Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την Αλήθεια. (Του Λαού). Διότι ο φόβος και η εξάρτηση είναι άγνωστες έννοιες για αυτούς...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την Αλήθεια. (Του Λαού). Διότι ο φόβος και η εξάρτηση είναι άγνωστες έννοιες για αυτούς..."

Transcript

1 Παρακάτω δίδεται ο Γραπτό Λόγο, τη δεκαπετάχροη Ελληίδα Προμηθέα-Ολυμπία- Κυρήη-Πυθία, έα χαρισματικό παιδί, που σε ηλικία δεκατεσσάρω ετώ απέκτησε το πρώτο τη παεπιστημιακό πτυχίο στι Μαθηματικέ Επιστήμε. Στι 28 Ιαουαρίου 2007, σε εκδήλωση τη Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή στο Ιλλιόι που διοργαώθηκε στο Σικάγο στη ετήσια «Εορτή τω Γραμμάτω» προ τιμή τω τριώ Ιεραρχώ η Προμηθέα ω επίσημη προσκεκλημέη ομιλήτρια τη Εκδήλωση συτάραξε με το Λόγο τη τη Συείδηση τω Ελλήω. (Πλήρε το Αυθετικό κείμεο τη ομιλία το οποίο δε διαβάστηκε όλο λόγω τω ατιδράσεω). Επειδή: Από μικρό και από τρελό μαθαίει τη Αλήθεια. (Του Λαού). Διότι ο φόβο και η εξάρτηση είαι άγωστε έοιε για αυτού... Πρέπει α τοίσουμε τη αξιοπρεπέστατη στάση και τα ευπροσήγορα λόγια του Αρχιεπίσκοπου Αμερική Ιάκωβου, ο οποίο μετά τη διακοπή τη ομιλία τη εαρή από εξαγριωμέο χριστιαό, καταδίκασε από βήματο τη αγεή αυτή στάση. Στο πόλεμο τη χριστιαική θρησκεία κατά τη Εθική τω Ελλήω θρησκεία δε γλίτωσε η φιλοσοφία τω Ελλήω. Εκατοτάδε συγγράμματα μοαχώ και *πεφωτισμέω* Ελλήω εκδόθηκα τα πρώτα 500 χρόια μ.χ. με στοχοποίηση τι φιλοσοφικέ θεωρίε...αρκετά έκ τω οποίω φυλάσσοται εω σήμερα, ω κόρη οφθαλμού στο Άγιο Όρο (Μοή Βατοπεδίου κ.α.) εώ μερικά εκτίθεται σε μουσεία τη Ελλάδο. Έα από αυτά εκτίθεται στο Βυζατιό Μουσείο τω Ιωαίω με θέμα *Κατά τω θεωριώ του Αριστοτέλη* του εοπλατωικού Συμπλίκιου.(*Χρειάστηκε η πτώση τη Κωστατιουπόλεω, η εξορία τω γραμμάτω και τω χειρογράφω του Βυζατίου και η αακάλυψη τη τυπογραφία, για α κλυδωιστεί η άρκη που διατηρούσε προσεκτικά η Καθολική Εκκλησία. Το πέπλο τη άγοια σχίσθηκε. Μια αυγή εγκαταστάθη στη Ευρώπη*. ΑΝΤΡΕ ΛΕ ΦΕΒΡ). Σε καμία περίπτωση δε θα ήθελα η δημοσίευση του Λόγου τη Προμηθέα, α θεωρηθεί βολή κατά τη Ορθοδοξία αλλά μόο, ιστορική ααδρομή σε πραγματικά γεγοότα που υπηρετεί μόο τη Ιστορική Αλήθεια. Μία Αλήθεια που δε αποφεύγεται και γίεται φωτειό οδηγό για τι επερχόμεε γεεέ Ελλήω...διότι όποιο ξεχά τη ιστορία του είαι υποχρεωμέο α τη ξααζήσει... Δε ασπάζομαι του σχολιασμού τη εαρή Προμηθέα για το Ιησού Χριστού καθότι αάλογα με το πρίσμα τω αθρώπω αποδίδετε και το όημα τω Θεωριώ...Επιπλέο μικρή μου Προμηθέα, μπορεί κάποιο α λέει με αγέ προθέσει πράγματα, ο αθρώπιο ου α τα παραφράζει κατά το *Δοκού* ή κατά πω τα ατιλαμβάεται... και επειδή το *Πλαάσθαι αθρώπιο εστί*, αάλογα με τη χροική στιγμή που βρίσκεται o άθρωπο και τη αάγκη που υφίσταται, α πράττει κακό από άγοια. Είαι γεγοό πάτω ότι όλα δίδοται από το Έα στη αθρώπιη φυλή, βάση Σχεδίου. Διαφωώ με τη Προμηθέα για του υπαιιγμού τη σχετικά με τη εβραϊκή συωμοσία κατά τω Ελλήω και κατά τη Ελληική Παιδεία του που σκοπό είχε α χειραγωγήσει τη αθρώπιη σκέψη και αυτό διότι, υπάρχου πάμπολλοι αστάθμητοι παράγοτε που επηρεάζου τι εξελίξει καθώ όπω λέει και ο σοφό Λαό μα *στα σχέδια τω αθρώπω ο Θεό γελάει*... Πιθαώ κάτω από τη επιθυμία τω Ρωμαίω κυβερώτω α μη υπάρχου ταραχέ στι εοκατακτημέε Ελληικέ επαρχίε, γωρίζοτα οι τότε κυβερώτε ότι κρατά ευκολότερα ομάδε αθρώπω που πρεσβεύοται από μια θρησκεία ταπείωση και ειρήη όπω η χριστιαική και επειδή το εύρο ή αλλιώ η πευματική ισχύ τω αρχαίω Ελλήω για αξίε όπω η ελευθερία ή η δημοκρατία ήτα αδιαπραγμάτευτε για αυτό το λόγο ίσω α δόθηκε ω ιδέα διοίκηση ο εκχριστιαισμό τω αρχαίω Ελλήω και η χειραγώγηση του αρχαίου Πεύματο μέσω τη χριστιαική θρησκεία.

2 Τέλο επειδή πιστεύω ότι πίσω από το εκχριστιαισμό τω Ελλήω ίσω, α βρίσκεται αρχαιοελληικό ου, που βασιζόμεο στη παράφραση του Δελφικού Παραγγέλματο *ΠΑΣΙΝ ΑΡΜΟΖΟΥ* που σημαίει α ταιριάζει με όλου ή α έχει αρμοική σχέση με όλου και έεκα τω δύσκολω συθηκώ (δίκαιο πιεστική αάγκη) για τη επιβίωση τη Ελληική φυλή είπε : *Α οι Έλληε δεχτούμε τη Νέα θρησκεία (Χριστιαισμό) τότε αυτή δε θα χαθεί στο χρόο και εμεί δε θα χαθούμε από τη γη*. Δηλαδή απλά η μη προσαρμογή τω Ελλήω στα έα δρώμεα θα δυσκόλευε τη επιβίωση του γέου και τω φιλοσοφικώ ιδεώ του... Υ.Γ.: Εξάλλου πρέπει α πούμε ότι : στη αυλή τω τότε διοικούτω πάτοτε υπήρχα μορφωμέοι Έλληε (σκλάβοι) που βοηθούσα τη διοίκηση τω έω επαρχιώ και επηρέαζα κατά το μέτρο του δυατού τα δρώμεα. Επιπλέο δε πρέπει α ξεχάμε ότι οι Ρωμαίοι γώριζα το Ελληικό πολιτισμό, το θαύμαζα, το συδύαζα με τα έργα και τι συήθειε του δικού του λαού και γεήθηκε έτσι ο ελληορωμαϊκό πολιτισμό. Το γεγοό του θαυμασμού για το αρχαίο πολιτισμό μα αποδεικύεται : - από το κτίσιμο τω σπιτιώ (ρωμαϊκώ) και τω δημόσιω κτιρίω του, - τη μάθηση τη Ελληική γλώσσα που μιλιότα σε όλε τι τότε, κατακτημέε επαρχίε, - του Έλληε (σκλάβου) δασκάλου που έπαιρα για τα παιδιά του και που συχά τα έστελα στη Ελλάδα για α σπουδάσου, - από τη καλλιέργεια τη λατιική γλώσσα (το λατιικό αλφάβητο βασίζεται στο ελληικό) όπου μετάφρασα σε αυτή (τη λατιική) και έπαιξα στα θέατρά του ελληικέ τραγωδίε και κωμωδίε, - από του φιλέλληε αυτοκράτορε που δαπάησα πολλά χρήματα και κόσμησα τη Αθήα και άλλε περιοχέ τη Ελλάδα με θαυμαστά έργα ελληική τεχοτροπία. Γι ὰ αὐτοὺ τοὺ λόγου κα ὶ μ ὲ περίσσια ἀγάπη, ἀποφάσισα ὰ φιλοξεήσω τὸ Λόγο τῆ εαρῆ Προμηθέα στὴ Σελίδα μου, εὐχόμεο τη, κάθε Εὐτυχία σταδιοδρομία κα ὶ ἐάρετο βίο : * Ἔτσι δημιούργησε ὁ Θεὸ τὴ Ἑλλάδα κα ὶ τὴ ὀόμασε Γ ῆ το ῦ Φωτὸ γιατί * Ἒλ* σημαίει Φῶ καὶ *λὰδ* σημαίει πέτρα - ἔδαφο - Γ ῆ. Κα ὶ ἀπ ὸ τ ὴ Γ ῆ το ῦ Φωτὸ τὴ Γ ῆ πο ὺ πρώτη ἀτίκρισε τ ὸ φῶ το ῦ Ἥλιου γεήθηκα ο ἱ Ἕλληε, ο ἱ φωτοδότε τω ἀρετῶ κα ὶ το ῦ πολιτισμο ῦ. Κα ὶ σκόρπισα αὐτο ὶ τὸ Πολιτισμ ὸ σ ὲ ὅλη τὴ Οἰκουμέη - καθὼ κα ὶ ἐτάχθη! Ἡ Γέηση τῆ Ἑλλάδα κα ὶ τῆ Ἑλληικῆ Γλώσσα: Ὅπω σημειώει ἡ ἐπιστήμη τῆ Γεωλογία κα ὶ τῶ ἄλλω συαφῶ κλάδω, πρ ὸ ἐτῶ, ὅτα ὁλόκληρο ὁ πλαήτη σκεπαζότα ἀπ ὸ ερ ὰ κα ὶ χέρσο γ ῆ δὲ ἐφαίετο πουθε ὰ, μία γιγατιαία ἀοδικ ὴ ὀρογεετικ ὴ κίηση ἀύψωσε ὑπὲρ τὴ ἐπιφάεια τῆ ὑδρόσφαιρα πρὸ τὸ ἥλιο, τὴ λεγόμεη *Πελαγοικ ὴ Ὁροσειρ ὰ* μία στε ὴ ζώη ξηρᾶ πο ὺ περιελάμβαε τὴ βορειοτερη Μακεδοία (Πελαγοία), τὸ Ὄλυμπο τὴ ἀατολικ ὴ πλευρ ὰ τῆ μετέπειτα Θεσσαλία κα ὶ τὴ Βόρειο Εὔβοια... Ἐπί χρόια αὐτ ὴ ἡ μοαδικ ὴ ησίδα ἡ Ἑλλάδα μα ἐ μέρη ἀτίκριζε ὁλομόαχη τὴ Παθάλασσα πο ὺ τὴ περιτριγύριζε. Εἰ αὐτὴ τὴ ησίδα γι ὰ ὀγδότα ἑ κατομμύρια ( ) ἔτη πρὶ ἀκόμα ἀαδυθοῦ ἄλλε ὁροσειρὲ ἄρχισε ἡ διαδικασία τῶ έω μορφῶ τῆ γεέσεω ὄτω. Πρὶ ἔτη, δηλαδ ὴ ἔτη μετ ὰ τὴ ἄοδο τῆ Πελαγοικῆ Ὁροσειρᾶ στὴ ἐπιφάεια, ἀαδύοται ὡ ἄλλα ησι ὰ ο ἱ ὀρειο ὶ ὄγκοι ὅπω ἡ Πίδο, ο ἱ Δειαρικὲ Ἄλπει, τὰ Πυρηαία, τ ὰ Ἰμαλάια... Ἡ λογικ ὴ παρουσία το ῦ ἀθρώπου, σ ὲ ὅποια ἐποχ ὴ κι ἂ ἐμφαίσθηκε αὐτὸ ὁ ἄθρωπο στὸ πλαήτη πρέπει ὰ ἀαζητεῖται στὸ Ὄλυμπο. Εἶαι δ ὲ ἀδύατο ποτ ὲ σ ὲ μία περιοχ ὴ, πο ὺ γιὰ

3 λόγου ἀερμήευτου, ἀαδύεται ἡ πρώτη χέρσο γ ῆ, ὁ ἄθρωπο τῆ προομιούχου αὐτῆ γὴ ὰ σχηματίζει γλώσσα ἀργότερα, ἀπ ὸ ὅτι ο ἱ ἄλλοι ἄθρωποι, πο ὺ ἡ ἀάδυση τῆ γὴ τοὺ καθυστεροῦσε κατ ὰ πάρα πολλ ὰ ἑκατομμύρια ἔτη. Χῶρο κα ὶ ἄθρωπο ἐδ ῶ μεταξ ὺ Ὀλύμπου καὶ Πίδου ἐσχημάτισα τὴ Παάρχαια Ἑλληικ ὴ Γλώσσα, ἡ ὁποία κα ὶ ἐδάεισε τὶ λέξει τοῦ Πολιτισμο ῦ τῆ εἰ ὅλου του ἄλλου λαοὺ. Αὐτ ὴ δ ὲ ἡ Ἑλληικ ὴ Γλώσσα περικλείει τὶ λύσει στὰ οἰκουμεικ ὰ προβλήματα τῆ ἀθρωπότητο. Πληθώρα ἐρευῶ κα ὶ μελετῶ προσκομίζου συτριπτικ ὰ στοιχεῖα μ ὲ τ ὰ ὁποῖα ἀποδεικύεται ὅ τι ποτ ὲ δὲ ὑπῆρξε Ἰδοευρωπαϊκ ὴ μητέρα γλώσσα ἀλλ ὰ ἀτιθέτω, ἡ γοιμοποιὸ γλωσσικὴ ἐπίδραση ἡ ὁποία εἰσήγαγε στὶ διάφορε γλῶσσε παγκοσμίω τ ὰ γωστ ὰ λεκτικ ὰ στοιχεῖα, κοιὰ σήμερα σ ὲ αὐτὲ, ἀσκήθηκε ἀπ ὸ τὴ παάρχαια Ἑλληικ ὴ Γλώσσα. Ἡ ἀρχαιολογικ ὴ σκαπάη φέρει στ ὸ φῶ ὁλοέα κα ὶ περισσότερα κα ὶ πειστικότερα τεκμήρια ποὺ ἐπιβεβαιώου τ ὸ τεράστιο ἱστορικ ὸ βάθο τῆ ἀθρώπιη παρουσία στὸ Ἑλλαδικ ὸ χῶρο. Αὐτὰ τ ὰ τεκμήρια ἐπίση ἀποδεικύου πὼ ο ἱ πολιτισμικὲ ρίζε τῆ Ἑλλάδο χάοται στ ὰ βάθη τοῦ ἀπώτατου παρελθότο κα ὶ ταυτόχροα ἀχρηστεύου αὐθαίρετε θεωρίε κα ὶ δόγματα περὶ ἐμφαίσεω το ῦ ἀθρώπου κα ὶ το ῦ πολιτισμο ῦ στὴ Ἀατολ ὴ ἢ τὴ Ἀφρικ ὴ. Ἡ Ἑλληικ ὴ Γλώσσα ὑπῆρξε κα ὶ εἶαι ἡ τελειότερη μέχρι σήμερα ἀθρώπιη γλώσσα ἐπ ὶ τῆ Γὴ. Ο ἱ Ἕλληε διέθετα ὄχι μόο ἕα ἀλλ ὰ εἴκοσι συαλφάβητα - τ ὸ Χαλκιδικ ὸ ( ἐκ το ῦ ὁ ποίου προέρχεται τ ὸ Λατιικό), τ ὸ Ἰωικ ὸ, τ ὸ Κοριθιακό...κλπ Μία θεωρία πο ὺ ἐκτρέπεται τῆ λογικῆ - τ ὸ τερατογεὲ ψεῦδο περ ὶ φοιικικο ῦ ἀ λφάβητου - δέχεται τὴ σύδεση τῆ τελειότερη γραφῆ (τῆ Ἑλληικῆ), μ ὲ τὸ πολιτισμ ὸ τῶ φοιίκω, οἱ ὁποῖοι εἶχα ἕα χαμηλότατη στάθμη πολιτισμ ὸ. Ἀρχαιολογικ ὴ σκαπάη ἀποδεικύει ὅτι τὸ Ἰωικ ὸ Ἀλφάβητο, ἕα ἀπ ὸ τ ὰ εἴκοσι συελληικ ὰ ἀλφάβητά μα - πο ὺ ψευδῶ θεωρεῖ ται Φοιικικῆ προελεύσεω - εἶαι τουλάχιστο ἔτη παλαιότερο τῶ Φοιίκω. Ὑ πάρχου δηλαδ ὴ πολλ ὰ κείμεα, ὅπω ὑπάρχου κα ὶ πολλ ὰ ἀρχαιολογικ ὰ εὐρήματα πο ὺ βεβαιώου τὴ ὕπαρξη γραφῆ στὴ Ἑλλάδα γι ὰ τουλάχιστο χρόια, δηλαδ ὴ χιλιάδε χρόια πρὶ ἐμφαιστοῦ στὴ ἱστορία ο ἱ Σημίτε /Φοίικε. Ποι ὸ δ ὲ, εἶαι τ ὸ βάθο τῆ Ἑλληικῆ Γλώσσα; Μ ὲ προτροπ ὴ τῆ Ἑλληίστρια Mary Mc Donald κα ὶ μ ὲ πρόεδρο τὸ καθηγητ ὴ Τ. Brunner, ξεκιᾶ τ ὸ 1972 στ ὸ παεπιστήμιο Καλιφόρια (UCLA) τ ὸ πρόγραμμα *θησαυρὸ τῆ Ἑλληικῆ Γλώσσα* τ ὸ περίφημο TLG. Μετ ὰ 13 χρόια, τ ὸ 2000, ὁ 5ο δίσκο κυκλοφόρησε (TLGE) ποὺ περιλαμβάει περίπου ( ἐεήτα ἑκατομμύρια λεκτικοὺ τύπου), ἐ σύγκριση μ ὲ τοὺ λεκτικοὺ τύπου ἄλλω γλωσσῶ, Γαλλικῆ, Ἀγγλικῆ κτλ πο ὺ φθάου ὄχι περισσότεροι ἀπὸ ἢ κα ὶ λιγότεροι. Τ ὰ ἑλληικο ὶ λεκτικο ὶ τύποι ἐλήφθησα ἀπ ὸ ἔργα τριῶ χιλιάδω συγγραφέω, ἀπ ὸ τὸ 8ο α ἳ π.χ. ἕω τὸ 15ο α ἵ. μ.χ. Μόο ἀπ ὸ τοὺ συγγραφεῖ εἶαι καθαρ ὰ Ἕλληε κα ὶ ἀπ ὸ τ ὰ ἔ ργα μόο ἔργα ὁλόκληρα ἢ γραμμὲ εἶαι συγγράμματα τῶ Ἀρχαίω Ἑλλήω προγόω μα. Αὐτὰ δ ὲ τ ὰ ἔργα ὁλόκληρα ἢ γραμμὲ ἀποτελοῦ τ ὸ ἕα ἑκατομμυριοστ ὸ τῶ ἐπίσημω Ἑλληικῶ συγγραμμάτω πο ὺ ἐπιζησα (πο ὺ μᾶ ἀπόμεια) μετ ὰ τοὺ ἐμπρησμοὺ ὅλω τῶ βιβλιοθηκῶ τῆ Ἑλληικῆ ἐπικράτεια, κατ ὰ τ ὰ βυζατι ὰ χρόια ἀπ ὸ τ ὸ μέο τῶ χριστιαῶ. Ο ἱ ἐμπρησμο ὶ αὐτο ὶ κατέστρεψα κα ὶ ἀφάισα τ ὰ θαυματουργ ὰ ἐπιτεύγματα το ῦ μεγαλύτερου λαμπρότερου Παγκόσμιου Πολιτισμο ῦ τῶ Ἑλλήω προγόω μα. Ἔτσι κατεστράφη ἡ Ἑλληικὴ Γραμματεία. Ὅτα ἡ μητέρα μου, δεκαέξι χροῶ κοπελι ὰ - ἕα χρόο μεγαλύτερή μου - ἦλθε στὴ Ἀμερικ ὴ, σὲ μία τάξη τη στ ὸ γυμάσιο στ ὸ ὁποῖο ἐσπούδαζε τῆ ἔθεσα τὴ ἐρώτηση ἀμερικαο ὶ συμμαθητέ τη:

4 **Γιατί στὴ ἀρχαία ἐποχ ὴ (στὴ ἀρχαία Ἑλλάδα) ἡ δημιουργικότητα τῶ Ἑλλήω ἦτα ἀ σύλληπτη κα ὶ ἀμίμητη, μ ὰ αὐτ ὴ ἡ ἰδιαιτερότητα τοὺ λὲ κα ὶ ἔχει πεθάει, ἒφ ὅσο γι ὰ χρόια σχεδὸ τίποτε πι ὰ δὲ δημιουργοῦ, οὔτε πι ὰ ἀκούγοται;** Ἡ μητέρα μου τ ὰ ἔχασε! Δὲ ἤξερε τὴ ἀπάτηση. Τελικ ὰ θ ὰ μπορέσω ἐγ ὼ σήμερα, μετ ὰ ἀμερόληπτη μελέτη κα ὶ ἔρευα ὰ δώσω ἀπάτηση σὲ ἐκείη τὴ ἐρώτηση πο ὺ θ ὰ πρέπει ὰ ἔχει ἀπασχολήσει κα ὶ τὸ δικό σα ο ῦ. Γιατί λοιπὸ ο ἱ Ἕλληε δὲ δημιουργοῦ; Γιατί σταμάτησα ὰ δημιουργοῦ; Ἡ δημιουργικότητα τῶ Ἑλλήω ἦτα θρέμμα τῆ Ἑλληικῆ τῶ παιδεία. Τί λοιπὸ συέβη στὴ Παιδεία τῶ Ἀρχαίω Ἑλλήω; Ὢ Ἕλληε, ψυχ ὴ τῆ ψυχῆ μου, Παάκριβο Γέο, ταλαίπορο Γέο. Θ ὰ ἀοίξω σ ὲ ἐσᾶ τοὺ πόου κα ὶ τ ὰ δάκρυα ἀπ ὸ τ ὰ βάθη τῆ παιδικῆ ψυχῆ μου κα ὶ θ ὰ σᾶ π ῶ τί! κατέστρεψε τὸ Παάρχαιο Ἑλληικ ὸ Πολιτισμ ὸ κα ὶ Λόγο κα ὶ γιατί! Τώρα γι ὰ μᾶ **περασμέα Μεγαλεῖα κα ὶ διηγότα τ ὰ ὰ κλαῖ** παιδ ὶ ἀθάατω θεῶ καὶ ἀθάατω ἡρώω. Εἶαι δύσκολο γι ὰ μέα ὰ παραμείω ἀλύγιστη κα ὶ ὰ καταπίξω τὸ πόο μου ὅ τα μιλάω γὶ αὐτὲ τὶ ἀεπαάληπτε θηριωδίε πο ὺ κατάστρεψα τ ὸ Ἑλληικ ὸ Ἔθο κα ὶ τ ὰ φῶτα τοῦ Ἑλληικο ῦ Πεύματο - πο ὺ κατέστρεψα τὴ ἀσύλληπτη Γραμματεία κα ὶ δημιούργησα τὴ μετέπειτα λαθάουσα πορεία το ῦ Ἔθου μα. Ἐπ ὶ αἰῶε διώχθηκε μέχρι ἱστορικο ῦ θαάτου ὁ Ἑλληισμὸ. (Πολιτισμὸ, Γραμματεία, Παιδεία) Ποιὸ ὁ λόγο; Πῶ; Πότε; Περ ὶ τῆ θρησκεία τῶ ἀρχαίω Ἑλλήω ( Ἐθικῶ), τὴ θρησκεία το ῦ Ἑλληικο ῦ Ἔθου - τὴ ** Ἐθικ ὴ θρησκεία** Τὴ Ἐθικ ὴ θρησκεία ο ἱ χριστιαο ὶ ὀόμασα περιφροητικ ὰ **εἰδωλολατρία** ἀπ ὸ τὴ λέξη **Εἴδωλο**= τ ὸ ὁμοίωμα, τ ὸ ἀπεικόισμα, ἡ εἰκόα, τ ὸ ἄγαλμα Σήμ: Κα ὶ ο ἱ εἰκόε τῶ χριστιαῶ σύμφωα μ ὲ τ ὰ ἀωτέρω, εἶαι εἴδωλα. Διέδιδα ο ἱ χριστιαο ὶ ὅτι ο ἱ ἐθικο ὶ εἶχα αἰσχρ ὴ θρησκεία φέροτα ὡ παράδειγμα τοὺ ἔ ρωτε τῶ θεῶ, ἀποκρύπτοτα δ ὲ τοὺ συμβολισμοὺ τῶ ἀρχαίω ἑλληικῶ κειμέω σχετικ ὰ μ ὲ τὴ ἐθικ ὴ θρησκεία - τὴ θρησκεία το ῦ Ἑλληικο ῦ Ἔθου. Ο ἱ συμβολισμο ὶ τῶ ἀρχαίω Ἑ λλήω, ὅσο ἀφορ ᾶ τὴ ἐθικ ὴ θρησκεία ἤσα ποιητικότατοι κα ὶ ἀριστουργηματικο ὶ. Στὴ *Θεογοία* ὅπου ο ἱ συμβολισμο ὶ ἀφθοοῦ, βρῆκα ἔδαφο γι ὰ ὰ συκοφατήσου οἱ ἀπολογητὲ χριστιαο ὶ, χρησιμοποιώτα κάθε ψεῦδο. Γράφει ἡ Θεογοία το ῦ Ἡ σιόδου (56-57): **ΕΝΝΕΑ ΓΑΡ ΟΙ ΝΥΚΤΑΣ ΕΜΙΣΓΕΤΟ ΜΗΤΙΕΤΑ ΖΕΥΣ ΝΟΣΦΙΝ ΑΠ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΙΕΡΟΝ ΛΕΧΟΣ ΕΙΣΑΝΑΒΑΙΝΩΝ**, πο ὺ ἑρμηεύεται: **Διότι ἐ έα ἤσα ο ἱ ύχτε κα ὶ μ ὲ αὐτὲ ὁ βαθυστόχαστο Ζεὺ ἔσμιγε κρυφ ὰ ἀπ ὸ τοὺ ἀθάατου στ ὸ ἱερὸ κρεβάτι ἀεβαίοτα**. Μ ὲ αὐτοὺ τοὺ ἱεροὺ στίχου ο ἱ χριστιαο ὶ ἀπομόωτά του, ἔ φερα τὸ Δία ὡ ἡδοολάτρη κα ὶ ἐρωτόληπτο, ἐ ῶ ἡ Θεογοία πι ὸ κάτω γράφει (Θεογ.104): **ΧΑΙΡΕΤΕ ΤΕΚΝΑ ΔΙΟΣ ΔΟΤΕ ΔΕ ΙΜΕΡΟΕΣΣΑΝ ΑΟΙΔΗΝ**, πο ὺ ἑ ρμηεύεται: **Χαίρετε γεήματα

5 (δημιουργήματα) το ῦ Θεο ῦ δῶστε τ ὸ τραγούδι πο ὺ φέρει τὴ ἔμπευση**, τοίζοτα ἐδ ῶ ὅτι τὰ γεήματα τῶ ἐέα υχτῶ ἦτα ο ἱ ἐέα μοῦσε ( ὅπου κάθε μούσα ἀ τιπροσώπευε κάποια ἐπιστήμη) - Ἡ ἔμπευση γε ᾶ τὶ ἐπιστῆμε, ἒφ ὅσο ὅλα ἀπορρέου ἀπ ὸ τὴ θεία βούληση. Ο ἱ χριστιαο ὶ φέρου τὸ Δία ὡ ἀθρωποφάγο, βασιζόμεοι στὴ Θεογοία 886 ὅπου ὁ Ἡ σίοδο γράφει: **ΖΕΥΣ ΔΕ ΘΕΩΝ ΠΡΩΤΗΝ ΑΛΟΧΟΝ ΘΕΤΟ ΜΗΤΙΝ...** (τὴ ὁποία καταβρόχθισε) τὸ ὁποῖο ἁπλῶ ὅτι ὁ Θεὸ ἐσαρκώθηκε τὴ σοφία, ἔγιε πάσοφο, ἀφο ῦ ΜΗΤΙΣ = σοφία στὰ ἀρχαῖα ἑλληικ ὰ. Ὅσο ἀφορ ᾶ τὴ πολυγαμία το ῦ Δία γράφει ἡ Θεογοία (901) : **ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΗΓΑΓΕΤΟ ΛΙΠΑΡΗΝ ΘΕΜΙΝ Ή ΤΕΚΕΝ ΩΡΑΣ, ΕΥΝΟΜΙΗΝ ΤΕ ΔΙΚΗΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ** πο ὺ ἑ ρμηεύεται: **Δεύτερη γυαίκα πῆρε τὴ λαμπρ ὴ Θέμιδα, ἡ ὁποία το ῦ γέησε τὶ Ὧρε, τὴ Εὐομία, τὴ Δίκη κα ὶ τὴ Εἰρήη...** ὑποοώτα ὅτι ἀπ ὸ τὸ θε ὸ προέρχεται ἡ συμπατικ ὴ τάξη (ο ἱ Ὧρε ἤ σα θεότητε τῆ ἐ τ ὴ φύσει τάξεω), ἡ Δικαιοσύη = (Θέμι), ἡ Εὐομία, ἡ Δίκη, ἡ Εἰρήη, ὅλα δηλαδ ὴ τὰ ἀγαθ ὰ πο ὺ δίει ὁ Θεὸ στὴ ἀθρωπότητα κα ὶ ἐπιβλέπει γι ὰ τὴ σωστ ὴ ἐφαρμογή του. Ἀδίκω λοιπὸ ο ἱ Χριστιαο ὶ ἔφερα τὸ Δία (Ζε ῦ) πο ὺ σημαίει Θεὸ, ἡδυπαθ ῆ, ὰ μὴ ἀ φήει γυαίκα γι ὰ γυαίκα, ἀποσιωπώτα (σκοπίμω!) τοὺ βαθύτερου συμβολισμοὺ τῆ θρησκεία τῶ Ἑλλήω. Ἡ Ἑλληικ ὴ φιλοσοφία ἦτα τ ὸ κόκκιο πα ὶ γι ὰ τοὺ χριστιαοὺ ο ἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦσα τὸ δρόμο, πο ὺ χάραξε ὁ ἴδιο ὁ Ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖο ἐπετέθη μ ὲ σφοδρότητα ἐ ατίο τη. Ἡ ἐπίθεση αὐτ ὴ το ῦ Παύλου ἐατίο τῆ φιλοσοφία πέρασε ὡ ἐπιταγ ὴ στ ὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἀποτέλεσε ἐτολ ὴ γι ὰ τοὺ χριστιαού: Κολοσ. Β-8: **ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΗ ΤΙΣ ΗΜΑΣ ΕΣΤΑΙ Ο ΣΥΛΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΗΣ ΑΠΑΤΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ**. Τ ὸ ὁποῖο μεταφράζεται : **Προσέχετε μ ὴ σᾶ ἐ ξαπατήσει κάποιο μέσω τῆ φιλοσοφία κα ὶ τῆ μάταια ἀπάτη, κατ ὰ τὴ παράδοση τῶ ἀθρώπω καὶ σύμφωα μ ὲ τ ὰ κοσμικ ὰ στοιχεῖα κα ὶ ὄχι σύμφωα μ ὲ τ ὸ Χριστό**. Χριστιαο ὶ πο ὺ εἶχα μόρφωση ἔγραψα εἰδικ ὰ κείμεα μ ὲ σκοπ ὸ ὰ ἀατρέψου τὶ θεωρίε καὶ τὶ θέσει τῶ ἀρχαίω σοφῶ αὐτο ὶ ο ἱ χριστιαο ὶ ὀομάσθηκα ἀπολογητα ὶ ὑπερασπιστὲ τοῦ χριστιαισμο ῦ. Αὐτο ὶ ο ἱ ἀπολογητα ὶ ἐστρέφοτο κυρίω ἐατίο τῶ Ἑλλήω Σοφῶ, ο ἱ ὁποῖ οι εἶχα γεηθε ῖ αἰῶε πρὶ τὴ ἵδρυση το ῦ χριστιαισμο ῦ. Θ ὰ παραθέσω μερικοὺ μόο, ἀπ ὸ τὸ ἄπειρο ἀριθμ ὸ, τῶ ἀπολογητῶ, γι ὰ ὰ καταοηθε ῖ ἡ μέθοδο το ῦ ἀφελληισμο ῦ, μ ὲ στόχο τοὺ τὴ καταστροφ ὴ το ῦ Ἑλληισμο ῦ. Ὁ ἀπολογητὴ Θεόφιλο ( ἐπίσκοπο Ἀτιόχεια μ.χ.), ἔγραψε τρία βιβλία μ ὲ τὸ τίτλο *Πρὸ Ἀποστόλου* ὅπου δηλώει πὼ *περιφροε ῖ ἀφάταστα τὴ ἑλληικ ὴ φιλοσοφία*. Αὐτὸ δὲ γράφει ὅτι ὁ Πλάτω κα ὶ ο ἱ ἄλλοι Ἕλληε φιλόσοφοι εἶ αι κεόδοξοι, ματαιόδοξοι...χαρακτηρίζει δ ὲ ὁ Θεόφιλο ὅλα τ ὰ ἑλληικ ὰ συγγράμματα ἀωφελ ῆ. -Ἄλλο ἀπολογητὴ (β α ἵ.μ.χ.) ὁ Τατιαὸ (Σύριο στὴ καταγωγ ὴ) ἔγραψε *Πρὸ Ἕλληε* στὸ ὁποῖο ὑποστηρίζει ὅτι : *ο ἱ Ἕλληε δὲ δημιούργησα τίποτα δικό του, διότι ὅλα τ ὰ παρέλαβα ἀπ ὸ τοὺ βαρβάρου*. Αὐτὸ χαρακτηρίζει τὸ Ἠράκλειτο ( ἐπ ὶ λέξει) * ἀμαθ ῆ*, τὸ Ἀ ριστοτέλη *κόλακα*, τὸ Πλάτωα *κοιλιόδουλο* κλπ - Ὁ Ἐρμεία (β α ἵ.μ.χ.) στὴ συγγραφή του μ ὲ τίτλο *Διασυρμὸ τῶ ἔξω (εἰ δωλολάτρε) φιλοσόφω* γράφει ὅτι : * Ἡ φιλοσοφία ἔχει τὴ ἀρχή τη στοὺ Δαίμοα (συεπῶ ὁ σαταᾶ εἶ αι ὁ ἀρχηγὸ τῶ φιλοσόφω)*. - Ὁ ἀπολογητὴ Κλήμη (περ ὶ 280 μ.χ.) μ ὲ τ ὸ προσωύμιο * Ἀλεξαδρεὺ* στ ὸ ἔργο τοῦ *Στρωματεῖ* γράφει : *Ο ἱ Ἕλληε σοφο ὶ ἐπωφελήθησα ἀπ ὸ τοὺ Προφήτα κα ὶ τὸ Μωυσ ῆ *, καταλήγοτα μ ὲ τὴ ἀπίθαη ἐπωδ ὸ * Ἕλληε κλέπται πάση γραφῆ*. - Ὁ Λατίο ἀπολογητὴ Τερτυλλιαὸ δὲ πάει πίσω στὴ πολεμικ ὴ ἐατίο το ῦ Ἑλληισμο ῦ.

6 Γράφει δ ὲ, στ ὰ ἔργα του: *Περ ὶ παραγραφῆ αἱρετικῶ*, * Ἀπολογητικὸ* κα ὶ *Περ ὶ ψυχῆ* ὅτι: * Ἡ ἑλληικ ὴ φιλοσοφία κα ὶ Γραμματεία ἔχου διαβολικ ὴ ἐπιρρο ὴ* κα ὶ συεχίζει : δὲ εἶαι δυατὸ *ὰ συγκριθε ῖ ἡ Ἀθήα μ ὲ τὴ Ἱερουσαλὴμ, διότι ἡ Ἀθήα εἶαι ὑποδεέστερη*. Γι ὰ ὰ ἐπιβληθε ῖ ὁ χριστιαισμὸ ὁλοκληρωτικ ὰ στὴ Βυζατι ὴ αὐτοκρατορία ἦτα ἀάγκη ὰ ἐξαφαισθοῦ ο ἱ λέξει Ἕλλη, Ἑλλὰ, Ἑλληισμὸ. Ἡ λέξη * Ἕλλη* ἔφθασε ὰ θεωρεῖ ται ὑβριστικ ὴ γι ὰ ἕα χριστια ὸ, ἀκόμα κα ὶ ἂ αὐτὸ καταγότα ἀπ ὸ τὴ ἔδοξη Ἀθήα ἢ τὴ ἱστορικὴ Σπάρτη. Μόο ο ἱ λέξει Ρωμαῖο, Ρωμαϊκ ὸ κράτο κα ὶ ἄλλα παράγωγά του εἶ χα θέση μέσα στὸ χριστιαισμ ὸ. Γ ὶ αὐτ ὸ ἄλλωστε μέχρι κα ὶ σήμερα ἔχει ἐπικρατήσει ὰ λέμε *Ρωμιοί*, *Ρωμιοσύη*, *Ρωμαίικο* ἀτ ὶ ὰ χρησιμοποιοῦμε ἀτίστοιχα, ἀποκλειστικ ὰ κα ὶ μόο, τὶ λέξει Ἕλληε, Ἑλληισμὸ, Ἑλλὰ. Ἕλληε Πατέρε τῆ Ἐκκλησία* το ῦ χριστιαικο ῦ ἐκδοτικο ῦ οἴκου *Γρηγόριο Παλαμᾶ * πολύτομη ἔκδοση Ἰωάη Χρυσόστομο. * Ἑρμηεία εἰ τὴ πρὸ Ρωμαίου Ἐπιστολή*: *Πο ῦ εἶαι τώρα ο ἱ σοφο ὶ τῶ Ἑλλήω μ ὲ τ ὰ πυκά του γέια, μ ὲ τοὺ ἔξωμου χιτῶε του καὶ μ ὲ τ ὰ παραφουσκωμέα λόγια; Ὅλη τὴ βάρβαρο Ἑλλάδα ὁ σκηοποιὸ ( ὁ Παῦλο) ἐ πέστρεψε (= ἐκχριστιάισε). Ἂ εἶαι κι αὐτὸ ἀάμεσά του ὁ περιβόητο Πλάτω, πο ὺ τρεῖ φορὲ πῆ γε στὴ Σικελία, γεμάτο ἐπίδειξη κα ὶ κομπορρημοσύη, μ ὰ καεὶ δὲ το ῦ ἔδωσε προσοχ ὴ. Ὅ μω ἐκεῖο ὁ σκηοποιὸ ὄχι μόο στ ὴ Σικελία, ὄχι μόο στὴ Ἰταλία ἀλλ ὰ κα ὶ σ ὲ ὅλη τὴ οἰ κουμέη πέταξε κα ὶ δὲ σκαδάλισε, κι εἶαι φυσικό, γιατί ο ἱ διδάσκαλοι δὲ καταφροοῦται ἀπ ὸ τὴ ἐργασία τοὺ ἀλλ ὰ ἂπ τ ὰ ψέματά του*...*δὲ βλέπετε στοὺ ἀγῶε, ὅτα ὁ ἀ γωοθέτη βαδίζει δι ὰ μέσου τη ἀγορᾶ, πόση εὐταξία κα ὶ σιωπ ὴ ὑπάρχει στ ὸ λαό; Πῶ λοιπὸ ἐκε ῖ πο ῦ ὁ Διάβολο πομπεύει ὑπάρχει τέτοια σιωπ ὴ κι ἐδ ῶ πο ῦ εἶαι ὁ Χριστὸ ἔχει τόσο θόρυβο;* Ὁ Ἰωάη Χρυσόστομο στὴ ὁμιλία το ῦ *Εἰ Τεσσαρακοστὴ* ἀαφέρει: * Ἂ τραποῦ οἱ Ἕλληε βλέποτα τὴ ἀγάπη μ ὲ τὴ ὁποία ἀποδεχόμεθα κα ὶ ἀσπαζόμεθα τὸ ἐρχομ ὸ τῆ ἁ γία Τεσσαρακοστῆ κι ἂ ὀομάζου ἐκεῖοι γιορτὲ κα ὶ παηγύρια, τ ὴ μέθη κι ὅλε τὶ ἄ λλε ἀκολασίε κα ὶ ἀσχήμιε* Ἰωάη Χρυσόστομο (Ι) Ἀπ ὸ τὴ πολύτομη ἔκδοση * Ἕλληε Πατέρε τῆ Ἐκκλησία* το ῦ χριστιαικο ῦ ἐκδοτικο ῦ οἴ κου *Γρηγόριο Παλαμᾶ* (1980) Χαρακτηρίζει τοὺ Ἕλληε : -*Μωρού* : τόμο 18, σέλ.17, ἐκφέροτε *λόγου μάταιου κι ἀκάθαρτου* : τόμο 18, σὲ λ 113, *κυλιόμεου μαζ ὶ μ ὲ πόρου κα ὶ μοιχού...* : τόμο 18, σέλ. 115, *δεισιδαίμοε* : τόμο 34, σέλ. 429, *αἱμομεῖκτε μετ ὰ μητέρω κα ὶ ἀδελφῶ* : τόμο 34, σὲλ 459, * ἀσοφώτερου ἀπ ὸ τὰ ζῶα* : τόμο 34 σέλ Στὴ *Εἰ τὴ Ἃ Κοριθίου, Δ ὁμιλία* τόμο 18, σὲλ 92 ἀαφέρει ὁ Ι. Χρυσόστομο : *πόσο ἐκοπίασε ὁ Πλάτω μ ὲ τοὺ μαθητᾶ του μ ὲ τ ὸ ὰ μᾶ συζητε ῖ περ ὶ γραμμῆ κα ὶ γωία καὶ σημείου κα ὶ περ ὶ ἀριθμῶ ἀρτίω κα ὶ περιττῶ κα ὶ ἴσω μεταξ ὺ τῶ κα ὶ ἀίσω κα ὶ δι ὰ τέτοια θέματα λεπτεπίλεπτα ὡ ὁ ἱστὸ τῆ ἀράχη - διότι αὐτ ὰ εἶαι δι ὰ τὴ ζωὴ περισσότερο ἄχρηστα ἀπ ὸ ἐκεῖα τ ὰ ὑφάσματα - κα ὶ χωρὶ ὰ ὠφελήσει πολ ὺ ἢ ὀλίγο μ ὲ τὰ συζητήσει αὐτᾶ ἐγκατέλειψε ἔτσι τὴ ζωή,...* Ἰωάη Χρυσόστομο (ΙΙ) -Στὴ πάρ.β τῆ ὁμιλία * Ὅτι ὁ θεὸ εἶαι Χριστὸ* γράφει ὅτι ο ἱ ἀπόστολοι *βαρβάρου καὶ Ἕλληα κα ὶ κάθε ἄλλο ἔθο κατετρόπωσα*.

7 *Ο ἱ Ἕλληε εἶαι βρομερο ὶ κα ὶ παάθλιοι* *μιαρο ὶ κα ὶ παμμίαροι* } *Εἰ τὸ μακάριο Βαβύλα λόγο Β, παρ.α -* Ὁ Κύριό μα Ἰησοῦ Χριστό... εἶπε τοῦτο : * Ἀλήθεια, ἀλήθεια σᾶ λέω, αὐτὸ πο ὺ πιστεύει σ ἐμέα, τ ὰ ἔργα τ ὰ ὁποῖα κάω ἐγ ὼ κι ἐκεῖο θ ὰ κάμει κα ὶ μεγαλύτερα ἀπ ὸ αὐτ ὰ θ ὰ κάμει*. Βέβαια πολλο ὶ ἄλλοι διδάσκαλοι ἤσα κα ὶ μαθητὲ εἶχα κα ὶ θαύματα φαέρωσα, ὅπω καυχῶται οἱ παῖδε τῶ Ἑλλήω κι ὅμω οὐδέποτε καεὶ ἀπ ὸ αὐτοὺ ἐσκέφτηκε τίποτε τέτοιο οὔ τε τόλμησε ὰ πε ῖ. Οὔτε μποροῦσε ποτ ὲ καεὶ Ἕλληα κι ἂ ἦτα τελείω ἀ διάτροπο *ΚΑΝ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΙΕΝ* ὰ παρουσιάσει προφητεία ἢ τέτοιο λόγο δοσμέο σ αὐτού... ἐ ῶ γι ὰ ὅ λα τ ἄλλα ὁμιλοῦ ἀδιάτροπα κα ὶ λέε ψέματα, ὅσα του κατέβου στ ὸ κεφάλι, τίποτα τέτοιο δὲ τόλμησα ὰ πλάσου ποτέ... Εἶδα μ ὲ πολλ ὴ ποηρία ο ἱ ἐκμεταλλευτὲ (λυμεῶε) ἐκεῖοι ( Ἕλληε), ὅτι αὐτὸ πο ὺ θέλει ὰ ἑξαπατήσει πρέπει ὰ κατασκευάσει μερικ ὰ πράγματα πιθα ὰ κα ὶ καλοστολισμέα κα ὶ τόσο καλοπλεγμέα πο ὺ ὰ ἀποδειχθε ὶ ἡ ψευτιά του. Ἔπλασα κι ἐφτίαξα ὅσα μποροῦσα γι ὰ ὰ ξεγελάσου τοὺ πι ὸ ἀφελεῖ*. (*Εἰ τὸ μακάριο Βαβύλα* λόγο Β κα ὶ *Κατ ὰ Ἰουλιαο ῦ καὶ πρὸ Ἕλληα* πάρ.α). -*Πόση εἶαι ἡ διαφορ ὰ ἀάμεσα στὴ ἀωτερότητα τῶ Χριστιαῶ κα ὶ στὴ ἀπρέπεια (αἰ σχύη) τῶ Ἑλλήω* ( Ἔθ. ἀωτ. πάρ.ζ).εἶαι δυατὸ ρωτοῦσε τ ὸ ποίμιό του σ ὲ χριστιαο ὶ ὰ εἶ αι *χειρότεροι ἀπ ὸ τοὺ Ἕλληε; Διότι ἂ ἐκεῖοι (ο ἱ Ἕλληε) γι ὰ τὴ δόξα ἐπέδειξα τόσο κεὴ φιλοσοφία πόσο περισσότερο πρέπει ἐμεῖ ο ἱ χριστιαο ὶ γι ὰ τ ὸ Θε ὸ ὰ εἴμεθα ἐάρετοι;* ( Ὁ μιλία ΠΔ, περ ὶ τῆ αὐτῆ πραγματεία κα ὶ ὅτι ο ἱ Ἕλληε τοὺ Χριστιαοὺ ἐ πολλοῖ ὑπερακοτίζουσι*). -* Ἔτσι ἔκαμε κα ὶ ὁ Παῦλο βρίσκοτα τ ὸ ἐπίγραμμα ( ἔ. τ ὸ *ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ*) γραμμέο στὸ βωμ ὸ σὰ σ ὲ παραταξη ἐχθρική...γιατί ἦτα ἐκεῖο τ ὸ ἐπίγραμμα ξίφο τῶ Ἀθηαίω, μαχαίρι τῶ ἐχθρῶ, μ ὰ αὐτ ὸ τ ὸ μαχαίρι ἀπέκοψε τ ὸ κεφάλι τῶ ἐχθρῶ* (*Πάω στὶ Πράξει τῶ Ἀποστόλω* Α ) -*ΠΟΙΗΣΟΜΕ ΔΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΝ* ( Ὅτι ὁ θεὸ εἶαι ὁ Χριστό*, ὁμιλία). -*ΤΑΥΤΑ ΟΥ ΕΝΝΟΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΞΙΑΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ* (*Εἰ τὸ πτωχὸ Λάζαρο*, λόγο Ἐ πάρ.γ). -*...ΕΝΤΡΕΠΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ...ΗΜΕΙΣ ΓΑΡ ΕΣΜΕΝ ΑΙΤΙΟΙ, ΗΜΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ*. ( Ὁμιλία ΟΒ *Περ ὶ τῆ ἀγάπη κα ὶ το ῦ βίου ὀρθο ῦ κα ὶ ὅτι ταῦτα μάλιστα τοὺ Ἕ λληα ἐτρέπει*). - Ὁ Ἅγιο Βαβύλα *διήλεγξε(=φαέρωσε) τὴ τῶ Ἑλλήω ἀπάτη* (*Εἰ μακάριο Βαβύλα* Β πάρ. κγ). -* Ὁ Ἀπόστολο Παῦλο ἐσκόρπισε τ ὸ χριστιαικ ὸ κήρυγμα κα ὶ ἡ Ἑλληικ ὴ πλάη πῆ ρε δρόμο*. (Εἰ τὸ Ἀπόστολο Παῦλο* Ὁμιλία Δ ). -*Καταγελώτα μὲ τῆ Ἑλληικῆ πλάη* (*Περ ὶ μοίρα κα ὶ πρόοια* Β ). -*Φλυαρίε κα ὶ γελοιότητε εἶαι ὅλα αὐτ ὰ τῆ Ἑλληικῆ ἀοησία...*, (*Εἰ μακάριο Βαβύλα* Β πάρ.δ). -* Ἀληθῶ Ἕλληε ἀε ὶ παῖδε, γέρω δὲ οὐδεὶ. Δέο γὰρ τὴ οἰκεία ἄοια θρηεῖ...* ( Ἒ θ. ἀωτ., πάρ. ἴθ). -* Ἀπ ὸ πο ῦ διδαχθήκατε τ ὰ ἀριστοτελικ ὰ διδάγματα; Ποιὸ προτίμησε τὸ Πλάτωα ἀπ ὸ τὰ Εὐαγγέλια; Ποιὸ πέταξε ἔξω τ ὸ κήρυγμα τῆ (χριστιαικῆ) πίστη κα ὶ ἔφερε μέσα τὴ ἄ πιστη

8 ἀαζήτηση; *Πο ῦ ἔμαθε τ ὸ ἀγέητο κα ὶ τ ὸ γεητό;*. (Στ ὸ *ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΤΟ Ο ΛΟΓΟΣ*, πάρ.β). -*ΚΑΙ ΓΑΡ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ ΤΗΝ ΕΞΩΘΕΝ ΑΝΣΙΑΣ ΕΤΙΚΕΤΟ, ΚΑΙ ΑΥΤΗ ( ἡ Ἑλληικ ὴ φιλοσοφία) ΗΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ Η ΜΗΤΗΡ*. (* Ὁμιλία εἰ Ἃ πρὸ Κοριθίου*, ΕΠΕ, τ.18 σὲλ 16). -*Καέα ὄφελο καθαρο ῦ βίου δὲ ὑπάρχει ἀπ ὸ δόγματα διεφθαρμέα. Ἂ λοιπὸ τὴ ἔ ξωθε (= ἑλληικὴ) σοφία ἀκολουθοῦ, δὲ πρέπει ὰ τοὺ θαυμάζουμε, ἀλλ ὰ ὰ τοὺ περιφροοῦ με, πο ὺ ἀκολουθοῦ ἀόητου διδασκάλου (= Ἕλληε σοφοὺ *ΜΩΡΟΙΣ ΚΕΧΡΗΝΤΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙΣ*)*. (*Περ ὶ ἀαστάσεω κατ ὰ αἱρετικῶ κα ὶ φιλοσόφω*, πάρ.γ). -*ΟΥΤΕ ΓΑΡ ΘΕΟΥ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΕΩΣ ΤΙ ΥΓΙΕΣ ΕΥΡΕΙΝ ΗΔΥΝΗΘΗΣΑΝ ΕΚΕΙΝΟΙ (οἱ Ἕλληε σοφο ὶ ) ΑΛΛ ΑΠΕΡ Ή ΠΑΡ ΗΜΙΝ ΧΗΡΑ ΕΠΙΣΤΑΤΑΙ, ΤΑΥΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΗΔΕΙ (= ἐ γώριζε) ΑΛΛ ΕΛΕΓΟΝ ΟΤΙ ΘΑΜΝΟΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΙΧΘΥΣ ΚΑΙ ΚΥΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ. ΤΟΥΤΟΙΣ ΟΥΝ, ΕΙΠΕ ΜΟΙ, ΠΡΟΣΕΧΕΙΝ ΔΕΙ; ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΙΣΙΝ ΕΝ ΤΗ ΚΩΜΗ ΕΚΕΙΝΟΙ, ΚΑΛΟΥΣ ΒΟΣΤΡΥΧΟΥΣ (=κοτσίδε) ΤΡΕΦΟΥΣΙ ΚΑΙ ΤΡΙΒΩΝΑΣ ΑΝΑΒΕΒΛΗΝΤΑΙ - ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΤΩΝ ΑΥΤΟΙΣ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΑΝ ΔΕ ΤΑ ΕΝΔΟΘΕΝ ΙΔΗΣ, ΤΕΦΡΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ ΟΥΔΕΝ, ΑΛΛΑ ΤΑΦΟΣ ΑΝΕΩΓΜΕΝΟΣ Ο ΛΑΡΥΞ ΑΥΤΩΝ, ΠΑΝΤΑ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑΣ ΕΧΩΝ ΓΕΜΟΝΑ ΚΑΙ ΙΧΩΡΟΣ (=δηλητήριο φιδιο ῦ) ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ (= ἑλληικ ὴ φιλοσοφία) ΠΑΝΤΑ ΣΚΩΛΗΚΩΝ*. (*Εἰ τοὺ Ἀδριάτα*, ΙΖ ). -* Ἂ ξεκιήσουμε ὰ παραθέτουμε τ ὰ δόγματά του, θ ὰ ἀκολουθήσει πολ ὺ γέλιο (*ΠΟΛΥΣ ΕΨΕΤΕ ΓΕΛΩΣ*)...*ΠΟΥ ΝΥΝ ΕΙΣΙ ΟΙ ΤΟΥΣ ΤΡΙΒΩΝΑΣ ΑΝΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΒΑΘΥ ΓΕΝΕΙΟΝ ΔΕΙΚΝΥΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΠΑΛΑ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΙ ΤΩΝ ΕΞΩΘΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ (= ἕ λληε) ΤΑ ΚΥΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΥΝΩΝ ΑΘΛΙΩΤΕΡΩΝ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΣ ΕΝΕΚΕΝ ΠΑΝΤΑ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ;* (*Εἰ τοὺ Ἀδριάτα*, ΙΖ ). -Ο ἱ Ἕλληε φιλόσοφοι *ποτ ὲ δὲ ἔκαμα τ ὸ σωστ ὸ, ἀλλ ὰ ἤσα δειλοί, φιλόδοξοι, ἀλαζόε καὶ εἶχα ἀσυλλόγιστα πάθη*. -Ο ἱ ἀπόστολοι κατάφερα *τῶ φιλοσόφω τὴ γλώσσα ὰ δέου, τῶ ρητόρω τ ὰ στόματα ὰ κλείου* (* Ὅτι ὁ θεὸ εἶαι Χριστό*, πάρ. ε ). -Ο ἱ Ἕλληε φιλόσοφοι κα ὶ ο ἱ ρήτορέ του εἶαι: *καταγέλαστοι κα ὶ δὲ διαφέρου ἀπ ὸ τ ὰ παιδιὰ πο ὺ λέε ἀοησίε. Γιατί δὲ μπόρεσα ὰ πάρου μ ὲ τ ὸ μέρο του οὔτε ἕα σοφ ὸ ἢ ἄ σοφο, οὔτε ἄδρα ἢ γυαίκα, οὔτε ἕα μικρ ὸ παιδ ὶ ἀπ ὸ τόσα ἔθη κι ἀπ ὸ τόσου λαού, (Υ.Γ.: Ἡ σοφία τῶ Ἑλλήω ἔφθασε στ ὰ πέρατα ( ἄκρα) τῆ οἰκουμέη, ἔφερε τὴ Ἀαγέηση κα ὶ μελετᾶται ἀπὸ ὅλα τ ὰ ἔθη τῆ γὴ σήμερα) ἀλλ ὰ προκαλοῦσα τόσα γέλια τ ὰ βιβλία πο ὺ εἶχα γράψει ὥ στε μόλι τ ὰ παρουσίαζα, ὰ ἐξαφαίζοται, γὶ αὐτ ὸ χάθηκα τ ὰ περισσότερα, (Υ.Γ.: Ο ἱ Χριστιαο ὶ ἔ καα ἐμπρησμοὺ εἰ ὅλε τὶ βιβλιοθῆκε : τῆ Ἀλεξάδρεια,...τῆ Κωστατιουπόλεω, αὐτ ὴ δ ὲ ἀπὸ τὸ Αὐτοκράτορα Λέοτα Γ τὸ Ἴσαυρο ὅπου κατεστράφησα τόοι ἑλληικῶ συγγραμμάτω ὡ *αἱρετικ ὰ* - ὅλε ο ἱ βιβλιοθῆκε τῆ Ἑλληικῆ ἐπικράτεια κατεστράφησα ἀπὸ Χριστιαοὺ μισέλληε ζηλωτέ), τόσο δὲ φοβόμαστε μ ὴ πάθωμε κάποιο κακ ὸ ἀπ ὸ τὴ ἔ χθρα τοὺ, τόσο περιφροοῦμε τὴ πολυμήχαη δραστηριότητά του*. (Εἰ τὸ μακάριο Βαβύλα καὶ κατ ὰ Ἰουλιαο ῦ κα ὶ πρὸ Ἕλληα*, λόγο Β πάρ. β). -*...ΠΛΑΤΩΝΑ ΕΞΕΒΑΛΕΝ ΟΥΧΙ ΔΙ ΕΤΕΡΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ, ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΑΛΙΕΩΣ ΑΜΑΘΟΥΣ*. ( Ὁμιλία, Δ εἰ Ἃ Κόρ. 2.21). -*...Δὲ πᾶε ὰ κρεμασθοῦε (ο ἱ Ἕλληε σοφο ὶ) πουθε ὰ ἢ ὰ γκρεμοτσακιστοῦε, ἀφο ῦ δὲ ξέρου τί τοὺ γίεται;*. (Εἰ τὸ μακάριο Βαβύλα κα ὶ κατ ὰ Ἰουλιαο ῦ κα ὶ πρὸ Ἕ λληα*, λόγο Β πάρ. γ). -*Τίποτε δὲ κατόρθωσα, διότι τέτοια εἶαι ἡ πλάη (τῶ Ἑλλήω φιλοσόφω) κα ὶ καεὶ ὰ μὴ τὴ ἐοχλ ῆ διαλύεται*. (Εἰ τὸ Ἀπόστολο Παῦλο* ὁμιλία Δ ).

9 -*ΚΑΙ Ο ΜΕΝ ΠΟΛΛΑ ΛΗΡΗΣΑΣ (=λῆρο=μωρολογία) ΠΛΑΤΩΝ ΣΕΣΙΓΗΚΕΝ ΟΥΤΟΣ (= ὁ Πέτρο) ΔΕ ΦΘΕΓΓΕΤΑΙ...ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΗΣ ΚΑΙΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ. ΠΟΥ ΝΥΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΤΥΦΟΣ; ΠΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ; ΠΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ Ο ΛΗΡΟΣ (μωρολογία); ΤΙ ΟΥΝ ΟΥΚ ΕΙΣ ΠΛΑΤΩΝΑ ΕΝΗΡΓΗΣΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΌΣ, ΟΥΔΕ ΕΙΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΝ ΦΗΣΙΝ; ΟΤΙ ΠΟΛΛΩ ΦΙΛΟΣΟΦΟΤΕΡΑ ΗΝ Η ΠΕΤΡΟΥ ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ (Πυθαγόρα, Πλάτω, Ἀριστοτέλη). ΕΚΕΙΝΟΙ (ο ἱ Ἕ λληε φιλόσοφοι) ΜΕΝ ΓΑΡ ΠΑΙΔΕΣ ΟΝΤΩΣ ΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΔΟΞΗΣ ΠΕΡΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ...ΟΥΤΟΣ (=Πλάτω) ΜΕΝ ΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΑΝΑΛΩΣΕ ΠΕΡΙ ΔΟΓΜΑΤΑ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΑΝΟΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ. ΤΙ ΓΑΡ ΟΦΕΛΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΑΘΕΙΝ, ΟΤΙ ΜΥΙΑΝ ΜΕΤΕΠΙΠΤΕΝ, ΑΛΛ ΕΠΕΒΑΙΝΕ ΤΙΝ ΕΝ ΠΛΑΤΩΝΙ ΟΙΚΚΟΥΣΗ ΨΥΧΗ; ΠΟΙΑΣ ΤΑΥΤΑ ΟΥ ΜΑΤΑΙΟΛΟΓΙΑΣ; ΠΟΘΕΝ ΔΗ ΤΟΙΑΥΤΑ ΛΗΡΕΙΝ ΕΠΕΒΑΛΕΤΟ; ΕΙΡΩΝΙΑΣ ΜΕΣΤΟΣ ΗΝ Ο ΑΝΗΡ (Πλάτω) ΚΑΙ ΖΗΛΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟΣ...ΠΑΡΑ ΔΕ ΑΥΤΟΎ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΕΙΣΗΓΑΓΕΝ, ΕΝΘΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΗΣ ΑΙΣΧΡΟΤΗΤΟΣ ΓΕΜΟΝΤΑ ΕΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕ...; ΑΛΛ Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΩΣ ΕΔΟΚΕΙ ΚΑΙ ΟΠΛΑ ΤΑΙΣ ΓΥΝΑΙΞΙ ΠΕΡΙΤΗΘΗΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΝΗ ΚΑΙ ΚΝΗΜΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΩΝ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΙΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ...ΑΕΙ ΓΑΡ ΔΙ ΑΥΤΩΝ ΕΣΠΟΥΔΑΣΕ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ*. (*Κατ ὰ τῶ Ἑλλήω κα ὶ σύγκριση το ῦ Πλάτωο πρὸ τὸ Πέτρο*, πάρ.γ ). -* Ἀλλ ὰ ὰ ἀατρέφετε τ ὰ παιδι ὰ μ ὲ τὴ παιδεία κα ὶ τὴ ουθεσία το ῦ Κυρίου...Διότι ἡ ἡλικία αὐτὴ ἔχει πολλ ὴ ἀοησία κα ὶ στὴ ἀοησία αὐτ ὴ ἔρχοται ὰ προστεθοῦ κα ὶ τῶ Ἑλλήω τ ὰ λόγια, ὅτα τ ὰ παιδι ὰ μάθου ὅτι ο ἱ ( Ἕλληε) ἥρωε πο ὺ θαυμάζου, αὐτο ὶ εἶαι δοῦλοι στ ὰ πάθη καὶ δειλο ὶ στὸ θάατο. Ὅπω ὁ Ἀχιλλέα ὅτα ἀλλάζει γώμη ὅτα πεθαίει γι ὰ μία ἐρωμέη, ὅ τα ἄλλο μεθ ᾶ κι ἄλλα τέτοια πολλ ὰ. Χρειάζοται λοιπὸ στ ὸ παιδ ὶ αὐτ ὰ τ ὰ φάρμακα* ( ἔθ. ἀωτ) -*Τ ὰ παιδι ὰ ὰ ὑπακοῦτε στοὺ γοεῖ σᾶ σύμφωα μ ὲ τ ὸ θέλημα το ῦ Κυρίου... Ὅμω ὅτα ὁ γοέα εἶαι Ἕλλη ἢ αἱρετικὸ τότε τ ὸ παιδ ὶ δὲ πρέπει ὰ ὑπακούει*. (* Ἐπιστολ ὴ πρὸ Ἐ φέσιου*, ὁμιλία 21, πάρ.α). -*Γιατί ὁ Ἅγιο Βαβύλα παρεκάλεσε τὸ Θε ὸ ὰ ρίξει φωτι ὰ στὸ α ὸ (τὸ α ὸ το ῦ Ἀ πόλλωο στὴ Δάφη) κα ὶ ἡ φωτι ὰ αὔτη κατέκαψε ὅλη τὴ ὀροφ ὴ, ἀφάισε τ ὸ εἴδωλο μέχρι τ ὸ τελευταῖ ο κομμάτι ἔκαμε τ ὰ πάτα στάχτη κα ὶ σκόη*. (*Εἰ τὸ μακάριο Βαβύλα*, Λόγο Β, πάρ. ἴζ ). Υ.Γ.: Γὶ αὐτ ὸ ἁγιοποιήθηκε ὁ Βαβύλα, ὡ κα ὶ τ ὸ πλῆθο τῶ ἁγίω. Δία τὴ συεισφορά του στὴ καταστροφ ὴ το ῦ Ἑλληικο ῦ πολιτισμο ῦ. παιδεία κα ὶ κατ ὰ τῶ Ἑλλήω ὡ φυλ ὴ. -*Δὲ ἐπιτρέπεται καεὶ ὰ ζε ῖ ἀεξέλεγκτα, ὅπω συέβαιε μ ὲ τοὺ Ἕλληε σ ὲ αἰσχρότητα καὶ μέθη κι ἀδηφαγία κι ἀπολαύσει κα ὶ πολυτέλεια*. (*Περ ὶ τῆ ἀαστάσεω τῶ εκρῶ*). Μέγα Βασίλειο -*Εἶαι δ ὲ ἐχθρο ὶ ο ἱ Ἕλληε, διότι διασκεδάζου καταβροχθίζοτα μ ὲ ὀρθάοιχτο τ ὸ στόμα τὸ Ἰσραὴλ. Στόμα δ ὲ λέγει ἐδ ῶ ὁ προφήτη τὴ σοφιστική του λόγου δύαμη, ἡ ὁποία τ ὰ πάτα ἐχρησιμοποίησε γι ὰ ὰ παραπλαήσει τοὺ ἐ ἁπλότητι στὸ θεὸ πιστεύσατα*. -* Ἀάμεσα στοὺ θεοὺ τῶ Ἑλλήω ὑπάρχου φαερο ὶ ἔρωτε κα ὶ μοιχεῖε μ ἐπικεφαλῆ τὸ ὕπατο Δία* Ἔχω κάει μία περιληπτικ ὴ μελέτη περ ὶ το ῦ Δία τὸ ἔρωτε! πολυγαμία!κλπ... Θ ὰ ἀσχοληθοῦμε μ ὲ τ ὰ κείμεα τῆ Παλαιᾶ Διαθήκη κα ὶ τ ὸ θέμα τῆ μοιχεία!!, στ ὸ τέλο τοῦ θέματο ἐδ ῶ περ ὶ τῶ Πατέρω τῆ Ἐκκλησία. Ἂ δοῦμε τί λέε κα ὶ ἄλλοι Πατέρε τῆ Ἐκκλησία: - Ὁ Κύριλλο Ἱεροσολύμω *Προκατηχήσει* : * Ἔχει πολλοὺ ἐχθροὺ κα ὶ πρέπει ὰ ἔχει πολλὰ βέλη, γιατί πρὸ πολλοὺ θ ὰ ἀκοτίζει κα ὶ πρέπει ὰ μάθει πὼ ὰ καταποτίζει τοὺ Ἕ λληε*.

10 -Τ ὰ παρακάτω λόγια εἶαι το ῦ Ἐφραὶμ το ῦ Σύρου : * Ἂ τιμήσουμε τὶ ἑορτὲ το ῦ Κυρίου ὄχι μὲ αὐλοὺ κα ὶ κιθάρε, σὰ χριστιαο ὶ κι ὄχι σὰ Ἕλληε μ ὲ δάφε κα ὶ ἄθη ἢ κάτι ἄλλο πο ὺ θὰ προδίδεται Ἑλληικό*. -Λέει ὁ Ἀαστάσιο ὁ Σιαΐτη : *Ν ὰ μὴ εἴμαστε μ ὲ τ ὰ λόγια εὐσεβεῖ κα ὶ μ ὲ τὸ τρόπο Ἕ λληε. Εἶαι τιποτέιοι ἐκεῖοι ο ἱ χριστιαο ὶ πο ὺ τηροῦ μύθου Ἑλληικοὺ. Πῶ τολμοῦ καὶ μεταλαμβάου τ ὰ Θεία μυστήρια αὐτο ὶ πο ῦ εἶαι χειρότεροι τῶ Ἑλλήω;*. - Ὁ Θεοφάη ὁ Μοαχό ὁ ὁποῖο θεωρεῖται λογιότατο κα ὶ σοφότατο γράφει : *Ν ὰ ἀκοῦ τε λόγου καλοὺ κι ὄχι τραγούδια, γιατί στὴ ὥρα το ῦ θαάτου μᾶ αὐτ ὰ θὰ α ὶ ἐμπόδιο στὴ σωτηρία μα. Θ ὰ ἐμποδίσου (τ ὰ τραγούδια) τοὺ ἀγγέλου ὰ πάρου τὴ ψυχή μα κα ὶ θ ὰ μᾶ τὴ πάρου ο ἱ δαίμοε*. - Ὁ Ἰωάη ὁ Δαμασκηὸ λέει : *Τὶ Κυριακὲ κα ὶ τὶ γιορτὲ οὔτε ὰ παίζει οὔτε ὰ χορεύει, γιατί τ ὰ παιχίδια κι ο ἱ χορο ὶ ἔργα διαβόλου εἶαι. Ο ἱ Ἕλληε ο ἱ ἄθεοι κα ὶ ο ἱ πεπλαημέοι ποὺ δὲ πίστευα θε ὸ, πο ὺ δὲ ἤλπιζα μήτε Ἀάσταση μήτε Κρίση, ἐκεῖοι τ ὰ ἔκαμα αὐτ ὰ καὶ χόρευα κι ἔπια κι ἐχαίροτα μ ὲ τ ὰ παιχίδια. Ὅμω ἐμεῖ ο ἱ χριστιαο ὶ δὲ εἶαι σωστ ὸ ὰ τὰ κάουμε στὶ γιορτέ μα, ἀλλ ὰ ὰ θυμᾶσαι σ ὲ τί ἔφταιξε το ῦ Θεο ῦ (quilt trip), ὰ θυμᾶσαι τὸ θάατο κι ὅτι μέλλει ὰ τιμωρηθεῖ ἂ δὲ μεταοήσει. Αὐτ ὰ ὰ θυμᾶσαι κι ἀ αστέαξε, κλάψε, δάκρυσε, λυπήσου κα ὶ θρήευσε κα ὶ θ ὰ σ ὲ λυπηθε ῖ ὁ Θεό*. -Γράφει ὁ Τερτυλλιαό : *Ποι ὰ ἡ ὁμοιότη μεταξ ὺ φιλοσόφου κα ὶ ἑὸ χριστιαο ῦ, μεταξ ὺ ἑὸ μαθητο ῦ τῆ Ἑλλάδο κα ὶ ἑὸ μαθητο ῦ το ῦ οὐραο ῦ; Τί κοιὸ μεταξ ὺ Ἀθηῶ κα ὶ Ἱ ερουσαλήμ; Μεταξ ὺ Ἀκαδημία κα ὶ Ἐκκλησία, μεταξ ὺ (ποι ὰ ἡ ὁμοιότη μεταξ ὺ) Στοᾶ το ῦ Ζήωο κα ὶ Στοᾶ το ῦ Σολομῶτο ; Ὁ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηῶ κα ὶ πάση Ἑλλάδο κ. Χριστόδουλο ἀαφέρει στὴ ἐ φημερίδα * Ἀπογευματιή* τη Ἀθήα 29 Αὐγούστου 2005 στὴ σειρ ὰ ἄρθρω μ ὲ τὸ τίτλο * Ἡ συάτηση το ῦ Ἀρχαίου Ἑλληισμο ῦ μ ὲ τὸ Χριστιαισμ ὸ. Ὁ προσηλυτισμὸ τῶ Ἑλλήω* : * Ἡ ἀ ρχαία Ἑλληικ ὴ θρησκεία δὲ κατελύθει δι ὰ διατάγματο οὔτε κατόπι ἐ πιθέσεω φαατισμέου ὄχλου*...*δὲ εἶαι εὔκολο ὰ ἀτιληφθε ῖ καεὶ πὼ ὁ Ἑλληικὸ λαὸ ἀπέρριψε τὴ θρησκεία του κα ὶ ἀσπάσθηκε μία ἄλλη θρησκεία*. *Τί τὸ ὤθησε (τὸ Ἑλληικ ὸ λα ὸ) σ ὲ μία τέτοια δραματικὴ ἀπόφαση; ( ὰ ἀσπασθε ῖ δηλαδ ὴ μία ξεόφερτη θρησκεία;)* Μετ ὰ αὐτῶ τῶ λόγω ὁ κ. Χριστόδουλο ἐπιτίθεται ἀσυγκράτητα κατά: *τῶ παραμυθολογούτω, ο ἱ ὁποῖοι μ ὲ ἀπίστευτο θράσο προσπαθοῦ ὰ ζέψου τὴ Ἱστορία στὸ ἅρμα του*, ἐ ῶ ἀποσιωπε ῖ δι ὰ τ ὰ στοιχεῖα κα ὶ τὶ ἀποδείξει, ἀπάριθμα τοκουμέτα κα ὶ κείμεα ἀφοσιωμέα στὴ ἀληθ ῆ τραγικ ὴ βίαιη ἐκχριστιάιση τῶ Ἑλλήω κα ὶ ἐπιμέει ὰ λέει πὼ *δὲ ὑπάρχει διάταγμα* πο ὺ ὰ * ὤθησε* τ ὸ ἑλληικ ὸ ἔθο ὰ ἀπορρίψει τὴ θρησκεία του. Κατ ὰ πόσο εἰλικριὴ εἶαι ὁ κ. Χριστόδουλο; Ποι ὰ εἶαι ἡ ἐπίσημη θέση τῆ ὀρθόδοξου Ἑλληικῆ Ἐκκλησία εἰ τ ὸ θέμα : * Ἡ συάτηση τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληισμο ῦ μ ὲ τὸ Χριστιαισμ ὸ...* κα ὶ ἂ ἀπατήσουμε στὸ κ. Χριστόδουλο πο ὺ ρωτάει : *Τί τὸ ὤθησε (τὸ Ἑλληικ ὸ λα ὸ) σ ὲ μία τόσο δραματικ ὴ ἀπόφαση; * ἒφ ὅ σο προηγουμέω ἀαφέρει πώ : *... ὁ Ἑλληικὸ λαὸ ἀπέρριψε τὴ θρησκεία του κα ὶ ἀσπάσθηκε μία ἄ λλη θρησκεία (τὸ χριστιαισμό)*. Θ ὰ δοῦμε μαζ ὶ τί λέει ἡ Ἐκκλησία (τ ὸ Οἰκουμεικ ὸ Πατριαρχεῖο) σ ὲ αὐτ ὸ τ ὸ θέμα. Μέσα δ ὲ ἀπ ὸ τὴ ἄποψη αὐτῆ τῆ Ἐκκλησία τῆ Ἑλλάδα, θ ὰ βροῦμε τὴ ἀληθ ῆ ἀπάτηση στὴ ἐρώτηση : Τί ὤθησε τὸ Ἑλληικ ὸ λα ὸ ὰ πάρει τὴ δραματικ ὴ ἀπόφαση ὰ ἀλλαξοπιστήσει;

11 1η διάψευση εἰ τοὺ ἰσχυρισμοὺ το ῦ κ. Χριστόδουλου ἀπ ὸ τὴ Ἐκκλησία τῆ Ὀρθοδοξία. Τ ὸ μηιαῖο περιοδικ ὸ * Ἐκκλησιαστικ ὴ Ἀλήθεια* τῆ 28 Φεβρουαρίου 1899 ἔτο ΙΘ, ΑΡΙΘ. 9, μ ὲ ἕ α ἀπ ὸ τ ὰ θέματα πο ὺ ἀσχολεῖται εἶαι τ ὸ κείμεο : *Τ ὰ εἰδώλεια κα ὶ ἡ τύχη αὐτῶ* Ἂ μετρήσουμε μαζ ὶ στ ὸ κείμεο πο ὺ ἀκολουθε ῖ ( ὑπογεγραμμέα μ ὲ κόκκιη γραμμ ὴ κα ὶ κίτριο φότο) πόσε φορὲ ἐπααλαμβάοτο ο ἱ φράσει : *λειφθέτα μέτρα*, *προστάγματα*, * ἀατροπή*, *τεθεσπισμέω*, *θέσπισμα*, * Ἐπετάχθη*, αὔθι ἡ κατάλυσι τῶ εἰδωλικῶ ἱερῶ*, *θέσπισμα ἐπιτάσσο τὴ ὁριστικὴ αὐτῶ κατάλυσι*, *έο θέσπισμα*, *πρόσταγμα*, *μυστικα ὶ ὁδηγίαι*, * ἐφωδιασμέοι πράκτορε*, *μὲτ ἄκρου ζήλου ἐκτέλεσι*, *τῶ θεσπισμάτω*, *τὴ σθεαρᾶ (τῶ Ἑλλήω) ἀτίπραξι ἤτι ἀέστειλε τὴ κὰτ αὐτῶ ὁρμή*: *Τ ὰ εἰδώλεια κα ὶ ἡ τύχη αὐτῶ*: *[ Ὁ Κωστατῖο ὁ Μέγα] Μὲθ ὅλη τὴ τοιάυτη, κὰτ ἐπίφασι πὼ, ἀ εξίθρησκο πολιτεία, ἢ μετήρχετο, πάτα τ ὰ ἐπ ὶ τῶ χρόω αὐτο ῦ ληφθέτα μέτρα ἔτειο εἰ τὴ βαθμιαία τῶ πολυθεϊστικῶ ἰδεῶ ἐξαφάισι κα ὶ τῶ δογμάτω το ῦ έου θρησκεύματο ἐπικράτησι. Ἡ δ ὲ τὸ πρῶτο φαιομεικ ὴ ἠπιότη μετεβλήθη εἰ αὐστηρότητα ἔκδηλο ἐπ ὶ τέλου. Τ ὰ ἐ τ ῷ κέτρω εἰδωλικ ὰ ἱερ ὰ ἀποστερήθησα τῶ εἰ αὐτ ὰ ἀφιερωμέω προσόδω, ἀφο ῦ δ ὲ ἐπ ὶ τι ὰ χρόο ἀφέθησα ὑλικῶ ἀπροστάτευτα, κατεκλείσθησα. Πολλ ὰ δ ἐξ αὐτῶ κατελύθησα κα ὶ ἐπ ὶ τῶ ἐρειπίω αὐτῶ οἶκοι το ῦ ἀληθιο ῦ Θεο ῦ ἀηγέρθησα. Τ ὰ εἴδωλα δ ὲ κα ὶ τ ὰ ξόαα κα ὶ τὰ μορμολύκεια κα ὶ τ ὰ ἀδρείκελα ἀτικαθιστῶ εἰκόε χριστιαικα ὶ, ὡ ἡ το ῦ Καλο ῦ Ποιμέο κα ὶ ἡ το ῦ Δαιὴλ ἐ τ ῷ λάκκω λεότω. (Κα ὶ ο ἱ δύο Ἑβραῖοι τ ὸ γέο)*. [...] >>* Ἐ δ ὲ ταῖ ἐπαρχία τῆ Ἐω ἡ ἀκίητο τῶ εἰδωλείω περιουσία κατελήφθη ἒπ ὠφελεία τῶ έω ἱερῶ αῶ, οὕτω δ ἐκεῖα, οὐδ ὲ τῆ τῶ ἀρχῶ ἀτιλήψεω τυγχάοτα κα ὶ τῶ μέσω τη συτηρήσεω συεπῶ ἀποστερηθέτα, ἠρημοῦτο. Ὡ δ ὁ Εὐσέβιο διηγεῖ ται : * ἐγυμοῦτο...τῶ κατ ὰ πόλι αῶ τ ὰ προπύλαια, θυρῶ ἔρημα γιόμεα... ἑτέρω δ ἡ ἐπ ὶ τοῖ ὀρόφοι στέγη, τῶ καλυπτήρω ἀφαιρουμέω, ἐφθείρετο ἄλλω τ ὰ σεμ ὰ χαλκουργήματα, ἒφ οἶ ἡ τῶ παλαιῶ ἀπάτη μακροῖ ἐσεμολογεῖτο χρόοι, ἔκδηλα τοῖ πάσι ἐ ἀγοραῖ πάσσαι τῆ Βασιλέω πόλεω πρ ὸ ὑτίθετο,...τ ὰ πλήθη τῆ πλάη τ ὰ μορμολύκεια, ὕλη χρυσοῦ κα ὶ ἀργύρου πεπλασμέα, κα ὶ τοῦτα ἑκποδὼ ὤετο δεῖ ἄρασθαι, ὥσπερ τι ὰ λίθω ἐ γκόμματα τοῖ ἐ σκότει βαδίζουσι πρ ὸ τῶ ποδῶ ἐρριμέα*.

12 [...] >>*Σκοπὸ δ ὲ τῆ ἀπ ὸ τῶ εἰδωλείω ἀφαιρέσεω τῶ καλυπτήρω ἢ βεβαίω οὐχ ὶ ἡ ἀποκατάστασι αῶ ὑπαίθριω, ἐὰ ἀληθῶ ὑπαίθριοι αο ὶ τ ὸ πάλαι, ὡ πολλο ὶ φροούσι, ὑπῆρχο. Ἀφηροῦτο ο ἱ καλυπτῆρε ἐπ ὶ φθορ ὰ τῆ οἰκοδομῆ*. [...] Συέχεια τῶ ἀποσπασμάτω ἀπ ὸ τ ὸ μηιαῖο περιοδικ ὸ * Ἐκκλησιαστικ ὴ Ἀλήθεια* τῆ 28 Φεβρουαρίου 1899 ἔτο ΙΘ, ΑΡΙΘ. 9, μ ὲ ἕα ἀπ ὸ τ ὰ θέματα πο ὺ ἀσχολεῖται εἶαι τ ὸ κείμεο : *Τὰ εἰδώλεια κα ὶ ἡ τύχη αὐτῶ* σύμφωα μ ὲ τὸ Λόγο τῆ Προμηθέα. [...] >>* Ἐπ ὶ ἐ τ ῷ χρόω τ ῷ μετ ὰ ταῦτα τὴ ἀρχὴ ἀαλαβότω ἔτι αὐστηροτέρα κατ ὰ τῶ ἐθικῶ ( Ἑ λλήω πο ὺ ἀροῦτο ὰ προσηλυτισθοῦ στὸ χριστιαισμ ὸ) ἐ λήφθησα μέτρα. Κα ὶ πάλι ὅμω, μὲθ ὅλο τ ὸ δρακότειο τῶ προκηρυχθέτω τούτω μέτρω, ο ἱ εἰδωλικο ὶ αο ὶ ἀ φίετο ἀπαραβίαστοι ἐ πολλαῖ τῆ Ἑσπερία ἴδια χώραι. Ἐίοτε ἐκλείοτο πρὸ καιρὸ, ἂλλ αὔθι εἰ τὴ λατρεία το ῦ πολυθεϊσμο ῦ παρεδίδοτο. [...] >>*Κατ ὰ τ ὸ 356 ἔτο ὁ Κωστάτιο (Κωστάτιο ὁ Β κατ ὰ τὴ ἡγεμοία το ῦ ὁποίου ἱ δρύθηκε τ ὸ*σφαγεῖο κα ὶ τ ὰ βασαιστήρια τῆ Σκυθόπολη*) ἠβουλήθη ὰ θέση τέρμα εἰ τὴ τοιαύτη κατάστασι, προσταξα ἁπαξαπάτω τῶ εἰδωλείω τ ὸ κλείσιμο κα ὶ δι ὰ τῆ ἐσχάτη τῶ ποιῶ (θάατο δι ὰ βασαιστηρίω εἰ Σκυθόπολη) τοὺ παραβάτα ἀ πειλήσα* [...] >>*Ο ἱ μετ ὰ τὸ Ἰουλιαὸ ἄρξατε Ἰοβιαὸ κα ὶ Οὐαλευτιαὸ κα ὶ Οὐάλη (αὐ τοκράτορε) ἀέτρεψα τ ὰ ὓπ ἐκείου ὑπὲρ το ῦ πολυθεϊσμο ῦ κα ὶ τῶ ξοάω τεθεσπισμέα. Ἀλλ ὰ πάλι ἐπὶ Θεοδοσίου Ἃ ἐθικ ὰ ἱερ ὰ ὑφίστατο κα ὶ ἡ τῶ εἰδώλω λατρεία δημοσία ἐτελεῖτο. Ὁ Θεοδόσιο διὰ μετρημέη πολιτικῆ, κὰτ ἀρχὰ τῶ εἰδωλείω τὴ ἐξαφάισι ὑποθάλπω, προεκήρυξε ἐπὶ τέλου θέσπισμα ἐπιτάσσο τὴ ὁριστικὴ αὐτῶ ( ἐθικ ὰ ἱερ ὰ ) κατάλυσι. Ἡ μὲτ ἄκρου ζήλου τὴ φορὰ ταύτη ἐκτέλεσι το ῦ θεσπίσματο τούτου προυκάλεσε σθεαρᾶ τῶ πολυθεϊστῶ τὴ ἀτίπραξι, ἤτι ἐπ ὶ ὀκτ ὼ ἔτη ἀέστειλε τὴ κὰτ αὐτῶ ὁρμὴ. (Ο ἱ Ἕλληε λοιπὸ δὲ ἤθελα ὰ ἀσπασθοῦ τὴ ἐβραιογε ὴ θρησκεία - τὸ χριστιαισμ ὸ - οὔτε θεληματικ ὰ ἀπέρριψα τὴ Πατρώα ἐθική του θρησκεία). [...]

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ Ποι ὰ δ ὲ εἶαι ἡ ἀληθὴ σχέση Πατριαρχείου κα ὶ Τουρκία; Θ ὰ παρουσιάσω ἐδ ῶ μία φωτοτυπία τῆ * Ἐκκλησιαστικῆ Ἀλήθεια* το ῦ ἐπισήμου περιοδικο ῦ ποὺ ἐξεδίδετο ἀπ ὸ τ ὸ Οἰκουμεικ ὸ Πατριαρχεῖο ἀπ ὸ τὴ πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Κεφάλαιο 1 ο 45 Β. Δυάμεις πραγματικώ αριθμώ Α έχουμε έα γιόμεο της μορφής (-) (-) (-) (-) όπου κάθε παράγοτας είαι (δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός) μπορούμε α το συμβολίσουμε με μια πιο απλή μορφή : (-) 4.

Διαβάστε περισσότερα

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ,

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ, Προβλήματα Πιθαοτήτω Προβλήματα Πιθαοτήτω Από εξετάσεις που έγια σε 5000 ζώα μιας κτηοτροφικής μοάδας, διαπιστώθηκε ότι 000 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Α, 800 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Β εώ 00

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή Μέρος πέµπτο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Στα προηγούµεα κεφάλαια είδαµε τις διάφορες µεθόδους συλλογής και επεξεργασίας του βιοµετρικού υλικού. Κάθε βιοµετρική επεξεργασία όµως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ 1 ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ www.prophet-elias.com 2 ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸ

Διαβάστε περισσότερα

στους μιγαδικούς αριθμούς

στους μιγαδικούς αριθμούς Πράξεις στους μιγαδικούς αριθμούς Πρόσθεση μιγαδικώ αριθμώ Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία α) ) Πώς γίεται η πρόσθεση δύο μιγαδικώ αριθμώ; ) Ποια είαι η γεωμετρική ερμηεία του αθροίσματος δύο μιγαδικώ;

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα

Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα Ιγάτιος Ιωαίδης Στατιστική Όριο - Συέχεια συάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα Περιέχει: Συοπτική Θεωρία Μεθοδολογία Λύσης τω Ασκήσεω Λυμέα Παραδείγματα Ασκήσεις με τις απατήσεις τους ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά.

Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Η Αακύκλωση σήμερα αποτελεί σηματική προτεραιότητα για το περιβάλλο και το μέλλο μας. Δε είαι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά ατίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμέης κοιωίας που συμβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι παρατηρήσεις που πήραμε για το ύψος και το βάρος 16 εργατών μιας βιομηχανίας.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι παρατηρήσεις που πήραμε για το ύψος και το βάρος 16 εργατών μιας βιομηχανίας. Συσέτιση δύο μεταβλητώ Συσέτιση δύο μεταβλητώ Θεωρούμε δύο τυαίες μεταβλητές X, Y και ζεύγη παρατηρήσεω,,,,...,, από τυαίο δείγμα μεγέθους. Ααφερόμαστε, δηλαδή, σε μη πειραματικά δεδομέα ο ερευητής δε

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011. 4 o Γενικό Λύκειο Χανίων Γ τάξη. Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις για λύση

2010-2011. 4 o Γενικό Λύκειο Χανίων Γ τάξη. Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις για λύση - 4 o Γεικό Λύκειο Χαίω Γ τάξη Μαθηματικά Γεικής Παιδείας γ Ασκήσεις για λύση Επιμέλεια: Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης http://users.sch.gr/mpapagr 4 ο Γεικό Λύκειο Χαίω ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 95 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

4. Αντιδράσεις πολυμερισμού

4. Αντιδράσεις πολυμερισμού 4. Ατιδράσεις πολυμερισμού Ποια μόρια οομάζοται μακρομόρια Τα μακρομόρια είαι μόρια μεγάλου μοριακού βάρους που σχηματίζοται από τη συέωση (= πολυμερισμό) απλούστερω δομικά μορίω (= μοομερή) σύμφωα με

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πραγματοποιείται το Α πραγματοποιείται και το Β.

Όταν πραγματοποιείται το Α πραγματοποιείται και το Β. Βασικές έοιες και τύποι πιθαοτήτω Πείραμα τύχης - Η έοια του τυχαίου Δειγματικός χώρος Ω εός πειράματος τύχης (πεπερασμέος, απείρως αριθμήσιμος, συεχής) Εδεχόμεα Α, Β, (απλά, σύθετα) Βέβαιο εδεχόμεο Αδύατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ Ἐ ἀρχ ῇ ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ οὐραὸ κα ὶ τὴ γῆ. ἀρχ ὴ πάση χροικῆ κιήσεω τῆ ὑπὸ χρόο ὁρατῆ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 2

Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 2 Περιγραφική Στατιστική Όπως, ήδη έχουμε ααφέρει, στόχος της Περιγραφικής Στατιστικής είαι, «η αάπτυξη μεθόδω για τη συοπτική και τη αποτελεσματική παρουσίαση τω δεδομέω» Για το σκοπό αυτό, έχου ααπτυχθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μαθηματιά Γειής Παιδείας Γ Λυείου Δημήτρης Αργυράης Γεράσιμος Κουτσαδρέας Μαθηματιά Γειής Παιδείας Στατιστιή Γ. Λυείου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Όταν γίνονταν οι αλλεπάλληλες πειρατικές επιδρομές των Σαρακηνών στην Κύπρο, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έστελναν ηρωικούς Έλληνες πολέμαρχους

Διαβάστε περισσότερα

78 Ερωτήσεις Θεωρίας Στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

78 Ερωτήσεις Θεωρίας Στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Στα Μαθηματιά Γειής Παιδείας Tι οομάζουμε συάρτηση Tι οομάζουμε παραγματιή συάρτηση πραγματιής μεταβλητής Μια διαδιασία με τη οποία άθε στοιχείο εός συόλου Α πεδίο ορισμού ατιστοιχίζεται σε έα αριβώς στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

a lim x 1.7 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ( x ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΙΑ , a R * ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ενώ αν f(x) < g(x) κοντά στο x 0, τότε lim f(x) lim g(x)

a lim x 1.7 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ( x ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΙΑ , a R * ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ενώ αν f(x) < g(x) κοντά στο x 0, τότε lim f(x) lim g(x) 7 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ( ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΙΑ + - - a v α άρτιος α περιττός 0 ar * ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Εώ α f() < g() κοτά στο 0 τότε f() g() ότα + εώ f()

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Α1, 1 Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινά οὖσαν καί πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἓνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ )

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ) ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ) ΣΚΗΝΙΚΑ: Είναι καλό να υπάρχει το σκηνικό μιας αρχαίας πόλης (Καισάρειας) Το σκηνικό της Καισάρειας αναπαράχθηκε σε ύφασμα με τη βοήθεια επιδιασκόπιου από

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B 113 Θέματα εξετάσεω περιόδου Μαΐου-Ιουίου στα Μαθηματικά Τάξη B! 114 a. Να διατυπώσετε το ορισμό της δύαμης α με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό > 1. b. Να συμπληρωθού οι παρακάτω τύποι, δυάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α1. (Μετάφραση) Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα. δηλαδή η ευχαρίστηση είναι εκείνη για την οποία κάνουμε τις τιποτένιες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ RICHARD DAWKINS «ΤΗΕ GOD DELUSION» («Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ») Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/07/2007 00:00 Του Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Η ανθρωπότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΘΙΑΣ

ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΘΙΑΣ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΘΙΑΣ Έτσι δημιούργησε ο Θεός την Ελλάδα, και την ονόμασε Γη του Φωτός, γιατί «ελ» σημαίνει Φως και «λαδ» σημαίνει πέτρα έδαφος-γη. Και από την γη του Φωτός, την Γη που πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα