ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Επηρεάζεις τον κόσμο και την εξέλιξη του ιαδικτύου με τις δικτυακές περιοχές που επισκέπτεσαι». Tim-Berners Lee, Εμπνευστής του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ολοκληρώνοντας τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου, θα γνωρίζετε: ημογραφικά στοιχεία για τον Έλληνα χρήστη και (δυνητικό) ηλεκτρονικό καταναλωτή. Τι εκφράζει ο βαθμός δικτυακής ετοιμότητας για ένα κράτος. Τα κύρια εμπόδια εισόδου που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις ηλεκτρονικές αγορές. Τα πιο σημαντικά αίτια συμμετοχής σε δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου. Τις κύριες συνέπειες του ιαδικτύου στις διαδικασίες ΜΚΤ.

2 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 Στατιστικά εδομένα Ως εξυπηρετητή Παγκόσμιου Ιστού θεωρούμε κάθε δικτυακή περιοχή που διατηρεί αυτόνομα όνομα και διαδικτυακή διεύθυνση (IP). Οι διευθύνσεις IP είναι μοναδικές ακολουθίες αριθμών με τις οποίες ταυτοποιείται κάθε υπολογιστής που είναι διασυνδεδεμένος στο ιαδίκτυο. Η ανάπτυξη πολιτικών για τη διείσδυση των προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς και του ιαδικτύου στην κοινωνία αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Οι περισσότερες κυβερνήσεις των ανεπτυγμένων αλλά και των αναπτυσσόμενων κρατών καταβάλλουν προσπάθειες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και των κινήτρων συμμετοχής στις λεγόμενες βιομηχανίες έντασης πληροφορίας. Το ιαδίκτυο και οι τεχνολογίες που το υποστηρίζουν γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση και εξακολουθούν να αναπτύσσονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ (2002), ο αριθμός των εξυπηρετητών Παγκόσμιου Ιστού σε παγκόσμια κλίμακα ξεπέρασε τα 112 εκατομμύρια τον Ιούνιο του 2001, όταν τον Ιούνιο του 2000 άγγιζε τα 82 εκατομμύρια. Σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια σύμφωνα με εμπειρικές έρευνες (Forrester, E-Marketer). Ο αριθμός αυτών των εξυπηρετητών ανά 1000 κατοίκους αποτελεί την επίσημη ένδειξη της σχετικής ανάπτυξης του ιαδικτύου και των τεχνολογιών που το υποστηρίζουν ανά γεωγραφική περιοχή. Έτσι, για το 2001, στην ΕΕ ο μέσος αριθμός κυμαίνεται στους 53 εξυπηρετητές ανά 1000 κατοίκους, στις ΗΠΑ είναι 272 και στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ σταθμίζεται στους 101 εξυπηρετητές ανά 1000 κατοίκους. Στην ΕΕ η διείσδυση του ιαδικτύου δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι, στις Σκανδιναβικές χώρες η διείσδυση ξεπερνά το 50%, ενώ στην Ελλάδα τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν διείσδυση περίπου ίση με 18%, όταν το 2000 δεν ξεπερνούσε το 5%. Κατά συνέπεια, υπάρχουν μεγάλα κενά στη διείσδυση ανάμεσα στα κράτη ή ακόμη και στις γεωγραφικές περιοχές ενός κράτους. Όπως ακριβώς ο αριθμός των εξυπηρετητών Παγκόσμιου Ιστού αποτελεί μια ένδειξη του μεγέθους του ιαδικτύου, έτσι και ο αριθμός των ενεργών δικτυακών περιοχών αποτελεί μια ένδειξη του όγκου του περιεχομένου που διακινείται στο ιαδίκτυο. Βέβαια, πρόκειται για έναν αριθμό ο οποίος αλλάζει σε καθημερινή βάση, ενώ δε λαμβάνει υπόψη του τις διαφορές στο μέγεθος κάθε δικτυακής περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, τον Ιούλιο του 2002, στις ΗΠΑ υπήρχαν περισσότερα από 112,6 εκατομμύρια ενεργές δικτυακές περιοχές, στη Γερμανία περισσότερες από 1,8 εκατομμύρια και στη Μεγάλη Βρετανία 1,4 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, ανά 1000 κατοίκους το ίδιο χρονικό διάστημα υπήρχαν 47 δικτυακές περιοχές στις ΗΠΑ, 24 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 22 στη Γερμανία και περισσότερες από 30 στις Σκανδιναβικές χώρες. Το ιαδίκτυο, όπως και όλες οι οικονομίες που στηρίζονται σε δίκτυα, χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο των εξωτερικοτήτων δικτύου (network externalities). Όσο αυξάνεται το πλήθος των συμμετεχόντων, τόσο αυξάνεται και η αξία που προσφέρει το ιαδίκτυο. Καθώς η πρόσβαση στο ιαδίκτυο δεν έχει αποκλειστικά συνδρομητικό χαρακτήρα, γεγονός που θα καθιστούσε απόλυτα μετρήσιμο το πλήθος των ενεργών χρηστών ανά γεωγραφική περιοχή, οι αποτιμήσεις του βαθμού διείσδυσης ενέχουν σημαντική αβεβαιότητα ή αποτελούν ένα μοναδικό στιγμιότυπο χωρίς τη δυνατότητα προβολής στο χρόνο. Για παράδειγμα, κάθε καταναλωτής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο ιαδίκτυο, ανώνυμα, 28

3 ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ1 μέσα από την αγορά προπληρωμένης κάρτας χρέωσης. Ισοδύναμα, πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν πρόσβαση στο ιαδίκτυο στους εργαζομένους τους ή, ακόμη, διαθέτουν χώρους πρόσβασης για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους όπως συμβαίνει στα Internet Cafés. Πάντως, αποτελεί κεντρική πολιτική και της Ελληνικής κυβέρνησης η υιοθέτηση του ιαδικτύου από τους πολίτες. Για το λόγο αυτό, το ιαδίκτυο εισέρχεται σε όλους τους χώρους εκπαίδευσης, ενώ όλες οι δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να προσφέρουν εξυπηρέτηση μέσα από τις δικτυακές περιοχές τους. Εξίσου σημαντική συμβολή στην κατεύθυνση της αύξησης της διείσδυσης του ιαδικτύου προσφέρει η προεγκατεστημένη σύνδεση στο ιαδίκτυο, η οποία συνοδεύει την αγορά ενός νέου προσωπικού υπολογιστή. Σε ό,τι αφορά στην επιχειρηματική δραστηριότητα στις αγορές που διαμορφώνονται στο ιαδίκτυο, τις λεγόμενες ηλεκτρονικές αγορές, ιδιαίτερη σημασία διατηρεί ο μέσος χρόνος που δαπανά ο χρήστης στο ιαδίκτυο (ΟΟΣΑ 2002). Το εισόδημα του κάθε νοικοκυριού αποτελεί άλλον έναν κρίσιμο παράγοντα υιοθέτησης του ιαδικτύου στα περισσότερα κράτη. Ο ΟΟΣΑ (2002) αναφέρει ότι, ο εισοδηματικός δείκτης μπορεί να συνδέεται με την απόκτηση πρόσβασης και το μέσο χρόνο παραμονής στο ιαδίκτυο. Το πλήθος των ενηλίκων που χρησιμοποιούν το ιαδίκτυο αυξάνεται ταχύτατα, ξεπερνώντας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το 60%. Όμως, στην πλειοψηφία των χωρών, το ποσοστό των ενεργών ηλεκτρονικών καταναλωτών δεν ξεπερνά το 20%. Αντίθετα, η πληροφόρηση και η ενημέρωση αποτελούν σημαντικούς λόγους χρησιμοποίησης του ιαδικτύου. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το 2002, περισσότερες από το 55% εκείνων που απασχολούν περισσότερους από 10 υπαλλήλους διέθεταν πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Επίσης, για το ίδιο έτος, περισσότερες από το 40% διέθεταν κάποιας μορφής ενεργή δικτυακή περιοχή. Τα δύο προηγούμενα ποσοστά αλλάζουν ταχύτατα καθώς ολοένα και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντάσσονται σε κεντρικές δράσεις πληροφοριακής υποδομής όπως, για παράδειγμα, το «ικτυωθείτε». Στα εμπόδια διείσδυσης για την Ελλάδα αναφέρονται οι κίνδυνοι ασφάλειας, το κόστος που απαιτεί η προμήθεια και η συντήρηση τεχνολογικής υποδομής, οι χαμηλές ταχύτητες πρόσβασης, η μη ύπαρξη τεχνολογικά καταρτισμένου προσωπικού και τα μη ορατά ή αντιληπτά οφέλη (ΟΟΣΑ 2002). Σε ό,τι αφορά το προφίλ του Έλληνα χρήστη ιαδικτύου, σημαντικά στοιχεία αντλούνται από το πρόγραμμα ACTIVE (Advertising and Commerce Through Internet in the context of the Visual Enterprise), το οποίο συντόνισε η ερευνητική ομάδα HELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2001 (Vrechopoulos et al. 2004, Σιώμκος 2002). Στην Ελλάδα η χρήση του ιαδικτύου γίνεται και από τα δύο φύλα, ο μέσος χρήστης κυμαίνεται ηλικιακά από 18 έως 44 ετών, έχει εισόδημα πάνω από 1000 μηνιαίως, είναι αρκετά μορφωμένος και απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, επιστήμονας, δημόσιος λειτουργός ή ιδιωτικός υπάλληλος. Οι λόγοι που ωθούν το μέσο χρήστη ιαδικτύου να καταστεί ηλεκτρονικός «Μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα η επιχείρηση προσφέρει στον πελάτη ένα πρότυπο της δραστηριότητάς της.» Πηγή: Σιώμκος (2002) 29

4 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ καταναλωτής είναι η εξοικονόμηση χρόνου, η δυνατότητα αγορών όλο το 24ωρο, η μεγάλη ποικιλία, η γρήγορη παράδοση και οι καλύτερες προϋποθέσεις αναζήτησης του καταλληλότερου προϊόντος. Μέσω του ιαδικτύου, ο ηλεκτρονικός καταναλωτής ενδιαφέρεται να αγοράσει ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μουσικούς και κινηματογραφικούς τίτλους, βιβλία και περιοδικά καθώς και διάφορες υπηρεσίες, όπως εισιτήρια. Προτιμά να πληρώνει μέσω της πιστωτικής κάρτας του ή με την παραλαβή του προϊόντος. Στις ηλεκτρονικές αγορές αναμένει χαμηλότερες τιμές, εκπτώσεις και οικονομικά κίνητρα σε σχέση με τις φυσικές αγορές. Στο Σχήμα 1-1 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις τριών εταιρειών ερευνών για τη διείσδυση του ιαδικτύου σε διάφορα κράτη. Σχήμα 1-1 Ποσοστιαίες Εκτιμήσεις για τη ιείσδυση του ιαδικτύου Στο Σχήμα 1-2 παρουσιάζεται η δημογραφική κατανομή των χρηστών του ιαδικτύου προσαρμοσμένη στο μέσο όρο του ΟΟΣΑ, όπως παράγεται από τα κράτη-μέλη του (2002). Ο μέσος όρος για κάθε ένα από τα δημογραφικά στοιχεία που παρουσιάζεται είναι αποτέλεσμα της στάθμισης των επιμέρους στοιχείων των κρατών-μελών με βάση τον πληθυσμό τους. 30

5 ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ1 Σχήμα 1-2 ημογραφική Κατανομή των Χρηστών του ιαδικτύου 1.2 Βαθμός ικτυακής Ετοιμότητας Ο Βαθμός ικτυακής Ετοιμότητας (Network Readiness Index) ορίζεται ως ο βαθμός ετοιμότητας ενός κράτους, ή εν γένει μιας γεωγραφικής περιοχής, να συμμετέχει και να επωφελείται από τις εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT-Information Communication Technologies). Ο δείκτης αυτός δημοσιεύεται εδώ και μια τριετία από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, την Παγκόσμια Τράπεζα και τη Σχολή ιοίκησης Επιχειρήσεων INSEAD. Ο Βαθμός ικτυακής Ετοιμότητας κατασκευάσθηκε από τους Kirkman et al. (2002) και διαμορφώθηκε περαιτέρω από τους Dutta και Jain (2003). Η χρησιμότητα του δείκτη αυτού δεν περιορίζεται στη δημιουργία υποδειγμάτων εκτίμησης της σχετικής ανάπτυξης κάποιου κράτους σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αλλά συντελεί και στην κατανόηση των δυνάμεων και των αδυναμιών αυτού του κράτους σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες (Σχήμα 1-3). O Βαθμός ικτυακής Ετοιμότητας υπολογίστηκε το 2003 σε 102 κράτη. Για τη διαμόρφωσή του αναγνωρίζεται η χρησιμότητα τριών παραγόντων, ήτοι: του πολίτη, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων. Μελετώνται επι- Η ικτυακή Ετοιμότητα του Πολίτη αποτιμά την ικανότητα των πολιτών ενός κράτους να χρησιμοποιήσουν, να μοχλεύσουν και να επωφεληθούν από τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Η ικτυακή Ετοιμότητα της Επιχείρησης αποτιμά την ικανότητα κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε μια κρατική οντότητα να συμμετέχει, να χρησιμοποιεί και να επωφελείται από τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 31

6 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Κυβερνητική ικτυακή Ετοιμότητα αποτιμά την ικανότητα της κυβέρνησης ενός κράτους να χρησιμοποιήσει τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση. μέρους στοιχεία για τη χρήση και την ετοιμότητα για χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις σε υποδομή ανά κράτος. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 34 η θέση σε σύνολο 102 κρατών αναφορικά με το Βαθμό ικτυακής Ετοιμότητας, πίσω από κράτη όπως η Σλοβενία, η Μαλαισία και η Εσθονία αλλά μπροστά από κράτη όπως η Κίνα, η Ρωσία και η Αργεντινή. Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους δείκτες, στο μακροοικονομικό περιβάλλον η Ελλάδα βρίσκεται στην 32 η θέση, ενώ σε θέματα ετοιμότητας και χρήσης βρίσκεται στην 38 η θέση. Σχήμα 1-3 όμηση Βαθμού ικτυακής Ετοιμότητας 1.3 Υποδομή για Εμπορική ραστηριότητα στο Ψηφιακό Περιβάλλον Για τον ΟΟΣΑ (2002), το πλήθος των εξυπηρετητών παροχής ασφαλών συναλλαγών αποτελεί έναν από τους κύριους δείκτες υποδομής για ηλεκτρονικό εμπόριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις (αναλογία 1:4) σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ των δεκαπέντε κρατών-μελών. Το ιαδίκτυο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς ΜΚΤ, ενώ η χρήση του για άλλους λόγους ποικίλλει ανάλογα με τη θέση 32

7 ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ1 της κάθε επιχείρησης στην αλυσίδα προμηθειών. Η τάση για ηλεκτρονικές συναλλαγές και αγορές είναι μεγαλύτερη για προϊόντα που δεν απαιτούν τη μεταφορά (παράδοση) τους με φυσικό τρόπο στον πελάτη, όπως οι υπηρεσίες και τα ψηφιακά προϊόντα. Στον Πίνακα 1-1 παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία σε παγκόσμια κλίμακα (ΟΟΣΑ 2002) για τους χρήστες του ιαδικτύου σχετικά με το αν είναι ή όχι ηλεκτρονικοί καταναλωτές και την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν για αγορές το ιαδίκτυο στο μέλλον. Πίνακας 1-1: Χρήση ιαδικτύου και Τάσεις Χρησιμοποίησής του για την Πραγματοποίηση Αγορών M.O. Κράτους 2000 M.O. Κράτους 2001 M.O. Κράτους 2002 Ετήσια Αλλαγή ( ) Χρήστες ιαδικτύου Ηλεκτρονικοί Καταναλωτές Χρήστες ιαδικτύου που δεν είναι Ηλεκτρονικοί Καταναλωτές Μελλοντικοί Ηλεκτρονικοί Καταναλωτές Πηγή: ΟΟΣΑ (2002). 27% 31% 34% + 3% 10% 15% 15% Καμία Αλλαγή 13% 15% 15% Καμία Αλλαγή 14% 17% 18% + 1% Στην Ελλάδα το διεπιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο αφορά κυρίως την προμήθεια και όχι την πώληση μέσω του ιαδικτύου. Ποσοστιαία, οι προμήθειες δεν ξεπερνούν το 4% και οι πωλήσεις το 1% του συνολικού όγκου διεπιχειρησιακών συναλλαγών, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2002). Ενδεικτικά, στη ανία το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 45%, ενώ οι πωλήσεις αγγίζουν το 22%. Για την Ισπανία και την Πορτογαλία, τα αντίστοιχα ποσοστά σε προμήθειες-πωλήσεις είναι 15%-12% και 12%-10%, αντίστοιχα. Στην Ελλάδα, ηγετική θέση στο ηλεκτρονικό διεπιχειρησιακό εμπόριο διατηρούν οι εταιρείες με περισσότερους από 50 εργαζόμενους. Επιπλέον, οι βιομηχανίες των χρηματοοικονομικών και των ασφαλιστικών προϊόντων κατέχουν ηγετική θέση στις ηλεκτρονικές διεπιχειρησιακές πωλήσεις. Στον Πίνακα 1-2 παρουσιάζονται επιμερισμένα στοιχεία στα κράτη-μέλη της ΕΕ για τους χρήστες του ιαδικτύου που τυγχάνουν και ηλεκτρονικοί καταναλωτές. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην υιοθέτηση του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου μεταξύ των καταναλωτών των 15 κρατών-μελών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, πάνω από το ένα τρίτο των πολιτών σε ανία, Ολλανδία και Σουηδία πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές. Αντίθετα, μόλις το 10% των πολιτών στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές. Πηγή: Eurobarometer

8 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πίνακας 1-2 Χρήση ιαδικτύου για Αγορές ΕΕ-15 16% Βέλγιο 12% ανία 36% Γερμανία 22% Ελλάδα 5% Ισπανία 9% Γαλλία 12% Ιρλανδία 17% Ιταλία 7% Λουξεμβούργο 26% Ολλανδία 31% Αυστρία 17% Πορτογαλία 4% Φινλανδία 23% Σουηδία 37% Ηνωμένο Βασίλειο 25% Πηγή: Eurobarometer (2004). Οι προβληματισμοί των καταναλωτών σχετικά με την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού λιανεμπορίου φαίνονται στο Σχήμα 1-4. Σχήμα 1-4 Προβληματισμοί των Ευρωπαίων Καταναλωτών Αναφορικά με το Ηλεκτρονικό Λιανικό Εμπόριο 34

9 ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ1 Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο, δηλαδή τις πωλήσεις μέσω ιαδικτύου σε τελικούς καταναλωτές, τα κύρια εμπόδια εισόδου που προβάλλονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι με σειρά σημαντικότητας: Η μη καταλληλότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών για να διακινηθούν ηλεκτρονικά. Το μικρό μέγεθος αγοράς (μικρός αριθμός ηλεκτρονικών καταναλωτών). Η αβεβαιότητα σχετικά με την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η αβεβαιότητα σχετικά με τους όρους παράδοσης, τις εγγυήσεις και τις συμβάσεις. Οι φόβοι για συγκρούσεις με τα υφιστάμενα δίκτυα πώλησης και διανομής. Το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης ενός συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου. Προβλήματα εφοδιαστικής και συντονισμού με τις αποθήκες. Αντίθετα, τα κύρια αίτια συμμετοχής σε δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου είναι με σειρά σημαντικότητας: Η δυνατότητα προσέλκυσης νέων/περισσότερων πελατών. Η ταχύτητα επεξεργασίας κάθε παραγγελίας. Η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον πελάτη. Η απλοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Οι μειώσεις στο κόστος πωλήσεων. Η επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές. Ο φόβος από την απώλεια μεριδίου αγοράς εξαιτίας της ηλεκτρονικής δραστηριότητας των ανταγωνιστών. Αναφορικά με τα προϊόντα που διακινούνται στις ηλεκτρονικές λιανικές αγορές, κυρίαρχη θέση διατηρούν τα βιβλία, οι δίσκοι μουσικής, οι ταινίες, οι υπηρεσίες ταξιδιών και εισιτηρίων, το λογισμικό και το υλικό προσωπικών υπολογιστών, καθώς και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Από τα κράτημέλη της ΕΕ, οι καταναλωτές κυρίως προέρχονται από τις Σκανδιναβικές, τις Αγγλοσαξονικές και τις Κάτω Χώρες, καθώς και τη Γερμανία. 1.4 Μάρκετινγκ στο ιαδίκτυο Το ιαδίκτυο αποτελεί ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα θέματα στον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο. Οι Barwise et al. (2002) σημει- 35

10 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε αντίθεση με τον αρχικό ενθουσιασμό, το ιαδίκτυο δε διαφοροποιεί τις θεμελιώδεις αρχές του Μάρκετινγκ. Ούτε ο αντίκτυπός του μέχρι σήμερα ήταν όσο δραματικός όσο είχε αρχικά προβληθεί. Όμως, το ιαδίκτυο ασκεί σημαντικές και διαρκώς εντεινόμενες επιδράσεις στις περισσότερες περιοχές του Μάρκετινγκ καθώς αναδύεται ως ένα ευέλικτο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο μέσο. Πηγή: Προσαρμογή από Barwise et al Το ιαδίκτυο ανέδειξε την ανάγκη σημαντικών αναδιαμορφώσεων των τιμών καθώς και (επαν)έφερε στο προσκήνιο επιχειρησιακά μοντέλα, όπως αυτό των δημοπρασιών και των εικονικών κοινοτήτων. Οι περισσότερες επιχειρηματικές επιτυχίες προέρχονται από εταιρείες με υφιστάμενη δράση στις φυσικές αγορές που χρησιμοποίησαν το ιαδίκτυο για να υποκαταστήσουν υφιστάμενες διαδικασίες και, σπανιότερα, ως πηγή άμεσων εσόδων. Πηγή: Προσαρμογή από Barwise et al ώνουν τη μεγάλη ταχύτητα ανάπτυξης του ηλεκτρονικού ΜΚΤ, δηλαδή του ΜΚΤ στις αγορές του ψηφιακού περιβάλλοντος του ιαδικτύου (στις ηλεκτρονικές αγορές). Αντίθετα με τις απόψεις που κυριαρχούσαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990, το ιαδίκτυο δεν αλλάζει τις θεμελιώδεις αρχές του ΜΚΤ. Όμως, ασκεί σημαντική επίδραση σε όλες τις περιοχές που ορίζονται από τις αρχές αυτές, όπως η μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς, ο ρόλος των ενδιαμέσων και των διαμεσολαβητών, ο τρόπος τιμολόγησης κ.ά. Οι περισσότεροι ερευνητές τείνουν να συμφωνήσουν ότι ο αντίκτυπος του ιαδικτύου στο επιχειρησιακό περιβάλλον θα εξακολουθήσει να αυξάνεται σταθερά τα επόμενα χρόνια. Η τάση αυτή διαγράφεται καθώς εξελίσσονται και βελτιώνονται οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν το ιαδίκτυο, αυξάνεται η διείσδυσή του και οι επιχειρήσεις αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη εμπειρία στη χρησιμοποίησή του. Παρόλα αυτά, ο αδικαιολόγητος υπερθεματισμός που χαρακτήριζε το ιαδίκτυο τα τελευταία χρόνια δημιούργησε σημαντική απογοήτευση και δυσφορία στον επιχειρηματικό κόσμο. Βέβαια, όπως σημειώνει και ο Drucker (2002), αντίστοιχος αδικαιολόγητος ενθουσιασμός εμφανίστηκε και κατά την περίοδο εμφάνισης του σιδηρόδρομου και του ηλεκτρισμού, κυρίως εξαιτίας της λανθασμένης διάγνωσης των επιπτώσεών τους και του ρυθμού με τον οποίο οι επιπτώσεις θα λάμβαναν χώρα. Σε κάθε περίπτωση, το ιαδίκτυο αποτελεί ένα νέο μέσο που αναπτύσσεται γρήγορα με συνέπειες σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του ΜΚΤ (Barwise et al. 2002). Οι γενικές συνέπειες του ιαδικτύου στο ΜΚΤ συνοψίζονται ως εξής (Barwise et al. 2002): Στο ιαδίκτυο, οι αλληλεπιδράσεις και, κατ επέκταση, οι συναλλαγές μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή είναι πιο γρήγορες, πιο οικονομικές και εξατομικευμένες. Το ιαδίκτυο είναι πάντοτε, συνεχώς και παντού προσβάσιμο (ubiquitous) επιτρέποντας αδιάλειπτη και κατά βούληση επικοινωνία μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή. Στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, το κόστος αναζήτησης (search cost) για τον πελάτη είναι δραματικά μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος στις φυσικές αγορές. Ως μέσο, το ιαδίκτυο επιτρέπει πολλαπλούς τρόπους πρόσβασης πέρα από τον υπολογιστή, όπως, για παράδειγμα, μέσω του κινητού τηλεφώνου. Όλες αυτές οι ιδιότητες προσφέρουν δυνατότητες αλλαγών και μετατροπών πολλών πλευρών του ΜΚΤ όπως, για παράδειγμα, οι διαδικασίες ΤΣΤ (τμηματοποίηση στόχευση τοποθέτηση) ή STP (segmentation targeting positioning), η δημιουργία και ο σχεδιασμός προϊοντικών προσφορών, οι επικοινωνίες ΜΚΤ κ.ά. 36

11 ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ1 Οι Achrol και Kotler (1999) σημειώνουν ότι, καθώς οι ιεραρχικοί οργανισμοί-επιχειρήσεις διασπώνται σε μια ποικιλία από δικτυωμένες μορφές, οι πελάτες επωφελούνται από την αυξημένη δυνατότητα να οργανώνονται όσο τα στελέχη του ΜΚΤ, ως ενδιάμεσοι πράκτορες, καθίστανται σύμβουλοί τους (από σύμβουλοι των επιχειρήσεων και εφοδιαστές-purveyors προϊόντων). 37

12 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο αναφέρθηκαν κάποια πρώτα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη διάχυση του ιαδικτύου τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ. Ακόμη, παρουσιάστηκε ο Bαθμός ικτυακής Ετοιμότητας και τα επιμέρους στοιχεία που τον σχηματοποιούν. Επιπλέον, αναφέρθηκαν ζητήματα που αφορούν στην υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα κράτη. Τέλος, αναφέρθηκαν, εν συντομία, οι γενικές συνέπειες του ιαδικτύου στις διαδικασίες ΜΚΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Πώς δομείται ο δείκτης που εκφράζει τη δικτυακή ετοιμότητα ενός κράτους; Ποια είναι τα κύρια εμπόδια εισόδου που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις όταν θελήσουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις ηλεκτρονικές αγορές; Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθοδηγούν αυτή τη δραστηριοποίηση; Ποιες είναι οι κύριες συνέπειες του ιαδικτύου στις διαδικασίες του ΜΚΤ; 38

13 ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ1 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Achrol, S. R. and P. Kotler (1999), Marketing in the Network Economy, Journal of Marketing, Vol. 63, pp Barwise, P., A. Elberse and K. Hammond (2002), Marketing and the Internet: A Research Review, Future Media Working Paper, Version 1.3, available at: to be published in Weitz, B. and R. Wensley, Eds. Handbook of Marketing, Sage. Drucker, P. F. (2002), Managing in the Next Society, Truman Talley Books/St. Martin s Press. Dutta, S. and A. Jain (2003), The Networked Readiness Index : Overview and Analysis Framework, New York: Oxford University Press. Taylor Nelson Sofres (2003), Interactive-Global ecommerce Report, Nielsen NetRatings. Forrester Research (2002), Online Trade Will Account for 22 Percent of All European Business Trade in available at: Press/Release/0,1769,742,00.html. E-Marketer (2003), The E-Europe Report, E-telligence for business. Kirkman, G., P. Cornelius, J. Sachs and K. Schwab (2002), The Global Information Technology Report : Readiness for the Networked World, New York: Oxford University Press. Doukidis, G.J., G.I. Siomkos and A.P. Vrechopoulos (2004), Consumer Attitudes Toward Internet Shopping Adoption in Greece, Cultural Technology & Policy Journal, forthcoming. ΟΟΣΑ (2002), Measuring the Information Economy, measuring-infoeconomy) Σιώμκος, Γ. (2002), «Ο Ηλεκτρονικός Καταναλωτής Είναι Εδώ: Οι Επιχειρήσεις;» Οικονομικός Ταχυδρόμος, Επετειακό Τεύχος «Οι Τρεις Μεγάλες Προκλήσεις: Επιχειρηματικότητα», 26 εκεμβρίου. 39

14

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα 2 3 Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Η μελέτη με αντικείμενο την «Κοινωνικο-οικονομική Αποτίμηση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» εκπονήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 http://www.observatory.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Θέµα. To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα

Ειδικό Θέµα. To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα Ειδικό Θέµα To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα 1. Σύντομη ιστορική αναδρομή Η ιστορία του ηλεκτρονικού εμπορίου ξεκινάει στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την ίδρυση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Περιεχόμενα Επιτελική Σύνοψη 2 Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4 Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7 Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών του κλάδου 12 Ρυθμός ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η εξάπλωση του «Κινητού» Internet και παράγοντες που το επηρεάζουν ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα Ιούλιος 2009 Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα Ιούλιος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS)

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Συγγραφείς: Κέρστιν Σιάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Θέμης Κότσιαλος, Εργαστηριακός Συνεργάτης, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγκριση των παραδοσιακών τρόπων κρατήσεων, των Travel 2.0 τεχνολογιών & των on-line συστημάτων κρατήσεων»

«Σύγκριση των παραδοσιακών τρόπων κρατήσεων, των Travel 2.0 τεχνολογιών & των on-line συστημάτων κρατήσεων» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Σύγκριση των παραδοσιακών τρόπων κρατήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα