ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία στο µάθηµα «Ατοµικά και Κοινωνικά δικαιώµατα» ιδάσκοντες: Καθηγητής Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος Λέκτορας Βασίλειος Κονδύλης Θέµα: «Αµβλώσεις και συνταγµατικά δικαιώµατα της µητέρας και του εµβρύου» ρίτσα Βανέσσα-Χριστίνα ΑΜ: Εξάµηνο, Α Κλιµάκιο Μάιος 2010

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία, θα ακολουθήσει µία ανάλυση σχετικά µε την προβληµατική της άµβλωσης. Η τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης - ορολογία που έχει επικρατήσει µε το ν.1609/1986 καθώς ο όρος άµβλωση είναι ιδεολογικά φορτισµένος- διήλθε από ποικίλα στάδια κατά την πορεία της στην ιστορία µέχρι να καταλήξει στη σύγχρονη µορφή της. Η ποικιλοµορφία και πολυπλοκότητα αυτού του φαινοµένου οφείλεται στην πολύ διαφορετική αντιµετώπιση που υπάρχει από την θρησκεία, την κοινωνία και εν τέλει από το ίδιους τους κλάδους του δικαίου. Με κριτήριο αυτούς τους τοµείς θα αναλυθούν τα δικαιώµατα της µητέρας και του εµβρύου (κυοφορούµενο), τα οποία έρχονται σε σύγκρουση και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια στάθµισης των εκατέρωθεν δικαιωµάτων. Αυτό συµβαίνει επειδή και στα δύο εµπλέκεται το υπέρτατο δικαίωµα στη ζωή, χωρίς την προστασία του οποίου καθίσταται άνευ ουσίας η καθιέρωση και προστασία όλων των άλλων θεµελιωδών δικαιωµάτων. Επιπροσθέτως, πολύ σηµαντικό είναι και το ζήτηµα της ποινικοποίησης της αµβλώσεως και κατά πόσο η ένταξή της στον ποινικό κώδικα και πιο συγκεκριµένα κάτω από τον ενιαίο τίτλο εγκλήµατα κατά της ζωής ανταποκρίνεται στην σύγχρονη θεώρηση του φαινοµένου ή αποτελεί κατάλοιπο του παρελθόντος. Άλλωστε οι θεωρίες για την αρχή και το τέλος του εννόµου αγαθού της ζωής στο ποινικό δίκαιο βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και στην προσπάθεια οριοθέτησης που γίνεται στα πλαίσια των συνταγµατικών δικαιωµάτων. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ...4 ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ...5 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΟΥ..8 1.ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2.ΑΠΟΦΑΣΗ BVerfGE 39, 1 ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΑΠΟΨΗ 2.ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 3.ΦΟΡΕΙΣ 4.ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ Η ΑΜΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 2. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 3. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΝΑΡΞΗ ΖΩΗΣ-ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ 15 1.ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ..17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΒΛΩΣΗ...20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ Η θρησκεία εκ των αρχαιοτάτων χρόνων, από την πρώτη κιόλας στιγµή της καθιέρωσής της στην κοινωνία, δεν έπαψε να ασκεί επιρροή και πιέσεις στη διαµόρφωση του κοινωνικού χώρου. Λόγω της διδασκαλίας της περί συλλογικότητας, αγάπης προς τον συνάνθρωπο, αλληλεγγύης και του µεγάλου αριθµού των πιστών που προσέλκυε διέθετε εξουσία τέτοια ώστε να µπορεί να διαµορφώνει το περιεχόµενο των αξιών και να καθιερώνει δίκαιο. Σε ό,τι αφορά την ελληνική έννοµη τάξη, η καθιέρωση του Χριστιανισµού ως επικρατούσας θρησκείας, έδωσε µεγάλη ώθηση και δύναµη στην εκκλησία έτσι ώστε ήδη από τον ποινικό νόµο του 1834 οι αµβλώσεις να ποινικοποιηθούν 1. Η διάσταση µεταξύ του εννόµου αγαθού της ζωής και του εµβρύου, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, προσδίδει συµβολική µόνο σηµασία στο ποινικό δίκαιο των αµβλώσεων και προδίδει την ύπαρξη άλλων σκοπιµοτήτων. Η επίδραση της χριστιανικής διδασκαλίας η οποία θεωρεί τον άνθρωπο ως αδιάσπαστη «ενότητα» από τη στιγµή της σύλληψης µέχρι τη στιγµή του θανάτου 2 αποτελεί µία από τις «οµάδες πίεσης» οι οποίες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για τη συµβολική επιβεβαίωση των θέσεων τους, και άρα την άσκηση πίεσης, παρά για την αποτελεσµατική εφαρµογή του νόµου. Πρόκειται για εκκλησιαστικές και παρεκκλησιαστικές οργανώσεις οι οποίες επιθυµούν την νοµοθετική επιβεβαίωση των αξιολογικών τους θέσεων έτσι ώστε να εµφανίζονται ως κυρίαρχες του κοινωνικού συνόλου. Για να προσδιορίσουµε εποµένως ορθά και αντικειµενικά το ζήτηµα των αµβλώσεων, θα πρέπει να αναζητήσουµε το νόηµα των επιµέρους δικαιωµάτων που το απαρτίζουν και το οριοθετούν στο πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου, την κοινωνική τους καταγραφή την αντιµετώπισή τους από το κοινωνικό σύνολο 3 κάτι που θα αναλυθεί διεξοδικώς εν συνεχεία(κατά την ανάλυση των συγκρουόµενων θεµελιωδών δικαιωµάτων). 1 Αρθρ, τόσο η ετεράµβλωση-µε ή χωρίς τη συναίνεση της εγκύου- όσο και η αυτάµβλωση τιµωρούνται µε την ποινή της ειρκτής,. 2 Ε. Συµεωνίδου-Καστανίδου, Η άµβλωση ως πρόβληµα του ποινικού δικαίου, 1984, 27 επ. 3 Συµεωνίδου-Καστανίδου Ε., Εγκλήµατα κατά της ζωής (άρθρα ΠΚ, 2001), σ. 29 4

5 ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ Το ποινικό δίκαιο των αµβλώσεων, παρά τη συµβολική του σηµασία, δεν παύει να αποτελεί µέχρι τη σηµερινή εποχή το ισχύον δίκαιο σε ό,τι αφορά την τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης. εν υπάρχει κανένας άλλος κανόνας ουσιαστικού δικαίου που να ρυθµίζει το ζήτηµα αυτό. Βέβαια, στο πέρασµα των χρόνων, από το 1834 που ίσχυε ο Ποινικός Νόµος, έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις οι οποίες διαµόρφωσαν το τελικό κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει µέχρι σήµερα. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι πολύ σηµαντικές για την κατανόηση της προβληµατικής και της εξέλιξης αυτού του θεσµού στο πέρασµα των χρόνων, γι αυτό και θα ακολουθήσει µια σύντοµη επισκόπηση 4. Στον Ποινικό Νόµο του 1834, όταν η πράξη της άµβλωσης γίνεται χωρίς τη συναίνεση της εγκύου, µε τη χρησιµοποίηση µέσων επικίνδυνων για τη ζωή της, απειλείται θανατική ποινή ενώ αν τελικά επέλθει ο θάνατός η ποινή είναι 15 έως 20 χρόνια. Επίσης, αν δηµιουργείται κίνδυνος για τη ζωή της η ποινή προσδιορίζεται έως 15 χρόνια. Στο Σχέδιο του νέου ποινικού Κώδικα (1924) η ποινή για την ετεράµβλωση που λαµβάνει χώρα χωρίς τη συναίνεση της εγκύου είναι βαρύτερη (15 έως 20 χρόνια) από ατή που γίνεται µε τη συναίνεσή της (έως 10 χρόνια). Η ίδια ποινή ισχύει και για την αυτάµβλωση ενώ για πρώτη φορά η «ιατρική ένδειξη» 5 θεσπίζεται ως ειδικός λόγος άρσης του αδίκου. Το 1934, οι ποινές µειώνονται δραστικά και η άµβλωση αντιµετωπίζεται πλέον ως πληµµέληµα(παραµένει όµως κακούργηµα για τις περιπτώσεις που γίνεται χωρίς τη συναίνεση της εγκύου), µεταρρύθµιση που λαµβάνει χώρα ύστερα από πρόταση του Σ. Τεγόπουλου. Το 1939, ενσωµατώνεται ύστερα από πρόταση του Η. Γάφου η «ηθική ένδειξη», σύµφωνα µε την οποία επιτρέπεται η άµβλωση όταν η εγκυµοσύνη είναι αποτέλεσµα βιασµού, κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση, αποπλάνηση ανηλίκου ή αιµοµιξία. Μια ακόµα τροποποίηση επέρχεται το 1947, όπου η αυτάµβλωση τιµωρείται µε ποινή έως 3 έτη, η ετεράµβλωση µε τη συναίνεση της εγκύου µε ποινή έως 6 µήνες, ενώ όταν γίνεται κατά συνήθεια µε ποινή έως 10 έτη. Από τις σηµαντικότερες τροποποιήσεις είναι αυτή του ν.821/1978 «περί αφαιρέσεων και µεταµοσχεύσεων βιολογικών ουσιών ανθρώπινης προέλευσης», σύµφωνα µε τον οποίο διευρύνεται η «ιατρική ένδειξη» 4 Συµεωνίδου-Καστανίδου Ε., Εγκλήµατα κατά της ζωής (άρθρα ΠΚ), 2001σ Ύπαρξη κινδύνου για τη σωµατική υγεία της εγκύου. 5

6 και προβλέπεται το επιτρεπτό της άµβλωσης ως τη 12 εβδοµάδα σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου της ψυχικής υγείας της εγκυµονούσας (και όχι µόνο επί κινδύνου βαριάς σωµατικής βλάβης). Επιπλέον, θεσπίζεται η «ευγονική ένδειξη» σύµφωνα µε την οποία επιτρέπεται η διακοπή της κύησης µέχρι την 20ή εβδοµάδα σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές ανωµαλίες στο έµβρυο. Αξίζει σε αυτό το σηµείο να υπογραµµίσουµε την συρρίκνωση της προστασίας του εµβρύου σε σχέση µε την προστασία της ζωής, γεγονός που µας εντάσσει στην προβληµατική που θα ακολουθήσει σχετικά µε διαφορετική ποιότητα του εµβρύου ως εννόµου αγαθού συγκριτικά µε αυτό της ζωής. Επίσης, θίγεται το ζήτηµα σχετικά µε το δικαίωµα στη ζωή του κυοφορούµενου, ως κατώτερο συγκριτικά µε αυτό της µητέρας. Τέλος, ο ν.1609/1986 ανατρέπει όλη την ποινική αντιµετώπιση των αµβλώσεων και την αποµακρύνει ακόµα περισσότερο από το χώρο του ποινικού δικαίου, αφού παρατηρείται σηµαντική µείωση των ποινών. Ο νόµος έχει ως εξής (σηµειώνονται κάποιες παρατηρήσεις σχετικά µε τις αλλαγές που επήλθαν): Άρθρο 304 Τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης 1. Όποιος χωρίς τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει την εγκυµοσύνη της τιµωρείται µε κάθειρξη. (βασική µορφή εγκλήµατος) 2. α. Όποιος µε τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει ανεπίτρεπτα την εγκυµοσύνη της ή προµηθεύει σ αυτή µέσα για τη διακοπή της τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και αν ενεργεί κατά συνήθεια τις πράξεις αυτές τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών (µείωση ποινής από 5-10 έτη σε 2). β. Αν από την πράξη της προηγούµενης διάταξης, προκληθεί βαρεία πάθηση του σώµατος ή της διάνοιας της εγκύου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατός της επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα έτη. 3. Έγκυος που διακόπτει ανεπίτρεπτα την εγκυµοσύνη της ή επιτρέπει σε άλλον να την διακόψει τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα έτος.(µείωση από 3 έτη) 4. εν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης που ενεργείται µε τη συναίνεση της εγκύου από γιατρό µαιευτήρα - γυναικολόγο µε τη συµµετοχή αναισθησιολόγου σε οργανωµένη νοσηλευτική µονάδα, αν συντρέχει µια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εν έχουν συµπληρωθεί 12 εβδοµάδες εγκυµοσύνης (νέα ρύθµιση). β) Έχουν διαπιστωθεί, µε τα σύγχρονα µέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωµαλίας του εµβρύου που επάγοται τη γέννηση παθολογικού νεογνού και η εγκυµοσύνη δεν έχει διάρκεια περισσότερο από είκοσι τέσσερες εβδοµάδες. γ) Υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωµατικής ή ψυχικής υγείας της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά περίπτωση αρµοδίου γιατρού. δ) Η εγκυµοσύνη είναι αποτέλεσµα βιασµού, αποπλάνησης ανήλικης, αιµοµιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και εφόσον δεν έχουν 6

7 συµπληρωθεί δεκαεννέα εβδοµάδες εγκυµοσύνης.(περιορισµός ηθικής ενδείξεως) 5. Αν η έγκυος είναι ανήλικη, απαιτείται και η συναίνεση ενός από τους γονείς ή αυτού που έχει την επιµέλεια του προσώπου της ανήλικης. (νέα ρύθµιση) Άρθρο 304 Α Σωµατική βλάβη εµβρύου ή νεογνού Όποιος επενεργεί παράνοµα στην έγκυο µε αποτέλεσµα να προκληθεί βαριά βλάβη στο έµβρυο ή να εµφανίσει το νεογνό βαριά πάθηση του σώµατος ή της διάνοιας τιµωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 310. Άρθρο 305 ιαφήµιση µέσων τεχνητής διακοπής της εγκυµοσύνης 1. Όποιος δηµόσια ή µε την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων αναγγέλλει ή διαφηµίζει, έστω και συγκαλυµµένα, φάρµακα ή άλλα αντικείµενα ή τρόπους ως κατάλληλους να προκαλέσουν τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης ή προσφέρει µε τον ίδιο τρόπο υπηρεσίες δικές του ή άλλου για την εκτέλεση ή την υποβοήθηση διακοπής της εγκυµοσύνης, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο έτη. (αύξηση ποινής) 2. εν είναι άδικη πράξη η ενηµέρωση ή η υγειονοµική διαφώτιση σχετικά µε την τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης που γίνεται από τα κέντρα οικογενειακού προγραµµατισµού, καθώς και η ενηµέρωση γιατρών ή προσώπων που νόµιµα διακινούν µέσα τεχνητής διακοπής της εγκυµοσύνης και οι σχετικές δηµοσιεύσεις σε ειδικά ιατρικά ή φαρµακευτικά περιοδικά. 7

8 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΟΥ 1.ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ύστερα από την επισκόπηση που προηγήθηκε σχετικά µε την αντιµετώπιση της τεχνητής διακοπής της εγκυµοσύνης στην ελληνική έννοµη τάξη µπορούµε να οδηγηθούµε σε κάποιες πρώτες προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τα δικαιώµατα της εγκυµονούσας και αυτά του εµβρύου από την στάθµιση των οποίων προέκυψε και η ισχύουσα ρύθµιση του ποινικού κώδικα. Η µητέρα, αναµφίβολα είναι φορέας του δικαιώµατος στη ζωή και στην υγεία, όπως επίσης και του δικαιώµατος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (Α5παρ.1) και κυρίως της µερικότερης ελευθερίας του σωµατικού αυτοκαθορισµού (Α5παρ.2,5Σ). Επίσης, επικουρικά, µπορεί να θεωρηθεί ότι προστατεύεται και µε το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (Α9παρ.1Σ). Από την άλλη πλευρά, το έµβρυο προστατεύεται συνταγµατικά µε το δικαίωµα στη ζωή καθώς το Α5 παρ.2 δεν προστατεύει µόνο την «πλήρη» αλλά κάθε µορφή ανθρώπινης ζωής, γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι προστατεύει και την ζωή του εµβρύου. Για το έµβρυο, ο Χρυσόγονος 6 υιοθετεί µια διαφορετική άποψη υποστηρίζοντας πως το κυοφορούµενο προστατεύεται µε το άρθρο 2 παρ. 1Σ το οποίο προστατεύει καταρχήν και την αγέννητη ζωή, αφού και αυτή έχει ανθρώπινη αξία και όχι µε το άρθρο 5 παρ.2 Σ το οποίο, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, αφήνει να εννοηθεί ότι φορείς του ατοµικού δικαιώµατος στη ζωή είναι µόνο τα υπαρκτά φυσικά πρόσωπα. Βέβαια, αξίζει να σηµειωθεί πως δέχεται ως σύµφωνη µε το Σύνταγµα την αναγνώριση ενός χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο η γυναίκα είναι ελεύθερη, χωρίς οποιαδήποτε ένδειξη, να αποφασίζει αν θα προβεί στην διακοπή της κύησης ή όχι., υιοθετώντας έτσι την τελευταία απόφαση του Συνταγµατικού δικαστηρίου της Γερµανίας (1975) 7. 6 Χρυσόγονος Κ., Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, 1998, σ BVerfGE 39, 1 κ.ε 8

9 2.ΑΠΟΦΑΣΗ BVerfGE 39, 1 Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού δικαστηρίου της Γερµανίας, η οποία παρά την διαφορετική προβληµατική που ακολουθεί καταλήγει στα ίδια συµπεράσµατα και τις ανάλογες νοµοθετικές ρυθµίσεις 8 µε την κρατούσα στην ελληνική θεωρία και πρακτική άποψη, κρίθηκαν τα ακόλουθα. Αρχικά, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2 του Θεµελιώδους Νόµου της Βόννης «καθένας έχει δικαίωµα στη ζωή». Ο όρος αυτός «καθένας» δεν αναφέρεται µόνο στα «πλήρη πρόσωπα» που έχουν ήδη γεννηθεί αλλά σε κάθε ανθρώπινο όν το οποίο είναι προικισµένο µε ζωή, ακόµα και αν αυτό δεν έχει ακόµα γεννηθεί. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, λοιπόν, υπάρχει σε κάθε ανθρώπινη ζωή, ακόµα και σε αυτή που πρόκειται να γεννηθεί, ανεξαρτήτως αν αυτή την αξιοπρέπεια µπορεί να την συναισθάνεται το κυοφορούµενο. Στη συνέχεια υποστηρίχθηκε πως από τη συνταγµατική αυτή διάταξη δεν απορρέει µόνο το καθήκον προστασίας της ανθρώπινης αξίας µε την µορφή της απαγόρευσης των κρατικών παρεµβάσεων, αλλά και η επιβολή της λήψης µέτρων για την ενίσχυση της προστασίας του αγαθού αυτού. Έτσι, οδηγούµαστε και στην ποινική αποδοκιµασία του φαινοµένου της αµβλώσεως. Τέλος, το συνταγµατικό δικαστήριο έκρινε πως η αποποινικοποίηση όλων των αµβλώσεων, δηλαδή αυτών που γίνονται ελεύθερα από την κυοφορούσα µητέρα ακόµα και σε περιπτώσεις που κατ ουσίαν έρχονται σε αντίθεση µε το σύστηµα αξιών που επιτάσσει το σύνταγµα, είναι αντισυνταγµατικές. Η µοναδική περίπτωση που µπορούν να γίνουν δεκτές είναι όταν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή ή η υγεία της µητέρας καθώς από την 14 ηµέρα και µετά το έµβρυο θεωρείται ισοδύναµο µε το ανθρώπινο όν αφού η ανάπτυξή του είναι συνεχής. Λόγω της µεγάλης ερµηνευτικής δυσκολίας που συνεπάγεται αυτή η θεωρία σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των αµβλώσεων, τα συνταγµατικά δικαστήρια των περισσότερων χωρών αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν ότι το έµβρυο είναι υποκείµενο του συνταγµατικού δικαιώµατος στη ζωή. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η ελληνική έννοµη τάξη. 8 Ανάλογη ρύθµιση µε αυτή του ελληνικού ν.1609/1986 9

10 ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 1.ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΑΠΟΨΗ Το ικαίωµα στη ζωή αποτελεί τη βάση και την προϋπόθεση για την απόλαυση των υπόλοιπων δικαιωµάτων. Χωρίς την προστασία του υπέρτατου αγαθού της ζωής περιττεύει οποιαδήποτε άλλη προστασία. Γι αυτό και θα πρέπει να οριοθετήσουµε το περιεχόµενο αυτού του συνταγµατικού δικαιώµατος έτσι ώστε να κατανοήσουµε το εύρος προστασίας που αποδίδει ο συνταγµατικός νοµοθέτης στο κυοφορούµενο και άρα τη δικαιολόγηση της ισχύουσας ποινικής ρύθµισης. Το δικαίωµα στη ζωή της µητέρας δεν µπορεί παρά είναι απόλυτο καθώς πρόκειται για φυσικό πρόσωπο εν ζωή. 2.ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ Το συνταγµατικό δικαίωµα στη ζωή θεµελιώνεται στο άρθρο 5 παρ.2 του ισχύοντος Συντάγµατος σύµφωνα µε το οποίο «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών η πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο». Επίσης, το ιεθνές Σύµφωνο ατοµικών και Πολιτικών ικαιωµάτων του ΟΗΕ(1966), το οποίο κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον ν.2462/1997, προστατεύει το δικαίωµα κάθε ανθρώπου στη ζωή στο άρθρο 6. ανάλογη προστασία παρέχεται και από την ΕΣ Α η οποία στο άρθρο 2 προβλέπει τα εξής «Το δικαίωµα εκάστου προσώπου εις τηv ζωήv προστατεύεται υπό του vόµoυ. Εις oυδέvα δύναται να επιβληθή εκ προθέσεως θάνατος, ειµή εις εκτέλεσιv θανατικής ποινής εκδιδοµένης υπό δικαστηρίου εv περιπτώσει αδικήµατoς τιµωρoυµέvoυ υπό τoυ vόµoυ δια της ποινής ταύτης». 3.ΦΟΡΕΙΣ Φορείς του συνταγµατικού δικαιώµατος στη ζωή είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα (ηµεδαποί, αλλοδαποί, ανιθαγενείς), κάθε άνθρωπος ο οποίος απολαµβάνει τη γενική ικανότητα δικαίου και όχι απαραίτητα τη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εποµένως, φορείς του δικαιώµατος στη ζωή είναι και οι ανήλικοι, οι πνευµατικά και σωµατικά ασθενείς και οι ανίκανοι για δικαιοπραξία. Αντίστοιχα, τα νοµικά πρόσωπα έχουν δικαίωµα υπόστασης. Σε ό,τι αφορά το κυοφορούµενο, το Σύνταγµα µε τη διατύπωσή του, αφήνει να εννοηθεί πως αναφέρεται σε πλήρη και αυτοτελή πρόσωπα. Ο κυοφορούµενος (nasciturus) δεν κατέχει ούτε το ένα ούτε το άλλο χαρακτηριστικό. εν µπορεί εποµένως να είναι φορέας του 10

11 υποκειµενικού δικαιώµατος στη ζωή διότι αποτελεί µόνο εν δυνάµει ανθρώπινη ύπαρξη και όχι πλήρη η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ισότιµη µε τη ζωή των αυτοτελών προσώπων. Άλλωστε όπως ήδη έχει επισηµανθεί, πλήρη υποκείµενα δικαίου αποτελούν µόνο οι αυθύπαρκτες ανθρώπινες υπάρξεις. Η απλή συµµετοχή στην ανθρώπινη φύση δεν µπορεί να το καταστήσει φορέα του δικαιώµατος εν γένει. Το έµβρυο, λοιπόν, θεωρείται υποκείµενο του δικαιώµατος στη ζωή µόνο µετά τη γέννησή του, όταν πλέον είναι αντιληπτό στον εξωτερικό κόσµο ως αυτοτελής οντότητα, ως ολοκληρωµένη και βεβαία ανθρώπινη ύπαρξη. εν αναγνωρίζονται δηλαδή στο κυοφορούµενο δικαιώµατα, παρά µόνο υπό την αίρεση ότι θα γεννηθεί ζωντανό(κληρονοµικό δίκαιο άρθρο 36, 1711 ΑΚ). Το σύνταγµα µε το άρθρο 5 παρ.2 προστατεύει κάθε µορφή ανθρώπινης ζωής ακόµα και το κυοφορούµενο όµως λόγω της ποιοτικής του διαφοράς µε το αυτοτελές δικαίωµα στη ζωή προστατεύεται µόνο αν τεχθεί ζων. Άλλωστε, η ίδια η έννοια του δικαιώµατος όπως καθιερώνεται στην ελληνική συνταγµατική έννοµη τάξη, προϋποθέτει δυνατότητα αυτοκαθορισµού του φορέα του, άρα αφορά τον άνθρωπο ως έλλογο και ενσυνείδητο όν. Τέτοια χαρακτηριστικά όµως λείπουν από το έµβρυο και εµφανίζονται µονάχα µε τη γέννηση του. Βέβαια, πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω του φιλελεύθερου χαρακτήρα του Συντάγµατος και βάση της θεµελιώδους αρχής in dubio pro libertate, το περιεχόµενο των συνταγµατικών δικαιωµάτων πρέπει να ερµηνεύεται µε το ευρύτερο δυνατό περιεχόµενο. Εδώ όµως δεν πρόκειται για τον καθορισµό του περιεχοµένου του συνταγµατικού δικαιώµατος, που όπως θα επισηµανθεί αµέσως παρακάτω περιλαµβάνει και την εν σπερµάτι ζωή αλλά για τον φορέα, το υποκείµενο του δικαιώµατος. Η ίδια άποψη υιοθετείται και στο ποινικό δίκαιο σχετικά µε τον φορέα του εννόµου αγαθού της ζωής κάτω από τον ενιαίο τίτλο του οποίου εντάσσονται και οι διατάξεις για την τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης. Το ποινικό δίκαιο άλλωστε είναι από τη φύση του κοινωνικό φαινόµενο και άρα ανθρωποκεντρικό. 4.ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ Επειδή όµως το δίκαιο ανέκαθεν προστάτευε τον κυοφορούµενο, σε επίπεδο όχι συνταγµατικού αλλά ουσιαστικού δικαίου (τυπικού νόµου) είναι γεγονός το ότι µπορεί το έµβρυο αυτό καθ εαυτό να µην αποτελεί υποκείµενο δικαίου, αποτελεί όµως αντικείµενο προστασίας. Η έννοµη τάξη δηλαδή αναγνωρίζει ότι το κυοφορούµενο συνιστά έννοµο αγαθό που χρήζει προστασίας χωρίς όµως να µπορεί να καταστεί και φορέας δικαιώµατος. 11

12 Το ότι δεν είναι φορέας του συνταγµατικού δικαιώµατος στη ζωή δεν σηµαίνει και ότι εξοµοιώνεται και µε ένα απλό όργανο του σώµατος της γυναίκας. Και το έµβρυο αποτελεί αντικείµενο προστασίας διότι όπως όλα τα συνταγµατικά δικαιώµατα και το δικαίωµα στη ζωή είναι διφυές, αποτελείται δηλαδή τόσο από µία αντικειµενική αρχή όσο και από ένα δικαίωµα προστασίας της ζωής. Αντικειµενικά καθιερώνει το απαραβίαστο της ανθρώπινης ζωής, την αντικειµενική αρχή της προστασίας από την οποία απορρέει το δικαίωµα του καθενός, του κάθε υποκειµένου. Το άρθρο 5 παρ.2 Σ καθιερώνει µία αντικειµενική αρχή από την οποία απορρέουν ατοµικά δικαιώµατα. 12

13 Η ΑΜΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ Η εγκυµονούσα µητέρα ως αυτοτελής και αυθύπαρκτη οντότητα είναι και αυτή φορέας συνταγµατικών δικαιωµάτων τα οποία έρχονται σε σύγκρουση µε τη συνταγµατική προστασία που παρέχεται στο κυοφορούµενο. 1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Το Σύνταγµα στο άρθρο 5 παρ.1 διακηρύσσει το δικαίωµα κάθε ανθρώπου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας. Είναι ένα από τα µητρικά θεµελιώδη δικαιώµατα, αποτελεί θεµελιώδη δικαιοπολιτική αρχή του Συντάγµατος και ολόκληρης της εννόµου τάξεως και ως γενική ρήτρα εφαρµόζεται στη συνολική έννοµη τάξη. Η διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 Σ έχει πρωτεύουσα σηµασία διότι καλύπτει όλο το εύρος των εκδηλώσεων της ανθρώπινης προσωπικότητας, εκτός των µερικότερων εκφάνσεων που κατοχυρώνουν µερικότερες διατάξεις του Συντάγµατος. Πιο συγκεκριµένα η µητέρα είναι φορέας του δικαιώµατος της προσωπικής ελευθερίας. Σε ό,τι αφορά το corpus αυτού του δικαιώµατος η υλική ελευθερία είναι το σύνολο των υλικών ενεργειών που ανάγονται στο άτοµό του φορέα, τη σωµατική του υπόσταση. Προστατεύεται, λοιπόν, οποιοδήποτε µέρος του ανθρωπίνου σώµατος του φορέα από οποιαδήποτε επέµβαση πάνω σε αυτό, η οποία όταν γίνεται χωρίς τη θέλησή του συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς του. Σύµφωνη µε την υλική υπόσταση της ελευθερίας ανάπτυξης της προσωπικότητας της µητέρας είναι η ποινική αντιµετώπιση στην περίπτωση της ετεράµβλωσης (άρθρο 304 παρ.1 Π.Κ), αφού κανείς δεν έχει δικαίωµα να επεµβαίνει στο ανθρώπινο σώµα χωρίς τη θέληση του φορέα του. Μία από τις µερικότερες ελευθερίες που προκύπτουν από το άρθρο 5παρ.1 Σ είναι η ελευθερία του σωµατικού αυτοκαθορισµού (υλικήσωµατική ελευθερία του ατόµου) η οποία περιλαµβάνει ασφαλώς την απαγόρευση επεµβάσεων επί του σώµατος του ανθρώπου αλλά και ελευθερία διάθεσής του από το υποκείµενο του δικαιώµατος. Το δικαίωµα αυτό της ελεύθερης διάθεσης του σώµατος κάθε ανθρώπου µπορεί να συνδυαστεί µε ένα άλλο µερικότερο δικαίωµα της υλικής ελευθερίας το οποίο δεν είναι άλλο από το δικαίωµα διενέργειας υλικών πράξεων κάθε είδους. Ο ελεύθερος άνθρωπος πράττει ο,τιδήποτε επιθυµεί. Σε αυτά τα δικαιώµατα βασίζεται η ρύθµιση του άρθρου 304 παρ.4 περίπτωση α,β Π.Κ. 13

14 2. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η µητέρα, είναι φορέας και των δικαιωµάτων της ζωής του άρθρου 5 παρ.2 Σ (όπως αναλύθηκε παραπάνω) αλλά και του δικαιώµατος στην υγεία κατά το άρθρο 5 παρ.5 Σ. Η σωµατική υγεία, περιλαµβάνει τόσο την ψυχική όσο και τη σωµατική υγεία δηλαδή το corpus και το animus του δικαιώµατος Η πτυχή του δικαιώµατος στην υγεία που µας ενδιαφέρει στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι η εξουσία που παρέχει στον φορέα να προβαίνει αλλά και να δέχεται τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαφύλαξη και τη προάσπισή της. Το κράτος λοιπόν, ως αποδέκτης της προστατευτικής ενέργειας του δικαιώµατος έχει υποχρέωση µέριµνας για τη λήψη όλων των απαραίτητων νοµοθετικών µέτρων για την προστασία της υγείας. Σε αυτά τα µέτρα ανήκει αι η ποινική και αστική προστασία. Στο πεδίο αυτό, σε ό,τι αφορά το δίκαιο των αµβλώσεων εµπίπτει η περίπτωση γ παρ.4 του άρθρου 304 Π.Κ. 3. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ως επικουρικό επιχείρηµα υπέρ του θεµιτού των αµβλώσεων, υποστηρίζεται από ορισµένους 9 το δικαίωµα της γυναίκας στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 9 παρ.1 Σ). Υποστηρίζεται, ότι η πλήρης απαγόρευση των αµβλώσεων συνιστά αντίθεση στο συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα κάθε ατόµου στην ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή. Εφόσον λοιπόν µε τον όρο ιδιωτική ζωή οριοθετείται ορισµένη περιοχή της ζωής του ανθρώπου, την οποία θέλει να διαφυλάξει από εξωτερικές παρεµβάσεις, από επεµβάσεις τρίτων προσώπων, µία πλήρης απαγόρευση των αµβλώσεων φαίνεται να συνιστά επέµβαση του νοµοθέτη σε ένα χώρο που ανήκει κατ αποκλειστικότητα στη προσωπική σφαίρα της γυναίκας. Αντίστοιχη ρύθµιση εισάγει η διάταξη του άρθρου 8 παρ.1 της ΕΣ Α σύµφωνα µε την οποία «Παν πρόσωπο δικαιούται εις τον σεβασµόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του». Αξιοσηµείωτη είναι η κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των δικαιωµάτων του ανθρώπου στο Στρασβούργο, η οποία έκρινε ότι πάντοτε µία νοµοθετική ρύθµιση για τις αµβλώσεις εµπίπτει στον τοµέα της ιδιωτικής ζωής Συµεωνίδου-Καστανίδου Ε., Εγκλήµατα κατά της ζωής (άρθρα ΠΚ) Β Έκδοση, 2001, (19/05/1976) 14

15 ΕΝΑΡΞΗ ΖΩΗΣ-ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ Σχετικά µε το κυοφορούµενο το ερµηνευτικό ζήτηµα που προκύπτει σχετίζεται µε την έναρξη και τη λήξη της ανθρώπινης ζωής η οποία συµπίπτει µε την αρχή και το τέλος της συνταγµατικής προστασίας. Το χρονικό σηµείο τοποθέτησης της ενάρξεως της ανθρώπινης ζωής έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία διότι από αυτό ακριβώς το σηµείο το έµβρυο θεωρείται άνθρωπος και προστατεύεται πλήρως από όλους τους κλάδους του δικαίου. 1.ΘΕΩΡΙΕΣ Παλαιότερα, υποστηριζόταν η άποψη ότι το έµβρυο αρχίζει να υπάρχει από τη στιγµή της σύλληψης. Αυτή η άποψη ήταν η κρατούσα διότι κατά τη περίοδο εκείνη και ως έννοµο αγαθό θεωρούνταν η εν γενέσει ζωή. Η άποψη αυτή όµως σύντοµα ήρθε αντιµέτωπη µε την πρόοδο της επιστήµης και την ανακάλυψη του λεγόµενου χαπιού «της επόµενης µέρας» (morning after pills). Η ποινική θεωρία έπρεπε εποµένως να συµπορευθεί µε την κοινωνική πραγµατικότητα και την εξέλιξη της ιατρικής. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, υιοθετήθηκε µία νέα άποψη η οποία αποτελεί και την κρατούσα µέχρι τις µέρες µας. Η «εν γενέσει» ζωή, δεν ξεκινά µε τη σύλληψη, αλλά µε την εµφύτευση του γονιµοποιηµένου ωαρίου στη γυναικεία µήτρα 11, καθώς µέχρι το στάδιο αυτό το γονιµοποιηµένο ωάριο δεν έχει σταθερό σύνδεσµο µε το µητρικό οργανισµό και οι πιθανότητες να συγκρατηθεί από τον οργανισµό της µητέρας είναι σε ποσοστό 50%. Η σταθερή αυτή εγκατάσταση πραγµατοποιείται την 7-8 η µέρα από τη στιγµή της γονιµοποιήσεως, χρονικό σηµείο από το οποίο θεωρείται ότι ξεκινά η κυοφορία. Νεότερες απόψεις 12 τοποθετούν αυτό το χρονικό σηµείο τη 13 η ηµέρα µετά τη σύλληψη. Όµως, λόγω της µεγάλης πρακτικής δυσκολίας καθορισµού αυτού του χρονικού σηµείου έχει επικρατήσει η άποψη πως οποιαδήποτε ενέργεια αποτροπής της εµφυτεύσεως γίνεται κατά τις πρώτες 4 εβδοµάδες από την αρχή της τελευταίας εµµήνου ρήσεως είναι εκτός των πλαισίων προσβολής του ποινικού δικαίου. Στο ίδιο αποτέλεσµα κατέληξε η θεωρία και µε το επιχείρηµα ότι προστατευόµενο έννοµο αγαθό είναι το έµβρυο ως ιδιότητα του γυναικείου σώµατος. Σε αυτή τη περίπτωση ο χρόνος εµφύτευσης πράγµατι ταυτίζεται µε την έναρξη του εννόµου αγαθού αφού από αυτό το σηµείο και έπειτα πραγµατοποιείται η οργανική του σύνδεση µε το 11 Ανδρουλάκης Ν. Ποινικόν ίκαιον, ειδικόν µέρος, A.Eser, σε Schönke/Schröder, StGB, 25. Aufl, 1997, 218, 15 15

16 σώµα της µητέρας, και αρχίζει έτσι να εµφανίζεται ως ιδιότητα του µητρικού σώµατος. Εάν θεωρήσουµε λοιπόν πως το κυοφορούµενο δεν αποτελεί ανεξάρτητο αγαθό αλλά ιδιότητα του γυναικείου σώµατος, µπορεί να προστατεύεται στο ποινικό δίκαιο µόνο µε την προοπτική εξέλιξής του σε ολοκληρωµένο άνθρωπο. Η βιωσιµότητα εποµένως του εµβρύου αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την αναγνώρισή του ως εννόµου αγαθού και την προστασία του µε κανόνες του ποινικού δικαίου. Το ποιοτικό αυτό κριτήριο της βιωσιµότητας, είναι εξαιρετικά σηµαντικό διότι µας εντάσσει στο κοινωνικό κριτήριο προσδιορισµού τόσο του εννόµου αγαθού όσο και των θεµελιωδών δικαιωµάτων το οποίο θα εκτεθεί αµέσως παρακάτω. Άλλωστε συνάδει και µε τη γενικότερη θεωρία του θεµελιώδους δικαιώµατος στη ζωή το οποίο προστατεύει το κυοφορούµενο ως αντικείµενο ποιοτικά κατώτερο και όχι ισότιµο µε το δικαίωµα της µητέρας. 16

17 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Σε ένα ζήτηµα τόσο περίπλοκο όπως αυτό της άµβλωσης, το οποίο έχει απασχολήσει τόσο από άποψη ποινικού δικαίου όσο και συνταγµατικού και το οποίο, όπως αναφέρθηκε στην αρχή, έχει έντονο ηθικό περιεχόµενο (θρησκευτικές πεποιθήσεις) πρέπει να εξεταστεί και κοινωνικά. Τα έννοµα αγαθά είναι κοινωνικά αγαθά. Το ίδιο ισχύει και για τα συνταγµατικά αγαθά τα οποία µολονότι έχουν ως αντικείµενο του δικαιώµατος τη ζωή ως βιολογικό φαινόµενο, αυτή γίνεται αντιληπτή και σηµασιολογείται κοινωνικά. Η κοινωνική αντίληψη, λοιπόν, επί του φαινοµένου της τεχνητής διακοπής της κυήσεως µπορεί να δώσει λύση στο αδιέξοδο που οδηγείται η θεωρία προσπαθώντας να ρυθµίσει καθαρά τεχνικά το ζήτηµα της άµβλωσης. Αποτελεί εποµένως τον τελευταίο κρίκο από όπου πρέπει να διέλθει µία ρύθµιση έτσι ώστε να επιτελεί το σκοπό της και να µην είναι ξένη προς την έννοµη τάξη στην οποία θα εφαρµοστεί. Το Σύνταγµα, δεν αντιµετωπίζει τη ζωή «νατουραλιστικά» αλλά αξιολογικά διότι όπως διακηρύσσει στο άρθρο 25 παρ. 1 Σ προστατεύει τη ζωή του ανθρώπου «ως µέλους του κοινωνικού συνόλου», ως ατόµου κοινωνικά καθορισµένου και όχι ως απλού βιολογικού όντος. Αυτό σηµαίνει πως οι διάφορες εξελίξεις που πραγµατοποιούνται στο ιστορικό γίγνεσθαι, φορτίζουν ιδεολογικά τις συνταγµατικές διατάξεις και καταγράφονται σε αυτές, δεν επιτρέπουν στο Σύνταγµα να διαµορφώσει µια καθαρή και σταθερή ιδεολογική φυσιογνωµία. Εποµένως, σε ό,τι αφορά την εφαρµογή και την ερµηνεία των συνταγµατικών διατάξεων (του άρθρου 5 παρ.2 Σ στη συγκεκριµένη περίπτωση) θα πρέπει αφ ενός να λαµβάνονται υπ όψιν όλες οι βασικές συνταγµατικές αξίες, µε τις οποίες θα πρέπει να εναρµονίζονται και αφ ετέρου οι σχετικές κυρίαρχες κοινωνικές αντιλήψεις, όπως διαµορφώνονται κάθε φορά από την ιστορική ισορροπία που έχει δηµιουργηθεί ανάµεσα στα αντιτιθέµενα συµφέροντα 13. Σε περίπτωση, λοιπόν, που υπάρχει σύγκρουση µεταξύ των δικαιωµάτων, δεν είναι δόκιµο να προσφεύγουµε σε µία αφηρηµένη a priori ποιοτική στάθµισή τους αλλά σε µία εξατοµικευµένη σε µία συγκεκριµένη αξιολόγηση, αφού όπως έχει λεχθεί όλα τα συνταγµατικά δικαιώµατα είναι ισότιµα µεταξύ τους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να στηρίζεται σε δεδοµένα και κριτήρια καθαρά αντικειµενικά. Από τη µία πλευρά δηλαδή θα πρέπει να σταθµίζονται τα συγκρουόµενα συµφέροντα µε τη βοήθεια της αρχής της αναλογικότητας (πραγµατικές συνθήκες συγκυρίας) και από την άλλη θα πρέπει να λαµβάνεται υπ όψιν η 13 Κατρούγκαλος Γ., Το δικαίωµα στη ζωή και το θάνατο, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα Αθήνα- Κοµοτηνή 1993, σ15 επ. 17

18 ιστορική αξιολόγηση των αγαθών αυτών, πώς δηλαδή τα αντιµετωπίζει το κοινωνικό σύνολο, η κυρίαρχη κοινωνική αντίληψη τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Έτσι εξηγούνται και οι τόσο διαφορετικές προσεγγίσεις του δικαίου των αµβλώσεων στο πέρασµα των χρόνων, οι οποίες οδήγησαν το 1986 στην πλήρη αναµόρφωσή του. Είναι πολύ πιθανό εποµένως σε διαφορετικές ιστορικές στιγµές να δοθούν αντίθετες ή πολύ διαφορετικές απαντήσεις πάνω στο ίδιο πρόβληµα. Η ιστορική εξέλιξη, επιφέρει πάντοτε την ανάλογη εξέλιξη του νοηµατικού περιεχοµένου του συνταγµατικού κανόνα. Ακριβώς αυτό συµβαίνει και στην περίπτωση της άµβλωσης η οποία αποτελεί κλασικό παράδειγµα σύγκρουσης του δικαιώµατος στη ζωή (ως αντικειµενικού κανόνα) και της ελευθερίας αυτοκαθορισµού και αυτοδιάθεσης της µητέρας. Ως κανόνες µε ισότιµη κατοχύρωση σε συνταγµατικό επίπεδο, η µεταξύ τους στάθµιση δεν είναι δυνατή παρά µόνο αν αξιολογηθούν µε βάση το κοινωνικό γίγνεσθαι και την κυρίαρχη κοινωνική αντίληψη για τα συγκρουόµενα αγαθά. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η σηµαντικότερη νοµική συµβολή του Supreme Court 14 κατά την οποία για το προσδιορισµό των χρονικών ορίων της επιτρεπόµενης άµβλωσης, πρέπει να απεµπλακούµε από τα ιατρικά δεδοµένα, τα οποία ασφαλώς πρέπει να συµβουλευόµαστε ως κατευθυντήρια γραµµή. Η ζωή, δεν προστατεύεται ως καθαρά βιολογικό συµβάν αλλά νοηµατοδοτείται κοινωνικά. Στην ελληνική έννοµη τάξη η σηµαντική τροποποίηση του δικαίου των αµβλώσεων (ν.1609/1986) ήταν αποτέλεσµα της πολύ διαφορετικής αντιµετώπισής τους από τον κοινωνικό χώρο, σε σύγκριση πάντα µε την από το δίκαιο αντιµετώπισή τους (ποινικοποίηση). Αυτό γίνεται έντονα αντιληπτό από τη συχνότητα των προσβολών τους. Αν η άµβλωση, θίγει έννοµο αγαθό (το έµβρυο) που δε διαφέρει ουσιαστικά από το έννοµο αγαθό της ζωής δε δικαιολογείται σε καµία περίπτωση αυτή η σηµαντικά διαφορετική στάση του κοινωνικού συνόλου απέναντι στις προσβολές τους. Εποµένως οι καταδίκες για ανθρωποκτονία θα έπρεπε να είναι ίσες σε αριθµό µε τις καταδίκες για τέλεση άµβλωσης. Όµως από στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες της δεκαετίας του 60, σε σχέση µε τον υπερβολικά µεγάλο αριθµό των τελεσµένων αµβλώσεων που πραγµατοποιούνταν και που, λόγω του παρανόµου χαρακτήρα τους, µόνο κατά προσέγγιση µπορούν να προσδιοριστούν, οι καταδίκες είναι ελάχιστες. Αυτό το φαινόµενο παρατηρείται παγκοσµίως. Ενδεικτικά στην Ελλάδα, από τις αµβλώσεις που τελούνταν το χρόνο 15, καταδικάστηκαν το άτοµα, το , το , το ,ττο και το 1986 κανείς. Βλέπουµε εποµένως την πάρα πολύ µεγάλη διαφορά που υφίσταται ανάµεσα στον αριθµό των 14 Απόφαση Roe v. Wade, 410 U.S 113 (1973) 15 Άλλοι τις υπολόγιζαν σε ετησίως 18

19 τελεσµένων πράξεων και των καταδικών, κάτι που στις περιπτώσεις των ανθρωποκτονιών δεν παρατηρείται 16. Επίσης, αυτό το γεγονός καταδεικνύει την πολύ διαφορετική λειτουργία του ποινικού νόµου στις δύο αυτές περιπτώσεις, γεγονός που µπορεί να θεωρηθεί απόρροια της πολύ διαφορετικής στάσης του κράτους και της κοινωνίας απέναντι στα δύο αυτά αγαθά. Επιβεβαιώνεται έτσι και η συµβολική σηµασία του ποινικού δικαίου των αµβλώσεων. 16 Το 1974 από τις 67 τελεσµένες ανθρωποκτονίες από πρόθεση, καταδικάστηκαν οι 30, το 1976 από τις 118 οι 36, το 1979 από τις 108 οι 16, το 1986 από τις 153 οι

20 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΒΛΩΣΗ Στην κοινωνική αντίληψη οφείλεται η κλιµάκωση της προστασίας του εµβρύου όσο προχωράει η εγκυµοσύνη της µητέρας. Ξεκινώντας εποµένως από την απόλυτη ελευθερία διενέργειας αµβλώσεων κατά τις πρώτες εβδοµάδες, το δικαίωµα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας της εγκύου αξιολογείται ως σηµαντικότερο συγκριτικά µε το δικαίωµα στη ζωή του εµβρύου, το οποίο δεν αποτελεί αυτοτελή ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτή η «εν σπερµάτι» ζωή δεν αξιολογείται κοινωνικά ως πλήρης, εποµένως οποιαδήποτε επέµβαση επάνω της δεν θεωρείται ως προσβολή του εννόµου αγαθού της ζωής και σε καµία περίπτωση ως ανθρωποκτονία (άρθρο 304 παρ.4 περίπτωση α Π.Κ) Όσο προχωρά όµως η κύηση και το έµβρυο καθίσταται βιώσιµο, η ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας και του αυτοκαθορισµού της εγκύου, υποχωρεί µπροστά στην αντικειµενική αρχή του δικαιώµατος στη ζωή του εµβρύου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αυτοτελής και αυθύπαρκτη ύπαρξη της µητέρας υπερισχύει µονάχα σε περιπτώσεις που απειλείται σοβαρός και αναπότρεπτος κίνδυνος για τη σωµατική και ψυχική υγεία της µητέρας (άρθρο 304 παρ.4 περίπτωση γ Π.Κ) Ο κίνδυνος αυτός είναι γνωστός στη θεωρία ως «ιατρική ένδειξη». Προβάδισµα έχει το έννοµο αγαθό του εµβρύου σε βάρος της ελευθερίας της µητέρας. Η κοινωνική αντίληψη λοιπόν σε συνδυασµό και µε τις διακηρύξεις της βιολογίας και της ιατρικής αναγνωρίζει το γεγονός ότι το έµβρυο, όσο περνούν οι εβδοµάδες της κυήσεως αναπτύσσει ανθρώπινα χαρακτηριστικά, εξελίσσεται και η επικείµενη γέννηση του καθίσταται βεβαία. Αυτό το χρονικό σηµείο όµως έχει τοποθετηθεί περισσότερο αυθαίρετα µε βάση τις κοινωνικές αντιλήψεις και λιγότερο µε βάση την ιατρική, αφού καµία ποιοτική µεταβολή δεν παρατηρείται στο έµβρυο των 12 εβδοµάδων που να δικαιολογεί τη διαφορετική ποινική µεταχείριση. Ήδη από το τέλος της διαδικασίας της εµφύτευσης έχει συντελεστεί η εξατοµίκευση του µελλοντικού ανθρώπου στα βασικά της σηµεία και επιπροσθέτως, έχει ξεκινήσει και η διαµόρφωση των πρώτων οργάνων τα οποία την 8 η εβδοµάδα λειτουργούν κανονικά 17. Το όριο αυτό, εκτός από τον αυθαίρετο χαρακτήρα του, ο οποίος θεµελιώνεται στις κοινωνικές αντιλήψεις, είναι θεµιτό όχι λόγω της βιολογικής εξέλιξης του εµβρύου αλλά λόγω άλλων παραγόντων που συνεκτιµώνται, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τα έννοµα αγαθά της 17 Η αντίληψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαία ρύθµιση στα εθνικά συντάγµατα σε ότι αφορά το χρονικό αυτό σηµείο. Στη Γαλλία, η άµβλωση θεωρείται επιτρεπτή µόνο κατά τις 10 πρώτες εβδοµάδες της κύησης ενώ στη Ολλανδία κατά τις 20 πρώτες. 20

21 γυναίκας. Έτσι, το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο θεωρείται δικαιολογηµένη η διακοπή της κύησης προσδιορίζεται µε βάση δύο άξονες. Αφενός δεν πρέπει να είναι υπέρµετρα µικρό, για να µην περιορίζει και αναιρεί το δικαίωµα αυτό προσδιορισµού της γυναίκας και αφετέρου δεν πρέπει να εκτείνεται σε σηµείο που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία της γυναίκας και την ικανότητά της να τεκνοποιήσει µελλοντικά. εν θεωρείται άδικη η πράξη διακοπής της κυήσεως και στη λεγόµενη «ευγονική» ένδειξη, κατά την οποία σε περίπτωση που δεν έχουν συµπληρωθεί 24 εβδοµάδες κύησης, είναι επιτρεπτή η πραγµατοποίηση αµβλώσεως σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια προγεννητικής διάγνωσης διαπιστωθούν σοβαρές ανωµαλίες του εµβρύου (ή απλώς ενδείξεις τέτοιας ανωµαλίας) οι οποίες επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού. Ο δικαιολογητικός λόγος αυτής της ρύθµισης δεν οφείλεται σε καµία περίπτωση στην επιθυµία της πολιτείας για άσκηση ευγονικής πολιτικής, κάτι που διαφαίνεται και από την απαίτηση της συναίνεσης της εγκύου. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε υπέρµετρη επέµβαση στην προσωπική σφαίρα της γυναίκας. Αντιθέτως, κατευθύνεται προς το συµφέρον της διότι καµία έννοµη τάξη δεν µπορεί να έχει τη σκληρότητα να επιβάλλει και µάλιστα µε την απειλή ποινής σε έναν ή δύο ανθρώπους την επαχθή µοίρα της απόκτησης και ανατροφής ενός βαριά «ελαττωµατικού» παιδιού 18. Η ένδειξη αυτή, αποτελεί µία µερικότερη πτυχή της ελευθερίας της γυναίκας. Σε ότι αφορά το χρονικό όριο των 24 εβδοµάδων οφείλεται στο ότι ορισµένες µορφές προγεννητικής διάγνωσης είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν και να επιφέρουν αποτελέσµατα σε στάδιο ύστερο των 3 µηνών. Επίσης, µέχρι αυτό το χρονικό σηµείο, και σε περίπτωση βέβαια της ύπαρξης της ανωτέρω ανωµαλίας, η ελευθερία της γυναίκας να µην αποκτήσει ένα πνευµατικά καθυστερηµένο ή ανάπηρο παιδί υπερτερεί. Στη συνέχεια, οφείλουµε να επισηµάνουµε και την «ηθική» ένδειξη η οποία επιτρέπει την τεχνητή διακοπή της κύησης στις περιπτώσεις που η εγκυµοσύνη είναι αποτέλεσµα βιασµού, αποπλάνησης ανήλικης, αιµοµιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί (άρθρο 304 παρ. 4 περίπτωση δ Π.Κ). Βέβαια και εδώ τίθεται χρονικό όριο 19 εβδοµάδων το οποίο επίσης µοιάζει αυθαίρετο και καθιερωµένο µε βάση την κοινωνική συνείδηση. Στις περιπτώσεις αυτές που η εγκυµοσύνη οφείλεται σε τέτοια εγκλήµατα τα οποία θίγουν βάναυσα την ελευθερία της γυναίκας, την οικογενειακή της τάξη ή την ανηλικιότητα, θα αποτελούσε κατάφωρη προσβολή της ελευθερίας της ο εξαναγκασµός της να συνεχίσει µία ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη 19. Είναι εξαιρετικά βαρύ συνειδησιακό φορτίο 18 Ανδρουλάκης Ν., Ποινικόν ίκαιον, Ειδικόν Μέρος, 1974, 95-Τ. 19 Βλ. και Τ.Φιλιππίδη, Μαθήµατα Ποινικού ικαίου, Ειδ. Μέρος, β, 1981,

22 η γέννηση ενός παιδιού, το οποίο θα υπενθυµίζει συνεχώς στη γυναίκα τις βίαιες και αποτρόπαιες στιγµές της σύλληψης του ενάντια στη θέλησή της. Άλλωστε, πώς θα ήταν δυνατόν να επιτρέπεται η διακοπή της κύησης στην περίπτωση που πρόκειται να γεννηθεί ένα «καθυστερηµένο» παιδί, το οποίο κυοφορείται µε τη θέληση της µητέρας και όχι ένα παιδί το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο προϊόν «ανωτέρας βίας», βρίσκεται στα σπλάχνα της µητέρας χωρίς τη θέλησή της. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να παρατεθούν ορισµένες γενικές παρατηρήσεις. Σε όλες τις παραπάνω επιτρεπόµενες µορφές διακοπής της κύησης η πράξη πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, να ενεργείται δηλαδή (άρθρο 304 παρ.4 Π.Κ): α. από γιατρό µαιευτήρα-γυναικολόγο β. µε συµµετοχή αναισθησιολόγου γ. σε οργανωµένη νοσηλευτική µονάδα δ. µε τη συναίνεση της εγκύου και στην περίπτωση που αυτή είναι ανήλικη και ενός γονέα ή προσώπου που ασκεί την επιµέλειά της Από τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι τρείς πρώτες περιπτώσεις έχουν τεθεί για τη προστασία της σωµατικής ακεραιότητας της εγκύου. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα χρονικά όρια που θέτει ο νοµοθέτης (12, 19,24 εβδοµάδες) αρχίζουν να υπολογίζονται από τη στιγµή της εµφύτευσης και όχι από τη στιγµή της γονιµοποίησης. Από την ανωτέρω ανάλυση, βλέπουµε πώς διαµορφώνεται το ποινικό δίκαιο των αµβλώσεων, το οποίο κατά βάση αξιολογεί και οριοθετεί το έννοµο αγαθό της ζωής µε βάση συνταγµατικούς και «κοινωνικούς» κανόνες. 22

23 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ζήτηµα της άµβλωσης, ένα φαινόµενο µε έντονο κοινωνικοηθικό περιεχόµενο, απασχόλησε το δίκαιο από πολύ νωρίς και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο υπέστη και πολλές τροποποιήσεις. Τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα του εµβρύου έρχονται σε σύγκρουση µε αυτά της µητέρας σε µία προσπάθεια στάθµισης του τι είναι ηθικά και τι νοµικά αποδεκτό. Η µη αυτοτελής ύπαρξη του εµβρύου αποτέλεσε καθοριστικό κριτήριο τόσο κατά την αξιολόγηση των συνταγµατικών δικαιωµάτων όσο και κατά την ανάλυση των υφιστάµενων εννόµων αγαθών, έτσι ώστε να δοθεί πιο ευρεία και ολοκληρωµένη προστασία στη µητέρα. Άλλωστε αυτή είναι και η αντιµετώπιση που επιτάσσει η κοινωνική αντίληψη η οποία δεν θεωρεί το έµβρυο ως άνθρωπο κατά τους πρώτους µήνες της κύησης, κάτι που αλλάζει όσο προχωρά η εγκυµοσύνη και το έµβρυο καθίσταται βιώσιµο. SUMMARY The issue of abortion, because of its intense social and moral content, has influenced law from quite early in history. That s the reason for which it has been through a lot of modifications. The constitutional rights of the embryo are in contrast with those of the pregnant mother when it comes to the research on what is morally and what legally acceptable within the field of abortion. The fact that the embryo is not a shaped and self-existent human has been taken into consideration while evaluating and analyzing the constitutional rights in order to give a more complete protection to the mother. In fact, this is the way the society and the social belief approach this matter. The people throughout the decades are of the belief that the embryo is not a human while in the early months of the pregnancy, opinion that changes and matures as the pregnancy continues and there is a high possibility of the fetus to be born alive. 23

24 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ηµητρόπουλος Α., Συνταγµατικά ικαιώµατα τόµος γ -Β Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2. Χρυσόγονος Κ., Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα, Τρίτη αναθεωρηµένη έκδοση, Νοµική Βιβλιοθήκη Έκδοση Ανδρουλάκης Ν., Ποινικόν ίκαιον Ειδικόν Μέρος, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα αγτόγλου Π., Ατοµικά ικαιώµατα, τ. Α, Αθήνα Κοµοτηνή, Συµεωνίδου-Καστανίδου Ε., Εγκλήµατα κατά της ζωής (άρθρα ΠΚ) Β Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη Κατρούγκαλος Γ., Το δικαίωµα στη ζωή και το θάνατο, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα Αθήνα-Κοµοτηνή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α.

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 1340200300085

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, σε επανειληµµένες συνεδριάσεις, εξέτασε το ζήτηµα των αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 3 Α ΜΕΡΟΣ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ... 4 3. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ Α.Μ.1340200700143 ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.Σηµασία 2 II.Ελληνική Ρύθµιση 2 α.προηγούµενα Συντάγµατα...2 β.ισχύον Σύνταγµα...3 III. ιεθνής κατοχύρωση-ξένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 152 (Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα Αριθ. Πρωτ Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική.

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Κώστας Κοσμάτος Δ.Ν., Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. kkosmato@law.duth.gr Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου. Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου. Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος Β Εξάµηνο 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2340/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων.

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων. 1 Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Θέμα ημερίδας: Χρόνος ημερίδας: Σπάνια νοσήματα και Ε.Σ.Υ. 21-6-09, ώρα 09:30 π.μ. 13:30 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 216/25-7-2001 ΦΕΚ 167, ΤΕΥΧΟΣ Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στο κείµενο περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες αρχές που αναφέρονται στη συµπεριφορά των νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Νοµικής Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου (διδάσκοντες: Α. ηµητρόπουλος, Ζ. Παπαϊωάννου) Μερεντίτη Μαρία Α.Μ:1340200000864 Θέµα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου. Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά μέτρα

Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου. Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά μέτρα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

«Τα πολιτικά δικαιώµατα των κρατουµένων»

«Τα πολιτικά δικαιώµατα των κρατουµένων» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ : Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΜΑ : «Τα πολιτικά δικαιώµατα των κρατουµένων» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Άννα-Μαρία Λύρα Α.Μ.1340200200280

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προπυλαίων 7, 11742 Αθήνα Τηλ/fax: 210 9239913 - email:pesa@pesa.com.gr, - http:www.pesa.gr Αθήνα 3 7 2014 Αριθμ. Πρωτ.:2140 Προς: Όλα τα μέλη ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Nicola Countouris Το δίκαιο της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων, EC/ERA Σεμινάριο για τα μέλη του Δικαστικού Σώματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της. ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ Σου/της. του, κατοίκου..., οδός. αριθμός.., τηλ... ΚΑΣΑ Του προσωρινού Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... 5 1 1. Εργατικό ατύχημα ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έννοια του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή των κανόνων δικαίου συνιστά σε πρώτο επίπεδο η ερµηνεία τους προκειµένου να διακριβωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης» - 1 - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας» (άρθρα 5 παρ. 4, 3 Συντ.,

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ * Ισµήνη Ανδρουλιδάκη - ηµητριάδη Οµότιµη Καθηγήτρια Νοµικής του Παν/µίου Αθηνών

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ * Ισµήνη Ανδρουλιδάκη - ηµητριάδη Οµότιµη Καθηγήτρια Νοµικής του Παν/µίου Αθηνών Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ * Ισµήνη Ανδρουλιδάκη - ηµητριάδη Οµότιµη Καθηγήτρια Νοµικής του Παν/µίου Αθηνών Α. Ο νοµικός σύνδεσµος γιατρού και ασθενούς από την άποψη

Διαβάστε περισσότερα

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής ΟΤΑΝ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ Α) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Με αφορµή την ανακοίνωση των µεταθέσεων του 2009 στον κλάδο των οικονοµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα