Πομπήιος Τρόγος (1 ος αι. π.χ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πομπήιος Τρόγος (1 ος αι. π.χ.)"

Transcript

1 Πομπήιος Τρόγος (1 ος αι. π.χ.) Α. Βίος: Παλαιότερα, οι περισσότεροι μελετητές θεωρούσαν ότι ο Πομπήιος Τρόγος (Pompeius Trogus) έζησε και έδρασε στα χρόνια του Αυγούστου. Σήμερα θεωρείται προτιμότερη μια χρονολόγηση στα χρόνια του Τιβερίου. Ο ιστορικός αυτός καταγόταν από Γαλάτες (Βοκοντίους), όπως εξάλλου φαίνεται και από το δεύτερο όνομά του (Trogus), που είναι γαλατικό. Το όνομά του (Pompeius) το οφείλει στο γεγονός ότι ο Πομπήιος Μάγνος είχε χορηγήσει στον παππού του το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη, προφανώς ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του στον πόλεμο κατά του Σερτωρίου. Ο πατέρας του υπήρξε έμπιστος γραμματέας του Ιουλίου Καίσαρα. Β. Έργα: O Τρόγος συνέθεσε ένα έργο φυσικής ιστορίας, που περιείχε και μια πραγματεία με τον τίτλο De animalibus σε δέκα βιβλία, το οποίο δεν μας σώθηκε. Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε η παγκόσμια ιστορία που συνέγραψε, με τίτλο Historiae Philippicae σε 44 βιβλία. Γ. Historiae Philippicae: Η ιστορία αυτή δεν ήταν προσανατολισμένη στην εθνική ιστορία της Ρώμης, αλλά στην ιστορία της μακεδονικής ηγεμονίας και αποτελούσε συμπλήρωμα της περίπου σύγχρονης ιστορίας του Λιβίου (Ab urbe condita), που πραγματευόταν, βέβαια, τα κατορθώματα του ρωμαϊκού λαού και την εξέλιξη της ιστορίας της Ρώμης. Η διάρθρωση του έργου 1

2 έχει ως εξής: στα πρώτα έξι βιβλία ο Τρόγος ασχολείται με τα βασίλεια των Ασσυρίων, των Μήδων και των Περσών, ενώ στη συνέχεια περνά στους Σκύθες και από εκεί στους Έλληνες. Στα βιβλία 7 40 περιγράφεται η μακεδονική μοναρχία με τα βασίλεια των Διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έως την ενσωμάτωσή τους στο ρωμαϊκό κράτος. Στο τεσσαρακοστό πρώτο βιβλίο ο Τρόγος πραγματεύεται την ιστορία των Πάρθων και φτάνει έως την επιστροφή των πολεμικών λαβάρων στον Αύγουστο το 20 π. Χ. Στο τεσσαρακοστό τρίτο βιβλίο αρχίζει να ασχολείται με την πρώτη φάση της ρωμαϊκής ιστορίας, που τη διακόπτει στην εποχή του βασιλιά Ταρκυνίου Πρίσκου. Συνεχίζει με τους λαούς της δυτικής Μεσογείου (Γαλάτες, Ισπανούς) και ολοκληρώνει το έργο του με τη νίκη του Αυγούστου επί των Ισπανών το 20/19 π. Χ. Ο τίτλος της ιστορίας του Τρόγου είναι ελληνικός πρώτοι τον είχαν χρησιμοποιήσει στα έργα τους οι Έλληνες συγγραφείς Θεόπομπος από τη Χίο και Αναξιμένηςαπό τη Λάμψακο. Φαίνεται ότι ο Τρόγος γνώριζε άριστα την ελληνική γλώσσα, αν σκεφτούμε ότι οι πηγές του έργου του (εκτός από τον Λίβιο) ήταν ελληνικές. Δεν είναι βέβαιο ποιους ακριβώς συγγραφείς χρησιμοποίησε ο Τρόγος οι περισσότεροι, όμως, μελετητές υποστηρίζουν ότι η «βιβλιογραφία» του Τρόγου συνίσταται στον Τιμαγένη, τον Θεόπομπο, τον Έφορο, τον Τίμαιο, τον Ηρόδοτο, τον Κτησία, τον Δίωνα, τον Πολύβιο, τον Ποσειδώνιο κ.ά. Οι Historiae Philippicae του Τρόγου δεν σώζονται, παρά μόνο σε κάποια ελάχιστα αποσπάσματα. Το έργο το γνωρίζουμε σήμερα μέσω της επιτομής του Ιουστίνου, Epitoma historiarum Philippicarum. Ο Μάρκος Ιουνιανός Ιουστίνος (Marcus Iunian(i)us Iustinus) υπήρξε ρητοροδιδάσκαλος και ιστορικός του 2 ου 3 ου ή 4 ου αιώνα μ. Χ. Κατά την εργασία του διατήρησε τον αριθμό και τη σειρά των βιβλίων του πρωτοτύπου, μετέφερε αυτούσια κάποια αποσπάσματά του, ενώ άλλα τα παρέλειψε, δείχνοντας προτίμηση σε υλικό ανεκδοτολογικού 2

3 περιεχομένου. Γεγονός είναι ότι η επιτομή του Ιουστίνου είναι σαφώς κατώτερη από το πρωτότυπο έργο. Από τη στιγμή όμως που δεν έχουμε στη διάθεσή μας τις Historiae Philippicae του Τρόγου στο σύνολό τους, η επιτομή αυτή είναι πραγματικά πολύτιμη προκειμένου να αποκαταστήσουμε το περιεχόμενο του χαμένου έργου. Παράλληλα με την επιτομή, διασώθηκαν και οι Πρόλογοι των σαραντατεσσάρων βιβλίων των Φιλιππικών, ένα είδος περιλήψεων των περιεχομένων του κάθε βιβλίου. Οι Πρόλογοι αυτοί έγιναν από άγνωστο συγγραφέα και με βάση το ίδιο το έργο του Τρόγου, ενώ θεωρείται ότι αποδίδουν επιγραμματικά μεν, αλλά πιστά το περιεχόμενό του. Με την πάροδο των ετών, η Επιτομή του Ιουστίνου μαζί με τους Προλόγους παραμέρισαν εντελώς το πρωτότυπο έργο, με συνέπεια την απώλειά του. Δ. Επίδραση: Οι Historiae Philippicae του Πομπηίου Τρόγου άσκησαν επίδραση στους μεταγενέστερους λατίνους ιστορικούς συγγραφείς, π.χ. στον Βαλέριο Μάξιμο, στον Βελλήιο Πατέρκουλο, στον Κούρτιο, στον Φροντίνο, στην Historia Augusta, στον Αυγουστίνο και σε άλλους. Η Επιτομή του Ιουστίνου έγινε μέχρι και όλο τον Μεσαίωνα αγαπητό σχολικό ανάγνωσμα. Η δημοτικότητα του έργου φαίνεται και από την ποσότητα των χειρογράφων που το διασώζουν, διακόσια στον αριθμό. H editio princeps της Επιτομής του Ιουστίνου πραγματοποιήθηκε το 1470 στη Βενετία από τον Ν. Ienson. To 1686 μεταφράστηκε στην ομιλουμένη ελληνική από τον Ιωάννη Μάκολα και το 1817 πάλι στην ίδια γλώσσα από το διδάσκαλο του Γένους, Δανιήλ Φιλιππίδη. 3

4 Ε. Λατινικό κείμενο (Historiae Philippicae, 1.1) [I] Principio rerum gentium nationumque imperium penes reges erat, quod ad fastigium huius maiestatis non ambitio popularis, sed spectata inter bonos moderatio provehebat. Populus nullis legibus tenebatur, arbitria principum pro legibus erant. Fines imperii tueri magis quam proferre mos erat; intra suam cuique patriam regna finiebantur. Primus omnium Ninus, rex Assyriorum, veterem et quasi avitum gentibus morem nova imperii cupiditate mutavit. Hic primus intulit bella finitimis et rudes adhuc ad resistendum populos terminos usque Libyae perdomuit. Fuere quidem temporibus antiquiores Vezosis Aegyptius et Scythiae rex Tanaus, quorum alter in Pontum, alter usque Aegyptum excessit. Sed longinqua, non finitima bella gerebant nec imperium sibi, sed populis suis gloriam quaerebant continentique victoria imperio abstinebant. Ninus magnitudine quaesitae dominationis continua possessione firmavit. Domitis igitur proximis, cum accessione virium fortior ad alios transiret et proxima quaeque victoria instrumentum sequentis esset, totius Orientis populos subegit. Postremum bellum illi fuit cum Zoroastre, rege Bactrianorum, qui primus dicitur artes magicas invenisse et mundi principia siderumque motus diligentissime spectasse. Hoc occiso et ipse decessit, relicto adhuc impubere filio Ninia et uxore Semiramide. 4

5 Στ. Μετάφραση (Β. Παππάς): Στην αρχή των λαών και των εθνών, η εξουσία βρισκόταν στα χέρια των βασιλιάδων. Στην κορυφή αυτού του αξιώματος δεν τους ανέβασε η κολακεία του λαού, αλλά η μετριοπάθειά τους που αποδεικνυόταν ανάμεσα στους αγαθούς πολίτες. Ο λαός δεν είχε κανένα νόμο. Οι κρίσεις των βασιλιάδων είχαν τη θέση νόμων. Ήταν συνήθεια κυρίως να διαφυλάττουν τα όρια της επικράτειάς τους, παρά να την επεκτείνουν. Η εξουσία του καθενός περιοριζόταν στην πατρίδα του. Πρώτος από όλους, ο Νίνος, βασιλιάς των Ασσυρίων, άλλαξε αυτή την παλιά και κατά κάποιον τρόπο πατρική συνήθεια των λαών, με την επιθυμία του για νέα εξουσία. Πρώτος αυτός κήρυξε πόλεμο στους γειτονικούς λαούς και υπέταξε έως τα όρια της Λιβύης λαούς που λόγω της αγριότητάς τους ήταν ανίκανοι να αντισταθούν. Υπήρχαν, βέβαια, και οι αρχαιότεροι στα χρόνια, Βέζοσις ο Αιγύπτιος και Ταναός ο βασιλιάς της Σκυθίας, από τους οποίους ο ένας εκστράτευσε έως τον Πόντο και ο άλλος έως την Αίγυπτο. Αλλά εκείνοι διεξήγαγαν μακρινούς και όχι γειτονικούς πολέμους και ούτε ζητούσαν εξουσία για τους ίδιους, αλλά δόξα για τους λαούς τους και, ευχαριστημένοι με τη νίκη, απείχαν από τη διεκδίκηση εξουσίας. Ο Νίνος στερέωσε το μέγεθος της ζητούμενης αρχής με τη συνεχή κατάκτηση. Αφού υπέταξε τους γειτονικούς λαούς, επιτεθόταν σε άλλους όντας δυνατότερος με την προσθήκη ανδρών [που αντλούσε από τις νίκες του]. Έτσι, η κάθε κοντινή νίκη γινόταν όργανο της επόμενης και υπέταξε τους λαούς ολόκληρης της Ανατολής. Τελευταίο πόλεμο έκανε με εκείνο τον Ζωροάστρη, βασιλιά της Βακτριανής, ο οποίος λέγεται ότι πρώτος ανακάλυψε τις μαγικές τέχνες και μελέτησε με πολύ μεγάλη επιμέλεια τις αρχές του κόσμου και τις κινήσεις των αστεριών. 5

6 Αφού αυτός φονεύθηκε, εκείνος πέθανε αφήνοντας έναν ανήλικο ακόμη γιο και τη γυναίκα του, Σεμιράμιδα. 6

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 8ο ΑΙΩΝΑ μ.χ. 1

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 8ο ΑΙΩΝΑ μ.χ. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η μονογραφία αυτή έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία σε σχέση με την πλούσια ιστορία ενός λαού που διατήρησε πολλές και ποικίλες επαφές με τον Ελληνισμό, σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της Ρωμαϊκής Πολιτείας

Αρχές της Ρωμαϊκής Πολιτείας 17/6/2012 Αρχές της Ρωμαϊκής Πολιτείας Ο μύθος των διδύμων αδελφών που διασώθηκαν από μια λύκαινα. Απόγονοι του Αινεία είναι τα αδέλφια Ρωμύλος και Ρώμος, οι οποίοι ανατράφηκαν από το γάλα της λύκαινας

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Μανδαμαδιώτης (απόφοιτος Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών) Πώς χειρίστηκε ο Ηρόδοτος τις ξένες γλώσσες που αντιμετώπισε;

Μανόλης Μανδαμαδιώτης (απόφοιτος Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών) Πώς χειρίστηκε ο Ηρόδοτος τις ξένες γλώσσες που αντιμετώπισε; Μανόλης Μανδαμαδιώτης (απόφοιτος Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών) Πώς χειρίστηκε ο Ηρόδοτος τις ξένες γλώσσες που αντιμετώπισε; Ε μ π ο ρ ι κ έ ς Σ χ έ σ ε ι ς Από τη δεύτερη χιλιετία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ F.F. Bruce Καθηγητής Πανεπιστημίου ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Είναι άραγε αξιόπιστα; ΑΘΗΝΑ 2000 σελ. 1 από 72 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 4 1. ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος 146 π.χ. -- 330 μ.χ.

Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος 146 π.χ. -- 330 μ.χ. Η Ρωμη και ο Ελληνικοσ Κοσμοσ Κεφάλαιο 7 Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος Για τετρακόσια χρόνια (από τον 1ο αιώνα π.χ. έως τον 3ο αιώνα μ.χ.), η ιστορία της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, από το Γιβραλτάρ

Διαβάστε περισσότερα

CICERO DE FINIBUS ΚΙΚΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ

CICERO DE FINIBUS ΚΙΚΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ CICERO DE FINIBUS BONORUM ET MALORUM LIBER PRIMUS ΚΙΚΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΚΑΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 1ο Μετάφραση Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης www.epicuros.gr Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟN ΝICCOLO MACHIAVELLI ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟN ΝICCOLO MACHIAVELLI ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟN ΝICCOLO MACHIAVELLI ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιωάννης Καραγιαννίδης, Εύελπις ΙΙΙ Τάξεως Η ελληνική λέξη «Χάρτης» ερμηνεύεται ως η γραφική απεικόνιση του συνόλου ή τμημάτων της γης επάνω σε επίπεδη ή σφαιρική

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεώρημα του Πτολεμαίου

Το Θεώρημα του Πτολεμαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία στην κατεύθυνση Μαθηματικά για την Εκπαίδευση Το Θεώρημα του Πτολεμαίου (Μια σύντομη ανασκόπηση από την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνιστικός κόσμος 323--146 π.χ. Η επέκταση «προς Ανατολάς»

Ο ελληνιστικός κόσμος 323--146 π.χ. Η επέκταση «προς Ανατολάς» Ο Eλληνιστικοσ Κοσμοσ -- Η Επεκταση «προσ Ανατολασ» Κεφάλαιο 6 Ο ελληνιστικός κόσμος 323--146 π.χ. Η επέκταση «προς Ανατολάς» Εξελληνίστηκε Γι αυτή την περίοδο χρησιμοποιούμε τον όρο «ελληνιστικός», που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνιστική ιστοριογραφία αποστασιοποιείται από τη θου-

Η ελληνιστική ιστοριογραφία αποστασιοποιείται από τη θου- ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ Η γραµµατεία της Ελληνιστικής εποχής συνολικά παρουσιάζει κάποια γενικά χαρακτηριστικά τα οποία θα ήταν σκόπιµο να καταγράψουµε από την αρχή αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτή Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, κ. ηµητρίου Χρηστίδη

Αναπληρωτή Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, κ. ηµητρίου Χρηστίδη Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί µεταφορά σε γραπτό λόγο δύο διαλέξεων, ενός από τους ειδικούς που διαθέτει η χώρα µας, σε ό,τι αφορά το πραγµατευόµενο θέµα: του Αναπληρωτή Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς έγιναν όροι οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις (συμβολή στη μελέτη της εκκλησιαστικής ορολογίας)

Πώς έγιναν όροι οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις (συμβολή στη μελέτη της εκκλησιαστικής ορολογίας) Πώς έγιναν όροι οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις (συμβολή στη μελέτη της εκκλησιαστικής ορολογίας) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Eka Tchkoidze Η επίδραση του ελληνισμού ήταν και εξακολουθεί να είναι έντονη στη Γεωργία. Οι πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντωνυμίες σε μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Οι αντωνυμίες σε μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Γλωσσολογίας Αντώνης Κουντούρης Οι αντωνυμίες σε μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Επόπτης καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 27 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 27 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 27 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 1. Περίληψη Στα τέλη του ογδόου αιώνα π.χ., οι Έλληνες ζούσαν σε ανεξάρτητες πόλεις-κράτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 490 ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Α.Μ 321. ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Καρτσωνάκης Μανώλης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 490 ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Α.Μ 321. ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Καρτσωνάκης Μανώλης ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΦΥCΙΚΕC ΕΠΙCΤΗΜΕC CΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 9 Ο - 15 Ο ΑΙΩΝΑ μ.χ» ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 490 ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Efi Ragia ΑΘΗΝΑ 2009 2014 ATHENS ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Efi Ragia ΑΘΗΝΑ 2009 2014 ATHENS ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH SECTION OF BYZANTINE RESEARCH NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Efi Ragia Βασιλειοσ Παππας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΕΥΑΝΘΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ ρ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΕΥΑΝΘΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ ρ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΥΑΝΘΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ ρ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΘΗΝΑ 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ανάγκη αναπαράστασης του γεωγραφικού χώρου... 1 2 Πετρογλυφικά τοπογραφήµατα Πρωτόγονες

Διαβάστε περισσότερα

OI ΞΕΧΑΣΜΕΝEΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚO-ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

OI ΞΕΧΑΣΜΕΝEΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚO-ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ OI ΞΕΧΑΣΜΕΝEΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚO-ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μαριολάκος Η.Δ. 1 1 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Δυναμικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ι.ΓΕΝΙΚΑ 1.Σύντομη επισκόπηση της ζωής του Αριστόξενου:

Ι.ΓΕΝΙΚΑ 1.Σύντομη επισκόπηση της ζωής του Αριστόξενου: -1- Προτού κανείς επιχειρήσει οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπο του Αριστόξενου, είτε ως προς τη ζωή του, είτε ως προς το έργο του, θα ήταν χρήσιμο να προσέξει ιδιαίτερα και να συγκρατήσει καλά στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ

ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Ηµερίδα για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Ιδρύµατος Ευγενίδου 19 Μαϊου 2006 Οµιλήτρια: Εύα Σεµερτζάκη, βιβλιοθηκονόµος

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Οι μαθητές της Α τάξης του 1 ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης που συμμετείχαν ανά ομάδες στην ερευνητική αυτή εργασία, είναι : Ομάδα «Πλάτωνας»

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Οι μαθητές της Α τάξης του 1 ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης που συμμετείχαν ανά ομάδες στην ερευνητική αυτή εργασία, είναι : Ομάδα «Πλάτωνας» ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιδέα για την εκπόνηση της παρακάτω ερευνητικής εργασίας προέκυψε από μια ανάγκη να προσεγγίσουμε το μάθημα των Μαθηματικών μέσα από μια άλλη οπτική γωνία. Θεωρούμε ότι οι μαθητές γνωρίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ.

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. τὰ γεγραµµένα ἐν τῷ νόµῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ψαλµοῖς (Λουκ. κδ 44) Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Η τριµερής διαίρεση της συλλογής των ιερών βιβλίων του ιουδαϊσµού

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ.

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ. Η αρxαϊκη εποxη -- Οι αιωνεσ των μεταρρυθμισεων Κεφάλαιο 4 Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων Για την Αρχαϊκή Εποχή, όπως και για τις άλλες περιόδους που εξετάσαμε ως τώρα, σημαντική πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνιστικός κόσμος 323--146 π.χ. Η επέκταση «προς Ανατολάς»

Ο ελληνιστικός κόσμος 323--146 π.χ. Η επέκταση «προς Ανατολάς» Ο Ελληνιστικοσ Κοσμοσ -- Η Επεκταση «προσ Ανατολασ» Κεφάλαιο 6 Ο ελληνιστικός κόσμος Η επέκταση «προς Ανατολάς» H Ελληνιστική Εποχή, όπως ονομάστηκε από τους Γερμανούς ιστορικούς του 19ου αιώνα, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεμόνες που σφράγισαν την Ιστορία - από τον Φίλιππο Β και τον Μεγάλο Αλέξανδρο έως τον Μεγάλο Κωνσταντίνο

Ηγεμόνες που σφράγισαν την Ιστορία - από τον Φίλιππο Β και τον Μεγάλο Αλέξανδρο έως τον Μεγάλο Κωνσταντίνο Ηγεμόνες που σφράγισαν την Ιστορία - από τον Φίλιππο Β και τον Μεγάλο Αλέξανδρο έως τον Μεγάλο Κωνσταντίνο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης, Αρχαιολόγος, Θεολόγος, Διευθυντής του Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση ή εχθρότητα με τη Δύση; Βυζάντιο και Ευρώπη τον 9ο και 10ο αιώνα

Προσέγγιση ή εχθρότητα με τη Δύση; Βυζάντιο και Ευρώπη τον 9ο και 10ο αιώνα Προσέγγιση ή εχθρότητα με τη Δύση; Βυζάντιο και Ευρώπη τον 9ο και 10ο αιώνα Βασιλική Ν. Βλυσίδου Κύρια Ερευνήτρια στο ΙΒΕ/ΕΙΕ ανάδειξη στο Βυζάντιο μιας στρατιωτικοποιημένης κοινωνίας με αγροτική 6άση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Η Κλασική Εποχή 478--323 π.χ.

Κεφάλαιο 5 Η Κλασική Εποχή 478--323 π.χ. Η Κλασικη Εποxη Κεφάλαιο 5 Η Κλασική Εποχή 478--323 π.χ. 1. Ο ελληνικός κόσμος μετά τους Περσικούς Πολέμους Aκμή και παρακμή της Αθήνας Πηγές Οι πληροφορίες μας για τον 5ο αιώνα π.χ. προέρχονται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα