Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 33. Ο Ινδουϊσµός (Β) 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 33. Ο Ινδουϊσµός (Β) 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 33 Ο Ινδουϊσµός (Β) 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Ποιο είναι το περιεχόµενο των κανόνων που δηµιούργησαν οι βραχµάνοι, από αντίδραση προς τον Βουδδισµό; 2. Ποια είναι η γενική εικόνα που παρουσιάζει σήµερα ο Ινδουϊσµός; 1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποια µορφή παίρνει η λατρεία στον Ινδουϊσµό σε αντικατάσταση της θυσίας 2. Ποιο είναι το περιεχόµενο του Σακτισµού; 3. Ποιο είναι το περιεχόµενο του Σιβαϊσµού και του Βισνουϊσµού; 1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 1. Από το 13 ο ως το 18 ο αι. η Ινδία βρέθηκε υπό µουσουλµανική κατοχή. α. Ποια αποτελέσµατα επέφερε η κατάσταση αυτή στο γενικότερο πνεύµα του Ινδουϊσµού; β. Γιατί ο Γκάντι αναδείχθηκε µια µεγάλη µορφή της Ινδίας; 2. Στην ιστορία του Ινδουϊσµού σηµειώθηκαν πολλές εξελίξεις και µάλιστα στους τρόπους µε τους οποίους το άτοµο θα µπορούσε να απαλλαγεί από τις ατέρµονες αναγεννήσεις. α. Ποιο ρόλο διαδραµατίζει το ντάρµα σ αυτή την προσπάθεια; β. Ποια στάδια της ζωής αναγνώρισαν οι βραχµάνοι ως συσσωρευτές καλού κάρµα 1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου 186

2 α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. Η εµφάνιση του Βισνού στον κόσµο α. συµβάλλει στη σωτηρία και την απαλλαγή του Ινδού από τις αέναες αναγεννήσεις β. έχει παρηγορητική έννοια γ) προτρέπει τον άνθρωπο να πραγµατοποιεί αιµατηρές θυσίες β) Ερωτήσεις διάταξης Ο Ινδουισµός είναι το σύνολο των παραδόσεων που τον αποτελούν. Μπορείτε να βάλετε σε σειρά ορισµένα από τα κυριότερα στοιχεία του; Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά α) Η ύπαρξη είναι οδυνηρή α). β) Ως οδυνηρή η ύπαρξη θέτει το αίτηµα της απελευθέρωσής της από αυτήν β). γ) Η απελευθέρωση της ύπαρξης επιδιώκεται ε δυο τρόπους, τον άµεσο και το σταδιακό γ). δ) Ο άµεσος τρόπος απελευθέρωσης επιτυγχάνεται µέσα από την αγαπητική αφοσίωση προς µια θεότητα δ). γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β) Α Β ντάρµα κανόνες θρησκευτικής ορθοπραξίας εµφανίσεις Βισνού Κρίσνα εµφάνιση θεότητας σωτηρία άνθρωπος οδυνηρή ύπαρξη θεά Κάλι Σακτισµός δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 187

3 Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: παραδόσεων, οδυνηρή, απελευθέρωση, θεότητα Ο Ινδουϊσµός είναι το σύνολο των... που τον αποτελούν. Μπορούµε όµως να πούµε ότι κυρίως είναι ό,τι πιστεύει σήµερα η πλειονότητα του ινδικού λαού. Τα κύρια στοιχεία αυτής της πίστης του είναι: Η ύπαρξη είναι.... Ως τέτοια θέτει το αίτηµα της απελευθέρωσης από αυτή. Η... επιδιώκεται µε δύο τρόπους, τον άµεσο και το σταδιακό. Ο άµεσος τρόπος επιτυγχάνεται κυρίως µέσα από την αγαπητική αφοσίωση προς µια..., που επιλέγεται προσωπικά από τον Ινδουϊστή. ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου σωστό-λάθος Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 1. Ντάρµα είναι οι κανόνες της κοινωνικής και θρησκευτικής ορθοπραξίας. Σ Λ 2. Ο Σίβα βοηθεί τους πιστούς του, χωρίς να προβαίνει σε εµφανίσεις. Σ Λ 3. Ο Βισνού βοηθεί τους πιστούς του εµφανιζόµενος ως Κρίσνα. Σ Λ 4. Η θεά Κάλι είναι από τις πιο αγαπητές θεότητες στον Ινδουϊσµό. Σ Λ 5. Η «τιµή» προς τη θεότητα αντικατέστησε τις θυσίες. Σ Λ 6. Ο Γκάντι βοήθησε στην αναβίωση ορισµένων ινδουϊστικών παραδόσεων, εντυπωσιακών για τη ύση. Σ Λ 7. Η πλύση του ινδουϊστή στον Γάγγη πιστεύεται ότι διευκολύνει την µετενσάρκωση. Σ Λ 8. Ο ινδουϊστής είναι άτοµο που πιστεύει ότι ανήκει σε πολυθεϊστική θρησκεία. Σ Λ 1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης 188

4 Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας µε συντοµία την απάντησή σας. Κυρίως από το 19 ο αι. και όσο χρόνο η Ινδία ήταν υπό τους Βρετανούς τα κύµατα της θρησκευτικής αναβίωσης του Ινδουϊσµού έφθασαν ως τη ύση και συνεχίζουν να έρχονται µέχρι σήµερα. α. Αυτό συνέβη γιατί ο Ινδουϊσµός ανέπτυξε από τότε ιεραποστολική δράση προς τη ύση. β. Από τη στιγµή που κάποια µεγάλα ονόµατα βελτίωσαν την γενική εικόνα του Ινδουϊσµού, ήταν ζήτηµα χρόνου να γίνει αυτός γνωστός στη ύση. γ. Σ αυτό συνέτεινε η συνάντηση του Ινδουϊσµού µε τη ύση και το Χριστιανισµό και η ανάγκη του Ινδικού λαού για εθνική ανεξαρτησία. δ. Αυτό συνέβη γιατί ο Ινδουϊσµός έλαβε πολλά στοιχεία από το Ισλάµ και τον Χριστιανισµό. 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Έρευνα για τη σχέση και τις διαφορές ανάµεσα στις ανατολικές θρησκείες και τον χριστιανισµό («Ο Θεός και οι Γκουρού» του R.D. Clements, εκδ. Πέργαµος). 3. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η σηµασία των θείων µετενσαρκώσεων στον Ινδουϊσµό µε βάση το βιβλίο του Έρµαν Έσσε «ο βροχοποιός, ο εξοµολογητής, Ινδική βιογραφία», εκδ. Καστανιώτη. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

5 Η Γιόγκα 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Τι ρόλο παίζει ο νους του ανθρώπου στη σωτηρία του σύµφωνα µε τις τεχνικές της γιόγκα; 2. Ποια είναι τα τρία κυριότερα στάδια διαλογισµού και ποια αποτελέσµατα έχουν στην άσκηση του νου; 3. Ποια είναι τα πέντε προπαρασκευαστικά στάδια διαλογισµού στη γιόγκα και ποιο κίνδυνο υποκρύπτουν για τον ασκούµενο; 4. Σε ποια περίπτωση η γιόγκα δεν βοηθεί τον άνθρωπο να κατανοήσει τη σχετικότητα του κόσµου; 5. Ποιες είναι οι κυριότερες οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στην τεχνική του διαλογισµού στη γιόγκα και του χριστιανικού µυστικισµού; 1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι σηµαίνει ο όρος γιόγκα και τι εννοείται συνήθως µ αυτόν; 2. Ποιες είναι οι βασικές ιδέες της γιόγκα; 3. Ποια οµοιότητα ενυπάρχει ανάµεσα στη γιόγκα και την ησυχαστική παράδοση; 1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 1. Γιόγκα σηµαίνει την ένωση δύο ή περισσοτέρων πραγµάτων. α. Ποιος είναι ο συνηθέστερος σκοπός της εφαρµογής των τεχνικών της γιόγκα; β. Ποια είναι η ιστορική αρχή της γιόγκα; 2. Η γιόγκα έχει τις δικές της θεωρητικές προϋποθέσεις. 190

6 α. Ποιες είναι οι δύο βασικές ιδέες για την κατανόηση της χρησιµότητάς της; β. Σε τι χρησιµεύουν στα πλαίσια του Ινδουϊσµού οι βασικές ιδέες της τεχνικής αυτής; 3. Η τεχνική του διαλογισµού έχει οµοιότητες µε την προσευχή στον ησυχασµό. α. Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά ανάµεσα σε διαλογισµό και ησυχαστική προσευχή; β. Ποια είναι η βασική διαφορά ανάµεσα στις δυο πιo πάνω πνευµατικές τεχνικές; 1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 1. Γιόγκα είναι όρος µε τον οποίο ονοµάζονται οι τεχνικές που σκοπό έχουν: α. την ένωση του ανθρώπου µε το θείο στοιχείο πού ενυπάρχει σ αυτόν β. την ένωση του ανθρώπου µε τις ψυχές των προγόνων του γ. την ένωση του ανθρώπου µε άλλους ανθρώπους της ίδιας θρησκείας 2. Σύµφωνα µε τις Ουπανισάδες το όνοµα Μπράχµαν δόθηκε: α. στον νου που βρίσκεται επάνω από τον φυσικό κόσµο β. στο σύνολο της απόλυτης, θείας πραγµατικότητας γ. στις ψυχικές αρετές πού αποκτά ο άνθρωπος µετά από άσκηση 3. Οι οµοιότητες που παρουσιάζονται ανάµεσα στην προσευχή της ορθόδοξης ησυχαστικής παράδοσης και της γιόγκα οφείλονται στο: α. ότι µε την προσευχή και οι δύο επιζητούν την ένωση µε το θείο β. ότι η τεχνική της προσευχής είναι στοιχείο όλων των ανατολικών θρησκειών γ. ότι µε την προσευχή αναζητείται το θείο µέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου β) Ερωτήσεις διάταξης 191

7 Η τεχνική της γιόγκα συνίσταται σε προπαρασκευαστικά στάδια στο διαλογισµό. Μπορείτε να βάλετε στη σειρά µέρος αυτών των σταδίων; Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά α) Άσκήσεις αποκοπής του νου από την επιθυµία. α). β) Άσκηση του σώµατος σε στάσεις αυτοσυγκέντρωσης. β). γ) Αποφυγή βίας, κλοπής, γενετησίων σχέσεων, ιδιοκτησίας. γ). δ) Συγκράτηση της αναπνοής για πλήρη αυτοσυγκέντρωση. δ). γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β) 1. Α Β Γιόγκα ένωση Μπράχµαν απόλυτη, θεία πραγµατικότητα Γιόγκα - Ησυχασµός µορφές µυστικισµού Γιόγκι ο ενωµένος µε το θείο Αναστάς Χριστός Θεός, λυτρωτής των ανθρώπων Συγκράτηση αναπνοής άσκηση γιόγκα Ινδός Βουδδιστής Μοναχισµός 2. Α Β Άτµαν περιέχεται στα όντα Τεχνική της γιόγκα διαλογισµός Κλασική γιόγκα απελευθέρωση από την άγνοια Σκοπός της γιόγκα ένωση µε το θείο αναγέννηση στους ουρανούς ανάσταση των ταλαιπωρηµένων δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 192

8 Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: προσευχή, διαλογισµού, ένωση, µυστικισµού, διαφορά, γιόγκα, µετενσαρκώσεων, απελευθέρωση Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η... στην ησυχαστική παράδοση παρουσιάζει οµοιότητες µε την τεχνική του..., δηλαδή της γιόγκα. Επειδή και οι δύο επιζητούν την... µε το θείο, µπορούν να χαρακτηριστούν ως µορφές.... Υπάρχουν όµως και διαφορές. Η κυριότερη... είναι εκείνη που αφορά στο σκοπό των δύο: στη... ο σκοπός είναι η ένωση µε το θείο, προκειµένου να επιτευχθεί η διακοπή των... και µέσα από αυτήν η... από τον κόσµο του περιορισµού, της µεταβολής και του θανάτου. ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου σωστό-λάθος Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 1. Γιόγκα είναι όρος που προσδιορίζει τεχνικές µε σκοπό την ένωση του ανθρώπου µε το θείο. Σ Λ 2. Μέσα σε καθένα από τα όντα του κόσµου µας ενυπάρχει το Μπράχµαν ως Άτµαν. Σ Λ 3. Η τεχνική της γιόγκα είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από τον διαλογισµό. Σ Λ 4. Ουσιαστική επιδίωξη του διαλογισµού είναι η προσκόλληση του νου στα υλικά αγαθά. Σ Λ 5. Σκοπός της κλασικής γιόγκα είναι η καλή σωµατική κατάσταση του Γιόγκι. Σ Λ 6. Η ησυχαστική παράδοση χρησιµοποιεί µέσα που µοιάζουν µε την τεχνική του διαλογισµού. Σ Λ 7. Η προσπάθεια του ανθρώπου να ενωθεί µε το θείο είναι µια µορφή µυστικισµού. Σ Λ 8. Υπάρχει διαφορά ανάµεσα στον γιόγκι που ενώνεται µε το θείο και στον αναστηµένο Χριστό. Σ Λ 1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης 193

9 Α. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας µε συντοµία την απάντησή σας. Σκοπός της γιόγκα είναι η ένωση του ανθρώπου µε το θείο. α. Αυτό γίνεται επειδή ο άνθρωπος πάντα επιζητεί τη φυγή από τις δυσχέρειες της ζωής. β. Αυτό επιδιώκεται µε σκοπό τη διακοπή των µετενσαρκώσεων. γ. Γιατί µε τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται η µίµηση του χριστιανικού µυστικισµού. δ. Γιατί έτσι θα σωθεί ο παρών κόσµος από το θάνατο. Β. Χαρακτηρίστε την παρακάτω ερώτηση ως σωστή ή λανθασµένη, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). Αιτιολογήστε την επιλογή σας. Ο ενωµένος µε το θείο Γιόγκι είναι η αντιπροσωπευτική πραγµατικότητα της γιόγκα. Σ Λ 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Μια έρευνα που να ανιχνεύει την εισβολή αντιλήψεων από τις ανατολικές θρησκείες στην καθηµερινή ζωή των Ελλήνων. 194

10 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 35 Ο Βουδδισµός 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Ποια είναι τα κυριότερα βιογραφικά στοιχεία της ζωής του Σιντάρτα Γκαουτάµα που έχουν σχέση µε την αναζήτηση της γνώσης της ζωής; 2. Ποιες είναι επιγραµµατικά οι «τέσσερις ευγενικές αλήθειες» στον Χιναγυάνα Βουδδισµό; 3. Σύµφωνα µε τη διδασκαλία του Μαχαγυάνα Βουδδισµού ποιό είναι το περιεχόµενο της κοσµολογίας του; 4. Ποια µορφή του Βούδδα είναι η επικρατέστερη στις περισσότερες βουδδιστικές χώρες; 1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι ονοµάζεται Ζεν στο Βουδδισµό; 2. Σύµφωνα µε τον Χιναγυάνα Βουδδισµό τι είναι «το µονοπάτι που οδηγεί στην κατάπαυση του πόνου»; 1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 1. Ένας από τους µεγάλους κλάδους παραδόσεων του Βουδδισµού είναι ο Βουδδισµός Χιναγυάνα. α. Ποιο είναι το ιδανικό στο βουδδιστικό αυτό κλάδο; β. Γιατί λέγεται ότι µόνον ο µοναχός µπορεί να επιτύχει το ιδανικό στον Χιναγυάνα Βουδδισµό; 2. Ο Σιντάρτα Γκαουτάµα είναι ο ιδρυτής του Βουδδισµού. α. Ποια υπήρξε η αφετηρία της πνευµατικής του αναζήτησης; β. Πότε θεώρησε ο Γκαουτάµα ότι η πνευµατική του αναζήτηση περατώθηκε; 195

11 1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 1. Ο Σιντάρτα Γκαουτάµα θεωρείται ιδρυτής του Βουδδισµού: α. επειδή δηµιούργησε ένα νέο τρόπο λατρείας του θείου β. επειδή βοηθεί τα όντα να σωθούν από τις πολλαπλές µετενσαρκώσεις γ. επειδή εγκατέλειψε τα εγκόσµια και δηµιούργησε τον βουδδιστικό µοναχικό βίο 2. Στον Χιναγυάνα Βουδδισµό αυτοί που µπορούν να επιτύχουν απόλυτα την απελευθέρωση από την οδυνηρή ύπαρξη είναι: α. οι µοναχοί και οι λαϊκοί β. µόνον οι µοναχοί γ. όσοι ασκούνται καθηµερινά στην προσευχή και την αυτοσυγκέντρωση 3. Το ιδανικό του Μαχαγυάνα Βουδδισµού είναι: α. ο φωτισµός του πιστού και η βοήθειά του προς όλα τα όντα, ώστε να φθάσουν στη Νιρβάνα β. η άσκηση γενικότερα γ. η συµπόνοια και η βοήθεια προς τα αδύναµα όντα. β) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης Στον Χιναγυάνα Βουδδισµό ο Κανόνας Πάλι περιέχει σύστηµα διδασκαλίας σε ένα συγκεκριµένο σχήµα µε τον όρο «τέσσερις ευγενικές αλήθειες». Μπορείτε να τις βάλετε στη σωστή σειρά; Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά α) Το µονοπάτι που οδηγεί στην κατάπαυση του πόνου. α). β) Η κατάπαυση του πόνου. β). γ) Αιτία του πόνου είναι η επιθυµία. γ). δ) Η ύπαρξη είναι πόνος. δ). 196

12 γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β) Α Βουδδισµός Χιναγυάνα Σιντάρτα Γκαουτάµα Η ύπαρξη είναι πόνος Κοσµολογία Μαχαγυάνα Βουδδ Β κλάδος του Βουδδισµού Ινδική καταγωγή πεποίθηση Χιναγυάνα Βουδδισµού Ύπαρξη χιλιάδων κόσµων Ιαπωνική καταγωγή βέδες δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: Βουδδισµού, απελευθερωθεί, ύπαρξη, µοναχός, λαϊκοί, κάρµα, αναγέννηση, ντάνα, µοναχοί Το ιδανικό του Χιναγυάνα... είναι ν αποκτήσει ο άνθρωπος αντίληψη της αληθινής πραγµατικότητας, ώστε τελικά να... από την εξ ορισµού οδυνηρή.... Ο άνθρωπος αυτός δεν µπορεί στο Χιναγυάνα παρά να είναι.... Οι... µπορούν µόνο να κάνουν πράγµατα που παράγουν καλό... και να ελπίζουν, όπως στον Ινδουϊσµό, σε µια καλύτερη.... Τα πράγµατα αυτά είναι: η «...», δηλαδή το να δίνεις. οι ιερές αποδηµίες. η τήρηση κάποιων από τους κανόνες του «οκταπλού µονοπατιού» για κάποιο διάστηµα κτλ. Γενικά όµως, στο Βουδδισµό την κυρίως βουδδιστική κοινότητα αποτελούν εκείνοι που ζουν µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µπορούν να τηρήσουν όλα όσα πρέπει, δηλαδή οι.... ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου σωστό-λάθος 197

13 Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 1. Στον Κανόνα Πάλι υπάρχουν βεβαιωµένες πληροφορίες για τη ζωή του Σιντάρτα Γκαουτάµα. Σ Λ 2. Βούδδας στη βουδδιστική θρησκεία λέγεται αυτός που απέκτησε το φωτισµό δηλ. ένα είδος γνώσης. Σ Λ 3. Στο Βουδδισµό η ύπαρξη δεν ταυτίζεται µε τον πόνο αλλά και δεν αναπαράγεται µε µετενσαρκώσεις. Σ Λ 4. Στο Χιναγυάνα Βουδισµό αιτία της επιθυµίας είναι ο πόνος. Σ Λ 5. «Νιρβάνα» σηµαίνει την κατάσβεση της άγνοιας και της επιθυµίας µε αποτέλεσµα το τέλος των µετενσαρκώσεων. Σ Λ 6. Το µονοπάτι που οδηγεί στην κατάπαυση του πόνου αποτελείται από επτά στάδια. Σ Λ 7. Στο Βουδδισµό την κυρίως βουδδιστική κοινότητα αποτελούν λαϊκοί και µοναχοί που τηρούν όλα όσα πρέπει. Σ Λ 8. Ιδανικό του Βουδδισµού είναι η µετά θάνατον παύση των µετενσαρκώσεων. Σ Λ 1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης Α. Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση και αιτιολογήστε σύντοµα την επιλογή σας. Το ιδανικό στον Χιναγυάνα Βουδδισµό είναι να αποκτήσει ο άνθρωπος αντίληψη της αληθινής πραγµατικότητας. Οι τρόποι είναι πολλοί και δύσκολοι. α. Μόνο οι µοναχοί µπορούν να ελπίζουν στην επίτευξη ενός τέτοιου σκοπού. β. Οι λαϊκοί µπορούν πολύ εύκολα να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. γ. Ο Σιντάρτα Γκαουτάµα απέτρεπε τους µοναχούς από την επίτευξη αυτού του στόχου. δ. Μόνο ο Βούδδας πέτυχε να αποκτήσει αντίληψη της αληθινής πραγµατικότητας. Β. Να βάλετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω µέρη: 198

14 Η ύπαρξη είναι πόνος, η κατάπαυση του πόνου, το µονοπάτι που οδηγεί στην κατάπαυση του πόνου, αιτία του πόνου είναι η επιθυµία α.... β.... γ.... δ.... Τι είναι η «ντάνα» και τι επιδιώκεται µ αυτήν στον Χιναγυάνα Βουδδισµό; 2. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η αναζήτηση και η σηµασία της πνευµατικότητας µέσα από τα βιβλία του Έρµαν Έσσε «Σιντάρτα» εκδ. Καστανιώτη και το βιβλίο του Τίτο Κολιάντερ «Ο δρόµος των ασκητών» εκδ. Ακρίτας. 2. Εργασία για το πώς προσεγγίζει ένας ευρωπαίος συγγραφέας τη θρησκεία του Βουδδισµού. «Ο έλληνας Βούδας» του Ν. ήµου, εκδ. Νεφέλη. 3. Εργασία µε θέµα τον εντοπισµό των πνευµατικών αναζητήσεων στο Βουδδισµό κάτω από την αναλυτική διάθεση της Ψυχολογίας µε βάση το βιβλίο των Έριχ Φροµ, Ντ. Σουζούκι, Ρ. Ντε Μαρτίνο «Ζεν βουδισµός και Ψυχολογία», εκδ. Μπουκουµάνη. 199

15 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 36 Η Κινέζικη θρησκεία 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Ποιο είναι το κοσµοείδωλο της κινεζικής θρησκείας; 2. Ποια είναι η κεντρική ιδέα του Κοµφουκιανισµού που διαπερνά την καθηµερινή ζωή του ατόµου στην Κίνα; 3. Γιατί ο Μαοϊκός κοµµουνισµός απέρριψε την κοµφουκιανική έκφραση της θρησκείας; 4. Ποια είναι η κοινή συνισταµένη των τριών θρησκειών, Κοµφουκιανισµού, Ταοϊσµού καί Μαχαγυάνα Βουδδισµού, έτσι ώστε αυτές να συνυπάρχουν ως κινεζική θρησκεία; 1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Σε ποιες περιπτώσεις του βίου οι Κινέζοι χρησιµοποιούν τους κανόνες του Κοµφουκιανισµού; 2. Ποιο µέρος της ζωής του Κινέζου καλύπτει ο θρησκευτικός ή λαϊκός Ταοϊσµός; 3. Τι είναι το γιν και το γιαγκ; 1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 1. Στην Κίνα υπάρχουν πολλές θρησκείες, εγχώριες και επείσακτες. α. Τι εννοούµε µε τον όρο «κινεζική θρησκεία»; β. Ποιες ανάγκες της καθηµερινής ζωής του Κινέζου καλύπτουν οι κανόνες του Κοµφουκιανισµού; 200

16 2. Ο Ταοϊσµός κατέχει κυρίαρχη θέση στην κινεζική θρησκεία. α. Ποια είναι η βασική ιδέα του Ταοϊσµού για την κοσµογονία; β. Τι ακριβώς σηµαίνει η γνωστή παράσταση του κύκλου πού είναι χωρισµένος µε µια σιγµοειδή γραµµή σε δύο µέρη µε διαφορετικό χρώµα; 3. Ο Κοµφουκιανισµός συνυπάρχει µε άλλες θρησκείες στην Κίνα. α. Ποιο είναι το περιεχόµενό του και σε ποιους τοµείς της ζωής αναφέρεται; β. Περιγράψτε σύντοµα τη ζωή του Κοµφούκιου και το έργο του Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 1. Στην Κίνα υπάρχουν πολλές θρησκείες, άλλες εγχώριες και άλλες επείσακτες. α. Εγχώριες είναι ο Κοµφουκιανισµός και ο Ταοϊσµός β. Επείσακτες είναι ο Ταοϊσµός και ο Χριστιανισµός γ. Επείσακτες είναι ο Βουδδισµός και ο Κοµφουκιανισµός 2. Το κοσµοείδωλο της Κινεζικής θρησκείας σήµερα προέρχεται από την ταοϊστική ιδέα για την κοσµογονία. α. αυτό σηµαίνει ότι τα όντα χωρίζονται σε γιν και σε γιαγκ β. αυτό έχει ως αποτέλεσµα την λατρεία των προγόνων γ. αυτό οδηγεί τον Κινέζο στην πραγµατοποίηση καλών πράξεων 3. Ο Κοµφουκιανισµός είναι περισσότερο ένα ηθικοκοινωνικό σύστηµα που εισήγαγε ο Κοµφούκιος παρά µια θρησκεία. α. αυτό συµβαίνει επειδή η λατρεία στους θεούς δεν γίνεται σε καθηµερινή βάση β. αυτό ισχύει πράγµατι επειδή είναι ένα σύνολο κανόνων κοινωνικής συµπεριφοράς γ. αυτό συµβαίνει επειδή έχουν αφαιρεθεί όλα τα θρησκευτικά στοιχεία του κατά την πορεία του στο χρόνο β) Ερωτήσεις διάταξης 201

17 Η ταοϊστική ιδέα για την κοσµογονία παρουσιάζει µεθοδικά την εξέλιξη των δυνάµεων και των αρχών πού συναποτελούν τον κόσµο. Μπορείτε να τις βάλετε στη σωστή σειρά; Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά α) Πηγή του παντός είναι το Τάο. α). β) Η «µεγάλη ενότητα» γεννά τις δύο αρχές γιν και γιάγκ β). γ) Το Τάο γεννά τη «µεγάλη ενότητα». γ). δ) Κάθε επί µέρους πραγµατικότητα στον κόσµο είναι έκφραση της συνύπαρξης του γιν και του γιάγκ. δ). γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β) 1. Α Β Κινεζική θρησκεία Κοµφουκιανισµός, Ταοϊσµός, Μαχαγυάνα Βουδδισµός Μακροβιότητα ταοϊστική παράδοση Κινεζικός Βουδδισµός µεταθανάτια ζωή Τάο πηγή του παντός Γιν και γιάγκ τρόποι ύπαρξης των όντων Ταοϊστικός χρόνος κυκλική κίνηση υποχωρητικότητα κοσµική εξουσία σκότος 2. Α Β Λάο Τσε φιλοσοφικός ταοϊσµός Κοµφουκιανισµός ηθικοκοινωνική δεοντολογία Κέντρο Κοµφουκιανισµού ιδέα της τάξης Γιν δηµιουργική αρχή εχθρότητα σωµατική λειτουργία λαϊκισµός δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 202

18 Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: 1. όντων, ενότητα, δύο, Τάο, γιάγκ, γιν, γιαγκ, κοσµογονία, γιν Το σηµερινό κοσµοείδωλο της κινεζικής θρησκείας προέρχεται από την ταοϊστική ιδέα για την.... Σε αδρές γραµµές, σύµφωνα µε την ταοϊστική κοσµογονία, η πηγή του παντός, δηλαδή το..., γεννά τη «µεγάλη...» (Τάι-τσι). Αυτή γεννά τις... αρχές, το... και το... Αυτές µπορούµε να τις αντιληφθούµε ως τους δύο βασικούς τρόπους ύπαρξης των.... Ο τρόπος ύπαρξης που ονοµάζεται... χαρακτηρίζεται από παθητικότητα, υποχωρητικότητα κτλ. Ο τρόπος ύπαρξης που ονοµάζεται... χαρακτηρίζεται από ενεργητικότητα, φωτεινότητα, στερεότητα, υψηλότητα κτλ. 2. ιεραρχηµένη, κανόνες, τάξης, κανόνα, ευπρέπειας, κόσµο, κέντρο Στο... του Κοµφουκιανισµού βρίσκεται η ιδέα της.... Η πρότυπη κοινωνία, από τη µικρότερη µονάδα της, την οικογένεια, ως εκείνη µιας ολόκληρης χώρας, είναι µια... πυραµίδα, της οποίας τα κατώτερα µέλη σέβονται και υπακούουν τα ανώτερα. Οι λεπτοµέρειες αυτού του γενικού..., όπως και οι λεπτοµέρειες της λειτουργίας των διαφόρων ρόλων µέσα στο σύνολο είναι καθορισµένες µε βάση τους λεγόµενους «......». Αυτοί, µε τη σειρά τους βασίζονται στη φυσική τάξη που διέπει τον.... ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου σωστό-λάθος Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 1. Κοµφουκιανισµός, Ταοϊσµός και Βουδδισµός είναι επείσακτες θρησκείες στην Κίνα. Σ Λ 2. Οι Κινέζοι χρησιµοποιούν διαφορετικές θρησκείες ανάλογα µε τις εκάστοτε πνευµατικές επιδιώξεις τους. Σ Λ 3. Τρεις είναι οι βασικές πραγµατικότητες που αποτελούν τον κόσµο: ουρανός, γη και νερό. Σ Λ 203

19 4. Ο ταοϊστικός χρόνος είναι µια ευθύγραµµη κίνηση µε αρχή το γιν και τέλος το γιαγκ. Σ Λ 5. «Τάο» σηµαίνει «δρόµος» και είναι η πορεία που ακολουθεί το σύµπαν. Σ Λ 6. Ο Κοµφούκιος έθεσε τα θεµέλια του Ταοϊσµού και του Κοµφουκιανισµού. Σ Λ 7. Ο Ταοϊσµός έχει ως σκοπό την µακροβιότητα του πιστού και την αθανασία. Σ Λ 8. Ο Κοµφούκιος ίδρυσε ένα ηθικοκοινωνικό σύστηµα και συγχρόνως µια µυστικιστική θρησκεία. Σ Λ 1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση και αιτιολογήστε σύντοµα την επιλογή σας. Στην Κίνα υπάρχουν από παλιά πολλές θρησκείες, άλλες εγχώριες όπως ο Κοµφουκιανισµός, ο Ταοϊσµός και ο Μαχαγυάνα Βουδδισµός και άλλες επείσακτες. α. Αυτό συµβαίνει επειδή στη χώρα αυτή οι άνθρωποι έχουν βαθύ το θρησκευτικό συναίσθηµα. β. Οι πολιτικές συγκυρίες στη χώρα αυτή επέβαλαν πολλές θρησκείες. γ. Αυτό συµβαίνει, διότι τα επιµέρους στοιχεία καθεµιάς από αυτές τις θρησκείες ικανοποιεί τις θρησκευτικές απαιτήσεις του κινεζικού λαού. δ. Η ταοϊστική φιλοσοφία αποκλείει την ύπαρξη µιας µόνο θρησκείας. 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Εργασία για το πώς αντιλαµβάνονται την αξία «άνθρωπος» τα κείµενα του Τάο Τε Κιγκ (ΤΑΟ) και ο χριστιανισµός µέσα από τις Επιστολές του Απ. Παύλου. 3. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γνωριµία µε την Ταοϊστική λογοτεχνία µέσα από «Το βιβλίο του ΤΑΟ», εκδ. Άσπρο Φτερό. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

20 Η Ιαπωνική θρησκεία 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Τι υποκρύπτεται στην έκφραση «οι Ιάπωνες ζουν ως Σιντοϊστές και πεθαίνουν ως Βουδδιστές»; 2. Ποια από τα χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής θρησκείας ισχύουν και για τον Σιντοϊσµό; 1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι σηµαίνει Σίντο και ποιες δραστηριότητες της ζωής καλύπτει στην ιαπωνική θρησκεία; 2. Ποια υπήρξε η αρχική µορφή του περιεχοµένου του Σιντοϊσµού; 1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 1. Η ιαπωνική θρησκεία είναι σύνθεση θρησκειών. α. Ποιες είναι οι επικρατούσες εγχώριες και επείσακτες θρησκείες; β. Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εθνικής θρησκείας των Ιαπώνων; 1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 1. Η ιαπωνική θρησκεία είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Ιαπώνων. α. αποτελείται από τον Σιντοϊσµό, τον Μαχαγυάνα Βουδδισµό, τον Κοµφουκιανισµό και από στοιχεία ταοϊστικά β. αποτελείται από τον Κοµφουκιανισµό και τον παραδοσιακό Σιντοϊσµό γ. αποτελείται από τη λατρεία ενός πανθέου θείων όντων του Σιντοϊσµού και του Βουδδισµού 2. Ο Σιντοϊσµός ως εθνική θρησκεία των Ιαπώνων είναι µια πολυθεϊστική θρησκεία 205

21 α. επειδή λατρεύει ένα πλήθος θεοτήτων µε το όνοµα «κάµι» β. επειδή οι αυτοκράτορες της Ιαπωνίας, σύµφωνα µε ένα µύθο κατάγονται από τη θεά Αµατεράσου γ. επειδή περιέχει στοιχεία και από τις θρησκείες, του Βουδδισµού και του Κοµφουκιανισµού β) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β) Α Β Σίντο συνθετικό της ιαπωνικής θρησκείας «κάµι» πλήθος θεοτήτων Ιαπωνικός Βουδδισµός µεταθανάτια ζωή Ιαπωνικός Κοµφουκιανισµός κοινωνική διάρθρωση Ιαπωνικό πάνθεο θεία όντα Σιντοϊσµού - Βουδδισµού σεβασµός στους προγόνους µονοθεϊστική θρησκεία γ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: θρησκεία, προγονολατρεία, Βουδδιστές, Σίντο, µεταθανάτια, Κοµφουκιανισµός, γέννηση, Σιντοϊστές Στην ιαπωνική θρησκεία ο Βουδδισµός έχει αναλάβει κυρίως, ό,τι σχετίζεται µε τη... ζωή. Στα πλαίσιά του διενεργείται η ιαπωνική.... Ο... διέπει τη διάρθρωση και λειτουργία της κοινωνίας. Τέλος, το... έχει αναλάβει την περιοχή γενικά της ζωής, την οποία προστατεύουν και προάγουν οι θεότητές του. Γι αυτήν την προστασία και προαγωγή κατάφεύγουν σ αυτές οι Ιάπωνες στη... τους, στις γιορτές ενηλικίωσης, στο γάµο τους, στις τελετές για τη γονιµότητα των αγρών, για τη θεµελίωση σπιτιών κ.ο.κ. Αν και δεν ισχύει απόλυτα, εφόσον και στην ιαπωνική 206

22 ... οι τρεις θρησκείες ασκούνται ταυτόχρονα, συχνά διατυπώνεται η φράση «οι Ιάπωνες ζουν ως... και πεθαίνουν ως...». δ) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου σωστό-λάθος Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 1. Στην ιαπωνική θρησκεία υπάρχει ένα πάνθεο που αποτελείται από τα θεία όντα του Σιντοϊσµού. Σ Λ 2. Ο Σιντοϊσµός λατρεύει µία θεότητα την Αµατεράσου. Σ Λ 3. Οι αυτοκράτορες της Ιαπωνίας θεωρείται ότι έλκει το αξίωµά τους από την θεά Αµατεράσου. Σ Λ 4. Στα πλαίσια του Βουδδισµού οι Ιάπωνες λατρεύουν τη φύση. Σ Λ 5. Το Σίντο είναι το θρησκευτικό σύστηµα µε το οποίο οι Ιάπωνες καταφεύγουν στις θεότητες που έχουν σχέση µε το θάνατο. Σ Λ 6. Το πλήθος των θεοτήτων του Σιντοϊσµού ονοµάζεται «κάµι». Σ Λ 7. Ο ιαπωνικός αυτοκρατορικός οίκος µε την επικράτησή του επέβαλε και τη λατρεία της θεάς Αµατεράσου. Σ Λ 8. Το Σίντο έχει ποικίλες εκφράσεις που προέρχονται από την επίδραση σ αυτό του Βουδδισµού και Κοµφουκιανισµού. Σ Λ 1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης Χαρακτηρίστε την παρακάτω ερώτηση ως σωστή ή λανθασµένη, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). Αιτιολογήστε την επιλογή σας. Στην ιαπωνική θρησκεία ο Κοµφουκιανισµός διέπει τη διάρθρωση και λειτουργία της κοινωνίας. Σ Λ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

23 Η θρησκεία µπροστά στο πρόβληµα του θανάτου 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι τρόποι µε τους οποίους οι θρησκείες επιχειρούν την υπέρβαση του θανάτου; 2. Πώς δικαιολογείται η µέσα στους αιώνες ποικιλότροπη µεταχείριση των νεκρών; 3. Ποια θεωρείται πανανθρώπινα ως η κύρια αιτία του θανάτου και ποια γενική αρχή περιέχεται σ αυτήν την αιτία; 1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποια είναι η πεποίθηση του Χριστιανισµού απέναντι στο γεγονός του θανάτου; 2. Πώς δικαιολογείται η πρακτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την ολόσωµη ταφή των νεκρών; 3. Ποια είναι η γενεσιουργός αιτία του θανάτου κατά κοινή παραδοχή των θρησκειών; 1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 1. Ο θάνατος είναι το βασικό ανθρώπινο πρόβληµα. α. Ποιες καθηµερινές αντιδράσεις του ανθρώπου γεννά η ύπαρξη του θανάτου; β. Γιατί ο θάνατος εκλαµβάνεται ως επακόλουθο του κακού που υπάρχει στον κόσµο; 2. Οι θρησκείες γενικά καταφάσκουν τη ζωή και αρνούνται το θάνατο. α. Ποιοι είναι οι δύο βασικοί τρόποι υπέρβασης του θανάτου, σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις των περισσοτέρων θρησκειών; 208

24 β. Ποια είναι η θέση του Χριστιανισµού στο µεγάλο πρόβληµα του θανάτου; 3. Οι θρησκείες συνδέουν άµεσα το θάνατο µε την ύπαρξη του κακού στον κόσµο. α. Πώς εκλαµβάνεται γενικά η ουσία του κακού και πώς αυτό προξενεί το θάνατο; β. Με ποιο τρόπο στο Χριστιανισµό έγινε υπέρβαση του κακού και του θανάτου; 1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 1. Οι θρησκείες είδαν αρνητικά το ζήτηµα του θανάτου α. αυτό σηµαίνει ότι δεν τον συµπεριέλαβαν σαν στοιχείο της δηµιουργίας ή της ύπαρξης του ανθρώπου β. αυτό σηµαίνει ότι τον φοβούνται και δεν αναφέρουν κανένα στοιχείο γι αυτόν γ. γιατί οι θρησκείες ασχολούνται γενικότερα µε τον καθηµερινό βίο και όχι µε το θάνατο 2. Η πίστη του ανθρώπου στην αθανασία εκφράζεται µέσα από τις διδασκαλίες των θρησκειών α. τέτοιες διδασκαλίες είναι η πίστη στην αθανασία της ψυχής και η πίστη στην ανάσταση του ανθρώπου β. οι θρησκείες πιστεύουν γενικά ότι ο θάνατος αποτελεί εµπόδιο για την αθανασία γ. διδασκαλία των θρησκειών είναι ότι ο θάνατος αποτελεί οριστική και τελική κατάσταση για τον άνθρωπο β) Ερωτήσεις διάταξης Ο άνθρωπος µέσα από τις θρησκείες εξέφρασε τις πεποιθήσεις του σχετικά µε τη ζωή, το θάνατο και την υπέρβασή του. Με βάση αυτή τη διαπίστωση µπορείτε να βάλετε σε σειρά τα παρακάτω; 209

25 Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά α) ζωή α). β) κακό β). γ) θάνατος γ). δ) πίστη στην αθανασία της ψυχής ή ανάσταση του ανθρώπου δ). γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης 1. Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β) Α Β ταφή νεκρών αρχαιότερη µεταχείριση νεκρών καύση νεκρών πράξη φόβου θάνατος αποτέλεσµα του κακού ανάσταση κατάργηση του θανάτου κατάφαση της ζωής επικρατούσα στάση των θρησκειών θρησκευτική τιµωρία ανάσταση του Ηρακλή δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: καύση, νεκρού, πνεύµατος, ταφή, απόσπαση, ψυχής, φόβος Ιστορικά ο τρόπος απόθεσης των νεκρών µε... προηγείται του τρόπου απόθεσης µε..., η οποία εµφανίζεται αργότερα. Η καύση υπήρξε ένα από τα µέσα µε τα οποία εκφράστηκε ο... για πιθανή παραµονή του..., ιδιαίτερα εκείνου που δεν πέθανε µε καλό θάνατο, ως κακού... µεταξύ των ζωντανών. Εξασφάλιζε την πλήρη... της ψυχής από το σώµα. Άλλες σηµασίες της ήταν η µετάβαση της... µέσα από την καύση στον κόσµο των θεών (π.χ. η περίπτωση του Ηρακλή). 210

26 δ) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου σωστό-λάθος Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 1. Ο φόβος του αγνώστου οφείλεται στην ύπαρξη του θανάτου. Σ Λ 2. Στους κοσµογονικούς µύθους ο θάνατος συµπεριλαµβάνεται ως στοιχείο της ζωής. Σ Λ 3. Οι δύο βασικές θέσεις των θρησκειών είναι πίστη στην αθανασία της ψυχής και στην ανάσταση της ψυχής. Σ Λ 4. Η καύση των νεκρών εκφράζει τον σεβασµό του ανθρώπου στους προγόνους του. Σ Λ 5. Η Ορθόδοξη Εκκλησία προτείνει ανεπιφύλακτα την καύση των νεκρών. Σ Λ 6. Ο θάνατος είναι αποτέλεσµα της εµφάνισης του κακού στον κόσµο. Σ Λ 7. Στις θρησκείες προέχει η προσπάθεια του ανθρώπου για επανασύνδεσή του µε το θείο γενικά. Σ Λ 8. Ο θάνατος δεν είναι ένα από τα µεγάλα προβλήµατα του ανθρώπου γιατί είναι αναπόφευκτο κακό. Σ Λ 1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης Χαρακτηρίστε την παρακάτω ερώτηση ως σωστή ή λανθασµένη, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). Αιτιολογήστε την επιλογή σας. Οι θρησκείες δείχνουν µε διάφορους τρόπους ότι το βασικό κακό είναι η «αµαρτία», δηλαδή η αστοχία. Σ Λ 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 1. Εργασία που παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Παράδοση το ζήτηµα του θανάτου µέσα από την υµνογραφία της νεκρώσιµης Ακολουθίας. 211

27 2. Έρευνα για τη σηµασία της καύσης ή της ταφής των νεκρών στις διάφορες θρησκείες. 3. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αφορµή για πολλές δηµιουργικές εργασίες πάνω στην απάντηση που δίνουν οι θρησκείες στο πρόβληµα του θανάτου µπορεί να δώσει το διήγηµα της Kathrine Clément, Το παιχνίδι των Θεών, Αθήνα 1999, εκδ. Ψυχογιός. 212

28 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 39 Γενικές διαπιστώσεις - Η τελική απάντηση της Εκκλησίας στον άνθρωπο 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Ποια είναι η βασική δοµή της θρησκείας; 2. Πώς προσδιορίζεται το απόλυτο (θεός) και ο κόσµος στις µονοθεϊστικές θρησκείες; 3. Ποια αρχή διέπει τις ενοθεϊστικές θρησκείες για τον άνθρωπο, τον κόσµο και το θείο; 4. Πώς προσδιορίζεται το γεγονός της αλήθειας του Θεού στο Χριστιανισµό; 5. Με ποιο τρόπο διαχωρίζει η Εκκλησία τη θέση της απέναντι στις άλλες θρησκείες, όταν καλείται να προσδιορίσει το πρόσωπο του Χριστού; 6. Πώς ορίζεται ο Χριστιανισµός και ποια είναι η σηµασία του για τον κόσµο; 1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι θα µπορούσε να δηλώνει, µέσα στο πνεύµα της θρησκείας, η επιθυµία των ανθρώπων για δύναµη ή οµορφιά; 2. Γιατί ορισµένες θρησκείες, όπως π.χ. το Ισλάµ, δε θεωρούν το Χριστιανισµό ως µονοθεϊστική θρησκεία; 3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των πανθεϊστικών θρησκειών; 4. Πώς αποδεικνύουν συνήθως οι θρησκείες ότι ο θεός ή οι θεοί που αυτές πιστεύουν είναι ο αληθινός; 5. Πώς γίνεται αποδεκτή η τριαδικότητα του Θεού στη Χριστιανική θρησκεία; 6. Με ποιο ορισµό θα εκφράζατε το περιεχόµενο της Χριστιανικής θρησκείας; 213

29 1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 1. Η βασική δοµή της θρησκείας στηρίζεται στην ύπαρξη µιας απόλυτης πραγµατικότητας - θεού. α. Πώς προσδιορίζεται η απόλυτη πραγµατικότητα στις πολυθεϊστικές θρησκείες; β. Με ποιο τρόπο ελέγχεται η ελευθερία και η δύναµη των θεών; 2. Πολλές φορές τίθεται το ερώτηµα για το ποιος είναι ο αληθινός θεός. α. Ποια είναι η συνηθέστερη απάντηση πολλών θρησκειών; β. Πώς γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη του Θεού στο Χριστιανισµό; 3. Η ποσότητα των θεοτήτων που λατρεύονται σε µια θρησκεία προσδιορίζει και τον χαρακτηρισµό της, π.χ. πολυθεϊστική, µονοθεϊστική κ.λ.π. α. Γιατί η χριστιανική θρησκεία είναι µονοθεϊστική, αφού η λατρεία της αναφέρεται στην Τριαδική θεότητα; β. Με ποιο τρόπο ο Χριστιανισµός προσδιόρισε και έκτοτε οµολογεί ότι ο Θεός, τον οποίο λατρεύει, είναι ο µόνος και αληθής Θεός και όχι κάποιος άλλος; 1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 1. Η θρησκεία αποτελεί βασικό στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου. α. αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος ασχολείται γενικά µε το ζήτηµα της ύπαρξης του θεού β. αυτό συµβαίνει εξ αιτίας του φόβου που έχει ο άνθρωπος απέναντι στο θάνατο γ. δεν αληθεύει αυτό, γιατί ο άνθρωπος βρίσκει ποικιλία στοιχείων, τα οποία τοποθετεί στη θέση του θεού, όπως για παράδειγµα είναι η δύναµη του χρήµατος 214

30 2. Στο ερώτηµα ποιος είναι ο αληθινός θεός οι θρησκείες δίνουν ποικίλες απαντήσεις. α. αυτό οφείλεται στην αδυναµία του ανθρώπου να αποδείξει µε τη λογική ποιος πραγµατικά είναι ο αληθινός θεός β. αυτό συµβαίνει γιατί η έννοια του θεού είναι γέννηµα της ανθρώπινης λογικής γ. γιατί ακόµη δεν έχει βρεθεί από τον άνθρωπο ο τρόπος απόδειξης της ύπαρξης και της αληθινότητας του θεού 3. Ο Θεός ως διαφορετικός από τον κόσµο είναι πέρα από κάθε αντίληψη και ορισµό α. αυτό σηµαίνει ότι ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να µάθει κάτι θετικό για το θεό β. αυτό συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος µαθαίνει µόνον όσα ο θεός αποκαλύπτει για τον εαυτό του σ αυτόν γ. αυτό ισχύει µέχρι σήµερα, αλλά µε την καλλιέργεια της αντιληπτικής ικανότητάς του ο άνθρωπος κάποτε θα γνωρίσει την ουσία του θεού β) Ερωτήσεις διάταξης Στις µονοθεϊστικές θρησκείες η σχέση ανάµεσα στο θεό και τον υλικό και άυλο κόσµο παρουσιάζεται µε µια συγκεκριµένη σειρά. Μπορείτε να βρείτε αυτή τη σειρά; Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά α) Ο κόσµος είναι δηµιούργηµα του Θεού. α). β) Ο κόσµος είναι κατά φύση και αρχικά καλός. β). γ) Η επιδίωξη της ισοθεϊας από πνευµατικά όντα επέφερε διατάραξη στις σχέσεις Θεού και κόσµου. γ). δ) Υπάρχει ελπίδα αναδηµιουργίας του κόσµου από το Θεό. δ). 215

31 γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β) Α Β αποκάλυψη Θεού θρησκεία θεία όντα θεότητες Αναστάς Χριστός αναδηµιουργία κυκλική κίνηση αναβίωση πτώση του κόσµου αρχή νέου κόσµου Θεός χριστιανικός Θεός ειδωλολατρεία µαγεία δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: κίνηση, κόσµος, θανάτου, ελεύθερα, τέλος, αναβίωσης Στις πανθεϊστικές θρησκείες ο... ταυτίζεται µε το Θεό. Αυτό δεσµεύει το Θεό στον κόσµο και στην ορισµένη, συνεχώς επαναλαµβανόµενη λειτουργία του. Ο Θεός δε δρα... και κατά βούληση. Σε µια κυκλική, επαναλαµβανόµενη..., ο θεός-κόσµος συνεχώς πεθαίνει και αναβιώνει δίχως αρχή και... Το ζητούµενο είναι η διατήρηση της.... Όλα τα επιµέρους όντα, εποµένως και ο άνθρωπος, είναι ενταγµένα στις δυο αυτές κύριες φάσεις του κόσµου, του... και της αναβίωσης, και απότελούν επιµέρους περιπτώσεις τους. ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου σωστό-λάθος Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 216

32 1. Η θρησκεία γεννιέται από το βαθύ πόθο του ανθρώπου για σχέση µε την απόλυτη πραγµατικότητα. Σ Λ 2. Στη θέση του απολύτου µπορεί να βρίσκεται το χρήµα, η οµορφιά, η δύναµη κ.ά. Σ Λ 3. Στις πολυθεϊστικές θρησκείες ο κόσµος εκλαµβάνεται ως δηµιούργηµα του Θεού. Σ Λ 4. Στις µονοθεϊστικές θρησκείες υπάρχει η ελπίδα της αναδηµιουργίας του κόσµου. Σ Λ 5. Θρησκεία είναι «ο Χριστός παρατεινόµενος στους αιώνες». Σ Λ 6. Μια ποδοσφαιρική οµάδα µπορεί να επέχει τη θέση θρησκείας στην αντίληψη κάποιων ανθρώπων. Σ Λ 7. Χριστιανισµός είναι η σειρά πράξεων που κάνει ο Θεός στην ιστορία µε τη βοήθεια του κλήρου. Σ Λ 8. Ο αναστηµένος Χριστός είναι το πρώτο δείγµα του νέου κόσµου, στον οποίο ο θάνατος έχει καταργηθεί. Σ Λ 1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας µε συντοµία την απάντησή σας. Όλες οι θρησκείες επιζητούν το Θεό, όµως ο Θεός καθεµιάς είναι κάτι διαφορετικό. α. Είναι ανάγκη να τεθεί το ερώτηµα: «ποιος είναι ο αληθινός Θεός»; β. Κάθε θεός είναι αληθινός, αφού οι άνθρωποι τον δέχονται ως αληθινό. γ. Μόνο η παντοδυναµία του Θεού µπορεί να είναι κριτήριο για την ύπαρξή του. δ. Ποτέ ο άνθρωπος δεν θα µάθει κάτι βεβαιωµένο από την επιστήµη σχετικά µε την ύπαρξη του Θεού. 217

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Παπαχριστοδούλου Προέδρου Δ.Σ. της Π.Ε.Γ., πτ. Θεολογίας, Καθηγητού Μουσικής. «Οι περιπέτειες ενός νέου»

Κων/νου Παπαχριστοδούλου Προέδρου Δ.Σ. της Π.Ε.Γ., πτ. Θεολογίας, Καθηγητού Μουσικής. «Οι περιπέτειες ενός νέου» ΠΑΡΕΜΒΑΗ την 5 η Διορθόδοξη υνάντηση Δικτύου Ορθοδόξων Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών (ερβία 9/2012) Κων/νου Παπαχριστοδούλου Προέδρου Δ.Σ. της Π.Ε.Γ., πτ. Θεολογίας, Καθηγητού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ RICHARD DAWKINS «ΤΗΕ GOD DELUSION» («Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ») Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/07/2007 00:00 Του Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Η ανθρωπότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε κάποτε ένας ευσεβής μοναχός σ. Ο Άνθρωπος. Στο Ισλάμ και άλλες Θρησκείες

Ζούσε κάποτε ένας ευσεβής μοναχός σ. Ο Άνθρωπος. Στο Ισλάμ και άλλες Θρησκείες Ο Άνθρωπος μπροστά στη Νόσο και το Θάνατο Στο Ισλάμ και άλλες Θρησκείες l Της Δρος Αρετής Δημοσθένους Θρησκειολόγου Επισκέπτριας Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Shandong Ζούσε κάποτε ένας ευσεβής μοναχός σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε.

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ; ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι εμπειρία. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι επικοινωνία βαθιών ενοράσεων και αναγνώρισης του ενός

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής.

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Η Προκήρυξη Όπως αποκαλύφτηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 15 Φεβρουαρίου 2007 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα 8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα υπεύθυνου τµήµατος : Γλαρού Άννα ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης

ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Αγιουρβέδα. Αγιουρβέδα. Συμβουλές και μυστικά

Αγιουρβέδα. Αγιουρβέδα. Συμβουλές και μυστικά Άλλα βιβλία της σειράς Συμβουλές και μυστικά των Εκδόσεων Κλειδάριθμος: Αρωματοθεραπεία Γιόγκα Όνειρα Ρέικι Σιάτσου Τσι Γκονγκ Το βιβλίο Αγιουρβέδα Συμβουλές και μυστικά: I I I Εξετάζει το ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1.Ο Πρωταγόρας παρουσιάζει στο σημείο αυτό μια ιδιαιτέρως ρηξικέλευθη τοποθέτηση σχετικά με την έννοια και το σκοπό της τιμωρίας. Η τιμωρία, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα δεν είναι εκδίκηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηγεσία Κάνει τη Διαφορά: Κρίση, Αυτογνωσία, Αναγέννηση

Η Ηγεσία Κάνει τη Διαφορά: Κρίση, Αυτογνωσία, Αναγέννηση Η Ηγεσία Κάνει τη Διαφορά: Κρίση, Αυτογνωσία, Αναγέννηση Χαρίδημος Τσούκας Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασχολήθηκα 30 χρόνια με τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου, τόσο στην Μέση Εκπαίδευση όσο και σε Φροντιστήρια. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό είναι μια βοήθεια μεταφράσεως του ερωτηματολογίου της πόλης του Pforzheim για τα θέματα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης.

Αυτό είναι μια βοήθεια μεταφράσεως του ερωτηματολογίου της πόλης του Pforzheim για τα θέματα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης. Αυτό είναι μια βοήθεια μεταφράσεως του ερωτηματολογίου της πόλης του Pforzheim για τα θέματα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης. Α. Προσωπικά στοιχεία 1. σε ποιό κράτος γεννιθήκατε; ( γράψτε το κράτος στον

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater Διήμερο σεμινάριο Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία Bar theater & Γιατί η υποκριτική είναι Τέχνη Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Οκτωβρίου 2013 στην αίθουσα του ''Θυρεάτη''(παραπλεύρως Αφων Καρκούλη) Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Ν. Τσιαντής Πρόβλημα που τέθηκε από τους διοργανωτές της διημερίδας Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να παραγγείλετε το υλικό δωρεάν σήμερα!

Μπορείτε να παραγγείλετε το υλικό δωρεάν σήμερα! Μπορείτε να παραγγείλετε το υλικό δωρεάν σήμερα! ekklisia.secretary@gmail.com T. 2310 239 837 ή στην ιστοσελίδα www.apostolichurch.gr/onehope Σε συνεργασία με το ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ NEO

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μαρτινιστικά Ορόσημα

Τα Μαρτινιστικά Ορόσημα Τα Μαρτινιστικά Ορόσημα Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να εξετάσει τα Ορόσημα του Μαρτινισμού, τα ιδιαίτερα στοιχεία του Μαρτινισμού, πάνω στα οποία όλοι οι Μαρτινιστές ατομικά, και όλα τα Μαρτινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 9 - Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013. Υπηρετεί με συνέπεια τη Λογοτεχνία στις ΗΠΑ o Μάκης Τζιλιάνος

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 9 - Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013. Υπηρετεί με συνέπεια τη Λογοτεχνία στις ΗΠΑ o Μάκης Τζιλιάνος ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 9 - Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013 Υπηρετεί με συνέπεια τη Λογοτεχνία στις ΗΠΑ o Μάκης Τζιλιάνος 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Οι ομογενείς λογοτέχνες έχουν τις πικρίες τους Ο Μάκης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών Γ Οµάδα Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας 11ο Μάθηµα Διερεύνηση Προϋποθέσεων Διδασκαλίας - Α : Η θεωρία του Jean Piaget για τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΕΣΕΝΑ ΔΙΑ ΚΡΑΤΙΣΤΕ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕ ΑΜΕΘΕΚΤΕ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕ ΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Της Εύης Ανδρέου. Οι αθλητές που κάνουν γιόγκα:

Της Εύης Ανδρέου. Οι αθλητές που κάνουν γιόγκα: Της Εύης Ανδρέου Στην Ελλάδα σήμερα, ακούμε πολλές αντιφατικές γνώμες σε σχέση με την επιστήμη της γι όγκα, καθώς και πολλές θεωρίες για το τι ακριβώς είναι. Δυστυχώς πολλοί από αυτούς που πληροφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 14/3/2014 1 Ο ΗΛΙΟΣ ΜΑΣ Ο Ήλιος είναι ένα άστρο, όμοιο με τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα