ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. 04 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ Μελέτη-Κατασκευή, Χρηµατοδότηση και Λειτουργία της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/ Σπάτων και της υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού Σύνταξη: Έλεγχος: Έγκριση: Κώστας Παπανδρέου, Σοφία Παντουβάκη Ελένη Τροβά, Jean Harito Βασίλης Χαλκιάς ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

2 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 OΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ...3 ΕΡΜΗΝΕΙΑ...8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 9 Αρθρο 1 Ορια Παραχώρησης...9 Άρθρο 2 Είσοδοι και Έξοδοι στον Αυτοκινητόδροµο...10 Αρθρο 3 ικαίωµα Χρήσης Αυτοκινητοδρόµου...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΟ ΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ Αρθρο 4 ικαίωµα επιβολής ιοδίου...15 Αρθρο 5 Καθορισµός ιοδίων Ανώτατα ιόδια...15 Αρθρο 6 Εξαιρούµενα της καταβολής ιοδίων Οχήµατα...18 Αρθρο 7 Σταθµοί ιοδίων...19 Αρθρο 8 Τρόποι και αποδεκτά µέσα καταβολής ιοδίου...20 Αρθρο 9 Αποδεικτικά Συναλλαγής...23 Αρθρο 10 Μη Πληρωµή ιοδίων...24 Αρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Άρθρο 12. Συνεχής Λειτουργία-Περιορισµοί Και ιακοπές Της Κυκλοφορίας Απο Την Εταιρία...25 Άρθρο 13 ιακοπή Κυκλοφορίας απο Τρίτους...26 Άρθρο 14 Τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας- Υποχρέωση Ασφάλισης...26 Άρθρο 15 Ασφάλεια...27 Άρθρο 16. Οχήµατα της Εταιρίας...27 Αρθρο 17 Παρακολούθηση του Αυτοκινητοδρόµου...28 Άρθρο 18. Χρήση Του Οδοστρώµατος - Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης...28 Άρθρο 19. Στάση - Στάθµευση Στον Αυτοκινητόδροµο...29 Άρθρο 20. Ακινητοποίηση Οχήµατος...30 Άρθρο 21. Περισυλλογή Ακινητοποιηθέντων Οχήµάτων...30 Άρθρο 22. Εγκαταλελειµµένο Οχηµα...32 Αρθρο 23 Τηλέφωνικές Κλήσεις Εκτακτης Ανάγκης...32 Αρθρο 24. Ατυχήµατα Συντονισµός µε Αρµόδιες Υπηρεσίες...34 Άρθρο 25. Αντικείµενα / Απορρίµµατα / Καθαριότητα Στον Αυτοκινητόδροµο...36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 26. ραστηριότητες στον Αυτοκινητόδροµο -Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)...36 Άρθρο 27 ιαφηµίσεις στον Αυτοκινητόδροµο...37 Άρθρο 28 Ζηµιές σε Εγκαταστάσεις...37 Άρθρο 29 Απωλεσθέντα Αντικείµενα...38 Άρθρο 30 Πληροφορίες - Παράπονα...38 Άρθρο 31. Εφαρµογή Νόµων...38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 2 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Το παρόν Κανονιστικό Πλαίσιο εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του Ν. 2445/1996 (ΦΕΚ Α 274/1996) και αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ελεύθερης Λεωφόρου Σταυρού Ελευσίνας Α/ Σπάτων και της υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού (εφεξής ο "Αυτοκινητόδροµος"). 2. υνάµει του Ν. 2445/1996, παραχωρήθηκε στην Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ, Ανώνυµη Εταιρία Παραχώρησης Ελευσίνας Σταυρού - Α/ Σπάτων & υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού» (εφεξής η «Εταιρία») το αποκλειστικό δικαίωµα µελέτης κατασκευής - αυτοχρηµατοδότησης και εκµετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόµου. Από τη συνδυασµένη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 13 του Ν. 2052/92 και του άρθρου 43 Ν. 2445/96, η Εταιρία έχει το δικαίωµα επιβολής και είσπραξης ιοδίων από τους Χρήστες για τον Αυτοκινητόδροµο. Το παρόν Κανονιστικό Πλαίσιο έχει ως σκοπό την οργάνωση των σχέσεων της Εταιρίας µε τους Χρήστες προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος και προς διασφάλιση της αποδοτικότητας και της συνέχειας της παραχωρούµενης δηµόσιας υπηρεσίας. Η εκµετάλλευση του Αυτοκινητοδρόµου σύµφωνα µε το Ν. 2445/96 γίνεται προς όφελος των Χρηστών, µε τον άριστο τρόπο ενάσκησης της παραχωρηθείσας δηµόσιας υπηρεσίας, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της συγκοινωνιακής απόδοσης του Αυτοκινητοδρόµου. 3. Για την έκδοση του παρόντος ελήφθησαν υπόψη: - οι διατάξεις του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α 57 της 23/3/1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας - οι διατάξεις του Ν.2052/1992 άρθρο 6 παράγραφος 13 περ. Στο πλαίσιο του Ν. 2445/96 εκδίδεται το παρόν Κανονιστικό Πλαίσιο το οποίο αφορά τη ρύθµιση των σχέσεων της Εταιρίας µε τους Χρήστες του ως άνω Αυτοκινητοδρόµου. OΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ Για τις ανάγκες του παρόντος ισχύουν οι ορισµοί του Ν. 2696/1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και οι ορισµοί του Ν. 2445/1996 Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Αυτοχρηµατοδότησης και Εκµετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας Σταυρού Αεροδροµίου Σπάτων και της υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού, ρύθµιση συναφών θεµάτων και άλλες διατάξεις. Επιπρόσθετα οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που δίδεται ως ακολούθως : ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 3 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

4 Αστυνόµευση: Είναι η κατά νόµο διενεργούµενη αστυνόµευση του Αυτοκινητόδροµου, ήτοι το σύνολο των µέτρων και ενεργειών που λαµβάνονται απο το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης (Υ..Τ), στα πλαίσια του Ν. 2800/2000 και αφορούν την τήρηση των διατάξεων του νόµου Αστυνοµικά Οργανα: Είναι τα κατά τον νόµο και τις εκάστοτε υφιστάµενες διατάξεις προσδιοριζόµενα όργανα τα οποία είναι επιφορτισµένα να διενεργούν την Αστυνόµευση του Αυτοκινητοδρόµου. Αυτοκινητόδροµος: Eίναι το σύστηµα των οδών της Ελεύθερης Λεωφόρου Σταυρού- Ελευσίνας- Αεροδροµίου Σπάτων (Ε.Λ.Ε-Σ-Σ) µε τη υτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υµηττού (.Π.Λ.Υ.), συµπεριλαµβανοµένων των κλάδων αυτής (Ανατολικός και υτικός Κλάδος της ΠΛΥ), οι οποίες φέρουν τα χαρακτηριστικά του Αυτοκινητόδροµου όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 2696/ Bιβλίο Παραπόνων: Ορίζεται στο άρθρο 30 του παρόντος. ιόδια: Είναι τα τέλη χρήσεως του Αυτοκινητοδρόµου από τους Χρήστες σύµφωνα µε το άρθρο 8.2 της Σύµβασης Παραχώρησης όπως κυρώθηκε µε το Ν. 2445/96. ΕΑΣΕΑ: Είναι ο Επενδυτής Ανάπτυξης των ΣΕΑ, που έχει αναλάβει, δυνάµει σύµβασης µε την Εταιρία, τη µελέτη, κατασκευή, αυτοχρηµατοδότηση και λειτουργία των ΣΕΑ. Εισπράκτορας(-ες) ιοδίων: Eίναι ο(οι) ειδικώς εξουσιοδοτηµένος (οι) υπάλληλοι της Εταιρίας για την είσπραξη ιοδίων, οι οποίοι φέρουν ειδικά διακριτικά. Εκτακτο Περιστατικό: Αφορά την εν εξελίξει ή επικείµενη εµφάνιση ενός συµβάντος στο Κ.Ε.Π., το οποίο ευρίσκεται εντός της σφαίρας ελέγχου της Εταιρίας και που δεν θα µπορούσε να προβλεφθεί ή να προληφθεί και το οποίο θέτει ή απειλεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των Χρηστών ή καταστρέφει ή απειλεί να καταστρέψει ιδιοκτησία του ΚΕΠ, προσβάλλει ή απειλεί να προσβάλλει το περιβάλλον ή οποιοδήποτε στοιχείο του περιβάλλοντος, και µπορεί να περιλαµβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα: - τροχαίο ατύχηµα µε ή χωρίς σωµατικές βλάβες, - πυρκαγιά στον Αυτοκινητόδροµο και σε εγκαταστάσεις του ΚΕΠ, - έκρηξη στον Αυτοκινητόδροµο. Έξυπνη Κάρτα: Oρίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος. Έργο: Eίναι το κατά φυσική υπόσταση αντικείµενο της Σύµβασης Παραχώρησης η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2445/96. 1 Οδός ειδικής µελέτης και κατασκευής για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών, η οποία δεν εξυπηρετεί τις συνορεύουσες µε αυτήν ιδιοκτησίες και η οποία: α) διαθέτει, εκτός ειδικών σηµείων ή προσωρινά, χωριστά οδοστρώµατα για τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, που διακρίνονται µεταξύ τους είτε µε διαχωριστικές νησίδες, είτε κατ εξαίρεση, µε άλλα µέσα, β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα µε άλλη οδό, µονοπάτι, σιδηροδροµική ή τροχιοδροµική γραµµή και γ) έχει χαρακτηρισθεί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων και έχει ειδική σήµανση µε πινακίδες ως αυτοκινητόδροµος. ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 4 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

5 Εταιρία: Είναι η ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «Αττική Οδός Ανώνυµη Εταιρία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού-Α/ Σπάτων και υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού» και το διακριτικό τίτλο «Αττική Οδός Α.Ε.», µε Αρ. ΜΑΕ 35711/01/Α/96/117, που έχει συµβληθεί δυνάµει της Σύµβασης Παραχώρησης µε το Ελληνικό ηµόσιο, ή, κατά περίπτωση, η ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρία Συντήρησης - Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού-Α/ Σπάτων και υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού-Αττικές ιαδροµές ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε.», µε Αρ. ΜΑΕ 44308/01/ΑΤ/99/387, σύµφωνα µε τις συµβατικές τους σχέσεις ως καθορίζονται στην απο 1/3/2000 Σύµβαση Λειτουργίας και Συντήρησης, δυνάµει της οποίας η δεύτερη έχει αναλάβει για λογαριασµό της πρώτης την λειτουργία και συντήρηση του Κύριου Εργου Παραχώρησης (ΚΕΠ). EURO ή Ευρώ: Σηµαίνει το ενιαίο νόµισµα των κρατών που µετέχουν στην Ζώνη του Ευρώ Κέντρο ιαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ Κ): Eίναι το κέντρο παρακολούθησης και ελέγχου της κυκλοφορίας που είναι εγκατεστηµένο στο ΚΛΣ και λειτουργεί επι εικοσιτετραώρου βάσεως. Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης (ΚΛΣ): Eίναι το κέντρο που στεγάζει, µεταξύ άλλων, το κέντρο διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης του ΚΕΠ, το οποίο είναι εγκατεστηµένο µεταξύ του Ανισόπεδου Κόµβου Παιανίας και Ανισόπεδου Κόµβου Κάντζας ως σηµειώνεται στο Παράρτηµα 1 του παρόντος. Κρίση: Eίναι η κατάσταση κατά την οποία τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία Χρηστών ή η οµαλή λειτουργία του Αυτοκινητόδροµου, ή ο ίδιος ο Αυτοκινητόδροµος ή το ευρύτερο φυσικό, ανθρώπινο και υλικό περιβάλλον του Αυτοκινητόδροµου, εξαιτίας ενός εν εξελίξει ή επικείµενου γεγονότος, το οποίο ευρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής της Εταιρίας, των Χρηστών, ή οποιουδήποτε άλλου φορέα ή προσώπου κατά την άσκηση δραστηριότητας αυτού που σχετίζεται µε τον Αυτοκινητόδροµο, και το οποίο δεν θα µπορούσε να προβλεφθεί ή να προληφθεί ακόµα και µε καταβολή ιδιαίτερης επιµέλειας εκ µέρους των προαναφερθέντων εµπλεκόµενων µε τον Αυτοκινητόδροµο προσώπων. Τέτοιο γεγονός, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µπορεί να είναι, σεισµός, πληµµύρα, πυρκαγιά σε άµεση γειτνίαση µε τον Αυτοκινητόδροµο, διαδήλωση, έκρηξη, επιδηµία, πόλεµος, άλλη φυσική καταστροφή, επίθεση κ.λπ. Κύριο Εργο Παραχώρησης (ΚΕΠ): Είναι τα έργα των οποίων η λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση γίνεται απο την Εταιρία. Αναφέρεται στο κύριο οδικό έργο της Σύµβασης Παραχώρησης, δηλαδή τον Αυτοκινητόδροµο και τους κλάδους εισόδου και εξόδου προς και απο τον Αυτοκινητόδροµο ή τµήµατα άλλων δρόµων, εντός των γεωγραφικών ορίων του άρθρου 1 του παρόντος. Ολα τα έργα υποδοµής, ο εξοπλισµός, κτήρια και εγκαταστάσεις υποστήριξης της λειτουργίας και της συντήρησης του έργου συµπεριλαµβανοµένων των κτηρίων διοίκησης, των κτηρίων και Σταθµών ιοδίων, των Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών µαζί µε τους περιβάλλοντες χώρους που βρίσκονται εντός των ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 5 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

6 ορίων του αρθρου 1 του παρόντος συνιστούν επίσης αναπόσπαστο µέρος του ΚΕΠ. Κύριος του Έργου (Κ.τ.Ε. ή ΚτΕ): Είναι το Ελληνικό ηµόσιο στο όνοµα και για λογαριασµό του οποίου το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. συµβάλλεται δυνάµει της Σύµβασης Παραχώρησης µε την Εταιρία. Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ): Ορίζεται στο άρθρο 18 του παρόντος. Λωρίδες µε Αναγνώστη Εξυπνης Κάρτας (STC λωρίδα): Oρίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος. Λωρίδες µε Εισπράκτορα (ΜΤC) : Ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος. Λωρίδες Τηλεδιοδίων (ΕΤC): Ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος. Μικτές Λωρίδες (MTC/STC λωρίδα): Ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος. Μονάδες Περισυλλογής: Προβλέπονται στο άρθρο της Σύµβασης Παραχώρησης και ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος. Όχηµα: Είναι το οριζόµενο ως όχηµα οδικό στον Ν. 2696/99. Όχηµα Οχήµατα της Εταιρίας: Είναι τα οχήµατα της Εταιρίας που φέρουν διακριτικό σήµα ή και τις σχετικές συσκευές ηχητικής και φωτεινής προειδοποίησης (µπλέ ή ερυθρά φώτα) και θεωρούνται οχήµατα άµεσης ανάγκης σύµφωνα µε το αρθρο 44 του Ν. 2696/1999. Προσωπικό της Εταιρίας: Είναι οι ειδικώς εξουσιοδοτηµένοι και φέροντες διακριτικά υπάλληλοι της Εταιρίας. Σηµεία Πληροφοριών και ιευκολύνσεων: Είναι τα ειδικά καθορισµένα σηµεία στον Αυτοκινητόδροµο για παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων προς τους Χρήστες τα οποία φέρουν ειδική σήµανση (πχ (I)). Σταθµοί ιοδίων: Είναι οι ειδικά καθορισµένοι σταθµοί εισόδου στον Αυτοκινητόδροµο στους οποίους καταβάλλεται το τέλος χρήσεως αυτού. Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ): Είναι χώροι προοριζόµενοι, βάσει της Σύµβασης Παραχώρησης, για χρήση ως σταθµοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών τους οποίους ο ΚτΕ παραχωρεί στην Εταιρία δυνάµει του άρθρου (3) της Σύµβασης Παραχώρησης. Συµβάν: Αφορά γεγονός που συµβαίνει εντός του ΚΕΠ και προσβάλλει ή µπορεί να προσβάλει την οµαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, την ασφάλεια (των Χρηστών ή του προσωπικού που εργάζεται στον Αυτοκινητόδροµο) ή την ακεραιότητα των εγκαταστάσεων του Αυτοκινητοδρόµου και το οποίο δεν θα µπορούσε να προβλεφθεί ή να προληφθεί. ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 6 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

7 Στα συµβάντα περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ατυχήµατα µε ή χωρίς υλικές ζηµιές και σωµατικές βλάβες, η ακινητοποίηση Οχηµάτων λόγω µηχανικής βλάβης, πυρκαγιές σε σηµεία, στοιχεία του ΚΕΠ απο οποιαδήποτε αιτία, βλάβες εγκαταστάσεων ή στοιχείων του ΚΕΠ κλπ. Τα συµβάντα ανήκουν, µαζί µε τα γεγονότα δυσµενών καιρικών συνθηκών, στα έκτακτα περιστατικά. Σύµβαση Παραχώρησης: Είναι η σύµβαση µεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού ηµοσίου η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2445/96 και περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις της Εταιρίας για την, µε αυτοχρηµατοδότηση µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - Α/ ΣΠΑΤΩΝ (Ε.Λ.Ε-Σ-Σ) και ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (.Π.Λ.Υ.), καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα προσαρτήµατα αυτής έναντι της παραχώρησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του κατά φυσική υπόσταση Εργου, δηλαδή της επιβολής στους Χρήστες, και είσπραξης για λογαριασµό της Εταιρίας, ιοδίων, για περιορισµένο χρόνο, όσο και η διάρκεια της Εκµετάλλευσης του Εργου από τον Ανάδοχο, και λοιπών ανταλλαγµάτων σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Ν.2445/96. Τηλέφωνα Εκτακτης Ανάγκης (ΤΕΑ) : Ορίζονται στο άρθρο 23 του παρόντος. Χρήστης: Είναι κάθε πρόσωπο το οποίο δικαιούται να έχει πρόσβαση στον Αυτοκινητόδροµο και να κάνει νόµιµη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 7 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

8 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΚ Ανισόπεδος Κόµβος ΑΣΟ Τ Ανω Συµβατικά Ορια ιοδίων Τελών ΕΑΣΕΑ Επενδυτής Ανάπτυξης των ΣΕΑ ΕΚΑΒ Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας ETC (Electronic Toll Collection Lanes) Λωρίδα Τηλεδιοδίου Κ Κ Κέντρο ιαχείρισης Κυκλοφορίας ΚΕΠ Κύριο Έργο Παραχώρησης ΚΛΣ Κέντρο Λειτουργίας Συντήρησης ΚΟΚ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ΚτΕ Κύριος του Εργου ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση ΛΕΑ Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης MΤC (Manual Toll Collection Lane) Λωρίδα µε Εισπράκτορα MTC/STC (Mixed Manual Toll Collection and Smart Card Toll Collection Lane) Μικτή Λωρίδα συλλογής διοδίων µε Εισπράκτορα ή µε Εξυπνη Κάρτα Ν. Νόµος Π Προεδρικό ιάταγµα Σ Σταθµός ιοδίων ΣΕΑ Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών ΣΠ Σύµβαση Παραχώρησης STC (Smart Card Toll Collection Lane) Αυτόµατη Λωρίδα µε Αναγνώστη Εξυπνης Κάρτας ΤΕΑ Τηλέφωνα Εκτακτης Ανάγκης ΥΑ Υπουργική Απόφαση Υ Τ Υπουργείο (ή ός) ηµοσίας Τάξης ΥΠΕΧΩ Ε Υπουργείο (ή ός) Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων ΦΠΑ Φόρος Προστιθέµενης Αξίας Χ.Θ. Χιλιοµετρική Θέση ΕΡΜΗΝΕΙΑ Αναφορές σε νοµοθετικές διατάξεις, σχετικά µε οιαδήποτε πρωτογενή ή δευτερογενή νοµοθεσία, θα ερµηνεύονται ως αναφορές σε εκεινές τις διατάξεις όπως αντικαθιστώνται, τροποποιούνται, ερµηνεύονται ή επανέρχονται σε ισχύ εκάστοτε. ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 8 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Αρθρο 1 Ορια Παραχώρησης Τα ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ή όρια του ΚΕΠ) εντός των οποίων εκτείνεται και πέραν των οποίων περατούται η ευθύνη της Εταιρίας για τη λειτουργίαεκµετάλλευση και συντήρηση και εντός των οποίων ισχύει το παρόν Κανονιστικό Πλαίσιο είναι, όπως επισηµαίνονται και στο Παράρτηµα 1 ( ιάγραµµα 1), τα ακόλουθα: Για τον Αυτοκινητόδροµο: (1) Ε.Λ.Ε-Σ-Σ. α. υτικό Ακρο :Είναι η διατοµή που αντιστοιχεί στη Χ.Θ της Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλής Ταχύτητας, µεταξύ του Α.Κ. ΘΗΒΑΣ και της συµβολής µε τον αυτοκινητόδροµο ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ. β. Ανατολικό Ακρο: Είναι το όριο της ιδιοκτησίας του Αεροδροµίου των Σπάτων ( ιεθνής Αερολιµήν Αθηνών Ελ. Βενιζέλος) γ. Νοτιανατολικό Ακρο: Είναι η Χ.Θ της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ, µεταξύ των Α.Κ. Α/ Σπάτων και Μαρκοπούλου. (2).Π.Λ.Υ. α. Νότιο Ακρο: Είναι η Χ.Θ (στο βόρειο άκρο του Α.Κ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ) β. Βορειοδυτικό Ακρο: Είναι το πέρας του υτικού Κλάδου της.π.λ.υ, στη σύνδεση του µε την Ε.Λ.Ε-Σ-Σ στον Α.Κ. ΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ. γ. Βορειοανατολικό Ακρο: Είναι το πέρας του Ανατολικού Κλάδου της.π.λ.υ. και αντιστοιχεί στη θέση ισόπεδης σύνδεσης αυτού µε την υπάρχουσα οδό ΠΑΛΛΗΝΗΣ- ΣΠΑΤΩΝ (Οδός ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) Γιά τους Κλάδους Εισόδων και Εξόδων α. Από το σηµείο σύνδεσης τους µε τον Αυτοκινητόδροµο µέχρι το σηµείο σύνδεσης τους µε τον εγκάρσιο δρόµο του Ανισόπεδου Κόµβου. ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 9 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

10 Για τµήµατα άλλων οδών (1) ΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (.Π.Λ.Α.) α. Νότιο Ακρο: Είναι η Χ.Θ που φαίνεται στο Παράρτηµα 1 ( ιάγραµµα 1). β. Βόρειο Ακρο: Είναι η Χ.Θ της «Προσωρινής Σύνδεσης Α. ΛΙΟΣΙΩΝ» που φαίνεται στο Παράρτηµα 1 ( ιάγραµµα 1). (2) ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΑΤΟ α. υτικό Ακρο: Είναι η Χ.Θ β. Ανατολικό Ακρο : Είναι η σύνδεση µε την.π.λ.α στον Α.Κ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ Οι ανωτέρω χιλιοµετρικές θέσεις αφορούν την αρχική χιλιοµέτρηση που είχε υιοθετηθεί στα προσαρτήµατα της ΣΠ και η οποία δεν ήταν ενιαία για όλο το έργο. Η χιλιοµέτρηση αυτή έχει τροποποιηθεί και έχει υιοθετηθεί ενιαία χιλιοµέτρηση καθ όλο το µήκος του Αυτοκινητοδρόµου. Στο Παράρτηµα 2 ( ιάγραµµα 2) παρουσιάζεται ή νέα ενιαία χιλιοµέτρηση καθώς επίσης και η αντιστοίχιση της µε την παλιά. Άρθρο 2 Είσοδοι και Έξοδοι στον Αυτοκινητόδροµο Οι είσοδοι και οι έξοδοι προς και από τον Αυτοκινητόδροµο είναι τα σηµεία από τα οποία και µόνο αποκλειστικά είναι δυνατή η είσοδος και έξοδος των Χρηστών και καθορίζονται από τις οδούς που συνδέονται µε αυτόν στα άκρα του ή σε Ανισόπεδους Κόµβους µε οδούς που διασταυρώνονται µε αυτόν. Οι είσοδοι και οι έξοδοι του Αυτοκινητοδρόµου τυγχάνουν ειδικής σήµανσης και είναι διακριτοί από τους Χρήστες µε κατάλληλη ένδειξη. Ο ακόλουθος Πίνακας 1 καθώς και το Παράρτηµα 1 ( ιάγραµµα 1) παρουσιάζει συνοπτικά τα άκρα και τους Ανισόπεδους Κόµβους (Α.Κ.) µέσω τον οποίων επιτρέπεται η είσοδος ή η έξοδος Οχηµάτων προς και απο τον Αυτοκινητόδροµο. ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 10 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ 1. Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. (συµπεριλαµβανοµένης της ΠΛΑ και της Λεωφ. ΝΑΤΟ) Αρίθµηση Name Όνοµα Description / Περιγραφή/ Transverse road ιασταυρούµενη οδός - ELEFSINA ΕΛΕΥΣΙΝΑ MCP Extremity Merge with Athens- Ακρο του ΚΕΠ Συµβολή µε Korinthos Αυτοκινητόδροµο Motorway Αθηνών-Κορίνθου 1 THIVA ΘΗΒΑΣ I/C (Elefsina-Thiva Road) Α.Κ. (οδός Ελευσίνας-Θήβας) 2 MAGOULA ΜΑΓΟΥΛΑΣ I/C (Magoula) Α.Κ. (Μαγούλα) 3 AGIOS LOUKAS ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ Future I/C Μελλοντικός Α.Κ. 4 ASPROPYRGOS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ I/C (Aspropyrgos) Α.Κ. (Ασπρόπυργος) 5 EGALEO ΑΙΓΑΛΕΩ I/C & system I/C Α.Κ. & Α.Κ. (Egaleo WPM) συστήµατος ( ΠΛ Αιγάλεω) 5Α THRIASIO ΘΡΙΑΣΙΟΥ I/C (NATO Ave.) Α.Κ. (Λεωφ. ΝΑΤΟ) - NATO Ave. Λ. ΝΑΤΟ MCP Extremity Ακρο του ΚΕΠ End of NATO Av. Πέρας επαναχάραξης realignment της Λ. ΝΑΤΟ 6 LIOSIA ΛΙΟΣΙΩΝ I/C (Fylis Ave.) Α.Κ. (Λεωφ. Φυλής) 7 ACHARNES ΑΧΑΡΝΩΝ I/C (Acharnai) Α.Κ. (Αχαρναί) 8 METAMORFOSI ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ I/C (Athens-Lamia Motorway) Α.Κ. (Αυτοκινητόδροµος Αθηνών-Λαµίας) 9 IRAKLIO ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ I/C (Irakliou Ave.) Α.Κ. (Λεωφ. Ηρακλείου) 10 KYMIS ΚΥΜΗΣ I/C (Kymis Ave.) Α.Κ. (Λεωφ. Κύµης) 11 KIFISIAS ΚΗΦΙΣΙΑΣ I/C (Kifisias Ave.) Α.Κ. (Λεωφ. Κηφισίας) 12 PENTELIS ΠΕΝΤΕΛΗΣ I/C (Pentelis Ave.) Α.Κ. (Λεωφ. Πεντέλης) 13 D.PLAKENTIAS - KONTOPEFKO.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ I/C (D.Plakentias Ave., Benaki Str.) & system I/C (IWP- West) Α.Κ. (Λεωφ.. Πλακεντίας, οδός Μπενάκη) & Α.Κ. συστήµατος ( ΠΛΥ- υτ.) 14 DRAFI ΝΤΡΑΦΙΟΥ I/C (Drafi) Α.Κ. (Ντράφι) 15 PALLINI ΠΑΛΛΗΝΗΣ I/C (Marathonos Ave.) Α.Κ. (Λεωφ. Μαραθώνος) 16 RAFINA ΡΑΦΗΝΑΣ I/C (Rafina Ave.) & system I/C (IWP- East) Α.Κ. (Λεωφ. Ραφήνας) & Α.Κ. συστήµατος ( ΠΛΥ- Ανατ.) 17 KANTZA ΚΑΝΤΖΑΣ I/C (Kamba- Panagitsa Road) Α.Κ. (οδός Καµπά- Παναγίτσα) 18 PAIANIA ΠΑΙΑΝΙΑΣ I/C (Spata-Paiania Road) Α.Κ. (οδός Παιανίας- Σπάτων) 19 IMITTOS ΥΜΗΤΤΟΥ Future I/C Μελλοντικός Α.Κ. 20 SPATA AIRPORT Α/ ΣΠΑΤΩΝ I/C & system I/C (Koropi-Airport Motorway) - MARKOPOULO ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ MCP Extremity Between I/C 20 and Α.Κ. και Α.Κ. συστήµατος (Αυτοκινητόδροµος Κορωπίου- Αεροδροµίου) Ακρο του ΚΕΠ Μεταξύ των Α.Κ. 20 ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 11 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

12 Αρίθµηση Name Όνοµα Description / Transverse road 20A 20Α MARKOPOULO ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ I/C (Paiania- Markopoulo Provincial Road), outside MCP 20Β AIRPORT ΝΟΤΙΑΣ ΠΥΛΗΣ I/C (local road SOUTH GATE Α/ between Koropi, north, and - E.VENIZELOS AIRPORT Α/ Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Markopoulo) MCP Extremity Contiguous to airport south access Περιγραφή/ ιασταυρούµενη οδός και 20Α Α.Κ. (Επαρχιακή Οδός Παιανίας- Μαρκοπούλου), εκτός του ΚΕΠ Α.Κ. (τοπική οδός µεταξύ Κορωπίου, βόρεια, και Μαρκοπούλου) Ακρο του ΚΕΠ Συνεχόµενο µε την νότια πρόσβαση αεροδροµίου 2. ΠΛΥ (συµπεριλαµβανόµενου Ανατολικού και υτικού Κλάδου της ΠΛΥ) Αρίθµηση Name Όνοµα Description Περιγραφή 21 KATECHAKI ΚΑΤΕΧΑΚΗ I/C (Katechaki- Alimou Ave.), outside MCP εκτός ΚΕΠ - KATECHAKI ΚΑΤΕΧΑΚΗ MCP Extremity Between I/C 21 and I/C AG. IOANNIS THEOLOGOS ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ I/C (Cholargos, Papagou) 23 DIMOKRITOS ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ I/C (Ag. Paraskevi, Dimokritos) Α.Κ. (Λεωφ. Κατεχάκη-Αλίµου), Ακρο του ΚΕΠ Μεταξύ Α.Κ. 21 και Α.Κ. 22 Α.Κ. (Χολαργός, Παπάγου) Α.Κ. (Αγ. Παρασκευή, ηµόκριτος) 24 AG. IOANNIS KINIGOS - KLEISTHENOUS ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ I/C (Ag. Paraskevi, Stavros) and system I/C (IWP-West and IWP-East) Α.Κ. (Αγ. Παρασκευή, Σταυρός) και Α.Κ. συστήµατος ( ΠΛΥ- υτ. Και ΠΛΥ- Ανατ.) 25 IMITTOS EPM ΑΠΛ ΥΜΗΤΤΟΥ Future I/C Μελλοντικός Α.Κ. 26 GLYKA NERA ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ I/C (Glyka Nera- Leontari Road) - ETHNIKIS ANTISTASEOS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ MCP Extremity (Junction between Rafina Ave. and Ethnikis Antistaseos Str.) Α.Κ. (Οδός Γλ.Νερών- Λεονταρίου) Ακρο του ΚΕΠ (Κόµβος Λεωφ. Ραφήνας µε την οδό Εθν. Αντιστάσεως) Η παράνοµη, αντισυµβατική ή/και αντίθετη µε τους όρους του παρόντος χρήση απο τους Χρήστες άλλων σηµείων για είσοδο και έξοδο προς και απο τον Αυτοκινητόδροµο, πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω ή/και όσων επισηµαίνονται µε κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθµιστικές σηµάνσεις, επιφέρει τις νόµιµες ή /και τις προβλεπόµενες στο παρόν κυρώσεις στους παραβάτες. ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 12 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

13 Οποιαδήποτε άλλη είσοδος/έξοδος είναι υπηρεσιακή και χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο απο τα Οχήµατα της Εταιρίας ή εξουσιοδοτηµένα ή ειδικά επιτρεπόµενα κατά το παρόν Οχήµατα, όπως ασθενοφόρα, Οχήµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Οχήµατα εξουσιοδοτηµένων οργάνων του Ελληνικού ηµοσίου για την άσκηση της εποπτείας του ΚΕΠ. Αρθρο 3 ικαίωµα Χρήσης Αυτοκινητοδρόµου Κάθε Χρήστης δικαιούται να κάνει ελεύθερη χρήση του Αυτοκινητοδρόµου τηρώντας τους όρους του νόµου και του παρόντος. Η Εταιρία διασφαλίζει την ακώλυτη και συνεχή πρόσβαση των Χρηστών στον Αυτοκινητόδροµο. Η πρόσβαση στον Αυτοκινητόδροµο είναι ελεύθερη και επιτρέπεται σε κάθε Χρήστη χωρίς διακρίσεις µε την επιφύλαξη των όρων του νόµου και των διατάξεων του παρόντος, εφόσον καταβληθούν τα ιόδια. Με την εξαίρεση των ειδικών προβλέψεων του παρόντος, η Εταιρία δεν προβαίνει σε διακρίσεις ως προς τους Χρήστες και δισφαλίζει το δικαίωµα πρόσβασης και χρήσης του Αυτοκινητοδρόµου. Περιορισµοί στα ως άνω δικαιώµατα των Χρηστών επιβάλλονται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και εξαιρετικά εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις οι οποίες να δικαιολογούν τέτοιους περιορισµούς προς το συµφέρον πάντα των Χρηστών και της ασφάλειάς τους. i. Περιορισµοί για ορισµένες κατηγορίες Εισόδου στον Αυτοκινητόδροµο α) Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το Άρθρο της Σύµβασης Παραχώρησης απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών, εφίππων, ζώων, ποδηλάτων, ζωηλάτων οχηµάτων και γενικά οχηµάτων τα οποία δεν κινούνται µε κινητήρα, ως και των µηχανοκίνητων οχηµάτων, τα οποία εξ υπολογισµού, ή εκ κατασκευής ή εξ άλλης αιτίας δεν µπορούν να αναπτύξουν σε οριζόντια οδό ταχύτητα µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων/ώρα, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των ειδών ερπυστριοφόρων οχηµάτων («τρακτέρ» κλπ). β) Ενηµερώνονται οι Χρήστες ότι σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. απαγορεύεται η είσοδος στον Αυτοκινητόδροµο σε κάθε Οχηµα για το οποίο διαπιστώνεται οτι δεν τηρούνται οι διατάξεις του ΚΟΚ και µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των Χρηστών και των εργαζοµένων στον Αυτοκινητόδροµο και την ακεραιότητα των εγκαταστάσεων και του ίδιου του Αυτοκινητοδρόµου. γ) Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου (β) ενδεικτικά και οχι περιοριστικά απαγορεύεται η είσοδος στον Αυτοκινητόδροµο, στις ακόλουθες κατηγορίες οχηµάτων: - Οχήµατα µε διαρροή ουσιών τα οποία µπορεί να καταστήσουν την οδό ολισθηρή και επικίνδυνη (νερό, λάδια, ασβέστης κλπ), ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 13 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

14 - Οχήµατα µεταφοράς επικινδύνων υλικών µε ανεπαρκή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µέτρα ασφάλειας του φορτίου και του Οχήµατος, - Οχήµατα µε διαρροή επικίνδυνων ουσιών ή ρυπογόνων ουσιών, - Οχήµατα που παραβιάζουν τις διατάξεις του ΚΟΚ (πχ περί φόρτωσης, διαστάσεων και βάρους Οχηµάτων κλπ), όπως, για παράδειγµα, υπερβαρέα Οχήµατα, Οχήµατα µε προεξέχοντα φορτία, Οχήµατα στα οποία συµβαίνει ή επίκειται απώλεια φορτίου λόγω ανεπαρκών µέτρων φόρτωσης κλπ, - Οχήµατα χωρίς φώτα ή µε ακατάλληλο φωτισµό, - Υπερµεγέθη Οχήµατα µε ύψος ανω των 5 µέτρων, η απαγόρευση εισόδου των οποίων στον Αυτοκινητόδροµο επισηµαίνεται κατάλληλα στις εισόδους αυτού µε τις κατάλληλες ρυθµιστικές πινακίδες του ΚΟΚ. δ) Σε περίπτωση άρνησης των ανωτέρω κατηγοριών οχηµάτων να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και τις υποδείξεις του Προσωπικού της Εταιρίας θα ειδοποιούνται τα Αστυνοµικά Όργανα, που είναι αρµόδια για την τήρηση του ΚΟΚ και την επιβολή των σχετικών προστίµων. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη από συνέπειες οι οποίες επέρχονται στους Χρήστες από την πληµµελή τήρηση των νόµων και ιδιαίτερα του ΚΟΚ, που σχετίζεται µε τα ανωτέρω. Η Εταιρία επιφυλάσσεται της άσκησης παντός νοµίµου δικαιώµατος της έναντι των Χρηστών για πληµµελή τήρηση των νόµων, του ΚΟΚ και των διατάξεων του παρόντος Κανονιστικού Πλαισίου. ε) Στην περίπτωση ανάγκης διέλευσης απο τον Αυτοκινητόδροµο ποµπών Οχηµάτων, θα πρέπει να προηγηθεί, τουλάχιστον 24 ώρες πριν απο την είσοδό της ποµπής στον Αυτοκινητόδροµο, έγγραφη ενηµέρωση της Εταιρίας, η οποία θα παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: - το είδος και τον αριθµό των Οχηµάτων, - τα βασικά χαρακτηριστικά της ποµπής (µήκος, πλάτος, βάρος, είδος φορτίου), - το σηµείο και το χρόνο εισόδου στον Αυτοκινητόδροµο και - το σηµείο και το χρόνο εξόδου από τον Αυτοκινητόδροµο, - αποδείξεις ασφαλιστικών εγγράφων. Η είσοδος ποµπών στον Αυτοκινητόδροµο υπόκειται σε έγγραφη άδεια της Εταιρίας. στ) Στην περίπτωση ανάγκης διέλευσης από τον Αυτοκινητόδροµο Οχήµατος µεταφέροντος επικίνδυνα υλικά ή ουσίες όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 1741/1987, θα πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον 24ωρο πριν την είσοδό του στον Αυτοκινητόδροµο, έγγραφη ενηµέρωση της Εταιρίας, η οποία θα περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: - το είδος και την ποσότητα του επικίνδυνου υλικού ή ουσίας, - το σηµείο και το χρόνο εισόδου στον Αυτοκινητόδροµο, - το σηµείο και το χρόνο εξόδου από τον Αυτοκινητόδροµο και - αποδείξεις ασφαλιστικών εγγράφων. Η είσοδος στον Αυτοκινητόδροµο Οχηµάτων µεταφερόντων επικίνδυνα υλικά ή ουσίες υπόκειται σε έγγραφη άδεια της Εταιρίας. ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 14 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΟ ΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ Αρθρο 4 ικαίωµα επιβολής ιοδίου i. Η Εταιρία δικαιούται να επιβάλει και να εισπράττει ιόδια, καθώς και να καθορίζει το ύψος των ιοδίων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 του παρόντος. ii. Οι Χρήστες του Αυτοκινητοδρόµου υποχρεούνται στην καταβολή του προβλεπόµενου ιοδίου, ανεξάρτητα από τις συνθήκες κυκλοφορίας στον Αυτοκινητόδροµο. Αρθρο 5 Καθορισµός ιοδίων Ανώτατα ιόδια Για τον καθορισµό του ιοδίου ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Ν. 2445/1996, τα ακόλουθα: i. Το Ανω Συµβατικό Οριο ιοδίων Τελών (Α.Σ.Ο..Τ.-Τcap) καθορίζεται ένα και πενήντα έξη εκατοστά (1,56) EΥΡΩ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σε Τιµές Το όριο αυτό αντιστοιχεί σε µία µονάδα επιβατηγού αυτοκινήτου και ακολούθως εφαρµόζεται για τον υπολογισµό του Άνω Συµβατικού Ορίου ιοδίων Τελών των διαφόρων κατηγοριών Οχηµάτων σύµφωνα µε τους συντελεστές της στήλης (4) του Πίνακα 2 του παρόντος. ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 15 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΝΩ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΟ ΙΩΝ ΤΕΛΩΝ (ΑΣΟ Τ) (Αναφέρονται σε, χωρίς Φ.Π.Α., τιµές για το χρονικό επίπεδο της ) Α/α Κατηγορία Οχήµατος Α.Σ.Ο..Τ EΥΡΩ Σχέση Ανώτατων Α.Σ.Ο..Τ ιαφόρων κατηγοριών οχηµάτων ως προς Α.Σ.Ο..Τ Επιβατικών (1) (2) (3) (4) 1. Μοτοποδήλατα, δίκυκλες µοτοσυκλέττες, ενός τροχού ανά άξονα 2. Επιβατικά (Ι.Χ.), Ιδιας χρήσης περιλαµβανοµένων επιβατικών µε µικρό trailer και σχάρα, h<1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή h<1,30 ή επάνω από τον τρίτο άξονα 3. Ελαφρά εµπορικά Οχήµατα h>1,30 επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος <2,70m, 4. Αυτοκίνητα µε τροχόσπιτα h<1,30 πάνω από 1ο άξονα και h>1,30 επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων) 5. Mικρά και µεσαία HGVs φορτηγά, συνολικού ύψους h>2,70 και 2 ή 3 άξονες και µεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων) 6. Μεγάλα φορτηγά HGVs, συνολικού ύψους h>2,70 και 4 άξονες ή περισσότερους. 0,78 0,5 1,56 1,0 1,56 1,00 2,34 1,50 3,90 2,50 6,24 4,00 ii. Αναπροσαρµογή του Ανώτατου Συµβατικού Ορίου ιοδίων Τελών λόγω πληθωρισµού. Η Εταιρία δύναται να αναπροσαρµόζει το "Ανώτατο Συµβατικό Οριο ιοδίων Τελών" (Α.Σ.Ο..Τ.) ανά εξάµηνο για να καλύψει την επίδραση του πληθωρισµού µε την εφαρµογή του ακόλουθου τύπου: (A.Σ.O..T.)i = (Α.Σ.Ο..Τ.)ο.(C.P.I)Gi-1.(1/IR)i-1 ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 16 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

17 Oπου (A.Σ.O..T.)i (Α.Σ.Ο..Τ.ο = To A.Σ.O..T. που ισχύει για το έτος i (1994+i) για τα επιβατικά Οχήµατα = To A.Σ.O..T. που ισχύει για το έτος µηδέν (0) (έτος 1994) για τα επιβατικά αυτοκίνητα, σύµφωνα µε την προσφορά της Εταιρίας.. (C.P.I)Gi-1 = Ο " είκτης Τιµών Καταναλωτή" της Ελλάδος, διµήνου Iουνίου-Ιουλίου του έτους (1994+i έτη), σε σχέση µε περίοδο βάσης το ίδιο δίµηνο του (Τιµή EΥΡΩ σε δραχµές της 30 Ιουνίου1994) (1/IR)i-1= Τιµή EΥΡΩ σε δραχµές της 30 Ιουνίου του έτους (1994+i)]. Αν η 30η Ιουνίου συµπίπτει µε αργία θα λαµβάνεται η τιµή της αµέσως προσεχούς εργάσιµης ηµέρας. Αν ο παραπάνω λόγος προκύπτει µικρότερος της µονάδας, θα λαµβάνεται ίσος µε τη µονάδα. Ο ίδιος τύπος αναπροσαρµογής του Α.Σ.Ο..Τ. των επιβατικών Οχηµάτων θα εφαρµόζεται και για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες Οχηµάτων για την αναπροσαρµογή των αντίστοιχων Α.Σ.Ο..Τ. Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν ασκήσει το δικαίωµα της αναπροσαρµογής του Α.Σ.Ο..Τ. για ένα ή περισσότερα εξάµηνα, διατηρεί το δικαίωµά της να αναπροσαρµόσει το Α.Σ.Ο..Τ. στη συνέχεια, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος. iii. Με την επιφύλαξη της τηρήσεως του Ανω Συµβατικού Ορίου ιοδίων Τελών και των περιορισµών που επιβάλλουν οι όροι του παρόντος άρθρου και οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2445/1996, η Εταιρία δύναται να καθορίζει ελεύθερα το ύψος των ιοδίων για τη χρήση του Αυτοκινητοδρόµου ή να αυξοµειώνει τον αριθµό των κατηγοριών των Οχηµάτων και τις αναλογίες εφαρµοζοµένων ιοδίων που αντιστοιχούν σε κατηγορίες άλλες από εκείνες των επιβατηγών αυτοκινήτων. iv. Αναφορικά µε την παραπάνω ελευθερία η Εταιρία µπορεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : a. να αυξοµειώνει τα τέλη ιοδίων κατά κατηγορία Οχηµάτων : εφ απαξ διαχρονικά εντός του έτους εντός των χρονικών περιόδων του έτους, µηνός, εβδοµάδας ή/και 24ώρου σε διαφορετικούς Σταθµούς ιοδίων ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 17 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

18 b. να διασπά τις βασικές κατηγορίες Οχηµάτων σε περισσότερες κατηγορίες v. Οι µεταβολές των τιµών των ιοδίων θα ανακοινώνονται στους Χρήστες σε εύλογο χρόνο πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους µε κατάλληλα µέσα για την πλήρη ενηµέρωση τους. Η ανακοίνωση αναρτάται στους Σταθµούς ιοδίων καθώς και στα σηµεία πρόσβασης του Αυτοκινητοδρόµου 15 ηµέρες πριν λάβει χώρα. Ανακοίνωνεται οµοίως από τον ηµερήσιο τύπο. Σε περίπτωση κυµαινόµενων ιοδίων κατά τη διάρκεια του 24ωρου η Εταιρία πληροφορεί τους Χρήστες για το εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο µε κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες στις εισόδους του Αυτοκινητοδρόµου και στους Σταθµούς ιοδίων. Αρθρο 6 Εξαιρούµενα της καταβολής ιοδίων Οχήµατα i. Σύµφωνα µε το άρθρο 50.2(2) του Ν. 2445/1996 µόνο οι ακόλουθες κατηγορίες Οχηµάτων απαλλάσσονται της καταβολής ιοδίων: a. Οχήµατα των εκπροσώπων του ΚτΕ τα οποία ασκούν την επίβλεψη της Σύµβασης Παραχώρησης, ή µέρους αυτής, εφόσον µετακινούνται για την εκτέλεση εργασίας σχετικής µε το σκοπό αυτό. b. Oχήµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας. c. Πυροσβεστικά Οχήµατα d. Οχήµατα των Ελληνικών Ενόπλων υνάµεων e. Ασθενοφόρα f. Οχήµατα της Εταιρίας κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων της Εταιρίας Οποιαδήποτε άλλη νοµοθετική ρύθµιση περι απαλλασσοµένων της καταβολής ιοδίων Οχηµάτων δεν ισχύει για τον Αυτοκινητόδροµο. ii. Τα ανωτέρω Oχήµατα, κατά τη διέλευση τους απο τους Σταθµούς ιοδίων, δύναται να χρησιµοποιούν είτε τις λωρίδες µε χειροκίνητο σύστηµα είσπραξης είτε τις Λωρίδες µε Αυτόµατο ή Ηλεκτρονικό Σύστηµα Είσπραξης κατά περίπτωση ανάλογα µε το φορέα προέλευσης τους και την εκάστοτε διαδικασία που θα συµφωνείται µεταξύ του φορέα και της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση θα καταγράφονται απο την Εταιρία, τα στοιχεία του Οχήµατος ή/και του οδηγού για επιβεβαίωση και περαιτέρω έλεγχο του δικαιώµατος εξαίρεσης. Η καταγραφή ανάλογα µε τον τρόπο διέλευσης (απο Αυτόµατες, Ηλεκτρονικές Λωρίδες ή Χειροκίνητες Λωρίδες) θα γίνεται είτε µε ηλεκτρονικά µέσα είτε απο Εισπράκτορες ιοδίων της Εταιρίας. iii. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και µόνον, τα Οχήµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας, τα Οχήµατα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα ασθενοφόρα, (µε τον µπλέ / κόκκινο φάρο σε λειτουργία), θα επιτρέπεται να διέλθουν από τις βοηθητικές λωρίδες κυκλοφορίας (service lanes) των Σταθµών ιοδίων χωρίς καταβολή ιοδίων. Το Προσωπικό της Εταιρίας θα δικαιούται και σε αυτή τη ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 18 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

19 περίπτωση να καταγράφει τα στοιχεία του Οχήµατος για επιβεβαίωση και περαιτέρω έλεγχο του δικαιώµατος εξαίρεσης. Αρθρο 7 Σταθµοί ιοδίων i. Η είσπραξη των ιοδίων γίνεται απο τους Χρήστες κατά την είσοδο τους στον Αυτοκινητόδροµο σε Σταθµούς ιοδίων που είναι εγκατεστηµένοι, - είτε επι του Αυτοκινητοδρόµου σε µετωπικούς σταθµούς εγκατεστηµένους στα άκρα του, όπου η είσπραξη γίνεται αφού ο Χρήστης έχει εισέλθει στον Αυτοκινητόδροµο, - είτε στους κλάδους εισόδου στον Αυτοκινητόδροµο, σε Ανισόπεδους Κόµβους που συνδέουν τον Αυτοκινητόδροµο µε εγκάρσιους δρόµους, οπότε η είσπραξη γίνεται πριν ο Χρήστης εισέλθει στον Αυτοκινητόδροµο. Στο Παράρτηµα 1 ( ιάγραµµα 1) επισηµαίνεται η θέση και η ονοµασία των Σταθµών ιοδίων. Οι Χρήστες υποχρεούνται να καταβάλουν ιόδια ανάλογα µε την κατηγορία του Οχήµατός τους, όπως αυτή καθορίζεται στον Πίνακα 2 του άρθρου 5 του παρόντος, προκειµένου να διέλθουν των Σταθµών ιοδίων και να εισέλθουν στον Αυτοκινητόδροµο. Η αξία του ιοδίου για κάθε κατηγορία Οχήµατος εµφαίνεται σε κατάλληλες πινακίδες σε κάθε Σταθµό ιοδίων. ii. iii. Η Εταιρία, ανεξάρτητα απο τους υφιστάµενους Σταθµούς ιοδίων, διατηρεί το δικαίωµα της, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Νόµου 2445/1996, να εγκαταστήσει Σταθµούς ιοδίων σε άλλες θέσεις (ράµπες εισόδων), προκειµένου να εισπράττει ιόδια και για τη χρήση τµηµάτων του Αυτοκινητόδροµου, για τα οποία σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον ιάγραµµα διάταξης των Σταθµών ιοδίων, δεν υπάρχει χρέωση ιοδίου. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία για οποιδήποτε λόγο έχει δοθεί για κάποια χρονική περίοδο η δυνατότητα στους Χρήστες για χρήση του Αυτοκινητοδρόµου ή τµήµατος αυτού χωρίς την καταβολή ιοδίου, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2445/1996, της επιβολής ιοδίου στο µέλλον. iv. Αν για οποιοδήποτε λόγο ένας Σταθµός ιοδίων δεν δύναται να χρησιµοποιηθεί, η είσπραξη των ιοδίων µπορεί να οργανωθεί απο την Εταιρία διά των ειδικώς εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων της, σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο του Αυτοκινητοδρόµου, σύµφωνα πάντα µε τις διατάξεις του παρόντος και του Νόµου 2445/1996. v. Οι Χρήστες του Αυτοκινητοδρόµου πλησιάζοντας στους Σταθµούς ιοδίων θα πρέπει : Να µειώνουν προοδευτικά την ταχύτητα του Οχήµατός τους, σύµφωνα µε τα όρια ταχύτητας που καθορίζονται από τη σήµανση, Να χρησιµοποιούν τα µεσαία φώτα τη νύχτα, ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 19 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

20 Να κατευθύνονται εγκαίρως προς τη λωρίδα κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στον επιθυµητό τρόπο καταβολής ιοδίων, όπως αυτή υποδεικνύεται απο την υπάρχουσα σήµανση, και να εισέρχονται σε αυτήν, Να εισέρχονται µόνο στις λωρίδες κυκλοφορίας που βρίσκονται σε λειτουργία και που σηµατοδοτούνται κατάλληλα (πχ µε πράσινο φως ή βέλος που βρίσκεται στην οροφή του Σταθµού ιοδίων ή µε άλλο τρόπο), Σε περίπτωση καταβολής ιοδίου σε µετρητά να σταµατούν στο ύψος του Εισπράκτορα ιοδίων, στις Λωρίδες µε Εισπράκτορα (ΜTC), Σε περίπτωση πληρωµής στις Αυτόµατες Λωρίδες µε αναγνώστη έξυπνης κάρτας (STC) να σταµατούν στο ύψος της αυτόµατης καρτοµηχανής και να συµµορφώνονται µε τις αναγραφόµενες γραπτές οδηγίες. Σε περίπτωση πληρωµής στις Μικτές Λωρίδες (ΜTC/STC), να σταµατούν στο ύψος είτε του Εισπράκτορα ιοδίων είτε της αυτόµατης καρτοµηχανής και να συµµορφώνονται µε τις αναγραφόµενες οδηγίες, αναλόγως του επιλεγµένου τρόπου πληρωµής. Να προσέρχονται µε ταχύτητα που δεν ξεπερνά τα αναγραφόµενα όρια στις Λωρίδες Τηλεδιοδίου (ETC). Οι Χρήστες κατά τη διέλευση τους απο τους Σταθµούς ιοδίων οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες που εµφανίζονται στις υπάρχουσες, ηλεκτρονικές ή σταθερές, ρυθµιστικές και πληροφοριακές πινακίδες ή ανακοινώνονται από τους Εισπράκτορες ιοδίων. vi. Οι βοηθητικές λωρίδες διοδίων (service lanes) που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά των Σταθµών ιοδίων χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από Οχήµατα της Εταιρίας και από ορισµένες κατηγορίες Οχηµάτων, απαλλασσοµένων της καταβολής ιοδίου, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παράγραφο iii του άρθρου 6 του παρόντος. Αρθρο 8 Τρόποι και αποδεκτά µέσα καταβολής ιοδίου i. Είδη Λωρίδων Κάθε Σταθµός ιοδίων διαθέτει, ανάλογα µε τον εγκατεστηµένο εξοπλισµό και τον τρόπο πληρωµής των ιοδίων, τους ακόλουθους τύπους λωρίδας: - Λωρίδες µε Εισπράκτορα (Manual Τοll Collection lanes, MTC λωρίδα), δηλαδή λωρίδες εξοπλισµένες µε θαλαµίσκους και εισπράκτορα, - Λωρίδες µε Αναγνώστη Εξυπνης Κάρτας (Smart Card Toll Collection Lane, STC λωρίδα), για πληρωµή µε Κάρτα «Smart Card» (τύπου τηλεκάρτας), - Μικτή Λωρίδα Συλλογής ιοδίων µε Εισπράκτορα ή µε Εξυπνη Κάρτα (Mixed Manual Τοll Collection and Smart Card Toll Collection Lane, MTC/STC λωρίδα), εξοπλισµένες µε θαλαµίσκο µε εισπράκτορα και µε Αναγνώστη Εξυπνης Κάρτας, ώστε να λειτουργούν είτε µε εισπράκτορα (σαν MΤC λωρίδα) ή σαν STC λωρίδα - Λωρίδα Τηλεδιοδίου (Εlectronic Toll Collection Lanes, ETC), εξοπλισµένες µε ειδική κεραία δέκτη (antenna) ανάγνωσης των ηλεκτρονικών ποµπών (transponders) µε τους οποίους είναι εξοπλισµένα τα Οχήµατα των Χρηστών που είναι συνδροµητές του συγκεκριµένου αυτού τρόπου πληρωµής (συνδροµητές Τηλεδιοδίου). ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 20 Εµπιστευτικό - V.3.0, εκέµβριος 2000

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση ατυχημάτων

διαχείριση ατυχημάτων Ο ρόλος της Τροχαίας Αττικής Οδού στη διαχείριση ατυχημάτων Ελευθεράκης Γεώργιος Αστυνόμος Α Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού Μάιος 2007 1η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας- Διαχείριση Ατυχημάτων σε Οδικά

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS www.olympiaodos.gr Ευχαριστούµε Που επιλέξατε το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, τον ηλεκτρονικό ποµποδέκτη της Ολυµπίας Οδού. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος της Δ/νσης ΛΣΕΠ Πολτικός Μηχανικός

Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος της Δ/νσης ΛΣΕΠ Πολτικός Μηχανικός «Το Έργο της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (ΛΣΕΠ) του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ μετά την παράδοση σε κυκλοφορία των νέων αυτοκινητοδρόμων» Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Είναι θέµα όλων µας Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Έργο Παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2.1 Συστατικά µέρη του συστήµατος 2.1.1 Γενικά Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής καθοδήγησης στην πληροφοριακή σήµανση των αυτοκινητοδρόµων είναι ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 25-01-2017 Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ.17407

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσωρινή Λειτουργία και Συντήρηση Συστήµατος Ηλεκτρονικών ιοδίων (ΣΗ ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (Multi-lane Free Flow) στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΛΗΨΗ των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία με δημόσια μέσα συγκοινωνίας ΜΕΤΡΟ / ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΗ / ΠΡΟΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ Επιλέξτε τη γραµµή 3 (µπλε) του Μετρό µε κατεύθυνση προς Αεροδρόµιο και κατεβείτε στο σταθµό ΚΟΡΩΠΙ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8.1 Σύµβολα βελών 8.1.1 Τύποι βελών (1) Τα σύµβολα των βελών χρησιµοποιούνται µε αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας και στις κατευθύνσεις. Συνδέουν τον προορισµό και

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

Greek Interoperable Tolling Systems (GRITS) Διαλειτουργικότητα Ταξιδέψτε άνετα με έναν πομποδέκτη σε πολλούς αυτοκινητόδρομους

Greek Interoperable Tolling Systems (GRITS) Διαλειτουργικότητα Ταξιδέψτε άνετα με έναν πομποδέκτη σε πολλούς αυτοκινητόδρομους Greek Interoperable Tolling Systems (GRITS) Διαλειτουργικότητα Ταξιδέψτε άνετα με έναν πομποδέκτη σε πολλούς αυτοκινητόδρομους Η υπηρεσία που εξασφαλίζει άνετες διελεύσεις με έναν πομποδέκτη στις ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. ΑΡΙΘ.: 16/16-9-09 Είδος Εγγράφου: ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ: 181Α ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-01-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11955 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. 9.1 Γενικά. Είναι γεγονός ότι όλες οι ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ. αφορούν άμεσα στον κάθε οδηγό και πολύ περισσότερο στον επαγγελματία οδηγό. Άρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 4 / 9 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Κ. Ζήσης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία επίδοσης της 031531 πρόσκλησης στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 27/4/2012. Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Μαϊου 2012

Ημερομηνία επίδοσης της 031531 πρόσκλησης στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 27/4/2012. Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Μαϊου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:034737/10-05-2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 10ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Συντακτική οµάδα - Επιµέλεια:, Επιµέλεια: Ιωάννα Καρακαϊδού, Αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ"- ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369"

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ- ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ"- ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369" 48.000.000 ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 K:\Promithies\Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80)

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. ΒΜ5/30428/80 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) Περί εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένας χρόνος Ολυμπία Οδός

Ένας χρόνος Ολυμπία Οδός ΟΛΥΜΠΙΑ PASS: η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικών διοδίων Υπηρεσίες λειτουργίας: 24 ώρες πλάι στον οδηγό Ένας χρόνος Ολυμπία Οδός Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες εργασίες βαριάς συντήρησης Ένας χρόνος Ολυμπία Οδός! Πέρασαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα