αναερόβιων συστημάτων απελευθέρωσης ενέργειας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αναερόβιων συστημάτων απελευθέρωσης ενέργειας."

Transcript

1 Απόσταση VO 2 800m 96,3 1500m 85,1 3km 77,8 Εκτίμηση αναερόβιων συστημάτων απελευθέρωσης ενέργειας.

2 Προμήθεια ΑΤP Μεταβολίτες μυ (από μυϊκή βιοψία) στη διάρκεια αγώνα 400m (51sec) Παράμετρος Ηρεμία Μετά 6-10 sec Μετά 30 sec εξάντληση ATP (mmol/kgr) CP (mmol/kgr) Γλυκογόνο (mmol/kgr) Γαλακτικό (mmol/kgr) ph 7,0 6,9 6,7 6,3

3 Ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου σε αγώνα 400m. κατανάλωση οξυγόνου ml/kg/min Απαιτήσεις σε Ο ml/kg/min Μέγιστη κατανάλωση Ο 2 70ml/kg/min χρόνος sec

4 Μυϊκό γλυκογόνο ή γλυκόζη ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΤP Α Ν Α Ε Ρ Ο Β Ι Α ΑΤP ΗΡΕΜΙΑ ΑΤP ΑΤP Γ Λ Υ Κ Ο Λ Υ Σ Η Πυροσταφυλικό Αερόβια γλυκόλυση ΑΤP ΑΤP

5 ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ATP ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΗΜΙΑΝΤΟΧΗΣ-ΑΝΤΟΧΗΣ Απόσταση (m) % συμμετοχή αναερόβιων συστημάτων % συμμετοχή αερόβιας γλυκόλυσης , , ,000 5,9 94,1 10, ,0975 1,2 98,8 42,195 0,5 99,5

6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΜΕΓΙΣΤΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΓΛΥΚΟΛΥΣΗΣ 30-55ml/kg/min (υπομέγιστος ρυθμός) 50-80ml/kg/min (μέγιστος ρυθμός-ισχύς αερόβιου μεταβολισμού)

7 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΣΧΥ: Το μέγιστο ποσό ενέργειας που μπορεί να παραχθεί από τα αναερόβια συστήματα στη διάρκεια μέγιστης άσκησης στη μονάδα του χρόνου. ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Το συνολικό ποσό ενέργειας που είναι διαθέσιμο από τα αναερόβια συστήματα για εκτέλεση έργου.

8 Maximal Power and Capacity of the Three Energy Systems System Max Power (kcal min -1 ) Max Capacity (kcal) Immediate Anaerobic glycolysis Aerobic

9 Επίδοση στους δρόμους μεσαίων-μεγάλων αποστάσεων Aναερόβια ικανότητα Δρομική οικονομία Aερόβια ικανότητα Ισοδύναμο απόστασης της αναερόβιας ικανότητας. Ταχύτητα στη μέγιστη αερόβια ικανότητα

10 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ-ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Υπολογισμένη μέγιστη ισχύ και ικανότητα πάνω σε κυκλοεργόμετρο για μέσο άνδρα 70kg και προπονημένο σε δρόμους ταχύτητας. Μέγιστη ισχύ (kj/min) Μέγιστη ικανότητα (kj) ΣΥΣΤΗΜΑ Μέσος άνδρας Προπονημένος Μέσος άνδρας Προπονημένος Μυϊκό ATP και CP Αναερόβια γλυκόλυση

11 ΗΛΙΚΙΑ 6% μείωση/10έτη περίπου μετά τα 20 Μακροχρόνια διακύμανση αναερόβιας ικανότητας % διαφορά αναερόβιας ικανότητας ΗΛΙΚΙΑ (έτη)

12 ΦΥΛΟ Διαφορές κατά φύλο τριών μέγιστων δοκιμασιών πάνω σε κυκλοεργόμετρο (kj/kg) Δοκιμασία Άνδρες (n=33) Γυναίκες (n=33) Γυναίκες/Άνδρες 10sec ,63 30sec ,65 90sec ,65

13 ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ-ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (<10sec) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (30-90sec) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΧΡΕΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΛΛΕΙMMA ΟΞΥΓΟΝΟΥ

14 ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (<10sec) Margaria staircase test Quebec 10sec test (cycle ergometer) Maximal isokinetic test Wingate 6sec test (cycle ergometer)

15 ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (30-90sec) 30 sec wingate test Quebec 90 sec 60 sec vertical jump test (Bosco)

16 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΠΛΕΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΥΡΟΤΗΤΑ; εργομετρικά τεστ (wingate, Margaria - Kalamen test, Quebec ) απεικονίζουν, παρά μετρούν, τις διαδικασίες απελευθέρωσης ενέργειας στη δυναμική άσκηση μικρής διάρκειας.

17 Η δοκιμασία αναρρίχησης σκαλοπατιών με μέγιστη ταχύτητα (Margaria et al., 1966) έχει δεχθεί αρνητική κριτική διότι υπερεκτιμά την μέγιστη ισχύ των δοκιμαζόμενων που είναι υπέρβαροι, ούτε όπως φαίνεται κάνει διαχωρισμό μεταξύ ομάδας ελέγχου και ατόμων που έχουν γυμναστεί στην ταχύτητα (Thomson και Garvie, 1981). Κατά τον ίδιο τρόπο άλλο ένα σημείο κριτικής των δοκιμασιών που γίνονται σε κυκλοεργόμετρο είναι ότι τα αποτελέσματα απεικονίζουν τις συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Έτσι τα αποτελέσματα είναι εξειδικευμένα της κίνησης που γίνεται πάνω στο ποδήλατο και ίσως έχουν λιγότερη εφαρμογή στους αθλητές των άλλων αθλημάτων (Saltin, 1990). Ο Breckenholdt και Meyhew (1983) παρατήρησαν ότι οι διαφορές της τεχνικής και της μυϊκής συναρμογής στη διάρκεια εκτέλεσης τέτοιων δοκιμασιών έχουν την δυνατότητα να μπερδέψουν την ερμηνεία των φυσιολογικών ενεργειακών παραμέτρων.

18 Δοκιμασίες εκτίμησης αναερόβιας ικανότητας που βασίζονται στην απόδοση απαιτούν υπερμέγιστο μυϊκό έργο από την αρχή της δοκιμασίας με σημαντική μείωση της απόδοσης μετά από τα πρώτα 5sec. (απουσιάζει ο ρυθμός). Η συμμετοχή της αερόβιας γλυκόλυσης είναι σημαντική (wingate 35-40% περίπου). Η υψηλή συγκέντρωση γαλακτικού ακόμα και σε μικρής διάρκειας δοκιμασίες αποκλείει το σαφή διαχωρισμό αναερόβιας αγαλακτικής και γλυκολυτικής ικανότητας.

19 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τη χρήση της συγκέντρωσης του γαλακτικού στο αίμα για τον καθορισμό της αναερόβιας ισχύος και ικανότητας. Σημαντική διακύμανση του χρόνου συγκέντρωσης της μέγιστης τιμής του γαλακτικού στο αίμα (Fujitsuka et al., 1982). Ακόμαείναιδύσκοληημέτρησητηςμέγιστηςτιμήςτουγαλακτικούστοαίμαμετά από δρόμους ταχύτητας πολύ μικρής διάρκειας (Thomson και Garvie, 1981). Τη μέτρηση του γαλακτικού μετά την άσκηση πιθανόν να την επηρεάζουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η αγωνιστική τακτική (ειδικότερα στα 800 μέτρα). Οι Astrand και Rodahl επίσης επισημαίνουν την χαμηλή συσχέτιση μεταξύ της μέγιστης τιμής στο αίμα και της ποσότητας του γαλακτικού που πράγματι παράγεται στους μυς, εξαιτίας της ταυτόχρονης απομάκρυνσης από διαδικασία της γλυκονεογένεσης (Hermansen και Vaage, 1977) και της οξείδωσης (Brooks και Gaesser, 1980; MacRae et al., 1992). Το συμπέρασμα από τις μελέτες που έχουν παρουσιαστεί παραπάνω είναι ότι η μέτρηση της συγκέντρωσης του γαλακτικού στο αίμα δεν μπορεί από μόνη της να ποσοστοποιήσει την ικανότητα των αναερόβιων ενεργειακών συστημάτων (Saltin, 1990).

20 ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ RAST test 6Χ35m (10sec επαναφορά). Χαμηλή αξιοπιστία Τεχνικός εξοπλισμός απεικονίζει, παρά μετρά, τις διαδικασίες απελευθέρωσης ενέργειας στη δυναμική άσκηση μικρής διάρκειας

21 ΧΡΕΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Hill and Lupton, 1923) Κατανάλωση οξυγόνου ml/kg/min Γραφική αναπαράσταση κατανάλωσης οξυγόνου στη διάρκεια και μετά την άσκηση Χρόνος min Χρέος οξυγόνου

22 ΜΕΙΩΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Το συμπέρασμα από στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στη βιβλιογραφία είναι ότι: η μεταβολική αξία του ΧΟ δεν είναι ξεκάθαρη η αξιοπιστία της παραμέτρου είναι χαμηλή (Graham και Andrew, 1973; Ready et al., 1981) η ακρίβεια διαχωρισμού μεταξύ αθλητών με διαφορετική προπόνηση είναι επίσης χαμηλή (Graham και Andrew, 1973) η συσχέτιση με την μέγιστη και μέση ισχύ άλλων δοκιμασιών (W και W.kg -1 ) σε κυκλοεργόμετρο είναι μέτρια (Goslin και Graham, 1985). Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω η μέτρηση του ΧΟ είναι απίθανο να χρησιμοποιηθεί σαν αναίμακτη δοκιμασία αναφοράς, για τον καθορισμό της ενέργειας που προέρχεται από αναερόβιες πηγές.

23 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Kroch and Lindhard (1920) Κατανάλωση Ο2 ml/kgr -1 /min Περιοχή συσσωρευμένης έλλειψης Ο 2 VO 2 max 54 ml/kg/min Περιοχή πραγματικής μετρημένης κατανάλωσης Ο χρόνος άσκησης (min)

24 Υπολογισμός ΣΕΟ δοκιμαζόμενου. Μετρημένη κατανάλωση Ο 2 Υπολογισμένη κατανάλωση Ο 2 ml/kgr -1 /20sec -1 ταχύτητας 18km/h σε ml/kgr -1 /20sec -1 Έλλειψη Ο 2 σε ml/kgr -1 /20sec -1 (2-1) 4, ,25 15, ,175 20,25 9, ,571 20,25 7, ,959 20,25 7, ,041 20,25 5, ,377 20,25 2, ,713 20,25 2, ,413 (ml/kgr -1 /17sec -1 ) 17,21 (ml/kgr -1 /17sec -1 ) 1,80 (ml/kgr -1 /17sec -1 ) 157 Συσσωρευμένη έλλειψη Ο 2 = 51,77ml/kgr -1 Χρόνος άσκηση ς (sec)

25 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ Πρώτη παρουσίαση: Krogh & Linhard, 1920 Επανεκτίμηση: Christiansen & Hogberg, 1950 Αναβίωση: Hermansen & Medbo, 1984 Πρόταση ποσοστοποίησης αναερόβιας ικανότητας: Medbo et al, 1988) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ Ο 2 Αυξάνει όσο αυξάνει η ένταση της άσκησης (Christiansen and Hogberg, 1950) Η υψηλότερη τιμή παρατηρείται σε προσπάθεια διάρκειας 2-4min και παραμένει η ίδια έως τα 15min μέγιστης προσπάθειας. (Medbo, 1988; Olesen, 1992)

26 ΜΕΙΩΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ διαδικασία υπολογισμού κατανάλωσης οξυγόνου υπομέγιστων φορτίων. Στηρίζεται σε δύο φυσιολογικές υποθέσεις προκειμένου να υπολογιστεί: 1) η κατανάλωση οξυγόνου είναι σταθερή σε όλη τη διάρκεια της άσκησης έντασης μεγαλύτερης από το 100%VO 2 max όπως αυτό εξ αρχήςέχειπροταθείαπότους Krogh and Lindhard (1920) και 2) η γραμμική σχέση της κατανάλωσης οξυγόνου με την ταχύτητα που παρατηρείται σε υπομέγιστες εντάσεις συνεχίζεται και για ταχύτητες μεγαλύτερες από το 100% VO 2 max. Κατανάλωση Ο 2 ml/kgr -1 /min y = 3,087x + 5,2122 κοινό σημείο VO 2 ηρεμίας R 2 = 0, Ταχύτητα (km/h)

27 ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ

28 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Αναίμακτη Υψηλή αξιοπιστία (>0,90) Εγκυρότητα (συμφωνεί με τις αλλαγές στους μυϊκούς μεταβολίτες και τη συγκέντρωση γαλακτικού όταν αυτά μετατραπούν σε μονάδες οξυγόνου. Αξιολογεί τις μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν στο τρέξιμο σε επίπεδο. Διαχωρίζει δρομείς που πραγματοποίησαν διαφορετική μορφή προπόνησης Συσχετίζεται με τιμές μέσης ισχύος άλλων αναερόβιων δοκιμασιών

29 ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Βελτιώνεται (10-20%) μόνο με προπόνηση υπερμέγιστης έντασης (>100%VO 2 max). Συνεχόμενο τρέξιμο 70-80% VO 2 max (= ή ) Διαλειμματική προπόνηση % VO 2 max (= ή )

30 ΤΙΜΕΣ (ml/kg) ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ-ΗΜΙΑΝΤΟΧΗΣ- ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΑΝΤΟΧΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

31 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΗΜΙΑΝΤΟΧΗΣ- ΑΝΤΟΧΗΣ r=0,45-0,90 5km-400m Εισαγωγή παραμέτρου σε πολλαπλές παλίνδρομες εξισώσεις μαζί με καρδιαναπνευστικές παραμέτρους αυξάνει την ικανότητα πρόβλεψης της επίδοσης από τα 3km-400m.

32 Συνεισφορά αερόβιας γλυκόλυσης και αναερόβιων συστημάτων στην απελευθέρωση ενέργειας στα 400, 800, 1500 και 3000m. (από Fallowfield & Wilkinson, 1999) 400m 28,2km/h 800m 1:52 25,7km/h 1500m 3,51 23,4km/h 3km 8,15 21,8km/h

33 Συνεισφορά αερόβιας γλυκόλυσης και αναερόβιων συστημάτων στην απελευθέρωση ενέργειας στα 5, 10, 21,1 και 42,2km. (από Fallowfield & Wilkinson, 1999) 5km 21,5km/h 10km 20,5km/h 21,1 19,2km/h 42,2 17,9km/h

34 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ποσοστοποίηση της αναερόβιας ισχύος και ικανότητας παραμένει δύσκολη περιοχή. Δοκιμασίες που στηρίζονται στην απόδοση δίνουν πληροφορίες περισσότερο για τη μέγιστη μυϊκή ισχύ πολύ μικρών περιόδων άσκησης (<5sec). Το συσσωρευμένο έλλειμμα οξυγόνου φαίνεται ότι ποσοστοποιεί συνολικά τα αναερόβια συστήματα και θα ήταν ακόμα πιο ελκυστική αν ήταν απλούστερη στον υπολογισμό της.

35 Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν σε μελλοντικές έρευνες ;;;; Εξέλιξη του Ελλείμματος Οξυγόνου από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση. Σχέχη τιμών Ε.Ο. μεταξύ διαφόρων μορφών άσκησης. Πόσο ευαίσθητο είναι το Ε.Ο. να καθορίζει τις προσαρμογές της προπόνησης. Διακύμανση αναερόβιας ισχύος και ικανότητας στη διάρκεια της ημέρας. Επίδραση μεθόδων προπόνησης στην αναερόβια ισχύ και ικανότητα. Επίδραση όγκου προπόνησης και συχνότητας στη βελτίωση και διατήρηση αναερόβιας ισχύος και ικανότητας. Μείωση προσαρμογών μετά από αποχή από προπόνηση στην αναερόβια ισχύ και ικανότητα. Διακύμανση αναερόβιας ισχύος και ικανότητας στον ετήσιο μακρόκυκλο.

ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Γ εξάµηνο σπουδών Υπό ρ Παναγιώτη Β. Τσακλή Αναπληρωτή Καθηγητή Εµβιοµηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3 Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση, Αξιολόγηση της Αντοχής σε Ελεύθερα Αθλούμενους και Δρομείς Υγείας

Βελτίωση, Αξιολόγηση της Αντοχής σε Ελεύθερα Αθλούμενους και Δρομείς Υγείας Βελτίωση, Αξιολόγηση της Αντοχής σε Ελεύθερα Αθλούμενους και Δρομείς Υγείας Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. kellis@phed.auth.gr info@metrisislab.gr Καθοδήγηση ρύθμιση της προπονητικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Συστήµατα ενέργειας για την άσκηση Το ανθρώπινο σώµα έχει δοµηθεί ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Εισηγητής: Πήδουλας Γεώργιος Msc. 1 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Βελτιώνει την κεντρική και περιφερική ροή αίματος και ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Του Σπύρου Κέλλη, Καθηγητή προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ, επιστημονικού υπεύθυνου του εργομετρικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. kellis@phed.auth.gr spiros@metrisislab.gr Καθοδήγηση ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.gr Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B ΟΡΙΣΜΟΣ Γενικά με τον όρο αντοχή εννοούμε την φυσική (σωματική) και ψυχική ανθεκτικότητα του παίκτη στην κόπωση σε επιβαρύνσεις μεγάλης διάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης 1 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1 Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης Η µεταφορά ενέργειας στο σώµα διαφέρει ανάλογα µε το είδος της άσκησης, τη διάρκεια, την ένταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕ ΙΟΥ ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 -- ΠΕΡΙΛΗΨΗ -- Η αϖόδοση στο ϖοδόσφαιρο εξαρτάται αϖό ϖολλούς ϖαράγοντες οι κυριότεροι αϖό τους οϖοίους είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.ΤΕ.Τ.., ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.ΤΕ.Τ.., ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.ΤΕ.Τ.., ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κα ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της αντοχής στο ποδόσφαιρο. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ανάπτυξη της αντοχής στο ποδόσφαιρο. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ανάπτυξη της αντοχής στο ποδόσφαιρο Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικά ερωτήματα και προβληματισμοί για το σχεδιασμό προπόνησης αντοχής Είναι η αντοχή σημαντική για το ποδόσφαιρο; Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ;

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Η VO 2 µετρά την κατανάλωση οξυγόνου και συνήθως αναφέρεται στον όγκο οξυγόνου που καταναλώνεται σε 1 λεπτό. Τα παρακάτω γραφόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ Σημειώσεις από τις παραδόσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise Physiology Oral & Poster Presentations of the 17 th International

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Εργοφυσιολόγος Συντονιστής Τοµέα Φυσικής & Πολιτισµικής Αγωγής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Στον όρο φυσική κατάσταση έχουν αποδοθεί κατά καιρούς πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣτοιχεIα διατροφhς - ΔιατροφH νeων κωπηλατων

ΣτοιχεIα διατροφhς - ΔιατροφH νeων κωπηλατων 5 KEΦΑΛΑΙΟ A ΣτοιχεIα διατροφhς - ΔιατροφH νeων κωπηλατων Μ. ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ Η αξιολόγηση απόδοσης στον αγώνα, αλλά και στην προπόνηση, κωπηλασίας απαιτεί υπερβολικές ποσότητες ενέργειας. Έχει υπολογισθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Κων/νος Μανδρούκας ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΑΓΚΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

To Σκι Αντοχής. Επιμέλεια: Τσουρέκας Τιμολέων

To Σκι Αντοχής. Επιμέλεια: Τσουρέκας Τιμολέων To Σκι Αντοχής Επιμέλεια: Τσουρέκας Τιμολέων Δεκέμβριος 2006 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ Το παρόν έντυπο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σητείας. Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σητείας. Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σητείας Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΝΑΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις του μαθήματος υποχρεωτικής επιλογής κατεύθυνσης: αγωνιστικός αθλητισμός ΕΠ064: ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΦΝΗ ΘΕΜΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΦΝΗ ΘΕΜΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΦΝΗ ΘΕΜΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Ε.Ι.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης κωδ. Μαθήματος N162 Τίτλος Διάλεξης Περιοδισμός για την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος και πρωτόκολλα προπόνησης για το bodybuilding Η Ισχύς ως Μηχανικό Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Η Αερόβια προπόνηση στην παιδική και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Εισαγωγή Αντοχή είναι η ικανότητα αντίστασης του παιδικού οργανισμού στην κόπωση. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Διατροφικές συνήθειες και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά σε επαγγελματίες αθλητές ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα