ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /04/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 8.845, , ,15 0,00 363,32 Μισθώµατα βοσκησιµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν /62) , , ,00 0, , Μισθώµατα ηµοτικής αγοράς (Πολύκεντρο) (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) , , , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,62 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , ,00 0,00 0,00 0, Τέλος εκµετάλευσης υπεδάφους 0,00 0, ,00 0,00 720, ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) , ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα.( Αγροί ) 5.768, ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 720,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,62 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,58 0, ,58 ΣΥΝΟΛΟ 021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,51 0, ,51 ΣΥΝΟΛΟ 031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , ,45 0, , Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - κατανοµή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν , , ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 044 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97).Γενικές Υπηρεσίες 5.384, , ,65 0, ,65 ΣΥΝΟΛΟ 045 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80).Γενικές Υπηρεσίες , , ,04 0, , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , , ,00 0, , ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) , , ,94 0, , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958). 653,81 731,00 665,41 0,00 665,41 ΣΥΝΟΛΟ , , ,39 0, ,39 ΣΥΝΟΛΟ , , ,49 0, ,49 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , ,52 0, , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , ,00 0, , Εισφορές ΣΥΝΟΛΟ 051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83). 961, , ,75 0, ,75 ΣΥΝΟΛΟ 052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,52 0, , Καταβολή Μισθωµάτων Νηπιαγωγείων , ,00 0,00 0,00 0, Καταβολή µισθωµάτων ΚΕΠ 0,00 0, ,00 0, , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) , , ,70 0, , Έσοδα του άρθρου 27 του Ν.3756/ , , ,51 0, ,51 ΣΥΝΟΛΟ , , ,73 0, ,73 ΣΥΝΟΛΟ , , ,73 0, ,73 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ).Γενικές Υπηρεσίες 7.691, , ,00 0, , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 192,30 215,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,20 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , , ,00 0, ,00 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, ,00

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ήµωνγενικές Υπηρεσίες , , ,00 0, ,00 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001).(ΣΑΤΑ ΣΧ.) , ,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12ν. 3274/2004) , , ,05 0, , Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης , ,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97) , ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ΣΥΝΟΛΟ , , ,05 0, , Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα , ,00 0,00 0,00 0, ΕΠΑ ΥΜ 3.238, ,00 0,00 0,00 0, ΤΟΠ.ΠΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , , ,63 0, , Πράσινο ταµείο ( πρώην ΕΤΕΡΠΣ) (αρθρο 5 του ν. 3044/2002) , ,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΩΣ ) 0,00 0, ,10 0, ,10 ΣΥΝΟΛΟ , , ,73 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,78 0, ,78 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες Έσοδα κληροδοτήµατος Τσίρου , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93).Γενικές Υπηρεσίες 6.538, , ,78 0, , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , ,66 0, , Παράνοµη στάθµευση ΣΗΕΣ 0,00 0,00 25,00 0,00 25, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων.γενικές Υπηρεσίες 1.922, , ,00 0, , Παράβολα ΣΥΝΟΛΟ , , ,44 0, , Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 115,38 129,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,44 0, ,44 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Έσοδα απο τεύχη δηµοπράτησεις 1.922, , ,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΛΟ 162 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανένα από τουσ λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 " ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" 0,00 0,00 504,00 0,00 504,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 0,00 0,00 504,00 0,00 504,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,22 0, ,22 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

6 2113 Τακιτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 0,00 0, ,83 0, , Τέλη 5% επι των ακαθ. κέντρων διασκέδασης 0,00 0, ,54 0, , Έσοδα απο επι των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων ( ) , , ,84 0, , Τέλος κοινοχρήστων χώρων 894, , ,17 207, ,73 ΣΥΝΟΛΟ , , ,38 207, ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , ,38 207, ,89 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Έκτακτα γενικά έσοδα. απο παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 0,00 0, ,00 0, , Λοιπά Έκτακτα γενικά έσοδα. 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 ΣΥΝΟΛΟ 221 0,00 0, ,00 0, ,98 ΣΥΝΟΛΟ 22 0,00 0, ,00 0, ,98 ΣΥΝΟΛΟ , , ,38 207, ,87 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , ,54 0,00 0, Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , ,16 19,27 805, Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , ,17 60, , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , ,23 0,00 372, Τέλος ακίνητης περιουσίας 20,16 325,00 20,16 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών.(0,5%) , , , , , Τέλος διαµονής περεπιδηµούντωνγενικές Υπηρεσίες 6.847, , ,46 0,00 0, Τέλος κοινοχρήστων χώρων , , ,31 0,01 514, Τέλη απο λαϊκή αγορά , , ,14 0, , ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93).Γενικές Υπηρεσίες , , ,20 0, , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) , , ,48 0, , Μισθώµατα βοσκησιµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62).Γενικές Υπηρεσίες , , ,80 0,00 277, Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ).Γενικές Υπηρεσίες , , ,84 0, ,01

7 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων.γενικές Υπηρεσίες , , , ,90 771, Παράνοµη στάθµευση ΣΗΕΣΓενικές Υπηρεσίες , , ,69 125, , Μισθώµατα ηµοτικής αγοράς (Πολύκεντρο) (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958).Γενικές Υπηρεσίες , , ,18 0, , Λοιπά έσοδα , , , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,02 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα , , ,70 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,70 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,02 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,02 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ 10% 5.000, ,00 684,00 0,00 684, Υπέρ συντάξεως υπαλλήλων , , ,58 0, , Εξαγορά προυπηρεσίας 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ΣΥΝΟΛΟ , , ,58 0, , Φ.Μ.Υ , , ,07 0, , Χαρτόσηµο Αιρετών 4.000, ,00 678,00 0,00 678, ΟΓΑ χαρτοσήµου Αιρετών 1.000, ,00 17,10 0,00 17, Φόρος Αιρετών 20% , ,00 0,00 0,00 0, Φόροι 1% 4.000, ,00 777,03 0,00 777, Φόρος 4% , , ,84 0, , Φόρος 8% , , ,29 0, , Φόρος 20% ελευθέρων επαγγελµατιών , , ,48 0, , Φόρος 15% 2.500, ,00 0,00 0,00 0, Φόρων 3% εργολάβων , , ,72 0, , Φόρoς 10% , ,00 0,00 0,00 0, Υπερ Ενιαίας Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (0,10%) 3.000, ,00 219,84 0,00 219, Χαρτοσήµο 6.000, ,00 188,52 0,00 188, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 1.200, ,00 155,87 0,00 155, Χαρτόσηµο µισθωµάτων 8.400, , ,67 0, , ΟΓΑ Χαρτόσηµου µισθωµάτων 1.400, ,00 253,38 0,00 253,38

8 ΣΥΝΟΛΟ , , ,81 0, , Ασφαλιστικές εισφορές ΚΥΤ , , ,60 0, , ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ , , ,41 0, , ΤΥ ΚΥ , , ,08 0, , ΤΣΜΕ Ε , , ,88 0, , ΤΣΜΕ Ε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ , , ,01 0, , ΤΣΜΕ Ε ΠΡΟΝΟΙΑ , , ,88 0, , Ταµείο νοµικών 1.100, ,00 300,40 0,00 300, ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , ,95 0, , ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑ ΚΥ 500,00 500,00 0,00 0,00 0, ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ 500,00 500,00 0,00 0,00 0, ΜΤΠΥ , , ,31 0, , ΤΠ Υ , , ,94 0, , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 9.000, , ,57 0, , ΤΕΑ Υ , , ,09 0, , ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΠΕΜ 1.300, ,00 360,55 0,00 360, ΚΛ.ΣΥΝ. ΙΚΑ/ΤΑΠ/ ΕΗ , , ,76 0, , ΚΛΑ ΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Π/Α , , ,26 0, , ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π , ,00 507,48 0,00 507, Ο.Α.Ε , , ,72 0, , ΕΠ. Ν./2084/92 Υ.ΒΑΕ 2.500, ,00 0,00 0,00 0, Ο.Ε.Κ , ,00 151,22 0,00 151, Λοιπές αποδόσεις υπερ ηµοσίου , ,00 0,00 0,00 0, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης , , ,26 0, , Εισφορά υπερ ΟΑΕ , , ,67 0, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΣΥΝΟΛΟ , , ,04 0, , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , ,55 0, , Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων Τ.Τ , , ,40 0, , Κατάσχεση µισθού 7.000, , ,00 0, , Επιστροφή ποσού από ΕΑΠ για κατάσχεση µισθού 7.576, , ,00 0, , ΑΠΕΡΓΙΑ 5.000, ,00 217,00 0,00 217, Κρατήσεις µέσω µισθοδοσίας υπέρ συλλόγου 9.000, , ,00 0, , Είσπραξη ποσού (διαφοράς) απο τους Αιρετούς για την εξόφληση λογ/σµών κινητής τηλεφωνίας , ,00 248,91 0,00 248, Είσπραξη απο ΟΑΕ της εργοδοτικής εισφοράς ΙΚΑ εργαζοµένων στην Κοινωφελή Εργασία , ,00 827,75 0,00 827, Παρακράτηση Αµοιβής ικηγόρου , , ,78 0, ,78 ΣΥΝΟΛΟ , , ,39 0, ,39 ΣΥΝΟΛΟ , , ,82 0, ,82

9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων Επιστροφή παγιας προκαταβολής.( ήµου Εορδαίας) 6.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Περδίκκα 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Προαστείου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Ολυµπιάδας 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Ασβεστόπετρας 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Κοµάνου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Μαυροπηγής 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Γαλάτειας 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας ροσερού 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Πενταβρύσου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Πτελεώνα 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ. Αναρράχης 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ.Ανατολικού 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ.Αρδάσσας 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίαες Τ.Κ.Βλάστης 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ. Εµπορίου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ.Ερµακιάς 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ.Καρυοχωρίου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ.Κοµνηνών 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ. Μεσοβούνου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ. Μηλοχωρίου 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ.Πύργων 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας Τ.Κ. Σπηλιάς 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφές παγίας Τ.Κ.Φούφα 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή παγίας.κ. Πτολεµαϊδας 3.000, ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον /11652/1997) 0,00 0,00 779,23 0,00 779, Επιστροφή χρηµάτων από.ε.υ.α.ε , ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή χρηµάτων από.ε.τ.η.π , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 779,23 0,00 779,23 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 779,23 0,00 779,23 ΣΥΝΟΛΟ , , ,05 0, ,05 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο κληροδοτήµατος Τσίρου , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για τη κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , ,15 0, ,15 ΣΥΝΟΛΟ , , ,15 0, ,15 ΣΥΝΟΛΟ , , ,15 0, ,15 ΣΥΝΟΛΟ , , ,15 0, ,15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,51 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /04/2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέντα Εγκριθέντα Έκθ/Θέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες Έξοδα χρήσης Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Γενικές Υπηρεσίες , , ,00 0,00 0, ικηγόρος πάγιαγενικές Υπηρεσίες , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΑ ΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Γενικές Υπηρεσίες 1.200, , ,00 238,88 237, Ταµείο νοµικώνγενικές Υπηρεσίες 1.200, , ,00 300,40 300, ΤΥ ΚΥ ΕΙ. ΘΕΣΕΩΝΓενικές Υπηρεσίες 500,00 500,00 500,00 0,00 0, ΤΣΜΕ Ε Γενικές Υπηρεσίες 500,00 500,00 500,00 0,00 0, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Γενικές Υπηρεσίες 500,00 500,00 500,00 0,00 0, ΚΥΤ Ειδικών θέσεων 500,00 500,00 500,00 0,00 0, ΤΕΑ Υ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 500,00 500,00 500,00 0,00 0, ΙΚΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝΓενικές Υπηρεσίες 8.400, , ,00 0,00 0, Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ ΚΥ/ΤΠ ΚΥ.Γενικές Υπηρεσίες , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,52 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων.γενικές Υπηρεσίες , , , , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , , , , απάνες αιρετών ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,48 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο /2010, άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) , , , , ,32

11 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/970Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Εξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Κ Κ Ν.2685/99) 2.000, ,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Αιρετών , , , , ,56 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών Αµοιβή επιθ. ISO 3.000, , ,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0, ικαιώµατα τρίτων (Προµ. ΕΗ & Φ.Π.Α κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.γενικές Υπηρεσίες , , , , , Αντίτιµο ηλεκτρ. ρεύµατος αντλιοστασίων ΕΤΗΠ Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Προµ. ΕΗ & ΦΠΑ απο ΤΑΠ 7.000, , , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος αντλιοστασίων Τ.Κ. Μεσοβούνου & Πύργων , , , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος χαµηλής τάσης Β/Κ & Κολυµβητηρίου , , , , , Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.γενικές Υπηρεσίες 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,67 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδροµικά Τέλη.Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Προµήθεια φακέλων µε προπληρωµένο τέλος. Γενικές Υπηρεσίες , , ,55 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.γενικές Υπηρεσίες , , , , , Κινητή Τηλεφωνία 7.680, , , , ,41 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,93 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Φόροι - Τέλη ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη.γενικές Υπηρεσίες , ,00 0,00 0,00 0, Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχηµάτων 4.000, , ,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη κληροδοτήµατος Τσίρου 2.000, ,00 0,00 0,00 0, τοις χιλίοις υπέρ ηµοσίου του κληροδοτήµατος Τσίρου 200,00 100,00 0,00 0,00 0, Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετώνγενικές Υπηρεσίες , , ,00 702,84 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινουµένων υπαλλήλων.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες 3.000, , ,00 195,19 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 898,03 0,00 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου.γενικές Υπηρεσίες 4.000, , ,00 584,99 584,99

12 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών.γενικές Υπηρεσίες 3.000, , ,00 0,00 0, Λοιπές δοπάνες δηµοσίων σχέσεων.γενικές Υπηρεσίες , , ,00 873,44 373,91 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,43 958, Συνέδρια και εορτές Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000, , ,00 0,00 0, ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων.γενικές Υπηρεσίες 2.000, ,00 0,00 0,00 0, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.γενικές Υπηρεσίες , , , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 4.000, , ,12 300,00 300, Συνδροµές Internet.Γενικές Υπηρεσίες 6.000, , ,00 0,00 0, Λοιπές συνδροµές.γενικές Υπηρεσίες 2.000, ,00 0,00 0,00 0, ηµιουργία διαδικτύου τόπου για το ήµο Εορδαίας. Γενικές Υπηρεσίες 9.014, , ,00 0,00 0, Συµ/χή του ήµου στο δίκτυο ενεργειακές πόλεις 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Συµµετοχή του ήµου στον Π.Ο.Υ 1.000, ,00 900,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,12 300,00 300, Εξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων.γενικές Υπηρεσίες 2.000, , ,00 0,00 0, ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων.γενικές Υπηρεσίες , , ,00 800,00 800, Πληρωµή τόκων υπερηµερίας και λοιπών αποζηµιώσεων , ,00 785,37 0,00 0, Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών.γενικές Υπηρεσίες , , ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6.000, , ,57 990,00 990, Προµήθεια Τ.Π.Κ , , , , , ιάφορες δαπάνες οχηµάτων( έξοδα µεταβιβάσεων, βεβαιώσεις ταχογράφου, κάρτες καυσαερίων κ.λ.π.) 6.000, , ,00 71,00 71, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.000, , ,00 46,40 46,40 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανείου εσωτερικού(πειραιωσ )Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Τόκοι Τ. Π.& , , , , , Τόκοι δανείου εσωτερικού(βαρβουτειου Ω ΕΙΟΥ)Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού( Τ.Π.&.)Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Ω ΕΙΟΥ )Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΠΕΙΡΑΙΩΣΓενικές Υπηρεσίες , , , , , Χρεωλύσια Αγροτικής 2.796, ,00 0,00 0,00 0, Χρεωλύσια Αγροτικής (ΑΓ.Παρασκευής ) 2.190, ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,60

13 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές. (ΥΠ.ΕΣ.)Γενικές Υπηρεσίες , , , , , Υποχρεωτικές εισφορές ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Υποχρεωτικές εισφορές σύνδεσµου ύδρευσης Ολυµπιάδας- Γαλάτειας- Αναργύρων , ,00 0,00 0,00 0, Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού.γενικές Υπηρεσίες , ,00 0,00 0,00 0, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού άρθρου 68 Ν 3033/ , ,00 0,00 0,00 0, Συµµετοχή στο Ολοκληρωµένο πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 0, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές Νοµικών Προσώπων , , , , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία , ,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία , ,00 0,00 0,00 0, Προγραµµατικές ήµου ( ,35 Τ.Π.Α ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ,00, Ε.Α.Π. ) Γενικές Υπηρεσ ίες , , ,48 0,00 0, Ένταξη στο σύστηµα πιστοποίησης επάρκειας για τη 4η προγραµ. Περίοδο ( ,63 ΘΗΣΕΑΣ -ΕΣΠΑ) , , ,63 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 Κ Κ) , , ,00 0,00 0, Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους , , , , , Έξοδα επιτελέσης σκοπού κληροδοτήµατος Τσίρου , , ,00 0,00 0, απάνες συντήρησης κληροδοτήµατος Τσίρου 2.000, , ,00 0,00 0, Αµοιβές τρίτων κληροδοτήµατος Τσίρου 2.000, , ,00 0,00 0, Έκτακτα έξοδα κληροδοτήµατος Τσίρου 2.000, , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,05 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεµες απαιτήσεις Εγγύησεις.Ε.Υ.Α.Ε , , , , , Εγγύησεις.Ε.Τ.Η.Ε , , , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , , ,05

14 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , , , ,75 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,75 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , , , ,59 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 8.000, , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΑ ΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝΟικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , , , , ΤΥ ΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝΟικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , , , , ΤΣΚΥ 6.000, , , , , ΤΕΑ Υ ΜΟΝΙΜΩΝΟικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες 3.500, , , , , ΟΠΑ 5.000, , , , , ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , , , ,58 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 3.000, ,00 0,00 0,00 0, Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,13 Πρόσληψη ορκωτού λογιστή για σύντ. έλεγχο & υπογραφή ισολογισµούοικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , ,00 0,00 0, Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών.σ.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες 6.627, , ,82 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,82 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,82 0,00 0, Παροχές τρίτων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , ,50 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων. Οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , , , , Συντήρηση και επισκευή µεταφοριών µέσων.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες 5.000, , ,00 349,88 349, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτωνοικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες 5.000, , ,60 0,00 0, Συντ. ηλεκτρ. υπολογιστώνοικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες 5.000, , ,70 479,70 479, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες 3.000, , ,00 0,00 0, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού , , ,00 0,00 0,00

15 Συντήρηση προγραµµάτων Η/ΥΟικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , ,71 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) απάνες καθαρισµού γραφείων.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , ,00 0,00 0,00 απάνες φύλαξης κτιρίων (φύλαξη χώρου της πρώην ΑΕΒΑΛ που εγκαταστάθηκαν Υπηρεσίες Καθαριότητας - Πρασίνου κ.λ.π.) , , , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοιπά γενικά έξοδα Εξοδα µεταφορών Μεταφορές εν γένει.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες 500,00 500,00 500,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινουµένων υπαλλήλων.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες 1.000, , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0, Εξοδα δηµοσιεύσεων Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 3.000, , ,00 0,00 0, ηµοσίευση προκυρήξεωνοικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες 5.000, , ,00 560,88 0, απάνες προµήθειας αναλωσίµων Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 560,88 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 560,88 0,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , ,00 0,00 0,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες 6.000, , ,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες 3.000, , ,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , ,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , , , ,51 Καύσιµα και λιπαντικά ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,51 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες 5.000, , ,00 702,18 702,18 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , , , ,47 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,65 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων.( προµήθεια αναλώσιµα Η/Υ & hardwore )Οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες 5.000, , ,00 0,00 0,00

16 Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων αναλώσιµα εκτυπωτών, φαξ( µελανάκια ) , , ,35 0,00 0, Προµήθεια λοιπού υλικού.οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , , , ,26 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.(οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 5.000, , ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0, Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου 2.000, , ,00 0,00 0, Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 1.000, , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες Λοιπές προµήθειες αναλωσιµων Η/Υ & συγκροτηµάτων , , ,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , , ,87 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής , , , , ,48 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές. Υπηρεσία πολιτισµού αθλητισµού & κοιν. πολ , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,48 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές.υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής 1.000, , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,42 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΑ ΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝΥπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής 3.000, , ,00 576,97 576,97 ΤΥ ΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝΥπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής , , , , ,06

17 ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής , , , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,14 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0, Παροχές τρίτων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , ,00 0,00 0, Αναβάθµιση & διαµόρφωση πνευµ. κέντρου ήµου (ΕΣΠΑ)Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής , , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων έργων) 5.000, , ,00 0,00 0, Συντήρηση γηπέδων.ε.βερµίου 6.000, , ,00 0,00 0, Συντήρηση γηπέδων.ε.μουρικίου 6.000, , ,00 0,00 0, Συντηρηση σταδίου Αµ. Θεοφανίδης 6.000, ,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση γηπεδων.ε.αγ.παρασκευής 6.000, , ,00 0,00 0, Συντήρηση γηπέδων.ε.πτολεµαίδας 6.000, , ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.000, , ,00 0,00 0, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 500,00 500,00 500,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,01 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,01 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινουµένων υπαλλήλων.υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 300,00 300,00 0,00 0, Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 5.000, , ,00 0,00 0, Πραγµατοποίηση ενηµερωτικών προγραµµάτων προλητπτικής ιατρικής 1.000, ,00 0,00 0,00 0, Λειτουργία γραφείου ψυχοκ. φροντίδας ευπαθών οµάδων 1.000, ,00 0,00 0,00 0, ιανοµή τροφίµων σε οικοµικά αδύνατες οικογένειες , ,00 0,00 0,00 0, Εξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων 5.000, ,00 0,00 0,00 0, Γραφείου εθελοντισµού, δαπάνες για δράση εθελοντισµού 3.000, ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0, Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 5.000, ,00 0,00 0,00 0, Αµοιβές αιρετών και τρίτων Λοιπά γενικά έξοδα ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια & εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής προστασίας , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 0,00

18 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0, απάνες προµήθειας αναλωσίµων Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000, , ,00 0,00 0, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.000, , ,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000, , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0, Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προµήθεια λοιπού υλικού 1.000, , ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 Προµήθεια υλικών συντήρησης του Κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε νοητική υστέρηση Πτολεµαϊδας Π.Ε. Κοζάνης 2.163, ,00 0,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.000, , ,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές.υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 3.000, , ,00 0,00 0, Εργασία - Νυχτερινά & εξαιρέσιµα , , , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,55 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση, ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση, ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθευπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 1.000, , ,00 0,00 0, Εργασία -Νυχτερινά εξαιρέσιµα , , , , ,27 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΑ ΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝΥπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , , , , , ΤΥ ΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝΥπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , , , , , ΤΕΑ Υ ΜΟΝΙΜΩΝΥπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 2.000, , ,00 95,20 95, ΟΠΑ 3.500, , ,00 161,84 161, ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , , , , ,18 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,40

19 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού).υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,68 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικάσιας.υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , , , , ,64 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 5.000, , ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων.υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , , ,00 0,00 0, Συντήρηση δικτύου φωτισµού & αγορά φωτιστκών σωµάτων , , ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων.υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , , ,84 484,62 484, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων.υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,84 484,62 484,62 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0, απάνες προµήθειας αναλωσίµων Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000, , ,00 0,00 0, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000, , ,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού.υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 3.000, , ,00 0,00 0, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 4.000, , ,00 0,00 0, Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας Είδη υγιεινής και καθαριότητας Καύσιµα και λιπαντικά ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , , ,00 537,36 537, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων , , , , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , , , ,82 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,48

20 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προµήθεια λοιπού υλικού.υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 5.000, , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , , ,87 0,00 0, Προµήθεια λαµπτήρων Υδραργύρου - Νατρίου , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,87 0,00 0, Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , ,34 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων , , ,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , ,34 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,48 Προγρ. σύµβαση µε την ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε. για την διαχείριση αστικ. στερεών αποβλ. στα πλαίσια λειτ. Α φάσης ολοκλ. συστ. διαχ. απορ/τωνυπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , , ,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , , ,42 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές.υπηρεσίες Ύδρευσης - ρδευσης - Αποχέτευσης 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση, ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Υπηρεσίες Ύδρευσης - ρδευσης - Αποχέτευσης , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσίες Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης , , ,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , ,00 0,00 0, Έλεγχος - καταγραφή - απόφραξη φρεατίων και καναλιών , , ,21 0,00 0,00 62 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Παροχές τρίτων ΣΥΝΟΛΟ , , ,21 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,21 0,00 0,00

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 27 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.02 1.02 1.02 1.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικός Λογαρι ασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 253.105,00 205.506,89

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0111.001 Μισθώµατα Κτιρίων 0111.002 Μισθώµατα δηµοτικών εκτάσεων Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 5.000,00 5.000,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 12.696.475,96 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.000,00 011 Μισθώµατα 26.000,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 26.000,00 0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 179/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αυτοτελές Ν.Π...) ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/7/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.) 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11.299.192,66 11.457.477,67 7.654.729,41 7.120.276,10 5.994.708,62 5.994.708,62 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.191.874,36 1.390.078,63 1.241.959,75 1.240.279,75

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό 2015 Ηµ/νία 10/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οικονομικό Έτος: 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΕΣΟΔΑ Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 30 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ. ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Προϋπολογισθέντα όπως ιαµορφώθηκαν Βεβαιωθέντα ιαγραφέντα Εισπραχθέντα

Σελίδα 1 από 30 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ. ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Προϋπολογισθέντα όπως ιαµορφώθηκαν Βεβαιωθέντα ιαγραφέντα Εισπραχθέντα ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 30 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Προϋπολογισθέντα όπως ιαµορφώθηκαν Βεβαιωθέντα ιαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2009

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2009 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 176.00.00...00.00.6..00.00.60..00.00.603..00.00.6031..00.00.6032..00.00.605..00.00.6053..00.00.6053.0.00.00.6053.0.00.00.6053.0

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 35.300,00 2.542,80 2.542,80 19.000,00 19.000,00 192 ΚΚ) ΣΥΝΟΛΟ 011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μάιος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μάιος 2015 ΕΣΟ Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μάιος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 446.500,00 87.229,99 87.229,99 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Βεβαιωθέντα Προτεινόµενος Εγκεκριµένος 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 15.468.498,32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση Υπηρεσία Κωδικός Τίτλος Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαγραφέντα Υπηρεσία 00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΜΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 Σελίδα 1 από 35 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.703.045,57 2.693.885,99 3.345.137,77 3.345.137,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 610.822,11 357.353,99

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2016 έως 31/01/2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2016 έως 31/01/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2016 έως 31/01/2016 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) Προηγούμενο οικ. έτος 2012 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.648.095,96 7.735.025,13 9.525.526,20 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.50 41.633,56 45.00 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου

Διαβάστε περισσότερα