ΑΔΑ: ΒΕΧ7Θ-ΑΩΨ. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ. Μανουσάκη Τηλέφωνο : FAX :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΧ7Θ-ΑΩΨ. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ. Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδ. : Πληροφ. : Δ. Μανουσάκη Τηλέφωνο : FAX : Προς: Όπως ο πίνακας διανομής ΘΕΜΑ: «Αποζημίωση εφημεριών νοσοκομείων ιατρών Ε.Σ.Υ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ α. του Ν.2362/95 «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/95) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/ 10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» ( ΦΕΚ.141/ τ. Α ). β. του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ»(ΦΕΚ 85/2012 τ. Α ) άρθρο 45 παρ. 2 α γ. του Π Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/10) δ. του Π.Δ 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης & εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 116Α / ) 2. Την αριθ. ΔΥ(3-4)/ΓΠοικ.77909/ Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 2354/Β /2012) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΥ (3 4 )/ΓΠ οικ / Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας και τροποποίηση της αρ. ΔΥ(3-4) ΓΠ.οικ.77909/ απόφασης περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας.» ( ΦΕΚ 2967/Β/ ) 3. Την με αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π / (ΦΕΚ 3498/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Υγείας με την οποία εγκρίθηκε η καταβολή εφημεριών στους Ιατρούς του ΕΣΥ για το χρονικό διάστημα από έως ,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ. Υ10α/Γ.Π.33287/ ΚΥΑ 4. Την αρ.πρωτ.2/44770/ απόφαση του ΓΛΚ. 1

2 5. Τα σχετ. αιτήματα των νοσοκομείων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Tη χορήγηση ποσού πενήντα οκτώ εκατομμυρίων, οκτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων, ογδόντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών ( ,75) από την πίστωση του Φ. 210 Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού τ.έ. του Υπουργείου Υγείας στα ακόλουθα νοσηλευτικά ιδρύματα για αποζημίωση εφημεριών ιατρών ΕΣΥ μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου έτους 2013 ως εξής: Υ.Δ.Ε. ΝΟΜΩΝ & ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΚΑΕ 0562 ΕΒΡΟΥ Υ.Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Υ.Δ.Ε Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ πρώην Π.Γ.Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ,00 πρώην Γ.Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ ,00 Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ,00 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν.ΔΡΑΜΑΣ ,00 Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ,00 Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ,00 Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ ,00 Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν.ΞΑΝΘΗΣ ,00 Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ,00 Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ ,00 πρώην Γ.Ν. -Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ,00 Υ.Δ.Ε Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ πρώην Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Υ.Δ.Ε Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ "ΑΧΕΠΑ" ,00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. πρώην Γ.Ν «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ,00 2

3 ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" - "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ''ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ'' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" πρώην Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝΘ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" - "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ,00 πρώην Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ,00 πρώην Ν. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝΘ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" ,00 πρώην Γ.Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ,00 πρώην ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝΘ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ,00 Ν. ΕΙΔ.ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ,00 ΑΝΤΙΚ. Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ,00 Υ.Δ.Ε. Ν ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ" Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Υ.Δ.Ε. Ν ΠΕΛΛΑΣ ,00 Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,00 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ,00 Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ,00 Ν. ΧΑΛΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ,00 Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ,00 Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"-"ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙ Ο" ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ,00 πρώην Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ,00 «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Γ. Ν. "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"-"ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ,00 3

4 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ,00 Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,00 Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,00 Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,00 Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,00 Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,00 Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,00 Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ,00 ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,00 Ν. ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,00 Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ,00 Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΑΡΤΑΣ ,00 Γ.Ν. - Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ,00 Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,00 Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,00 Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,00 Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,00 Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ ''ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ'' Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,00 πρώην Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ,00 Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ,00 Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,00 Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,00 Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,00 Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,00 4

5 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΨΥΧ.ΤΟΜΕΑΣ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,00 Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ πρώην Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,00 Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ,00 Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΛΕΥΚΑΔΟΣ ,00 ΠΑΤΡΩΝ πρώην Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ,00 πρώην Ν.Ν.Θ. Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» ,00 Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ,00 Π.Π.Γ.Ν.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ,00 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» ,00 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ πρώην Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ ,00 πρώην Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΑΝΑΤ.ΑΧΑΙΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΑΧΑΙΑΣ ,00 Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ,00 πρώην Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ ,00 πρώην Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ «ΔΙΟΚΛΕΙΟ» ,00 πρώην Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ ,00 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ,00 5

6 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Υ.Δ.Ε. N. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΔΕ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΓΝ ΘΗΒΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,00 Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ,00 Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,00 Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ,00 Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,00 Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ,00 ΝΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"- ΟΦΘΑΛΜIΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΚΑΤ'' ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν.Α «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ,00 πρώην ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν.Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ,00 πρώην Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» ,00 πρώην Ε.Κ.Α ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝΑ ''ΚΑΤ'' ΕΚΑ ,00 πρώην Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ,00 πρώην Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ,00 "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" πρώην ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ,00 πρώην Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ,00 πρώην Γ. Ν. Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ,75 πρώην Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ,00 ΦΛΕΜΙΝΓΚ» ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝΑ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" ,75 6

7 Ν. ΙΩΝΙΑΣ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΠΑΤΗΣΙΩΝ πρώην Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» ,00 πρώην Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΠΑΤΗΣΙΩΝ ,00 Γ.Ν. ΑΘ. «ΚΟΡΓΙΑΛ. - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ,00 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» ,00 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ,00 ΠΑΘ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ,00 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΠΙΣ» ,00 ΑΝΤΙΚ. ΟΓΚΟΛ. Ν.ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ» ,00 Ν. ΑΦΡΟΔ.&ΔΕΡΜ. ΝΟΣΩΝ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» ,00 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘ. «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ,00 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ,00 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ,00 Γ.Ν. ΝΟΣ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘ. «ΣΩΤΗΡΙΑ» ,00 Γ. ΟΓΚ.Ν. ΚΗΦ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ,00 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΑΦΝΙ» ,00 ΨΥΧ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ,25 ΠΑΝ/ΚΟ Γ.Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ) ,00 ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ Υ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ( ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) Υ.Δ.Ε ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Υ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'' πρώην Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ,00 πρώην Γ.Ν.Δ.Α «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ» ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'' ,00 Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ,00 Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ,75 Γ.Ν.- Κ.Υ ΚΥΘΗΡΩΝ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Υ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ) ,00 ΝΟΜ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Υ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ,00 ΝΟΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ«ΘΡΙΑΣΙΟ» ,00 Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Υ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ,00 7

8 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΑΜΟΥ ΧΙΟΥ Υ.Δ.Ε. Ν ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ& ΨΥΧ.ΤΟΜΕΑΣ ,00 Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,00 Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,00 Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ''ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ'' - - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ Ν. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Ν. ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ,00 πρώην Γ.Ν. Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ,00 πρώην Γ.Ν. - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ''ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ'' - ΓΝ - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ,50 πρώην Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ,50 πρώην Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΓΝ ΣΑΜΟΥ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - ΓΝ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΣΑΜΟΥ ,00 Γ.Ν. ΧΙΟΥ ,00 Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ'' ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΧΙΟΥ ,00 πρώην Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ,75 πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΩ ,75 πρώην Γ.Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ,25 ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ,75 ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' ΓΝ Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ" - ΓΝ - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ'' ΚΡΑΤ.ΘΕΡ.Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ,75 8

9 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Υ.Δ.Ε. Ν ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,50 Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ ''ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ'' - - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πρώην Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» ,75 πρώην Γ.Ν. -Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ''ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ'' - ΓΝ - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,75 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ''ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ'' πρώην Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,00 πρώην Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ,00 Υ.Δ.Ε. Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ''ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ'' - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ - - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ'' Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΝ ''ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ'' ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,00 πρώην Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,00 πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ,00 πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΝ ''ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ'' - ΓΝ - Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΓΝ - Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΓΝ - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ'' ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Υ.Δ.Ε. Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,00 Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,00 Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ,00 Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΔΕ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,75 9

10 2. Την υλοποίηση της παρούσας απόφασης από τη Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του Υπουργείου Υγείας, με την μεταβίβαση των προαναφερομένων αντίστοιχων των νοσοκομείων πιστώσεων δια επιτροπικού εντάλματος στην ΥΔΕ κάθε νομού. 3. Την μέριμνα εκ μέρους των αναφερόμενων, στην παρούσα, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, για την τακτοποίηση της εν λόγω δαπάνης εντός των ορίων των προαναφερομένων χορηγούμενων ποσών 4. Την δυνατότητα χρησιμοποίησης τυχόν υπολοίπων ποσών από την παρούσα απόφαση σε όλους τους μήνες που αναφέρονται στην ανωτέρω (3) σχετική Κ.Υ.Α. και στο πλαίσιο των ορίων που καθορίζονται από αυτήν. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας Κηφισίας 124 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΙΙ.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 2. Γ.Λ.Κ. Δ/νση Προϋπολογισμού Γεν. Κυβέρνησης ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφ. κ. Υπουργού 2. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα 3. Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσεων Υπηρεσιών Υγείας 4. Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσεων Οικ. Υπηρεσιών 5. Δ/νση Προσωπικού Νομικών Προσώπων Ν.Π. Τμήμα Α 6.Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Α (5) 10

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.96519 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.ΔΥ5α/oικ.123613 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-12-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.157242 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια 1 η Δ.Υ.ΠΕ. Ζαχάρωφ 3 Αθήνα Τ.Κ. 115 21, Τηλ. 210-6454815, 210-6454835 Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Υψηλάντου 45-47 Αθήνα 106 75 Θηβών & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Παπαδιαμαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, /5/ 03 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.3974 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 5/4/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 33737 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων Από τις 138 νοσοκομειακές μονάδες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή σε όλη τη χώρα συγκροτούνται τελικά 77 νέες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1 Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/12490 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 0 Μαρτίου 00 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.04 Σύσταση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της χώρας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ-ΨΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 03923 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη

Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή O Υγειονομικός Χάρτης συνιστά μια διαδραστική βάση δεδομένων η οποία με τη συνδρομή κατάλληλων αλγορίθμων παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2171 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 39977/ΥΠΕ/5/00128/Ε/ 2.9.2008 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3498 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασχεδιασμός Τεχνικής Βάσης Εφάπαξ Παροχών. 1 Έγκριση Εφημεριών Ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα