Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Transcript

1 Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Λύσεις µε κατάλληλο σχολιασµό και παρατηρήσεις σε θέµατα από παλαιότερες πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικές οδηγίες και παρατηρήσεις κατά την αντιµετώπιση των προβληµάτων: Αρχικά, διαβάζουµε όλο το πρόβληµα, προκειµένου να αποκτήσουµε µια γενική εικόνα για αυτό. Ακολούθως, στηριζόµαστε στα τρία στάδια αντιµετώπισης: Κατανόηση: Διακρίνουµε τα Δεδοµένα και τα Ζητούµενα Τα Δεδοµένα διακρίνονται σε τέσσαρες µορφές συνήθως: 1. Στοιχεία που δίνονται από τον χρήστη (εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ) 2. Τύποι µαθηµατικοί που δίνονται για ενδιάµεσους υπολογισµούς 3. Πίνακες µε στοιχεία διαφορετικών περιπτώσεων που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό ζητούµενων του προβλήµατος 4. Παρατηρήσεις τις περισσότερες φορές για το όριο των τιµών που εισάγονται από τον χρήστη Ανάλυση: Κατακερµατίζουµε το αρχικό πρόβληµα σε επιµέρους υπό-προβλήµατα 1. Εδώ ιδιαίτερα χρήσιµος είναι ο χωρισµός του προβλήµατος σε υπό-ερωτήµατα στην εκφώνηση 2. Εντοπίζουµε τους ενδιάµεσους υπολογισµούς 3. Θέτουµε µια λογική σειρά εκτέλεσης / υλοποίησης των βηµάτων που θα ακολουθήσουµε για να περάσουµε από όλα τα ερωτήµατα Επίλυση: Απαντάµε σε ένα-ένα τα υποπροβλήµατα, οπότε και δηµιουργούµε έναν αλγόριθµο (ή αργότερα πρόγραµµα) 1. Αρχικά, στο πρόχειρο καταγράφουµε τις εντολές που έχουµε «κωδικοποιήσει» από το στάδιο της ανάλυσης 2. Έπειτα, θέτοντας ακραίες πιθανές τιµές εισόδου, «τρέχουµε» εµείς τις εντολές του αλγορίθµου που έχουµε δηµιουργήσει µέχρι στιγµής 3. Προβαίνουµε σε αλλαγές και διορθώσεις και επαναλαµβάνουµε το προηγούµενο βήµα Διαβάζοντας την εκφώνηση του προβλήµατος προσπαθούµε να αντιληφθούµε εάν µια ή περισσότερες ενέργειες εκτελούνται περισσότερες από µία φορές. Σε αυτήν την περίπτωση έχουµε δοµή επανάληψης: Εάν το πλήθος των επαναλήψεων είναι γνωστό, τότε χρησιµοποιούµε ιδανικά τη δοµή επανάληψης ΓΙΑ Διαφορετικά, µε το πλήθος να είναι άγνωστο, συνήθως χρησιµοποιούµε τη δοµή ΟΣΟ. Στην περίπτωση αυτή θα

2 πρέπει να εντοπίσουµε στην εκφώνηση του προβλήµατος την συνθήκη τερµατισµού (την συνθήκη δηλαδή της ΟΣΟ) Εάν οι τιµές που δίνονται από τον χρήστη (µε την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ) πρέπει να περιορίζονται σε κάποιο συγκεκριµένο πεδίο, τότε ιδανικά χρησιµοποιούµε τη δοµή επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ, η οποία θα «αγκαλιάζει» την εντολή εισόδου ΔΙΑΒΑΣΕ Με δεδοµένο ότι έχουµε δοµή επανάληψης, ένα πρόβληµα µπορεί να έχει ως ζητούµενα ένα ή συνδυασµό των παρακάτω: Άθροισµα Πριν την επανάληψη µηδενίζουµε το άθροισµα (αθρ! 0), µέσα στην επανάληψη προσαυξάνεται (αθρ! αθρ + Χ) και εµφανίζουµε µετά το τέλος της επανάληψης (Εµφάνισε αθρ) Πλήθος Πριν την επανάληψη µηδενίζουµε το πλήθος (πλ! 0), µέσα στην επανάληψη προσαυξάνεται κατά ένα (πλ! πλ + 1) και εµφανίζουµε µετά το τέλος της επανάληψης (Εµφάνισε πλ) Μέσος Όρος Υπολογίζουµε πλήθος και άθροισµα και µετά το τέλος της επανάληψης διαιρούµε και εµφανίζουµε (Εµφάνισε αθρ/ πλ). Προσοχή: το πλήθος να είναι διάφορο του µηδενός. Ποσοστό Χρειαζόµαστε δύο πλήθη: το συνολικό και το µερικό (για τον υπολογισµό του τελευταίου πιθανότατα να χρειαστούµε µέσα στην επανάληψη και µια δοµή επιλογής θέτοντας έτσι κάποιο κριτήριο για το µερικό πλήθος). Τελικά, µετά το τέλος της επανάληψης, διαιρούµε και εµφανίζουµε (Εµφάνισε µερικό/συνολικό). ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 Θέµα 3ο Ο Δείκτης Μάζας του ανθρώπινου Σώµατος ( ΜΣ) υπολογίζεται από το βάρος (Β) σε χλγ. και το ύψος (Υ) σε µέτρα µε τον τύπο ΜΣ=Β/Υ 2. Ο ανωτέρω τύπος ισχύει για άτοµα άνω των 18 ετών. Το άτοµο ανάλογα µε την τιµή του ΜΣ χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: ΜΣ < 18,5 "αδύνατο άτοµο" 18,5 ΜΣ < 25 "κανονικό άτοµο" 25 ΜΣ < 30 "βαρύ άτοµο" 30 ΜΣ "υπέρβαρο άτοµο" Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: α. να διαβάζει την ηλικία, το βάρος και το ύψος του ατόµου Μονάδες 3

3 β. εάν η ηλικία είναι µεγαλύτερη των 18 ετών, τότε 1. να υπολογίζει το ΜΣ Μονάδες 5 2. να ελέγχει την τιµή του ΜΣ από τον ανωτέρω πίνακα και να εµφανίζει τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό Μονάδες 10 γ. εάν η ηλικία είναι µικρότερη ή ίση των 18 ετών, τότε να εµφανίζει το µήνυµα "δεν ισχύει ο δείκτης ΜΣ". Μονάδες 2 Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι το βάρος, το ύψος και η ηλικία είναι θετικοί αριθµοί. ΛΥΣΗ Αρχικά, διαβάζουµε όλο το πρόβληµα για να αποκτήσουµε µια γενική εικόνα. Διακρίνουµε Δεδοµένα (είσοδος για Ηλικία, Βάρος και Ύψος, τύπος του ΔΜΣ, πίνακας µε µηνύµατα που θα πρέπει να εµφανίζονται βάσει του ΔΜΣ) και Ζητούµενα (εµφάνιση κατάλληλων µηνυµάτων). Στη συνέχεια, κατά το στάδιο της ανάλυσης, βλέπουµε πως δεν έχουµε επαναλαµβανόµενη διαδικασία (εποµένως ούτε και ανάγκη χρήσης δοµής επανάληψης). Τα υπό-προβλήµατα φαίνονται από τα ίδια τα ερωτήµατα του προβλήµατος. Κατά τη φάση, συνεπώς, της επίλυσης, για την ανάπτυξη του αλγορίθµου, αρκεί κανείς να ακολουθήσει µε τη σειρά τα ερωτήµατα αυτά. Αλγόριθµος Θέµα_Τρία! Ερώτηµα α. Διάβασε ΗΛΙΚΙΑ, Β, Υ! Ερώτηµα β. Αν ΗΛΙΚΙΑ > 18 τότε! Ερώτηµα β.1. ΜΣ Β / Υ ^ 2! Ερώτηµα β.2. Αν ΜΣ < 18.5 τότε Εµφάνισε "αδύνατο άτοµο" _αν ΜΣ < 25 τότε Εµφάνισε "κανονικό άτοµο" _αν ΜΣ < 30 τότε Εµφάνισε "βαρύ άτοµο" Εµφάνισε "υπέρβαρο άτοµο" Αλλιώς! ΗΛΙΚΙΑ <= 18 Εµφάνισε "δεν ισχύει ο δείκτης ΜΣ" Τέλος Θέµα_Τρία

4 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΘΕΜΑ 3ο Μία εταιρεία αποφάσισε να δώσει βοηθητικό επίδοµα στους υπαλλήλους της για τον µήνα Ιούλιο. Το επίδοµα διαφοροποιείται, ανάλογα µε το φύλο του/της υπαλλήλου και τον αριθµό των παιδιών του/της, µε βάση τους παρακάτω πίνακες: ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ >=3 120 >=3 160 Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: α. διαβάζει το φύλο («Α» ή «Γ») το οποίο ελέγχεται ως προς την ορθότητα της εισαγωγής του. Επίσης διαβάζει τον µισθό και τον αριθµό των παιδιών του υπαλλήλου. Μονάδες 3 β. υπολογίζει και εµφανίζει το επίδοµα και το συνολικό ποσό που θα εισπράξει ο υπάλληλος τον µήνα Ιούλιο. Μονάδες 7 γ. δέχεται απάντηση «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» για τη συνέχεια ή τον τερµατισµό της επανάληψης µετά την εµφάνιση σχετικού µηνύµατος. Μονάδες 4 δ. υπολογίζει και εµφανίζει το συνολικό ποσό επιδόµατος που πρέπει να καταβάλει η Εταιρεία στους υπαλλήλους της. Μονάδες 6 ΛΥΣΗ Κατανόηση: Δεδοµένα (είσοδος για ΦΥΛΟ, ΜΙΣΘΟΣ και ΠΑΙΔΙΑ, πίνακας µε τα επιδόµατα βάσει του φύλου και του αριθµού των παιδιών) Ζητούµενα (εµφάνιση επιδόµατος, συνολικού ποσού τον Ιούλιο κάθε υπαλλήλου και τέλος, τα συνολικά επιδόµατα) Ανάλυση: Η καταγραφή των στοιχείων των υπαλλήλων και ο υπολογισµός επιδόµατος πραγµατοποιείται για κάθε υπάλληλο, συνεπώς θα έχουµε δοµή επανάληψης. Επειδή, όµως, από τα δεδοµένα του προβλήµατος δεν προκύπτει συγκεκριµένο πλήθος υπαλλήλων, αποκλείουµε τη δοµή επανάληψης ΓΙΑ. Μεταξύ των δοµών επανάληψης ΟΣΟ και ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ, θα επιλέξουµε τη δεύτερη, καθώς η συνθήκη τερµατισµού προϋποθέτει να εµφανίζεται µήνυµα περί συνέχειας της επαναληπτικής διαδικασίας.

5 Κατά την εισαγωγή του φύλου, σύµφωνα µε την εκφώνηση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ορθής εισαγωγής, εποµένως θα χρησιµοποιηθεί και πάλι η δοµή ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ. Για τον υπολογισµό του επιδόµατος κάθε υπαλλήλου, θα χρησιµοποιηθούν εµφωλευµένες δοµές επιλογής, που ελέγχουν φύλο και αριθµό παιδιών, αξιοποιώντας τα δεδοµένα του πίνακα της εκφώνησης. Τέλος, για τον υπολογισµό των συνολικών επιδοµάτων, θα χρησιµοποιούµε µια µεταβλητή αθροίσµατος (ΑΘΡ), που εντός της επανάληψης θα προσαυξάνεται µε το επίδοµα του κάθε υπαλλήλου, πριν την επανάληψη θα αρχικοποιείται µε το µηδέν (ουδέτερος όρος της πρόσθεσης) και µετά τη επανάληψη θα εµφανίζεται. Αλγόριθµος Θέµα_Τρία ΑΘΡ! 0! Ερώτηµα γ. Αρχή_επανάληψης! Ερώτηµα α. Αρχή_επανάληψης Διάβασε ΦΥΛΟ Μέχρις_ότου ΦΥΛΟ= Α ή ΦΥΛΟ= Γ Διάβασε ΜΙΣΘΟΣ, ΠΑΙΔΙΑ! Ερώτηµα β. Αν ΦΥΛΟ= Α τότε Αν ΠΑΙΔΙΑ=0 τότε ΕΠΙΔΟΜΑ! 0 _αν ΠΑΙΔΙΑ=1 τότε ΕΠΙΔΟΜΑ! 20 _αν ΠΑΙΔΙΑ=2 τότε ΕΠΙΔΟΜΑ! 50 ΕΠΙΔΟΜΑ! 120 Αλλιώς! ΦΥΛΟ= Γ Αν ΠΑΙΔΙΑ=0 τότε ΕΠΙΔΟΜΑ! 0 _αν ΠΑΙΔΙΑ=1 τότε ΕΠΙΔΟΜΑ! 30 _αν ΠΑΙΔΙΑ=2 τότε ΕΠΙΔΟΜΑ! 80 ΕΠΙΔΟΜΑ! 160 ΙΟΥΛΙΟΣ! ΕΠΙΔΟΜΑ + ΜΙΣΘΟΣ Εµφάνισε ΕΠΙΔΟΜΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΘΡ! ΑΘΡ + ΕΠΙΔΟΜΑ! Ερώτηµα γ. Εµφάνισε Συνέχεια (ΝΑΙ/ΟΧΙ); Διάβασε ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μέχρις_ότου ΑΠΑΝΤΗΣΗ= ΟΧΙ Εµφάνισε Σύνολο επιδοµάτων τον Ιούλιο:, ΑΘΡ Τέλος Θέµα_Τρία

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Βασικές Αλγοριθμικές Δομές 2 Εισαγωγή Οι αλγοριθμικές δομές εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Αλγόριθμος, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων.

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

! "!# $ % & & ' "& '# & +

! !# $ % & & ' & '# & + !! "!# $ % & & ' "& '# "()#*! & +, &! *! *! ) -.!-/ /)-0*- -0*-/*. 1! '!* %2 1' "# 32 * 1!! ( 4. 1'! )! 1! 5 6 &! *( '.., 1! (. 7., 7(8 34+ % -*- 3 9 4:+/3 *!" # *!"/!# 0! 5 % ;* ?@A =>?@A ?@1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος Διαγώνισμα 2014-15 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Πραγματικό Περιβάλλον Επώνυμο Όνομα Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Κυριακή 02/11/2014 Τμήμα Ημερομηνία Τάξη Θέμα Α A1. Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για τις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωτσάκης Σ., Ταταράκη Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Τάξη ΓΕ.Λ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Στον παραπάνω πίνακα προσθέτουμε (εφόσον χρειάζεται) μια ακόμη στήλη που την ονομάζουμε έξοδο και στην οποία γράφουμε ότι εμφανίζεται.

2. Στον παραπάνω πίνακα προσθέτουμε (εφόσον χρειάζεται) μια ακόμη στήλη που την ονομάζουμε έξοδο και στην οποία γράφουμε ότι εμφανίζεται. Κατηγορία 1 η Πίνακες τιμών Τρόπος αντιμετώπισης: 1. Για να παρακολουθούμε τις τιμές των μεταβλητών δημιουργούμε ένα πίνακα τιμών ο οποίος έχει τόσες στήλες όσες και οι διαφορετικές μεταβλητές που υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

8. Επιλογή και επανάληψη

8. Επιλογή και επανάληψη 8. Επιλογή και επανάληψη 8.1 Εντολές Επιλογής ΕΣΕΠ06-Θ1Β5 Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι µικρότερη των αριθµητικών. ΕΣ07-Θ1Γ5 Η σύγκριση λογικών δεδοµένων έχει έννοια µόνο στην περίπτωση του ίσου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι αλγόριθμος; Καταγράψτε ή συζητήστε με τους συμμαθητές σας έναν αλγόριθμο.

1. Τι είναι αλγόριθμος; Καταγράψτε ή συζητήστε με τους συμμαθητές σας έναν αλγόριθμο. 1. Τι είναι αλγόριθμος; Καταγράψτε ή συζητήστε με τους συμμαθητές σας έναν αλγόριθμο. Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 12 www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σε συνεργασία µε τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚ ΟΤΙΚΗ κυκλοφορούν τα βοηθήµατα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Microworlds Pro Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙ Σ Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ. 1 Ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Χ α λ κ ί δ α ς

Microworlds Pro Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙ Σ Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ. 1 Ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Χ α λ κ ί δ α ς Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙ Σ Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Microworlds Pro 1 Ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Χ α λ κ ί δ α ς Σ χ ο λ ι κ ό έ τ ο ς 2 0 1 5-2 0 1 6 Ε π ι μ έ λ ε ι α : Δ η μ ή τ ρ η ς

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά;

5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; Πίνακες τιμών 5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; Αλγόριθμος Κ38 α 3 β 0 Για i από 51 μέχρι 10 με_βήμα -11 α α + 2 Αν α > 4 τότε β β + i div α Αλλιώς β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ν αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος να διαβάζει έναν τριψήφιο αριθµό και να υπολογίζει τον ανάστροφό του. π.χ αν διαβάζει το 653 να εµφανίζει το 356. 2. Μια πιτσαρία προσφέρει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν η

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου 1 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 3 ο ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦ. 3 ο ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. 3 ο ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 2 3 ΘΕΜΑ 4ο ΠΕ 2007 Εσπ. Λύκεια. Σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα εισήχθησαν κατόπιν γενικών εξετάσεων 235 φοιτητές προερχόμενοι από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ή τη ΘΕΤΙΚΗ κατεύθυνση. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα