+ Εισαγωγή στην επιχειρηµατολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "+ Εισαγωγή στην επιχειρηµατολογία"

Transcript

1 + Εισαγωγή στην επιχειρηµατολογία Συνάντηση 1 η Μαρία Ευαγόρου, Πανεπιστήµιο Λευκωσίας 7 η Νοεµβρίου 2014 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

2 + Συζήτηση/ καταγραφή αρχικών ιδεών n Τί είναι η επιχειρηµατολογία; n Ποια µπορεί να είναι η σχέση της µε τις Φ.Ε; n Πώς διαφέρει από συζήτηση/διάλογο; n Τί εµπειρίες έχετε σε σχέση µε τη διδασκαλία επιχειρηµατολογίας στις τάξεις σας.

3 + Απόψεις vs. τεκµηριωµένοι ισχυρισµοί n Τα αγόρια είναι πιο έξυπνα από τα κορίτσια στο µάθηµα των Φ.Ε. n Άποψη; n Τεκµηριωµένος ισχυρισµός (χρήση τεκµηρίων σε οµάδες) n Σχολιασµός δραστηριότητας και τεκµηρίων

4 + Συστηµατική καταγραφή τεκµηρίων Τεκµήριο 1 Τεκµήριο 2 Τεκµήριο 3 Τεκµήριο 4 Τεκµήριο 5 Τεκµήριο 6 Τα κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις Τα αγόρια έχουν καλύτερες επιδόσεις

5 + Επιχειρηµατολογία - ορισµός n Χρήση δεδοµένων/πληφοριών για να υποστηρίξουµε ένα ισχυρισµό n Συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση δεδοµένων, πειραµατισµός n Επέξηγηση του τρόπου µε τον οποίο τα δεδοµένα µπορούν να υποστηρίξουν τον ισχυρισµό.

6 + Επιστηµονικές Πρακτικές

7 + Επιστηµονικές πρακτικές n Δεν υπάρχει συµφωνία ως προς τον ορισµό τους n Συµπεριλαµβάνουν τις διαδικασίες n Υποθέσεις n Ερωτήσεις n Συλλογή δεδοµένων n Δηµιουργία µοντέλων για έλεγχο θεωριών n Σχεδιασµός πειραµάτων για έλεγχο θεωριών n Σκέψη (Reasoning/thinking) n Επεξηγήσεις (σε άλλους επιστήµονες ή στο κοινό) n Αιτιολόγηση ευρυµάτων n Αβεβαιότητα n Αυθεντικότητα n Επικοινωνία competences

8 +

9 + Επιχειρηµατολογία ως επιστηµονική πρακτική

10 + Επιχειρηµατολογία ως επιστηµονική πρακτική

11 + Γιατί είναι σηµαντική η επιχειρηµατολογία στη διδασκαλία των φ.ε; n Συµµετοχή των µαθητών σε επιστηµονικές πρακτικές (Duschl, 1990; Holton & Brush, 1996). n Γνωστική ανάπτυξη κατανόηση περιεχοµένου (Kuhn, 1993; Driver et al., 2000), n Υποστηρίζει τη σύνδεση ανάµεσα στις φ.ε. και την καθηµερινότητα των µαθητών δεξιότητες επικοινωνίας (Erduran, et al., 2004) n Κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο αναπτύσσονται οι θεωρίες (π.χ. Δοµή DNA)

12 + Μια αναπαράσταση της επιστήµης: Η ανακάλυψη της δοµής του DNA όπως παρουσιάζεται στα βιβλία REAL WORLD Observation/Experiment διαδικασίες THEORY γνώση

13 + Παραδείγµατα µαθηµάτων επιχειρηµατολογίας

14 + Επιχειρηµατολογία n Ως προς το είδος του θέµατος n Επιστηµονικά θέµατα n Κοινωνικο-επιστηµονικά θέµατα n Ως προς το είδος των πηγών n Πρωτογενής πηγές n Δευτερογενής πηγές

15 + Παράδειγµα 1 & 2: IDEAS pack

16

17 + Συζήτηση n Πως θα µπορούσε να δοµηθεί το µάθηµα για να γίνει συλλογή δεδοµένων από τους µαθητές για να υποστηρίξουν το επιχείρηµά τους; n Ποιες δυσκολίες θα έχουν οι µαθητές σε σχέση µε το συγκεκριµένο µάθηµα;

18 +

19 + Συζήτηση n Πως θα µπορούσε να δοµηθεί το µάθηµα για να γίνει συλλογή δεδοµένων από τους µαθητές για να υποστηρίξουν το επιχείρηµά τους; n Ποιες δυσκολίες θα έχουν οι µαθητές σε σχέση µε το συγκεκριµένο µάθηµα; n Αποτελεί µέρος του αναλυτικού προγράµµατος το θέµα αυτό; Και αν ναι πως γίνεται η διδασκαλία του θέµατος;

20 + Στόχοι επιχειρηµατολογίας (επιστηµονικά θέµατα) n Οι µαθητές να είναι σε θέση να επεξηγούν τους ισχυρισµούς τους µε τη χρήση τεκµηρίων n Να είναι σε θέση να συλλεγουν τα τεκµήρια αυτά και να τα αξιολογούν n Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν πειράµατα για να µπορέσουν να συλλέξουν δεδοµένα n Να κατανοούν γιατί η αντίθετη άποψη είναι λανθασµένη n Να κατανοούν τις δυσκολίες στο σχεδιασµό και εκτέλεση πειραµάτων n Να αναγνωρίσουν τις κοινωνικές πτυχές της επιστήµης (εργασία σε οµάδα, συνεργασία, διαφωνία)

21 + Κοινωνικο-επιστηµονικά θέµατα

22 Τί σηµαίνει κοινωνικοεπιστηµονικά θέµατα; n Υπάρχουν... n Διαφορετικά συµφέροντα ανάµεσα σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες n Διαφορετικές ιδέες, θεωρίες, προηγούµενη γνώση n Διαφορετικά συστήµατα αξιών n Διαφορετικές πηγές δεδοµένων n... n Διαφωνίες στην επιστήµη ΚΑΙ στην κοινωνία.

23 Που είναι η διαφωνία; 1. Σε κοινωνικες/οικονοµικές/ ηθικές/οικολογικές/πολιτικές πτυχές Υπάρχουν αρκετές επιστηµονικές πηγές αλλά υπάρχει διαφωνία ανάµεσα στα άτοµα που εµπλέκονται (ηθικές, κοινωνικές, πολιτικές πτυχές κλπ). 2. Στην επιστήµη Υπάρχει διαφωνία στην επιστηµονική κοινότητα γιατί: - Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις στην επιστηµονική κοινότητα - Ανεπαρκή στοιχεία/ δεν υπάρχει δυνατότητα πειραµατισµού /... Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σε ιστοριές διαφωνίες για κάποια επιστηµονικά θέµατα και στις διαφωνίες που συζητούµε εδώ (π.χ. τεκτονικές πλάκες) Ποια θέµατα έχουν κοινωνικές διαφωνίες; Ποια θέµατα έχουν επιστηµονικές διαφωνίες Π.χ. Πυρηνική ενέργεια, stem cells, έκτρωση Π.χ αιτίες φαινοµένου θερµοκηπίου, γενετικά τροποποιηµένα προιόντα

24 Πιθανός ορισµός SSI Είναι σύγχρονα κοινωνικά θέµατα µε ασυµφωνία ως προς κάποιες πτυχές. Έχουν ένα επιστηµονικό κοµµάτι αλλά σχετίζονται και µε άλλες πτυχές (πολιτική, οικονοµική, ηθική κλπ.). Χρειάζονται : ü Αξιολόγηση ηθικών πτυχών. ü Σκέψη µε τη χρήση δεδοµένων. ü Διάλογο/συζήτηση. ü Επιχειρηµατολογία και διαδικασία λήψης απόφασης. (Albe, 2012; Evagorou, 2012; Kolsto, 2001; Oulton, Dillon, i Grace, 2004; Sadler, 2009; Salvato & Testa, 2012; Zeidler & Nichols, 2009)

25 Παραδείγµατα SSI Brain enhancements Dopping Ιατρική και νευροεπιστήµες Φαινόµενο Θερµοκηπίου Περιβάλλον Ενεργειακές επιλογές Συνεχής χρήση φαρµάκων Εµβόλια Θεραπείες (eg. Malària) Διαχείρηση ληµµάτων Γεωλογικο ί κινδύνοι Πυρηνικοί σταθµοί Επιλογές τροφών Γενετικά τροποποιη µένα τρόφηµα (GMO) Stem cells Βιοτεχνολογία Υλικά για κατασκευή κινητών τηλεφώνων (eg. Coltan) Νανοτεχνολογία Νέα υλικά (eg. Edible containers)

26 + Παράδειγµα 3: Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας

27 Είναι Ποιο αυτοκίνητο θα αγόραζες; Καύσιµο υδρογόνου Με βιολογικό πετρέλαιο Αρχή Πώς θα το επέλεγες; Ηλεκτρικό πετρέλαιο 27

28 ν ω ν έ µ ω ν ι Η ε 4 ν σ 1 0 ω ώ ι τ 2 ε ς ά µ η ρ α ν ο ν φ ο α Ι ού ν µ α σ ό α κ έ ν CO από Μία λέει στον και να αυτοκίνητα ς ν ε O ώ 2 µ ι ν C θ σ ς Ε ώ έ ε π ν µ α ο ν π α κ 24% ε ε σ ΆΛΛΑ ι τις ε. σ ς ι ή ε ρ CO σ ω ύ χ λ ο ς έ πρ κ ι τ κ α λ εναλ Τι ποσοστό εκποµπής CO2 προέρχεται από τα αυτοκίνητα; 28 ΑΡΧΗ 2 2 Click for answer

29 Ποια είναι η καλύτερη εναλλακτική πηγή ενέργειας για τα αυτοκίνητα; l Βιοκαύσιµα l Καύσιµο υδρογόνου l Ηλεκτρική ενέργεια ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 29

30 Πώς λειτουργεί Βιοκαύσιµα Φτιάχνεται από l Καλλιέργειες ελαιόσπορων, όπως ηλιοτρόπια ή ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ l Άχρηστα υλικά, όπως χρησιµοποιηµένο µαγειρικό λάδι. Στις µηχανές των αυτοκινήτων, το βιολογικό πετρέλαιο καίει όπως το κανονικό πετρέλαιο. 30

31 Πώς λειτουργεί Water out Καύσιµο υδρογόνου Φτιάχνεται από l µεθάνιο (από φυσικό αέριο) Hydrogen in ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Oxygen in Energy out ή l νερό Σ ένα αυτοκίνητο, το υδρογόνο εισέρχεται στο κελί του καυσίµου. Αυτό αντιδρά µε το οξυγόνο για την παραγωγή ηλεκτρισµού. Ο ηλεκτρισµός δίνει δύναµη στον κινητήρα για να γυρίσουν οι τροχοί. 31

32 Πώς λειτουργεί Ηλεκτρική ενέργεια Παράγεται από l την καύση του άνθρακα ή του αερίου l Τις ανεµογεννήτριες ή τα φωτοβολταϊκά ή Σ ένα αυτοκίνητο, ο ηλεκτρισµός φορτίζει µεγάλες µπαταρίες όταν το αυτοκίνητο δεν χρησιµοποιείται. Η ηλεκτρική ενέργεια από τις µπαταρίες δίνει δύναµη στον κινητήρα να γυρίσει τους τροχούς. ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 32

33 ΦΕ1 Παίξτε το παιχνίδι για να εντοπίσετε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε πηγής ενέργειας Έχετε αρκετά στοιχεία για να επιλέξετε την καλύτερη λύση στο πρόβληµα της αύξησης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα; ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 33

34 ΦΕ2 Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή της καλύτερης πηγής ενέργειας για τα αυτοκίνητα; Ποια από τις πηγές ενέργειας σας κερδίζει; Γιατί; ΕΠΕΚΤΑΣΗ 34

35 SS2 Αποφάσισε ξανά Είναι Ποιο αυτοκίνητο θα αγόραζες; Καύσιµο υδρογόνου Ηλεκτρισµός Βιολογικό πετρέλαιο Πετρέλαιο ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Πώς θα επιλέξεις; 35

36 Αφήστε τους µαθητές να µιλήσουν και να σκεφτούν

37 Συλλογή πληροφοριών ΦΕ3 Πηγή Ενέργειας Βιοκαύσιµα Θετικά Πληροφορίες Αρνητικά Τρόπος λειτουργίας Υδρογόνο Ηλεκτρική ενέργεια Student sheets

38 Κριτήρια Η πηγή ενέργειας είναι ασφαλής κατά τη χρήση και την αποθήκευση. Πλέγµα επιχειρήµατος Αποφάσισε ποια κριτήρια είναι περισσότερο ή λιγότερο σηµαντικά. Βαθµολόγ ηση κριτηρίων Βιοκαύσιµα ΦΕ3 Χρησιµοποίησε αριθµούς για να βαθµολογήσεις τα κριτήρια (5 = πολύ σηµαντικό και 1 = λιγότερο σηµαντικό) Πηγή ενέργειας Υδρογόνο Ηλεκτρικό Η πηγή ενέργειας δεν παράγει εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Η πηγή ενέργειας δεν παράγει εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα όταν το αυτοκίνητο κινείται. Η πηγή ενέργειας είναι διαθέσιµη όπου και όποτε είναι αναγκαία. Το αυτοκίνητο µπορεί να ταξιδέψει µεγάλες αποστάσεις µεταξύ ανεφοδιασµού ή επαναφόρτισης. Student sheets

39 ΦΕ4 Κάρτες επιχειρήµατος 1 Κόψτε τις κάρτες επιχειρήµατος 2 Αποφασίστε ποια κάρτα µπαίνει σε ποιο κουτί στο ΦΕ3. Κολλάτε κάθε κάρτα στο κουτί του ΦΕ3. 3 Δώστε τους εξής βαθµούς: n +1 εάν η πηγή ενέργειας ταιριάζει απόλυτα µε τα κριτήρια n 0 εάν η πηγή ενέργειας ταιριάζει σε κάποιο βαθµό µε τα κριτήρια n 1 εάν η πηγή ενέργειας δεν ταιριάζει καθόλου µε τα κριτήρια 4 Πολλαπλασιάστε το βαθµό σε κάθε κουτί από τη βαθµολόγηση των κριτηρίων για την εν λόγω γραµµή. 5 Μετά προσθέστε όλους τους αριθµούς για την κάθε πηγή ενέργειας. 6 Η πηγή ενέργειας µε τον πιο ψηλό βαθµό κερδίζει. Τα περισσότερα υδρογόνα κατασκευάζονται από µεθάνιο. Η διαδικασία µειώνει το διοξείδιο του άνθρακα. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν παράγουν διοξείδιο του άνθρακα όταν χρησιµοποιούνται. Το βιολογικό πετρέλαιο παράγει διοξείδιο του άνθρακα κατά την καύση του στις µηχανές αυτοκινήτων. Η ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιµα παράγει διοξείδιο του άνθρακα. Η ηλεκτροπαραγωγή από ηλιακή, αιολική ενέργεια και νερό δεν Το αυτοκίνητο µπορεί να ταξιδέψει 480 km πριν να χρειαστεί γέµισµα µε υδρογόνο Εάν χρησιµοποιηθεί σωστά το βιολογικό πετρέλαιο είναι απίθανο να πιάσει φωτιά. Το καύσιµο υδρογόνο παράγει ένα προϊόν, το νερό. Περίπου το ένα τρίτο των πρατηρίων των καυσίµων προµηθεύουν βιολογικό πετρέλαιο. Αν χρησιµοποιηθεί σωστά, δεν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από την µπαταρία. Η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται. Πολύ λίγα πρατήρια καυσίµων προµηθεύονται µε υδρογόνο. Τα τρακτέρ µε βιολογικά καύσιµα παράγουν διοξείδιο του άνθρακα. Αλλά οι καλλιέργειες φυτών παίρνουν το διοξείδιο του άνθρακα. Κάποιες πόλεις και πρατήρια καυσίµων έχουν σηµεία επαναφόρτισης, αλλά πολλές δεν έχουν. παράγουν. Ένα αυτοκίνητο µε βιολογικό πετρέλαιο µπορεί να ταξιδέψει 1000 km πριν να χρειαστεί ανεφοδιασµό. Ένα µίγµα υδρογόνου και αέρα µπορεί να εκραγεί εάν υπάρχει µία σπίθα. Το αυτοκίνητο µπορεί να ταξιδέψει 160 km πριν η µπαταρία του χρειαστεί επαναφόρτιση. Student sheets

40 + Στόχοι επιχειρηµατολογίας (κοινωνικο-επιστηµονικά θέµατα) n Οι µαθητές να είναι σε θέση να επεξηγούν τους ισχυρισµούς τους µε τη χρήση τεκµηρίων n Να είναι σε θέση να συλλεγουν τα τεκµήρια (π.χ. Πηγές από το διαδίκτυο) n Να είναι σε θέση να αξιολογούν τα τεκµήρια ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία τους n Να κατανοούν γιατί η αντίθετη άποψη είναι λανθασµένη n Να κατανοούν τις διαφορετικές φωνές/απόψεις στα τεκµήρια που συλλέγουν n Να αναπτύξουν δεξιότητες λήψης απόφασης n Να αναγνωρίσουν τις κοινωνικές πτυχές της επιστήµης (εργασία σε οµάδα, συνεργασία, διαφωνία)

41 + Πώς στηρίζω τους µαθητές στη συλλογή πηγών;

42 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

43 Εργασία σε οµάδες n Βρέστε πληροφορίες, κείµενα και τεκµήρια: n Οµάδα Α: Υπερ του φαινοµένου του θερµοκηπίου n Οµάδα Β: Εναντίον του φαινοµένου του θερµοκηπίου

44 ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΧΟΥΜΕ; Σε οµάδες των 3 ατόµων συζητήστε τις πληροφορίες που έχετε συλλεξει χρησιµοποιώντας το φύλλο εργασίας. Use Worksheet 1.2.

45

46

47 + Γιατί είναι σηµαντική η διδασκαλία SSI;

48 Σύνδεση Κοινωνιας-Επιστήµης - Να αντιληφθούν τη σύνδεση ανάµεσα στην επιστήµη και την κοινωνία. - Να κατανοήσουν την σηµαντικότητα της επιστήµης στην καθηµερινότητά µας. Φύση της Επιστήµης - Βοηθούν στην κατανόηση της Φύσης της Επιστήµης - Κατανόηση του πως οι ανθρώποι χρησιµοποιούν την επιστήµη. - Να κατανοήσουν την αβεβαιότητα της επιστηµονικής γνώσης. - Κατανοήσουν τις συζητήσεις που υπάρχουν στην επιστηµονική κοινότητα. Γνώση για την Επιστήµη (NOS + connection science-society) Να αναπτύξουν: - Την ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες - Την ικανότητα να αναγνωρίσουν τις διαφορετικές πτυχές των SSI και να κατανοήσουν ότι επηρεάζονται από τις προσωπικές τους απόψεις. - Την ικανότητα να είναι αποτελεσµατικοί κριτές και χρήστες της διαδικασίας. HOTS (Δεξιότητες Σκέψης) Λόγοι για τη διδασκαλία SSI Γνώση για την επιστήµη - Να κατανοήσουν τις επιστηµονικές πληροφορίες - Να κατανοήσουν οι µαθητές τις «πραγµατικές» πτυχές της επιστήµης και να εµπλακούν σε συζητήσεις αυθεντικών θεµάτων.

49 + Από τη θεωρία στην πραγµατικότητα! n Συζήτηση n Δυσκολίες που πιθανόν να υπάρχουν στην τάξη; n Θέµατα που σας προβληµατίζουν; n Σηµεία που θα πρέπει να συζητήσουµε/αναλύσουµε περαιτέρω

50 + Δοµή επιχειρήµατος

51 Ένα καλό επιχείρηµα n Ένα καλό επιχείρηµα πρέπει να συµπεριλαµβάνει: n Ένα ισχυρισµό n Δεδοµένα ή τεκµήρια που να στηρίζουν τον ισχυρισµό n Επεξήγηση που να δείχνει τη σύνδεση ανάµεσα στον ισχυρισµό και τα τεκµήρια. n Οταν είναι δυνατό θα πρέπει το επιχείρηµα να συµπεριλαµβάνει επεξήγηση του γιατί η εναλλακτική εξήγηση είναι λανθασµένη. Πιστεύω ότι οι κλιµατικές αλλαγές είναι κυρίως αποτέλεσµα ανθρώπινης δραστηριότητας αφού τα δεδοµένα δείχνουν ότι µετά τη βιοµηχανική επανάσταση αυξήθηκε ο µέσος όρος της θερµοκρασίας και % του CO2 και γνωρίζουµε ότι αυτό συνδέεται µε το φαινόµενο θερµοκηπίου. Παρά το ότι υπάρχουν τεκµήρια ότι ιστορικά η θερµοκρασία αυξήθηκε κυκλικά, αυτές οι αυξήσεις δεν ήταν ποτέ τόσο δραµατικές.

52 + Πλαίσιο επιχειρηµατολογίας Toulmin

53 Ένα καλό επιχείρηµα n Ένα καλό επιχείρηµα πρέπει να συµπεριλαµβάνει: n Ένα ισχυρισµό n Δεδοµένα ή τεκµήρια που να στηρίζουν τον ισχυρισµό n Επεξήγηση που να δείχνει τη σύνδεση ανάµεσα στον ισχυρισµό και τα τεκµήρια. n Οταν είναι δυνατό θα πρέπει το επιχείρηµα να συµπεριλαµβάνει επεξήγηση του γιατί η εναλλακτική εξήγηση είναι λανθασµένη. Πιστεύω ότι οι κλιµατικές αλλαγές είναι κυρίως αποτέλεσµα ανθρώπινης δραστηριότητας αφού τα δεδοµένα δείχνουν ότι µετά τη βιοµηχανική επανάσταση αυξήθηκε ο µέσος όρος της θερµοκρασίας και % του CO2 και γνωρίζουµε ότι αυτό συνδέεται µε το φαινόµενο θερµοκηπίου. Παρά το ότι υπάρχουν τεκµήρια ότι ιστορικά η θερµοκρασία αυξήθηκε κυκλικά, αυτές οι αυξήσεις δεν ήταν ποτέ τόσο δραµατικές.

54 + Επίπεδα επιχειρηµατολογίας n Level 1: arguments that are a simple claim versus a counter-claim or a claim versus a claim. n Level 2: consist of a claim versus a claim with either data, warrants, or backings but which does not possesses any rebuttals. n Level 3: consists of a series of claims or counter-claims with either data, warrants, or backings with the occasional weak rebuttal. n Level 4: arguments with a claim with a clearly identifiable rebuttal. Such an argument may have several claims and counter-claims. n Level 5: an extended argument with more than one rebuttal. (Erduran, Simon and Osborne, 2004)

55 + Επιχειρηµατολογία στα ΝΑΠ; n Συζήτηση

56 + Αρχές σχεδιασµού διδακτικού υλικού; n Έµφαση στη χρήση δεδοµένων/ τεκµηρίων n Δοµή επιχειρήµατος n Ισχυρισµός + επεξήγηση [µε δεδοµένα] + υποστήριξη µε προϋποθέσεις n Υποστήριξη των δυσκολιών που έχουν οι µαθητές

57 + Τι άλλο γνωρίζουµε για την επιχειρηµατολογία n Οι απόψεις τους ή προσωπικές θεωρίες είναι ορθές έστω και αν δεν υποστηρίζονται από δεδοµένα (Bell, 2004; Kuhn, 1991) n Προσαρµόζουν τα δεδοµένα στις προσωπικές τους θεωρίες ή θεωρούν τα πειραµατικά τεκµήρια λανθασµένα (Kuhn, 1991). n Χρησιµοποιούν ένα τεκµήριο, αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα που πιθανόν να οδηγούν σε διαφορετικές θεωρίες (Erduran et al, 2004; Jimeinez-Aleixandre et al. 2000;)

58 + Prompt questions n Χρήση βοηθητικών ερωτήσεων (φύλλα εργασίας, συζήτηση) n Νοµίζεις ότι υπάρχουν κάποια δεδοµένα που µπορούν να σε βοηθήσουν; n Τι σου λέει το αποτέλεσµα του πειράµατος για τη διάδοση του φωτός; n Μπορείς να χρησιµοποιήσεις τα δεδοµένα του πειράµατος για να εξηγήσεις την απάντησή σου;

59 +

60 + Σχεδιασµός διδακτικού υλικού n Παρουσίαση προβλήµατος (π.χ. Concept cartoons, boys vs. girls) n Χρήση δεδοµένων/τεκµηρίων n Έµφαση στη δοµή του επιχειρήµατος n Υποστήριξη δυσκολιών n Συλλογή όλων των δεδοµένων n Αναφορά σε προϋποθέσεις για να ισχύει η θεωρία n Συλλογή δεδοµένων που δεν υποστηρίζουν τις υποθέσεις τους

61 + Συστηµατική καταγραφή τεκµηρίων Τεκµήριο 1 Τεκµήριο 2 Τεκµήριο 3 Τεκµήριο 4 Τεκµήριο 5 Τεκµήριο 6 Τα κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις Τα αγόρια έχουν καλύτερες επιδόσεις

62 + Σχεδιασµός διδακτικού υλικού n Οµαδική εργασία; n Τρόποι υποστήριξης των µαθητών; n Τεχνικές συνεργατικής µάθησης;

63 + Τι είναι τελικά η επιχειρηµατολογία; n Δεξιότητα σκέψης n Διδακτική προσέγγιση n Πως ξέρουµε ότι κάνουµε επιχειρηµατολογία και όχι συζήτηση;

64 + Εργασία σε οµάδες n Σχεδιάστε δραστηριότητες για να αναπτύξουν οι µαθητές σας δεξιότητες επιχειρηµατολογίας και εννοιολογική κατανόηση σε ένα από τα πιο κάτω θέµατα: n Εκκρεµές n Γιατί σβήνει ένα κερί (σε ένα δοχείο µε νερό) αν αναποδογυρίσω ένα δοχείο πάνω από αυτό.

65

66 + Προκλήσεις/Δυσκολίες n Για τους µαθητές n Αβέβαιοι για την αβεβαιότητα n Δεν θα εξεταστεί/αξιολογηθεί n Πώς µπορούµε να αξιολογήσουµε πέραν της γνώσης; n Για τους εκπαιδευτικούς n Αβέβαιοι για την αβεβαιότητα n Δεν είναι γνώστες της θεωρίας γύρω από τις επιστηµονικές πρακτικές n Περισσότερος χρόνος για προετοιµασία και διδασκαλία n Οργάνωση οµάδων αλλαγή µοντέλου διδασκαλίας n Τι και πώς θα αξιολογηθεί; n Ερευνητές n Πώς θα υποστηρίξουµε τους µαθητές και εκπαιδευτικούς; n Πώς θα αλλάξουµε τις πολιτικές (και την αξιολόγηση);

67 + Συζήτηση n Τί θα ήταν χρήσιµο να γίνει στις επόµενες συναντήσεις;

68 + Επικοινωνία

Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Περιβαλλοντικών Σεναρίων για την Υποστήριξη Δεξιοτήτων Επιχειρηματολογίας Μαθητών Δημοτικού

Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Περιβαλλοντικών Σεναρίων για την Υποστήριξη Δεξιοτήτων Επιχειρηματολογίας Μαθητών Δημοτικού Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Περιβαλλοντικών Σεναρίων για την Υποστήριξη Δεξιοτήτων Επιχειρηματολογίας Μαθητών Δημοτικού Δεκέμβριος 2008 Δίκτυο Συνεργασίας Το υλικό που παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ Ονόματα: Νάταλυ Χατζηπέτρου Α.Τ. :974428 Ερασμία Κυριάκου Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία. Λουκά Λουκάς

Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία. Λουκά Λουκάς Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία Ευαγόρου Άριστος Πανεπιστήμιο Κύπρου Λουκά Λουκάς Πανεπιστήμιο Κύπρου Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 159 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Φίλη µαθήτρια, φίλε µαθητή,

Φίλη µαθήτρια, φίλε µαθητή, Φίλη µαθήτρια, φίλε µαθητή, Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθηµα για το µάθηµα της Τεχνολογίας Α Γυµνασίου. Στο πρώτο µέρος υπάρχουν απαντηµένες ερωτήσεις που καλύπτουν πλήρως τη θεωρία του σχολικού εγχειριδίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Επιστήµη 9/4/12 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Πόσοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος; Φυσικές Επιστήµες στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση

Τι είναι Επιστήµη 9/4/12 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Πόσοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος; Φυσικές Επιστήµες στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ Φυσικές Επιστήµες στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση Επιµόρφωση για το Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τι είναι Επιστήµη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Λουκάς Λουκά Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουμιός Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σημειώσεις Ρόδος 2012 Μέρος Α: Εισαγωγή Η Διδακτική των Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Τελική εργασία: «Μέθοδοι Διδασκαλίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης»

Τελική εργασία: «Μέθοδοι Διδασκαλίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» ΕΠΑ 488: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Διαστάσεις της Βιολογίας Τελική εργασία: «Μέθοδοι Διδασκαλίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» Ονόματα φοιτητριών: Κάλλια Στούππα 973243 Βαρβάρα Μακρίδου 974141 Ειρήνη Λάμπρου

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1. Εισαγωγή Στο νέο πλάνο της ευρωπαϊκής ευέλικτης οικονομίας ιδιαίτερη σημασία αποκτά εκείνο το είδος της εκπαίδευσης που επιδιώκει την εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία È ÙÔÓ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi... ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ προγράµµατα και δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΑΛΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 1

Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 1 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς Μιχάλης Κασούτας, Παναγιώτης Κόκκοτας, Ευαγγελία Μανούσου, Μύρωνας Μαυρογιαννάκης Μετάφραση στα ελληνικά: Ναυσικά Καψαλά Εισαγωγή Οδηγός Μελέτης Καλωσορίσατε

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Το ενδιαφέρον για αξιολόγηση Ξεκινά από: %τους σχεδιαστές των αναλυτικών προγραμμάτων % τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Κοτσώνια Ευδοκία 955655 Κυριάκου Θεοδοσία 974923 Τσιάτσιου Ιωάννης 885175

Μέθοδοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Κοτσώνια Ευδοκία 955655 Κυριάκου Θεοδοσία 974923 Τσιάτσιου Ιωάννης 885175 Μέθοδοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κοτσώνια Ευδοκία 955655 Κυριάκου Θεοδοσία 974923 Τσιάτσιου Ιωάννης 885175 Εαρινό Εξάμηνο 2012 ΕΠΑ488 Μανώλη Κωνσταντίνος 1 P a g e Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ Πρόλογος..

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθημα : Αναλυτικά Προγράμματα στα Μαθηματικά. Ελληνική πραγματικότητα-

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Σηµειώσεις Ρόδος 2011 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της ιδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα