Οδηγίες διεξαγωγής και διόρθωσης γλωσσικών τεστ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες διεξαγωγής και διόρθωσης γλωσσικών τεστ"

Transcript

1 Αξιολόγηση και καθορισμός επιπέδου γλωσσομάθειας αλλοδαπών μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα Σκέφτομαι και γράφω ελληνικά Οδηγίες διεξαγωγής και διόρθωσης γλωσσικών τεστ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΣΤ: ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΣΤ ΔΟΜΉ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΦΕΓ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΣΤ ΛΥΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ, ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...22 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...23

2 1. Περιγραφή των τεστ: Σκέφτομαι και γράφω ελληνικά Υπάρχουν στη διάθεσή σας έξι γραπτά τεστ κλιμακούμενης δυσκολίας, δύο τεστ ίδιας δυσκολίας (1ο και 2ο) για κάθε τάξη, Β Δημοτικού, και ομαδοποίηση των τάξεων, Γ & Δ και Ε & Στ Δημοτικού. Σχεδιάστηκαν με σκοπό: α. την αξιολόγηση των γλωσσικών δυνατοτήτων και των αναγκών κυρίως των αλλόγλωσσων μαθητών και β. την κατάταξή τους σε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας τους (Αρχάριο, Μέσο, Προχωρημένο), εφόσον κριθεί απαραίτητο. Τα τεστ αυτά σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τη γλωσσική επάρκεια και τις ανάγκες των μαθητών. Δεν αποτελούν εργαλείο πιστοποίησης ελληνομάθειας και ούτε είναι σκόπιμο να αποτελούν το μοναδικό εργαλείο αξιολόγησης. Συνίσταται να συνοδεύονται κι από άλλους τρόπους αξιολόγησης, όπως π.χ. προφορική συνέντευξη για την αξιολόγηση του προφορικού λόγου των μαθητών, δελτίο παρακολούθησης του μαθητή από τον εκπαιδευτικό στην τάξη, portfolio (βλ. Φάκελος Ευρωπαϊκών Γλωσσών, σελ. 5-6), γενική επίδοση του μαθητή κ.ά. Τα τεστ αυτά είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και απευθύνονται σε μαθητές όλων των γλωσσικών επιπέδων, από τελείως αρχάριους έως προχωρημένους. Η κλιμάκωση δυσκολίας αυτή υπάρχει τόσο σε κάθε ενότητα (οι ασκήσεις ξεκινούν από πολύ εύκολες και καταλήγουν σε πιο δύσκολες) όσο και σε κάθε άσκηση ξεχωριστά, όταν κρίνεται απαραίτητο. Είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό οι μαθητές και να συμπληρώνουν μόνο τα μέρη της κάθε ενότητας που μπορούν και να μην βοηθιούνται καθόλου από τους εκπαιδευτικούς. Το πρώτο και το δεύτερο τεστ είναι ίδιας δυσκολίας, περιέχουν την ίδια τυπολογία ασκήσεων, το λεξιλόγιο και οι ασκήσεις είναι ίδιας δυσκολίας και εξετάζουν τα ίδια γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σε διαφορετικό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι οι μαθητές δεν θα θυμούνται τις ασκήσεις και δεν θα έχουν καλύτερη επίδοση λόγω εξοικείωσης. Έχοντας δύο τεστ ίδιας δυσκολίας είναι δυνατό να εξεταστούν οι μαθητές σε διαφορετικές φάσεις του σχολικού έτους (έναρξη και λήξη), ώστε να μπορεί να αποτιμηθεί η συνεισφορά των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, η γλωσσική εξέλιξη του κάθε μαθητή με συγκεκριμένα κριτήρια και η κατάταξή του στο ανάλογο επίπεδο γλωσσομάθειας. Επιπλέον, είναι χρήσιμο να λαμβάνονται υπόψη οι δεξιότητες στις οποίες οι μαθητές παρουσιάζουν μικρότερη βελτίωση, ώστε να διαμορφώνονται ακόμα πιο επιτυχημένες παρεμβάσεις διδασκαλίας, σύμφωνες με τη γλωσσική εξέλιξη των αλλοδαπών μαθητών και τις δυσκολίες που συναντούν Δεξιότητες και ενότητες των τεστ Από τις τέσσερις δεξιότητες (δεξιότητες πρόσληψης: ακρόαση και ανάγνωση, δεξιότητες παραγωγής: ομιλία και γραφή) εξετάζονται οι τρεις (ακρόαση, ανάγνωση και γραφή) σε αντίστοιχες ενότητες. Δεν εξετάζεται η ομιλία και γι αυτό προτείνεται στον εκπαιδευτικό να επιδιώκει μια προφορική συνέντευξη/εξέταση με τον μαθητή (βλ. Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003). 1.2 Δομή και περιεχόμενο τεστ Ως προς το περιεχόμενο των τεστ, έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερο δείγμα της αναμενόμενης γλωσσικής επάρκειας και των δεξιοτήτων προς μέτρηση. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις οδηγίες/ εκφωνήσεις, καθώς και στην τυπολογία και την επιλογή των ασκήσεων ανάλογα με τη δεξιότητα που εξετάζεται. Η τυπολογία των ασκήσεων ποικίλλει και περιέχει: ασκήσεις αντιστοίχισης, ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, διχοτομημένα ερωτήματα (σωστό/λάθος), συμπλήρωση κενών, γραπτή παραγωγή με βάση εικόνες, ελεύθερη ή καθοδηγούμενη παραγωγή γραπτού λόγου, κ.ά. Τα κείμενα που επιλέχθηκαν είναι κατά το πλείστον αυθεντικά ή προσαρμογές αυθεντικών. Η ιεράρχηση δυσκολίας 2

3 βασίστηκε στη χρήση ή μη της εικόνας (όσο το επίπεδο ανεβαίνει, οι ασκήσεις βασίζονται όλο και περισσότερο στο κείμενο) και στην καταλληλότητα των κειμένων ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τη γνωστική ωριμότητα των παιδιών. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό των σχολικών εγχειριδίων. Η ενότητα της μορφοσύνταξης θεωρήθηκε απαραίτητη λόγω της ιδιαιτερότητας της ελληνικής γλώσσας. Τέλος, στις ασκήσεις της ενότητας μορφοσύνταξης εξετάζονται τόσο οι γραμματικές-συντακτικές δομές που διδάσκονται στις αντίστοιχες τάξεις και στα νέα σχολικά εγχειρίδια, όσο και τα γραμματοσυντακτικά φαινόμενα, όπως αυτά έχουν κατανεμηθεί ανά επίπεδο γλωσσομάθειας σε παλαιότερη έρευνα για την κατάκτηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003). Έμφαση επίσης δόθηκε στη μορφή των τεστ, ώστε να είναι ευχάριστα και ελκυστικά σε εμφάνιση, να περιέχουν εικονογράφηση, όσο το δυνατόν χιουμοριστική, και ασκήσεις με θεματολογία σχετική με τα ενδιαφέροντα των εξεταζόμενων μαθητών, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ηλικία τους. Οι ενότητες που περιλαμβάνει το κάθε τεστ είναι οι ακόλουθες: α. Ακούω και καταλαβαίνω (Ακρόαση / Ακουστική κατανόηση) β. Διαβάζω και καταλαβαίνω (Ανάγνωση/ Κατανόηση γραπτού λόγου και λεξιλόγιο) γ. Διαβάζω και γράφω (Γραφή / Παραγωγή γραπτού λόγου) δ. Γραμματική (Μορφοσύνταξη) α. Ακούω και καταλαβαίνω (Ακρόαση - Ακουστική κατανόηση) Η δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου είναι σε όλα τα τεστ αυτή που εξετάζεται πρώτη. Τα κείμενα των ασκήσεων ακουστικής κατανόησης πρόκειται να εγγραφούν σε CD ώστε οι μαθητές να ακούν τα κείμενα στην ίδια ταχύτητα από τις ίδιες φωνές. Οι μαθητές ακούν το κείμενο της ακουστικής κατανόησης δύο φορές και οι ασκήσεις/ερωτήσεις είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Οι βασικοί τύποι ασκήσεων είναι η αντιστοίχιση εικόνων, ιδιαίτερα για τις μικρότερες τάξεις, ώστε να μην εμπλέκονται άλλες δεξιότητες στην εξέταση της ακουστικής κατανόησης, καθώς και άλλοι τύποι ασκήσεων, όπως πολλαπλές επιλογές και ερωτήσεις τύπου «σωστό - λάθος» για τις μεγαλύτερες τάξεις. β. Διαβάζω και καταλαβαίνω (Κατανόηση γραπτού λόγου και λεξιλόγιο) Η κατανόηση του γραπτού λόγου των μαθητών ελέγχεται πάλι με ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας που περιλαμβάνουν: έλεγχο κατανόησης βασικού λεξιλογίου: συσχετισμό απλών προτάσεων με εικόνες. μικρά κείμενα/παραγράφους που συνδέονται με τίτλους. ομάδες λέξεων - επιλογή λέξης που δεν ταιριάζει. απλό έως πιο σύνθετο κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης: «σωστό - λάθος» ή πολλαπλές επιλογές. γ. Διαβάζω και γράφω (Γραφή / Παραγωγή γραπτού λόγου) Η τυπολογία των ασκήσεων σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνει: έλεγχο βασικού λεξιλογίου: εικόνες με γραμμές-κενά για να γραφτούν οι αντίστοιχες λέξεις. ανακατεμένες λέξεις για τον σχηματισμό προτάσεων. σειρά εικόνων για την παραγωγή γραπτού λόγου (σύνταξη ιστορίας ή επιστολής για τις μεγαλύτερες τάξεις). δ. Γραμματική (Μορφοσύνταξη) Σε αυτήν την ενότητα και στο τέλος κάθε τεστ εξετάζονται τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα, όπως ορίζονται για κάθε τάξη από το Α.Π., κυρίως με ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και ασκήσεις συμπλήρωσης κενών. 3

4 Πίνακας 1: Ενότητες και ασκήσεις των τεστ ανά επίπεδο δυσκολίας Β' δημοτικού Ενότητα Άσκηση Επίπεδο 1α (ερωτ.1-5) Αρχάριο α. Ακούω και καταλαβαίνω 1β (ερωτ.6-10) Μέσο Προχωρημένο 1 Αρχάριο Μέσο β. Διαβάζω και καταλαβαίνω 2 Μέσο 3 Μέσο Προχωρημένο 1 Αρχάριο 2 Αρχάριο Μέσο γ. Διαβάζω και γράφω 3 Μέσο 4 Αρχάριο Προχωρημένο 1 Αρχάριο Μέσο δ. Γραμματική 2 Μέσο Προχωρημένο 3 Μέσο Προχωρημένο Γ' και Δ' δημοτικού Ενότητα Άσκηση Επίπεδο 1 Αρχάριο α. Ακούω και καταλαβαίνω 2 Μέσο Προχωρημένο 1 Αρχάριο Μέσο 2 Αρχάριο Μέσο 3 Μέσο Προχωρημένο β. Διαβάζω και καταλαβαίνω 4 Μέσο 5 Μέσο Προχωρημένο 6 Προχωρημένο 1 Αρχάριο γ. Διαβάζω και γράφω 2 Μέσο 3 Αρχάριο Προχωρημένο 1 Αρχάριο δ. Γραμματική 2 Μέσο Προχωρημένο 3 Μέσο Προχωρημένο Ε' και Στ' δημοτικού Ενότητα Άσκηση Επίπεδο α. Ακούω και καταλαβαίνω 1 Αρχάριο Προχωρημένο 1 Αρχάριο Μέσο 2 Αρχάριο Μέσο β. Διαβάζω και καταλαβαίνω 3 Μέσο Προχωρημένο 4 Μέσο Προχωρημένο γ. Διαβάζω και γράφω δ. Γραμματική 5 Προχωρημένο 1 Αρχάριο 2 Μέσο 3 Αρχάριο Προχωρημένο 1 Αρχάριο Μέσο 2 Μέσο Προχωρημένο 3 Μέσο Προχωρημένο 4

5 2. Κριτήρια κατάταξης μαθητών 2.1 Κλίματα του Συμβουλίου της Ευρώπης Για την κατάταξη των μαθητών σε επίπεδα γλωσσομάθειας και τα κριτήρια ανά επίπεδο λήφθηκαν υπόψη τα κριτήρια της κλίμακας του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως αυτή ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) (2001). Το ΚΕΠΑ διακρίνει έξι επίπεδα γλωσσομάθειας με βάση τις επικοινωνιακές ικανότητες του ομιλητή/χρήστη (Κοντός κ.ά. 2002, Ιακώβου & Μπέλλα 2004, Τζεβελέκου κ.ά. 2004): Α1 (Στοιχειώδες), Α2 (Εισαγωγικό), Β1 (Βασικό), Β2 (Επίπεδο Επάρκειας), Γ1 (Προχωρημένο) και Γ2 (Επίπεδο Αυτάρκειας). Κάθε επίπεδο ορίζεται με βάση λεπτομερείς περιγραφές της γλωσσικής επίδοσης του ομιλητή που ανήκει σε αυτό. Στα επίπεδα αυτά αντιστοιχούν τρεις κατηγορίες χρηστών/ομιλητών: ο Αρχάριος χρήστης στο Στοιχειώδες και στο Εισαγωγικό, ο Ανεξάρτητος χρήστης στο Βασικό και στο Επίπεδο Επάρκειας και ο Αυτάρκης χρήστης στο Προχωρημένο και στο Επίπεδο Αυτάρκειας (για λεπτομερή περιγραφή των δεξιοτήτων που αντιστοιχούν σε επίπεδα και χρήστες, βλ. Ιακώβου & Μπέλλα 2004, Κοντός κ.ά. 2002, Τζεβελέκου κ.ά. 2004) (βλ. πίνακα 2). Πίνακας 2: Επίπεδα γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (2001). Α1 Α2 B1 B2 Γ1 Γ2 Στοιχειώδες Εισαγωγικό Βασικό Επίπεδο Επάρκειας Προχωρημένο Επίπεδο Αυτάρκειας Αρχάριος χρήστης Ανεξάρτητος χρήστης Αυτάρκης χρήστης Η κλίμακα αξιολόγησης, όπως ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) (Common European Framework of Reference for Languages, Council of Europe 2001), αναφέρεται σε ενήλικες ομιλητές/χρήστες. Ο πληθυσμός όμως που εξετάζουμε εδώ είναι παιδιά/μαθητές με διαφορετική γνωστική ωριμότητα και συχνά σε διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις από αυτές των ενηλίκων. Οι Τζεβελέκου κ.ά. (2004) όρισαν σε πρώτη φάση κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας του ΚΕΠΑ και το υλοποίησαν σε μορφή τεστ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί εδώ ότι, σύμφωνα με το Α.Π. του Δημοτικού, δεξιότητες και σύνθετες γλωσσικές λειτουργίες, όπως ο κριτικός ή αφηρημένος λόγος, δεν είναι αναμενόμενες ενώ για μαθητές του Γυμνασίου είναι και έτσι εκ των πραγμάτων το επίπεδο Γ αποκλείεται στο Δημοτικό. Επίσης, σύμφωνα με άλλα ερευνητικά αποτελέσματα που έχουμε στη διάθεσή μας (Αννίνου, Βαρλοκώστα, Γούτσος & Μπακάκου-Ορφανού 2004, Τζεβελέκου κ.ά. 2004), αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ίδιου του Α.Π., ένας μαθητής του δημοτικού δεν ξεπερνά το επίπεδο Β2 και κατά συνέπεια δεν φτάνει μέχρι το επίπεδο του Αυτάρκη χρήστη/ομιλητή. Επιθυμητό λοιπόν ανώτατο επίπεδο κατάκτησης για τις μικρότερες τάξεις θα αποτελέσει το Β1 και για τις μεγαλύτερες το Β2. Άλλοι παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη ήταν το ηλικιακό φάσμα των παιδιών ανά δύο τάξεις, όπου και έγινε ο διαχωρισμός, καθώς και οι γνωστικές και γλωσσικές δυνατότητές τους ανά τάξη, όπως αυτές ορίζονται από το Α.Π. 2.2 Φάκελος Ευρωπαϊκών Γλωσσών (ΦΕΓ) Ο Φάκελος Ευρωπαϊκών Γλωσσών (ΦΕΓ) είναι ένας αριθμός παιδαγωγικών εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οργάνωση, ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων. Το ΦΕΓ βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) (Common European Framework of Reference for Languages, Council of Europe 2001) (για το πρωτότυπο ΦΕΓ είναι στα αγγλικά βλ. καθώς και όπου υπάρχουν και άλλες πληροφορίες για ανάλογα 5

6 προγράμματα). Ο ΦΕΓ είναι ένα προσωπικό έγγραφο που ανήκει στον μαθητή/σπουδαστή και μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/σπουδαστών, αλλά και ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας. Ο ΦΕΓ αποτελείται από τρία συστατικά στοιχεία: Το ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ της γλώσσας Το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ γλώσσας Το ΝΤΟΣΙΕ (ο Φάκελος) όπου συγκεντρώνονται αποτελέσματα (ο απολογισμός) της δουλειάς του μαθητή. Το Διαβατήριο προσφέρει μια γενική περιγραφή της γλωσσικής επάρκειας ενός ατόμου. Το Διαβατήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτοαξιολόγηση επάρκειας στη γλώσσα/γλώσσες τις οποίες κατέχει ένα άτομο μια ορισμένη χρονική στιγμή. Δεν συμπεριλαμβάνει τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας της χώρας υποδοχής, πχ. τα Ελληνικά ως μητρική γλώσσα στην Ελλάδα. Με τον περιορισμό αυτόν το Διαβατήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιγραφή της γλωσσομάθειας μιας δεύτερης, τρίτης, τέταρτης κλπ. γλώσσας. Η ανάπτυξη της γλώσσας περιγράφεται στο ΦΕΓ σε τρία επίπεδα: Αρχαρίων (Α1-Α2), Μέσων (Β1-Β2) και Προχωρημένων (Γ1-Γ2) (Δημητριάδης 2007). 6

7 Το ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ της γλώσσας μου ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΛΟΓΟΥ Ακούω και καταλαβαίνω Διαβάζω και καταλαβαίνω ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Συνομιλώ με άλλους Μιλώ τη γλώσσα μου ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ Γράφω ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ A1 A2 B1 B2 C1 C2 Αναγνωρίζω συνηθισμένες λέξεις και πολύ εύκολες φράσεις, που αφορούν εμένα, την οικογένεια και το άμεσο περιβάλλον μου, εφόσον ο συνομιλητής μου μιλάει αργά και καθαρά. Καταλαβαίνω συνηθισμένες λέξεις και ονόματα, και πολύ απλές προτάσεις πχ. σε ανακοινώσεις ή καταλόγους. Μπορώ να συνομιλήσω με απλό τρόπο εφόσον ο συνομιλητής μου μιλάει αργά και αν χρειάζεται επαναλαμβάνει ή χρησιμοποιεί πιο απλές λέξεις, αλλά και με βοηθάει με πολλούς τρόπους να εκφράσω αυτό που θέλω. Μπορώ να κάνω και να απαντήσω σε απλές ερωτήσεις που με ενδιαφέρουν άμεσα ή πρόκειται για συνηθισμένα καθημερινά θέματα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω απλές φράσεις και προτάσεις για να περιγράψω πού μένω και τους ανθρώπους που γνωρίζω. Μπορώ να γράφω σύντομα, απλά μηνύματα, πχ. κάρτες και ευχετήρια. Μπορώ να συμπληρώνω τα προσωπικά μου στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση και εθνικότητα σε απλά έντυπα. Καταλαβαίνω φράσεις και πολύ συνηθισμένες λέξεις, που αφορούν προσωπικές μου καταστάσεις, πχ. πληροφορίες για μένα και την οικογένειά μου, το άμεσο περιβάλλον μου, καθημερινές ασχολίες και εργασία. Κατανοώ το κύριο νόημα σαφών, σύντομων και απλών ανακοινώσεων και πληροφοριών. Μπορώ να διαβάσω πολύ σύντομα και απλά κείμενα. Μπορώ να βρω ορισμένες πληροφορίες, που χρειάζομαι, σε απλό, καθημερινό υλικό, όπως διαφημίσεις,ανακοινώσεις, καταλόγους εστιατορίων, πίνακες αφίξεων-αναχωρήσεων κλπ. Καταλαβαίνω το περιεχόμενο σύντομων και απλών επιστολών. Συμμετέχω σε συνομιλίες και καθήκοντα ρουτίνας που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και αφορούν γνωστά θέματα και ασχολίες. Ανταποκρίνομαι σε σύντομες προφορικές κοινωνικές επαφές, αλλά γενικά δεν καταλαβαίνω αρκετά, ώστε ο ίδιος να διατηρήσω ζωντανή μια συνομιλία. Μπορώ να χρησιμοποιώ μια σειρά φράσεων και προτάσεων ώστε με απλά μέσα γλωσσικά μέσα για να περιγράψω την οικογένειά μου και άλλους ανθρώπους, το πώς ζουν και με τί ασχολούνται, την εκπαίδευση που έχω καθώς και με τί ασχολούμαι τώρα και με τί παλιότερα. Μπορώ να γράφω σύντομες και απλές ανακοινώσεις και να κρατώ σημειώσεις. Μπορώ να γράφω πολύ απλά γράμματα, πχ. για να ευχαριστήσω κάποιον για κάτι. Καταλαβαίνω το κύριο νόημα μιας απλής συνομιλίας, που αφορά συνηθισμένες καταστάσεις που συμβαίνουν στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο κλπ. Αν η συνομιλία γίνεται σε σχετικά αργό ρυθμό και καθαρή προφορά μπορώ γενικά να καταλάβω πολλά προγράμματα τηλεόρασης και ραδιοφώνου, καθώς και επίκαιρες πληροφορίες για θέματα που με αφορούν προσωπικά. Καταλαβαίνω κείμενα τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τους περιέχουν γλώσσα που χρησιμοποιείται σε καθημερινές περιστάσεις και στη δουλειά. Καταλαβαίνω περιγραφές γεγονότων, αισθημάτων και επιθυμιών που περιγράφονται σε γράμματα που μου στέλνουν γνωστοί μου. Ανταποκρίνομαι στις περισσότερες καταστάσεις που μπορεί να παρουσιαστούν σε ταξίδια σε χώρες ή περιοχές όπου μιλιέται η γλώσσα. Μπορώ χωρίς προετοιμασία να μπω σε μια συζήτηση αν το θέμα με ενδιαφέρει προσωπικά ή αφορά την καθημερινή ζωή, πχ, την οικογένεια, χόμπι, εργασία, ταξίδια και επίκαιρα γεγονότα. Μπορώ να συνδέω εύκολα φράσεις και να περιγράφω εμπειρίες μου και διάφορα γεγονότα, τα όνειρά μου, τις ελπίδες μου και τα μελλοντικά μου σχέδια. Με συντομία μπορώ να δικαιολογήσω και να εξηγήσω τις απόψεις και τα σχέδιά μου. Μπορώ να διηγηθώ ιστορίες περιστατικά που διάβασα σε βιβλία ή είδα σε φιλμ και να περιγράψω τις εντυπώσεις μου. Μπορώ να γράφω απλά και συνεχόμενα κείμενα για θέματα που μου είναι γνωστά ή για τα οποία έχω προσωπικό ενδιαφέρον. Μπορώ να γράφω προσωπικά γράμματα με τα οποία περιγράφω εμπειρίες και εντυπώσεις μου. Καταλαβαίνω προφορικές παρουσιάσεις διαρκείας πχ. ομιλίες και μπορώ να παρακολουθήσω πιο περίπλοκη επιχειρηματολογία, εφόσον το θέμα είναι σχετικά γνωστό. Μπορώ να καταλάβω τα περισσότερα από όσα λέγονται στις ειδήσεις και σε επίκαιρα τηλεοπτικά προγράμματα. Καταλαβαίνω τα περισσότερα φιλμ όταν η γλώσσα είναι καθημερινή. Διαβάζω άρθρα και εκθέσεις που αφορούν επίκαιρα θέματα και που εκφράζουν τη στάση και τις γνώμες διαφόρων ανθρώπων. Μπορώ να καταλάβω σύγχρονους πεζογράφους. Μπορώ να συνομιλώ και να συζητώ με τόση ευχέρεια και άνεση ώστε να μπορώ συναναστρέφομαι με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας με φυσικό τρόπο. Μπορώ να συμμετέχω ενεργά σε συζητήσεις πάνω σε γνωστά θέματα και να εξηγώ και να υπερασπίζω τις απόψεις μου. Μπορώ με σαφήνεια και λεπτομέρειες να περιγράφω περιστατικά του ενδιαφέροντος και των εμπειριών μου. Μπορώ να εξηγήσω μια άποψή μου και να παρουσιάσω τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Μπορώ να γράφω καθαρά κα με λεπτομέρειες κείμενα για θέματα που με ενδιαφέρουν. Μπορώ να γράφω εκθέσεις ή αναφορές που μεταδίδουν πληροφορίες ή επιχειρήματα υπέρ και κατά για κάτι που θεωρώ σημαντικό. Μπορώ να γράφω γράμματα που τονίζουν περιεχόμενο γεγονότων και εμπειριών από προσωπική μου άποψη. Καταλαβαίνω πιο ανεπτυγμένη γλώσσα, ακόμη κι αν δεν είναι καθαρά διατυπωμένη και όταν τα συμφραζόμενα υπονοούνται και δεν εκφράζονται καθαρά. Καταλαβαίνω χωρίς μεγάλη δυσκολία τη γλώσσα προγραμμάτων τηλεόρασης και ταινιών. Καταλαβαίνω εκτεταμένα και περίπλοκα κείμενα δεδομένων καθώς και λογοτεχνία και καταλαβαίνω διαφορές στο λογοτεχνικό ύφος. Καταλαβαίνω ειδικά άρθρα και μακροσκελείς οδηγίες, που αφορούν ενδιαφέροντα και εμπειρίες μου. Μπορώ να εκφράζομαι με ευχέρεια και αυθόρμητα χωρίς να ψάχνω πολύ για σωστές φράσεις. Μπορώ να χρησιμοποιώ τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά σε κοινωνικές, επαγγελματικές και άλλες καταστάσεις. Μπορώ να διατυπώνω ιδέες και απόψεις με ορισμένη ακρίβεια και ικανότητα και να προσαρμόζω το λόγο ανάλογα με το πρόσωπο με το οποίο συνομιλώ. Μπορώ με σαφήνεια και λεπτομέρειες να περιγράφω περίπλοκες περιοχές θεμάτων με παράπλευρα θέματα και διασυνδέσεις. Μπορώ να αναπτύξω ειδικές απόψεις σε διάφορα θέματα και ολοκληρώνω παρουσιάσεις που καταλήγουν σε ένα λογικό συμπέρασμα. Μπορώ να εκφράζομαι καθαρά και με καλά δομημένο κείμενο που περιέχει λεπτομερείς απόψεις και εξηγήσεις. Μπορώ να γράφω για πολύπλοκες καταστάσεις σε γράμματα, εκθέσεις ή αναφορές και να επιχειρηματολογώ για κάτι που θεωρώ σημαντικό. Μπορώ να διαλέξω ύφος γλωσσικό προσαρμοσμένο στον αναγνώστη του γραπτού μου. Δεν έχω δυσκολίες κατανόησης της καθομιλουμένης γλώσσας, είτε σε άμεση επαφή με άλλους είτε όταν την ακούω από ραδιόφωνο, τηλεόραση ή ταινίες. Καταλαβαίνω επίσης τί λέγει ένας φυσικός ομιλητής της γλώσσας, ακόμη κι όταν μιλάει σε υψηλό ρυθμό, με την προϋπόθεση όμως ότι έχω συνηθίσει το τοπικό ιδίωμα της γλώσσας. Μπορώ να καταλάβω χωρίς δυσκολίες οτιδήποτε γραπτό, ακόμη και θεωρητικά κείμενα, τα οποία στη δομή και τη γλώσσα είναι περίπλοκα, πχ. εγχειρίδια οδηγιών, άρθρα για ειδικά θέματα ή λογοτεχνικά κείμενα Μπορώ χωρίς προσπάθεια να συμμετέχω σε κάθε είδους συνομιλίες και συζητήσεις και αποτελεσματικά να διαλέγω καθημερινές και ιδιωματικές εκφράσεις. Μπορώ να εκφράζομαι με ευχέρεια και να μεταδίδω γλωσσικές αποχρώσεις με ορισμένη ακρίβεια. Αν ωστόσο βρω δυσκολίες μπορώ να διαλέξω εναλλακτικές φράσεις και το κάνω με τέτοια ευκολία ώστε ο συνομιλητής μου μόλις που το καταλαβαίνει. Μπορώ να παρουσιάσω με σαφήνεια και ευχέρεια μια περιγραφή ή επιχειρηματολογία με γλωσσικό ύφος που ταιριάζει στην περίπτωση. Μπορώ να παρουσιάσω μια αποτελεσματική λογική δομή η οποία μπορεί να βοηθήσει τον ακροατή να προσέξει και να συγκρατήσεις σημαντικά σημεία της παρουσίασής μου. Μπορώ να γράφω καθαρά, σε ρέουσα γλώσσα και με ύφος που ταιριάζει στην περίπτωση. Μπορώ να γράφω περίπλοκα γράμματα, αναφορές ή άρθρα, τα οποία παρουσιάζουν ένα θέμα με λογικό και αποτελεσματικό τρόπο, που βοηθά τον αναγνώστη να προσέξει και να θυμάται σημαντικά σημεία. Μπορώ να γράφω ανακεφαλαιώσεις και συνοψίσεις ειδικών θεμάτων ή λογοτεχνικών κειμένων. 7

8 Ακολουθούν πίνακες με περιγραφή των δεξιοτήτων ανά επίπεδο όπως τις ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για ενήλικες. Οι περιγραφές αυτές συχνά δεν προσδιορίζουν και δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες των μαθητών του Δημοτικού. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι μεταξύ άλλων ο προσδιορισμός των κριτηρίων σε μαθητές του Δημοτικού και η περιγραφή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της γραμματοσυντακτικής τους εξέλιξης τους ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Πρόσληψη προφορικού λόγου Πρόσληψη γραπτού λόγου Προφορική αλληλεπίδραση Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου Πρόσληψη προφορικού λόγου Πρόσληψη γραπτού λόγου Προφορική αλληλεπίδραση Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου Πρόσληψη προφορικού λόγου Πρόσληψη γραπτού λόγου Προφορική αλληλεπίδραση Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου Πρόσληψη προφορικού λόγου Πρόσληψη γραπτού λόγου Προφορική αλληλεπίδραση Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου Α1 Στοιχειώδες Επίπεδο Μπορεί να αναγνωρίσει οικείες λέξεις και πολύ βασικές προτάσεις που αφορούν τον εαυτό του, την οικογένειά του και το άμεσο περιβάλλον, όταν κάποιος μιλάει αργά και καθαρά. Μπορεί να κατανοήσει οικεία ονόματα, λέξεις και πολύ απλές προτάσεις. Μπορεί να επικοινωνήσει προφορικά με πολύ απλό τρόπο, με την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής είναι προετοιμασμένος να επαναλαμβάνει ή να επαναδιατυπώνει αυτά που λέει, να μιλάει με αργό ρυθμό και να τον βοηθάει να διατυπώσει αυτό που θέλει να πει. Μπορεί να κάνει και να απαντήσει σε ερωτήσεις για άμεσες ανάγκες ή για πολύ οικεία θέματα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει πολύ απλές φράσεις και προτάσεις για να περιγράψει που μένει και ανθρώπους που γνωρίζει. Μπορεί να γράψει μία σύντομη, απλή κάρτα. Μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του σε μία φόρμα. Α2 Εισαγωγικό Επίπεδο Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και λέξεις πολύ υψηλής συχνότητας, που σχετίζονται με περιοχές άμεσου προσωπικού ενδιαφέροντος (πολύ βασικές πληροφορίες για τον εαυτό του και την οικογένειά του, ψώνια κ.λπ.). Μπορεί να καταλάβει το βασικό νόημα σε σύντομα και απλά μηνύματα και ανακοινώσεις. Μπορεί να διαβάσει πολύ σύντομα και απλά κείμενα. Μπορεί να εντοπίσει συγκεκριμένες, προβλέψιμες πληροφορίες σε καθημερινό, έντυπο υλικό, όπως διαφημίσεις, αγγελίες, προσπέκτους, μενού και ωρολόγιους πίνακες και μπορεί να κατανοήσει απλά προσωπικά γράμματα. Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλές καθημερινές δραστηριότητες που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για οικεία θέματα και δραστηριότητες. Μπορεί να ανταποκριθεί σε μικρής διάρκειας κοινωνικές συναναστροφές, παρά το γεγονός ότι συνήθως δεν μπορεί να καταλάβει αρκετά, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει τη συζήτηση με δική του πρωτοβουλία. Μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά από φράσεις και προτάσεις για να περιγράψει με απλό τρόπο την οικογένειά του και άλλους ανθρώπους, καθώς και τις συνθήκες ζωής του (εκπαίδευση, επάγγελμα κ.λπ.). Μπορεί να γράψει σύντομα, απλά μηνύματα που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες του. Μπορεί να γράψει πολύ σύντομα προσωπικά γράμματα. Β1 Βασικό Επίπεδο Μπορεί να κατανοήσει βασικά σημεία ενός προφορικού κειμένου που εκφωνείται με την κοινή προφορά και με καθαρή άρθρωση για οικεία θέματα, όπως σχολείο, δουλειά, ελεύθερος χρόνος κ.λπ. Μπορεί να καταλάβει το βασικό θέμα μιας τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής εκπομπής για θέματα που τον ενδιαφέρουν, αν ο ρυθμός εκφοράς είναι αργός και η άρθρωση καθαρή. Μπορεί να καταλάβει κείμενα που αποτελούνται κυρίως από υψηλής συχνότητας λεξιλόγιο. Μπορεί να καταλάβει την περιγραφή συμβάντων, συναισθημάτων και επιθυμιών σε προσωπικά γράμματα. Μπορεί να χειριστεί τις πιο πολλές από τις καταστάσεις που μπορεί να συναντήσει σε ταξίδια. Μπορεί και συμμετέχει απροετοίμαστος σε μια συζήτηση για ένα οικείο θέμα που τον ενδιαφέρει προσωπικά ή για ένα θέμα στην καθημερινή ζωή (οικογένεια, χόμπι, τρέχοντα γεγονότα, ταξίδια). Μπορεί να συνδέσει φράσεις και προτάσεις με απλό τρόπο για να περιγράψει γεγονότα και εμπειρίες, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες. Μπορεί με συντομία να αιτιολογήσει και να εξηγήσει τις απόψεις του και τα σχέδιά του. Μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία ή να μεταφέρει την υπόθεση ενός βιβλίου ή μιας ταινίας και να περιγράψει τις αντιδράσεις του. Μπορεί να γράψει ένα σύντομο, συνεκτικό κείμενο για ένα οικείο θέμα ή ένα θέμα που τον ενδιαφέρει προσωπικά. Μπορεί να γράψει προσωπικά γράμματα περιγράφοντας τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις του. Β2 Επίπεδο Επάρκειας Μπορεί να κατανοήσει εκτεταμένο λόγο και διαλέξεις. Μπορεί να παρακολουθήσει και σύνθετα επιχειρήματα, αν το θέμα είναι αρκετά οικείο. Μπορεί να κατανοήσει τα περισσότερα νέα στην τηλεόραση και εκπομπές με θέματα της επικαιρότητας. Μπορεί να καταλάβει τις περισσότερες πληροφορίες σε κοινή διάλεκτο. Μπορεί να διαβάσει άρθρα και εκθέσεις που αφορούν σε σύγχρονα προβλήματα, στα οποία οι συγγραφείς παίρνουν συγκεκριμένες θέσεις. Μπορεί να καταλάβει σύγχρονη λογοτεχνία σε πεζό λόγο. Μπορεί να επικοινωνήσει με τέτοιο βαθμό άνεσης και αυθορμητισμού που καθιστά δυνατή την αλληλεπίδραση με τους φυσικούς ομιλητές. Μπορεί να λάβει ενεργό μέρος σε μια συζήτηση σε οικείο περιβάλλον, εξηγώντας και υποστηρίζοντας τις απόψεις του. Μπορεί να κάνει σαφείς και λεπτομερείς περιγραφές πολλών θεμάτων που σχετίζονται με το πεδίο των ενδιαφερόντων του. Μπορεί να αναπτύξει τις απόψεις του πάνω σε επίκαιρα θέματα, δίνοντας πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων εναλλακτικών δυνατοτήτων. Μπορεί να γράψει σαφή και λεπτομερή κείμενα πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά του. Μπορεί να γράψει εκθέσεις και αναφορές που δίνουν πληροφορίες ή παρουσιάζουν επιχειρήματα υπέρ ή κατά κάποιας άποψης. Μπορεί να γράψει γράμματα που αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα που έχουν για τον ίδιο κάποια γεγονότα ή εμπειρίες. 8

9 3. Οδηγίες διεξαγωγής Τα τεστ αυτά χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες με ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας: ακουστική κατανόηση (Ακούω και καταλαβαίνω), κατανόηση γραπτού λόγου (Διαβάζω και καταλαβαίνω), παραγωγή γραπτού λόγου (Διαβάζω και γράφω) και γραμματική/μορφοσύνταξη (γραμματική). Οι ασκήσεις ξεκινούν πάντα με ένα παράδειγμα, ώστε ο μαθητής να διευκολύνεται σε περίπτωση που δεν κατανοεί τις οδηγίες. Αν κάποιος μαθητής εξακολουθεί να μην καταλαβαίνει τι του ζητείται, μπορείτε να του το εξηγήσετε χωρίς φυσικά να του δώσετε τις λύσεις / απαντήσεις. Φροντίστε οι μαθητές να κάθονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η μεταξύ τους συνεργασία. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μην μιλούν μεταξύ τους και να μην συνεργαστούν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των τεστ. Εξηγήστε στους μαθητές ότι στόχος των τεστ είναι να δείτε τις δυνατότητες και τις ανάγκες που έχουν στο μάθημα της γλώσσας ώστε να βοηθηθούν και να οργανωθούν τα ανάλογα τμήματα και διδακτικό υλικό. Εξηγήστε στους μαθητές ότι τα τεστ αυτά δεν θα βαθμολογηθούν από τους δασκάλους τους και ότι δεν θα επηρεάσουν τον βαθμό τους, αν το κρίνετε σκόπιμο. Εξηγήστε στους μαθητές ότι το κάθε τεστ χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες και ότι καλούνται να συμπληρώσουν όσες ασκήσεις μπορούν από την κάθε μία. Αν κάποια άσκηση τους φαίνεται δύσκολη και δεν μπορούν να την συμπληρώσουν, ας προχωρούν στην επόμενη άσκηση ή ενότητα. Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο εξώφυλλο και ελέγξτε αν το έχουν κάνει σωστά. Αν κάποιος μαθητής δεν γνωρίζει καλά ελληνικά και δεν καταλαβαίνει, βοηθήστε τον να συμπληρώσει τα στοιχεία του. Διαβάστε καθαρά σε κανονικό ρυθμό δύο φορές τα κείμενα της ακουστικής κατανόησης (βλ. ενότητα 5, σελ.12) την πρώτη φορά πιο αργά και τη δεύτερη πιο γρήγορα κάνοντας μικρές παύσεις όπου υπάρχει το σύμβολο /. Δώστε χρόνο στους μαθητές πριν την ακρόαση να διαβάσουν τις ερωτήσεις και μετά αφήστε 1 λεπτό στα παιδιά για να ελέγξουν τις απαντήσεις τους. Παρουσιάστε το υπόλοιπο τεστ στους μαθητές. Διαβάστε τους τις οδηγίες όλων των ασκήσεων, μία προς μία, αναφέροντας τον αριθμό της άσκησης και της σελίδας που βρίσκεται η κάθε άσκηση. Χρησιμοποιήστε το παράδειγμα που δίνεται κάθε φορά ώστε να γίνουν οι οδηγίες σαφείς. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνουν. Αφού δώσετε οδηγίες στους μαθητές για κάθε άσκηση, είναι πάρα πολύ βασικό εσείς να μην τους βοηθήσετε να συμπληρώσουν τις απαντήσεις. Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Δώστε τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζεται κάθε μαθητής για να συμπληρώσει το τεστ. Συρράψτε το ερωτηματολόγιο με τα δημογραφικά στοιχεία του μαθητή στο πίσω μέρος του τεστ (οπισθόφυλλο) όταν ο μαθητής σας παραδώσει το τεστ του. 9

10 4. Ερωτηματολόγιο (δημογραφικά στοιχεία μαθητή) Οι αλλοδαποί μαθητές αποτελούν έναν εξαιρετικά ανομοιογενή πληθυσμό με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δυνατότητες και αδυναμίες στη γλωσσική τους επάρκεια στην Ελληνική. Κρίθηκε απαραίτητο, τα τεστ να συνοδεύονται από ένα ερωτηματολόγιο με δημογραφικές πληροφορίες για τον μαθητή (όνομα, χώρα καταγωγής, πρώτη και δεύτερη γλώσσα, έτη φοίτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κλπ.), το οποίο θα συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Με τη βοήθεια των στοιχείων των ερωτηματολογίων θα καταστεί δυνατή πρώτον η καταγραφή των χαρακτηριστικών του μαθητικού πληθυσμού που θα λάβει μέρος και δεύτερον η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Τα ονόματα των μαθητών και τα στοιχεία αυτά δεν θα δημοσιοποιηθούν παρά μόνο ως γενικά δημογραφικά και στατιστικά στοιχεία (περιγραφή του πληθυσμού, ποσοστά, επίδοση κλπ.). Αν δεν γνωρίζετε τις απαντήσεις σε ορισμένες ερωτήσεις, ρωτήστε τους ίδιους τους μαθητές (π.χ. γλώσσα επικοινωνίας στο σπίτι), προσπαθώντας να δώσετε αξία στη χρήση της μητρικής τους γλώσσας ώστε να μην ντραπούν να το πουν. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΥΡΡΑΠΤΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΟΤΑΝ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΤΑΞΕΙΣ/ΣΧΟΛΕΙΑ. 10

11 5. Κείμενα ακουστικής κατανόησης Ακολουθήστε για όλα τα κείμενα τις εξής οδηγίες: Εξηγήστε στους μαθητές ότι θα τους διαβάσετε πρώτα μερικές φράσεις και μετά ένα μικρό κείμενο δύο φορές και ότι κατά τη διάρκεια των αναγνώσεων πρέπει να βάζουν σε κύκλο την εικόνα (α, β, γ) που αντιστοιχεί σε αυτό που ακούν, όπως στο παράδειγμα. Πριν αρχίσετε την ανάγνωση, δώστε περίπου 2-3 λεπτά στους μαθητές να δουν τις εικόνες/ απαντήσεις της άσκησης. Διαβάστε τους το κείμενο ή κάθε μέρος της άσκησης (σε περίπτωση που αποτελείται από 2 μέρη, π.χ. Β δημ.) δύο φορές. Την πρώτη φορά, διαβάστε αργά και καθαρά κάνοντας παύσεις στα σημεία που σημειώνονται στο κείμενο με το σύμβολο /. Τη δεύτερη φορά, η ανάγνωση να γίνει σε κανονικό ρυθμό με συντομότερες παύσεις. Αφού τελειώσουν οι δύο αναγνώσεις του κειμένου, αφήστε 1 λεπτό στα παιδιά για να ελέγξουν τις απαντήσεις τους. Μετά από αυτή την ενότητα, παρουσιάστε το υπόλοιπο τεστ στους μαθητές. Διαβάστε τους τις οδηγίες όλων των ασκήσεων, μία προς μία, αναφέροντας τον αριθμό της άσκησης και της σελίδας που βρίσκεται η κάθε άσκηση. Χρησιμοποιήστε το παράδειγμα που δίνεται κάθε φορά ώστε να γίνουν οι οδηγίες σαφείς. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνουν. Κείμενα ακουστικής κατανόησης ανά τάξη και τεστ Ακούω και καταλαβαίνω Άσκηση 1 Β δημοτικού - 1 ο τεστ 1ο μέρος (Τι αγοράζει ο Νίκος;) Διαβάζετε: Ο Νίκος πάει για ψώνια στα μικρά μαγαζιά κοντά στο σπίτι του / και αγοράζει:/ μία σοκολάτα / μία φραντζόλα ψωμί / ένα γιαούρτι και μπισκότα / ένα επιτραπέζιο παιχνίδι / ένα τετράδιο και ένα μολύβι / μία κόλλα και ένα ψαλίδι./ 2ο μέρος (Τι κάνει ο Νίκος μετά τα ψώνια;) Διαβάζετε: Μετά τα ψώνια /ο Νίκος πάει να βρει τους φίλους του στην πλατεία. / Παίζουν ποδόσφαιρο για αρκετή ώρα/ αλλά / Ξαφνικά, /συννεφιάζει / και αρχίζει να βρέχει./ Είναι μια δυνατή μπόρα / και καθώς δεν φορούν αδιάβροχα /σε λίγα λεπτά βρέχονται τελείως./ Αφού δεν μπορούν πια να παίξουν έξω, πηγαίνουν στο σπίτι του Νίκου/ και βλέπουν ένα παιδικό πρόγραμμα στην τηλεόραση. /Περιμένουν τη μητέρα του Νίκου/ να γυρίσει./ Η μητέρα του Νίκου τους ετοιμάζει μια νόστιμη μακαρονάδα /που τρώνε με πολλή όρεξη./ Τα παιδιά θέλουν να φάνε και παγωτό /αλλά η μητέρα του Νίκου λέει /ότι τρώνε πολλά γλυκά /και ότι θα χαλάσουν τα δόντια τους. / Η ώρα πέρασε. / Ο φίλος του Νίκου χαιρετά / και φεύγει για να γυρίσει στο σπίτι του./ Άλλωστε αύριο θα είναι πάλι μαζί./ 11

12 Ακούω και καταλαβαίνω Άσκηση 1 Β δημοτικού - 2 ο τεστ 1ο μέρος (Τι δώρα φέρνουν στον Αντρέα για τα γενέθλιά του;) Διαβάζετε: Ο Αντρέας έχει τα γενέθλιά του. / Γονείς και φίλοι του φέρνουν δώρα. / ένα βιβλίο / μία μπάλα / ένα ποδήλατο / ένα κουτί με ζώα μία κασετίνα με μολύβια, μαρκαδόρους και χρώματα / ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και μια μπλούζα της ομάδας του./ 2ο μέρος (Τι κάνουν μικροί και μεγάλοι στο σπίτι του Αντρέα;) Διαβάζετε: Σήμερα ο Αντρέας γιορτάζει τα γενέθλιά του./ Φίλοι και συγγενείς ήρθαν στο σπίτι του./ Η μητέρα του ετοίμασε πολλές νόστιμες λιχουδιές./ Οι φίλοι του γεμίζουν τα πιάτα τους με πολλή όρεξη. / Σήμερα,/ με τόση καλή παρέα στο σπίτι, / δεν θα δουν τηλεόραση!/ Θα παίξουν! Μερικά παιδιά παίζουν με τα καινούργια παιχνίδια/ και άλλα ακούνε μουσική./ Μετά/ η μητέρα του Αντρέα τους φωνάζει / για να σβήσει τα κεράκια του / και να κόψουν τη τούρτα όλοι μαζί,/ μικροί και μεγάλοι./ Έπειτα/ είναι ώρα για χορό! /Βάζουν μουσική /και χορεύουν όλοι μαζί!/ Δεν είναι ώρα για να κουβεντιάζουν άλλο οι μεγάλοι./ Η ώρα πέρασε /και οι επισκέπτες φεύγουν σιγά-σιγά. / Πέρασαν πολύ όμορφα. / Ο Αντρέας είναι πολύ χαρούμενος./ Ήταν τα ωραιότερα γενέθλιά του./ Γ και Δ δημοτικού - 1 ο τεστ Ακούω και καταλαβαίνω Άσκηση 1 & 2 Άσκηση 1 (Τι θέλει ο Βασίλης σήμερα;) Διαβάζετε: Ο Βασίλης θέλει ένα ποτήρι γάλα, / μία φέτα ψωμί με μέλι, /μία καινούργια κασετίνα /και μία σχολική τσάντα/ κι ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια. Άσκηση 2 (Σωστό ή λάθος;) Διαβάζετε: Στο Βασίλη δεν αρέσει καθόλου το γάλα./ Για την ακρίβεια, το σιχαίνεται. /Παρ όλα αυτά /η μητέρα του επιμένει /να του ετοιμάζει μία τεράστια κούπα γάλα κάθε πρωί./ «Το γάλα κάνει καλό», /λέει/ και δεν ακούει δεύτερη κουβέντα./ Τι να κάνει ο καημένος;/ Τη μία το πίνει με κλειστή μύτη /και την άλλη με κλειστά μάτια./ Λέει στον εαυτό του/ ότι αυτό που πίνει /είναι ένα ωραίο παγωμένο αναψυκτικό /κι όχι γάλα./ Όταν κάποτε πήραν στο σπίτι μία γάτα,/ τη Ρόζα,/ ο Βασίλης άδειαζε την κούπα του μέσα στο πιατάκι της /κι εκείνη ρουφούσε όλο το γάλα στο λεπτό!/ Μια μέρα όμως / η μαμά του το ανακάλυψε και τον μάλωσε./ Κι άρχισαν πάλι τα ίδια / Δεν άργησε βέβαια ο Βασίλης να βρει άλλο κόλπο./ Το άδειαζε όλο στο νεροχύτη της κουζίνας./ Έλα όμως /που η μαμά τον τσάκωσε και πάλι/ και άρχισαν τα ίδια./ Δεν έφευγε στιγμή από κοντά του,/ αν δεν τον έβλεπε να το πίνει όλο./ Η ζωή του ήταν πια σκέτο μαρτύριο./ Η μαμά του τού εξηγούσε/ ότι το γάλα έχει ασβέστιο που μας χαρίζει δύναμη,/γερά κοκάλα /και γερά δόντια./ 12

13 Τα βράδια άρχισε να έχει εφιάλτες./ Τη μία έβλεπε ότι ήταν καλοκαίρι /και ξαφνικά άρχισε να βρέχει. /Αλλά αντί για νερό, / έβρεχε γάλα! /Τα ρούχα του και τα μαλλιά του ήταν μούσκεμα / κι εκείνος ήταν ολομόναχος./ Την άλλη έβλεπε/ ότι αγωνιζόταν να βγει από μια τεράστια κούπα γάλα /αλλά δεν τα κατάφερνε /και κινδύνευε να πνιγεί./ Μια φορά /ο εφιάλτης ήταν τόσο έντονος /που ξύπνησε με φωνές. / Η μαμά του έτρεξε για να τον ηρεμήσει./ Έπειτα από μερικές μέρες /πήγαν με τη μαμά στον οδοντογιατρό,/ γιατί έπρεπε να κάνει ένα σφράγισμα. /Ευτυχώς δεν πόνεσε./ Ο οδοντίατρος του έκανε και μερικές ερωτήσεις / κι ύστερα / του ζήτησε να βγει για λίγο έξω /για να συζητήσει με τη μαμά του./ Ο Βασίλης κάθισε στην αίθουσα αναμονής /και περίμενε./ Η καρδιά του χτυπούσε από αγωνία. / Κάποια στιγμή, /ο οδοντογιατρός τον φώναξε μέσα /και τον ρώτησε / αν του αρέσουν το τυρί, /το γιαούρτι, /το σπιτικό παγωτό,/ οι τυρόπιτες,/ το βούτυρο./ Ναι, όλα του άρεσαν./ «Ωραία», /είπε τότε ο γιατρός, /«από αύριο /το ασβέστιο θα το παίρνεις από τις τροφές που είπαμε./ Κι έτσι,/ δεν χρειάζεται να πίνεις πια γάλα»./ Ο Βασίλης δεν πίστευε στ αυτιά του. /Κοίταξε τη μαμά του που χαμογελούσε /και άρχισε να χοροπηδάει /και να φωνάζει ενθουσιασμένος / «Τέρμα το γάλα!!!» / «Τέρμα το γάλα!!!» / Διασκευή από το βιβλίο του... «Δεν θέλω γάλα», Σειρά Φραουλίτσα, Εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί. Γ και Δ δημοτικού - 2 ο τεστ Ακούω και καταλαβαίνω Άσκηση 1 & 2 Άσκηση 1 (Τι θέλουν οι μαθητές σήμερα;) Διαβάζετε: Οι μαθητές θέλουν ένα μπουκάλι νερό, / έναν χάρτη της Ευρώπης,/ μολύβια και ψαλίδια / ένα σακίδιο / κι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι./ Άσκηση 2 (Σωστό ή λάθος;) Διαβάζετε: Σήμερα το πρωί /πήγαμε όλοι στο σχολείο πολύ χαρούμενοι. / Θα βγάζαμε μια αναμνηστική φωτογραφία! /Η δασκάλα μας είπε /να έρθουμε καθαροί και καλοχτενισμένοι./ Όταν έφτασα στο σχολείο, η δασκάλα μάλωνε τον Αντώνη /που είχε έρθει ντυμένος αστροναύτης και ήθελε να φωτογραφηθεί με τη στολή./ Ο φωτογράφος ήταν κιόλας εκεί. /Μας είπε πως έπρεπε να μπούμε σε τρεις σειρές. /Στην πρώτη σειρά καθιστοί οκλαδόν, /στη δεύτερη όρθιοι/ και στην τρίτη όρθιοι /πάνω σε κιβώτια. Τα κιβώτια πήγαμε να τα πάρουμε από το υπόγειο του σχολείου. /Εκεί κάτω όμως /αρχίσαμε τα παιχνίδια. /Σε λίγο ήρθε κι η δασκάλα. /Είχε τόσο θυμωμένο ύφος/ που πήραμε τα κιβώτια /και ανεβήκαμε στην αυλή γρήγορα. / Είναι αλήθεια /πως στο υπόγειο είχαμε λερωθεί. / Η δασκάλα μας ήταν πολύ δυσαρεστημένη. /Πήγαμε στις βρύσες και πλυθήκαμε. / Γυρίσαμε καθαροί /αλλά λίγο βρεγμένοι. «Να πάτε να πάρετε τις θέσεις σας φρόνιμα», είπε ο φωτογράφος. /«Οι κοντοί μπροστά καθιστοί, /οι μεσαίοι όρθιοι/ και οι ψηλοί πίσω στα κιβώτια». /Οι περισσότεροι, όμως, από μας/ έτρεξαν να ανεβούν πάνω στα κιβώτια./ Έγινε μεγάλη φασαρία, /γιατί σχεδόν κανένας δεν ήθελε να είναι στις άλλες θέσεις. /Ο ένας έσπρωχνε τον άλλον. /Η δασκάλα μας είπε: /«Σας παρακαλώ πολύ, / καθίστε φρόνιμα /και ο κύριος θα μας βγάλει μια όμορφη φωτογραφία!»./ Εκείνη τη στιγμή, /ο Αντώνης είπε στο φωτογράφο: /«Είναι πολύ παλιό μοντέλο η μηχανή σας!! / Εγώ έχω καλύτερη! /Τουλάχιστον /έχετε φωτόμετρο και ειδικό φακό;» /Το χαμόγελο έσβησε από τα χείλη του φωτογράφου. /Πήραμε τις θέσεις μας. /Ο συμμαθητής μου, ο Γιάννης, /που όλη την ώρα κάτι μασουλάει, / έτρωγε εκείνη την ώρα μια φέτα ψωμί με μαρμελάδα. /Του έπεσε όμως το ψωμί με τη μαρμελάδα/ και λέρωσε το πουκάμισό του. /Έπρεπε να αλλάξει θέση /για να μην 13

14 φαίνεται ο λεκές, /αλλά κανείς δεν ήθελε να μετακινηθεί / και ξανάρχισαν τα σπρωξίματα. /Αυτή τη φορά /η δασκάλα μας είπε με πολύ αυστηρό ύφος: / «Επιτέλους, / προσπαθήστε να είστε φρόνιμοι!»/ Πήγαμε όλοι στη θέση μας, /πήραμε πόζα και χαμογελάσαμε. / Αλλά η αναμνηστική φωτογραφία της τάξης δεν βγήκε ποτέ. /Κοιτάζοντας προς τη φωτογραφική μηχανή, /είδαμε ότι ο φωτογράφος δεν ήταν πια στη θέση του. /Είχε φύγει, /χωρίς να πει ούτε μια λέξη. Διασκευή από το βιβλίο, Ο μικρός Νικόλας (σελ. 5-13) των Ρενέ Γκοσινί και Ζαν-Ζακ Σανπέ, Εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες. Ε και Στ δημοτικού - 1 ο τεστ Ακούω και καταλαβαίνω Άσκηση 1 Διαβάζετε: Γεια σας παιδιά! / Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη παιδική εκπομπή του σταθμού μας, / η οποία θα μεταδίδεται καθημερινά / 5 με 6 το απόγευμα / στη συχνότητα 109,7. / Αρχίζουμε με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. / Κάθε Κυριακή/ η είσοδος στα μουσεία /και τους αρχαιολογικούς χώρους /είναι ελεύθερη για τους μαθητές όλης της χώρας. /Είναι μια ευκαιρία για σας /και τους φίλους σας /να γνωρίσετε από κοντά/ όλα όσα μαθαίνετε στο σχολείο /και διαβάζετε στα βιβλία σας! / Αρκετά μουσεία σας περιμένουν με νέα εκθέματα. / Τηλεφωνήστε στο 1133 για να ενημερωθείτε για τα δρομολόγια των λεωφορείων που φτάνουν σε κάθε μουσείο της πόλης σας./ Η θεατρική ομάδα/ «Χάρτινο Φεγγάρι» /ξεκινά παραστάσεις /την Κυριακή 10 Οκτωβρίου /στο θέατρο «Παράθυρο». / Θα παρουσιάσουν το έργο του Ευγένιου Τριβιζά: / «Το όνειρο του σκιάχτρου». /Θα δίνονται δύο παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή/ στις 11 το πρωί /και στις 3 το μεσημέρι. /Την άνοιξη / προβλέπονται περιοδείες σε ολόκληρη τη χώρα. / Οι δύο πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα στην εκπομπή μας θα κερδίσουν δύο εισιτήρια για την επόμενη Κυριακή. Το περιβάλλον βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι ευθύνη όλων μας να το προστατέψουμε./ Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει διαγωνισμό ζωγραφικής/ με θέμα «Η Μόλυνση του περιβάλλοντος». / Μπορείτε να στείλετε τα έργα σας /ταχυδρομικώς /έως τις 25 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο, / στην ταχυδρομική θυρίδα / Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τα έργα στην έκθεση / που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Δημαρχείο./Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε μία τελετή,/ όπου θα παρευρεθούν μέλη οικολογικών οργανώσεων./ Σε επόμενη εκπομπή/ θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. / Σας αρέσουν τα σπορ και ειδικά το ποδήλατο; / Σας υπενθυμίζουμε ότι/ την επόμενη Κυριακή, /ο Δήμος Κερατσινίου διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, / τον γύρο της περιοχής με ποδήλατο. / Η εκκίνηση θα γίνει στην κεντρική πλατεία της πόλης /στις 9.30 το πρωί/ και όσοι καταφέρουν να τερματίσουν / θα έχουν τη χαρά να γευτούν πολλές ωραίες λιχουδιές και χυμούς! /Θα λάβουν μέρος γνωστοί αθλητές και καλλιτέχνες./ Να είστε όλοι εκεί! / Και τέλος,/ η μουσική μας ενημέρωση./ Το παιδικό συγκρότημα / «Οι ζωηροί κόκορες» / είναι εδώ κοντά μας σήμερα/ και θα μας μιλήσουν για την τελευταία τους δουλειά/ ανανεωμένοι και με πολύ κέφι. /Αμέσως μετά, /θα τους ακούσουμε ζωντανά /σε κάποια από τα αγαπημένα σας τραγούδια! /Μείνετε μαζί μας! /Καλή συνέχεια! / 14

15 Ε και Στ δημοτικού 2 ο τεστ Ακούω και καταλαβαίνω Άσκηση 1 Διαβάζετε: Σύντομο δελτίο ειδήσεων Το Τσίρκο του Ήλιου ήρθε στην πόλη μας / Πρόκειται για ένα διαφορετικό τσίρκο! / Ο θίασος αποτελείται από ακροβάτες / που κόβουν την ανάσα των θεατών με τα κατορθώματά τους. /Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν ακόμη και να δέσουν το σώμα τους κόμπο! / Μπορούν να πετάνε και να αιωρούνται / αλλά πάντα προσγειώνονται όρθιοι, /και ξαναρχίζουν τα νούμερά τους! /Μην τους χάσετε! / Έχετε ακούσει για το ψάρι-ερευνητής;/δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε ψάρι. / Το ψάρι αυτό /ούτε ψαρεύεται /ούτε τρώγεται. / Πρόκειται για ένα ψάριρομπότ /που έκανε τα πρώτα του μακροβούτια /στη θάλασσα της Χιροσίμα. /Κυκλοφορεί στον βυθό/ με μια κάμερα στο στόμα/ και συγκεντρώνει στοιχεία για την ποιότητα του νερού. / Φέτος το καλοκαίρι/ η θερμοκρασία έχει φτάσει σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα / σε πολλές χώρες της Ευρώπης. / Ακόμα και περιοχές που είναι ψυχρές αντιμετωπίζουν καύσωνες. / Μια τέτοια περίπτωση είναι η Μόσχα, /όπου στον ζωολογικό κήπο /οι μαϊμούδες σκεπάζονται με μπλούζα /για να προφυλαχτούν από τον δυνατό ήλιο /και οι αρκούδες σέρνονται από βράχο σε βράχο /αναζητώντας καταφύγιο στις λίμνες του κήπου. / Ξέρετε τι κοινό έχουν οι πιγκουΐνοι με τους κροκόδειλους; /Τρώνε πέτρες. / Αλλά γιατί; /Οι επιστήμονες διαφωνούν. /Ο λόγος δεν έχει βρεθεί ακόμα/ Άλλοι πιστεύουν ότι τους βοηθά στη χώνεψη της τροφής τους, /άλλοι ότι τους βοηθά στην κατάδυση στο νερό /και άλλοι/ ότι τις τρώνε όταν βαριούνται στην στεριά. / Πώς μπορείτε να γνωρίσετε καινούρια μέρη /χωρίς να πάτε σε αυτά; /Οι Ερευνητές προτείνουν μια συλλογή από παραμύθια /που έγραψαν άνθρωποι από διάφορες χώρες της Μεσογείου. / Έτσι, / μπορείτε να εξερευνήσετε άλλους τόπους/ διαβάζοντας γι αυτούς /χωρίς να μετακινηθείτε από το σπίτι σας! / Φαντάζεστε να υπήρχε μια μηχανή /που θα μπορούσε να ταξιδέψει στο παρελθόν και στο μέλλον; /Θα ήταν πιο γρήγορη /κι από τα σημερινά διαστημόπλοια. / Ο Ερνέτι, /ένας Ιταλός μοναχός, /κατασκεύασε κάποτε μια τέτοια χρονομηχανή. / Άραγε δούλεψε; /Δεν θα το μάθουμε ποτέ. / Λουλούδια με θράσος. /Οι πρόσφατες πυρκαγιές στην περιοχή του Κέηπ Τάουν προξένησαν τεράστιες καταστροφές. / Οι πλαγιές των βουνών δεν θυμίζουν σε τίποτα πια φύση, /αφού είναι γυμνές και κατάμαυρες. / Να όμως που μέσα σε αυτή την άγονη γη /κάποια μικρά αγριολούλουδα τολμούν να ανθίσουν! / Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια της εκπομπής μας! / Διασκευή από τα ΝΕΑ, εφημερίδα ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ πού πάνε παντού, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. 15

16 6. Οδηγίες διόρθωσης τεστ Στη ενότητα 6.1 υπάρχουν οι σωστές απαντήσεις όλων των ασκήσεων. Στην ενότητα 6.2, θα βρείτε τα κριτήρια διόρθωσης και βαθμολόγησης της γραπτής παραγωγής (διόρθωση των εκθέσεων) που θα ακολουθηθούν. Παρακαλούμε να μην σημειώνετε τίποτα επάνω στα κείμενα των παιδιών παρά μόνο στα περιθώρια ώστε να μην αντιμετωπίσουν δυσκολίες οι διορθωτές που θα καταχωρίσουν τις απαντήσεις /τα αποτελέσματα σε φύλλα εισαγωγής δεδομένων. Τα τεστ αυτά δεν επιστρέφονται στους μαθητές και δεν πρέπει να διορθώνονται στην τάξη, ώστε να μην εξοικειωθεί ο μαθητής με την τυπολογία και το περιεχόμενο των ασκήσεων, έτσι ώστε και να πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή του 2ου τεστ στον καθορισμένο χρόνο. Τα τεστ αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της επίδοσης και της γλωσσικής τους εξέλιξης κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και για την εξαγωγή πορισμάτων και καθορισμού κριτηρίων. Γι αυτό σε αυτή την φάση δεν μπορούν να αποτελέσουν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 6.1 Λύσεις / απαντήσεις ασκήσεων ανά τάξη και τεστ και ενότητα Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1ο ΤΕΣΤ α. Ακούω και καταλαβαίνω β. Διαβάζω και καταλαβαίνω Ασκ. 1, σελ. 2 Ασκ. 1, σελ. 3 Ασκ. 1, σελ. 4 Ασκ.2, σελ. 5 Ασκ. 3, σελ β 1.6 γ 1.1 Σ κείμενο 2.1 εικ Σ 1.2 γ 1.7 β 1.2 Λ κείμενο 2.2 εικ Λ 1.3 γ 1.8 γ 1.3 Σ κείμενο 2.3 εικ Σ 1.4 α 1.9 α 1.4 Λ κείμενο 2.4 εικ Σ 1.5 α 1.10 β 1.5 Σ κείμενο 2.5 εικ Σ 1.6 Σ 3.6 Λ 1.7 Λ Εικόνες που περισσεύουν: 3.7 Λ 1.8 Σ 2 και Λ 3.9 Λ 3.10 Σ γ. Διαβάζω και γράφω Ασκ. 1, σελ. 7 Ασκ. 2, σελ. 8 Ασκ. 3, σελ μολύβι 2.1 α 3.1 Ο Κώστας τρώει ένα παγωτό. 2. τετράδιο 2.2 β 3.2 Χθες η Μαρία πήγε για ψώνια. 3. τσάντα 2.3 α 3.3 Μένουμε σε μια όμορφη γειτονιά της Αθήνας. 4. ρολόι 2.4 γ 3.4 Η Ελένη κέρασε τις φίλες της γλυκά. 5. σκούπα 2.5 β ή Η Ελένη κέρασε γλυκά τις φίλες της. 6. ψωμί 3.5 Ήπιε μια πορτοκαλάδα, γιατί διψούσε πολύ. 7. αγγούρι 8. παγωτό 9. παντελόνι 10. πορτοφόλι Σημείωση:Στην άσκηση 1 δίνονται δύο βαθμοί για κάθε λέξη (ένας βαθμός για εύρεση της λέξης και ένας βαθμός για σωστή ορθογραφία της λέξης). Ασκ. 4, σελ. 9: Για τον τρόπο διόρθωσης και βαθμολόγησης των εκθέσεων δίνονται οδηγίες στην επόμενη ενότητα (6.2). δ. Γραμματική Ασκ. 1, σελ. 10 Ασκ. 2, σελ. 10 Ασκ. 3, σελ Η του ξύλινο αδερφής τρέχει έψαχνα 1.2 Ο της μεγάλα αυτοκινήτων είδαν πήγαμε 1.3 Οι του κήπο σκύλους συναντά θα βάψουμε 1.4 Οι της μπάλες ουρά δουλεύεις μένετε 1.5 Τα των παιχνίδια φίλοι μπαλώναμε ψωνίζουν 16

17 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2ο ΤΕΣΤ α. Ακούω και καταλαβαίνω β. Διαβάζω και καταλαβαίνω Ασκ. 1, σελ. 2 Ασκ. 1, σελ. 3 Ασκ. 1, σελ. 4 Ασκ.2, σελ. 5 Ασκ. 3, σελ γ 1.6 β 1.1 Σ κείμενο 2.1 εικ Λ 1.2 α 1.7 β 1.2 Λ κείμενο 2.2 εικ Σ 1.3 γ 1.8 α 1.3 Σ κείμενο 2.3 εικ Σ 1.4 α 1.9 β 1.4 Λ κείμενο 2.4 εικ Λ 1.5 α 1.10 α 1.5 Λ κείμενο 2.5 εικ Λ 1.6 Σ 3.6 Σ 1.7 Σ Εικόνες που περισσεύουν: 3.7 Σ 1.8 Λ 3 και Σ 3.9 Λ 3.10 Σ γ. Διαβάζω και γράφω Ασκ. 1, σελ. 7 Ασκ. 2, σελ. 8 Ασκ. 3, σελ καπέλο 2.1 α 3.1 Η Ελένη διαβάζει ένα βιβλίο. 2. φούστα 2.2 β 3.2 Χθες ο Κώστας πήγε για μπάνιο. 3. πουκάμισο 2.3 α 3.3 Παίζουμε στο καινούριο γήπεδο του χωριού. 4. γυαλιά 2.4 γ 3.4 Ο Γιάννης έφερε στους φίλους του δώρα. 5. ποτήρι 2.5 β ή Ο Γιάννης έφερε δώρα στους φίλους του. 6. μαχαίρι 3.5 Έφαγε μια μακαρονάδα, γιατί πεινούσε πολύ. 7. σταφύλι 8. πορτοκάλι 9. χάρτης 10. οδοντόβουρτσα Σημείωση:Στην άσκηση 1 (σελ.7) δίνονται δύο βαθμοί για κάθε λέξη (ένας βαθμός για εύρεση της λέξης και ένας βαθμός για σωστή ορθογραφία της λέξης). Ασκ. 4, σελ. 9: Για τον τρόπο διόρθωσης και βαθμολόγησης των εκθέσεων δίνονται οδηγίες στην επόμενη ενότητα (6.2). δ. Γραμματική Ασκ. 1, σελ. 10 Ασκ. 2, σελ. 10 Ασκ. 3, σελ Η του μεγάλο αδερφής τρέχει έψαχνα 1.2 Ο της μαύρα αυτοκινήτων είδαν πήγαμε 1.3 Οι του κήπο σκύλους συναντά θα βάψουμε 1.4 Οι της μπάλες ουρά δουλεύεις μένετε 1.5 Τα των παιχνίδια φίλοι μπαλώναμε ψωνίζουν ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο 2 ο τεστ της Β δημοτικού η σωστή απάντηση στην 3 η άσκηση της γραμματικής (σελίδα 11) έχει τυπογραφικό λάθος και γράφει συνανατά αντί συναντά. Διορθώστε το πριν δώσετε τα τεστ στους μαθητές. 17

18 Γ & Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1ο ΤΕΣΤ α. Ακούω και καταλαβαίνω β. Διαβάζω και καταλαβαίνω Ασκ. 1, σελ. 2 Ασκ. 2, σελ. 3 Ασκ. 1, σελ. 4 Ασκ.2, σελ. 5 Ασκ. 3, σελ. 5 Ασκ. 4, σελ μια φέτα ψωμί με μέλι 2.1 Λ εικ επίσκεψη 3.1 β 4.1 Σ 7. μια καινούρια κασετίνα 2.2 Σ εικ σκύλος 3.2 γ 4.2 Σ 10. μια σχολική τσάντα 2.3 Σ εικ βάρκα 3.3 δ 4.3 Λ 13. ένα ζευγάρι αθλητικά 2.4 Σ εικ πιάτο 3.4 α 4.4 Λ παπούτσια 2.5 Σ εικ τηλέφωνο 3.5 γ 4.5 Σ 2.6 Λ 4.6 Λ 2.7 Λ 4.7 Σ 2.8 Λ Προτάσεις 4.8 Λ που 2.9 Σ περισσεύουν: 4.9 Σ 2.10 Λ 3, 5 και Λ β. Διαβάζω και καταλαβαίνω γ. Διαβάζω και γράφω Ασκ. 5, σελ. 7 Ασκ. 6, σελ Ασκ. 1, σελ. 11 Ασκ.2, σελ τίτλος α 1. ποδήλατο 2.1 Τον χειμώνα κάνει πολύ κρύο. 5.2 τίτλος β 2.τετράδιο 2.2 Μου αρέσει να διαβάζω καινούρια βιβλία. 5.3 τίτλος γ 3. αράχνη 2.3 α. Στο διάλειμμα αγοράζω ένα κουλούρι από το κυλικείο. 5.4 τίτλος β 4. τσάντα ή Στο διάλειμμα αγοράζω από το κυλικείο ένα κουλούρι. 5.5 τίτλος β 5. γραφείο 2.4 Η Λίνα φοβήθηκε ότι θα χάσει το τρένο. Τίτλοι που 6.6 α 6. πολυθρόνα 2.5 Ο Γιάννης μου έφερε ένα υπέροχο δώρο για τα γενέθλιά μου. περισσεύουν: 6.7 γ 7. αυτοκίνητο ή Ο Γιάννης μου έφερε για τα γενέθλιά μου ένα υπέροχο δώρο. 1, 6 και δ 8. μικρόφωνο ή Ο Γιάννης για τα γενέθλιά μου μου έφερε ένα υπέροχο δώρο. 6.9 γ 9. ζωγραφιά 6.10 δ 10. άγκυρα Ασκ.3, σελ. 13: Για τον τρόπο διόρθωσης και βαθμολόγησης των εκθέσεων δίνονται οδηγίες στην επόμενη ενότητα (6.2). Σημείωση:Στην άσκηση 1 (σελ.11) δίνονται δύο βαθμοί για κάθε λέξη (ένας βαθμός για εύρεση της λέξης και ένας βαθμός για σωστή ορθογραφία της λέξης). δ. Γραμματική Ασκ. 1, σελ. 14 Ασκ. 2, σελ. 14 Ασκ. 3, σελ. 15 είσαι κρεβάτια τα απογεύματα να φτιάξουμε Σταματήστε έχεις της ομάδας ιστορίες θα παίζουμε φώναζαν έχουμε του γηπέδου του φεγγαριού αποφάσισαν θα θυμώσει είμαστε η γρηγορότερη καινούριων Κουράστηκαν πηγαίναμε έχετε ή η πιο γρήγορη όλες έφτασε είπε νόστιμα είδαν πήραμε ανεβήκατε νομίσαμε δουλεύοντας 18

19 Γ & Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2ο ΤΕΣΤ α. Ακούω και καταλαβαίνω β. Διαβάζω και καταλαβαίνω Ασκ. 1, σελ. 2 Ασκ. 2, σελ. 3 Ασκ. 1, σελ. 4 Ασκ.2, σελ. 5 Ασκ. 3, σελ. 5 Ασκ. 4, σελ έναν χάρτη της Ευρώπης 2.1 Λ εικ διακοπές 3.1 γ 4.1 Σ 8. μολύβια και ψαλίδια 2.2 Σ εικ παντελόνι 3.2 β 4.2 Σ 10. ένα σακίδιο 2.3 Λ εικ θερμόμετρο 3.3 δ 4.3 Λ 11. ένα επιτραπέζιο παιχνίδι 2.4 Σ εικ μπιφτέκι 3.4 γ 4.4 Λ 2.5 Λ εικ παπούτσι 3.5 α 4.5 Σ 2.6 Σ 4.6 Σ 2.7 Σ 4.7 Λ 2.8 Λ Προτάσεις 4.8 Λ που 2.9 Λ περισσεύουν: 4.9 Λ 2.10 Σ 3, 5 και Σ β. Διαβάζω και καταλαβαίνω γ. Διαβάζω και γράφω Ασκ. 5, σελ. 7 Ασκ. 6, σελ Ασκ. 1, σελ. 11 Ασκ.2, σελ τίτλος γ 1. καρέκλα 2.1 Τον καλοκαίρι κάνει πολύ ζέστη. 5.2 τίτλος δ 2. τραπέζι 2.2 Μου αρέσει να αγοράζω καινούρια ρούχα. 5.3 τίτλος β 3. δαχτυλίδι 2.3 Κάθε απόγευμα αγοράζω ένα παγωτό από το περίπτερο. 5.4 τίτλος β 4. μπαούλο ή Κάθε απόγευμα αγοράζω από το περίπτερο ένα παγωτό. 5.5 τίτλος δ 5. πορτοφόλι 2.4 Ο Γιάννης φοβήθηκε ότι θα χάσει το λεωφορείο 6.6 α 6. μαχαίρι 2.5 Η Ελένη μου χάρισε ένα καταπληκτικό βιβλίο για τη γιορτή μου. Τίτλοι που περισσεύουν: 6.7 γ 7. κατσαβίδι ή Η Ελένη μου χάρισε για τη γιορτή μου ένα καταπληκτικό βιβλίο. 7, 8 και β 8. χάρτης ή Η Ελένη για τη γιορτή μου μου χάρισε ένα καταπληκτικό βιβλίο. 6.9 β 9. βιβλιοθήκη 6.10 β 10.καθρέφτης Ασκ.3, σελ. 13: Για τον τρόπο διόρθωσης και βαθμολόγησης των εκθέσεων δίνονται οδηγίες στην επόμενη ενότητα (6.2). Σημείωση:Στην άσκηση 1 (σελ.11) δίνονται δύο βαθμοί για κάθε λέξη (ένας βαθμός για εύρεση της λέξης και ένας βαθμός για σωστή ορθογραφία της λέξης). δ. Γραμματική Ασκ. 1, σελ. 14 Ασκ. 2, σελ. 14 Ασκ. 3, σελ. 15 είσαι κρεβάτια τα απογεύματα να φτιάξουμε Σταματήστε έχεις της ομάδας ιστορίες θα παίζουμε φώναζαν έχουμε του γηπέδου του φεγγαριού αποφάσισαν θα θυμώσει είμαστε η γρηγορότερη καινούριων Κουράστηκαν πηγαίναμε έχετε ή η πιο γρήγορη όλες έφτασε είπε νόστιμα είδαν πήραμε ανεβήκατε νομίσαμε δουλεύοντας 19

20 α. Ακούω και καταλαβαίνω Ασκ. 1, σελ. 2-3 Ασκ. 1, σελ. 4 Ε & Στ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1ο ΤΕΣΤ β. Διαβάζω και καταλαβαίνω Ασκ. 2, σελ. 5 Ασκ. 3, σελ. 6 Ασκ. 4, σελ. 7 Ασκ. 5, σελ γ εικ δ 1.1 β 1.2 δ εικ γ 1.2 δ 1.3 α εικ α 1.3 δ 1.4 β εικ β 1.4 α 1.5 γ εικ γ 1.5 γ 1.6 β 4.6 β 1.6 α 1.7 β 4.7α. β 1.7 γ 1.8 δ Προτάσεις Επαγγέλματα 4.7β. γ 1.8 β που που Προτάσεις που 1.9 α περισσεύουν: περισσεύουν: περισσεύουν: 3, 4.8α. δ 1.9 β 1.10 δ 2, 5 και 9. 2, 6 και 7. 6, και β. α 1.10 δ γ. Διαβάζω και γράφω Ασκ. 1, σελ. 11 Ασκ.2, σελ ψαλίδι 2.1 Ο Κώστας φοράει μια πράσινη μπλούζα. 2. κλειδί 2.2 Η ομπρέλα μας προστατεύει από τη βροχή. 3. βαλίτσα 2.3 Ο πατέρας μου δουλεύει σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. 4. κεραία 2.4 Μου αρέσει να παίζω μπάλα, όταν δεν έχω διάβασμα. 5. φεγγάρι 2.5 Δεν πρόλαβα να μελετήσω ιστορία, γιατί είχαμε διαγώνισμα αγγλικών. 6. σπίρτα 7. ψυγείο Ασκ.3, σελ. 13: Για τον τρόπο διόρθωσης και βαθμολόγησης των εκθέσεων δίνονται οδηγίες στην 8. πλυντήριο επόμενη ενότητα (6.2). 9. ασθενοφόρο 10. πολυθρόνα Σημείωση:Στην άσκηση 1 (σελ.11) δίνονται δύο βαθμοί για κάθε λέξη (ένας βαθμός για εύρεση της λέξης και ένας βαθμός για σωστή ορθογραφία της λέξης). δ. Γραμματική Ασκ. 1, σελ. 14 Ασκ. 2, σελ. 14 Ασκ. 3, σελ. 15 την του σπιτιού ενδιαφέρουσα γράφουμε εξηγούσε έδωσε της της φαρδιάς τα πράσινα προσπάθησε στεκόταν θα πηγαίνουμε τις στιγμές τυχεροί απογοητεύεσαι να κρατάμε θα επισκεφτούμε των πόλεων αμέσως είδαμε κοιτάζοντας έχω δει τους οδηγούς νωρίτερα περίμενε συγκεντρωθήκαμε να έρθετε 20

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ακούω και γράφω (Ορθογραφία) 2. Άκουσε προσεκτικά και γράψε ό,τι λείπει - Ευτυχία μου γεια σου. Τι κάνεις; - Γεια σου Αντώνη. Είμαι καλά. Εσύ; -

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Συνέντευξη στο δρόμο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός μαθήματος σε τμήματα αλλόγλωσσων μαθητών με βάση τη διαφοροποίηση

Σχεδιασμός μαθήματος σε τμήματα αλλόγλωσσων μαθητών με βάση τη διαφοροποίηση Σχεδιασμός μαθήματος σε τμήματα αλλόγλωσσων μαθητών με βάση τη διαφοροποίηση ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Τότε και Τώρα (Βιβλίο Ελληνικά με την παρέα μου 2) ΜΑΘΗΜΑ 1 Πώς ήσασταν έτσι; ΣΚΟΠΟΣ Προχωρημένοι Να μπορούν να αφηγηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου Ενδεικτικά εργαλεία αξιολόγησης γλωσσικής ετοιμότητας για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Βλέπω και Μαθαίνω Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Εργαλεία Αξιολόγησης: 1. Κατάλογος Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυµνο, 014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τα διαγράμματα παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου

1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τα διαγράμματα παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Πρώτη διδακτική πρόταση Διάλεξη Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα νεαροί ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιογράφος: Όχι, όχι, δεν θα καθυστερήσετε. Οι ερωτήσεις είναι πολύ λίγες. Έχετε κόψει τελείως κάποια από τις συνήθειες που είχατε παλιότερα;

Δημοσιογράφος: Όχι, όχι, δεν θα καθυστερήσετε. Οι ερωτήσεις είναι πολύ λίγες. Έχετε κόψει τελείως κάποια από τις συνήθειες που είχατε παλιότερα; Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη Δεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου Τύπος κειμένου: Συνέντευξη Θεματική: Καθημερινή ζωή συνήθειες Θα ακούσετε (2) φορές έναν διάλογο μεταξύ ενός δημοσιογράφου που κάνει

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο του μέλλοντος

Το σχολείο του μέλλοντος Το σχολείο του μέλλοντος Το σχολείο του μέλλοντος θα έχει κυλιόμενους δρόμους. Τα δέντρα δεν θα είναι ακίνητα αλλά θα περπατούν. Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται από τροχονομορομπότ. Στο δρόμο για το σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Δεύτερη διδακτική πρόταση Ανέκδοτα-Αινίγματα Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (εναλλακτικά, να δίνονται ένα ή δύο ανέκδοτα στο πρώτο ή τελευταίο δεκάλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διδακτική πρόταση Διδακτικό πλαίσιο Θέμα: Πάρτι γενεθλίων Σχολείο: Γυμνάσιο Φανερωμένης, Λάρνακα Επίπεδο ελληνομάθειας: Α2 - αρχάριοι (9 μαθητές) Διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Διδακτικοί στόχοι: Ευαισθητοποίηση της όρασης των παιδιών. Επαφή με τις έννοιες βασικά και συμπληρωματικά χρώματα. Να προβληματιστούν να πειραματιστούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Αλεξίου Θωμαή. Επίπεδο Α1

Συγγραφέας Αλεξίου Θωμαή. Επίπεδο Α1 Συγγραφέας Αλεξίου Θωμαή Επίπεδο Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ο Λάμπης ο κούνελος έμαθε ελληνικά! Μας έγραψε ένα γράμμα για να το διαβάσουμε παρέα και να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα.

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα. Μια μέρα πήγαμε στην παιδική χαρά με τις μαμάδες μας. Ο Φώτης πάντα με το κορδόνι στο χέρι. Αν και ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερός μου, ένιωθα πως έπρεπε πάντα να τον προστατεύω. Σίγουρα δεν ήταν σαν όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιήθηκαν. ο πίνακας και ένα χαρτόνι, όπου θα αναγράφονται κάποια προϊόντα.

Χρησιμοποιήθηκαν. ο πίνακας και ένα χαρτόνι, όπου θα αναγράφονται κάποια προϊόντα. Αποτίμηση της διδασκαλίας της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ Τάξη Δημοτικού Ονοματεπώνυμο:. Ομάδα:Α Γενική εκτίμηση της διδασκαλίας: Πιστεύω ότι η διδασκαλία μου κινήθηκε σε αρκετά καλά πλαίσια. Οι στόχοι, που

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Η μέρα αυτή λοιπόν σκοπό έχει να μας κάνει να πούμε όχι στο κάπνισμα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί;

ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Η μέρα αυτή λοιπόν σκοπό έχει να μας κάνει να πούμε όχι στο κάπνισμα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί; Δασκάλα: Λουίζα Σόλου Πιττάκαρα Μάιος 2008 ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο Στόχοι: Τα παιδιά: να ονομάζουν τις δυσάρεστες συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία, την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία να συμπεράνουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: κα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: κα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: κα. ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre Απόσπασμα από το βιβλίο Παίξε-Γέλασε/ γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Της Ιφιγένειας Γεωργιάδου, 2004, εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Extract from the book Play and

Διαβάστε περισσότερα

Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Τα σαββατοκύριακα παίζω με την ομάδα του σχολείου μου.

Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Τα σαββατοκύριακα παίζω με την ομάδα του σχολείου μου. 1. Self introduction Dimitris Γεια σας. Με λένε Δημήτρη και είμαι δεκαεφτά χρονών. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη αλλά μένω στο Σύδνεϋ εδώ και δέκα χρόνια. Μένω με τους γονείς μου και την αδερφή μου την Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Γράφουμε στον πίνακα: ΤΙΤΛΟΣ : Το μυστήριο με τα μπλε βέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Φυλλάδιο Εργασίας 1 Ενδεικτικές Απαντήσεις Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Κωνσταντίνος Κακαρίκος, Ευφροσύνη Κοντοκώστα k_kakarikos@hotmail.com efkodok@yahoo.gr Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΩΤΗ: «Η επιτυχία της Στιγμούλας, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να σπρώχνω τα όριά μου κάθε φορά ακόμα παραπέρα»

ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΩΤΗ: «Η επιτυχία της Στιγμούλας, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να σπρώχνω τα όριά μου κάθε φορά ακόμα παραπέρα» Ημερομηνία 27/11/2015 Μέσο trikalakids.gr Συντάκτης Link http://www.trikalakids.gr/bookcorner/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bd %CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7-%CE%B7- %CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Χαλάνδρι 02/05/2010 Αριστοτέλους 42 Χαλάνδρι Τ.Κ. 15234 Τηλ./210-6800823 e-mail: papdimit@yahoo.gr ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ανάπτυξη της γλώσσας αποτελεί µια πολύχρονη, πολύπλοκη και προοδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό

Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό 4. Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό Τι κάνουν οι άνθρωποι σε μια πόλη; Και, ξαφνικά, κόβεται το ηλεκτρικό! Κοιτάζω την εικόνα και λέω: Τι αλλάζει στη ζωή μας; Τι δεν μπορούμε να κάνουμε; Τι μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Τρίτη διδακτική πρόταση Κατοικίδια ζώα Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μ 7 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μ 7 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μ 7 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2016-2017 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ Πιο κάτω προσφέρουμε κάποιους τρόπους μελέτης που θα σας βοηθήσουν να μαθαίνετε πιο εύκολα και να θυμάστε καλύτερα τις γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1: Διάλεξε τη σωστή απάντηση, α,β ή γ! 1. Η Πέππα το γουρουνάκι είναι: α. Ταινία β. Σειρά κινουμένων σχεδίων γ. Παιχνίδι στον υπολογιστή

Άσκηση 1: Διάλεξε τη σωστή απάντηση, α,β ή γ! 1. Η Πέππα το γουρουνάκι είναι: α. Ταινία β. Σειρά κινουμένων σχεδίων γ. Παιχνίδι στον υπολογιστή Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΖΩΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Θα διαβάσουμε ένα κείμενο για την αγαπημένη παιδική σειρά «Πέππα το γουρουνάκι». Διάβασε προσεκτικά το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885)

ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885) ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885) Ανάλυση σε επιμέρους στόχους: 1. Εκτιμούν τη μορφή γραφημάτων με βάση τα δεδομένα τους. 2. Κατανοούν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Επίπεδο Β2: Δομή Εξέτασης 9

Περιεχόμενα. Επίπεδο Β2: Δομή Εξέτασης 9 Περιεχόμενα B 2 Επίπεδο Β2: Δομή Εξέτασης 9 1ο Δείγμα Κατανόηση γραπτού λόγου 13 Χρήση γλώσσας 21 Κατανόηση προφορικού λόγου 29 Παραγωγή γραπτού λόγου 33 Παραγωγή προφορικού λόγου 37 2ο Δείγμα Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα