ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμ ματος δωρεάν διανομής μακαρονιών σε άπορους της χώρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε. έτους ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22 παρ. 3, του ν. 992/79 «Περί οργανώ σεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι κών και οργανωτικών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α 280). β) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α 34), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρ θρο 6 παράγραφος 1 του ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρα κος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Φ.Ε.Κ. Α 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/90 (Φ.Ε.Κ. Α 101). γ) Των άρθρων 48 και 90 του υπ αριθ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α 98). δ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/98 (Φ.Ε.Κ. Α 200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή σεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Φ.Ε.Κ. Α 154), με το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Φ.Ε.Κ. Α 223), με το άρθρο 29 του ν. 3147/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 135) και με το άρθρο 19, παρ. 4 του ν. 3170/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 191). ε) Του άρθρου 1, παρ. 4, του ν. 2469/1997, «Περιορισμός κρατικών δαπανών» (Φ.Ε.Κ. Α 38). στ) Του άρθρου 22, του ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. Α 247). ζ) Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διατάξεων σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. η) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημο σίου» (Φ.Ε.Κ. Α 150). θ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (Α 213) ι) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221) ια) Της αριθμ / (Φ.Ε.Κ. Β 1608) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ανάθεση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχο του Ελληνικού Δημοσίου του έργου της αγοραστικής Παρέμβασης και ορισμός αυτού ως αρ μοδίου για την άσκηση των συναφών αρμοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ / (Φ.Ε.Κ. Β 1332). ιβ) Της αριθμ / Κ.Υ.Α. «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης» (Φ.Ε.Κ. Β 448/2005). ιγ) Της αριθμ / απόφασης του Πρω θυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Καρχιμάκη» (Φ.Ε.Κ. 2401/ , τ. Β ). ιδ) Της αριθμ. 2672/ απόφασης του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β 2408) 2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ): α) 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατά ξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανο νισμός ΚΟΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) 3149/92 της Επιτροπής «περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων που προέρχονται από τα αποθέματα της παρέμβασης στους απόρους της κοι νότητας και τις προθεσμίες εφαρμογής του προγράμ ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) 1111/2009 της Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογισθούν στο δημοσιονομικό έτος 2010 για την παροχή τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας και σχετικά με παρέκ

2 8056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92». 3. Την αριθμ. C 114/91 ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο της κοινοτικής επισιτιστικής βοήθειας και την αντίστοιχη ανακοίνωση στο C 312/00 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την αριθμ. 2029/ γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και την από 29/01/2010 εισήγηση της Δ/νσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέρ γειας. 5. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους έως ευρώ περίπου, η οποία μέχρι του ποσού των ευρώ περίπου θα καλυφθεί από κοινοτική χρηματοδότηση, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση, θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση του προγράμματος δωρεάν διανομής μακαρονιών έτους 2010 στους απόρους της χώρας και καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια της προκήρυξης διαγωνισμού και την εκτέ λεση του έργου της δωρεάν διανομής, σε εκτέλεση των Καν. (ΕΚ) 3149/92 και 1111/2009 της Επιτροπής. Οι θεσπιζόμενες διατάξεις έχουν ως σκοπό, ιδίως: 1. Τη διασφάλιση των όρων διαφάνειας όσον αφορά στη διαδικασία ανάθεσης του έργου της δωρεάν δια νομής. 2. Τον καθορισμό των όρων, διαδικασιών και προϋπο θέσεων, για την άμεση διανομή χωρίς καθυστερήσεις του προϊόντος, έτσι όπως αυτό κατά τα ποιοτικά και τε χνικά χαρακτηριστικά του προδιαγράφεται από την πα ρούσα Απόφαση, τη σχετική διακήρυξη και τις συναφείς διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. 3. Τη συμμετοχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης του έργου, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ενδια φερομένων προσώπων (φυσικών ή νομικών), τα οποία αποδεδειγμένα διαθέτουν την προς τούτο ικανότητα. Άρθρο 2 Αντιστάθμισμα διανομής προϊόντος Το πρόγραμμα αφορά μακαρόνια που πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές της παρούσας, έχουν παραχθεί σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και διανέμονται στη χώρα με καθορισμένη συσκευασία και σήμανση. Ως αντιστάθμι σμα της διανομής του εν λόγω προϊόντος, ορίζεται η πο σότητα των τόνων δημητριακών προερχομένων από τα αποθέματα του Οργανισμού Παρέμβασης της Ουγγαρίας (Mezögazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország), η οποία αφορά στην αξία του έτοιμου προϊόντος. Το είδος των δημητριακών θα καθοριστεί στη διακήρυξη που θα ακολουθήσει την παρούσα. Άρθρο 3 Επιλογή φορέα εκτέλεσης του έργου 1. Ο φορέας εκτέλεσης του έργου της δωρεάν δια νομής μακαρονιών, εφεξής «ανάδοχος», επιλέγεται με δημόσιο κλειστό διαγωνισμό, με σύντμηση των προθε σμιών υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προ σφορών. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται με διακήρυξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία καθορίζονται τα τεχνικά θέματα σχετικά με το έργο της δωρεάν διανομής, την τυποποίηση, τη συσκευ ασία, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς διανομή έτοιμου προϊόντος. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημε ρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών και μία (1) ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ορ γανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ σεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του προγράμματος. Η Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π. Φ.Μ.Κ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εποπτεύει τη διε νέργεια του διαγωνισμού και την εφαρμογή του προ γράμματος. 3. Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετέχει όποιος απο δεικνύει ότι: α) Δραστηριοποιείται στην παραγωγή ή εμπορία ζυμα ρικών ή δημητριακών τουλάχιστον από 1 ης /1 ου / 2007 β) Διαθέτει πιστοποιητικό εν ισχύ από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 (HACCP) ή κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001: Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής συνεκτιμά τη φερεγγυότητα κάθε συμμετέχοντα για την υλοποίηση του προγράμματος σε συνάρτηση με την προηγούμε νη εμπειρία του στην παραγωγή, τυποποίηση και συ σκευασία μακαρονιών, τη δυναμικότητα των μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας, ιδιόκτητων ή συνεργαζό μενων, καθώς και το δίκτυο αποτελεσματικής διανομής που διαθέτει σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα, αποκλείο νται όσοι υπέπεσαν κατά την προηγούμενη πενταετία σε παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για θέματα σχετικά με το εν λόγω έργο. 5. Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 4, παρ. 1 της παρούσας. Οι επιλεγέντες καλούνται άμεσα με έγγραφη πρόσκλη ση της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την υποβολή προσφορών. Στην έγγρα φη πρόσκληση, στην οποία επισυνάπτεται η διακήρυξη του διαγωνισμού, καθορίζονται: α) Η αρμόδια για την υποβολή τους υπηρεσία και η προθεσμία υποβολής τους. β) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, το δικαίωμα παράστασης εκπροσώπων των συμμετεχόντων, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος αποσφράγισης. γ) Η διάρκεια ισχύος των προσφορών. Άρθρο 4 Συγκρότηση Επιτροπών Σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/07, με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και για χρονικό διάστημα ενός έτους, συγκροτείται η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελε σμάτων του διαγωνισμού και η επιτροπή αξιολόγησης τυχόν ενστάσεων. 1. Η Επιτροπή που συστήνεται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι ο έλεγχος των

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8057 δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Επιπλέον, γνω μοδοτεί και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διε νέργεια του διαγωνισμού, καθώς και κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης των σχετικών εγγράφων σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η τελευταία διαβιβάζει το πρακτικό στη Δ/νση Π.Α.Π. Φ.Μ.Κ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έκδοση της σχετικής απόφασης. 2. Για την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων βάσει του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07 και προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 του Ν. 2522/97 συστήνεται Επιτροπή από τρία (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους. Άρθρο 5 Προσφορές 1. Οι προσφορές που υποβάλλονται, πρέπει να αφο ρούν στο σύνολο της προς διανομή ποσότητας μα καρονιών, με αντιστάθμισμα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ενδεχόμενης ενδοκοινοτικής μεταφοράς δημητριακών, των εξόδων μεταφοράς του προϊόντος στους δικαιού χους φορείς υλοποίησης και πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 2. Στην προσφορά: α) καθορίζεται η ποσότητα των τυποποιημένων και συσκευασμένων μακαρονιών, που διατίθενται για δια νομή στους δικαιούχους φορείς υλοποίησης, β) καθορίζονται τα έξοδα μεταφοράς από τις μονά δες αποθήκευσης του έτοιμου προς διανομή προϊόντος στους τόπους διανομής, στα οποία δε συμπεριλαμβάνε ται ο Φ.Π.Α. Τα έξοδα μεταφοράς στις χερσαίες μεταφο ρές καθορίζονται σε ευρώ ( ) ανά τόνο και χιλιόμετρο, και στις θαλάσσιες μεταφορές, ανά τόνο και μίλι, γ) όσον αφορά στα έξοδα τυποποίησης και συσκευα σίας, αναφέρεται αναλυτικά το κόστος ανά συσκευασία (κόστος χαρτοκιβωτίων, υλικών συσκευασίας, εργατικών, διοικητικών εξόδων). Τα υλικά συσκευασίας, σύμφωνα με το οικείο παράρτημα της διακήρυξης, είναι το ίδιο για το σύνολο της διανεμητέας ποσότητας, δ) δηλώνεται ότι η επεξεργασία και η συσκευασία του προϊόντος πραγματοποιείται σε μονάδα, που είναι επί σημα αναγνωρισμένη και λειτουργεί νόμιμα. Όταν μέρος των εργασιών αυτών γίνεται σε άλλη συνεργαζόμενη μονάδα ή επιχείρηση, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της μονάδας ή της επιχείρη σης αυτής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης υπέρ του αναδόχου, αποδέχεται την εκτέλεση των υπηρεσιών ή του έργου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3 του Π.Δ. 118/07, ε) αναφέρεται το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας σε κιλά, όπως αυτό καθορίζεται στη σχετική διακήρυξη. ζ) σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος επιθυμεί τη μεταφορά των δημητριακών στην Ελλάδα, πρέπει στην προσφορά του να αναφέρει τα έξοδα μεταφοράς από τις αποθήκες του Οργανισμού Παρέμβασης της Ουγγαρίας (Mezögazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország) μέχρι το σημείο εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια, την αιτούμενη τιμή για τη χερσαία μεταφο ρά ανά τόνο και χιλιόμετρο, καθώς και για τη θαλάσσια μεταφορά ανά τόνο και μίλι. 3. Στην προσφορά, ο προσφέρων δεσμεύεται, σε πε ρίπτωση κατακύρωσης του έργου σ αυτόν, να ολο κληρώσει τη διανομή μακαρονιών στους δικαιούχους φορείς υλοποίησης εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από τη διακήρυξη και τη σύμβαση. Άρθρο 6 Κατακύρωση έργου Υπογραφή σύμβασης 1. Με έγγραφη ανακοίνωση, κοινοποιείται επί αποδείξει στον ενδιαφερόμενο, η υπουργική απόφαση κατακύρω σης του έργου. Με την κοινοποίηση αυτής, η σύμβαση τεκμαίρεται συναφθείσα, η σύμβαση δε καθεαυτή, έχει χαρακτήρα αποδεικτικό. 2. Εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ανακοίνωσης, ο ανάδοχος υπογράφει σύμ βαση με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με την οποία, ο πρώτος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο κατ εντολή και για λογαριασμό του δεύτερου, τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας, των όρων της διακήρυξης και των σχε τικών κείμενων διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Προ της υπογραφής της σύμβασης ο ανά δοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας και ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας, στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η σύμβαση για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υπογράφεται από τον Πρόεδρό του. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις αναδόχου 1. Ο ανάδοχος θα παραλάβει δημητριακά από τους αποθηκευτικούς χώρους του Οργανισμού Παρέμβασης της Ουγγαρίας (Mezögazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország) και έναντι αυτών θα παραδώσει στους δικαιούχους φορείς υλοποίησης μακαρόνια, ποσότητας ίσης με την αναφερόμενη στην προσφορά του. 2. Ο ανάδοχος παραλαμβάνει δημητριακά, των οποίων τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν υπολείπονται των ελα χίστων που προβλέπουν οι κοινοτικοί κανονισμοί για την παρέμβαση. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να καταρ τίσουν την προσφορά τους, δύνανται να επισκεφθούν, με δικά τους έξοδα, τον Οργανισμό Παρέμβασης της Ουγγαρίας (Mezögazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország), όπου είναι αποθηκευμένα τα δημητριακά για να ελέγξουν το προϊόν, το οποίο αποτελεί αντάλ λαγμα της προσφοράς τους. 3. Το 70 % των ποσοτήτων δημητριακών πρέπει να αφαιρεθεί από τα αποθέματα παρέμβασης πριν από την 1η Ιουλίου του έτους εκτέλεσης του σχεδίου (2010) και εντός 60 ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει να κοινοποιήσει το πρόγραμμα παραλαβής του προϊόντος στην Δ/νση Πλη ρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και στη Δ/νση Π.Α.Π. Φ.Μ.Κ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων, 3 ημέρες πριν την έναρξη του. 4. Ο ανάδοχος για να αποδείξει ότι τα δημητριακά παρελήφθησαν, αναλαμβάνει την υποχρέωση 5 ημέρες μετά από κάθε παραλαβή, να προσκομίσει στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και να κοινοποιήσει αντίστοιχα στη Δ/νση Π.Α.Π. Φ.Μ.Κ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βεβαί

4 8058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ωση του Οργανισμού Παρέμβασης της Ουγγαρίας που θα αναφέρει τον Καν. ΕΟΚ 3149/92, τον προορισμό, την ποσότητα, την ποιότητα και την ημερομηνία παράδοσής τους σε αυτόν (σε Ελληνική μετάφραση). 5. Ο ανάδοχος παραδίδει στους φορείς υλοποίησης την καθορισμένη στη σύμβαση ποσότητα μακαρονιών, τα οποία πληρούν τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη ποι οτικά χαρακτηριστικά και είναι συσκευασμένα σε χαρ τοκιβώτια των οποίων το καθαρό βάρος, οι σημάνσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών συσκευασίας ορίζονται στη διακήρυξη. 6. Τα μακαρόνια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, να είναι κατάλ ληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και να είναι μεγέθους Νο 6 από σιμιγδάλι σκληρού σίτου με υγρασία 12,5% κατ ανώτατο όριο, τέφρα 0,70% 0,95%, υπολογιζόμενη επί της ξηράς ύλης, πρωτεΐνες κατ ελάχιστο όριο 10,5% (Ν x 5,7, υπολο γιζόμενο επί της ξηράς ύλης) και οξύτητα κατ ανώτατο όριο Η ημερομηνία παραγωγής των μακαρονιών δεν πρέ πει να προηγείται πέραν των τριών μηνών της προθε σμίας για την κατάθεση των προσφορών. Άρθρο 8 Δικαιολογητικά δαπανών Πληρωμή 1. Καταβολή δαπανών μεταφοράς των δημητριακών από τις αποθήκες του Οργανισμού Παρέμβασης της Ουγγαρίας (Mezögazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország) μέχρι το σημείο εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια Οι δαπάνες μεταφοράς αποδίδονται μόνο στην πε ρίπτωση που το προϊόν εισαχθεί στην Ελληνική Επι κράτεια και εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση της εν λόγω εργασίας, φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά: αίτηση πληρωμής, κατάσταση δαπανών μεταφοράς εις διπλούν, βεβαιώσεις ανάληψης του προϊόντος από τον Οργα νισμό Παρέμβασης της Ουγγαρίας (Mezögazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország) για το σύνολο της ποσότητας που έχει παραληφθεί από τον ανάδοχο τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, επίσημη κατάσταση χιλιομετρικών αποστάσεων θεωρημένη από αρμόδια Αρχή για τις χερσαίες μετα φορές επίσημη κατάσταση μιλιομετρικών αποστάσεων θεωρημένη από αρμόδια Αρχή για τις θαλάσσιες με ταφορές, φορτωτικά έγγραφα και παραστατικά μεταφοράς του προϊόντος. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε χώρες εκτός Ελλάδας, θα υποβάλλονται στη Δ/νση Πληρωμών Αγρο τικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επικυρωμένα και σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική από αρμόδια Ελληνική Αρχή. Κατά την έξοδο των δημητριακών από τις αποθήκες παρέμβασης, ο Οργανισμός Παρέμβασης της Ουγγαρίας (Mezögazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország) εκδίδει τα σχετικά παρασταστικά για την παράδοση του προϊόντος στον ανάδοχο «για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσε ων» 2. Καταβολή δαπανών μεταφοράς του έτοιμου προ ϊόντος Για την καταβολή των δαπανών μεταφοράς του δια νεμηθέντος ετοίμου προϊόντος, ο ανάδοχος του έργου υποβάλλει στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ολοκλήρωση του έργου, φάκελο με τα εξής δικαιολο γητικά: αίτηση πληρωμής φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, δελτία Χημικής Ανάλυσης του Γενικού Χημείου του Κράτους για το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότη τας, κατάσταση δαπανών, εις διπλούν, του Υποδείγματος 7 του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας, επίσημη κατάσταση χιλιομετρικών αποστάσεων θε ωρημένη από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) για τις χερσαίες μεταφορές ή το Λιμεναρχείο για τις θαλάσσιες μεταφορές, βεβαιώσεις μέλους της επιτροπής α ελέγχου φόρ τωσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας, πρακτικά των Επιτροπών β ελέγχου σύμφωνα με τα Υποδείγματα 5 Α και 5 Β του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας, δελτία αποστολής ανά παράδοση, τα οποία φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του παραλήπτη και την ένδειξη «για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων», πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής μακαρονιών ανά δικαιούχο φορέα υλοποίησης στον τόπο διανομής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας, φορτωτικά έγγραφα. Για μεταφορές με μεταφορικά μέσα του αναδόχου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρη μένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, στην οποία ο ανά δοχος δηλώνει ότι τα χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα βρίσκονται στην κυριότητα του. Στη δήλωση επι συνάπτεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορο λογικής δήλωσης του αναδόχου από την οικεία Δ.Ο.Υ., στην οποία εμφαίνονται τα ανωτέρω οχήματα. Ο ανάδοχος συντάσσει λεπτομερείς καταστάσεις των διαδρομών από τους τόπους αποθήκευσης στους τόπους διανομής των δικαιούχων φορέων υλοποίησης, με τις χιλιομετρικές αποστάσεις βεβαιωμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο υπολογισμός των εξόδων με ταφοράς του ετοίμου προς διανομή προϊόντος στους τόπους διανομής, σύμφωνα με την προσφορά του ανα δόχου, γίνεται σε ευρώ ( ) ως εξής: Έξοδα μεταφοράς ετοίμου προϊόντος στους τόπους διανομής i. για τις χερσαίες μεταφορές: ευρώ/τόνο και χιλιόμετρο, πλέον Φ.Π.Α. ii. για τις θαλάσσιες μεταφορές: ευρώ/τόνο και μίλι, πλέον Φ.Π.Α. Συνολική δαπάνη μεταφοράς: ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πληρωμή Μετά την ανάληψη από τον ανάδοχο της συνολικής πο σότητας δημητριακών, εκδίδεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων τιμολόγιο πώ λησης για την αξία των τόνων δημητριακών. Ίσης αξίας τιμολόγιο πώλησης για την ποσότητα του έτοιμου προς διανομή προϊόντος, εκδίδεται από τον ανάδοχο προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Πληρωμών Αγρο τικών Ενισχύσεων. Επί των εκδιδόμενων τιμολογίων πώλησης και πα ροχής υπηρεσιών επιβάλλεται από τις διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Το τιμολόγιο πώλησης για την αξία των τόνων δημητριακών που εκδίδεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων προς τον ανάδοχο, δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. Το τιμολόγιο πώλησης που εκδίδεται από τον ανά δοχο προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Πληρωμών Αγρο τικών Ενισχύσεων για την ποσότητα του έτοιμου προς διανομή προϊόντος υπόκειται σε Φ.Π.Α. 10%, το οποίο πληρώνεται στον ανάδοχο, καθώς η σχετική δαπάνη έχει προβλεφθεί στην παρούσα απόφαση. Τα τιμολόγια που εκδίδει ο ανάδοχος προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την πληρωμή των δαπανών μεταφοράς της ποσό τητας του έτοιμου προϊόντος που διανεμήθηκε στους απόρους της χώρας, υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 21%. Άρθρο 9 Εγγυήσεις 1. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας, ως αντιστάθμισμα της διανομής του εν λόγω προϊό ντος, ορίζεται η ποσότητα των τόνων δημητρι ακών προερχομένων από τα αποθέματα του Οργανι σμού Παρέμβασης της Ουγγαρίας (Mezögazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország), η οποία αφορά στην αξία του έτοιμου προϊόντος. Ως εκ τούτου, οι συμ μετέχοντες στο διαγωνισμό μαζί με το φάκελο των τεχνικών προσφορών καταθέτουν στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εγγύηση συμ μετοχής στο διαγωνισμό αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07, για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας, ήτοι: τόνοι προϊόντος (x) τιμή παρέμβασης = (x) 101,31 = ,07 Εγγύηση συμμετοχής: ,07 (x) 5% = ,00 2. Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος κα ταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, για ποσό που αντιστοιχεί στο 110% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ) 3149/92 της Επιτροπής, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει και τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07, ήτοι: τόνοι προϊόντος (x) τιμή παρέμβασης = (x) 101,31 = ,07 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: ,07 (x) 110% = ,07 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σύμφω να με τις διατάξεις των Καν. (ΕΚ) 2220/85 και 3149/92 και του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07, μετά από σχετική αίτηση του αναδόχου προς τη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία συνυποβάλλεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής των τυποποι ημένων και συσκευασμένων μακαρονιών, ανά δικαιούχο φορέα υλοποίησης στον τόπο διανομής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας, β) δελτία αποστολής, ανά παράδοση, τα οποία φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του παραλήπτη και την ένδειξη «για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων», γ) βεβαιώσεις εκπροσώπου της επιτροπής ελέγχου φόρτωσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του παραρτή ματος του άρθρου 24 της παρούσας, δ) πρακτικά των Επιτροπών β ελέγχου σύμφωνα με τα Υποδείγματα 5 Α και 5 Β του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας, ε) δελτία χημικής ανάλυσης του Γενικού Χημείου του Κράτους. 4. Η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να προβεί σε μερική ή ολική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέ λεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 8 του Π.Δ. 118/07, βάσει των πορισμάτων ελέγχου των Δ/νσεων Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Ν.Α., που καταγράφονται στα πρακτικά των επιτροπών α και β ελέγχου και από τα οποία βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση του έργου. Άρθρο 10 Έλεγχος του προϊόντος στις εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και τυποποίησης των μακαρονιών 1. Για τον επιτόπιο έλεγχο του προϊόντος στις εγκατα στάσεις παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, απο θήκευσης και τυποποίησης των μακαρονιών, συστήνεται τριμελής επιτροπή στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας της οικείας Ν.Α., στην περιοχή της οποίας βρίσκονται οι ανωτέρω εγκαταστάσεις. Η επιτροπή απο τελείται από δύο υπαλλήλους της ως άνω Δ/νσης του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού και έναν των κλάδων ΠΕ10, ΤΕ6 Οικονομικού, ΤΕ1 Γεωπονικού ή ΔΕ Οικονομικού με τους αναπληρωτές τους. Η επιτροπή ελέγχου συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. 2. Οι έλεγχοι διενεργούνται με εντολή του Προϊστα μένου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας της οικείας Ν.Α. Ελέγχεται το 100% του προς διανομή προϊόντος, η ποιότητα και η ποσότητα του προϊόντος ανά συσκευασία, τα υλικά συσκευασίας και η σήμανση. Το προϊόν πρέπει να είναι αποθηκευμένο κατά τρό πο, που να επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτό, τη δειγματοληψία, και το μαρκάρισμά του. Τα υλικά δειγματοληψιών τα προμηθεύει στην επιτροπή ο ανάδοχος. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου και τη δειγματοληψία ομαδοποιούνται οι ελεγμένες ποσότητες ετοίμου προϊόντος, στις οποίες αντιστοιχεί το προς εξέταση δείγμα και σημαίνονται με χαρακτηριστικό και ευδιάκριτο τρόπο (χρώμα, σύμβολο, σφραγίδα, ταινία κ.λπ.), ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους μετά την εξέταση του δείγματος. 3. Κατά τον έλεγχο λαμβάνονται δείγματα προς εξέτα ση και αντιδείγματα, τα οποία φυλάσσονται στη Δ/νση

6 8060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας της οικείας Ν.Α. για τέσσερις (4) μήνες μετά την ολοκλήρωση της διανομής, στους φορείς υλοποίησης. Η δειγματοληψία διενεργεί ται σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας και συντάσσεται σχετικό πρα κτικό σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας, το οποίο αποστέλλεται μαζί με τα δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους και κοινοποιείται αυθημερόν μέσω fax στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Η ταυτότητα της παρτίδας από την οποία λήφθηκε το δείγμα και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία αναγράφονται, από την επιτροπή, ευκρινώς επί και εντός των δειγμάτων. Τα δείγματα αποστέλλονται αυθημερόν στο οικείο πα ράρτημα του Γενικού Χημείου του Κράτους για έλεγχο της ποιότητας του προϊόντος. Το Γενικό Χημείο του Κράτους αποστέλλει τα αποτελέσματα της εξέτασης, αυθημερόν μέσω fax και ταχυδρομικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στη Δ/νση Αγροτικής Ανά πτυξης / Γεωργίας της οικείας Ν.Α. και στον ανάδοχο. Τα έξοδα αποστολής των δειγμάτων και διενέργειας των αναλύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο. 4. Η φόρτωση του προς διανομή προϊόντος διενερ γείται μόνο όταν: α) το σχετικό Δελτίο Χημικής Ανάλυσης του Γενικού Χημείου του Κράτους πιστοποιεί ότι το προς διανομή προϊόν πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές της παρού σας, της διακήρυξης και της σύμβασης και β) έχει διαπιστωθεί από το μακροσκοπικό έλεγχο της επιτροπής ελέγχου, ότι πληρούνται οι όροι της παρού σας, της διακήρυξης και της σύμβασης, αναφορικά με την ποιότητα, τα υλικά συσκευασίας και τις σημάν σεις. 5. Κατά τη φόρτωση του προς διανομή προϊόντος σε κάθε μεταφορικό μέσο παρίσταται μέλος της επι τροπής ελέγχου, κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης του αναδόχου, ο οποίος σφραγίζει το φορτίο μετά τη ζύγισή του, καταγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και συμπληρώνει όσες φορές χρειάζεται το Υπόδειγμα 3 του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας, έτσι ώστε: ένα υπόδειγμα να παραμένει στο αρχείο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας της οικείας Ν.Α. του τόπου αποθήκευσης του προϊόντος, όπου πραγματο ποιείται και η φόρτωση όσα υποδείγματα χρειάζονται (ανάλογα με τον αριθ μό των τόπων προορισμού και επιτροπών β ελέγχου) να συνοδεύουν το φορτίο μαζί με τα δελτία αποστολής και την ταινία ζύγισης αυτού και να παραδίδονται στην επιτροπή ή στις επιτροπές β ελέγχου των τόπων προ ορισμού του φορτίου δύο υποδείγματα να παραδίδονται στον ανάδοχο, προκειμένου να αποστείλει ένα εξ αυτών στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και το άλλο να παραμείνει στο αρχείο του. 6. Οι ποσότητες, οι οποίες σύμφωνα με τα Δελτία Χη μικής Ανάλυσης του Γενικού Χημείου του Κράτους δεν πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές επανελέγχονται βάσει του αντιδείγματος. Σε περίπτωση που επιβεβαιώ νεται το αρνητικό αποτέλεσμα, ο ανάδοχος αντικαθιστά τις ποσότητες αυτές με αντίστοιχες ποσότητες που ελέγχονται από την επιτροπή ελέγχου και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 18 και 19 της παρούσας. Άρθρο 11 Έλεγχος αιτήσεων συμμετοχής δικαιούχων, φορείς υλοποίησης του προγράμματος, τελικοί δικαιούχοι και κατανομή προϊόντος 1. Οι κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο, την πλη ρότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στο εν λόγω πρόγραμμα, προτού υποβάλλουν στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις λίστες των τελικών δικαιούχων, οι οποίοι οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια της υπ αριθμ / Κ.Υ.Α. «για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιού χων της δωρεάν διανομής τροφίμων». 2. Οι τελικοί δικαιούχοι που είναι μέλη σε περισσότε ρους του ενός φορείς υλοποίησης, υποχρεούνται να επι λέγουν μόνο έναν φορέα υλοποίησης, μέσω του οποίου θα συμμετέχουν στη δωρεάν διανομή μακαρονιών. 3. Η καθορισμένη στη σύμβαση ποσότητα μακαρονι ών παραδίδεται από τον ανάδοχο στους δικαιούχους φορείς υλοποίησης, όπως αυτοί ορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας και πληρούν τα κριτήρια της υπ αριθμ / Κ.Υ.Α. Οι φορείς αυτοί διανέμουν την εν λόγω ποσότητα στα μέλη τους, που είναι και οι τελικοί δικαιούχοι. 4. Η ποσότητα μακαρονιών που διανέμεται ανά άτομο ή οικογένεια, δηλαδή ανά τελικό δικαιούχο, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνάρτηση με τη συνολική προς διανο μή ποσότητα μακαρονιών και τον αριθμό των τελικών δικαιούχων. Σε περίπτωση περιορισμένων ποσοτήτων των προς διανομή μακαρονιών, η αρμόδια για την επο πτεία του προγράμματος Δ/νση Π.Α.Π. Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μόνη ή μετά από πρόταση της Δ/νσης Πληρω μών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δύναται να εισηγηθεί στον Υπουργό να εξαιρεθούν ορισμένες κατηγορίες φορέων υλοποίησης και να δοθεί προτεραι ότητα στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας. Άρθρο 12 Παράδοση προϊόντος στους φορείς υλοποίησης και στους τελικούς δικαιούχους 1. Ο ανάδοχος ειδοποιεί, τουλάχιστον πέντε (5) εργά σιμες ημέρες πριν την αποστολή του προϊόντος στους τόπους διανομής, επί αποδείξει με fax ή άλλο τρόπο, τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας της οικείας Ν.Α. του τόπου προορισμού του φορτίου, σχετικά με την ημέρα και ώρα άφιξης του φορτίου, με ταυτόχρονη κοι νοποίηση στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η παράδοση των μακαρονιών στους δικαιούχους φορείς υλοποίησης γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, παρουσία της επιτροπής β ελέγχου του άρθρου 13 της παρούσας. 2. Η παράδοση στους δικαιούχους φορείς υλοποίησης και η διανομή του προϊόντος στους τελικούς δικαιού χους γίνεται ως εξής: α) Η εκφόρτωση και παράδοση του προϊόντος γίνε ται σε χώρο καθορισμένο μετά από συνεννόηση του

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8061 αναδόχου με τον εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή εκπρόσωπο του φορέα υλοποίησης. β) Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλα βής του προϊόντος, το προϊόν διανέμεται με ευθύνη του εκπρόσωπου του φορέα υλοποίησης στους τελικούς δικαιούχους σύμφωνα με την απόφαση κατανομής του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. γ) Εντός μηνός από τη διανομή του προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους, ο εκπρόσωπος κάθε φορέα υλο ποίησης που διανέμει το προϊόν στα άπορα μέλη του, υποβάλει στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργί ας της οικείας Ν.Α. του τόπου διανομής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., αριθμό δελτίου ταυτότητας, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο, ημερομηνία παραλαβής και υπογραφή) των τελικών δικαιούχων που παρέλαβαν το προϊόν. Μέσα στο ίδιο διάστημα, ο εκπρόσωπος κάθε φορέα υλοποίησης που σιτίζει άπορα άτομα, υποβάλει στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας της οικείας Ν.Α. του τόπου διανομής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση με το ονοματεπώνυμο, τον Α.Φ.Μ., και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας των τελικών δικαιούχων που παρέλαβαν το προϊόν μέσω σίτισης. Αντίγραφο της κατάστασης φυλάσσεται στα αρχεία του φορέα υλοποίησης. Από την υποβολή της ανωτέρω κατάστασης, εξαι ρούνται οι φορείς υλοποίησης που σιτίζουν απόρους με συσσίτια. δ) Σε περίπτωση διανομής προϊόντος σε δικαιούχους σε πληγείσες από θεομηνίες περιοχές (σεισμούς, φω τιές, πλημμύρες κ.λπ.) οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας των οικείων Ν.Α., σε συνεργασία με τους Δήμους ή τις Κοινότητες, στις οποίες ανήκουν οι πλη γέντες, ενημερώνουν τον ανάδοχο για τον τόπο παρά δοσης του προϊόντος, βάσει αναλυτικών καταστάσεων με τα πλήρη στοιχεία των τελικών δικαιούχων (ονο ματεπώνυμο, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότη τας, διεύθυνση και ημερομηνία). Οι καταστάσεις αυτές συντάσσονται με ευθύνη του Δήμου ή της Κοινότητας και μετά την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος παραδίδονται υπογεγραμμένες στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας των οικείων Ν.Α., σύμφωνα με την περίπτωση γ του παρόντος άρθρου. ε) Οι εκπρόσωποι των φορέων υλοποίησης φέρουν την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων υγιεινής των χώρων, όπου αποθηκεύεται το προϊόν και τη διατήρησή του σε άριστη κατάσταση, έως ότου αυτό διανεμηθεί στους τελικούς δικαιούχους. στ) Σε περίπτωση που, κατά τον χρόνο αποθήκευσης του προϊόντος μέχρι τη διανομή του στους τελικούς δικαιούχους, προκληθούν απώλειες (φωτιά, κλοπή κ.λπ.) ή αλλοιώσεις των ποιοτικών του χαρακτηριστικών, και το προϊόν καθίσταται ακατάλληλο για διανομή, ενημε ρώνεται αμέσως η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυ ξης / Γεωργίας της οικείας Ν.Α. του τόπου διανομής. Η επιτροπή ελέγχου διανομής διενεργεί έλεγχο και συντάσσει πρακτικό που αναφέρει αναλυτικά την κάθε περίπτωση και τον τελικό προορισμό της ποσότητας του προϊόντος, που απόμεινε στην αποθήκη και είναι αλλοιωμένο και ακατάλληλο για χρήση. Στη συνέχεια, η επιτροπή β ελέγχου εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας. Άρθρο 13 Έλεγχος κατά την παράδοση του προϊόντος στους φορείς υλοποίησης 1. Για τον έλεγχο της παράδοσης των μακαρονιών στους φορείς υλοποίησης συστήνονται στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας των οικείων Ν.Α. τρι μελείς επιτροπές β ελέγχου, που αποτελούνται από δύο υπαλλήλους της ως άνω Δ/νσης του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού και έναν των κλάδων ΠΕ10, ΤΕ6 Οικονομικού, ΤΕ1 Γεωπονικού ή ΔΕ Οικονομικού με τους αναπληρωτές τους. Οι επιτροπές ελέγχου συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. 2. Η επιτροπή β ελέγχου με την άφιξη του φορτηγού διενεργεί ελέγχους σχετικά με τη σφράγιση του φορτί ου, την ποσότητα, τη σήμανση, τη συσκευασία, αλλά και μακροσκοπικό έλεγχο του προς διανομή προϊόντος και συντάσσει πρακτικό σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 Α του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας. 3. Στην περίπτωση που η επιτροπή β ελέγχου δια πιστώσει κάποια από τις παρατυπίες της παρ. 1ε του άρθρου 18 της παρούσας, καταγράφει την παρατυπία στο πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής το οποίο συ μπληρώνεται, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του παραρ τήματος του άρθρου 24 της παρούσας και το διαβιβάζει αυθημερόν στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσε ων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στη Δ/νση Π.Α.Π. Φ.Μ.Κ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων στο άρθρο 19. Το προϊόν αντικαθίσταται με έξοδα του αναδόχου. 4. Η παράδοση του προϊόντος από τον ανάδοχο στον φορέα υλοποίησης γίνεται παρουσία της επιτροπής β ελέγχου, η οποία θεωρεί τα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής, τα οποία συντάσσονται εις τετραπλούν, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας. Ένα πρωτόκολλο παράδο σης παραλαβής παραμένει στη Δ/νση Αγροτικής Ανά πτυξης / Γεωργίας της οικείας Ν.Α., ένα παραμένει στο φορέα υλοποίησης και δύο παραδίδονται στον ανάδοχο, προκειμένου να αποστείλει ένα εξ αυτών στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και το άλλο να παραμείνει στο αρχείο του. 5. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας των οικείων Ν.Α., μετά το πέρας της διαδικασίας παράδοσης παραλαβής στους φορείς υλοποίησης της περιοχής αρμοδιότητάς τους αποστέλλουν, αυθημερόν με fax και παράλληλα με το ταχυδρομείο, στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συγκεντρωτική κατάσταση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6 του παραρτή ματος του άρθρου 24 της παρούσας. 6. Στην περίπτωση, που φορτίο με έτοιμο προϊόν προορίζεται για διανομή σε περισσότερες της μιας Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αποσφραγίζεται από τη επιτροπή β ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυ ξης / Γεωργίας, που βρίσκεται ο πρώτος προορισμός του αυτοκινήτου. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό απο σφράγισης του φορτίου σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 Β του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας, στο οποίο αναφέρεται η ποσότητα που εκφορτώθηκε, καθώς και το υπόλοιπο της ποσότητας που προορίζεται για άλλη ή άλλες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, το οποίο συνοδεύει τη μεταφερόμενη ποσότητα και παραδίδεται στην επόμενη ή επόμενες κατά σειρά άφιξης επιτροπές ελέγχου. Ένα πρακτικό παραμένει στην οικεία Ν.Α., και

8 8062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δύο παραλαμβάνει ο ανάδοχος προκειμένου να διαβι βάσει το ένα εξ αυτών στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 7. Στην περίπτωση αποστολής μικροποσοτήτων μακα ρονιών μέσω πρακτορείου μεταφορών δεν εφαρμόζεται η παρ. 2 του παρόντος άρθρου σχετικά με τη σφράγιση του αυτοκινήτου. Η επιτροπή ελέγχου του άρθρου 10 κατά τη φόρτωση του προϊόντος στον τόπο αποθήκευ σης, καταγράφει στο πρακτικό ότι η μεταφορά θα πραγ ματοποιηθεί μέσω πρακτορείου. Το εν λόγω πρακτικό συνοδεύει το φορτίο μέχρι τον τελικό παραλήπτη. Άρθρο 14 Έλεγχος στους φορείς υλοποίησης του προγράμματος Σκοπός των ελέγχων είναι η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης του έργου της δωρεάν διανομής από τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος και κυρίως, η παράδοση προϊόντος εντός των ποιοτικών προδιαγρα φών της σχετικής Διακήρυξης, στους τελικούς δικαι ούχους. 1. Ο αριθμός και το είδος των ελέγχων που διενερ γούνται από την επιτροπή β ελέγχου, από την ημέρα άφιξης του προϊόντος στο Νομό έως και την ολοκλή ρωση του προγράμματος, καθώς και τα υποδείγματα που πρέπει σε κάθε στάδιο να συμπληρώνονται και να αποστέλλονται στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενι σχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας. Όλοι οι επιτόπιοι έλεγχοι που διενεργούνται στους φορείς υλοποίησης του προγράμματος, πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και το πρόγραμ μα ολοκληρώνεται με την υποβολή των υποδειγμάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 16 της παρούσας. 2. Κατά τη διάρκεια της διανομής του προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους και εντός μηνός από την υποβολή της κατάστασης των τελικών δικαιούχων στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας της οικείας Ν.Α., η επιτροπή β ελέγχου διενεργεί τουλάχιστο μία φορά επιτόπιους ελέγχους σε κάθε δικαιούχο φορέα υλοποίησης, για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής του προγράμματος. Στη συνέχεια συντάσσει πρακτικό σύμφωνα με το υπόδειγμα 8 του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας στο οποίο καταγράφονται οι τυχόν διαπιστωθείσες παρατυπίες. 3. Οι επιτόπιοι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλους τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος και σε ποσοστό τουλάχιστο 5% επί της παραδοθείσας σε αυτούς ποσότητας του προϊόντος. Το δείγμα ελέγχου δύναται να είναι τυχαίο ή να λαμβάνεται βάσει κριτη ρίων όπως το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας, οι μεταβολές στις καταστάσεις των τελικών δικαιούχων, οι διαγραφές ή οι παραποιήσεις σε ονόματα δικαιούχων και καταγγελίες και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί υπόψη από την επιτροπή β ελέγχου ή από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας. Άρθρο 15 Διοικητικά έξοδα δικαιούχων φορέων υλοποίησης του προγράμματος Κάθε φορέας υλοποίησης δύναται να υποβάλλει στη Δ/ νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 11 του πα ραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας για την από δοση διοικητικών δαπανών ύψους μέχρι 1% της αξίας του χορηγηθέντος σε αυτόν προϊόντος. Επισημαίνεται ότι ο Φ.Π.Α. των παραπάνω διοικητικών δαπανών δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Ο φορέας υλοποίησης για την απόδοση των διοικητι κών δαπανών υποχρεούται να υποβάλλει μαζί με την ως άνω αίτηση πληρωμής, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους και μετά το πέρας της διενέργειας των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 14 της πα ρούσας, βάσει του οποίου βεβαιώνεται η ορθότητα της διανομής του προϊόντος στα μέλη του φορέα, φάκελο με τα κατωτέρω δικαιολογητικά: Κατάσταση πληρωμής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 12 του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας. Ακριβές αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδο σης παραλαβής θεωρημένο από τη Δ/νση Γεωργίας / Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας. Συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία των τελικών δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, Αρ. Δελτ. Ταυτό τητας, ΑΦΜ, Διεύθυνση, τηλέφωνο, την παραληφθείσα ποσότητα ανά δικαιούχο σύμφωνα με την υπουργική απόφαση κατανομής του προϊόντος, υπογραφή των δι καιούχων) θεωρημένη από τη Δ/νση Γεωργίας / Αγρο τικής Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. Επίσημα και πρωτότυπα παραστατικά όποιας διοι κητικής δαπάνης (τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπη ρεσιών κ.λπ.), που σχετίζονται με τη διαχείριση του προϊόντος από την παραλαβή του έως την ολοκλήρωση της διανομής του στους τελικούς δικαιούχους. Άρθρο 16 Διαβίβαση υποδειγμάτων Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας των οι κείων Ν.Α., μετά το πέρας της διαδικασίας παράδοσης παραλαβής στους φορείς υλοποίησης της περιοχής αρμοδιότητάς τους αποστέλλουν, αυθημερόν με fax και παράλληλα με το ταχυδρομείο, στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συγκεντρωτική κατάσταση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6 του παραρτή ματος του άρθρου 24 της παρούσας. Εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ολο κλήρωση των δειγματοληπτικών ελέγχων του άρθρου 14 της παρούσας, οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας των οικείων Ν.Α., διαβιβάζουν στη Δ/νση Πλη ρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με το ταχυδρομείο, τα συμπληρωμένα και θεωρημένα υπο δείγματα 8, 9 και 10 του παραρτήματος του άρθρου 24 της παρούσας. Άρθρο 17 Έκτακτοι Έλεγχοι 1. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως με απόφασή του συστήνει ειδικές τριμελείς επιτροπές για τη διεξαγωγή εκτάκτων ελέγχων σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του έργου. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν το ίδιο αντικείμενο με τους τακτικούς ελέγχους, που αναφέ ρονται στο άρθρο 14 της παρούσας και επιπλέον, περι λαμβάνουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, τυποποίησης συσκευασίας, αποθήκευσης και φόρτω σης των μακαρονιών, καθώς και στα σημεία διανομής τους. Σε περίπτωση διαφορετικών αποτελεσμάτων με

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8063 ταξύ των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής των έκτακτων ελέγχων και των επιτροπών διεξαγωγής των τακτικών ελέγχων κατισχύουν αυτά των ειδικών επιτροπών ελέγ χου. Οι ειδικές τριμελείς επιτροπές ελέγχου μπορούν να συνεργάζονται και να προβαίνουν σε συνδυασμένους ελέγχους και με κάθε άλλη Δημόσια Υπηρεσία στην οποία έχει ανατεθεί η άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων, όπως και με τις αρμόδιες Δικαστικές και Αστυνομικές Αρχές. 2. Ο ανάδοχος του έργου, οι πιθανοί συνεργαζόμενοι με αυτόν φορείς για την παραγωγή έως και τη διά θεσή του προϊόντος, οι φορείς υλοποίησης αυτού και οι τελικοί δικαιούχοι αποδέχονται, αμέσως μετά την επίδειξη της σχετικής αποφάσεως του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τη διεξαγωγή του εκτάκτου ελέγχου. 3. Οι ειδικές επιτροπές ελέγχου συντάσσουν πρακτικό, το οποίο υποβάλλουν στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτι κών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καθώς και στη Δ/νση Π.Α.Π. Φ.Μ.Κ. 4. Οι παραπάνω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι των ελέγ χων, που δύναται να διενεργεί η Δ/νση Π.Α.Π. Φ.Μ.Κ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εποπτεύουσα Υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και των τακτικών ελέγχων, που αναφέρονται στα άρθρα 10, 13 και 14 της παρούσας. Άρθρο 18 Κυρώσεις 1. Στον ανάδοχο α) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κληθεί και δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν κα ταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ή δεν εκτελέσει το ανατιθέμενο σ αυτόν έργο κηρύσ σεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση του έργου που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 κυρώσεις, μετά από σχετική πρόταση της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και εισήγηση της Δ/νσης Π.Α.Π. Φ.Μ.Κ. προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. β) Σε περίπτωση καθυστέρησης της παραλαβής μέ ρους ή όλης της ποσότητας δημητριακών από τον Ορ γανισμό Παρέμβασης της Ουγγαρίας (Mezögazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország) από τον ανάδοχο, πέρα από τις χρονικές προθεσμίες που καθορίζονται στους κοινοτικούς κανονισμούς και στην υπογραφείσα σύμβαση, με υπαιτιότητα του αναδόχου, καταπίπτει πο σοστό της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, ίσο με την αξία της ποσότητας των δημητριακών που δεν παρελήφθη μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. γ) Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, των εργασιών του προγράμματος της δωρεάν διανομής στις προβλεπόμενες από την υπο γραφείσα σύμβαση ημερομηνίες, η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην κατάπτωση του ποσού εγγύησης καλής εκτέλεσης ίσου με το διπλάσιο της αξίας που αναλογεί στην αξία της ποσότητας του προϊόντος, που δεν διενεμήθη εγκαίρως στους φορείς υλοποίησης του προγράμματος. δ) Σε περίπτωση διαπίστωσης από ελέγχους στον τόπο επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας, απο θήκευσης και φόρτωσης του προϊόντος ότι υπάρχει οποιαδήποτε παράλειψη/απόκλιση από τα «επί ποινή απαραδέκτου στοιχεία της τεχνικής προσφοράς», επι βάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι ακόλουθες κυ ρώσεις: κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος, καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έρ γου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα για κάθε πα ράβαση. ε) Σε περίπτωση διαπίστωσης σε ελέγχους στον τόπο αποθήκευσης και στον τόπο διανομής του προϊόντος των ακόλουθων παρατυπιών: δειγματισθείσα παρτίδα ακατάλληλα διευθετημένη, από άποψη τήρησης των κανόνων υγιεινής ποιοτική απόκλιση της δειγματισθείσας παρτίδας, ελλιπής ή ανεπαρκής σήμανση της συσκευασίας του φορτίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη δια κήρυξη, παραβίαση των σφραγίδων του φορτίου, ελλείπουσα παραδοθείσα ποσότητα σε σχέση με την αναγραφόμενη στα παραστατικά δελτία αποστολής κατά την αποσφράγιση του φορτίου ποιοτική απόκλιση της προς παράδοση ποσότητας από τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, οποιαδήποτε άλλη παράβαση υποχρέωσης που προ βλέπεται από την εθνική ή και την κοινοτική νομοθεσία για το πρόγραμμα της δωρεάν διανομής, επιβάλλεται κατάπτωση ποσοστού της εγγύησης κα λής εκτέλεσης του έργου ίσου με την ποσότητα που αντιστοιχεί στην παράβαση και σε περίπτωση που αυτή δεν δύναται να προσδιοριστεί, καταπίπτει ένα κατ απο κοπή ποσό έως 5% της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου. στ) Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επιτρέ ψει, σε οποιοδήποτε στάδιο, τακτικό ή έκτακτο έλεγχο, ή τον έλεγχο που δύναται να διεξάγει η Δ/νση Π.Α.Π. Φ.Μ.Κ., η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά τη σύνταξη σχετικού πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου, προβαίνει στην καταγ γελία της σύμβασης και στην κατάπτωση του συνόλου της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου. Ο ανάδοχος καλείται προηγουμένως για παροχή εξη γήσεων και σε περίπτωση που αυτές δεν επαρκούν, επιβάλλονται οι παραπάνω κυρώσεις. 2. Στους φορείς υλοποίησης Οι φορείς υλοποίησης του μέτρου της δωρεάν διανο μής υποχρεούνται για την ορθή τήρηση και εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης, καθώς και των σχετικών κοινοτικών κανονισμών. Παρατυπίες, που διαπιστώνονται στους φορείς υλο ποίησης κατά τους ελέγχους που διενεργούνται σύμ φωνα με το άρθρο 14 της παρούσας και οφείλονται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια, επισύρουν, αφού προηγουμέ νως κληθούν για παροχή εξηγήσεων, σε βάρος αυτών τις παρακάτω κυρώσεις: Διοικητικό πρόστιμο ύψους από έως ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα της παράβα σης. Ολική ή μερική αφαίρεση της χορηγηθείσας ποσότη τας των μακαρονιών και αναδιανομή αυτής σε άλλους φορείς υλοποίησης.

10 8064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Απαγόρευση παροχής ή αφαίρεση του οφέλους, από το πρόγραμμα της δωρεάν διανομής, για περίοδο μετα γενέστερη της περιόδου παρατυπίας, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, τον αποκλεισμό αυτών. 3. Σε περίπτωση που κατά τους ελέγχους του προ γράμματος της παρούσας διαπιστώνεται εκ μέρους του αναδόχου ή των φορέων υλοποίησης, η υποβολή ψευ δών δικαιολογητικών ή δήλωση ανακριβών στοιχείων ή απόπειρα παρέκκλισης του προϊόντος από τον προο ρισμό του (κατανάλωση από άπορους) ή απόπειρα αλ λαγής χρήσης του προϊόντος από αυτήν για την οποία προορίζεται ή για την οποία παρελήφθη, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας. 4. Οι ανάδοχοι και οι φορείς υλοποίησης του προ γράμματος της δωρεάν διανομής που παρακωλύουν ή κωλυσιεργούν την ολοκλήρωση αυτού, καλούνται από τη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για παροχή εξηγήσεων. Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν είναι επαρκείς, αποκλείονται από τη συμμετοχή σε μελλοντικά προγράμματα, για χρονικό διάστημα από δύο έτη και πλέον, ενώ δύναται να επι βληθεί και ο πλήρης αποκλεισμός τους. Άρθρο 19 Επιβολή κυρώσεων 1. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1α, 1β και 1γ του άρθρου 18 της παρούσας, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων, ύστερα από πρόταση της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προς τη Δ/νση Π.Α.Π. Φ.Μ.Κ., η οποία και εισηγείται στον Υπουργό για την έκδοση της σχετικής απόφασης. 2. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 1δ, 1ε, 1στ, 2, 3 και 4 του άρθρου 18 της παρούσας, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από πρακτικό με σχετική γνώμη των επιτροπών ελέγχου των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυ ξης / Γεωργίας των οικίων Ν.Α προς τη Δ/νση Πληρω μών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και την πρόταση αυτού, προς τη Δ/νση Π.Α.Π. Φ.Μ.Κ., η οποία και εισηγείται στον Υπουργό για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Άρθρο 20 Εκχώρηση εργασίας Απαγορεύεται, με ποινή εκπτώσεως του αναδόχου, η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου της εκτέλεσης του έργου της δωρεάν διανομής, χωρίς προηγούμενη ειδική προς τούτο εγκριτική απόφαση του Υπουργού Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 21 Τήρηση λογιστικών βιβλίων Για την υλοποίηση των διαφόρων ελέγχων, εθνικών ή κοινοτικών, τόσο ο ανάδοχος, όσο και οι φορείς υλο ποίησης (εκτός από εκείνους για τους οποίους από τη Νομοθεσία δεν προβλέπεται) υποχρεούνται να τηρούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της κείμενης κοι νοτικής και εθνικής νομοθεσίας, λογιστικά βιβλία με λεπτομερή και αναλυτικά στοιχεία εισόδου εξόδου, μεταφοράς και διανομής του προϊόντος που παρα δόθηκε ανά κατηγορία τελικών δικαιούχων (άτομο ή οικογένεια). Άρθρο 22 Ασφάλιση του προϊόντος 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προϊόν για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 110% επί της συ νολικά προϋπολογισθείσας αξίας, ήτοι: τόνοι προϊόντος (x) τιμή παρέμβασης = (x) 101,31 = ,07 και ασφάλιση: ,07 (x) 110% = ,07 σε νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία. 2. Η ασφάλιση του προϊόντος καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης του έργου στον ανάδοχο μέχρι την παράδοσή του στους δικαιούχους φορείς υλοποίησης. 3. Η ασφάλιση του προϊόντος καλύπτει τη μερική ή ολι κή καταστροφή ή απώλεια του προϊόντος ή την ποιοτική υποβάθμισή του από πυρκαγιά, πλημμύρα ή άλλη αιτία, κλοπή δι οιουδήποτε τρόπου, χιονόπτωση, χιονοθύελ λα, θύελλα, καταιγίδα, ατύχημα, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια. Επίσης καλύπτει τους κινδύνους πολέμου, απεργιών, στάσεων και πολιτικών ταραχών, όπως οι κίνδυνοι αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου και ισχύουν εκάστοτε. 4. Επικυρωμένο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμ βολαίου κατατίθεται από τον ανάδοχο στη Δ/νση Πλη ρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προ της υπογραφής της σύμβασης. Άρθρο 23 Κάλυψη δαπάνης Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή του προ γράμματος της δωρεάν διανομής μακαρονιών στους απόρους της χώρας έτους 2010, κατά τις διατάξεις της παρούσας και μέχρι του ποσού των ,00, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ Κ.Α.Ε ) και κατά το υπόλοιπο μέρος ( ευρώ περίπου) θα καλυφθεί με κοινοτική χρηματοδότηση (ΚΑΕ 5521 του ΕΛΕΓΕΠ). Για τη διαδικασία πληρωμής των ποσών της κοινοτι κής συμμετοχής και των ποσών της εθνικής συμμετοχής, κατά την εφαρμογή της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας που αφορούν στον Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. Άρθρο 24 Παράρτημα Στην παρούσα προσαρτάται παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει ως εξής

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8065 ' / ( 448).,.

12 8066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) 1111/2009 /.. 5% /.. 01/ / 01/ +2/ 20/ +2/ 20/ +3/ 30/ +3/ /.. & /... 5% 8 ( ), 9 & 10, & 10

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) 1111/ = 100 = = 5% = ( 50 ) 500.,.

14 8068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) 1111/2009. / &,, ,...,,.... &, : i. ii. iii..., , 10, , FAX : /., /. FAX :. : H E (,, )

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) 1111/ / -...,...,.... &, ,,,,....,. : ( ) / ( )..,. : (,, ) :

16 8070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) 1111/2009. /.., /.../2010,...( ).. ( ) , : - =..., - = : : (,, ) * *

17 ΦΕΚ 616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) 1111/ /, ,...,,.... &,...,.,...., 2010,,...,..,.. : / / ( ) (,, ) :

18 8072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) 1111/ /, ,...,,.... &,...,., 2010,.,,. ( ) (,, ) :

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) 1111/2009, /. & ( - ). 2010,.....,...,, : (, )., ( /...) /,,.... : ( ) ( 2, ) / :.. : 1) 2) 3) (,, )

20 8074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) 1111/2009 / 2010 :.. ( / & ) ( / & ) & (... / ) & & ( kg) (, )

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 615 10 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35238 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμ ματος δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3208 17 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 6743/155668 Καθορισμός διαδικασίας ελέγχων και δικαιολογητικών πληρωμής για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 402 16 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16065 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμ μάτων δωρεάν διανομής ζυμαρικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 520 20 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36975 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμ ματος δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 05/12 /2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1732/151451 ΘΕΜΑ : «Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών έργων

Οδηγός Προμηθειών έργων Οδηγός Προμηθειών έργων 1. Εισαγωγή Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών προσδιορίζει τη διαδικασία προμηθειών που πρέπει να ακολουθείται προκειμένου να αποκτηθούν τα είδη και οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016» Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016» Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.- ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27536/21-06-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. : 726/17829 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1177 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 64 27 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 136367 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% )

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% ) 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 29 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33/1752 Δωρεάν Διανομή ρυζιού σε άπορους της Χώρας Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1) ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων: α) οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Πρωτ.: 3630/87095 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Αριστέα Βολιτάκη Αθήνα 19.12.2016 Αριθμ. Πρωτ.185835 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50Ε/16 Φ.600/50Ε/Σ.50Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 584 13 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 258/31644 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμ μάτων δωρεάν διανομής ζυμαρικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ/ξης: 22814 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ-Φ.Μ.Κ.

Αθήνα, 29/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ/ξης: 22814 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ-Φ.Μ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ/ξης: 22814 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ-Φ.Μ.Κ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα