διάλογος ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (B μέρος)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διάλογος ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (B μέρος)"

Transcript

1 ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (B μέρος) τῆς κ. Ἑλένης Ἀνδρουλάκη. Ὁ διαλογισμὸς. Ἀντίθετα μὲ τὶς γυμναστικὲς ἀσκήσεις, οἱ σωματικὲς ἀσκήσεις τῆς γιόγκα (ἀσάνες) δὲν σχετίζονται μὲ κίνηση, ἀλλὰ στοχεύουν νὰ ἀκινητοποιήσουν τὸ σῶμα. Ἀντίστοιχα καὶ οἱ ἀναπνευστικὲς ἀσκήσεις τῆς γιόγκα (πραναγιάμα) δὲν στοχεύουν σὲ καλύτερη ἀναπνοή, με το Σατανά και όλους τους δαίμονες του. Η πονηρία δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά. Οι παραβάτες θα εξαλειφθούν για πάντα και οι δίκαιοι θα λάβουν αιώνια ζωή». Κατ ἀρχήν, ἔγινε κατανοητός ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐπανέρχονται σέ «ζωή» οἱ ἐπί μία χιλιετία διδασκόμενοι τά «ἐξυψωτικά βοηθήματα» τοῦ «δούλου» οἱ ἀπολαμβάνοντες τά ὀφέλη τῆς λυτρωτικῆς θυσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (δέν μᾶς ἐξηγεῖ ἡ «Σκοπιά», ποιά εἶναι τέλος πάντων αὐτά τά ὀφέλη). Ἔφθασαν, λοιπόν, σέ τελειότητα ἀπό πάσης ἀπόψεως... Κατόπιν ὁ Ἰεχωβά θά ἐπιτρέψει στόν Σατανᾶ νά καταβάλει μία τελική προσπάθεια, ἀπομακρύνσεως τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό. Ἡ ἁγία Γραφή δέν ὁμιλεῖ πουθενά γιά τρίτη κρίση, ἀλλά γιά μία (Ἑβραίους Θ 27). Ἄξια παρατηρήσεως ἐπίσης εἶναι ἡ στάση τοῦ Ἰεχωβᾶ ὡς πρός τόν Σατανᾶ αὐτή κι ἄν εἶναι ἀκατανόητη! Τό περίεργο στήν ὅλη αὐτή περιπέτεια εἶναι ὅτι ὁ Σατανᾶς ἔχει ἐπιτυχία σέ μερικά ἄτομα, ὅπως γράφει ἡ ἀνωτέρῳ «Σκοπιά». Ὅμως, στό βιβλίο της: «Χιλιετής Βασιλεία», σελ. 151,152 γράφει ὅτι: «ὁ Σατανᾶς καί οἱ δαίμονες του κατορθώνουν νά παραπλανήσουν Ὅπως ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης», δηλαδή, φαίνεται νά εἶναι ἀναρίθμητοι... «ἑνός ἀκαθόριστου ἀριθμοῦ ἀλλά στὴ μείωση ἢ τὴν παύση τῆς ἀναπνοῆς 11. Ὅταν λοιπὸν ὁ ἀσκούμενος ἔχει φτάσει στὴν τέταρτη βαθμίδα τῆς γιόγκα καὶ ἔχει ἐπιτύχει τὴν ἀκινησία τοῦ σώματος σὲ συγκεκριμένες στάσεις καὶ τὴν ἐπιβράδυνση τῆς ἀναπνοῆς του, εἶναι ἕτοιμος νὰ ξεκινήσει τὸ διαλογισμό ἀπό τήν ἀποκατεστημένη ἀνθρωπότητα». Δέν προλέγεται πόσοι θά εἶναι, ἀλλά θά εἶναι ἀρκετοί Ἔτσι ὁ Σατανᾶς κατορθώνει νά παραπλανήσει γιά ἄλλη μία φορά. Ἡ «Σκοπιά» παρουσιάζει τόν Σατανᾶ νά ἐπιτυγχάνει στό ἐπίμαχο ζήτημα καί νά παραπλανᾶ, ὄχι τήν ἁμαρτωλή ἀνθρωπότητα, τόν κόσμο τῆς πτώσεως, ἀλλά τήν τελειοποιημένη, τήν ἀπηλλαγμένη πάσης ἁμαρτίας. Ἡ ἀντίδραση τοῦ Ἰεχωβά; Προβαίνει σέ ἐκτέλεση τοῦ Σατανᾶ καί τῶν παρασυρμένων ἀνθρώπων. Ἐπί τέλους, δυναμικά ὁ Ἰεχωβά ἐπιβάλλει τήν ἐξουσία του. Καί διερωτᾶται κανείς: ποιός ἦταν ὁ σκοπός ὅλης αὐτῆς τῆς περιπέτειας καί ταλαιπωρίας τῶν ὀπαδῶν οἱ ὁποῖοι ἐπί 1000 ἔτη ζοῦσαν χιλιετῆ κρίση; Μάταια ἡ θυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πλήρης ἡ ἀποτυχία τῆς διακυβερνήσεως τῆς περίφημης «βασιλείας» τῶν Σέ τίποτα δέν ὠφελήθηκαν οἱ ὀπαδοί, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν σέ ὅλες αὐτές τίς ἱστορίες τοῦ «δούλου». Ἄς ἀναλογιστοῦν ἐάν μποροῦν-: εἶναι αὐτός ὁ Θεός Πατέρας τῆς Ἁγίας Γραφῆς; Εἶναι αὐτός ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τό «ἐσφαγμένο ἀρνίο» τῆς ἀγάπης, γιά τήν σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας; 23

2 Μὲ ἁπλὰ λόγια ὁ διαλογισμὸς ὁρίζεται ὡς «ἡ εἴσοδος σὲ μία κατάσταση ἀλλαγμένης συνείδησης μέσω ἀσκήσεων γιόγκα, ἐλέγχου τῆς ἀναπνοῆς, μὲ τὴ χρήση κάποιου μάντρα κτλ. Συνδεδεμένες μὲ τὶς ἀνατολικὲς μεταφυσικὲς φιλοσοφίες, τὴ Νέα Ἐποχὴ καί/ἢ τὶς Ἀνατολικὲς θρησκεῖες, οἱ τεχνικὲς αὐτὲς ὑποβοηθοῦν τὸ ἄδειασμα τοῦ μυαλοῦ ἢ τὴν ἀναστολὴ τῆς κριτικῆς σκέψης» 12. Μάλιστα, «ὁ διαλογισμὸς βρίσκεται στὴν καρδιὰ τοῦ μηνύματος τοῦ Βούδα» 13 καὶ «εἶναι μία σημαντικὴ βουδιστικὴ ἄσκηση ποὺ βοηθᾶ τὸν ἀναζητητὴ νὰ ὑπερβεῖ τή διαχωρισμένη ἀτομική του ὑπόσταση καὶ νὰ ἀνακαλύψει τὴ Φύση τοῦ Βούδα» 14. Οἱ ἀνατολικὲς πρακτικὲς ἐνθαρρύνουν τὴ συγκέντρωση τῆς προσοχῆς ὥστε νὰ καθηλωθεῖ ὁ νοῦς καὶ νὰ ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὰ γύρω φαινόμενα. Αὐτὴ ἡ στροφὴ πρὸς τὰ μέσα συνοδεύεται ἀπὸ πλῆθος τεχνικῶν ὅπως ἡ συγκέντρωση τῆς προσοχῆς σὲ ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο 15. Ὁ νοῦς «ἑστιάζεται» σὲ ἕνα ἀντικείμενο (σὲ ἕνα λουλούδι, ἕναν κρύσταλλο, τὴ φλόγα ἐνὸς κεριοῦ, τὴν εἰκόνα τοῦ γκουρού, τοῦ Βούδα ἢ ἀκόμα καὶ τοῦ Χριστοῦ), σὲ ἕνα μέρος τοῦ σώματος, στὴν ἀναπνοή, ἢ σὲ κάποιο μάντρα κτλ. Τί εἶναι τὰ μάντρα; Τὰ μάντρα εἶναι συγκεκριμένες «ἱερές» λέξεις ἢ συλλαβὲς ποὺ ἀναφέρονται σὲ Ἰνδουιστικὲς θεότητες καὶ πρέπει νὰ ἐπαναλαμβάνονται συνεχῶς. «Τὰ μάντρα δὲν εἶναι κατασκευάσματα ἀνθρώπου. Σὲ βαθιὲς καταστάσεις διαλογισμοῦ φωτισμένοι ἀσκητὲς ἢ γιόγκι τὰ εἶδαν ἢ τὰ ἄκουσαν, τὰ ἀνέσυραν, ἐνῶ βρίσκονταν σὲ ὑπερβατικὴ συνειδησιακὴ κατάσταση Τὰ μάντρα σχεδὸν πάντα ἀπευθύνονται πρὸς κάποια θεότητα καὶ διατυπώνονται μὲ συλλαβὲς ἢ λέξεις ποὺ στὴν κάθε περίπτωση σχετίζονται μὲ τὴ θεότητα αὐτή» 16. «Τὸ πιὸ ἱερὸ μάντρα τῶν The World s Religions, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Ὁ Πλήρης Ὁδηγός τοῦ Παγκόσμιου Μυστικισμοῦ, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Titmuss Christopher, Ἡ δύναμη τοῦ διαλογισμοῦ, Κοχλίας, 2005, σελ Ὁ κόσμος τῆς γιόγκα, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Ἰνδουιστῶν εἶναι τὸ Ὄμ, ἡ Ὑπέρτατη Ἀλήθεια, ὁ ἦχος ἀπὸ τὸν ὁποῖο δημιουργήθηκε τὸ σύμπαν» 17. Στὴ Δύση, γιὰ εὐνόητους λόγους, ὁ θρησκευτικὸς πυρήνας τοῦ διαλογισμοῦ συχνὰ ἀποσιωπᾶται. Ὅμως, στὴν πραγματικότητα, μὲ τὸ διαλογισμὸ «ἀφυπνίζεται κανεὶς ὡς πρὸς τὴ -δῆθεν- θεϊκότητά του καὶ συνειδητοποιεῖ τὴν ταύτισή του μὲ τὸ Ἀπόλυτο Μπράχμαν τοῦ Ἰνδουισμοῦ ἢ τὸ Κενὸ τοῦ Βουδισμοῦ» 18. Σύμφωνα μὲ τὸ Βουδισμὸ «ἡ πνευματικὴ ἐμπειρία τοῦ ἀσκητῆ βασίζεται πάνω στὴ συγκλονιστικὴ ἀνακάλυψη ὅτι ὁ πολυπόθητος ἐαυτὸς του ποὺ τόσα χρόνια καὶ μὲ τόσο κόπο ἔψαχνε, στὴν πραγματικότητα δὲν ὑπάρχει! Κι ἐφόσον δὲν ὑπάρχει ἐαυτός, τότε δὲν ὑπάρχει καὶ Θεὸς σὰν ξεχωριστὸ ὄν Δὲν ὑπάρχει ἀτομικὸ ὂν ἢ προσωπικότητα πού νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸν ἐξωτερικὸ κόσμο Τότε ποιοὶ εἴμαστε; Μέσα ἀπὸ τὴ βουδιστικὴ ἄσκηση ἀρχίζουμε νὰ ὑποψιαζόμαστε αὐτὸ ποὺ κάποτε ἀπάντησε ὁ Ὀδυσσέας στὸν Κύκλωπα: «Εἶμαι ὁ κανένας» Ἐκεῖ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ διαλογισμοῦ. Στὴν κενότητα» 19. Παραθέτουμε μέρος διαλογισμοῦ ἀπὸ τὸ Γιόγκι Μπατζᾶν: «Κάθισε καὶ κλεῖσε τὰ μάτια σου. Χρησιμοποίησε τὴν ἐνέργειά σου Κάθισε σὲ μία στάση ποὺ εἶναι ἀναπαυτικὴ γιὰ τὸ σῶμα σου μὲ τὴ σπονδυλική σου στήλη ἴσια Τώρα ἄρχισε νὰ φαντάζεσαι πὼς εἶσαι τὸ πιὸ μεγαλειῶδες αὐτόφωτο πλάσμα. Εἶσαι μεγαλειώδης, μεγαλειώδης, μεγαλειώδης, μεγαλειώδης ἕνα τέλεια φωτισμένο πλάσμα... Ἄσε τὴ σκέψη τοῦ μεγαλείου νὰ σὲ πλημμυρίσει. Εἶσαι τὸ σύμπαν. Εἶσαι τὸ Ἄπειρο Ἕνα. Εἶσαι ἡ Ὕπαρξη τῶν ὑπάρξεων, τὸ Ἀνώτατο Ὄν. Προσηλώσου σὲ αὐτὴ τὴ σκέψη» 21. Ἀπὸ 17. Harper s Ἐγκυκλοπαίδεια Μυστικιστικῶν καί Παραφυσικῶν Ἐμπειριῶν, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Ὁ κόσμος τῆς γιόγκα, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Ἡ σπονδυλική στήλη πρέπει νά εἶναι ἴσια, ὄχι γιά λόγους ὀρθοπεδικῆς ὑγείας, ἀλλά γιά νά μπορεῖ νά «ρέει ἡ ἐνέργεια». 21. Κουνταλίνι Γιόγκα, ἔνθ. ἀνωτ., σελ

3 αὐτὸ τὸ ἐνδεικτικὸ ἀπόσπασμα καταλαβαίνει κανεὶς ὅτι ὁ διαλογισμὸς δὲν εἶναι μέθοδος χαλάρωσης ἢ καταπολέμησης τοῦ στρές, ἀλλὰ μία γκουρουιστική μέθοδος, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν αὐτοπραγμάτωση 22. Πόσο ἀπέχουν ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τὴ Χριστιανικὴ διδασκαλία εἶναι -νομίζω- σαφέστατο. Ὁ Χριστιανός, διατηρώντας τὴν ἐλευθερία του καὶ τὴ λογικὴ του σκέψη, στρέφεται ἔξω ἀπὸ αὐτόν, στὸν ἕνα, ἀληθινό, προσωπικὸ Θεὸ τῆς Ἀγάπης τὸν ὁποῖο καὶ ἐπικαλεῖται μὲ ταπείνωση, χωρὶς τὴν ψευδῆ πεποίθηση ὅτι θὰ αὐτολυτρωθεῖ μέσῳ τεχνικῶν. Ἐνῶ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ διαλογισμοῦ 23 εἶναι ἡ καλλιέργεια ἑωσφορικοῦ ἐγωισμοῦ, τὸ ψυχασθενικὸ κλείσιμο στὸν ἑαυτό, ἡ ἀπώλεια τοῦ ἐαυτοῦ, ἡ διάλυση τῆς προσωπικότητας. Ἀθώα γιόγκα; Ἡ γιόγκα, ὅπως προσπαθήσαμε νὰ δείξουμε καὶ ὅπως ἀποδεικνύει ἡ ἱστορία, οἱ μέθοδοι καὶ ὁ στόχος της, ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητα θρησκευτικὴ πρακτική 24, ἡ ὁποία ἔχει σήμερα μιὰ τρομακτικὴ ἐξάπλωση σὲ χῶρες χριστιανικές. Ἀπὸ τὰ Βουδιστικὰ μοναστήρια ἡ γιόγκα ἔχει περάσει στὰ σαλόνια τῆς Δύσης. Τὴ συναντᾶ κανεὶς σὲ ποικίλες ὁμάδες Ἰνδουιστικοῦ καὶ Βουδιστικοῦ προσανατολισμοῦ, σὲ πλῆθος νεοεποχίτικων ἀποκρυφιστικῶν ὁμάδων καὶ παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων, τὴ συναντᾶ κανεὶς σὲ γυμναστήρια, σχολές χοροῦ, ἀκόμα καὶ σὲ σχολεῖα. Ὑπάρχουν πολλὰ κέντρα καὶ ὁμάδες στὴν Ἑλλάδα ποὺ ὀργανώνουν μαθήματα γιόγκα, ἀκόμα καὶ γιὰ ἐγκύους καὶ γιὰ παιδιὰ σχολικῆς καὶ προσχολικῆς ἡλικίας. Λένε ὅτι ἡ γιόγκα ἀπευθύνεται σὲ ἀνθρώπους κάθε φυλῆς, θρησκείας ἢ δόγματος. Ὁ καθένας βεβαίως εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἀσπαστεῖ τὸν Ἰνδουισμό, τὸν Βουδισμὸ καὶ τὶς ὅποιες θρησκευτικὲς πρακτικὲς θέλει, ἀλλὰ ἐν γνώσει του καὶ ὄχι π. Ἀλεβιζόπουλου Ἀντωνίου, Διαλογισμός ἢ προσευχή;, ἔκδ. Διάλογος, Σύμφωνα μὲ καταγεγραμμένες μαρτυρίες πρώην διαλογιζόμενων πλανώμενος. Καὶ ὁπωσδήποτε γνωρίζοντας ὅτι ὅλοι οἱ δρόμοι δὲν ὁδηγοῦν στὸ Θεό. Γιὰ τὸ Χριστιανὸ ἡ γιόγκα εἶναι ἀσυμβίβαστη μὲ τὴ διδασκαλία καὶ τὰ δόγματα τῆς πίστεώς του. Γιὰ νὰ ἀσκήσεις τὴ γιόγκα χρειάζεται νὰ ἀποδεχτεῖς ἐξωχριστιανικὰ δόγματα ὅπως τὶς δοξασίες περὶ ἀπρόσωπου θεοῦ, μετενσαρκώσεως, αὐτολυτρώσεως μέσω τεχνικῶν, τὴν ὕπαρξη καὶ τὴ χειραγώγηση μυστικιστικῆς «ἐνέργειας» κτλ. Γιὰ τὸ Χριστιανὸ ὅλα αὐτὰ συγκρούονται μὲ τὴ Χριστιανική του ἰδιότητα. Ἀφοῦ, ὅπως μᾶς λένε οἱ ἴδιοι οἱ δάσκαλοι τῆς γιόγκα, «καὶ μόνο μὲ τὶς σωματικὲς ἀσκήσεις μπορεῖ κανεὶς νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ πνευματικὸ μονοπάτι» 25. Ὅπως πολὺ εὔστοχα ἐπισημαίνει ὁ καθηγητὴς Johannes Aagaard, «ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀσκοῦν γιόγκα ὁδηγοῦνται ἐκεῖ ὅπου δὲν εἶχαν πρόθεση νὰ πᾶνε. Μεταβάλλονται σὲ ἀνθρώπους μὲ νέες ἀξίες, ἐξ-ἰνδουΐζονται, καὶ αὐτὸ δὲν ἦταν καθόλου ἡ πρόθεσή τους» 26. Πέρα ἀπὸ τὴ σταδιακὴ μύηση σὲ ἀντιχριστιανικὲς διδασκαλίες, ἡ γιόγκα συνεπάγεται καὶ σωματικοὺς κινδύνους. Ἐνδεικτικὰ νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἴδια ἡ Ἕνωση Γιόγκα στὴν Ἀμερικὴ λέει ὅτι τὰ παιδιὰ κάτω τῶν 16 ἐτῶν δὲν πρέπει νὰ κάνουν γιόγκα, διότι αὐτὴ μπορεῖ νὰ βλάψει τὸ σῶμα τους 27. Στὰ ἀρχαῖα κείμενα ἀναφέρονται πολλὲς προειδοποιήσεις ὅτι ἀκόμα καὶ «ἡ χάθα γιόγκα εἶναι ἐπικίνδυνο ἐργαλεῖο» 28. Ἐπιπλέον, θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι «τὸ μυαλὸ τόσο στὸν Ἰνδουισμὸ ὅσο καὶ στὸ Βουδισμὸ θεωρεῖται μέρος τοῦ ὑλικοῦ σώματος καὶ συνεπῶς ἐμπόδιο γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀφύπνιση. Ὁ διαλογισμὸς ἔχει σχεδιαστεῖ γιὰ νὰ παρακάμψει τὸ μυαλό, χρησιμοποιώντας εἰδικὲς ἀναπνευστικὲς τεχνικές» 29. Δυστυχῶς, ὅπως τονίζουν κορυφαῖοι Ἀμερικανοὶ θρησκειο 25. Στό ἀρχεῖο μας html html

4 λόγοι, «ἐλάχιστη ἀμφιβολία ὑπάρχει ὅτι τὰ περισσότερα συστήματα διαλογισμοῦ πρέπει νὰ ταξινομηθοῦν ὡς ἐκπαίδευση στὸν ἀποκρυφισμό» 30. Οἱ αὐθεντίες στὸ διαλογισμὸ ἐπισημαίνουν ὅτι «ὁ διαλογισμὸς ποὺ περιλαμβάνει γιογκικὲς στάσεις τοῦ σώματος καὶ τεχνικὲς ἀναπνοῆς ξυπνᾶ ἀπόκρυφες ἐνέργειες καὶ ἐπιφέρει ψυχικὲς μεταβολές ὁ παλιὸς ἄνθρωπος παύει νὰ ὑπάρχει καὶ ἀντικαθιστᾶται ἀπὸ μία ἐντελῶς νέα προσωπικότητα» 31. Ὁ τρόπος βίωσης τῆς πραγματικότητας ἀλλάζει 32 καί, ὅπως συμπεραίνουν οἱ εἰδικοί, ποικίλα ψυχολογικὰ προβλήματα συνδέονται μὲ τὸ διαλογισμό. Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρουμε τὴ μελέτη δύο ψυχιάτρων στὴν Ἀμερικὴ, οἱ ὁποῖοι παρακολούθησαν γιὰ μία δεκαετία ἑκατοντάδες διαλογιζόμενους. Στὴ μελέτη αὐτὴ μὲ τίτλο «Ψυχιατρικὲς ἐπιπλοκὲς τῆς πρακτικῆς τοῦ διαλογισμοῦ» ἀναπτύσσονται οἱ παθολογικὲς καὶ ἄλλες παρενέργειες τοῦ διαλογισμοῦ 33. Ἐπίσης, ἡ Margaret Singer, ποὺ ἦταν κλινικὴ ψυχολόγος καὶ ὁμότιμη καθηγήτρια στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Berkley, κορυφαία ἐρευνήτρια στὸν τομέα τῆς ψυχοσωματικῆς ἰατρικῆς καὶ ἐξειδικευμένη στὶς σέκτες 34, παρακολουθώντας πάνω ἀπὸ 70 ἄτομα ποὺ ἀσκοῦσαν διαλογισμὸ ἀπὸ 4-17 χρόνια, κατέγραψε κάποιες ἀπὸ τὶς βλάβες ποὺ παρουσίαζαν -συχνὰ γιὰ πολλὰ ἔτη- οἱ διαλογιζόμενοι 35 : ἀπότομη διακοπή συνειδήσεως, προσβολὲς ἄγχους, δυσκολίες στὴ μνήμη, ἔλλειψη ὁρίων, ἀνάρμοστα καὶ ἀσύνδετα συναισθηματικὰ ξεσπάσματα, 30. Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Epstein Mark & Lieff Jonathan, Psychiatric Complications of Meditation Practice, in The Journal of Transpersonal Psychology, vol. 13, no 2, Ἡ Margaret Thaler Singer ( ) στὴν καριέρα της συμβούλευσε καὶ πῆρε συνεντεύξεις ἀπὸ μέλη καὶ πρώην μέλη σεκτῶν καὶ τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους τους. 35. Singer Thaler Margaret, Cults in Our Midst -The Continuing Fight Against their Hidden Menace, John Wiley, 2003, κεφ. 6. μακροχρόνια συναισθηματικὴ ἰσοπέδωση, τινάγματα μυῶν, σπασμούς, ὀπτικὲς ψευδαισθήσεις κ.ἄ. Μεγάλο μέρος τῆς συναφοῦς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας καταδεικνύει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ διαλογίζεται «διακινδυνεύει τὴ σωματική, διανοητικὴ καὶ πνευματική του ὑγεία» 36. Στοὺς κινδύνους ποὺ κρύβει ἡ γιόγκα ἀναφέρονται καὶ «ἡ ὑπερβολικὴ ἐσωστρέφεια, πνευματικὸς ἡδονισμός, παλινδρόμηση καὶ συναισθηματικὴ καθήλωση στὸν Γκουρού» 37. Οἱ μελέτες τῶν εἰδικῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ μαρτυρίες ἀνθρώπων ποὺ ἔκαναν γιόγκα ἀναφέρουν, σὺν τοῖς ἄλλοις, «συναισθηματικὲς διαταραχές, ἔντονα αἰσθήματα φόβου, κατάθλιψη, δραματικὲς ἀλλαγὲς στὴ διάθεση, ἔντονα ξεσπάσματα θυμοῦ, πόνους, ἀπώλεια τῆς αἴσθησης τοῦ σώματος, προσωρινὴ ἢ μόνιμη ἀπώλεια τῆς λογικῆς» 38. Ὁ ἴδιος ὁ γκουροὺ Ραζνὶς λέει: «Ἡ ἐμπειρία τοῦ βαθέως διαλογισμοῦ εἶναι ἀκριβῶς ὅπως ὁ θάνατος Ὅταν συμβαίνει τόσο ξαφνικά, ἢ τὸ σῶμα ὑποφέρει ἢ τὸ μυαλό μερικοὶ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ τρελαθοῦν» 39. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε αὐτὸ ποὺ ὁ γκουροὺ Μουκτανάντα περιγράφει ὡς διαλογιστικὴ ἐμπειρία του: «Ἤμουν σὲ τρομακτικὴ κατάσταση. Ἡ ἀναπνοή μου ἄλλαξε, ἡ κοιλιά μου γέμιζε μὲ ἀέρα, ὅταν εἰσέπνεα ἡ ἀναπνοὴ κρατιόταν μέσα μου. Τὸ μυαλό μου εἶχε ἀρρωστήσει ἀπὸ τὸ φόβο Ἄρχισα νὰ βλέπω μικρὰ ἀνθρωπάκια καὶ νὰ παρακολουθῶ τὴν τρέλα μου. Τὸ σῶμα μου ἄρχισε νὰ τινάζεται. Τώρα δὲν ἤμουν ἐγὼ ποὺ διαλογιζόμουν. Ὁ διαλογισμός, μοῦ ἐπιβαλλόταν Ἔβλεπα τὸ σῶμα μου νὰ καίγεται Μόλις τελείωσαν ὅλα ὁ Μουκτανάντα συμπέρανε ὅτι εἶχε φωτιστεῖ» 40. Πολλὲς παρόμοιες μαρτυ 36. Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Harper s Ἐγκυκλοπαίδεια Μυστικιστικῶν καὶ Παραφυσικῶν Ἐμπειριῶν, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ. στὰ κεφάλαια «Γιόγκα» καὶ «Διαλογισμός» καὶ στὸ ἀρχεῖο μας. 39. Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ

5 ΙΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ Ἱερόν Προσκύνημα Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου (Προκόπι Εὐβοίας, ) Μέ θέμα: «Οἱ ἐμπειρίες στίς αἱρέσεις καί στήν παραθρησκεία», πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος ἡ ΙΗ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας. Ἡ Συνδιάσκεψη, πού τελοῦσε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, ἔλαβε χώραν στό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, στό Προκόπι Εὐβοίας, ἀπό 16/10 μέχρι 19/10/2006, μέ τήν φιλόξενη φροντίδα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου καί ὑπό τήν προεδρεία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελετίου, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων. ρίες μᾶς ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι αὐτὸ ποὺ στὴ Δύση συχνὰ χαρακτηρίζεται ὡς «τρέλα, κατοχὴ ἀπὸ πνεύματα ἢ δαιμονοληψία» στὴν Ἀνατολὴ ὁρίζεται ὡς «φωτισμός» 41. Καὶ δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις ἀνθρώπων ποὺ ξεκίνησαν πειραματιζόμενοι μὲ τὴν «ἀθώα» γιόγκα καὶ κατέληξαν στὴν τρέλα καὶ στὸ δαιμονισμό 42, σὲ ἐπικοινωνίες μὲ πνεύματα, ποὺ ἄλλοτε ἀναγνωρίζονται ὡς κακά, ἄλλοτε ἐκλαμβάνονται ὡς «θεοί» ποὺ «κατευθύνουν» τὸν οἰκοδεσπότη ποὺ τὰ «φιλοξενεῖ». Συχνὰ οἱ συνέπειες εἶναι τραγικές. Ἀντὶ ἐπιλόγου. 41. Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Encyclopedia of New Age Beliefs, ἔνθ. ἀνωτ., σελ Συμμετεῖχαν σ αὐτήν Ἐντεταλμένοι 9 Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί 62 Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κρήτης καί τῆς Δωδεκαννήσου. Μέ βάση τίς εἰσηγήσεις, συζητήσεις καί προτάσεις τῶν συνέδρων, ἡ Συνδιάσκεψη κατέληξε στά ἑξῆς: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 1) Τούς τελευταίους αἰῶνες ἐπικράτησε στόν χῶρο τῆς Δυτικῆς κυρίως Εὐρώπης ἕνα πνευματικό κίνημα, πού ἀπέρριπτε κάθε θρησκευτικό μεταφυσικό κριτήριο στά θέματα τῆς ζωῆς -ὁ Διαφωτισμός. Οἱ ἀρχές τοῦ Διαφωτισμοῦ ὁδήγησαν τόν κόσμο σέ ἀπολυτοποίηση τοῦ «ὀρθοῦ λόγου» (raison) σέ βαθμό πού κατά κυριολεξία ξέρανε καί στέγνωσε τήν ἐσωτερική ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπειδὴ δὲν γνωρίζουμε οὔτε τὴν ἀπόκρυφη παράδοση οὔτε τὴ δυναμικὴ τῆς πνευματικῆς ἐξαπάτησης θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε προσεκτικοί. Καὶ ὅποιος στοχεύει σὲ σωματικὴ ἄσκηση, ἄς διαλέξει ἕνα πρόγραμμα ποὺ θὰ ἔχει στόχο τὴ σωματικὴ ἄσκηση καὶ ὄχι τὴν ἕνωση μὲ τὸ «θεῖο». Ὅλα αὐτὰ τὰ καταθέσαμε χωρὶς νὰ ἔχουμε τίποτα ἀπολύτως ἐναντίον τῶν δασκάλων ἢ τῶν ἀσκούμενων στὴ γιόγκα, τοὺς ὁποίους καὶ σεβόμαστε, ἀλλὰ θεωρώντας ὅτι κάποια σύντομα πορίσματα μακρόχρονης μελέτης πάνω στὸ θέμα θὰ πρέπει νὰ εἶναι διαθέσιμα σὲ ὅποιον καλοπροαίρετα ἀναζητεῖ καὶ θέλει νὰ μάθει ἀλήθειες ποὺ συχνὰ ἀποσιωπῶνται. Ἡ ἀλήθεια πάντα ἐλευθερώνει. Καὶ ὁ πραγματικὸς ἀναζητητὴς εἶναι πάντα ἀνοιχτὸς πρὸς τὴν ἀλήθεια. 27

Ἄλλες εὐρέως διαδεδομένες ἐναλλακτικές «θεραπεῖες» κ. Κωνσταντίνα Ἀλεβίζου, Ἰατρός-Μικροβιολόγος, Ἐκπαιδευτικός

Ἄλλες εὐρέως διαδεδομένες ἐναλλακτικές «θεραπεῖες» κ. Κωνσταντίνα Ἀλεβίζου, Ἰατρός-Μικροβιολόγος, Ἐκπαιδευτικός Ἄλλες εὐρέως διαδεδομένες ἐναλλακτικές «θεραπεῖες» κ. Κωνσταντίνα Ἀλεβίζου, Ἰατρός-Μικροβιολόγος, Ἐκπαιδευτικός *ΕΙΗΓΗΗ ΣΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ «ΘΕΡΑΠΕΙΕ»: «ΙΑΣΡΙΚΗ» ΣΗ ΝΕΑ ΕΠΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (α μέρος) Μέ τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου πραγματοποιοῦμε ἐφέτος τήν «Εἰκοστή

διάλογος Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (α μέρος) Μέ τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου πραγματοποιοῦμε ἐφέτος τήν «Εἰκοστή ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 54 διάλογος Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (α μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων. Μέ τήν χάρη καί τήν εὐλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 διάλογος ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 (α μέρος) τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ( ). Ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ 73 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Τό περιοδικό «Διάλογος», πού ἐκδίδεται ἀπό τήν «Πα νελ λή νια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ

ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ἔτος 1 ο Νοέμβριος 2011 Τεῦχος 2 ο Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκ φύσεως καλός, τὴν πεποίθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014, ΤΕΥΧΟΣ 76 διάλογος «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ (β μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων 5. Οἱ καταστροφικές συ νέ

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (στ μέρος) «Μία Παγκόσμια Κοινωνία» ἤ «Παγκοσμιοποιημένη

διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (στ μέρος) «Μία Παγκόσμια Κοινωνία» ἤ «Παγκοσμιοποιημένη ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 56 διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (στ μέρος) τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ( ) 1 9. Ἀνάντα Μάργκα. «Ἀνάντα Μάργκα» σημαίνει δρόμος πρός τήν μακαριότητα. Ἡ κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

κ. Σ. Λ. Χ. κάτοικος Λονδίνου

κ. Σ. Λ. Χ. κάτοικος Λονδίνου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Τὸ κοσμοείδωλο τῆς φιλοσοφίας ἀντικατέστησε ἡ φαντασιώδης ἐπιστήμη (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Παρά τούς πόδας τοῦ π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου (Μηνᾶς Ἀναστασάκης) 03. Ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Καλῶς βρεθήκαμε Γι ὰ τ ὴ ν ἀ ρ χ ὴ

Καλῶς βρεθήκαμε Γι ὰ τ ὴ ν ἀ ρ χ ὴ διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ώ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαίο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Τεῦχος 1 ο - Ἀπρίλιος 2014 Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 - ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε»

«Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε» «Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε» Ο ἱ ἅγιοι Πατέρες ὥρισαν καθ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς -περίοδο ἔντονης προσευχῆς καὶ αὐστηρῆς νηστείας - νὰ διαβάζεται σ ὅλες τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες στὴν Ἐκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 5. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 5. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ σχέση Ἑλληνισμοῦ-Χριστιανισμοῦ στὸ ἔργο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «Πρός τοὺς νέους» Θεώνης Μαρίνου-Μπούρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εἰσηγητής: Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς Καθηγητής Μαθηματικῶν Master of Business Administration (MBA), University of Illinois U.S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΕΡΑ / ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Η ΝΟΕΡΑ / ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Íïåñá ðñïóåõ ç 1 Η ΝΟΕΡΑ / ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Περί νοερᾶς προσευχῆς Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης (Προηγούμενος Ἱ. Μ. Φιλοθέου). Ψυχή - Νους - Νοερά προσευχή Πνευματικές ανταύγειες από το Άγιον Όρος Η ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΣΥ, ΛΑΕ ΜΟΥ ΠΡΟΔΟΜΕΝΕ, ΠΡΟΣΕΞΕ ΜΗ ΔΙΧΑΣΘΕΙΣ!

ΚΑΙ ΣΥ, ΛΑΕ ΜΟΥ ΠΡΟΔΟΜΕΝΕ, ΠΡΟΣΕΞΕ ΜΗ ΔΙΧΑΣΘΕΙΣ! ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΟΣ 102 EPIEXOMENA Καί σύ, λαέ μου προδομένε, πρόσεξε μή διχασθεῖς!... σελ. 1 Ἕνα αὐτοκαταστροφικό μοντέλο ζωῆς... σελ. 4 Ἡ «Νέα Ἐκκλησιολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ 74 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Τό περιοδικό «Διάλογος», πού ἐκδίδεται ἀπό τήν «Πα νελ λή νια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός Τά χαρακτηριστικά τοῦ προβλήματος Ὁ ὅρος αἵρεση συνειρμικά

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 66 διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ». Μετά τή «Θερμή Παράκληση»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 1 ο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 1 ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 1 ο ΝΕΑΠΟΛΙΣ 2013 > Εκδίδεται προνοία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Εἰκόνα τοῦ 8ου αἰώνα στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ ὄρους Σινᾶ

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Εἰκόνα τοῦ 8ου αἰώνα στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ ὄρους Σινᾶ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011 Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Εἰκόνα τοῦ 8ου αἰώνα στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ ὄρους Σινᾶ Ὁ Θεὸς ἦλθε νὰ μείνει μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123. ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123. ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα