Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την Αλήθεια. (Του Λαού). Διότι ο φόβος και η εξάρτηση είναι άγνωστες έννοιες για αυτούς...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την Αλήθεια. (Του Λαού). Διότι ο φόβος και η εξάρτηση είναι άγνωστες έννοιες για αυτούς..."

Transcript

1 Παρακάτω δίδεται ο Γραπτό Λόγο, τη δεκαπετάχροη Ελληίδα Προμηθέα-Ολυμπία- Κυρήη-Πυθία, έα χαρισματικό παιδί, που σε ηλικία δεκατεσσάρω ετώ απέκτησε το πρώτο τη παεπιστημιακό πτυχίο στι Μαθηματικέ Επιστήμε. Στι 28 Ιαουαρίου 2007, σε εκδήλωση τη Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή στο Ιλλιόι που διοργαώθηκε στο Σικάγο στη ετήσια «Εορτή τω Γραμμάτω» προ τιμή τω τριώ Ιεραρχώ η Προμηθέα ω επίσημη προσκεκλημέη ομιλήτρια τη Εκδήλωση συτάραξε με το Λόγο τη τη Συείδηση τω Ελλήω. (Πλήρε το Αυθετικό κείμεο τη ομιλία το οποίο δε διαβάστηκε όλο λόγω τω ατιδράσεω). Επειδή: Από μικρό και από τρελό μαθαίει τη Αλήθεια. (Του Λαού). Διότι ο φόβο και η εξάρτηση είαι άγωστε έοιε για αυτού... Πρέπει α τοίσουμε τη αξιοπρεπέστατη στάση και τα ευπροσήγορα λόγια του Αρχιεπίσκοπου Αμερική Ιάκωβου, ο οποίο μετά τη διακοπή τη ομιλία τη εαρή από εξαγριωμέο χριστιαό, καταδίκασε από βήματο τη αγεή αυτή στάση. Στο πόλεμο τη χριστιαική θρησκεία κατά τη Εθική τω Ελλήω θρησκεία δε γλίτωσε η φιλοσοφία τω Ελλήω. Εκατοτάδε συγγράμματα μοαχώ και *πεφωτισμέω* Ελλήω εκδόθηκα τα πρώτα 500 χρόια μ.χ. με στοχοποίηση τι φιλοσοφικέ θεωρίε...αρκετά έκ τω οποίω φυλάσσοται εω σήμερα, ω κόρη οφθαλμού στο Άγιο Όρο (Μοή Βατοπεδίου κ.α.) εώ μερικά εκτίθεται σε μουσεία τη Ελλάδο. Έα από αυτά εκτίθεται στο Βυζατιό Μουσείο τω Ιωαίω με θέμα *Κατά τω θεωριώ του Αριστοτέλη* του εοπλατωικού Συμπλίκιου.(*Χρειάστηκε η πτώση τη Κωστατιουπόλεω, η εξορία τω γραμμάτω και τω χειρογράφω του Βυζατίου και η αακάλυψη τη τυπογραφία, για α κλυδωιστεί η άρκη που διατηρούσε προσεκτικά η Καθολική Εκκλησία. Το πέπλο τη άγοια σχίσθηκε. Μια αυγή εγκαταστάθη στη Ευρώπη*. ΑΝΤΡΕ ΛΕ ΦΕΒΡ). Σε καμία περίπτωση δε θα ήθελα η δημοσίευση του Λόγου τη Προμηθέα, α θεωρηθεί βολή κατά τη Ορθοδοξία αλλά μόο, ιστορική ααδρομή σε πραγματικά γεγοότα που υπηρετεί μόο τη Ιστορική Αλήθεια. Μία Αλήθεια που δε αποφεύγεται και γίεται φωτειό οδηγό για τι επερχόμεε γεεέ Ελλήω...διότι όποιο ξεχά τη ιστορία του είαι υποχρεωμέο α τη ξααζήσει... Δε ασπάζομαι του σχολιασμού τη εαρή Προμηθέα για το Ιησού Χριστού καθότι αάλογα με το πρίσμα τω αθρώπω αποδίδετε και το όημα τω Θεωριώ...Επιπλέο μικρή μου Προμηθέα, μπορεί κάποιο α λέει με αγέ προθέσει πράγματα, ο αθρώπιο ου α τα παραφράζει κατά το *Δοκού* ή κατά πω τα ατιλαμβάεται... και επειδή το *Πλαάσθαι αθρώπιο εστί*, αάλογα με τη χροική στιγμή που βρίσκεται o άθρωπο και τη αάγκη που υφίσταται, α πράττει κακό από άγοια. Είαι γεγοό πάτω ότι όλα δίδοται από το Έα στη αθρώπιη φυλή, βάση Σχεδίου. Διαφωώ με τη Προμηθέα για του υπαιιγμού τη σχετικά με τη εβραϊκή συωμοσία κατά τω Ελλήω και κατά τη Ελληική Παιδεία του που σκοπό είχε α χειραγωγήσει τη αθρώπιη σκέψη και αυτό διότι, υπάρχου πάμπολλοι αστάθμητοι παράγοτε που επηρεάζου τι εξελίξει καθώ όπω λέει και ο σοφό Λαό μα *στα σχέδια τω αθρώπω ο Θεό γελάει*... Πιθαώ κάτω από τη επιθυμία τω Ρωμαίω κυβερώτω α μη υπάρχου ταραχέ στι εοκατακτημέε Ελληικέ επαρχίε, γωρίζοτα οι τότε κυβερώτε ότι κρατά ευκολότερα ομάδε αθρώπω που πρεσβεύοται από μια θρησκεία ταπείωση και ειρήη όπω η χριστιαική και επειδή το εύρο ή αλλιώ η πευματική ισχύ τω αρχαίω Ελλήω για αξίε όπω η ελευθερία ή η δημοκρατία ήτα αδιαπραγμάτευτε για αυτό το λόγο ίσω α δόθηκε ω ιδέα διοίκηση ο εκχριστιαισμό τω αρχαίω Ελλήω και η χειραγώγηση του αρχαίου Πεύματο μέσω τη χριστιαική θρησκεία.

2 Τέλο επειδή πιστεύω ότι πίσω από το εκχριστιαισμό τω Ελλήω ίσω, α βρίσκεται αρχαιοελληικό ου, που βασιζόμεο στη παράφραση του Δελφικού Παραγγέλματο *ΠΑΣΙΝ ΑΡΜΟΖΟΥ* που σημαίει α ταιριάζει με όλου ή α έχει αρμοική σχέση με όλου και έεκα τω δύσκολω συθηκώ (δίκαιο πιεστική αάγκη) για τη επιβίωση τη Ελληική φυλή είπε : *Α οι Έλληε δεχτούμε τη Νέα θρησκεία (Χριστιαισμό) τότε αυτή δε θα χαθεί στο χρόο και εμεί δε θα χαθούμε από τη γη*. Δηλαδή απλά η μη προσαρμογή τω Ελλήω στα έα δρώμεα θα δυσκόλευε τη επιβίωση του γέου και τω φιλοσοφικώ ιδεώ του... Υ.Γ.: Εξάλλου πρέπει α πούμε ότι : στη αυλή τω τότε διοικούτω πάτοτε υπήρχα μορφωμέοι Έλληε (σκλάβοι) που βοηθούσα τη διοίκηση τω έω επαρχιώ και επηρέαζα κατά το μέτρο του δυατού τα δρώμεα. Επιπλέο δε πρέπει α ξεχάμε ότι οι Ρωμαίοι γώριζα το Ελληικό πολιτισμό, το θαύμαζα, το συδύαζα με τα έργα και τι συήθειε του δικού του λαού και γεήθηκε έτσι ο ελληορωμαϊκό πολιτισμό. Το γεγοό του θαυμασμού για το αρχαίο πολιτισμό μα αποδεικύεται : - από το κτίσιμο τω σπιτιώ (ρωμαϊκώ) και τω δημόσιω κτιρίω του, - τη μάθηση τη Ελληική γλώσσα που μιλιότα σε όλε τι τότε, κατακτημέε επαρχίε, - του Έλληε (σκλάβου) δασκάλου που έπαιρα για τα παιδιά του και που συχά τα έστελα στη Ελλάδα για α σπουδάσου, - από τη καλλιέργεια τη λατιική γλώσσα (το λατιικό αλφάβητο βασίζεται στο ελληικό) όπου μετάφρασα σε αυτή (τη λατιική) και έπαιξα στα θέατρά του ελληικέ τραγωδίε και κωμωδίε, - από του φιλέλληε αυτοκράτορε που δαπάησα πολλά χρήματα και κόσμησα τη Αθήα και άλλε περιοχέ τη Ελλάδα με θαυμαστά έργα ελληική τεχοτροπία. Γι ὰ αὐτοὺ τοὺ λόγου κα ὶ μ ὲ περίσσια ἀγάπη, ἀποφάσισα ὰ φιλοξεήσω τὸ Λόγο τῆ εαρῆ Προμηθέα στὴ Σελίδα μου, εὐχόμεο τη, κάθε Εὐτυχία σταδιοδρομία κα ὶ ἐάρετο βίο : * Ἔτσι δημιούργησε ὁ Θεὸ τὴ Ἑλλάδα κα ὶ τὴ ὀόμασε Γ ῆ το ῦ Φωτὸ γιατί * Ἒλ* σημαίει Φῶ καὶ *λὰδ* σημαίει πέτρα - ἔδαφο - Γ ῆ. Κα ὶ ἀπ ὸ τ ὴ Γ ῆ το ῦ Φωτὸ τὴ Γ ῆ πο ὺ πρώτη ἀτίκρισε τ ὸ φῶ το ῦ Ἥλιου γεήθηκα ο ἱ Ἕλληε, ο ἱ φωτοδότε τω ἀρετῶ κα ὶ το ῦ πολιτισμο ῦ. Κα ὶ σκόρπισα αὐτο ὶ τὸ Πολιτισμ ὸ σ ὲ ὅλη τὴ Οἰκουμέη - καθὼ κα ὶ ἐτάχθη! Ἡ Γέηση τῆ Ἑλλάδα κα ὶ τῆ Ἑλληικῆ Γλώσσα: Ὅπω σημειώει ἡ ἐπιστήμη τῆ Γεωλογία κα ὶ τῶ ἄλλω συαφῶ κλάδω, πρ ὸ ἐτῶ, ὅτα ὁλόκληρο ὁ πλαήτη σκεπαζότα ἀπ ὸ ερ ὰ κα ὶ χέρσο γ ῆ δὲ ἐφαίετο πουθε ὰ, μία γιγατιαία ἀοδικ ὴ ὀρογεετικ ὴ κίηση ἀύψωσε ὑπὲρ τὴ ἐπιφάεια τῆ ὑδρόσφαιρα πρὸ τὸ ἥλιο, τὴ λεγόμεη *Πελαγοικ ὴ Ὁροσειρ ὰ* μία στε ὴ ζώη ξηρᾶ πο ὺ περιελάμβαε τὴ βορειοτερη Μακεδοία (Πελαγοία), τὸ Ὄλυμπο τὴ ἀατολικ ὴ πλευρ ὰ τῆ μετέπειτα Θεσσαλία κα ὶ τὴ Βόρειο Εὔβοια... Ἐπί χρόια αὐτ ὴ ἡ μοαδικ ὴ ησίδα ἡ Ἑλλάδα μα ἐ μέρη ἀτίκριζε ὁλομόαχη τὴ Παθάλασσα πο ὺ τὴ περιτριγύριζε. Εἰ αὐτὴ τὴ ησίδα γι ὰ ὀγδότα ἑ κατομμύρια ( ) ἔτη πρὶ ἀκόμα ἀαδυθοῦ ἄλλε ὁροσειρὲ ἄρχισε ἡ διαδικασία τῶ έω μορφῶ τῆ γεέσεω ὄτω. Πρὶ ἔτη, δηλαδ ὴ ἔτη μετ ὰ τὴ ἄοδο τῆ Πελαγοικῆ Ὁροσειρᾶ στὴ ἐπιφάεια, ἀαδύοται ὡ ἄλλα ησι ὰ ο ἱ ὀρειο ὶ ὄγκοι ὅπω ἡ Πίδο, ο ἱ Δειαρικὲ Ἄλπει, τὰ Πυρηαία, τ ὰ Ἰμαλάια... Ἡ λογικ ὴ παρουσία το ῦ ἀθρώπου, σ ὲ ὅποια ἐποχ ὴ κι ἂ ἐμφαίσθηκε αὐτὸ ὁ ἄθρωπο στὸ πλαήτη πρέπει ὰ ἀαζητεῖται στὸ Ὄλυμπο. Εἶαι δ ὲ ἀδύατο ποτ ὲ σ ὲ μία περιοχ ὴ, πο ὺ γιὰ

3 λόγου ἀερμήευτου, ἀαδύεται ἡ πρώτη χέρσο γ ῆ, ὁ ἄθρωπο τῆ προομιούχου αὐτῆ γὴ ὰ σχηματίζει γλώσσα ἀργότερα, ἀπ ὸ ὅτι ο ἱ ἄλλοι ἄθρωποι, πο ὺ ἡ ἀάδυση τῆ γὴ τοὺ καθυστεροῦσε κατ ὰ πάρα πολλ ὰ ἑκατομμύρια ἔτη. Χῶρο κα ὶ ἄθρωπο ἐδ ῶ μεταξ ὺ Ὀλύμπου καὶ Πίδου ἐσχημάτισα τὴ Παάρχαια Ἑλληικ ὴ Γλώσσα, ἡ ὁποία κα ὶ ἐδάεισε τὶ λέξει τοῦ Πολιτισμο ῦ τῆ εἰ ὅλου του ἄλλου λαοὺ. Αὐτ ὴ δ ὲ ἡ Ἑλληικ ὴ Γλώσσα περικλείει τὶ λύσει στὰ οἰκουμεικ ὰ προβλήματα τῆ ἀθρωπότητο. Πληθώρα ἐρευῶ κα ὶ μελετῶ προσκομίζου συτριπτικ ὰ στοιχεῖα μ ὲ τ ὰ ὁποῖα ἀποδεικύεται ὅ τι ποτ ὲ δὲ ὑπῆρξε Ἰδοευρωπαϊκ ὴ μητέρα γλώσσα ἀλλ ὰ ἀτιθέτω, ἡ γοιμοποιὸ γλωσσικὴ ἐπίδραση ἡ ὁποία εἰσήγαγε στὶ διάφορε γλῶσσε παγκοσμίω τ ὰ γωστ ὰ λεκτικ ὰ στοιχεῖα, κοιὰ σήμερα σ ὲ αὐτὲ, ἀσκήθηκε ἀπ ὸ τὴ παάρχαια Ἑλληικ ὴ Γλώσσα. Ἡ ἀρχαιολογικ ὴ σκαπάη φέρει στ ὸ φῶ ὁλοέα κα ὶ περισσότερα κα ὶ πειστικότερα τεκμήρια ποὺ ἐπιβεβαιώου τ ὸ τεράστιο ἱστορικ ὸ βάθο τῆ ἀθρώπιη παρουσία στὸ Ἑλλαδικ ὸ χῶρο. Αὐτὰ τ ὰ τεκμήρια ἐπίση ἀποδεικύου πὼ ο ἱ πολιτισμικὲ ρίζε τῆ Ἑλλάδο χάοται στ ὰ βάθη τοῦ ἀπώτατου παρελθότο κα ὶ ταυτόχροα ἀχρηστεύου αὐθαίρετε θεωρίε κα ὶ δόγματα περὶ ἐμφαίσεω το ῦ ἀθρώπου κα ὶ το ῦ πολιτισμο ῦ στὴ Ἀατολ ὴ ἢ τὴ Ἀφρικ ὴ. Ἡ Ἑλληικ ὴ Γλώσσα ὑπῆρξε κα ὶ εἶαι ἡ τελειότερη μέχρι σήμερα ἀθρώπιη γλώσσα ἐπ ὶ τῆ Γὴ. Ο ἱ Ἕλληε διέθετα ὄχι μόο ἕα ἀλλ ὰ εἴκοσι συαλφάβητα - τ ὸ Χαλκιδικ ὸ ( ἐκ το ῦ ὁ ποίου προέρχεται τ ὸ Λατιικό), τ ὸ Ἰωικ ὸ, τ ὸ Κοριθιακό...κλπ Μία θεωρία πο ὺ ἐκτρέπεται τῆ λογικῆ - τ ὸ τερατογεὲ ψεῦδο περ ὶ φοιικικο ῦ ἀ λφάβητου - δέχεται τὴ σύδεση τῆ τελειότερη γραφῆ (τῆ Ἑλληικῆ), μ ὲ τὸ πολιτισμ ὸ τῶ φοιίκω, οἱ ὁποῖοι εἶχα ἕα χαμηλότατη στάθμη πολιτισμ ὸ. Ἀρχαιολογικ ὴ σκαπάη ἀποδεικύει ὅτι τὸ Ἰωικ ὸ Ἀλφάβητο, ἕα ἀπ ὸ τ ὰ εἴκοσι συελληικ ὰ ἀλφάβητά μα - πο ὺ ψευδῶ θεωρεῖ ται Φοιικικῆ προελεύσεω - εἶαι τουλάχιστο ἔτη παλαιότερο τῶ Φοιίκω. Ὑ πάρχου δηλαδ ὴ πολλ ὰ κείμεα, ὅπω ὑπάρχου κα ὶ πολλ ὰ ἀρχαιολογικ ὰ εὐρήματα πο ὺ βεβαιώου τὴ ὕπαρξη γραφῆ στὴ Ἑλλάδα γι ὰ τουλάχιστο χρόια, δηλαδ ὴ χιλιάδε χρόια πρὶ ἐμφαιστοῦ στὴ ἱστορία ο ἱ Σημίτε /Φοίικε. Ποι ὸ δ ὲ, εἶαι τ ὸ βάθο τῆ Ἑλληικῆ Γλώσσα; Μ ὲ προτροπ ὴ τῆ Ἑλληίστρια Mary Mc Donald κα ὶ μ ὲ πρόεδρο τὸ καθηγητ ὴ Τ. Brunner, ξεκιᾶ τ ὸ 1972 στ ὸ παεπιστήμιο Καλιφόρια (UCLA) τ ὸ πρόγραμμα *θησαυρὸ τῆ Ἑλληικῆ Γλώσσα* τ ὸ περίφημο TLG. Μετ ὰ 13 χρόια, τ ὸ 2000, ὁ 5ο δίσκο κυκλοφόρησε (TLGE) ποὺ περιλαμβάει περίπου ( ἐεήτα ἑκατομμύρια λεκτικοὺ τύπου), ἐ σύγκριση μ ὲ τοὺ λεκτικοὺ τύπου ἄλλω γλωσσῶ, Γαλλικῆ, Ἀγγλικῆ κτλ πο ὺ φθάου ὄχι περισσότεροι ἀπὸ ἢ κα ὶ λιγότεροι. Τ ὰ ἑλληικο ὶ λεκτικο ὶ τύποι ἐλήφθησα ἀπ ὸ ἔργα τριῶ χιλιάδω συγγραφέω, ἀπ ὸ τὸ 8ο α ἳ π.χ. ἕω τὸ 15ο α ἵ. μ.χ. Μόο ἀπ ὸ τοὺ συγγραφεῖ εἶαι καθαρ ὰ Ἕλληε κα ὶ ἀπ ὸ τ ὰ ἔ ργα μόο ἔργα ὁλόκληρα ἢ γραμμὲ εἶαι συγγράμματα τῶ Ἀρχαίω Ἑλλήω προγόω μα. Αὐτὰ δ ὲ τ ὰ ἔργα ὁλόκληρα ἢ γραμμὲ ἀποτελοῦ τ ὸ ἕα ἑκατομμυριοστ ὸ τῶ ἐπίσημω Ἑλληικῶ συγγραμμάτω πο ὺ ἐπιζησα (πο ὺ μᾶ ἀπόμεια) μετ ὰ τοὺ ἐμπρησμοὺ ὅλω τῶ βιβλιοθηκῶ τῆ Ἑλληικῆ ἐπικράτεια, κατ ὰ τ ὰ βυζατι ὰ χρόια ἀπ ὸ τ ὸ μέο τῶ χριστιαῶ. Ο ἱ ἐμπρησμο ὶ αὐτο ὶ κατέστρεψα κα ὶ ἀφάισα τ ὰ θαυματουργ ὰ ἐπιτεύγματα το ῦ μεγαλύτερου λαμπρότερου Παγκόσμιου Πολιτισμο ῦ τῶ Ἑλλήω προγόω μα. Ἔτσι κατεστράφη ἡ Ἑλληικὴ Γραμματεία. Ὅτα ἡ μητέρα μου, δεκαέξι χροῶ κοπελι ὰ - ἕα χρόο μεγαλύτερή μου - ἦλθε στὴ Ἀμερικ ὴ, σὲ μία τάξη τη στ ὸ γυμάσιο στ ὸ ὁποῖο ἐσπούδαζε τῆ ἔθεσα τὴ ἐρώτηση ἀμερικαο ὶ συμμαθητέ τη:

4 **Γιατί στὴ ἀρχαία ἐποχ ὴ (στὴ ἀρχαία Ἑλλάδα) ἡ δημιουργικότητα τῶ Ἑλλήω ἦτα ἀ σύλληπτη κα ὶ ἀμίμητη, μ ὰ αὐτ ὴ ἡ ἰδιαιτερότητα τοὺ λὲ κα ὶ ἔχει πεθάει, ἒφ ὅσο γι ὰ χρόια σχεδὸ τίποτε πι ὰ δὲ δημιουργοῦ, οὔτε πι ὰ ἀκούγοται;** Ἡ μητέρα μου τ ὰ ἔχασε! Δὲ ἤξερε τὴ ἀπάτηση. Τελικ ὰ θ ὰ μπορέσω ἐγ ὼ σήμερα, μετ ὰ ἀμερόληπτη μελέτη κα ὶ ἔρευα ὰ δώσω ἀπάτηση σὲ ἐκείη τὴ ἐρώτηση πο ὺ θ ὰ πρέπει ὰ ἔχει ἀπασχολήσει κα ὶ τὸ δικό σα ο ῦ. Γιατί λοιπὸ ο ἱ Ἕλληε δὲ δημιουργοῦ; Γιατί σταμάτησα ὰ δημιουργοῦ; Ἡ δημιουργικότητα τῶ Ἑλλήω ἦτα θρέμμα τῆ Ἑλληικῆ τῶ παιδεία. Τί λοιπὸ συέβη στὴ Παιδεία τῶ Ἀρχαίω Ἑλλήω; Ὢ Ἕλληε, ψυχ ὴ τῆ ψυχῆ μου, Παάκριβο Γέο, ταλαίπορο Γέο. Θ ὰ ἀοίξω σ ὲ ἐσᾶ τοὺ πόου κα ὶ τ ὰ δάκρυα ἀπ ὸ τ ὰ βάθη τῆ παιδικῆ ψυχῆ μου κα ὶ θ ὰ σᾶ π ῶ τί! κατέστρεψε τὸ Παάρχαιο Ἑλληικ ὸ Πολιτισμ ὸ κα ὶ Λόγο κα ὶ γιατί! Τώρα γι ὰ μᾶ **περασμέα Μεγαλεῖα κα ὶ διηγότα τ ὰ ὰ κλαῖ** παιδ ὶ ἀθάατω θεῶ καὶ ἀθάατω ἡρώω. Εἶαι δύσκολο γι ὰ μέα ὰ παραμείω ἀλύγιστη κα ὶ ὰ καταπίξω τὸ πόο μου ὅ τα μιλάω γὶ αὐτὲ τὶ ἀεπαάληπτε θηριωδίε πο ὺ κατάστρεψα τ ὸ Ἑλληικ ὸ Ἔθο κα ὶ τ ὰ φῶτα τοῦ Ἑλληικο ῦ Πεύματο - πο ὺ κατέστρεψα τὴ ἀσύλληπτη Γραμματεία κα ὶ δημιούργησα τὴ μετέπειτα λαθάουσα πορεία το ῦ Ἔθου μα. Ἐπ ὶ αἰῶε διώχθηκε μέχρι ἱστορικο ῦ θαάτου ὁ Ἑλληισμὸ. (Πολιτισμὸ, Γραμματεία, Παιδεία) Ποιὸ ὁ λόγο; Πῶ; Πότε; Περ ὶ τῆ θρησκεία τῶ ἀρχαίω Ἑλλήω ( Ἐθικῶ), τὴ θρησκεία το ῦ Ἑλληικο ῦ Ἔθου - τὴ ** Ἐθικ ὴ θρησκεία** Τὴ Ἐθικ ὴ θρησκεία ο ἱ χριστιαο ὶ ὀόμασα περιφροητικ ὰ **εἰδωλολατρία** ἀπ ὸ τὴ λέξη **Εἴδωλο**= τ ὸ ὁμοίωμα, τ ὸ ἀπεικόισμα, ἡ εἰκόα, τ ὸ ἄγαλμα Σήμ: Κα ὶ ο ἱ εἰκόε τῶ χριστιαῶ σύμφωα μ ὲ τ ὰ ἀωτέρω, εἶαι εἴδωλα. Διέδιδα ο ἱ χριστιαο ὶ ὅτι ο ἱ ἐθικο ὶ εἶχα αἰσχρ ὴ θρησκεία φέροτα ὡ παράδειγμα τοὺ ἔ ρωτε τῶ θεῶ, ἀποκρύπτοτα δ ὲ τοὺ συμβολισμοὺ τῶ ἀρχαίω ἑλληικῶ κειμέω σχετικ ὰ μ ὲ τὴ ἐθικ ὴ θρησκεία - τὴ θρησκεία το ῦ Ἑλληικο ῦ Ἔθου. Ο ἱ συμβολισμο ὶ τῶ ἀρχαίω Ἑ λλήω, ὅσο ἀφορ ᾶ τὴ ἐθικ ὴ θρησκεία ἤσα ποιητικότατοι κα ὶ ἀριστουργηματικο ὶ. Στὴ *Θεογοία* ὅπου ο ἱ συμβολισμο ὶ ἀφθοοῦ, βρῆκα ἔδαφο γι ὰ ὰ συκοφατήσου οἱ ἀπολογητὲ χριστιαο ὶ, χρησιμοποιώτα κάθε ψεῦδο. Γράφει ἡ Θεογοία το ῦ Ἡ σιόδου (56-57): **ΕΝΝΕΑ ΓΑΡ ΟΙ ΝΥΚΤΑΣ ΕΜΙΣΓΕΤΟ ΜΗΤΙΕΤΑ ΖΕΥΣ ΝΟΣΦΙΝ ΑΠ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΙΕΡΟΝ ΛΕΧΟΣ ΕΙΣΑΝΑΒΑΙΝΩΝ**, πο ὺ ἑρμηεύεται: **Διότι ἐ έα ἤσα ο ἱ ύχτε κα ὶ μ ὲ αὐτὲ ὁ βαθυστόχαστο Ζεὺ ἔσμιγε κρυφ ὰ ἀπ ὸ τοὺ ἀθάατου στ ὸ ἱερὸ κρεβάτι ἀεβαίοτα**. Μ ὲ αὐτοὺ τοὺ ἱεροὺ στίχου ο ἱ χριστιαο ὶ ἀπομόωτά του, ἔ φερα τὸ Δία ὡ ἡδοολάτρη κα ὶ ἐρωτόληπτο, ἐ ῶ ἡ Θεογοία πι ὸ κάτω γράφει (Θεογ.104): **ΧΑΙΡΕΤΕ ΤΕΚΝΑ ΔΙΟΣ ΔΟΤΕ ΔΕ ΙΜΕΡΟΕΣΣΑΝ ΑΟΙΔΗΝ**, πο ὺ ἑ ρμηεύεται: **Χαίρετε γεήματα

5 (δημιουργήματα) το ῦ Θεο ῦ δῶστε τ ὸ τραγούδι πο ὺ φέρει τὴ ἔμπευση**, τοίζοτα ἐδ ῶ ὅτι τὰ γεήματα τῶ ἐέα υχτῶ ἦτα ο ἱ ἐέα μοῦσε ( ὅπου κάθε μούσα ἀ τιπροσώπευε κάποια ἐπιστήμη) - Ἡ ἔμπευση γε ᾶ τὶ ἐπιστῆμε, ἒφ ὅσο ὅλα ἀπορρέου ἀπ ὸ τὴ θεία βούληση. Ο ἱ χριστιαο ὶ φέρου τὸ Δία ὡ ἀθρωποφάγο, βασιζόμεοι στὴ Θεογοία 886 ὅπου ὁ Ἡ σίοδο γράφει: **ΖΕΥΣ ΔΕ ΘΕΩΝ ΠΡΩΤΗΝ ΑΛΟΧΟΝ ΘΕΤΟ ΜΗΤΙΝ...** (τὴ ὁποία καταβρόχθισε) τὸ ὁποῖο ἁπλῶ ὅτι ὁ Θεὸ ἐσαρκώθηκε τὴ σοφία, ἔγιε πάσοφο, ἀφο ῦ ΜΗΤΙΣ = σοφία στὰ ἀρχαῖα ἑλληικ ὰ. Ὅσο ἀφορ ᾶ τὴ πολυγαμία το ῦ Δία γράφει ἡ Θεογοία (901) : **ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΗΓΑΓΕΤΟ ΛΙΠΑΡΗΝ ΘΕΜΙΝ Ή ΤΕΚΕΝ ΩΡΑΣ, ΕΥΝΟΜΙΗΝ ΤΕ ΔΙΚΗΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ** πο ὺ ἑ ρμηεύεται: **Δεύτερη γυαίκα πῆρε τὴ λαμπρ ὴ Θέμιδα, ἡ ὁποία το ῦ γέησε τὶ Ὧρε, τὴ Εὐομία, τὴ Δίκη κα ὶ τὴ Εἰρήη...** ὑποοώτα ὅτι ἀπ ὸ τὸ θε ὸ προέρχεται ἡ συμπατικ ὴ τάξη (ο ἱ Ὧρε ἤ σα θεότητε τῆ ἐ τ ὴ φύσει τάξεω), ἡ Δικαιοσύη = (Θέμι), ἡ Εὐομία, ἡ Δίκη, ἡ Εἰρήη, ὅλα δηλαδ ὴ τὰ ἀγαθ ὰ πο ὺ δίει ὁ Θεὸ στὴ ἀθρωπότητα κα ὶ ἐπιβλέπει γι ὰ τὴ σωστ ὴ ἐφαρμογή του. Ἀδίκω λοιπὸ ο ἱ Χριστιαο ὶ ἔφερα τὸ Δία (Ζε ῦ) πο ὺ σημαίει Θεὸ, ἡδυπαθ ῆ, ὰ μὴ ἀ φήει γυαίκα γι ὰ γυαίκα, ἀποσιωπώτα (σκοπίμω!) τοὺ βαθύτερου συμβολισμοὺ τῆ θρησκεία τῶ Ἑλλήω. Ἡ Ἑλληικ ὴ φιλοσοφία ἦτα τ ὸ κόκκιο πα ὶ γι ὰ τοὺ χριστιαοὺ ο ἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦσα τὸ δρόμο, πο ὺ χάραξε ὁ ἴδιο ὁ Ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖο ἐπετέθη μ ὲ σφοδρότητα ἐ ατίο τη. Ἡ ἐπίθεση αὐτ ὴ το ῦ Παύλου ἐατίο τῆ φιλοσοφία πέρασε ὡ ἐπιταγ ὴ στ ὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἀποτέλεσε ἐτολ ὴ γι ὰ τοὺ χριστιαού: Κολοσ. Β-8: **ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΗ ΤΙΣ ΗΜΑΣ ΕΣΤΑΙ Ο ΣΥΛΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΗΣ ΑΠΑΤΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ**. Τ ὸ ὁποῖο μεταφράζεται : **Προσέχετε μ ὴ σᾶ ἐ ξαπατήσει κάποιο μέσω τῆ φιλοσοφία κα ὶ τῆ μάταια ἀπάτη, κατ ὰ τὴ παράδοση τῶ ἀθρώπω καὶ σύμφωα μ ὲ τ ὰ κοσμικ ὰ στοιχεῖα κα ὶ ὄχι σύμφωα μ ὲ τ ὸ Χριστό**. Χριστιαο ὶ πο ὺ εἶχα μόρφωση ἔγραψα εἰδικ ὰ κείμεα μ ὲ σκοπ ὸ ὰ ἀατρέψου τὶ θεωρίε καὶ τὶ θέσει τῶ ἀρχαίω σοφῶ αὐτο ὶ ο ἱ χριστιαο ὶ ὀομάσθηκα ἀπολογητα ὶ ὑπερασπιστὲ τοῦ χριστιαισμο ῦ. Αὐτο ὶ ο ἱ ἀπολογητα ὶ ἐστρέφοτο κυρίω ἐατίο τῶ Ἑλλήω Σοφῶ, ο ἱ ὁποῖ οι εἶχα γεηθε ῖ αἰῶε πρὶ τὴ ἵδρυση το ῦ χριστιαισμο ῦ. Θ ὰ παραθέσω μερικοὺ μόο, ἀπ ὸ τὸ ἄπειρο ἀριθμ ὸ, τῶ ἀπολογητῶ, γι ὰ ὰ καταοηθε ῖ ἡ μέθοδο το ῦ ἀφελληισμο ῦ, μ ὲ στόχο τοὺ τὴ καταστροφ ὴ το ῦ Ἑλληισμο ῦ. Ὁ ἀπολογητὴ Θεόφιλο ( ἐπίσκοπο Ἀτιόχεια μ.χ.), ἔγραψε τρία βιβλία μ ὲ τὸ τίτλο *Πρὸ Ἀποστόλου* ὅπου δηλώει πὼ *περιφροε ῖ ἀφάταστα τὴ ἑλληικ ὴ φιλοσοφία*. Αὐτὸ δὲ γράφει ὅτι ὁ Πλάτω κα ὶ ο ἱ ἄλλοι Ἕλληε φιλόσοφοι εἶ αι κεόδοξοι, ματαιόδοξοι...χαρακτηρίζει δ ὲ ὁ Θεόφιλο ὅλα τ ὰ ἑλληικ ὰ συγγράμματα ἀωφελ ῆ. -Ἄλλο ἀπολογητὴ (β α ἵ.μ.χ.) ὁ Τατιαὸ (Σύριο στὴ καταγωγ ὴ) ἔγραψε *Πρὸ Ἕλληε* στὸ ὁποῖο ὑποστηρίζει ὅτι : *ο ἱ Ἕλληε δὲ δημιούργησα τίποτα δικό του, διότι ὅλα τ ὰ παρέλαβα ἀπ ὸ τοὺ βαρβάρου*. Αὐτὸ χαρακτηρίζει τὸ Ἠράκλειτο ( ἐπ ὶ λέξει) * ἀμαθ ῆ*, τὸ Ἀ ριστοτέλη *κόλακα*, τὸ Πλάτωα *κοιλιόδουλο* κλπ - Ὁ Ἐρμεία (β α ἵ.μ.χ.) στὴ συγγραφή του μ ὲ τίτλο *Διασυρμὸ τῶ ἔξω (εἰ δωλολάτρε) φιλοσόφω* γράφει ὅτι : * Ἡ φιλοσοφία ἔχει τὴ ἀρχή τη στοὺ Δαίμοα (συεπῶ ὁ σαταᾶ εἶ αι ὁ ἀρχηγὸ τῶ φιλοσόφω)*. - Ὁ ἀπολογητὴ Κλήμη (περ ὶ 280 μ.χ.) μ ὲ τ ὸ προσωύμιο * Ἀλεξαδρεὺ* στ ὸ ἔργο τοῦ *Στρωματεῖ* γράφει : *Ο ἱ Ἕλληε σοφο ὶ ἐπωφελήθησα ἀπ ὸ τοὺ Προφήτα κα ὶ τὸ Μωυσ ῆ *, καταλήγοτα μ ὲ τὴ ἀπίθαη ἐπωδ ὸ * Ἕλληε κλέπται πάση γραφῆ*. - Ὁ Λατίο ἀπολογητὴ Τερτυλλιαὸ δὲ πάει πίσω στὴ πολεμικ ὴ ἐατίο το ῦ Ἑλληισμο ῦ.

6 Γράφει δ ὲ, στ ὰ ἔργα του: *Περ ὶ παραγραφῆ αἱρετικῶ*, * Ἀπολογητικὸ* κα ὶ *Περ ὶ ψυχῆ* ὅτι: * Ἡ ἑλληικ ὴ φιλοσοφία κα ὶ Γραμματεία ἔχου διαβολικ ὴ ἐπιρρο ὴ* κα ὶ συεχίζει : δὲ εἶαι δυατὸ *ὰ συγκριθε ῖ ἡ Ἀθήα μ ὲ τὴ Ἱερουσαλὴμ, διότι ἡ Ἀθήα εἶαι ὑποδεέστερη*. Γι ὰ ὰ ἐπιβληθε ῖ ὁ χριστιαισμὸ ὁλοκληρωτικ ὰ στὴ Βυζατι ὴ αὐτοκρατορία ἦτα ἀάγκη ὰ ἐξαφαισθοῦ ο ἱ λέξει Ἕλλη, Ἑλλὰ, Ἑλληισμὸ. Ἡ λέξη * Ἕλλη* ἔφθασε ὰ θεωρεῖ ται ὑβριστικ ὴ γι ὰ ἕα χριστια ὸ, ἀκόμα κα ὶ ἂ αὐτὸ καταγότα ἀπ ὸ τὴ ἔδοξη Ἀθήα ἢ τὴ ἱστορικὴ Σπάρτη. Μόο ο ἱ λέξει Ρωμαῖο, Ρωμαϊκ ὸ κράτο κα ὶ ἄλλα παράγωγά του εἶ χα θέση μέσα στὸ χριστιαισμ ὸ. Γ ὶ αὐτ ὸ ἄλλωστε μέχρι κα ὶ σήμερα ἔχει ἐπικρατήσει ὰ λέμε *Ρωμιοί*, *Ρωμιοσύη*, *Ρωμαίικο* ἀτ ὶ ὰ χρησιμοποιοῦμε ἀτίστοιχα, ἀποκλειστικ ὰ κα ὶ μόο, τὶ λέξει Ἕλληε, Ἑλληισμὸ, Ἑλλὰ. Ἕλληε Πατέρε τῆ Ἐκκλησία* το ῦ χριστιαικο ῦ ἐκδοτικο ῦ οἴκου *Γρηγόριο Παλαμᾶ * πολύτομη ἔκδοση Ἰωάη Χρυσόστομο. * Ἑρμηεία εἰ τὴ πρὸ Ρωμαίου Ἐπιστολή*: *Πο ῦ εἶαι τώρα ο ἱ σοφο ὶ τῶ Ἑλλήω μ ὲ τ ὰ πυκά του γέια, μ ὲ τοὺ ἔξωμου χιτῶε του καὶ μ ὲ τ ὰ παραφουσκωμέα λόγια; Ὅλη τὴ βάρβαρο Ἑλλάδα ὁ σκηοποιὸ ( ὁ Παῦλο) ἐ πέστρεψε (= ἐκχριστιάισε). Ἂ εἶαι κι αὐτὸ ἀάμεσά του ὁ περιβόητο Πλάτω, πο ὺ τρεῖ φορὲ πῆ γε στὴ Σικελία, γεμάτο ἐπίδειξη κα ὶ κομπορρημοσύη, μ ὰ καεὶ δὲ το ῦ ἔδωσε προσοχ ὴ. Ὅ μω ἐκεῖο ὁ σκηοποιὸ ὄχι μόο στ ὴ Σικελία, ὄχι μόο στὴ Ἰταλία ἀλλ ὰ κα ὶ σ ὲ ὅλη τὴ οἰ κουμέη πέταξε κα ὶ δὲ σκαδάλισε, κι εἶαι φυσικό, γιατί ο ἱ διδάσκαλοι δὲ καταφροοῦται ἀπ ὸ τὴ ἐργασία τοὺ ἀλλ ὰ ἂπ τ ὰ ψέματά του*...*δὲ βλέπετε στοὺ ἀγῶε, ὅτα ὁ ἀ γωοθέτη βαδίζει δι ὰ μέσου τη ἀγορᾶ, πόση εὐταξία κα ὶ σιωπ ὴ ὑπάρχει στ ὸ λαό; Πῶ λοιπὸ ἐκε ῖ πο ῦ ὁ Διάβολο πομπεύει ὑπάρχει τέτοια σιωπ ὴ κι ἐδ ῶ πο ῦ εἶαι ὁ Χριστὸ ἔχει τόσο θόρυβο;* Ὁ Ἰωάη Χρυσόστομο στὴ ὁμιλία το ῦ *Εἰ Τεσσαρακοστὴ* ἀαφέρει: * Ἂ τραποῦ οἱ Ἕλληε βλέποτα τὴ ἀγάπη μ ὲ τὴ ὁποία ἀποδεχόμεθα κα ὶ ἀσπαζόμεθα τὸ ἐρχομ ὸ τῆ ἁ γία Τεσσαρακοστῆ κι ἂ ὀομάζου ἐκεῖοι γιορτὲ κα ὶ παηγύρια, τ ὴ μέθη κι ὅλε τὶ ἄ λλε ἀκολασίε κα ὶ ἀσχήμιε* Ἰωάη Χρυσόστομο (Ι) Ἀπ ὸ τὴ πολύτομη ἔκδοση * Ἕλληε Πατέρε τῆ Ἐκκλησία* το ῦ χριστιαικο ῦ ἐκδοτικο ῦ οἴ κου *Γρηγόριο Παλαμᾶ* (1980) Χαρακτηρίζει τοὺ Ἕλληε : -*Μωρού* : τόμο 18, σέλ.17, ἐκφέροτε *λόγου μάταιου κι ἀκάθαρτου* : τόμο 18, σὲ λ 113, *κυλιόμεου μαζ ὶ μ ὲ πόρου κα ὶ μοιχού...* : τόμο 18, σέλ. 115, *δεισιδαίμοε* : τόμο 34, σέλ. 429, *αἱμομεῖκτε μετ ὰ μητέρω κα ὶ ἀδελφῶ* : τόμο 34, σὲλ 459, * ἀσοφώτερου ἀπ ὸ τὰ ζῶα* : τόμο 34 σέλ Στὴ *Εἰ τὴ Ἃ Κοριθίου, Δ ὁμιλία* τόμο 18, σὲλ 92 ἀαφέρει ὁ Ι. Χρυσόστομο : *πόσο ἐκοπίασε ὁ Πλάτω μ ὲ τοὺ μαθητᾶ του μ ὲ τ ὸ ὰ μᾶ συζητε ῖ περ ὶ γραμμῆ κα ὶ γωία καὶ σημείου κα ὶ περ ὶ ἀριθμῶ ἀρτίω κα ὶ περιττῶ κα ὶ ἴσω μεταξ ὺ τῶ κα ὶ ἀίσω κα ὶ δι ὰ τέτοια θέματα λεπτεπίλεπτα ὡ ὁ ἱστὸ τῆ ἀράχη - διότι αὐτ ὰ εἶαι δι ὰ τὴ ζωὴ περισσότερο ἄχρηστα ἀπ ὸ ἐκεῖα τ ὰ ὑφάσματα - κα ὶ χωρὶ ὰ ὠφελήσει πολ ὺ ἢ ὀλίγο μ ὲ τὰ συζητήσει αὐτᾶ ἐγκατέλειψε ἔτσι τὴ ζωή,...* Ἰωάη Χρυσόστομο (ΙΙ) -Στὴ πάρ.β τῆ ὁμιλία * Ὅτι ὁ θεὸ εἶαι Χριστὸ* γράφει ὅτι ο ἱ ἀπόστολοι *βαρβάρου καὶ Ἕλληα κα ὶ κάθε ἄλλο ἔθο κατετρόπωσα*.

7 *Ο ἱ Ἕλληε εἶαι βρομερο ὶ κα ὶ παάθλιοι* *μιαρο ὶ κα ὶ παμμίαροι* } *Εἰ τὸ μακάριο Βαβύλα λόγο Β, παρ.α -* Ὁ Κύριό μα Ἰησοῦ Χριστό... εἶπε τοῦτο : * Ἀλήθεια, ἀλήθεια σᾶ λέω, αὐτὸ πο ὺ πιστεύει σ ἐμέα, τ ὰ ἔργα τ ὰ ὁποῖα κάω ἐγ ὼ κι ἐκεῖο θ ὰ κάμει κα ὶ μεγαλύτερα ἀπ ὸ αὐτ ὰ θ ὰ κάμει*. Βέβαια πολλο ὶ ἄλλοι διδάσκαλοι ἤσα κα ὶ μαθητὲ εἶχα κα ὶ θαύματα φαέρωσα, ὅπω καυχῶται οἱ παῖδε τῶ Ἑλλήω κι ὅμω οὐδέποτε καεὶ ἀπ ὸ αὐτοὺ ἐσκέφτηκε τίποτε τέτοιο οὔ τε τόλμησε ὰ πε ῖ. Οὔτε μποροῦσε ποτ ὲ καεὶ Ἕλληα κι ἂ ἦτα τελείω ἀ διάτροπο *ΚΑΝ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΙΕΝ* ὰ παρουσιάσει προφητεία ἢ τέτοιο λόγο δοσμέο σ αὐτού... ἐ ῶ γι ὰ ὅ λα τ ἄλλα ὁμιλοῦ ἀδιάτροπα κα ὶ λέε ψέματα, ὅσα του κατέβου στ ὸ κεφάλι, τίποτα τέτοιο δὲ τόλμησα ὰ πλάσου ποτέ... Εἶδα μ ὲ πολλ ὴ ποηρία ο ἱ ἐκμεταλλευτὲ (λυμεῶε) ἐκεῖοι ( Ἕλληε), ὅτι αὐτὸ πο ὺ θέλει ὰ ἑξαπατήσει πρέπει ὰ κατασκευάσει μερικ ὰ πράγματα πιθα ὰ κα ὶ καλοστολισμέα κα ὶ τόσο καλοπλεγμέα πο ὺ ὰ ἀποδειχθε ὶ ἡ ψευτιά του. Ἔπλασα κι ἐφτίαξα ὅσα μποροῦσα γι ὰ ὰ ξεγελάσου τοὺ πι ὸ ἀφελεῖ*. (*Εἰ τὸ μακάριο Βαβύλα* λόγο Β κα ὶ *Κατ ὰ Ἰουλιαο ῦ καὶ πρὸ Ἕλληα* πάρ.α). -*Πόση εἶαι ἡ διαφορ ὰ ἀάμεσα στὴ ἀωτερότητα τῶ Χριστιαῶ κα ὶ στὴ ἀπρέπεια (αἰ σχύη) τῶ Ἑλλήω* ( Ἔθ. ἀωτ. πάρ.ζ).εἶαι δυατὸ ρωτοῦσε τ ὸ ποίμιό του σ ὲ χριστιαο ὶ ὰ εἶ αι *χειρότεροι ἀπ ὸ τοὺ Ἕλληε; Διότι ἂ ἐκεῖοι (ο ἱ Ἕλληε) γι ὰ τὴ δόξα ἐπέδειξα τόσο κεὴ φιλοσοφία πόσο περισσότερο πρέπει ἐμεῖ ο ἱ χριστιαο ὶ γι ὰ τ ὸ Θε ὸ ὰ εἴμεθα ἐάρετοι;* ( Ὁ μιλία ΠΔ, περ ὶ τῆ αὐτῆ πραγματεία κα ὶ ὅτι ο ἱ Ἕλληε τοὺ Χριστιαοὺ ἐ πολλοῖ ὑπερακοτίζουσι*). -* Ἔτσι ἔκαμε κα ὶ ὁ Παῦλο βρίσκοτα τ ὸ ἐπίγραμμα ( ἔ. τ ὸ *ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ*) γραμμέο στὸ βωμ ὸ σὰ σ ὲ παραταξη ἐχθρική...γιατί ἦτα ἐκεῖο τ ὸ ἐπίγραμμα ξίφο τῶ Ἀθηαίω, μαχαίρι τῶ ἐχθρῶ, μ ὰ αὐτ ὸ τ ὸ μαχαίρι ἀπέκοψε τ ὸ κεφάλι τῶ ἐχθρῶ* (*Πάω στὶ Πράξει τῶ Ἀποστόλω* Α ) -*ΠΟΙΗΣΟΜΕ ΔΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΝ* ( Ὅτι ὁ θεὸ εἶαι ὁ Χριστό*, ὁμιλία). -*ΤΑΥΤΑ ΟΥ ΕΝΝΟΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΞΙΑΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ* (*Εἰ τὸ πτωχὸ Λάζαρο*, λόγο Ἐ πάρ.γ). -*...ΕΝΤΡΕΠΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ...ΗΜΕΙΣ ΓΑΡ ΕΣΜΕΝ ΑΙΤΙΟΙ, ΗΜΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ*. ( Ὁμιλία ΟΒ *Περ ὶ τῆ ἀγάπη κα ὶ το ῦ βίου ὀρθο ῦ κα ὶ ὅτι ταῦτα μάλιστα τοὺ Ἕ λληα ἐτρέπει*). - Ὁ Ἅγιο Βαβύλα *διήλεγξε(=φαέρωσε) τὴ τῶ Ἑλλήω ἀπάτη* (*Εἰ μακάριο Βαβύλα* Β πάρ. κγ). -* Ὁ Ἀπόστολο Παῦλο ἐσκόρπισε τ ὸ χριστιαικ ὸ κήρυγμα κα ὶ ἡ Ἑλληικ ὴ πλάη πῆ ρε δρόμο*. (Εἰ τὸ Ἀπόστολο Παῦλο* Ὁμιλία Δ ). -*Καταγελώτα μὲ τῆ Ἑλληικῆ πλάη* (*Περ ὶ μοίρα κα ὶ πρόοια* Β ). -*Φλυαρίε κα ὶ γελοιότητε εἶαι ὅλα αὐτ ὰ τῆ Ἑλληικῆ ἀοησία...*, (*Εἰ μακάριο Βαβύλα* Β πάρ.δ). -* Ἀληθῶ Ἕλληε ἀε ὶ παῖδε, γέρω δὲ οὐδεὶ. Δέο γὰρ τὴ οἰκεία ἄοια θρηεῖ...* ( Ἒ θ. ἀωτ., πάρ. ἴθ). -* Ἀπ ὸ πο ῦ διδαχθήκατε τ ὰ ἀριστοτελικ ὰ διδάγματα; Ποιὸ προτίμησε τὸ Πλάτωα ἀπ ὸ τὰ Εὐαγγέλια; Ποιὸ πέταξε ἔξω τ ὸ κήρυγμα τῆ (χριστιαικῆ) πίστη κα ὶ ἔφερε μέσα τὴ ἄ πιστη

8 ἀαζήτηση; *Πο ῦ ἔμαθε τ ὸ ἀγέητο κα ὶ τ ὸ γεητό;*. (Στ ὸ *ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΤΟ Ο ΛΟΓΟΣ*, πάρ.β). -*ΚΑΙ ΓΑΡ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ ΤΗΝ ΕΞΩΘΕΝ ΑΝΣΙΑΣ ΕΤΙΚΕΤΟ, ΚΑΙ ΑΥΤΗ ( ἡ Ἑλληικ ὴ φιλοσοφία) ΗΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ Η ΜΗΤΗΡ*. (* Ὁμιλία εἰ Ἃ πρὸ Κοριθίου*, ΕΠΕ, τ.18 σὲλ 16). -*Καέα ὄφελο καθαρο ῦ βίου δὲ ὑπάρχει ἀπ ὸ δόγματα διεφθαρμέα. Ἂ λοιπὸ τὴ ἔ ξωθε (= ἑλληικὴ) σοφία ἀκολουθοῦ, δὲ πρέπει ὰ τοὺ θαυμάζουμε, ἀλλ ὰ ὰ τοὺ περιφροοῦ με, πο ὺ ἀκολουθοῦ ἀόητου διδασκάλου (= Ἕλληε σοφοὺ *ΜΩΡΟΙΣ ΚΕΧΡΗΝΤΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙΣ*)*. (*Περ ὶ ἀαστάσεω κατ ὰ αἱρετικῶ κα ὶ φιλοσόφω*, πάρ.γ). -*ΟΥΤΕ ΓΑΡ ΘΕΟΥ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΕΩΣ ΤΙ ΥΓΙΕΣ ΕΥΡΕΙΝ ΗΔΥΝΗΘΗΣΑΝ ΕΚΕΙΝΟΙ (οἱ Ἕλληε σοφο ὶ ) ΑΛΛ ΑΠΕΡ Ή ΠΑΡ ΗΜΙΝ ΧΗΡΑ ΕΠΙΣΤΑΤΑΙ, ΤΑΥΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΗΔΕΙ (= ἐ γώριζε) ΑΛΛ ΕΛΕΓΟΝ ΟΤΙ ΘΑΜΝΟΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΙΧΘΥΣ ΚΑΙ ΚΥΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ. ΤΟΥΤΟΙΣ ΟΥΝ, ΕΙΠΕ ΜΟΙ, ΠΡΟΣΕΧΕΙΝ ΔΕΙ; ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΙΣΙΝ ΕΝ ΤΗ ΚΩΜΗ ΕΚΕΙΝΟΙ, ΚΑΛΟΥΣ ΒΟΣΤΡΥΧΟΥΣ (=κοτσίδε) ΤΡΕΦΟΥΣΙ ΚΑΙ ΤΡΙΒΩΝΑΣ ΑΝΑΒΕΒΛΗΝΤΑΙ - ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΤΩΝ ΑΥΤΟΙΣ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΑΝ ΔΕ ΤΑ ΕΝΔΟΘΕΝ ΙΔΗΣ, ΤΕΦΡΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ ΟΥΔΕΝ, ΑΛΛΑ ΤΑΦΟΣ ΑΝΕΩΓΜΕΝΟΣ Ο ΛΑΡΥΞ ΑΥΤΩΝ, ΠΑΝΤΑ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑΣ ΕΧΩΝ ΓΕΜΟΝΑ ΚΑΙ ΙΧΩΡΟΣ (=δηλητήριο φιδιο ῦ) ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ (= ἑλληικ ὴ φιλοσοφία) ΠΑΝΤΑ ΣΚΩΛΗΚΩΝ*. (*Εἰ τοὺ Ἀδριάτα*, ΙΖ ). -* Ἂ ξεκιήσουμε ὰ παραθέτουμε τ ὰ δόγματά του, θ ὰ ἀκολουθήσει πολ ὺ γέλιο (*ΠΟΛΥΣ ΕΨΕΤΕ ΓΕΛΩΣ*)...*ΠΟΥ ΝΥΝ ΕΙΣΙ ΟΙ ΤΟΥΣ ΤΡΙΒΩΝΑΣ ΑΝΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΒΑΘΥ ΓΕΝΕΙΟΝ ΔΕΙΚΝΥΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΠΑΛΑ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΙ ΤΩΝ ΕΞΩΘΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ (= ἕ λληε) ΤΑ ΚΥΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΥΝΩΝ ΑΘΛΙΩΤΕΡΩΝ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΣ ΕΝΕΚΕΝ ΠΑΝΤΑ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ;* (*Εἰ τοὺ Ἀδριάτα*, ΙΖ ). -Ο ἱ Ἕλληε φιλόσοφοι *ποτ ὲ δὲ ἔκαμα τ ὸ σωστ ὸ, ἀλλ ὰ ἤσα δειλοί, φιλόδοξοι, ἀλαζόε καὶ εἶχα ἀσυλλόγιστα πάθη*. -Ο ἱ ἀπόστολοι κατάφερα *τῶ φιλοσόφω τὴ γλώσσα ὰ δέου, τῶ ρητόρω τ ὰ στόματα ὰ κλείου* (* Ὅτι ὁ θεὸ εἶαι Χριστό*, πάρ. ε ). -Ο ἱ Ἕλληε φιλόσοφοι κα ὶ ο ἱ ρήτορέ του εἶαι: *καταγέλαστοι κα ὶ δὲ διαφέρου ἀπ ὸ τ ὰ παιδιὰ πο ὺ λέε ἀοησίε. Γιατί δὲ μπόρεσα ὰ πάρου μ ὲ τ ὸ μέρο του οὔτε ἕα σοφ ὸ ἢ ἄ σοφο, οὔτε ἄδρα ἢ γυαίκα, οὔτε ἕα μικρ ὸ παιδ ὶ ἀπ ὸ τόσα ἔθη κι ἀπ ὸ τόσου λαού, (Υ.Γ.: Ἡ σοφία τῶ Ἑλλήω ἔφθασε στ ὰ πέρατα ( ἄκρα) τῆ οἰκουμέη, ἔφερε τὴ Ἀαγέηση κα ὶ μελετᾶται ἀπὸ ὅλα τ ὰ ἔθη τῆ γὴ σήμερα) ἀλλ ὰ προκαλοῦσα τόσα γέλια τ ὰ βιβλία πο ὺ εἶχα γράψει ὥ στε μόλι τ ὰ παρουσίαζα, ὰ ἐξαφαίζοται, γὶ αὐτ ὸ χάθηκα τ ὰ περισσότερα, (Υ.Γ.: Ο ἱ Χριστιαο ὶ ἔ καα ἐμπρησμοὺ εἰ ὅλε τὶ βιβλιοθῆκε : τῆ Ἀλεξάδρεια,...τῆ Κωστατιουπόλεω, αὐτ ὴ δ ὲ ἀπὸ τὸ Αὐτοκράτορα Λέοτα Γ τὸ Ἴσαυρο ὅπου κατεστράφησα τόοι ἑλληικῶ συγγραμμάτω ὡ *αἱρετικ ὰ* - ὅλε ο ἱ βιβλιοθῆκε τῆ Ἑλληικῆ ἐπικράτεια κατεστράφησα ἀπὸ Χριστιαοὺ μισέλληε ζηλωτέ), τόσο δὲ φοβόμαστε μ ὴ πάθωμε κάποιο κακ ὸ ἀπ ὸ τὴ ἔ χθρα τοὺ, τόσο περιφροοῦμε τὴ πολυμήχαη δραστηριότητά του*. (Εἰ τὸ μακάριο Βαβύλα καὶ κατ ὰ Ἰουλιαο ῦ κα ὶ πρὸ Ἕλληα*, λόγο Β πάρ. β). -*...ΠΛΑΤΩΝΑ ΕΞΕΒΑΛΕΝ ΟΥΧΙ ΔΙ ΕΤΕΡΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ, ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΑΛΙΕΩΣ ΑΜΑΘΟΥΣ*. ( Ὁμιλία, Δ εἰ Ἃ Κόρ. 2.21). -*...Δὲ πᾶε ὰ κρεμασθοῦε (ο ἱ Ἕλληε σοφο ὶ) πουθε ὰ ἢ ὰ γκρεμοτσακιστοῦε, ἀφο ῦ δὲ ξέρου τί τοὺ γίεται;*. (Εἰ τὸ μακάριο Βαβύλα κα ὶ κατ ὰ Ἰουλιαο ῦ κα ὶ πρὸ Ἕ λληα*, λόγο Β πάρ. γ). -*Τίποτε δὲ κατόρθωσα, διότι τέτοια εἶαι ἡ πλάη (τῶ Ἑλλήω φιλοσόφω) κα ὶ καεὶ ὰ μὴ τὴ ἐοχλ ῆ διαλύεται*. (Εἰ τὸ Ἀπόστολο Παῦλο* ὁμιλία Δ ).

9 -*ΚΑΙ Ο ΜΕΝ ΠΟΛΛΑ ΛΗΡΗΣΑΣ (=λῆρο=μωρολογία) ΠΛΑΤΩΝ ΣΕΣΙΓΗΚΕΝ ΟΥΤΟΣ (= ὁ Πέτρο) ΔΕ ΦΘΕΓΓΕΤΑΙ...ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΗΣ ΚΑΙΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ. ΠΟΥ ΝΥΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΤΥΦΟΣ; ΠΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ; ΠΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ Ο ΛΗΡΟΣ (μωρολογία); ΤΙ ΟΥΝ ΟΥΚ ΕΙΣ ΠΛΑΤΩΝΑ ΕΝΗΡΓΗΣΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΌΣ, ΟΥΔΕ ΕΙΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΝ ΦΗΣΙΝ; ΟΤΙ ΠΟΛΛΩ ΦΙΛΟΣΟΦΟΤΕΡΑ ΗΝ Η ΠΕΤΡΟΥ ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ (Πυθαγόρα, Πλάτω, Ἀριστοτέλη). ΕΚΕΙΝΟΙ (ο ἱ Ἕ λληε φιλόσοφοι) ΜΕΝ ΓΑΡ ΠΑΙΔΕΣ ΟΝΤΩΣ ΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΔΟΞΗΣ ΠΕΡΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ...ΟΥΤΟΣ (=Πλάτω) ΜΕΝ ΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΑΝΑΛΩΣΕ ΠΕΡΙ ΔΟΓΜΑΤΑ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΑΝΟΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ. ΤΙ ΓΑΡ ΟΦΕΛΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΑΘΕΙΝ, ΟΤΙ ΜΥΙΑΝ ΜΕΤΕΠΙΠΤΕΝ, ΑΛΛ ΕΠΕΒΑΙΝΕ ΤΙΝ ΕΝ ΠΛΑΤΩΝΙ ΟΙΚΚΟΥΣΗ ΨΥΧΗ; ΠΟΙΑΣ ΤΑΥΤΑ ΟΥ ΜΑΤΑΙΟΛΟΓΙΑΣ; ΠΟΘΕΝ ΔΗ ΤΟΙΑΥΤΑ ΛΗΡΕΙΝ ΕΠΕΒΑΛΕΤΟ; ΕΙΡΩΝΙΑΣ ΜΕΣΤΟΣ ΗΝ Ο ΑΝΗΡ (Πλάτω) ΚΑΙ ΖΗΛΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟΣ...ΠΑΡΑ ΔΕ ΑΥΤΟΎ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΕΙΣΗΓΑΓΕΝ, ΕΝΘΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΗΣ ΑΙΣΧΡΟΤΗΤΟΣ ΓΕΜΟΝΤΑ ΕΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕ...; ΑΛΛ Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΩΣ ΕΔΟΚΕΙ ΚΑΙ ΟΠΛΑ ΤΑΙΣ ΓΥΝΑΙΞΙ ΠΕΡΙΤΗΘΗΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΝΗ ΚΑΙ ΚΝΗΜΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΩΝ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΙΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ...ΑΕΙ ΓΑΡ ΔΙ ΑΥΤΩΝ ΕΣΠΟΥΔΑΣΕ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ*. (*Κατ ὰ τῶ Ἑλλήω κα ὶ σύγκριση το ῦ Πλάτωο πρὸ τὸ Πέτρο*, πάρ.γ ). -* Ἀλλ ὰ ὰ ἀατρέφετε τ ὰ παιδι ὰ μ ὲ τὴ παιδεία κα ὶ τὴ ουθεσία το ῦ Κυρίου...Διότι ἡ ἡλικία αὐτὴ ἔχει πολλ ὴ ἀοησία κα ὶ στὴ ἀοησία αὐτ ὴ ἔρχοται ὰ προστεθοῦ κα ὶ τῶ Ἑλλήω τ ὰ λόγια, ὅτα τ ὰ παιδι ὰ μάθου ὅτι ο ἱ ( Ἕλληε) ἥρωε πο ὺ θαυμάζου, αὐτο ὶ εἶαι δοῦλοι στ ὰ πάθη καὶ δειλο ὶ στὸ θάατο. Ὅπω ὁ Ἀχιλλέα ὅτα ἀλλάζει γώμη ὅτα πεθαίει γι ὰ μία ἐρωμέη, ὅ τα ἄλλο μεθ ᾶ κι ἄλλα τέτοια πολλ ὰ. Χρειάζοται λοιπὸ στ ὸ παιδ ὶ αὐτ ὰ τ ὰ φάρμακα* ( ἔθ. ἀωτ) -*Τ ὰ παιδι ὰ ὰ ὑπακοῦτε στοὺ γοεῖ σᾶ σύμφωα μ ὲ τ ὸ θέλημα το ῦ Κυρίου... Ὅμω ὅτα ὁ γοέα εἶαι Ἕλλη ἢ αἱρετικὸ τότε τ ὸ παιδ ὶ δὲ πρέπει ὰ ὑπακούει*. (* Ἐπιστολ ὴ πρὸ Ἐ φέσιου*, ὁμιλία 21, πάρ.α). -*Γιατί ὁ Ἅγιο Βαβύλα παρεκάλεσε τὸ Θε ὸ ὰ ρίξει φωτι ὰ στὸ α ὸ (τὸ α ὸ το ῦ Ἀ πόλλωο στὴ Δάφη) κα ὶ ἡ φωτι ὰ αὔτη κατέκαψε ὅλη τὴ ὀροφ ὴ, ἀφάισε τ ὸ εἴδωλο μέχρι τ ὸ τελευταῖ ο κομμάτι ἔκαμε τ ὰ πάτα στάχτη κα ὶ σκόη*. (*Εἰ τὸ μακάριο Βαβύλα*, Λόγο Β, πάρ. ἴζ ). Υ.Γ.: Γὶ αὐτ ὸ ἁγιοποιήθηκε ὁ Βαβύλα, ὡ κα ὶ τ ὸ πλῆθο τῶ ἁγίω. Δία τὴ συεισφορά του στὴ καταστροφ ὴ το ῦ Ἑλληικο ῦ πολιτισμο ῦ. παιδεία κα ὶ κατ ὰ τῶ Ἑλλήω ὡ φυλ ὴ. -*Δὲ ἐπιτρέπεται καεὶ ὰ ζε ῖ ἀεξέλεγκτα, ὅπω συέβαιε μ ὲ τοὺ Ἕλληε σ ὲ αἰσχρότητα καὶ μέθη κι ἀδηφαγία κι ἀπολαύσει κα ὶ πολυτέλεια*. (*Περ ὶ τῆ ἀαστάσεω τῶ εκρῶ*). Μέγα Βασίλειο -*Εἶαι δ ὲ ἐχθρο ὶ ο ἱ Ἕλληε, διότι διασκεδάζου καταβροχθίζοτα μ ὲ ὀρθάοιχτο τ ὸ στόμα τὸ Ἰσραὴλ. Στόμα δ ὲ λέγει ἐδ ῶ ὁ προφήτη τὴ σοφιστική του λόγου δύαμη, ἡ ὁποία τ ὰ πάτα ἐχρησιμοποίησε γι ὰ ὰ παραπλαήσει τοὺ ἐ ἁπλότητι στὸ θεὸ πιστεύσατα*. -* Ἀάμεσα στοὺ θεοὺ τῶ Ἑλλήω ὑπάρχου φαερο ὶ ἔρωτε κα ὶ μοιχεῖε μ ἐπικεφαλῆ τὸ ὕπατο Δία* Ἔχω κάει μία περιληπτικ ὴ μελέτη περ ὶ το ῦ Δία τὸ ἔρωτε! πολυγαμία!κλπ... Θ ὰ ἀσχοληθοῦμε μ ὲ τ ὰ κείμεα τῆ Παλαιᾶ Διαθήκη κα ὶ τ ὸ θέμα τῆ μοιχεία!!, στ ὸ τέλο τοῦ θέματο ἐδ ῶ περ ὶ τῶ Πατέρω τῆ Ἐκκλησία. Ἂ δοῦμε τί λέε κα ὶ ἄλλοι Πατέρε τῆ Ἐκκλησία: - Ὁ Κύριλλο Ἱεροσολύμω *Προκατηχήσει* : * Ἔχει πολλοὺ ἐχθροὺ κα ὶ πρέπει ὰ ἔχει πολλὰ βέλη, γιατί πρὸ πολλοὺ θ ὰ ἀκοτίζει κα ὶ πρέπει ὰ μάθει πὼ ὰ καταποτίζει τοὺ Ἕ λληε*.

10 -Τ ὰ παρακάτω λόγια εἶαι το ῦ Ἐφραὶμ το ῦ Σύρου : * Ἂ τιμήσουμε τὶ ἑορτὲ το ῦ Κυρίου ὄχι μὲ αὐλοὺ κα ὶ κιθάρε, σὰ χριστιαο ὶ κι ὄχι σὰ Ἕλληε μ ὲ δάφε κα ὶ ἄθη ἢ κάτι ἄλλο πο ὺ θὰ προδίδεται Ἑλληικό*. -Λέει ὁ Ἀαστάσιο ὁ Σιαΐτη : *Ν ὰ μὴ εἴμαστε μ ὲ τ ὰ λόγια εὐσεβεῖ κα ὶ μ ὲ τὸ τρόπο Ἕ λληε. Εἶαι τιποτέιοι ἐκεῖοι ο ἱ χριστιαο ὶ πο ὺ τηροῦ μύθου Ἑλληικοὺ. Πῶ τολμοῦ καὶ μεταλαμβάου τ ὰ Θεία μυστήρια αὐτο ὶ πο ῦ εἶαι χειρότεροι τῶ Ἑλλήω;*. - Ὁ Θεοφάη ὁ Μοαχό ὁ ὁποῖο θεωρεῖται λογιότατο κα ὶ σοφότατο γράφει : *Ν ὰ ἀκοῦ τε λόγου καλοὺ κι ὄχι τραγούδια, γιατί στὴ ὥρα το ῦ θαάτου μᾶ αὐτ ὰ θὰ α ὶ ἐμπόδιο στὴ σωτηρία μα. Θ ὰ ἐμποδίσου (τ ὰ τραγούδια) τοὺ ἀγγέλου ὰ πάρου τὴ ψυχή μα κα ὶ θ ὰ μᾶ τὴ πάρου ο ἱ δαίμοε*. - Ὁ Ἰωάη ὁ Δαμασκηὸ λέει : *Τὶ Κυριακὲ κα ὶ τὶ γιορτὲ οὔτε ὰ παίζει οὔτε ὰ χορεύει, γιατί τ ὰ παιχίδια κι ο ἱ χορο ὶ ἔργα διαβόλου εἶαι. Ο ἱ Ἕλληε ο ἱ ἄθεοι κα ὶ ο ἱ πεπλαημέοι ποὺ δὲ πίστευα θε ὸ, πο ὺ δὲ ἤλπιζα μήτε Ἀάσταση μήτε Κρίση, ἐκεῖοι τ ὰ ἔκαμα αὐτ ὰ καὶ χόρευα κι ἔπια κι ἐχαίροτα μ ὲ τ ὰ παιχίδια. Ὅμω ἐμεῖ ο ἱ χριστιαο ὶ δὲ εἶαι σωστ ὸ ὰ τὰ κάουμε στὶ γιορτέ μα, ἀλλ ὰ ὰ θυμᾶσαι σ ὲ τί ἔφταιξε το ῦ Θεο ῦ (quilt trip), ὰ θυμᾶσαι τὸ θάατο κι ὅτι μέλλει ὰ τιμωρηθεῖ ἂ δὲ μεταοήσει. Αὐτ ὰ ὰ θυμᾶσαι κι ἀ αστέαξε, κλάψε, δάκρυσε, λυπήσου κα ὶ θρήευσε κα ὶ θ ὰ σ ὲ λυπηθε ῖ ὁ Θεό*. -Γράφει ὁ Τερτυλλιαό : *Ποι ὰ ἡ ὁμοιότη μεταξ ὺ φιλοσόφου κα ὶ ἑὸ χριστιαο ῦ, μεταξ ὺ ἑὸ μαθητο ῦ τῆ Ἑλλάδο κα ὶ ἑὸ μαθητο ῦ το ῦ οὐραο ῦ; Τί κοιὸ μεταξ ὺ Ἀθηῶ κα ὶ Ἱ ερουσαλήμ; Μεταξ ὺ Ἀκαδημία κα ὶ Ἐκκλησία, μεταξ ὺ (ποι ὰ ἡ ὁμοιότη μεταξ ὺ) Στοᾶ το ῦ Ζήωο κα ὶ Στοᾶ το ῦ Σολομῶτο ; Ὁ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηῶ κα ὶ πάση Ἑλλάδο κ. Χριστόδουλο ἀαφέρει στὴ ἐ φημερίδα * Ἀπογευματιή* τη Ἀθήα 29 Αὐγούστου 2005 στὴ σειρ ὰ ἄρθρω μ ὲ τὸ τίτλο * Ἡ συάτηση το ῦ Ἀρχαίου Ἑλληισμο ῦ μ ὲ τὸ Χριστιαισμ ὸ. Ὁ προσηλυτισμὸ τῶ Ἑλλήω* : * Ἡ ἀ ρχαία Ἑλληικ ὴ θρησκεία δὲ κατελύθει δι ὰ διατάγματο οὔτε κατόπι ἐ πιθέσεω φαατισμέου ὄχλου*...*δὲ εἶαι εὔκολο ὰ ἀτιληφθε ῖ καεὶ πὼ ὁ Ἑλληικὸ λαὸ ἀπέρριψε τὴ θρησκεία του κα ὶ ἀσπάσθηκε μία ἄλλη θρησκεία*. *Τί τὸ ὤθησε (τὸ Ἑλληικ ὸ λα ὸ) σ ὲ μία τέτοια δραματικὴ ἀπόφαση; ( ὰ ἀσπασθε ῖ δηλαδ ὴ μία ξεόφερτη θρησκεία;)* Μετ ὰ αὐτῶ τῶ λόγω ὁ κ. Χριστόδουλο ἐπιτίθεται ἀσυγκράτητα κατά: *τῶ παραμυθολογούτω, ο ἱ ὁποῖοι μ ὲ ἀπίστευτο θράσο προσπαθοῦ ὰ ζέψου τὴ Ἱστορία στὸ ἅρμα του*, ἐ ῶ ἀποσιωπε ῖ δι ὰ τ ὰ στοιχεῖα κα ὶ τὶ ἀποδείξει, ἀπάριθμα τοκουμέτα κα ὶ κείμεα ἀφοσιωμέα στὴ ἀληθ ῆ τραγικ ὴ βίαιη ἐκχριστιάιση τῶ Ἑλλήω κα ὶ ἐπιμέει ὰ λέει πὼ *δὲ ὑπάρχει διάταγμα* πο ὺ ὰ * ὤθησε* τ ὸ ἑλληικ ὸ ἔθο ὰ ἀπορρίψει τὴ θρησκεία του. Κατ ὰ πόσο εἰλικριὴ εἶαι ὁ κ. Χριστόδουλο; Ποι ὰ εἶαι ἡ ἐπίσημη θέση τῆ ὀρθόδοξου Ἑλληικῆ Ἐκκλησία εἰ τ ὸ θέμα : * Ἡ συάτηση τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληισμο ῦ μ ὲ τὸ Χριστιαισμ ὸ...* κα ὶ ἂ ἀπατήσουμε στὸ κ. Χριστόδουλο πο ὺ ρωτάει : *Τί τὸ ὤθησε (τὸ Ἑλληικ ὸ λα ὸ) σ ὲ μία τόσο δραματικ ὴ ἀπόφαση; * ἒφ ὅ σο προηγουμέω ἀαφέρει πώ : *... ὁ Ἑλληικὸ λαὸ ἀπέρριψε τὴ θρησκεία του κα ὶ ἀσπάσθηκε μία ἄ λλη θρησκεία (τὸ χριστιαισμό)*. Θ ὰ δοῦμε μαζ ὶ τί λέει ἡ Ἐκκλησία (τ ὸ Οἰκουμεικ ὸ Πατριαρχεῖο) σ ὲ αὐτ ὸ τ ὸ θέμα. Μέσα δ ὲ ἀπ ὸ τὴ ἄποψη αὐτῆ τῆ Ἐκκλησία τῆ Ἑλλάδα, θ ὰ βροῦμε τὴ ἀληθ ῆ ἀπάτηση στὴ ἐρώτηση : Τί ὤθησε τὸ Ἑλληικ ὸ λα ὸ ὰ πάρει τὴ δραματικ ὴ ἀπόφαση ὰ ἀλλαξοπιστήσει;

11 1η διάψευση εἰ τοὺ ἰσχυρισμοὺ το ῦ κ. Χριστόδουλου ἀπ ὸ τὴ Ἐκκλησία τῆ Ὀρθοδοξία. Τ ὸ μηιαῖο περιοδικ ὸ * Ἐκκλησιαστικ ὴ Ἀλήθεια* τῆ 28 Φεβρουαρίου 1899 ἔτο ΙΘ, ΑΡΙΘ. 9, μ ὲ ἕ α ἀπ ὸ τ ὰ θέματα πο ὺ ἀσχολεῖται εἶαι τ ὸ κείμεο : *Τ ὰ εἰδώλεια κα ὶ ἡ τύχη αὐτῶ* Ἂ μετρήσουμε μαζ ὶ στ ὸ κείμεο πο ὺ ἀκολουθε ῖ ( ὑπογεγραμμέα μ ὲ κόκκιη γραμμ ὴ κα ὶ κίτριο φότο) πόσε φορὲ ἐπααλαμβάοτο ο ἱ φράσει : *λειφθέτα μέτρα*, *προστάγματα*, * ἀατροπή*, *τεθεσπισμέω*, *θέσπισμα*, * Ἐπετάχθη*, αὔθι ἡ κατάλυσι τῶ εἰδωλικῶ ἱερῶ*, *θέσπισμα ἐπιτάσσο τὴ ὁριστικὴ αὐτῶ κατάλυσι*, *έο θέσπισμα*, *πρόσταγμα*, *μυστικα ὶ ὁδηγίαι*, * ἐφωδιασμέοι πράκτορε*, *μὲτ ἄκρου ζήλου ἐκτέλεσι*, *τῶ θεσπισμάτω*, *τὴ σθεαρᾶ (τῶ Ἑλλήω) ἀτίπραξι ἤτι ἀέστειλε τὴ κὰτ αὐτῶ ὁρμή*: *Τ ὰ εἰδώλεια κα ὶ ἡ τύχη αὐτῶ*: *[ Ὁ Κωστατῖο ὁ Μέγα] Μὲθ ὅλη τὴ τοιάυτη, κὰτ ἐπίφασι πὼ, ἀ εξίθρησκο πολιτεία, ἢ μετήρχετο, πάτα τ ὰ ἐπ ὶ τῶ χρόω αὐτο ῦ ληφθέτα μέτρα ἔτειο εἰ τὴ βαθμιαία τῶ πολυθεϊστικῶ ἰδεῶ ἐξαφάισι κα ὶ τῶ δογμάτω το ῦ έου θρησκεύματο ἐπικράτησι. Ἡ δ ὲ τὸ πρῶτο φαιομεικ ὴ ἠπιότη μετεβλήθη εἰ αὐστηρότητα ἔκδηλο ἐπ ὶ τέλου. Τ ὰ ἐ τ ῷ κέτρω εἰδωλικ ὰ ἱερ ὰ ἀποστερήθησα τῶ εἰ αὐτ ὰ ἀφιερωμέω προσόδω, ἀφο ῦ δ ὲ ἐπ ὶ τι ὰ χρόο ἀφέθησα ὑλικῶ ἀπροστάτευτα, κατεκλείσθησα. Πολλ ὰ δ ἐξ αὐτῶ κατελύθησα κα ὶ ἐπ ὶ τῶ ἐρειπίω αὐτῶ οἶκοι το ῦ ἀληθιο ῦ Θεο ῦ ἀηγέρθησα. Τ ὰ εἴδωλα δ ὲ κα ὶ τ ὰ ξόαα κα ὶ τὰ μορμολύκεια κα ὶ τ ὰ ἀδρείκελα ἀτικαθιστῶ εἰκόε χριστιαικα ὶ, ὡ ἡ το ῦ Καλο ῦ Ποιμέο κα ὶ ἡ το ῦ Δαιὴλ ἐ τ ῷ λάκκω λεότω. (Κα ὶ ο ἱ δύο Ἑβραῖοι τ ὸ γέο)*. [...] >>* Ἐ δ ὲ ταῖ ἐπαρχία τῆ Ἐω ἡ ἀκίητο τῶ εἰδωλείω περιουσία κατελήφθη ἒπ ὠφελεία τῶ έω ἱερῶ αῶ, οὕτω δ ἐκεῖα, οὐδ ὲ τῆ τῶ ἀρχῶ ἀτιλήψεω τυγχάοτα κα ὶ τῶ μέσω τη συτηρήσεω συεπῶ ἀποστερηθέτα, ἠρημοῦτο. Ὡ δ ὁ Εὐσέβιο διηγεῖ ται : * ἐγυμοῦτο...τῶ κατ ὰ πόλι αῶ τ ὰ προπύλαια, θυρῶ ἔρημα γιόμεα... ἑτέρω δ ἡ ἐπ ὶ τοῖ ὀρόφοι στέγη, τῶ καλυπτήρω ἀφαιρουμέω, ἐφθείρετο ἄλλω τ ὰ σεμ ὰ χαλκουργήματα, ἒφ οἶ ἡ τῶ παλαιῶ ἀπάτη μακροῖ ἐσεμολογεῖτο χρόοι, ἔκδηλα τοῖ πάσι ἐ ἀγοραῖ πάσσαι τῆ Βασιλέω πόλεω πρ ὸ ὑτίθετο,...τ ὰ πλήθη τῆ πλάη τ ὰ μορμολύκεια, ὕλη χρυσοῦ κα ὶ ἀργύρου πεπλασμέα, κα ὶ τοῦτα ἑκποδὼ ὤετο δεῖ ἄρασθαι, ὥσπερ τι ὰ λίθω ἐ γκόμματα τοῖ ἐ σκότει βαδίζουσι πρ ὸ τῶ ποδῶ ἐρριμέα*.

12 [...] >>*Σκοπὸ δ ὲ τῆ ἀπ ὸ τῶ εἰδωλείω ἀφαιρέσεω τῶ καλυπτήρω ἢ βεβαίω οὐχ ὶ ἡ ἀποκατάστασι αῶ ὑπαίθριω, ἐὰ ἀληθῶ ὑπαίθριοι αο ὶ τ ὸ πάλαι, ὡ πολλο ὶ φροούσι, ὑπῆρχο. Ἀφηροῦτο ο ἱ καλυπτῆρε ἐπ ὶ φθορ ὰ τῆ οἰκοδομῆ*. [...] Συέχεια τῶ ἀποσπασμάτω ἀπ ὸ τ ὸ μηιαῖο περιοδικ ὸ * Ἐκκλησιαστικ ὴ Ἀλήθεια* τῆ 28 Φεβρουαρίου 1899 ἔτο ΙΘ, ΑΡΙΘ. 9, μ ὲ ἕα ἀπ ὸ τ ὰ θέματα πο ὺ ἀσχολεῖται εἶαι τ ὸ κείμεο : *Τὰ εἰδώλεια κα ὶ ἡ τύχη αὐτῶ* σύμφωα μ ὲ τὸ Λόγο τῆ Προμηθέα. [...] >>* Ἐπ ὶ ἐ τ ῷ χρόω τ ῷ μετ ὰ ταῦτα τὴ ἀρχὴ ἀαλαβότω ἔτι αὐστηροτέρα κατ ὰ τῶ ἐθικῶ ( Ἑ λλήω πο ὺ ἀροῦτο ὰ προσηλυτισθοῦ στὸ χριστιαισμ ὸ) ἐ λήφθησα μέτρα. Κα ὶ πάλι ὅμω, μὲθ ὅλο τ ὸ δρακότειο τῶ προκηρυχθέτω τούτω μέτρω, ο ἱ εἰδωλικο ὶ αο ὶ ἀ φίετο ἀπαραβίαστοι ἐ πολλαῖ τῆ Ἑσπερία ἴδια χώραι. Ἐίοτε ἐκλείοτο πρὸ καιρὸ, ἂλλ αὔθι εἰ τὴ λατρεία το ῦ πολυθεϊσμο ῦ παρεδίδοτο. [...] >>*Κατ ὰ τ ὸ 356 ἔτο ὁ Κωστάτιο (Κωστάτιο ὁ Β κατ ὰ τὴ ἡγεμοία το ῦ ὁποίου ἱ δρύθηκε τ ὸ*σφαγεῖο κα ὶ τ ὰ βασαιστήρια τῆ Σκυθόπολη*) ἠβουλήθη ὰ θέση τέρμα εἰ τὴ τοιαύτη κατάστασι, προσταξα ἁπαξαπάτω τῶ εἰδωλείω τ ὸ κλείσιμο κα ὶ δι ὰ τῆ ἐσχάτη τῶ ποιῶ (θάατο δι ὰ βασαιστηρίω εἰ Σκυθόπολη) τοὺ παραβάτα ἀ πειλήσα* [...] >>*Ο ἱ μετ ὰ τὸ Ἰουλιαὸ ἄρξατε Ἰοβιαὸ κα ὶ Οὐαλευτιαὸ κα ὶ Οὐάλη (αὐ τοκράτορε) ἀέτρεψα τ ὰ ὓπ ἐκείου ὑπὲρ το ῦ πολυθεϊσμο ῦ κα ὶ τῶ ξοάω τεθεσπισμέα. Ἀλλ ὰ πάλι ἐπὶ Θεοδοσίου Ἃ ἐθικ ὰ ἱερ ὰ ὑφίστατο κα ὶ ἡ τῶ εἰδώλω λατρεία δημοσία ἐτελεῖτο. Ὁ Θεοδόσιο διὰ μετρημέη πολιτικῆ, κὰτ ἀρχὰ τῶ εἰδωλείω τὴ ἐξαφάισι ὑποθάλπω, προεκήρυξε ἐπὶ τέλου θέσπισμα ἐπιτάσσο τὴ ὁριστικὴ αὐτῶ ( ἐθικ ὰ ἱερ ὰ ) κατάλυσι. Ἡ μὲτ ἄκρου ζήλου τὴ φορὰ ταύτη ἐκτέλεσι το ῦ θεσπίσματο τούτου προυκάλεσε σθεαρᾶ τῶ πολυθεϊστῶ τὴ ἀτίπραξι, ἤτι ἐπ ὶ ὀκτ ὼ ἔτη ἀέστειλε τὴ κὰτ αὐτῶ ὁρμὴ. (Ο ἱ Ἕλληε λοιπὸ δὲ ἤθελα ὰ ἀσπασθοῦ τὴ ἐβραιογε ὴ θρησκεία - τὸ χριστιαισμ ὸ - οὔτε θεληματικ ὰ ἀπέρριψα τὴ Πατρώα ἐθική του θρησκεία). [...]

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπού» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα τω εικτώ του Ρολογιού Εισαγωγικά ηµήτρης Ι. Μπουάκης Σχ. Σύµβουλος Μαθηµατικώ Σε ορισµέα βιβλία Αριθµητικής, αλλά κυρίως Άλγεβρας Β Γυµασίου και Α

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

1. [0,+ , >0, ) 2. , >0, x ( )

1. [0,+  ,   >0,  ) 2. ,  >0, x  ( ) Σελίδα 1 από 5 ΝΙΟΣΤΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ α, α ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ του Ατώη Κυριακόπουλου 1 ΡΙΖΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ R = [, ) Θεώρηµα και ορισµός οθέτος, εός πραγµατικού αριθµού α και εός φυσικού αριθµού >, υπάρχει έας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ρωτήσαμε 50 μαθητές μιας τάξης για το αριθμό τω αδελφώ τους Οι απατήσεις που πήραμε είαι: 0,,,,4,5 Α v, v, v, v4, v5, v 6 είαι οι ατίστοιχες συχότητες τους

Διαβάστε περισσότερα

www.fr-anodos.gr (, )

www.fr-anodos.gr (, ) ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το lim f ( ) έχει όηµα σε γειτοικά σηµεία µε το δηλαδή ότα ( a, ) (, β ) a. Δε µε εδιαφέρει α το ίδιο το αήκει η όχι στο πεδίο ορισµού της f αλλά µε εδιαφέρει α υπάρχου στο πεδίο ορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Κωδικός προϊόντος: 00092

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ Ποι ὰ δ ὲ εἶαι ἡ ἀληθὴ σχέση Πατριαρχείου κα ὶ Τουρκία; Θ ὰ παρουσιάσω ἐδ ῶ μία φωτοτυπία τῆ * Ἐκκλησιαστικῆ Ἀλήθεια* το ῦ ἐπισήμου περιοδικο ῦ ποὺ ἐξεδίδετο ἀπ ὸ τ ὸ Οἰκουμεικ ὸ Πατριαρχεῖο ἀπ ὸ τὴ πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ. Η ΕΞΙΣΩΣΗ αx+β=0

ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ. Η ΕΞΙΣΩΣΗ αx+β=0 Η ΕΞΙΣΩΣΗ α+β=0 εξισώσεις πρώτου βαθμού. Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις: α) 5 ( ) = ( ) β) 8( ) ( ) = ( + ) 5(5 ) γ) (5 ) ( ) = ( + ) δ) (-)-(-)=7( -)-(+). Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις: 5 α) β) 8

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης: άνθρωποι εμπνευσμένοι από το Θεό.

Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης: άνθρωποι εμπνευσμένοι από το Θεό. Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης: άνθρωποι εμπνευσμένοι από το Θεό. Το διάγραμμα του χρόνου Εποχή Αβραάμ Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου Γέννηση Ιησού Χριστού Άλωση Κων/πολης 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι εκτός ύλης. Σχολικό έτος

Τι είναι εκτός ύλης. Σχολικό έτος Τι είαι εκτός ύλης. Σχολικό έτος 06-07 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Το Λεξιλόγιο της Λογικής...9 Ε. Σύολα...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ o: Πιθαότητες. Δειγματικός Χώρος - Εδεχόμεα...0. Έοια της Πιθαότητας...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Κεφάλαιο 1 ο 45 Β. Δυάμεις πραγματικώ αριθμώ Α έχουμε έα γιόμεο της μορφής (-) (-) (-) (-) όπου κάθε παράγοτας είαι (δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός) μπορούμε α το συμβολίσουμε με μια πιο απλή μορφή : (-) 4.

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΗΤΕ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΝΟΘΕΙΑ;

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΗΤΕ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΝΟΘΕΙΑ; ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΗΤΕ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΝΟΘΕΙΑ; Φλώρια 3 Νοεμβρίου 2009 κ. Διευθυτά, Στὴ ἐπιστολή του τῆ 19 Αὐγ. 2009, πο ὺ δημοσιεύθηκε στὰ ΝΕΙΑΤΑ (τ. Σεπτ.-Ὀκτ. 2009, σ. 168), ὁ π. Εἰρηαῖο ἀπ ὸ τὴ Νεάπολη Θεσ/ίκη λέει,

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος - Ὁ θρίαμβος τῆς Ἐκκλησίας

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος - Ὁ θρίαμβος τῆς Ἐκκλησίας Ἅγιο Ἰωάη Χρυσόστομο - Ὁ θρίαμβο τῆ Ἐκκλησία Πῶ ἀποδεικύεται ὅτι ὁ Χριστὸ εἶαι Θεό; Στ ὸ βασικ ὸ αὐτ ὸ ἐρώτημα ἂ μὴ προσπαθήσουμε ἀπατήσουμε μ ὲ τ ὸ ἐπιχείρημα τῆ δημιουργία το ῦ οὐραο ῦ κα ὶ τῆ γῆ, γιατ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

5.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ C

5.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ C 5 55 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ C Εισαγωγή Η επίλυση τω εξισώσεω ου και 4ου βαθμού, η ααγκαστική επαφή με τους μιγαδικούς αριθμούς για τη έκφραση τω πραγματικώ ριζώ και η εξέλιξη του αλγεβρικού λογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

β± β 4αγ 2 x1,2 x 0.

β± β 4αγ 2 x1,2 x 0. Ορισµοί, ισότητα, µέτρο, άθροισµα µιγαδικώ αριθµώ Μιγαδικό επίπεδο Γεωµετρική παράσταση του αθροίσµατος µιγαδικώ αριθµώ ax 3 + β x + γ x+ δ = 0 Η προσπάθεια επιλύσεως εξισώσεω 3 ου βαθµού ( ) και δευτεροβαθµίω

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδώ : Διοίκηση Επιχειρήσεω και Οργαισμώ Θεματική Εότητα : Δ.Ε.Ο. 3 Χρηματοοικοομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος : 202-203 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Χρηματοδοτική Αάλυση

Διαβάστε περισσότερα

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ,

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ, Προβλήματα Πιθαοτήτω Προβλήματα Πιθαοτήτω Από εξετάσεις που έγια σε 5000 ζώα μιας κτηοτροφικής μοάδας, διαπιστώθηκε ότι 000 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Α, 800 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Β εώ 00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ R

2.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ R ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ R Εισαγωγή Η επίλυση τω εξισώσεω ου και 4ου βαθμού, η ααγκαστική επαφή με τους μιγαδικούς αριθμούς για τη έκφραση τω πραγματικώ ριζώ και η εξέλιξη του αλγεβρικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είαι γωσό, η Μουσική είαι Μαθημαικά και (σο βάθος) υπάρχει, μία «αδιόραη αρμοία» μεαξύ αυώ ω δύο. Έα μουσικό έργο, διέπεαι από μαθημαικούς όμους, σε ό,ι αφορά ις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ

5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ 5. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Μια ακολουθία λέγεται γεωµετρική πρόοδος, α και µόο α κάθε όρος της προκύπτει από το προηγούµεό του µε πολλαπλασιασµό επί το ίδιο πάτοτε µη µηδεικό αριθµό.. Μαθηµατική

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ο Μέγας Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός Ιωάννης ο Χρυσόστομος Ποιοί ήταν; Πού έζησαν; Τί έκαναν; Δρ. Χρυσόστομος Παπασπύρου 30 Ιανουαρίου 2015 Βασίλειος ο Μέγας (330-379) Ο Βασίλειος ο

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γραπτές αακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Δρ. Πααγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Για το υπολογισμό του βαθμού της ετήσιας επίδοσης τω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α-

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α- Μαθηματικά για τη Β τάξη του Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ τω Κώστα Βακαλόπουλου Bασίλη Καρκάη Εισαγωγικό σημείωμα Παραθέτουμε στα δύο άρθρα που ακολουθού μια σειρά από λυμέες ασκήσεις στα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ... Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 7: Αρχαίοι Απολογητές 2

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή 49 43 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Στα Στοιχεία του Ευκλείδη, βιβλία VII, VIII και IX (περίπου 300 πχ), οι θετικοί ακέραιοι παριστάοται ως ευθύγραμμα τμήματα και η έοια της διαιρετότητας συδέεται άμεσα με τη

Διαβάστε περισσότερα

5.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ

5.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ 5 54 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ Εισαγωγή Η αοδοχή τω μιγαδικώ αριθμώ, εκτός αό τις δυατότητες ου άοιξε στη είλυση τω εξισώσεω, έδωσε μεγάλη ευελιξία στο αλγεβρικό λογισμό Για αράδειγμα, η αράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεσμευμένη Πιθανότητα - Ανεξαρτησία Ενδεχομένων

4. Δεσμευμένη Πιθανότητα - Ανεξαρτησία Ενδεχομένων Δεσμευμέη Πιθαότητα Αεξαρτησία Εδεχομέω 4 Δεσμευμέη Πιθαότητα - Αεξαρτησία Εδεχομέω 4 Γιατί δεσμευμέη πιθαότητα Το όημα της δεσμευμέης πιθαότητας Η πιθαότητα, ως έα μέτρο του βαθμού βεβαιότητας που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

(πολλδ β) = πολλδ + ( 1) ν β ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΙΚΟ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

(πολλδ β) = πολλδ + ( 1) ν β ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΙΚΟ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ Ορισµός: Λέµε ότι ο ακέραιος β 0διαιρεί το ακέραιο α και γράφουµε β/α, ότα η διαίρεση του α µε το β είαι τέλεια, δηλαδή υπάρχει κ Z τέτοιος ώστε α = κ β. Συµβολίζουµε ότι α = πολβ. Α ο β δε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2014 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2014 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Τι λέγεται δειγματικός χώρος εός πειράματος τύχης. Το σύολο τω δυατώ αποτελεσμάτω λέγεται δειγματικός χώρος (sample space) και συμολίζεται συήθως με το γράμμα Ω. Α δηλαδή ω 1,ω 2,...,ω κ είαι τα δυατά

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Χρόνου Η ακρίβεια

Μετρήσεις Χρόνου Η ακρίβεια Μετρήσεις Χρόου Η ακρίβεια 1. 1. Παρατηρώτας διάφορες συσκευές μέτρησης του χρόου στις παρακάτω εικόες, ατιστοίχισε ποιες είαι "κλεψύδρα", "ααλογικές", "ηλιακές", "ψηφιακές" και συμπλήρωσε το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Ορισμός Συνδυασμός ν στοιχείων ανά κ είναι μια μη διατεταγμένη συλλογή κ στοιχείων από τα ν.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Ορισμός Συνδυασμός ν στοιχείων ανά κ είναι μια μη διατεταγμένη συλλογή κ στοιχείων από τα ν. 13/10/2010 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Ορισμός Συδυασμός στοιχείω αά κ είαι μια μη διατεταγμέη συλλογή κ στοιχείω από τα. Παράδειγμα 1 Οι συδυασμοί τω τριώ γραμμάτω Α,Β,Γ αά έα είαι οι εξής τρεις: Α, Β, Γ. Οι συδυασμοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

lim f (x) = +. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μη πεπερασμένο όριο στο x 0 R

lim f (x) = +. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μη πεπερασμένο όριο στο x 0 R ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟ R - ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ - ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ [Κεφ..6: Μη Πεπερασμέο Όριο στο R - Κεφ..7: Όρια Συάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει:

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει: Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει: Να γωρίζει τη έοια της ακολουθίας, τους τρόπους που ορίζεται, τις διαφορές της από μία συάρτηση. Να γωρίζει τους ορισμούς της αριθμητικής και γεωμετρικής

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. (Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. (Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης) ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2010 Η

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικών ( αν) ν αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα & αντιπαραδείγµατα.

Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικών ( αν) ν αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα & αντιπαραδείγµατα. Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικώ ( α) µε ατιπροσωπευτικά παραδείγµατα & ατιπαραδείγµατα. Ιωάης Π. Πλατάρος, Μαθηµατικός, Καπετά Κρόµπα 37, Τ.Κ. 24 2 ΜΕΣΣΗΝΗ, ηλ./ταχ. Plataros@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Οι Καθολικές επιστολές

Οι Καθολικές επιστολές EIΔΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μάθημα 10 Οι Καθολικές επιστολές ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Ιακώβου Α Πέτρου Β Πέτρου Α Ιωάννου Α Ιωάννου Α Ιωάννου Ιούδα Οι 7 αυτές επιστολές επιγράφονται με το όνομα του αποστολέα τους και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου: Ἀληθῶς Ἀνέστη

Ἅγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου: Ἀληθῶς Ἀνέστη Ἅγίου Ἰωάου Χρυσοστόμου: Ἀληθῶ Ἀέστη Ἀλλ ὰ κα ὶ πότε θ ὰ τὸ ἔκλεβα ο ἱ μαθηταί; Τ ὸ Σάββατο; Μ ὰ ἀφο ῦ δὲ ἐπιτρεπότα ἀπ ὸ τὸ όμο ὰ κυκλοφορήσου. Κι ἂ ὑποθέσουμε ὅτι θ ὰ παραβίαζα τὸ όμο το ῦ θεο ῦ, πῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Για να βρούµε την δύναµη i (όπου κ ακέραιος), διαιρούµε το κ µε το 4 και σύµφωνα µε την ταυτότητα της διαίρεσης ισχύει κ=4ρ+υ όπου ρ Ζ

ΑΛΓΕΒΡΑ. Για να βρούµε την δύναµη i (όπου κ ακέραιος), διαιρούµε το κ µε το 4 και σύµφωνα µε την ταυτότητα της διαίρεσης ισχύει κ=4ρ+υ όπου ρ Ζ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ κ Για α βρούµε τη δύαµη i (όπου κ ακέραιος), διαιρούµε το κ µε το 4 και σύµφωα µε τη ταυτότητα της διαίρεσης ισχύει κ=4ρ+υ όπου ρ Ζ και υ = 0,,, οπότε i κ 4ρ+

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 30 ης Τακτικής Συεδρίασης της 24 ης Νοεμβρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 319/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γωστικό ατικείμεο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα

Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα Ιγάτιος Ιωαίδης Στατιστική Όριο - Συέχεια συάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα Περιέχει: Συοπτική Θεωρία Μεθοδολογία Λύσης τω Ασκήσεω Λυμέα Παραδείγματα Ασκήσεις με τις απατήσεις τους ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτικη της Maria Kleanthous Kouzapa για το βιβλίο : " ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ " του Γιώργου Παπαδόπουλου-Κυπραίου

Κριτικη της Maria Kleanthous Kouzapa για το βιβλίο : ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ του Γιώργου Παπαδόπουλου-Κυπραίου Ημερομηνία 13/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://vivliopareas.blogspot.gr/ Μαρία Κλεάνθους Κουζάπα http://vivliopareas.blogspot.gr/2015/07/maria-kleanthous-kouzapa_40.html Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015 Κριτικη

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Β /θµιας Εκπ/σης Φλώρινας Κέντρο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Πρόοδοι) ΠΡΟΟΔΟΙ

Δ/νση Β /θµιας Εκπ/σης Φλώρινας Κέντρο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Πρόοδοι) ΠΡΟΟΔΟΙ ΠΡΟΟΔΟΙ Οι πρόοδοι αποτελού µια ειδική κατηγορία τω ακολουθιώ και είαι τριώ ειδώ : αριθµητικές, αρµοικές και γεωµετρικές. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΔΟΙ (ΘΕΩΡΙΑ) Ορισµός Μια ακολουθία αριθµώ α, α,, α, α +, θα λέµε

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 11: Οι Καππαδόκες Πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ = Γ. β1 = β2

Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ = Γ. β1 = β2 Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ( ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ): i. αχ=β µε α 0 έχει µία λύση ii. 0χ=β µε β 0 αδύατη εξίσωση ( καµία λύση ) iii. 0χ=0 αόριστη εξίσωση ( άπειρες λύσεις ) ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 41.

5 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 41. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 η ΕΚΑ Α 4. Έστω Ω { ω, ω, ω, ω 4 } ο δειγµατικός χώρος εός πειράµατος τύχης και τα εδεχόµεα Α {ω, ω }, Β {ω, ω 4 } + Α είαι P(A B) και Ρ( Β Α ), όπου θετικός ακέραιος τότε + 4 Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1

Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ένα από τα ζητήματα τα οποία έχει θεωρηθεί από τα πιο δύσκολα για την ανθρώπινη σκέψη (αυτό για την αρχή του κόσμου), έχει μια από τις παρακάτω απλοποιημένες απαντήσεις: 1) Ο κόσμος

Διαβάστε περισσότερα

στους μιγαδικούς αριθμούς

στους μιγαδικούς αριθμούς Πράξεις στους μιγαδικούς αριθμούς Πρόσθεση μιγαδικώ αριθμώ Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία α) ) Πώς γίεται η πρόσθεση δύο μιγαδικώ αριθμώ; ) Ποια είαι η γεωμετρική ερμηεία του αθροίσματος δύο μιγαδικώ;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Θεωρία Άλυτες Ασκήσεις Θέματα εξετάσεων

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Θεωρία Άλυτες Ασκήσεις Θέματα εξετάσεων ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Θεωρία Άλυτες Ασκήσεις Θέματα εξετάσεω 1 Α. ΜΕΡΟΣ :ΘΕΩΡΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ C ΤΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ Γωρίζουμε ότι η δευτεροβάθμια εξίσωση με αρητική διακρίουσα δε έχει λύση στο σύολο R τω πραγματικώ

Διαβάστε περισσότερα

ιονύσιος Σολωµός ( )

ιονύσιος Σολωµός ( ) ιονύσιος Σολωµός (1798 1857) Ένας από τους σηµαντικότερους νεοέλληνες ποιητές. Είναι ο εθνικός µας ποιητής Ήταν ο πρώτος που καλλιέργησε συστηµατικά τη δηµοτική γλώσσα Αξιοποίησε την προγενέστερη ποιητική

Διαβάστε περισσότερα