TSIRIKOS Group. [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 TSIRIKOS Group [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ]

2 Οι εξοπλισμοί και τα εξαρτήματά επεξεργασίας τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κώδικες GMP (Good Manufacturing Practices) και GHP (Good Hygiene Practices). Αυτό συνεπάγεται σχεδιασμό και κατασκευή τους με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι δυνητικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων από την εγκατάστασή τους και κατά την χρήση και λειτουργία τους. Οι βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι : - Καταλληλότητα υλικού - Κατεργασίες επιφανειών - Ποιότητα επιφανειών - Μορφή για αποτελεσματική εξυγίανση Καταλληλότητα υλικού Τα υλικά κατασκευής των εξαρτημάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός πλαίσιο, 1935/2004/ΕΚ, θέτει τις βασικές απαιτήσεις τεκμηρίωσης και ελέγχου για τα υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα. Αυτός συμπληρώνεται από άλλους κοινοτικούς κανονισμούς και οδηγίες (2002/72/ΕΚ, 975/2009/ΕΚ, κ.α.) και τις τροποποιήσεις τους, που σχετίζονται με ομάδες υλικών και περιλαμβάνουν : Καταλόγους με επιτρεπόμενες ουσίες/υλικά Ειδικές συνθήκες για τη χρήση αυτών των ουσιών/υλικών Βασικούς κανόνες για την διαπίστωση συμμόρφωσης Γενικά όρια μετανάστευσης των συστατικών των υλικών στα τρόφιμα Ειδικά όρια μετανάστευσης συγκεκριμένων ουσιών στα τρόφιμα Περαιτέρω η Κοινοτική Οδηγία 76/769/EEΚ, σχετίζεται με τους περιορισμούς διάθεσης και χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων υλικών και έχει εφαρμογή επίσης στα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) στο κεφάλαιο ΙΙ, εναρμονίζοντας τη κοινοτική νομοθεσία, αναφέρει τις απαιτήσεις για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΚΤΠ, τα υλικά και αντικείμενα αυτά πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές κατασκευής ώστε, υπό κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής τους, να μη μεταφέρουν στα τρόφιμα τα συστατικά τους σε ποσότητα που θα ήταν δυνατό : - Να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία - Να επιφέρει απαράδεκτη μεταβολή στη σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτήρων τους σελ. 2

3 Ειδικά και σύμφωνα με ευρωπαϊκά EN πρότυπα, τα υλικά που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να είναι: Ανθεκτικά στη διάβρωση Μη τοξικά Μη απορροφητικά (εκτός εάν αυτό είναι τεχνικά ή λειτουργικά αναπόφευκτο) Τα υλικά θα πρέπει επίσης να: μην μεταφέρουν ανεπιθύμητες οσμές, χρώματα ή κηλίδες μην συνεισφέρουν ούτε στην επιμόλυνση του τροφίμου, ούτε να έχουν δυσμενή επίπτωση στο τρόφιμο Στο άρθρο 22 του ΚΤΠ αναφέρονται τα μέταλλα και κράματα αυτών από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και ποτά κατά την προετοιμασία, παρασκευή, μεταφορά, αποθήκευση και συσκευασία τους. Η περιεκτικότητα κατά μάζα των στοιχείων που υπάρχουν στο επεξεργασμένο αλουμίνιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια % κατά μάζα: Σίδηρος + Πυρίτιο 1,0 Χρώμιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, νικέλιο, 0,1 έκαστο ψευδάργυρος, τιτάνιο Χαλκός 0,1% 0,2% (εάν Cr<0,05 Και Mn<0,05) Άλλα στοιχεία 0,05% έκαστο Η περιεκτικότητα κατά μάζα των στοιχείων, που προστίθενται στο αλουμίνιο για να παραχθούν τα επεξεργασμένα κράματα αλουμινίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις μέγιστες τιμές παρακάτω: Στοιχείο Πυρίτιο Σίδηρος Χαλκός Μαγγάνιο Μαγνήσιο Χρώμιο Περιεκτικότητα % κατά μάζα 13,5 2,0 0,6 4,0 11,0 0,35 Στοιχείο Νικέλιο Ψευδάργυρος Αντιμόνιο Ζιρκόνιο Τιτάνιο Άλλα στοιχεία Περιεκτικότητα 0,05 έκαστο 3,0 0,25 0,2 0,3 0,3 % κατά μάζα 0,15 συνολικά σελ. 3

4 Οι ανοξείδωτοι χάλυβες είναι κράματα με βάση το σίδηρο που περιέχουν χρώμιο από 12% έως 30% κατά μάζα. Η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα στους ανοξείδωτους χάλυβες, που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα και ποτά, για καθένα από τα παρακάτω στοιχεία είναι: Ταντάλιο, νιόβιο και ζιρκόνιο 1,0 % Μολυβδαίνιο, τιτάνιο, αλουμίνιο και χαλκό 4,0 % Μόλυβδος 0,5 % Κάδμιο 0,05 % Αρσενικό 0,05 % Επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή τρόφιμα και ποτά με υλικά και αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα από κασσίτερο ή φύλλα κασσίτερου όταν αυτά περιέχουν Pb 0,5 %, As 0,05 %, Cd 0,05 % και κασσίτερο περισσότερο από 97%. Απαγορεύεται η άμεση επαφή των τροφίμων και ποτών με αντικείμενα από χαλκό, ψευδάργυρο και κράματα αυτών, με εξαίρεση: - Τα αντικείμενα παραγωγής και επεξεργασίας ειδών καραμελοποιίας, λοιπών προϊόντων μετά γλυκαντικών υλών του κεφαλαίου XIV του ΚΤΠ - Τα δοχεία απόσταξης παραγωγής οινοπνευματωδών ποτών και οινοπνεύματος - Τα μέσα μετάγγισης υγρών, όπως σωλήνες, κάνουλες, αντλίες κτλ Σύμφωνα με τον ΚΤΠ απαγορεύεται η χρήση μεταλλικών υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα και ποτά, όταν: τα τρόφιμα είναι ισχυρώς όξινα (ph<2) ή συντηρούνται με ξύδι, άλμη ή άλας με την επιφύλαξη ότι έχει γίνει επισμάλτωση επικάλυψη με πλαστικές ύλες. περιέχουν μόλυβδο >0,5% περιέχουν αρσενικό >0,05% περιέχουν κάδμιο>0,05% Στο άρθρο 26 του ΚΤΠ αναφέρονται επίσης εκτενώς πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές ελέγχου. Οι προμηθευτές πρώτης ύλης πιστοποιούν την καταλληλότητα της πρώτης ύλης προσκομίζοντας βεβαίωση καταλληλότητας, συνοδευόμενη από τα αναγκαία πιστοποιητικά σύστασης (χημικής ανάλυσης) και όπου απαιτείται τις δοκιμές καταλληλότητας σύμφωνα με τον ΚΤΠ και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. σελ. 4

5 Κατεργασίες Επιφανειών Επιτρέπονται οι κάτωθι κατεργασίες μετάλλων και κραμάτων τους : - Ανοδίωση αλουμινίων και κραμάτων του, αρκεί το στρώμα του σχηματιζόμενου κατά την ανοδίωση οξειδίου, μετά την τελική επεξεργασία, να έχει βέλτιστη αδράνεια και να μην έχει προσροφητικότητα - Επικασσιτέρωση με τις προϋποθέσεις του σημείου 2, μέρος Ε, άρθρο 22 ΚΤΠ - Επιχρύσωση, Επαργύρωση, Επιχρωμίωση, Επινικέλωση, εφόσον η επένδυση έχει γίνει από καθαρό χρυσό, άργυρο, χρώμιο και νικέλιο - Επιψευδαργύρωση βαρελιών και κάδων για τη μεταφορά ή αποθήκευση αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων - Επισμάλτωση Επικάλυψη με πλαστικές ύλες, με τις προϋποθέσεις του σημείου 5, μέρος Ε, άρθρο 22 ΚΤΠ Σύμφωνα με τον ΚΤΠ απαγορεύεται η χρήση μεταλλικών υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα και ποτά, όταν αυτά : παρουσιάζουν αποφλοιώσεις ή/και άλλες εμφανείς αλλοιώσεις έχουν υποστεί επεξεργασίες που δεν αναφέρονται παραπάνω (βλ. άρθρο 22 ΚΤΠ) Ποιότητα επιφανειών Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στις ρωγμές, στο ξεφλούδισμα, στην απολέπιση και στην τριβή. Οι επιφάνειες των υλικών και των επιστρώσεων θα πρέπει να είναι λείες και συνίσταται από ευρωπαϊκά EN πρότυπα, η επιφανειακή τραχύτητα να είναι σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: Μέθοδος κατασκευής Τραχύτητα (Rz) κατά ISO 468 Άμεση επαφή με τρόφιμα Έμμεση επαφή με τρόφιμα Εξέλαση, έλαση, σφυρηλάτηση Χύτευση Κατεργασμένο μηχανουργικά Έγχυση μετάλλου Έγχυση πλαστικού Επικάλυψη με χρώμα Επικάλυψη με πλαστικά Επικάλυψη με γυαλί Επικάλυψη με μέταλλο σελ. 5

6 Μορφή για αποτελεσματική εξυγίανση Οι εξοπλισμοί και τα εξαρτήματα τροφίμων θα πρέπει να καθαρίζονται εύκολα και όπου απαιτείται να επιδέχονται απολύμανση. Δεν θα πρέπει να γίνεται διείσδυση ανεπιθύμητης ύλης, ούτε το τρόφιμο να εξέρχεται από την περιοχή επεξεργασίας και στη συνέχεια να εισέρχεται πάλι σε αυτή. Ακολουθούν μερικές καλές πρακτικές για την επίτευξη των παραπάνω: Η σύνδεση δύο επιφανειών θα πρέπει να γίνεται έχοντας μια καμπυλότητα ακτίνας μεγαλύτερης από 3 mm. Οι σωληνώσεις θα πρέπει να ενώνονται με απόλυτη ευθυγράμμιση, ώστε να μην δημιουργούνται εσοχές στα σημεία σύνδεσης. Στεγανοποιητικές φλάντζες σκληρότητας 70 Shore, με 15% συμπίεση παρέχουν μια σύσφιξη που εμποδίζει την ανάπτυξη ή δίοδο βακτηρίων. Είναι σημαντικό να περιορίζεται η σύσφιξη σε σημείο που να μην καταστρέφεται η δομή του ελαστομερούς με αποτέλεσμα την απώλεια πίεσης επαφής. Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να προκύψει σε απώλεια της ελαστικότητας λόγω γήρανσης του ελαστικού. Σε υψηλές θερμοκρασίες μη ελαστικά υλικά χαλαρώνουν υπό πίεση με αποτέλεσμα μόνιμη διαρροή λόγω μεγάλης διαφοράς στο ρυθμό θερμικής διαστολής μετάλλου και πλαστικού. Οι κυλισιοτριβείς (ρουλεμάν) θα πρέπει είτε να βρίσκονται εκτός των περιοχών επαφής με τρόφιμα είτε να λιπαίνονται με food grade λιπαντικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου αυτό είναι δόκιμο, η λίπανση μπορεί να γίνεται από το ίδιο το τρόφιμο. σελ. 6

7 TSIRIKOS GROUP Σχεδιασμός, κατασκευή, επισκευή Εξαρτημάτων Επεξεργασίας Τροφίμων 28 ης Οκτωβρίου 38, 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Πειραιάς τηλ: , Fax: σελ. 7

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα Γενικό Χηµείο του Κράτους, Β Χηµική Υπηρεσία Αθήνας Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή µε τρόφιµα: Η κατάσταση στην Ελλάδα ανάη Θεοφίλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Μετάλλων & Ανόργανων Υλών Το Γ.Χ.Κ. πραγµατοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 7

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 7 ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 7 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Το παρόν εγχειρίδιο αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε από το ΔΣ του ΕΦΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Βασικός σκοπός της Τεχνολογίας Παραγωγής, είναι η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας αντικειμένων επιθυμητής μορφής και ιδιοτήτων. Για την παραγωγή αυτή χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 34 ΣΤΟΧΟΙ Με τη συμπλήρωση του μέρους αυτού ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Εξηγεί τους όρους «Μεταλλουργία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ: ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙ - ΚΕΡΑΜΙΚΑ. Χυτοσίδηρος (C>2%) (Cast Iron) Χάλυβας (C 2%) (Steel)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ: ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙ - ΚΕΡΑΜΙΚΑ. Χυτοσίδηρος (C>2%) (Cast Iron) Χάλυβας (C 2%) (Steel) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ: Νίκος Θωμαΐδης ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙ - ΚΕΡΑΜΙΚΑ Εργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ Κράματα Σιδήρου: Χυτοσίδηρος (C>2%) (Cast Iron) Χάλυβας (C 2%) (Steel) Κοινός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Το παρόν εγχειρίδιο αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε από το. Σ. του ΕΦΕΤ µε την υπ αριθµ. 151/30-11-2004 απόφαση. Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, παραγωγή ή διάθεση του παρόντος έργου ή µέρους αυτού. 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές νερού Λεβήτων, σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΝ 12953-10 και ΕΝ 12953-12 Πίνακας περιεχομένων

Προδιαγραφές νερού Λεβήτων, σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΝ 12953-10 και ΕΝ 12953-12 Πίνακας περιεχομένων Προδιαγραφές νερού Λεβήτων, σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΝ 12953-10 και ΕΝ 12953-12 Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής των οδηγιών λειτουργίας... 2 2 Όροι και επεξηγήσεις... 2 3 Ρύθμιση συνθηκών... 2 4

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟ ΝΑΝΤΙΜΑ Εξάµηνο: 5ο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1 Π α ρ ά ρ τ η μ α Τεχνίτης Ελασματουργός Σελίδα 1 Τεχνίτης Ελασματουργός Τεχνίτης Ελασματουργός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Science & Quality. Mέλι: Κατηγορίες µελιού, οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, επιµολυντές. Yλικά συσκευασίας σε επαφή µε τα τρόφιµα

Science & Quality. Mέλι: Κατηγορίες µελιού, οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, επιµολυντές. Yλικά συσκευασίας σε επαφή µε τα τρόφιµα H EL LA S CHEM HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ www.hellaschem.gr Science & Quality Mέλι: Κατηγορίες µελιού, οργανοληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Χηµική επιµετάλλωση. Σπυρίδων Ανδριόπουλος. Αικατερίνη Ρηγάκη

Χηµική επιµετάλλωση. Σπυρίδων Ανδριόπουλος. Αικατερίνη Ρηγάκη Χηµική επιµετάλλωση Σπυρίδων Ανδριόπουλος Αικατερίνη Ρηγάκη Περιεχόµενα Σελίδες Α. Εισαγωγή 2 Β. Μη ηλεκτρολυτικές επιµεταλλώσεις Κατηγορίες 6 Γ. Μη καταλυόµενες χηµικές επιµεταλλώσεις 7. Αυτό καταλυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1121.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουμίνιο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R1935 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4.1 Υγιεινή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο όρος Υγιεινή αφορά όλα τα µέτρα που απαιτούνται για να είναι τα τρόφιµα ασφαλή και υγιεινά. Τα µέτρα αυτά καλύπτουν όλα τα στάδια µετά την πρωτογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 25/2015 Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 ΑΘΗΝΑ 2003

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 ΑΘΗΝΑ 2003 Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 ΑΘΗΝΑ 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων- ΕΦΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων Σχέδιο ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Προς Διαβούλευση Αθήνα 01-02-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β.ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Μέρος 1. Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Γενικά. 5. Μέρος 2 Κανόνες υγιεινής για τους χώρους τροφίμων των ξενοδοχείων 11

Μέρος 1 Γενικά. 5. Μέρος 2 Κανόνες υγιεινής για τους χώρους τροφίμων των ξενοδοχείων 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέρος 1 Γενικά. 5 1.1.Εισαγωγή... 5 1.2.Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 7 «Οδηγού Υγιεινής». 1.3. Ισχύουσα Νομοθεσία 7 1.4. Σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα