Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 33. Ο Ινδουϊσµός (Β) 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 33. Ο Ινδουϊσµός (Β) 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 33 Ο Ινδουϊσµός (Β) 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Ποιο είναι το περιεχόµενο των κανόνων που δηµιούργησαν οι βραχµάνοι, από αντίδραση προς τον Βουδδισµό; 2. Ποια είναι η γενική εικόνα που παρουσιάζει σήµερα ο Ινδουϊσµός; 1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποια µορφή παίρνει η λατρεία στον Ινδουϊσµό σε αντικατάσταση της θυσίας 2. Ποιο είναι το περιεχόµενο του Σακτισµού; 3. Ποιο είναι το περιεχόµενο του Σιβαϊσµού και του Βισνουϊσµού; 1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 1. Από το 13 ο ως το 18 ο αι. η Ινδία βρέθηκε υπό µουσουλµανική κατοχή. α. Ποια αποτελέσµατα επέφερε η κατάσταση αυτή στο γενικότερο πνεύµα του Ινδουϊσµού; β. Γιατί ο Γκάντι αναδείχθηκε µια µεγάλη µορφή της Ινδίας; 2. Στην ιστορία του Ινδουϊσµού σηµειώθηκαν πολλές εξελίξεις και µάλιστα στους τρόπους µε τους οποίους το άτοµο θα µπορούσε να απαλλαγεί από τις ατέρµονες αναγεννήσεις. α. Ποιο ρόλο διαδραµατίζει το ντάρµα σ αυτή την προσπάθεια; β. Ποια στάδια της ζωής αναγνώρισαν οι βραχµάνοι ως συσσωρευτές καλού κάρµα 1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου 186

2 α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. Η εµφάνιση του Βισνού στον κόσµο α. συµβάλλει στη σωτηρία και την απαλλαγή του Ινδού από τις αέναες αναγεννήσεις β. έχει παρηγορητική έννοια γ) προτρέπει τον άνθρωπο να πραγµατοποιεί αιµατηρές θυσίες β) Ερωτήσεις διάταξης Ο Ινδουισµός είναι το σύνολο των παραδόσεων που τον αποτελούν. Μπορείτε να βάλετε σε σειρά ορισµένα από τα κυριότερα στοιχεία του; Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά α) Η ύπαρξη είναι οδυνηρή α). β) Ως οδυνηρή η ύπαρξη θέτει το αίτηµα της απελευθέρωσής της από αυτήν β). γ) Η απελευθέρωση της ύπαρξης επιδιώκεται ε δυο τρόπους, τον άµεσο και το σταδιακό γ). δ) Ο άµεσος τρόπος απελευθέρωσης επιτυγχάνεται µέσα από την αγαπητική αφοσίωση προς µια θεότητα δ). γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β) Α Β ντάρµα κανόνες θρησκευτικής ορθοπραξίας εµφανίσεις Βισνού Κρίσνα εµφάνιση θεότητας σωτηρία άνθρωπος οδυνηρή ύπαρξη θεά Κάλι Σακτισµός δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 187

3 Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: παραδόσεων, οδυνηρή, απελευθέρωση, θεότητα Ο Ινδουϊσµός είναι το σύνολο των... που τον αποτελούν. Μπορούµε όµως να πούµε ότι κυρίως είναι ό,τι πιστεύει σήµερα η πλειονότητα του ινδικού λαού. Τα κύρια στοιχεία αυτής της πίστης του είναι: Η ύπαρξη είναι.... Ως τέτοια θέτει το αίτηµα της απελευθέρωσης από αυτή. Η... επιδιώκεται µε δύο τρόπους, τον άµεσο και το σταδιακό. Ο άµεσος τρόπος επιτυγχάνεται κυρίως µέσα από την αγαπητική αφοσίωση προς µια..., που επιλέγεται προσωπικά από τον Ινδουϊστή. ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου σωστό-λάθος Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 1. Ντάρµα είναι οι κανόνες της κοινωνικής και θρησκευτικής ορθοπραξίας. Σ Λ 2. Ο Σίβα βοηθεί τους πιστούς του, χωρίς να προβαίνει σε εµφανίσεις. Σ Λ 3. Ο Βισνού βοηθεί τους πιστούς του εµφανιζόµενος ως Κρίσνα. Σ Λ 4. Η θεά Κάλι είναι από τις πιο αγαπητές θεότητες στον Ινδουϊσµό. Σ Λ 5. Η «τιµή» προς τη θεότητα αντικατέστησε τις θυσίες. Σ Λ 6. Ο Γκάντι βοήθησε στην αναβίωση ορισµένων ινδουϊστικών παραδόσεων, εντυπωσιακών για τη ύση. Σ Λ 7. Η πλύση του ινδουϊστή στον Γάγγη πιστεύεται ότι διευκολύνει την µετενσάρκωση. Σ Λ 8. Ο ινδουϊστής είναι άτοµο που πιστεύει ότι ανήκει σε πολυθεϊστική θρησκεία. Σ Λ 1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης 188

4 Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας µε συντοµία την απάντησή σας. Κυρίως από το 19 ο αι. και όσο χρόνο η Ινδία ήταν υπό τους Βρετανούς τα κύµατα της θρησκευτικής αναβίωσης του Ινδουϊσµού έφθασαν ως τη ύση και συνεχίζουν να έρχονται µέχρι σήµερα. α. Αυτό συνέβη γιατί ο Ινδουϊσµός ανέπτυξε από τότε ιεραποστολική δράση προς τη ύση. β. Από τη στιγµή που κάποια µεγάλα ονόµατα βελτίωσαν την γενική εικόνα του Ινδουϊσµού, ήταν ζήτηµα χρόνου να γίνει αυτός γνωστός στη ύση. γ. Σ αυτό συνέτεινε η συνάντηση του Ινδουϊσµού µε τη ύση και το Χριστιανισµό και η ανάγκη του Ινδικού λαού για εθνική ανεξαρτησία. δ. Αυτό συνέβη γιατί ο Ινδουϊσµός έλαβε πολλά στοιχεία από το Ισλάµ και τον Χριστιανισµό. 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Έρευνα για τη σχέση και τις διαφορές ανάµεσα στις ανατολικές θρησκείες και τον χριστιανισµό («Ο Θεός και οι Γκουρού» του R.D. Clements, εκδ. Πέργαµος). 3. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η σηµασία των θείων µετενσαρκώσεων στον Ινδουϊσµό µε βάση το βιβλίο του Έρµαν Έσσε «ο βροχοποιός, ο εξοµολογητής, Ινδική βιογραφία», εκδ. Καστανιώτη. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

5 Η Γιόγκα 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Τι ρόλο παίζει ο νους του ανθρώπου στη σωτηρία του σύµφωνα µε τις τεχνικές της γιόγκα; 2. Ποια είναι τα τρία κυριότερα στάδια διαλογισµού και ποια αποτελέσµατα έχουν στην άσκηση του νου; 3. Ποια είναι τα πέντε προπαρασκευαστικά στάδια διαλογισµού στη γιόγκα και ποιο κίνδυνο υποκρύπτουν για τον ασκούµενο; 4. Σε ποια περίπτωση η γιόγκα δεν βοηθεί τον άνθρωπο να κατανοήσει τη σχετικότητα του κόσµου; 5. Ποιες είναι οι κυριότερες οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στην τεχνική του διαλογισµού στη γιόγκα και του χριστιανικού µυστικισµού; 1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι σηµαίνει ο όρος γιόγκα και τι εννοείται συνήθως µ αυτόν; 2. Ποιες είναι οι βασικές ιδέες της γιόγκα; 3. Ποια οµοιότητα ενυπάρχει ανάµεσα στη γιόγκα και την ησυχαστική παράδοση; 1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 1. Γιόγκα σηµαίνει την ένωση δύο ή περισσοτέρων πραγµάτων. α. Ποιος είναι ο συνηθέστερος σκοπός της εφαρµογής των τεχνικών της γιόγκα; β. Ποια είναι η ιστορική αρχή της γιόγκα; 2. Η γιόγκα έχει τις δικές της θεωρητικές προϋποθέσεις. 190

6 α. Ποιες είναι οι δύο βασικές ιδέες για την κατανόηση της χρησιµότητάς της; β. Σε τι χρησιµεύουν στα πλαίσια του Ινδουϊσµού οι βασικές ιδέες της τεχνικής αυτής; 3. Η τεχνική του διαλογισµού έχει οµοιότητες µε την προσευχή στον ησυχασµό. α. Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά ανάµεσα σε διαλογισµό και ησυχαστική προσευχή; β. Ποια είναι η βασική διαφορά ανάµεσα στις δυο πιo πάνω πνευµατικές τεχνικές; 1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 1. Γιόγκα είναι όρος µε τον οποίο ονοµάζονται οι τεχνικές που σκοπό έχουν: α. την ένωση του ανθρώπου µε το θείο στοιχείο πού ενυπάρχει σ αυτόν β. την ένωση του ανθρώπου µε τις ψυχές των προγόνων του γ. την ένωση του ανθρώπου µε άλλους ανθρώπους της ίδιας θρησκείας 2. Σύµφωνα µε τις Ουπανισάδες το όνοµα Μπράχµαν δόθηκε: α. στον νου που βρίσκεται επάνω από τον φυσικό κόσµο β. στο σύνολο της απόλυτης, θείας πραγµατικότητας γ. στις ψυχικές αρετές πού αποκτά ο άνθρωπος µετά από άσκηση 3. Οι οµοιότητες που παρουσιάζονται ανάµεσα στην προσευχή της ορθόδοξης ησυχαστικής παράδοσης και της γιόγκα οφείλονται στο: α. ότι µε την προσευχή και οι δύο επιζητούν την ένωση µε το θείο β. ότι η τεχνική της προσευχής είναι στοιχείο όλων των ανατολικών θρησκειών γ. ότι µε την προσευχή αναζητείται το θείο µέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου β) Ερωτήσεις διάταξης 191

7 Η τεχνική της γιόγκα συνίσταται σε προπαρασκευαστικά στάδια στο διαλογισµό. Μπορείτε να βάλετε στη σειρά µέρος αυτών των σταδίων; Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά α) Άσκήσεις αποκοπής του νου από την επιθυµία. α). β) Άσκηση του σώµατος σε στάσεις αυτοσυγκέντρωσης. β). γ) Αποφυγή βίας, κλοπής, γενετησίων σχέσεων, ιδιοκτησίας. γ). δ) Συγκράτηση της αναπνοής για πλήρη αυτοσυγκέντρωση. δ). γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β) 1. Α Β Γιόγκα ένωση Μπράχµαν απόλυτη, θεία πραγµατικότητα Γιόγκα - Ησυχασµός µορφές µυστικισµού Γιόγκι ο ενωµένος µε το θείο Αναστάς Χριστός Θεός, λυτρωτής των ανθρώπων Συγκράτηση αναπνοής άσκηση γιόγκα Ινδός Βουδδιστής Μοναχισµός 2. Α Β Άτµαν περιέχεται στα όντα Τεχνική της γιόγκα διαλογισµός Κλασική γιόγκα απελευθέρωση από την άγνοια Σκοπός της γιόγκα ένωση µε το θείο αναγέννηση στους ουρανούς ανάσταση των ταλαιπωρηµένων δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 192

8 Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: προσευχή, διαλογισµού, ένωση, µυστικισµού, διαφορά, γιόγκα, µετενσαρκώσεων, απελευθέρωση Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η... στην ησυχαστική παράδοση παρουσιάζει οµοιότητες µε την τεχνική του..., δηλαδή της γιόγκα. Επειδή και οι δύο επιζητούν την... µε το θείο, µπορούν να χαρακτηριστούν ως µορφές.... Υπάρχουν όµως και διαφορές. Η κυριότερη... είναι εκείνη που αφορά στο σκοπό των δύο: στη... ο σκοπός είναι η ένωση µε το θείο, προκειµένου να επιτευχθεί η διακοπή των... και µέσα από αυτήν η... από τον κόσµο του περιορισµού, της µεταβολής και του θανάτου. ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου σωστό-λάθος Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 1. Γιόγκα είναι όρος που προσδιορίζει τεχνικές µε σκοπό την ένωση του ανθρώπου µε το θείο. Σ Λ 2. Μέσα σε καθένα από τα όντα του κόσµου µας ενυπάρχει το Μπράχµαν ως Άτµαν. Σ Λ 3. Η τεχνική της γιόγκα είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από τον διαλογισµό. Σ Λ 4. Ουσιαστική επιδίωξη του διαλογισµού είναι η προσκόλληση του νου στα υλικά αγαθά. Σ Λ 5. Σκοπός της κλασικής γιόγκα είναι η καλή σωµατική κατάσταση του Γιόγκι. Σ Λ 6. Η ησυχαστική παράδοση χρησιµοποιεί µέσα που µοιάζουν µε την τεχνική του διαλογισµού. Σ Λ 7. Η προσπάθεια του ανθρώπου να ενωθεί µε το θείο είναι µια µορφή µυστικισµού. Σ Λ 8. Υπάρχει διαφορά ανάµεσα στον γιόγκι που ενώνεται µε το θείο και στον αναστηµένο Χριστό. Σ Λ 1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης 193

9 Α. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας µε συντοµία την απάντησή σας. Σκοπός της γιόγκα είναι η ένωση του ανθρώπου µε το θείο. α. Αυτό γίνεται επειδή ο άνθρωπος πάντα επιζητεί τη φυγή από τις δυσχέρειες της ζωής. β. Αυτό επιδιώκεται µε σκοπό τη διακοπή των µετενσαρκώσεων. γ. Γιατί µε τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται η µίµηση του χριστιανικού µυστικισµού. δ. Γιατί έτσι θα σωθεί ο παρών κόσµος από το θάνατο. Β. Χαρακτηρίστε την παρακάτω ερώτηση ως σωστή ή λανθασµένη, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). Αιτιολογήστε την επιλογή σας. Ο ενωµένος µε το θείο Γιόγκι είναι η αντιπροσωπευτική πραγµατικότητα της γιόγκα. Σ Λ 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Μια έρευνα που να ανιχνεύει την εισβολή αντιλήψεων από τις ανατολικές θρησκείες στην καθηµερινή ζωή των Ελλήνων. 194

10 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 35 Ο Βουδδισµός 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Ποια είναι τα κυριότερα βιογραφικά στοιχεία της ζωής του Σιντάρτα Γκαουτάµα που έχουν σχέση µε την αναζήτηση της γνώσης της ζωής; 2. Ποιες είναι επιγραµµατικά οι «τέσσερις ευγενικές αλήθειες» στον Χιναγυάνα Βουδδισµό; 3. Σύµφωνα µε τη διδασκαλία του Μαχαγυάνα Βουδδισµού ποιό είναι το περιεχόµενο της κοσµολογίας του; 4. Ποια µορφή του Βούδδα είναι η επικρατέστερη στις περισσότερες βουδδιστικές χώρες; 1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι ονοµάζεται Ζεν στο Βουδδισµό; 2. Σύµφωνα µε τον Χιναγυάνα Βουδδισµό τι είναι «το µονοπάτι που οδηγεί στην κατάπαυση του πόνου»; 1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 1. Ένας από τους µεγάλους κλάδους παραδόσεων του Βουδδισµού είναι ο Βουδδισµός Χιναγυάνα. α. Ποιο είναι το ιδανικό στο βουδδιστικό αυτό κλάδο; β. Γιατί λέγεται ότι µόνον ο µοναχός µπορεί να επιτύχει το ιδανικό στον Χιναγυάνα Βουδδισµό; 2. Ο Σιντάρτα Γκαουτάµα είναι ο ιδρυτής του Βουδδισµού. α. Ποια υπήρξε η αφετηρία της πνευµατικής του αναζήτησης; β. Πότε θεώρησε ο Γκαουτάµα ότι η πνευµατική του αναζήτηση περατώθηκε; 195

11 1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 1. Ο Σιντάρτα Γκαουτάµα θεωρείται ιδρυτής του Βουδδισµού: α. επειδή δηµιούργησε ένα νέο τρόπο λατρείας του θείου β. επειδή βοηθεί τα όντα να σωθούν από τις πολλαπλές µετενσαρκώσεις γ. επειδή εγκατέλειψε τα εγκόσµια και δηµιούργησε τον βουδδιστικό µοναχικό βίο 2. Στον Χιναγυάνα Βουδδισµό αυτοί που µπορούν να επιτύχουν απόλυτα την απελευθέρωση από την οδυνηρή ύπαρξη είναι: α. οι µοναχοί και οι λαϊκοί β. µόνον οι µοναχοί γ. όσοι ασκούνται καθηµερινά στην προσευχή και την αυτοσυγκέντρωση 3. Το ιδανικό του Μαχαγυάνα Βουδδισµού είναι: α. ο φωτισµός του πιστού και η βοήθειά του προς όλα τα όντα, ώστε να φθάσουν στη Νιρβάνα β. η άσκηση γενικότερα γ. η συµπόνοια και η βοήθεια προς τα αδύναµα όντα. β) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης Στον Χιναγυάνα Βουδδισµό ο Κανόνας Πάλι περιέχει σύστηµα διδασκαλίας σε ένα συγκεκριµένο σχήµα µε τον όρο «τέσσερις ευγενικές αλήθειες». Μπορείτε να τις βάλετε στη σωστή σειρά; Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά α) Το µονοπάτι που οδηγεί στην κατάπαυση του πόνου. α). β) Η κατάπαυση του πόνου. β). γ) Αιτία του πόνου είναι η επιθυµία. γ). δ) Η ύπαρξη είναι πόνος. δ). 196

12 γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β) Α Βουδδισµός Χιναγυάνα Σιντάρτα Γκαουτάµα Η ύπαρξη είναι πόνος Κοσµολογία Μαχαγυάνα Βουδδ Β κλάδος του Βουδδισµού Ινδική καταγωγή πεποίθηση Χιναγυάνα Βουδδισµού Ύπαρξη χιλιάδων κόσµων Ιαπωνική καταγωγή βέδες δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: Βουδδισµού, απελευθερωθεί, ύπαρξη, µοναχός, λαϊκοί, κάρµα, αναγέννηση, ντάνα, µοναχοί Το ιδανικό του Χιναγυάνα... είναι ν αποκτήσει ο άνθρωπος αντίληψη της αληθινής πραγµατικότητας, ώστε τελικά να... από την εξ ορισµού οδυνηρή.... Ο άνθρωπος αυτός δεν µπορεί στο Χιναγυάνα παρά να είναι.... Οι... µπορούν µόνο να κάνουν πράγµατα που παράγουν καλό... και να ελπίζουν, όπως στον Ινδουϊσµό, σε µια καλύτερη.... Τα πράγµατα αυτά είναι: η «...», δηλαδή το να δίνεις. οι ιερές αποδηµίες. η τήρηση κάποιων από τους κανόνες του «οκταπλού µονοπατιού» για κάποιο διάστηµα κτλ. Γενικά όµως, στο Βουδδισµό την κυρίως βουδδιστική κοινότητα αποτελούν εκείνοι που ζουν µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µπορούν να τηρήσουν όλα όσα πρέπει, δηλαδή οι.... ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου σωστό-λάθος 197

13 Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 1. Στον Κανόνα Πάλι υπάρχουν βεβαιωµένες πληροφορίες για τη ζωή του Σιντάρτα Γκαουτάµα. Σ Λ 2. Βούδδας στη βουδδιστική θρησκεία λέγεται αυτός που απέκτησε το φωτισµό δηλ. ένα είδος γνώσης. Σ Λ 3. Στο Βουδδισµό η ύπαρξη δεν ταυτίζεται µε τον πόνο αλλά και δεν αναπαράγεται µε µετενσαρκώσεις. Σ Λ 4. Στο Χιναγυάνα Βουδισµό αιτία της επιθυµίας είναι ο πόνος. Σ Λ 5. «Νιρβάνα» σηµαίνει την κατάσβεση της άγνοιας και της επιθυµίας µε αποτέλεσµα το τέλος των µετενσαρκώσεων. Σ Λ 6. Το µονοπάτι που οδηγεί στην κατάπαυση του πόνου αποτελείται από επτά στάδια. Σ Λ 7. Στο Βουδδισµό την κυρίως βουδδιστική κοινότητα αποτελούν λαϊκοί και µοναχοί που τηρούν όλα όσα πρέπει. Σ Λ 8. Ιδανικό του Βουδδισµού είναι η µετά θάνατον παύση των µετενσαρκώσεων. Σ Λ 1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης Α. Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση και αιτιολογήστε σύντοµα την επιλογή σας. Το ιδανικό στον Χιναγυάνα Βουδδισµό είναι να αποκτήσει ο άνθρωπος αντίληψη της αληθινής πραγµατικότητας. Οι τρόποι είναι πολλοί και δύσκολοι. α. Μόνο οι µοναχοί µπορούν να ελπίζουν στην επίτευξη ενός τέτοιου σκοπού. β. Οι λαϊκοί µπορούν πολύ εύκολα να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. γ. Ο Σιντάρτα Γκαουτάµα απέτρεπε τους µοναχούς από την επίτευξη αυτού του στόχου. δ. Μόνο ο Βούδδας πέτυχε να αποκτήσει αντίληψη της αληθινής πραγµατικότητας. Β. Να βάλετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω µέρη: 198

14 Η ύπαρξη είναι πόνος, η κατάπαυση του πόνου, το µονοπάτι που οδηγεί στην κατάπαυση του πόνου, αιτία του πόνου είναι η επιθυµία α.... β.... γ.... δ.... Τι είναι η «ντάνα» και τι επιδιώκεται µ αυτήν στον Χιναγυάνα Βουδδισµό; 2. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η αναζήτηση και η σηµασία της πνευµατικότητας µέσα από τα βιβλία του Έρµαν Έσσε «Σιντάρτα» εκδ. Καστανιώτη και το βιβλίο του Τίτο Κολιάντερ «Ο δρόµος των ασκητών» εκδ. Ακρίτας. 2. Εργασία για το πώς προσεγγίζει ένας ευρωπαίος συγγραφέας τη θρησκεία του Βουδδισµού. «Ο έλληνας Βούδας» του Ν. ήµου, εκδ. Νεφέλη. 3. Εργασία µε θέµα τον εντοπισµό των πνευµατικών αναζητήσεων στο Βουδδισµό κάτω από την αναλυτική διάθεση της Ψυχολογίας µε βάση το βιβλίο των Έριχ Φροµ, Ντ. Σουζούκι, Ρ. Ντε Μαρτίνο «Ζεν βουδισµός και Ψυχολογία», εκδ. Μπουκουµάνη. 199

15 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 36 Η Κινέζικη θρησκεία 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Ποιο είναι το κοσµοείδωλο της κινεζικής θρησκείας; 2. Ποια είναι η κεντρική ιδέα του Κοµφουκιανισµού που διαπερνά την καθηµερινή ζωή του ατόµου στην Κίνα; 3. Γιατί ο Μαοϊκός κοµµουνισµός απέρριψε την κοµφουκιανική έκφραση της θρησκείας; 4. Ποια είναι η κοινή συνισταµένη των τριών θρησκειών, Κοµφουκιανισµού, Ταοϊσµού καί Μαχαγυάνα Βουδδισµού, έτσι ώστε αυτές να συνυπάρχουν ως κινεζική θρησκεία; 1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Σε ποιες περιπτώσεις του βίου οι Κινέζοι χρησιµοποιούν τους κανόνες του Κοµφουκιανισµού; 2. Ποιο µέρος της ζωής του Κινέζου καλύπτει ο θρησκευτικός ή λαϊκός Ταοϊσµός; 3. Τι είναι το γιν και το γιαγκ; 1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 1. Στην Κίνα υπάρχουν πολλές θρησκείες, εγχώριες και επείσακτες. α. Τι εννοούµε µε τον όρο «κινεζική θρησκεία»; β. Ποιες ανάγκες της καθηµερινής ζωής του Κινέζου καλύπτουν οι κανόνες του Κοµφουκιανισµού; 200

16 2. Ο Ταοϊσµός κατέχει κυρίαρχη θέση στην κινεζική θρησκεία. α. Ποια είναι η βασική ιδέα του Ταοϊσµού για την κοσµογονία; β. Τι ακριβώς σηµαίνει η γνωστή παράσταση του κύκλου πού είναι χωρισµένος µε µια σιγµοειδή γραµµή σε δύο µέρη µε διαφορετικό χρώµα; 3. Ο Κοµφουκιανισµός συνυπάρχει µε άλλες θρησκείες στην Κίνα. α. Ποιο είναι το περιεχόµενό του και σε ποιους τοµείς της ζωής αναφέρεται; β. Περιγράψτε σύντοµα τη ζωή του Κοµφούκιου και το έργο του Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 1. Στην Κίνα υπάρχουν πολλές θρησκείες, άλλες εγχώριες και άλλες επείσακτες. α. Εγχώριες είναι ο Κοµφουκιανισµός και ο Ταοϊσµός β. Επείσακτες είναι ο Ταοϊσµός και ο Χριστιανισµός γ. Επείσακτες είναι ο Βουδδισµός και ο Κοµφουκιανισµός 2. Το κοσµοείδωλο της Κινεζικής θρησκείας σήµερα προέρχεται από την ταοϊστική ιδέα για την κοσµογονία. α. αυτό σηµαίνει ότι τα όντα χωρίζονται σε γιν και σε γιαγκ β. αυτό έχει ως αποτέλεσµα την λατρεία των προγόνων γ. αυτό οδηγεί τον Κινέζο στην πραγµατοποίηση καλών πράξεων 3. Ο Κοµφουκιανισµός είναι περισσότερο ένα ηθικοκοινωνικό σύστηµα που εισήγαγε ο Κοµφούκιος παρά µια θρησκεία. α. αυτό συµβαίνει επειδή η λατρεία στους θεούς δεν γίνεται σε καθηµερινή βάση β. αυτό ισχύει πράγµατι επειδή είναι ένα σύνολο κανόνων κοινωνικής συµπεριφοράς γ. αυτό συµβαίνει επειδή έχουν αφαιρεθεί όλα τα θρησκευτικά στοιχεία του κατά την πορεία του στο χρόνο β) Ερωτήσεις διάταξης 201

17 Η ταοϊστική ιδέα για την κοσµογονία παρουσιάζει µεθοδικά την εξέλιξη των δυνάµεων και των αρχών πού συναποτελούν τον κόσµο. Μπορείτε να τις βάλετε στη σωστή σειρά; Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά α) Πηγή του παντός είναι το Τάο. α). β) Η «µεγάλη ενότητα» γεννά τις δύο αρχές γιν και γιάγκ β). γ) Το Τάο γεννά τη «µεγάλη ενότητα». γ). δ) Κάθε επί µέρους πραγµατικότητα στον κόσµο είναι έκφραση της συνύπαρξης του γιν και του γιάγκ. δ). γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β) 1. Α Β Κινεζική θρησκεία Κοµφουκιανισµός, Ταοϊσµός, Μαχαγυάνα Βουδδισµός Μακροβιότητα ταοϊστική παράδοση Κινεζικός Βουδδισµός µεταθανάτια ζωή Τάο πηγή του παντός Γιν και γιάγκ τρόποι ύπαρξης των όντων Ταοϊστικός χρόνος κυκλική κίνηση υποχωρητικότητα κοσµική εξουσία σκότος 2. Α Β Λάο Τσε φιλοσοφικός ταοϊσµός Κοµφουκιανισµός ηθικοκοινωνική δεοντολογία Κέντρο Κοµφουκιανισµού ιδέα της τάξης Γιν δηµιουργική αρχή εχθρότητα σωµατική λειτουργία λαϊκισµός δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 202

18 Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: 1. όντων, ενότητα, δύο, Τάο, γιάγκ, γιν, γιαγκ, κοσµογονία, γιν Το σηµερινό κοσµοείδωλο της κινεζικής θρησκείας προέρχεται από την ταοϊστική ιδέα για την.... Σε αδρές γραµµές, σύµφωνα µε την ταοϊστική κοσµογονία, η πηγή του παντός, δηλαδή το..., γεννά τη «µεγάλη...» (Τάι-τσι). Αυτή γεννά τις... αρχές, το... και το... Αυτές µπορούµε να τις αντιληφθούµε ως τους δύο βασικούς τρόπους ύπαρξης των.... Ο τρόπος ύπαρξης που ονοµάζεται... χαρακτηρίζεται από παθητικότητα, υποχωρητικότητα κτλ. Ο τρόπος ύπαρξης που ονοµάζεται... χαρακτηρίζεται από ενεργητικότητα, φωτεινότητα, στερεότητα, υψηλότητα κτλ. 2. ιεραρχηµένη, κανόνες, τάξης, κανόνα, ευπρέπειας, κόσµο, κέντρο Στο... του Κοµφουκιανισµού βρίσκεται η ιδέα της.... Η πρότυπη κοινωνία, από τη µικρότερη µονάδα της, την οικογένεια, ως εκείνη µιας ολόκληρης χώρας, είναι µια... πυραµίδα, της οποίας τα κατώτερα µέλη σέβονται και υπακούουν τα ανώτερα. Οι λεπτοµέρειες αυτού του γενικού..., όπως και οι λεπτοµέρειες της λειτουργίας των διαφόρων ρόλων µέσα στο σύνολο είναι καθορισµένες µε βάση τους λεγόµενους «......». Αυτοί, µε τη σειρά τους βασίζονται στη φυσική τάξη που διέπει τον.... ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου σωστό-λάθος Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 1. Κοµφουκιανισµός, Ταοϊσµός και Βουδδισµός είναι επείσακτες θρησκείες στην Κίνα. Σ Λ 2. Οι Κινέζοι χρησιµοποιούν διαφορετικές θρησκείες ανάλογα µε τις εκάστοτε πνευµατικές επιδιώξεις τους. Σ Λ 3. Τρεις είναι οι βασικές πραγµατικότητες που αποτελούν τον κόσµο: ουρανός, γη και νερό. Σ Λ 203

19 4. Ο ταοϊστικός χρόνος είναι µια ευθύγραµµη κίνηση µε αρχή το γιν και τέλος το γιαγκ. Σ Λ 5. «Τάο» σηµαίνει «δρόµος» και είναι η πορεία που ακολουθεί το σύµπαν. Σ Λ 6. Ο Κοµφούκιος έθεσε τα θεµέλια του Ταοϊσµού και του Κοµφουκιανισµού. Σ Λ 7. Ο Ταοϊσµός έχει ως σκοπό την µακροβιότητα του πιστού και την αθανασία. Σ Λ 8. Ο Κοµφούκιος ίδρυσε ένα ηθικοκοινωνικό σύστηµα και συγχρόνως µια µυστικιστική θρησκεία. Σ Λ 1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση και αιτιολογήστε σύντοµα την επιλογή σας. Στην Κίνα υπάρχουν από παλιά πολλές θρησκείες, άλλες εγχώριες όπως ο Κοµφουκιανισµός, ο Ταοϊσµός και ο Μαχαγυάνα Βουδδισµός και άλλες επείσακτες. α. Αυτό συµβαίνει επειδή στη χώρα αυτή οι άνθρωποι έχουν βαθύ το θρησκευτικό συναίσθηµα. β. Οι πολιτικές συγκυρίες στη χώρα αυτή επέβαλαν πολλές θρησκείες. γ. Αυτό συµβαίνει, διότι τα επιµέρους στοιχεία καθεµιάς από αυτές τις θρησκείες ικανοποιεί τις θρησκευτικές απαιτήσεις του κινεζικού λαού. δ. Η ταοϊστική φιλοσοφία αποκλείει την ύπαρξη µιας µόνο θρησκείας. 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Εργασία για το πώς αντιλαµβάνονται την αξία «άνθρωπος» τα κείµενα του Τάο Τε Κιγκ (ΤΑΟ) και ο χριστιανισµός µέσα από τις Επιστολές του Απ. Παύλου. 3. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γνωριµία µε την Ταοϊστική λογοτεχνία µέσα από «Το βιβλίο του ΤΑΟ», εκδ. Άσπρο Φτερό. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

20 Η Ιαπωνική θρησκεία 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Τι υποκρύπτεται στην έκφραση «οι Ιάπωνες ζουν ως Σιντοϊστές και πεθαίνουν ως Βουδδιστές»; 2. Ποια από τα χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής θρησκείας ισχύουν και για τον Σιντοϊσµό; 1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι σηµαίνει Σίντο και ποιες δραστηριότητες της ζωής καλύπτει στην ιαπωνική θρησκεία; 2. Ποια υπήρξε η αρχική µορφή του περιεχοµένου του Σιντοϊσµού; 1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 1. Η ιαπωνική θρησκεία είναι σύνθεση θρησκειών. α. Ποιες είναι οι επικρατούσες εγχώριες και επείσακτες θρησκείες; β. Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εθνικής θρησκείας των Ιαπώνων; 1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 1. Η ιαπωνική θρησκεία είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Ιαπώνων. α. αποτελείται από τον Σιντοϊσµό, τον Μαχαγυάνα Βουδδισµό, τον Κοµφουκιανισµό και από στοιχεία ταοϊστικά β. αποτελείται από τον Κοµφουκιανισµό και τον παραδοσιακό Σιντοϊσµό γ. αποτελείται από τη λατρεία ενός πανθέου θείων όντων του Σιντοϊσµού και του Βουδδισµού 2. Ο Σιντοϊσµός ως εθνική θρησκεία των Ιαπώνων είναι µια πολυθεϊστική θρησκεία 205

21 α. επειδή λατρεύει ένα πλήθος θεοτήτων µε το όνοµα «κάµι» β. επειδή οι αυτοκράτορες της Ιαπωνίας, σύµφωνα µε ένα µύθο κατάγονται από τη θεά Αµατεράσου γ. επειδή περιέχει στοιχεία και από τις θρησκείες, του Βουδδισµού και του Κοµφουκιανισµού β) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β) Α Β Σίντο συνθετικό της ιαπωνικής θρησκείας «κάµι» πλήθος θεοτήτων Ιαπωνικός Βουδδισµός µεταθανάτια ζωή Ιαπωνικός Κοµφουκιανισµός κοινωνική διάρθρωση Ιαπωνικό πάνθεο θεία όντα Σιντοϊσµού - Βουδδισµού σεβασµός στους προγόνους µονοθεϊστική θρησκεία γ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: θρησκεία, προγονολατρεία, Βουδδιστές, Σίντο, µεταθανάτια, Κοµφουκιανισµός, γέννηση, Σιντοϊστές Στην ιαπωνική θρησκεία ο Βουδδισµός έχει αναλάβει κυρίως, ό,τι σχετίζεται µε τη... ζωή. Στα πλαίσιά του διενεργείται η ιαπωνική.... Ο... διέπει τη διάρθρωση και λειτουργία της κοινωνίας. Τέλος, το... έχει αναλάβει την περιοχή γενικά της ζωής, την οποία προστατεύουν και προάγουν οι θεότητές του. Γι αυτήν την προστασία και προαγωγή κατάφεύγουν σ αυτές οι Ιάπωνες στη... τους, στις γιορτές ενηλικίωσης, στο γάµο τους, στις τελετές για τη γονιµότητα των αγρών, για τη θεµελίωση σπιτιών κ.ο.κ. Αν και δεν ισχύει απόλυτα, εφόσον και στην ιαπωνική 206

22 ... οι τρεις θρησκείες ασκούνται ταυτόχρονα, συχνά διατυπώνεται η φράση «οι Ιάπωνες ζουν ως... και πεθαίνουν ως...». δ) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου σωστό-λάθος Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 1. Στην ιαπωνική θρησκεία υπάρχει ένα πάνθεο που αποτελείται από τα θεία όντα του Σιντοϊσµού. Σ Λ 2. Ο Σιντοϊσµός λατρεύει µία θεότητα την Αµατεράσου. Σ Λ 3. Οι αυτοκράτορες της Ιαπωνίας θεωρείται ότι έλκει το αξίωµά τους από την θεά Αµατεράσου. Σ Λ 4. Στα πλαίσια του Βουδδισµού οι Ιάπωνες λατρεύουν τη φύση. Σ Λ 5. Το Σίντο είναι το θρησκευτικό σύστηµα µε το οποίο οι Ιάπωνες καταφεύγουν στις θεότητες που έχουν σχέση µε το θάνατο. Σ Λ 6. Το πλήθος των θεοτήτων του Σιντοϊσµού ονοµάζεται «κάµι». Σ Λ 7. Ο ιαπωνικός αυτοκρατορικός οίκος µε την επικράτησή του επέβαλε και τη λατρεία της θεάς Αµατεράσου. Σ Λ 8. Το Σίντο έχει ποικίλες εκφράσεις που προέρχονται από την επίδραση σ αυτό του Βουδδισµού και Κοµφουκιανισµού. Σ Λ 1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης Χαρακτηρίστε την παρακάτω ερώτηση ως σωστή ή λανθασµένη, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). Αιτιολογήστε την επιλογή σας. Στην ιαπωνική θρησκεία ο Κοµφουκιανισµός διέπει τη διάρθρωση και λειτουργία της κοινωνίας. Σ Λ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

23 Η θρησκεία µπροστά στο πρόβληµα του θανάτου 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι τρόποι µε τους οποίους οι θρησκείες επιχειρούν την υπέρβαση του θανάτου; 2. Πώς δικαιολογείται η µέσα στους αιώνες ποικιλότροπη µεταχείριση των νεκρών; 3. Ποια θεωρείται πανανθρώπινα ως η κύρια αιτία του θανάτου και ποια γενική αρχή περιέχεται σ αυτήν την αιτία; 1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποια είναι η πεποίθηση του Χριστιανισµού απέναντι στο γεγονός του θανάτου; 2. Πώς δικαιολογείται η πρακτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την ολόσωµη ταφή των νεκρών; 3. Ποια είναι η γενεσιουργός αιτία του θανάτου κατά κοινή παραδοχή των θρησκειών; 1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 1. Ο θάνατος είναι το βασικό ανθρώπινο πρόβληµα. α. Ποιες καθηµερινές αντιδράσεις του ανθρώπου γεννά η ύπαρξη του θανάτου; β. Γιατί ο θάνατος εκλαµβάνεται ως επακόλουθο του κακού που υπάρχει στον κόσµο; 2. Οι θρησκείες γενικά καταφάσκουν τη ζωή και αρνούνται το θάνατο. α. Ποιοι είναι οι δύο βασικοί τρόποι υπέρβασης του θανάτου, σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις των περισσοτέρων θρησκειών; 208

24 β. Ποια είναι η θέση του Χριστιανισµού στο µεγάλο πρόβληµα του θανάτου; 3. Οι θρησκείες συνδέουν άµεσα το θάνατο µε την ύπαρξη του κακού στον κόσµο. α. Πώς εκλαµβάνεται γενικά η ουσία του κακού και πώς αυτό προξενεί το θάνατο; β. Με ποιο τρόπο στο Χριστιανισµό έγινε υπέρβαση του κακού και του θανάτου; 1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 1. Οι θρησκείες είδαν αρνητικά το ζήτηµα του θανάτου α. αυτό σηµαίνει ότι δεν τον συµπεριέλαβαν σαν στοιχείο της δηµιουργίας ή της ύπαρξης του ανθρώπου β. αυτό σηµαίνει ότι τον φοβούνται και δεν αναφέρουν κανένα στοιχείο γι αυτόν γ. γιατί οι θρησκείες ασχολούνται γενικότερα µε τον καθηµερινό βίο και όχι µε το θάνατο 2. Η πίστη του ανθρώπου στην αθανασία εκφράζεται µέσα από τις διδασκαλίες των θρησκειών α. τέτοιες διδασκαλίες είναι η πίστη στην αθανασία της ψυχής και η πίστη στην ανάσταση του ανθρώπου β. οι θρησκείες πιστεύουν γενικά ότι ο θάνατος αποτελεί εµπόδιο για την αθανασία γ. διδασκαλία των θρησκειών είναι ότι ο θάνατος αποτελεί οριστική και τελική κατάσταση για τον άνθρωπο β) Ερωτήσεις διάταξης Ο άνθρωπος µέσα από τις θρησκείες εξέφρασε τις πεποιθήσεις του σχετικά µε τη ζωή, το θάνατο και την υπέρβασή του. Με βάση αυτή τη διαπίστωση µπορείτε να βάλετε σε σειρά τα παρακάτω; 209

25 Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά α) ζωή α). β) κακό β). γ) θάνατος γ). δ) πίστη στην αθανασία της ψυχής ή ανάσταση του ανθρώπου δ). γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης 1. Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β) Α Β ταφή νεκρών αρχαιότερη µεταχείριση νεκρών καύση νεκρών πράξη φόβου θάνατος αποτέλεσµα του κακού ανάσταση κατάργηση του θανάτου κατάφαση της ζωής επικρατούσα στάση των θρησκειών θρησκευτική τιµωρία ανάσταση του Ηρακλή δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: καύση, νεκρού, πνεύµατος, ταφή, απόσπαση, ψυχής, φόβος Ιστορικά ο τρόπος απόθεσης των νεκρών µε... προηγείται του τρόπου απόθεσης µε..., η οποία εµφανίζεται αργότερα. Η καύση υπήρξε ένα από τα µέσα µε τα οποία εκφράστηκε ο... για πιθανή παραµονή του..., ιδιαίτερα εκείνου που δεν πέθανε µε καλό θάνατο, ως κακού... µεταξύ των ζωντανών. Εξασφάλιζε την πλήρη... της ψυχής από το σώµα. Άλλες σηµασίες της ήταν η µετάβαση της... µέσα από την καύση στον κόσµο των θεών (π.χ. η περίπτωση του Ηρακλή). 210

26 δ) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου σωστό-λάθος Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 1. Ο φόβος του αγνώστου οφείλεται στην ύπαρξη του θανάτου. Σ Λ 2. Στους κοσµογονικούς µύθους ο θάνατος συµπεριλαµβάνεται ως στοιχείο της ζωής. Σ Λ 3. Οι δύο βασικές θέσεις των θρησκειών είναι πίστη στην αθανασία της ψυχής και στην ανάσταση της ψυχής. Σ Λ 4. Η καύση των νεκρών εκφράζει τον σεβασµό του ανθρώπου στους προγόνους του. Σ Λ 5. Η Ορθόδοξη Εκκλησία προτείνει ανεπιφύλακτα την καύση των νεκρών. Σ Λ 6. Ο θάνατος είναι αποτέλεσµα της εµφάνισης του κακού στον κόσµο. Σ Λ 7. Στις θρησκείες προέχει η προσπάθεια του ανθρώπου για επανασύνδεσή του µε το θείο γενικά. Σ Λ 8. Ο θάνατος δεν είναι ένα από τα µεγάλα προβλήµατα του ανθρώπου γιατί είναι αναπόφευκτο κακό. Σ Λ 1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης Χαρακτηρίστε την παρακάτω ερώτηση ως σωστή ή λανθασµένη, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). Αιτιολογήστε την επιλογή σας. Οι θρησκείες δείχνουν µε διάφορους τρόπους ότι το βασικό κακό είναι η «αµαρτία», δηλαδή η αστοχία. Σ Λ 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 1. Εργασία που παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Παράδοση το ζήτηµα του θανάτου µέσα από την υµνογραφία της νεκρώσιµης Ακολουθίας. 211

27 2. Έρευνα για τη σηµασία της καύσης ή της ταφής των νεκρών στις διάφορες θρησκείες. 3. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αφορµή για πολλές δηµιουργικές εργασίες πάνω στην απάντηση που δίνουν οι θρησκείες στο πρόβληµα του θανάτου µπορεί να δώσει το διήγηµα της Kathrine Clément, Το παιχνίδι των Θεών, Αθήνα 1999, εκδ. Ψυχογιός. 212

28 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 39 Γενικές διαπιστώσεις - Η τελική απάντηση της Εκκλησίας στον άνθρωπο 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Ποια είναι η βασική δοµή της θρησκείας; 2. Πώς προσδιορίζεται το απόλυτο (θεός) και ο κόσµος στις µονοθεϊστικές θρησκείες; 3. Ποια αρχή διέπει τις ενοθεϊστικές θρησκείες για τον άνθρωπο, τον κόσµο και το θείο; 4. Πώς προσδιορίζεται το γεγονός της αλήθειας του Θεού στο Χριστιανισµό; 5. Με ποιο τρόπο διαχωρίζει η Εκκλησία τη θέση της απέναντι στις άλλες θρησκείες, όταν καλείται να προσδιορίσει το πρόσωπο του Χριστού; 6. Πώς ορίζεται ο Χριστιανισµός και ποια είναι η σηµασία του για τον κόσµο; 1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι θα µπορούσε να δηλώνει, µέσα στο πνεύµα της θρησκείας, η επιθυµία των ανθρώπων για δύναµη ή οµορφιά; 2. Γιατί ορισµένες θρησκείες, όπως π.χ. το Ισλάµ, δε θεωρούν το Χριστιανισµό ως µονοθεϊστική θρησκεία; 3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των πανθεϊστικών θρησκειών; 4. Πώς αποδεικνύουν συνήθως οι θρησκείες ότι ο θεός ή οι θεοί που αυτές πιστεύουν είναι ο αληθινός; 5. Πώς γίνεται αποδεκτή η τριαδικότητα του Θεού στη Χριστιανική θρησκεία; 6. Με ποιο ορισµό θα εκφράζατε το περιεχόµενο της Χριστιανικής θρησκείας; 213

29 1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 1. Η βασική δοµή της θρησκείας στηρίζεται στην ύπαρξη µιας απόλυτης πραγµατικότητας - θεού. α. Πώς προσδιορίζεται η απόλυτη πραγµατικότητα στις πολυθεϊστικές θρησκείες; β. Με ποιο τρόπο ελέγχεται η ελευθερία και η δύναµη των θεών; 2. Πολλές φορές τίθεται το ερώτηµα για το ποιος είναι ο αληθινός θεός. α. Ποια είναι η συνηθέστερη απάντηση πολλών θρησκειών; β. Πώς γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη του Θεού στο Χριστιανισµό; 3. Η ποσότητα των θεοτήτων που λατρεύονται σε µια θρησκεία προσδιορίζει και τον χαρακτηρισµό της, π.χ. πολυθεϊστική, µονοθεϊστική κ.λ.π. α. Γιατί η χριστιανική θρησκεία είναι µονοθεϊστική, αφού η λατρεία της αναφέρεται στην Τριαδική θεότητα; β. Με ποιο τρόπο ο Χριστιανισµός προσδιόρισε και έκτοτε οµολογεί ότι ο Θεός, τον οποίο λατρεύει, είναι ο µόνος και αληθής Θεός και όχι κάποιος άλλος; 1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 1. Η θρησκεία αποτελεί βασικό στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου. α. αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος ασχολείται γενικά µε το ζήτηµα της ύπαρξης του θεού β. αυτό συµβαίνει εξ αιτίας του φόβου που έχει ο άνθρωπος απέναντι στο θάνατο γ. δεν αληθεύει αυτό, γιατί ο άνθρωπος βρίσκει ποικιλία στοιχείων, τα οποία τοποθετεί στη θέση του θεού, όπως για παράδειγµα είναι η δύναµη του χρήµατος 214

30 2. Στο ερώτηµα ποιος είναι ο αληθινός θεός οι θρησκείες δίνουν ποικίλες απαντήσεις. α. αυτό οφείλεται στην αδυναµία του ανθρώπου να αποδείξει µε τη λογική ποιος πραγµατικά είναι ο αληθινός θεός β. αυτό συµβαίνει γιατί η έννοια του θεού είναι γέννηµα της ανθρώπινης λογικής γ. γιατί ακόµη δεν έχει βρεθεί από τον άνθρωπο ο τρόπος απόδειξης της ύπαρξης και της αληθινότητας του θεού 3. Ο Θεός ως διαφορετικός από τον κόσµο είναι πέρα από κάθε αντίληψη και ορισµό α. αυτό σηµαίνει ότι ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να µάθει κάτι θετικό για το θεό β. αυτό συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος µαθαίνει µόνον όσα ο θεός αποκαλύπτει για τον εαυτό του σ αυτόν γ. αυτό ισχύει µέχρι σήµερα, αλλά µε την καλλιέργεια της αντιληπτικής ικανότητάς του ο άνθρωπος κάποτε θα γνωρίσει την ουσία του θεού β) Ερωτήσεις διάταξης Στις µονοθεϊστικές θρησκείες η σχέση ανάµεσα στο θεό και τον υλικό και άυλο κόσµο παρουσιάζεται µε µια συγκεκριµένη σειρά. Μπορείτε να βρείτε αυτή τη σειρά; Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά α) Ο κόσµος είναι δηµιούργηµα του Θεού. α). β) Ο κόσµος είναι κατά φύση και αρχικά καλός. β). γ) Η επιδίωξη της ισοθεϊας από πνευµατικά όντα επέφερε διατάραξη στις σχέσεις Θεού και κόσµου. γ). δ) Υπάρχει ελπίδα αναδηµιουργίας του κόσµου από το Θεό. δ). 215

31 γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β) Α Β αποκάλυψη Θεού θρησκεία θεία όντα θεότητες Αναστάς Χριστός αναδηµιουργία κυκλική κίνηση αναβίωση πτώση του κόσµου αρχή νέου κόσµου Θεός χριστιανικός Θεός ειδωλολατρεία µαγεία δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: κίνηση, κόσµος, θανάτου, ελεύθερα, τέλος, αναβίωσης Στις πανθεϊστικές θρησκείες ο... ταυτίζεται µε το Θεό. Αυτό δεσµεύει το Θεό στον κόσµο και στην ορισµένη, συνεχώς επαναλαµβανόµενη λειτουργία του. Ο Θεός δε δρα... και κατά βούληση. Σε µια κυκλική, επαναλαµβανόµενη..., ο θεός-κόσµος συνεχώς πεθαίνει και αναβιώνει δίχως αρχή και... Το ζητούµενο είναι η διατήρηση της.... Όλα τα επιµέρους όντα, εποµένως και ο άνθρωπος, είναι ενταγµένα στις δυο αυτές κύριες φάσεις του κόσµου, του... και της αναβίωσης, και απότελούν επιµέρους περιπτώσεις τους. ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου σωστό-λάθος Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 216

32 1. Η θρησκεία γεννιέται από το βαθύ πόθο του ανθρώπου για σχέση µε την απόλυτη πραγµατικότητα. Σ Λ 2. Στη θέση του απολύτου µπορεί να βρίσκεται το χρήµα, η οµορφιά, η δύναµη κ.ά. Σ Λ 3. Στις πολυθεϊστικές θρησκείες ο κόσµος εκλαµβάνεται ως δηµιούργηµα του Θεού. Σ Λ 4. Στις µονοθεϊστικές θρησκείες υπάρχει η ελπίδα της αναδηµιουργίας του κόσµου. Σ Λ 5. Θρησκεία είναι «ο Χριστός παρατεινόµενος στους αιώνες». Σ Λ 6. Μια ποδοσφαιρική οµάδα µπορεί να επέχει τη θέση θρησκείας στην αντίληψη κάποιων ανθρώπων. Σ Λ 7. Χριστιανισµός είναι η σειρά πράξεων που κάνει ο Θεός στην ιστορία µε τη βοήθεια του κλήρου. Σ Λ 8. Ο αναστηµένος Χριστός είναι το πρώτο δείγµα του νέου κόσµου, στον οποίο ο θάνατος έχει καταργηθεί. Σ Λ 1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας µε συντοµία την απάντησή σας. Όλες οι θρησκείες επιζητούν το Θεό, όµως ο Θεός καθεµιάς είναι κάτι διαφορετικό. α. Είναι ανάγκη να τεθεί το ερώτηµα: «ποιος είναι ο αληθινός Θεός»; β. Κάθε θεός είναι αληθινός, αφού οι άνθρωποι τον δέχονται ως αληθινό. γ. Μόνο η παντοδυναµία του Θεού µπορεί να είναι κριτήριο για την ύπαρξή του. δ. Ποτέ ο άνθρωπος δεν θα µάθει κάτι βεβαιωµένο από την επιστήµη σχετικά µε την ύπαρξη του Θεού. 217

Διδ. Εν. 35. Βουδισμός ( α μέρος)

Διδ. Εν. 35. Βουδισμός ( α μέρος) Διδ. Εν. 35 Βουδισμός ( α μέρος) Είναι ο Βουδισμός θρησκεία; Δεν αναγνωρίζει προσωπικό ή απρόσωπο υπέρτατο ον. Αναμφισβήτητα στηρίχτηκε στο θρησκευτικό βίωμα των ανθρώπων για να δώσει απαντήσεις στο ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ

ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ Ιδρυτής του Ισλάμ είναι ο Μωάμεθ (ο οποίος θεωρείται απ τους μουσουλμάνους ο τελευταίος και μεγαλύτερος προφήτης) Το ιερό βιβλίο της θρησκείας

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς τον λένε τον θεό σου;

Πώς τον λένε τον θεό σου; Γιαν φον Χόλεμπεν Τζέιν Μπερ Κράουζε Πώς τον λένε τον θεό σου; Απορίες των παιδιών για πέντε θρησκείες Περιεχόμενα Ένας κόσμος, πολλές θρησκείες 10 Ο Θεός και η Ψυχή του Κόσμου 37 Πίστη και καθημερινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανισμός και θρησκεύματα

Χριστιανισμός και θρησκεύματα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δ. Λ. ΔΡΙΤΣΑ- Δ. ΜΟΣΧΟΥ- ΣΤΥΛ. Λ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Χριστιανισμός και θρησκεύματα Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΕΟΛΟΓΙΑ του Ραµακρίσνα Ματχ και Ραµακρίσνα Αποστολής

Η Ι ΕΟΛΟΓΙΑ του Ραµακρίσνα Ματχ και Ραµακρίσνα Αποστολής myvedanta.gr 13/08/2013 Η Ι ΕΟΛΟΓΙΑ του Ραµακρίσνα Ματχ και Ραµακρίσνα Αποστολής Πηγή: http://www.belurmath.org/ideology.htm Η ιδεολογία του Ραµακρίσνα Ματχ και Αποστολής αποτελείται από τις αιώνιες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ... Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία: ένα παναθρώπινο φαινόμενο. Διδ. Εν. 3

Θρησκεία: ένα παναθρώπινο φαινόμενο. Διδ. Εν. 3 Θρησκεία: ένα παναθρώπινο φαινόμενο Διδ. Εν. 3 Η έννοια της θρησκείας Ο όρος «θρησκεία» συνδέεται με το φαινόμενο της θρησκείας γενικά και με τις επιμέρους θρησκείες ειδικότερα Με το πολυδιάστατο και

Διαβάστε περισσότερα

Διδ. Εν. 35. Βουδισμός ( α μέρος)

Διδ. Εν. 35. Βουδισμός ( α μέρος) Διδ. Εν. 35 Βουδισμός ( α μέρος) Πρόκειται για θρησκεία; Δεν αναγνωρίζει προσωπικό ή απρόσωπο υπέρτατο ον. Αναμφισβήτητα στηρίχτηκε στο θρησκευτικό βίωμα των ανθρώπων για να δώσει απαντήσεις στο ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

Διδ. Εν. 35 ( Β μέρος) Ο Βουδισμός ( βουδιστικός μοναχικός βίος, βουδιστική λατρεία, διαφορές Βουδισμού- Χριστιανισμού

Διδ. Εν. 35 ( Β μέρος) Ο Βουδισμός ( βουδιστικός μοναχικός βίος, βουδιστική λατρεία, διαφορές Βουδισμού- Χριστιανισμού Διδ. Εν. 35 ( Β μέρος) Ο Βουδισμός ( βουδιστικός μοναχικός βίος, βουδιστική λατρεία, διαφορές Βουδισμού- Χριστιανισμού Δέκα βασικές υποχρεώσεις των Βουδιστών 1. Να σέβονται κάθε μορφή ζωής και να αποφεύγουν

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Αγιά Τετράδα

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Αγιά Τετράδα ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Αγιά Τετράδα Πρόλογος Ένα από τα θέματα που απασχολούν την σημερινή κοινωνία είναι εκείνο της πίστης και ο τρόπος με τον οποίο η θρησκεία επηρεάζει τις κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ. Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ. Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος 1 ο παράδειγµα Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται υποθετικά στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Το Διαδίκτυο αποτελεί σήμερα εικόνα του πραγματικού κόσμου. Κάθε σκέψη, δράση και δραστηριότητα του ανθρώπου έχει μεταφερθεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΗ της ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΗ της ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΗ της ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Geoffrey Parrinder, Διδάκτορας Φιλοσοφίας Επίτιμος Καθηγητής Συγκριτικής Μελέτης των Θρησκειών Πανεπιστήμιο του Λονδίνου Αγγλία 1977 Η Θρησκευτική Φύση της ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Με τις ερωτήσεις του τύπου αυτού καλείται ο εξεταζόμενος να επιλέξει την ορθή απάντηση από περιορισμένο αριθμό προτεινόμενων απαντήσεων ή να συσχετίσει μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνος Οµάδας Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Οµάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ Στα κυριότερα θρησκεύματ 15 ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Διερευνητική Εργασία της Β Λυκείου ΓΕΝΙΚ Α Χριστιανισμός, ονομάζεται το θρησκευτικό σύστημα πίστης, το οποίο αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4 Ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία, επισημάνσεις και προβληματισμοί (κεφ.32) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 (ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ) Μια σύνοψη: Κατανοώντας ορισμένες λέξεις και έννοιες προκύπτει μια ανυπολόγιστη αξία διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας.

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας. 2.2.2. Η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Το Ελληνικό Πνεύµα κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Η Παλαιοχριστιανική τέχνης - Μια Τέχνη Ελληνική Eρωτήσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω.

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ - Από το Κεφάλαιο 21, II. THE RESPONSIBILITY FOR SIGHT - 1. Έχουμε πει επανειλημμένα το πόσα λίγα σου ζητούνται για να μάθεις αυτά τα μαθήματα. Είναι η ίδια μικρή προθυμία που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνος Οµάδας Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Οµάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ 17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗ ΙΑΚΡΙΗ ΤΩΝ ΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ Απόσπασµα από το ύνταγµα που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το Μαΐο του 1827 το αρ. 5 Η κυριαρχία ενυπάρχει στο Έθνος

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

Η ύπαρξη του Θεού και οι σχετικές ενδείξεις.

Η ύπαρξη του Θεού και οι σχετικές ενδείξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : «ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ» Η αναζήτηση του Θεού. Η τάση, ροπή αναζήτησης του Θεού είναι έµφυτη στον άνθρωπο. Η θρησκευτικότητα είναι η εκδήλωση αναζήτησης του Θεού. Η αναζήτηση και προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

''Ανορθόδοξες'' θεραπευτικές μέθοδοι

''Ανορθόδοξες'' θεραπευτικές μέθοδοι ''Ανορθόδοξες'' θεραπευτικές μέθοδοι Date : Ιανουαρίου 10, 2008 Δύο Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας έχουν ασχοληθεί με θέματα εναλλακτικών "θεραπειών". Συγκεκριμένα στα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αύξηση πληθυσμού αγροτική επανάσταση (μεγάλα αγροκτήματα νέες μέθοδοι εισαγωγή μηχανημάτων) ανάπτυξη εμπορίου α. Ευρώπη Αφρική Αμερική (τριγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ. Γιόγκα Διαλογισμός Mind control Μαρτυρίες

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ. Γιόγκα Διαλογισμός Mind control Μαρτυρίες ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ Γιόγκα Διαλογισμός Mind control Μαρτυρίες Γιόγκα Γιόγκα σημαίνει ένωση. Με τον όρο αυτό ονομάζονται οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις ανατολικές θρησκείες και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ

ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑ: Α2 ΟΜΑΔΑ: ΑΝΩΝΥΜΟΙ!!! ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΣΚΟΥΤΕΡΗ Ε. ΓΑΛΑΝΗ Α. ΚΑΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό πλαίσιο και θεματική ενότητα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό πλαίσιο και θεματική ενότητα Ονοματεπώνυμο ΡΟΖΑ ΤΡΕΣΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό πλαίσιο και θεματική ενότητα Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί σε τμήμα 25 μαθητών και μαθητριών της Α Γυμνασίου. Η διδασκαλία θα διαρκεί δύο διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1

Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ένα από τα ζητήματα τα οποία έχει θεωρηθεί από τα πιο δύσκολα για την ανθρώπινη σκέψη (αυτό για την αρχή του κόσμου), έχει μια από τις παρακάτω απλοποιημένες απαντήσεις: 1) Ο κόσμος

Διαβάστε περισσότερα

Η Απουσία του Χρόνου Σελίδα.1

Η Απουσία του Χρόνου Σελίδα.1 Η Απουσία του Χρόνου Σελίδα.1 (Επιφυλλίδα Οπισθόφυλλο) Ο Εαυτός και η Απουσία του Χρόνου Δεν είναι καθόλου συνηθισμένο να γίνονται συζητήσεις και αναφορές για την Απουσία του Χρόνου ακόμη και όταν υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµα Α1 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον καθένα: Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α1 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ Ο Ινδουισμός, που αναφέρεται συχνά ως η αρχαιότερη θρησκεία του κόσμου, είναι η Τρίτη μεγαλύτερη θρησκεία του κόσμου σε αριθμό πιστών, μετά το Χριστιανισμό και το Ισλάμ.

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Με τις ερωτήσεις του τύπου αυτού καλείται ο εξεταζόµενος να επιλέξει την ορθή απάντηση από περιορισµένο αριθµό προτεινόµενων απαντήσεων ή να συσχετίσει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πιστεύουν οι νέοι, και γιατί. Πέλα Μαράκη Ιωάννα Κλάδη Μαργαρίτα Μαρκάκη Γιώργος Περάκης

Πιστεύουν οι νέοι, και γιατί. Πέλα Μαράκη Ιωάννα Κλάδη Μαργαρίτα Μαρκάκη Γιώργος Περάκης Πιστεύουν οι νέοι, και γιατί Πέλα Μαράκη Ιωάννα Κλάδη Μαργαρίτα Μαρκάκη Γιώργος Περάκης Τι είναι η πίστη; Πίστη είναι η βεβαιότητα κάποιας ή κάποιου για την αλήθεια ενός ισχυρισμού, ανεξάρτητα αν η βεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Σχολείο και διαφορετικότητα»

Project: «Σχολείο και διαφορετικότητα» Project: «Σχολείο και διαφορετικότητα» Άντρες vs. Γυναίκες ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑ Β Δημητρίου Ναταλία Μητραβέλα Κατερίνα Ντούσκα Μαρίνα Τσέλλου Νεφέλη Oι άνθρωποι είναι διαφορετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΑΞΗ: Β ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 23 ΑΓΟΡΙΑ: 13 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΛΙΑΠΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ. «Ο πνευματικός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι φανατισμένος» Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ. «Ο πνευματικός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι φανατισμένος» Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ «Ο πνευματικός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι φανατισμένος» Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος H αποκλειστική και με πάθος προσπάθεια επιβολής των ιδεών ενός ατόμου ή μιας ιδεολογίας, που συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί της παιδαγωγικής διαδικασίας

Σκοποί της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί της παιδαγωγικής διαδικασίας Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Η παιδαγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

3η - 4η ιδακτική Ενότητα. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Τι είναι ηµ οκρατία

3η - 4η ιδακτική Ενότητα. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Τι είναι ηµ οκρατία Μ Ε Ρ Ο Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ι Τ Ι Κ Ο Ι Θ Ε Μ Ο Ι 26 3η - 4η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΤΙΚΟΙ ΘΕΜΟΙ Τι είναι ηµ οκρατία Εργασία για το σπίτι Να εντοπίσετε τις διαφορές ως προς την οργάνωση και τις αρµοδιότητες µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Μοναχισμός

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Μοναχισμός 2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου Μοναχισμός Της Μαργαρίτας Βελέντζα Γ1 2011-2012 Με τον όρο μοναχισμός στον Χριστιανισμό εννοείται το θρησκευτικό κίνημα των λαϊκών -κυρίως- που με βάση το κήρυγμα του Ιησού και την

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας 1. Ορισµός και αντικείµενο της Κοινωνιολογίας 1.1. Κοινωνιολογία και κοινωνία Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής βασικό φαινόμενο που διακρίνει κάθε ζωντανό οργανισμό, είναι η κίνηση Ο βιολογικός αγώνας του ανθρώπου και μέσα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82)

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 1. KEIMENO Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιο

Διαβάστε περισσότερα

8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:. Ο Σατανισμός Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.36) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 10: Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 1 Εφηβεία (4590)

Κείμενο 1 Εφηβεία (4590) Κείμενο 1 Εφηβεία (4590) Οι έφηβοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα του επόμενου βήματος, που οδηγεί στην ενηλικίωση, ενώ η κοινωνία απαιτεί απ αυτούς να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ανθρωπότητα βρίσκεται στα πρόθυρα μεγάλης αλλαγής και ενός αβέβαιου μέλλοντος...

Η ανθρωπότητα βρίσκεται στα πρόθυρα μεγάλης αλλαγής και ενός αβέβαιου μέλλοντος... Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο «Οι λαοί και τα έθνοι του κόσμου εισέρχονται σε μια περίοδο μεγάλων δυσκολιών και αλλαγών. Οι πόροι του κόσμου ελαττώνονται. Οι πληθυσμοί αυξάνονται. Και καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα