ΤΕΕ. ΗΜΕΡΙ Α Πρόληψη της ρύπανσης στη βιοµηχανία 23/10/2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΕ. ΗΜΕΡΙ Α Πρόληψη της ρύπανσης στη βιοµηχανία 23/10/2002"

Transcript

1 ΤΕΕ ΗΜΕΡΙ Α Πρόληψη της ρύπανσης στη βιοµηχανία 23/10/2002 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 96/61/ΕΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Γρύλλια Άρτεµις Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός

2 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 96/61/ΕΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρά την αξιόλογη πρόοδο, που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια στη µείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης από τις µεταλλουργικές µονάδες, ο σκοπός της παραγωγής και επεξεργασίας µετάλλων στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεν έχει ακόµη επιτευχθεί. Η ανάγκη για περαιτέρω µείωση, ιδιαίτερα από τις µεγάλες και ρυπογόνες µονάδες, όπως εκείνες που εντάσσονται στις διατάξεις της Οδηγίας 96/61/ΕΕ (IPPC), είναι προφανής (5). Η Οδηγία IPPC έχει ως θεµελιώδη σκοπό να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του µε την πρόληψη ή τη µείωση της ρύπανσης στη βάση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης. Η Οδηγία αν και, από νοµοθετική άποψη, υστερεί αρκετά σε περιβαλλοντικά στοιχεία, µπορεί να θεωρηθεί ότι συµµετέχει στην προώθηση της καινοτοµίας, στην οικονοµική και κοινωνική σύγκληση στην ΕΕ και στο δίκαιο ανταγωνισµό στην εσωτερική αγορά (5). Βασικό στοιχείο της αποτελεί η εφαρµογή των Βέλτιστων ιαθέσιµων Τεχνικών (ΒΑΤ), οι οποίες αποτελούν το πιο αποτελεσµατικό και προηγµένο στάδιο εξέλιξης µεθόδων λειτουργίας και συνιστούν καταρχήν τη βάση των οριακών τιµών εκποµπής για την αποφυγή ή τη µείωση των εκποµπών και των επιπτώσεων στο περιβάλλον στο σύνολό του. Τα εγχειρίδια, που αφορούν τα ΒΑΤ των µεταλλουργικών βιοµηχανιών, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί από το Ινστιτούτο IPTS στη Σεβίλλη, έχουν ολοκληρωθεί για τους κλάδους παραγωγής σιδήρου και χάλυβα, παραγωγής µη σιδηρούχων µετάλλων (πρωτογενής και δευτερογενής παραγωγή) και επεξεργασίας σιδηρούχων µετάλλων. Στη φάση της εξέλιξης βρίσκεται το εγχειρίδιο για τα χυτήρια, καθώς και το εγχειρίδιο για τα µεταλλευτικά απόβλητα. Τα εγχειρίδια των ΒΑΤ περιλαµβάνουν στοιχεία σχετικά µε τη δοµή του µεταλλουργικού κλάδου στην ΕΕ, τον αριθµό των µονάδων στην ΕΕ, εφαρµογές συγκεκριµένων τεχνικών, στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισµό των ΒΑΤ, τις Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές, παραδείγµατα συγκεκριµένων εφαρµογών και ορισµένα οικονοµικά στοιχεία. εν τέθηκαν όρια εκποµπών αλλά διακυµάνσεις ορίων, που έχουν σχέση µε την εφαρµογή συγκεκριµένης τεχνικής. 2

3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ 2.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Συλλογή σκόνης Συλλογή σκόνης µε συνδυασµό εξαγωγής των άµεσων απαερίων από την 4 η οπή του φούρνου ηλεκτρικού τόξου και από το κάλυµµα του φούρνου Dog house και hood system Ολικός εξαερισµός του κτιρίου (2) Αποκονίωση αερίων αποβλήτων Εφαρµογή ορθά σχεδιασµένου σακκόφιλτρου ώστε οι εκποµπές σκόνης (ηµερήσιες τιµές) να είναι < 5 mg /Nm 3 για τις νέες εγκαταστάσεις και < 15 mg /Nm 3 για τις υφιστάµενες Μείωση των εκποµπών PCDD/F και PCB µε χρήση κατάλληλης µετάκαυσης ή έγχυσης σκόνης λιγνίτη στον αγωγό που οδηγεί τα απαέρια στα σακκόφιλτρα ώστε οι εκποµπές PCDD/F να είναι < 0.5 ng /Nm (2) Προθέρµανση σκράπ Προθέρµανση σκράπ µε σκοπό την ανάκτηση θερµότητας από τα απαέρια του φούρνου, κατά την οποία επιτυγχάνεται εξοικονόµηση ενέργειας περίπου 60 kwh/t (2) ιαχείριση στερεών αποβλήτων Ελαχιστοποίηση των στερεών αποβλήτων µε ανακύκλωση της σκωρίας από τον EAF και της σκόνης των φίλτρων και ελαχιστοποίηση των στερεών αποβλήτων, που δεν µπορούν να ανακυκλωθούν και ελεγχόµενη διάθεση εάν δεν µπορεί να περιορισθεί η ποσότητά τους ιαχείριση υγρών αποβλήτων Για τα υγρά απόβλητα από τη συνεχή χύτευση : Ανακύκλωση κατά το δυνατόν του νερού ψύξης Καθίζηση / κροκίδωση των αιωρούµενων στερεών Αποµάκρυνση ελαίων. 2.2 ΘΕΡΜΗ ΕΛΑΣΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Αποσκωρίωση Εγκλεισµός της µηχανής αποσκωρίωσης και αποκονίωση µε σακκόφιλτρα ή ηλεκτροστατικά φίλτρα για απαέρια µε υψηλή υγρασία (εκποµπές σκόνης : 5-20 mg/nm 3 ) Ξεχωριστή συλλογή της «καλαµίνας» από την αποσκωρίωση (3). 3

4 2.2.2 Θερµική επεξεργασία Εφαρµογή γενικών µέτρων (κατάλληλος σχεδιασµός φούρνου ή εφαρµογή µέτρων καλής λειτουργικής πρακτικής και συντήρησης κ.ά.) Αποφυγή απωλειών θερµότητας κατά τη φόρτωση µε εφαρµογή κατάλληλων λειτουργικών ή κατασκευαστικών µέτρων (ελάχιστο άνοιγµα θύρας για τη φόρτωση, χρήση κατάλληλων θυρών για στεγανό κλείσιµο κ.ά.) Προσεκτική επιλογή καυσίµου και εφαρµογή αυτοµατισµών και ελέγχων στο φούρνο για βελτιστοποίηση των συνθηκών καύσης Μείωση του θείου στο καύσιµο έως 1% ή λήψη πρόσθετων µέτρων µείωσης SO 2 Ανάκτηση θερµότητας των απαερίων µε προθέρµανση της τροφοδοσίας Ανάκτηση θερµότητας των απαερίων µε χρήση αναγεννητικών κλιβάνων ή ανακοµιστών θερµότητας Χρήση δεύτερης γενιάς καυστήρων χαµηλών NOx Ανάκτηση θερµότητας των απαερίων για παραγωγή ατµού 10.Μείωση της θερµοκρασίας του αέρα προθέρµανσης (3) ιαχείριση υγρών αποβλήτων Χρήση κλειστών λειτουργικών συστηµάτων µε ρυθµούς ανακυκλοφορίας >95% Χρήση κατάλληλου συνδυασµού µεθόδων επεξεργασίας ώστε να επιτυγχάνονται οι τιµές : SS <20 mg/l, Oil <5 mg/l, Fe<10 mg/l, Cr tot <0.2 mg/l, Ni <0.2 mg/l, Zn <2 mg/l Ανακυκλοφορία της συλλεγόµενης στα συστήµατα επεξεργασίας σκωρίας στη µεταλλουργική διαδικασία Αφύγρανση της συλλεγόµενης ελαιώδους ιλύος µε σκοπό την ασφαλή διάθεσή της (3). 2.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ιαχείριση υγρών αποβλήτων Τα συστήµατα επεξεργασίας θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών και η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων να είναι τέτοια ώστε να αποµακρύνονται τα στερεά και τα έλαια ή πίσσες και να εξουδετερώνονται τα όξινα συστατικά. Σε µεγάλο αριθµό εγκαταστάσεων τα νερά ψύξης και τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα, συµπεριλαµβανοµένων των οµβρίων, ανακυκλώνονται στην παραγωγική διαδικασία. Μέθοδοι επεξεργασίας που συµπεριλαµβάνονται στα ΒΑΤ είναι ανάλογα µε την περίπτωση αδρανοποίηση, κατακρήµνιση, καθίζηση, ηλεκτρόλυση ή φίλτρανση. Οι συγκεντρώσεις, συνδεδεµένες µε χρήση ΒΑΤ, σε κύρια στοιχεία στα υγρά απόβλήτα είναι: Cu<0.1 mg/l, Pb<0.05 mg/l, As<0.01 mg/l, Ni<0.1 mg/l, Cd<0.05 mg/l, Zn<0.15 mg/l (4). 4

5 2.3.2 Αντιµετώπιση αερίων εκποµπών Τα ΒΑΤ για την αντιµετώπιση των αερίων εκποµπών (4) παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα : ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Σακκόφιλτρο Σκόνη :1-5 mg/nm 3 Εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της σκόνης Φίλτρο άνθρακα C tot <20 mg/nm 3 Φαινόλες <0.1 mg/nm 3 Μετακαυστήρας C tot < 5-15 mg/nm 3 ιοξίνες < ng/nm 3 PAH < 200µg/Nm 3 Υγρό ηλεκτροστατικό φίλτρο Κεραµικό φίλτρο Σκόνη < 5 mg/nm 3 Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της σκόνης, της υγρασίας και της θερµοκρασίας Υγρά / ξηρή πλυντρίδα αλουµίνας SO 2 < mg/nm 3 Πίσσα <10 mg/nm 3 Χλώριο <2 mg/nm 3 Πλυντρίδα αλουµίνας Σκόνη : 1-5 mg/nm 3 HC < 2 mg/nm 3 PAH < 200 mgc/nm 3 Μετακαυστήρας χαµηλών NO x <100 mg/nm 3 Υψηλότερες τιµές συνδέονται µε Μετακαυστήρας έγχυσης οξυγόνου < mg/nm 3 εµπλουτισµό οξυγόνου για µείωση της ενέργειας Ηλεκτροστατικό φίλτρο Απορρόφηση ασβέστη / άνθρακα και σακκόφιλτρο PAH<200 mg/nm 3 HC (πτ.) <20 mgc/nm 3 HC (συµπ.) <2 mgc/nm Τεχνικές ανάκτησης ενέργειας Χωριστή ξήρανση των συµπυκνωµάτων σε χαµηλές θερµοκρασίες Ψύξη των απαερίων πριν οδηγηθούν στο σακκόφιλτρο Χρήση θερµότητας από τα θερµά απαέρια της τήξης για προθέρµανση του φορτίου της τήξης Καύση του CO που παράγεται από το φούρνο ηλεκτρικού τόξου ως καύσιµο σε διάφορες παραγωγικές διαδικασίες, για παραγωγή ατµού ή άλλης ενέργειας Επανακυκλοφορία των απαερίων στον καυστήρα έγχυσης οξυγόνου µε παράλληλη µείωση των NΟx (4). 5

6 2.3.4 Τεχνικές πρόληψης και καταστροφής διοξινών Χρήση ορθά σχεδιασµένων και ορθά λειτουργούντων µετακαυστήρων Επίτευξη βέλτιστων συνθηκών καύσης (έγχυση οξυγόνου στο πάνω µέρος του φούρνου για εξασφάλιση πλήρους καύσης) Απορρόφηση σε φίλτρο άνθρακα Υψηλή απόδοση αποκονίωσης Ποιοτικός έλεγχος των σκράπ Επεξεργασία της κατακρατούµενης σκόνης σε υψηλές θερµοκρασίες για καταστροφή των διοξινών και την ανάκτηση των µετάλλων. Οι συγκεντρώσεις των διοξινών που επιτυγχάνονται µε συνδυασµό αυτών των τεχνικών είναι µικρότερες από 0.1 έως 0.5 ng/m 3 (4). 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Οι υφιστάµενες µεταλλουργικές µονάδες στην Ελλάδα, που εντάσσονται στις διατάξεις της Οδηγίας IPPC, είναι περίπου 20 (6). Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται είναι οι ακόλουθες (6) : Παραγωγή σιδήρου και χάλυβα σε φούρνο ηλεκτρικού τόξου (Αριθµός µονάδων :4) Χύτευση σιδηρούχων µετάλλων (τήξη χυτοσιδήρου σε ορθοκάµινο και χύτευση σε τυπώµατα παραγόµενα στην ίδια µονάδα (Αριθµός µονάδων: 1) Επεξεργασία σιδηρούχων µετάλλων µε θερµή έλαση, ψυχρή έλαση, γαλβανισµό, παραγωγή σύρµατος κ.ά. (Αριθµός µονάδων :4) Πρωτογενής παραγωγή µη σιδηρούχων µετάλλων (αλουµίνιο µε ηλεκτρόλυση µε χρήση προεψηµένων ηλεκτροδίων και αυτόµατη σηµειακή τροφοδοσία της αλουµίνας, συµπεριλαµβανοµένης στην ίδια εγκατάσταση της παραγωγής αλουµίνας µε τη µέθοδο Bayer και σιδηρονικέλιο µε προαναγωγή λατερίτη σε περιστροφικές καµίνους, αναγωγική τήξη σε ηλεκτρικές καµίνους και εµπλουτισµό του σιδηρονικελίου σε µεταλλάκτες OBM) (Αριθµός µονάδων :2) ευτερογενής παραγωγή µη σιδηρούχων µετάλλων και συγκεκριµένα αλουµινίου από σκράπς αλουµινίου, χαλκού από καθόδια χαλκού, µολύβδου από ανακυκλωµένους συσσωρευτές και ψευδαργύρου (Αριθµός µονάδων : 10) Επιφανειακή επεξεργασία αλουµινίου (διέλαση, ανοδίωση, ηλεκτροστατική βαφή κ.ά.) (Αριθµός µονάδων : 5). 6

7 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 4.1 Χρησιµοποίηση των εγχειριδίων των ΒΑΤ - Προβλήµατα Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στα εγχειρίδια των ΒΑΤ, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί από το IPTS της Σεβίλλης πρόκειται να αποτελέσουν πολύτιµο βοήθηµα για τις υπηρεσίες, κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των βιοµηχανιών, τους εκπροσώπους των βιοµηχανικών µονάδων και για όσους γενικά ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τις µεταλλουργικές µονάδες, που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα προτεινόµενα ΒΑΤ. Η οργάνωση της ανταλλαγής πληροφοριών για τα ΒΑΤ και στη συνέχεια ο τρόπος χρησιµοποίησης των εγχειριδίων στα αδειοδοτικά συστήµατα των κρατών - µελών της ΕΕ αποτελεί σήµερα από τα πλέον κρίσιµα θέµατα για τις βιοµηχανικές µονάδες. Έως σήµερα δεν είναι εµφανής ο τρόπος χρησιµοποίησης των στοιχείων των εγχειριδίων από τις αδειοδοτικές αρχές δεδοµένου ότι τα προτεινόµενα ΒΑΤ δεν έχουν ισχύ Οδηγίας. Η καθολική επιβολή τους σε όλες τις µονάδες της ΕΕ ενδέχεται να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα δεδοµένου ότι το κόστος εφαρµογής των ΒΑΤ είναι αρκετά υψηλό και στις περισσότερες των περιπτώσεων ενδέχεται να είναι απαγορευτικό για πολλές βιοµηχανικές µονάδες. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 (παρ. 4) της Οδηγίας για την αδειοδότηση των βιοµηχανικών µονάδων και τον καθορισµό ορίων εκποµπής για τις διάφορες ρυπαντικές ουσίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης εγκατάστασης, η γεωγραφική της θέση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. 4.2 Εφαρµογή των ΒΑΤ στις ελληνικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες Από τα στοιχεία των ΒΑΤ που αναφέρονται στα εγχειρίδια από το IPTS της Σεβίλλης µπορούµε να θεωρήσουµε ότι στις ελληνικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες εφαρµόζονται αρκετά από αυτά, κυρίως όσον αφορά: στις τεχνικές στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, όπως οι µέθοδοι πρωτογενούς παραγωγής µετάλλων, οι χρησιµοποιούµενοι φούρνοι κ.ά. στην αντιµετώπιση των αερίων αποβλήτων στα κύρια στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, όπως η ορθή λειτουργία σακκοφίλτρων, πλυντρίδων, ηλεκτροστατικών φίλτρων κ.ά. στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, που προκύπτουν από τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. στα όρια διάθεσης των υγρών αποβλήτων σε αποδέκτες. 4.3 Προβλήµατα εφαρµογής των ΒΑΤ Τα προβλήµατα, που παρατηρούνται σε αρκετές από τις ελληνικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες, σε σχέση µε την εφαρµογή των ΒΑΤ, περιλαµβάνουν: αποκλίσεις σχετικά µε τα όρια αέριων εκποµπών 7

8 µη εφαρµογή συστηµάτων αντιρρύπανσης σε δευτερεύοντα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ελλειµµατική διενέργεια µετρήσεων και καταγραφής αερίων εκποµπών χρήση καυσίµου µε υψηλό ποσοστό θείου (µαζούτ), µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση των αερίων εκποµπών µη αποτελεσµατική χρήση ενέργειας, ώστε να έχουµε εξοικονόµηση ενέργειας ανεπαρκής εφαρµογή τεχνικών ανάκτησης θερµότητας µη εφαρµογή τεχνικών καταστροφής των διοξινών έλλειψη ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζοµένων σχετικά µε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών θεµάτων από την ηγεσία των βιοµηχανιών ως θέµατα δευτερεύοντα. 4.4 Προτάσεις Τα ΒΑΤ αποτελούν το εργαλείο, τόσο για την εξισορρόπηση των τεχνολογικών ανισορροπιών, που υπάρχουν στην Ε.Ε., όσο και για την επιτυχή αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, που προκύπτουν από τη λειτουργία των βιοµηχανιών. Θα πρέπει να θεωρούνται ως πρόκληση και ευκαιρία για τον εκσυγχρονισµό και την αύξηση της απόδοσης των παραγωγικών διαδικασιών µέσω µέτρων υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας (5). Για το λόγο αυτό και για να είναι επωφελής η εφαρµογή τους, τόσο για τη ιοίκηση, όσο και για τις βιοµηχανίες, προτείνονται τα ακόλουθα : α. Ως το 2007, έτος κατά το οποίο οι υφιστάµενες βιοµηχανίες θα πρέπει να εφαρµόσουν τις διατάξεις της Οδηγίας, θα πρέπει οι ελληνικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες: να ενηµερώνονται για τις εξελίξεις ιδιαίτερα κατά τη φάση της διαµόρφωσης ή αναθεώρησης των ΒΑΤ από το IPTS της Σεβίλλης να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να έχουν επιτύχει εφαρµογή των ΒΑΤ σε κάθε επέκταση / εκσυγχρονισµό να λαµβάνουν υπόψη τους τα ΒΑΤ να διενεργούν µετρήσεις / αναλύσεις των αέριων εκποµπών τόσο στα κύρια, όσο και στα δευτερεύοντα σηµεία της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και των υγρών και στερεών αποβλήτων να εκπαιδεύουν / κατευθύνουν το προσωπικό σε θέµατα περιβαλλοντικού χαρακτήρα να φροντίζουν για τη συµµόρφωσή τους µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία γενικότερα. β. Από την άλλη πλευρά οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος θα πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για : άσκηση συστηµατικού ελέγχου µε σκοπό τη συµµόρφωση των βιοµηχανιών µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία 8

9 τροποποίηση της νοµοθεσίας (Π 1180/81) µε θέσπιση αυστηρότερων ορίων αέριων εκποµπών αλλά και θέσπιση ορίων εκποµπών για ρυπαντικές ουσίες, οι οποίες εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας και έως σήµερα δεν περιλαµβάνονται στην εθνική νοµοθεσία επιβολή στοιχείων των ΒΑΤ στις βιοµηχανικές µονάδες µέσω των Αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λαµβανοµένων υπόψη των χαρακτηριστικών της εγκατάστασης, της γεωγραφικής της θέσης και τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες επιβολή των ΒΑΤ άµεσα στις νέες µονάδες προετοιµασία για τη θεσµοθέτηση πλαισίου, που θα αφορά την υποχρέωση των βιοµηχανιών, που εµπίπτουν στην Απόφαση 2000/479/ΕΚ (µητρώο εκποµπών ρύπων) να δηλώνουν στοιχεία των εκποµπών τους θεσµοθέτηση µέτρων για την αποξήλωση των βιοµηχανιών µετά το πέρας λειτουργίας τους και την ανάγκη επαναφοράς του εδάφους στην προηγούµενη µορφή του εξασφάλιση της πρόσβασης του κοινού στις αιτήσεις για αδειοδότηση, στις αποφάσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης κ.ά. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Οδηγία 96/61/ΕΚ (L 257/26) σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. 2. Best Available Techniques Reference Document on the production of iron and steel, IPTS (Seville), Best Available Techniques Reference Document on the ferrous metals processing, IPTS (Seville), Best Available Techniques Reference Document on the production of non-ferrous, IPTS (Seville), European Conference on «The Sevilla process: a driver for environmental performance in industry» Stuttgart, April ΥΠΕΧΩ Ε, Εξέταση των τεχνολογιών πρόληψης και περιορισµού της ρύπανσης των Ελληνικών βιοµηχανιών παραγωγής και µεταποίησης µετάλλων της παρ. 2 του παραρτήµατος I της Οδηγίας 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης και υποβολή προτάσεων για εφαρµογή των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών, ΙΕΜ και Τρίεδρος Μελετητική,

ΦΑΡΜΑΚΗ ΡΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΡΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (IPPC)» ΦΑΡΜΑΚΗ ΡΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες πρόληψης και περιορισµός της ρύπανσης στη χηµική βιοµηχανίας

Τεχνολογίες πρόληψης και περιορισµός της ρύπανσης στη χηµική βιοµηχανίας Τεχνολογίες πρόληψης και περιορισµός της ρύπανσης στη χηµική βιοµηχανίας. Οικονοµίδης Η µελέτη Εξέταση των τεχνολογιών πρόληψης και περιορισµού της ρύπανσης των Ελληνικών Χηµικών βιοµηχανιών της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευθύµιος Νταρακάς Θεσσαλονίκη 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΩΤΡΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΩΤΡΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΩΤΡΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328Β/06-05-1993) «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο:Ο ΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την

Κείµενο:Ο ΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΡΙΘ. L 257 της 10/10/1996 σ. 0026-0040 Κείµενο:Ο ΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ i ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α. Αγγελάκης, Πολιτικός Μηχανικός Κ. Βούρβαχη, Χηµικός Μηχανικός Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ι. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΛΙΟΛΙΟΥ. του. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σαββάκης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΛΙΟΛΙΟΥ. του. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σαββάκης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΛΙΟΛΙΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σαββάκης Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. Κρήτης Ηράκλειο Ιούνιος 2014 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Σελίδα 1 από 28 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) 2 η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ( 2,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε... 2 2.1. ΙΣΤΟΡΙΑ...2 2.2. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...3 2.2.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινη Χημεία ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Α. Ι. Ζουµπούλης * και Γ. Τράσκας Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας & Βιοµηχανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας (Box 116) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές ENVECO A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: 210 8650214

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα 662 ΠερΔικ 4/2009 (ΕΤΟΣ 13ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΝ Παρά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Περί Απολογισμού 1. 2. Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 3. 3. Η Εταιρική Υπευθυνότητα για τη ΧΑΛΚΟΡ 4. 4. Οικονομική Επίδραση 6

Περιεχόμενα. 1. Περί Απολογισμού 1. 2. Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 3. 3. Η Εταιρική Υπευθυνότητα για τη ΧΑΛΚΟΡ 4. 4. Οικονομική Επίδραση 6 Περιεχόμενα 1. Περί Απολογισμού 1 2. Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 3 3. Η Εταιρική Υπευθυνότητα για τη ΧΑΛΚΟΡ 4 4. Οικονομική Επίδραση 6 5. Περιβαλλοντική Επίδραση 20 6. Κοινωνική Επίδραση 32 7. Πίνακας Αντιστοίχισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Δήλωση

Περιβαλλοντική Δήλωση Περιβαλλοντική Δήλωση 2009 Περιβαλλοντική Δήλωση 2009 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 761/2001 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Στην Αθήνα, σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου 2012, οι πιο κάτω φορείς: 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΧΥΤΑ», ΜΠ-439 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα