ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

2

3 TI-30XIIS: Οδηγός για Καθηγητές Αναπτύχθηκε από την Texas Instruments Incorporated Οι Δραστηριότητες αναπτύχθηκαν από τους Gary Hanson και Aletha Paskett. Εικονογράφηση από τον Jay Garrison

4

5

6 Σχετικά με τους Συγγραφείς Ο Gary Hanson και ο Aletha Paskett είναι καθηγητές μαθηματικών στο Jordan Independent School District στο Sayndy, Utah. Ανέπτυξαν το τμήμα των δραστηριοτήτων και συνέβαλαν στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των παραδειγμάτων στο τμήμα «Πώς να Χρησιμοποιήσετε την TI-30Χ ΙΙS» αυτού του οδηγού. Σημαντική Ειδοποίηση Σχετικά με το Υλικό του Βιβλίου Η Texas Instruments δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση είτε ρητή είτε υπονοούμενη συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των υπονοούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, σχετικά με οποιαδήποτε προγράμματα ή υλικό του βιβλίου και διαθέτει αυτό το υλικό αποκλειστικά και «ως έχει». Σε καμία περίπτωση η Texas Instruments δεν φέρει ευθύνη σε οποιονδήποτε για οποιεσδήποτε ιδιαίτερες, έμμεσες, απρόβλεπτες ή επακόλουθες ζημιές σε σχέση με ή που προκύπτουν από την αγορά ή τη χρήση αυτού του υλικού και η μόνη και αποκλειστική ευθύνη της Texas Instruments σχετικά με τη μορφή της ενέργειας δεν υπερβαίνει την τιμή αγοράς αυτού του βιβλίου. Επιπλέον, η Texas Instruments δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση οποιασδήποτε μορφής που αφορά τη χρήση αυτού του υλικού από τρίτους. Σημείωση: Χρησιμοποιώντας άλλες αριθμομηχανές εκτός της TI-30X IIS μπορούν να παραχθούν διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το υλικό. Άδεια Επανεκτύπωσης ή Παραγωγής φωτοαντιγράφων Με την παρούσα, εκχωρείται στους καθηγητές άδεια να επανεκτυπώσουν ή να φωτοτυπήσουν τις σελίδες ή τα φύλλα αυτού του βιβλίου που φέρουν την σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) της Texas Instruments σε ποσότητες για χρήση στην τάξη, σε εργαστήριο ή σεμινάριο. Αυτές οι σελίδες είναι σχεδιασμένες ώστε να αναπαραχθούν από τους καθηγητές για χρήση στις τάξεις, στα εργαστήρια ή σε σεμινάρια υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αντίγραφο φέρει την ειδοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright). Απαγορεύεται ρητά η πώληση και η διανομή αυτών των αντιγράφων. Εκτός από την ανωτέρω έγκριση, πρέπει να ληφθεί προηγουμένως έγγραφη άδεια από την Texas Instruments Incorporated για την αναπαραγωγή ή μετάδοση αυτής της εργασίας ή μέρος της σε οποιαδήποτε μορφή ή από οποιαδήποτε ηλεκτρονικά ή μηχανικά μέσα συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών συστήματος αποθήκευσης ή ανάκτησης εκτός και παρέχεται ρητή άδεια από τους ομοσπονδιακούς νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Στείλετε τις απορίες σε αυτή τη διεύθυνση: Texas Instruments Incorporated 7800 Banner Drive, M/S 3918 Dallas, TX Υπόψη: Διευθυντή, Εξυπηρέτηση Επιχείρησης Σημείωση: Αν ζητήσετε φωτοαντίγραφα ολόκληρου ή μέρους αυτού του βιβλίου από άλλους, πρέπει να συμπεριλάβετε αυτή τη σελίδα (με την ανωτέρω δήλωση παροχής άδειας) στον προμηθευτή των υπηρεσιών αναπαραγωγής φωτοαντιγράφων. TEXAS INSTRUMENTS Copyright 1999 Texas Instruments Incorporated. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος, εκτός από τα συγκεκριμένα δικαιώματα που εκχωρούνται με την παρούσα. Εκτυπώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η δυνατότητα Αυτόματου Σβησίματος, APD, και EOS είναι σήματα κατατεθέντα της Texas Instruments Incorporated TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές ii

7 Σχετικά με τον Οδηγό για Καθηγητές Πως είναι διαρθρωμένος ο Οδηγός για Καθηγητές Αυτός ο οδηγός αποτελείται από δύο τμήματα: Τις Δραστηριότητες και Πώς να Χρησιμοποιήσετε την TI-30X IIS. Το τμήμα Δραστηριότητες αποτελεί μία συλλογή δραστηριοτήτων για την ενσωμάτωση της TI-30X IIS στη διδασκαλία των μαθηματικών. Το τμήμα Πώς να Χρησιμοποιήσετε την TI-30X IIS είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε αν διδάξει τους μαθητές για το πώς να χρησιμοποιήσουν την αριθμομηχανή. Δραστηριότητες Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες ώστε να κατευθύνονται από τους καθηγητές. Έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών ενσωματώνοντας την TI- 30X IIS ως εργαλείο διδασκαλίας. Κάθε δραστηριότητα είναι αυτοτελής και περιλαμβάνει τα εξής: Μία επισκόπηση του μαθηματικού σκοπού της δραστηριότητας. Τις μαθηματικές έννοιες που αναπτύσσονται. Το υλικό που απαιτείται για την εκτέλεση της δραστηριότητας. Την λεπτομερή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των πλήκτρων της TI-30X IIS που πρέπει να επιλεγούν βήμα προς βήμα. Ένα φύλλο δραστηριότητας του μαθητή. Πώς να Χρησιμοποιήσετε την TI-30X IIS Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει παραδείγματα σε υποδείγματα διαφανειών. Τα κεφάλαια είναι αριθμημένα και περιλαμβάνουν τα παρακάτω. Μία εισαγωγική σελίδα που περιγράφει τα πλήκτρα της αριθμομηχανής που παρουσιάζονται στο παράδειγμα, τη θέση των πλήκτρων αυτών στην TI-30X IIS και οποιεσδήποτε σχετικές σημειώσεις για τις λειτουργίες τους. Τα υποδείγματα διαφανειών που έπονται της εισαγωγικής σελίδας παρέχουν παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών του(-ων) πλήκτρου(-ων) που συζητείται(-ιώνται). Το(-α) πλήκτρο(-α) που αναφέρονται σημειώνονται με κύκλο στο πληκτρολόγιο της TI-30X IIS. Σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη Αν και πολλά από τα υποδείγματα στα δείγματα των διαφανειών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναπτύξουν τις μαθηματικές έννοιες, όμως δεν είναι σχεδιασμένα συγκεκριμένα για αυτό το σκοπό. Για μέγιστη ευελιξία, κάθε παράδειγμα και δραστηριότητα είναι ανεξάρτητη από τις άλλες. Επιλέξτε το κατάλληλο δείγμα της διαφάνειας για το πλήκτρο διδάσκετε, ή επιλέξτε την κατάλληλη δραστηριότητα για τη μαθηματική έννοια που διδάσκετε. Αν ένα παράδειγμα δεν φαίνεται να είναι κατάλληλο για τη διδασκόμενη ύλη σας ή για το επίπεδο βαθμολόγησης, χρησιμοποιήστε το για να διδάξετε τη λειτουργία ενός πλήκτρου (ή πλήκτρων) και στη συνέχεια δώστε σχετικά δικά σας παραδείγματα. Για να εξασφαλίσετε ότι καθένας ξεκινάει από το ίδιο σημείο, πείτε στους μαθητές να επαναφέρουν τις αρχικές ρυθμίσεις της αριθμομηχανής πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα και ή πατώντας τα πλήκτρα [ και στη συνέχεια να επιλέξουν Y. Παραδοχές που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό για Καθηγητές Στο κείμενο, οι αγκύλες γύρω από το όνομα/σύμβολο του πλήκτρου δείχνουν ότι το πλήκτρο είναι μία δεύτερη ή εναλλασσόμενη λειτουργία. Για παράδειγμα: Στα υποδείγματα των διαφανειών, οι δεύτερες λειτουργίες εμφανίζονται όπως ακριβώς εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο. Για παράδειγμα: Πώς να Παραγγείλετε τους Επιπλέον Οδηγούς για Καθηγητές Για να προβείτε σε παραγγελία ή για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις αριθμομηχανές Texas Instruments (Tl), χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας: i.com, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για τις αριθμομηχανές ΤΙ: ή καλέστε χωρίς χρέωση τον αριθμό: TI-CARES ( ) 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές iii

8 Σχετικά με την TI-3OXΙΙS Οθόνη ύο Γραμμών Στην πρώτη γραμμή (γραμμή εισαγωγής) εμφανίζεται μία εισαγωγή έως και 55 ψηφίων (47 ψηφία για τις γραμμές εισαγωγής σταθεράς και τη στατιστική. Οι εισαγωγές αρχίζουν από τα αριστερά: οι εισαγωγές με περισσότερα από 11 ψηφία κυλούν προς τα δεξιά. Πατήστε και για να διατρέξετε τη γραμμή εισαγωγής. Πατήστε ή για να μετακινήσετε τον κέρσορα κατευθείαν στην αρχή ή στο τέλος της εισαγωγής. Η δεύτερη γραμμή (γραμμή αποτελεσμάτων) εμφανίζει αποτέλεσμα έως και 10 ψηφίων, συν την υποδιαστολή, το αρνητικό πρόσημο, την ένδειξη x10 και το διψήφιο θετικό ή αρνητικό εκθέτη. Τα αποτελέσματα που υπερβαίνουν το όριο των ψηφίων εμφανίζονται σε εκθετικό συμβολισμό. Ενδείξεις της Οθόνης Συμβουλευθείτε το Παράρτημα Β για τον κατάλογο των ενδείξεων της οθόνης. Σειρά Υπολογισμών Η TI-30X IIS χρησιμοποιεί το Λειτουργικό Σύστημα Εξισώσεων (EOS ) για να αξιολογήσει παραστάσεις. Οι προτεραιότητες των ενεργειών αναφέρονται στο υπόδειγμα διαφάνειας στο Κεφάλαιο 4, Σειρά Υπολογισμών και Παρενθέσεων. (σελίδα 41). Επειδή εκτελούνται πρώτα οι υπολογισμοί μέσα στις παρενθέσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα για να αλλάξετε τη σειρά των υπολογισμών και επομένως να αλλάξετε το αποτέλεσμα. εύτερες Λειτουργίες Με το πάτημα του πλήκτρου εμφανίζεται η 2η ένδειξη και στη συνέχεια είναι δυνατή η πρόσβαση στη λειτουργία που είναι τυπωμένη πάνω από το επόμενο πλήκτρο που θα πατήσετε. Για παράδειγμα, υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα του 25 και εμφανίζει το αποτέλεσμα, 5. Μενού Με το πάτημα μερικών πλήκτρων της TI-30X IIS εμφανίζονται μενού: και Πατήστε τα πλήκτρα ή για να μετακινήσετε τον κέρσορα και να υπογραμμίσετε ένα στοιχείο του μενού. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να επιλέξετε το στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο του μενού:. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο Πατήστε το πλήκτρο ενώ το στοιχείο είναι υπογραμμισμένο ή Για τα στοιχεία του μενού που ακολουθούνται από μία τιμή ορίσματος (για παράδειγμα, npr) εισάγετε την τιμή ενώ το στοιχείο είναι υπογραμμισμένο. Το στοιχείο και η τιμή ορίσματος εμφανίζονται στην προηγούμενη οθόνη. Προηγούμενες Εισαγωγές Μετά την αξιολόγηση μίας έκφρασης, χρησιμοποιήστε and για να διατρέξετε προηγούμενες εισαγωγές που είναι καταχωρημένες στο ιστορικό της TI-30X IIS. εν μπορείτε να ανακτήσετε προηγούμενες εισαγωγές ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία STAT (Στατιστική) Μηνύματα Λάθους Συμβουλευθείτε το Παράρτημα C για τον κατάλογο των μηνυμάτων λάθους. Τελευταία Απάντηση (Ans) Το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα που υπολογίστηκε καταχωρείται στη μεταβλητή Ans. Η τιμή Ans διατηρείται στη μνήμη ακόμα και μετά το σβήσιμο της TI-30X IIS. Για να ανακαλέσετε την τιμή Ans: Πατήστε τα πλήκτρα (στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Ans), ή Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο λειτουργίας (,, κ.λπ.) ως πρώτο μέρος μίας εισαγωγής. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Ans και ο τελεστής TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές iv

9 Σχετικά με την TI-3OXΙΙS (Συνέχεια) Επαναφορά της TI-30X IIS στις αρχικές ρυθμίσεις Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα και ή πατώντας τα πλήκτρα και στη συνέχεια επιλέξτε για την επαναφορά της αριθμομηχανής στις αρχικές ρυθμίσεις. Για να προβείτε σε επαναφορά της αριθμομηχανής στις αρχικές ρυθμίσεις της αριθμομηχανής: Επαναφέρει τις ρυθμίσεις στις προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις τυπικό συμβολισμό (κινητή υποδιαστολή) και μέτρηση γωνίας σε μοίρες (DEG). ιαγράφονται οι μνήμες μεταβλητών, οι εκκρεμείς υπολογισμοί, οι εισαγωγές στο ιστορικό, τα δεδομένα στατιστικής, οι σταθερές και η δυνατότητα Ans (Τελευταίος υπολογισμός). Σημείωση: Τα παραδείγματα στα υποδείγματα διαφανειών θεωρούν ως δεδομένο όλες τις προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτόματο Σβήσιμο (APD ) Αν η TI-30X IIS παραμείνει ανενεργή για 5 λεπτά περίπου. Το APD τη θέτει αυτόματα εκτός λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο μετά το APD. ιατηρείται η οθόνη, οι εκκρεμείς 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές v

10 Πίνακας Περιεχομένων Σχετικά με τους Συγγραφείς Σχετικά με τον Οδηγό για Καθηγητές Σχετικά με την TI-30X IIS Δραστηριότητες ii iii iv Ο καλύτερος Μπάτερ Το Πλήκτρο FIX 2 Διαστημικό Ταξίδι- Εκθετικός Συμβολισμός 6 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις 10 Ποιος είναι ο βαθμός μου Στατιστική με Μία Μεταβλητή 14 Καρδιακοί Παλμοί Στατιστική με Μία Μεταβλητή 17 Στατιστικά στοιχεία της WNBA Στατιστική με Δύο Μεταβλητές 23 Πως να χρησιμοποιήσετε την TI-3OX IIS 1 Βασικές Λειτουργίες της TI-30X IIS 29 2 Απαλοιφή, Εισαγωγή και Διαγραφή 33 3 Βασικά Μαθηματικά 36 4 Σειρά υπολογισμών και παρενθέσεων 40 5 Σταθερά 43 6 Δεκαδικά ψηφία και Θέσεις Δεκαδικών ψηφίων 45 7 Μνήμη 47 8 Κλάσματα 52 9 Πι 58 Πως να χρησιμοποιήσετε την TI-3OX IIS (συνέχεια) 10 Δυνάμεις, Ρίζες και Αντίστροφοι Πιθανότητα Στατιστική Τριγωνομετρία Συμβολισμός Λογάριθμοι και Αντιλογάριθμοι Ρυθμίσεις Γωνίας και Μετατροπές Μετατροπές Πολικών και Ορθογώνιων Συντεταγμένων Υπερβολικές Συναρτήσεις 100 Παράρτημα A A-1 Σύντομη Αναφορά στα ΠΛήκτρα Παράρτημα B B-1 Ενδείξεις Οθόνης Παράρτημα C C-1 Μηνύματα Λάθους Παράρτημα D D-1 Πληροφορίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Παράρτημα E E-1 Πληροφορίες για την Εγγύηση 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές vi

11 Δραστηριότητες O Καλύτερος Μπάτερ Το πλήκτρο FIX 2 Διαστημικό Ταξίδι - Εκθετικός Συμβολισμός 6 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις 10 Ποιο είναι το σκορ μου; Στατιστική με μία Μεταβλητή 14 Χτύποι της καρδιάς Στατιστική με μία Μεταβλητή 17 Στατιστικές WNBA - Στατιστική με δύο Μεταβλητές TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 1

12 O Καλύτερος Μπάτερ Το πλήκτρο FIX Επισκόπηση Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα πλήκτρα της TI-30 X IIS IIS για να αλλάζουν αριθμούς σε διαφορετική θέση υποδιαστολής. Οι μαθητές υπολογίζουν τους μέσους όρους χτυπημάτων χρησιμοποιώντας την TI-30 X IIS και στη συνέχεια να στρογγυλοποιούν τις απαντήσεις τους σε τρία δεκαδικά ψηφία. Μαθηματικές Έννοιες στρογγυλοποίηση θέση υποδιαστολής διαίρεση σύγκριση και ορισμός δεκαδικών Υλικό TI-30XΙΙS μολύβι δραστηριότητα μαθητή Εισαγωγή 1. Βάλτε τους μαθητές να εξασκηθούν στη στρογγυλοποίηση σε 3 δεκαδικά ψηφία των παρακάτω αριθμών χρησιμοποιώντας μολύβι και χαρτί. a b c Βάλτε τους μαθητές να προβούν σε στρογγυλοποίηση σε 4 δεκαδικά ψηφία των παρακάτω αριθμών χρησιμοποιώντας την TI-30X IIS. a b c d Δραστηριότητα Παρουσιάστε το ακόλουθο πρόβλημα στους μαθητές: Πρόκειται να παίξετε Εικονικό Μπέιζμπολ. Πρέπει να επιλέξετε 9 παίκτες από τον κατάλογο για τη δική σας ομάδα. Επιλέξτε τους παίκτες με τον καλύτερο μέσο όρο χτυπημάτων. Βρείτε το μέσο όρο χτυπημάτων για κάθε παίκτη (αριθμός χτυπημάτων αριθμού επιθέσεων) στρογγυλοποιημένα σε 3 δεκαδικά ψηφία. Κάντε ένα κατάλογο των παικτών σε σειρά από το μεγαλύτερο στο χαμηλότερο. Για τις λύσεις βλ. τον πίνακα στη σελίδα Εισάγετε τον πρώτο αριθμό Πατήστε τα πλήκτρα για να εμφανιστεί το μενού που σας επιτρέπει να επιλέξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων. F Πατήστε το πλήκτρο 4 για να επιλέξετε 4 δεκαδικά ψηφία Πατήστε TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 2

13 O Καλύτερος Μπάτερ Το πλήκτρο FIX (συνέχεια) Παίκτης Αριθμός Χτυπημάτων Αριθμός Επιθέσεων Μέσος Όρος Χτυπημάτων C. Ripken Puckett Molitor Greenwell Tartabull Palmeiro Franco Joyner Boggs Baines Sax Williams Sheridan Barfield Mattingly Hall TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 3

14 O Καλύτερος Μπάτερ Το πλήκτρο FIX Όνομα Ημερομηνία Προβλήματα 1 Στρογγυλοποιήστε τους παρακάτω αριθμούς σε 3 δεκαδικά ψηφία. a b c Χρησιμοποιώντας την TI-30X IIS στρογγυλοποιήστε τους παρακάτω αριθμούς σε 4 δεκαδικά ψηφία. a b c d TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 4

15 O Καλύτερος Μπάτερ Το πλήκτρο FIX Όνομα Ημερομηνία Πρόβλημα Πρόκειται να παίξετε Εικονικό Μπέιζμπολ. Πρέπει να επιλέξετε 9 παίκτες από τον κατάλογο για τη δική σας ομάδα. Επιλέξτε τους παίκτες με τον καλύτερο μέσο όρο χτυπημάτων. Διαδικασία 1. Βρείτε το μέσο όρο χτυπημάτων για κάθε παίκτη (αριθμός χτυπημάτων αριθμός επιθέσεων) στρογγυλοποιημένα σε 3 δεκαδικά ψηφία. Παίκτης Αριθμός Χτυπημάτων Αριθμός Επιθέσεων C. Ripken Μέσος Όρος Χτυπημάτων (στρογγυλοποιημένο σε 3 δεκαδικά ψηφία) Puckett Molitor Greenwell Tartabull Palmeiro Franco Joyner Boggs Baines Sax Williams Sheridan Barfield Mattingly Hall Ταξινομήστε τους παίκτες σας κατά φθίνουσα σειρά. Παίκτης 1 Παίκτης 6 Παίκτης 2 Παίκτης 7 Παίκτης 3 Παίκτης 8 Παίκτης 4 Παίκτης 9 Παίκτης TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 5

16 Διαστημικό Ταξίδι Εκθετικός Συμβολισμός Επισκόπηση Οι μαθητές διερευνούν τον εκθετικό συμβολισμό αλλάζοντας τους αριθμούς σε εκθετικό συμβολισμό και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους σε υπολογισμούς. Εισαγωγή Οργανώστε τη δραστηριότητα λέγοντας στους μαθητές: Η τυπική μορφή για τον εκθετικό συμβολισμό είναι η a x 10 n, όπου α μεγαλύτερο ή ίσο με το 1 και μικρότερο του 10 και το n είναι ακέραιος αριθμός. 1. Βάλτε τους μαθητές να εξασκηθούν γράφοντας τους παρακάτω αριθμού σε εκθετικό συμβολισμό χρησιμοποιώντας μολύβι και χαρτί. a x 10 7 b x 10 n c x 1Q- 12 d x 1Q- 8 Μαθηματικές Έννοιες εκθετικό συμβολισμός πρόσθεση διαίρεση Υλικό TI-30XΙΙS μολύβι δραστηριότητα μαθητή 2. Πείτε στους μαθητές να αλλάξουν τους παρακάτω αριθμούς σε εκθετικό συμβολισμό χρησιμοποιώντας την TI-30X IIS. a xl0 7 b x 10 8 c xl0-6 d xl0-9 Σημείωση: Οι απαντήσεις προϋποθέτουν την επιλογή της προκαθορισμένης εργοστασιακής ρύθμισης κινητής υποδιαστολής. 3. Πείτε στους μαθητές να αλλάξουν τους παρακάτω αριθμού σε κινητή υποδιαστολή (τυπικό συμβολισμός). a. 5.8 xl b xl c. 6.2 xl d. 3xl Σημείωση: Για να εισάγετε έναν αρνητικό αριθμό, πατήστε το πλήκτρο και στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό. 1. Εισάγετε τον πρώτο αριθμό Πατήστε τα πλήκτρα FLO SCI ENG 3. Πατήστε x Εισάγετε τον αριθμό 5.8. Πατήστε τα πλήκτρα. 5.8E 2. Εισάγετε τον αριθμό 7. Πατήστε [SCI/ENG]. FLO SCI ENG 3. Press. FLO SCI ENG 4. Πατήστε 5.8E TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 6

17 Διαστημικό Ταξίδι Εκθετικός Συμβολισμός (συνέχεια) Δραστηριότητα Παρουσιάστε το ακόλουθο πρόβλημα στους μαθητές: Είστε κυβερνήτης ενός διαστημόπλοιου. Η αποστολή σας είναι να πάτε στον Alpha Centauri και έχετε 5 χρόνια για να φτάσετε εκεί. Η απόσταση μεταξύ ήλιου και Άλφα του Κενταύρου είναι 2.5 x μίλια. Η απόσταση μεταξύ γης και ήλιου είναι 9.3 x 10 7 μίλια περίπου. Το σκάφος σας μπορεί να ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός. Γνωρίζετε ότι το φως ταξιδεύει μία απόσταση 6 x μιλίων σε 1 έτος φωτός. Μπορείτε να φτάσετε έγκαιρα στον Alpha Centauri; Διαδικασία 1. Χρησιμοποιώντας την TI-30X IIS, βρείτε τη συνολική απόσταση που πρέπει να ταξιδέψετε. 2.5 x x 10 7 = x miles 2. Στη συνέχεια, βρείτε πόσο θα χρόνο θα χρειαστεί για να ταξιδέψετε την απόσταση. (διανυόμενη απόσταση 1 έτος φωτός) x x = έτη 3. Μπορείτε να κάνετε το ταξίδι μέσα στο συγκεκριμένο χρόνο που σας δόθηκε; Ναι Επέκταση Τώρα που η αποστολή ήταν επιτυχής, σας ζητείται να κάνετε ένα άλλο ταξίδι. Η απόσταση μεταξύ Ήλιου και Delta Centauri είναι 9 x μίλια. Πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστείτε για να φτάσετε εκεί από τη Γη; 15 χρόνια Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι η αριθμομηχανή είναι στη λειτουργία εκθετικού συμβολισμού πριν κάνετε την πρόσθεση. Συμβουλή: Η Γη απέχει από τον Ήλιο 9.3 x 10 7 μίλια περίπου TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 7

18 Διαστημικό Ταξίδι Εκθετικός Συμβολισμός Όνομα Ημερομηνία Προβλήματα 1. Γράψτε τους παρακάτω αριθμούς σε εκθετικό Συμβολισμό. Τυπικός Συμβολισμός a b c d Εκθετικός Συμβολισμός 2. Χρησιμοποιώντας την TI-30X IIS, αλλάξτε τους παρακάτω αριθμούς σε εκθετικό συμβολισμό. Τυπικός Συμβολισμός a b c d Εκθετικός Συμβολισμός 3. Χρησιμοποιώντας την TI-30X IIS, αλλάξτε τους παρακάτω αριθμούς σε συμβολισμό κινητής υποδιαστολής (τυπική). Τυπικός Συμβολισμός a. 5.8 xl0 7 b xl0 5 c. 6.2 xl0-6 d. 3xl0-8 Εκθετικός Συμβολισμός 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 8

19 Διαστημικό Ταξίδι Εκθετικός Συμβολισμός Όνομα Ημερομηνία Πρόβλημα Είστε κυβερνήτης ενός διαστημόπλοιου. Η αποστολή σου είναι να πας στον Alpha Centauri και έχεις 5 χρόνια για να φτάσεις εκεί. Η απόσταση μεταξύ Ήλιου και Άλφα του Κενταύρου είναι 2.5 x μίλια. Η απόσταση μεταξύ Γης και Ήλιου είναι 9.3 x 10 7 μίλια περίπου. Το σκάφος σου μπορεί να ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός. Γνωρίζεις ότι το φως ταξιδεύει μία απόσταση 6 x μιλίων σε 1 έτος φωτός. Μπορείς να φτάσεις έγκαιρα στον Alpha Centauri; Διαδικασία 1. Χρησιμοποιώντας την TI-30X IIS, βρείτε τη συνολική απόσταση που πρέπει να ταξιδέψετε. Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι η αριθμομηχανή είναι στη λειτουργία εκθετικού συμβολισμού πριν κάνετε την πρόσθεση. 2. Στη συνέχεια, βρείτε πόσο θα χρόνο θα χρειαστεί για να ταξιδέψετε την απόσταση. (διανυόμενη απόσταση 1 έτος φωτός) 3. Μπορείτε να κάνετε το ταξίδι εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος; Επέκταση Τώρα που η αποστολή ήταν επιτυχής, σας ζητείται να κάνετε ένα άλλο ταξίδι. Η απόσταση μεταξύ Ήλιου και Δέλτα του Κενταύρου είναι 9 x μίλια. Πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστείτε για να φτάσετε εκεί από τη Γη; Συμβουλή: Η Γη απέχει από τον Ήλιο 9.3 x 10 7 μίλια περίπου TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 9

20 Tριγωνομετρικές Συναρτήσεις Επισκόπηση Οι μαθητές εξασκούνται στην εύρεση ημίτονου, συνημίτονου και εφαπτομένης καθώς και στη λύση προβλημάτων που περιλαμβάνουν στους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Μαθηματικές Έννοιες Πολλαπλασιασμός διαίρεση Τριγωνομετρικοί αριθμοί Υλικό TI-30XΙΙS μολύβι δραστηριότητα μαθητή Εισαγωγή Κάνετε εισαγωγή των τριγωνομετρικών αριθμών στους μαθητές. ημ= απέναντι πλευρά υποτείνουσα συν = προσκείμενη πλευρά υποτείνουσα εφ απέναντι πλευρά προσκείμενη πλευρά 1. Βάλτε τους μαθητές να βρουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς για το τρίγωνο χρησιμοποιώντας τους ανωτέρω ορισμούς. Στρογγυλοποιήστε στην πιο κοντινή εκατοντάδα εφόσον είναι απαραίτητο. (Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [FIX] για τη στρογγυλοποίηση.) a. ημc 3 5=0.60 b. συνc 4 5=0.80 c. εφc 3 4 = 0.75 d. ημ A 4 5= 0.80 e. συν A 3 5=0.60 f. εφ A 4 3= Βάλτε τους μαθητές να βρουν την τιμή κάθε λόγου χρησιμοποιώντας την TI-30X IIS. Στρογγυλοποιήστε στο πλησιέστερο δεκάκις χιλιοστό. a. ημ b. εφ c. συν Βάλτε τους μαθητές να βρουν το μέτρο κάθε γωνίας χρησιμοποιώντας την TI-30X IIS. Στρογγυλοποιήστε στον πλησιέστερο αριθμό μοιρών. a. ημ B = μοίρες b. συν A = μοίρες c. εφ C = μοίρες Για επιλέξετε 2 θέσεις δεκαδικών ψηφίων: 1. Πατήστε [FIX]. F Πατήστε το πλήκτρο 2 για να επιλέξετε 2 δεκαδικά ψηφία. Για να βρείτε το ημ71 : 1. Πατήστε sin( 2. Εισάγετε τον αριθμό 71. Πατήστε τα πλήκτρα. sin(71) Πατήστε 4. sin(71) Για να βρείτε το Β όταν ημ Β = : 1. Πατήστε sin- 1 ( 2. Εισάγετε τον αριθμό Πατήστε τα πλήκτρα. sin- 1 (.4567) Πατήστε sin- 1 (.4567) TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 10

21 Tριγωνομετρικές Συναρτήσεις (συνέχεια) Δραστηριότητα Παρουσιάστε το ακόλουθο πρόβλημα στους μαθητές: Πρέπει να κατασκευάσετε μία ράμπα στην εξώπορτα σας. Η απόσταση από το έδαφος έως το κάτω μέρος της πόρτας είναι 1.5 πόδια. Δεν θέλετε η γωνία κλίσης να είναι μεγαλύτερη των 6 μοιρών. Η απόσταση από το δρόμο έως την πόρτα είναι 20 πόδια. Υπάρχει αρκετός χώρος για να κατασκευάσετε τη ράμπα; Διαδικασία 1. Σχεδιάστε το πρόβλημα. 1. Πατήστε τα πλήκτρα [TAN-1]. tan- 1 ( 2. Πληκτρολογήστε και πατήστε τα πλήκτρα tan- 1 (1.5/20) Χρησιμοποιήστε τον τριγωνομετρικό αριθμό εφ = απέναντι πλευρά προσκείμενη πλευρά για να βρείτε τη γωνία Α. Η Γωνία Α είναι 4,3 μοίρες (στρογγυλοποιημένη στην πλησιέστερη δεκάδα). Ναι, υπάρχει αρκετός χώρος για να κατασκευάσετε τη ράμπα. Επέκταση Παρουσιάστε το ακόλουθο πρόβλημα στους μαθητές: Θέλετε να αρχίσετε τη ράμπα 15 πόδια από την πόρτα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό και ακόμα η γωνία κλίσης να είναι μικρότερη των 6 μοιρών; 1. Πατήστε τα πλήκτρα [TAN-1]. tan- 1 ( 2. Εισάγετε και πατήστε το πλήκτρο. tan 1 (1.5/ Ναι, η γωνία Α είναι TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 11

22 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις Όνομα Ημερομηνία Προβλήματα 1. Βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς για το τρίγωνο. Στρογγυλοποιήστε στην πλησιέστερη εκατοντάδα. (Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [FIX] για τη στρογγυλοποίηση.) a. ημ C b. συν C c. εφ C d. ημ A e. συν A f. εφ A 2. Χρησιμοποιώντας την TI-30X IIS βρείτε την τιμή κάθε αριθμού. Στρογγυλοποιήστε στο πλησιέστερο δεκάκις χιλιοστό. a. ημ 71 b. εφ 31 c. συν Χρησιμοποιώντας την TI-30X IIS βρείτε την τιμή κάθε γωνίας. Στρογγυλοποιήστε στον πλησιέστερο αριθμό μοιρών. a. ημ B = b. συν A = c. εφ C= TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 12

23 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις Όνομα Ημερομηνία Πρόβλημα Πρέπει να κατασκευάσετε μία ράμπα στην εξώπορτα σας. Η απόσταση από το έδαφος έως το κάτω μέρος της πόρτας είναι 1.5 πόδια. Δεν θέλετε η γωνία κλίσης να είναι μεγαλύτερη των 6 μοιρών. Η απόσταση από το δρόμο έως την πόρτα είναι 20 πόδια. Υπάρχει αρκετός χώρος για να κατασκευάσετε τη ράμπα; Διαδικασία 1. Σχεδιάστε το πρόβλημα. 2. Χρησιμοποιήστε τον τριγωνομετρικό αριθμό εφ = απέναντι πλευρά προσκείμενη πλευρά για να βρείτε τη γωνία Α. (Στρογγυλοποιήστε την απάντησή σας στο πλησιέστερε δέκατο). 3. Υπάρχει αρκετός χώρος για να κατασκευάσετε τη ράμπα; Επέκταση Θέλετε να αρχίσετε τη ράμπα 15 πόδια από την πόρτα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό και ακόμα η γωνία κλίσης να είναι μικρότερη των 6 μοιρών; 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 13

24 Ποιος είναι ο βαθμός μου; Στατιστική με Μία Μεταβλητή Επισκόπηση Οι μαθητές χρησιμοποιούν τους δεδομένους βαθμούς των διαγωνισμάτων για να βρουν μέσους όρους. Εισαγωγή Συζητήστε με τους μαθητές σας για την εύρεση μέσων όρων. Δραστηριότητα Παρουσιάστε το ακόλουθο πρόβλημα στους μαθητές: Μαθηματικές Έννοιες Μέσοι όροι Υλικό TI-30X ΙΙS μολύβι δραστηριότητα μαθητή Εσείς και ο φίλος σας κάνετε ένα διαγωνισμό. Κερδίζει αυτός που παίρνει το μεγαλύτερο βαθμό στα τεστ των μαθηματικών για ένα τρίμηνο. Οι βαθμοί σας είναι 98, 89, 78, 98 και 100. Οι βαθμοί του φίλου σας είναι 89, 89, 97, 90 και 100. Ποιος είναι ο νικητής; Διαδικασία 1. Βάλτε τους μαθητές να βρουν το μέσο όρο των βαθμών τους χρησιμοποιώντας την TI-30X IIS. Θυμηθείτε να εισάγετε 2 ως συχνότητα για το 98 και 1 για όλους τους υπόλοιπους βαθμούς. 1. Πατήστε τα πλήκτρα [STAT] για να επιλέξετε τη λειτουργία 1-VAR. 2. Πατήστε το πλήκτρο και εισάγετε τον πρώτο βαθμό. X1 =98 3. Πατήστε και εισάγετε 2 ως συχνότητα για το 98. FRQ = 2 4. Πατήστε. Συνεχίστε την εισαγωγή των βαθμών και των συχνοτήτων πατώντας μετά από κάθε βαθμό και συχνότητα. 5. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το μέσο όρο. Σημειώστε τον TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 14

25 Ποιος είναι ο βαθμός μου; Στατιστική με Μία Μεταβλητή (συνέχεια) 2. Τώρα βρείτε το μέσο όρο των βαθμών του φίλου σας. Θυμηθείτε να εισάγετε 2 ως συχνότητα για το 89 και 1 για όλους τους υπόλοιπους βαθμούς. 3. Ποιος κέρδισε; Ο φίλος σας: 93 (Εσείς είχατε 92.6.) 1. Πατήστε για να επιλέξετε CLRDATA. 2. Πατήστε το πλήκτρο και εισάγετε τον πρώτο βαθμό του φίλου σας. X1 =89 3. Συνεχίστε να εισάγετε τους βαθμούς και τις συχνότητες του φίλου σας, ακολουθώντας τα βήματα 3 και 4 της προηγούμενης σελίδας. 4. Όταν τελειώσετε, πατήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε το μέσο όρο Σημειώστε το. Επέκταση Παρουσιάστε το ακόλουθο πρόβλημα στους μαθητές: Ο φίλος σας έγραψε τεστ την ημέρα που λείπατε και πήρε βαθμό 95. Ποιο βαθμό πρέπει να πάρετε για να είσαστε ο νικητής; Ο βαθμός που χρειάζεστε: 98 Σημείωση: Πριν συνεχίσετε με άλλο πρόβλημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε βγει από τη λειτουργία STAT. 1. Πατήστε τα πλήκτρα και για να επιλέξετε CLRDATA. Πατήστε 2. Υπολογίστε ξανά το μέσο όρο του φίλου σας επιβεβαιώνοντας ότι συμπεριλάβατε το νέο βαθμό. 3. Χρησιμοποιήστε την εκτίμηση και ελέγξτε για να βρείτε το βαθμό που πρέπει να πάρετε. 4. Για να βγείτε από τη λειτουργία STAT, πατήστε τα πλήκτρα TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 15

26 Ποιος είναι ο βαθμός μου; Στατιστική με Μία Μεταβλητή Όνομα Ημερομηνία Προβλήματα 1. Εσείς και ο φίλος σας κάνετε ένα διαγωνισμό. Κερδίζει αυτός που παίρνει το μεγαλύτερο μέσο όρο στα διαγωνίσματα των μαθηματικών για ένα τρίμηνο. Οι βαθμοί σας είναι 98, 89, 78, 98 και 100. Οι βαθμοί του φίλου σας είναι 89, 89, 97, 90 και 100. Ποιος είναι ο νικητής; Ο δικός σας μέσος όρος Ο μέσος όρος του φίλου σας 2. Ο φίλος σας έγραψε διαγώνισμα την ημέρα που λείπατε και πήρε βαθμό 95. Ποιο βαθμό πρέπει να πάρετε για να είσαστε ο νικητής; Ο νέος μέσος όρος του φίλου σας Ο βαθμός που χρειάζεστε 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 16

27 Καρδιακοί παλμοί - Στατιστική με Μία Μεταβλητή Επισκόπηση Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις λειτουργίες στατιστικής της αριθμομηχανής TI-30X IIS για να διερευνήσουν το αποτέλεσμα της άσκησης που αφορά στους καρδιακούς παλμούς. Εισαγωγή Για αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε μικρότερες ομάδες έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα των δεδομένων που θα εισαχθούν. Ρωτήστε τους μαθητές: Ποιος νομίζετε ότι είναι ο μέσος όρος των καρδιακών παλμών για άτομα της ηλικίας σας; Και μετά από γυμναστική; Μαθηματικές Έννοιες Μέση τιμή, ελάχιστη, μέγιστη και πεδίο τιμών Υλικό TI-30X ΙΙS Χρονόμετρο ή ρολόι με δείκτη δευτερολέπτων ραστηριότητα μαθητή ραστηριότητα Πείτε στους μαθητές να ολοκληρώσουν την παρακάτω έρευνα για να ελέγξουν τις εκτιμήσεις τους. 1. Πείτε στους μαθητές να ελέγξουν τους καρδιακούς παλμούς σε ανάπαυση χρονομετρώντας τους σφυγμούς τους για 1 λεπτό. (Θα μπορούσατε να τους πείτε να χρονομετρήσουν για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να πολλαπλασιάσουν με το 6, αλλά αυτό ίσως να είναι το πιο ήσυχο λεπτό της ημέρας σας!) 2. Συγκεντρώστε τα δεδομένα στον πίνακα. Εισάγετε τους καρδιακούς παλμούς κάθε μαθητή και ένα σημάδι στη στήλη της συχνότητας. Καθώς και άλλοι μαθητές έχουν τους ίδιους καρδιακούς παλμούς, προσθέστε και άλλα σημάδια καταγραφής στη στήλη της συχνότητας. 3. Εισάγετε τα δεδομένα των καρδιακών παλμών στην TI-30X IIS. a. Εισάγετε τον πρώτο αριθμό καρδιακών παλμών στον πίνακα ως την πρώτη τιμή Χ και τον αριθμό των καταγραφών ως συχνότητα για αυτό τον αριθμό καρδιακών παλμών. b. Μεταξύ των εγγραφών, πρέπει να πατήσετε. Για παράδειγμα, εισάγετε τον πρώτο αριθμό καρδιακών παλμών και στη συνέχεια πατήστε. Εισάγετε την πρώτη τιμή συχνότητας και στη συνέχεια πατήστε. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η τάξη έχει 22 μαθητές: Παλμοί Μαθητές Παλμοί Μαθητές Πατήστε 2. Πατήστε το πλήκτρο για να εισάγετε τους καρδιακούς παλμούς και τις συχνότητες. X1 = 3. Εισάγετε την πρώτη τιμή καρδιακών παλμών και πατήστε. FRQ= 4. Εισάγετε την πρώτη τιμή συχνότητας και στη συνέχεια πατήστε. 5. Συνεχίστε να εισάγετε έως ότου έχει εισάγει όλους τους καρδιακούς παλμούς και τις συχνότητες TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 17

28 Καρδιακοί παλμοί - Στατιστική με Μία Μεταβλητή (συνέχεια) 4. Ελέγξτε τους στατιστικούς υπολογισμούς. Αφού οι μαθητές εμφανίσουν το άθροισμα Σx (Σίγμα x), εξηγήστε ότι το Σx είναι το άθροισμα όλων των καρδιακών παλμών. Ρωτήστε τους μαθητές: Πόσοι καρδιακοί παλμοί υπήρχαν σε ένα λεπτό; Είναι ο μέσος όρος των καρδιακών παλμών μεγαλύτερος ή μικρότερος απ ότι περιμένατε; 5. Τώρα θα δούμε την επίδραση μερικών ασκήσεων γυμναστικής στους καρδιακούς παλμούς. Πείτε στους μαθητές: Σταματήστε αμέσως αν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια αυτού του τμήματος της δραστηριότητας νοιώσετε πόνο, αδυναμία ή δύσπνοια. 6. Βάλτε τους μαθητές να τρέξουν επί τόπου για 2 λεπτά και στη συνέχεια δώστε τους αυτές τις οδηγίες: a. Χρονομετρήστε τους παλμούς σας για 1 λεπτό. b. Καταγράψτε τους καρδιακούς παλμούς σας όπως προηγουμένως. c. Εισάγετε τα δεδομένα στην αριθμομηχανή. d. Συγκρίνετε το μέσο όρο των καρδιακών παλμών μετά το τρέξιμο με τους καρδιακούς παλμούς σε ανάπαυση. 7. Τώρα βάλτε τους μαθητές να κάνουν μικρά άλματα για 2 λεπτά. Ζητήστε τους να χρονομετρήσουν ξανά τους παλμούς τους για 1 λεπτό και να τους καταγράψουν όπως προηγουμένως. Ζητήστε τους να εισάγουν ξανά τα δεδομένα στην αριθμομηχανή και να υπολογίσουν το μέσο όρο των καρδιακών παλμών μετά τα άλματα. Συγκρίνετε τους άλλους 2 μέσους όρους. 1. Πατήστε Το n πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό αριθμό των δειγμάτων των μαθητών. 2. Πατήστε στο για να δείτε το μέσο όρο των καρδιακών παλμών. 3. Πατήστε τα πλήκτρα στο Σημείωση: Οι αριθμοί δείχνουν τα αποτελέσματα του παραδείγματος που περιγράφεται ανωτέρω. Τα αποτελέσματα των μαθητών σας θα διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας και τις μετρήσεις των καρδιακών παλμών. 8. Πόσο καλά γυμνασμένη είναι η τάξη; Αν ο αριθμός των καρδιακών παλμών της τάξης (ή ατομικός) μετά τα άλματα είναι μικρότερος του 90, τότε είστε σε πολύ καλή φόρμα. Αν είναι μεγαλύτερος από 125, τότε είστε σε πολύ κακή φόρμα. 9. Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν το ιστόγραμμα των 3 ομάδων δεδομένων που έχουν συγκεντρώσει. Ρωτήστε τους μαθητές: Σε τι είναι ίδια τα ιστογράμματα; Σε τι διαφέρουν; Είναι τα ομαδοποιημένα δεδομένα τα ίδια ή διαχέονται περισσότερο στο ένα γράφημα σε σύγκριση με το άλλο; 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 18

29 Καρδιακοί Παλμοί - Στατιστική με Μία Μεταβλητή Όνομα Ημερομηνία Πρόβλημα Ποιος νομίζετε ότι είναι ο μέσος όρος των καρδιακών παλμών για άτομα της ηλικίας σας; Και μετά τη γυμναστική; ιαδικασία 1. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να καταγράψετε τα δεδομένα της τάξης σας ή της ομάδας (σε ανάπαυση). Καρδιακοί παλμοί ανά λεπτό (ανάπαυση) Συχνότητα 2. Ποιος είναι ο μέσος όρος της τάξης (ομάδας); 3. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός καρδιακών παλμών για το λεπτό; 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 19

30 Καρδιακοί Παλμοί - Στατιστική με Μία Μεταβλητή Όνομα Ημερομηνία 4. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να καταγράψετε τα δεδομένα της τάξης σας ή της ομάδας (σε τρέξιμο). Καρδιακοί παλμοί ανά λεπτό (σε τρέξιμο) Συχνότητα 5. Ποιος είναι ο μέσος όρος της τάξης (ομάδας); 6. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός καρδιακών παλμών για το λεπτό; 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 20

31 Καρδιακοί Παλμοί - Στατιστική με Μία Μεταβλητή Όνομα Ημερομηνία 7. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να καταγράψετε τα δεδομένα της τάξης σας ή της ομάδας (άλματα). Καρδιακοί παλμοί ανά λεπτό (σε άλμα) Συχνότητα 8. Ποιος είναι ο μέσος όρος της τάξης (ομάδας); 9. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός καρδιακών παλμών για το λεπτό; 10. Πόσο καλά γυμνασμένη είναι η τάξη; Σημείωση: Αν ο αριθμός των καρδιακών παλμών της τάξης (ή ατομικός) μετά τα άλματα είναι μικρότερος του 90, τότε είστε σε πολύ καλή φόρμα. Αν είναι μεγαλύτερος από 125, τότε είστε σε πολύ κακή φόρμα TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 21

32 Καρδιακοί Παλμοί - Στατιστική με Μία Μεταβλητή Όνομα Ημερομηνία 11. Τώρα, σχεδιάστε ένα ιστόγραμμα για κάθε ένα από τις 3 ομάδες δεδομένων που συγκεντρώσατε. Ανάπαυση Τρέξιμο Άλμα 12. Σε τι είναι ίδια τα ιστογράμματα; Σε τι διαφέρουν; 13. Είναι τα ομαδοποιημένα δεδομένα τα ίδια ή διαχέονται περισσότερο στο ένα γράφημα σε σύγκριση με το άλλο; 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 22

33 Στατιστικά στοιχεία της WNBA Στατιστική με Δύο μεταβλητές Επισκόπηση Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα στατιστικά στοιχεία της WNBA για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ 2 μεταβλητών. Χρησιμοποιούν την TI-30 IIS για να υπολογίσουν την εξίσωση παλινδρόμησης και να αξιολογήσουν μερικές τιμές. Μαθηματικές Έννοιες Στατιστική 2- μεταβλητών Υλικό TI-30X ΙΙS Χρονόμετρο ή ρολόι με δείκτη δευτερολέπτων δραστηριότητα μαθητή Δραστηριότητα Παρουσιάστε το ακόλουθο πρόβλημα στους μαθητές: Νομίζετε ότι η διάρκεια της WNBA (Εθνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης Γυναικών)(σε λεπτά ανά αγώνα) σχετίζεται με το πόσο περισσότερους πόντους επιτυγχάνει ο παίκτης; Νομίζετε ότι σχετίζεται με το πόσα ριμπάουντ παίρνει ένας παίκτης; Ή σχετίζεται με το ποσοστό επιτυχίας καλαθιών της παίκτριας; Διαδικασία 1. Επιλέξτε στην αριθμομηχανή τη λειτουργία STAT (στατιστική) και επιλέξτε τη στατιστική με δύο μεταβλητές (2-VAR). 1. Πατήστε τα πλήκτρα [STAT] και έπειτα πατήστε. 1-VAR 2-VAR 2. Πατήστε για να επιλέξετε 2-VAR. 2. Χρησιμοποιώντας τον πίνακα της δραστηριότητας (σελίδα 26), εισάγετε τα δεδομένα. Εισάγετε τους πόντους ανά αγώνα ως μεταβλητή Χ και τα λεπτά ανά αγώνα (χρόνος αγώνα) ως μεταβλητή Υ. 1. Πατήστε X1 = 2. Εισάγετε τον αριθμό 10.1 (πόντοι ανά αγώνα για την πρώτη παίκτρια, Rhonda Mapp). X1= Πατήστε. Y1=1 4. Εισάγετε τον αριθμό 21.7 (λεπτά ανά αγώνα για τη Rhonda Mapp). Y1= Πατήστε και εισάγετε τα δεδομένα για την δεύτερη παίκτρια. 6. Εισάγετε τα δεδομένα στον πίνακα για κάθε παίκτρια. Πατήστε μετά την εισαγωγή κάθε πόντου TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 23

34 Στατιστικά στοιχεία της WNBA Στατιστική με Δύο μεταβλητές (συνέχεια) 3. Υπολογίστε τα στατιστικά δεδομένα. Ίσως να θέλετε να ορίσετε 2 θέσεις δεκαδικών ψηφίων πριν από στατιστικούς υπολογισμούς. Ρωτήστε τους μαθητές: Ποιος είναι ο μέσος όρος πόντων που πέτυχαν οι αναφερόμενες παίκτριες; Ποιος είναι ο μέσος όρος συμμετοχής σε αγώνα; Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των πόντων που πέτυχαν ανά αγώνα για όλες τις αναφερόμενες παίκτριες; Μπορεί να θέλετε να συζητήσετε και για τις άλλες στατιστικές μεταβλητές και τι σημαίνουν. 1. Πατήστε F Πατήστε Πατήστε 2. Πατήστε τα πλήκτρα για το. 3. Πατήστε τα πλήκτρα για το. 4. Πατήστε τα πλήκτρα στο. 4. Ο τύπος της εξίσωσης είναι y = ax + b. Γράψτε την εξίσωση για την ευθεία που αντιστοιχεί στην παίκτρια που είναι στην καλύτερη φόρμα (στρογγυλοποιήστε στο πλησιέστερο εκατοστό). 1.56x Όσο πιο κοντά στο 1 (ή -1) είναι η τιμή του συντελεστή συσχετίσεως τόσο καλύτερη είναι η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Γράψτε τον συντελεστή συσχέτισης. r= Τώρα υπολογίστε πόσα λεπτά θα περιμένατε μία παίκτρια να παίξει αν έχει μέσο όρο 15 πόντους ανά αγώνα. 1. Πατήστε έως ότου βρείτε το a. Αυτή είναι η κλίση της γραμμής παλινδρόμησης. 2. Πατήστε για το b. Αυτό είναι η τεταγμένη με τον άξονα του σημείου τομής της ευθείας. 3. Πατήστε για το r. Αυτός είναι ο συντελεστής συσχέτισης. 1. Πατήστε για το y. 2. Πατήστε 3. Πληκτρολογήστε 15 και πατήστε το πλήκτρο. y'(15) TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 24

35 Στατιστικά στοιχεία της WNBA Στατιστική με Δύο μεταβλητές (συνέχεια) 7. Τώρα υπολογίστε πόσους πόντους θα περιμένατε να επιτύχει μία παίκτρια αν παίξει 35 λεπτά σε έναν αγώνα. 8. Συζητήστε τη συσχέτιση στην τάξη. Ρωτήστε τους μαθητές: Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τα λεπτά των παικτριών ανά αγώνα εκτός από τους πόντους που επιτυγχάνουν; Τι συμβαίνει με την άμυνα, τα ριμπάουντ κλπ.; Επέκταση Τώρα πείτε στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την αριθμομηχανή για να διερευνήσουν τη συσχέτιση των άλλων δεδομένων στο γράφημα όπως τη σχέση μεταξύ ποσοστό καλαθιών και λεπτών ανά αγώνα, ή των ριμπάουντ ανά αγώνα και λεπτών ανά αγώνα. (Θυμηθείτε ότι, εφόσον έχετε ήδη επιλέξει τα λεπτά στο Υ, χρειάζεται μόνο να εισάγετε τα νέα δεδομένα στο Χ.) Ρωτήστε τους μαθητές: Ποιες 2 μεταβλητές έχουν τις πλησιέστερες συσχετίσεις; (Δηλαδή, αυτές που έχουν συντελεστή συσχέτισης πλησιέστερο στο 1 ή στο -1;) 1. Πατήστε Πατήστε για το x'. 3. Πατήστε 4. Πληκτρολογήστε 35 και και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο. x'(35) TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 25

36 Στατιστική WNBA Στατιστική με -Δύο μεταβλητές Όνομα Ημερομηνία Πρόβλημα Νομίζετε ότι ο χρόνος παιχνιδιού στην WNBA (σε λεπτά ανά αγώνα) σχετίζεται με το πόσο περισσότερους πόντους επιτυγχάνει η παίκτρια; Νομίζετε ότι σχετίζεται με το πόσα ριμπάουντ παίρνει μία παίκτρια; Ή σχετίζεται με το ποσοστό επιτυχίας καλαθιών; Διαδικασία Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα δεδομένων για να διερευνήσετε τις σχέσεις διαφόρων ζευγών δεδομένων. Ξεκινήστε με την εισαγωγή των πόντων ανά αγώνα ως μεταβλητή x και λεπτών ανά αγώνα ως μεταβλητή Y. Παίκτρια Ποσοστό επιτυχίας καλαθιών Πόντοι ανά αγώνα Ριμπάουντ ανά Αγώνα Λεπτά ανά Αγώνα 1. Rhonda Mapp Vicky Bullet Janeth Arcain Cynthia Cooper Elena Baranova Malgozata Dydek Heidi Burge Keri Chaconas Rebecca Lobo Coquese Washington Toni Foster Maria Stepanova TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 26

37 Στατιστική WNBA Στατιστική με -Δύο μεταβλητές Όνομα Ημερομηνία Επέκταση Χρησιμοποιήστε την αριθμομηχανή για να διερευνήσετε τη συσχέτιση των άλλων δεδομένων στον πίνακα όπως τη σχέση μεταξύ ποσοστού καλαθιών και λεπτών ανά αγώνα, ή των ριμπάουντ ανά αγώνα και λεπτών ανά αγώνα. (Να θυμάστε ότι, εφόσον έχετε ήδη επιλέξει τα λεπτά στο Υ, χρειάζεστε μόνο να εισάγετε τα νέα δεδομένα στο Χ.) 1. Ποιος είναι ο μέσος όρος του ποσοστού επιτυχίας καλαθιών; 2. Γράψτε την εξίσωση για την γραμμή παλινδρόμησης. 3. Γράψτε τον συντελεστή συσχέτισης. 4. Ποιος είναι ο μέσος όρος των ριμπάουντ ανά αγώνα; 5. Γράψτε την εξίσωση για την γραμμή παλινδρόμησης. 6. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των ριμπάουντ ανά αγώνα για όλες τις αναφερόμενες παίκτριες; 7. Γράψτε την εξίσωση για την γραμμή παλινδρόμησης. 8. Γράψτε τον συντελεστή συσχέτισης. 9. Ποιες 2 μεταβλητές έχουν τις πλησιέστερες συσχετίσεις; (Δηλαδή, αυτές που έχουν συντελεστή συσχέτισης πιο κοντά στο 1 ή στο -1;) 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 27

38 Πώς να Χρησιμοποιήσετε την TI-30X IIS Βασικές Λειτουργίες της TI-30XIIS 29 Απαλοιφή, Εισαγωγή και Διαγραφή 33 Βασικά Μαθηματικά 36 Σειρά Εκτέλεσης Υπολογισμών και Παρενθέσεων 40 Σταθερά 43 Δεκαδικά Ψηφία και Θέσεις Δεκαδικών Ψηφίων 45 Μνήμη 47 Κλάσματα 52 Πι 58 Δυνάμεις, Ρίζες και Αντίστροφοι Αριθμοί 61 Πιθανότητα 68 Στατιστική 75 Τριγωνομετρία 81 Συμβολισμός 88 Λογάριθμοι και Αντιλογάριθμοι 91 Ρυθμίσεις [μονάδων μέτρησης] Γωνίας και Μετατροπές 94 Μετατροπές Πολικών και Ορθογώνιων Συντεταγμένων 98 Υπερβολικές Συναρτήσεις TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 28

39 Βασικές λειτουργίες της TI-30X IIS Πλήκτρα 1. θέτει σε λειτουργία την αριθμομηχανή. 2. Ενεργοποιεί την ένδειξη 2nd για πρόσβαση στη λειτουργία που αναγράφεται πάνω από το επόμενο πλήκτρο που θα πατήσετε. 3. Σβήνει την αριθμομηχανή και διαγράφει τα περιεχόμενα της οθόνης. 4. Ολοκληρώνει τον υπολογισμό ή εκτελεί μία εντολή. 5. Ανακαλεί το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα υπολογισμού και το εμφανίζει ως Ans. 6. και μετακινούν τον κέρσορα αριστερά και δεξιά για κύλιση της γραμμής εισαγωγής. Πατήστε τα πλήκτρα ή για κύλιση στην αρχή ή στο τέλος της γραμμής εισαγωγής. και μετακινούν τον κέρσορα προς τα πάνω και προς τα κάτω στις προηγούμενες εγγραφές. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ή για κύλιση στην αρχή ή στο τέλος του ιστορικού. 7. Εμφανίζει το μενού RESET (Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις). RESET: N Y Πατήστε όταν είναι υπογραμμισμένο το Ν (όχι) για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να πραγματοποιηθεί η επαναφορά της αριθμομηχανής στις αρχικές ρυθμίσεις. Πατήστε όταν είναι υπογραμμισμένο το Y (ναι) για να πραγματοποιηθεί η επαναφορά της αριθμομηχανής στις αρχικές ρυθμίσεις. Εμφανίζεται το μήνυμα MEM CLEARED. Σημείωση: Πατώντας τα πλήκτρα και ταυτόχρονα πραγματοποιείται αμέσως η επαναφορά της αριθμομηχανής στις αρχικές ρυθμίσεις. Δεν εμφανίζεται κανένα μενού ή μήνυμα. Σημειώσεις Όλες οι προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις θεωρούνται δεδομένες στα παραδείγματα των υποδειγμάτων των διαφανειών. Επαναφέροντας την αριθμομηχανή στις αρχικές συνθήκες: Επιστρέφει τις ρυθμίσεις στις προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις: Συμβολισμός κινητής υποδιαστολής (τυπικός) και μέτρηση γωνίας σε μοίρες (DEG). Διαγράφονται οι μνήμες μεταβλητών, οι εκκρεμείς υπολογισμοί, οι εισαγωγές στο ιστορικό, τα στατιστικά δεδομένα, οι σταθερές και η δυνατότητα Ans (Τελευταία Απάντηση). Η γραμμή εισαγωγής μπορεί να περιλαμβάνει έως και 88 χαρακτήρες. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη ή, η γραμμή εισαγωγής περιλαμβάνει περισσότερους χαρακτήρες προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη ή, περιλαμβάνονται περισσότεροι χαρακτήρες πάνω ή κάτω από τη γραμμή εισαγωγής. Πατήστε το πλήκτρο μετά το Αυτόματο Σβήσιμο (APD ). Διατηρείται η οθόνη, οι εκκρεμείς υπολογισμοί, οι ρυθμίσεις και η μνήμη TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 29

40 Δεύτερη λειτουργία, Σβήσιμο, Βέλη, Ισούται Εισάγετε Αλλάξτε τον αριθμό 46 με τον αριθμό 41. Αλλάξτε τον αριθμό 23 με τον αριθμό 26 και ολοκληρώστε τον υπολογισμό. Εισάγετε και ολοκληρώστε τον υπολογισμό. Προβείτε σε κύλιση για να δείτε τις προηγούμενες εισαγωγές. Πατήστε Οθόνη 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 30

41 Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις Επαναφορά της αριθμομηχανής στις αρχικές ρυθμίσεις. Πατήστε Οθόνη Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα και πραγματοποιείται αμέσως η επαναφορά της αριθμομηχανής στις αρχικές ρυθμίσεις. Δεν εμφανίζεται κανένα μενού ή μήνυμα. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα και επαναφέρονται όλες οι προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφεται η μνήμη. ή 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 31

42 Τελευταία Απάντηση (Ans) Χρησιμοποιήστε την Τελευταία Απάντηση (Ans) για να υπολογίσετε (2+2) 2. Πατήστε Οθόνη 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 32

43 Απαλοιφή, Εισαγωγή και Διαγραφή Πλήκτρα 1. Απαλείφει τους χαρακτήρες και τα μηνύματα λάθους. Μόλις απαλειφθούν τα περιεχόμενα της οθόνης, ο κέρσορας μετακινείται στην πιο πρόσφατη εισαγωγή. 2. [INS] σας επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρα στη θέση που βρίσκεται ο κέρσορας. 3. Διαγράφει τον χαρακτήρα στη θέση που βρίσκεται ο κέρσορας. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες προς τα δεξιά. Στη συνέχεια, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο διαγράφεται 1 χαρακτήρας αριστερά από τον κέρσορα. Σημειώσεις Όλες οι προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις θεωρούνται δεδομένες στα παραδείγματα των υποδειγμάτων των διαφανειών. Πατώντας το πλήκτρο δεν επηρεάζεται η μνήμη, οι στατιστικές εγγραφές, οι μονάδες μέτρησης γωνίας ή ο αριθμητικός συμβολισμός TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 33

44 Διαγραφή και Εισαγωγή Εισάγετε και στη συνέχεια αλλάξτε τον σε Ολοκληρώστε την άσκηση. Πατήστε Οθόνη 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 34

45 Απαλοιφή Εισάγετε τον αριθμό Απαλείψτε τον αριθμό 95. Απαλείψτε την εισαγωγή. Πατήστε Οθόνη 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 35

46 Βασικά Μαθηματικά Πλήκτρα 1. προσθέτει. 2. αφαιρεί. 3. πολλαπλασιάζει 4. διαιρεί. 5. ολοκληρώνει τον υπολογισμό ή εκτελεί μία εντολή. 6. σας επιτρέπει να εισάγετε έναν αρνητικό αριθμό. 7. αλλάζει τον πραγματικό αριθμό σε ποσοστό επί τοις εκατό. Σημειώσεις Όλες οι προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις θεωρούνται δεδομένες στα παραδείγματα των δειγμάτων των διαφανειών. Η TI-30X IIS επιτρέπει την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού. Παράδειγμα: 3 (4+3) = 21 Μην συγχέετε το πλήκτρο με το πλήκτρο. Με το πλήκτρο γίνεται η αφαίρεση. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών με ποσοστά επί τοις εκατό εμφανίζονται σύμφωνα με την επιλογή του συμβολισμού της δεκαδικής παράστασης TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 36

47 Προσθέστε, Αφαιρέστε, Πολλαπλασιάστε, Διαιρέστε, Ισούται Βρείτε: Πατήστε Οθόνη 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 37

48 Αρνητικοί Αριθμοί Η θερμοκρασία στη Utah ήταν -3 C στις 6:00 π.μ. Στις 10:00 π.μ., η θερμοκρασία αυξήθηκε 12 C. Ποια ήταν η θερμοκρασία στις 10:00 π.μ.; Πατήστε Οθόνη 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 38

49 Ποσοστό επί τοις εκατό Ο Mike βγάζει $80 ανά εβδομάδα. Αποταμιεύει το 15% των αποδοχών του. Πόσο αποταμιεύει ο Mike ανά εβδομάδα; Πατήστε Οθόνη 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 39

50 Σειρά Εκτέλεσης Υπολογισμών και Παρενθέσεων Πλήκτρα 1. Ανοίγει μία παρενθετική παράσταση. 2. κλείνει μία παρενθετική παράσταση. Σημειώσεις Όλες οι προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις θεωρούνται δεδομένες στα παραδείγματα των υποδειγμάτων των διαφανειών. Το δείγμα της διαφάνειας που εμφανίζει το Λειτουργικό Σύστημα Εξισώσεων (EOS ) δείχνει τη σειρά με την οποία η TI-30X IIS ολοκληρώνει τους υπολογισμούς. Πρώτα εκτελούνται οι υπολογισμοί μέσα στις παρενθέσεις. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να αλλάξετε το αποτέλεσμα. Παράδειγμα: 1+2x3 = 7 (1+2)x3 = TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 40

51 Λειτουργικό Σύστημα Εξισώσεων EOS 1(πρώτα) Παραστάσεις μέσα σε παρενθέσεις 2 Λειτουργίες για τις οποίες απαιτείται παρένθεση και προηγείται παράσταση όπως τα στοιχεία του μενού ή 3 Συναρτήσεις που εισάγονται μετά την παράσταση όπως και τροποποιητές μονάδων μέτρησης γωνίας (, ', ", r, g) 4 Κλάσματα 5 Εκθετικοποίηση και ρίζες 6 Άρνηση 7 Μεταθέσεις (npr) και συνδυασμοί (ncr) 8 Πολλαπλασιασμός, επιμεριστικός πολλαπλασιασμός και διαίρεση 9 Πρόσθεση και αφαίρεση 10 11(τελευταίο) Μετατροπές (, και ) Ολοκληρώνει όλους τους υπολογισμούς και κλείνει όλες τις ανοικτές παρενθέσεις TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 41

52 Σειρά Υπολογισμών 1+2x3 = Πατήστε Οθόνη Πατήστε Οθόνη 1999 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 42

53 Σταθερά Πλήκτρα 1. Ενεργοποιεί τη λειτουργία υπολογισμών με σταθερά και σας επιτρέπει να ορίσετε μία σταθερά. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη K όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία υπολογισμών με σταθερά. 2. Εισάγει στο τέλος της παράστασης στην οθόνη τα περιεχόμενα της σταθεράς Κ. Σημειώσεις Όλες οι προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις θεωρούνται δεδομένες στα παραδείγματα των υποδειγμάτων των διαφανειών. Όλες οι λειτουργίες εκτός της στατιστικής πραγματοποιούνται στη λειτουργία υπολογισμών με σταθερά. Για να επιλέξετε μία σταθερά: 1. Πατήστε. Αν μια σταθερά είναι ήδη καταχωρημένη, πατήστε το πλήκτρο για να τη απαλείψετε. 2. Εισάγετε τη σταθερά σας (οποιοδήποτε σύνολο υπολογισμών, συναρτήσεων ή τιμών). 3. Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπολογισμών με σταθερά. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη K. 4. Πατήστε το πλήκτρο για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της οθόνης. 5. Εισάγετε την αρχική τιμή. Αν δεν εισάγετε μία τιμή, θα υποτεθεί ότι είναι το 0 και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Ans. 6. Πατήστε το πλήκτρο για να τοποθετήσετε τα περιεχόμενα της σταθεράς K στο τέλος της παράστασης και να την υπολογίσετε. 7. Συνεχίστε πατώντας το πλήκτρο για την επανάληψη της σταθεράς. Το αποτέλεσμα καταχωρείται στην Ans (τελευταία απάντηση) που εμφανίζεται στην οθόνη και η σταθερά χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της νέας παράστασης TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30X IIS: Οδηγός για Καθηγητές 43

TI - 40 Collège II. Επιστημονική αριθμομηχανή. Γενικές πληροφορίες 40CII/OM/1L2/A. 1999-2002 Texas Instruments Incorporated

TI - 40 Collège II. Επιστημονική αριθμομηχανή. Γενικές πληροφορίες 40CII/OM/1L2/A. 1999-2002 Texas Instruments Incorporated 40CII/OM/1L2/A TI - 40 Collège II Επιστημονική αριθμομηχανή 1999-2002 Texas Instruments Incorporated Γενικές πληροφορίες Παραδείγματα: Τα παραδείγματα πληκτρολόγησης τα οποία αφορούν τις πολλαπλές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Σημείωση TI-30Xa Solar (ηλιακή) Σημείωση Δεύτερες Λειτουργίες 120. 6.283185307

TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Σημείωση TI-30Xa Solar (ηλιακή) Σημείωση Δεύτερες Λειτουργίες 120. 6.283185307 TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Το ON/C ανάβει την TI-30Xa. Το OFF σβήνει την TI-30Xa και καθαρίζει την οθόνη, τις ρυθμίσεις και τις εκκρεμείς πράξεις, αλλά όχι τη μνήμη. Το APD (Αυτόματο Σβήσιμο, Automatic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL 1 Σηµαντικές Πληροφορίες Η Texas Instruments αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση, είτε ρητή είτε εκπεφρασµένη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εγγυήσεων εµπορευσιµότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σφάλματα και στατιστική επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων. Γραφικές παραστάσεις, κλίση καμπύλης, μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων.

Σφάλματα και στατιστική επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων. Γραφικές παραστάσεις, κλίση καμπύλης, μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. ΘΕ Σφάλματα και στατιστική επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων. Γραφικές παραστάσεις, κλίση καμπύλης, μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ή ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μαθηματικά A - B Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

TDG-500 Οδηγός χρήσης

TDG-500 Οδηγός χρήσης TDG-500 TDG-500 Οδηγός χρήσης Άδεια Χρήσης (μόνο για τις Η.Π.Α.) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΚΟΠΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΦΥΣΙΚΗ Ι, 2013-14

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΦΥΣΙΚΗ Ι, 2013-14 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Με τη λέξη σφάλμα στις θετικές επιστήμες αναφερόμαστε στην αβεβαιότητα που υπάρχει στην εύρεση του αποτελέσματος που προκύπτει από μια μέτρηση. Το να εκτιμήσουμε και να βρούμε τα σφάλμα

Διαβάστε περισσότερα

Microworlds Pro Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙ Σ Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ. 1 Ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Χ α λ κ ί δ α ς

Microworlds Pro Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙ Σ Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ. 1 Ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Χ α λ κ ί δ α ς Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙ Σ Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Microworlds Pro 1 Ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Χ α λ κ ί δ α ς Σ χ ο λ ι κ ό έ τ ο ς 2 0 1 5-2 0 1 6 Ε π ι μ έ λ ε ι α : Δ η μ ή τ ρ η ς

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη Αντιπρόσωπος ρυθμιστικών υποθέσεων Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Οκτώβριος 2011 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. GeoGebra

Κεφάλαιο 4. GeoGebra Κεφάλαιο 4 GeoGebra Στόχοι: Με τη βοήθεια του Οδηγού αυτού, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: Εργαστεί με το λογισμικό Geogebra για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων Αξιοποιήσει τα εργαλεία του Geogebra

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Navigation app for iphone/ipad Εγχειρίδιο αναφοράς

TomTom Navigation app for iphone/ipad Εγχειρίδιο αναφοράς TomTom Navigation app for iphone/ipad Εγχειρίδιο αναφοράς Περιεχόμενα Έναρξη 6 Έναρξη TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Ενημέρωση του TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Λήψη GPS... 7 Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα Resting ECG - Εγχειρίδιο χρήστη

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα Resting ECG - Εγχειρίδιο χρήστη Αντιπρόσωπος ρυθμιστικών υποθέσεων Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Advanced Excel 2007

Microsoft Advanced Excel 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Σερφιώτου 83-85, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Advanced Excel 2007 Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου Επιφάνεια Εργασίας Ανοίξτε τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μέχρι να φορτώσουν τα Windows. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: Η εικόνα αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π.

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. 94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. (αρκετές απ' αυτές για δυνατούς μαθητές) version 0.1 Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2014 Απόστολος Δεμερτζής Πρόλογος Οι ασκήσεις αυτές δεν αποτελούν διδακτικό βοήθημα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης»

Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης» Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης» Στόχος Στόχος της διδασκαλίας είναι η περιγραφή των επιμέρους μερών ενός υπολογιστή και του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα