Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010)"

Transcript

1 Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας

2 Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010) ΤΕ: Τεχνική Αποδοτικότητα PTE: Καθαρά Τεχνική Αποδοτικότητα SE: Αποδοτικότητα Κλίμακος OCP: Δείκτης Πληρότητας ALS: Μέση Διάρκεια Νοσηλείας DOCS: Αριθμός Ιατρών NURSE: Αριθμός Νοσηλευτών OTHER: Λοιπό Προσωπικό BEDS: Κλίνες EXP: Σύνολο Ετήσιας Λειτουργικής Δαπάνης PAT: Σύνολο Νοσηλευθέντων Ασθενών Έτους DAYS: Σύνολο Ημερών Νοσηλείας Έτους TEP: Ετήσιες Επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών TEI: Ετήσιες Επισκέψεις στο Τμήμα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 1

3 Αποτελζςματα DEA ςτα Νοςηλευτικά Ιδρφματα Τριτοβάθμια Δευτεροβάθμια ΚΥ YPE ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ TE PTE SE TE PTE SE TE PTE SE 1 Γ.Ν.Α. "Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ" Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ" Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΤΡΙΑΚΟΤ" Γ.Ν.Α. "ΛΑΙΚΟ" Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ" Γ.Ν.Α. "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" Γ.Ν. ΜΑΙΕΤΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ" 1 Γ.Ν.Α. "ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ" Γ.Ν. ΠΑΣΗΙΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 Γ.Ν. ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΘΩΡΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΩΣΗΡΙΑ" Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΗ "ΚΑΣ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ" Γ.Ν. ΜΕΛΙΙΩΝ "ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ"

4 1 Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΗ "ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" "ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ" Γ.Ν. ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ 1 Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟ. ΚΗΦΙΙΑ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ" Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Γ.Ν.Α. "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε ΓΕΝ. ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΓ. ΑΒΒΑ" Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙ" ΝΟΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΝΔΡΕΑ ΤΓΓΡΟ" 1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΗΛΙΟΠΟΤΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" Γ.Ν. "ΑΚΛΗΠΕΙΟ" ΒΟΤΛΑ Γ.Ν.Α. "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟ" ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. "ΑΣΣΙΚΟΝ" Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ"

5 2 Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΣΖΑΝΕΙΟ" ΓΕΝ. ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΣΑΞΑ" Γ.Ν. ΕΛΕΤΙΝΑ "ΘΡΙΑΙΟ" Γ.Ν. ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν.- Κ.Τ. ΚΤΘΗΡΩΝ "ΣΡΙΦΤΛΛΕΙΟ" Γ.Ν. ΜΤΣΙΛΗΝΗ "ΒΟΣΑΝΕΙΟ" Γ.Ν.- Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ Γ.Ν. ΑΜΟΤ "Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.- Κ.Τ. ΙΚΑΡΙΑ Γ.Ν. ΧΙΟΤ "ΚΤΛΙΣΕΙΟ" Γ.Ν. ΤΡΟΤ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ" Γ.Ν.- Κ.Τ. ΝΑΞΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ- Κ.Τ. ΛΕΡΟΤ 2 Γ.Ν. ΡΟΔΟΤ "Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ" Γ.Ν.- Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ "ΣΟ ΒΟΤΒΑΛΕΙΟ" Γ.Ν.- Κ.Τ. ΚΩ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΣΕΙΟ" 4

6 3 ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3 Γ.Ν. ΘΕ/ΝΙΚΗ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ" Γ.Ν. "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ" Γ.Ν. ΘΕ/ΝΙΚΗ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ" Γ.Ν. ΘΕ/ΝΙΚΗ "ΑΓ. ΔΗΜΗΣΡΙΟ" ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3 Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ Γ.Ν. ΕΔΕΑ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑ Γ.Ν. ΝΑΟΤΑ Γ.Ν. ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΣΡΑ ΟΛΤΜΠΟΤ 3 Γ.Ν. ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ "ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ" Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗ "ΜΑΜΑΣΕΙΟ" Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ" Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΘΕ/ΝΙΚΗ "ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ"

7 4 ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" ΠΡΩΣΟ ΓΕΝ. ΝΟ. ΘΕ/ΝΙΚΗ "ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ" ΝΟOKOMEIO ΑΦΡΟΔΙΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 4 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. "ΑΧΕΠΑ" Γ.Ν. ΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙ Γ.Ν.- Κ.Τ. ΓΟΤΜΕΝΙΑ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ Γ.Ν. ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Γ.Ν. ΚΟΜΟΣΗΝΗ "ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γ.Ν. ΔΡΑΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΑ Γ.Ν. ΛΑΡΙΑ "ΚΟΤΣΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΕΙΟ"

8 5 Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΣΑ Γ.Ν. ΒΟΛΟΤ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΤΛΕΙΟ" Γ.Ν. ΣΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ Γ.Ν. ΑΜΦΙΑ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑ Γ.Ν.- Κ.Τ. ΚΑΡΤΣΟΤ Γ.Ν.- Κ.Τ. ΚΤΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΠΑΣΡΩΝ Γ.Ν. ΠΑΣΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ" ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΘΩΡΑΚΟ Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΑ "Ο ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ" Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΣΡΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ" Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΤ Γ.Ν.- Κ.Τ. ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ

9 6 Γ.Ν. ΠΤΡΓΟΤ "Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ" Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑ Γ.Ν.- Κ.Τ. ΚΡΕΣΕΝΩΝ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 6 Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΗ "Η ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ" Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΣΑ Γ.Ν.- Κ.Τ. ΚΤΠΑΡΙΙΑ Γ.Ν. ΠΑΡΣΗ "ΙΩΑΝ. & ΑΙΚΑΣ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ" Γ.Ν.- Κ.Τ. ΜΟΛΑΩΝ Γ.Ν. ΝΑΤΠΛΙΟΤ Γ.Ν. ΑΡΓΟΤ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΤ Γ.Ν. ΜΕΟΛΛΟΓΙΟΤ "ΧΑΣΖΗΚΩΣΑ" Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΧΑΣΖΗΚΩΣΑ" Γ.Ν. ΑΡΣΑ

10 6 Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑ Γ.Ν.- Κ.Τ. ΦΙΛΙΑΣΩΝ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 6 Γ.Ν. ΚΕΡΚΤΡΑ Γ.Ν. ΛΗΞΟΤΡΙΟΤ "ΜΑΝΣΖΑΒΙΝΑΣΕΙΟ" Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ Γ.Ν. ΖΑΚΤΝΘΟΤ "ΑΓΙΟ ΔΙΟΝΤΙΟ" Γ.Ν. ΛΕΤΚΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ" ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 7 Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ" Γ.Ν. ΡΕΘΤΜΝΟΤ Γ.Ν. ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ Γ.Ν.- Κ.Τ. ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Γ.Ν.- Κ.Τ. ΗΣΕΙΑ Γ.Ν.- Κ.Τ. ΝΕΑΠΟΛΗ "ΔΙΑΛΤΝΑΚΕΙΟ"

11 Αποτελζςματα DEA ςτισ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Τριτοβάθμια Νοςοκομεία Νομαρχιακά Νοςοκομεία Νοςοκομεία- Κζντρα Υγείασ Υγειονομική Περιφζρεια TE PTE SE TE PTE SE TE PTE SE OCP ALS 1 η Αττικήσ % 4,9 2 η Πειραιά & Αιγαίου % 5,3 3 η Κεντρικήσ & Δυτικήσ Μακεδονίασ % 3,1 4 η Ανατολικήσ Μακεδονίασ και Θράκησ % 3,5 5 η Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ % 2,8 6 η Πελοποννήςου, Ιονίων Νήςων, Ηπείρου και Δυτικήσ Ελλάδασ % 3,9 7 η Κρήτησ % 4,2 10

12 Τριτοβάθμια Νοςοκομεία (και Πανεπιςτημιακά) DOCS NURSE OTHER BEDS EXP PAT TEP TEI OCP ALS Ελάχιςτο % 1 Μζγιςτο % 9 Μζςοσ Όροσ SD TE PTE SE Ελάχιςτο Μζγιςτο Μζςοσ Όροσ SD

13 Δευτεροβάθμια Νοςοκομεία DOCS NURSE OTHER BEDS EXP PAT TEP TEI OCP ALS Ελάχιςτο % 1,5 Μζγιςτο % 13 Μζςοσ Όροσ SD TE PTE SE Ελάχιςτο Μζγιςτο Μζςοσ Όροσ SD

14 Γενικά Νοςοκομεία Κζντρα Υγείασ DOCS NURSE OTHER BEDS EXP PAT TEP TEI OCP ALS Ελάχιςτο % 2 Μζγιςτο % 8 Μζςοσ Όροσ % 4 SD TE PTE SE Ελάχιςτο Μζγιςτο Μζςοσ Όροσ SD

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινό μενες νέες κλίνες. Προτειν όμενη νέα κάλυψη. Γιατροί πριν

Προτεινό μενες νέες κλίνες. Προτειν όμενη νέα κάλυψη. Γιατροί πριν Πίνακας 5 : Συγκεντρωτικός Πίνακας συνενώσεων κλινικών Νοσοκομείων ΕΣΥ α/α Δ.Υ.Πε. Νοσοκομεία Οργανικές κλίνες Ανεπτυγμένες κλίνες Κάλυψη ανεπτυγμένων κλινών (%) Προτεινό μενες νέες κλίνες Προτειν όμενη

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη

Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή O Υγειονομικός Χάρτης συνιστά μια διαδραστική βάση δεδομένων η οποία με τη συνδρομή κατάλληλων αλγορίθμων παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». Α Α: ΒΕΖΡ4691ΩΓ-Σ2 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 10437 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΝΣΕ ΦΙΛΙΠΠΙ ΛΟΤΚΙΑ ΜΚΡ ΚΑΖΑΝΗ 7 TK-72100 28410-25585 28410-25585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΤΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΚΡ ΡΟΤΟΤ ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ 22 TK-72100 28410-21505 2841021505 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής Προστασίας Ομάδα Διαχείρισης του Πληροφοριακού 1 υστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια 1 η Δ.Υ.ΠΕ. Ζαχάρωφ 3 Αθήνα Τ.Κ. 115 21, Τηλ. 210-6454815, 210-6454835 Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Υψηλάντου 45-47 Αθήνα 106 75 Θηβών & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Παπαδιαμαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΜΑΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων Από τις 138 νοσοκομειακές μονάδες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή σε όλη τη χώρα συγκροτούνται τελικά 77 νέες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

3 η και 4 η Υγειονομική Περιφέρεια Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα

3 η και 4 η Υγειονομική Περιφέρεια Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα 3 η και 4 η Υγειονομική Περιφέρεια Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Στις Υγειονομικές Περιφέρειες Μακεδονίας και Μακεδονίας- Θράκης εντοπίζονται ορισμένα κρίσιμα σημεία μη αποδοτικής λειτουργίας και μικρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π. οικ. 2/53310/ΔΠΔΞ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-12-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.157242 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.96519 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.ΔΥ5α/oικ.123613 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα