Από τις υπηρεσίες Πληροφόρησης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από τις υπηρεσίες Πληροφόρησης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»"

Transcript

1 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Από τις υπηρεσίες Πληροφόρησης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» Ηλεκτρονικά Συστήµατα Πληρωµών 2007 Ηλεκτρονικές Πληρωµές «Ο όρος ηλεκτρονικές πληρωµές περιλαµβάνει κάθε πληρωµή προς τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες ή τις δηµόσιες υπηρεσίες από πολίτες ή επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούνται µε τη µεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου µε χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας» (Somaraki & Hanssens, 2003) Συστήµατα πληρωµών που χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά δίκτυα υπάρχουν από τη δεκαετία του 1960 (κυρίως για τη µεταφορά χρηµατικών ποσών µεταξύ µεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών) Electronic Funds Transfer (EFT) Π.χ. σήµερα το παγκόσµιο διατραπεζικό δίκτυο SWIFT, ΙΑΣ Α.Ε.

2 Ηλεκτρονικές Πληρωµές Ταξινόµηση βάσει της τεχνολογίας του δικτύου διανοµής Μέσω Ηλεκτρονικών ικτύων (Internet, ATM, EFT) Μέσω Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Payments) Μέσω τηλεφώνου Βάσει του πόσο «παραδοσιακό»-«καινοτόµο» είναι το σύστηµα Παραδοσιακά συστήµατα προσαρµοσµένα στο ιαδίκτυο Καινοτόµα συστήµατα για χρήση στο ιαδίκτυο Βασικοί άξονες τους οποίους πρέπει να προσεγγίσουµε Τεχνολογικές Εξελίξεις Κοινωνικοί Προβληµατισµοί Νοµικό Πλαίσιο Συστήµατα Ηλεκτρονικών Πληρωµών Συστήµατα Ηλεκτρονικών Πληρωµών Γραµµάτιο Λογαριασµός «Παραδοσιακά» Συστή- µατα προσαρµοσµένα στο ιαδίκτυο Πιστωτικές Κάρτες Χρεωστικές Κάρτες Ηλεκτρονικές Επιταγές Μεταφορά Ποσών (e-banking) Πάγιες Εντολές (e-banking) X X X X X «Καινοτόµα» συστήµατα για χρήση στο ιαδίκτυο Ηλεκτρονικό χρήµα Προπληρωµένες Κάρτες Πληρωµές µεταξύ οµότιµων-p2p X X X

3 From Individuals To Merchant ACH Merchants Merchant Small to Medium Business ACH Large Businesses WIRE WIRE ACH ACH ACH EDI ACH EDI Government WIRE WIRE ACH ACH ACH EDI ACH EDI Most commonly used direct payment choices Συστήµατα Πληρωµών Issuer (Τράπεζα Πληρωτή) Acquirer (Τράπεζα Πληρωνόµενου) ή Payer (Πληρωτής) Payee (Πληρωνόµενος)

4 «Παραδοσιακά» Συστήµατα Ηλεκτρονικών Πληρωµών Πιστωτικές Κάρτες Συναλλαγές Πίστωση του οργανισµού προς τον κάτοχο. Εκκαθάριση στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα (ολική ή µερική) H Απαιτούµενες για τη συναλλαγή πληροφορίες περιέχονται σε ειδική κάρτα µε µαγνητική ταινία ή µικροεπεξεργαστή Στον «φυσικό» κόσµο απαιτείταιηύπαρξητερµατικού το οποίο επαληθεύει την εγκυρότητα της συναλλαγής (όριο, ισχύς κάρτας). Στο Internet, υποβάλλεται ηλεκτρονικά ο αριθµός της κάρτας. Γνωστές και αποδεκτές: Από τους εµπόρους, χωρίς σηµαντικές επενδύσεις, Απότοκοινό, χωρίς αλλαγή στη συµπεριφορά των καταναλωτών. Έτοιµες υποδοµές, δυνατότητα πραγµατοποίησης διεθνών συναλλαγών Ηλεκτρονικές Πληρωµές: Πιστωτικές Κάρτες - Κόστος

5 Πληρωµές µε Πιστωτική Κάρτα Card#, $ Issuer Card, statement Acquirer Card#, signed slip, $ Card#, signed slip Buyer Issuer Merchant Πληρωµές µε Πιστωτική, χωρίς την επίδειξη της κάρτας (Web, τηλέφωνο, ) Card#, $ Issuer Card, statement Acquirer Card#, $ Card#, $ Buyer Issuer Merchant

6 Ηλεκτρονικές Πληρωµές µε Πιστωτικές Κάρτες Προβλήµατα Ασφάλειας Προβλήµατα Απάτης (fraud): Κλεµµένες κάρτες Υποκλοπή αριθµού Κάρτας, κατά τη µεταφορά στο site εµπόρου Υποκλοπή αριθµού Κάρτας, από το site του εµπόρου Οι επιθέσεις αφορούν κυρίως τους εµπόρους Chargeback problem: ο πελάτης αρνείται να πληρώσει τη συναλλαγή που δηλώνει ο έµπορος Έµποροι: Ασφαλείς πρακτικές για την πρόληψη επιθέσεων Ο δικτυακός τόπος Υπηρεσίες Πρόληψης - Εντοπισµού Απατών (Πιστωτικές Κάρτες) Έγκριση σε πραγµατικό χρόνο (online) Τεχνολογίες κρυπτογράφησης και αυθεντικότητας SSL (Secure Sockets Layer), SET (Secure Electronic Transactions) Σύστηµα Επαλήθευσης της ιεύθυνσης Χρέωσης του αγοραστή (Address Verification System- AVS) Κωδικοί Επαλήθευσης (Εγκυρότητας) της Κάρτας (Card Verification Methods CVM) Χρήση Κωδικών (Μελέτη περίπτωσης: Verified by Visa) Αρχεία ιστορικού (negative positive historical files) Customer follow-up

7 Ηλεκτρονικές Επιταγές «Φυσικός κόσµος»: Γραπτή εντολή από τον εκδότη προς τον αποδέκτη (Τράπεζα) για καταβολή ποσού σε τρίτο πρόσωπο. Ηλεκτρονικές Επιταγές Η επιταγή είναι σε ηλεκτρονική µορφή Ψηφιακή υπογραφή (Digital Signature) Το συγκεκριµένο σύστηµα πληρωµών απαιτεί την ύπαρξη µιας Υποδοµής ηµοσίου Κλειδιού (PKI) Προβλήµατα στην εξάπλωση του, ιδιαιτέρως για διεθνείς συναλλαγές Συστήµατα: CheckFree, E-Checks FSTC Επιταγές Chequebook Payer Presents cheque Cheque Payee Issues statement Lodges (endorsed) cheque Cheque Payer s Bank Verifies availability of funds and debits account Clearing Payee s Bank Credits account and forwards cheque for clearing

8 Ηλεκτρονικές Επιταγές Αρχιτεκτονική (Γενικά) Payer Payee Write Echeck, Sign or WWW Echeck Verify Signatures, Endorse, Write Deposit, Sign Endorsed Echeck Deposit Verify Signatures, Debit Echeck Clear and Settle Echeck Endorsed Echeck Verify Signatures, Credit Deposit Payer s Bank Payee s Bank Μπλοκ Ηλεκτρονικών Επιταγών (παράδειγµα)

9 «Καινοτόµα» Συστήµατα: Ηλεκτρονικό Χρήµα Ηλεκτρονικό χρήµα: «Η αποθήκευσηχρηµατικής αξίας, σε ψηφιακή µορφή µέσω µιας συσκευής που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ευρέως για την πραγµατοποίηση πληρωµών σε δίκτυα χωρίς την χρήση τραπεζικών λογαριασµών.» ΕυρωπαικήΚεντρικήΤράπεζα Τα σχήµατα ηλεκτρονικού χρήµατος στηρίζονται Σε προπληρωµένες Κάρτες αποθηκευµένης αξίας (prepaid stored-value) Έξυπνες Κάρτες (µικρο-τσιπ & µνήµη) ήκάρτεςµαγνητικής ταινίας Στη µνήµη Η/Υ (ή άλλης φορητής συσκευής) µε µορφή λογισµικού e-wallet Ηλεκτρονικά νοµίσµατα (e-coins) ή Ηλεκτρονικά µετρητά (e-cash) Μondex (Offline Traceable) Κάρτα Αποθηκευµένης Αξίας (stored value electronic purse / smartcard) Έλεγχος για επαναλήψεις Ενηµέρωση Λογαριασµού ΠΛΗΡΩΜΕΣ Οποιαδήποτε στιγµή: Ανάληψη Χ Μετρητής + X 1. Απαίτηση 2. Πλήρωσε Y 1. Απαίτηση Οποιαδήποτε στιγµή: Κατάθεση Υ Μετρητής - Y 2. Πλήρωσε Y

10 Προπληρωµένες Κάρτες Αποθηκευµένης αξίας Ηκάρταπεριέχει(a) ή αντιστοιχεί (b) σε χρηµατικό ποσό ανάλογο µε αυτό που έχει προπληρωθεί. a) Ο κάτοχος της µπορείνατηφορτίζεικάθεφοράµε τοποσόπουεπιθυµεί. b) Οι λογαριασµοί µε ταπροπληρωµέναποσάείναιαποθηκευµένοι σε ειδικό διακοµιστή (server). Ηκάρτα µπορεί να είναι ανώνυµη ήονοµαστική. Χρησιµοποιούνται κυρίως για την διεκπεραίωση συναλλαγών µικρής αξίας στο Net (µικροπληρωµές) αλλά και στον «αληθινό» κόσµο. εναπαιτούνπροεγγραφήσεκάποιοτρίτοµέρος ή χρήση τραπεζικού λογαριασµού / πιστωτικών καρτών Μελέτες : Mondex, Visa Cash, Attica GiftCard, Egnatia Prepay Μετρητά Κατάλληλα για µικρο-πληρωµές (no transaction charge) Ακατάλληλα για πληρωµή µεγάλων ποσών Απαιτεί επαφή πρόσωπο µε πρόσωπο Ανώνυµα Ανεξιχνίαστο (untraceable) Εγγυηµένη πληρωµή (συνήθως)

11 Ηλεκτρονικό Χρήµα µέσω Λογισµικού (Wallet software) Ηλεκτρονικά νοµίσµατα Ένας παροχέας υπηρεσιών πληρωµών εκδίδει ηλεκτρονικά νοµίσµατα. Ηλεκτρονικά τραπεζογραµµάτια υπογεγραµµένα ψηφιακά Τα ηλεκτρονικά νοµίσµατα είναι αποθηκευµένα στον υπολογιστή. Ο χρήστης αποστέλλει µε ηλεκτρονικό τρόπο στο δικαιούχο νοµίσµατα αξίας ίσης µε την αξία του αγαθού Μέσω , ήχρησιµοποιώντας ειδικό λογισµικό (e-wallet software) Οδικαιούχοςµεταφέρει απευθείας στην τράπεζα τα νοµίσµατα για έλεγχο - πίστωση (συστήµατα ONLINE) Οδικαιούχοςδενµεταφέρει απευθείας στην τράπεζα τα νοµίσµατα για έλεγχο - πίστωση (συστήµατα OFFLINE) οµοιότητα µε µετρητά στον φυσικό κόσµο Ηλεκτρονικό Χρήµα µέσω Λογισµικού (Wallet software) Ηλεκτρονικά νοµίσµατα Απαιτήσεις: Ανωνυµία, Μεταφερσιµότητα ιαιρετότητα. Οι περισσότερες πρωτοβουλίες δεν έτυχαν αποδοχής. Πολλές προτάσεις, µη ύπαρξη προτύπων (standards).

12 Ανεξιχνίαστα Ηλ. Μετρητά - Untraceable e-cash Online: ecash, Offline: CAFE Issuer Acquirer sign untraceable ή Buyer anonymously Check Issuer s signature Merchant Anonymity (Ανωνυµία)

13 Το Μοντέλο των «Τυφλών» Υπογραφών (Blind Signatures) Alice 1) Τράπεζα 3) 2) 4) νόµισµα ανώνυµα Έµπορος Untraceable Cash: Προβλήµατα και Λύσεις 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πρόβληµα: Η Τράπεζα δεν γνωρίζει τι υπογράφει, π.χ. 1$ ή 10$ Λύση: Τεχνικές «Cut-and-Choose» Κάθε νόµισµα αναγράφει το ποσό, π.χ. 1$ Ο αγοραστής στέλνει στην Τράπεζα 100 blinded 1$ νοµίσµατα. Η Τράπεζα επιλέγει ένα νόµισµα, καιζητάαπότοναγοραστήνα «φανερώσει» (un-blind) τα υπόλοιπα 99 νοµίσµατα Η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι τα νοµίσµατα αυτά είναι αξίας 1$. Η Τράπεζα υπογράφει «τυφλά» το εναποµείναν νόµισµα. Η πιθανότητα να κλέψει επιτυχώς ο αγοραστής είναι 1/100.

14 Untraceable Cash (Online): Προστασία από DoubleSpending H Αlice ετοιµάζει 100 νοµίσµατα του 1$. Σε κάθε ένα από αυτά προσθέτειενά ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟτυχαίοID αριθµό. Τα «αποκρύπτει» (blind) και τα υποβάλλει στην Τράπεζα. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Η Τράπεζα υπογράφει «τυφλά» (blind signature) τα νοµίσµατα και τα επιστρέφει στην Alice. Η Alice «φανερώνει» τα νοµίσµατα (un-blind). Η Alice χρησιµοποιεί κάποιο(α) από αυτά σε µία αγορά. Οέµπορος υποβάλει το νόµισµα στην τράπεζα για κατάθεση. Η Τράπεζα ελέγχει εάν ο ID αριθµός που εµπεριέχεται στο νόµισµα, έχει χρησιµοποιηθεί στην κατάθεση κάποιου άλλου νοµίσµατος. Εκτός από τις τεχνικές αποτροπής (prevention) του double-spending, υπάρχουν και τεχνικές ανακάλυψης (detection) των double-spenders. Θέµατα Ασφάλειας στις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές ιαθεσιµότητα (Availability) Εµπιστευτικότητα (Confidentiality) Ανωνυµία (anonymity) Αυθεντικότητα (Authentication) Με ποιον συναλλάσσοµαι; Ακεραιότητα (Integrity) Οι πληροφορίες δεν τροποποιούνται από µη εξουσιοδ/µένους χρήστες Μη αποποίηση Ευθύνης (Non Repudiation) Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν µπορούν να αρνηθούν τη συναλλαγή

15 Μικροπληρωµές (micro-payments) Γενικά, µικροπληρωµές θεωρούνται οι πληρωµές για ποσά < 10 ε Γιατί Μικρο-Πληρωµές? Πιστωτικές Κάρτες: ελάχιστο κόστος 20 cents Παροχή υπηρεσιών χαµηλού κόστους (π.χ. per-view, per-click) Χαµένος τζίρος από τη µη ύπαρξητους Περίπου ισ. $ Μουσική, Video Online παιχνίδια Λογισµικό, εικόνες, άρθρα Τζόγος, πορνογραφία. Πληρωµές µεταξύ Οµοτίµων (P2P Payments) Η µεγάλη επιτυχία των Ηλεκτρονικών δηµοπρασιών στο ιαδίκτυο οδήγησε στην ανάγκη δηµιουργίας καινούριων συστηµάτων πληρωµών. υνατότητα σε χρήστες του ιαδικτύου να πραγµατοποιούν απευθείας συναλλαγές Αν η πληρωµή δενµπορεί να γίνει απευθείας (π.χ. ecash), τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας ενδιάµεσος φορέας Π.χ. H υπηρεσία Paypal

16 Πληρωµές µεταξύ Οµοτίµων (P2P Payments) Πληρωµές µεταξύ Οµοτίµων (P2P Payments) https://www.paypal.com

17 Ηλεκτρονικές Πληρωµές P2P - ΗΥπηρεσίαPayPal PayPal Structure PUBLIC COMPANY ebay ONLY MAINTAINS LEDGERS NO MOVEMENT OF REAL MONEY WITHIN PAYPAL USER INTERACTS WITH PAYPAL THROUGH BROWSER PayPal BETWEEN TWO PAYPAL USERS, TRANSACTIONS ARE PURELY BOOK ENTRIES IF REAL MONEY MUST MOVE, PAYPAL SENDS INSTRUCTIONS TO ITS BANK Private Bank X.COM s BANK INTERACTS WITH BANKING SYSTEM THROUGH ACH User USER MAINTAINS NORMAL RELATIONS WITH HIS BANK User s Bank

18 PayPal Structure ACCOUNT HOLDER A ACCOUNT HOLDER A S CREDIT CARD 1. A PAYS X VIA PAYPAL (A HAS ENOUGH IN PAYPAL ACCOUNT) INTERNET 2. OR: PAYPAL CHARGES X S CREDIT CARD PAYPAL ACCOUNT A... ACCOUNT X 6. PAYPAL NOTIFIES X OF PAYMENT. X CHOOSES PAYMENT METHOD ACCOUNT HOLDER X 5. PAYPAL CREDITS X S PAYPAL ACCOUNT ACCOUNT HOLDER A S BANK 3. OR: PAYPAL INITIATES ACH DEBIT ACH PROCESSOR 7. OR: PAYPAL INITIATES ACH CREDIT ACCOUNT HOLDER X S BANK 4. FUNDS ARE DEPOSITED IN PAYPAL S BANK PAYPAL S BANK 8. OR: PAYPAL MAILS CHECK TO X Έξυπνες Κάρτες Μοιάζουν µε µια απλή πλαστική κάρτα Αλλά έχουν ενσωµατωµένο ένα chip µικρο-υπολογιστή 8-bit επεξεργαστή 32 Κ µνήµη ROM 512 bytes RAM

19 Γιατί Έξυπνες Κάρτες; ύσκολο να πλαστογραφηθούν «Ισχυρή» Αυθεντικοποίηση (PIN + φυσική κατοχή) Πολλές εφαρµογές σε µία κάρτα Εκτέλεση κρυπτογραφικών πράξεων µέσα στην κάρτα Εύκολα µεταφέρσιµες Σύγχρονες Τάσεις Ηλεκτρονικών Πληρωµών «Κινητές» Πληρωµές (m-payment) Τηλεοράσεις (t-payment) Bluetooth ή υπέρυθρεςγιαp2p πληρωµές Thanks, it was only $5.50 Hey, let me beam you an echeck for that sandwich you picked up for me

20 «Κινητές» Πληρωµές στο ιαδίκτυο Μελέτη Περίπτωσης: Χρυσή Ευκαιρία (www.xe.gr) Στην ηλεκτρονική έκδοση της εφηµερίδας, ο αναγνώστης για να δει τα στοιχεία επικοινωνίας µιας αγγελίας, πρέπει να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης. Ηπληρωµή για τον κωδικό πρόσβασης γίνεται µέσω κινητού τηλ. Ο χρήστης στέλνει SMS στο 1450 Το κέντρο µηνυµάτων κάθε εταιρίας παροχής υπηρεσιών κιν. Τηλεφωνίας στέλνει ένα SMS που περιλαµβάνει τον κωδικό. Χρέωση στο λογαριασµό του χρήστη ή στην προπληρωµένη κάρτα του ανάλογα µε τοπακέτοχρέωσης(2.38 ευρώ για 24 ώρες πρόσβαση) που επιλέγει ο χρήστης. Μέσα σε ένα µήνα από την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος αγοράστηκαν κωδικοί!

21 Εµπόδια στην Εξάπλωση των Ηλεκτρονικών Πληρωµών στην Ελλάδα Περιορισµένη ιείσδυση του ιαδικτύου σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις Αγοραστική κουλτούρα του Έλληνα καταναλωτή Οι Έλληνες εµπιστεύονται κατά % λιγότερο από τον κοινοτικό µέσο όρο τις πληρωµές µέσω Internet Ελλιπής ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού Μικρό έως ασήµαντο οικονοµικό όφελος (π.χ. µείωση κόστους) για τον καταναλωτή. Καθυστερηµένη υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών νοµοθετηµάτων

22 Βιβλιογραφία ΗΟµάδα εργασίας Ε-3: Ηλεκτρονικές πληρωµές: Προβλήµατα και προοπτικές, ebusiness forum, 2004, Teams&action=teamsviewnewall&pageid=35 Turban, King, Lee, Warketing, Chung (2002): Electronic Commerce A Managerial Perspective. Prentice Hall ρ. Αδάµ Βρεχόπουλος: Σηµειώσεις το Μάθηµα «Ηλεκτρονικό Εµπόριο», Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ικτυογραφία (stored-value cards) (demo mastercard) https://hsm2stl101.mastercard.net/public/login/ebusiness/smart_cards/one_smart_card/in dex.jsp (One smart card (master card) (P2P payment) (Πληρωµές µέσω τράπεζας (online-banking) (Egnatia credit card payment system EgnatiaShop) Verisign Payment Pro full (ηλεκτρονικές επιταγές) (echeck tutorial) (Demo describing SET technology)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας: INTERNET BANKING

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας: INTERNET BANKING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέυα πτυχιακής εργασίας: INTERNET BANKING ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2006 ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-BANKING NETWORKING ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

E-BANKING NETWORKING ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) E-BANKING NETWORKING ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Σηµειώσεις Μαθήµατος Εξαµήνου Κέρκυρα, 2007 Τµήµα Πληροφορικής Ιόνιο Πανεπιστήµιο ιδάσκων: ρ. Εµµανουήλ Μάγκος Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στην Ασφάλεια Η/Υ...4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Κινητό Ηλεκτρονικό Εµπόριο»

«Κινητό Ηλεκτρονικό Εµπόριο» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «Κινητό Ηλεκτρονικό Εµπόριο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5 Εισαγωγή... 5 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5 Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... 7 Πορεία προς το ηλεκτρονικό εμπόριο... 7 Η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιγραφή Ticketing πλατφόρµας Viva.gr

ΘΕΜΑ: Περιγραφή Ticketing πλατφόρµας Viva.gr ΘΕΜΑ: Περιγραφή Ticketing πλατφόρµας Viva.gr 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ TICKETING ΠΟΥ ΙΑΘΕΤΕΙ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 3 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... 7 3. ΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Alpha e-commerce µέσω XML Direct

Alpha e-commerce µέσω XML Direct Τεχνικές οδηγίες για την διασύνδεση επιχείρησης µε την Υπηρεσία Alpha Bank Απρίλιος 2014 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στα πληροφοριακά συστήματα για ηλεκτρονικό εμπόριο στο δασικό τομέα

Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στα πληροφοριακά συστήματα για ηλεκτρονικό εμπόριο στο δασικό τομέα Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στα πληροφοριακά συστήματα για ηλεκτρονικό εμπόριο στο δασικό τομέα Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου 1, Βασιλική Καραβασίλη 2 1. Επίκουρος Καθηγήτρια Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: '' ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ''

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: '' ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ '' ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: '' ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ '' ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΙΛΗΣ ΑΜ 3620 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παράνομη χρήση, Απειλές, Μέθοδοι Προστασίας και Υποστήριξης της Ασφάλειας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Internet Banking. Ίσως ο πιο εξελιγμένος τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγών για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Παρουσίαση της έννοιας Οι άυλες πληρωμές λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια. Τα τελευταία δέκα χρόνια αναπτύχθηκαν περισσότερα από 200

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 Ethernet 5 2.1.2 Token ring

2.1.1 Ethernet 5 2.1.2 Token ring Vellum E-Commerce Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum E-Commerce Professional Certificate Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο D Daemon = δαίμων. Στην πληροφορική είναι μια βασική διαδικασία σε αναμονή εκτέλεσης ορισμένων χρήσιμων λειτουργιών. Χρησιμοποιείται στο λειτουργικό σύστημα UNIX. Αναμονή εκτέλεσης σημαίνει ότι ο δαίμων

Διαβάστε περισσότερα

easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012

easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012 easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς 182838 (με χρέωση αστικής κλήσης), 210 3288000 (από το κινητό ή το εξωτερικό), support@easypay.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής στα Χρηματιστήρια Στοιχειά Σπουδαστή: Πασχαλίδης Ιωάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Θάνου Ελένη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα