ΕθνικόΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα ΚαταπολέμησηςτηςΦοροδιαφυγής. ΠολίτεςκαιΠολιτείαΜαζί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕθνικόΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα ΚαταπολέμησηςτηςΦοροδιαφυγής. ΠολίτεςκαιΠολιτείαΜαζί"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕθνικόΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα ΚαταπολέμησηςτηςΦοροδιαφυγής ΠολίτεςκαιΠολιτείαΜαζί 2 Μαΐου2011

2 Περιεχόμενα Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής Η πολιτική μας μέχρι σήμερα Τα πρώτα αποτελέσματα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στοχοθεσία Κοινές δράσεις Υπουργείων 2

3 Τοπρόβληματηςφοροδιαφυγής 3

4 Η φοροδιαφυγή είναι πολυδιάστατο πρόβλημα Εμφανίζεται ως: Απόκρυψη εισοδημάτων από εργασία, κεφάλαιο κ.λπ. Απόκρυψη ΦΠΑ και παρακρατηθέντων φόρων Απόκρυψη κερδών Απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων Μη απόδοση και πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών (φόρων, προστίμων, τελών κ.λπ.) 4

5 Αιτίες φοροδιαφυγής Έλλειψη φορολογικής συνείδησης Περιορισμένη εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολιτών Περιορισμένη ανταποδοτικότητα ή αίσθηση ανταποδοτικότητας στο φορολογικό σύστημα Λειτουργία του κράτους και αίσθηση σπατάλης 5

6 Εστίες φοροδιαφυγής Η φοροδιαφυγή υπάρχει ως: Μεγάλη φοροδιαφυγή από λίγους φορολογούμενους, αλλά και Μικρή φοροδιαφυγή από πολλούς φορολογούμενους Εντοπίζεται σε όλες τις ομάδες φορολογούμενων: Νομικά πρόσωπα(μεγάλες επιχειρήσεις) Νομικά πρόσωπα(μικρομεσαίες επιχειρήσεις) Ελεύθερους επαγγελματίες Φυσικά πρόσωπα 6

7 Νομικά πρόσωπα(μεγάλες επιχειρήσεις) Φοροδιαφυγή Πλαστά και εικονικά τιμολόγια Εικονικές εξαγωγές Συνδεδεμένες επιχειρήσεις(εξωτερικού και εσωτερικού) Φοροαποφυγή Ληξιπρόθεσμες οφειλές Χρονοβόρες διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες Τριγωνικές συναλλαγές και offshore 7

8 Νομικά πρόσωπα(μικρομεσαίες επιχειρήσεις) Φοροδιαφυγή Εμπόριο χωρίς παραστατικά Εικονικές(επιχειρηματικές) δαπάνες Πλαστά και εικονικά τιμολόγια Αυξημένες επιστροφές ΦΠΑ Εικονικές εξαγωγές Φοροαποφυγή Αξιοποίησηειδικώνεταιρικώνσχημάτων(ομόρρυθμες, offshore) Ληξιπρόθεσμες οφειλές Χρονοβόρες διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες 8

9 Ελεύθεροι επαγγελματίες Φοροδιαφυγή Μη έκδοση παραστατικών Πλαστές και εικονικές δαπάνες Απόκρυψη εισοδημάτων από κάθε πηγή(κυρίως κεφάλαιο) Μη απόδοση, απόκρυψη ΦΠΑ Φοροαποφυγή Αξιοποίησηειδικώνεταιρικώνσχημάτων(ομόρρυθμες, offshore) Ληξιπρόθεσμες οφειλές Χρονοβόρες διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες 9

10 Φυσικά πρόσωπα Φοροδιαφυγή Απόκρυψη κύριων πηγών εισοδημάτων(μαύρη εργασία) Απόκρυψη δευτερευουσών πηγών εισοδημάτων (επιδόματα, ενοίκια, αποδόσεις κεφαλαίου κ.λπ.) Ελλιπής παροχή πληροφόρησης προς τις αρχές Φοροαποφυγή Κατάχρηση φοροαπαλλαγών Εικονικά στοιχεία 10

11 Η δημόσια διοίκηση ως εστία φοροδιαφυγής Φορολογικός μηχανισμός Έλεγχος/ Είσπραξη Πολυπλοκότητα και αδιαφάνεια φορολογικού πλαισίου Άνιση μεταχείριση εισοδημάτων και ομάδων φορολογούμενων πολιτών Διαφθορά Δημόσια διοίκηση Έλλειμμα ανταποδοτικότητας και παροχής δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών Αδιαφάνεια στη λειτουργία του κράτους Διαφθορά 11

12 Απώλεια εσόδων ΗΕλλάδαείναιαπότιςχώρεςμεταχαμηλότεραδημόσιαέσοδαστηνΕΕ Τα έσοδα είναι μέρος του δημοσιονομικού μας προβλήματος 12

13 Ιδιαίτερα χαμηλά έσοδα από άμεσους φόρους 13

14 Ηπολιτικήμαςμέχρισήμερα 14

15 Η προσέγγισή μας Ενιαίο, προοδευτικό, δίκαιο σύστημα φορολόγησης Περισσότερες ηλεκτρονικές, ποιοτικές υπηρεσίες για τους πολίτες Ηλεκτρονικές εφαρμογές και εργαλεία για τις φορολογικές αρχές Ελαχιστοποίηση της ανάγκης προσωπικής επαφής του φορολογούμενου με τις φορολογικές υπηρεσίες Ελαχιστοποίηση της ανάγκης για προσωπική επαφή των ελεγκτών με τους φορολογούμενους με σύστημα ελέγχων που βασίζεται σε διασταυρώσεις, αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων και στοχευμένους ελέγχους Διαφάνεια και λογοδοσία προς τους πολίτες Απλοί και διαφανείς κανόνες και κωδικοποίηση όλης της νομοθεσίας Αυστηροί κανόνες και ποινές και την παραβίαση της νομοθεσίας 15

16 Τα εργαλεία μας Νομοθετικές παρεμβάσεις Οργανωτικές παρεμβάσεις Aξιοποίηση της νέας τεχνολογίας Αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων Ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης μέσα από Ενημέρωση του πολίτη Κίνητρα Διαφάνεια και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου Εξυπηρέτηση του πολίτη 16

17 Οι παρεμβάσεις μας: Πλήρης αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου φορολόγησης των εισοδημάτων και των περιουσιών(ν. 3842/2010) Αναδιοργάνωση του ΣΔΟΕ Επιτάχυνση της υλοποίησης ηλεκτρονικών εφαρμογών Ad hoc παρεμβάσεις για τη βελτίωση των ελέγχων (στοχευμένοιέλεγχοι, ειδικέςδράσειςγιαληξιπρόθεσμα, προσωρινοί έλεγχοι, περαίωση) Δημιουργία προσωρινής δομής πέντε ομάδων δράσης για στοχευμένες παρεμβάσεις στην φοροδιαφυγή Δράσεις ενημέρωσης και συμμετοχή των πολιτών 17

18 Οι παρεμβάσεις μας: Θεσμικόπλαίσιογιατηναντιμετώπισητηςφοροδιαφυγής(ν. 3888/2010 και 3943/2011) Νέο πλαίσιο δικαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Νέο πλαίσιο διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Αναδιοργάνωση ελεγκτικού μηχανισμού και φορολογικών υπηρεσιών Oλοκλήρωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών Νέοι πειθαρχικοί κανόνες για τους λειτουργούς των φορολογικών, ελεγκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών Περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία στη διαχείριση Δράσεις ενημέρωσης και συμμετοχή των πολιτών 18

19 Ταπρώτααποτελέσματα 19

20 Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις Η ΓΓΠΣ διενεργεί περισσότερες από 80 διασταυρώσεις και δεκάδες επιπλέον στοχευμένες. Παραδείγματα: Καταστάσεις μη υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για ταέτη2010 και2011 Διασταυρώσεις οφειλετών με Περιουσιολόγιο Επιχειρήσεις με σημαντικές διαφορές οικονομικών στοιχείων μεταξύ χρήσεων 2008 και 2009 Διασταύρωση Οριστικών Δηλώσεων ΦΜΥ με εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις Διασταύρωση Επιχειρηματικής Αμοιβής 2008, 2009 Εντοπισμόςμηπληρωμήςτελώνκυκλοφορίαςετών2008 και

21 Παρακολούθηση διασταυρώσεων Για πρώτη φορά σύστημα παρακολούθησης σε καθημερινή βάση. Παράδειγμα αποτελεσμάτων έως σήμερα: Περιγραφή διασταύρωσης Απόκρυψη επιχειρηµατικής αµοιβής από Φ.Π. στη δήλωση Φ.Ε Απόκρυψη επιχειρηµατικής αµοιβής από Φ.Π. στη δήλωση Φ.Ε Απόκρυψη επιχειρηµατικής αµοιβής από Φ.Π. στη δήλωση Φ.Ε Αριθµός Υποθέσεων Κλεισµένες Υποθέσεις Ποσοστό Κλεισµένων Υποθέσεων Συνολικό Ποσό Μέσο ποσό ανά υπόθεση Αριθµός ΟΥ που έχουν κλείσει υποθέσεις % % % Πιθανοί οφειλέτες τελών κυκλοφορίας % ΜηυποβολήπεριοδικώνδηλώσεωνΦ.Π.Α. γιατο1οεξάµηνο2010 Μη υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για τον11οµήνα2010 ΜηυποβολήπεριοδικώνδηλώσεωνΦ.Π.Α. γιατο3o τρίµηνο2010 ΜηυποβολήπεριοδικώνδηλώσεωνΦ.Π.Α. γιατο4o τρίµηνο2011 Απόκρυψη τόκων εξωτερικού στη δήλωση Φ.Ε.Φ.Π. (πιλοτική αξιοποίηση) % % % % % (από 2) Σύνολα %

22 Διασταυρώσεις: επόμενα βήματα Για το επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζονται επιπλέον διασταυρώσεις, όπως Επιχειρήσεων που περαίωσαν και δεν έχουν υποβάλει ΦΠΑ για οποιαδήποτε περαιωθείσα περίοδο Μη υποβολής ΦΠΑ ή/και Εισοδήματος με Δηλώσεις ΚΒΣ Καταστάσεις επιτηδευματιών που δεν αποδέχτηκαν την περαίωση βάσει διαφόρων κριτηρίων Φυσικά πρόσωπα με σημαντική ακίνητη περιουσία, που δηλώνονται ότι εισπράττουν ενοίκια, αλλά δεν τα δηλώνουν ή δηλώνουν λιγότερα Εντοπισμόςμηπληρωμήςτελώνκυκλοφορίαςγιατο2009 Αξιοποίηση δεδομένων του ΟΟΣΑ για εισοδήματα ελλήνων στο εξωτερικό ΕπικαιροποίησηδιασταύρωσηςόσωνδενέχουνυποβάλλειδήλωσηΦ.Ε. οικ. έτους2009 καιτουςδηλώνουνάλλοιωςεκμισθωτές. Καταστάσεις επιχειρήσεων με επιστροφές ΦΠΑ ή που έχουν υποβάλει αίτημα λόγω ενδοκοινοτικών παραδόσεων 2009 και 2010 Διαδικασία αξιολόγησης ορθής χρήσης του κωδικού ανάλωσης κεφαλαίου παλαιοτέρων ετών στις ηλεκτρονικές δηλώσεις εισοδήματος 22

23 Ληξιπρόθεσμες οφειλές Για πρώτη φορά ειδικά σχέδια δράσης για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη βάση διασταυρώσεων και ειδικών ειδοποιήσεων Τα ποσοστά ανταπόκρισης στις δράσεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί είναι συντριπτικά μεγάλα(μ.ο. 43% έναντι 0-5% πριν) ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΡ. ΟΦΕΙΛΕΤΩ Ν ΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΟΦΕΙΛΗ Σ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΞΟΦΛΗΣΕ ΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΣΕΝΑΝΤΙ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ ΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΒΟΛ % ΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣ ΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ ΣΗΣ% ΜΥΚ-ΣΑΝΤ 06/07/ SHOPS 15/07/ BIG-90 18/08/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 04/10/ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 24/10/ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 10/11/ Δ.Ο.Υ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 04/01/ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠ.ΠΟΛ 22/02/ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ 24/03/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ S.M. 18/03/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ S.M. 24/03/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 10/08/2010 1, ΣΥΝΟΛΟ 4,

24 Εισπράξεις ληξιπρόθεσμων Ηπολιτικήπουεφαρμόζεταικυρίωςαπότοτελευταίοτετράμηνοτου2010 για την αύξηση των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές έχει οδηγήσει σε σημαντικά έσοδα ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠO 01/01/ /12/2010 ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 31/12/2009 ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 634,204, ,697, ,901,934 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 381,426, ,793, ,220,865 ΣΥΝΟΛΑ 1,015,631, ,491,745 1,644,122,799 24

25 Ελεγκτικοί μηχανισμοί Επαναπροσανατολισμός ελεγκτικών κλιμακίων ΔΟΥ και ΠΕΚ στους προσωρινούς ελέγχους ΦΠΑ Τέθηκαν συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι ανά ημέρα, εβδομάδα και μήνα και δημιουργήθηκε ειδική εφαρμογή για την παρακολούθηση του έργου Η απόδοση των ελεγκτικών υπηρεσιών παρακολουθείται και αξιολογείται καθημερινά 25

26 Στοχευμένοι έλεγχοι ΣΔΟΕ Το τελευταίο έτος πολλαπλασιάστηκαν τα αποτελέσματα του ΣΔΟΕ ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης αλλά και της επικέντρωσης σε στοχευμένους ελέγχους: ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων Πλαστά και εικονικά τιμολόγια Ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων Ιατρικές προμήθειες Πλοία και σκάφη αναψυχής Χώροι ψυχαγωγίας και μαζικής εστίασης Λαθρεμπορία 26

27 ΦΠΑ και παρακρατούμενοι φόροι Τοέτος2010 οιάμεσαεισπρακτέοιφόροιφπα, ΦΜΥ και λοιποί παρακρατούμενοι λόγω της δράσης του ΣΔΟΕήτανπερίπου500 εκ. Ευρώκαι υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2009 ΦΠΑ, ΦΜΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΟΘΕΙ ΕΤΟΣ 2009 ΕΤΟΣ 2010 ΠΟΣΟΣΤΙΑ ΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛ Η % 27

28 Πλαστά και εικονικά Τα πλαστά και εικονικά στοιχεία αποτελούν κεντρική μέθοδο φοροδιαφυγής ειδικά σε μικρομεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν και το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν το 2010 είναι πολλαπλάσια σε σχέση με το ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙ Α ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

29 Ελεύθεροι επαγγελματίες Έλεγχοι με βάση στοιχεία κίνησης τραπεζικών λογαριασμών: Συνολικά ανοίχτηκαν 1875 λογαριασμοί ελευθέρων επαγγελματιών διαφόρων κατηγοριών και διασταυρώθηκαν με δηλωθέντα εισοδήματα Εντοπίστηκαν δεκάδες περιπτώσεις με μεγάλες διαφορές μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και τραπεζικών καταθέσεων Eπιβλήθηκαν πρόστιμα και δεσμεύτηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΚΑΝ ΙΑΤΡΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Επιπρόσθετα έγιναν εκατοντάδες έλεγχοι σε γιατρούς στην περιφέρεια Αττικής εντοπίζοντας χιλιάδες παραβάσεις ΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

30 Ειδικές δράσεις Σκάφη αναψυχής: δεσμεύτηκαν 555 σκάφη δηλωθέντα ως επαγγελματικά με στόχο τη διακρίβωση της πραγματικής χρήσης τους Ακίνητα σε offshore: έχουν ελεγχθεί δεκάδες ακίνητα που ανήκουνσεoffshore καιέχουνεπιβληθείπρόστιμα8,5 εκ. ευρώ Πισίνες: έχουν εντοπιστεί 1208 πισίνες που δεν έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για αυτές θα επιβληθεί ο αναλογούν φόρος και προσαυξήσεις. Από στοιχεία κατασκευαστών ελέγχονται επιπλέον πισίνες για να εντοπισθεί εάν έχουν δηλωθεί 30

31 Ψυχαγωγία- εστίαση Το 2010 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας Έλεγχοι Παραβάτες Παραβάσεις ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΠΑΡ-ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ Από30/9/2010 εφαρμόζεταιηδυνατότητα(τουν. 3888/2010) για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για τη μη έκδοση αποδείξεων Ελεγχθείσες επιχειρήσεις Παραβάτες Παραβάσεις Σφραγίστηκαν

32 Παράνομο εμπόριο To 2010 έλεγχοιγιαπαράνομοεμπόριοπροϊόντωνεντόπισαν7.594 παραβάσεις και 120 εκ. ευρώ διαφυγόντες δασμούς και φόρους Έλεγχοι Παραβάτες Παραβάσεις Ποσότητες εσµευθέντων Ποσότητες Κατασχεθέντων ιαφυγόντες ασµοί/φόροι ΚΑΠΝΙΚΑ Τεµ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Λίτρα Λίτρα ΑΛΚΟΟΛΟΥΧ Α ΟΧΗΜΑΤΑ- ΜΗΧ/ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ Η Φιάλες 579 Λίτρα 377 Φιάλες Λίτρα Οχήµατα 12 Οχήµατα Τεµάχια 5 Χαρτοκιβώτια ΣΥΝΟΛΑ: Λίτρα 33 Φιάλες 181 Οχήµατα Τεµ. 5 Χαρτοκιβώτια Λίτρα 377 Φιάλες 12 Οχήµατα

33 Σύνολο άλλων ελέγχων ΣΔΟΕ Έλεγχοισυνολικούέργουεπιλεγμένωνεπιχειρήσεων: έλεγχοι και εντοπίστηκαν 1,5 εκ. παραβάσεις Έλεγχοι παρελθόντων ετών: έλεγχοι και εντοπίστηκαν παραβάσεις Έλεγχοιδιακίνησης: έλεγχοικαιεντοπίστηκαν8.714 παραβάσεις Καταγγελίες πολιτών: υποβλήθηκαν καταγγελίες πολιτών και ελέγχθηκαν περιπτώσεις 33

34 Σύνολο τελικών αποτελεσμάτων ΣΔΟΕ ΦΠΑ, ΦΜΥ& ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΟΘΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ- ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ.Ο.Υ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ& ΦΠΑ ΕΤΟΣ 2009 ΕΤΟΣ 2010 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

35 Αποκατάσταση του κύρους των φορολογικών υπηρεσιών Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο φορολογικό μηχανισμό περνάει και μέσα από την αποκατάσταση του κύρους των φορολογικών υπηρεσιών Η παραβίαση καθήκοντος αντιμετωπίζεται πιο αυστηρά Έχουν θεσπιστεί νέοι κανόνες ταχύτερης πειθαρχικής δίωξης για του επίορκους λειτουργούς και συστήνεται«υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων» στο Υπουργείο Οικονομικών ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ( ) ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΤΑ(7) ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΝΕΑ(9) ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ(76) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ(24) 35

36 Ταδημόσιαέσοδααυξήθηκαντο2010 περισσότερο από άλλες χώρες της ΕΕ ΗΕλλάδαείναιαπότιςχώρεςμετηνμεγαλύτερηαύξηση εσόδωνγενικήςκυβέρνησηςως% τουαεπστηνεετο

37 Αύξηση φορολογικών εσόδων παρά την ύφεση Παρά την ύφεση τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα εμφανίζουν σημαντική αύξηση Σημειώνεται ότι παράλληλα με την αύξηση στους συντελεστές έμμεσων φόρων, στη άμεση φορολογία υπήρχε μείωση των συντελεστών(τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα) 37

38 Ενίσχυση της συμμόρφωσης Η φορολογική συμμόρφωση στην περίπτωση του ΦΠΑ βελτιώθηκε στους πέντε από τους επτά μήνες που εφαρμόστηκε ολόκληρη η αύξηση των συντελεστών Τα έσοδα από ΦΠΑ βελτιώθηκαν κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες πέραν της βελτίωσης που συνεπάγεται η αύξηση των φορολογικών συντελεστών Μήνας Λιανικές 1 Πωλήσεις(% ετήσιας µεταβολής-yoy) Προβλεπόµενη 2 αύξηση ΦΠΑ Πραγµατική αύξηση εσόδωνφπα Συµµόρφωση 3 Αυγ-10-9,1 9,1% 10,8% 1,7 Σεπ-10-11,8 5,8% 16,9% 11,1 Οκτ-10-9,9 8,0% 15,1% 7,1 Νοε-10-8,1 10,3% 10,4% 0,1 εκ ,6% 3,8% -1,8 Ιαν-11-19,2-1,2% 12,3% 13,5 Φεβ ,8% -1,8% -2,6 Μέσος όρος Αυγ 10-Φεβ 11 4,2 1. Όγκος πωλήσεων συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων. Αναφέρεται στον προηγούμενο μήνα από αυτόν της είσπραξης του ΦΠΑ ή σε συνδυασμό του προηγούμενου και των τριών προηγούμενων μηνών στις περιπτώσεις ΦΠΑ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου. 2. Προκύπτει από την εφαρμογή των νέων συντελεστών ΦΠΑ στη φορολογική βάση που προκύπτει μετά τη μείωση των πωλήσεων. 3. Διαφορά πραγματικής από προβλεπόμενη αύξηση ΦΠΑ. 38

39 Επιχειρησιακόπρόγραμμα

40 Πεδίο εφαρμογής Το επιχειρησιακό πρόγραμμα προβλέπεται από τον ν. 3943/2011 Είναι τριετές Εγκρίνεται από την διυπουργική επιτροπή που αποτελείταιαπότουςυπουργούς: Οικονομικών, ΠροστασίαςτουΠολίτη, Δικαιοσύνης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 40

41 Προκλήσεις Μέχρι τώρα: Ριζική αλλαγή στο σύστημα φορολόγησης εισοδημάτων και περιουσιών Θεσμοθέτηση των αναγκαίων εργαλείων για την λειτουργία του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού Σημαντικήβελτίωσητωνback officeδιαδικασιών(ηλεκτρονικάσυστήματα, ad hoc συστήματα παρακολούθησης του έργου, elenxis, icis, taxisnet) Ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού Ενίσχυση της συμμόρφωσης Θετικός απολογισμός παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην οικονομία Αλλά και αδυναμίες ως προς: Τη συνεργασία του μηχανισμού(ολοκλήρωση ελεγκτικού έργου με βεβαίωση και τελική είσπραξη) Την αποκάλυψη και παραδειγματική τιμωρία μεγάλων εστιών φοροδιαφυγής Την αποτελεσματικότητα στις εισπράξεις Τηνκαλύτερησυνεργασίατωνπολιτώνκαιτηνεθελούσιασυμμόρφωση 41

42 Για την καλύτερη λειτουργία και συνεργασία του μηχανισμού Αλλάζουμε τον χάρτη των Δ.Ο.Υ. Αλλάζουμε τον ελεγκτικό μηχανισμό Εκσυγχρονίζουμε τις τελωνειακές υπηρεσίες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου Εστιάζουμε μέσω ειδικών ομάδων έργου στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στους φορολογούμενους με μεγάλα εισοδήματα και περιουσίες Αξιοποιούμε ηλεκτρονικά συστήματα και ψηφιοποιούμε κάθε οικονομική πληροφορία Παρακολουθούμε την απόδοση των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών Αναβαθμίζουμε το κύρος των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών με αυστηρούς κανόνες για την άμεση δίωξη των επίορκων κρατικών λειτουργών 42

43 Αλλάζουμε τον χάρτη των Δ.Ο.Υ. Ελαχιστοποιείται η ανάγκη προσωπικής επαφής του πολίτη με την οικονομική υπηρεσία Ανασυγκροτείται σε πανελλαδική βάση το δίκτυο των Δ.Ο.Υ. Καταργούνται και συγχωνεύονται οικονομικές υπηρεσίες και διατηρείται μια μόνο Δ.Ο.Υ. στη πρωτεύουσα κάθε νομού και οι υπόλοιπες αντικαθίστανται με Γραφεία Εξυπηρέτησης Πολιτών Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και για το νησιωτικό χώρο ΤοπροσωπικόμετακινείταιπροςτιςδιατηρούμενεςΔ.Ο.Υ. εξασφαλίζοντας επάρκεια στελέχωσης και αυξημένη αποτελεσματικότητα 43

44 Αλλάζουμε τον ελεγκτικό μηχανισμό Αυξάνεται η αντικειμενικότητα του ελέγχου και ελαχιστοποιείται η δυνατότητα προσωπικής επαφής του πολίτη με τον φορολογικό ελεγκτή Καθιερώνεται ο έλεγχος από το γραφείο Κεντρικοποιείται η οργάνωση του ελεγκτικού έργου, υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά συστήματα(elenxis) και αξιοποιείται όλη η διαθέσιμη ηλεκτρονική πληροφορία(διασταυρώσεις) Ανασυγκροτείται η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων με την σύσταση νέων Διευθύνσεων που αφορούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την ελεγκτική μεθοδολογία, την οργάνωση και διεξαγωγή ειδικών ελέγχων κ.α. Συγχωνεύονται σε περιφερειακό επίπεδο τα ελεγκτικά κέντρα Συστήνεται νέο Σώμα Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης Εσόδων Το νέο σώμα συγκροτείται από στελέχη με ειδικές διαδικασίες επιλογής, αξιολογείταιτακτικάβάσεισυμβολαίωναποδοτικότητας, υπάγεται σε ειδικό πειθαρχικό έλεγχο 44

45 Εκσυγχρονίζουμε τις τελωνειακές υπηρεσίες Τίθεται σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Τελωνειακών Υπηρεσιών(ICIS), το οποίο εξασφαλίζει αυξημένα επίπεδα δικτύωσης τόσο εντός Ελλάδας όσοκαιμετιςτελωνειακέςυπηρεσιώνάλλωνχωρών. Εισάγεται στα τελωνεία νέο σύστημα ψηφιακής κωδικοποίησης για την ιχνηλασία και τον εντοπισμό λαθραίων προϊόντων καπνού και αλκοόλ, σε αντικατάσταση των ενσήμων ταινιών φορολογίας, με στόχο Ενισχύονται τα μέσα δίωξης των τελωνείων με νέα συστήματα ανίχνευσης Συστήνεται στο Σ.Δ.Ο.Ε. μονάδα πλωτών μέσων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων 45

46 Παρακολουθούμε την απόδοση Με το επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζονται η αποστολή, οι στόχοι και τα μέσα των φορολογικών και ελεγκτικών αρχών Ορίζουμε το πλαίσιο θεσμικών αλλαγών και μέτρων συντονισμού των αρμοδίων αρχών Εφαρμόζουμε σύστημα Δεικτών Μέτρησης Επιδόσεων των ΔΟΥ βάσει του οποίου αξιολογείται το έργο και η συμμόρφωση των επικεφαλής των ΔΟΥ σε σχέση με τους στόχους Πραγματοποιείται ανάλυση διαδικασιών και μεθόδων λειτουργίας των ΔΟΥ που φθάνει ως την περιγραφή των καθηκόντων κάθε οργανικής θέσης Καταρτίζεται σχέδιο δράσης για την εσωτερική αναδιοργάνωση των ΔΟΥ με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 46

47 Αναβαθμίζουμε το κύρος των υπηρεσιών Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών«Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων» Η παθητική δωροδοκία υπαλλήλου αποτελεί κακούργημα για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών ανεξαρτήτως ποσού Οργανώνονται διαχειριστικοί κυλιόμενοι έλεγχοι σε όλες τις Δ.Ο.Υ από μικτά συνεργεία ώστε να ελεγχθούν εκτεταμένα και αιφνιδιαστικά όλες οι Δ.Ο.Υ εκτός από τους συνήθεις που γίνονται από τον εποπτεύοντα επιθεωρητή Καθιερώνεται επανέλεγχος στη βάση διασταυρώσεων για ακραίες διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα των ελέγχων 47

48 Για την αποκάλυψη και παραδειγματική τιμωρία μεγάλων εστιών φοροδιαφυγής Θεσπίσαμε υπολογισμό εισοδήματος με βάση τεκμήρια δαπανών Αξιοποιούμε το νέο περιουσιολόγιο για τη διασταύρωση των εισοδημάτων με ακίνητη περιουσία Θεσπίσαμε αυστηρότερες ποινές και κυρίως τη λειτουργία οικονομικού εισαγγελέα Θεσμοθετήσαμε τη διαδικασία του αυτόφωρου κατά την αποκάλυψη σημαντικών φορολογικών παραβάσεων Διακόπτουμε τη λειτουργία επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν Προχωράμε στην παύση εφαρμογής χαριστικών ρυθμίσεων που επιβραβεύουν τη φορολογική ασυνέπεια Ενισχύουμε τη διεθνή φορολογική συνεργασία και τις δυνατότητες πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς για φοροδιαφυγή Δημιουργούμε ειδικά θεσμικά εργαλεία για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση της μεγάλης φοροδιαφυγής 48

49 Ενισχύουμε τη διεθνή φορολογική συνεργασία Αξιοποιείται για πρώτη φορά συστηματικά η πληροφόρηση από συνεργαζόμενες χώρες για καταθέτες του εξωτερικού Συνιστάται ειδικό Τμήμα στη Διεύθυνση ΔΟΣ για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής με τρίτες χώρες στο τομέα της άμεσης φορολογίας Προωθείται η περαιτέρω σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη(είτε κράτη μέλητηςεεήτουο.ο.σ.α. πουδενανήκουνστηνεε), ταοποία διαθέτουν συστηματική παράδοση στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Κατάρτιση διμερούς σύμβασης με τις ελβετικές αρχές για τη δημιουργία φορολογικού πλαισίου αναφορικά με τις καταθέσεις των φορολογικών κατοίκων Ελλάδος και για την αποτροπή συγκάλυψης παρανόμως αποκτηθέντων εισοδημάτων 49

50 Δημιουργούμε ειδικά θεσμικά εργαλεία για τη μεγάλη φοροδιαφυγή Συστήνεται ειδική υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης για τον έλεγχο, τη φορολογική συμμόρφωση, και γενικότερα τις σχέσεις με τη φορολογική αρχή των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων(οι 1000 μεγαλύτερες) Εφαρμόζονται ειδικά σχέδια δράσης από τις Ομάδες Έργου για τους μεγάλους φορολογούμενους και των φυσικών προσώπων μεγάλης ακίνητης περιουσίας και ελευθέρων επαγγελματιών υψηλού εισοδήματος Αλλάζουμε το πλαίσιο δικαστικής και διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ώστε να περιοριστεί η φοροαποφυγή από τα υψηλά εισοδήματα μέσω της μακροχρόνιας προσφυγής σε δικαστικές διευθετήσεις 50

51 Για αποτελεσματικότερες εισπράξεις Αλλάζουμε ριζικά το πλαίσιο και επιταχύνουμε τους χρόνους ολοκλήρωσης των δικονομικών διαδικασιών μέσω των οποίων προέκυπτε καθυστέρηση ή και αποφυγή πληρωμής των οφειλομένων Οργανώνουμε την καλύτερη στόχευση των δράσεων αναγκαστικής είσπραξης στις πραγματικά εισπράξιμες οφειλές Διευρύνουμε την εφαρμογή καινοτόμων μορφών αναγκαστικής είσπραξης(π.χ. κατάσχεση εις χείρας τρίτων, κατάσχεση οφειλών προς προμηθευτές του δημοσίου κα) που ήδη εφαρμόζονται πιλοτικά 51

52 Επιταχύνουμε τους χρόνους ολοκλήρωσης των διαδικασιών είσπραξης Συγκροτείται Γενική Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με επιμέρους τομείς την πολιτική εισπράξεων, το συντονισμό των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης, την παρακολούθηση ειδικών κατηγοριών οφειλετών καθώς και ειδικών νομικών διαδικασιών και βοηθημάτων και τη χάραξη πολιτικής φορολογικής συμμόρφωσης Καταργούνται τα τμήματα Δικαστικού από τις Δ.Ο.Υ. και αντικαθίστανται με περιορισμένο αριθμό Διευθύνσεων Δικαστικού που συντονίζονται από την ανωτέρω Γ.Δ. Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών(Σ.Φ.Δ.) για τη διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφορών με αντικείμενο άνω των ευρώ 52

53 Οργανώνουμε την καλύτερη στόχευση των εισπράξεων Εφαρμόζεται η νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει δημοσιοποίηση ονομάτων όσων εμφανίζουν υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές Εισάγεται νέα διαδικασία για την κατηγοριοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και μη, ώστε να δοθεί βάρος στις περιπτώσεις με πραγματικό εισπρακτικό ενδιαφέρον Εκκαθαρίζεται το μητρώο των κατόχων ΑΦΜ που είναι υπόχρεοι ΦΠΑ από τους ανενεργούς κωδικούς Επεκτείνεται το εύρος της πληροφορίας που αξιοποιείται για τη στόχευση των εισπράξεων με την αξιοποίηση πληροφορίας από τα τελωνεία, το κτηματολόγιο κ.λπ. Προωθείται η συνεργασία των εισπρακτικών μηχανισμών στο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα 53

54 Για την καλύτερη συνεργασία με τους πολίτες Μειώνουμε το διοικητικό κόστος συμμόρφωσης μέσω απλούστερων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών Απλοποιούμε την φορολογική νομοθεσία Εισάγουμε την χρήση φορολογικών πιστοποιητικών λογιστών και ορκωτών ελεγκτών Συνεχίζουμε την εκστρατεία ενημέρωσης με τη συμμετοχή των πολιτών Οργανώνουμε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκ μέρους των φορολογικών αρχών 54

55 Μειώνουμε το διοικητικό κόστος συμμόρφωσης Πολλαπλασιάστηκανοιηλεκτρονικέςυπηρεσίεςμέσωτουtaxis net Επεκτείνεται η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Επεκτείνεται η προσωποποιημένη ειδοποίηση των φορολογούμενων για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις Οργανώνεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκ μέρους των φορολογικών αρχών Πολλαπλασιάζεται η διαθέσιμη ηλεκτρονική φορολογική πληροφορία για πολίτες, επενδυτές και επιχειρήσεις Δημιουργείται η κάρτα αποδείξεων 55

56 Απλοποιούμε την φορολογική νομοθεσία Αξιολογείται η ισχύουσα φορολογική πολιτική ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη νέων παρεμβάσεων στο μέλλον και να διασφαλιστεί η σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου Καταργείται ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Εκλογικεύεται στο σύστημα επιβολής προστίμων ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης των αναγκαίων διατάξεων του ΚΒΣ αλλά και της συστηματικοποίησης των ελέγχων Προωθείται η επεξεργασία κωδικοποίησης και απλοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας με προτεραιότητα στις διατάξεις φορολογίας νομικών προσώπων και κεφαλαίου. Οι κωδικοποιημένες φορολογικές διατάξεις θα κατατεθούν ως νομοσχέδιο στα τέλη του

57 Συνεχίζουμε την εκστρατεία ενημέρωσης Ξεκινά η προβολή των τηλεοπτικών σημάτων που δημιουργήθηκαν από τους ίδιους τους πολίτες στο πλαίσιο της δράσης«οι πολίτες δημιουργούν φορολογική συνείδηση» Δημιουργούνται νέες καμπάνιες ευαισθητοποίησης των πολιτών κυρίως μέσω του διαδικτύου Προωθείται η τακτική ενημέρωση των πολιτών για την αξιοποίηση των φορολογικών εσόδων από το κράτος μέσω του διαδικτύου και των εκκαθαριστικών των φορολογικών δηλώσεων Επαναξιολογούνται και επεκτείνονται τα κίνητρα φορολογικής συμμόρφωσης(π.χ. εκπτώσεις, βραβεύσεις κ.λπ.) 57

58 Στοχοθεσία

59 Στόχοι ΓΔ Ελέγχων(1) Προληπτικοί Έλεγχοι(έως 6% των επιχειρήσεων), για την συγκέντρωση στοιχείων για την επιχειρηματική δραστηριότητα Έλεγχοι από το γραφείο(έως 30% των επιχειρήσεων), με βάση, τα στοιχεία του φακέλου, τα δελτία πληροφοριών, τις εκθέσεις ελέγχουτουσ.δ.ο.ε. Ειδικά ελεγκτικά συνεργεία για υποθέσεις φορολογούμενων αυξημένου κινδύνου στη βάση διασταυρώσεων(έως 40 συνεργεία) Συνοπτικός έλεγχος επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που δεν συμμετείχαν στην εθελούσια περαίωση φορολογικών υποθέσεων (έως 8% του πλήθους) Έλεγχος φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(έως 8% των επιχειρήσεων) Συμμετοχή στους ποιοτικούς ελέγχους της ΕΛΤΕ(350 επιχειρήσεις) 59

60 Στόχοι ΓΔ Ελέγχων(2) Ειδικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις που απαιτούν ειδική τεχνογνωσία π.χ. E-commerce, διαφημιστικές, (έως 10% των επιχειρήσεων) Έλεγχοι ΦΜΑΠ από Δ.Ο.Υ. σε δείγμα περιπτώσεων από την ειδική ομάδα έργου(5%) ΈλεγχοιΦΜΑΠαπόειδικάσυνεργείαμεανάλυσηκινδύνου(100 περιπτώσεις) Ηλεκτρονικοίέλεγχοιμεγάλωνεπιχειρήσεωνe-auditαπόταΔ.Ε.Κ. (έως 40% των επιχειρήσεων) Έλεγχοι μεταφοράς κεφαλαίων εξωτερικού με στοιχεία τραπεζών εξωτερικού(έως 15% περιπτώσεων) Στατιστικός Υπολογισμός(έως 60% των επιχειρήσεων) για τους φορολογούμενους που δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ ΈμμεσοςπροσδιορισμόςΦορολογικώνΥποχρεώσεων(έως20% τωνεπιχειρήσεων) μεβάσητημέθοδοανάλυσηςρευστότητας 60

61 Στόχοι 5 Ομάδων Δράσης(1) Ομάδα για την εφαρμογή της νέας φορολογικής νομοθεσίας Ολοκλήρωση των εγκυκλίων για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας Παρακολούθηση εφαρμογής της νέας φορολογικής νομοθεσίας Ομάδα Είσπραξης Οφειλών Στόχος για το 2011 είσπραξη 200 εκατ. Ευρώ με σχεδιασμό δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων Ανασχεδιασμός διαδικασιών πληρωμής τρίτων από Φορείς ΓΚ Σχεδιασμός διαδικασιών είσπραξης των οφειλών Φορέων ΓΚ Σχεδιασμός προγραμμάτων ρύθμισης οφειλών υπό όρους φορολογικής συμμόρφωσης για τη διατήρησή τους Σχεδιασμός διαδικασίας εκκαθάρισης του ανεπίδεκτου είσπραξης χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων 61

62 Στόχοι 5 Ομάδων Δράσης(2) Ομάδα Μεγάλων Φορολογουμένων Εντοπισμός των 1137 μεγαλυτέρων επιχειρήσεων με συγκεκριμένα κριτήρια Σχεδιασμός μονάδας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους Κατάρτιση σχεδίου ελέγχου με βάση κριτήρια κινδύνου Ομάδα Απόδοσης Παρακρατουμένων Φόρων και Φορολογικής Συμμόρφωσης Εγκαθίδρυση συστήματος προειδοποίησης και παρακολούθησης όσων παρέλειψαν να υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ. Η εφαρμογή του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης θα εφαρμοστεί σε φορολογούμενους για το

63 Στόχοι 5 Ομάδων Δράσης(3) Ομάδα Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και Υψηλών Εισοδημάτων φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες ή μη, που απέκρυψαν εισοδήματα από εμπορικού χαρακτήρα αγοραπωλησίες ακινήτων(ο σχετικός έλεγχος ανατέθηκε σε 32 ειδικά συνεργεία ελέγχου(96 ελεγκτές) μεέδραταπεκ). Έλεγχος«πόθενέσχες»150 φυσικών προσώπων υψηλού κινδύνου της πιο πάνω περίπτωσης φυσικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν ΦΜΑΠ το 2007 Φυσικά πρόσωπα που δεν δήλωσαν τη δαπάνη κτήσης ενός τουλάχιστον ακινήτου Φυσικά πρόσωπα που κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία και δηλώνουν πολύ χαμηλά φορολογητέα εισοδήματα(τα δείγματα αυτά θα σταλούν σε Δ.Ο.Υ για έλεγχο γραφείου και για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος) Φυσικά πρόσωπα υποκρυπτόμενα σε εξωχώριες εταιρίες 63

64 Στόχοι ΣΔΟΕ(1) Έλεγχοιφορολογούμενωνυψηλούκινδύνουσεδείγμα150 περιπτώσεων(60 περιπτώσεις ποινικών διώξεων) Επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων καθώς και επιχειρήσεις που έτυχαν επιστροφήςφ.π.α. λόγωενδοκοινοτικώνπαραδόσεων(2000 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων 150 εκ. ευρώ) Έλεγχοι σε ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών(γιατροί δικηγόροι λογιστές, μηχανικοί, καλλιτέχνες κ.λ.π.) 500 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων Κ.Β.Σ. και πρόσθετων φόρων 200 εκ. ευρώ) Έλεγχος«πόθεν έσχες» φυσικών προσώπων(150 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων και πρόσθετων φόρων: 50 εκ. ευρώ) Έλεγχοιεπαγγελματικώνσκαφώνκαισκαφώναναψυχής(1500 έλεγχοιεκτιμώμενο ύψοςφ.π.α. πλέον φόρων απότεκμήρια: 300 εκ. ευρώ). 64

65 Στόχοι ΣΔΟΕ(2) Επεξεργασία των κατασχεθέντων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων(1500 έλεγχοι, εκτιμώμενο ύψος προστίμων 3.5 δις) Στοχευμένοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις( έλεγχοι εκτιμώμενο συνολικό ύψος προστίμων 200 εκ. ευρώ) Έλεγχοιπρομηθειώνδημοσίου, στουςτομείςυγείας εξοπλισμών, καθώςκαιδημοσίωνλειτουργών(γιατροίε.σ.υ.) (100 έλεγχοι, εκτιμώμενο ύψος προστίμων 100 εκ. ευρώ) Έλεγχοι σε επιχειρήσεις ψυχαγωγίας εστίασης(9.000 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων 75 εκ. ευρώ) Έλεγχοι διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (υγρά καύσιμα καπνικά) (2.350 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων περίπου 135 εκ. ευρώ) Έλεγχοιακινήτωνπουανήκουνσεεξωχώριεςεταιρείες(offshore companies) (100 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων 80 εκ. ευρώ) 65

66 Στόχοι ΣΔΟΕ(3) Έλεγχοι για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Πνευματικά δικαιώματα, παραποιημένα προϊόντα(170 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων 10 εκ. ευρώ) Έλεγχοι για τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων που αναφέρονταισεεπιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, ενισχύσεις(150 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων 75 εκ. ευρώ) Έλεγχοι σε επιχειρήσεις κατασκευαστικού κλάδου και σε επιχειρήσειςπουασχολούνταιμετιςαγοραπωλησίεςακινήτων, την επισκευή και συντήρηση(200 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων με παράλληλη δέσμευση ακινήτων για μη μεταβίβαση 300 εκ. ευρώ) Έλεγχοι νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και έλεγχοι περιουσιακήςκατάστασηςφυσικώνπροσώπων(100 έλεγχοι, εκτιμώμενο ύψος προστίμων 100 εκ. ευρώ) 66

67 Στόχοι Τελωνείων ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ παραλαβή/χρήση πετρελαίου κίνησης σε βιοµηχανίες/βιοτεχνίες, επιστροφές Ε.Φ.Κ. παραλαβή/ χρήση πετρελαίου από προνοµιακά, νοσηλευτικά 90 ιδρύµατα, ξενοδοχεία& επιστροφές Ε.Φ.Κ παραλαβή και χρήση αιθυλικής αλκοόλης από νοσηλευτικά ιδρύµατα και φαρµακοβιοµηχανίες απαλλαγή Φ.Π.Α. εισαγόµενων εµπορευµάτων µε προορισµό άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. έλεγχοι καταστηµάτων αφορολογήτων ειδών ταχυµεταφορές παραποιηµένα εµπορεύµατα φορολογικές αποθήκες καπνικών φορολογικές αποθήκες οιν/δων αποθήκες αποταµίευσης προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ απαλλαγή ΦΠΑ βάσει ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής ενεργητική τελειοποίηση-επανεξαγωγη εµπορευµάτων εκ των υστέρων έλεγχος τελωνειακών παραστατικών χαµηλής & µεσαίας επικινδυνότητας ΣΥΝΟΛΟ

68 ΚοινέςδράσειςΥπουργείων 68

69 Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας& Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Λαθρεμπόριο(καυσίμων, προϊόντωνκαπνούκαιοινοπνεύματος) Παραεμπόριο Παράνομος στοιχηματισμός-τυχερά παίγνια Φοροδιαφυγή Φυσικών και Νομικών Προσώπων με ποινική διάσταση Φοροδιαφυγή με τη χρήση του διαδικτύου o Δορυφορική πειρατεία o Παραβάσεις Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων o Απάτες σε βάρος οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης o Διαδικτυακό Εμπόριο Παροχή Διαδικτυακών Υπηρεσιών o ΔιενέργειαΠαράνομωνΤυχερώνΠαιγνίωνμέσωδιαδικτύου Online Καζίνο o Υποβολή Απατηλών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος 69

70 Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή Λαθρεμπόριο o Αδασμολόγητα καύσιμα που προορίζονται για συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων και σκαφών o Προϊόντα καπνού εισάγονται παράνομα στη Χώρα μέσω θαλάσσης ή εξάγονται με πλοία/σκάφη o Οινοπνευματώδη με τα οποία εφοδιάζονται πλοία εξωτερικού (αδασμολόγητα) διοχετεύονταιπαράνομαστηναγορά. o Μηχανές, ανταλλακτικά μηχανών και εν γένει εξοπλισμοί πλοίων και σκαφών εισάγονται και διατίθενται στην εσωτερική αγορά Παραεμπόριο Φοροδιαφυγή από την παράνομη χρήση ναυτιλιακών ραδιοσυχνοτήτων και διαδικτύου Έλεγχος εταιρειών και γραφείων παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών 70

71 Γενική Γραμματεία Εμπορίου Διασύνδεση Ελεγκτικού μηχανισμού. Δυνατότητα ελεγκτών της ΓΓ Εμπορίου να κοινοποιούν φορολογικές παραβάσεις. Συντονισμένη λειτουργία των φορολογικών αρχών με ΓΓΕ θα αυξήσει τους καθημερινούς φορολογικούς ελέγχους(εμπορικάκαταστήματα λαϊκές-κεντρικές δημοτικέςαγορές, υπαίθρια παζάρια κ.λπ.) Φοροδιαφυγή και Λαθρεμπόριο Καυσίμων(Σύστημα εισροών- εκροών) Παραεμπόριο: Τροποποίηση του νομικού πλαισίου ώστε να καταστεί περισσότερο ευέλικτο και λιγότερο γραφειοκρατικό ως προς τη διαδικασία κατασχέσεων και καταστροφής των παραποιημένων προϊόντων και των προϊόντων λαθρεμπορίου Ιχνηλασιμότητα στα νωπά οπωρολαχανικά προϊόντα: Καθιερώνεται η υποχρέωση δημιουργίας κωδικού παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής για βασικά είδη νωπών οπωρολαχανικών. Ο κωδικός αυτός θα ακολουθεί τα προϊόντα σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνησης μέχρι τη λιανική πώληση επιτρέποντας την ανίχνευση της εμπορικής προέλευσης του προϊόντος 71

72 Οι ποσοτικοί μας στόχοι Από βελτιωµένες Ελεγκτικές ραστηριότητες Από βελτίωση στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων Από επανεκτίµηση φόρων βάσει τεκµηρίων Στοχοθεσία Επιχειρησιακού Προγράµµατος(χιλιάδες ευρώ) Σύνολο Από βελτίωση της φορολογικής συµµόρφωσης ΣΥΝΟΛΑ Τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιµα µε τα ποσά που περιλαµβάνονται στο Μεσοπρόθεσµο ηµοσιονοµικό Πλαίσιο(Μ Π) Τα αναφερόµενα ποσά αφορούν σε προβλέψεις πραγµατικής είσπραξης εσόδων και όχι µόνο 72 βεβαίωσης φόρων και προστίµων.

73 Επίλογος: τι επιδιώκουμε Αλλαγή στο τρόπο αντιμετώπισης του πολίτη. Από το κλίμα της αμοιβαίας καχυποψίας και περιφρόνησης να περάσουμε σε συνθήκες αλληλοσεβασμού. Οι πολίτες συμμέτοχοι και αρωγοί στοναγώνακατάτηςφοροδιαφυγής. Εκ βάθρων αλλαγή της φιλοσοφίας και του περιεχομένου των φορολογικών ελέγχων. Στοχευμένοι έλεγχοι, με σαφείς και διαφανείς διαδικασίες, πλήρης αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής. Προάγεται σε κεντρική επιδίωξη η τελική είσπραξη και όχι απλώςηβεβαίωσητωνδιαφυγόντωνφόρων. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δεν επιδιώκεται μεμονωμένα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά με τη συνεργασία και όλων των άλλων ελεγκτικών και διωκτικών αρχών 73

74 Επίλογος: τι επιδιώκουμε Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής αποτελεί τη πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια της πολιτείας να κινητοποιήσει διοίκηση και πολίτες Με ένα σύνολο δράσεων θεσμικού, οργανωτικού και επιχειρησιακού περιεχομένου, ικανού να απεγκλωβίσει την ελληνική οικονομία και κοινωνία από την ομηρία της φοροδιαφυγής και να ανταποκριθεί στο αίτημα για δικαιοσύνη στη κατανομή των φορολογικών βαρών Πολίτες και Πολιτεία Μαζί 74

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013 Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3943/2011 κάθε τρία χρόνια εκπονείται εθνικό επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 3 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Το κείμενο που ακολουθεί είναι αποτέλεσμα των επεξεργασιών που έγιναν στον Τομέα Φορολογικής Πολιτικής, του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 και προγραμματισμός δράσεων για το 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Δράσεις 2012-2014

Υπουργείο Οικονομικών Δράσεις 2012-2014 Υπουργείο Οικονομικών Δράσεις 2012-2014 Το μυστικό της αλλαγής δεν είναι να επικεντρώνεις όλη σου την ενέργεια στοναπολεμάςτοπαλιό, αλλά στο να χτίζεις το καινούριο Σωκράτης ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η διαδικασία αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

21/2/2011. 1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

21/2/2011. 1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για τα βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» 1. Εισαγωγή 21/2/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 9 Ιουνίου 2011

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 9 Ιουνίου 2011 Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 9 Ιουνίου 2011 Α. Η πορεία μας μέχρι σήμερα Β. Γιατί 6,4 δισ. Ευρώ πρόσθετη προσπάθεια το 2011; Γ. Το Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Νέα φορολογική κλίμακα

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Νέα φορολογική κλίμακα ΣΗΜΕΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Νέα φορολογική κλίμακα Εισάγεται μια νέα φορολογική κλίμακα χωρίς διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μάιος 2011 Στις 31/03/2011 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος φορολογικός Νόμος 3943/ 2011, με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Συντακτική ομάδα Σύλλογος υπαλλήλων Γ.Γ.Π.Σ. Διοίκηση ΚΕ.Π.Υ.Ο. Συντονιστική

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr * ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008 ΣΥΝΟΨΗ Η αυξανόμενη ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (τέταρτη επικαιροποίηση) 2 Ιουλίου 2011 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΑ Α. Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΑ Α. Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής ΕΛΛΑ Α Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΑ Α. Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΑ Α. Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής ΕΛΛΑ Α Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η Ελληνική οικονομία στα τρία χρόνια εφαρμογής του Προγράμματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. 37η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 ΣΕΒΕ. Πεπραγμένα 2011 1

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. 37η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 ΣΕΒΕ. Πεπραγμένα 2011 1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 37η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 Πεπραγμένα 2011 1 Με την ευγενική υποστήριξη: Περιεχόμενα Πεπραγμένων 2011 Μήνυμα του Προέδρου του, κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Άξονες οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής Πρώτη προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής της νέας Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» Άρθρο 1 Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2010 Κ. Jean-Claude Juncker Πρόεδρο Eurogroup Κ. Olli Rehn Επίτροπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Νοέμβριος 2009 Μάιος 2012 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Νοέμβριος 2009 Μάιος 2012 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Νοέμβριος 2009 Μάιος 2012 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Αθήνα, Μάιος 2012 Περιεχόμενα 1 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (προμήθεια αγαθών παροχή υπηρεσιών)....

Διαβάστε περισσότερα