Έργο: Μητροπολιτικό - Οικιστικό Πάρκο Ελλήνων Πολιτεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έργο: Μητροπολιτικό - Οικιστικό Πάρκο Ελλήνων Πολιτεία www.ellinonpoliteia.org info@ellinonpoliteia.org"

Transcript

1 Έργο: Μητροπολιτικό - Οικιστικό Πάρκο Ελλήνων Πολιτεία Σελίδα 1 από 8

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Μητροπολιτικό - Οικιστικό Πάρκο Ελλήνων Πολιτεία Έσοδα Ελληνικού Δημοσίου Ελλήνων Πολιτεία Συμμετέχοντες Μελετητές - Φορείς Στη Διαδικασία Του Έργου Χρηματοδότηση Έργου Ελλήνων Πολιτεία Εγγυημένο Ομόλογο - Bond Guaranteed Νομικό - Φορολογικό Καθεστώς Επιπλέον Στοιχεία Έργου Προσδοκώμενα Μεικτά Έσοδα Ελλήνων Πολιτεία 66 Δις Ευρώ Εμπιστευτικότητα... Σελίδα 2 από 8

3 ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη Μητροπολιτικού - Οικιστικού Πάρκου ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Πρόταση Προτιμήσεως Δικαιώματος μερικής εξαγοράς και χρήσης μισθίου στρεμμάτων περίπου, για την αξιοποίηση ακινήτου, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (η παραπάνω έκταση περιλαμβάνει το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, εμβαδού περίπου στρεμμάτων, πλέον 850 στρεμμάτων περίπου έως την παραλιακή ζώνη). 1. Εισαγωγή ΘΕΣΗ: Περιφέρεια Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, Περιφέρεια Αττικής - Ελλάδα Οικιστική Θεματική - Τουριστική Ανάπτυξη Ακινήτου Εκτάσεως Στρεμμάτων Η εταιρεία μας εκτιμά, από την προμελέτη που έχει κάνει, ότι από την συνολική επιφάνεια των στρεμμάτων της εν λόγω έκτασης θα μπορούσαν να δομηθούν τα στρέμματα. Από την προμελέτη μας ορίζουμε ότι τα συνολικά τ.μ. της δόμησης οικιστικού συνόλου μαζί με τους χώρους της ισόγειας επιφανείας θα είναι το μέγιστο τ.μ. Η εταιρεία ταυτίζει τα τ.μ. της συνολικής δόμησης των τ.μ. σε ισόποσες υπό έκδοση ομολογίες του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκταση που θα δομηθεί θα κατανεμηθεί σε 5 ή 6 θεματικές οικιστικές ενότητες. Οι βοηθητικοί χώροι που θα προκύψουν από την μελέτη για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους θα διαφοροποιούν μόνο την τιμή πώλησης των κατοικιών και δεν θα επηρεάζουν τη σχέση δομημένης επιφάνειας με τις εκδοθείσες ομολογίες. Όλες οι προμελέτες και σκέψεις μας επί του ακινήτου προέρχονται μόνο από πληροφόρηση μέσω διαδικτύου όπως αεροφωτογραφίες κλπ, καθόσον η όλη προεργασία έγινε με βάση την εχεμύθεια και την μη δημοσιοποίηση προς αποφυγή της διαρροής του μοντέλου οικιστικής ανάπτυξης που έχουμε προδιαγράψει και το οποίο θεωρούμε πνευματική μας ιδιοκτησία ως Εταιρεία. Η μοναδικότητα της θέσεως του παραπάνω ακινήτου (εφαπτόμενου θαλάσσης, εντός αστικού ιστού, το μέγεθός της έκτασης, οι κλιματολογικές συνθήκες, η γειτνίαση με αρχαιολογικούς τουριστικούς τόπους), ενδείκνυται για χρήση μόνιμης - παραθεριστικής κατοικίας και σε συνδυασμό με τους χώρους πρασίνου - θεματικού πάρκου, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό σημείο αναφοράς για την χώρας μας. Σελίδα 3 από 8

4 1.1 Μητροπολιτικό - Οικιστικό Πάρκο Ελλήνων Πολιτεία Το οικιστικό μοντέλο που θέλουμε είναι να αναβιώσουμε σήμερα μέσω της τεχνογνωσίας που διαθέτουμε, την αρχιτεκτονική αισθητική, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την διάρκεια του 5ου π.χ. αιώνα, χρυσή εποχή της παντοδυναμίας των πόλεων - κρατών Αθήνας και Σπάρτης καθώς και της νήσου Δήλου, όπου ήταν η καρδιά του τότε οικονομικού συστήματος εκείνης της εποχής. Εμείς αρχικά προτείνουμε ως βασική προϋπόθεση για την μελέτη αυτούς τους τρεις οικιστικούς πόλους. Οι μελετητές θα μπορούν να παρουσιάσουν συμπληρωματικές επιμέρους ιδέες αποφεύγοντας όμως να δημιουργήσουν μνημεία σύμβολα που λειτουργούν σήμερα ως ιστορικά αξιοθέατα. Στην έκταση η οποία θα παραμείνει στη κυριότητα του ελληνικού δημοσίου εκτός των χώρων πρασίνου, θα δημιουργηθεί θεματικό πάρκο, με όλα τα στοιχεία της καθημερινής ζωής των αρχαίων Ελλήνων (αθλητισμός - εργασία - ψυχαγωγία κτλ). Θεωρούμε σημαντικό ότι η πρόκληση των πρωτοποριακών προδιαγραφών για την μελέτη του συγκεκριμένου έργου (η ανάπτυξη της μελέτης μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας online εφαρμογής - διαδικτυακή συμμετοχή), θα λειτουργήσει ως κίνητρο και για την συμμετοχή της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας αλλά και στην δημιουργία νέων καινοτόμων κατασκευαστικών προϊόντων. 1.2 Έσοδα Ελληνικού Δημοσίου Ελλήνων Πολιτεία Α. Το δημόσιο θα εισπράξει άμεσα 21,8 δις ευρώ από την πώληση των ομολογιών που θα αφορούν την μεταβίβαση της πλήρους κυριότητος των έως στρεμμάτων και την χρήση για 100 έτη των στρεμμάτων για τη κατασκευή χώρων πρασίνου, συμπληρωματικών χρήσεων και κατασκευής θεματικού πάρκου. Β. Το κόστος κατασκευής: για την ανάπτυξη - κατασκευή όλου του έργου επί των στρεμμάτων και όλων των χρήσεων (με δυνατότητα υπέρβασης προϋπολογισμού εάν απαιτηθεί από την μελέτη), εκτιμούμε ότι θα ανέλθει στα 13,2 δις ευρώ. Γ. Ελάχιστη συνολική επένδυση σύνολο: 35 δις ευρώ. Δ. Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης έργου: 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων. Σελίδα 4 από 8

5 2. Συμμετέχοντες Μελετητές - Φορείς Στη Διαδικασία Του Έργου Α. Θα πραγματοποιούνται διεθνείς Online διαγωνισμοί σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου. Β. Όλες οι μελετητικές ομάδες ανάλογα με την ειδικότητα που εμπλέκεται η κάθε μια θα προέρχονται από τα ανάλογα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτών, θα γίνεται διαδικτυακά με διεθνή Online ψηφοφορία, όπου δικαίωμα ψήφου θα έχουν ιδιώτες και επιστήμονες, με συναφή επαγγέλματα των μελετητών. Η πλατφόρμα εργασίας των μελετητικών ομάδων θα είναι μια Online εφαρμογή - βάση δεδομένων στο διαδίκτυο, με πρόσβαση όσων θα συμμετέχουν στο έργο, η οποία θα είναι ενήμερη με όλες τις σχετικές ενέργειες του δημοσίου, της επενδυτικής εταιρείας, χρονοδιαγράμματα για την κάθε ενέργεια και παρακολούθηση υλοποίησης αυτών (πχ έκδοση Υπουργικών αποφάσεων κλπ). Γ. Με την ολοκλήρωση της προμελέτης του Μητροπολιτικού Οικιστικού Πάρκου «Ελλήνων Πολιτεία», θα ξεκινήσει και η διαδικασία της Online ψηφοφορίας μέσω διαδικτύου στην οποία δικαίωμα ψήφου θα έχουν μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας (αρχιτέκτονες, αρχαιολόγοι, ιστορικοί κλπ). Θα υπάρξει πρόβλεψη και για οικονομική επιβράβευση των μελετητών που θα διακριθούν. 3. Χρηματοδότηση Έργου Ελλήνων Πολιτεία Το μοντέλο χρηματοδότησης της εταιρείας έχει ως εξής: Α. Οι εκδοθείσες ομολογίες των δομημένων τετραγωνικών μέτρων είναι και το αντικείμενό της αγοραπωλησίας. Β. Οι ομολογίες θα είναι διάρκειας 6 ετών, με 4% ετήσιο επιτόκιο για τον επενδυτή. Γ. Η διάθεση των ομολογιών καλύπτει το αρχικό κόστος πληρωμής του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και όλο το κόστος κατασκευής. Δ. Η Ε. Δ. ΓΟΥΤΟΣ Α.Ε. θα λειτουργεί ως Project Manager του έργου σε αρχικό μόνον στάδιο και τα δικαιώματά της θα τα μεταβιβάσει σε νέο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Hellenic Development Beteiligungs AG. Μετά την εξόφληση του Ελληνικού Δημοσίου, οι τυχόν αδιάθετες ομολογίες και οιαδήποτε δικαιώματα που απορρέουν εξ αυτών και το Project Management του έργου, θα περιέλθουν στην Hellenic Development Beteiligungs AG (www.hdb-ag.de). Σελίδα 5 από 8

6 4. Εγγυημένο Ομόλογο - Bond Guaranteed: Από την έκδοσή τους η κάθε ομολογία συγκεκριμένης αξίας θα έχει επιτόκιο 4% ετησίως για τον επενδύτη διάρκειας 6 ετών, το επιτόκιο θα είναι εξαρτημένο από την οριστική συμφωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα μετά την οριστική αποτίμηση του έργου εάν και εφόσον το Ελληνικό δημόσιο έχει αποδεχτεί και συμμετέχει στη παρούσα πρόταση μας. Ο ομολογιούχος κάτοχος - επενδυτής θα έχει έκπτωση 5% από την προκαθορισμένη τιμή πώλησης των κατοικιών - επαγγελματικών χώρων εάν θελήσει να αγοράσει από σε /τ.μ.. Η έκπτωση αφορά μόνο τα τετραγωνικά μέτρα που αναλογούν στις ομολογίες που θα κατέχει, καθώς το ίδιο ποσοστό έκπτωσης θα ισχύει και εάν έχει ανέβει το τίμημα από την αρχική προκαθορισμένη τιμή. Οι ομολογίες αυτές θα είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες στην σταθερή ονομαστική τους αξία ευρώ. Η Εταιρεία μας διατηρεί επιφυλάξεις επί του παρόντος, εάν θα έχουν δικαίωμα οι μελλοντικοί μέτοχοι της Hellenic Development Beteiligungs AG να αγοράσουν ομολογίες της Ελλήνων Πολιτεία καθώς σε αυτή θα συμμετάσχει το Ελληνικό Δημόσιο. 5. Νομικό - Φορολογικό Καθεστώς Η Εταιρεία μας θεωρεί σκόπιμο να υπάρχει φορολογικό κίνητρο προς τους μελλοντικούς αγοραστές ακινήτων, καθώς το όφελος του Ελληνικού Δημοσίου μόνο από τα αρχικά έσοδα της διάθεσης των ομολογιών θα εισπράξει ευρώ ανά τ.μ. δομημένης επιφάνειας και μόνον από την οικιστική ενότητα. Για την υλοποίησή του έργου προϋπόθεσή είναι η νομοθετική κάλυψη του πλαισίου ρύθμισης που θα διασφαλίζει άδεια παραμονής σε όλους τους ξένους επενδυτές (εκτός Ε.Ε.), σύμφωνα τα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Εάν συνταχθεί αρχική σύμβαση συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την Project Manager Εταιρεία, η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να προσκομίσει διαβεβαιώσεις και από ανάδοχες τράπεζες - ξένους οίκους εξωτερικού. Εδώ, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι από την προμελέτη της εταιρείας μας προκύπτουν με βάση τη σχέσης κόστους - έσοδα, 31,1 δις ευρώ κέρδη. Σελίδα 6 από 8

7 Το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει επιπλέον κέρδη 9,3 δις ευρώ με την κατά 30% συμμετοχή του στην Hellenic Development Beteiligungs AG (διαχειριστής - ιδιοκτήτης του έργου). Το έργο Μητροπολιτικό Οικιστικό Πάρκο Ελλήνων Πολιτεία για οποιονδήποτε επενδυτή, από τον απλό ομολογιούχο, έως τον μελλοντικό αγοραστή μετοχών του νέου φορέα, θα αποτελέσει καταφύγιο κεφαλαίων στη σημερινή σκοτεινή εποχή των αγορών, η αποτίμηση του δε, θα είναι άκρως επωφελής και για το Ελληνικό Δημόσιο. 6. Επιπλέον Στοιχεία Έργου Η παραλιακή έκταση των 850 στρεμμάτων ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του παραλιακού μετώπου περιλαμβάνει το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά και το Ιστιοπλοϊκό Κέντρο. Α. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει, με δική της φροντίδα, την λύση - αποζημίωση των ιδιωτικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τους Δημόσιους Φορείς και την Εκκλησία, για ταχύτερη διαδικασία απελευθέρωσης των χώρων. Β. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ε.Α.Κ.Ν. θα μεταφερθούν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο που θα προκύψει από την τελική μελέτη του έργου εντός των στρεμμάτων. 7. Προσδοκώμενα Μεικτά Έσοδα Ελλήνων Πολιτεία : 66 Δις Ευρώ Ως τίμημα πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα πάντα με το δικό μας μοναδικό οικιστικό μοντέλο ανάπτυξης και κατόπιν έρευνας που έχουμε πραγματοποιήσει με τα σημερινά δεδομένα, θεωρούμε και ορίζουμε προκαθορισμένο ποσό πώλησης από / τ.μ. στη δομημένη μόνο οικιστική επιφάνεια. Το τίμημα των /τ.μ. ως ελάχιστη τιμή πώλησης θεωρείται από την έως τώρα έρευνα μας στις διεθνείς αγορές εύλογο, δίκαιο και αληθές. Σαν εταιρεία, είμαστε ικανοί να αιτιολογήσουμε σ οποιονδήποτε έχει αντιρρήσεις επί της τιμής πώλησης. Με βάση λοιπόν τα δομήσιμα τετραγωνικά μέτρα του συνολικού έργου και με ίδια τιμή πώλησις και για τους επαγγελματικούς χώρους που θα προκύψουν από τις επαγγελματικές χρήσεις τα προσδοκώμενα μεικτά έσοδα του έργου Ελλήνων Πολιτεία, θα είναι έλατον: τ.μ. χ = 66 δις ευρώ (χωρίς να έχουν υπολογισθεί τα επιπλέον έσοδα από όλες τις υπόλοιπες χρήσεις θεματικού πάρκου, δραστηριότητες κλπ.). Σελίδα 7 από 8

8 Στην παρούσα προμελέτη, δεν έχει υπολογιστεί το συνολικό κόστος των τόκων των ομολογιών ύφους 1,4 δις ευρώ ετησίως, συνολικά της χρηματοδότησης όλου του έργου για τα 6 έτη, δηλαδή 8,4 δις ευρώ που αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη των 31,1 δις ευρώ, καθόσον οι όροι της έκδοσης των ομολογιών δεν μπορούν ν αναλυθούν από την εταιρεία μας στο στάδιο αυτό. 8. Εμπιστευτικότητα Το μοντέλο της οικιστικής ανάπτυξης και της χρηματοδοτικής προσέγγισης (ομολογία συνδεδεμένη με τ.μ.), μέχρι την παρούσα κοινοποίηση, ήταν άκρως εμπιστευτικό και είχε μελετηθεί μόνο μεταξύ της Εταιρείας «Ε. Δ. ΓΟΥΤΟΣ Α.Ε.», του προσωπικού της, των συμβούλων που την απαρτίζουν (χρηματοοικονομικών - τεχνικών νομικών) και των επενδυτών Διεθνών Οίκων που συζητεί. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει από την εταιρεία μας επίσημη αναλυτική παρουσίαση του προτεινόμενου έργου Μητροπολιτικoύ Οικιστικού Πάρκου Ελλήνων Πολιτεία στα Μ.Μ.Ε και σε όλους του ενδιαφερόμενους φορείς. Το έργο αυτό θα είναι άμεσα εφικτό με την συνδρομή αρωγή - βούληση της Ελληνικής κυβέρνησης, Ελληνικών Πολιτικών φορέων, Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς είμαστε σίγουροι ότι η πρόταση μας είναι βιώσιμη και άκρως συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο. Όλα τα παραπάνω δεν είναι δεσμευτικά και ουδεμία αξίωση ή απαίτηση μπορούν να προκαλέσουν για την Εταιρεία μας, καθώς στη παρούσα φάση (προμελέτη) μπορούν να διαφοροποιηθούν από αστάθμητους παράγοντες, λόγους ανωτέρας βίας ή τροποποίηση - διαφοροποίηση με την ολοκλήρωση τελειοποίηση του συνόλου των μελετών του παραπάνω έργου. Η παρούσα πρόταση μας θα κοινοποιηθεί εντός και εκτός Ελλάδος, σε όλους τους φορείς που η εταιρεία κρίνει συμφέροντες ως προς την ευόδωση του τελικού έργου. Μετά Τιμής, Για Την Εταιρεία, Ευάγγελος Δ. Γούτος Πρόεδρος Σελίδα 8 από 8

1.4 «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

1.4 «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» «Hellenic Development Beteiligungs AG» Düsseldorf, Deutschland 1.4 «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» Μητροπολιτικό Οικιστικό Πάρκο Καινοτόμο αναπτυξιακό έργο στην Ελλάδα: Συνολική χρηματοδότηση 35 δις ευρώ, (ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2013 «Hellenic Development Beteiligungs AG» Registry Court: District Court Düsseldorf, Company Register Number: HRB 68648 1st floor, Hüttenstrasse 3 40215 Düsseldorf, Germany Email: info@hdb-ag.de Website:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2013 «Hellenic Development Beteiligungs AG» Registry Court: District Court Düsseldorf, Company Register Number: HRB 68648 1st floor, Hüttenstrasse 3 40215 Düsseldorf, Germany Email: info@hdb-ag.de Website:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης ρευστότητας και της κρίσης χρέους

Μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης ρευστότητας και της κρίσης χρέους Μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης ρευστότητας και της κρίσης χρέους (Επενδυτικά σχέδια 70 δις ευρώ με δημιουργία 470 χιλιάδων θέσεων εργασίας) Δημήτρης Μάρδας Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η χρηματοδότηση μιας νέας επιχείρησης αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη λειτουργία της. Άλλωστε, η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...4 2.1 Η EUROBANK ERGASIAS

Διαβάστε περισσότερα

Μια στρατηγική για την ανάπτυξη

Μια στρατηγική για την ανάπτυξη Εισαγωγή Μια στρατηγική για την ανάπτυξη (Πρόταση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, Ιούλιος 2015 1 η αναθεώρηση Οκτώβριος 2015) Δημήτρης Μάρδας Αν. Υπουργός Οικονομικών Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Υγειονοµάκη Ειρήνη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Υγειονοµάκη Ειρήνη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Υγειονοµάκη Ειρήνη ΤΟ REAL ESTATE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Τσουκάτος Βαγγέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ (INTERFACE)

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ (INTERFACE) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ (INTERFACE) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ, 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ, 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ, 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα, 8 Δεκεµβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙ Α

ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙ Α ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Συµπράξεις ηµοσίου & Ιδιωτικού Τοµέα (Σ..Ι.Τ.) ΕΣΠΕΡΙ Α Πέµπτη 30 Μαρτίου 2006 Αίθουσα ηµοτικού Συµβουλίου Πτολεµαΐδας Εισηγητής : Γιάνναρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η αγορά ακινήτων για Έλληνες επενδυτές Η αγορά ακινήτων για ξένους επενδυτές Κατηγορίες ακινήτων στην Ελλάδα Η διαδικασία αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα Τα έξοδα της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν. «ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7 / 2015. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7 / 2015. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πτολεμαΐδα 3-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 04. 2 Eταιρικό Προφίλ 06. 3 Μήνυμα Προέδρου 08. 4 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 10. 5 Επισκόπηση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων 12

1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 04. 2 Eταιρικό Προφίλ 06. 3 Μήνυμα Προέδρου 08. 4 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 10. 5 Επισκόπηση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων 12 1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 04 2 Eταιρικό Προφίλ 06 3 Μήνυμα Προέδρου 08 4 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 10 5 Επισκόπηση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων 12 6 Πιστοποιητικό Εκτίμησης 16 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2007 (ποσά σε Ευρώ) www.logismos.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I---------...... ' π.........1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΗΟΥΑΑΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. για τη χρήση 1 Ιανουαρίου - (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 ν.3556/2007) Περιεχόμενα Α. Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Της xρήσης Από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Της xρήσης Από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της xρήσης Από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση Ροδίτης Ρήγας Εργασία Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. για τη χρήση 1 Ιανουαρίου - (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 ν.3556/2007) Περιεχόμενα Α. Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Β. Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα