022 Ισπανική Λογοτεχνία του Χρυσού Αιώνα (3ωρο) 72ΙΣΠ024 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (3ωρο) 72ΙΣΠ026 Ισπανοαμερικανική Ποίηση (3ωρο) 72ΙΣΠ028 Παραγωγή Προφορικού Λόγου (3ωρο) 72ΙΣΠ029 Ισπανική Φρασεολογία-Παροιμιολογία 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ032 Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ033 Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα (3ωρο) 72ΙΣΠ034 Πρακτική της Μετάφρασης (3ωρο) 72ΙΣΠ035 Ισπανικό Θέατρο (3ωρο) 72ΙΣΠ036 Σύγχρονη Πολιτισμική Πραγματικότητα της Ισπανίας 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ039 Κειμενικά Είδη (3ωρο) 72ΙΣΠ043 Ισπανικό Μυθιστόρημα (3ωρο) 72ΙΣΠ046 Λογοτεχνική Μετάφραση (3ωρο) 72ΙΣΠ047 Μεθοδολογικά Ρεύματα στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (3ωρο) 72ΙΣΠ055 Κοινωνιογλωσσολογία 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ057 Ισπανοαμερικανικό Θέατρο (3ωρο) 72ΙΣΠ060 Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών (3ωρο) 72ΙΣΠ065 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (3ωρο) 72ΙΣΠ079 Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος (3ωρο) 72ΙΣΠ080 Εξειδικευμένη μετάφραση (3ωρο) 72ΙΣΠ086 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία Εκμάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (3ωρο) 72ΙΣΠ087 Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της Λατινικής Αμερικής (3ωρο) 72ΙΣΠ091 Ιστορία της Ισπανοαμερικανικής Τέχνης (3ωρο) 72ΙΣΠ093 Λογοτεχνικά Ρεύματα του 19ου αι. στη Λατινική Αμερική 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ094 Σύγχρονο Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα (3ωρο) 72ΙΣΠ095 Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο (3ωρο) 72ΙΣΠ096 Θεωρία Λογοτεχνίας (3ωρο) 72ΙΣΠ097 Μodernismo 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ099 Σύγχρονος Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός (3ωρο) 72ΙΣΠ101 Μορφολογία Σύνταξη της Ισπανικής (3ωρο) 72ΙΣΠ102 Σύγχρονος Ισπανικός Πολιτισμός (3ωρο) 72ΙΣΠ103 Ιστορία της Ισπανικής Τέχνης (3ωρο) 72ΙΣΠ104 Σύγχρονη Πολιτισμική Πραγματικότητα της Λατινικής Αμερικής (3ωρο) 72ΙΣΠ105 Φιλοσοφία της Ιστορίας της Λατινικής Αμερικής (3ωρο) 72ΙΣΠ108 Επιχειρηματικότητα και Ισπανικές Σπουδές 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ114 Πραγματολογία 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 72ΙΣΠ115 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (3ωρο) 72ΙΣΠ116 Ισπανόφωνος Κινηματογράφος (3ωρο) ΙV. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής προσφερόμενα από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής Τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου. Μαθήματα που δεν αναγράφονται στο ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν διδάσκονται στο ακαδημαϊκό έτος

3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος ) Α ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 1. Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ 72ΙΣΠ Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία) 72ΙΣΠ Ελληνικό: Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία 72ΚΟΙ Ελληνικό: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 72ΚΟΙ008 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (4ωρο) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) 5. Ελληνικό: Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας 72ΚΟΙ009 Ελληνικό: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία(Εισαγωγή στην 6. Επιστήμη της Ν.Φ.) 72ΚΟΙ014 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής Επιλέγεται, μόνο εάν κρίνεται αναγκαίο. 1. Ισπανική Γλώσσα Ι 72ΙΣΠ001 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Α. Αλεξοπούλου Β. Κρητικού ΚΟΡΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής Β ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 1. Ισπανική Γλώσσα ΙV 72ΙΣΠ019 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (4ωρο) S. Lugo 2. Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙI (Ποίηση) 3. Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙII (Θέατρο) 4. Ελληνικό: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 72ΚΟΙ011 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής Επιλέγεται, μόνο εάν κρίνεται αναγκαίο. 1. Ισπανική Γλώσσα ΙΙ 72ΙΣΠ005 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS 72ΙΣΠ110 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) Β. Κρητικού 72ΙΣΠ111 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS (2ωρο) Β. Κρητικού ΚΟΡΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής Γ ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα 1. Ισπανικός Πολιτισμός 72ΙΣΠ002 Κ. Κρίδα 2. Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός 72ΙΣΠ008 Δ. Δρόσος 3. Ισπανική Λογοτεχνία Ι 72ΙΣΠ009 Κ. Κρίδα 4. Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι 72ΙΣΠ012 Β. Κρητικού Μαθήματα Επιλογής Επιλέγονται τουλάχιστον 6 ΕΠΜ (ECTS από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Δ ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα 1. Ισπανική Γλωσσολογία 72ΙΣΠ013 Α. Αλεξοπούλου 2. Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙ 72ΙΣΠ031 Κ. Κρίδα 3. Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία ΙΙ 72ΙΣΠ015 Δ. Δρόσος 4. Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης 72ΙΣΠ027 Α. Παπαγεωργίου Μαθήματα Επιλογής Επιλέγονται τουλάχιστον 6 ΕΠΜ (ECTS από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Ε ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 72ΙΣΠ Πρακτική της Μετάφρασης 72ΙΣΠ Μορφολογία Σύνταξη της Ισπανικής 72ΙΣΠ Ισπανικό Μυθιστόρημα 72ΙΣΠ043 Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της 5. Λατινικής Αμερικής 72ΙΣΠ Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας 72ΙΣΠ Ιστορία Ισπανικής Τέχνης 72ΙΣΠ Κειμενικά Είδη 72ΙΣΠ039 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 9. Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ισπανικής 72ΙΣΠ115 ως Ξένης Γλώσσας 10. Φωνητική-Φωνολογία της Ισπανικής 72ΙΣΠ007 Α. Παπαγεωργίου Α. Παπαγεωργίου Α. Αλεξοπούλου Κ. Κρίδα Α. Βάργκας S. Lugo Α. Βάργκας Α. Αλεξοπούλου Α. Βάργκας S. Lugo Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 30 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS από τα ανωτέρω μαθήματα ή από τα άλλα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. 3

4 ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία Εκμάθηση 1. 72ΙΣΠ086 της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 2. Θεωρία Λογοτεχνίας 72ΙΣΠ Ισπανική Ποίηση 72ΙΣΠ Σύγχρονος Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός 72ΙΣΠ Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα 72ΙΣΠ Λαϊκές Παραδόσεις στην Λατινική Αμερική 72ΙΣΠ Πραγματολογία 72ΙΣΠ Παραγωγή Προφορικού Λόγου 72ΙΣΠ028 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS S. Lugo Ε. Παυλάκη Κ. Κρίδα Δ. Δρόσος Β. Κρητικού Α. Βάργκας Α. Αλεξοπούλου S. Lugo Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 30 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS από τα ανωτέρω μαθήματα ή από τα άλλα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Ισπανοαμερικανικό Διήγημα 72ΙΣΠ Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο 72ΙΣΠ095 Μεθοδολογικά Ρεύματα στη Διδασκαλία της Ισπανικής 3. ως Ξένης Γλώσσας 4. Ισπανοαμερικανικό Θέατρο 72ΙΣΠ Σύγχρονο Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα 72ΙΣΠ Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος 72ΙΣΠ079 72ΙΣΠ047 Ε. Παυλάκη Δ. Δρόσος Α. Αλεξοπούλου Β. Κρητικού Ε. Παυλάκη S. Lugo Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 30 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS από τα ανωτέρω μαθήματα ή από τα άλλα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Η ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Λογοτεχνική Μετάφραση 72ΙΣΠ046 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της 2. Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 72ΙΣΠ Ισπανοαμερικανική Ποίηση 72ΙΣΠ Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών 72ΙΣΠ Ισπανικό Θέατρο 72ΙΣΠ Επιχειρηματικότητα και Ισπανικές Σπουδές 72ΙΣΠ Ιστορία της Ισπανοαμερικανικής Τέχνης 72ΙΣΠ091 8 Ισπανόφωνος Κινηματογράφος 72ΙΣΠ116 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Α. Παπαγεωργίου S. Lugo Ε. Παυλάκη Α. Αλεξοπούλου Κ. Κρίδα Δ. Δρόσος Α. Βάργκας Α. Βάργκας Επιλέγονται υποχρεωτικά η Πτυχιακή Εργασία (12 Ε.Μ.Π.Μ. ECTS και 20 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS από τα ανωτέρω μαθήματα ή από τα άλλα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι Ε.Μ.Π.Μ. εξαρτώνται από το Τμήμα που προσφέρει το κάθε μάθημα. Αν κάποιο Τμήμα δεν έχει εφαρμόσει το σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS, τότε θεωρείται ότι το προσφερόμενο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής αντιστοιχεί με 4 Ε.Μ.Π.Μ. Μαθήματα που δεν αναγράφονται στο ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν διδάσκονται στο ακαδημαϊκό έτος

5 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΤΩΝ 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα μαθήματα απαιτούν να έχει, ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ, εξεταστεί ο/η φοιτητής/-τρια επιτυχώς σε μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητα για την κατανόηση της ύλης τους. Επιλέγονται υποχρεωτικά 102 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS. Αν επιλεγούν περισσότερες, θα θεωρηθούν ως Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής. # Μαθήματα Γενικών Γνώσεων Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον ) 1. 72ΙΣΠ024 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (6 ECTS) 2. 72ΙΣΠ096 Θεωρία Λογοτεχνίας (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ024, 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ111) 3. 72ΙΣΠ108 Επιχειρηματικότητα και Ισπανικές Σπουδές (4 ECTS) 4. 72ΙΣΠ032 Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση (4 ECTS) # Μαθήματα Ισπανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 18 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) 1 η Ομάδα Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 18 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) 5. 72ΙΣΠ043 Ισπανικό Μυθιστόρημα (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031) 6. 72ΙΣΠ017 Ισπανική Ποίηση (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031) 7. 72ΙΣΠ035 Ισπανικό Θέατρο ( 6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ111, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031) 8. 72ΙΣΠ103 Ιστορία της Ισπανικής Τέχνης (6 ECTS) 2 η Ομάδα 9. 72ΙΣΠ102 Σύγχρονος Ισπανικός Πολιτισμός (6 ECTS) ΙΣΠ029 Ισπανική Φρασεολογία-Παροιμιολογία (4 ECTS) ΙΣΠ022 Ισπανική Λογοτεχνία του Χρυσού Αιώνα (6 ECTS) ΙΣΠ036 Σύγχρονη Πολιτισμική Πραγματικότητα της Ισπανίας (4 ECTS) # Μαθήματα Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 30 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) 1 η Ομάδα Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 12 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) ΙΣΠ033 Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) ΙΣΠ021 Ισπανοαμερικανικό Διήγημα (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) ΙΣΠ026 Ισπανοαμερικανική Ποίηση (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) ΙΣΠ094 Σύγχρονο Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012, 72ΙΣΠ015 και 72ΙΣΠ033) 2 η Ομάδα Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 18 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) ΙΣΠ087 Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της Λατινικής Αμερικής (6 ECTS) ΙΣΠ099 Σύγχρονος Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός (6 ECTS) ΙΣΠ095 Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο (6 ECTS) ΙΣΠ057 Ισπανοαμερικανικό Θέατρο (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ111, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) ΙΣΠ104 Σύγχρονη Πολιτισμική Πραγματικότητα της Λατινικής Αμερικής (6 ECTS) ΙΣΠ091 Ιστορία της Ισπανοαμερικανικής Τέχνης (6 ECTS 3 η Ομάδα ΙΣΠ105 Φιλοσοφία της Ιστορίας της Λατινικής Αμερικής (6 ECTS) ΙΣΠ093 Λογοτεχνικά Ρεύματα του 19 ου αι. στη Λατινική Αμερική (4 ECTS) ΙΣΠ097 Μodernismo (4 ECTS) 5

6 # Μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Γλωσσολογίας Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 30 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) 1 η Ομάδα Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 18 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) ΙΣΠ001 Ισπανική Γλώσσα Ι (4 ECTS) (4ωρο) ΙΣΠ005 Ισπανική Γλώσσα ΙΙ (4 ECTS) (4ωρο) ΙΣΠ020 Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) ΙΣΠ101 Μορφολογία-Σύνταξη της Ισπανικής (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) ΙΣΠ047 Μεθοδολογικά Ρεύματα στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086) ΙΣΠ086 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία Εκμάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013) ΙΣΠ065 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086) ΙΣΠ060 Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086) 2 η Ομάδα Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον ) ΙΣΠ034 Πρακτική της Μετάφρασης (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) ΙΣΠ046 Λογοτεχνική Μετάφραση (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) ΙΣΠ080 Εξειδικευμένη Μετάφραση (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) Οι ) που απομένουν για την συμπλήρωση των 30 υποχρεωτικών από τα μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Γλωσσολογίας μπορούν να επιλεγούν είτε από την Ομάδα 1 είτε 2. 3 η Ομάδα ΙΣΠ079 Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086) ΙΣΠ007 Φωνητική-Φωνολογία της Ισπανικής (6 ECTS) ΙΣΠ055 Κοινωνιογλωσσολογία (4 ECTS) ΙΣΠ039 Κειμενικά Είδη (6 ECTS ΙΣΠ028 Παραγωγή Προφορικού Λόγου (6 ECTS) Οι υπόλοιπες 18 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) που υπολείπονται για την συμπλήρωση των 102 από Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής μπορούν να επιλεγούν από οποιαδήποτε από τις κατηγορίες μαθημάτων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του φοιτητή/-τρια. 2. ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ Επιλέγονται μέχρι 20 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής προσφερόμενα από τα Τμήματα Φιλολογίας, Ψυχολογίας, ΦΠΨ και Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου. Ως Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής μπορούν να θεωρηθούν και τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, εάν και εφόσον ο/η φοιτητής/-τρια επιθυμεί να τα επιλέξει αφού συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό Ευρωπαϊκών Μεταφερόμενων Πιστωτικών Μονάδων. Nα σημειωθεί ότι οι Ε.Μ.Π.Μ. που αναφέρονται στα μαθήματα επιλογής εξαρτώνται από το Τμήμα που προσφέρει το κάθε μάθημα. Αν κάποιο Τμήμα δεν έχει εφαρμόσει το σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS, τότε θεωρείται ότι το προσφερόμενο μάθημα αντιστοιχεί με 4 Ε.Μ.Π.Μ. Μαθήματα που δεν αναγράφονται στο ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν διδάσκονται στο ακαδημαϊκό έτος

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΩΝ Σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Α εξάμηνο 72ΙΣΠ014 Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Στο μάθημα αυτό μελετώνται οι βασικές ιδιότητες του κειμένου (συνοχή, συνεκτικότητα, προθετικότητα, κλπ.), καθώς και τα χαρακτηριστικά γλωσσικά και δομικά- των διαφόρων κειμενικών ειδών. Αναλύονται οι τέσσερις βασικοί τύποι κειμένου (πληροφοριακά, περιγραφικά, αφηγηματικά και επιχειρηματολογικά κείμενα), καθώς και οι στρατηγικές που απαιτούνται τόσο για την κατανόηση όσο και για την παραγωγή τους. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με ασκήσεις και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ100 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Παρουσίαση της φύσης και της λειτουργίας των συνθετικών στοιχείων και των τεχνικών της πεζογραφίας, που οδηγούν στη συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση του διηγήματος και του μυθιστορήματος. Ο/Η φοιτητής/-τρια έρχεται σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα όλων των περιόδων της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής πεζογραφίας (διηγήματα/μυθιστορήματα) και ασκείται συστηματικά στη διεξοδική ανάλυση διηγημάτων. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο φοιτητή/- τρια το κατάλληλο υπόβαθρο για τη σωστή μελέτη και αξιολόγηση του λογοτεχνικού έργου (διηγήματος/μυθιστορήματος) και ο οποίος επιτυγχάνεται με εργασίες, προφορικές παρουσιάσεις και σχετική έρευνα που ο ίδιος πραγματοποιεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνεργασία με τον διδάσκοντα. Δίνεται έμφαση στη μεθοδολογία της Νέας Κριτικής. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Επιπλέον προσφέρονται ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ώστε ο/η φοιτητής/-τρια να αφομοιώσει τις βασικές γνώσεις που ήδη αναφέρθηκαν, να χρησιμοποιεί με ακρίβεια τη βασική ορολογία σχετικά με τη πεζογραφία και να εφαρμόζει σωστά τις βασικές θεωρητικές γνώσεις στην ανάλυση διηγημάτων και μυθιστορημάτων. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα. Β εξάμηνο 72ΙΣΠ019 Ισπανική Γλώσσα IV 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Στο μάθημα αυτό γίνεται περαιτέρω εμβάθυνση της ισπανικής γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό λόγο. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τη δομή της γλώσσας και με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του καθημερινού λόγου, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την κατανόηση και παραγωγή του. Συγκεκριμένα, το μάθημα έχει στόχο να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/-τριες στο να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες του προφορικού λόγου, ιδίως το διαφορετικό ύφος της σύγχρονης προφορικής γλώσσας (καθημερινό, οικείο, επίσημο κ.λπ.) που χρησιμοποιείται ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση και το περιβάλλον χρήσης (κοινή χρήση, καθημερινή χρήση, αργκό κ.λπ.) ώστε να καλύψουν τις επικοινωνιακές τους ανάγκες στην Ισπανική. Μελετώνται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου της Ισπανικής μέσα από την διερεύνηση ταινιών, εκπομπών ραδιοφώνου και τηλεόρασης, θεατρικών έργων. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων, βασίζεται στην ανάπτυξη διαλόγου και έχει συγχρόνως πρακτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, προβλέπεται η εξάσκηση των φοιτητών/-τριών μέσω της εκτενούς χρήσης φύλλων εργασίας στην τάξη. Επίσης επιδιώκεται να συνεργαστούν ακόμη και δια μέσου των εργαλείων που διαθέτει η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Παν/μίου (e-class) για να παρουσιάσουν τις εργασίες και ασκήσεις τους στην τάξη η να τις παραδώσουν σε γραπτή μορφή, ενισχύοντας έτσι την συνεργατική μάθηση. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία, συμπληρωματική θεωρία, παραδείγματα, κατάλογο με προτεινόμενες ηλεκτρονικές λίστες και σχετικές ιστοσελίδες δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (eclass). Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης και δεξιοτήτων γίνεται με γραπτή και προφορική εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ110 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙI (Ποίηση) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Παρουσίαση της φύσης και της λειτουργίας των συνθετικών στοιχείων και των τεχνικών της ποίησης, που οδηγούν στη συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση του ποιήματος. Ο/Η φοιτητής/-τρια έρχεται σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα (ποιήματα) όλων των περιόδων της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας και ασκείται συστηματικά στη διεξοδική ανάλυση ποιημάτων. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια το κατάλληλο υπόβαθρο για τη σωστή μελέτη και αξιολόγηση του λογοτεχνικού έργου. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και με τη χρήση οπτικών μέσων (power point), όπου δίνεται η δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Επιπλέον πραγματοποιούνται ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ώστε ο/η φοιτητής/-τρια να αφομοιώσει τις βασικές γνώσεις που ήδη αναφέρθηκαν, να χρησιμοποιεί με ακρίβεια τη βασική ορολογία σχετικά με την ποίηση και να εφαρμόζει σωστά τις βασικές θεωρητικές γνώσεις στην ανάλυση των ποιημάτων. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις, αναλύσεις ποιημάτων και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class). Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ111 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙIΙ (Θέατρο) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Παρουσίαση της φύσης και της λειτουργίας των συνθετικών στοιχείων και των τεχνικών του θεάτρου, που οδηγούν στη συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση του θεατρικού έργου. Ο/Η φοιτητής/-τρια έρχεται σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα (θεατρικά έργα) όλων των περιόδων της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας και ασκείται συστηματικά στη διεξοδική ανάλυση των θεατρικών έργων. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια το 7

8 κατάλληλο υπόβαθρο για τη σωστή μελέτη και αξιολόγηση του λογοτεχνικού έργου και ο οποίος επιτυγχάνεται με εργασίες, προφορικές παρουσιάσεις και σχετική έρευνα που ο ίδιος πραγματοποιεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνεργασία με τον διδάσκοντα. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Επιπλέον προσφέρονται ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ώστε ο/η φοιτητής/-τρια να αφομοιώσει τις βασικές γνώσεις που ήδη αναφέρθηκαν, να χρησιμοποιεί με ακρίβεια τη βασική ορολογία σχετικά με το θέατρο και να εφαρμόζει σωστά τις βασικές θεωρητικές γνώσεις στην ανάλυση των θεατρικών έργων. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΑ Γ εξάμηνο 72ΙΣΠ002 Ισπανικός Πολιτισμός Επισκόπηση της πολιτιστικής εξέλιξης της Ισπανίας από την Προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα, με έμφαση στην ιστορική, κοινωνική, οικονομική, φιλοσοφική και καλλιτεχνική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, μελετώνται χρονολογικά τα κύρια ιστορικά γεγονότα και η αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι για τον κόσμο σε κάθε εποχή, καθώς και πώς επηρέασε η αντίληψη αυτή τις Καλές Τέχνες στις αρχιτεκτονικές, ζωγραφικές, γλυπτικές, λογοτεχνικές και μουσικές δημιουργίες των Ισπανών. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει την απαραίτητη γνώση ώστε ο/η φοιτητής/-τρια να μπορεί να κατανοήσει και να αφομοιώσει τα χαρακτηριστικά κάθε εποχής και να προετοιμαστεί για να μελετήσει πληρέστερα την εξέλιξη της γλώσσας, της λογοτεχνίας και των τεχνών. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων (που υποστηρίζονται με οπτικοακουστικά μέσα) και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class). 72ΙΣΠ008 Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός Επισκόπηση του πολιτισμού της Λατινικής Αμερικής από την εποχή των προκολομβιανών πολιτισμών μέχρι σήμερα με έμφαση στην ιστορική, κοινωνική, οικονομική, φιλοσοφική και καλλιτεχνική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται, ακολουθώντας χρονολογική σειρά, τα ιστορικά γεγονότα τα οποία συνετέλεσαν στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της κοινωνίας, της οικονομίας, των γραμμάτων και των τεχνών της Λατινικής Αμερικής. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια την απαραίτητη γνώση ώστε να μπορεί να κατανοήσει και να μελετήσει πληρέστερα την εξέλιξη της κοινωνίας και του πολιτισμού μέσα από το ιστορικό γίγνεσθαι. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ009 Ισπανική Λογοτεχνία Ι Μελετάται η εξέλιξη της ισπανικής λογοτεχνίας από τον Μεσαίωνα μέχρι και το 18ο αιώνα σε συνάρτηση με τα εκάστοτε ιστορικά, κοινωνικά και γενικότερα πολιτιστικά φαινόμενα. Δίνεται έμφαση στις περιόδους, τα ρεύματα, τα λογοτεχνικά είδη, τους κυριότερους συγγραφείς και τα σημαντικότερα έργα τους. Μέσα από την παρουσίαση κειμένων των σημαντικότερων συγγραφέων της κάθε περιόδου, επιχειρείται η προσέγγιση και ανάλυση των λογοτεχνικών ρευμάτων και της εξέλιξής τους στην Ισπανία. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων (που υποστηρίζονται με οπτικά μέσα) και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class). 72ΙΣΠ012 Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι Επισκόπηση της ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας από την προκολομβιανή περίοδο μέχρι και τον modernismo σε συνάρτηση με τα εκάστοτε ιστορικά, κοινωνικά και γενικότερα πολιτιστικά φαινόμενα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο modernismo. Εξετάζονται οι περίοδοι, τα λογοτεχνικά ρεύματα, οι σημαντικότεροι συγγραφείς και τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα τους. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με Δ εξάμηνο 72ΙΣΠ013 Ισπανική Γλωσσολογία Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/-τριες στις βασικές αρχές της γλωσσολογικής θεωρίας και ανάλυσης ώστε να αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της δομής, της μορφής κλπ. της ισπανικής γλώσσας. Εξετάζονται η φύση και οι ιδιότητες της ανθρώπινης γλώσσας και της γλωσσολογικής περιγραφής, καθώς και θέματα δομής και σημασίας. Μελετάται η ισπανική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα ανάλυσής της (Φωνητική, Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία). Επίσης εξετάζονται θέματα κοινωνιογλωσσολογίας, όπως η έννοια της κοινωνικής και γεωγραφικής ποικιλίας. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων αλλά έχει και πρακτικό χαρακτήρα αφού οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εμπλακούν στον προβληματισμό που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να προετοιμάσουν στο σπίτι 8

9 ασκήσεις των οποίων η επεξεργασία γίνεται στην τάξη. Ενθαρρύνεται η ενασχόληση των φοιτητών/τριών με υλικό αυτοεκπαίδευσης, που διατίθεται στην η-τάξη. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ031 Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙ Μελετάται η εξέλιξη της ισπανικής λογοτεχνίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, σε συνάρτηση με τα εκάστοτε ιστορικά, κοινωνικά και γενικότερα πολιτιστικά φαινόμενα. Δίνεται έμφαση στις περιόδους, τα ρεύματα, τα λογοτεχνικά είδη, τους κυριότερους συγγραφείς και τα σημαντικότερα έργα τους. Μέσα από την παρουσίαση κειμένων των σημαντικότερων συγγραφέων της κάθε περιόδου, επιχειρείται η προσέγγιση και ανάλυση των λογοτεχνικών ρευμάτων και της εξέλιξής τους στην Ισπανία. Τελικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια μια σφαιρική εικόνα της ισπανικής λογοτεχνίας κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, ώστε να τον καταστήσει ικανό να εμβαθύνει στα μαθήματα ισπανικής ποίησης, πεζογραφίας, θεάτρου και δοκιμίου που αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων (που υποστηρίζονται με οπτικά μέσα) και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class). 72ΙΣΠ015 Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία ΙΙ Επισκόπηση της ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας όλων των μορφών από τον postmodernismo μέχρι σήμερα. Βασικό ρόλο στην πορεία του μαθήματος παίζουν τα κείμενα των σημαντικότερων μορφών της ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας, μέσα από τα οποία επιχειρείται η προσέγγιση, παρουσίαση και ανάλυση της κάθε περιόδου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο δεύτερο μισό του 20ου αι. και στην ανάπτυξη της λογοτεχνίας από το boom μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια μια σφαιρική εικόνα της λογοτεχνίας των χωρών της ισπανόφωνης Αμερικής, ώστε να τον καταστήσει ικανό να εμβαθύνει στα μαθήματα ποίησης, πεζογραφίας, θεάτρου και δοκιμίου του κόσμου αυτού που αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ027 Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης Επισκόπηση της μεταφραστικής δραστηριότητας από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και παρουσίαση της επίδρασής της στη διαμόρφωση και εξέλιξη των κοινωνιών. Εξετάζονται οι σημαντικότερες μεταφραστικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν τον 20ο αιώνα, καθώς και η μεθοδολογία της μεταφραστικής δραστηριότητας. Πραγματοποιείται συστηματική πρακτική άσκηση σε ειδικά επιλεγμένα κείμενα διαφορετικής τυπολογίας από την ισπανική στην ελληνική γλώσσα. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Το μάθημα έχει και πρακτικό μέρος, για το οποίο προσφέρονται ασκήσεις στην τάξη για την εξάσκηση των φοιτητών/-τριών. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΑ Α εξάμηνο 72ΙΣΠ001 Ισπανική Γλώσσα Ι 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Στόχος του μαθήματος είναι η βελτίωση της απαραίτητης γλωσσικής κατάρτισης ώστε οι φοιτητές/-τριες να παρακολουθήσουν με περισσότερη άνεση τα μαθήματα του Τμήματος. Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εμπέδωση των βασικών γραμματικοσυντακτικών δομών της ισπανικής, καθώς και στη διεύρυνση του λεξιλογίου, με τελικό στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητάς των φοιτητών/-τριών σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της μεταγλωσσικής δεξιότητας. Η διδακτική προσέγγιση του μαθήματος έχει θεωρητικό αλλά κυρίως πρακτικό χαρακτήρα με στόχο τη βελτίωση τόσο της κατανόησης όσο και της παραγωγής της Ισπανικής γλώσσας. Για το λόγο αυτό γίνεται ανασκόπηση των σημαντικότερων γραμματικών φαινομένων με παράλληλη μελέτη και ανάλυση αυθεντικών κειμένων. Προβλέπεται ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας η εξάσκηση των φοιτητών/-τριών μέσω εκτενούς χρήσης φύλλων εργασίας στην τάξη και μέσω ομαδικών εργασιών, καθώς και η αυτοαξιολόγηση της επίδοσής τους με ειδικά διαμορφωμένες ασκήσεις και τεστ που βρίσκονται στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου (e-class). Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης και των δεξιοτήτων στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με Β εξάμηνο 72ΙΣΠ005 Ισπανική Γλώσσα ΙΙ 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS Το μάθημα αυτό, που αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Ισπανική Γλώσσα Ι, έχει στόχο τη διεύρυνση της γλωσσικής ικανότητας στην ισπανική γλώσσα των φοιτητών/-τριών. Αναμένεται στο τέλος του εξαμήνου να είναι σε θέση να κατανοούν/ερμηνεύουν, καθώς και να εκφράζουν με τα κατάλληλα μέσα διάφορα είδη κειμένου, με έμφαση σε εκείνα που σχετίζονται με το πρόγραμμα των σπουδών τους. Για το λόγο αυτό το μάθημα αποσκοπεί στην εμπέδωση των μορφοσυντακτικών και λέξικο-σημασιολογικών μέσων που είναι απαραίτητο να κατέχουν για την πραγματοποίηση του παραπάνω στόχου. 9

10 Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/τριών καθηγητή. Παρέχεται Ε εξάμηνο 72ΙΣΠ024 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Εισαγωγή στη μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. Οργάνωση και σχεδιασμός μιας επιστημονικής εργασίας σύμφωνα με τις αρχές και τις διευθετήσεις της Αμερικανικής Εταιρείας Σύγχρονων Γλωσσών (Modern Languages Association of America, MLA). Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Το μάθημα έχει και πρακτικό μέρος, για το οποίο προσφέρονται ασκήσεις στην τάξη για την εξάσκηση των φοιτητών/-τριών. Παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα. 72ΙΣΠ034 Πρακτική της Μετάφρασης (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) Μετάφραση κειμένων ποικίλης θεματολογίας από την ισπανική στην ελληνική γλώσσα με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με βασικές μεταφραστικές αρχές και τη διεύρυνση της γνώσης της ισπανικής. Το μάθημα εστιάζει στις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της έλλειψης αντιστοιχίας μεταξύ των δύο γλωσσών τόσο σε λεξιλογικό όσο και σε γραμματικό επίπεδο. Το μάθημα έχει σεμιναριακή μορφή και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Λόγω του πρακτικού χαρακτήρα του μαθήματος επιδιώκεται η ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με ασκήσεις. Παρέχονται φύλλα εργασίας, καθώς και Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα. 72ΙΣΠ101 Μορφολογία-Σύνταξη της Ισπανικής (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) Ανασκόπηση των επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης. Παρουσίαση των βασικών αρχών α) της Μορφολογίας και β) της Σύνταξης. α) Μελέτη του σχηματισμού και της δομής των λέξεων της ισπανικής. - Περιγραφή και ανάλυση των μορφημάτων. Μόρφημα, λέξημα και αλλόμορφο. - Σχηματισμός λέξεων: παραγωγή και σύνθεση. Προσφύματα (προθήματα και επιθήματα). - Μορφολογικοί κανόνες. - Αναγνώριση των διάφορων γραμματικών κατηγοριών. β) Γλωσσική ικανότητα και γλωσσική επιτέλεση. Η έννοια της γραμματικότητας: γραμματικά αποδεκτές και μη αποδεκτές προτάσεις. - Πρόταση και εκφώνημα. Γραμματικές κατηγορίες και συντακτικές λειτουργίες. Δομική αμφισημία. - Μελέτη της δομής της πρότασης: ονοματικό και ρηματικό σύνολο. Ανάλυση της απλής και της σύνθετης πρότασης. Με παραδείγματα και πρακτική εξάσκηση επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τους κανόνες της φραστικής δομής και την κατασκευή δενδροδιαγραμμάτων. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχεται 72ΙΣΠ043 Ισπανικό Μυθιστόρημα (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031) Μελετάται η ανάπτυξη και εξέλιξη του ισπανικού μυθιστορήματος από τον Μεσαίωνα μέχρι και τον 20ο αιώνα. Συγκεκριμένα, μελετώνται χρονολογικά τα διάφορα είδη του μυθιστορήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση μυθιστορημάτων των βασικών εκπροσώπων του είδους. Ο/Η φοιτητής/-τρια καλείται να συμμετάσχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία δια μέσου της λογοτεχνικής ανάλυσης που γίνεται στην τάξη των κυριότερων ισπανικών μυθιστορημάτων. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή αναλύσεων κειμένων, όπου επιβάλλεται ο διάλογος φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class). 72ΙΣΠ087 Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της Λατινικής Αμερικής Γενική εισαγωγή στη μελέτη των προκολομβιανών και ιθαγενών ομάδων της Λατινικής Αμερικής. Στόχος του μαθήματος είναι να παρακολουθήσουμε την πολιτιστική εξέλιξη που αρχίζει σε πολύ πρώιμες περιόδους μέχρι την άφιξη των Ισπανών. Επίσης παρουσιάζεται η κατάσταση των ιθαγενών που επιβιώνουν μέχρι σήμερα στην Λατινική Αμερική. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχεται 72ΙΣΠ020 Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) Εισαγωγή στη βασική μεθοδολογία της ιστορικής γλωσσολογίας. Εξέταση της ιστορικής εξέλιξης της ισπανικής γλώσσας και λεπτομερής ανάλυση της φωνητικής, μορφολογικής, συντακτικής και λεξιλογικής εξέλιξης της Ισπανικής από τις ρωμανικές γλώσσες έως σήμερα. 10

11 Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχεται 72ΙΣΠ103 Ιστορία της Ισπανικής Τέχνης Επισκόπηση της Τέχνης στην Ισπανία από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα. Ξεκινώντας από τις προϊστορικές βραχογραφίες παρακολουθούμε την εξέλιξη της τέχνης στην προϊστορική και ιστορική εποχή για να καταλήξουμε στις κυριότερες αισθητικές σχολές και στα πιο σημαντικά καλλιτεχνικά ρεύματα των νεότερων χρόνων. Αναφέρονται οι γνωστότεροι καλλιτέχνες και περιγράφονται τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα στην αρχιτεκτονική, ζωγραφική και γλυπτική κάθε εποχής. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχεται 72ΙΣΠ039 Κειμενικά Είδη Στο μάθημα αυτό μελετώνται οι βασικές ιδιότητες του κειμένου (συνοχή, συνεκτικότητα, προθετικότητα, κλπ.), καθώς και τα χαρακτηριστικά γλωσσικά και δομικά- των διαφόρων κειμενικών ειδών. Αναλύονται οι τέσσερις βασικοί τύποι κειμένου (πληροφοριακά, περιγραφικά, αφηγηματικά και επιχειρηματολογικά κείμενα), καθώς και οι στρατηγικές που απαιτούνται τόσο για την κατανόηση όσο και για την παραγωγή τους. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με ασκήσεις και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ115 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS Το μάθημα Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία έχει επηρεαστεί, όπως όλοι οι τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα, στόχοι του μαθήματος είναι: να παρουσιαστούν το θεωρητικό υπόβαθρο και οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις: συνεργατική μάθηση, θεωρία κατασκευής της γνώσης (constructivismo) να αποσαφηνιστεί τί εννοούμε με τον όρο ΤΠΕ να γίνει κατανοητή η μετάβαση του Internetαπό το Web 1στοWeb 2 να προσδιοριστούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ενσωματωθούν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας να αναλυθούν η εκπαιδευτική αξία αλλά και τα πιθανά μειονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας να παρουσιαστούν τα ψηφιακά εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας που υπάρχουν δίνοντας έμφαση στη λειτουργία τους, στις δυνατότητες τους, στην εκπαιδευτική τους αξία αλλά και στα πιθανά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση τους 72ΙΣΠ007 Φωνητική Φωνολογία της Ισπανικής 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/-τριες στις φωνητικές κατηγορίες και δομές της ισπανικής γλώσσας. Εξετάζεται η περιγραφή των φωνητικών κατηγοριών και διακρίσεων της ισπανικής γλώσσας, με επιμέρους αναφορές στις φωνητικές διακρίσεις της φθογγολογίας και της προσωδίας, καθώς και τους αντίστοιχους φωνητικούς κανόνες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αρχές του φωνητικού συστήματος της Ισπανικής, τους φωνητικούς κανόνες, την αντιστοιχία φθόγγων και γραμμάτων και την φωνητική μεταγραφή. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων αλλά έχει και πρακτικό χαρακτήρα. Oι φοιτητές/τριες προετοιμάζουν ασκήσεις των οποίων η επεξεργασία γίνεται στην τάξη. Ενθαρρύνεται η ενασχόληση των φοιτητών/τριών με υλικό αυτοεκπαίδευσης που διατίθεται στην η-τάξη. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-γρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με ΣΤ εξάμηνο 72ΙΣΠ086 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία Εκμάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013) Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/-τριες με τις βασικές αρχές και έννοιες της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Οι θεωρητικές αρχές που διέπουν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, καθώς και οι πρακτικές εφαρμογές που απορρέουν από τις πιο καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις αποσκοπούν στην κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας και στη βελτιστοποίηση της διδακτικής πράξης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται: α) τα μοντέλα τόσο της κατάκτησης της μητρικής γλώσσας όσο και της απόκτησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία, β) οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, και γ) οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της επικοινωνιακής ικανότητας. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχεται 11

12 72ΙΣΠ096 Θεωρία Λογοτεχνίας 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ024, 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ111) Το μάθημα εξετάζει διαφορετικά είδη λογοτεχνικής κριτικής σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Εστιάζει στις θεωρίες της λογοτεχνίας του 20ου αι., όπως ο Φορμαλισμός, ο Δομισμός, η Ψυχανάλυση, ο Νέος Ιστορικισμός κ. α. Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη, οι βασικές αρχές και μεθοδολογία της κάθε θεωρίας. Εφαρμόζονται σε λογοτεχνικά κείμενα διαφόρων ειδών με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τις διάφορες θεωρίες και μεθοδολογίες προσέγγισης του λογοτεχνικού έργου. Στόχος του μαθήματος είναι: -ενίσχυση της αποκτηθείσας γνώσης σε προηγούμενα εξάμηνα -από το/τη φοιτητή/-τρια- από μαθήματα, όπως «Εισαγωγή στη Λογοτεχνία» και «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας», - απόκτηση νέας γνώσης και νέων δεξιοτήτων που θα του δώσουν τη δυνατότητα να προχωρήσει με επιτυχία τις σπουδές του, - εξοικείωση του/της φοιτητή/-τριας με τις βασικές θεωρίες της κριτικής της λογοτεχνίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας, - εμβάθυνση από το/τη φοιτητή/-τρια στις σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας, ψυχανάλυση, θεωρία της πρόσληψης, δομισμό, φορμαλισμό κλπ., ώστε να αποκτήσει την ικανότητα να εφαρμόζει τις εν λόγω θεωρίες στη μελέτη αντιπροσωπευτικών λογοτεχνικών έργων της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας. Με τη μελέτη και τις ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο/η φοιτητής/-τρια: - θα αφομοιώσει τις βασικές γνώσεις που ήδη αναφέραμε, - θα αποκτήσει την ικανότητα να εφαρμόσει τις θεωρητικές γνώσεις που απόκτησε από το μάθημα στα λογοτεχνικά έργα που έχει την υποχρέωση να μελετήσει. Στις ασκήσεις και εργασίες ο/η φοιτητής/-τρια οφείλει να: - έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες και θεωρίες της κριτικής της λογοτεχνίας, - να χρησιμοποιεί με ακρίβεια τη βασική ορολογία της λογοτεχνικής κριτικής, - να εφαρμόζει σωστά τις βασικές θεωρίες της λογοτεχνίας στην ανάλυση του λογοτεχνικού έργου. Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες και γενικότερα η αυτόνομη μάθηση. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, εποπτευόμενη εργασία και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα. 72ΙΣΠ017 Ισπανική Ποίηση 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031) Μελετάται η ανάπτυξη και εξέλιξη της ισπανικής ποίησης από τον Μεσαίωνα μέχρι και τον 20ο αιώνα. Συγκεκριμένα, μελετώνται χρονολογικά τα διάφορα είδη της ποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση ποιημάτων των βασικών εκπροσώπων του είδους. Ο/Η φοιτητής/-τρια καλείται να συμμετάσχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία δια μέσου της λογοτεχνικής ανάλυσης ποιημάτων που γίνεται στην τάξη. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή αναλύσεων ποιημάτων, όπου επιβάλλεται ο διάλογος φοιτητών/-τριών καθηγητή. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class). 72ΙΣΠ099 Σύγχρονος Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS Επισκόπηση του πολιτισμού της Λατινικής Αμερικής κατά τον 19ο και 20ο αιώνα με έμφαση στην ιστορική, κοινωνική, οικονομική, φιλοσοφική και καλλιτεχνική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται, ακολουθώντας χρονολογική σειρά, τα ιστορικά γεγονότα τα οποία συνετέλεσαν στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της κοινωνίας, της οικονομίας, των γραμμάτων και των τεχνών της Λατινικής Αμερικής. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια την απαραίτητη γνώση ώστε να μπορεί να κατανοήσει και να μελετήσει πληρέστερα την εξέλιξη της κοινωνίας και του πολιτισμού μέσα από το ιστορικό γίγνεσθαι. Ο/Η φοιτητής/-τρια συμμετάσχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με ασκήσεις που πραγματοποιούνται στην τάξη. Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες και γενικότερα η αυτόνομη μάθηση. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων. Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με εποπτευόμενη εργασία και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 72ΙΣΠ033 Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) Το μάθημα εξετάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη του ισπανοαμερικανικού μυθιστορήματος από την αποικιοκρατική περίοδο μέχρι σήμερα στο ιστορικό και κοινωνικό του πλαίσιο. Μελετώνται τα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα και τάσεις που άνθισαν στην ισπανόφωνη Αμερική, όπως ο ρομαντισμός, ο ρεαλισμός, ο νατουραλισμός κ.ά. Πραγματοποιείται μελέτη και κριτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών έργων των πιο σημαντικών εκπροσώπων του είδους. Στόχος του μαθήματος είναι: - η ενίσχυση της αποκτηθείσας γνώσης σε προηγούμενα εξάμηνα από μαθήματα, όπως «Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι και ΙΙ» και «Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία)», - η εξοικείωση του/της φοιτητή/-τριας με την εξέλιξη του ισπανοαμερικανικού μυθιστορήματος από την αποικιοκρατική εποχή μέχρι σήμερα, - ο/η φοιτητής/-τρια να αποκτήσει την ικανότητα να αναγνωρίζει αντιπροσωπευτικά έργα ισπανοαμερικανών μυθιστορηματογράφων. Το μάθημα έχει τη μορφή διαλέξεων και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στην τάξη. Παρέχεται Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με 12

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 2010-2011 Γενικές Πληροφορίες Για την απόκτηση του πτυχίου του Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Η Ελλάδα έχει παραδοσιακούς δεσμούς με την Ιταλία και συνεργασία μακρά σε θέματα παιδείας και πολιτισμού. Η Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ ΟΛ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Τµήµα Αγγλικών Σπουδών

Σ Χ ΟΛ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Τµήµα Αγγλικών Σπουδών Σ Χ ΟΛ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τµήµα Αγγλικών Σπουδών Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Παύλος Παύλου KAΘHΓHTΕΣ Aνδρέας N. Παπαπαύλου Στέφανος Στεφανίδης ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών ΤMΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών ΤMΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών ΤMΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Kleanthes K. Grohmann KAΘHΓHTΕΣ Aνδρέας N. Παπαπαύλου Στέφανος Στεφανίδης ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Μαρία Μαργαρώνη Aναστασία Nικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ UNIVERSITÉ ARISTOTE DE THESSALONIKI FACULTÉ DES LETTRES Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Département de Langue et de Littérature Françaises

Διαβάστε περισσότερα

Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών ΠPOEΔPOΣ May Chehab ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Fabienne H. Baider KAΘHΓHTΗΣ Γιάννης Η. Ιωάννου ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Fabienne H. Baider May Chehab Απόστολος Λαμπρόπουλος EΠIKOYPOI

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων:

Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων: A. Πτυχίο στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία B. Πτυχίο στις Σύγχρονες Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ EΘNIKO ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγικά 3 2 Σκοπός και ειδικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. αποφάσισε τα ακόλουθα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. αποφάσισε τα ακόλουθα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας, αφού έλαβε υπόψη της ότι α) οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας διαθέτουν τεκμηριωμένο επαγγελματικό δικαίωμα διορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΑΘΗΝΑ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Σκοπός Το τμήμα σκοπό έχει να αναδείξουν άρτια καταρτισμένους επιστήμονες, ικανούς να προάγουν τις παιδαγωγικές επιστήμες και να συμβάλλουν στην εξύψωση

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 2-2 0 1 3 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 2-2 0 1 3 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.del.auth.gr Ο Η Γ Ο Σ Σ Π Ο Υ Ω Ν 2 0 1 2-2 0 1 3 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.del.auth.gr Περιεχόμενα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOEΔPOΣ Thomas Sinclair ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεοχάρης Σταυρίδης KAΘHΓHTΕΣ Niyazi M. Kιzιlyürek Martin Strohmeier ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Christiane Bulut Thomas A. Sinclair

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συμπλήρωμα 2013-2015

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συμπλήρωμα 2013-2015 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Συμπλήρωμα 2013-2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Αγγλικών Σπουδών... 6 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών... 7 Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ UNIVERSITÉ ARISTOTE DE THESSALONIKI FACULTÉ DES LETTRES Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Département de Langue et de Littérature Françaises

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών. Συμπλήρωμα 2014-2016

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών. Συμπλήρωμα 2014-2016 Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Συμπλήρωμα 2014-2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Αγγλικών Σπουδών... 6 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών... 8 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ UNIVERSITÉ ARISTOTE DE THESSALONIQUE FACULTÉ DES LETTRES Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Département de Langue et de Littérature Françaises

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ 2011 ΚΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη ANTIΠPOEΔPOΣ Σταύρος Φωτίου KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος Γαγάτσης Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN AΓΩΓHΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN AΓΩΓHΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN AΓΩΓHΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011 PEΘYMNO 2010 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Α. Ίδρυση και Λειτουργία της Σχολής Η Σχολή Επιστημών Αγωγής του

Διαβάστε περισσότερα