ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Ακαδημαϊκό έτος: Μάιος 2014

2 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 1. Η Διοίκηση του Τμήματος 1.1. Προσωπικό του Τμήματος 1.2. Ο ιστότοπος του Τμήματος 2. Πρόγραμμα Σπουδών 2.1 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ποσοστά μαθημάτων Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Πρακτική άσκηση των φοιτητών. 2.2 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2.3 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 3. Διδακτικό Έργο 3.1. Αποτελεσματικότητα του Διδακτικού Προσωπικού 3.2. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας 3.3. Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου 3.4. Εκπαιδευτικά βοηθήματα 3.6. Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 3.5. Μέσα και Υποδομές (Από ερωτηματολόγιο εργαστηρίου) 3.7. Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα. 3.8 Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο Άλλο υλοποιούμενο εκπαιδευτικό έργο 4. Ερευνητικό Έργο 4.1 Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Προμήθεια επιστημονικού εκπαιδευτικού και τεχνικού εξοπλισμού 4.3. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις των μελών ΕΠ του Τμήματος ΣΑΕΤ 4.4. Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους. 5. Συμπεράσματα

3 2 Πρόλογος Η παρούσα αφορά στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και αποτελεί μια προσπάθεια επικαιροποίησης των στοιχείων και καταγραφής των αλλαγών που έχουν προκύψει στο Τμήμα ΣΑΕΤ κατά την τελευταία τριετία ( ) και μετά την τελευταία έκθεση Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης 1 (Ιανουάριος και Σεπτέμβριος 2011, αντίστοιχα). Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να αποτυπωθεί το έργο του Τμήματος στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα, να επισημανθούν οι ιδιαιτερότητές του, να καταγραφούν οι προσπάθειες που έχουν γίνει με σκοπό την βελτίωση του παρεχομένου έργου με βάση τα πορίσματα της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης και να συνταχθούν προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης. Η παρούσα έκθεση στηρίχθηκε σε στοιχεία που προέρχονται από: τα αρχεία του Τμήματος αποφάσεις Συνελεύσεων ή Συμβουλίων του Τμήματος. τα απογραφικά δελτία όλων των μαθημάτων ανά εξάμηνο και τα ατομικά απογραφικά των διδασκόντων. τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους σπουδαστές. τα αρχεία των μελών ΕΠ. την ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας. Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος με βάση την υπ αριθμ. 2/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος αποτελείται από τους: Αλεξοπούλου Αθηνά, Καθηγήτρια, Προϊσταμένη του Τμήματος, (αναπλ. Πούρνου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια). Αβαριτσιώτη Θρασύβουλο, Καθηγητή, Μέλος (αναπλ. Κουτσουρής Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής). Μπογιατζή Σταμάτιο, Επικ. Καθηγητής, Μέλος (αναπλ. Καρατζάνη Άννα, Επίκουρος Καθηγήτρια). Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από μέλη της ΟΜΕΑ και μέλη του ΕΠ του Τμήματος τα οποία συνεπικουρούν στις εργασίες της και συγκεκριμένα: Η επεξεργασία στοιχείων που αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών: Δρ Αλεξοπούλου Αθηνά και Δρ Καρατζάνη Άννα, Η επεξεργασία στοιχείων των απογραφικών δελτίων καθηγητών και μαθημάτων: Δρ. Καρατζάνη Άννα και Δρ Μπογιατζής Σταμάτιος. Η επεξεργασία στοιχείων πρακτικής άσκησης: Δρ Κουτσουρής Αναστάσιος, Καρατζάνη Άννα, και Καραμπίνης Λεωνίδας, Η επεξεργασία στοιχείων σχετικά με το ερευνητικό Έργο των μελών του Τμήματος: Δρ Αλεξοπούλου Αθηνά. Τη Σύνταξη και επιμέλεια της έκθεσης είχε η Δρ Αθηνά Αλεξοπούλου, με την πολύτιμη συνεργασία της Δρ Καρατζάνη Άννας. 1

4 3 1. Η Διοίκηση του Τμήματος Σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011 και τον Νόμο 4076/2076 Όργανο Διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος, ενώ υπεύθυνος για την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του Τμήματος είναι ο Προϊστάμενος. Με την εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργούν στο Τμήμα δύο Τομείς Μαθημάτων: Τομέας Α Μαθημάτων Ειδικότητας και Τομέας Β Μαθημάτων Γενικής και Ειδικής Υποδομής. Η Διοικητική οργάνωση του τμήματος και τα Μαθήματα που ανήκουν σε κάθε τομέα παρουσιάζεται παρακάτω: Οργάνωση Διοίκηση του Τμήματος ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ Μαθήματα Ειδικότητας: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΝ ΤΗΡΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΚΩΝΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ - ΓΥΑΛΙΟΥ (Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΥ (Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ (Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ (Α) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ (Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ -ΧΑΡΤΙΟΥ (Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ (Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ (Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑ (Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΜΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (Β) ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Β) ΤΟΜΕΑΣ Β ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ Μαθήματα Γενικής και Ειδικής Υποδομής: ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ & ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ι ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η/Υ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

5 4 Τη διοικητική υποστήριξη για την εφαρμογή και τη διεκπεραίωση των αποφάσεων των συλλογικών και ατομικών οργάνων έχει η Γραμματεία του Τμήματος. Υπεύθυνη της γραμματείας είναι η κ. Μυρσίνη Ροδίτη και μέλος η κ. Ευαγγελία Δολιανίτη. Σήμερα, Προϊσταμένη του Τμήματος είναι η Δρ Αθηνά Αλεξοπούλου, Καθηγήτρια και Υπεύθυνοι των δύο Τομέων η Δρ Αναστασία Πούρνου Αν. Καθηγήτρια (Τομέας Α ) και η κ. Ευαγγελία Μαρίνα Τσίλαγα, Καθηγήτρια (Τομέας Β ) Προσωπικό του Τμήματος Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται, ανά κατηγορία, το πλήθος των ατόμων που υπηρετούν στο. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ.Α.Ε.Τ. ΑΤΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ Ε.Π. 21 ΕΚΤΑΚΤΟ Ε.Π. Ανάλογα με τις ανάγκες ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 ΣΥΝΟΛΟ 26 Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την τριετία αποχώρησαν οι κάτωθι εκπαιδευτικοί: Αϊβάζογλου Αχιλλέας, Καθηγητής Ιωακείμογλου Ελένη, Καθηγήτρια Ρόκος Κυριάκος, Καθηγητής Νομπιλάκης Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής Τσουράκη Πάτρα, Καθηγήτρια Εφαρμογών, και από το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Η κ. Τσουποπλή Ελένη, ενώ αντίστοιχα προσελήφθησαν οι: Μπογιατζής Σταμάτιος, Επίκουρος Καθηγητής Καρατζάνη Άννα, Επίκουρος Καθηγήτρια Φακορέλλης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Χλουβεράκη Στεφανία, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Επίσης στη δύναμη του Τμήματος προσετέθη η κ. Καρυδογιάννη Κυριακή, Επίκουρος Καθηγήτρια, από το καταργηθέν τμήμα Ξένων Γλωσσών. Σημειώνεται ακόμα ότι στο Τμήμα διδάσκουν ο Δρ Μηναδάκης Χρήστος καθηγητής του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών (Γενική και Ανόργανη Χημεία Α εξαμήνου 2 ώρες Θεωρία), ο Δρ Σιανούδης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας (Γενικές Αρχές Φυσικής του Α εξαμήνου 1Ω Θεωρία), η κ. Σκουρολιάκου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Εφαρμογών του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας (Γενικές Αρχές Φυσικής του Α εξαμήνου

6 5 2Ω Εργαστήριο) και κατά το ακαδημ. έτος ο Δρ Δημήτριος Μακρής, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος ΕΑΔΣΑ (Αποτυπώσεις Αντικειμένων και Μνημείων ΙΙ του Γ εξαμήνου 1Ω Θεωρία και 2Ω Εργαστήριο). Ο αριθμός του απασχολούμενου έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Τμήματος έχει μειωθεί σημαντικά, λόγω της εφαρμογής του συστήματος των μονών και ζυγών εξαμήνων του προγράμματος σπουδών και λόγω μείωσης των σχετικών δαπανών από το Υπουργείο Παιδείας. Τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη ο αριθμός ωρών που δόθηκε στο τμήμα για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ανήλθε σε 100 ώρες ανά έτος. Το γεγονός αυτό επέβαλλε μεν μια ορθολογικότερη διαχείριση του προγράμματος σπουδών - και αυτό αποτελεί θετικό στοιχείο - ωστόσο η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας κινδυνεύει να μειωθεί δραματικά καθώς προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες συνενώνονται εργαστηριακά τμήματα παρά την ιδιαιτερότητα των εργαστηρίων συντήρησης, η οποία απαιτεί ολιγομελή τμήματα λόγω της εξάσκησης των σπουδαστών σε πραγματικά αντικείμενα. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι από το τρέχον ακαδ. έτος ο αριθμός των εισακτέων αυξήθηκε από 55 σε 60 μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων και από έναν (1) σε πέντε (5) μέσω κατατακτήριων εξετάσεων (ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πλέον 65 εισακτέοι γεγονός που επίσης θα επηρεάσει την εκπαιδευτική διαδικασία στα εργαστηριακά μαθήματα. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ.Α.Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΧΗΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΛΑΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥΡΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ ΑΝΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Δρ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΥΔΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΧΗΜΙΚΟΣ ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΧΗΜΙΚΟΣ ΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Δρ ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ

7 6 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΘΗΓ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Δρ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Δρ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται η αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την τελευταία τριετία στον αριθμό και την εξέλιξη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος. Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Καθηγητές Εφαρμογών Τεχνικό Προσ. εργαστηρίων Διοικητικό προσωπικό *Αναφέρεται στο τελευταίο έτος Σύνολο Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Σύνολο Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Σύνολο Από εξέλιξη* ** Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Σύνολο Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Σύνολο Σύνολο ** Η κ. Καρυδογιάννη προέρχεται από το καταργηθέν Τμήμα Ξένων Γλωσσών

8 7 Το Διοικητικό και Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. παρουσιάζεται αναλυτικά ανά θέση στους ονομαστικούς καταλόγους που ακολουθούν: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ.Α.Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΔΙΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Π.) ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ.Α.Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΠΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1.2. Ο ιστότοπος του Τμήματος Από το ακαδ. έτος λειτουργεί νέος επικαιροποιημένος ιστότοπος του Τμήματος στον ιστοχώρο του ΤΕΙ Αθήνας στον οποίο ο επισκέπτης μπορεί να βρει πληροφορίες για την ιστορία και τη διοίκηση του Τμήματος, το Επιστημονικό Προσωπικό, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος, καθώς επίσης για το νέο Προγραμμα Σπουδών, την εργαστηριακή υποδομή και ποικίλες ανακοινώσεις. Ο ιστότοπος του Τμήματος αποτελεί τον επίσημο και εγκυρο φορέα πληροφόρησης των φοιτητών του Τμήματος και ένα ενεργό εργαλείο επικοινωνίας και διάχυσης της πληροφορίας προς την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα. Υπεύθυνος για τη διαχείριση του ιστοτόπου είναι ο Δρ Αλέξιος-Νικόλαος Στεφανής, ενώ την ευθύνη του περιεχομένου έχει η Προϊσταμένη του Τμήματος, Δρ Αθηνά Αλεξοπούλου.

9 8 2. Πρόγραμμα Σπουδών Από το Ακαδ. Έτος εφαρμόζεται το νέο Προγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (αρ. έγκρισης 9618/ , βελτίωση 5281/ ). Αναλυτική περιγραφή του Προγράμματος ως προς τον σκοπό, τους στόχους, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τον χαρακτήρα του, υπάρχει στην έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του τμήματος 2. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθούν οι αλλαγές που έχουν εισαχθεί σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών οι οποίες συνοψίζονται στα εξής σημεία: Ενισχύονται τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του Προγράμματος, που στοχεύουν στη δημιουργία ισχυρού επιστημονικού θεωρητικού υποβάθρου. Οι Σπουδές αποκτούν πιο συμπαγή χαρακτήρα χωρίς όμως να καταργούνται επί της ουσίας οι υπάρχουσες κατευθύνσεις, της συντήρησης αρχαιολογικών και ιστορικών αντικειμένων και της συντήρησης καλλιτεχνικών έργων και αρχειακού υλικού. Έχει μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο Πρόγραμμα Σπουδών ο αριθμός των μαθημάτων (από σαράντα έξι σε σαράντα), οι ώρες διδασκαλίας και ο συνολικός φόρτος εργασίας των σπουδαστών (από 750 σε 660). Οι ελαφρύνσεις αυτές του προγράμματος δεν συνιστούν μείωση της προσφερόμενης γνώσης, αλλά αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών μέσα από τη συμπύκνωση, τους συσχετισμούς μαθημάτων και την κατάλληλη αναδιάρθρωση του γνωσιολογικού περιεχομένου τους, που ευνοεί συνθήκες ουσιαστικής σπουδής. Ο περιορισμός του αριθμού των μαθημάτων και των ωρών στο νέο Πρόγραμμα αφορά ισότιμα όλες τις επί μέρους γνωστικές περιοχές του πεδίου της Συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζεται ισορροπία, σε σχέση πάντα και με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Προσαρμόζεται το περιεχόμενο των μαθημάτων από τις διαφορετικές αυτές συνιστώσες (θεωρητικές και φυσικές επιστήμες, καλλιτεχνικές σπουδές), ώστε να συγκροτούν ένα οργανικό σύνολο που εξυπηρετεί τους στόχους του Π.Σ. Κατά την οργάνωση των μαθημάτων του νέου Προγράμματος διευρύνονται οι συνεργασίες, τόσο μεταξύ γνωστικών περιοχών του ίδιου Τομέα, όσο και οι διατομεακές. Επιδιώκεται, δηλαδή, η διατομεακή συσχέτιση των αντικειμένων, με προοδευτική συνθετότητα προς τα ανώτερα εξάμηνα. Μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί μια συστηματική διαδικασία τακτικού και συστηματικού ελέγχου της ανταπόκρισης του νέου ΠΠΣ στα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και κατ επέκταση στους στόχους του Τμήματος. Ωστόσο από την εφαρμογή του προγράμματος τα τρία αυτά χρόνια έχουν διαπιστωθεί ορισμένα προβλήματα όπως π. χ. η χρονική αλληλουχία των γνωστικών αντικειμένων, μαθήματα τα οποία απαιτούν συνδυαστική αντιμετώπιση προσφέρονται σε μικρά εξάμηνα, η ανάγκη για καλλίτερη σύνδεση των μαθημάτων υποδομής με τα μαθήματα ειδικότητας, η σύμπτυξη των μαθημάτων αρχαιολογίας, η ευελιξία των ροών ως προς τα μαθήματα επιλογής, το πλήθος των διδασκομένων αντικειμένων). 2 (σελ ).

10 9 Με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών συστάθηκε με την υπ αριθμ.6/ Απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος ΣΑΕΤ Επιτροπή Αναμορφωσης ΠΠΣ η εισήγηση της οποίας συζητήθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος (αρ. πρακτι.11/17 ης ). Ωστόσο οι διαδικασίες δεν προχώρησαν καθώς με την εφαρμογή του Ν. 4009/11 τα όργανα Διοίκησης του ΤΕΙ-Α και οι διαδικασίες έγκρισης άλλαξαν, νέες δε οδηγίες για την κατάρτιση Προγραμμάτων Σπουδών Α κύκλου των Τμημάτων του ΤΕΙ-Α αποφασίστηκαν από την Συνέλευση του ΤΕΙ-Α με αρ.πρωτ.778/ Η Επιτροπή Προγράμματος τροποποιήθηκε (αριθμ. Πρωτ / ) και αναμένεται νέα εισήγηση. Ο θεσμός της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές του Τμήματος μέσω των διαδικασιών της ΜΟΔΙΠ δεν έχει μέχρι σήμερα αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αν και ο αριθμός των φοιτητών οι οποίοι συμπλήρωσαν τα σχετικά ερωτηματολόγια κατά τα ακαδ. εξάμηνα (χειμερινό-εαρινό) και (χειμερινό) ήταν ικανοποιητικός, ο αριθμός αυτός μειώθηκε δραματικά με την έναρξη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης (εαρινό εξάμηνο ), με συνέπεια να μην είναι καταγεγραμμένη ολοκληρωμένα η εικόνα του Τμήματος σε βάθος χρόνου τριετίας και κατ επέκταση η συνολική αξιολόγηση για το διάστημα αυτό να μην είναι αξιόπιστη. Συγκεκριμένα κατά το εαρινό εξάμηνο συμπληρώθηκαν 51 για τα εργαστηριακά μαθήματα και 28 για τα θεωρητικά ενώ κατά το χειμερινό εξάμηνο συμπληρώθηκα 103 για τα εργαστηριακά και 37 για τα θεωρητικά μαθήματα. Επομένως προς το παρόν στοιχεία -υπό τύπον πληροφόρησης και κατά συνέπεια μη μετρήσιμα- σχετικά με το βαθμό ανταπόκρισης του ΠΠΣ στις υψηλές επαγγελματικές απαιτήσεις παρέχουν οι επαγγελματικοί φορείς αποδέκτες των τελειόφοιτων του Τμήματος μέσω του θεσμού της πρακτικής άσκησης και των αποφοίτων, όπως η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΤ, το Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο, η Εθνική Πινακοθήκη κ.ά. Αναλυτικά τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: Μάθημα Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Διδακτικές Μονάδες ΜΓΥ (Μάθημα Γενικής Υποδομής) ΜΕΥ (Μάθημα Ειδικής Υποδομής) ΔΟΝΑ (Μάθημα Διοίκησης Οικονομίας) ΜΕ (Μαθήματα Ειδικότητας) Κορμού (Κο) Ειδίκευσης (Ε) Κατεύθυνσης (Κα) (Ν Θ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ 4-7 ΜΓΥ Κο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (Ν1-1020) ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΓΥ Κο (Ν1-1030) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΓΥ Κο ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΔΙΑΒΡΩΣΗΣ (Ν1-1040) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΓΥ Κο (Ν1-1050) ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΥ Ε (Ν1-1060) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΓΥ Κο

11 10 (Ν1-1070) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 2-3 ΜΓΥ Κο (Ν1-2010) ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 2-3 ΜΓΥ Κο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Ν Θ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 2-3 ΜΕ Κα ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Ν1-2030) ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΥ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ (Ν1-2040) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 3-6 ΔΟΝΑ Κο ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ (Ν1-2050) ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜ. & ΜΕΥ Ε ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ι (Ν1-2060) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ 2-3 ΜΓΥ Κο (Ν1-2070) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 2-3 ΔΟΝΑ Κο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ (Ν1-3010) ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΥ Ε ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Ν1-3020) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι 3-5 ΔΟΝΑ Κο (Ν1-3030) ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΜΕΥ Ε ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΙ (Ν1-3040) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι ΜΕΥ Ε (Ν1-3050) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΥ Ε (Ν1-3060) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕΥ Ε (Ν1-4010) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΜΕ Κα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (Ν1-4020) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕ Κα ΕΡΓΩΝ (Ν1-4030) ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΥ Ε ΑΝΑΛΥΣΗ (Ν1-4040) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ ΜΕΥ Ε (Ν1-4050) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ 3-4 ΔΟΝΑ Κο (Ν1-4060) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η/Υ ΜΕΥ Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (Ν1-5010) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕ Κα ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Ν1-5020) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕ Κα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΊΑ (Ν1-5030) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΚΩΝ ΜΕ Κα ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Ν1-5040) ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΥ Ε ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (Ν1-5050) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ & ΜΕΥ Ε ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (Ν1-5060Α ) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕ Κα

12 11 (Ν1-5060Β ) ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Κα (Ν1-6010Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΜΕ Κα (Ν1-6020Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΜΕ Κα ΓΥΑΛΙΟΥ (Ν1-6030Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΜΕ Κα (Ν1-6010Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕ Κα ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (Ν1-6020Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕ Κα ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑ (Ν1-6030Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ Κα ΧΑΡΤΙΟΥ (Ν1-6040) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2-3 ΜΕ Κα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Ν1-7010Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ Κα (Ν1-7020Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ Κα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (Ν1-7030Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΕ Κα ΥΛΙΚΩΝ (Ν1-7040Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Κα ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ (Ν1-7010Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ Κα (Ν1-7020Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕ Κα ΕΙΚΟΝΩΝ (Ν1-7030Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΜΕ Κα ΧΑΡΤΙ (Ν1-7040Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΜΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕ Κα Ποσοστά μαθημάτων Τα υποχρεωτικά μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου ανέρχονται σε σαράντα. Οι φοιτητές από το Ε εξάμηνο σπουδών επιλέγουν την ροή που πρόκειται να ακολουθήσουν, η οποία αποτελείται από οκτώ (8) μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής (κατεύθυνσης). Από τα σαράντα (40) μαθήματα που προσφέρει το πρόγραμμα, δώδεκα (12) είναι μαθήματα γενικών γνώσεων, δεκατρία (13) μαθήματα υποβάθρου και δεκαπέντε μαθήματα (15) επιστημονικών παροχών. Όσον αφορά στον φόρτο εργασίας των αντίστοιχων ομάδων μαθημάτων: Δώδεκα (12) μαθήματα κορμού με φόρτο εργασίας ενενήντα δύο ώρες (92). Δεκατρία (13) μαθήματα ειδίκευσης με φόρτο εργασίας εκατόν δεκαέξι ώρες (116) Δεκαπέντε (15) μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής (κατεύθυνσης) με φόρτο εργασίας εκατόν πενήντα έξι (156) ώρες, ενώ δεν προσφέρονται μαθήματα ελεύθερης επιλογής

13 12 Στα μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων εντάσσονται τα καλλιτεχνικά μαθήματα και κατ εξοχήν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων συντήρησης καθώς και η πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα συντήρησης ανέρχονται σε δώδεκα (12), πέντε (5) από τα οποία παρακολουθούν όλοι οι φοιτητές (μαθήματα ειδίκευσης) και επτά (7) αποτελούν μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής (κατεύθυνσης). Η αναλογία ωρών θεωρίας ως προς τις εργαστηριακές ώρες στο ισχύον πρόγραμμα είναι 50:50. Στην αναλογία αυτή δεν έχουν προσμετρηθεί η πρακτική άσκηση που αντιστοιχεί σε 22 εργαστηριακές ώρες και η πτυχιακή εργασία που αντιστοιχεί σε 10 θεωρητικές ώρες. Πιο συγκεκριμένα τα θεωρητικά μαθήματα και το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων καλύπτουν ενενήντα μία ώρες (91) στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών και ο χρόνος ο οποίος διατίθεται για την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών ανέρχεται επίσης σε ενενήντα μία ώρες (91). Ο θεσμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων ισχύει και στο νέο πρόγραμμα σπουδών όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, όμως η αλυσίδα αυτή «σπάει» μετά το Ζ εξάμηνο. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ - ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Γ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ (Α) Ζ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ Γ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΜΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (Β) Δ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Γ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ -ΓΥΑΛΙΟΥ (Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ (Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑ (Β) ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ (Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ (Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ (Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ (Β) ΣΤ Ζ ΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ Δ ΣΤ Ζ Ζ Ζ ΣΤ ΣΤ Ζ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Δ Δ Ε Ε Ε Ε Αναφορικά με το εξεταστικό σύστημα επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση αξιολόγησης Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα κινητικότητας σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού ΣΩΚΡΑΤΗΣ- ERASMUS. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό έχουν όλα τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Τ.Π., εφόσον υπάρχει ατομική πρόσκληση από το Ίδρυμα Υποδοχής

14 13 στην οποία να αναγράφονται τουλάχιστον το συγκεκριμένο Τμήμα του Ιδρύματος Υποδοχής, η χρονική διάρκεια της επίσκεψης, ο σκοπός της και εφόσον πρόκειται για επίσκεψη διδασκαλίας (T.G.), το θέμα των διαλέξεων και την ένταξή του στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής καθώς επίσης και οι σπουδαστές του τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. ο φοιτητής να έχει περάσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του μέχρι τη στιγμή που κάνει αίτηση, τόσα μαθήματα όσα απαιτούνται ως αριθμός από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός του για το πρώτο έτος και από τα μαθήματα αυτά τα ¾ τουλάχιστον να είναι μαθήματα του πρώτου έτους, 2. γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του Ιδρύματος Υποδοχής, 3. ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει με επάρκεια ο σπουδαστής, 4. η προσωπικότητα και η συγκρότηση του σπουδαστή. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος για το τμήμα Σ.Α.Ε.Τ. είναι η Δρ Αργυροπούλου Βασιλική. Το Τμήμα συνεργάζεται με τα παρακάτω εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού: ΠΟΛΩΝΙΑ: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, TORUŃ ΠΟΛΩΝΙΑ: AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE, WARSZAW ΟΥΓΓΑΡΙΑ: MAGYAR KEPZOMUVESZETI EGYETEM, BUDAPEST ΒΕΛΓΙΟ: HOGESCHOOL ANTWERPEN, ANTWERP ΓΕΡΜΑΝΙΑ: FACHHOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN, BERLIN ΤΣΕΧΙΑ: ACADEMY OF FINE ARTS IN PRAGUE, PRAHA ΙΣΠΑΝΙΑ: UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIVERSITATEA, BILBAO ΓΑΛΛΙΑ: UNIVERSITÉ PANTHÉON-SORBONNE (PARIS I), PARIS ΙΤΑΛΙΑ: ACADEMIA DI BELLE ARTI E RESATURO ABADIR, PALERMO ΙΤΑΛΙΑ: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL AQUILA, L AQUILA ΙΣΠΑΝΙΑ: UNIVERSITAT DE BARCELONA, BARCELONA ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: EVTEK MUOTOILUINSTITUUTTI, ESPOO Πρακτική άσκηση των φοιτητών. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος έχει οργανωθεί σύμφωνα με τον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Αθήνας, που έχει εκδοθεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΔΑΣΤΑ το Ταυτόχρονα από τις ημερομηνία που το Τμήμα πιστοποιήθηκε με το EN ISO 9001:2008, για την οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα τον οργανωτικό τομέα πλέον αναλαμβάνει τριμελής Επιτροπή Καθηγητών, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από τον Οκτώβριο του 2013 η Επιτροπή

15 14 Πρακτικής Άσκησης (απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος αρ. 15/ ) αποτελείται από τους: Αναστάσιο Κουτσουρή, Επίκουρο Καθηγητή, Άννα Καρατζάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια και Λεωνίδα Καραμπίνη, Καθηγητή Εφαρμογών. Στα καθήκοντα της Επιτροπής είναι να επικοινωνεί με χώρους εργασίας του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών και με διαπιστωμένα οργανωμένα εργαστήρια, με σκοπό την ανεύρεση και εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης σπουδαστών στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Οι χώροι αυτοί πρέπει να παρουσιάζουν ενδιαφέρον και αξιοπιστία και ταυτόχρονα να δημιουργούν προοπτικές για την μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση των αποφοίτων. Καθήκον της Επιτροπής επίσης είναι να παρακολουθεί τα επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να αξιοποιεί τις δυνατότητες που αυτά παρέχουν σχετικά με την υλοποίηση και χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης. Στις περιπτώσεις όπου τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούν την αμοιβή των σπουδαστών, απαλλάσσουν μερικώς ή ολικώς τους φορείς από αυτή την οικονομική επιβάρυνση. Δίδεται έτσι η δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους φορείς υποδοχής να συμμετέχουν στο θεσμό της Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών, καλύπτοντας ταυτόχρονα εργασιακές ανάγκες και συνεισφέροντας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ΤΕΙ Αθήνας από τον Οκτώβριο του 2010 ξεκίνησε την υλοποίηση του νέου προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)». Η διάρκεια του προγράμματος προβλεπόταν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2013, όμως ύστερα από τροποποίηση της Πράξης «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας» δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015, ενώ αυξήθηκε και ο αριθμός των θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Από την ημερομηνία εφαρμογής του προγράμματος έχουν ενταχθεί σε αυτό 44 σπουδαστές του Τμήματος σε σύνολο 110 περίπου σπουδαστών που έχουν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση. Το Τμήμα έχει τη διάθεση του συνολικά 69 θέσεις μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και καθώς κατά το τρέχον εξάμηνο πραγματοποιούνται άλλες τέσσερις (4), μέχρι τη λήξη του μπορούν να διατεθούν 21 θέσεις ακόμη. Παράλληλα, μέσω των προγραμμάτων αυτών δημιουργούνται προοπτικές θέσεων εργασίας στο εξωτερικό, πέραν των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών ή των προβλεπόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρακτική άσκηση φοιτητών σε φορείς άλλων χωρών και έτσι δίνεται ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα απασχόλησης. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, στην προσπάθειά της να βελτιώσει τη διαδικασία ανάληψης και υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, πρότεινε στη Συνέλευση του Τμήματος και εφάρμοσε τα εξής: 1. Δημιούργησε πίνακα φορέων υποδοχής όπου μπορούν να ασκηθούν οι σπουδαστές. 2. Αξιολόγηση των φορέων υποδοχής. 3. Θέσπισε κριτήρια επιλογής των ασκούμενων σπουδαστών, πρόσθετα από τα θεσμοθετημένα, όπως η εντοπιότητα, η βαθμολογία, το αντικείμενο απασχόλησης που

16 15 επιθυμεί να ασκηθεί ο σπουδαστής, η σχέση του αντικειμένου Π.Α. με το αντίστοιχο της πτυχιακής εργασίας του. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών από τον Οκτώβριο του 2013 οργανώνεται μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ. Πρόκειται για μια κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, δημιουργώντας μια ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ( ) γίνεται υποχρεωτική η εγγραφή των συνεργαζόμενων φορέων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση στον συγκεκριμένο φορέα. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης τον Μάρτιο του 2014 επικοινώνησε ηλεκτρονικά με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, τους ενημέρωσε για την νέα διαδικασία που εφαρμόζεται και ζήτησε την εγγραφή τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ ώστε να συνεχιστεί ομαλά η συνεργασία τους με το Τμήμα. Αρχικά παρατηρήθηκε μια σχετική δυσλειτουργία και η απροθυμία εγγραφής των φορέων υποδοχής στο σύστημα, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί όλοι οι φορείς σε αυτό το κάλεσμα με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει η Επιτροπή αν θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο σύνολο των διαφορετικών αντικειμένων ειδίκευσης στα επόμενα εξάμηνα. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι οι φοιτητές, λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, προτιμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην Αθήνα. Η αμοιβή που παρέχεται από τους δημόσιους φορείς δεν επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης σε περιοχές μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι θέσεις που προσφέρονται σε επαρχιακές πόλεις και να δημιουργείται σταδιακά πρόβλημα στην κάλυψη θέσεων στην Αθήνα. Ο αριθμός θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι περιορισμένος και η εγγραφή στο φορέα στο σύστημα ΑΤΛΑΣ είναι απαραίτητη για την κάλυψη της αμοιβής του φοιτητή μέσω ΕΣΠΑ. Έτσι οι θέσεις που προσφέρονται στην επαρχία δεν θα μπορούν ενδεχομένως να καλυφθούν ούτε στο μέλλον. 2.3 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Το συμμετέχει από το 2003 ως συμπράττον τμήμα στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μουσειακές Σπουδές» που οργανώνεται μεταξύ των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας (επισπεύδον) και Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά από απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ΣΑΕΤ υπ αριθμ. 1/ και έγκριση της απόφασης από τη Συνεδρίαση της 7 ης Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής στις το Τμήμα ΣΑΕΤ θα συμμετέχει από το ακαδ. Έτος ως συνεργαζόμενο Τμήμα, ομότιμα με τα άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008. Επισημαίνεται επιπλέον ότι από το νέο ακαδημαϊκό έτος το Πρόγραμμα ΜΠΔ

17 16 Μουσειακές Σπουδές θα λειτουργεί με αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών και κανονισμό ΜΠΣ όπως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα 3 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Κατά την τελευταία τριετία λειτουργίας του προγράμματος ( ) ο αριθμός εισακτέων φοιτητών και αποφοίτων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι : Ακαδ. Έτος εισήχθησαν 16 φοιτητές και αποφοίτησαν 15 φοιτητές Ακαδ. Έτος εισήχθησαν 17 φοιτητές και αποφοίτησαν 7 φοιτητές Ακαδ. Έτος εισήχθησαν 16 φοιτητές και αποφοίτησαν 15 φοιτητές (έως σήμερα). Επί πλέον σημειώνεται ότι το έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία για την διαμόρφωση πρότασης σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία αυτόνομου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (αρ. Αποφ. Τμήματος 8/ ). 2.4 Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών Η ανάθεση και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών από τμήματα των ΤΕΙ δεν επιτρέπεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο αρκετά μελή Ε.Π. του Τμήματος συμμετέχουν σε τριμελείς επιτροπές εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μέρος της διδακτορικής έρευνας πραγματοποιείται άτυπα στα Εργαστήρια του Τμήματος με σκοπό την ενίσχυση της ερευνητικής διαδικασίας και την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την μορφή δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια. 3

18 17 3. Διδακτικό έργο Εισαγωγή Τα σχόλια που θα αναφερθούν στην ενότητα αυτή έχουν προκύψει από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων των φοιτητών για τα ακαδ. Εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό) και χειμερινό. Η συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από σημαντικό αριθμό σπουδαστών (όπως αναγράφεται στα σχετικά διαγράμματα) έτσι ώστε τα αποτελέσματα για τα εξάμηνα αυτά να θεωρούνται αξιόπιστα. Ωστόσο μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος αξιολόγησης, δηλαδή για τα Εξάμηνα εαρινό και χειμερινό , η συμμετοχή των φοιτητών στην διαδικασία αξιολόγησης μειώνεται δραματικά με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να προκύψουν αξιόπιστα συμπεράσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των φοιτητών ανά μάθημα κυμαίνεται από 0 έως 10 φοιτητές Αποτελεσματικότητα του Διδακτικού Προσωπικού Σε ότι αφορά στην αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού, παραμένει σε υψηλά επίπεδα και διατηρεί τα χαρακτηριστικά της, σε σχέση με την αξιολόγηση του 2011 (βλ. σελ ). Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης φαίνεται ότι τα δυνατά σημεία των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι η μεταδοτικότητα (Ερ. 20), η συνέπειά τους (Ερ. 21), η ικανότητα συνεργασίας με τους φοιτητές (Ερ. 21), η ικανότητα να διεγείρουν το ενδιαφέρον των φοιτητών για το μάθημα (Ερ. 24) και η ενθάρρυνση των φοιτητών να διατυπώσουν ερωτήσεις (Ερ. 25). Λιγότερο δυνατά σημεία είναι η οργάνωση και παρουσίαση της ύλης του μαθήματος (Ερ. 23). 20. Βαθμολογείστε την μεταδοτικότητα του διδάσκοντα Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: Ήταν συνεπής στις εκπαιδευτικές του/της υποχρεώσεις του/της; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 102

19 Ο/η εκπαιδευτικός ήταν συνεργάσιμος/η με τους φοιτητές; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: Οργανώνει και παρουσιάζει την ύλη με κατανοητό τρόπο; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν την κρίση τους; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 102

20 Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας Η ύλη των θεωρητικών μαθημάτων προσφέρεται υπό μορφή διαλέξεων. Προβλέπονται 13 διαλέξεις για κάθε θεωρητικό μάθημα, το οποίο στο ωρολόγιο πρόγραμμα αντιπροσωπεύει δύο ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Σε περίπτωση περισσότερων ωρών ανά εβδομάδα ο αριθμός των διαλέξεων προσαρμόζεται ανάλογα. Η ύλη των εργαστηριακών μαθημάτων δίνεται μέσα από μια σειρά ασκήσεων τις οποίες καλούνται να εκτελέσουν οι φοιτητές. Στην εκτέλεση αυτή των ασκήσεων οι φοιτητές επιβλέπονται και καθοδηγούνται από έμπειρο μόνιμο ή έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένα εργαστήρια οι φοιτητές χρησιμοποιούν υλικά με σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας ή εφαρμόζουν τεχνικές χρησιμοποιώντας εργαλεία ή μηχανήματα τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό και με τα οποία πρέπει να εξοικειωθούν, ώστε να τα χρησιμοποιούν με ασφάλεια για τους ίδιους, τους συναδέλφους τους και το περιβάλλον. Στα εργαστήρια συντήρησης αφετέρου οι φοιτητές μαθαίνουν να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους επέμβασης σε αυθεντικά αντικείμενα. Οι δύο παραπάνω λόγοι επιβάλλουν την κατάτμηση των φοιτητών σε ολιγομελή τμήματα, γεγονός το οποίο ήταν αποδεκτό από την αρχή της λειτουργίας του Τμήματος, ενώ σήμερα γίνεται προσπάθεια να εξακολουθεί να ισχύει παρά τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν. Η διατήρηση αυτής της αναλογίας διδασκόντων /φοιτητών καταγράφεται ως ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του Τμήματος στην εξωτερική αξιολόγηση και ως θετικό στοιχείο από τους φοιτητές. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των φοιτητών ο θεσμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων είναι κρίσιμος και σημαντικός για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος σπουδών (Ερ. 9 και 9α). Το επίπεδο δυσκολίας των μαθημάτων ανταποκρίνεται στο έτος σπουδών και μπορούν να το διαχειριστούν οι φοιτητές (Ερ. 10). Δεν αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης φροντιστηριακών μαθημάτων αλλά δεν διευκρινίζεται σε ποια μαθήματα αναφέρεται η ερώτηση κορμού ή ειδίκευσης (Ερ. 11). 9. Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα μαθήματα. Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 102

21 20 9α. Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων. Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανακοινώνεται πριν από την περίοδο εγγραφής των φοιτητών, διότι το ατομικό πρόγραμμα κάθε φοιτητή διαμορφώνεται με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα. Έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για τον έγκαιρο προγραμματισμό τόσο του διδακτικού έργου του μόνιμου ΕΠ όσο και του ωρομίσθιου προσωπικού, ώστε οι τροποποιήσεις του προγράμματος μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των φοιτητών να είναι η ελάχιστη δυνατή. Επισημαίνεται δε, πώς η δυνατότητα που δίδεται σε ορισμένες περιπτώσεις στους φοιτητές για τροποποίηση των δηλώσεών τους μετά την έναρξη του εξαμήνου δημιουργεί συχνά προβλήματα στην οργάνωση των εργαστηριακών κυρίως τμημάτων.

22 21 Σύμφωνα με τις απαντήσεις των φοιτητών οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς (Ερ. 1) και η ύλη που διδάσκεται ανταποκρίνεται σε αυτούς (Ερ. 2) και ήταν πολύ καλά οργανωμένη στις περισσότερες περιπτώσεις (Ερ. 3). 1. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: Εκπαιδευτικά βοηθήματα Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα περιλαμβάνουν βιβλία από την Ελληνική βιβλιογραφία, τα οποία μοιράζονται στους φοιτητές μέσω του Συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι καλύπτονται κυρίως τα μαθήματα γενικής υποδομής. Για τα μαθήματα ειδίκευσης δεν προτείνονται βοηθήματα μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ γιατί δεν υπάρχουν στο εμπόριο εξειδικευμένα συγγράμματα και συνεπώς η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από σημειώσεις των εκπαιδευτικών.

23 22 Το υλικό αυτό συμπληρώνεται με βιβλιογραφία και παραπομπή σε βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ ή στην βιβλιοθήκη κάθε εργαστηρίου. Διδάσκεται ακόμη ο τρόπος αναζήτησης βιβλιογραφίας και σχετικών πληροφοριών από το Internet. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των φοιτητών το εκπαιδευτικό υλικό βοήθησε αρκετά στην καλύτερη κατανόηση της ύλης του μαθήματος (Ερ. 4) και χορηγήθηκε εγκαίρως (Ερ. 5), όμως σε αρκετές περιπτώσεις δεν θεωρήθηκε ικανοποιητικό (Ερ. 6). Ταυτόχρονα ενώ στο μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων χορηγούνται πρόσθετες σημειώσει, δεν θεωρούνται πάντα επαρκείς για την κάλυψη της διδασκόμενης ύλης (Ερ. 7 και 7α). 4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα χορηγήθηκαν εγκαίρως; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 102

24 23 7. Δόθηκαν επιπρόσθετες σημειώσεις; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 102 7α. Πόσο επαρκείς είναι οι επιπρόσθετες σημειώσεις; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: Μέσα και Υποδομές (Από ερωτηματολόγιο εργαστηρίου) Η έλλειψη χώρων είναι ένα πρόβλημα το οποίο εξακολουθεί να βασανίζει το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Όπως προκύπτει από την καθημερινή πραγματικότητα αλλά και όπως τεκμηριώνεται και εμφατικά αναφέρεται στην έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος ΣΑΕΤ 4 η έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων προσωπικού, αποθηκών αλλά κυρίως εργαστηριακών χώρων με κατάλληλες υποδομές και προδιαγραφές αποτελεί από τα πιο σημαντικά προβλήματα του Τμήματος. Η συστέγαση εργαστηριακών μαθημάτων μη συναφών αντικειμένων, όπως π.χ. τα εργαστήρια συντήρησης ζωγραφικών έργων με τα εργαστήρια συντήρησης βιβλίου-χαρτιού και αρχειακού υλικού, ή η εκπαίδευση σπουδαστών σε ιδιαίτερα μικρούς και ακατάλληλους χώρους, όπως το εργαστήριο συντήρησης υφάσματος και το εργαστήριο φυσικοχημικών μεθόδων διάγνωσης τεκμηρίωσης έχει πολλαπλές συνέπειες στη λειτουργία του Τμήματος: Την αύξηση των αναγκών σε αναθέσεις ωρών σε έκτακτο προσωπικό καθώς πρέπει να δημιουργούνται πολλά τμήματα με μικρό αριθμό σπουδαστών προκειμένου να εκπαιδεύεται το σύνολο των εγγεγραμμένων σπουδαστών, Την δυσκολία άσκησης των σπουδαστών σε πραγματικά αντικείμενα, εκπαιδευτική ανάγκη η οποία απορρέει από τη διεθνή πρακτική και τα ευρωπαϊκά πρότυπα σχολών συντήρησης στην 4 documents/saet_external_evaluation_draft_reportoctober_2011_2.pdf σελ 9,22, 29

25 24 τριτοβάθμια εκπαίδευση και επισημαίνεται στα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος. Την επικράτηση αντιεκπαιδευτικών και αντιδεοντολογικών πρακτικών εργαστηριακής άσκησης και τη μείωση της ποιότητας των αποφοίτων μας. Την παρεμπόδιση της επικοινωνίας ΕΠ και σπουδαστών και την δυσκολία στην οργάνωση ερευνητικών δραστηριοτήτων και αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού. Εάν σε όλα αυτά προστεθεί και το γεγονός ότι το Τμήμα μας παρέλαβε πρόσφατα καινούρια επιστημονικά όργανα ή αναμένει την παράδοση ακριβού επιστημονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την οργάνωση έρευνας, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την διάθεση χώρων προκειμένου ο εξοπλισμός αυτός να λειτουργήσει αποτελεσματικά και με ασφάλεια, όχι μόνο προς όφελος του τμήματος αλλά και του ΤΕΙ Αθήνας γενικότερα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την αξιολόγηση των φοιτητών οι οποίοι πιστεύουν ότι ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ερ. 13), αλλά θεωρούν ότι ο αριθμός των εργαστηριακών υποδομών δεν είναι ανάλογος με των αριθμών σπουδαστών που τις χρησιμοποιούν (Ερ. 14). Τέλος ο αριθμός εργαστηριακών ωρών κρίνεται εύλογος για την κάλυψη της διδασκόμενης ύλης (Ερ. 15). 13. Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου; Σύνολο ερωτηματολογίων: 408 Σύνολο ερωτηματολογίων: 353 Σύνολο ερωτηματολογίων: Είναι επαρκής οι υποδομές του εργαστηρίου σε σχέση με τον αριθμών σπουδαστών που τις χρησιμοποιούν; Σύνολο ερωτηματολογίων: 408 Σύνολο ερωτηματολογίων: 353 Σύνολο ερωτηματολογίων: 348

26 Είναι επαρκής ο αριθμό των εργαστηριακών ωρών για την κάλυψη της ύλης; Σύνολο ερωτηματολογίων: 408 Σύνολο ερωτηματολογίων: 353 Σύνολο ερωτηματολογίων: Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Οι εφαρμογές τεχνολογιών πληροφοριακά και επικοινωνιακά στις σχέσεις διδασκόντων/ διδασκομένων έχουν αναπτυχθεί σημαντικά την τελευταία πενταετία. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τη χρήση των ΤΠΕ για τις διαλέξεις και τις Εργαστηριακές ασκήσεις έως και την εκπόνηση εξειδικευμένων θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών για τη χρήση των τεχνολογιών αυτών στη Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για την διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων, γεγονός που κρίνεται θετικό από τους φοιτητές (Ερ. 26). 26. Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικές και Επικοινωνιών στην διδασκαλία; Σύνολο Ερωτηματολογίων: 241 Σύνολο Ερωτηματολογίων: 168 Σύνολο Ερωτηματολογίων: Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα. Την τελευταία τριετία στο Τμήμα ΣΑΕΤ υλοποιούνται 8 ερευνητικά προγράμματα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ και 2 ΘΑΛΗΣ, παράλληλα με την ανάληψη τεχνικών μελετών για λογαριασμό ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Το γεγονός αυτό έχει σημαντικά αναβαθμίσει το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο καθώς παράγεται πλήθος ερευνητικών αποτελεσμάτων τα οποία διαχέονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

27 Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο. Το Τμήμα εξακολουθεί να έχει πλήθος συνεργασιών με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, στην υλοποίηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σεμιναρίων. Επίσης, από τον Φεβρουάριο του 2013 ξεκίνησε η υλοποίηση του θεσμού των Ανοιχτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στόχος του έργου είναι: Η ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς για τους φοιτητές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο Η προώθηση ασύγχρονής τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτικής δράσης συμβατικής εκπαίδευσης Πληροφορίες για το έργο δίνονται στην ιστοσελίδα του: Το Τμήμα συμμετέχει με εννέα μαθήματα μέχρι στιγμής, από τα οποία έχουν ολοκληρωθεί τα δύο ενώ μέχρι το τέλος του τρέχοντος εξαμήνου θα ολοκληρωθούν δύο ακόμη. Η παρουσίαση της προσπάθειας αυτής του Τμήματος να διαθέσει το εκπαιδευτικό του υλικό στο ευρύ κοινό παρουσιάσθηκε στο συνέδριο του ENCoRe: Teaching Conservation and Restoration, στις 26 Μαρτίου 2014 στη Liege, Belgium. Η παρουσίαση είχε τίτλο The Introduction of Open and Free Academic Courses in Conservation of Cultural Heritage in Greece, V. Argyropoulos, A. Alexopoulou, M. Chatzidaki, A. Karatzani, S. Boyatzis, E. Ioakeimoglou and I. Founta 3.9. Άλλο υλοποιούμενο εκπαιδευτικό έργο Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου το Τμήμα ΣΑΕΤ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Αθήνας (ΙΔΒΕ, ΤΕΙ-Α) και την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση), υλοποιεί τον πρώτο από τους τρεις κύκλους σπουδών επιμόρφωσης για την επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ με τίτλο: «Προηγμένες τεχνολογίες και υλικά στη συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς» (κωδ. Πράξης MIS467332). RHSH.pdf Η συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο στο οποίο συναντώνται και συνεργάζονται τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της ιστορίας της τέχνης και της αρχαιολογίας και εξελίσσεται συνεχώς σύμφωνα με τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα στα υλικά και τις μεθόδους συντήρησης αντικειμένων και μνημείων, καθώς και στις τεχνικές ανάλυσής τους. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την δυνατότητα σε πτυχιούχους τμημάτων ΑΕΙ να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, απόψεις και πρακτικές στο χώρο της συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις εντατικούς κύκλους σπουδών επιμόρφωσης: ο πρώτος 5/5 έως 20/6 2014, και οι επόμενοι: φθινόπωρο 2014 και άνοιξη Προβλέπεται η

28 27 συμμετοχή 20 εκπαιδευομένων σε κάθε κύκλο, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα συνολικής διάρκειας 150 ωρών. Τα μαθήματα θα γίνονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας και απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων. Τα μαθήματα προσφέρονται από καθηγητές ΑΕΙ, ερευνητές Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του Εξωτερικού, καθώς και καταξιωμένους επαγγελματίες του Ιδιωτικού Τομέα. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν: Το (ΤΕΙ Αθήνας) Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Χημείας) με τηλεκπαίδευση Το ΙΤΕ (Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ) με τηλεκπαίδευση Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών (ΕΜΠ) Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών) Το Leather and Footwear Institute (ICPI, Βουκουρέστι, κέντρο που ανήκει στο National Research and Development Institute for Textiles and Leather (INCDTP Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων. Την ευθύνη της υλοποίησης και το γενικό συντονισμό του Προγράμματος έχει το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Μετά την επιτυχή περάτωση του κύκλου σπουδών, θα χορηγείται στους εκπαιδευόμενους πιστοποιητικό παρακολούθησης με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον εφόδιο στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2008-2009 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 11/05/2011 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Τμήμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2011-2012 Τόπος:

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Μηχανολογίας

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Μηχανολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Σέρρες, Ιανουάριος 2010 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι)ΑΘΗΝΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 Αθήνα Έκθεση 1 Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Δεκέμβριος 009 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Δ. Π. Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE D.U.Th. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 Τόπος ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΟΖΑΝΗ 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 4 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για τα Ακαδημαϊκά έτη 2007-2011 ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για τα Ακαδημαϊκά έτη 2007-2011 ΠΑΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για τα Ακαδημαϊκά έτη 2007-2011 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS TEI OF ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπη Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝOΛOΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡOΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝOΛOΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡOΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝOΛOΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡOΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ http://www.ecedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευση Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Φλώρινα, 2013 1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TMHMA : ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ( Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο 2009-2010 ) Αθήνα, Ιούνιος 2011 3 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα