Michael Bond, 1958 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Peggy Fortnum, Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2009 ÉSBN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Michael Bond, 1958 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Peggy Fortnum, 1958. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-650-4"

Transcript

1

2 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: A BEAR CALLED PADDINGTON Aðü ôéò Åêäüóåéò HarperCollins, Ëïíäßíï 2002 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ένα αρκουδάκι που το λένε Πάντινγκτον ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Michael Bond ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αναστασία Σακελλαρίου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Peggy Fortnum ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Άγγελος Ελεύθερος & ΣΙΑ Ο.Ε. BIÂËÉÏÄÅÓÉÁ: Κωνσταντίνα Παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. Michael Bond, 1958 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Peggy Fortnum, 1958 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009 Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2009 ÉSBN Τυπώθηκε σε 100% ανακυκλωµένο χαρτί To ðá ñüí Ýñ ãï ðíåõ ìá ôé êþò éäé ï êôç óß áò ðñï óôá ôåý å ôáé êá ôü ôéò äé á ôü îåéò ôïõ Åë ëç íé êïý Íü ìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý åé ôñï ðï ðïé ç èåß êáé éó ý åé óþ ìå ñá) êáé ôéò äé å èíåßò óõì âü óåéò ðå ñß ðíåõ ìá ôé êþò éäé ï êôç óß áò. Áðá ãï ñåý å - ôáé áðï ëý ôùò ç Üíåõ ãñá ðôþò αäåίáò ôïõ åê äü ôç êá ôü ïðïéï νäþ ðï ôå ôñü ðï Þ ìý óï áíôé ãñá öþ, öù ôï á íá ôý ðù óç êáé åí ãý íåé áíá ðá ñá ãù ãþ, åê ìß óèù óç Þ äá íåé óìüò, ìå ôü öñá óç, äé á óêåõþ, áíá ìå ôü äï óç óôï êïé íü óå ïðïéá - äþ ðï ôå ìïñ öþ (çëå êôñï íé êþ, ìç á íé êþ Þ Üë ëç) êáé ç åí ãý íåé åê ìå ôüë ëåõ óç ôïõ óõ íü ëïõ Þ ìý ñïõò ôïõ Ýñ ãïõ. ÅÊ ÄÏ ÓÅÉÓ ØÕ Ï ÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. äñá: Ôá ôï À ïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str Ìå ôá ìüñ öù óç Metamorfossi, Greece Âé âëé ï ðù ëåßï: Ìáõ ñï ìé Ü ëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str ÁèÞ íá Áthens, Greece Ôçë.: Tel.: Telefax: Telefax:

3 ÌåôÜöñáóç: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη

4 Ï ΜΑ ΚΛ ΜΠΟΝΤ έχει γράψει πάνω από εκατό βιβλία. Γεννήθηκε το 1926 στο Νιούµπουρι του Μπερκσάιρ και µεγάλωσε στο Ρέντινγκ. Όταν έγινε δεκατεσσάρων χρονών, εγκατέλειψε το σχολείο και δούλεψε για ένα χρόνο σε δικηγορικό γραφείο, πριν προσληφθεί στο BBC ως µηχανικός. Κατά τη διάρκεια του πολέµου υπηρέτησε στη RAF (βρετανική αεροπορία) και στο στρατό, και το 1947 σε ένα στρατόπεδο στο Κάιρο έγραψε την πρώτη του µικρή ιστορία. Η αποδοχή του από το περιοδικό London Opinion φύτεψε τους σπόρους µιας µελλοντικής καριέρας. Πριν αφοσιωθεί στη συγγραφή, έζησε πολλά δηµιουργικά χρόνια ως κινηµατογραφιστής του BBC. Την ιδέα της δηµιουργίας ενός ήρωα που έγινε διάσηµος σε ολόκληρο τον κόσµο τη σκέφτηκε κάποια παραµονή Χριστουγέννων που χιόνιζε. Μπήκε για να προστατευτεί στο Selfridges, ένα από τα µεγαλύτερα πολυκαταστήµατα του Λονδίνου, όταν είδε ένα λούτρινο αρκουδάκι παρατηµένο µόνο του σε ένα ράφι. Ήταν η έµπνευσή του για το ΕΝΑ ΑΡΚΟΥ ΑΚΙ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΝΕ ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ, που εκδόθηκε το Από τότε για τον Πάντινγκτον έχουν γραφτεί δεκατέσσερα µυθιστορήµατα και πολλά εικονογραφηµένα βιβλία, ενώ είναι η µασκότ του Λονδίνου. Ο Μποντ αναγνωρίστηκε δύο φορές για την προσφορά του στην παιδική λογοτεχνία: το 1997 του απονεµήθηκε το ΟΒΕ (Order of the British Empire) και το 2002 τιµήθηκε σε ειδική εκδήλωση της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων (National Portrait Gal lery) του Λονδίνου, η οποία γιόρταζε έναν αιώνα παιδικής λογοτεχνίας. Ζει στο Λονδίνο.

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρακαλώ φροντίστε αυτό το αρκουδάκι... 7 Ένα αρκουδάκι στο µπάνιο Ο Πάντινγκτον στο µετρό Στα µαγαζιά Ένας διαγωνισµός ζωγραφικής...70 Επίσκεψη στο θέατρο Περιπέτεια στη θάλασσα Ταχυδακτυλουργικά κόλπα Υστερόγραφο από τον Μάικλ Μποντ...133

6 Παρακαλώ φροντίστε αυτό το αρκουδάκι Ο κύριος και η κυρία Μπράουν συνάντησαν πρώτη φορά τον Πάντινγκτον στην αποβάθρα ενός σιδηροδροµικού σταθµού. Αυτός ήταν µάλιστα και ο λόγος που του χάρισαν ένα τόσο ασυνήθιστο όνοµα για αρκουδάκι, αφού Πάντινγκτον ήταν το όνοµα του σταθµού. Οι Μπράουν βρέθηκαν στο σταθµό για να παραλάβουν την κόρη τους, την Τζούντι, η οποία γύριζε σπίτι από το σχολείο της για τις καλοκαιρινές διακοπές. Ήταν µια ζεστή καλοκαιρινή µέρα και ο σταθµός ήταν γεµάτος κόσµο που πήγαινε στη θάλασσα. Τα τρένα γουργούριζαν, τα µεγάφωνα στρίγκλιζαν, οι αχθοφόροι έτρεχαν πάνω-κάτω φωνάζοντας ο ένας στον άλλο 7

7 και γινόταν τόσος θόρυβος, που ο κύριος Μπράουν, ο οποίος είδε πρώτος το αρκουδάκι, φώναξε πολλές φορές στη γυναίκα του µέχρι να τον ακούσει. Ένα αρκουδάκι; Στο σταθµό του Πάντινγκτον; φώναξε η κυρία Μπράουν και κοίταξε έκπληκτη τον άνδρα της. Μη λες ανοησίες, Χένρι. Αποκλείεται! Μα είναι αλήθεια, επέµεινε ο κύριος Μπράουν, σκουπίζοντας τα γυαλιά του. Το είδα καθαρά. Εκεί απέναντι, δίπλα στα παρκαρισµένα ποδήλατα. Φορούσε ένα αστείο καπέλο. Ύστερα, χωρίς να περιµένει απάντηση, έπιασε τη γυναίκα του από το χέρι και την τράβηξε µέσα στο πλήθος και γύρω από ένα µικροπωλητή που πουλούσε σοκολάτες και ζεστό τσάι. Πέρασαν µπροστά από ένα κιόσκι µε βιβλία και βρέθηκαν σε ένα κενό ανά- µεσα σε στοίβες από βαλίτσες, δίπλα από το Γραφείο Απολεσθέντων Αντικειµένων. Ορίστε! φώναξε θριαµβευτικά, δείχνοντας µια σκοτεινή γωνιά. Σου το είπα! Η κυρία Μπράουν κοίταξε προς τα εκεί που της έδειχνε και ίσα που διέκρινε στη σκιά ένα µικρό γούνινο πράγµα. Καθόταν πάνω σε κάτι που έµοιαζε µε βαλίτσα. Γύρω από το λαιµό του ήταν δεµένη µια ετικέτα που έγραφε κάτι. Η βαλίτσα ήταν πολύ παλιά, φθαρµένη, και στο πλα νό µέρος της έγραφε µε µεγάλα γράµµατα: ΤΑ- ΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ. Είχες δίκιο τελικά, Χένρι, είπε η κυρία Μπράουν και έσφιξε το χέρι του άνδρα της. Είναι ένα αρκουδάκι! 8

8 Πλησίασε το αρκουδάκι και το κοίταξε προσεκτικά. Έδειχνε ασυνήθιστο. Είχε ένα µάλλον βρόµικο καφέ χρώµα και φορούσε ένα πολύ περίεργο καπέλο, µε µεγάλο γείσο, όπως ακριβώς το είχε περιγράψει ο κύριος Μπράουν. Κάτω από το γείσο, δυο µεγάλα ολοστρόγγυλα µάτια την κοίταξαν κατάµατα. Το αρκουδάκι κατάλαβε πως κάτι περίµεναν από αυτό και έτσι σηκώθηκε όρθιο και έβγαλε µε χάρη το καπέλο του, αποκαλύπτοντας δύο µαύρα αυτιά. Καλησπέρα σας, είπε µε σιγανή, καθάρια φωνή. Ε καλησπέρα, απάντησε έκπληκτος ο κύριος Μπράουν. Για λίγο δε µίλησε κανένας. Σε τι µπορώ να σας εξυπηρετήσω; ρώτησε το αρκουδάκι, αφού πρώτα τους κοίταξε διερευνητικά. Ε... δηλαδή για να λέµε την αλήθεια, αναρωτιό- µασταν αν εµείς µπορούµε να σε εξυπηρετήσουµε σε κάτι, είπε µάλλον αµήχανα ο κύριος Μπράουν. Είσαι ένα πολύ µικρό αρκουδάκι, είπε η κυρία Μπράουν και έσκυψε κοντά του. Είµαι πολύ σπάνιο, απάντησε µε σοβαρό ύφος το αρκουδάκι και φούσκωσε το στήθος του. Από κει που έρχοµαι δεν έχουν µείνει και πολλά αρκουδάκια σαν και εµένα. Και από πού έρχεσαι; ρώτησε η κυρία Μπράουν. Το αρκουδάκι έριξε µία προσεκτική µατιά τριγύρω του πριν απαντήσει. Από το Σκοτεινό Περού. Κανονικά δε θα έπρεπε να είµαι εδώ. Είµαι λαθρεπιβάτης! 9

9 Λαθρεπιβάτης; ψιθύρισε ο κύριος Μπράουν και κοίταξε µε ανησυχία πάνω από τον ώµο του, περιµένοντας να δει κάποιον αστυνοµικό να στέκεται πίσω του µε ένα σηµειωµατάριο και ένα µολύβι, καταγράφοντας τα πάντα. Ναι. Μετανάστευσα, απάντησε το αρκουδάκι και τα µάτια του πήραν µια λυπηµένη έκφραση. Έµενα µε τη θεία µου τη Λούσι στο Περού, αλλά εκείνη έπρεπε να πάει σε έναν οίκο ευγηρίας αρκούδων. ηλαδή ήρθες εδώ µόνος σου από τη Νότια Αµερική; ρώτησε η κυρία Μπράουν. Το αρκουδάκι κούνησε καταφατικά το κεφάλι του. Η θεία Λούσι πάντα µου έλεγε πως έπρεπε να µεταναστεύσω, όταν θα µεγάλωνα αρκετά. Γι αυτό µου έµαθε να µιλάω αγγλικά. Και τι έτρωγες; ρώτησε η κυρία Μπράουν. Πρέπει να πεινάς πολύ. Το αρκουδάκι έσκυψε, ξεκλείδωσε τη βαλίτσα του µε ένα µικρό κλειδί που φορούσε γύρω από το λαιµό του και έβγαλε ένα σχεδόν άδειο βάζο µαρµελάδας. Έτρωγα µαρµελάδα, είπε µε περηφάνια. Στα αρκουδάκια αρέσει πολύ η µαρµελάδα. Και κρυβό- µουν µέσα σε µια σωστική λέµβο. Τι θα κάνεις από δω και πέρα; ρώτησε ο κύριος Μπράουν. εν µπορείς να κάθεσαι στο σταθµό του Πάντινγκτον περιµένοντας να συµβεί κάτι. Νοµίζω πως θα τα καταφέρω, είπε το αρκουδάκι και έσκυψε πάλι για να κλείσει τη βαλίτσα του. Εκείνη τη στιγµή η κυρία Μπράουν πρόλαβε να 10

10 διαβάσει τι έγραφε η ετικέτα που ήταν δεµένη γύρω από το λαιµό του: ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΚΟΥ ΑΚΙ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Αχ, Χένρι, παρακάλεσε τον άνδρα της. Τι θα κάνουµε; εν µπορούµε να το αφήσουµε εδώ. Κανείς δεν ξέρει τι µπορεί να του συµβεί. Το Λονδίνο είναι απέραντο µέρος όταν δεν έχεις να πας πουθενά. Μπορεί να έρθει να µείνει µαζί µας για λίγες µέρες; Μέρι, αγάπη µου, δίστασε ο κύριος Μπράουν, δεν µπορούµε να το πάρουµε µαζί µας. Όχι έτσι απλά. Στο κάτω κάτω Στο κάτω κάτω, τι; ρώτησε αυστηρά η κυρία Μπράουν και κοίταξε πάλι το αρκουδάκι. Είναι πολύ γλυκό. Θα κάνει καλή παρέα στον Τζόναθαν και στην Τζούντι. Ακόµα και αν είναι για πολύ λίγο. ε θα µας συγχωρήσουν ποτέ αν µάθουν ότι το άφησες εδώ. Όλα αυτά µου φαίνονται πολύ παράξενα, είπε µε αµφιβολία ο κύριος Μπράουν Είµαι σίγουρος πως υπάρχει κάποιος νόµος για κάτι τέτοιο, συνέχισε και γύρισε προς το αρκουδάκι. Θα ήθελες να έρθεις να µείνεις µαζί µας; Αν δεν έχεις κανονίσει τίποτα άλλο βέβαια, πρόσθεσε βιαστικά, για να µην το προσβάλλει. Το αρκουδάκι πήδηξε ψηλά και παραλίγο να πέσει το καπέλο του από τον ενθουσιασµό του. Αχ, ναι, παρακαλώ. Θα µου άρεσε πάρα πολύ. εν έχω να πάω πουθενά και όλοι φαίνονται τόσο βιαστικοί. Κανονίστηκε λοιπόν, είπε η κυρία Μπράουν, πριν προλάβει να αλλάξει γνώµη ο άνδρας της. Και 11

11 θα µπορείς να τρως µαρµελάδα για πρωινό κάθε µέρα, και Σταµάτησε, προσπαθώντας να σκεφτεί τι άλλο θα άρεσε σε ένα αρκουδάκι. Κάθε πρωί; είπε το αρκουδάκι, δείχνοντας να µην πιστεύει στα αυτιά του. Στο σπίτι έτρωγα µαρµελάδα µόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Η µαρµελάδα είναι πολύ ακριβή στο Σκοτεινό Περού. Τότε θα τρως κάθε πρωί, από αύριο κιόλας, συνέχισε η κυρία Μπράουν. Και µέλι κάθε Κυριακή. Θα µου κοστίσει πολύ αυτό; ρώτησε ανήσυχα το αρκουδάκι. εν έχω πολλά χρήµατα, ξέρετε. Και βέβαια όχι. ε θα σε χρεώσουµε τίποτα. Θα είσαι µέλος της οικογένειάς µας, έτσι δεν είναι Χένρι; είπε η κυρία Μπράουν και κοίταξε τον άνδρα της για να το επιβεβαιώσει. Φυσικά, απάντησε εκείνος. Και µια και το έφερε η κουβέντα, αν έρθεις τελικά στο σπίτι µαζί µας, θα πρέπει να µάθεις και τα ονόµατά µας. Από δω η κυρία Μπράουν και εγώ είµαι ο κύριος Μπράουν. Το αρκουδάκι σήκωσε δύο φορές ευγενικά το καπέλο του. Εγώ δεν έχω κάποιο όνοµα, είπε. Μόνο ένα περουβιανό, που δεν µπορεί να το καταλάβει κα - νένας. Τότε θα πρέπει να σου δώσουµε ένα αγγλικό όνοµα, για να µας διευκολύνει όλους, είπε η κυρία Μπράουν και έριξε µία µατιά στο σταθµό για να εµπνευστεί. Θα πρέπει να είναι κάτι ξεχωριστό, είπε σκεφτικά µετά. 12

12 Καθώς µιλούσε, ένα τρένο σε µια από τις πλατφόρµες του σταθµού έκανε ένα δυνατό θόρυβο και άρχισε να κινείται. Το βρήκα! φώναξε. Σε βρήκαµε στο σταθµό του Πάντινγκτον, οπότε θα σε φωνάζουµε Πάντινγκτον! Πάντινγκτον! Το αρκουδάκι το επανέλαβε αρκετές φορές για να σιγουρευτεί. Είναι πολύ µεγάλο όνοµα. Πολύ καθωσπρέπει, όµως, µουρµούρισε ο κύριος Μπράουν. Μου αρέσει αυτό το όνοµα. Θα σε λέµε Πάντινγκτον. Ωραία, είπε η κυρία Μπράουν και ανασηκώθηκε. Και τώρα, Πάντινγκτον, πρέπει να παραλάβω την Τζούντι, τη µικρή µας κόρη, από το τρένο. Επιστρέφει σπίτι από το σχολείο. Είµαι σίγουρη πως διψάς πολύ έπειτα από τόσο µακρινό ταξίδι. Πήγαινε λοιπόν µαζί µε τον κύριο Μπράουν στο κυλικείο για να σε κεράσει ένα λαχταριστό φλιτζάνι τσάι. ιψάω πολύ. Το θαλασσινό νερό φταίει, είπε ο Πάντινγκτον γλείφοντας τα χείλη του. Ύστερα σήκωσε τη βαλίτσα του, φόρεσε καλά το καπέλο στο κεφάλι του και έδειξε ευγενικά µε το χέρι του προς την κατεύθυνση του κυλικείου. Ύστερα από εσάς, κύριε Μπράουν. Ε... σε ευχαριστώ, Πάντινγκτον, είπε ο κύριος Μπράουν. Φρόντισέ τον εσύ τώρα, Χένρι, είπε η κυρία Μπράουν πίσω τους. Και για το όνοµα του Θεού, µόλις βρεις ευκαιρία, βγάλε αυτή την ετικέτα από το 13

13 λαιµό του. Τον κάνει να µοιάζει µε πακέτο. Είµαι σίγουρη πως αν τον δει κανένας αχθοφόρος, θα τον βάλει σε κανένα καροτσάκι αποσκευών! Στο κυλικείο υπήρχε πάρα πολύς κόσµος. Ο κύριος Μπράουν, όµως, κατάφερε να βρει ένα τραπέζι για δύο σε µια γωνία. Ο Πάντινγκτον στεκόταν όρθιος σε µια καρέκλα και ακουµπούσε τα χέρια του στη γυάλινη επιφάνεια του τραπεζιού. Την ώρα που ο κύριος Μπράουν πήγε να φέρει το τσάι, άρχισε να κοιτάζει τριγύρω µε ενδιαφέρον. Όλοι αυτοί που έτρωγαν γύρω του τον έκαναν να θυµηθεί πόσο πολύ πει - νούσε. Πάνω στο τραπέζι υπήρχε ένα µισοφαγω - µένο ντόνατς. Μόλις, όµως, έκανε να το πιάσει, µια σερβιτόρα πρόλαβε να το ρίξει µέσα σε ένα δοχείο σκουπιδιών. εν είναι καλό να το φας αυτό, γλυκέ µου, του είπε και τον χάιδεψε. εν ξέρεις πού βρέθηκε πριν. Ο Πάντινγκτον πεινούσε τόσο πολύ, που ειλικρινά δεν τον ένοιαζε καθόλου πού είχε βρεθεί πριν το ντόνατς, αλλά ήταν πολύ ευγενικός για να πει κάτι. Λοιπόν, Πάντινγκτον, είπε ο κύριος Μπράουν, ακουµπώντας στο τραπέζι δυο φλιτζάνια τσαγιού που άχνιζαν και ένα πιάτο γεµάτο γλυκά. Τι λες, θα τα καταφέρεις; Είναι πολύ ωραία, σας ευχαριστώ, είπε ο Πάντινγκτον και τα µάτια του άστραψαν. Το τσάι, όµως, το κοίταζε δύσπιστα. υσκολεύοµαι να πιω από φλιτζάνι. Σφηνώνει το κεφάλι µου ή πέφτει µέσα το καπέλο µου και µετά χαλάει η γεύση. 14

14 Τότε καλύτερα να δώσεις σε εµένα το καπέλο σου, είπε διστακτικά ο κύριος Μπράουν. Θα ρίξω το τσάι µέσα σε ένα πιατάκι για να το πιεις. Αυτό δε γίνεται βέβαια στους καθωσπρέπει κύκλους, αλλά είµαι σίγουρος πως αυτήν τη φορά δε θα πειράξει κανένα. Ο Πάντινγκτον έβγαλε το καπέλο του και το άφησε προσεχτικά πάνω στο τραπέζι, ενώ ο κύριος Μπράουν έριχνε το τσάι στο πιατάκι. Κοιτούσε τα γλυκά και του έτρεχαν τα σάλια. Λιγουρευόταν ένα µεγάλο ντόνατς, παραγεµισµένο µε κρέµα, που του έβαλε ο κύριος Μπράουν σε ένα πιάτο µπροστά του. Ορίστε, Πάντινγκτον, είπε. Λυπάµαι που δεν έχουν ντόνατς µε µαρµελάδα, αλλά είναι τα καλύτερα που µπορούσα να βρω. Χαίροµαι που µετανάστευσα, είπε ο Πάντιν - γκτον, καθώς άπλωσε το ένα του χέρι και τράβηξε το πιάτο κοντά του. Νοµίζετε πως θα πείραζε αν ανέβαινα πάνω στο τραπέζι για να φάω πιο άνετα; Πριν ο κύριος Μπράουν προλάβει να απαντήσει, είχε κιόλας ανέβει στο τραπέζι και έπιανε µε το δεξί του χέρι το ντόνατς. Ήταν το µεγαλύτερο και το πιο ζαχαρωµένο που µπόρεσε να βρει ο κύριος Μπράουν και µέσα σε ένα λεπτό το περιεχόµενό του βρέθηκε ανάµεσα στα µουστάκια του. Οι άλλοι πελάτες σκουντούσαν ο ένας τον άλλο και κοιτούσαν τον Πάντιν - γκτον. Ο κύριος Μπράουν ευχόταν να είχε διαλέξει ένα σκέτο, απλό ντόνατς, όµως δεν ήταν και τόσο εξοικειωµένος µε τα αρκουδάκια. Ανακάτεψε το τσάι του και άρχισε να κοιτάζει έξω από το παράθυρο, παρι- 15

15 στάνοντας πως το να πίνει τσάι µε ένα αρκουδάκι στο σταθµό του Πάντινγκτον ήταν το πιο φυσιολογικό πράγµα στον κόσµο. Χένρι! Η φωνή της γυναίκας του τον επανάφερε στην πραγµατικότητα. Χένρι, τι έκανες στο καηµένο το αρκουδάκι; Κοίταξέ το! Είναι γεµάτο µε κρέµες από πάνω ως κάτω! Ο κύριος Μπράουν σηκώθηκε όρθιος, ταραγµένος. Φαινόταν πολύ πεινασµένο, απάντησε σιγανά. Η κυρία Μπράουν γύρισε προς την κόρη της. Αυτά συµβαίνουν όταν αφήνω τον πατέρα σου µόνο του για πέντε λεπτά, είπε η κυρία Μπράουν στην κόρη της. Αχ, µπαµπάκα µου, θα µείνει µαζί µας στ αλήθεια; φώναξε η Τζούντι και χτύπησε µε ενθουσιασµό παλαµάκια. Αν µείνει, είπε η κυρία Μπράουν, θα πρέπει να 16

16 τον φροντίζει κάποιος άλλος και όχι ο µπαµπάς σου. Κοίτα πώς έγινε! Ο Πάντινγκτον, που όλη εκείνη την ώρα ενδιαφερόταν µόνο για το ντόνατς του, κατάλαβε ξαφνικά πως µιλούσαν για εκείνον και πρόσεξε πως η κυρία Μπράουν είχε µαζί της και ένα µικρό κορίτσι, µε χα- µογελαστά µπλε µάτια και µακριά ξανθά µαλλιά. Σηκώθηκε απότοµα, µε σκοπό να βγάλει το καπέλο του, αλλά από τη βιασύνη του γλίστρησε πάνω στη µαρµελάδα φράουλα, που κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκε πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του τραπεζιού. Ξαφνικά ζαλίστηκε. Όλοι και όλα γύρισαν ανάποδα. Κούνησε σαν τρελός τα πόδια του στον αέρα και, πριν προλάβει κανείς να τον κρατήσει, έκανε µία τούµπα και προσγειώθηκε µέσα στο πιάτο µε το τσάι. Πήδηξε πιο γρήγορα απ ό,τι είχε προσγειωθεί, γιατί το τσάι ήταν ακόµη καυτό, και βρέθηκε µε το ένα του πόδι µέσα στο φλιτζάνι του κυρίου Μπράουν. 17

17 Η Τζούντι ξεκαρδίστηκε στα γέλια. Αχ, µαµά, είναι τόσο αστείος! φώναξε. Ο Πάντινγκτον, που δεν τα έβρισκε καθόλου αστεία όλα αυτά, στάθηκε για µια στιγµή µε το ένα του πόδι πάνω στο τραπέζι και το άλλο µέσα στο φλιτζάνι του κυρίου Μπράουν. Το πρόσωπό του ήταν πασαλειµ- µένο µε κρέµα και από το αριστερό του αυτί έσταζε µαρµελάδα φράουλα. Κοίτα τι µπορεί να πάθει κάποιος µε ένα και µόνο ντόνατς, είπε η κυρία Μπράουν. Ο κύριος Μπράουν ξερόβηξε. Είχε µόλις προσέξει το βλοσυρό βλέµµα µιας σερβιτόρας πίσω από το ταµείο. ε φεύγουµε καλύτερα σιγά σιγά; είπε. Θα ψάξω να βρω ένα ταξί. Σήκωσε τις βαλίτσες της Τζούντι και βγήκε βιαστικά έξω. Ο Πάντινγκτον πάτησε µε προσοχή πάνω στην καρέκλα και, ρίχνοντας µια τελευταία µατιά σε ό,τι είχε περισσέψει από το ντόνατς του, κατέβηκε στο πάτωµα. Η Τζούντι τον έπιασε από το χέρι. Έλα, Πάντινγκτον. Θα σε πάµε σπίτι και εκεί θα µπορέσεις να κάνεις ένα ωραίο ζεστό µπάνιο. Μετά θα µου πεις τα πάντα για τη Νότια Αµερική. Θα έχεις υπέροχες ιστορίες! Έτσι δεν είναι; Έχω, είπε µε σοβαρό ύφος ο Πάντινγκτον. Πολλές ιστορίες. Είµαι ένα αρκουδάκι που του συµβαίνουν πάντοτε ένα σωρό πράγµατα. Μόλις βγήκαν έξω, ο κύριος Μπράουν είχε ήδη βρει ένα ταξί και τους κουνούσε το χέρι να πάνε προς 18

18 τα εκεί. Ο οδηγός κοίταξε ερευνητικά τον Πάντιν - γκτον και ύστερα το πεντακάθαρο αυτοκίνητό του. Τα αρκουδάκια κοστίζουν περισσότερο, είπε απότοµα. Και τα βρόµικα αρκουδάκια τα διπλάσια. ε φταίει που είναι βρόµικος, κύριε οδηγέ, είπε ο κύριος Μπράουν. Είχε ένα ατύχηµα. Εντάξει, µπείτε µέσα, είπε διστακτικά ο οδηγός. Αλλά προσέξτε µη µου λερώσετε το αυτοκίνητο. Σή- µερα το πρωί το καθάρισα. Οι Μπράουν µπήκαν υπάκουα ένας ένας στο πίσω µέρος του ταξί. Ο κύριος και η κυρία Μπράουν και η Τζούντι κάθισαν στο πίσω κάθισµα, ενώ ο Πάντινγκτον σε ένα πρόσθετο κάθισµα πίσω ακριβώς από τον οδηγό, για να µπορεί να βλέπει έξω από το παράθυρο. Τη στιγµή που έφευγαν από το σταθµό ο ήλιος έλαµπε. Και µετά το µισοσκόταδο και τη φασαρία, όλα φαίνονταν φωτεινά και χαρούµενα. Πέρασαν µπροστά από ένα σωρό ανθρώπους που περίµεναν σε µια στάση λεωφορείου και ο Πάντινγκτον τους χαιρέτησε. Ένας από αυτούς του ανταπέδωσε το χαιρετισµό σηκώνοντας το καπέλο του. Ήταν όλοι φιλικοί µαζί του. Ύστερα από τόσες εβδοµάδες που πέρασε καθισµένος µόνος του σε µια σωστική λέµβο υπήρχαν τόσα πολλά να δει. Έβλεπε παντού ανθρώπους και αυτοκίνητα και µεγάλα κόκκινα λεωφορεία. Αυτό το µέρος δεν έµοιαζε καθόλου µε το Σκοτεινό Περού. Είχε κολλήσει το ένα µάτι του έξω από το παράθυρο, για να µη χάσει τίποτα. Με το άλλο µάτι κοίτα- 19

19 ζε προσεκτικά τον κύριο και την κυρία Μπράουν και την Τζούντι. Ο κύριος Μπράουν ήταν παχουλός και αστείος, µε µεγάλο µουστάκι και γυαλιά, ενώ η κυρία Μπράουν, που ήταν και εκείνη µάλλον χοντρούλα, έδειχνε σαν µεγαλύτερη έκδοση της Τζούντι. Αποφάσισε πως θα ήταν ωραία να µείνει µαζί τους, όταν άκουσε ένα χτύπηµα στο τζάµι πίσω του. Πού είπαµε πως πάτε; ρώτησε ο οδηγός. Ο κύριος Μπράουν έσκυψε µπροστά. Νούµερο τριάντα δύο, Γουίντσορ Γκάρντενς. Ο οδηγός έβαλε το χέρι του στο αυτί του. Ορίστε; φώναξε. Ο Πάντινγκτον τον ακούµπησε στον ώµο. Νούµερο τριάντα δύο, Γουίντσορ Γκάρντενς, επανέλαβε. Ο οδηγός άκουσε τη φωνή του Πάντινγκτον και τρόµαξε τόσο πολύ, που παραλίγο να τρακάρει µε ένα λεωφορείο. Γύρισε και τον κοίταξε. Κρέµα! τσίριξε θυµωµένα. Γέµισες κρέµα το καινούριο µου παλτό! Η Τζούντι χαχάνισε και ο κύριος και η κυρία Μπράουν αντάλλαξαν µατιές. Ο κύριος Μπράουν κοίταξε το ταξίµετρο. Περίµενε να δει το ποσό να διπλασιάζεται και να πληρώσουν άλλες πενήντα πένες. Με συγχωρείτε, είπε ο Πάντινγκτον. Έσκυψε µπροστά και προσπάθησε να τρίψει το λεκέ µε το άλλο του χέρι. Κατά έναν περίεργο τρόπο, πολλά ψίχουλα από ντόνατς και άλλος ένας λεκές από µαρµελάδα προστέθηκαν στο παλτό του 20

20 οδηγού. Ο οδηγός τού έριξε µια αυστηρή, θυµωµένη µατιά. Ο Πάντινγκτον σήκωσε το καπέλο του και ο οδηγός έκλεισε πάλι το τζαµένιο παραθυράκι του. Αχ, βρε, Πάντινγκτον, είπε η κυρία Μπράουν. Πρέπει να τον κάνουµε µπάνιο αµέσως µόλις πάµε στο σπίτι. Γεµίζει τον κόσµο λεκέδες. Ο Πάντινγκτον άρχισε να σκέφτεται. εν ήταν ότι δεν του άρεσε να κάνει µπάνιο. Απλώς δεν τον πείραζε να είναι πασαλειµµένος µε µαρµελάδα και κρέ- µα. Τι κρίµα να χαθούν όλα αυτά τόσο γρήγορα! Πριν προλάβει να σκεφτεί περισσότερο, το ταξί σταµάτησε και οι Μπράουν βγήκαν έξω. Ο Πάντινγκτον πήρε τη βαλίτσα του και ακολούθησε την Τζούντι σε µια σειρά από λευκά σκαλοπάτια που οδηγούσαν σε µια µεγάλη πράσινη πόρτα. 21

21 Τώρα θα γνωρίσεις την κυρία Μπερντ, είπε η Τζούντι. Μας προσέχει. Είναι λίγο απότοµη µερικές φορές, γκρινιάζει αρκετά, αλλά έτσι είναι ο τύπος της. Είµαι σίγουρη πως θα τη συµπαθήσεις. Ο Πάντινγκτον ένιωσε τα πόδια του να τρέµουν. Κοίταξε τριγύρω για τον κύριο και την κυρία Μπράουν, αλλά απ ό,τι φαινόταν πρέπει να µάλωναν µε τον οδηγό του ταξί. Ξαφνικά άκουσε βήµατα να πλησιάζουν πίσω από την πόρτα. Αφού το λες, θα τη συµπαθήσω σίγουρα, είπε, βλέποντας την αντανάκλασή του στο καλογυαλισµένο γραµµατοκιβώτιο. Εκείνη, όµως, θα µε συµπαθήσει; 22

22 Τυπώθηκε σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Eνα αρκουδάκι; Στο σταθμό του Πάντινγκτον;» φώναξε η κυρία Μπράουν και κοίταξε έκπληκτη τον άντρα της. «Μη λες ανοησίες, Χένρι. Αποκλείεται!» Ο Πάντινγκτον, το Αρκουδάκι, μόλις έχει φτάσει στο Λονδίνο από το Σκοτεινό Περού, όταν συναντά για πρώτη φορά την οικογένεια Μπράουν. Από τότε οι ζωές τους δε θα είναι ποτέ πια οι ίδιες Γιατί τα συνηθισμένα πράγματα γίνονται πολύ ασυνήθιστα όταν μπλέκεται κι ένα αρκουδάκι που το λένε Πάντινγκτον.

Μαρία Τζιρίτα, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: P. Debois/Millennium/Apeiron photos & J. Shenai/Millennium/Apeiron photos

Μαρία Τζιρίτα, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: P. Debois/Millennium/Apeiron photos & J. Shenai/Millennium/Apeiron photos ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η γυναίκα που ήξερε μόνο να αγαπάει ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μαρία Τζιρίτα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ηλίας Μασούρης, Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Alex Flinn, 2007 Published by arrangement with HarperCollins Publishers. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2011 Πρώτη ανατύπωση: Απρίλιος 2011

Alex Flinn, 2007 Published by arrangement with HarperCollins Publishers. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2011 Πρώτη ανατύπωση: Απρίλιος 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: BEASTLY Aπό τις Εκδόσεις HarperTeen, Νέα Υόρκη 2007 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Beastly ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Alex Flinn ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κάσσυ Μπουλούκου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αναστασία Σακελλαρίου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 25.000 ANTITYΠΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 25.000 ANTITYΠΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 25.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μικροί άγγελοι ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Κατερίνα Λελούδη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 25.000 ANTITYΠΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 25.000 ANTITYΠΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 25.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μικροί άγγελοι ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Κατερίνα Λελούδη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧ/ΣΗΣ: 210 28 19 550 11279 Δ Ι Α Β Α Ζ Ω Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Γ Ι Α Τ Ι Κ Α Θ Ε Β Ι Β Λ Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Μ Ι Α Ν Ε Α Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α

ΜΗΧ/ΣΗΣ: 210 28 19 550 11279 Δ Ι Α Β Α Ζ Ω Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Γ Ι Α Τ Ι Κ Α Θ Ε Β Ι Β Λ Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Μ Ι Α Ν Ε Α Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE SECRET CIRCLE 1: THE INITIATION Από τις Εκδόσεις HarperTeen, Νέα Υόρκη 1992 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ο Μυστικός Κύκλος 1 Η μύηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: L. J. Smith ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κάσσυ Μπουλούκου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DREI MINUTEN MIT DER WIRKLICHKEIT Από τις Εκδόσεις Knauer, Μόναχο 2002

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DREI MINUTEN MIT DER WIRKLICHKEIT Από τις Εκδόσεις Knauer, Μόναχο 2002 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DREI MINUTEN MIT DER WIRKLICHKEIT Από τις Εκδόσεις Knauer, Μόναχο 2002 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μοιραίο Τανγκό ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Wolfram Fleischhauer ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαρτίνα Κόφφα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ËÝíá ÌáíôÜ, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2010, 50.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-715-0

ËÝíá ÌáíôÜ, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2010, 50.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-715-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το τελευταίο τσιγάρο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: ËÝíá ÌáíôÜ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Κατερίνα ηµοπούλου ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΤΙΤΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010, 20.000 αντίτυπα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010, 20.000 αντίτυπα TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπώ θα πει χάνοµαι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Κατερίνα Λελούδη ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Haruki Murakami, 2009. Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2012 ΙSBN 978-960-496-654-7

Haruki Murakami, 2009. Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2012 ΙSBN 978-960-496-654-7 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: Από τις Εκδόσεις Shinchosha, Τόκιο 2009 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: 1Q84 ΒΙΒΛΙΟ Ι ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Haruki Murakami ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαρία Αργυράκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Γιώργος Κασαπίδης ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Laura Schechter, 2011 Φωτογραφίας εξωφύλλου: S. Hammid/Corbis/Apeiron photos. Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-496-531-1

Laura Schechter, 2011 Φωτογραφίας εξωφύλλου: S. Hammid/Corbis/Apeiron photos. Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-496-531-1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DELIRIUM Από τις Εκδόσεις HarperCollins Children's Books, Νέα Υόρκη 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Παραλήρημα ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Lauren Oliver ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαίρη Γραμμένου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2005, 2014 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Allan Jenkins/Trevillon Images/UK

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2005, 2014 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Allan Jenkins/Trevillon Images/UK ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ο τελευταίος χορός της Σαλώµης ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Κατερίνα Λελούδη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ËÝíá ÌáíôÜ, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2011, 50.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-847-8

ËÝíá ÌáíôÜ, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2011, 50.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-847-8 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Χωρίς χειροκρότηµα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: ËÝíá ÌáíôÜ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Θανάσης Γεωργίου/geographik ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΤΙΤΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ Β ΤΑΞΗ

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ Β ΤΑΞΗ 3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ» ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ «Τι συμβαίνει;» Σκέφτηκε η Ελευθερία μόλις συνήλθε. Προσπάθησε να σηκωθεί, όμως ένοιωθε έναν

Διαβάστε περισσότερα

Anthony Horowitz, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010 ÉSBN 978-960-453-790-7

Anthony Horowitz, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010 ÉSBN 978-960-453-790-7 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: SCORPIA Aðü ôéò Åêäüóåéò Walker Books, Ëïíäßíï 2004 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το Δάγκωμα του Σκορπιού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Anthony Horowitz ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ρένια Τουρκολιά-Κυδωνιέως ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Daniel Weiss Associates, Inc & Lisa Smith, 1991 All rights reserved. Εικόνας εξωφύλλου: Chad Michael Ward, 2008

Daniel Weiss Associates, Inc & Lisa Smith, 1991 All rights reserved. Εικόνας εξωφύλλου: Chad Michael Ward, 2008 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE VAMPIRE DIARIES 1 THE AWAKENING Από τις Εκδόσεις HarperCollins, Νέα Υόρκη 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: VAMPIRE DIARIES 1 Το ξύπνημα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: L. J. Smith ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ευηνέλλα Αλεξοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: RAVEN S GATE Aðü ôéò Åêäüóåéò Walker Books, Ëïíäßíï 2005 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πύλη του Γερακιού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Anthony Horowitz ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Sara Blædel, 2004 Published by arrangement with Nordin Agency AB, Sweden. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέµβριος 2012 ÉSBN 978-960-496-566-3

Sara Blædel, 2004 Published by arrangement with Nordin Agency AB, Sweden. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέµβριος 2012 ÉSBN 978-960-496-566-3 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: GRØNT STØV Aπό τις Εκδόσεις Lindhardt og Ringhof, Κοπεγχάγη 2004 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πράσινη σκόνη ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Sara Blædel ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σωτήρης Σουλιώτης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE NECROMANCER, THE SECRETS OF THE IMMORTAL NICHOLAS FLAMEL Από τις Εκδόσεις DELACORTE PRESS, Νέα Υόρκη 2010

TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE NECROMANCER, THE SECRETS OF THE IMMORTAL NICHOLAS FLAMEL Από τις Εκδόσεις DELACORTE PRESS, Νέα Υόρκη 2010 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE NECROMANCER, THE SECRETS OF THE IMMORTAL NICHOLAS FLAMEL Από τις Εκδόσεις DELACORTE PRESS, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Νεκρομάντης Τα Μυστικά του Αθάνατου Νίκολας Φλαμέλ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Pamela Wells, 2007 ΕκΔοςΕις ΨυΧογιος Α.Ε., Αθήνα 2010. πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 3.000 αντίτυπα ISBN 978-960-453-688-7

Pamela Wells, 2007 ΕκΔοςΕις ΨυΧογιος Α.Ε., Αθήνα 2010. πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 3.000 αντίτυπα ISBN 978-960-453-688-7 ΤίΤλος πρωτοτύπου: THE HEARTBREAKERS LOVE RULES Από τις Εκδόσεις SCHOLASTIC, Νέα υόρκη 2007 ΤίΤλος βιβλiου: Οι καρδιοκλέφτρες ΒΙΒΛΙΟ 1 Ραγισμένες Καρδιές ςυγγραφeας: Pamela Wells MΕΤAφρΑςη: Αναστασία Δεληγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 10.000 ANTITYΠΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 10.000 ANTITYΠΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 10.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η νύχτα των γιασεμιών ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Φανή Πανταζή ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αρετή Κολλάτου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

και η Φιλοσοφική Λίθος

και η Φιλοσοφική Λίθος και η Φιλοσοφική Λίθος Τίτλος πρωτοτύπου: HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER'S STONE Από τις εκδόσεις BLOOMSBURY, 1997 Τίτλος Βιβλίου: Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος Συγγραφέας: J. Κ. Rowling Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Όλα ξεκίνησαν κάπως έτσι

Όλα ξεκίνησαν κάπως έτσι ιεύθυνση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής 2010-2011 Όλα ξεκίνησαν κάπως έτσι Σταυρούλα Λιακοπούλου Λύκειο Καπανδριτίου 2295052160 Όλα ξεκίνησαν κάπως έτσι Σήµερα το πρωί είχα πολλή όρεξη και

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2011. Πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2011, 20.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-496-099-6

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2011. Πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2011, 20.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-496-099-6 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι αγγελιαφόροι του πεπρωμένου ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χρυσηίδα Δημουλίδου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Μπανούση ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά

Διαβάστε περισσότερα

Νοέλ Μπάξερ, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2010 ÉSBN 978-960-453-680-1

Νοέλ Μπάξερ, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2010 ÉSBN 978-960-453-680-1 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τη νύχτα που γύρισε ο χρόνος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Νοέλ Μπάξερ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χριστίνα Γιατζόγλου ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Eoin Colfer, 2008 ÉSBN 978-960-453-754-9

Eoin Colfer, 2008 ÉSBN 978-960-453-754-9 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: ARTEMIS FOWL AND THE TIME PARADOX Από τις Εκδόσεις Puffin, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αρτέµης Φάουλ: Το παράδοξο του χρόνου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Eoin Colfer ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Καίτη Οικονόµου ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΑΝ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΝΙΚΑΕΙ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΟΤΑΝ Ο ΛΑΘΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Α. Λ. ΤΖΑΚΣΟΝ Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ο ΤΑΝ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΝΙΚΑΕΙ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΟΤΑΝ Ο ΛΑΘΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Α. Λ. ΤΖΑΚΣΟΝ Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΤΑΝ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΝΙΚΑΕΙ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΟΤΑΝ Ο ΛΑΘΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΙΔΑΝΙΚΟΣ Α. Λ. ΤΖΑΚΣΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2010 Universal Studios Licensing LLLP. Nanny McPhee and the Big Bang Universal Studios. All rights reserved. Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2010

2010 Universal Studios Licensing LLLP. Nanny McPhee and the Big Bang Universal Studios. All rights reserved. Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2010 ΣΕΙΡΑ: ΜΙΚΡΗ ΠΥΞΙΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG Aπό τις Εκδόσεις Bloomsbury, Λονδίνο 2010 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η Νάννι Μακ Φι και ο μεγάλος σαματάς ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Emma Thompson ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Lola Communications, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2011, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-178-8

Lola Communications, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2011, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-178-8 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: BEFORE I GO TO SLEEP Από τις Εκδόσεις Doubleday, Λονδίνο 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αµνησία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Steve Watson ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γιώργος Μπαρουξής ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Σεβαστιάδου

Διαβάστε περισσότερα