ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /04/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 8.845, , ,15 0,00 363,32 Μισθώµατα βοσκησιµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν /62) , , ,00 0, , Μισθώµατα ηµοτικής αγοράς (Πολύκεντρο) (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) , , , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,62 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , ,00 0,00 0,00 0, Τέλος εκµετάλευσης υπεδάφους 0,00 0, ,00 0,00 720, ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) , ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα.( Αγροί ) 5.768, ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 720,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,62 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,58 0, ,58 ΣΥΝΟΛΟ 021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,51 0, ,51 ΣΥΝΟΛΟ 031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , ,45 0, , Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - κατανοµή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν , , ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 044 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97).Γενικές Υπηρεσίες 5.384, , ,65 0, ,65 ΣΥΝΟΛΟ 045 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80).Γενικές Υπηρεσίες , , ,04 0, , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , , ,00 0, , ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) , , ,94 0, , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958). 653,81 731,00 665,41 0,00 665,41 ΣΥΝΟΛΟ , , ,39 0, ,39 ΣΥΝΟΛΟ , , ,49 0, ,49 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , ,52 0, , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , ,00 0, , Εισφορές ΣΥΝΟΛΟ 051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83). 961, , ,75 0, ,75 ΣΥΝΟΛΟ 052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,52 0, , Καταβολή Μισθωµάτων Νηπιαγωγείων , ,00 0,00 0,00 0, Καταβολή µισθωµάτων ΚΕΠ 0,00 0, ,00 0, , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) , , ,70 0, , Έσοδα του άρθρου 27 του Ν.3756/ , , ,51 0, ,51 ΣΥΝΟΛΟ , , ,73 0, ,73 ΣΥΝΟΛΟ , , ,73 0, ,73 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ).Γενικές Υπηρεσίες 7.691, , ,00 0, , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 192,30 215,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,20 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , , ,00 0, ,00 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, ,00

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ήµωνγενικές Υπηρεσίες , , ,00 0, ,00 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001).(ΣΑΤΑ ΣΧ.) , ,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12ν. 3274/2004) , , ,05 0, , Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης , ,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97) , ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ΣΥΝΟΛΟ , , ,05 0, , Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα , ,00 0,00 0,00 0, ΕΠΑ ΥΜ 3.238, ,00 0,00 0,00 0, ΤΟΠ.ΠΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , , ,63 0, , Πράσινο ταµείο ( πρώην ΕΤΕΡΠΣ) (αρθρο 5 του ν. 3044/2002) , ,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΩΣ ) 0,00 0, ,10 0, ,10 ΣΥΝΟΛΟ , , ,73 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,78 0, ,78 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες Έσοδα κληροδοτήµατος Τσίρου , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93).Γενικές Υπηρεσίες 6.538, , ,78 0, , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , ,66 0, , Παράνοµη στάθµευση ΣΗΕΣ 0,00 0,00 25,00 0,00 25, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων.γενικές Υπηρεσίες 1.922, , ,00 0, , Παράβολα ΣΥΝΟΛΟ , , ,44 0, , Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 115,38 129,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,44 0, ,44 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Έσοδα απο τεύχη δηµοπράτησεις 1.922, , ,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΛΟ 162 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανένα από τουσ λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 " ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" 0,00 0,00 504,00 0,00 504,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 0,00 0,00 504,00 0,00 504,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,22 0, ,22 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

6 2113 Τακιτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 0,00 0, ,83 0, , Τέλη 5% επι των ακαθ. κέντρων διασκέδασης 0,00 0, ,54 0, , Έσοδα απο επι των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων ( ) , , ,84 0, , Τέλος κοινοχρήστων χώρων 894, , ,17 207, ,73 ΣΥΝΟΛΟ , , ,38 207, ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , ,38 207, ,89 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Έκτακτα γενικά έσοδα. απο παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 0,00 0, ,00 0, , Λοιπά Έκτακτα γενικά έσοδα. 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 ΣΥΝΟΛΟ 221 0,00 0, ,00 0, ,98 ΣΥΝΟΛΟ 22 0,00 0, ,00 0, ,98 ΣΥΝΟΛΟ , , ,38 207, ,87 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , ,54 0,00 0, Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , ,16 19,27 805, Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , ,17 60, , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , ,23 0,00 372, Τέλος ακίνητης περιουσίας 20,16 325,00 20,16 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών.(0,5%) , , , , , Τέλος διαµονής περεπιδηµούντωνγενικές Υπηρεσίες 6.847, , ,46 0,00 0, Τέλος κοινοχρήστων χώρων , , ,31 0,01 514, Τέλη απο λαϊκή αγορά , , ,14 0, , ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93).Γενικές Υπηρεσίες , , ,20 0, , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) , , ,48 0, , Μισθώµατα βοσκησιµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62).Γενικές Υπηρεσίες , , ,80 0,00 277, Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ).Γενικές Υπηρεσίες , , ,84 0, ,01

7 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων.γενικές Υπηρεσίες , , , ,90 771, Παράνοµη στάθµευση ΣΗΕΣΓενικές Υπηρεσίες , , ,69 125, , Μισθώµατα ηµοτικής αγοράς (Πολύκεντρο) (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958).Γενικές Υπηρεσίες , , ,18 0, , Λοιπά έσοδα , , , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,02 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα , , ,70 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,70 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,02 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,02 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ 10% 5.000, ,00 684,00 0,00 684, Υπέρ συντάξεως υπαλλήλων , , ,58 0, , Εξαγορά προυπηρεσίας 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ΣΥΝΟΛΟ , , ,58 0, , Φ.Μ.Υ , , ,07 0, , Χαρτόσηµο Αιρετών 4.000, ,00 678,00 0,00 678, ΟΓΑ χαρτοσήµου Αιρετών 1.000, ,00 17,10 0,00 17, Φόρος Αιρετών 20% , ,00 0,00 0,00 0, Φόροι 1% 4.000, ,00 777,03 0,00 777, Φόρος 4% , , ,84 0, , Φόρος 8% , , ,29 0, , Φόρος 20% ελευθέρων επαγγελµατιών , , ,48 0, , Φόρος 15% 2.500, ,00 0,00 0,00 0, Φόρων 3% εργολάβων , , ,72 0, , Φόρoς 10% , ,00 0,00 0,00 0, Υπερ Ενιαίας Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (0,10%) 3.000, ,00 219,84 0,00 219, Χαρτοσήµο 6.000, ,00 188,52 0,00 188, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 1.200, ,00 155,87 0,00 155, Χαρτόσηµο µισθωµάτων 8.400, , ,67 0, , ΟΓΑ Χαρτόσηµου µισθωµάτων 1.400, ,00 253,38 0,00 253,38

8 ΣΥΝΟΛΟ , , ,81 0, , Ασφαλιστικές εισφορές ΚΥΤ , , ,60 0, , ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ , , ,41 0, , ΤΥ ΚΥ , , ,08 0, , ΤΣΜΕ Ε , , ,88 0, , ΤΣΜΕ Ε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ , , ,01 0, , ΤΣΜΕ Ε ΠΡΟΝΟΙΑ , , ,88 0, , Ταµείο νοµικών 1.100, ,00 300,40 0,00 300, ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , ,95 0, , ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑ ΚΥ 500,00 500,00 0,00 0,00 0, ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ 500,00 500,00 0,00 0,00 0, ΜΤΠΥ , , ,31 0, , ΤΠ Υ , , ,94 0, , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 9.000, , ,57 0, , ΤΕΑ Υ , , ,09 0, , ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΠΕΜ 1.300, ,00 360,55 0,00 360, ΚΛ.ΣΥΝ. ΙΚΑ/ΤΑΠ/ ΕΗ , , ,76 0, , ΚΛΑ ΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Π/Α , , ,26 0, , ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π , ,00 507,48 0,00 507, Ο.Α.Ε , , ,72 0, , ΕΠ. Ν./2084/92 Υ.ΒΑΕ 2.500, ,00 0,00 0,00 0, Ο.Ε.Κ , ,00 151,22 0,00 151, Λοιπές αποδόσεις υπερ ηµοσίου , ,00 0,00 0,00 0, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης , , ,26 0, , Εισφορά υπερ ΟΑΕ , , ,67 0, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΣΥΝΟΛΟ , , ,04 0, , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , ,55 0, , Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων Τ.Τ , , ,40 0, , Κατάσχεση µισθού 7.000, , ,00 0, , Επιστροφή ποσού από ΕΑΠ για κατάσχεση µισθού 7.576, , ,00 0, , ΑΠΕΡΓΙΑ 5.000, ,00 217,00 0,00 217, Κρατήσεις µέσω µισθοδοσίας υπέρ συλλόγου 9.000, , ,00 0, , Είσπραξη ποσού (διαφοράς) απο τους Αιρετούς για την εξόφληση λογ/σµών κινητής τηλεφωνίας , ,00 248,91 0,00 248, Είσπραξη απο ΟΑΕ της εργοδοτικής εισφοράς ΙΚΑ εργαζοµένων στην Κοινωφελή Εργασία , ,00 827,75 0,00 827, Παρακράτηση Αµοιβής ικηγόρου , , ,78 0, ,78 ΣΥΝΟΛΟ , , ,39 0, ,39 ΣΥΝΟΛΟ , , ,82 0, ,82

9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων Επιστροφή παγιας προκαταβολής.( ήµου Εορδαίας) 6.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Περδίκκα 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Προαστείου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Ολυµπιάδας 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Ασβεστόπετρας 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Κοµάνου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Μαυροπηγής 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Γαλάτειας 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας ροσερού 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Πενταβρύσου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Πτελεώνα 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ. Αναρράχης 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ.Ανατολικού 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ.Αρδάσσας 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίαες Τ.Κ.Βλάστης 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ. Εµπορίου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ.Ερµακιάς 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ.Καρυοχωρίου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ.Κοµνηνών 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ. Μεσοβούνου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ. Μηλοχωρίου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ.Πύργων 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ. Σπηλιάς 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφές παγίας Τ.Κ.Φούφα 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας.κ. Πτολεµαϊδας 3.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον /11652/1997) 0,00 0,00 779,23 0,00 779, Επιστροφή χρηµάτων από.ε.υ.α.ε , ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή χρηµάτων από.ε.τ.η.π , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 779,23 0,00 779,23 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 779,23 0,00 779,23 ΣΥΝΟΛΟ , , ,05 0, ,05 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο κληροδοτήµατος Τσίρου , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για τη κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , ,15 0, ,15 ΣΥΝΟΛΟ , , ,15 0, ,15 ΣΥΝΟΛΟ , , ,15 0, ,15 ΣΥΝΟΛΟ , , ,15 0, ,15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,51 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /04/2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέντα Εγκριθέντα Έκθ/Θέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες Έξοδα χρήσης Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Γενικές Υπηρεσίες , , ,00 0,00 0, ικηγόρος πάγιαγενικές Υπηρεσίες , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΑ ΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Γενικές Υπηρεσίες 1.200, , ,00 238,88 237, Ταµείο νοµικώνγενικές Υπηρεσίες 1.200, , ,00 300,40 300, ΤΥ ΚΥ ΕΙ. ΘΕΣΕΩΝΓενικές Υπηρεσίες 500,00 500,00 500,00 0,00 0, ΤΣΜΕ Ε Γενικές Υπηρεσίες 500,00 500,00 500,00 0,00 0, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Γενικές Υπηρεσίες 500,00 500,00 500,00 0,00 0, ΚΥΤ Ειδικών θέσεων 500,00 500,00 500,00 0,00 0, ΤΕΑ Υ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 500,00 500,00 500,00 0,00 0, ΙΚΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝΓενικές Υπηρεσίες 8.400, , ,00 0,00 0, Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ ΚΥ/ΤΠ ΚΥ.Γενικές Υπηρεσίες , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,52 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων.γενικές Υπηρεσίες , , , , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , , , , απάνες αιρετών ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,48 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο /2010, άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) , , , , ,32

11 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/970Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Εξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Κ Κ Ν.2685/99) 2.000, ,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Αιρετών , , , , ,56 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών Αµοιβή επιθ. ISO 3.000, , ,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0, ικαιώµατα τρίτων (Προµ. ΕΗ & Φ.Π.Α κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.γενικές Υπηρεσίες , , , , , Αντίτιµο ηλεκτρ. ρεύµατος αντλιοστασίων ΕΤΗΠ Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Προµ. ΕΗ & ΦΠΑ απο ΤΑΠ 7.000, , , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος αντλιοστασίων Τ.Κ. Μεσοβούνου & Πύργων , , , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος χαµηλής τάσης Β/Κ & Κολυµβητηρίου , , , , , Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.γενικές Υπηρεσίες 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,67 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδροµικά Τέλη.Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Προµήθεια φακέλων µε προπληρωµένο τέλος. Γενικές Υπηρεσίες , , ,55 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.γενικές Υπηρεσίες , , , , , Κινητή Τηλεφωνία 7.680, , , , ,41 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,93 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Φόροι - Τέλη ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη.γενικές Υπηρεσίες , ,00 0,00 0,00 0, Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχηµάτων 4.000, , ,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη κληροδοτήµατος Τσίρου 2.000, ,00 0,00 0,00 0, τοις χιλίοις υπέρ ηµοσίου του κληροδοτήµατος Τσίρου 200,00 100,00 0,00 0,00 0, Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετώνγενικές Υπηρεσίες , , ,00 702,84 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινουµένων υπαλλήλων.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες 3.000, , ,00 195,19 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 898,03 0,00 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου.γενικές Υπηρεσίες 4.000, , ,00 584,99 584,99

12 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών.γενικές Υπηρεσίες 3.000, , ,00 0,00 0, Λοιπές δοπάνες δηµοσίων σχέσεων.γενικές Υπηρεσίες , , ,00 873,44 373,91 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,43 958, Συνέδρια και εορτές Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000, , ,00 0,00 0, ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων.γενικές Υπηρεσίες 2.000, ,00 0,00 0,00 0, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.γενικές Υπηρεσίες , , , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 4.000, , ,12 300,00 300, Συνδροµές Internet.Γενικές Υπηρεσίες 6.000, , ,00 0,00 0, Λοιπές συνδροµές.γενικές Υπηρεσίες 2.000, ,00 0,00 0,00 0, ηµιουργία διαδικτύου τόπου για το ήµο Εορδαίας. Γενικές Υπηρεσίες 9.014, , ,00 0,00 0, Συµ/χή του ήµου στο δίκτυο ενεργειακές πόλεις 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Συµµετοχή του ήµου στον Π.Ο.Υ 1.000, ,00 900,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,12 300,00 300, Εξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων.γενικές Υπηρεσίες 2.000, , ,00 0,00 0, ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων.γενικές Υπηρεσίες , , ,00 800,00 800, Πληρωµή τόκων υπερηµερίας και λοιπών αποζηµιώσεων , ,00 785,37 0,00 0, Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών.γενικές Υπηρεσίες , , ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6.000, , ,57 990,00 990, Προµήθεια Τ.Π.Κ , , , , , ιάφορες δαπάνες οχηµάτων( έξοδα µεταβιβάσεων, βεβαιώσεις ταχογράφου, κάρτες καυσαερίων κ.λ.π.) 6.000, , ,00 71,00 71, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.000, , ,00 46,40 46,40 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανείου εσωτερικού(πειραιωσ )Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Τόκοι Τ. Π.& , , , , , Τόκοι δανείου εσωτερικού(βαρβουτειου Ω ΕΙΟΥ)Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού( Τ.Π.&.)Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Ω ΕΙΟΥ )Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΠΕΙΡΑΙΩΣΓενικές Υπηρεσίες , , , , , Χρεωλύσια Αγροτικής 2.796, ,00 0,00 0,00 0, Χρεωλύσια Αγροτικής (ΑΓ.Παρασκευής ) 2.190, ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,60

13 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές. (ΥΠ.ΕΣ.)Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Υποχρεωτικές εισφορές ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Υποχρεωτικές εισφορές σύνδεσµου ύδρευσης Ολυµπιάδας- Γαλάτειας- Αναργύρων , ,00 0,00 0,00 0, Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού.γενικές Υπηρεσίες , ,00 0,00 0,00 0, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού άρθρου 68 Ν 3033/ , ,00 0,00 0,00 0, Συµµετοχή στο Ολοκληρωµένο πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 0, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές Νοµικών Προσώπων , , , , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία , ,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία , ,00 0,00 0,00 0, Προγραµµατικές ήµου ( ,35 Τ.Π.Α ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ,00, Ε.Α.Π. ) Γενικές Υπηρεσ ίες , , ,48 0,00 0, Ένταξη στο σύστηµα πιστοποίησης επάρκειας για τη 4η προγραµ. Περίοδο ( ,63 ΘΗΣΕΑΣ -ΕΣΠΑ) , , ,63 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 Κ Κ) , , ,00 0,00 0, Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους , , , , , Έξοδα επιτελέσης σκοπού κληροδοτήµατος Τσίρου , , ,00 0,00 0, απάνες συντήρησης κληροδοτήµατος Τσίρου 2.000, , ,00 0,00 0, Αµοιβές τρίτων κληροδοτήµατος Τσίρου 2.000, , ,00 0,00 0, Έκτακτα έξοδα κληροδοτήµατος Τσίρου 2.000, , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,05 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεµες απαιτήσεις Εγγύησεις.Ε.Υ.Α.Ε , , , , , Εγγύησεις.Ε.Τ.Η.Ε , , , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , , ,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 06/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικού Ετους 2002

Οικονοµικού Ετους 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός Εξόδων Οικονοµικού Ετους 2002 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 200-0. - ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α -01. - -011. - απάνες εκλεγµένων αρχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2002-31/12/2002

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2002-31/12/2002 Σελίδα : 1 από 174-0 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α -01-011 απάνες εκλεγµένων αρχόντων -011.1- Εξοδα παράστασης Προέδρου -011.1-001 ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ -011.1-002 ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -011.1-003

Διαβάστε περισσότερα

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδηµα 0100 0110 Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδηµα 0111 0112 Φόρος στο εισόδηµα εισπραττόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα