Προγραµµατισµός από Ιανουάριο 2007 έως Ιούνιο 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγραµµατισµός από Ιανουάριο 2007 έως Ιούνιο 2007"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Σ Ε ΛΑΡΙΣΑΣ Προγραµµατισµός από Ιανουάριο 2007 έως Ιούνιο 2007 β επίπεδο Επιστηµονικός Γραµµατισµός Υπεύθυνος καθηγητής: Αβραάµ Κοέν Θέµα - άξονες ανάπτυξης Στοχοθεσία ιδακτικές Μέθοδοι προσέγγιση µε άλλον συνάδελφο

2 9 «Ηλεκτρονικός τύπος, συντακτικός τύπος, µοριακός τύπος, παραδείγµατα. Προσοµοιώµατα (κατασκευή από τους ίδιους προσοµοιώµατα των µορίων διαφόρων χηµικών ενώσεων)» 1. Περιήγηση στον χώρο των χηµικών τύπων 2. Χρήση των προσοµοιωµάτων από συλλογή του διδάσκοντος, κατασκευή από τους ίδιους απλών µορίων ουσιών που συναντάµε στην καθηµερινή ζωή. 1. Εξοικείωση µε τη γραφή των συµβόλων της γλώσσας της Χηµείας. 2. Κατανόηση της αναγκαιότητας των Χηµικών τύπων. 3. Εκµάθηση κάποιων από αυτούς. 4. Εξοικείωση µε την κατασκευή - µε προσοµοιόµατα - µικροµορίων που συναντάµε στη καθηµερινή µας ζωή. 1. Καταιγισµός ιδεών (brain storming). Ποιες χηµικές ουσίες έρχονται στο µυαλό σας. Συγκράτηση των πιο απλών. 2. Παιχνίδια ρόλων θεατρικό παιχνίδι. 3. Συζήτηση Η προσωπική συλλογή των προσοµοιοµάτων. 2. Φυλλάδιο µε σχετική ανάπτυξη του θέµατος. 3. Προσέγγιση µιας αόρατης πραγµατικότητας µέσα από προσοµοιόµατα.

3 10 «Παρουσίαση της ανόργανης Χηµείας µε διεπιστηµονικό τρόπο» 1. Μέσα από την εξέλιξη ενός µύθου ενώ διεπιστηµονικά διαδραµατίζεται µε έναν ιδιαίτερο τρόπο η δηµιουργία του κόσµου, ταυτόχρονα εµφανίζονται και οι 7 κύριες κατηγορίες υλικών µε τις οποίες ασχολείται η Ανόργανη χηµεία. 2. Χρήση αντιστοίχων φυλλαδίων. 3. Προσέγγιση των αντικειµένων αυτών µέσα από κείµενα σε ιατρικά βιβλία. Προβληµατισµοί, αναζήτηση λύσεων µέσα από την ιατρική βιβλιογραφία. 1. Αντιµετώπιση της Ανόργανης Χηµείας ως µιας επιστήµης που ασχολείται µε περιορισµένο πλήθος υλικών που εύκολα κατηγοριοποιούνται µε αποτέλεσµα την χωρίς δισταγµό ή επιφυλάξεις προσέγγισή της από τους εκπαιδευόµενους. 2. Άνοιγµα του ορίζοντα χρήσης κατανόησης της φύσης των υλικών αυτών, των ιδιοτήτων τους και την αναγνώρισή τους στο άµεσο περιβάλλον µας. Αναγνώριση από τους εκπαιδευόµενους, της ύπαρξης των υλικών αυτών ακόµη και µέσα στον οργανισµό µας και επίδραση στην διάθεσή αλλά και στην υγεία µας. 1. Ας πούµε ένα παραµύθι 2. Συζήτηση-προβληµατισµοί. 3. Καταιγισµός ιδεών (brain storming): πάνω στις έννοιες που προκύπτουν από την εξιστόρηση. 4 Φυλλάδιο µε σχήµατα και πίνακες για εξάσκηση και διευκόλυνση της εκµάθησης. Παρουσίαση του υλικού µέσω Η/Υ και εφαρµογής κατασκευασµένης από τον διδάσκοντα.

4 11 Το φώς 1. Προσέγγιση της έννοιας του φωτός µέσα από µια διεπιστηµονική προσέγγιση. 2. Παρακολούθηση της ανθρώπινης αναζήτησης της φύσης του φωτός µέσα στο χρόνο. 3. Κατανόηση φαινοµένων της καθηµερινής ζωής που οφείλονται στις ιδιότητες του φωτός. (ανάκλαση, διάθλαση κά) 1. Πειραµατική προσέγγιση των ιδιοτήτων του φωτός. 2. Οµαδοσυνεργατική διαδικασία. 3. Καταιγισµός ιδεών 4. Συζήτηση 7 1. Χρήση Η/Υ και προτζέκτορα 2. Φυλλάδια 3. Φασµατοσκόπιο Ταυτόχρονα θα εξελίσσονται παράλληλες προσεγγίσεις της έννοιας του Χρώµατος από τους υπεύθυνους των περισσοτέρων γραµµατισµών του σχολείου µας.

5 12 Το χρώµα ως συχνότητα και ως 1. Πειραµατισµοί µε µπογιές και µε φακούς διαφόρων χρωµάτων. Με φακούς και γυάλινα δοχεία. 2. Πειραµατισµοί µε το φασµατοσκόπιο του διδάσκοντος. 3. Πειραµατισµοί µε πολωτικά γυαλιά. 1. Αντίληψη της διαφορετικότητας του χρωµατιστού φωτός από το χρωµατισµένο. 2. Προσδιορισµός της υφής του φωτός. 3. Κατανόηση της ανάκλασης, διάθλασης, απορρόφησης, εκποµπής και κάποιων ακόνη φαινόµενων που οφείλονται στη φύση του φωτός. 1. Πολλαπλοί πειραµατισµοί µε όργανα της συλλογής του διδάσκοντος. 2. Επίδειξη της ιστορίας της βαφής υλικών όπως αυτή εξελίχθηκε µε την παρέλευση του χρόνου, µε τη βοήθεια µιας αλληλεπιδραστικής εφαρµογής Πειραµατικές συσκευές 2. αλληλεπιδρασ τικής εφαρµογής σε Η/Υ και βιντεοπροβολέας. Ταυτόχρονα θα εξελίσσονται παράλληλες προσεγγίσεις της έννοιας του φωτός από τους υπεύθυνους των περισσοτέρων γραµµατισµών του σχολείου µας.

6 13 Επαφή µε τις χηµικές ουσίες στο εργαστήριο. Πειράµατα Χηµείας. Προεκτάσεις στην καθηµερινή ζωή. Σχετικά µε την επιστηµονική έρευνα: 1. Επαφή µε τις χηµικές ουσίες της καθηµερινής ζωής. 2. Οι περισσότεροι να µπορούν να βρίσκουν πληροφορίες από προεπιλεγµένες δευτερογενείς πηγές για τα χηµικά στοιχεία και τις ιδιότητες τους. 3. Να χρησιµοποιούν τη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία και στην καθηµερινή ζωή. 4. Να αναγνωρίζουν µία µέθοδο που θα µπορούσαν να ακολουθήσουν προκειµένου να διαπιστώσουν εάν ένα είναι, χηµικό στοιχείο ή όχι. 1. Πειράµατα 2. Χρήση νέων τεχνολογιών 3. Χρήση βιωµατικών διαδικασιών 4. Οµαδοσυνεργατική µέθοδος 5. Καταιγισµός ιδεών 6. Αναλογικές προσεγγίσεις στοιχείων της καθηµερινής ζωής µέσα από την οπτική γωνία των φυσικών επιστηµών και αντίστροφα Χρήση νέων τεχνολογιών (λογισµικό-η/υ και προτζέκτορας) Το λογισµικό είναι παραγωγής του διδάσκοντα και εµπεριέχει πολλές βιωµατικές προτάσεις και εφαρµογές στο σχετικό θέµα. 2. Φυλλάδια 3. Πειραµατικό του διδάσκοντα (φορητό εργαστήριο µε χηµικές ουσίες, όργανα µέτρησης κλπ) 4. Πλαστικά µοντέλα ατόµων και µορίων.

7 Συνέχεια της στοχοθεσίας: Επιπλέον κάποιοι: 1. Να επιλέγουν δευτερογενείς πηγές, προκειµένου να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τα χηµικά στοιχεία και τις ιδιότητες τους. 2. Να αναγνωρίζουν τους περιορισµούς που υπάρχουν στις ενδείξεις που λαµβάνονται σχετικά µε το εάν ένα είναι χηµικό στοιχείο ή όχι. Σχετικά µε τις φυσικές διεργασίες: Οι περισσότεροι να µπορούν: 3. Να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει ένας µικρός αριθµός χηµικών στοιχείων στη φύση, να γνωρίζουν τις ονοµασίες κάποιων αυτά, καθώς και τις αναπαραστάσεις τους µε σύµβολα. 4. Να εξηγούν ότι οι χηµικές ενώσεις αποτελούνται από άτοµα διαφόρων χηµικών στοιχείων, τα οποία είναι ενωµένα. 5. Να γνωρίζουν τη διαφορά µεταξύ των συµβόλων των χηµικών στοιχείων και των χηµικών τύπων µιας χηµικής ένωσης. 6. Να αναπαριστούν τις χηµικές αντιδράσεις µε λόγια. Επιπλέον κάποιοι να µπορούν: 7. Να αναγνωρίζουν χηµικά στοιχεία των οποίων οι ιδιότητες δεν ταιριάζουν µε εκείνες των µετάλλων και των αµετάλλων. 8. Να αναπαριστούν κάποιες απλές χηµικές αντιδράσεις µε τύπους. 9. Να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία υλικών στη φύση. 10. Να διακρίνουν ότι ένας µικρός αριθµός δοµικών µονάδων δηµιουργεί τα διάφορα υλικά. 11. Να διαχωρίσουν τα υλικά που αποτελούνται από ένα είδος δοµικών µορίων από τα υπόλοιπα υλικά. 12. Να αναγνωρίζουν ότι κάθε δοµική µονάδα αποτελείται από ένα είδος σωµατιδίων, που ονοµάζονται άτοµα. 13. Να ψάχνουν πηγές πληροφοριών: (Εγκυκλοπαίδειες, σχολικά βιβλία) 14. Να αναγνωρίσουν ότι νέα υλικά σχηµατίζονται όταν τα άτοµα ενώνονται µεταξύ τους µε διαφορετικούς τρόπους. 15. Να συνειδητοποιήσουν ότι: α) ο συνδυασµός ατόµων δίνει τα µόρια των στοιχείων και των χηµικών ενώσεων, και β) τα µόρια των χηµικών Ενώσεων είναι οι δοµικές µονάδες υλικών που αποτελούνται από διαφορετικά άτοµα. 16. Να διαπιστώσουν ότι κατά τις χηµικές αντιδράσεις σχηµατίζονται νέες ουσίες.

8 Σχετικά µε τις νοητικές δεξιότητες: Οι περισσότεροι να µπορούν: Να κάνουν χρήση της αναλογικής σκέψης παράγοντας συµπεράσµατα χρήσιµα στην καθηµερινή ζωή, µε ταυτόχρονη ανάπτυξη του κριτικού στοχασµού στη συγκριτική δύο διαδικασιών ή δοµών. Ειδικότερα: Να µπορούν να συνδυάζουν παράλληλες διαδικασίες στις ανθρώπινες σχέσεις µε τον χώρο των σωµατιδίων του µικρόκοσµου και των αλληλεπιδράσεών τους αφενός και µε τον χώρο των κυττάρων και της βιολογίας αφετέρου.

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 159 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας της Φυσικής και Χηµείας Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών περιγράφεται στο ΕΠΠΣ των Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» 1. Ειδικοί σκοποί Με το µάθηµα "Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο" στο ηµοτικό επιδιώκεται η συστηµατική εισαγωγή του µαθητή στις έννοιες και στον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ηµήτρης Καλαµαράς Παρουσιαση του 7 ου κεφαλαιου του βιβλίου της Μαρίας Κορδάκη «Εκπαιδευτικη Τεχνολογια και ιδακτικη της Πληροφορικής Ι» Οι δυνατότητες των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική εργασία: «Μέθοδοι Διδασκαλίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης»

Τελική εργασία: «Μέθοδοι Διδασκαλίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» ΕΠΑ 488: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Διαστάσεις της Βιολογίας Τελική εργασία: «Μέθοδοι Διδασκαλίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» Ονόματα φοιτητριών: Κάλλια Στούππα 973243 Βαρβάρα Μακρίδου 974141 Ειρήνη Λάμπρου

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Παναγιώτα Σιακοβέλη WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Έκφραση-Έκθεση: Βιογραφικά Είδη Β Λυκείου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Ταυτότητα του σεναρίου 4 Α1 Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Επιστήµη 9/4/12 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Πόσοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος; Φυσικές Επιστήµες στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση

Τι είναι Επιστήµη 9/4/12 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Πόσοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος; Φυσικές Επιστήµες στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ Φυσικές Επιστήµες στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση Επιµόρφωση για το Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τι είναι Επιστήµη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Λουκάς Λουκά Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Δημοτική (και κατ επέκταση σε όλο το φάσμα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του

Διαβάστε περισσότερα