Σημεία Κλειδιά στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Τεχνολογικές Υποδομές και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημεία Κλειδιά στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Τεχνολογικές Υποδομές και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"

Transcript

1

2 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σημεία Κλειδιά στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Μοντέλα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τεχνολογικές Υποδομές και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τρέχουσα Κατάσταση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μελέτες Περίπτωσης

3

4 Η χρησιμοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο την ψηφιακή παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις

5 Ο όρος e-government αναφέρεται στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων: Σηναλληλε Στην αλληλεπίδραση η ανάμεσα α σε Κυβερνητικούς Φορείς και Πολίτες, και Κυβερνητικούς Φορείς και Επιχειρήσεις Στις εσωτερικές κυβερνητικές λειτουργίες Στοχεύει στην απλοποίηση και τη βελτίωση των δημοκρατικών, κυβερνητικών και επιχειρηματικών όψεων της Διακυβέρνησης. Περικλείει λί τις έννοιες e-democracy, e-participation, ii i e- Inclusion

6 Παρέχει υπηρεσίες επικεντρωμένες στον πολίτη: Υψηλής ποιότητας Εύκολα προσβάσιμες μέσω πολλαπλών καναλιών (internet, κινητά τηλέφωνα, call centers, ψηφιακή τηλεόραση) η) Ασφαλείς Που να έχουν νόημα για τον πολίτη Που έχουν ίδια προσβασιμότητα για όλους Χρησιμοποιεί καλύτερα και αποδοτικότερα τη δημόσια ρη μ ρ ρ η ημ πληροφορία

7 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση : Πώς εξελίσσεται? Όφελος 3 η Γενιά: Μετασχηματισμός των δημόσιων φορέων Αυτοματοποίηση δια-τμηματικών διαδικασιών και μετασχηματισμός υπηρεσιών με τη βοήθεια των ΤΠΕ 4 η Γενιά: Κυβέρνηση επόμενης γενιάς Από ανασχεδιασμό υπηρεσιών σταδιακά σε νέους τρόπους παροχής υπηρεσιών και υλοποίησης πολιτικών με τη βοήθεια ΤΠΕ 3 α : Αυτοματοποίηση υπαρχόντων διαδικασιών 3 β : Μετασχηματισμός διαδικασιών και φορέα 2 η Γενιά: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Ηλεκτρονικές υπηρεσίες δρουν ως add on στις συμβατικές 1 η Γενιά: Προώθηση πρόσβασης και διασύνδεσης Έμφαση στη δημιουργία υποδομών Χρόνος Πηγή: Booz, Alen, Hamilton, Beyond egovernment, 2005

8 Στάδιο 1: Δημοσιεύω - Publish (χρήση του internet για τη δημοσίευση πληροφοριών, διαδικασιών, περιεχομένου. Διασφάλιση τακτικής ενημέρωσης) Σάδ Στάδιο 2: Αλληλεπιδρώ λ - Interact t( (αλληλεπίδραση λ με τους πολίτες μέσω internet, αύξηση της πρόσβασης, ψηφιακές κοινότητες, συμμετοχή των πολιτών στη σχεδίαση) Στάδιο 3: Συναλλάσσομαι -Transact (υποδομές ταυτοποίησης & ασφάλειας, αλλαγές διαδικασιών, συναλλαγές με τους πολίτες) Για την υλοποίηση των σταδίων 2&3 θα τεθούν επίσης ζητήματα: Διαλειτουργικότητας, Νομικού Πλαισίου, Εκπαίδευσης, Προστασίας Προσωπικών Δικαιωμάτων, Πρόσβασης, Απόδοσης, Συνεργασίας Δημόσιου/Ιδιωτικού τομέα

9 Πληροφοριακές Υπηρεσίες (Information) Παρέχουν μόνο πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες αφορούν τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, τους φορείς που εμπλέκονται για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, τη σειρά εκτέλεσης των συναλλαγών που περιλαμβάνει η υπηρεσία, κλπ Επίπεδο 1 Παράδειγμα: Δήμος Αθηναίων

10 Επικοινωνιακές Υπηρεσίες (Interaction) Παρέχουν πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας καθώς και επίσημο υλικό (πρότυπα ό αιτήσεων, βεβαιώσεων, κλπ) το οποίο οι χρήστες μπορούν να «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους, να το τυπώσουν και να το χρησιμοποιήσουν κατά τη συναλλαγή τους με το φορέα σε φυσικό επίπεδο. Επίπεδο 2 Παράδειγμα: YME

11 Διαδραστικές Υπηρεσίες (Two-way interaction) Εκτός από πληροφορίες, προσφέρουν online φόρμες για συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή. Δεδομένου ότι περιλαμβάνουν online υποβολή στοιχείων από μέρους του χρήστη, προϋποθέτουν μηχανισμό αναγνώρισης, ταυτοποίησης και προστασίας των δεδομένων που αποστέλλει ο χρήστης της υπηρεσίας Επίπεδο 3 Παράδειγμα: ΚΕΠ

12 Συναλλακτικές Υπηρεσίες (Transaction) Υποστηρίζουν λειτουργίες όπου ο χρήστης ολοκληρώνει τις συναλλαγές που περιλαμβάνει η υπηρεσία (π.χ. πληρωμή ΦΠΑ). Το ότι μία ηλεκτρονική υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης οικονομικών συναλλαγών, συνεπάγεται τη δυνατότητα της πλήρους υποκατάστασης της αντίστοιχης μη-ηλεκτρονικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Επίπεδο 4 Προσωποποιημένες Υπηρεσίες (Personalization) Παρέχουν προσυμπληρωμένες φόρμες στο χρήστη στο βαθμό που επιτρέπεται από το νομικό πλαίσιο και τον ενημερώνουν για υπηρεσίες που τον αφορούν ανάλογα με το κοινωνικο-οικονομικό του προφίλ. Επίπεδο 5 Παράδειγμα: TAXISnet

13 Επίπεδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στάδια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στάδιο 1: Δημοσιεύω Στάδιο 2: Αλληλεπιδρώ Σάδ Στάδιο 3: Συναλλάσσομαι

14 Αύξηση παραγωγικότητας της Δημόσιας Διοίκησης: Μείωση κόστους της παροχής υπηρεσιών Μείωση των αναγκών επικοινωνίας με το κοινό (τηλεφωνικά κέντρα υποδοχής, γκισέ) ) Καλύτερος συντονισμός ανάμεσα σε Φορείς κοινά πρότυπα Επιπλέον οφέλη από την αναδιοργάνωση διαδικασιών,, που σταδιακά αξιοποιούν καλύτερα τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Δυνατότητα νέων υπηρεσιών και μεθόδων λειτουργίας (π.χ. τηλε-εργασία, forums, διαβουλεύσεις, τηλε-εκπαίδευση)

15 Καλύτερες υπηρεσίες για Πολίτες και Επιχειρήσεις Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης Μί Μείωση του κόστους για πολίτες και επιχειρήσεις Αύξηση της ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων Υπηρεσίες που παρέχονται σε βάση «24 Χ 7» Υπηρεσίες που δεν κάνουν διακρίσεις σε φύλο, χρώμα, ηλικία Δυνατότητες νέων υπηρεσιών (π.χ. η-δημοκρατία) )

16 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

17 Υποδομές: Έχουν οι υπηρεσίες της Διοίκησης την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή ; Διαδικασίες: Έχουν οι διαδικασίες της Διοίκησης την κατάλληλη δομή και διασύνδεση ώστε να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ ; Πρόσβαση: Έχουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις επαρκή πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα και επικοινωνιακά μέσα ; Δεξιότητες: Έχουν τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και οι πολίτες τις απαιτούμενες δεξιότητες πληροφορικής ;

18 «Ευρυζωνικότητα» ή «Ευρυζωνική Πρόσβαση» είναι η δυνατότητα παροχής γρήγορων, ασφαλών και αξιόπιστων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και με ανταγωνιστικές τιμές. Οι τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν η για την δημιουργία δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης είναι: Οπτικές Ίνες Τεχνολογία DSL Ασύρματα δίκτυα και σημεία ασύρματης αναμετάδοσης (wireless hotspots)

19 Μόνο όταν έχουμε Internet παντού (διοίκηση, δήμο, σχολείο, σπίτι, επιχείρηση, φορητές συσκευές, άλλες χώρες) με ικανοποιητική ταχύτητα και χαμηλό κόστος θα δούμε τα αποτελέσματα της νέας τεχνολογίας (Μ.Dertouzos Conjecture) BroadBand Manifesto

20 Υγεία Διάγνωση (διάγνωση από απόσταση, ήχος, εικόνα, βίντεο) Αντιμετώπιση η( (συνταγογράφηση, γγρ η, υποστήριξη ιατρών,, υποστήριξη κέντρων υγείας) Παρακολούθηση και χρόνια θεραπεία (remote check-up, αιμοκάθαρση υπό επιτήρηση μέσω διαδικτύου) Εκπαίδευση και Πολιτισμός Εκπαιδευτικά συστήματα Α, Β και Γ Εκπαιδευτικής Βαθμίδας (εκπαίδευση από απόσταση, εκπαιδευτικό υλικό on-line) Προβολή και διαδραστικότητα: πολιτισμικές κοινωνίες (forums), πολιτισμικό υλικό on-line (video, μουσική, βιβλίο, εκδηλώσεις) Αγγλία: ID για κάθε ιατρό και ασθενή Σουηδία: 100Mb σε κάθε τάξη

21 Κύρια Σύνδεση (G2G) Βασική Σύνδεση (G2G) Δευτερογενής Σύνδεση

22 Κάρτες Τηλεπικοινωνιών Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας κάρτες SIM - Μερικά εκατοµµύρια ΟΤΕ - κάρτες προπληρωµένες (Μνήµης) - εκάδες εκατοµµύρια Τραπεζικές Κάρτες ιάφορες Τράπεζες - Έξυπνες κάρτες σαν Security Application Modules - εκάδες χιλιάδες Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι Εθνικής Τράπεζας - Μερικές εκατοντάδες Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι Cafe Εθνική και Εµπορική Τράπεζα Μερικές εκατοντάδες Εθνική Τράπεζα Έργο IST Starfish Μερικές δεκάδες Κάρτες Υγείας-Κοινωνικής Ασφάλισης ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου Cardlink) - Μερικές χιλιάδες ΕΟ ΕΑΠ (ασφαλιστικός οργανισµός) - Μερικές χιλιάδες Ερυθρός Σταυρός - κάρτα διαβητικών - Μερικές εκατοντάδες Νοσοκοµείο Νίκαιας - κάρτα καρδιοπαθών - Μερικές εκατοντάδες

23 Κάρτες Πελατειακής Πιστότητας Εθνοκάρτα - Παρουσίαση (loyalty) - εκάδες χιλιάδες Supermarkets / αλυσσίδες λιανικής Δεκάδες χιλιάδες Καταστήµατα VETO (loyalty) - Μερικές χιλιάδες ά ιάφορες εφαρµογές ΧΑΑ - ΑΣΥΚ (PKI - digital signatures) - Μερικές χιλιάδες ΤΕΟ - ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ - ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ (prepaid) - εκάδες χιλιάδες Εταιρία διανοµής πετρελαιοειδών (fleet card) - εκάδες χιλιάδες Ασφαλής ζύγιση φορτίων ΑΓΕΤ - Μερικές εκατοντάδες

24 Σύμφωνα με το EIF*, οι απαραίτητες απαιτήσεις που πληροί μια προδιαγραφή ή πρότυπο για να θεωρηθεί ανοικτή είναι: Να έχει υιοθετηθεί και ενημερώνεται από μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών είναι δημοσιευμένο και ελεύθερα διαθέσιμο, χωρίς περιορισμούς για τη διάθεσή του από τρίτους Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι: Ποιότητα, Ανεξαρτησία, Χαμηλό Κόστος, Ασφάλεια, Αξιοπιστία, Διαφάνεια, Προσαρμοστικότητα (μικρές απαιτήσεις σε υλικό) *

25 Αποτελεί πρωτοβουλία του World Wide Web Consortium για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του Παγκόσμιου Ιστού Ορίζει 3 επίπεδα προτεραιότητας υιοθέτησης οδηγιών: 1, 2 και 3: Προτεραιότητα επιπέδου 1 (Priority 1): Υποχρεωτική εφαρμογή κάθε οδηγίας, διαφορετικά η προσβασιμότητα του διαδικτυακού τόπου μπορεί να είναι αδύνατη για πολλές κατηγορίες χρηστών. Προτεραιότητα επιπέδου 2 (Priority it 2): Προτεινόμενη εφαρμογή κάθε οδηγίας επιπέδου ΑΑ διαφορετικά, η προσβασιμότητα του διαδικτυακού τόπου μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές δυσκολίες για ορισμένες κατηγορίες χρηστών. Προτεραιότητα επιπέδου 3 (Priority 3): Η εφαρμογή κάθε οδηγίας στην οποία αποδίδεται το συγκεκριμένο επίπεδο προτεραιότητας αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του υπεύθυνου ανάπτυξης του διαδικτυακού τόπου. Πηγή: Επίσης, ορίζει 3 επίπεδα συμμόρφωσης (conformance levels): Α Α (υιοθέτηση οδηγιών επιπέδου 1) ΑΑ (υιοθέτηση οδηγιών επιπέδου 1 και 2) και ΑΑΑ (υιοθέτηση οδηγιών επιπέδου 1, 2 και 3)

26 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

27 Ενδογενείς Εξωγενείς Πληροφοριακή Πελάτες Υπάλληλοι Διαδικασίες Χρήση Συναλλαγές Προμηθευτές Πηγή: Koh C., Prybutok V., Spring 2003, The Three Ring Model And Development OfA An Instrument t For Measuring Dimensions i Of E-Government Functions, Journal Of Computer Information Systems, pp 34-37

28 Διάσταση Κυβέρνησης / Διακυβέρνησης Διάστ ταση Κεντρικ κότητας 1 ο Τεταρτημόριο Ηλεκτρονική Κυβέρνηση (διοικητική μορφή) 3 ο Τεταρτημόριο Ηλεκτρονική Κυβέρνηση (διοικητική μορφή) 2 ο Τεταρτημόριο Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (πολιτική και ισχύς) Πολιτοκεντρική 4 ο Τεταρτημόριο Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση βρη η (πολιτική και ισχύς) Οργανοκεντρική Πηγή: Marche S McNiven J D 2003 E Government And E Πηγή: Marche S., McNiven J.D., 2003, E-Government And E- Governance: The Future Isn t What It Used To Be, Canadian Journal Of Administrative Sciences, pp

29 Citizens

30 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

31 ERA: European Research ha Area FP6, Eureka, COST, national RTD programmes Lisbon Strategy, 2001 Enlargement 12 new Member States Economic, Social, Environmental renewal egovernment, einclusion Broadband, security, ebusiness, ehealth Other policies Single market, single currency, transport, t, security, sustainable ab development,... Πηγή:

32 Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας ρ Υποκαθιστά το eeurope Αφορά στα: Ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας Ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων στην έρευνα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Επίτευξη της ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Πληροφορίας, χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό, και καλύτερη ποιότητα ζωής

33 Ποιους θεωρείτε ως τους σημαντικότερους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι μχρτο 2010 για πιο αποτελεσματική κυβέρνηση? % από 283 ερωτηθέντες Βλί Βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών με βάση την ικανοποίηση του χρήστη Μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις Βελτίωση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα Καλύτερη αποτελεσματικότητα Μείωση του εσωτερικού διοικητικού κόστους Άλλο

34 egovernment ehealth elearning ebusiness Broadband (wired, wireless), multi-platform (PC, TV, mobile, ) Security i2010 egovernment Action Plan

35 Σό Στόχος του προγράμματος IDABC (Interoperable Delivery of European egovernment Services to public Administrations, Business and Citizens) είναι να προσδιορίζει, να υποστηρίζει και να προωθεί τη δημιουργία πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την ανάπτυξη των συναφών διαλειτουργικών τηλεματικών δικτύων, υποβοηθώντας τα κράτη μέλη και την Κοινότητα να εφαρμόζουν, στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους, τις κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες, ούτως ώστε να αποκομίζονται σημαντικά οφέλη για τις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Πηγή: t/id /

36 Να καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική, αποδοτική και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων Nα επεκτείνει τα οφέλη της ανταλλαγής πληροφοριών, ώστε να διευκολύνεται η παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, λαμβανομένων υπ όψη των αναγκών τους, Nα υποστηρίξει την κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των κοινοτικών οργάνων με ανάπτυξη του σχετικού στρατηγικού πλαισίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, Να επιτύχει Διαλειτουργικότητα, τόσο εντός όσο και μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής και, όπου ενδείκνυται, με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, κυρίως βάσει του Ευρωπαϊκού Διαλειτουργικού Πλαισίου, Nα συμβάλλει στις προσπάθειες των Δημοσίων Διοικήσεων των κρατών μελών και της Κοινότητας από απόψεως εκσυγχρονισμού των διαδικασιών, επιτάχυνσης των εφαρμογών, ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας, ανάπτυξης φιλοσοφίας εξυπηρέτησης και ικανότητας ανταπόκρισης στις ανάγκες, Να προωθήσει τη διάδοση ορθών πρακτικών και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης καινοτομικών τηλεματικών λύσεων στις δημόσιες διοικήσεις.

37 Βήμα 1ο: Διάγνωση - εντοπισμός της ρίζας ρζ των προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη διάδοση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη χώρα. Βήμα 2ο: Αάλ Ανάλυση των διεθνών πολιτικών που αφορούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στις νέες τεχνολογίες. Εντοπισμός των καλών παραδειγμάτων αλλά και των αποτυχιών άλλων χωρών. Βήμα 3ο: Μελέτη των διεθνών και Ευρωπαϊκών εξελίξεων στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (πολιτική της Ε.Ε. i2010, εξελίξεις WSIS κλπ.) Βήμα 4ο: Διαμόρφωση των βασικών κατευθύνσεων της ψηφιακής στρατηγικής για την περίοδο έως το 2013, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. *

38

39 Μεταφορά των 20 πιο συχνά χρησιµοποιούµενων υπηρεσιών σε πλήρη ηλεκτρονική ήµ µορφή (αιτήσεις ή ς σε πανεπιστήµια, συναλλαγές γςµ µε εφορία, τελωνεία κλπ.) Στοχευµένη δράση ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών της Περιφέρειας, βάσει των τοπικών αναγκών (όπως πιλοτική εφαρµογή κινητού κέντρου εξοικείωσης σε ΤΠΕ σε µικρές κοινότητες, πακέτο ηλεκτρονικών υπηρεσιών κλπ.) ) Ανάπτυξη ενιαίου σηµείου πρόσβασης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δοµηµένου µε βάση τα γεγονότα ζωής (e-government portal) Ανάπτυξη δυνατοτήτων ανάδρασης (feedback) από τον πολίτη σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες

40 Ανάπτυξη κεντρικού µηχανισµού αυθεντικοποίησης και χρήση του από όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κατάρτιση αναλυτικού «χάρτη» για τις ψηφιακές υπηρεσίες που πρέπει να αναπτυχθούν ως το 2013, µε χρονοδιάγραµµα και αρµοδιότητες. δό Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας Σύσταση µόνιµης ό οµάδας εργασίας για ηλεκτρονική ασφάλεια/ηλεκτρονικό έγκληµα και ανάπτυξη πλαισίου Επιλογή κρίσιµων εφαρµογών e-health προς ανάπτυξη Πιλοτικά κινητά κέντρα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών

41 Απόφαση ώστε το κυβερνητικό portal και οι διαδικασίες και τα αναγκαία δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτό να αποτελούν βάση κοινής αποδοχής από όλες τις υπηρεσίες Παροχή όλων των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα ηλεκτρονικά (όπου έχει εφαρµογή) Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε βάση το «χάρτη» που θα εκπονηθεί στον 1 ο ορίζοντα Πλήρης εξασφάλιση διαλειτουργικότητας Μέτρηση αποτελεσµατικότητας στοχευµένων περιφερειακών δράσεων και επέκταση σε όλες τις περιφέρειες

42

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γενικού Τμήματος Κατεύθυνση: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS)

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Συγγραφείς: Κέρστιν Σιάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Θέμης Κότσιαλος, Εργαστηριακός Συνεργάτης, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Π1.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 2 η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Οκτώβριος 2007

Π1.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 2 η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Οκτώβριος 2007 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Υποέργο 1: Μελέτες ζήτησης, δικτυακός τόπος, γραμμή βοήθειας και προώθηση ευρυζωνικότητας Π1.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση

Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση Περιεχόμενα 4 10 17 28 1. Eισαγωγή 1.1. Oι τεχνολογίες ενεργοποιητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Π 1.3.1: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 56 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (e-government): ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Των: Γρηγόρη Σπυράκη, Χριστίνας Σπυράκη 1. Εισαγωγή Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπορεί να συνεισφέρει στην άσκηση της Δημόσιας Διοίκησης και στην ευημερία της κοινωνίας Γιατί ΗΔ; Σύµφωνα µε την ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβόνας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα